Közhasznúsági Jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági Jelentés"

Átírás

1 Közhasznúsági Jelentés A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: Zalaegerszeg, Pf.: 115 Adószám: Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet

2 Tartalmi beszámoló A szövetség óta működik. Kiemelkedően közhasznú szervezetként Humán Európa Szövetség néven március 8-án került bejegyzésre a Zala Megyei Bíróságon. A bíróság határozatában az alapszabály szerinti besorolást elfogadta, mely szerint: A szervezet közhasznúsági besorolása kiemelten közhasznú a következő törvények alapján: -Euroatlanti integrációból eredő feladatokról gondoskodás, szakmai feladatok szervezése 147/1994. XI.17. sz. kormányrendelet 1. par., -Ismeretterjesztés, oktatás, közművelődési tevékenység LXV. törv. 8. par., -emberi -és állampolgári jogok, állampolgári jogok védelme IV. 2. par. A kiemelkedően közhasznú tevékenység kiadásait az EU integrációs Információs Központ (INFO- CENTRO) költségei, az ott tevékenykedő önkéntesek étkezési költségei, az alkalmazottak bére, hirdetési költségek, az alapszabályi cél szerinti tevékenységhez (EU-integráció, ismeretterjesztésoktatás-közművelődési tevékenység, emberi és állampolgári jogok védelme) szükséges anyagvásárlás, és kis értékű tárgyi eszközök vásárlása, valamint ingyenes szolgáltatások működtetése teszi ki. A 2007-es év legfontosabb történései: - Söjtörön januártól folytatódott az adományként kapott ingatlan átalakítása, a közhasznú üzemeltetés, tavasszal ismét cserjéket és fákat ültettünk el, a parképítés folytatódott. - Ingyenes szolgáltatások működtetése. - Részvétel a zalaegerszegi Tavaszi, és az Őszi Nemzetközi vásárokon és kiállításokon. - Októberben részvétel a budapesti a Civiliádán. - Zalaegerszegen az Iskola köz 3. sz. alatt lévő központunkban tevékenykedett évi tevékenységeink: Civil kapcsolatépítés a Horvát- Szlovén- Osztrák határ menti térségekben ( ) Célja: Regionális, határ menti civil szervezeti lista létrehozása a meglévő nemzetközi kapcsolatokon keresztül. Eredménye: Civil szervezetek névsorát, adatait tartalmazó kiadvány (jelenleg szerkesztés alatt áll). Európa- Párbeszéd nemzetközi, regionális újság ( ) Célja: Egy új, hiánypótló kiadvány létrehozása, mely friss, aktuális információkat nyújt a Nyugatdunántúli és a határmenti civil szervezeteknek. Eredmény: Kiadványunk 5000 magyar, szlovén, horvát civil szervezethez jutott el. Közülük többen jelezték előfizetési szándékukat. A nagy sikerre való tekintettel a támogatási időszak után is folytatni kívánjuk az újság kiadását. Muravidék Európában Projektünk célja volt a szlovéniai Muravidéken és a magyarországi Ny-D Régióban működő civil szervezetek információs kapcsolatának növelése a Muravidék - Európa Párbeszéd című, kéthavi periodika kiadásával. A lapot 2004 óta változó gyakorisággal működtetjük. E projekt keretében a lap kiadása 2 alkalommal, ezer-ezer példányban történik. Konkrét célja a két országbeli magyar ajkú civil társadalom szakmai informálása, előre mutató közös kezdeményezések bemutatása, a civil szféra belső kohézióját növelő információk biztosítása. Civil Egyeztető Fórum működtetése ( ) A Humán Európa Szövetség a civil érdekérvényesítésért tevékenykedik a Kistérségi Civil Egyeztető Fórum tagjaként, amely a Zalaegerszegi Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájában civil delegáltként vesz részt. Célunk megvalósítani kistérségi szinten is a civil összefogást azzal a

3 szándékkal, hogy a kistérség és azon belül a civil szektor is fejlődjön. A cél eléréséhez biztosítjuk irodánkat, eszközeinket, humán kapacitásunkat. Részvétel a Budapesti civil seregszemlén, a Civiliádán (2007) Szervezetünk immár hagyományosnak mondhatóan minden évben tagszervezeteivel együtt vesz részt a Civiliádán, ahol nemcsak a bemutatkozásunkra helyezünk nagy hangsúlyt, hanem civil kapcsolatépítésre is felhasználjuk a lehetőséget, hiszen az ország minden pontjából érkeznek civilek akikkel hosszú távú gyümölcsöző kapcsolatok alakulhatnak ki. Kistérségi civil kerekasztalok (2007) Partnerszervezeteinkkel célunk volt, a tartós szakmai és területi civil együttműködések előmozdítása a zalaegerszegi kistérség egyesületei, alapítványai, társadalmi szervezetei között. Ennek keretében az öt helyszínen találkozókat szerveztünk a Kistérségben működő szervezeteknek, ahol a Kistérségi Civil Koncepcióról, Kistérségi Civil Szolgáltató Irodáról, közös, jövőbeli programokról egyeztettünk. Zalaegerszegi Civil Kerekasztal (2007) Részt vettünk a Zalaegerszegi Civil Kerekasztal és az ágazati csoportok kialakításában, felállításban, működtetésében, a találkozók, egyeztetések összehívásában. Egyesületünk aktívan vesz részt a Kerekasztal munkájában, munkatársaink végzik a szervezetek közötti kapcsolattartást, technikai, infrastrukturális segítséget nyújtunk a Kerekasztal számára. Szövetségünk kezdeményezésére így létrejöhetett a Város civil érdekvédelmi fóruma, érdekképviseleti hálózati rendszere. Nyertes pályázataink: Összeg Ft Pályázat címe 2007-ben Kiíró Megítélt átutalt Működési Pályázat NCA-NYD-07-P NCA Hatékonyságunk záloga sikeres nemzetközi tagságunk NCA NCA-NK-07-E-0140 Civilek az Euroatlanti Integrációért NCA-NK-07-A-P NCA 0162 Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati NCA rendszerek létrehozása, fejlesztése NCA-ÖNSZ-07-A-P Belf-i döntéshozó, tanácsadó, szakértői testületben való NCA részvétel, ill. szektorok közötti együttm. NCA-ÖNSZ-07- B-P-0043 Szakértelem - hatékonyság: Fogyasztóvédelmi Információs FV Pont FV-II-07-C-0017 Muravidék Európában NCA-NK-07-G-P NCA Pályázati kiírásokra benyújtott pályázat NCA Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek tevékenységének évi támogatása FV-2006-II FV Szoc. min. Pályázati kiírásokra benyújtott pályázat NCA Pályázati kiírásokra benyújtott pályázat NCA Pályázati kiírásokra benyújtott pályázat NCA Pályázati kiírásokra benyújtott pályázat NCA Pályázati kiírásokra benyújtott pályázat NCA Pályázati kiírásokra benyújtott pályázat Szociális Minisztérium

4 Pályázati kiírásokra benyújtott pályázat NCA Pályázati kiírásokra benyújtott pályázat NKA Pályázati kiírásokra benyújtott pályázat KÜM Pályázati kiírásokra benyújtott pályázat OFA Pályázati kiírásokra benyújtott pályázat NCA Pályázati kiírásokra benyújtott pályázat NCA Összesen: Az egyesület taglétszáma december 31-én: 941fő. A szövetség az alapszabályban foglalt kiemelkedően közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét 2007-ben. A közhasznúsági jelentést az elnökség én, a közgyűlés án elfogadta. Zalaegerszeg, március 23.

5 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel 18 Nyilvántartási szám HUMÁN EURÓPA SZÖVETSÉG Kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet Egyszerűsített beszámolójának MÉRLEGE adatok eftban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök (aktívák) összesen(1.+5.sor)

6 12 C. Saját toke ( sorok) I. Indulo toke /Jegyzett toke 14 II. Tőkeváltozás/Eredmeny III. Lekötött tartalék V. Tárgy évi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalékok E. Céltartalékok 20 F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források (passzívák) összesen( sor Keltezés: Zalaegerszeg, január 12. Baksa József képviselő

7 Statisztikai számjel 18 Nyilvántartási szám HUMÁN EURÓPA SZÖVETSÉG Kettős könyvitelt vezető egyéb szervezet Egyszerűsített beszámolójának Eredménylevezetése adatok eft-ban Tétel- A tétel megnevezése Előzőév Tárgyév szám A Közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól 78 d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B Vállalkozási tevékenység bevétele 0

8 C ÖSSZES BEVÉTEL D Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegu ráfordítások Személyi jellegu ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 12 Rendkívüli ráfordítások E Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 F ÖSSZES RÁFORDÍTÁS G Adózás előtti vállakozási eredmény 0 0 H Adófizetési kötelezettség 0 0 I TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY 0 J TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY E TÁRGYÉVI EREDMÉNY Tájékoztató adatok A Személyi jellegű ráfordítások Bérköltségek ebből: - megbízási díjak tiszteltdíjak 2 Személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok B A szervezet által nyújtott támogatások 0 Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege Keltezés: Zalaegerszeg, január 12. Baksa József képviselő

9 VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Tételek Összeg (eft) Nyitó adatok: Bank nyitó egyenleg Pénztár nyitó egyenleg Összesen Közhasznú tevékenység bevételei: Adományok alapítóktól 5 Adományok egyéb szervezetektől + közh.tev.l Pályázati úton nyert Pénzügyi műveletek bevételei Összesen Kiadásai (értékcsökkenési leírás nélkül) Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 327 Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Bérjárulékok 1058

10 13 Személyi jellegű egyéb kifizetések 549 Egyéb költségek, ráfordítások 14 Egyéb ráfordítások 15 Adott természetbeni támogatások 16 Adott pénzbeni támogatások 17 Összesen Vállalkozási tevékenység eredménye 0 Mérlegtételek változása Tőkebefizetés 0 20 Tárgyi eszközök beszerzése Kötelezettségek változása Passzív időbeli elhatárolás változása 23 Vevőkövetelés változása Értékpapír beszerzése 25 Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül) Aktív időbeli elhatárolás változása Összesen Egyenleg ( ) Záró adatok Bank záró egyenleg Pénztár záró egyenleg 481 Baksa József képviselő

11 TÁMOGATÁSOK MEGOSZLÁSA eft-ban Tagdíj alapítóktól Adományok központi költségvetésből 1276 Adományok helyi önkormányzattól Adományok magánszemélyektől 336 Adományok cégektől 2550 Adományok külföldről 0 Pályázati úton nyert adományok Ingyenesen nyújtott szolgáltatás/adomány 0 Apeh SZJA 1% támogatás kiutalt összege 198 A szervezet által nyújtott támogatások 0 A tárgy évben cél szerinti juttatás nem történt. -ebből a Korm.rend.16 (5) bek.szerinti kötelezettségként elszámolt és tovább utalt ill. átadott támogatás A Humán Európa Szövetség vezető tisztségviselői 2007-ben nem részesültek juttatásban. 0 Baksa József képviselő Nyilatkozat 1. A Humán Európa Szövetség működése során E Ft összegben részesült költségvetési támogatásban. 2. A Humán Európa Szövetség eddigi működése során a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást. A Humán Európa

12 Szövetség vezető tisztségviselői alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik. Zalaegerszeg, január 12. Baksa József képviselő

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93. 2009 évi Közhasznúsági jelentése. elnök

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93. 2009 évi Közhasznúsági jelentése. elnök FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93 2009 évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010.. Dr. Csizmadia László elnök Számviteli beszámoló A Falusi és Agroturizmus Országos

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben