Hátrányos helyzet, szociális helyzet, munkanélküliek, kisebbségek. SE Népegészségtani Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hátrányos helyzet, szociális helyzet, munkanélküliek, kisebbségek. SE Népegészségtani Intézet"

Átírás

1 Hátrányos helyzet, szociális helyzet, munkanélküliek, kisebbségek. SE Népegészségtani Intézet

2 Magyarország Alaptörvénye SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. (3) A nők és a férfiak egyenjogúak. (4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. (5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. Aktuális (2013):

3 Hátrányos helyzet (depriváció valamitől való megfosztottság) Hátrányos helyzetűek mindazok az egyének, illetve csoportok, melyek az őket körülvevő többségi populáció átlagától akár biológiai-szomatikus akár szellemi-lelki vagy szociális-gazdasági szempontból kedvezőtlen irányban, jelentős mértékben eltérnek. SE Népegészségtani Intézet

4 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Hátrányos megkülönböztetés 8. Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt a) neme, b) faji hovatartozása, c) bőrszíne, d) nemzetisége, e) 12 nemzetiséghez való tartozása, f) anyanyelve, g) fogyatékossága, h) egészségi állapota, i) vallási vagy világnézeti meggyőződése, j) politikai vagy más véleménye, k) családi állapota, l) anyasága (terhessége) vagy apasága, m) szexuális irányultsága, n) nemi identitása, o) életkora, p) társadalmi származása, q) vagyoni helyzete, r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, s) érdekképviselethez való tartozása, t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagycsoport részesül, részesült vagy részesülne.

5 A hátrányos helyzet kialakulásának okai I.: A legfontosabb társadalmi okok a földrajzi adottságok: lakhely típusa, közlekedési lehetőségek a gazdasági körülmények: mélyszegénység, munkanélküliség, hajléktalanság a nyelvi-kulturális háttér: nemzetiségek, menekültek A különböző szociális egyenlőtlenségek kialakulásának többnyire összetett okai vannak. >>> többszörösen hátrányos helyzet Dr. Simek Ágnes SE Népegészségtani Intézet

6 A hátrányos helyzet kialakulásának okai II.: Számos egyénhez kötődő ok: a kor akár idős, akár gyerekkorról van szó a nem a képzettség, mely az ismerethiány, a kommunikációs és szocializációs problémákon keresztül okozhat problémákat; a szegénység, a szexuális irányultság (LMBT - Leszbikusok,Melegek, Biszexuálisok, Transzneműek; MSM - men who have sex with men) testi, érzékszervi, szellemi fogyatékosság, mentális-pszichés problémák, káros szenvedélyek drog, alkohol, dohányzás, játékszenvedély. A különböző szociális egyenlőtlenségek kialakulásának többnyire összetett okai vannak. >>> többszörösen hh Dr. Simek Ágnes

7 A legáltalánosabb társadalmi egyenlőtlenség a szegénység I. Magyarországon 1982-ig nem volt szegénység, mert nem volt rá párthatározat, ezt a réteget halmozottan hátrányos rétegnek hívták Szegénységi küszöb az a határ, amelyen még tartósan reprodukálható a legalacsonyabb, még emberi szintű létezés, amely határ alatt élők a társadalomból kirekesztődnek - más megközelítésben szegénységi küszöb a medián jövedelem 60%-a (EU konvenciók) Szegénységi arány: a medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő személyek aránya.

8 A legáltalánosabb társadalmi egyenlőtlenség a szegénység II. A Világbank fejenként napi 4,30 $-os szegénységi küszöbértéket használ a nemzetközi összehasonlításoknál. Ezt alkalmazva hazánkra (az EU által használatos számításhoz képest) a szegények száma megháromszorozódik, eljutva az egyharmados szegénytársadalom sokak által képviselt álláspontjához. Allegory of Poverty, 1630s Adriaen Pietersz. Van De Venne (b. 1589, Delft, d. 1662, The Hague)

9 A legáltalánosabb társadalmi egyenlőtlenség a szegénység III. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bevezetőjében: Minden harmadik ember ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. (Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, romagov.kormany.hu) SE Népegészségtani Intézet

10 A legáltalánosabb társadalmi egyenlőtlenség a szegénység IV. Abszolút szegénység: a minimális létfenntartási lehetőségek hiányát jelenti, egy adott társadalom esetében. Rövid távon társadalmi kirekesztődés, hosszú távon biológiai következmények. Extrém szegények: a napi 1 PPP dollár/fő jövedelem alattiak. Mély szegénység: éhezés. Szegények: a napi 2,15 PPP dollár/fő értékből gazdálkodó népesség. (Világbank szerint) (PPP: purchasing power parity - vásárlóerő-paritás; méri, hogy mennyi terméket és szolgáltatást lehet vásárolni egy valutában egy másik valutához mérve, ezzel figyelembe véve a különböző országokban eltérő árakat >>> Big Mac index) Relatív szegénység: hosszú távú következménye nem annyira biológiai, mint inkább pszichikai. SE Népegészségtani Intézet

11 A népesség azon százaléka, amely napi egy dollárnál kevesebből él ( ) Source:

12 A legáltalánosabb társadalmi egyenlőtlenség a szegénység V. Létminimum: A KSH 1991 óta évente közli a számított létminimum értékét. E küszöbérték olyan értékösszeg, amely biztosítja a magánháztartásokban élők számára a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény a társadalom adott fejlettségi szintjén konvencionálisan alapvetőnek minősülő szükségletek kielégítését. A létminimum-számítás nemzetközileg elfogadott két alaptípusa közül a hazai gyakorlat az ún. normatív számítást alkalmazza, amely az élelmiszer-fogyasztás értékének meghatározására épül. Alapja az OÉTI által összeállított élelmiszerkosár, mely az egészséges táplálkozás jellemzői mellett figyelembe veszi az életkori sajátosságokat is. A létminimum egy fogyasztási egységre számított átlagos értéke 2011-ben havonta Ft volt.

13 Laeken indikátorok I. A szegénységgel és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos mutatószámok listáját 2001-ben az Európai Unió laekeni ülésén fogadták el Az indikátorok négy területet fognak át: 1. a gazdasági, társadalmi és demográfiai változásokat mérik, 2. a társadalmi befogadásra, 3. a nyugdíjakra, és az 4. egészségügyi helyzetre vonatkoznak. Az elmúlt években a szegénység és a kirekesztődés sokdimenziós jellegének vizsgálatára vezették be az ún. anyagi deprivációra vonatkozó mutatókat.

14 Laeken indikátorok II. Anyagilag depriváltak: akik meghatározott 9 fogyasztási tétel közül legalább háromról anyagi okból lemondani kényszerültek: 1. váratlan kiadás fedezése, 2. évi egy hét üdülés, 3. részletek fizetése (lakbér,lakástörlesztés, közműszámlák, részletre vásárolt termékek), 4. megfelelő étkezés, 5. a lakás megfelelő fűtése, 6. mosógép, 7. színes tv, 8. telefon, 9. személygépkocsi.

15 Nyomorban élők A szegénység különböző szintjein élők becsült aránya a magyar népességen belül További lecsúszással fenyegetett szűkölködők Stagnáló szűkösen élők, kevés kilátás a javulásra Átmenetileg szegények Összesen 40% Népességen belüli arány, (%) becslés Kik ők? Példák 5% Hajléktalan; tartósan munkanélküli; nyomortelepen élő, aktív kereső nélküli család 15% Hátrányos helyzetű településen, szegénytelepen él, nincs a családban piacképes tudás; egyedül élő özvegyi nyugdíjas; rokkantnyugdíjasok egy része 15% Nincs a családban piacképes tudás - az országban bárhol; ugyanez, 45 éven felül; egyedül élő nyugdíjas átlagos nyugdíj alatt 5% Sokgyerekes család egy átlagos keresővel; munkanélküli a háztartásban; GYES Mit Jelent a szegénység - legszélsőségesebb forma a csoportban Gyakori éhség, elemi feltételek, víz hiánya Alapvető szükségletek egy része kielégítetlen (kényszerválasztás evés, lakásfenntartás, gyógyszer között); nincs beruházás a gyerekek jövőjébe; lakás szegényvagy cigánytelepen Mindenből hiány vagy kevés van; örömre nem jut szűkösség van Forrás: Ferge Zsuzsa Struktúra és szegénység (NT Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak, )

16 LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ KISTÉRSÉGEK hátrányainak jellemzői A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések Társadalmi-gazdasági problémák egyes területi gócpontokban koncentrálódnak Szegénység Szegények túlnyomó része nem cigány, DE a romák erősen felülreprezentáltak a szegények között Halmozott depriváció és társadalmi kirekesztettség Települések funkcióvesztése (infrastruktúra fejlődésének hiánya, rossz közlekedés, település közigazgatási szerepének megszűnése) SE Népegészségtani Intézet

17 A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉG kialakulásának okai és következményei települések (területei) gazdasági szerepének, helyzetének megváltozása társadalmi szerep hiánya munkahelyek hiánya alacsony foglalkoztatási ráta munkanélküliség magas aránya lehetőségek hiánya magas isk. végz. rendelkezők elvándorlása alacsony ingatlanárak lakosságcsere (hh lakosság, alacsony isk. végz., szakképzetlenség) Pénztelenség megélhetési problémák Szegénység kirekesztettség - szegregáció SE Népegészségtani Intézet

18 Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségei Forrás és a leghátrányosabb helyzetű kistérségek településeinek országos listája:

19 Piaci munka MEGÉLHETÉSI STRATÉGIÁK főállás bejelentett munkahely (helyi vállalkozók, gazdák, gyár) alkalmi munka ( állandó vagy eseti) Közmunka Egyéb jövedelemszerző tevékenységek: gyűjtögetés, vasazás, lomizás, gombászás, fakitermelés Háztáji gazdálkodás kiskert Megélhetési képzések Hitel - kisbolt, áruvásárlás vs. hitelkártya, személyi kölcsön, uzsora Fogyasztási szokások (rezsi tartozás, csökkentett fogyasztás) Költözés (városból-falura, faluról-falura) Transzfer jövedelmek

20 Jövőkép Munkahelyek teremtése helyi vállalkozók érdekelté tétele Közmunka helyett piaci munka állandó alkalmi munka helyett bejelentett munka Megélhetési képzés helyett piaci igényekre épülő képzések Negatív jövőkép: A következő generáció lehetőségei tovább csökkennek Egyre nagyobb területeken, egyre több település lakossága kerül a mélyszegénység szintjére a pénztelenség kiszolgáltatottá teszi a hh társadalmi csoportokat konfliktusok Szegénység nő, nyomor megjelenése, szegregálódó és gettósodó területek bővülése SE Népegészségtani Intézet

21 Egészség, optimális jól lét (cél, eszköz, erőforrás) Egészség előfeltételei Béke Lakás Oktatás Élelem Jövedelem Stabil ökológiai rendszer Fenntartható erőforrások Társadalmi igazságosság Társadalmi méltányosság Egészség előfeltételeinek Hiánya Társadalmi szakadék (egyenlőtlenségek, méltánytalanságok) Ottawai Karta WHO: 1986; Semmelweis Terv; Egészségügyről szóló törvény (2011. évi LXXXI. törvény 15. ) SE Népegészségtani Intézet

22 Egy főre jutó nemzeti bevétel és várható élettartam a gazdag és szegény országokban GAZDAG ORSZÁGOK>>> sb_romaintegracio.pdf (application/pdf objektum) Wilkinson & Pickett, The Spirit Level (2009)

23 Gazdag országokban az egy főre jutó bevétel és a várható élettartam között nincs összefüggés sb_romaintegracio.pdf (application/pdf objektum) Wilkinson & Pickett, The Spirit Level (2009)

24 Hosszabb a várható élettartam azokban a gazdag országokban, ahol alacsonyabb a jövedelmi egyenlőtlenség sb_romaintegracio.pdf (application/pdf objektum)

25 Kiegyenlítődés >>> Felzárkóztatás >>> Kerék-küllő szabály Körbezáródó befolyásoló faktorok esetén a (célzott, irányított) változtatáshoz minden faktort egyszerre kell kezelni. Priorizálás helyett komplex megközelítés kell SE Népegészségtani Intézet

26 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia I. Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. >>> romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség javításától. (Nemzeti Roma Stratégiák 2020-ig tartó Uniós keretrendszere; Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához kapcsolódó, évekre vonatkozó kormányzati intézkedési terv elfogadása) romagov.kormany.hu

27 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Stratégia alapelvei: aktivizálás, azaz fontos, hogy a jelenleg inaktív munkaképes emberek ismét aktívak legyenek, és felelősséget vállaljanak sorsukért teljesítmény-elvűség, azaz az állami támogatások, juttatások esetén magától a támogatottól is teljesítményt, eredményt várnak el, koordináció, azaz a különböző szakpolitikák rendszerének összehangolása, komplexitás, azaz a szegénység által sújtott területeket a foglalkoztatást, oktatást, egészségügyet, lakhatást összehangolva, együtt kell kezelni, ellenőrzés, nyomon követés, azaz egy olyan monitorozási rendszer kialakítása és működtetése, amelynek segítségével a programok eredményessége és célzottsága kimutatható. romagov.kormany.hu

28 Hogyan határozza meg a Bizottság (EU) a "Roma kifejezést? 2011 A Bizottság értelmezésében a Roma egy gyűjtőfogalom, azon emberek csoportjaira vonatkozik, akik az európai társadalmak szegregációs történelmének és hasonló kulturális jellegeknek részesei, mint például a romák (főleg Közép-, Kelet-Európában és a Balkánon élnek), szintik, utazók, kalék, stb. A Bizottság tudatában van annak, hogy minden ilyen csoportra a roma fogalom kiterjesztése vitatható és kulturális értelemben nem szándékozik összemosni más csoportok tagjait a romákkal magukkal. Communication on Roma in Europe and Progress Report on Roma inclusion MEMO/10/121 Brussels, 7 April 2010 sb_romaintegracio.pdf (application/pdf objektum) SE Népegészségtani Intézet

29 ROMÁK - kultúrájuk (népmesék, zenei kultúra) - vallási szokásaik (elsősorban Szűz Máriában hisznek, sírnál esznek, isznak, mulatnak temetéskor)) - viselkedésük - lakóhelyük, lakásuk - más munkakultúra Péli Tamás: A nap szerelmese

30 Roma Integráció Évtizede ( ) EU-platform a romák integrációjának előmozdításáért Roma integrációra vonatkozó tíz közös alapelv : 1. konstruktív, gyakorlatias és diszkriminációmentes politikák 2. célzott, de kizárólagosságtól mentes stratégiák 3. interkulturális megközelítés 4. az általános integrációra való törekvés 5. a nemi vonatkozás figyelembevétele 6. a bevált szakpolitikák átvétele 7. a közösségi eszközök használata 8. a regionális és helyi önkormányzatok bevonása 9. a civil társadalom bevonása 10. a romák aktív részvétele (EU Régiók Bizottsága, A Gazdaság- és szociálpolitika szakbizottság, 4. szakbizottsági ülés június 22. VITADOKUMENTUMA, A ROMÁK TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓJA EURÓPÁBAN)

31 A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. Törvény A Magyar Közlöny évi 154. számában ( ) 1. (1) E törvény értelmében nemzetiség minden olyan Magyarország területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 1. melléklet : E törvény értelmében nemzetiségnek minősül: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. SE Népegészségtani Intézet

32 Halat, vagy hálót a jó stratégia: mindegyik intervenció típust támogatja Adunk halat Tüneti, felszínes, az okozatok megjelenését változtatja, oki struktúrákat nem érinti Hálót szőni tanítunk Halastó Operatív, okok elemeit változtatja, okok kialakulását nem érinti Preventív, okok kialakulását befolyásolja Igény (felkeltés) a halevésre Megalapozó, nincs direkt hatása, de előfeltételeket, kereteket jelöl ki. Forrás:

33 Intervenciók rendszere Tüneti, felszínes, az okozatok megjelenését változtatja, oki struktúrákat nem érinti Élelmiszer csomagok osztása az LHH településeken elsősorban a gyermekeknek Adunk halat Operatív, okok elemeit változtatja, okok kialakulását nem érinti? Hálót szőni tanítunk Preventív, okok kialakulását befolyásolja? Halastó Megalapozó, nincs direkt hatása, de előfeltételeket, kereteket jelöl ki.? Igény (felkeltés) a halevésre Forrás:

34 Szegénység-probléma az alacsony jövedelemmel, a szűkös fogyasztással, a rossz/rendezetlen lakáskörülményekkel, és szélsőséges esetben a hajléktalansággal jellemezhetjük. A szegény családok (személyek) majdnem valószínű azonosításának az esélyét kínálják az alábbi szempontok: a családfő munkanélküli vagy legalábbis alkalmilag foglalkoztatott, a háztartás fő jövedelemforrását a különböző típusú gyermekgondozási, nevelési segélyek jelentik, az érintett személy(ek) nyugdíjas(ok), a család hátrányos (depressziós) körzetben, faluban él, a családban háromnál több eltartott gyermek él, a háztartásfő iskolázottsága alacsony, szakképzettsége nincs vagy korszerűtlen, s végül a szegénységnek nemi dimenziója is lehet, amennyiben a háztartásfő nő. Mayer József: A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kialakulása, a felzárkóztatás lehetőségei Forrás:

35 A mai Magyarországon az emberek egyharmada nyomorban él, egy másik harmada pedig folyamatosan csúszik lefelé, és egyre szegényebb lesz. A 2009-es statisztikai adatok szerint hazánkban tizennyolc éven aluli él, közülük hátrányos helyzetű. Ez azt jelenti, hogy olyan családban élnek, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimumot, ami kevesebb, mint forint. Ne feledjük el, hogy egy éhes gyerek mögött mindig van legalább két éhes felnőtt. Az ország északi, keleti és déli peremén találhatók a leghátrányosabb térségek. Itt vannak olyan települések, ahol ötször akkora a munkanélküliség, mint az országos átlag, Budapesthez képest pedig majdnem tízszeres. (Hegedűs Zsuzsa nyilatkozatából egy évi interjúban)

36 Munkanélküliség Álláskereső az a személy, aki: - a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, - oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, - öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül, - az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, - elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, - és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

37 Forrás:

38 Forrás:

39 1929 október 24-én a "fekete csütörtökön" kezdődött a gazdasági világválság. Sorok a "munkanélküli központban" Forrás:

40 Többszörösen hátrányos helyzet világszerte: prostitúció A globalizáció nem csökkentette az egyenlőtlenségeket! Jelenségek nagyléptékű, határok nélküli komplex változásai: migráció emberkereskedelem, prostitúció, HIV/AIDS növekedés

41 Tények: Emberkereskedelem áldozatai: 4 millió ember évente a Földön 700,000-2 millió nő és gyerek kerül az emberkereskedelembe évente 1 millió a szex-iparban 500 ezer nő és gyerek Európában United Nations Institute for Disarmament Research Light Weapons Bibliography and Resource List. (Joshua Margolin). International Organization for Migration New IOM Figures on the Global Scale of Trafficking. (Geneva: Trafficking in Migrants Quarterly Bulletin). <http://uri.edu.artsci.wms/ hughes.htm>

42 Migráció Migrációs ráta: cél országok/kék szín, indító országok/barna szín

43 Migrációs útvonalak

44 Emberkereskedelem problémái 1. Emberi jogi 2. Prostitúció 3. Migráció 4. Munkavállalás 5. Kriminális áldozat 6. Egészségügyi Emberkereskedelemben lévők egészségügyi problémái: 1. Emberi jogok hiánya: szociális háló hiánya, identitási zavarok 2. HIV/AIDS 3. STD 4. Traumatizálódás 5. Drog addikció 6. Személyiség dezintegrálódás 7. Személyes biztonság hiánya -viktimizálódás

45 Ártalomcsökkentés Harm Reduction (HR) Jelentése: meglévő bármilyen ártalom minimalizálása Célja: csökkenteni az egészség, szociális és gazdasági következményeit valamilyen káros viselkedésnek, cselekedetnek a kliens beleegyezésével

46 HR 1. Rövid távú hatás: redukálni az egészségre káros hatásokat, a jóllétet biztosítani anélkül, hogy absztinenssé váljon a veszélyeztetett, vagyis folytatva addigi tevékenységét a felmerülő káros hatások csökkentése a cél (pl. megelőzni a HIV / STD fertőzést) HR 2. Döntést elfogadtatni Viselkedésre hatni Az emberi méltóságot tiszteletbe tartani Minimalizálni a negatív hatásokat Reális célokat választani Módszert változtatni

47 HR módszerei Konfliktus kezelés Tanácsadás Oktatás/tréning Tanú-tétel mediátor peer

48 Rehabilitáció Medicinális modell orvosi Karitatív modell jótékonysági páciens individuális modellek

49 Szociális modell Társadalmi attitüd megváltoztatása Fizikai és személyi környezet hozzáférhetősége Szakmapolitika (törvényhozás, nevelés-oktatás, egészségügy Gyakorlati megvalósítás címkézés, labeling, stigmatizáció megszűntetése

50 Rehabilitáció komplexitása Komplex szemlélet Szakterületek összefogása Választás és autonómia Kompetencia Társadalmi státusz részvétel Rehabilitáció feltételrendszere Szakemberek Intézmények Intézményrendszerek hatékony együttműködése Team munka Nevelés-oktatásképzés

51 Reintegráció A társadalomba visszajuttatás Általános életvitel Munka-elfoglaltság Támogató-rendszer kialakítása Nem magára hagyni!!! mankókat adni

52 Gerohigiéne

53 A gerohigiéne célja - az emberiség normál életkorát (70-85 év) a potenciális életkorra (120 év) emelje - az idıskori betegségek megelızése - a biológiai életkor ne haladja meg a kronológiait - az értékes életminıségő idıskor biztosítása.

54 A gerohigiéne tudományterületei gerontológiai demográfia: az idısek arányát és annak változását vizsgálja a népesség körében gerontológia: (géron = öregember, -ológia = tudomány, tan) az öregedés jeleit és azok okát vizsgálja a morfológia, a fizika és a molekuláris biológia módszereivel, az öregedési folyamat tudományos vizsgálatát jelenti. Alap- és alkalmazott kutatásokkal vizsgálja az életfolyamatok idıben elırehaladó változásait, valamint az öregedés orvosi és szociális vonatkozásaival is foglalkozik. geriátria (idısgyógyászat), a gerontológia egyik ága, szakemberei az idısek egészségügyi problémáival foglalkoznak. A geriátria megelızı, gyógyító és rehabilitáló idısorvoslás. szociális gerontológia: az idıskorúak társadalmi helyzetével, ill. az öregedı társadalom problémáival foglalkozik

55 A világ népességpiramisa (WHO szerinti elırejelzés) SE Népegészségtani Intézet

56 A WHO kronológiai életkor felosztása, mely a biológiaitól jelentısen eltérhet. Középkorúak: Öregedık: Idıskorúak: Öregek: Aggastyánok: Matuzsálemi kor: év közöttiek (30-44 felnıtt, érett felnıtt) év közöttiek év közöttiek (elderly people) év közöttiek (older people) 90 év felettiek (oldest old) 100 év felett Demográfiai elırejelzések Valamennyi idıskorú csoport aránya növekedni fog, de a legidısebbek, azon belül a nık részaránya emelkedik legintenzívebben. növekszik az átlagéletkor csökken az élveszületések száma magasabb a középkorúak halandósága nık hosszabb élettartama ( feminization of ageing )

57 A 65 évnél idősebb és a 14 évnél fiatalabb populációk arányának változása 1960 és 2004 között az Európai Unió akkori 25 tagországában (WHO) Az össznépesség aránya (%) Év

58 A 80 évesnél idısebb populáció arányának változása 1975 és 2030 között Japán Olaszo. Franciao. Anglia Magyaro. Amerik a. Oroszo. Kína SE Népegészségtani Intézet

59 Demográfiai mutatók A 60 év felettiek részaránya: fejlett országokban 20%, 2050-re 32% lesz (ENSZ jelentés) A 65 év felettiek részaránya: magyar átlag: 16,6%, (KSH,2010), európai átlag:14,39% (WHO) Egészségben várható élettartam 65 év felett: ffi=5,3 év, nı=5,9 év (születéskor várható: ffi / nı = 55,3 / 58 év) Az öregedési index: az idıs népesség a gyermek népességhez viszonyítva Magyarországon év elején: 112,6 ; 2030-ban: 197 Az eltartottsági ráta: Gyermeknépesség eltartottsági rátája: a 0-14 éves népesség a éves (elvben dolgozó) népesség százalékában. Magyarországon, év elején 21,5%. Idıs népesség eltartottsági rátája: a 65 éves és idısebb népesség a éves népesség százalékában. Magyarországon ben 2,2M a nyugellátásban részesülık száma. (http://www.onyf.hu/?module=news&action=list&fname=onyf_left_menu_statisztika_ellatas)

60 A 65 éves és idősebb népesség részaránya ( ) A teljes népesség arányában, %, 2010.: EU 27: 17,4 (előzetes adat) Magyarország: 16,6 Időskori eltartottsági ráta ( ) %, A mutató az időskorú (65 éves és idősebb), általában gazdaságilag inaktív személyek teljes számának és a munkaképes korú (15 64 éves) személyek számának arányát adja meg. EU 27: 25,9 (előzetes adat) Magyarország: 24,2 Előreszámított időskori eltartottsági ráta ( ) EU 27: 52,55 Magyarország: 57,81

61 Demográfiai mutatók Az öregedési index: az idős népesség a gyermek népesség százalékában Magyarországon év elején: 112,6 ; 2030-ban: 197 Az eltartottsági ráta: Gyermeknépesség eltartottsági rátája: a 0-14 éves népesség a éves népesség százalékában Magyarországon, év elején: 21,5% Idős népesség eltartottsági rátája: a 65 éves és idősebb népesség a éves népesség százalékában. Magyarországon, év elején: 24,2%

62 A biológiai öregség jellemzıi Univerzális, minden élılényre igaz Progresszív, ami megöregedett nem fiatalodik vissza Mindig funkciócsökkenéssel jár A szervezet alkalmazkodó képessége fokozatosan csökken Szinte minden szervünk % tartalék képességgel rendelkezik Az idıs szervezet csúcsra van járatva, amennyiben megterhelik szervelégtelenséggel válaszol. (Pl.: szívinfarctus) Az idıskort a multimorbiditás jellemzi Meghatározó tényezık: genetika életmód (korábbi is!) környezet egészségügyi ellátás

63 Az idıskori mortalitás Magyarországon év között 75 év felett egyéb 20% egyéb 30% daganatok 30% keringési rendszeri kórképek 50% daganatok 10% keringési rendszeri kórképek 60% Forrás: WHO/Európa, HFA 63

64 A látás élettani változásai - a szemlencse rugalmassága csökken (20 évesen 10, 40 évesen 1 dioptriát képes fókuszálni) - a szemlencse fényáteresztı képessége csökken - a közelpont távolsága megnı - a pupillák tágulékonysága csökken - a sötétadaptáció romlik - a képfelismerési képesség lassul az agyban - romlik a színlátás - a szemmozgató izmok gyengülnek - fokozott érzékenység a csillogásra Megbetegedések: presbyopia, cataracta, retinopathiák

65 Kompenzálási lehetıségek Nagyobb betők (kitőzık, névtáblák ) Sötét háttér mögött világos bető Komplementer színösszeállítás Nagyobb tárgyak (telefon, óra) Szintkülönbség szélén színmegjelölés Egyforma fényerıvel való megvilágítás Fényzsilipek (ajtók elıtt) Megvilágítás növelése Több apró fényforrás Lehetıleg természetes fény Ne legyen csillogó fény (matt bútor, padló)

66 Hallásromlás (presbyacusis) év 30%, 75 év felett 50%, 90 év felett 90% halláskárosodott férfiaknál hamarabb kezdıdik és a magas frekvencia esik ki elıbb Szociális hallásküszöb = már zavarja a környezetet Egyéb okok: megnövekedett zajártalom, gyógyszer mellékhatás Észrevétlenül megtanul szájról olvasni

67 Az idıskori halláskárosodás kompenzálása Szembenézve beszéljünk, széket odafordítva lassan és jól artikuláltan, Ne legyen háttérzaj, Mélyhangkiemelés (TV, rádió..) Idıben legyen hallókészülék, mert késıbb nehéz megszokni Fényjelzéső csengı, telefon Szőrıvizsgálat és hallókészülékek: fül mögötti, szemüvegszárban, hallójáratban elhelyezett erısítı egységgel

68 Táplálkozási zavarok alultápláltság: fogászati problémák, ízérzékelés csökkenése, társuló belgyógyászati betegségek, izoláció túltápláltság: életmódváltozás, fizikai aktivitás csökkenése, csökkent energiaigény (65 év felett 25%-kal kevesebb, mint 25 éves korban) kiszáradás veszélye a szomjúságérzet csökkenése miatt Megelızés: alapbetegség kezelése, fogpótlás, rendszeres folyadékpótlás, új főszerek használata, rendszeres testmozgás, társaság

69 Az idıs ember hıháztartása Sorvadó izomzat Elvékonyodott zsírszövet Verejtékmirigyek száma és produktuma csökken Hajlam a túlzott felmelegedésre és lehőlésre: a kihőlés már 18 C foknál is létrejöhet, a felmelegedés már 30 C foknál is gyakori (levertség, ügyetlenség, aluszékonyság, eszméletvesztés, görcsök) Megelızés: Egyenletes szobahımérséklet (22 C fok, fıleg ülı vagy fekvı: 24 C fok) Azonos hımérséklető helységek Párásított, nyáron légkondicionált helységek, árnyékolók, roletta, redıny Szabad levegıjárás, természetes léghuzat, árnyékos, széljárta pihenıhelyek Megfelelı ruházat

Gerohigiene. Fiatalon kezdjünk el szépen megöregedni. SE, Népegészségtani Intézet 2015/216. SE Népegészségtani Intézet

Gerohigiene. Fiatalon kezdjünk el szépen megöregedni. SE, Népegészségtani Intézet 2015/216. SE Népegészségtani Intézet Gerohigiene Fiatalon kezdjünk el szépen megöregedni SE, Népegészségtani Intézet 2015/216 A gerohigiéne célja és tudományterületei Céljai az emberiség normál életkorát (70-85 év) a potenciális életkorra

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket.

Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket. A SZEGÉNYSÉG Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket. Szegénység térkép a világról 1889 - Charles

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Népegészségügyi Programok

Népegészségügyi Programok Népegészségügyi Programok Roma integráció SOTE 2012. Április 03. 14.00-14.45 Megelőző orvostan és népegészségtan aktuális kérdései Kötelező szintentartó tanfolyam keretében Solymos József Bonifácz Hogyan

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG II - 2015

SZOCIÁLIS JOG II - 2015 SZOCIÁLIS JOG II - 2015 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. ELŐADÓ: DR. VERES GÁBOR TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Koós Bálint: Területi kirekesztés és gyermekszegénység Magyarországon Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Ostrava, 2012. Május 3-4. Szegénység és társadalmi kirekesztés

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley 16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley Életünknek mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőttekké fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen

Részletesebben

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő IDŐSKORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK Az idősödés, időskori szerepek értelmezése, jelentősége kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő Élettartam mennyiségi növekedése minőségi élet megteremtésének

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Dr. Timmermann Gábor Forrás: Dr. Papp- Dr. Rigó: A várandós nő gondozása Miért kell külön foglalkoznunk ezzel a kérdéssel? Rasszizmusból? Nem, hanem mert

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954

KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954 KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954 Most is van lehetőség természetben nyújtani a családi pótlékot vagy a segély egy részét! Az utalvánnyal kötötté teszik a pénz felhasználását.

Részletesebben

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék

A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban. Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék A magyar lakosság egészsége nemzetközi összehasonlításban Vokó Zoltán Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék Halálozás Haláloki struktúra Tartalom Betegségteher (DALY = korai halálozás és megromlott

Részletesebben

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Telepek Környezet egészségügyi felmérése A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Szélsőséges szegénységből fakadó betegség tünet együttes BNO kód: Z.59.5. Cigány és Magyar korfa 2001

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Az itt következő táblázatok néhány, a gyermekek illetve a gyermekes családok helyzetére vonatkozó információt közölnek. Az adatok az utóbbi évek egyik legaggasztóbb

Részletesebben

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende Szécsényi Gyerekesély Program Agnes Kende Gyerekszegénység elleni küzdelem Magyarországon A szegénységhez vezető fő társadalmi tényezők: Alacsony aktivitási ráta Iskolai végzettség Szakképzettség hiánya

Részletesebben

7 Ha a pályázónak van gyereke, gyerekenként: - 0-6 éves korig 5-7-25 éves korig 6 és egyedül neveli 10

7 Ha a pályázónak van gyereke, gyerekenként: - 0-6 éves korig 5-7-25 éves korig 6 és egyedül neveli 10 Szociális helyzet pontrendszere 1. sz. melléklet 1 Ha a pályázó javaslat nem a Semmelweis Egyetem kollégiumában lakik 2 albérletben lakik 3 budapesti és eltartóival lakik 0 saját lakásban lakik 0 ismerőse

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

A kisebbségek helyzete Magyarországon

A kisebbségek helyzete Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar A kisebbségek helyzete Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Kisebbségek Európában Nemzeti kisebbségek:

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Létminimum, 2009. Tartalom. Internetes kiadvány www.ksh.hu

Létminimum, 2009. Tartalom. Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Létminimum, 2009 Tartalom Létminimum, 2009...2 A létminimumértékek meghatározása...2 Létminimumértékek a különböző háztartástípusokban...4

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE 10. lecke Mi okozza a munkanélküliséget és az inflációt? munkanélküliség mérése. munkapiac modellje és a rövidebb oldal elve. munkanélküliség típusai. z infláció fogalma, mérése és mértéke. z infláció

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési lehetőségei Solymosy József Bonifácz

Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési lehetőségei Solymosy József Bonifácz Kérdés és válaszok, avagy SZEGÉNYSÉG és EGÉSZSÉG I. szakmai konferencia 2011. január 26. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Fejleszthető/tervezhető egészség egészség-egyenlőtlenségek kezelési

Részletesebben

AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában.

AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában. AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában. Ha az Isten íródiák volna S éjjel nappal mozogna a tolla, Úgy se győzné, ő se, följegyezni,

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Az előítélet Előítéletesség ma, Magyarországon Krémer Ferenc: az előítéletről szóló minden elmélet csak adott korban és társadalomban igaz multikulturalizmus?

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28.

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. Cél: átfogó képet adni a kibővült Európai Unió társadalmi folyamatairól Adatok: Eurostat EU-SILC és más európai statisztikai források Ambíció:

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Pádár Katalin Programstatisztika 2010-2011 Összesen 332 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 192 1 229 616 átfogó vizsgálat

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

A rendszeres szociális segély jövedelmi célzása. Pénzügyminisztérium

A rendszeres szociális segély jövedelmi célzása. Pénzügyminisztérium A rendszeres szociális segély jövedelmi célzása Firle Réka Szabó Péter András Pénzügyminisztérium 2008. június 19. Az alacsony munkapiaci aktivitás okai és növelésének lehetségei. A be- és kiáramlást szabályozó

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholfogyasztásról Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholhoz való lehetséges viszonyulások absztinensek, akik nem fogyasztanak alkoholos italokat; szociális ivók, akik főleg társaságban

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen ZSKF Diploma és Kompetencia Konferencia Budapest, 2012. május.22. Dankó Viktória, Üzletág koordinátor Jabil Magyarország Jabil világszerte 2000-ben alapították Tiszaújvárosban Két telephely: Tiszaújváros/Szombathely

Részletesebben

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Mottó 15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Az öregedés nem csupán a képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, amelynek van célja, értelme és tartalma,

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt Készítette: Korózs Lajos ELTE-kutatás eredménye Soha nem volt annyi szegény gyermek hazánkban mint most! A leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyerekek 84

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben