Közbeszerzési Ankét. Előadó: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tel:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzési Ankét. Előadó: Burg Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó e-mail: burg.peter@chello.hu Tel: 06-209-816-045"

Átírás

1 Közbeszerzési Ankét Előadó: Burg Péter hivatalos Tel:

2 A Magyar SzínházTechnikai Szövetség KÖSZÖNTI A KÖZBESZERZÉSI ANKÉT RÉSZTVEVŐIT 2

3 A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY (Kbt.) és gyakorlati alkalmazása a színházak munkája során 3

4 Az előadás tematikájának ismertetése A Kbt. felépítésének, logikai rendszerének ismertetése A Kbt.-ből adódó kötelező tennivalók áttekintése Az egyszerű eljárás részletes ismertetése A színházakban leggyakrabban előforduló beszerzési eljárások bemutatása Vélemény illetve tapasztalat csere a színházi beszerzések tanulságairól Közös tennivalók megbeszélése 4

5 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről május 01.-től hatályos A szabályozás jellege teljesen követi az uniós irányelveket, kiegészítve a hazai sajátosságokkal Bővült az alanyi hatálya alá tartozó szervezetek és tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések köre 5

6 Régi és az Új Kbt. összehasonlítása 98 -ból állt Meghívásos eljárást csak különleges esetben Nemzeti értékhatár alatt nem kellett alkalmazni Kirívóan alacsony vagy túlzott ellenszolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokat nem lehetett kizárni 407 -ból áll Meghívásos eljárás alapesetben is Nemzeti értékhatár alatt is szigorú szabályok Kirívóan alacsony vagy túlzott ellenszolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokat ki lehet zárni 6

7 További új elemek a Kbt.-ben Nemzeti elbánást kell biztosítani az Európai Unión belüli ajánlattevőknek Bővült az ajánlatkérők kőre Bővült a közbeszerzés tárgya Bővült a jogorvoslati lehetőségek köre Kötelező a közbeszerzési műszaki leírás Bonyolultabb igazolási és nyilatkozattételi kötelezettségek 7

8 A Kbt. felépítése, szerkezete KILENC RÉSZBŐL ÉS EZEN BELÜL XIII. FEJEZETBŐL ÁLL

9 ELSŐ RÉSZ: - I. Fejezet: Alapvető rendelkezések - Alapelvek 1. - A törvény alkalmazási köre Szabályozás jellege 3. II. Fejezet: Értelmező rendelkezések - Fogalom meghatározások 4. III. Fejezet: Közös rendelkezések - Tervezés; előkészítés; dokumentálás; eljárásba bevont személyekkel kapcsolatos szabályok; közbeszerzési tanácsadó; határidők számítása; statisztikai összegzés - AZ ELSŐ RÉSZBEN FOGLALTAK VALAMENNYI ELJÁRÁSI FAJTÁRA VONATKOZNAK!!! 9

10 MÁSODIK RÉSZ: KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK IV. Fejezet: Általános eljárások V. Fejezet: Különös eljárások 10

11 Általános eljárások Egy szakaszból álló eljárások: Nyílt eljárás Két szakaszból álló eljárások: Meghívásos;Tárgyalásos; Keretmegállodásos eljárás Gyorsított (meghívásos és tárgyalásos esetben) Építési koncesszió (PPP) Egyszerűsített (szolgáltatás megrendelésekor) Tervpályázati 11

12 Általános eljárás szabályozza: Ajánlatkérők körét, Közbeszerzés tárgyait Kivételek körét Bírálati szempontokat Alkalmassági és kizárási szempontokat Az eljárás megindításától a szerződésmegkötéséig minden lépést 12

13 HARMADIK RÉSZ: NEMZETI ÉRTÉRHATÁROKAT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK VI. Fejezet: Általános eljárások VII. Fejezet: Különös eljárások 13

14 Általános eljárások Egy szakaszból álló eljárások: Nyílt eljárás Két szakaszból álló eljárások: Meghívásos;Tárgyalásos; Keretmegállodásos eljárás Gyorsított (meghívásos és tárgyalásos esetben) Építési koncesszió (PPP); Szolgáltatási koncesszió Egyszerűsített (szolgáltatás megrendelésekor) Tervpályázati 14

15 A közösségi és a nemzeti eljárások szabályozásának összevetése: - A Kbt. a közösségi irányelveket teljesen átvéve a nemzeti szabályozásban követi a közösségi szabályozást. - A nemzeti szabályozás kevéssé tér el a közösségi szabályozástól, ezért a VI. fejezet visszahivatkozik a IV. fejezet szabályaira, és csak eltéréseket ismerteti részletesen 15

16 A legjelentősebb eltérések a szabályozásban - Értékhatárok - Az árubeszerzés fogalmi köre bővül az ingatlan vételével illetve bérletével - Bevezeti a szolgáltatási koncesszió fogalmát - Támogatási igény benyújtásakor is közzétehető a hirdetmény (nem kell a döntést megvárni) - Bizonyos esetekben a nyílt eljárásról át lehet térni a tárgyalásos eljárásra (Kbt ) - Nem kötelező az előzetes tájékoztató közzététele - Ingatlan beszerzése esetében is lehet a hirdetménynélküli tárgyalásos eljárást alkalmazni 16

17 Ahhoz, hogy a nemzeti értékhatárhoz, és a nemzeti értékhatár alatti összegekhez tartozó eljárásokat megfelelően tudjuk alkalmazni, elengedhetetlenül szükséges a közösségi értékhatárhoz tartozó eljárás alapos ismerete is!!! Nem elégedhetünk meg azzal, hogy csak az éppen aktuális eljárás szabályait olvassuk át, mert könnyen csapdába eshetünk, ha nem ismerjük a Kbt. teljes rendszerét, logikai felépítését 17

18 Egy konkrét példa: Bár a közösségi rezsimben nem tarozik az ingatlan adás- vétele, bérlete az árubeszerzés fogalomkörébe, és így a közbeszerzés hatálya alá sem, de a 240. (1) bekezdése mégis a Kbt. hatálya alá vonja a közösségi értékhatárt meghaladó ingatlan adás-vételét, bérletét is azáltal, hogy kimondja, hogy e szerint a fejezet szerint kell eljárni, ha a megadott tárgyú közbeszerzések értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatárt, és nem a IV. fejezet szerint kell eljárni. 18

19 NEGYEDIK RÉSZ: NEMZETI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEK Egyszerű közbeszerzési eljárás Egyszerű tervpályázati eljárások 19

20 ÖTÖDIK RÉSZ: Szerződések módosítása Szerződések teljesítése A közbeszerzések ellenőrzése AZ ÖTÖDIK RÉSZBEN FOGLALTAK VALAMENNYI ELJÁRÁSI FAJTÁRA VONATKOZNAK!!! 20

21 HATODIK RÉSZ: TANÚSÍTÁS 21

22 HETEDIK RÉSZ: VIII. FEJEZET JOGORVOSLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 15 napos szubjektív határidő a tudomásra jutástól számítva 8 napos szubjektív határidő a eredményhirdetéstől számítva 90 napos objektív határidő teljes elévülés Bizonyos ellenőrző szervek esetén az objektív elévülési határidő 1 illetve 3 év!!! 22

23 IX. FEJEZET: KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG ELJÁRÁSA, JOGORVOSLAT A HATÁROZAT ELLEN KÖZBEZSERZÉSI BIZTOSOK KÖZBESZERZÉSI DÖNTÖBIZOTTSÁG X. FEJEZET: KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS POLGÁRI PEREK XI. ÁLTALÁNOS BÉKÉLTETÉS XII. KÜLÖNÖS BÉKÉLTETÉS XIII- AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA 23

24 NYOLCADIK RÉSZ: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA 24

25 KILENCEDIK RÉSZ: ZÁRÓ REDELKEZÉSEK 25

26 A KBT.-BŐL ADÓDÓ KÖTELEZŐ TENNIVALÓK ÁTTEKINTÉSE 26

27 Kötelező tennivalók: Bejelentkezés ajánlatkérőként a KT -nál Közbeszerzési szabályzat készítése Közbeszerzési terv készítése (IV.15.) Előzetes összesített tájékoztató készítése közösségi értékhatárhoz tartozó beszerzésekről Éves statisztikai összegzés megküldése (V.31.) Hirdetmények elkészítése, közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése 27

28 Közbeszerzési szabályzat tartalmazza A közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának belsőellenőrzésének rendjét Az eljárásba bevont személyek felelőségi körét különös tekintettel a döntésért felelős személyt vagy testületet Az ajánlatkérő dokumentálásának rendjét 28

29 Közbeszerzési eljárás során kővetendő előírások Megfelelő szakértelemmel rendelkező személyeket kell bevonni Minimum 3 fős bírálóbizottság Bírálati lapok Bírálóbizottsági jegyzőkönyv 29

30 Nem kőtelező, de ajánlott az elektronikus hirdetmény feladási rendszerbe történő bejelentkezés Előnyei: Rövidebb határidők Egyszerűbb hirdetményfeladás Egyszerűbb hiánypótlás A további hirdetmények egyszerűbb megküldése 30

31 Közbeszerzési terv Minden év április 15.-ig el kell készíteni Nyilvános Tartalmazza az év során tervezett beszerzéseket A tervben szereplő beszerzések lefolytatása nem kötelező A tervben nem szereplő beszerzéseket is lehet eszközölni A tervet 5 évig meg kell őrizni A KT és egyéb illetékes szervek kérésére meg kell küldeni 31

32 Éves statisztikai összegzés Minden év május 31.-ig. el kell készíteni és megküldeni a Tanácsnak Nem csak a közbeszerzések, de az egyéb beszerzések összegzését is tartalmaznia kell Külön hirdetményt kell elkészíteni: árubeszerzésekre szolgáltatás megrendelésekre építési beruházásokra 32

33 Hirdetmények, közbeszerzési műszaki dokumentáció Hirdetményi mintákat a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet tartalmazza, Internetről letölthetőek Alkalmazásuk kőtelező A közösségi és a nemzeti rezsimben kötelező a műszaki dokumentáció készítése Helyszíni konzultáció tartása megengedett és ajánlott 33

34 Leggyakoribb hirdetmények Részvételi felhívás (kétszakaszos eljárásban) Ajánlati illetve ajánlattételi felhívás Tájékoztató az eljárás eredményéről Összegzés Tájékoztató a szerződés teljesítéséről Tájékoztató a szerződés módosításáról 34

35 Közbeszerzési eljárás megindítása előtt Becsültérték meghatározása Beszerzés tárgyának a meghatározása Kivételi körök áttekintése Megfelelő eljárási forma kiválasztása 35

36 EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Hirdetménnyel induló ha eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatár felét Közvetlen Ajánlattételi felhívással induló ha nem éri el a nemzeti értékhatár felét 36

37 Kivételek az egyszerű eljárásban Műszaki technikai sajátosságok Művészeti szempontok Kizárólagos jogok Rendkívüli sürgősség Építési beruházás, szolgáltatás kiegészítése a korábbi nyertes ajánlattevővel Korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése, bővítése 37

38 Kivételek az egyszerű eljárásban A KBt. 4. Számú mellékletében szereplő szolgáltatások, ha az ajánlatkérő nem központi költségvetési szerv 38

39 4. számú melléklet (17-27 szolgáltatási kategória) 26. szolgáltatási kategória: Szórakoztató, kulturális és egyéb sportszolgáltatások Ezen belül: A CPV kódszámmal: Művészeti létesítmény-üzemeltetési szolgáltatások (Arts-facility operation services) 39

40 Közös szabályok az egyszerű eljárásokon belül Ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell: Beszerzés tárgyát, mennyiségét Bírálati szempontokat Alkalmassági feltételeket Lehet-e tárgyalni az eljárás során Kizáró okokat (nem kötelező) Az igazolások helyett nyilatkozat is elegendő 40

41 Egyszerűeljárás esetén is alkalmazandó szabályok Beszerzés tárgyának meghatározása építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése Becsültérték meghatározása egybeszámítási szabályok 41

42 Egybeszámítási szabályok Beszerzésére egy költségvetési évben vagy 12 hónap alatt kerül sor Beszerzésre egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni Rendeltetése azonos ill. hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. 42

43 Közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás Minimum 3 ajánlattevőnek kell felhívást küldeni Ha nem érkezik 3 ajánlat az eljárást meg kell ismételni A 2. körben az ajánlatok számától függetlenül érvényes az ajánlat 43

44 A színházakban leggyakrabban előforduló beszerzési eljárások Épület karbantartási szolgáltatások (1. Kategória) Takarítás (14. Kategória) Tisztítóeszközök (árubeszerzés) Őrzés-védelem, portaszolgálat (23. Kategória) Étkezési jegyek dolgozóknak (árubeszerzés) IT eszközök (számítógépek, software, toner) Irodaszerek (papír, boríték) Nyomdai munkák (15. Kategória) 44

45 A színházakban leggyakrabban előforduló beszerzési eljárások Banki szolgáltatások, Hitelfelvétel, (6. Kat.) Biztosítási szolgáltatások (6. Kategória) Reklám (13. Kategória) Díszletgyártás Jelmezkészítés (27. Kategória) Különböző eszköz beszerzések Produkciók vétele (26. Kategória) 45

46 Közös tennivalók (néhány példa) Színházi beszerzésekkel kapcsolatos tapasztalatok rendszeres kicserélése Színházi beszerzésekkel kapcsolatos állásfoglalások publikussá tétele Színházi beszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárások publikussá tétele 46

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól (KÉ 2012. évi 82. szám; 2012. július 20.) A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN:

KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN: Sigma Állami és Közigazgatási Fejlesztés Támogatása A Sigma az OECD és az Európai Unió közös kezdeményezése, elsősorban EU finanszírozással KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN: AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁR

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben