M e g h í v ó február. XVII. évfolyam 2. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám"

Átírás

1 2011. február XVII. évfolyam 2. szám M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az es forradalom és szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre! MÁRCIUS 15-én 15 órakor koszorúzás a Szent István téren elhelyezett emléktáblánál. Ezután átvonulás a Déryné Mûvelõdési Ház színháztermébe. Fellépnek a Tulipán Óvoda és a Szent István Király Általános Iskola növendékei. Dr. Kiszely István címzetes egyetemi docens elõadást tart a magyar huszárság történetérõl. Bemutatót tart a Jászfényszarui Szûcs Mihály Huszárbandérium. Gyermekek és felnõttek érdeklõdésére egyaránt számítunk! Teltházas falugyûlés Mûvelõdési házunk nagytermét megtöltötték az érdeklõdõk a február 3-án megtartott falugyûlésen. Godó János polgármester ismertette az októberi választások óta eltelt idõszak intézkedéseit, eseményeit és az önkormányzat pénzügyi helyzetét. A község 96 milliós hitelállományt cipel magával, ami korábbi beruházások során, valamint a TK-Víz Kft. csõdbe jutása miatt halmozódott fel. a felét sem éri el, mert kizárólag vér szállítására és védõnõi feladatok ellátására használják. A kintlévõségek behajtásából október óta 10 millió Ft folyt már be, ami ellensúlyozza a 8 millió Ft-tal kevesebb állami támogatást. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat államtól leutalt pénzét a korábbi Ft helyett most csak Ft-tal tudta az önkormányzat megtoldani. (Az államtól utalt pénzösszeg is Ft-ról re csökkent.) A napi pénzügyek zökkenõmentes bonyolításához szükség van egy mûködési hitelre, melynek 25 milliós kerete az önkormányzat rendelkezésére áll. A takarékossági intézkedések megtörténtek, végrehajtásuk minden lehetséges területen folyamatos. Havi Ft marad a kasszában a telefonhasználat korlátozásával, szigorításával. Az ügyvédi szerzõdés felbontásával 3,5 millió Ft-tal csökken az éves kiadás. Az önkormányzati autó fenntartása 2009-ben 1 millió Ft-ot vitt el, 2010-ben Ft-ot, remélhetõleg, ez most A képviselõk létszámának csökkenésével évi 3 millió Ft-tal kevesebb a tiszteletdíjak összege. Ha a betöltetlen orvosi praxist vállalkozó orvosnak sikerülne adni, évi 5 millió Ft megtakarítást jelentene a községnek. Minden igyekezettel ennek megvalósításán dolgozik az önkormányzat. A falugyûlés idején négy jelentkezõ volt az állásra. A beszámoló a belvíz-gondok ismertetésével folytatódott. A várható tavaszi vízszintemelkedés enyhítésére készülve Ft-ért két nagy teljesítményû szivattyút vásárolt meg az önkormányzat. Nélkülük több helyen házak dõltek volna már össze. Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Teltházas falugyûlés... Folytatás az 1. oldalról. Folyamatosan dolgoznak az árkok rendbetételén is. A vízelvezetéshez megvannak a régi térképek, azok alapján dolgoznak. A következõ témakör a legsürgetõbb feladatokról, majd az idei és késõbbi tervekrõl szólt. Jelenleg a községi vezetés kiemelten kezeli a vízelvezetés mellett a hiányzó településrendezési terv pótlását, hiszen annak megléte minden fejlesztés alapkövetelménye. Utak építésére, a tornaterem elõtti parkoló kialakítására, egyéb nagyobb feladatra ennek elkészültéig locsolás idõszakában) 10%-kal csökken a szennyvíz után fizetendõ ár. Az önkormányzati ingatlanok esetleges el- vagy bérbeadásáról Gubik dr. elmondta, hogy tavaly ez a tétel szerepelt a bevételi oldalon, de akkor sem valósult meg. Így idén már nem tették be a tervbe, mert csak tovább rontaná az egyébként sem jó mérleget. Ha sikerülne valamit értékesíteni, az jó lenne, de biztosra nem vehetõ. A szükséglakásokat bérmentesen, a szociális lakásokat bérleti díjjal használják az ott lakók. gondolni sem lehet. Bár ezt már egyszer 4,5 milliós értékben a község kifizette, mégsem áll rendelkezésre(?!). A terv kb. még további 5 millió forintunkba kerül. Ezután Vincze Imre képviselõ beszámolt arról, hogy a Praktika Kft., Sárközi Ferenc tulajdonos kezdeményezésének köszönhetõen, a gazdákkal összefogva megkezdte a külterületi belvizek leeresztését. A besnyõi területen 5700 m csatornaszakasz tisztítása a falugyûlés idõpontjáig megtörtént. Az ottani környéken már mûvelésbe tudják venni a földeket. Kérés, hogy minden gazda járuljon hozzá a költségekhez! Törtel belterületén az Abonyi út, Határ út és a Jászkarajenõi út árkainak tisztítása készült el. Egyik felszólaló kifogásolta, hogy az árkok szeméttel vannak tele. A lakosságnak kellene vigyázni, hogy ez ne így legyen. Dr. Gubik Zoltán alpolgármester az Ipartestület részérõl elektronikusan elõre elküldött kérdéssorra válaszolt. Az alpolgármesteri fizetés szorzószáma a korábbihoz képest nem változott. (A képviselõ-testület csak errõl jogosult dönteni.) Az alpolgármesteri illetmény kb Ft-os emelkedését az állam által meghatározott alap megnövelése okozta. Az alpolgármester az utazási költségtérítésrõl lemondott. A polgármester fizetése 1 szorzóval emelkedett a korábbihoz képest, viszont nem igényelt szolgálati telefont és autót. Mindkét esetben a sajátját használja. Az ÖKOVÍZ áremelésérõl elmondta, hogy a szilárdhulladék költségei változtak meg jelentõsen. Eddig az összegyûjtött hulladékot egy ceglédi tározóban minimális költségért semmisítették meg. Most elkészült egy uniós elõírásoknak megfelelõ tározó, melyet a Hírös Kft. üzemeltet. (A Kft.-ben Törtel 10 millió Ft-tal résztulajdonos.) A szállítás ára keveset, míg a megsemmisítés költsége kilogrammonként 2 Ft-ot emelkedett. Ebbe az önkormányzat nem tud beleszólni. Alkuval legfeljebb azt lehet elérni, hogy itt marad a szemét. Abban viszont sikerült megegyezni, hogy áprilistól szeptemberig (a A vízelvezetéssel kapcsolatos kérdésre az alpolgármester elmondta, hogy a drága szivattyúzás helyett a végleges megoldást a gravitációs elvezetésben (árokrendszer) látják. A polgármesteri beszámolóban elhangzottakra visszautalva: ezen dolgoznak. A helyi vállalkozók foglalkoztatásáról megtudtuk, hogy amit lehet, az itteniekkel végeztetnek el, nem dolgoznak nálunk más település vállalkozói. Még a tejet is törteli gazdáktól szállítják a konyhára. Az iparûzési adót nem sikerült csökkenteni, mert minden fillérre szüksége van az önkormányzatnak a mûködtetéshez. A segélyezés szükségességérõl és mértékérõl dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõnõ idézte a vonatkozó jogszabályokat, melyeket alkalmazniuk kell. A helyi kábel TV visszaállítását és a testületi ülések közvetítését vállalkozó oldhatná meg, de az ülések jelenleg is nyilvánosak, azokon minden érdeklõdõ részt vehet, kivételt képeznek a személyeket érintõ zárt ülések. A munkahelyteremtés feladatán folyamatosan dolgoznak: polgármester és képviselõ-testület karöltve. Vannak biztató kilátások, melyekrõl azonban még korai beszélni, mivel a kezdeti szakaszban tartanak a tárgyalások. A termálvizû kút és környékének községi tulajdonba vételérõl Godó János polgármester elmondta, hogy a kusza tulajdonviszonyok miatt nehézkes a megoldás. A területet mostani tulajdonosa 10 millió Ft-ért adná el, de nekünk jelenleg az is sok. A fürdõ -nél tapasztalható áldatlan állapotok megszüntetésére keresik a megoldást, végsõ lehetõségként a befojtás is szóba kerülhet. A távlati tervek között azonban mindenképpen helyet kap a termálvíz-kincs hasznosításának kérdése. Még egy újabb kút fúrása sem kizárt, ha ez gazdaságilag elõnyösebb a mostaninál. A felszólalók kérdései a beszámolókban elhangzottakhoz kapcsolódtak, azokon belül kaptak választ az érdeklõdõk. KMÉ Fotók: Pásztor József

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2011. (I.28.) sz. Önk. R e n d e l e t e az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló, többször módosított 7/2008. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 35. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló, többször módosított 7/2008. (IV.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. (2) bekezdésének c) pontjában a rendelkezésre állási támogatás szövegrész helyébe a bérpótló juttatás szöveg lép. 2. (1) A Rendelet 8. (2)-(5) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezések lépnek: Bérpótló juttatás (2) Bérpótló juttatásra jogosult az a személy, akinek az Sztv aiban foglaltak alapján az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, és nem jogosult rendszeres szociális segélyre. (3) A bérpótló juttatás megállapításával, folyósításával, összegével, valamint megszüntetésével kapcsolatos szabályozást az Sztv ai tartalmazzák. (4) A bérpótló juttatás megállapításának feltétele a kérelmezõ vagy jogosult által életvitelszerûen lakott a) lakás vagy ház tisztán tartása, higiénikus állapotának biztosítása, b) lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerû használhatóságának megõrzése, szükség esetén a veszélyes építmények bontása, a keletkezett építési törmelék elszállítása, ártalmatlanítása, c) ház udvarának, kertjének, a kerítéssel kívül határos területnek, járdának a tisztán tartása, a járdáról történõ hóeltakarítás, annak csúszásmentesítése, az udvarról és a kertbõl a szemét eltakarítása, az udvari és a kerti növényzet kezelése, gazmentesítése, parlagfû-irtás, d) ingatlan elõtt kialakított árkok tisztán tartása, abból a szemét eltávolítása, növényzetének kezelése, a víz átfolyásának biztosítása. (5) Ezen feltételek fennállását a képviselõ-testület hivatalának munkatársai a helyszínen rendszeresen ellenõrzik, és a tapasztaltakról jegyzõkönyvet, valamint fénykép-dokumentációt készítenek. (6) Hiányosság megállapítása esetén a feltételek teljesítésére a kérelmezõt, illetve a jogosultat ötnapos határidõ tûzésével a jegyzõ az elvégzendõ tevékenységek konkrét megjelölésével felszólítja. A határidõ eredménytelen eltelte esetén a bérpótló juttatás folyósítását meg kell szüntetni. 3. (1) A Rendelet 19. (2) bekezdésének c) pontjában a rendelkezésre állási támogatás szövegrész helyébe a bérpótló juttatás szöveg lép. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Godó János polgármester FONTOS TELEFONSZÁMOK! Orvosi ügyelet telefonszáma: (53) Mentõk vezetékesrõl ingyenesen: 104 Ceglédi állomás: (53) dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2011. (I.28.) sz. Önk. R e n d e l e t e a helyi iparûzési adóról Törtel Község Önkormányzat Képviselõtestülete a helyi adókról szóló, többször módosított évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el. 1. (1) Az adókötelezettségre vonatkozóan a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény 35. (1) bekezdése az irányadó. (2) Az adóalanyiságra vonatkozóan a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény 35. (2) bekezdése az irányadó. 2. (1) Az adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a. (2) A fizetendõ adó összege az ideiglenes jelleggel építõipari tevékenység folytatása, illetve természeti erõforrás feltárása vagy kutatása esetén, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idõtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, naptári naponként Ft. (3) A fizetendõ adó összege bármely az (1) és (2) bekezdésbe nem sorolható tevékenysége után, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert az adózó, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel, naptári naponként Ft. 3. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, többször módosított évi C. törvény, valamint az adózás rendjérõl szóló, többször módosított évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet február 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti Törtel Község Önkormányzata Képviselõtestületének a helyi iparûzési adóról szóló, többször módosított 3/1999. (IV.7.) önkormányzati rendelete. Godó János dr. Kecskeméti Gabriella polgármester jegyzõ

4 4. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 3/2011. (I.28.) sz. Önk. R e n d e l e t e a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló, többször módosított 9/2007. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló, többször módosított 9/2007. (XII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletének 1 mondata hatályát veszti. (2) A Rendelet 1. mellékletének 1. pontjában a A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja IV.01.-tõl és évre 2,20 Ft/liter+Áfa. szövegrész helyébe a A hulladék begyûjtési díj 2.00 Ft/liter+Áfa, a hulladékkezelési és szelektív gyûjtési díj 2.10 Ft/liter+Áfa a február 01-tõl január 31- ig terjedõ idõszakra. szöveg lép. (3) A Rendelet 1. mellékletének 3. pontjában A jelzett 110 literes mûanyagzsák ára: 300 Ft + Áfa. szövegrész helyébe a A jelzett 110 literes mûanyagzsák ára: 470 Ft + Áfa. szöveg lép. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Godó János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2011. (I.28.) sz. Önk. R e n d e l e t e az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjról szóló, többször módosított 13/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. -ának (1) és 11. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjról szóló, többször módosított 13/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés a) pontjában a lakossági fogyasztó részére IV.01-tõl évre 252 Ft/m 3 szövegrész helyébe a lakossági fogyasztó részére február 01-tõl január 31-ig terjedõ idõszakra 267 Ft+Áfa/m 3 szöveg lép. (2) A Rendelet 3. 1 bekezdésének b) pontjában a közületi fogyasztó részére IV.01-tõl évre 305 Ft/m 3 szövegrész helyébe a közületi fogyasztó részére február 01-tõl január 31-ig terjedõ idõszakra 323 Ft+Áfa/m 3 szöveg lép. (3) A Rendelet 3. (2) bekezdésének a) pontjában a lakossági fogyasztó részére IV.01-tõl évre 305 Ft/m 3 szövegrész helyébe a lakossági fogyasztó részére február 01-tõl január 31.-ig terjedõ idõszakra 320 Ft+Áfa/m 3 szöveg lép. (4) A Rendelet 3. (2) bekezdésének b) pontjában a közületi fogyasztó részére IV.01-tõl évre 375 Ft/m 3 szövegrész helyébe a közületi fogyasztó részére február 01-tõl január 31-ig terjedõ idõszakra 394 Ft+Áfa/m 3 szöveg lép. (5) A Rendelet 3. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: A csatornahasználati díj alapját az április 1-tõl szeptember 30-ig terjedõ idõszakra az elõ-, oldal-, vagy hátsó kerttel rendelkezõ ingatlanok esetében az adott idõszakra jutó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett mennyisége adja. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Godó János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ Tisztelt Lakosság! Az ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatja a Lakosságot, hogy március 04-ével megkezdik a víztorony és a vízhálózat tavaszi mosatását. A fertõtlenítéshez nátrium hypokloritot és klórt használnak. Ezen idõ alatt nyomáscsökkenés, illetve víz-zavarosodás elõfordulhat. Az ÖKOVÍZ Kft. a kellemetlenségért a Lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

5 HÍRADÓ 5. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2011. (II.11.) sz. Önk. R e n d e l e t e TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselõ-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat fenntartásában mûködõ részben önállóan gazdálkodó intézményekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre, valamint a kisebbségi önkormányzatra. 2. (1) A képviselõ-testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbi (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal címet, a polgármesteri hivatalon belül, a 10. mellékletben meghatározott feladatok alcímet alkotnak. 2. Az önkormányzati költségvetés fõösszegei 3. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat beleértve annak költségvetési szervét is évi költségvetésének a) bevételi fõösszegét ezer Ft hitel figyelembevételével ezer Ft-ban, b) kiadási fõösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A megállapított fõösszegen belül a kisebbségi önkormányzat a) bevételét 300 ezer Ft-ban, b) kiadását 300 ezer Ft-ban hagyja jóvá a kisebbségi önkormányzat határozata alapján. (3) A képviselõ-testület a évi tervezett bevételek részletezését az 1. melléklet, a tervezett kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselõ-testület az önkormányzat évi tervezett költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. A költségvetés bevételei 4. (1) Az önkormányzat e rendelet 3. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását a fõbb jogcímek szerint a következõ (2)-(6) bekezdések tartalmazzák. (2) A mûködési bevételek összege ezer Ft, amelyen belül az intézményi mûködési bevételek összege ezer Ft, részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeinek összege ezer Ft, amelyen belül: a) az egyéb sajátos bevételek összege ezer Ft, b) a helyi adók összege ezer Ft, c) az átengedett központi adók összege ezer Ft, d) a talajterhelési díj összege 900 ezer Ft. A sajátos mûködési bevételek részletezését az 1. melléklet II. pontja tartalmazza. (4) A támogatások összege ezer Ft, amelyen belül: a) a normatív támogatások összege ezer Ft, b) a normatív kötött felhasználású támogatások összege ezer Ft. A támogatások részletezését az 1. melléklet III. pontja tartalmazza. (5) A véglegesen átvett pénzeszköz összege ezer Ft, amelyen belül: a) a támogatás értékû mûködési bevétel OEP-tõl ezer Ft, b) a támogatás értékû mûködési bevétel elkülönített pénzügyi alapoktól 200 ezer Ft. A véglegesen átvett pénzeszköz részletezését az 1. melléklet IV. pontja tartalmazza. (6) Finanszírozási bevétel ezer Ft, 1. melléklet VI. pontja. 4. A költségvetés kiadásai 5. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat mûködési fenntartási kiadásainak összegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A mûködési fenntartási kiadásokon belül a a) személyi juttatások kiadásainak összege ezer Ft, b) a munkaadókat terhelõ befizetési kötelezettség összege ezer Ft, c) a dologi jellegû kiadások összege ezer Ft, d) a mûködési célú tartalék összege ezer Ft, e) a céltartalék összege ezer Ft. A képviselõ-testület a mûködési fenntartási kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) A képviselõ-testület a kiadások között ezer Ft általános- és ezer Ft céltartalékot állapít meg. 6. (1) A képviselõ-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét ezer Ft-ban állapítja meg. Részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 7. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat átadott pénzeszközeinek összegét ezer Ft-ban állapítja meg. Részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A civil szervezetek támogatására a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint kerül sor. (3) A támogatásban részesülõ elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselõ-testület felé. 8. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ezer Ft-ban állapítja meg. Részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Folytatása a 6. oldalon.

6 6. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Költségvetési rendelet... Folytatás az 5. oldalról. 5. Az önkormányzat létszámkerete 9. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat létszámkeretét 96 fõben állapítja meg. (2) Ezen belül a részben önálló intézmények létszámát a következõk szerint hagyja jóvá: a) Szent István Király Általános Iskola 34 fõ, b) Törteli Tulipán Óvoda 22 fõ, c) Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár 4 fõ. (3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége alá tartozók létszáma 16 fõ. (4) A Polgármesteri Hivatal irányítása alá tartozó foglalkoztatottak létszáma: 20 fõ. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámon túl a képviselõtestület a közfoglalkoztatottak átlagos létszámát 16 fõben állapítja meg. 6. A költségvetés végrehajtása 10. (1) A költségvetés végrehajtása során a polgármester a) félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a képviselõtestületet a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott idõpontig; b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott idõpontig; c) gondoskodik az intézmények részletes költségvetésének elkészítésérõl, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenõrzésérõl; d) az idõarányostól indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében; e) feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetõivel; f) gondoskodik a likviditás megõrzése érdekében hitel felvételrõl a képviselõ-testület egyetértésével. 11. (1) A képviselõ-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja. 12. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat évi gördülõ tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat több évet érintõ kötelezettségvállalásainak részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat évre vonatkozó elõirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat évre vonatkozó likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. Záró rendelkezések 16. (1) E rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba. Godó János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (2747 Törtel, Szent István tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képezõ Törtel, Dózsa György út 22. szám alatti 40,32 m 2 alapterületû 1 elõtér, 1 konyha, 1 kamra, 2 szoba helyiségekbõl álló lakás bérbeadását határozott idõtartamra. Bérlet idõtartama: 2 év Bérbeadás jogcíme: lakásbérlet Bérleti díj / hó: Ft 1. Bérbeadás: A pályázatokat a polgármesterhez kell benyújtani. A minõsítés és az elbírálás során elõnyt élveznek azok a pályázók akik: gyermeket nevelnek; Törtel községben építési telekkel rendelkeznek; 5 évnél régebben laknak a faluban; akik házasságban vagy élettársi kapcsolatban élnek. A fent felsoroltakon felül igazolni kell hivatalos dokumentációval, nyilatkozattal, hogy a lakásbérleti szerzõdés megkötését követõ 5 éven belül saját tulajdonú lakáshoz jutnak, vagy lakás-elõtakarékossági szerzõdést kötnek, vagy más igazolható módon takarékoskodnak. A pályázat esetleges hiánypótlásra való felszólításának meggyorsítása érdekében feltétlen adjanak meg egy vagy több vezetékes/mobil elérhetõséget. Pályázat (jelentkezési lap) benyújtásának határideje, módja: február 28-án 16:00 óráig zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtásának helye: Törtel Község Polgármesteri Hivatala, Törtel, Szent István tér 1. A hiánypótlási határidõ: beérkezéstõl számított 2 munkanap. A pályázat elbírálása: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezi, majd a nyilvántartásba vett pályázatok közül a képviselõ-testület a benyújtás határidejét követõ 30 napon belül dönt. Eredmény ismertetése: A képviselõtestület döntésérõl a Hivatal levélben értesíti a pályázókat a döntéstõl számított 10 munkanapon belül. A pályázat elbírálása Törtel Község Önkormányzatának 11/2008. (IX.11.) sz. Az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendeletének alapján történik. Bõvebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/ telefonszámon kapható. Godó János polgármester

7 HÍRADÓ 7. oldal PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (2747 Törtel, Szent István tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képezõ Törtel, Dózsa György út 22. szám alatti 24,21 m 2 alapterületû 1 elõtér, 1 terem helyiségekbõl álló helyiség bérbeadását határozott idõtartamra. Bérlet idõtartama: 2 év Bérbeadás jogcíme: helyiség bérlet Bérleti díj / hó: Ft 1. Bérbeadás: A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell a pályázó nevét, azonosító adatait, címét, tevékenységének megnevezését, a helyiség általa tervezett felhasználásának részletes leírását, nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. 2. Helyiségbérleti szerzõdés csak ÖNKORMÁNYZATI HÍREK meghatározott idõre, legfeljebb azonban 5 évre köthetõ, de a lejáratát követõen többször is meghosszabbítható. 3. Az esetenkénti és a három hónapnál nem hosszabb idõtartamú helyiség bérbeadás jogát a képviselõ-testület a polgármesterre ruházza át. A három hónapon túli helyiségbérleti jogviszony pályázat útján történõ létrehozására irányuló tulajdonosi feladatok gyakorlását a képviselõ-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságra ruházza át. A pályázat elbírálásáról a Bizottság dönt és a Polgármesteri Hivatal köti meg a szerzõdést. A bérbeadásról a képviselõtestületet a következõ ülésen tájékoztatni kell. Pályázat (jelentkezési lap) benyújtásának határideje, módja: február 25-én 12 óráig zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtásának helye: Törtel Község Polgármesteri Hivatala, Törtel, Szent István tér 1. A hiánypótlási határidõ: beérkezéstõl számított 2 munkanap. A pályázat elbírálása: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a nyilvántartásba vett pályázatok közül a benyújtás határidejét követõ 30 napon belül dönt. Eredmény ismertetése: A Bizottság döntésérõl a Hivatal levélben értesíti a pályázókat a döntéstõl számított 10 munkanapon belül. A pályázat elbírálása Törtel Község Önkormányzatának 11/2008. (IX.11.) sz. Az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendeletének alapján történik. Bõvebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/ telefonszámon kapható. Törtel Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága TÖRTELEN egészségszûrést tartunk tetõtõl talpig. Vizsgálat március hónapban. Telefon: 06-30/ Kerekes & Kerekes Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõk: Kerekes Géza 06-30/ Kerekes Nándor 06-70/ Gondoljon a hideg télre... ROLTIM FA Kft. VÁGOTT TÛZIFA KAPHATÓ! Vastag akác: Ft/q Hasított akác: Ft/q Cím: Törtel, Újosztály d. 51. (Nagykõrös felé). 20 km-es körzetben a házhoz szállítás ingyenes, 10 q feletti rendelés esetén! Tel.: 06-20/ ; 06-20/ Berta Roland INGATLANIRODA eladás vétel csere bérlet 2747 Törtel, Kõrösi u. 61. Telefon: 06 (20) , 06 (30) Honlap:

8 8. oldal TÖRTELI Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva a hét minden napján Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Eredeti német brikett (25 kg/csomag) AKCIÓ! Ft/q Fabrikett garantáltan keményfából, ragasztóanyag nélkül 30 kg (zsákos kiszerelés) Ft Cseh dió szén 4800 kalória, 30 kg zsákban Ft Vastag akác Ft/q Vékony vegyes Ft/q Tölgy bükk Ft/q Félig has. tölgy bükk Ft/q Készre has. tölgy bükk Ft/q ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Kengyel anyag szálban és karikában Térhálók három méretben BÁDOGOS TERMÉKEK Horganyzott sima lemez Horganyzott trapéz lemez PB GÁZPALACK cserelehetõség! Betonoszlopok 2,4 m hosszban Hullámpala több méretben! AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban. Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve

9 HÍRADÓ 9. oldal Tavaszi kínálatunkból Kenõanyagok Vetõmagok széles választékban Virághagymák, rózsatövek, fûmagok Mûtrágyák és tápoldatok Virágföldek, virágcserepek és balkonládák Öntözéstechnika, szivattyúk és tömlõk Kertiszerszámok, kerti kiegészítõk motorolajok hajtómûolajok hidraulikaolajok adalékanyagok lánckenõolajok kenõzsírok autóápolási cikkek akkumulátorok Kenõanyagok rendelhetõk kannás és hordós kiszerelésben is. Re-Cord, Mol, Opel, Agip, Mobil, CASTROL Ajánlataink Agip SHD EXTRA 15W L-es Ft; 4L-es Ft Opel motorolaj 10W L-es Ft; 4L-es Ft Castrol Magnatec Diesel 10W L-es Ft; 4L-es Ft Agip SHD EXTRA 15W-40 4L-es Ft Agip Diesel Sigma 40 8,5 kg Ft RE-CORD MDC 50 (ajánlott traktorokba, erõgépekbe) 10L-es Ft RE-CORD 80W90 Hajtómûolaj 10L-es Ft Megnyitottuk kertészeti árudánkat: dísznövények, tuják, cserjék, örökzöldek, kerti kiegészítõk, dekornádszövetek. Nagyobb mennyiségû vásárlás esetén az árut díjtalanul házhoz szállítjuk! Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat:

10 10. oldal TÖRTELI Béla Bácsi Virág és Ajándékboltja a Piactér 2. üzlethelyiségében A következõ kínálattal várjuk: virágcsokrok minden alkalomra orchideák és egyéb cserepes növények állandó akciónk: mûvirág csokrok 300 Ft/db ajándéktárgyak kaspók, vázák temetési készítmények koszorúk élõvirágból már 3500 Ft-tól, sírcsokrok mûvirágból már 1500 Ft-tól Mi nem trükközünk ÁRAINKKAL, jöjjön be üzletünkbe és tekintse meg katalógusunkban temetési és más készítményeinket! Nõnapi virágcsokrok és cserepes virágok széles választékával várjuk! Ezúton tájékoztatom érdeklõdõ betegeimet, hogy MAGÁNRENDELÉSEMET megkezdtem. Rendelés ideje: Kedd: ig Csütörtök: ig Péntek: ig RENDELÉS HELYE: TÖRTEL, CEGLÉDI ÚT 34. Dr. Akócsi Zoltán háziorvos

11 HÍRADÓ 11. oldal A TULIPÁN ÓVODA HÍREI végzett munkájukat. Köszönjük a felajánlott tombolatárgyakat. Igazi farsangi hangulatot teremtettek Ovi koncertünkön a kecskeméti zenetanárok. Nagyon örülünk annak, hogy Ovi galériánk kiállítását az iskolások is megtekintették. Érdeklõdésüket köszönjük. Következõ kiállításunkon Klucsár András népi iparmûvész fafaragásait tekinthetik meg. A Napsugár és a Búzavirág nagycsoport ellátogatott Tápiógyörgyére, a Malomba. Mivel egyre kevesebb malom mûködik, nem mindennapi élményben volt részük az óvodásoknak. A farsang, vízkereszttõl (január 6-tól) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idõszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang csúcspontja a farsang farka. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. A február hónap óvodánkban a farsangra való készülõdéssel kezdõdött. Minden csoport nagy lelkesedéssel készült a február 5-én megtartott Farsangi délutánunkra. Közösen terveztük a szebbnél szebb, ötletes jelmezeket, kerestük a kísérõ zenéket, próbálgattuk a mozgást, táncot. Szeretnénk megköszönni a kedves szülõknek, nagyszülõknek, hogy segítségünkre voltak a megálmodott jelmezek megvalósításában. A farsangon a csoportok jelmezbemutatója és kis mûsora után, a Sodrás együttes táncházába kapcsolódhattak be a gyermekek, szülõk és a vendégek. A népzene mindenkit mozgásra késztetett, mert benne van népünk, nemzetünk lendülete és lelke. Örömmel tapasztaltuk, hogy évrõl évre egyre többen vesznek részt a farsangi táncmulatságban. A tánc után az óvó nénik arcfestéssel kedveskedtek a gyerekeknek. Nagy várakozással fogadták a bohócokat, akik léggömb figurákat hajtogattak az apróságok nagy örömére. Szeretnénk kifejezni hálánkat mindenkinek, aki bármi módon hozzájárult ahhoz, hogy ez a délután ilyen kellemesen, jó hangulatban telhetett el: Orosz Katalinnak, hogy a büféhez biztosította a termékeket. Fajka Jánosnak, a finom kiflit a hotdoghoz. Czeróczki Józsefnek, hogy mint minden rendezvényen, most is biztosította a kávéfõzõgépet és hozzá a kávét is. Illyés Tamásnak a hangosítást, és Mádi Csabának a hangosításhoz nyújtott segítséget, az SZMK vezetõknek, a büfében Megismerhették azt, hogy a földmûvelõktõl átvett búzából, hogyan készítik a molnárok a lisztet, a kenyérnek valót, a korpát, amely az állatoknak szolgál eledelül. Megtudtuk, hogy a malomban laboratórium is mûködik, azért, mert csak a minõségi búzából lehet kenyéralapanyag. A nem megfelelõ minõségû búzát takarmánynak használják. A világon a legjobb minõségû búza (legmagasabb sikértartalmú) Magyarországon terem. Köszönetünket fejezzük ki Kis Pál tulajdonosnak, hogy lehetõvé tette számunkra a betekintést munkájukba, az ott dolgozóknak, hogy bemutatták a malom mûködését, Kis Grétának a szeretetteljes, családias vendéglátást. A kenyér projekt keretében ellátogattak a gyerekek a Fajka és a Révész Pékségbe. Hálásak vagyunk, hogy fogadtak bennünket. Külön köszönjük Orosz Katalinnak a lehetõséget, hogy a gyermekek a kenyérsütés minden alapanyagát, mozzanatát, eszközét megismerhették és figyelemmel kísérhették. Köszönjük a COOP Áruház vezetõségének, hogy fogadták az óvodásokat és betekintést nyújtottak a félkész termékek elkészítésébe. Folytatása a 12. oldalon.

12 12. oldal TÖRTELI A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Január 20-án a Törtel Mûvelõdéséért Egyesület tartotta az év elsõ közgyûlését. A összejövetelen megbeszélték és összeállították a 2011-es év munkatervét és a kitûzött rendezvények programját. Az est végén köszöntötték az új évet és az éves programhoz jó egészséget és összetartást kívántak a tagok egymásnak és a község lakosságának. Január 21-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a mûvelõdési házban a ceglédi Patkós Irma Színház elõadását nézhették meg az érdeklõdõk. Az elõadás elõtt Búcsús Barbara szavalta el a Himnuszt, majd a Mûvelõdési Központ vezetõje, Koncz Margit emlékezett meg a Himnusz születésérõl és a Magyar Kultúra Napjáról: Egy sokat szenvedett nép hite, vágya, Isten trónusáig felható fohászkodása szólalt meg a versben, melyet Kölcsey Ferenc január 22-én fejezett be, Erkel Ferenc zenésített meg és így méltán lett a nemzet imádsága ben Kölcsey születésének 200. évfordulóján született meg a döntés, hogy ez a nap legyen a Magyar Kultúra Napja. Kölcsey Himnusza összefogja a magyarság lelki, kulturális és vallási értékeit, és egyúttal a kulturális egységet is jelképezi. A magyar kultúra az Önöké, a miénk, a magyar embereké, azoké, akik mûvelik, tisztelik és érvényre juttatják, ez a nap az értékteremtés és megõrzés napja, tehát kötelességünk róla megemlékezni és tovább éltetni ban kerültem egészen közel ahhoz, hogy a településünk kultúrájáért tegyek valamit. Baranyai János bácsi jó tanárom volt, a kiváló népmûvelõ méltó utódja kívántam lenni mindig és ezért sokszor erõn felül próbáltam teljesíteni. Ezt azonban egyedül nem tudja az ember csinálni. De szerencsére mindig vannak olyan segítõ, lelkes, kultúrát támogató ismerõsök, barátok, akik segítenek abban, hogy Törtel kulturális programjai minden korosztályt, minden réteget kielégítsenek. Egyre inkább törekednünk kell arra, hogy az értékeket, a minõséget próbáljuk megszerettetni és elfogadtatni a jövõ nemzedékkel. Hogy ne Gyõzike, Kiszel Tünde és Pákó-féle celebek mutassák a példát, hanem az igazi mûvészet bemutatása, megszerettetése kerüljön Folytatása a 13. oldalon. Óvodai hírek... Folytatás a 11. oldalról. rültek. Köszönjük Kónya Miklósnak, hogy felajánlotta 100 Külön köszönjük Vörös Lászlóné Marikának a kedves fogadtatást, és a gyermekek számára is érezhetõ szeretetet, odaadást. és Czeróczki Tamásnak, hogy vállalta a székek elszállítását. db szék elkészítését, hozzájárulva ezzel óvodánk szépítéséhez, A látott és tapasztalt élmények feldolgozása a csoportokban Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy március 1-tõl folytatódott. Sütöttünk kenyeret, kenyérlángost és fánkot. Minden gyermek és felnõtt, aki megkóstolta a magunk által sütött hozzák magukkal gyermeküket, a gyermek születési anya- április 15-ig tart az ÓVODAI BEÍRATÁS. A beíratáskor finom, meleg krumplis kenyeret, az tapasztalhatta, hogy a magyar kenyérnek nincsen párja. Az óvoda dolgozói nevében: könyvi kivonatát! Nagyon örülünk, hogy minden csoportba új székek ke- Bakos Imréné és Godó Jánosné óvodapedagógusok

13 HÍRADÓ 13. oldal A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Folytatás a 12. oldról. elõtérbe. A magyar nép hagyományainak felelevenítése, megõrzése legyen a feladatunk, és ezt méltón adjuk át a jövõ nemzedékének. Engedjék meg, hogy Báró Eötvös József szavaival zárjam megemlékezésemet.»én részemrõl egyszer-mindenkorra kimondom, hogy amint már százszor kimondottam életemben a magyar nemzet jövõjét tisztán kultúra-kérdésnek tartom, ennélfogva a nevelési ügyet, a közoktatási ügyet a nemzet legfontosabb ügyének tekintem; mindent mit ez ügy elõmozdítására tehetek, úgy tekintek, mint legfontosabb teendõt, melyet elmulasztva, a nemzetnek jövõjét kockáztatom.«mivel január 22-én ünnepeljük a közmûvelõdésben dolgozók napját is, szeretném köszönteni azokat a kollégáimat, akik egész évben segítik munkámat és mindent megtesznek azért, hogy a törteli emberek szívesen jöjjenek intézményünkbe és megtalálják a számukra legmegfelelõbb kikapcsolódást. Ezután az igazgatónõ virágot adott át Bekõné Német Irénnek, Molnár Istvánnénak és Lengyel Lászlónénak. A Rómeó és Júlia igen megható történetét nézhette végig a közönség, és a színház fiatal mûvészeinek és Andó László igazgató úrnak, a darab rendezõjének köszönhetõen egy igazán szép élménnyel térhetet haza mindenki (jobb felsõ képünkön). Január 25-én a Tetz Mûvészeti Iskola a Magyar Kultúra Napjáról a képzõmûvészeti szak diákjainak féléves munkáiból rendezett kiállítással emlékezett meg (középsõ kép). A kiállítást Szász Lídia Sára tanár nyitotta meg és mutatta be a szülõknek és a megjelent vendégeknek az apró kezek által készített rajzokat, festményeket. A gyerekek munkáját a kiállított anyagokon kívül féléves bizonyítvány kiosztása is tükrözte, mivel minden gyerek jeles bizonyítvánnyal büszkélkedhetett. A megnyitón Godó János polgármester úr is köszöntötte a gyerekeket és elmondta, hogy milyen fontos, hogy a helyi gyermekek az iskolán kívüli mûvészetoktatásban részt vegyenek minél többen. Majd dr. Mihalka Györgyné, az iskola igazgatója mutatta be az iskola tevékenységét és kívánt további sikereket a tánc- és képzõmûvészeti tagozat diákjainak. Február én a könyvtárba kézmûves foglalkozást szerveztünk (jobb alsó kép). A gyerekeknek a könyvtáros Irénke néni mesélt a farsangról, a farsangi népszokásokról. Készítettek álarcokat, amit a gyerekek hazavihettek. Az igazgatónõ pedig egy rögtönzött kis vetélkedõt tartott, ahol a farsanggal kapcsolatos kérdésekre a gyerekek ügyesen válaszoltak és ezért egy-egy gerezd narancs volt a jutalom. Meghívó március 12-én, a Mûvelõdési Házban, este 7 órakor Szülõ-Pedagógus Retro-Video-Disco Belépõ: 999 Ft + tombola (értékes nyeremények). Jegyek elõvételben vásárolhatók az iskola titkárságán: Tóth Ferencnénél, Czeróczki Zsuzsanna SZMK vezetõnél; a Sportcsarnokban Mihály Balázsnénál (14-20 óráig). DJ: Sztuhel (Kamocsai László). Büfé: szendvics (rántott húsos, szalámis), ropi, édesség, rétes, pogácsa, italok. Jegyszedõ díszvendég: Pösze néni, rendõr díszvendég: id. Hamar István. A zsûri díjazza azon vendégek öltözetét, akik a 70-es, 80-as évek divatja szerint öltöznek fel! Az elsõ három díj: különleges torták, italok. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne egy jót bulizni retro-hangulatban! MÁRCIUS 9-ÉN DÉLELÕTT ÓRAKOR A MÛVELÕDÉSI HÁZ- BAN A PATKÓS IRMA SZÍNHÁZ ELÕ- ADÁSÁBAN BE- MUTATÁSRA KERÜL A PINOKKIÓ C. MESEJÁTÉK. BELÉPÕ: 300 Ft. Jegyek ára az iskolában, óvodában befizethetõ és a Malomban kapható.

14 14. oldal TÖRTELI Hazámhoz híven (Egy könyvbemutató margójára) Törteli sportsiker Február 5-én, az Abonyban megrendezett Diákolimpián Molnár Mercédesz a kyokushin karate ifjúsági kategóriájában I. helyezést ért el. Ezzel a ranglista 6. fokozatát (kyu) érte el. Gratulálunk neki és edzõjének! január 25-én délután 5 órára szólt a meghívó. Dr. Erdei László professzor mutatta be édesapja, Erdei László tüzér naplójából szerkesztett könyvét. Eredeti kézírását, korabeli fényképeket rögzített benne a technika segítségével. Különös meghatódottság, várakozás, némi büszkeség is tükrözõdött a megjelentek arcán, amikor elfoglalták a szép könyvtárunkban helyüket. Megilletõdés talán azért, mert sokunknak személyes-családi kötõdések, élmények, veszteségek elevenedtek meg. Büszkeség? Ritkán fordul elõ törteli szerzõ által bemutatott mû törteli emberrõl, akit ismertek, sõt, többen együtt dolgoztak Vele, utoljára az Aranykalász Tsz-ben. Mindenki tisztelte, szerette példás munkájáért, kulturált viselkedéséért, élvezetes elõadásaiért. Számomra is mindenképpen különleges, megindító élmény volt! Ilyen emlékezõ, érdeklõdõ hangulatban hallgattuk dr. Erdei László professzor rövid ismertetését a könyv szerkezeti felépítésérõl. Elmondta, édesapja naplójának, leveleinek tartalmán nem változtatott, sõt, a hûség érdekében az eredeti kéziratos lapok és fényképek másolatai is megtalálhatók a könyvben. Rövid elõszót írt hozzá a háttérrõl, a családról is. Dr. Demer László tudós, értõ értékelését olvashatjuk még. A napló mint tudjuk írójának a legõszintébb, legbensõbb megnyilatkozási formája. Ezen keresztül ismerhetjük meg Erdei László tüzér érzelmeit, gondolatait, törekvéseit, jellemét. Amíg hallgattam a fiú: dr. Erdei László halk szavait s néztem a katonahadifogoly apa kézírását, egyszerre egy nagyon gazdag lelkû, született intelligenciájú ember rótta szépen formázott betûivel a legmostohább körülmények között is gondolatait. Mindenekelõtt gyermeki szeretetét és tiszteletét, felesége, gyermeke iránti rajongását tükrözik sorai, de benne van a szorgalmas munka eredményének reménye is (80. oldal levél). Végigvonul a naplón a haza iránti elkötelezettség a végsõkig. A feladatok végrehajtásakor a legjobbra törekvés, a felelõsségvállalás jellemezte. S mindezt derûs természetességgel téve. Hadi vonulásaik során pontos leírásokat adott a helységrõl, az ott élõk helyzetérõl, nem bírálóként, de olyan képi részletességgel, hogy az életviszonyok alapján a közállapotok helyzetét mi, az olvasók vonhatjuk le. És mindezeken túl igénye a szellemi plusz tevékenységre! Ki tanította Erdei László tüzért stilisztikára? Ki segítette gazdag szókincsünkkel való gazdálkodásra, az élvezetes, logikus mondatformálásra? A versek, a dalok gyûjtésére (amelyek korrajzok is) és saját próbálkozásait a versírásra? Milyen gazdagok vagyunk is mi, magyarok! A legnagyobb megpróbáltatások közepette is tudnak emberek értékeket teremteni! Szerencsénk az is, hogy ezeket az értékeket van, aki közkinccsé tette, hogy egyre többen gazdagodjunk általa. Az emberi értékeket találjuk meg ebben a könyvben. Meghatottan, lélekben gazdagodva mondtunk köszönetet dr. Erdei Lászlónak, hogy megõrizte, feldolgozta és továbbadja édesapja immár könyv alakban megjelent naplóját. Így minden érdeklõdõ olvashatja s emlékezhet a hajdani katonákra. Ennél szebb, méltóbb, maradandóbb emléket nem is állíthatott a Fiú az Édesapjának. Dr. Dutkay Lórántné Kirándulás Törtelrõl július Velence a süllyedõ legenda 1. nap: Indulás Törtelrõl hajnal 1 órakor, Szlovénián keresztül utazunk, délután apartmanok elfoglalása Rosolina Mare-ban. 2. nap: Reggel indulás Velencébe. Fakultatív hajókirándulás Burano és Murano szigetére. Délután ismerkedés a történelmi városrésszel. 3. nap: Délelõtt indulás haza, útközben látogatás a Trieszt melletti Miramare kastélyban és Szlovéniában egy barlangban. Érkezés a késõ esti órákban. Részvételi díj: Ft, amely tartalmazza az autóbusz közlekedést, idegenvezetést, szállást 2 éjszakára apartmanokban. Érdeklõdni lehet: Ungvári Miklósné Törtel, Déryné út 6. Tel.: Jelentkezni március 25-ig, 50% elõleg befizetésével lehet. Csatlakozási pont: Cegléd, Kórház parkoló

15 HÍRADÓ Száz év után... Az életben az események ismétlõdhetnek Jegyzõkönyv. Felvétetett Törtelen évi február hó 13-án a képviselõtestület rendkívüli közgyûlésén. Jelen voltak: Id. Határ József h. bíró elnöklete mellett Bálint Károly ref. lelkész, Bódy István, Csajka Lajos plébános, id. Demeter József, Gubody Ferenc, V. Kasznár János, id. Kocsis Mihály, id. Luzsányi József, Dr. Maybaum Sándor, Mogyorosi László, Németh Ambrus, Rósenfeld Károly, Richter Áron, Sz. Tóth Mihály, Tóth Sándor, Zombory Béla képviselõk és ifj. Aranyi Sándor k. jzõ. 1/ Elnök az ülést megnyitja s a megjelenteket midõn örömmel üdvözli, egyszersmint sajnálattal jelenti Tarcsányi Ábrahám rendes bíró betegségét, mely miatt az elnöki tisztet ez alkalommal betölti. Felkéri a jegyzõt a tárgy elõadására. Jegyzõ az Abony város közönsége által kiküldött végrehajtó Bizottság 306/894. szám alatt kelt átiratát, mely szerint kéri az Abonyban szervezendõ kir. Jbíróság felállításának támogatását, pártolását, mint Törtel közönségének is elõnyöst, egyszersmint a kormány eléjárulandó küldöttségbe 2 vagy több tag kiküldését. Gubody Ferenc képviselõ úr szót kérvén, kifejti, hogy nézete szerint Törtel község fekvésénél fogva is egyedül Czegléd városához kénytelen tartani, mert útja is, bár hosszabb, de sokkal járhatóbb s a szolgabírói Hivatalon kívül úgy szólván minden egyéb felsõbb Hivatalának székhelye, kereskedelmi és ipari tekintetben pedig a község elválaszthatatlan gabona, jószág piaca is. Czegléd czélnak megfelelõ helyes vasúti összeköttetését is, csakis Czeglédtõl várhatja, s úgy csak mint még fel nem sorolt igen fontos okok indíttatják szólót azon kérelemre, hogy mondja ki a képviselõtestület, hogy Törtel község úgy a kir. Jbíróságot, mint egyéb közigazgatási összeköttetéseit továbbra is Czegléddel óhajtja fenntartani, s nem csak nem óhajtja az Abonyban esetleg szervezendõ kir. Jbírósághoz való beosztását, hanem a közigazgatás központosításakor kérelmezendõ közigazgatásilag is Czeglédhez való beosztását. A tárgyhoz szól még Csajka Lajos képviselõ úr, ki is kétségét fejezi a felett, hogy valjon ha Abonyhoz osztanák be, az ott szervezendõ Bíróság törvényhatósággal felruházott lenne-e, mert utóbbi nélkül ismét egy nagyobb és költséggel járó kellemetlenségnek lenne a lakosság kitéve, ha a törvényszéki hatóság továbbra is Czegléden maradna, ezen és elõtte szóló Gubody képviselõ úr indítványát magáévá teszi. Richter Áron azon kétségét fejezi ki, hogy Abonyhoz nem osztás esetén, Törtel és talán több községek is a járásból Szolnokhoz osztanának be, mi Törtelre nézve még rosszabb volna s így õ ajánlhatná az Abonyhoz való beosztás elfogadását. Még több oldalról történt rövid hozzászólások után Határoztatott: A képviselõtestület Gubody Ferenc képviselõ úr indítványát elfogadja s az Abonyban szervezendõ kir. Jbíróság részünkre kiküldött végrehajtó Bizottsági indítványának legnagyobb sajnálatunkra eleget nem tehet. Mely határozat másolatban való megküldésére az Elöljáróság utasíttatik. Ennyit a jegyzõkönyvbõl. Láthatjuk, hogy a közigazgatás átszervezése nálunk elég gyakori tevékenysége volt a mindenkori államhatalomnak. Utólag már tudjuk, hogy voltunk abonyi, majd 15. oldal ceglédi járás, újabban egyik sem, de ez sem végleges. Nagykõrös Bács-Kiskun megyéhez kacsingat. Törtel szerencsésebb, mert nekünk Szolnok megye is közel van. Választási lehetõségünk nagyobb. Vagy megyünk két hely közül valahová, vagy maradunk Pest megyében. És még járást is választhatunk, ha csak be nem osztanak valahová, mint 1894-ben. Dr. Bálint Béla Szeretett családom címmel rajzpályázatot hirdet a törteli Fidesz-csoport. A rajzok témája a fenti címnek megfelelõ legyen. Rajzolhattok a saját családotokról, az égiek-földiek családjáról, a élõvilág-, vagy a hazai és határon kívüli honfitársaink nagy családjáról. Mutassátok be az összetartozás, a szeretet, a gondoskodás és az együttmûködés pillanatait! Az alkotásokat egyénileg kiválasztott technikával készíthetitek (grafit, zsírkréta, tempera, színes ceruza, tépõ technika, stb.), A/4- es rajzlapra. A rajzlap hátoldalára írjátok fel neveteket, korotokat és címeteket. Az óvodások kérjék meg szüleiket erre a feladatra. Óvodások, általános- és középiskolás diákok, valamint az érdeklõdõ felnõttek Godó Jánosné óvónõnek (Törtel, Déryné utca 11.), alsó tagozatos tanulók (1-4. évfolyam) Perlakiné Somodi Gabriella tanítónõnek (Törtel, Déli út), felsõ tagozatos tanulók (5-8. évfolyam) Káldiné Megyeri Éva tanárnõnek (Törtel, Déryné u. 5.) adhatják le március 31-ig az elkészült rajzaikat. Eredményhirdetés április 8-án délután 15 órakor a Déryné Mûvelõdési Központ régi nagytermében lesz. Minden pályázónak sikeres, jó munkát kívánunk! Godó János és a Szervezõk A társadalmak legfontosabb alapköve az összetartó, felelõsségteljes család, melyen rajta van az Isten vigyázó keze. Rendes körülmények között mindenki családban jön a világra, innen indul, hogy egy újat alapítva töltse be élethivatását. Az az ország lehet erõs és boldog, ahol a családokat erõsítik, segítik azok boldogulását. Mert az innen felnövõ fiatalok képesek tovább emelni hazájukat és szép világot teremteni az õket fölnevelõk köré. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövõn. (Széchenyi)

16 16. oldal TÖRTELI Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Törtel községben március 02-tõl március 11-ig TÜDÕSZÛRÉST TARTUNK! A vizsgálat ideje: Hétfõn: ig Március 07., Kedden: ig Március 08., Szerdán: ig Március 02., 09. Csütörtökön: ig Március 03., 10. Pénteken: ig Március 04., 11. A tüdõszûrés helye: Törtel, Dózsa György út 20./a Fontos, hogy a személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint az elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolást mindenki hozza magával! SOK KICSI SOKRA MEGY Törteli alapítványok számlaszámai és adószámai Aki élni szeretne döntési jogával, vagyis maga szeretné meghatározni, hogy adója egyik 1%-át hová küldjék, az alábbi listában megtalálja Törtel alapítványai közül azokat, melyeknek számait sikerült megtudakolnunk. Minden település törekszik önmaga fejlesztésére, erre egyik lehetõség az alapítvány létrehozása, aminek számláján meghatározott célokra gyûjthetõ a felajánlásokból érkezõ pénz. Községünk alapítványai is nemes célokért dolgoznak, úgy gondoljuk, a törteliek szívesen részesítik ezeket elõnyben. Bizonyára van közöttük szívükhöz és elképzeléseikhez közel álló. Ezzel a segítési formával befizetett adónkból hozzájuk utaltathatunk 1%-ot. Így valamelyest módunkban áll szûkebb hazánkról is gondoskodni, csak egy papírdarabkát kell kitölteni az adóelszámoláskor (bevalláskor), melyen feltüntetjük a megfelelõ nevet és számot. Mint ismeretes, az egyik 1%-ot küldhetjük alapítványoknak, a másik 1%- ot országos egyházaknak. A kettõt nem lehet összevonni, a 2%-ról szóló rendelkezés csak ebben a megosztásban lehetséges. EGYHÁZUNK JÖVÕJÉÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: (a helyi rk. egyházközség alapítványa, nem az országos Rk. Egyház Szerk.) KISLURKÓK ALAPÍTVÁNY (ÓVODA) számlaszám: adószám: TÖRTELI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: TÖRTELI FALUVÉDÕ EGYESÜLET számlaszám: adószám: TÖRTEL JOBBÍTÁSÁÉRT számlaszám: adószám: TÖRTEL KÖZSÉG SPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: TÖRTEL LABDARÚGÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: Hálásan megköszönöm a rokonoknak, jó ismerõsöknek, régi szomszédoknak, valamint az Albertirsai Evangélikus Szeretetotthon vezetõinek és minden dolgozójának, akik felejthetetlen, drága jó férjemet, RÁTÓTI FERENCET utolsó útjára elkísérték és a szeretet, együttérzés virágait sírjára elhelyezték, mérhetetlen fájdalmamban részvéttel osztoztak. Szeretõ felesége: Rátóti Ferencné Zarándoklatot szervezünk április 2-án, szombaton OSLI FERTÕD NAGYCENK KÓPHÁZA SOPRON Indulás: hajnal 5 órakor a Római Katolikus Templom elõl. Érkezés: késõ esti órákban. Osli: Mosolygós Boldogasszony templomának megtekintése. Fertõd: az Eszterházy hercegek kis Versailles-nak nevezett kastélya. Nagycenk: Széchenyi kastély. Kópháza: Lorettói Fekete Mária kegytemplomában: szentmise. Sopron: Lábasház, Kecske templom, Tûztorony, Várkerület. Részvételi díj: kb Ft, mely tartalmazza az utazás, belépõk, és az ebéd árát. Jelentkezés: március 15-ig, az összeggel együtt a plébánián. Polgárvédelmi gyakorlat tájékoztató közlemény Március 3-án de. 9 órától a Jászkarajenõi úton, a volt gázcseretelep mögötti területen polgárvédõ szakemberek gyakorlatot tartanak, amelyre érdeklõdõk is ellátogathatnak. A program során különféle feltételezett vészhelyzetekben oldják meg a mentési feladatokat. Ebben részt vesznek a törteli védõnõk, az óvoda és az iskola növendékei, karbantartók és közmunkások is. A tapasztalatszerzésen túl a gyakorlat másik hozadéka, hogy a helyszín rendelkezésre bocsátásáért Törtel Ft-ot kap. Ezt az összeget szerszámok, védõruhák, szivattyúhoz tömlõk, valamint üzemanyag vásárlására fordíthatja az önkormányzat. Hirdessen Ön is a Törteli Híradóban! Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Káldiné Megyeri Éva Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám 2011. március XVII. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Polgári védelmi felkészítés és gyakorlat Törtelen 2011. március 3-án a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatásával, és a Cegléd székhelyû Polgári

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján megtartott ülésének könyvéből: 13/2012.(III. 29.) önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 12/2011.(IX.16.)

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2011.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(X.18.) számú rendelete I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(X.18.) számú rendelete I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.(X.18.) számú rendelete Nyíradony Város Képviselő-testülete a többször módosított és kiegészített 1990. évi C. törvény 1. -a (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2005. (II. 28.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben