Tisztelt Képviselő Testület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő Testület"

Átírás

1 Tisztelt Képviselő Testület A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség őszén létrejött érdekvédelmi szervezet. Missziója: a mosonmagyaróvári civil társadalom érdekvédelme, erősítése, Mosonmagyaróvár Önkormányzatával való rendszeres formális kapcsolat kiépítése, civil szolgáltatások biztosítása Alapadatai: Név: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Székhely: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. Jogi státusz: közhasznú szervezet Képviselő: Nagy Sándor elnök Faddi Horváth Pál alelnök Felügyelő Bizottság: Pintér Éva elnök Bírósági bejegyzés száma: Pk:T.60172/2005/4 Bírósági bejegyzés dátuma: január 6. A Szövetség alapszabály szerinti céljai: a. Azon civil szervezetek tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl Mosonmagyaróvár, a mosonmagyaróvári kistérség és Nyugat-Dunántúl fejlődésének, az itt élő lakosság életkörülményei javításának elősegítését. b. A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása c. A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása d. Emberi és állampolgári jogok védelme e. Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás f. A hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci reintegrálása, képzése g. Kulturális értékek feltárása és ápolása, a lokálpatriotizmus erősítése h. Karitatív szerepvállalás a rászorultak támogatása érdekében i. Közösségi színterek biztosítása, a civil szervezetek működési feltételeinek javítása j. A határokon átnyúló együttműködés révén hozzájárulni a határon túli magyarság kulturális életének fejlődéséhez, gazdagításához. k. Az Európai Unió civil szervezetei együttműködésének és az euroatlanti integráció elősegítése A Szövetség feladatai: a. elősegíti és összehangolja a tagszervezetek tevékenységét, igény esetén infrastruktúrális segítséget biztosít, szakmai, pályázatíró és információs tanácsokat ad, képzést biztosít b. elősegíti közösségi működési területek létrehozását, támogatja azok működtetését, fenntartását c. részt vállal a működési terület történeti, kulturális hagyományainak ápolásában, tudományos, művészeti, irodalmi életében d. önállóan és más szervezetekkel, helyi önkormányzatokkal és intézményekkel együttműködve szervez ismeretterjesztő, felvilágosító előadásokat, fórumokat, rendezvényeket. e. részt vállal az embereket közvetlenül érdeklő közhasznú ismeretek terjesztésében f. együttműködve egészségvédő, szociális, karitatív szervezetekkel küzd a szenvedélybetegségek ellen, támogat betegségmegelőző programokat, valamint kezdeményezi az elesett, rászoruló emberek támogatását

2 g. védi és képviseli a helyi fogyasztói érdekeket, közreműködik a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek kidolgozásában h. kapcsolatot tart az országban és az országhatáron túl működő civil szervezetekkel, elősegíti ezek szoros együttműködését i. terjeszti a humanitárius és szociális gondolkodásmódot j. elősegíti a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását k. elősegíti és fejleszti az etnikai kisebbségekkel való együttműködést A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség tagszervezeteinek taglétszáma (a tagszervezetek önbevallása alapján) S.szám Szervezet neve Taglétszám 1. Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület Moson Megye Polgáraiért Alapítvány Nem releváns 4. Tengri Ijász és Hagyományőrző Egyesület Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány Nem releváns 6. Majoroki Kör Egyesület Moson Megyei Nők Egyesülete Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület Mosonmagyaróvári Makettező Egyesület (+ 35 fő klubtag) MOFÉM Rt. Horgász Egyesület Újjáéledés Alapítvány Nem releváns 13. DELTA Lakóterületi Sportegyesület Életfa Egyesület (137 tagcsalád) Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Mosonmagyaróvári Egyesülete Mosonmagyaróvári Horgászegyesület Lajta Néptánc Egyesület Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület 185 Összesen: fő A Mosonmagyaróvári Civil kerekasztal működtetése A Mosonmagyaróvári Civil kerekasztal a Mosonmagyaróvári civil társadalom és Mosonmagyaróvár Önkormányzata közötti formális fórum, mely egymást kölcsönösen érdeklő témákat vitat meg január 26-án tartotta alakuló ülését. A Kerekasztalt működtető Mosonmagyaróvári Civil Szövetség év elején 5 éves együttműködési megállapodást kötött Mosonmagyaróvár Önkormányzatával. A Civil Kerekasztal általános céljai: 1. Civil szervezetek részvételének biztosítása várospolitikai döntések előkészítésében. 2. Intézményesített fórum biztosítása a helyi civil szervezetek és az önkormányzat kommunikációjában. 3. A lehetséges együttműködési lehetőségek feltárása a civil szervezetek valamint az önkormányzat között. 4. Aktuális helyi közéleti témák felvetése, megvitatása. 5. Egyeztetési lehetőség biztosítása a civil szervezetek különböző rendezvényei között.

3 A Civil kerekasztal konkrét célja: kapcsolódási pontok keresése, monitoring beépítésének lehetősége az önkormányzati munkába a civil szektor részéről, valamint a helyi civil szféra érdekképviselete. A Civil kerekasztal társelnökei: 1. Dr. Nagy István polgármester 2. Nagy Sándor elnök, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Résztvevő civil szervezetek száma: szervezet A Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztal szükség szerint, de legalább negyedévente tartja ülésit. Megalakulása óta eddig 16 ülést tartott évi ülései: február 29., április 16., szeptember 26. A Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztal emlékeztetői olvashatók honlap Móvári Civil Kerekasztal menüpont alatt. Mosonmagyaróvár Civil Ház működtetése szolgáltatások biztosítása A Civil Ház célja, hogy egy olyan infrastrukturálisan jól ellátott helyet biztosítson a főként irodával nem rendelkező kb. 150 mosonmagyaróvári civil szervezetnek, ahol szakképzett tanácsadó-ügyintéző áll szolgáltatásokkal rendelkezésükre. A civil szervezetek társadalmi folyamatokban betöltött szerepvállalásának növelése nem elképzelhető a szektor kapacitásbővítése nélkül. Ennek egyik alappillére a közösségfejlesztő tevékenység. Ennek eszközei a helyi civil közösségek támogatása, aktivizálása, a szervezetek szerepének erősítése, működéshez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása, a működésük stabilizálása. A Civil Házban kialakított szolgáltatások segítségével megkezdődhet a közösségi funkciót erősítő tevékenységek támogatása, beindítása: közösségi központ jöhet létre itt, kibővített funkciót lát el az iroda, helyi hálózatok, civil együttműködések jönnek létre. Helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. Nyitva tartás: munkanapokon 8 órától 14-óráig, vagy igény szerint Telefon: 96/ , 96/ Fax: 96/ A Civil Ház működési alapelvei: 1. az iroda tevékenységében a civil szervezetekre koncentrál, de szolgáltatásait bárki igénybe veheti 2. az iroda információs alapszolgáltatásai díjtalanok 3. a nyitva tartás rugalmas, az igényekhez alkalmazkodik 4. az információszolgáltatás pluralista 5. az információk tematikusan gyűjtöttek, naprakészek 6. az iroda kapcsolatot épít az önkormányzatokkal (információcsere) A Civil Ház legfontosabb tartalmi feladatai: információk továbbítása tanácsadás a civil szervezetek érdekvédelmének ellátása széleskörű kapcsolatrendszer kialakítása civil szervezetek infrastrukturális segítése belső kiadványok technikai, műszaki szerkesztése, sokszorosítása öntevékeny kezdeményezések fölkarolása. 1. Mosonmagyaróvári emagyarország Pont működtetése

4 2009 októberében kötöttünk együttműködési megállapodást az emagyarország Centrummal a Pont működtetésére. A kétszintes Civil Ház földszinti részén került kialakításra az az internetes technikai háttér, mely lehetővé teszi az internetes szolgáltatást igénybe vevők kiszolgálását. Az emagyarország Pont képzőhelyként is működik, melyben 12 fő egyidejű képzése megoldott. A képzőhely 13 db laptoppal felszerelt annak érdekében, hogy a számítógépes képzéseken minden hallgató önállóan tudjon dolgozni. Amikor nincs képzés, a képzőhely emagyarország Pontként működik. A szervezet két etanácsadót képzett ki, akik feladata az internetes szolgáltatást igénybe vevők segítése és képzése. A képzéseket tavasszal és ősszel szervezzük, egy idejűleg 2 csoportban. Oktatók: Dancsecs Mária, Patonai Gábor ben 96 fő képzését oldjuk meg. A tanfolyam kilencszer 3 órás, melyet házivizsga zár. A hallgatók részére összeállítottunk egy 60 oldalas tananyagot, melyet a mindenki megkap. A sikeres vizsgát tett hallgatók oklevelet vehetnek át. 2. Mosonmagyaróvári Fogyasztóvédelmi Iroda működtetése A szervezet a Fogyasztóvédelmi Irodát szeptember 1-én nyitotta. Az iroda a Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodák országos hálózatának tagja. Az ügyfélfogadást és ügyintézést Tóth Zoltánné munkatárs végzi. A munkatárs novemberétől budapesti továbbképzésen vesz részt. Az Iroda szorosan együttműködik az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Győr-Moson- Sopron megyei szervezetével és a Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testülettel. A Fogyasztóvédelmi Iroda időnként fogyasztóvédelmi tájékoztató előadást tart a Hunyadi Szakképző iskolában évi statisztika: - Fogyasztóvédelmi tanácsért az irodához fordulók száma: 156 fő (ebből átlag heti három telefonos megkeresés, átlag heti egy személyes megkeresés) - Békéltető Testülethez továbbított ügyek száma: 6 ügy 3. Civil szolgáltatások biztosítása 1. Civil könyvelés felelős: Mitring Attiláné könyvelő 2. Könyvelési és adózási tanácsadás felelős: Vali Istvánné könyvelő 3. Pályázatfigyelés 4. Pályázati tanácsadás 5. NEA ügyek, információk 6. Civil képzés 7. Partnerkeresés, együttműködés 8. Civil jogi tanácsadás (szervezet megalakítása, közhasznúság, stb.) 9. Közös programszervezés 10. Adománygyűjtés, forrásteremtés

5 11. Irodai szolgáltatások (gépelés, sokszorosítás, stb.) felelős: Tóth Zoltánné ügyintéző A civil szolgáltatásokat esetenként veszik igénybe a civil szervezetek. Havi ügyfélszám: 5-10 szervezet. A civil könyvelést igényfelmérés után április 1-től szervezte meg a Szövetség, mely az alábbi feladatokat foglalja magában: a szervezet alaptevékenysége pénzmozgásainak szabályszerű lekönyvelése a számviteli törvény alapján a kettő könyvelés szabálya szerint a kiadási és bevételi pénztárbizonylatok elkészítése bankkivonatok lekönyvelése vegyes bizonylatok lekönyvelése havi pénztárjelentés elkészítése társasági adó nemleges bevallás elkészítése nyilatkozat elkészítése a nullás tartalmú bevallásokról az éves számviteli beszámoló elkészítése pénzügyi adatszolgáltatás a közhasznúsági jelentés és az éves KSH jelentés elkészítéséhez adatszolgáltatás az évente fizetendő központi adókról pénzügyi tanácsadás A kettős könyvvezetés ára havi Ft, az egyszeres könyvevetés ára havi Ft. Ezek az árak a szokásos vállalkozási áraknál lényegesen kedvezőbbek. Jelenleg 6 szervezet végezteti el könyvelését a Szövetséggel. 4. Nyilvánosság, szövetségi honlap A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség nagy figyelmet fordít a nyilvánosságra, mellyel a Szövetség és a mosonmagyaróvári civil társadalom tevékenységét közvetíti. Elemei: 1. honlap gondozása A honlapon megtalálhatók a Szövetség belső szervezeti életével összefüggő információk, a Mosonmagyaróvár Civil Kerekasztal emlékeztetői, továbbá a hírek között a civil szervezeteket érdeklő országos és helyi civil hírek, események. 2. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle elektronikus változatának megjelentetése Minden hónap közepén megjelenő oldalas elektronikus újság Első megjelenés: január Szerkesztő: Patonai Gábor projektmenedzser 3. A nyomtatott Mosonmagyaróvári Civil Szemle elektronikus változatának megjelentetése Minden hónap elején megjelenő 20 oldalas beszkennelt újság Első megjelenés: október Szerkesztő: Nagy Sándor elnök Mosonmagyaróvár, október 2. Nagy Sándor elnök Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011. A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011. ELŐSZÓ A 2011-es év sikeres esztendő volt a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület életében annak ellenére, hogy a gazdasági válság és a civil szektort

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Visegrád Város Civil Stratégiája

Visegrád Város Civil Stratégiája Visegrád Város Civil Stratégiája 2010. Készítette: Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Összeállította: dr. Juhász Gábor Zsolt ÁROP-3.A.1/A-2008-0039 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

Makói Civil Szervezetek Szövetsége MACISZ 6900 Makó Szegedi u.20. Tel: 30/494-4041 Email: macisz@vipmail.hu

Makói Civil Szervezetek Szövetsége MACISZ 6900 Makó Szegedi u.20. Tel: 30/494-4041 Email: macisz@vipmail.hu Makói Civil Szervezetek Szövetsége MACISZ 6900 Makó Szegedi u.20. Tel: 30/494-4041 Email: macisz@vipmail.hu Makó Város Önkormányzati Képviselő-Testülete Makó Széchenyi tér 22. Tárgy: Tájékoztató a Makói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA Elfogadva Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2011.(VI.27.) Kt. határozatával 1 ZIRC VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA I. BEVEZETŐ Zirc Városi Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Az alulírott civil szervezetek 1 javaslatát részletezzük ebben az anyagban. Összefoglaló A javaslat lényege, hogy

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ 2014 Információs füzet a szociális, társadalmi erőforrásokkal rendelkező soproni civil és egyházi szervezetekről, csoportokról. Anonim önsegítő csoportok Betegszervezetek,

Részletesebben