A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1

2 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú szervezetként működik. A Társaság elnöke: Horgas Béla, székhelye: 1122 Kissvábhegyi út 4-6. MÉRLEGADATOK A tárgyévi és a tárgyévet megelőző évi mérleg egymással összehasonlítható, az előző évi beszámoló mérleg az ez évi mérleg adatokkal megegyező adattartalommal bír, tehát az összehasonlíthatóság adott. Ahol pedig eltérés mutatkozik, e beszámolóban részletesen kifejtésre kerül. Eszközök A Társaság 2012-ben Ft értékben szerzett be Befektetett eszközt, weblap fejlesztés valósult meg, Ft értékben és egy Laptop krült beszrezésre Ft értékben. Kis értékű tárgyi eszközt nem szerzett be, ami egy összegben leírásra került volna. A forgóeszközök mérleg szerinti értéke Ft. Ezen mérlegcsoporton belül: - a pénzeszközök értéke: E Ft. - a követelések értéke: E Ft. Aktív időbeli elhatárolások értéke 10 E Ft. Források A saját tőke E Ft. A saját tőkén belül az induló tőke értéke (4000 E Ft) nem változott. Az alaptevékenységből származó és a vállalkozási tevékenységből származó eredmény együttes értéke E Ft. Az adósok minősítése alapján céltartalékot nem kellett képezni. A Liget Műhely Alapítvány idegen forrását csak a rövid lejáratú kötelezettségek alkotják, mivel hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke: 293 E Ft. A passzív időbeli elhatárolások éréke 109 E Ft, mely a kiadványok következő évi előfizetői befizetéseinek összege. 2

3 A mérleg elemzése során képzett mutatószámokból megállapítható, hogy a Liget Műhely Alapítvány likviditása biztosított. EREDMÉNYKIMUTATÁS A mérleg szerinti eredmény levezetése alapján megállapítható, hogy az eredmény a közhasznú tevékenység bevételeinek és ráfordításainak egyenlegéből adódik, melynek értéke: E Ft. A KÖZHASZNÚSÁGI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINTI KIMUTATÁSOK A cél szerinti pénzbeli és természetbeni juttatások: Ösztöndíjak Kapott támogatás a beszámoló évében EFt: Költségvetési támogatás 1%: 94 EFt Önkormányzattól kapott támogatás: 825 EFt Pályázat KIM: E Ft Pályázat Nemzeti Kulturális Alap: EFt Pályázat Szabad Sajtó Alapítvány: EFt Gazdasági vállalkozótól kapott támogatás: 67 EFt Magánszemélytől kapott támogatás:1.235 EFt A tőkeváltozás alakulása A tőkeváltozás nyitó értéke: E Ft, előző évet érintő változás miatti csökkenés: 7764 E Ft, a tőkeváltozás záró értéke: E Ft. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás nem volt. HATÁROZATI JAVASLAT A kuratórium jóváhagyja a Liget Műhely alapítvány évi egyszerűsített beszámolójának mérlegét és közhasznú eredménykimutatását (I.) az alábbi értékadatokkal: mérlegfőösszeg: E Ft. mérleg szerinti eredmény összevont összege: E Ft. A kuratórium elfogadja a Liget Műhely Alapítvány közhasznú tevékenységéről szóló tartalmi beszámolót. 3

4 I. LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA I. 1. Liget Műhely alapítvány 4

5 1122 Budapest Kissvábhegyi út 4-6 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a 219/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. számú melléklete szerint Statisztikai számjel: ÉV adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző Előző év(ek) Tárgyév szám év helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉ- 28 KENYSÉGBŐL 20. E. Céltartalék F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, március 29. a Liget Műhely alapítvány elnöke 5

6 I. 2. Liget Műhely alapítvány 1147 Budapest Gyarmat u. 97/b. Közhasznú eredménykimutatás: A 219/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet 10. számú melléklete szerint Statisztikai számjel: ÉV adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző Előző év(ek) Tárgyév szám év helyesbítései a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( sorok) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3. a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb, ebből 1 % Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

7 Tájékoztató adatok (EFt-ban) Megnevezés Összeg A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: A Korm.rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Keltezés: Budapest, március 29. a Liget Műhely alapítvány elnöke 7

8 I.3 A mérlegtételek tartalma A kettős könyvvitelt vezető egyesületek beszámoló mérlegének c oszlopa a Liget Műhely Alapítvány eszközeit és annak forrásait mutatja be a december 31-i, az e oszlopa pedig a december 31-i állapot szerint. A d oszlopban az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt, az előző lezárt év(ek)re vonatkozó jelentősebb összegű hibá(ka)t kell közölni. ESZKÖZÖK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A. I. Immateriális javak A. II. Tárgyi eszközök Tárgyévben a korábbi évek és a tárgyév beszerzéseit tartjuk nyilván, bruttó értéke: 2807 e Ft, év végi nettó értéke: 664 e Ft. A. III. Befektetett pénzügyi eszközök A. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. FORGÓESZKÖZÖK B. I. Készletek A Társaságnak nincs Készlete. B. II. Követelések A Társaság követelése a vevőkövetelésekből, a fizetendő, fizetendő adók egyenlegéből adódik, értéke 2015 E Ft. 8

9 B. III. Értékpapírok A Társaságnak nincs Értékpapírja. B. IV. Pénzeszközök A mérlegtétel tartalma: Megnevezés: ei állapot (E Ft) ei állapot (E Ft) Változás (E Ft) Folyószámlák záró egyenlege Bankkártya számla Értékpapír számla Házi pénztári pénzkészlet Mérlegben kimutatott érték: C. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolás értéke 10 E Ft. A Liget Műhely Alapítvány összes eszközeinek mérleg szerinti értéke: E Ft. FORRÁSOK D. Saját tőke Ez a mérlegszakasz hat tételből áll. D. I. Induló tőke Induló tőke mérlegben kimutatott értéke én: 4000 E Ft D. II. Tőkeváltozás A Liget Műhely Alapítvány mérlegében a tőkeváltozás a cél szerinti tevékenység eredményét, valamint a vállalkozási tevékenységek eredményének előző évek szerinti értékét tartalmazza. Az előző évi eredmény átvezetésével E Ft a mérlegsor értéke. 9

10 D. III. Lekötött tartalék Lekötött tartaléka a Társaságnak nincs. D. IV. Értékelési tartalék Értékelési tartaléka a Társaságnak nincs. D. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből E mérlegsoron a közhasznú tevékenységekből származó E Ft bevétel és a közhasznú tevékenységgel kapcsolatban felmerült E FT költség, melynek eredménye E Ft szerepel. D. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 2012-ben a vállalkozási tevékenységből eredmény nem származott. E. Céltartalék január 1-jétől, a 219/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet hatálybalépésétől bármely tevékenység (vállalkozási és célszerinti) vonatkozásában a számviteli törvény szabályai szerint céltartalék képezhető, illetve meghatározott esetekben képzése kötelező. A Társaságnál 2012-ben céltartalék képzésére nem került sor. A saját tőke mérlegben kimutatott értéke összesen: E Ft. F. Kötelezettségek F. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek A Liget Műhely Alapítvány -nak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. F. II. Rövid lejáratú kötelezettségek A mérlegtétel tartalma: 10

11 Megnevezés: ei állapot (E Ft) ei állapot (E Ft) Változás (E Ft) Szállítói kötelezettség Mérlegben kimuatott érték: G. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások éréke 109 E Ft, mely a kiadványok következő évi előfizetői befizetéseinek összege. A Liget Műhely Alapítvány összes forrásainak mérleg szerinti értéke: E Ft. I. 4 Az eredménykimutatás tételeinek tartalma Az eredménykimutatásban az egyszerűsített éves beszámoló mérleg szerinti eredményének levezetését mutatjuk be a 219/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. számú melléklete szerint. BEVÉTELEK A Összes közhasznú tevékenység bevétele A Liget Műhely Alapítvány közhasznú bevételeinek köre: Újság, könyv értékesítés EFt Biztosítótól kapott bevétel EFt Kapott támogatás a beszámoló évében EFt: Költségvetési támogatás 1%: 94 EFt Önkormányzattól kapott támogatás: 825 EFt Pályázat KIM: E Ft Pályázat Nemzeti Kulturális Alap: EFt Pályázat Szabad Sajtó Alapítvány: EFt Gazdasági vállalkozótól kapott támogatás: 67 EFt Magánszemélytől kapott támogatás:1.235 EFt Értékpapírok hozama EFt B Összes vállalkozási tevékenység bevétele A vállalkozási tevékenységből nincs bevétele az Alapítványnak. KÖLTSÉGEK 11

12 D. Közhasznú tevékenység költségei Ebbe az eredménykategóriába a Közhasznúsági törvény és a Tao. törvény együttes feltételei szerint kedvezményezett, azaz közhasznú tevékenységnek minősülő tevékenységek költsége sorolható. - Anyagjellegű ráfordítások: E Ft - Személyi jellegű ráfordítások: E Ft - Értékcsökkenési leírás: 539 E Ft - Egyéb ráfordítások: 251E Ft - Pénzügyi műveletek ráfordításai: E Ft - Rendkívüli ráfordítások: E Ft E Ft. E. A vállalkozási tevékenység költsége Anyagjellegű ráfordítások: 0 E Ft - Személyi jellegű ráfordítások: 0 E Ft - Értékcsökkenési leírás: 0 E Ft - Egyéb ráfordítások: 0 E Ft - Pénzügyi műveletek ráfordításai: 0 E Ft - Rendkívüli ráfordítások: 0 E Ft 0 E Ft. F. Összes ráfordítás: E Ft. G. Tárgyévi eredmény A közhasznú és vállalkozási tevékenységek bevételei és költségei közötti különbözet után az adófizetési kötelezettség figyelembe vételével a tárgyévi eredmény: Összes bevétel: E Ft E Ft Összes tevékenység költsége: E Ft E Ft Adófizetési kötelezettség: 3 E Ft 0 E Ft Tiszta eredmény: E Ft E Ft. 12

13 II. BESZÁMOLÓ A ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL az évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről 19. (3) bekezdés g./ pontja szerint A Liget Műhely Alapítványt magánszemélyek 1991-én hozták létre. A Fővárosi Bíróság 1899/ sorszám alatt vette nyilvántartásba én közhasznú szervezetként. Ennek megfelelően közhasznú alaptevékenységei:, Művészet, oktatás, ismeretterjesztés, A Liget Műhely Alapítvány 2012-ben végzett közhasznú tevékenységei: Az 1991 óta megszakítás nélkül működő alapítvány 2000-ben közhasznú lett az ökológiai kultúra teremtése és terjesztése a főfeladata elsősorban a Liget című havi folyóirat és a Szitakötő negyedévi kiadvány megjelentetésével teljesíti ezt, illetve a műhelymunka során készült könyvek kiadásával, valamint rendezvények, tanfolyamok, kiállítások stb. szervezésével. A Liget műhelyében 2012 folyamán 12 Liget-folyóiratszám jelent meg, 4 Szitakötő-szám, átlagosan kétnaponta frissülő blogot működtetünk, 74 továbbképzést tartottunk (pedagógusoknak, ill. általános iskolásoknak) az ország különböző településein és határon túl is, 6 könyvet jelentettünk meg, 5 irodalmi rendezvényünk volt (Petőfi Irodalmi Múzeum, Nyitott Műhely stb.). Budapest március 29. Liget Műhely Alapítvány elnöke Záradék A közhasznúsági jelentést a Liget Műhely Alapítvány Kuratóriuma elfogadta. 13

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben