Közbeszerzések bonyolítása az aktuális közbeszerzési törvénynek megfelelően. Budapest, Oktatási Minisztérium Irodaháza március 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közbeszerzések bonyolítása az aktuális közbeszerzési törvénynek megfelelően. Budapest, Oktatási Minisztérium Irodaháza 2006. március 29."

Átírás

1 Közbeszerzések bonyolítása az aktuális közbeszerzési törvénynek megfelelően Budapest, Oktatási Minisztérium Irodaháza március 29. dr. Mezeiné dr. Nyitrai Beáta ügyvéd hivatalos közbeszerzési tanácsadó dr. Vancsura Anita ügyvéd hivatalos közbeszerzési tanácsadó

2 Az előadás vázlata 1. Bevezetés: a közbeszerzés fogalma, rendszere 2. A Kbt. célkitűzései, alapelvei, a törvény szerkezete 3. A közbeszerzés tárgya 4. Értékhatárok 5. A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük 6. A közbeszerzési eljárások lebonyolításának fontosabb lépései 7. A jogorvoslati rendszer 8. Összefoglalás

3 Bevezetés: a közbeszerzés fogalma, rendszere A közbeszerzés fogalma /Kbt. 2. (1) bekezdés/ az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és megadott értékű beszerzések megvalósítása érdekében

4 Bevezetés: a közbeszerzés fogalma, rendszere A közbeszerzés rendszere évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről a közbeszerzési jog továbbfejlesztése, nem egy teljesen új törvény összhang a közösségi közbeszerzési joggal összhang a WTO Kormánybeszerzési Megállapodással

5 Bevezetés, a közbeszerzés rendszere A közbeszerzés rendszere A közbeszerzési törvény (Kbt.) Kormányrendeletben szabályozott témakörök (pl. hirdetmények közzététele, központosított eljárások, tervpályázati eljárás) Igazságügy miniszteri rendeletben szabályozott témakörök (pl. hirdetmény minták, CPV-kódok) Más miniszteri rendeletek egyes kérdésekről (pl. munkavállalók védelme, környezetvédelmi előírások, akadálymentesítés)

6 A Kbt. célkitűzései, alapelvei, a törvény szerkezete A közbeszerzés céljai: közpénzek felhasználásának átláthatóvá tétele nyilvános ellenőrizhetőség verseny tisztaságának biztosítása best value for money (a pénzért valódi értéket) korrupciós helyzetek kizárása

7 A Kbt. célkitűzései, alapelvei, a törvény szerkezete Alapelvek /Kbt. 1. / verseny tisztasága verseny nyilvánossága esélyegyenlőség nemzeti elbánás (letelepedett ajánlattevők, közösségi áruk)

8 A Kbt. célkitűzései, alapelvei, a törvény szerkezete Alkalmazási kör /Kbt. 2. / értékhatártól függően a törvény megfelelő részét kell alkalmazni tervpályázati eljárásokra is alkalmazandó önkéntes jogalkalmazóra valamennyi rendelkezés vonatkozik Kógencia /Kbt. 3. / Csak annyiban lehet eltérni a törvény szabályaitól, amennyiben ezt a Kbt. kifejezetten megengedi

9 A Kbt. célkitűzései, alapelvei, a törvény szerkezete A közbeszerzések ellenőrzése /Kbt / Nyilvánosság biztosítása: hirdetményt kell közzétenni - a szerződésmódosításokról, - a teljesítésről - évente a részteljesítésről Ellenőrző szervek: pl. ÁSZ, KEHI, közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet

10 A Kbt. célkitűzései, alapelvei, a törvény szerkezete Tanúsítás /Kbt / jogsértések, panaszok megelőzése önkéntes az ajánlatkérő részéről közbeszerzési gyakorlat megfelel-e a jogszabályoknak tanúsítvány három évre szól tanúsító szakmai tudással, gyakorlattal rendelkezzen

11 A Kbt. célkitűzései, alapelvei, a törvény szerkezete Tanúsítás Tanúsításról hirdetmény tehető közzé /Kbt / Közbeszerzési Értesítőben - általános közbeszerzők - közszolgáltatók a nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásaikról EU Hivatalos Lapjában - közszolgáltatók, ha a tanúsítvány a közösségi értékhatár feletti eljárásaikra is vonatkozik

12 A Kbt. célkitűzései, alapelvei, a törvény szerkezete A törvény szerkezeti felépítése I. Általános rész II. A közösségi értékhatárokat elérő értékű eljárások III. A nemzeti értékhatárokat elérő értékű eljárások IV. A nemzeti értékhatárok alatti értékű eljárások V. Szerződés módosítása, teljesítése, a közbeszerzések ellenőrzése VI. A tanúsítás VII. A jogorvoslat VIII. A Közbeszerzések Tanácsa IX. Záró rendelkezések

13 A közbeszerzés tárgya A közbeszerzés tárgya árubeszerzés építési beruházás szolgáltatás építési koncesszió szolgáltatási koncesszió (csak a nemzeti rezsimben)

14 A közbeszerzés tárgya Árubeszerzés: forgalomképes, birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése (magában foglalja a beállítást és az üzemeltetést is) Építési beruházás: a Kbt-ben meghatározott munka megrendelése a) Meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és tervezése együtt (ilyen tevékenység pl. új építmények építése, víz-, gáz-, fűtésszerelés, vakolás, szigetelés) b) Építmény kivitelezése vagy kivitelezése és tervezése együtt c) Meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, ill. módon történő kivitelezése

15 A közbeszerzés tárgya Építési koncesszió: olyan építési beruházás, ahol az ellenszolgáltatás a) az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy b) e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt Szolgáltatás: ami nem árubeszerzés és nem építési beruházás tárgya különösen tevékenység megrendelése Szolgáltatási koncesszió: csak nemzeti rezsimben! olyan szolgáltatás megrendelés, ahol az ellenszolgáltatás a) a szolgáltatással összefüggő hasznosítási jog meghatározott időre történő átengedése vagy b) e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt

16 A közbeszerzés értéke A közbeszerzés tárgya közbeszerzés megkezdésekor legmagasabb ÁFA nélküli becsült érték dolog használata, hasznosítása - egy évnél hosszabb határozott időre: ellenérték a becsült maradványértékkel együtt - határozatlan időre: havi ellenszolgáltatás 48-szorosa egybeszámítási szabályok részekre bontás tilalma

17 Értékhatárok A közösségi közbeszerzési értékhatárok Általános közbeszerzés /a Kbt ban meghatározott részletszabályok szerint/ árubeszerzés: forint építési beruházás: forint építési koncesszió: forint szolgáltatás: forint

18 Értékhatárok A közösségi közbeszerzési értékhatárok Különös közbeszerzés árubeszerzés, szolgáltatás: forint építési beruházás: forint

19 Értékhatárok A nemzeti közbeszerzési értékhatárok /költségvetési törvény/ Általános közbeszerzés árubeszerzés: 30 millió Ft építési beruházás: 90 millió Ft építési koncesszió: 100 millió Ft szolgáltatás: 25 millió Ft szolgáltatási koncesszió: 25 millió Ft Különös közbeszerzés (közszolgáltatók) árubeszerzés: 50 millió Ft építési beruházás: 100 millió Ft szolgáltatás: 50 millió Ft

20 Értékhatárok Egyszerű közbeszerzési eljárások értékhatárai /költségvetési törvény/ 2006 árubeszerzés: 8 millió Ft szolgáltatás: 8 millió Ft építési beruházás: 15 millió Ft

21 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük Az eljárás fajtái /Kbt. 41. / nyílt meghívásos tárgyalásos - csak a törvényben meghatározott esetekben versenypárbeszéd - csak a törvényben meghatározott esetekben keretmegállapodásos

22 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük Konkrét eljárási formák Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Gyorsított meghívásos eljárás Gyorsított hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Egyszerűsített eljárás 4. melléklet szolgáltatásai (pl. szállodai, vasúti-, vízi szállítási, oktatási szolgáltatás stb.) Tervpályázati eljárás Keretmegállapodásos eljárás Versenypárbeszéd Egyszerű eljárás nemzeti értékhatár alatt

23 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük A nyílt eljárás Feltétel nélkül alkalmazható A Kbt. más eljárási fajtáknál visszautal a szabályaira Leggyakrabban alkalmazott eljárási fajta Ajánlati felhívással indul, melyet közzé kell tenni

24 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük A meghívásos eljárás Feltétel nélkül alkalmazható első szakasz - részvételi szakasz: alkalmas jelentkezők kiválasztása keretszám legalább öt ajánlattételi felhívás küldése rangsorolás módját meg kell adni

25 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük A versenypárbeszéd Részvételre jelentkezők és ajánlatkérő között A párbeszéd irányulhat: - a közbeszerzési műszaki leírás vagy - a szerződés típusának vagy jogi, pénzügyi feltételeinek meghatározására Közszolgáltatókra (különös közbeszerzés) nem vonatkozik

26 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük A tárgyalásos eljárás alkalmazásának esetei Hirdetmény közzétételével induló Nyílt, meghívásos eljárás vagy versenypárbeszéd eredménytelen volt (fedezethiány, csak érvénytelen ajánlatok érkeztek), feltételek nem változtak Árubeszerzés, építési beruházás és szolgáltatás esetén, ha az ellenszolgáltatás mindenre kiterjedően nem határozható meg Építési beruházás, ha kizárólag kutatási, kísérleti vagy fejlesztési célból szükséges) kivéve ha megalapozza a piacképességet, illetve fedezi a K+F költségeit Szolgáltatás esetén, ha a szolgáltatás természete miatt a szerződéses feltételek nem határozhatók meg pontosan, különösen szellemi szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások

27 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük A tárgyalásos eljárás alkalmazásának esetei Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Nyílt, meghívásos eljárás vagy versenypárbeszéd eredménytelen volt (fedezethiány, csak érvénytelen ajánlatok érkeztek), feltételek nem változtak és az előző eljárás összes ajánlattevőjét meghívja Nyílt vagy meghívásos eljárás eredménytelen volt (nem nyújtottak be ajánlatot), vagy a meghívásos vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban nem nyújtottak be részvételi jelentkezést, a feltételek nem változtak és erről tájékoztatják az Európai Bizottságot A szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok miatt kizárólag egy szervezet képes teljesíteni Előre nem látható rendkívüli sürgősség miatt más eljárási formák határidői nem lennének tarthatók (ez a körülmény nem eredhet az ajánlatkérő hibájából)

28 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük A tárgyalásos eljárás alkalmazásának esetei Hirdetmény nélküli tárgyalásos Építési beruházásnál, szolgáltatásnál: Kiegészítő építési beruházás vagy szolgáltatás esetén a korábbi nyertessel, ha nem választható el a korábbi szerződéstől, és értéke nem haladja meg az eredeti szerződés értékének felét Új építési beruházás, szolgáltatás a korábbi nyertessel, ha összhangban van az alapprojekttel és az előző eljárást indító hirdetményben jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat (csak az első szerződéstől 3 évig)

29 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük A tárgyalásos eljárás alkalmazásának esetei Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Árubeszerzésnél: A dolgot kizárólag kutatási, kísérleti,tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják elő (kivéve olyan mennyiségnél, ami megalapozza a piacképességet, illetve fedezi a K+F költségeit) Korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése, bővítése esetén a korábbi nyertes másikkal való helyettesítése aránytalan nehézséget jelentene Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áru Kivételesen kedvező feltételek fennállása, felszámolási eljárás, végelszámolás stb. keretében történő beszerzés

30 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük A tárgyalásos eljárás alkalmazásának esetei Hirdetmény közzététele nélkül induló Szolgáltatás megrendelésénél: Tervpályázati eljárást követően, ha a nyertesek valamelyikével kell szerződést kötni A tárgyalásra a tervpályázati eljárás bíráló bizottsága által ajánlott valamennyi pályázót meg kell hívni

31 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük Gyorsított eljárás - sürgősség miatt az előírt határidők nem lennének tarthatók - indokolni kell - meghívásos és hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén alkalmazható -a lehető leggyorsabban és a legmegfelelőbb módon kell megküldeni az ajánlattételi felhívást

32 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük Egyszerűsített eljárás a 4. mellékletben felsorolt szolgáltatások esetén (pl. szállodai, éttermi szolgáltatás, vasúti szállítási szolgáltatás, oktatás) egyszakaszos tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos hirdetmény közzétételével vagy meghatározott esetekben anélkül jogi szolgáltatásoknál választási lehetőség: -egyszerűsített eljárás vagy - közbeszerzési eljárás nélküli szerződéskötés (tájékoztatót kell közzétenni)

33 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük Keret-megállapodásos eljárás /általános/ Keret-megállapodás fogalma: egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő megállapodása, mely rögzíti egy adott időszakban (maximum négy év) meghatározott módon kötendő szerződések lényeges feltételeit (ellenszolgáltatás mértéke, előirányzott mennyiség) első rész: ajánlattevők kiválasztása, akikkel az ajánlatkérő keret-megállapodást köt második rész: konzultációra szóló felhívás vagy ajánlattételi felhívás

34 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük Egyszerű közbeszerzési eljárások /Nemzeti értékhatárok alatti eljárások/ árubeszerzés, szolgáltatás: 8 millió Ft építési beruházás: 15 millió Ft közszolgáltatókra nem terjed ki nem vonatkozik az építési és a szolgáltatási koncesszióra tervpályázati eljárásra vonatkozik

35 A közbeszerzési eljárások fajtái, alkalmazási körük Egyszerű közbeszerzési eljárások /Nemzeti értékhatárok alatti eljárások/ Nemzeti értékhatár fele felett - Ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben Nemzeti értékhatár fele alatt - Legalább három ajánlattevőnek írásbeli ajánlattételi felhívás megküldése egyidejűleg, írásban

36 A közbeszerzési eljárások lebonyolításának fontosabb lépései Alanyi hatály vizsgálata támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén: Egyéni vállalkozó, egyéni cég nem lehet az alanya egyik rezsimben sem! Közösségi rezsim /Kbt. 22. (2) bekezdés/ a) a meghatározott építési beruházását (pl. kórház, sport-szabadidő létesítmény) vagy ezzel összefüggő szolgáltatás megrendelését az általános (klasszikus) közbeszerzési alanyok közül egy vagy több szervezet többségi részben közvetlenül támogatja b) ha a közbeszerzést általános (klasszikus) közbeszerzési alanyok közül egy vagy több szervezet költségvetési forrásból és az EU-ból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja vagy az EU-ból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatják.

37 A közbeszerzési eljárások lebonyolításának fontosabb lépései Alanyi hatály vizsgálata támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén: Nemzeti rezsim /Kbt b) pont/ - ha a közbeszerzést az általános (klasszikus) közbeszerzési alanyok közül egy vagy több klasszikus szervezet költségvetési forrásból és az EU-ból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja illetőleg - az EU-ból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatják.

38 A közbeszerzési eljárások lebonyolításának fontosabb lépései Alanyi hatály vizsgálata támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén: Egyszerű eljárási rezsim /Kbt b) pont/ -ha az építési beruházást az általános (klasszikus) közbeszerzési alanyok közül egy vagy több klasszikus szervezet költségvetési forrásból - illetőleg az EU-ból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja

39 A közbeszerzési eljárások lebonyolításának fontosabb lépései Adminisztratív kötelezettségek: Éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni (kivéve közszolgáltatók)! április 15-ig Közbeszerzési szabályzat, belső ellenőrzés felelősségi rendje Dokumentálás (iratmegőrzés - szerződés teljesítésétől 5 év) Jegyzőkönyv a bírálóbizottsági munkáról (bírálati lapok) Éves statisztikai összegzés május 31. (ha külön felhívásra sem küldik meg, jogorvoslati eljárás indul)

40 A közbeszerzési eljárások lebonyolításának fontosabb lépései Az eljárás menete (1.) : Becsült érték megállapítása megfelelő rezsim és az eljárási fajta kiválasztása Felhívás, dokumentáció elkészítése Eljárás megindítása Ajánlattevői kérdések fogadása, megválaszolása Szükség esetén helyszíni bejárás

41 A közbeszerzési eljárások lebonyolításának fontosabb lépései Az eljárás menete (2.) : Ajánlatok fogadása, bontása Értékelés, értékelő bizottsági ülés Hiánypótlás kötelező biztosítani az EU-ból származó forrásból támogatott beszerzéseknél Döntéshozatal Eredményhirdetés Szerződéskötés

42 A közbeszerzési eljárások lebonyolításának fontosabb lépései Teljesítés: - csak a nyertes ajánlattevő az ajánlatban megjelölt 10%-ot meghaladó mértékben bevont alvállalkozóval - az alvállalkozó sem vonhat be saját részvételének 10%-át meghaladó mértékű teljesítési segédet

43 A közbeszerzési eljárások lebonyolításának fontosabb lépései Teljesítés: más közreműködő bevonása, ha: - a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt -a szerződés vagy egy része nem teljesíthető az eredeti alvállalkozóval - az ajánlatkérő hozzájárul - a közreműködő megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozóra előírt feltételeknek

44 A jogorvoslat szabályai A Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés Kbt-be ütköző módosítása vagy teljesítése a Kbt-t önként alkalmazó jogsértései Döntés: az eljárás megindítását követő harminc napon belül írásbeli indokolt határozatban

45 A jogorvoslat szabályai Jogorvoslati eljárás indulhat: kérelemre igazgatási szolgáltatási díj fizetése ,-Ft közösségi eljárás esetén ,-Ft nemzeti vagy egyszerű eljárás esetén hivatalból kezdeményezheti pl. Közbeszerzések Tanácsának elnöke, tagja, ÁSZ, KEHI, MÁK, közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet

46 A jogorvoslat szabályai A Bíróság hatásköre közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéssel kapcsolatos jogvita (pl. szerződésszegés, szerződés érvénytelensége) közbeszerzéssel kapcsolatos polgári jogi igények (kártérítés) Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának bírósági felülvizsgálata Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását felfüggesztő végzés elleni jogorvoslat elbírálása nem peres eljárásban

47 Békéltetés /Kbt / A jogorvoslat szabályai alternatív vitarendezési lehetőség nem zárja ki a jogorvoslatot Döntőbizottság eljárását megelőzően, tehermentesítheti önkéntes az ajánlatkérő elismerheti a jogsértést érvénytelenítheti az eljárást az ajánlattevő elállhat jogorvoslat-indítási szándékától

48 Összefoglalás Ajánlatkérői feladatok: A közbeszerzési törvény alanyi hatályának vizsgálata Tervezés, előkészítés, az eljárásfajta kiválasztása A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, folyamatos belső ellenőrzés mellett az eljárás lefolytatása Ajánlattevői feladatok: Igazolások beszerzése, kötelező nyilatkozatok megtétele Az ajánlatkérő által előírtaknak megfelelően az ajánlat elkészítése, beadása Szerződésszerű teljesítés

49 Köszönjük a figyelmüket!

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT HEGYHÁTHODÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2010. november 15. Hegyháthodász Község Önkormányzata (9915 Hegyháthodász, Kossuth Lajos u. 36.) a közbeszerzésekről

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt)

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt) A KÖZBESZERZÉSEKRŐL szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt) A közösségi joganyaggal való összhangból adódóan a törvény összetett szempontrendszer szerint tagol. Egyrészt az értékhatártól függ, hogy pontosan

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata Vámosszabadi Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2013. április 1. napjától Jóváhagyta: dr. Torma Viktória jegyző Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2005. március 24. A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA I. rész PREAMBULUM A Debreceni Egyetem a közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VUZ KESZTHELYI VÁROSÜZEMELTETŐ EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KFT. MAGYAROK NAGYASSZONYA PLÉBÁNIA HIVATAL ÁLTAL LÉTREHOZOTT KONZORCIUM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA a Nyugat-Dunántúli

Részletesebben

289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról. 1. A rendelet hatálya

289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról. 1. A rendelet hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 86. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 20., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 86. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 20., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 20., szerda Tartalomjegyzék 2011. évi CVIII. törvény A közbeszerzésekrõl 25268 22/2011. (VII. 20.) KIM rendelet 38/2011. (VII.

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE FADD, 2010. ÁPRILIS 14. 2 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE (AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2010. (11.15.)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA R 2 / 21 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása 2. I. Preambulum 3. II. A szabályzat

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2012 TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSI

Részletesebben