M e g h í v ó február. XVII. évfolyam 2. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám"

Átírás

1 2011. február XVII. évfolyam 2. szám M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az es forradalom és szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre! MÁRCIUS 15-én 15 órakor koszorúzás a Szent István téren elhelyezett emléktáblánál. Ezután átvonulás a Déryné Mûvelõdési Ház színháztermébe. Fellépnek a Tulipán Óvoda és a Szent István Király Általános Iskola növendékei. Dr. Kiszely István címzetes egyetemi docens elõadást tart a magyar huszárság történetérõl. Bemutatót tart a Jászfényszarui Szûcs Mihály Huszárbandérium. Gyermekek és felnõttek érdeklõdésére egyaránt számítunk! Teltházas falugyûlés Mûvelõdési házunk nagytermét megtöltötték az érdeklõdõk a február 3-án megtartott falugyûlésen. Godó János polgármester ismertette az októberi választások óta eltelt idõszak intézkedéseit, eseményeit és az önkormányzat pénzügyi helyzetét. A község 96 milliós hitelállományt cipel magával, ami korábbi beruházások során, valamint a TK-Víz Kft. csõdbe jutása miatt halmozódott fel. a felét sem éri el, mert kizárólag vér szállítására és védõnõi feladatok ellátására használják. A kintlévõségek behajtásából október óta 10 millió Ft folyt már be, ami ellensúlyozza a 8 millió Ft-tal kevesebb állami támogatást. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat államtól leutalt pénzét a korábbi Ft helyett most csak Ft-tal tudta az önkormányzat megtoldani. (Az államtól utalt pénzösszeg is Ft-ról re csökkent.) A napi pénzügyek zökkenõmentes bonyolításához szükség van egy mûködési hitelre, melynek 25 milliós kerete az önkormányzat rendelkezésére áll. A takarékossági intézkedések megtörténtek, végrehajtásuk minden lehetséges területen folyamatos. Havi Ft marad a kasszában a telefonhasználat korlátozásával, szigorításával. Az ügyvédi szerzõdés felbontásával 3,5 millió Ft-tal csökken az éves kiadás. Az önkormányzati autó fenntartása 2009-ben 1 millió Ft-ot vitt el, 2010-ben Ft-ot, remélhetõleg, ez most A képviselõk létszámának csökkenésével évi 3 millió Ft-tal kevesebb a tiszteletdíjak összege. Ha a betöltetlen orvosi praxist vállalkozó orvosnak sikerülne adni, évi 5 millió Ft megtakarítást jelentene a községnek. Minden igyekezettel ennek megvalósításán dolgozik az önkormányzat. A falugyûlés idején négy jelentkezõ volt az állásra. A beszámoló a belvíz-gondok ismertetésével folytatódott. A várható tavaszi vízszintemelkedés enyhítésére készülve Ft-ért két nagy teljesítményû szivattyút vásárolt meg az önkormányzat. Nélkülük több helyen házak dõltek volna már össze. Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Teltházas falugyûlés... Folytatás az 1. oldalról. Folyamatosan dolgoznak az árkok rendbetételén is. A vízelvezetéshez megvannak a régi térképek, azok alapján dolgoznak. A következõ témakör a legsürgetõbb feladatokról, majd az idei és késõbbi tervekrõl szólt. Jelenleg a községi vezetés kiemelten kezeli a vízelvezetés mellett a hiányzó településrendezési terv pótlását, hiszen annak megléte minden fejlesztés alapkövetelménye. Utak építésére, a tornaterem elõtti parkoló kialakítására, egyéb nagyobb feladatra ennek elkészültéig locsolás idõszakában) 10%-kal csökken a szennyvíz után fizetendõ ár. Az önkormányzati ingatlanok esetleges el- vagy bérbeadásáról Gubik dr. elmondta, hogy tavaly ez a tétel szerepelt a bevételi oldalon, de akkor sem valósult meg. Így idén már nem tették be a tervbe, mert csak tovább rontaná az egyébként sem jó mérleget. Ha sikerülne valamit értékesíteni, az jó lenne, de biztosra nem vehetõ. A szükséglakásokat bérmentesen, a szociális lakásokat bérleti díjjal használják az ott lakók. gondolni sem lehet. Bár ezt már egyszer 4,5 milliós értékben a község kifizette, mégsem áll rendelkezésre(?!). A terv kb. még további 5 millió forintunkba kerül. Ezután Vincze Imre képviselõ beszámolt arról, hogy a Praktika Kft., Sárközi Ferenc tulajdonos kezdeményezésének köszönhetõen, a gazdákkal összefogva megkezdte a külterületi belvizek leeresztését. A besnyõi területen 5700 m csatornaszakasz tisztítása a falugyûlés idõpontjáig megtörtént. Az ottani környéken már mûvelésbe tudják venni a földeket. Kérés, hogy minden gazda járuljon hozzá a költségekhez! Törtel belterületén az Abonyi út, Határ út és a Jászkarajenõi út árkainak tisztítása készült el. Egyik felszólaló kifogásolta, hogy az árkok szeméttel vannak tele. A lakosságnak kellene vigyázni, hogy ez ne így legyen. Dr. Gubik Zoltán alpolgármester az Ipartestület részérõl elektronikusan elõre elküldött kérdéssorra válaszolt. Az alpolgármesteri fizetés szorzószáma a korábbihoz képest nem változott. (A képviselõ-testület csak errõl jogosult dönteni.) Az alpolgármesteri illetmény kb Ft-os emelkedését az állam által meghatározott alap megnövelése okozta. Az alpolgármester az utazási költségtérítésrõl lemondott. A polgármester fizetése 1 szorzóval emelkedett a korábbihoz képest, viszont nem igényelt szolgálati telefont és autót. Mindkét esetben a sajátját használja. Az ÖKOVÍZ áremelésérõl elmondta, hogy a szilárdhulladék költségei változtak meg jelentõsen. Eddig az összegyûjtött hulladékot egy ceglédi tározóban minimális költségért semmisítették meg. Most elkészült egy uniós elõírásoknak megfelelõ tározó, melyet a Hírös Kft. üzemeltet. (A Kft.-ben Törtel 10 millió Ft-tal résztulajdonos.) A szállítás ára keveset, míg a megsemmisítés költsége kilogrammonként 2 Ft-ot emelkedett. Ebbe az önkormányzat nem tud beleszólni. Alkuval legfeljebb azt lehet elérni, hogy itt marad a szemét. Abban viszont sikerült megegyezni, hogy áprilistól szeptemberig (a A vízelvezetéssel kapcsolatos kérdésre az alpolgármester elmondta, hogy a drága szivattyúzás helyett a végleges megoldást a gravitációs elvezetésben (árokrendszer) látják. A polgármesteri beszámolóban elhangzottakra visszautalva: ezen dolgoznak. A helyi vállalkozók foglalkoztatásáról megtudtuk, hogy amit lehet, az itteniekkel végeztetnek el, nem dolgoznak nálunk más település vállalkozói. Még a tejet is törteli gazdáktól szállítják a konyhára. Az iparûzési adót nem sikerült csökkenteni, mert minden fillérre szüksége van az önkormányzatnak a mûködtetéshez. A segélyezés szükségességérõl és mértékérõl dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõnõ idézte a vonatkozó jogszabályokat, melyeket alkalmazniuk kell. A helyi kábel TV visszaállítását és a testületi ülések közvetítését vállalkozó oldhatná meg, de az ülések jelenleg is nyilvánosak, azokon minden érdeklõdõ részt vehet, kivételt képeznek a személyeket érintõ zárt ülések. A munkahelyteremtés feladatán folyamatosan dolgoznak: polgármester és képviselõ-testület karöltve. Vannak biztató kilátások, melyekrõl azonban még korai beszélni, mivel a kezdeti szakaszban tartanak a tárgyalások. A termálvizû kút és környékének községi tulajdonba vételérõl Godó János polgármester elmondta, hogy a kusza tulajdonviszonyok miatt nehézkes a megoldás. A területet mostani tulajdonosa 10 millió Ft-ért adná el, de nekünk jelenleg az is sok. A fürdõ -nél tapasztalható áldatlan állapotok megszüntetésére keresik a megoldást, végsõ lehetõségként a befojtás is szóba kerülhet. A távlati tervek között azonban mindenképpen helyet kap a termálvíz-kincs hasznosításának kérdése. Még egy újabb kút fúrása sem kizárt, ha ez gazdaságilag elõnyösebb a mostaninál. A felszólalók kérdései a beszámolókban elhangzottakhoz kapcsolódtak, azokon belül kaptak választ az érdeklõdõk. KMÉ Fotók: Pásztor József

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2011. (I.28.) sz. Önk. R e n d e l e t e az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló, többször módosított 7/2008. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 35. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló, többször módosított 7/2008. (IV.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. (2) bekezdésének c) pontjában a rendelkezésre állási támogatás szövegrész helyébe a bérpótló juttatás szöveg lép. 2. (1) A Rendelet 8. (2)-(5) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezések lépnek: Bérpótló juttatás (2) Bérpótló juttatásra jogosult az a személy, akinek az Sztv aiban foglaltak alapján az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, és nem jogosult rendszeres szociális segélyre. (3) A bérpótló juttatás megállapításával, folyósításával, összegével, valamint megszüntetésével kapcsolatos szabályozást az Sztv ai tartalmazzák. (4) A bérpótló juttatás megállapításának feltétele a kérelmezõ vagy jogosult által életvitelszerûen lakott a) lakás vagy ház tisztán tartása, higiénikus állapotának biztosítása, b) lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerû használhatóságának megõrzése, szükség esetén a veszélyes építmények bontása, a keletkezett építési törmelék elszállítása, ártalmatlanítása, c) ház udvarának, kertjének, a kerítéssel kívül határos területnek, járdának a tisztán tartása, a járdáról történõ hóeltakarítás, annak csúszásmentesítése, az udvarról és a kertbõl a szemét eltakarítása, az udvari és a kerti növényzet kezelése, gazmentesítése, parlagfû-irtás, d) ingatlan elõtt kialakított árkok tisztán tartása, abból a szemét eltávolítása, növényzetének kezelése, a víz átfolyásának biztosítása. (5) Ezen feltételek fennállását a képviselõ-testület hivatalának munkatársai a helyszínen rendszeresen ellenõrzik, és a tapasztaltakról jegyzõkönyvet, valamint fénykép-dokumentációt készítenek. (6) Hiányosság megállapítása esetén a feltételek teljesítésére a kérelmezõt, illetve a jogosultat ötnapos határidõ tûzésével a jegyzõ az elvégzendõ tevékenységek konkrét megjelölésével felszólítja. A határidõ eredménytelen eltelte esetén a bérpótló juttatás folyósítását meg kell szüntetni. 3. (1) A Rendelet 19. (2) bekezdésének c) pontjában a rendelkezésre állási támogatás szövegrész helyébe a bérpótló juttatás szöveg lép. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Godó János polgármester FONTOS TELEFONSZÁMOK! Orvosi ügyelet telefonszáma: (53) Mentõk vezetékesrõl ingyenesen: 104 Ceglédi állomás: (53) dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2011. (I.28.) sz. Önk. R e n d e l e t e a helyi iparûzési adóról Törtel Község Önkormányzat Képviselõtestülete a helyi adókról szóló, többször módosított évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el. 1. (1) Az adókötelezettségre vonatkozóan a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény 35. (1) bekezdése az irányadó. (2) Az adóalanyiságra vonatkozóan a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény 35. (2) bekezdése az irányadó. 2. (1) Az adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a. (2) A fizetendõ adó összege az ideiglenes jelleggel építõipari tevékenység folytatása, illetve természeti erõforrás feltárása vagy kutatása esetén, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idõtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, naptári naponként Ft. (3) A fizetendõ adó összege bármely az (1) és (2) bekezdésbe nem sorolható tevékenysége után, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert az adózó, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel, naptári naponként Ft. 3. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, többször módosított évi C. törvény, valamint az adózás rendjérõl szóló, többször módosított évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet február 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti Törtel Község Önkormányzata Képviselõtestületének a helyi iparûzési adóról szóló, többször módosított 3/1999. (IV.7.) önkormányzati rendelete. Godó János dr. Kecskeméti Gabriella polgármester jegyzõ

4 4. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 3/2011. (I.28.) sz. Önk. R e n d e l e t e a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló, többször módosított 9/2007. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló, többször módosított 9/2007. (XII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletének 1 mondata hatályát veszti. (2) A Rendelet 1. mellékletének 1. pontjában a A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja IV.01.-tõl és évre 2,20 Ft/liter+Áfa. szövegrész helyébe a A hulladék begyûjtési díj 2.00 Ft/liter+Áfa, a hulladékkezelési és szelektív gyûjtési díj 2.10 Ft/liter+Áfa a február 01-tõl január 31- ig terjedõ idõszakra. szöveg lép. (3) A Rendelet 1. mellékletének 3. pontjában A jelzett 110 literes mûanyagzsák ára: 300 Ft + Áfa. szövegrész helyébe a A jelzett 110 literes mûanyagzsák ára: 470 Ft + Áfa. szöveg lép. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Godó János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2011. (I.28.) sz. Önk. R e n d e l e t e az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjról szóló, többször módosított 13/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. -ának (1) és 11. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjról szóló, többször módosított 13/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés a) pontjában a lakossági fogyasztó részére IV.01-tõl évre 252 Ft/m 3 szövegrész helyébe a lakossági fogyasztó részére február 01-tõl január 31-ig terjedõ idõszakra 267 Ft+Áfa/m 3 szöveg lép. (2) A Rendelet 3. 1 bekezdésének b) pontjában a közületi fogyasztó részére IV.01-tõl évre 305 Ft/m 3 szövegrész helyébe a közületi fogyasztó részére február 01-tõl január 31-ig terjedõ idõszakra 323 Ft+Áfa/m 3 szöveg lép. (3) A Rendelet 3. (2) bekezdésének a) pontjában a lakossági fogyasztó részére IV.01-tõl évre 305 Ft/m 3 szövegrész helyébe a lakossági fogyasztó részére február 01-tõl január 31.-ig terjedõ idõszakra 320 Ft+Áfa/m 3 szöveg lép. (4) A Rendelet 3. (2) bekezdésének b) pontjában a közületi fogyasztó részére IV.01-tõl évre 375 Ft/m 3 szövegrész helyébe a közületi fogyasztó részére február 01-tõl január 31-ig terjedõ idõszakra 394 Ft+Áfa/m 3 szöveg lép. (5) A Rendelet 3. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: A csatornahasználati díj alapját az április 1-tõl szeptember 30-ig terjedõ idõszakra az elõ-, oldal-, vagy hátsó kerttel rendelkezõ ingatlanok esetében az adott idõszakra jutó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett mennyisége adja. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. Godó János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ Tisztelt Lakosság! Az ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatja a Lakosságot, hogy március 04-ével megkezdik a víztorony és a vízhálózat tavaszi mosatását. A fertõtlenítéshez nátrium hypokloritot és klórt használnak. Ezen idõ alatt nyomáscsökkenés, illetve víz-zavarosodás elõfordulhat. Az ÖKOVÍZ Kft. a kellemetlenségért a Lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

5 HÍRADÓ 5. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2011. (II.11.) sz. Önk. R e n d e l e t e TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselõ-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat fenntartásában mûködõ részben önállóan gazdálkodó intézményekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre, valamint a kisebbségi önkormányzatra. 2. (1) A képviselõ-testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbi (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal címet, a polgármesteri hivatalon belül, a 10. mellékletben meghatározott feladatok alcímet alkotnak. 2. Az önkormányzati költségvetés fõösszegei 3. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat beleértve annak költségvetési szervét is évi költségvetésének a) bevételi fõösszegét ezer Ft hitel figyelembevételével ezer Ft-ban, b) kiadási fõösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A megállapított fõösszegen belül a kisebbségi önkormányzat a) bevételét 300 ezer Ft-ban, b) kiadását 300 ezer Ft-ban hagyja jóvá a kisebbségi önkormányzat határozata alapján. (3) A képviselõ-testület a évi tervezett bevételek részletezését az 1. melléklet, a tervezett kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselõ-testület az önkormányzat évi tervezett költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. A költségvetés bevételei 4. (1) Az önkormányzat e rendelet 3. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását a fõbb jogcímek szerint a következõ (2)-(6) bekezdések tartalmazzák. (2) A mûködési bevételek összege ezer Ft, amelyen belül az intézményi mûködési bevételek összege ezer Ft, részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeinek összege ezer Ft, amelyen belül: a) az egyéb sajátos bevételek összege ezer Ft, b) a helyi adók összege ezer Ft, c) az átengedett központi adók összege ezer Ft, d) a talajterhelési díj összege 900 ezer Ft. A sajátos mûködési bevételek részletezését az 1. melléklet II. pontja tartalmazza. (4) A támogatások összege ezer Ft, amelyen belül: a) a normatív támogatások összege ezer Ft, b) a normatív kötött felhasználású támogatások összege ezer Ft. A támogatások részletezését az 1. melléklet III. pontja tartalmazza. (5) A véglegesen átvett pénzeszköz összege ezer Ft, amelyen belül: a) a támogatás értékû mûködési bevétel OEP-tõl ezer Ft, b) a támogatás értékû mûködési bevétel elkülönített pénzügyi alapoktól 200 ezer Ft. A véglegesen átvett pénzeszköz részletezését az 1. melléklet IV. pontja tartalmazza. (6) Finanszírozási bevétel ezer Ft, 1. melléklet VI. pontja. 4. A költségvetés kiadásai 5. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat mûködési fenntartási kiadásainak összegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A mûködési fenntartási kiadásokon belül a a) személyi juttatások kiadásainak összege ezer Ft, b) a munkaadókat terhelõ befizetési kötelezettség összege ezer Ft, c) a dologi jellegû kiadások összege ezer Ft, d) a mûködési célú tartalék összege ezer Ft, e) a céltartalék összege ezer Ft. A képviselõ-testület a mûködési fenntartási kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) A képviselõ-testület a kiadások között ezer Ft általános- és ezer Ft céltartalékot állapít meg. 6. (1) A képviselõ-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét ezer Ft-ban állapítja meg. Részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 7. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat átadott pénzeszközeinek összegét ezer Ft-ban állapítja meg. Részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A civil szervezetek támogatására a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint kerül sor. (3) A támogatásban részesülõ elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselõ-testület felé. 8. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ezer Ft-ban állapítja meg. Részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Folytatása a 6. oldalon.

6 6. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Költségvetési rendelet... Folytatás az 5. oldalról. 5. Az önkormányzat létszámkerete 9. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat létszámkeretét 96 fõben állapítja meg. (2) Ezen belül a részben önálló intézmények létszámát a következõk szerint hagyja jóvá: a) Szent István Király Általános Iskola 34 fõ, b) Törteli Tulipán Óvoda 22 fõ, c) Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár 4 fõ. (3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége alá tartozók létszáma 16 fõ. (4) A Polgármesteri Hivatal irányítása alá tartozó foglalkoztatottak létszáma: 20 fõ. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámon túl a képviselõtestület a közfoglalkoztatottak átlagos létszámát 16 fõben állapítja meg. 6. A költségvetés végrehajtása 10. (1) A költségvetés végrehajtása során a polgármester a) félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a képviselõtestületet a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott idõpontig; b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott idõpontig; c) gondoskodik az intézmények részletes költségvetésének elkészítésérõl, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenõrzésérõl; d) az idõarányostól indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében; e) feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetõivel; f) gondoskodik a likviditás megõrzése érdekében hitel felvételrõl a képviselõ-testület egyetértésével. 11. (1) A képviselõ-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja. 12. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat évi gördülõ tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat több évet érintõ kötelezettségvállalásainak részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat évre vonatkozó elõirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. (1) A képviselõ-testület az önkormányzat évre vonatkozó likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. Záró rendelkezések 16. (1) E rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba. Godó János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (2747 Törtel, Szent István tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képezõ Törtel, Dózsa György út 22. szám alatti 40,32 m 2 alapterületû 1 elõtér, 1 konyha, 1 kamra, 2 szoba helyiségekbõl álló lakás bérbeadását határozott idõtartamra. Bérlet idõtartama: 2 év Bérbeadás jogcíme: lakásbérlet Bérleti díj / hó: Ft 1. Bérbeadás: A pályázatokat a polgármesterhez kell benyújtani. A minõsítés és az elbírálás során elõnyt élveznek azok a pályázók akik: gyermeket nevelnek; Törtel községben építési telekkel rendelkeznek; 5 évnél régebben laknak a faluban; akik házasságban vagy élettársi kapcsolatban élnek. A fent felsoroltakon felül igazolni kell hivatalos dokumentációval, nyilatkozattal, hogy a lakásbérleti szerzõdés megkötését követõ 5 éven belül saját tulajdonú lakáshoz jutnak, vagy lakás-elõtakarékossági szerzõdést kötnek, vagy más igazolható módon takarékoskodnak. A pályázat esetleges hiánypótlásra való felszólításának meggyorsítása érdekében feltétlen adjanak meg egy vagy több vezetékes/mobil elérhetõséget. Pályázat (jelentkezési lap) benyújtásának határideje, módja: február 28-án 16:00 óráig zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtásának helye: Törtel Község Polgármesteri Hivatala, Törtel, Szent István tér 1. A hiánypótlási határidõ: beérkezéstõl számított 2 munkanap. A pályázat elbírálása: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezi, majd a nyilvántartásba vett pályázatok közül a képviselõ-testület a benyújtás határidejét követõ 30 napon belül dönt. Eredmény ismertetése: A képviselõtestület döntésérõl a Hivatal levélben értesíti a pályázókat a döntéstõl számított 10 munkanapon belül. A pályázat elbírálása Törtel Község Önkormányzatának 11/2008. (IX.11.) sz. Az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendeletének alapján történik. Bõvebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/ telefonszámon kapható. Godó János polgármester

7 HÍRADÓ 7. oldal PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (2747 Törtel, Szent István tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képezõ Törtel, Dózsa György út 22. szám alatti 24,21 m 2 alapterületû 1 elõtér, 1 terem helyiségekbõl álló helyiség bérbeadását határozott idõtartamra. Bérlet idõtartama: 2 év Bérbeadás jogcíme: helyiség bérlet Bérleti díj / hó: Ft 1. Bérbeadás: A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell a pályázó nevét, azonosító adatait, címét, tevékenységének megnevezését, a helyiség általa tervezett felhasználásának részletes leírását, nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. 2. Helyiségbérleti szerzõdés csak ÖNKORMÁNYZATI HÍREK meghatározott idõre, legfeljebb azonban 5 évre köthetõ, de a lejáratát követõen többször is meghosszabbítható. 3. Az esetenkénti és a három hónapnál nem hosszabb idõtartamú helyiség bérbeadás jogát a képviselõ-testület a polgármesterre ruházza át. A három hónapon túli helyiségbérleti jogviszony pályázat útján történõ létrehozására irányuló tulajdonosi feladatok gyakorlását a képviselõ-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságra ruházza át. A pályázat elbírálásáról a Bizottság dönt és a Polgármesteri Hivatal köti meg a szerzõdést. A bérbeadásról a képviselõtestületet a következõ ülésen tájékoztatni kell. Pályázat (jelentkezési lap) benyújtásának határideje, módja: február 25-én 12 óráig zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtásának helye: Törtel Község Polgármesteri Hivatala, Törtel, Szent István tér 1. A hiánypótlási határidõ: beérkezéstõl számított 2 munkanap. A pályázat elbírálása: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a nyilvántartásba vett pályázatok közül a benyújtás határidejét követõ 30 napon belül dönt. Eredmény ismertetése: A Bizottság döntésérõl a Hivatal levélben értesíti a pályázókat a döntéstõl számított 10 munkanapon belül. A pályázat elbírálása Törtel Község Önkormányzatának 11/2008. (IX.11.) sz. Az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendeletének alapján történik. Bõvebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/ telefonszámon kapható. Törtel Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága TÖRTELEN egészségszûrést tartunk tetõtõl talpig. Vizsgálat március hónapban. Telefon: 06-30/ Kerekes & Kerekes Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõk: Kerekes Géza 06-30/ Kerekes Nándor 06-70/ Gondoljon a hideg télre... ROLTIM FA Kft. VÁGOTT TÛZIFA KAPHATÓ! Vastag akác: Ft/q Hasított akác: Ft/q Cím: Törtel, Újosztály d. 51. (Nagykõrös felé). 20 km-es körzetben a házhoz szállítás ingyenes, 10 q feletti rendelés esetén! Tel.: 06-20/ ; 06-20/ Berta Roland INGATLANIRODA eladás vétel csere bérlet 2747 Törtel, Kõrösi u. 61. Telefon: 06 (20) , 06 (30) Honlap:

8 8. oldal TÖRTELI Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva a hét minden napján Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Eredeti német brikett (25 kg/csomag) AKCIÓ! Ft/q Fabrikett garantáltan keményfából, ragasztóanyag nélkül 30 kg (zsákos kiszerelés) Ft Cseh dió szén 4800 kalória, 30 kg zsákban Ft Vastag akác Ft/q Vékony vegyes Ft/q Tölgy bükk Ft/q Félig has. tölgy bükk Ft/q Készre has. tölgy bükk Ft/q ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Kengyel anyag szálban és karikában Térhálók három méretben BÁDOGOS TERMÉKEK Horganyzott sima lemez Horganyzott trapéz lemez PB GÁZPALACK cserelehetõség! Betonoszlopok 2,4 m hosszban Hullámpala több méretben! AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban. Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve

9 HÍRADÓ 9. oldal Tavaszi kínálatunkból Kenõanyagok Vetõmagok széles választékban Virághagymák, rózsatövek, fûmagok Mûtrágyák és tápoldatok Virágföldek, virágcserepek és balkonládák Öntözéstechnika, szivattyúk és tömlõk Kertiszerszámok, kerti kiegészítõk motorolajok hajtómûolajok hidraulikaolajok adalékanyagok lánckenõolajok kenõzsírok autóápolási cikkek akkumulátorok Kenõanyagok rendelhetõk kannás és hordós kiszerelésben is. Re-Cord, Mol, Opel, Agip, Mobil, CASTROL Ajánlataink Agip SHD EXTRA 15W L-es Ft; 4L-es Ft Opel motorolaj 10W L-es Ft; 4L-es Ft Castrol Magnatec Diesel 10W L-es Ft; 4L-es Ft Agip SHD EXTRA 15W-40 4L-es Ft Agip Diesel Sigma 40 8,5 kg Ft RE-CORD MDC 50 (ajánlott traktorokba, erõgépekbe) 10L-es Ft RE-CORD 80W90 Hajtómûolaj 10L-es Ft Megnyitottuk kertészeti árudánkat: dísznövények, tuják, cserjék, örökzöldek, kerti kiegészítõk, dekornádszövetek. Nagyobb mennyiségû vásárlás esetén az árut díjtalanul házhoz szállítjuk! Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat:

10 10. oldal TÖRTELI Béla Bácsi Virág és Ajándékboltja a Piactér 2. üzlethelyiségében A következõ kínálattal várjuk: virágcsokrok minden alkalomra orchideák és egyéb cserepes növények állandó akciónk: mûvirág csokrok 300 Ft/db ajándéktárgyak kaspók, vázák temetési készítmények koszorúk élõvirágból már 3500 Ft-tól, sírcsokrok mûvirágból már 1500 Ft-tól Mi nem trükközünk ÁRAINKKAL, jöjjön be üzletünkbe és tekintse meg katalógusunkban temetési és más készítményeinket! Nõnapi virágcsokrok és cserepes virágok széles választékával várjuk! Ezúton tájékoztatom érdeklõdõ betegeimet, hogy MAGÁNRENDELÉSEMET megkezdtem. Rendelés ideje: Kedd: ig Csütörtök: ig Péntek: ig RENDELÉS HELYE: TÖRTEL, CEGLÉDI ÚT 34. Dr. Akócsi Zoltán háziorvos

11 HÍRADÓ 11. oldal A TULIPÁN ÓVODA HÍREI végzett munkájukat. Köszönjük a felajánlott tombolatárgyakat. Igazi farsangi hangulatot teremtettek Ovi koncertünkön a kecskeméti zenetanárok. Nagyon örülünk annak, hogy Ovi galériánk kiállítását az iskolások is megtekintették. Érdeklõdésüket köszönjük. Következõ kiállításunkon Klucsár András népi iparmûvész fafaragásait tekinthetik meg. A Napsugár és a Búzavirág nagycsoport ellátogatott Tápiógyörgyére, a Malomba. Mivel egyre kevesebb malom mûködik, nem mindennapi élményben volt részük az óvodásoknak. A farsang, vízkereszttõl (január 6-tól) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idõszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang csúcspontja a farsang farka. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. A február hónap óvodánkban a farsangra való készülõdéssel kezdõdött. Minden csoport nagy lelkesedéssel készült a február 5-én megtartott Farsangi délutánunkra. Közösen terveztük a szebbnél szebb, ötletes jelmezeket, kerestük a kísérõ zenéket, próbálgattuk a mozgást, táncot. Szeretnénk megköszönni a kedves szülõknek, nagyszülõknek, hogy segítségünkre voltak a megálmodott jelmezek megvalósításában. A farsangon a csoportok jelmezbemutatója és kis mûsora után, a Sodrás együttes táncházába kapcsolódhattak be a gyermekek, szülõk és a vendégek. A népzene mindenkit mozgásra késztetett, mert benne van népünk, nemzetünk lendülete és lelke. Örömmel tapasztaltuk, hogy évrõl évre egyre többen vesznek részt a farsangi táncmulatságban. A tánc után az óvó nénik arcfestéssel kedveskedtek a gyerekeknek. Nagy várakozással fogadták a bohócokat, akik léggömb figurákat hajtogattak az apróságok nagy örömére. Szeretnénk kifejezni hálánkat mindenkinek, aki bármi módon hozzájárult ahhoz, hogy ez a délután ilyen kellemesen, jó hangulatban telhetett el: Orosz Katalinnak, hogy a büféhez biztosította a termékeket. Fajka Jánosnak, a finom kiflit a hotdoghoz. Czeróczki Józsefnek, hogy mint minden rendezvényen, most is biztosította a kávéfõzõgépet és hozzá a kávét is. Illyés Tamásnak a hangosítást, és Mádi Csabának a hangosításhoz nyújtott segítséget, az SZMK vezetõknek, a büfében Megismerhették azt, hogy a földmûvelõktõl átvett búzából, hogyan készítik a molnárok a lisztet, a kenyérnek valót, a korpát, amely az állatoknak szolgál eledelül. Megtudtuk, hogy a malomban laboratórium is mûködik, azért, mert csak a minõségi búzából lehet kenyéralapanyag. A nem megfelelõ minõségû búzát takarmánynak használják. A világon a legjobb minõségû búza (legmagasabb sikértartalmú) Magyarországon terem. Köszönetünket fejezzük ki Kis Pál tulajdonosnak, hogy lehetõvé tette számunkra a betekintést munkájukba, az ott dolgozóknak, hogy bemutatták a malom mûködését, Kis Grétának a szeretetteljes, családias vendéglátást. A kenyér projekt keretében ellátogattak a gyerekek a Fajka és a Révész Pékségbe. Hálásak vagyunk, hogy fogadtak bennünket. Külön köszönjük Orosz Katalinnak a lehetõséget, hogy a gyermekek a kenyérsütés minden alapanyagát, mozzanatát, eszközét megismerhették és figyelemmel kísérhették. Köszönjük a COOP Áruház vezetõségének, hogy fogadták az óvodásokat és betekintést nyújtottak a félkész termékek elkészítésébe. Folytatása a 12. oldalon.

12 12. oldal TÖRTELI A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Január 20-án a Törtel Mûvelõdéséért Egyesület tartotta az év elsõ közgyûlését. A összejövetelen megbeszélték és összeállították a 2011-es év munkatervét és a kitûzött rendezvények programját. Az est végén köszöntötték az új évet és az éves programhoz jó egészséget és összetartást kívántak a tagok egymásnak és a község lakosságának. Január 21-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a mûvelõdési házban a ceglédi Patkós Irma Színház elõadását nézhették meg az érdeklõdõk. Az elõadás elõtt Búcsús Barbara szavalta el a Himnuszt, majd a Mûvelõdési Központ vezetõje, Koncz Margit emlékezett meg a Himnusz születésérõl és a Magyar Kultúra Napjáról: Egy sokat szenvedett nép hite, vágya, Isten trónusáig felható fohászkodása szólalt meg a versben, melyet Kölcsey Ferenc január 22-én fejezett be, Erkel Ferenc zenésített meg és így méltán lett a nemzet imádsága ben Kölcsey születésének 200. évfordulóján született meg a döntés, hogy ez a nap legyen a Magyar Kultúra Napja. Kölcsey Himnusza összefogja a magyarság lelki, kulturális és vallási értékeit, és egyúttal a kulturális egységet is jelképezi. A magyar kultúra az Önöké, a miénk, a magyar embereké, azoké, akik mûvelik, tisztelik és érvényre juttatják, ez a nap az értékteremtés és megõrzés napja, tehát kötelességünk róla megemlékezni és tovább éltetni ban kerültem egészen közel ahhoz, hogy a településünk kultúrájáért tegyek valamit. Baranyai János bácsi jó tanárom volt, a kiváló népmûvelõ méltó utódja kívántam lenni mindig és ezért sokszor erõn felül próbáltam teljesíteni. Ezt azonban egyedül nem tudja az ember csinálni. De szerencsére mindig vannak olyan segítõ, lelkes, kultúrát támogató ismerõsök, barátok, akik segítenek abban, hogy Törtel kulturális programjai minden korosztályt, minden réteget kielégítsenek. Egyre inkább törekednünk kell arra, hogy az értékeket, a minõséget próbáljuk megszerettetni és elfogadtatni a jövõ nemzedékkel. Hogy ne Gyõzike, Kiszel Tünde és Pákó-féle celebek mutassák a példát, hanem az igazi mûvészet bemutatása, megszerettetése kerüljön Folytatása a 13. oldalon. Óvodai hírek... Folytatás a 11. oldalról. rültek. Köszönjük Kónya Miklósnak, hogy felajánlotta 100 Külön köszönjük Vörös Lászlóné Marikának a kedves fogadtatást, és a gyermekek számára is érezhetõ szeretetet, odaadást. és Czeróczki Tamásnak, hogy vállalta a székek elszállítását. db szék elkészítését, hozzájárulva ezzel óvodánk szépítéséhez, A látott és tapasztalt élmények feldolgozása a csoportokban Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy március 1-tõl folytatódott. Sütöttünk kenyeret, kenyérlángost és fánkot. Minden gyermek és felnõtt, aki megkóstolta a magunk által sütött hozzák magukkal gyermeküket, a gyermek születési anya- április 15-ig tart az ÓVODAI BEÍRATÁS. A beíratáskor finom, meleg krumplis kenyeret, az tapasztalhatta, hogy a magyar kenyérnek nincsen párja. Az óvoda dolgozói nevében: könyvi kivonatát! Nagyon örülünk, hogy minden csoportba új székek ke- Bakos Imréné és Godó Jánosné óvodapedagógusok

13 HÍRADÓ 13. oldal A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Folytatás a 12. oldról. elõtérbe. A magyar nép hagyományainak felelevenítése, megõrzése legyen a feladatunk, és ezt méltón adjuk át a jövõ nemzedékének. Engedjék meg, hogy Báró Eötvös József szavaival zárjam megemlékezésemet.»én részemrõl egyszer-mindenkorra kimondom, hogy amint már százszor kimondottam életemben a magyar nemzet jövõjét tisztán kultúra-kérdésnek tartom, ennélfogva a nevelési ügyet, a közoktatási ügyet a nemzet legfontosabb ügyének tekintem; mindent mit ez ügy elõmozdítására tehetek, úgy tekintek, mint legfontosabb teendõt, melyet elmulasztva, a nemzetnek jövõjét kockáztatom.«mivel január 22-én ünnepeljük a közmûvelõdésben dolgozók napját is, szeretném köszönteni azokat a kollégáimat, akik egész évben segítik munkámat és mindent megtesznek azért, hogy a törteli emberek szívesen jöjjenek intézményünkbe és megtalálják a számukra legmegfelelõbb kikapcsolódást. Ezután az igazgatónõ virágot adott át Bekõné Német Irénnek, Molnár Istvánnénak és Lengyel Lászlónénak. A Rómeó és Júlia igen megható történetét nézhette végig a közönség, és a színház fiatal mûvészeinek és Andó László igazgató úrnak, a darab rendezõjének köszönhetõen egy igazán szép élménnyel térhetet haza mindenki (jobb felsõ képünkön). Január 25-én a Tetz Mûvészeti Iskola a Magyar Kultúra Napjáról a képzõmûvészeti szak diákjainak féléves munkáiból rendezett kiállítással emlékezett meg (középsõ kép). A kiállítást Szász Lídia Sára tanár nyitotta meg és mutatta be a szülõknek és a megjelent vendégeknek az apró kezek által készített rajzokat, festményeket. A gyerekek munkáját a kiállított anyagokon kívül féléves bizonyítvány kiosztása is tükrözte, mivel minden gyerek jeles bizonyítvánnyal büszkélkedhetett. A megnyitón Godó János polgármester úr is köszöntötte a gyerekeket és elmondta, hogy milyen fontos, hogy a helyi gyermekek az iskolán kívüli mûvészetoktatásban részt vegyenek minél többen. Majd dr. Mihalka Györgyné, az iskola igazgatója mutatta be az iskola tevékenységét és kívánt további sikereket a tánc- és képzõmûvészeti tagozat diákjainak. Február én a könyvtárba kézmûves foglalkozást szerveztünk (jobb alsó kép). A gyerekeknek a könyvtáros Irénke néni mesélt a farsangról, a farsangi népszokásokról. Készítettek álarcokat, amit a gyerekek hazavihettek. Az igazgatónõ pedig egy rögtönzött kis vetélkedõt tartott, ahol a farsanggal kapcsolatos kérdésekre a gyerekek ügyesen válaszoltak és ezért egy-egy gerezd narancs volt a jutalom. Meghívó március 12-én, a Mûvelõdési Házban, este 7 órakor Szülõ-Pedagógus Retro-Video-Disco Belépõ: 999 Ft + tombola (értékes nyeremények). Jegyek elõvételben vásárolhatók az iskola titkárságán: Tóth Ferencnénél, Czeróczki Zsuzsanna SZMK vezetõnél; a Sportcsarnokban Mihály Balázsnénál (14-20 óráig). DJ: Sztuhel (Kamocsai László). Büfé: szendvics (rántott húsos, szalámis), ropi, édesség, rétes, pogácsa, italok. Jegyszedõ díszvendég: Pösze néni, rendõr díszvendég: id. Hamar István. A zsûri díjazza azon vendégek öltözetét, akik a 70-es, 80-as évek divatja szerint öltöznek fel! Az elsõ három díj: különleges torták, italok. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne egy jót bulizni retro-hangulatban! MÁRCIUS 9-ÉN DÉLELÕTT ÓRAKOR A MÛVELÕDÉSI HÁZ- BAN A PATKÓS IRMA SZÍNHÁZ ELÕ- ADÁSÁBAN BE- MUTATÁSRA KERÜL A PINOKKIÓ C. MESEJÁTÉK. BELÉPÕ: 300 Ft. Jegyek ára az iskolában, óvodában befizethetõ és a Malomban kapható.

14 14. oldal TÖRTELI Hazámhoz híven (Egy könyvbemutató margójára) Törteli sportsiker Február 5-én, az Abonyban megrendezett Diákolimpián Molnár Mercédesz a kyokushin karate ifjúsági kategóriájában I. helyezést ért el. Ezzel a ranglista 6. fokozatát (kyu) érte el. Gratulálunk neki és edzõjének! január 25-én délután 5 órára szólt a meghívó. Dr. Erdei László professzor mutatta be édesapja, Erdei László tüzér naplójából szerkesztett könyvét. Eredeti kézírását, korabeli fényképeket rögzített benne a technika segítségével. Különös meghatódottság, várakozás, némi büszkeség is tükrözõdött a megjelentek arcán, amikor elfoglalták a szép könyvtárunkban helyüket. Megilletõdés talán azért, mert sokunknak személyes-családi kötõdések, élmények, veszteségek elevenedtek meg. Büszkeség? Ritkán fordul elõ törteli szerzõ által bemutatott mû törteli emberrõl, akit ismertek, sõt, többen együtt dolgoztak Vele, utoljára az Aranykalász Tsz-ben. Mindenki tisztelte, szerette példás munkájáért, kulturált viselkedéséért, élvezetes elõadásaiért. Számomra is mindenképpen különleges, megindító élmény volt! Ilyen emlékezõ, érdeklõdõ hangulatban hallgattuk dr. Erdei László professzor rövid ismertetését a könyv szerkezeti felépítésérõl. Elmondta, édesapja naplójának, leveleinek tartalmán nem változtatott, sõt, a hûség érdekében az eredeti kéziratos lapok és fényképek másolatai is megtalálhatók a könyvben. Rövid elõszót írt hozzá a háttérrõl, a családról is. Dr. Demer László tudós, értõ értékelését olvashatjuk még. A napló mint tudjuk írójának a legõszintébb, legbensõbb megnyilatkozási formája. Ezen keresztül ismerhetjük meg Erdei László tüzér érzelmeit, gondolatait, törekvéseit, jellemét. Amíg hallgattam a fiú: dr. Erdei László halk szavait s néztem a katonahadifogoly apa kézírását, egyszerre egy nagyon gazdag lelkû, született intelligenciájú ember rótta szépen formázott betûivel a legmostohább körülmények között is gondolatait. Mindenekelõtt gyermeki szeretetét és tiszteletét, felesége, gyermeke iránti rajongását tükrözik sorai, de benne van a szorgalmas munka eredményének reménye is (80. oldal levél). Végigvonul a naplón a haza iránti elkötelezettség a végsõkig. A feladatok végrehajtásakor a legjobbra törekvés, a felelõsségvállalás jellemezte. S mindezt derûs természetességgel téve. Hadi vonulásaik során pontos leírásokat adott a helységrõl, az ott élõk helyzetérõl, nem bírálóként, de olyan képi részletességgel, hogy az életviszonyok alapján a közállapotok helyzetét mi, az olvasók vonhatjuk le. És mindezeken túl igénye a szellemi plusz tevékenységre! Ki tanította Erdei László tüzért stilisztikára? Ki segítette gazdag szókincsünkkel való gazdálkodásra, az élvezetes, logikus mondatformálásra? A versek, a dalok gyûjtésére (amelyek korrajzok is) és saját próbálkozásait a versírásra? Milyen gazdagok vagyunk is mi, magyarok! A legnagyobb megpróbáltatások közepette is tudnak emberek értékeket teremteni! Szerencsénk az is, hogy ezeket az értékeket van, aki közkinccsé tette, hogy egyre többen gazdagodjunk általa. Az emberi értékeket találjuk meg ebben a könyvben. Meghatottan, lélekben gazdagodva mondtunk köszönetet dr. Erdei Lászlónak, hogy megõrizte, feldolgozta és továbbadja édesapja immár könyv alakban megjelent naplóját. Így minden érdeklõdõ olvashatja s emlékezhet a hajdani katonákra. Ennél szebb, méltóbb, maradandóbb emléket nem is állíthatott a Fiú az Édesapjának. Dr. Dutkay Lórántné Kirándulás Törtelrõl július Velence a süllyedõ legenda 1. nap: Indulás Törtelrõl hajnal 1 órakor, Szlovénián keresztül utazunk, délután apartmanok elfoglalása Rosolina Mare-ban. 2. nap: Reggel indulás Velencébe. Fakultatív hajókirándulás Burano és Murano szigetére. Délután ismerkedés a történelmi városrésszel. 3. nap: Délelõtt indulás haza, útközben látogatás a Trieszt melletti Miramare kastélyban és Szlovéniában egy barlangban. Érkezés a késõ esti órákban. Részvételi díj: Ft, amely tartalmazza az autóbusz közlekedést, idegenvezetést, szállást 2 éjszakára apartmanokban. Érdeklõdni lehet: Ungvári Miklósné Törtel, Déryné út 6. Tel.: Jelentkezni március 25-ig, 50% elõleg befizetésével lehet. Csatlakozási pont: Cegléd, Kórház parkoló

15 HÍRADÓ Száz év után... Az életben az események ismétlõdhetnek Jegyzõkönyv. Felvétetett Törtelen évi február hó 13-án a képviselõtestület rendkívüli közgyûlésén. Jelen voltak: Id. Határ József h. bíró elnöklete mellett Bálint Károly ref. lelkész, Bódy István, Csajka Lajos plébános, id. Demeter József, Gubody Ferenc, V. Kasznár János, id. Kocsis Mihály, id. Luzsányi József, Dr. Maybaum Sándor, Mogyorosi László, Németh Ambrus, Rósenfeld Károly, Richter Áron, Sz. Tóth Mihály, Tóth Sándor, Zombory Béla képviselõk és ifj. Aranyi Sándor k. jzõ. 1/ Elnök az ülést megnyitja s a megjelenteket midõn örömmel üdvözli, egyszersmint sajnálattal jelenti Tarcsányi Ábrahám rendes bíró betegségét, mely miatt az elnöki tisztet ez alkalommal betölti. Felkéri a jegyzõt a tárgy elõadására. Jegyzõ az Abony város közönsége által kiküldött végrehajtó Bizottság 306/894. szám alatt kelt átiratát, mely szerint kéri az Abonyban szervezendõ kir. Jbíróság felállításának támogatását, pártolását, mint Törtel közönségének is elõnyöst, egyszersmint a kormány eléjárulandó küldöttségbe 2 vagy több tag kiküldését. Gubody Ferenc képviselõ úr szót kérvén, kifejti, hogy nézete szerint Törtel község fekvésénél fogva is egyedül Czegléd városához kénytelen tartani, mert útja is, bár hosszabb, de sokkal járhatóbb s a szolgabírói Hivatalon kívül úgy szólván minden egyéb felsõbb Hivatalának székhelye, kereskedelmi és ipari tekintetben pedig a község elválaszthatatlan gabona, jószág piaca is. Czegléd czélnak megfelelõ helyes vasúti összeköttetését is, csakis Czeglédtõl várhatja, s úgy csak mint még fel nem sorolt igen fontos okok indíttatják szólót azon kérelemre, hogy mondja ki a képviselõtestület, hogy Törtel község úgy a kir. Jbíróságot, mint egyéb közigazgatási összeköttetéseit továbbra is Czegléddel óhajtja fenntartani, s nem csak nem óhajtja az Abonyban esetleg szervezendõ kir. Jbírósághoz való beosztását, hanem a közigazgatás központosításakor kérelmezendõ közigazgatásilag is Czeglédhez való beosztását. A tárgyhoz szól még Csajka Lajos képviselõ úr, ki is kétségét fejezi a felett, hogy valjon ha Abonyhoz osztanák be, az ott szervezendõ Bíróság törvényhatósággal felruházott lenne-e, mert utóbbi nélkül ismét egy nagyobb és költséggel járó kellemetlenségnek lenne a lakosság kitéve, ha a törvényszéki hatóság továbbra is Czegléden maradna, ezen és elõtte szóló Gubody képviselõ úr indítványát magáévá teszi. Richter Áron azon kétségét fejezi ki, hogy Abonyhoz nem osztás esetén, Törtel és talán több községek is a járásból Szolnokhoz osztanának be, mi Törtelre nézve még rosszabb volna s így õ ajánlhatná az Abonyhoz való beosztás elfogadását. Még több oldalról történt rövid hozzászólások után Határoztatott: A képviselõtestület Gubody Ferenc képviselõ úr indítványát elfogadja s az Abonyban szervezendõ kir. Jbíróság részünkre kiküldött végrehajtó Bizottsági indítványának legnagyobb sajnálatunkra eleget nem tehet. Mely határozat másolatban való megküldésére az Elöljáróság utasíttatik. Ennyit a jegyzõkönyvbõl. Láthatjuk, hogy a közigazgatás átszervezése nálunk elég gyakori tevékenysége volt a mindenkori államhatalomnak. Utólag már tudjuk, hogy voltunk abonyi, majd 15. oldal ceglédi járás, újabban egyik sem, de ez sem végleges. Nagykõrös Bács-Kiskun megyéhez kacsingat. Törtel szerencsésebb, mert nekünk Szolnok megye is közel van. Választási lehetõségünk nagyobb. Vagy megyünk két hely közül valahová, vagy maradunk Pest megyében. És még járást is választhatunk, ha csak be nem osztanak valahová, mint 1894-ben. Dr. Bálint Béla Szeretett családom címmel rajzpályázatot hirdet a törteli Fidesz-csoport. A rajzok témája a fenti címnek megfelelõ legyen. Rajzolhattok a saját családotokról, az égiek-földiek családjáról, a élõvilág-, vagy a hazai és határon kívüli honfitársaink nagy családjáról. Mutassátok be az összetartozás, a szeretet, a gondoskodás és az együttmûködés pillanatait! Az alkotásokat egyénileg kiválasztott technikával készíthetitek (grafit, zsírkréta, tempera, színes ceruza, tépõ technika, stb.), A/4- es rajzlapra. A rajzlap hátoldalára írjátok fel neveteket, korotokat és címeteket. Az óvodások kérjék meg szüleiket erre a feladatra. Óvodások, általános- és középiskolás diákok, valamint az érdeklõdõ felnõttek Godó Jánosné óvónõnek (Törtel, Déryné utca 11.), alsó tagozatos tanulók (1-4. évfolyam) Perlakiné Somodi Gabriella tanítónõnek (Törtel, Déli út), felsõ tagozatos tanulók (5-8. évfolyam) Káldiné Megyeri Éva tanárnõnek (Törtel, Déryné u. 5.) adhatják le március 31-ig az elkészült rajzaikat. Eredményhirdetés április 8-án délután 15 órakor a Déryné Mûvelõdési Központ régi nagytermében lesz. Minden pályázónak sikeres, jó munkát kívánunk! Godó János és a Szervezõk A társadalmak legfontosabb alapköve az összetartó, felelõsségteljes család, melyen rajta van az Isten vigyázó keze. Rendes körülmények között mindenki családban jön a világra, innen indul, hogy egy újat alapítva töltse be élethivatását. Az az ország lehet erõs és boldog, ahol a családokat erõsítik, segítik azok boldogulását. Mert az innen felnövõ fiatalok képesek tovább emelni hazájukat és szép világot teremteni az õket fölnevelõk köré. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövõn. (Széchenyi)

16 16. oldal TÖRTELI Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Törtel községben március 02-tõl március 11-ig TÜDÕSZÛRÉST TARTUNK! A vizsgálat ideje: Hétfõn: ig Március 07., Kedden: ig Március 08., Szerdán: ig Március 02., 09. Csütörtökön: ig Március 03., 10. Pénteken: ig Március 04., 11. A tüdõszûrés helye: Törtel, Dózsa György út 20./a Fontos, hogy a személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint az elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolást mindenki hozza magával! SOK KICSI SOKRA MEGY Törteli alapítványok számlaszámai és adószámai Aki élni szeretne döntési jogával, vagyis maga szeretné meghatározni, hogy adója egyik 1%-át hová küldjék, az alábbi listában megtalálja Törtel alapítványai közül azokat, melyeknek számait sikerült megtudakolnunk. Minden település törekszik önmaga fejlesztésére, erre egyik lehetõség az alapítvány létrehozása, aminek számláján meghatározott célokra gyûjthetõ a felajánlásokból érkezõ pénz. Községünk alapítványai is nemes célokért dolgoznak, úgy gondoljuk, a törteliek szívesen részesítik ezeket elõnyben. Bizonyára van közöttük szívükhöz és elképzeléseikhez közel álló. Ezzel a segítési formával befizetett adónkból hozzájuk utaltathatunk 1%-ot. Így valamelyest módunkban áll szûkebb hazánkról is gondoskodni, csak egy papírdarabkát kell kitölteni az adóelszámoláskor (bevalláskor), melyen feltüntetjük a megfelelõ nevet és számot. Mint ismeretes, az egyik 1%-ot küldhetjük alapítványoknak, a másik 1%- ot országos egyházaknak. A kettõt nem lehet összevonni, a 2%-ról szóló rendelkezés csak ebben a megosztásban lehetséges. EGYHÁZUNK JÖVÕJÉÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: (a helyi rk. egyházközség alapítványa, nem az országos Rk. Egyház Szerk.) KISLURKÓK ALAPÍTVÁNY (ÓVODA) számlaszám: adószám: TÖRTELI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: TÖRTELI FALUVÉDÕ EGYESÜLET számlaszám: adószám: TÖRTEL JOBBÍTÁSÁÉRT számlaszám: adószám: TÖRTEL KÖZSÉG SPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: TÖRTEL LABDARÚGÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: Hálásan megköszönöm a rokonoknak, jó ismerõsöknek, régi szomszédoknak, valamint az Albertirsai Evangélikus Szeretetotthon vezetõinek és minden dolgozójának, akik felejthetetlen, drága jó férjemet, RÁTÓTI FERENCET utolsó útjára elkísérték és a szeretet, együttérzés virágait sírjára elhelyezték, mérhetetlen fájdalmamban részvéttel osztoztak. Szeretõ felesége: Rátóti Ferencné Zarándoklatot szervezünk április 2-án, szombaton OSLI FERTÕD NAGYCENK KÓPHÁZA SOPRON Indulás: hajnal 5 órakor a Római Katolikus Templom elõl. Érkezés: késõ esti órákban. Osli: Mosolygós Boldogasszony templomának megtekintése. Fertõd: az Eszterházy hercegek kis Versailles-nak nevezett kastélya. Nagycenk: Széchenyi kastély. Kópháza: Lorettói Fekete Mária kegytemplomában: szentmise. Sopron: Lábasház, Kecske templom, Tûztorony, Várkerület. Részvételi díj: kb Ft, mely tartalmazza az utazás, belépõk, és az ebéd árát. Jelentkezés: március 15-ig, az összeggel együtt a plébánián. Polgárvédelmi gyakorlat tájékoztató közlemény Március 3-án de. 9 órától a Jászkarajenõi úton, a volt gázcseretelep mögötti területen polgárvédõ szakemberek gyakorlatot tartanak, amelyre érdeklõdõk is ellátogathatnak. A program során különféle feltételezett vészhelyzetekben oldják meg a mentési feladatokat. Ebben részt vesznek a törteli védõnõk, az óvoda és az iskola növendékei, karbantartók és közmunkások is. A tapasztalatszerzésen túl a gyakorlat másik hozadéka, hogy a helyszín rendelkezésre bocsátásáért Törtel Ft-ot kap. Ezt az összeget szerszámok, védõruhák, szivattyúhoz tömlõk, valamint üzemanyag vásárlására fordíthatja az önkormányzat. Hirdessen Ön is a Törteli Híradóban! Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Káldiné Megyeri Éva Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS 2010. március XVI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Képes beszámoló az 1848-49-es forradalmunk és szabadságharcunk 162. évfordulóján tartott községi ünnepségrõl A fotókat Pásztor József készítette. (További

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám 2010. december XVI. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Ünnepi köszöntõ Wass Albert: Magyar karácsony az égben Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Jószívű bicskei motorosok

Jószívű bicskei motorosok közéleti információs önkormányzati havilap www.bicske.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. INGYeNeS Jószívű bicskei motorosok Február 9. (szombat) 19.00 ROCKFARSANG A Művelődési Központban Fellépők zenekarok:

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk 2011. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁRCIUS 15-ÉN, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos városi megemlékezésről

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

Cegléd város honlapja: www.cegled.hu C A V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T L A P J A EGLÉDI HÍRMONDÓ Nagy László Lázár grafikája XXI. évfolyam 6. szám Pályázni csak akkor, és arra lehet, amikor van aktuális pályázati kiírás, és az abban

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. FEBRUÁR XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

A tartalomból: Kiskalendárium ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. FEBRUÁR XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. FEBRUÁR XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A tartalomból: A magyar kultúra napja 2 Kulturális hírek 3 Az ülésteremből jelentjük 4 Kötvény-kibocsátás 5 A Biblia éve 6 Tájékoztatók,

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat.

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. Azon a reggelen márciusi ifjak, szabadság mámoros poharából ittak. Önkormányzati hírek

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIX. évf. 209. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2012. április TÓTH ÁRPÁD: A TAVASZI SUGÁR... MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! A tavaszi sugár aranyburokba

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben