KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT."

Átírás

1 KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT 2012 december 31-ei fordulónapra készített egyszerűsített éves beszámolójához

2 Zuglói Cserepes Kft A társaság története A Zuglói Cserepes Kft alapfeladata, a lokális közművelődési feladatok ellátása, kulturális események szolgáltatása Munkáját non-profit szervezetként végzi; üzleti tevékenységét felhasználva biztosítja szolgáltatásait, fejleszti azokat A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaságot Budapest Főváros XIV kerület Zugló Önkormányzata 689/2012 (VIII16) határozatában azzal a céllal hozta létre, hogy - üzemeltesse a Cserepesház Zuglói Művelődési Házat, a Lipták Villát, a Zuglói Ifjúsági Centrumot, a Zuglói Civil Házat és a Liget Galériát, - háttérintézménye legyen a Zuglói Nemzetközi Irodának, mely a kerület testvérvárosi projektjeit gondozza, - a Zuglói Kulturális Naptárban szereplő önkormányzati eseményeket megvalósítsa és azok gazdasági feladatait ellássa 1 TEVÉKENYSÉG A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft a gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV törvényben, a Budapest Főváros XIV kerület Zugló Önkormányzat Képviselőtestülete 696/2012 (VIII16) határozatával elfogadott Alapító Okiratban, a Közművelődési Megállapodásban, (697/2012 (VIII16) határozat közművelődési megállapodás megkötéséről: Budapest Főváros XIV Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő testülete úgy döntött, hogy a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kftvel 5 éves időtartamra 2012 október 1-jétől 2017 szeptember 30-ig - 2 -

3 Zuglói Cserepes Kft A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997 évi CXL törvényben foglaltak szerint közművelődési megállapodást köt) a számvitelről szóló 2000 évi C törvényben, az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi CXXVII törvényben, számvitel-politikájában, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban rögzítettek alapján végzi munkáját, gyakorolja jogait és kötelességeit 2 ELŐZMÉNYEK A Cserepesház Zuglói Művelődési Ház, mint költségvetési szervezet 2012 szeptember 30-ig (III negyedév utolsó napja) Zugló Önkormányzatának egyetlen közművelődési intézményeként működött A Cserepesház látogatóinak összetétele igen változó A programokra a kerületi polgárokon kívül a környező kerületekből illetve a főváros egyéb kerületeiből is érkeznek látogatók Éves szinten a látogatók száma közel fő A Cserepesház székhelye és telephelyei a XIV kerület három különböző pontján helyezkednek el A házak kiválóan megközelíthetőek mind tömegközlekedéssel (Örs Vezér tere és Bosnyák tér közelsége, több BKV járat, Keleti Pályaudvar, éjszakai járatok stb) mind személyautóval A Cserepesház és a leendő Zuglói Civil Ház Rákosfalván, a Füredi lakótelep központjában, a Lipták Villa és a Zuglói Ifjúsági Centrum telephelyek a Herminamezőn találhatóak Közös jellemzőjük a családias hangulatú környezet, melyet az elsősorban kiscsoportos foglalkozásra alkalmas fizikai adottságaik is erősítenek A három létesítmény közül egyik sem művelődési intézménynek épült Egyidejű befogadási kapacitásuk fő közötti A legnagyobb, a 736 m2-es Cserepesház, mely a 70-es évek elején épült Füredi lakótelep panelházas környezetében 1986 óta működik - 3 -

4 Zuglói Cserepes Kft Népszerű, bejáratott, a lakótelepi és a kertes övezetből egyaránt látogatott intézmény, melynek műhelyeiben többtucat hagyományőrző, kézműves, mozgásos, egészségmegőrző és rekreációs, valamint művészeti programból választhatnak a látogatók A programkínálat kedvező térítési díjakért minden korosztályt megcéloz a kisgyermekektől a nyugdíjasokig A rendszeres, öntevékeny formák mellett gyermektáncház, családi játszóház, valamint a Mi Színházunk program, és különböző tematikus klubok, így a Zuglói Smooth Jazz Klub is itt üzemel A 25 éves működés, az utóbbi években megújult környezet és arculat, az újdonságokra nyitott programkínálat eredményeképpen a Cserepesház kihasználtsága igen magas A Lipták Villa (Hermina út 3) 2011 június 30-tól vette fel az eredeti tulajdonos, Dr Lipták Pál mérnök, üzletember, államtitkár és családja után a Lipták Villa nevet Az ben épült, felújításra szoruló épületben 570 m2-es épületrészben működő közművelődési tagintézmény mellett 6 leromlott állapotú önkormányzati lakás is található, melyeket a Zuglói Vagyonkezelő Zrt üzemeltet A Lipták Villa feladata a változó igényeknek megfelelő családi program- és szolgáltatásszerkezet kialakítása, és folyamatos működtetése A korábbi gyermekház profil helyett egyre inkább a családira helyeződik a hangsúly Helyet biztosít a zuglói helytörténettel foglalkozó civil szervezetnek, és a Zuglói Nemzetközi Irodának, mely Zugló meglévő testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatait ápolja A Zuglói Ifjúsági Centrum - ZIC (Uzsoki utca 57 tetőtér) egy 324 m2-es, egyidejűleg 60 fő befogadására alkalmas, kis színpaddal, csoportszobákkal kialakított tetőtérben működik A ZIC népszerű a környékbeli, főleg a középiskolás korú diákok körében Példaértékű, hogy a fiatalok egy része önkéntesként is segíti az intézmény tevékenységét - 4 -

5 Zuglói Cserepes Kft 3 ÁLTALÁNOS KULTURÁLIS KONCEPCIÓ Kulturális koncepciónk vezérfonala szerint a kultúra a társadalom fejlődésének elengedhetetlen eleme, fontos erőforrása, mely hosszú távon mutatja ki igazán eredményeit, s igazolja az ágazatba fektetett energia létjogosultságát A generációkon átívelő kulturális örökségre helyezi a hangsúlyt, mely az emberek mindennapjaiban, önkifejezési törekvéseiben kapnak létjogosultságot, s mely jól megfér a kortárs szellemiséggel, a modern törekvésekkel egyaránt Korszerű, de hagyományőrző kultúra ápolása alap feladataink közé tartozik, hiszen a nemzedékről- nemzedékre hagyományozódó kultúra olyan alapértéke és öröksége a XXI századi Magyarországnak, melyből a különböző generációnak is részesülniük kell - 5 -

6 Zuglói Cserepes Kft I Általános rész A/1 A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Társaság neve ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-PROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társaság rövid elnevezése ZUGLÓI CSEREPES NON-PROFIT KFT Társaság székhelye 1144 Budapest, Vezér u 28/B A társaság alapításának időpontja Cégbejegyzés dátuma Cégbejegyzés száma Jegyzett tőke ,- Ft Adószám KSH számjel A Társaság könyvvizsgálója: Prim-Audit 2005 Kft, MKVK nyilvántartási szám: Természetes személy könyvvizsgáló: Vada Erika, MKVK tagszám: Az előtársasági időszakról is készült egyszerűsített éves beszámoló, mivel ebben az időszakban a társaság folytatott gazdálkodási tevékenységet A beszámoló letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettség teljesítése céljából a KIM Céginformációs Szolgálata részére késve került beadásra 2013április 18-án A/2 TEVÉKENYSÉGI KÖR A Társaság gazdálkodási tevékenységét tekintve az alábbi tevékenységi körbe tartozó tevékenységeket folytatja: Főtevékenysége 9004 Művészeti létesítmények működtetése Tevékenységei: 5914 Filmvetítés 7990 Egyéb foglalás 8510 Iskolai előkészító oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás 8541 Felsöszintű, nem felsöfokú oktatás 8551 Sport, szabadidős képzés 8552 Kulturális képzés 8559 Máshová nem sorolt egyéb ooktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 9001 Előadó-művészet - 6 -

7 Zuglói Cserepes Kft 9002 Előadó-művészet kiegészítő tevékenység 9003 Alkotóművészet 9102 Múzeumi tevékenység 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 9311 Sportlétesítmények működtetése 9319 Egyéb sporttevékenység 9321 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység 9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9499 Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A társaság kiegészítő jelleggel jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat A/3 TULAJDONOSI SZERKEZET Megnevezés Társaság neve Budapest Főváros XIVKerület Zugló Önkormányzat Névérték, üzletrészek Tulajdonosi Részarány ( %) Bázis év Tárgy év Bázis év Tárgy év eft eft % % A Társaság jegyzett tőkéje 500 eft, A/4 TÁRSASÁG SZÉKHELY, TELEPHELYEI A Társaság bejegyzett székhelye: 1144 Budapest, Vezér u 28/B A Társaság telephelyei: 1146 Budapest, Hermina út Budapest, Ajtósi Dürer sor Budapest, Uzsoki u 57 tetőtér 1144 Budapest, Csertő park

8 Zuglói Cserepes Kft A/5 SZÁMVITELI POLITIKA a) Általános információk A Társaság könyvvezetése, beszámoló készítése: A Társaság a Szt előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban vezeti a könyveit Az üzleti év megegyezik a naptári évvel A Társaság Egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek keretén belül - a mérleg A változatát - az eredmény-kimutatás összköltség eljárással készülő módját választotta b) A számviteli politika főbb elemei A Társaság a számviteli törvény előírásai szerint végzi tevékenységét A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési, /ill önköltségszámítási/ szabályzatát A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését Jelentős összegű hibának számít, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának minősül, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőkét lényegesen megváltoztatja Minden esetben ilyen hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik Társaságunk számviteli politikája összhangban áll a Számviteli törvény rendelkezéseivel, így az Eszközök és Források értékelése az alábbiak szerint történik: - 8 -

9 Zuglói Cserepes Kft Az értékelés az eszközök és források a beszámoló mérlegében szerepeltetendő értékének a meghatározását jelenti A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket a bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt az alkalmazott leírásokkal, növelve a visszaírás összegével A társaság az elhasználódást az eszköz használatbavételekor, vagy üzembe helyezésekor határozza meg, figyelembe véve az esetleges várható megtérüléseket Értékvesztés elszámolásának módja: Értékvesztés kerül elszámolásra amennyiben a vevővel szembeni követelés az adós minősítése alapján (kiegészítő információk) várhatóan nem térül meg, s ez tartós és jelentős Vevőnként, adósonként, kisösszegű követelések esetében kerül meghatározásra az értékvesztés mértéke Ha a mérlegkészítésig a követelés összege kiegyenlítésre kerül, akkor értékvesztés nem kerül elszámolásra B Specifikus kiegészítések: B/1 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1 1 Befektetett eszközök Immateriális javak Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján Az immateriális javak várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: Vagyoni értékű jogok Vásárolt szellemi termékek 5 év 2 5 év A kutatás-fejlesztés tárgyévi költsége: nincs - 9 -

10 Zuglói Cserepes Kft Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések 50 év 3 év 7 év A társaság neve a SzT előírásainak megfelelően kidolgozott amortizációs normajegyzékben, illetve egyedileg határozza meg az eszközök használati idejét, és azok avulását valamint a lineáris leírási kulcsokat Az elhasználódás idejét az eszközt használó terület felelős vezetője adja meg szakmai javaslat alapján, míg ennek megfelelően a leírási kulcsokat gazdasági szakember állapítja meg, és az esetleges, a körülményekben bekövetkezett tartós változások miatt, évenként egyszer az alkalmazott kulcsokat felülvizsgálja Az újonnan belépő tárgyi eszköz kategóriák leírási kulcsainak megállapítása a tárgyi eszköz üzembehelyezésekor, használatbavételekor valósul meg a fent hivatkozott módszernek megfelelően A kis értékű 100 eft beszerzési érték alatti tárgyi eszközök azonnal, egyösszegben leírásra kerülnek A terven felüli értékcsökkenés esetei a következők lehetnek: a szellemi termékek értéke tartósan lecsökken megrongálódás, avulás miatt, vagy a tevékenység változása miatt feleslegessé válik, a vagyoni értékű jog korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető

11 Zuglói Cserepes Kft Tárgyévi tárgyi eszköz aktiválásának részletezése: A tárgyi eszközök értéke az év közben az alábbiak szerint alakult: Nyitó Növekedés/ Csökkenés/ Záró állomány Állomány EFt EFt EFt Eft Bruttó érték Ingatlanok + kapcsolódó vagyoni ért jogok Műszaki gépek, berendezések Egyéb berendezések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Értékhelyesbítés Értékcsökkenés Ingatlanok + kapcsolódó vagyoni ért jogok Műszaki gépek, berendezések Egyéb berendezések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Értékhelyesbítés Nettó érték Ingatlanok + kapcsolódó vagyoni ért jogok Műszaki gépek, berendezések Egyéb berendezések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Értékhelyesbítés

12 Zuglói Cserepes Kft A immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi alakulásáról az alábbi táblázat* ad tájékoztatást Immateriális javak Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések, járművek Egyéb gépek berendezések, járművek ÖSSZESEN Nyitó bruttó érték Beszerzés + felújítás Egyéb növekedés Értékesítés Selejtezés Egyéb csökkenés ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK Értékcsökkenés nyitó áll Tárgyévi értékcsökkenés Ebből tervszerinti 1 1 egyösszegű Egyéb növekedés Értékesítés Selejtezés Egyéb csökkenés ÉRTÉKCSÖKKENÉS ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA Nettó érték Mérlegben nem szereplő eszközök A működés tárgyi feltételeinek biztosításához az Önkormányzat a kizárólagos tulajdonát képező ingatlanokat és ingó vagyontárgyakat 2012 október 1-től ingyenes használatba adta a kft-nek, amely a közművelődési megállapodásban lett rögzítve Majd 2012 november 29-én további hangtechnikai eszközöket bocsátott a kft rendelkezésére

13 Zuglói Cserepes Kft Átvett eszközök bruttó értéken Nyitó Növekedés Záró Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Telek Épületek Egyéb építmények Egyéb gépek, berendezések Számítástechnikai eszközök Bruttó érték összesen Lízingelt eszközök nincsenek Befektetett pénzügyi eszközök A gazdasági társaságokban levő tulajdoni részesedést jelentő befektetések vásárlás esetén vételi áron, alapítás esetén a társasági szerződésben meghatározott alapításkori értéken kerülnek értékelésre mindaddig, míg piaci értékük tartósan nem csökken a nyilvántartási érték alá Ez esetben a mérlegkészítéskor ismert piaci áron kerülnek értékelésre Befektetett pénzügyi eszközökkel a Társaság nem rendelkezik 1 2 Forgóeszközök Készletek A Társaság készletállománnyal a fordulónapon nem rendelkezik Követelések A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján A követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű

14 Zuglói Cserepes Kft A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek a MNB által jegyzett közép árfolyamon kerülnek elszámolásra A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra Lejárat előtti és lejárt vevő követelések* 2012 XII 31 Vevő Lejárat előtti Összesen: Belföldi Garanciális Külföldi Összesen: Az egyéb követelések állomány változása Egyéb követelések között mutatjuk be a számviteli törvény szerint az alábbi táblázatban bemutatott egyéb követeléseket Egyéb követelések Bázis Tárgyév Elszámolásra kiadott előleg Szolgáltatás igénybevételére adott előleg 914 Arányosítandó áfa következő időszaki 81 Összesen:

15 Zuglói Cserepes Kft Értékpapírok A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok a mérlegben beszerzési áron kerülnek kimutatásra mindaddig, míg értékük tartósan nem csökken a nyilvántartási ár alá Ekkor a tőzsdei értékpapírok az év utolsó közzétett tőzsdei árfolyamán kerülnek értékelésre 2012 évben a Társaság nem rendelkezett értékpapírokkal 124 Pénzeszközök Pénztár részletezése: Cserepesház pénztár 353 Lipták villa 311 e Ft Forint pénztár 664 Erzsébet utalvány 6 6 Bankszámlák részletezése: OTP bankszámla Összesen: 4939 Devizaszámlák: nincs 125 Aktív időbeli elhatárolások Bázis Tárgyév Bevételek aktiv időbeli elhat Költségek aktiv időbeli elhat Összesen

16 Zuglói Cserepes Kft A bevételek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből adódik Bevétel elhatárolása (tárgyidőszakra járó támogatás) 6300 e Ft A költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből adódik: A következő időszakot terhelő fűtési költség 31 e Ft áramdij 87 műsorfüzet kiadás évi BKV bérletek 2865 Összesen: 3603 e Ft 126 Saját tőke A saját tőke összetételét és állományának változását az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Céltartalékok Céltartalékot nem képeztünk 128 Kötelezettségek 129 Hosszú lejáratú kötelezettségek : nincsenek a Társaságnál

17 Zuglói Cserepes Kft 1210 Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítói tartozások Lejárat előtti és lejárt szállítói tartozások alakulása tárgyévben 2012 XII 31 Szállító Lejárat előtti Összesen: Belföldi Garanciális Külföldi Összesen: A rövid lejáratú kötelezettségek állományából a kapcsolt vállalkozások felé fennálló kötelezettségek nem voltak Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: Egyéb kötelezettségek Bázis Tárgyév Adókötelezettségek Munkabér fizetési kötelezettség Összesen: Passzív időbeli elhatárolások Bázis Tárgyév Bevételek passziv időbeli elhat 734 Költségek passziv időbeli elhat Halasztott bevételek 4532 Összesen

18 Zuglói Cserepes Kft B/2 Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 21 Árbevétel alakulása Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót Bázis Tárgyév 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I Értékesítés nettó árbevétele (01+02) A rendszeres tevékenység értékesítésének nettó árbevétele az értékesítés főbb irányai szerint az alábbi: kizárólag belföld, ezen belül is többnyire magánszemélyek 22 Aktivált saját teljesítmények alakulása: nincs 23 Költségnemek bemutatása Mind az értékesítés elszámolt közvetlen önköltségének, mind az értékesítés közvetett költségeinek költségnemenkénti összetételét az alábbi táblázat mutatja: Bázis év eft Tárgy év eft Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Elábé+Alváll Eladott (közvetített) szolgáltatások 35 Anyag jellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Költségek összesen

19 Zuglói Cserepes Kft Az igénybe vett szolgáltatások részletezése: M E G N E V E Z É S Bázis Tárgyév Szállítás, rakodás Egyéb anyagjellegű szolgáltatás Karbantartási ktg-ek Posta, telefon, internet Hirdetés,reklám Bérleti, kölcsönzési dijak Igénybevett nem anyagjellegű szolgáltatás Foglalkozásvezetők, előadók, fellépők díjai Ügyvédi dij 42 Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Összesen: Egyéb bevételek és ráfordítások Egyéb bevételek bontása: Önkormányzattól kapott támogatás Egyéb Összesen: Bázis Tárgyév Egyéb ráfordítások részletezése: Bázis Tárgyév Adók Egyéb ráfordítások Összesen:

20 Zuglói Cserepes Kft 25 Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai A pénzügyi bevételek összetételét az alábbi táblázatok szemléltetik Pénzügyi műveletek bevételei: Bázis Tárgyév Banki kamat jóváirás 1 2 Összesen: 1 2 Pénzügyi műveletek ráfordításai: nem volt 26 Rendkívüli bevételek és ráfordítások: nincs C Tájékoztató adatok C/1 Vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség Vagyoni, jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók I Vagyoni mutatók A tétel megnevezése Bázis év Tárgy év 1 Saját tőke, Jegyzett tőke arány: 2,7 2,7 _Saját tőke Jegyzett tőke Tőke ellátottság: 10,7 12,0 Összes eszköz Saját tőke Eladósodottság: 4,6 10,2 Összes kötelezettség Saját tőke Idegen tőke aránya 0,43 0,

21 Zuglói Cserepes Kft Összes kötelezettség Mérleg főösszeg Tőkeerősség: ( Saját tőke / Eszközök összesen)*100= 9,3 % 8,3 % 6 Saját tőke növ mért: ( Mérleg sz Eredmény/ Saját tőke)*100= 63,5 % 0,14 % II Pénzügyi helyzet mutatói: 1 Adósságállomány aránya: (Hátras+Hossz lej Köt / Hátras+H lej Köt+Saját tőke)* 100= - 2 Adósságállomány fedezettsége: ( Saját tőke/ Hátrasorolt+ Hosszú lejáratú kötelezettség)*100= - III Jövedelmezőségi mutatók 1 Saját tőke üzemi szintű hozama: (Üzemi terv eredm/saját tőke)*100= 70,5 % 4,7 % 2 Jegyzett tőkére jutó jövedelem: ( Mérleg sz eredmény / Jegyzett tőke)*100= 174,2 % 0,4 % 3 ROE (Adózott eredmény/ Saját tőke)= 0,64 0,001 4 ROI: ( Adózás előtti eredmény/ Eszközök összesen) = 0,06 0,004 5 ROA: ( Adózott eredmény/ Eszközök összesen) = 0,06 6 Tőke arányos pénzjövedelem: (Adózott eredmény + écs/ Saját tőke)*100= 69,2 % 73,1 % 7 Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató: ( Üzemi eredmény/ Ért Nettó ÁB+Egyéb bevétel )= 0,030 0,002 ( Adózott eredmény/ Ért Nettó ÁB+ egyéb,+ püi, +rendkívüli bevétel )= 0,027 IV Likviditási mutatók 1 Likviditási mutató: ( Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek)*100= 217,9 % 45,5 %

22 Zuglói Cserepes Kft 2 Likviditási gyorsráta: (Forgó eszközök- készlet/ Rövid lej Kötelezetts)*100= 3 Pénzeszköz likviditás: ( Pénzeszközök/ Röv Lej Kötelezettség)*100= 217,9 % 45,5 % 215,6% 35,4 % C/2 Egyéb tájékoztató adatok 21 Létszám és bérköltség bemutatása: ZÁRÓLÉTSZÁM ALAKULÁSA (Fő) Bázis év Tárgy év Teljes munkaidős Szellemi Fizikai 3 3 TM ÖSSZES Részmunkaidős Szellemi 2 2 Fizikai 2 1 RM ÖSSZES 4 3 ÖSSZESEN: ÁTLAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA (Fő) Bázis Tárgy év év TM ÖSSZES RM ÖSSZES 4 4 ÖSSZESEN:

23 Zuglói Cserepes Kft BÉRKÖLTSÉG Bázis év Tárgy év Teljes munkaidős Szellemi Fizikai TM ÖSSZES Részmunkaidős Szellemi Fizikai RM ÖSSZES Állományon kívüli ÖSSZESEN A felügyelőbizottság tagjai a tárgyévben tevékenységükért az alábbi díjazásban részesültek: Elnök 60 e Ft / hónap Tagok (3 fő) 40 e Ft / hónap / fő Kezesség: nem volt a Társaságnál 23 A társasági adót módosító tételek Adózás előtti eredményt csökkentő tételek M E G N E V E Z É S Bázis év Tárgyév Előző évek elhatárolt negatív adóalapjából igénybe vett összeg Várható kötelezettségekre képzett céltartalék feloldása Adótörvény szerinti écs És az eszközök kivezetéskori számított nyilvántartási értéke Fejlesztési tartalék Kapott, bevételként elszámolt osztalék Bevételként elszámolt kamat ráfordításként elszámolt kamatot meghaladó részének fele Véglegesen átvett pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszköz értéke Behajthatatlan követelés, hitelezési veszteség Adóévben elszámolt értékvesztés elismert mértéke Visszaírt értékvesztés Adóellenőrzés során megállapított, adóévi bevételként elszámolt összeg Adomány

24 Zuglói Cserepes Kft Nem realizált árfolyamnyereség Iparűzési adó kedvezmény ÖSSZESEN Adózás előtti eredményt növelő tételek Várható kötelezettségekre képzett céltartalék SZT szerinti écs, és az eszközök kivezetéskori nettó értéke Nem a vállalkozás érdekében felmerült ktg-ek, ráfordítások Adóbírság, késedelmi pótlék Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés Alultőkésítés Előző évi értvesztelismmértéke Elengedett követelés Behajthatatlan követelés elismert értéke Véglegesen átadott pénzeszköz Nem jelentős öszegű hiba Kapcsolt váll Között alkalmazott ellenérték Egyéb növelő jogcínek ÖSSZESEN Társasági adó megállapítása Adózás előtti eredmény Eredményt csökkentő tételek Eredményt növelő tételek összesen Adóalap Társasági adó és különadó ADÓZOTT EREDMÉNY

25 Zuglói Cserepes Kft C/3 Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett személy neve: beosztása: Csaniga Andrea ügyvezető lakcíme: 2145 Kerepes, Ady Endre u73 Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért felelős: neve: Csiszár Gabriella regisztrációs száma: Budapest, 2013 május 08 Csaniga Andrea ügyvezető

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben