Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 24. (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 24. (OR. en)"

Átírás

1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 24. (OR. en) 13570/16 OJ CRP1 34 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) ülése Időpont: október 26. és 28. Kezdési idő: 10.00, Helyszín: Brüsszel OKTÓBER 26., SZERDA (10.00) 1. A napirend elfogadása A mellékletben foglalt I napirendi pontok jóváhagyása II. 2. A Tanács november 14-i és 15-i ülése (Mezőgazdaság és Halászat) tervezett napirendjének összeállítása (1) (Az Állandó Képviselők Bizottságának hatáskörébe tartozó napirendi pontok tekintetében) 3. Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról (átdolgozás) (első olvasat) (jogalkotási tanácskozás) = Az elnökség beszámolója a háromoldalú egyeztetés eredményéről 4. Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a barangolási szolgáltatások uniós nagykereskedelmi piacának felülvizsgálatáról (első olvasat) (jogalkotási tanácskozás) = Iránymutatás a további munkához 13359/16 TELECOM 195 COMPET 533 MI 641 CONSOM 245 CODEC /16 lju/kb 1

2 2016. OKTÓBER 28., PÉNTEK (10.00) II. 5. A Tanács november 21-i és 22-i ülésének (Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport) előkészítése 1. A tervezett napirend összeállítása (1) 2. Tervezet A Tanács állásfoglalása az inkluzív és versenyképes Európát célzó új európai készségfejlesztési programról = Az állásfoglalás elfogadása 13413/16 EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács határozata a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (első olvasat) (jogalkotási tanácskozás) = A háromoldalú egyeztető eljárás előkészítése 13444/16 ENER 357 CODEC 1472 IA Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (első olvasat) (jogalkotási tanácskozás) = A háromoldalú egyeztető eljárás előkészítése 13475/16 ENV 670 COMER 111 MI 653 ONU 118 SAN 358 IND 217 CODEC 1481 Egyéb 13570/16 lju/kb 2

3 MELLÉKLET I Az Európai Parlament képviselői részéről a Tanácshoz intézett írásbeli kérdésekre adott válaszok (+) = A válaszok egyszerűsített írásbeli eljárással történő elfogadása (+) a) a Joëlle Mélin (ENF) által feltett E /2016. sz. kérdés A negyedik vasúti csomag keretében áthelyezett munkavállalókra vonatkozó szociális feltételek 12555/16 PE-QE 312 b) a Nicolas Bay (ENF) által feltett E /2016. sz. kérdés Az EU Törökországgal szembeni következetlen magatartása 13406/16 PE-QE 344 c) a Rachida Dati (PPE) által feltett P /2016. sz. kérdés Együttműködés az orosz hírszerző szolgálatok és a tagállamok hírszerző szolgálatai között 13407/16 PE-QE 345 d) a Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) által feltett E /2016. sz. kérdés Nyelvi diszkrimináció az EPSO által szervezett versenyvizsgák során 13408/16 PE-QE 346 e) a Sorin Moisă (S&D) által feltett E /2016. sz. kérdés Az EU Mexikó globális megállapodás modernizációjára vonatkozó tárgyalási irányelvek nyilvánosságra hozatala 12537/16 PE-QE 307 f) a Nuno Melo (PPE) által feltett E /2016. sz. kérdés Brexit: Skócia és Észak-Írország 12851/16 PE-QE 321 g) a Soraya Post (S&D), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Jávor Benedek (Verts/ALE), Fredrick Federley (ALDE), Brando Benifei (S&D), Marita Ulvskog (S&D), Cécile Kashetu Kyenge (S&D), Barbara Lochbihler (Verts/ALE) és Sirpa Pietikäinen (PPE) által feltett E /2016. sz. kérdés A cigányellenességgel szembeni küzdelem 12543/16 PE-QE 308 h) a João Ferreira (GUE/NGL) által feltett E /2016. sz. kérdés Az eurócsoport elnökének nyilatkozatai az ECOFIN arra vonatkozó döntéséről, hogy jóváhagyja a Portugália és Spanyolország szankcionálására vonatkozó bizottsági ajánlásokat 12546/16 PE-QE 309 i) a Vilija Blinkevičiūtė (S&D) által feltett E /2016. sz. kérdés Női kvóták a tőzsdén jegyzett társaságok igazgatótanácsában 12547/16 PE-QE 310 j) a Beatrix von Storch (EFDD) által feltett E /2016. sz. kérdés Isztambuli Egyezmény: az EU egyezményhez való csatlakozásához hiányzik a demokratikus legitimitás 12601/16 PE-QE /16 lju/kb 3

4 k) a Joëlle Mélin (ENF) által feltett E /2016. sz. kérdés Milyen jövője van a természetes illóolajok ágazatának? 12553/16 PE-QE 311 l) a Marie-Christine Arnautu (ENF) által feltett E /2016. sz. kérdés Az ukrán válság és az Oroszország elleni szankciók 12810/16 PE-QE 319 m) a Matt Carthy (GUE/NGL) által feltett E /2016. sz. kérdés Kilépési záradék a CETA-ban 12872/16 PE-QE 322 n) a Dariusz Rosati (PPE) és Krišjānis Kariņš (PPE) által feltett P /2016. sz. kérdés Az Oroszország elleni uniós szankciók és a minszki megállapodások végrehajtása 12811/16 PE-QE A Bíróság előtt folyamatban lévő ügy A C-626/15. sz. ügy (Európai Bizottság kontra Tanács): A kereset annak a tanácsi határozatnak a részleges megsemmisítésére irányul, amely jóváhagyta azt, hogy egy, a Weddell-tengerben védett tengeri területek létrehozására irányuló jövőbeli javaslatra vonatkozó vitaanyagot az Unió és tagállamai nevében nyújtsanak be az Antarktisz Tengeri Élővilágának Védelmével Foglalkozó Bizottság részére = Tájékoztató az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) számára 13059/16 JUR 510 PECH 361 AGRI 546 AGRIORG 88 COMAR 13 ENV A Bizottság XXX-i (EU).../... rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló 692/2008/EK rendelet helyesbítéséről = Döntés arról, hogy a Tanács nem ellenzi a rendelet elfogadását 12967/16 ENV 640 ENT 179 MI /16 ENV 551 ENT 160 MI A Bizottság XXX-i (EU) / rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendelet mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról = Döntés arról, hogy a Tanács nem ellenzi a rendelet elfogadását 13449/16 COMPET 534 ENV 668 CHIMIE 61 MI 650 ENT 190 SAN 357 CONSOM /16 COMPET 482 ENV 583 CHIMIE 47 MI 574 ENT 168 SAN 324 CONSOM ADD A Bizottság XXX-i (EU) / rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról = Döntés arról, hogy a Tanács nem ellenzi a rendelet elfogadását 13352/16 ENV 663 WTO /16 ENV 589 WTO ADD /16 lju/kb 4

5 13. A Bizottság szeptember 22-i (EU).../... felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/757 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szén-dioxid-kibocsátások nyomonkövetési módszerei és az egyéb releváns információk nyomon követésére vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról = Tájékoztatás arról, hogy a Tanács nem kíván kifogást emelni a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen 13343/16 CLIMA 141 ENV 661 MAR 267 MI 640 ONU 113 DELACT /16 CLIMA 119 ENV 608 MAR 239 MI 599 ONU 101 DELACT ADD A Bizottság október 4-i (EU).../... felhatalmazáson alapuló rendelete egyes tengerfenéken élő fajoknak az Északi-tengeren és az ICES IIa körzet uniós vizein folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről = Tájékoztatás arról, hogy a Tanács nem kíván kifogást emelni a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen 13364/16 PECHE /16 PECHE 354 DELACT ADD A WHO keretegyezménye a dohányzás visszaszorításáról A részes felek konferenciájának hetedik ülésszaka (COP7) (Újdelhi, Noida, India, november 7 12.) = Az Unió álláspontjának kialakítása 13418/16 SAN 355 FISC 156 UD Tervezet A Tanács következtetései az Európai Számvevőszék Vasúti árufuvarozás az Unióban: az ágazat még nincs sínen című, 8/2016. sz. különjelentéséről = A következtetések elfogadása 13231/16 TRANS 387 ENV 659 REGIO REGIO 88 FIN Tervezet A Tanács határozata a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, Magyarország, a Lengyel Köztársaság, Románia és a Szlovák Köztársaság részére a nemzetközi vasúti tranzitforgalomról szóló egyezményre vonatkozó tárgyalásoknak az Unió érdekeinek képviseletében, a nemzetközi vasúti tranzitforgalomról szóló egyezményre vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozat hatályába tartozó kérdésekben történő lefolytatására adott felhatalmazásról = A határozat elfogadása 13233/16 TRANS ADD 1 RESTREINT UE / EU RESTRICTED 12676/16 TRANS 364 RESTREINT UE / EU RESTRICTED 18. Tervezet A Tanács határozata a nemzetközi vasúti tranzitforgalomról szóló egyezményre vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról = A határozat elfogadása 13232/16 TRANS ADD 1 RESTREINT UE / EU RESTRICTED 8393/16 TRANS 144 RESTREINT UE / EU RESTRICTED + ADD 1 RESTREINT UE / EU RESTRICTED 13570/16 lju/kb 5

6 19. Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról (átdolgozás) (első olvasat) (jogalkotási tanácskozás) = Megbízás az Európai Parlamenttel folytatandó tárgyalásokhoz 13016/16 PECHE 357 CODEC /1/16 PECHE 289 CODEC 1104 REV 1 + REV 1 COR Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottságot (ICCAT) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 1936/2001/EK, az 1984/2003/EK és az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról (első olvasat) (jogalkotási tanácskozás) = Megbízás az Európai Parlamenttel folytatandó tárgyalásokhoz 13369/16 PECHE 376 CODEC /2/16 PECHE 358 CODEC 1403 REV 2 1 Ezeket a napirendi pontokat a Mertens-csoport október 25-én tárgyalja. (+) E napirendi pont a Tanács eljárási szabályzata 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadható egyszerűsített írásbeli eljárással /16 lju/kb 6