Zárt ülés 1. Algyő Park Kft. tagi hitelre vonatkozó XV./2012. (VII.25.) számú taggyűlési határozata Előterjesztő: Polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zárt ülés 1. Algyő Park Kft. tagi hitelre vonatkozó XV./2012. (VII.25.) számú taggyűlési határozata Előterjesztő: Polgármester"

Átírás

1 ülésének könyvéből 308/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: szeptember 26-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Zárt ülés 1. Algyő Park Kft. tagi hitelre vonatkozó XV./2012. (VII.25.) számú taggyűlési határozata Nyílt ülés 2. Algyő Nagyközség marketingstratégiájához kapcsolódóan a települési arculati koncepció kiválasztása 3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolójának elfogadása 4. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft évi beszámolójának elfogadása 5. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III.05.) Ör. módosítása (IV.) 6. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 7. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III.05.) Ör. módosítása (V.) 8. Vállalkozások támogatására vonatkozó rendelet elfogadása 9. Az állatok tartásáról szóló 12/1998. (V.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Jegyző 10. Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat a működés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének ellenőrzéséről Előterjesztő: Jegyző 11. Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi érdekek érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők teljesítménykövetelménye 12. Követelés behajtással kapcsolatos árajánlatról tájékoztató 13. Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényről, annak végrehajtásáról, valamint a helyi közoktatási feladatok elvégzéséről

2 14. Kérelem az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola osztályaira és csoportjaira megállapított maximális létszám 20 százalékkal történő átlépésének fenntartói engedélyezésére 15. Szándéknyilatkozat az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola további működtetésével kapcsolatosan 16. Néptánc oktatás az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a 2012/2013. tanévben 17. Iskola belső falainak lábazat védelme 18. Délnyugati lakóterület értékesítési terve 19. Tervezett új algyői körforgalom közvilágítás üzemeltetésének ügye 20. Környezetvédelmi Alap felhasználása (szennyvíz bekötés támogatása) 21. Ivóvízminőség javító projekt aktuális kérdései 22. Borbála fürdő meleg vizes tartályának ügye 23. Lovas pálya öntözés, füvesítés 24. Algyő, 1784/2. hrsz-ú Téglagyári tó használatba adása az Algyői Természetvédő Horgászegyesület részére 25. Temető megközelítését szolgáló út felújítása, valamint parkolók kialakítása 26. Játszóterek fejlesztése 27. Hivatali irattár felújítása 28. Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó pályázat közbeszerzésének eredménye (ülés előtt kiosztva) 29. Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 30. Az Algyői Alkotóház bútorzata, felszerelése és rezsiköltségei, valamint a Könyvtár fejlesztése Előterjesztő: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház igazgatója 31. Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 32. Borbála fürdő kültéri élménymedence tervezési programja 33. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről 34. Egyebek, bejelentések

3 Zárt ülés 35. Algyő, Egészségház u. 42. szám alatti 2. számú gépkocsi tároló helyiség bérbeadása 36. Tüskevár utcai ingatlanok megvásárlásának ügye 37. Ingatlancsere az önkormányzat fejlesztési területeinek biztosításához 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár

4 ülésének könyvéből 310/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség marketingstratégiájához kapcsolódóan a települési arculati koncepció kiválasztása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség marketingstratégiájához kapcsolódóan a települési arculati koncepció kiválasztása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a TRADEart Kft. által benyújtott árajánlatot, az alábbi modulelemek figyelembevételével, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére: Modulelemek: Egyeztetés: Ft+ÁFA Médiaanalízis: Ft+ÁFA Versenytársak követése: Ft+ÁFA Médiaterv, média kommunikációs stratégia: Ft+ÁFA Költségvetési terv: Ft+ÁFA Kampányfelügyelet: díjmentes Algyő arculat: Ft + ÁFA (intézményi arculatváltás nélkül) Kampányelemek, médiafelületek: Ft+ÁFA MINDÖSSZESEN: Ft+ÁFA 12 hónapra vonatkozóan 2. A Képviselő-testület a végleges arculat meghatározását követően - külön megállapodásban rögzíti a produkció gyártás, kivitelezés: egyedi tervezett termékek gyártása, kivitelezése modulelemeket. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a TRADEart Kft. elkészített 1. sz. arculati koncepciót választja ki, egyúttal felkéri a Kft. szakembereit, hogy mutassák be többféle változatban a kiválasztott arculati elemet, illetve készítsék el a település marketing- és reklámstratégiáját. Határidő: november testületi ülés Felelős: Bereczné Lázár Nóra 4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt és a Pénzügyi és Adócsoport vezetőt, hogy a évi költségvetés Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére vegye figyelembe a települési marketing- és reklámstratégia elkészítésének költségét. 1. Herczeg József 2. Némethné Vida Zsuzsanna al 3. Dr. Varga Ildikó 4. Dr. Nagy Judit Pálma al 5. Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7. TRADEart Kft. 8. Irattár.

5 ülésének könyvéből 311/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolójának elfogadása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolójának elfogadása tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő testülete elfogadja a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját az alábbiak szerint: - Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft évi mérlegének főösszege ,-Ft - Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft évi mérleg szerinti eredménye ,-Ft (ebből Vállalkozási eredmény ,- Ft, Közhasznú eredmény ,-Ft) 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 4. Kovács Erika Pénzügyi és adó csop.vez. 5. Irattár

6 ülésének könyvéből 312/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Csongrád Megyei Településtisztasági Kft évi beszámolójának elfogadása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester Csongrád Megyei Településtisztasági Kft évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolója tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját az alábbiak szerint: - Csongrád Megyei Településtisztasági Kft évi mérlegének főösszege Ft - Csongrád Megyei Településtisztasági Kft évi mérleg szerinti eredménye Ft 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 4) Kovács Erika Pénzügyi és adó csop.vez. 5) Irattár

7 ülésének könyvéből 313/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról beszámoló tárgyú előterjesztést, annak részletes megtárgyalása után az alábbiak szerint fogadja el, illetve hagyja jóvá: 1.) A Képviselő-testület a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót eft teljesített bevétellel, és eft teljesített kiadással hagyja jóvá. 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Pénzügyi csoportvezető 4.) Irattár

8 ülésének könyvéből 314/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Vállalkozások támogatására vonatkozó rendelet elfogadása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester Vállalkozások támogatására vonatkozó rendelet elfogadása tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint közreműködő szerv végezze el a támogatási rendszerhez kapcsolódó dokumentáció kidolgozását, a támogatások lebonyolítását és éves utánkövetését. 2. A Képviselő-testület elfogadja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a pályázati rendszer kidolgozására és lebonyolítására adott árajánlatot azzal, hogy annak 13. pontja szerint meghatározott díj 1.270,- Ft/nap a pályázati kiírás időtartamára vonatkozóan. A testület felhívja a Fejlesztési csoport vezetőjét a megállapodás megkötésének előkészítésére. Határidő: október A Képviselő-testület az alábbi pályázati időintervallumokat határozza meg: Pályázat beadási időszakok: január 1. napjától február 28. napjáig július 1. napjától augusztus 30. napjáig Pályázat elbírálásának időszaka: március 1. napjától június 30. napjáig szeptember 1. napjától december 30. napjáig 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Pénzügyi csoportvezető 4.) Fejlesztési csoportvezető 5.) Irattár

9 ülésének könyvéből 315/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Nagy Judit Pálma al asszony jelenlétének hiányában Az állatok tartásáról szóló 12/1998. (V.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyú előterjesztést az ülés későbbi időpontjában tárgyalja meg. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

10 ülésének könyvéből 316/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat a működés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat a működés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének ellenőrzéséről tárgyú előterjesztését és az abban foglaltakat elfogadja. 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató NKht. 4) Pénzügyi Csoport 5) Irattár

11 ülésének könyvéből 317/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi érdekek érvényese szempontjából, illetve az intézményvezetők teljesítménykövetelménye II. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi érdekek érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők teljesítménykövetelménye II. tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Humán Bizottság, az AKTV és a Gyevitur Kft. Felügyelő Bizottsága által meghatározott teljesítménykövetelményt és elfogadja azt. 2. A Képviselő-testület évtől kezdődően, az intézményvezetők és a gazdasági társaságok vezetői számára, legkésőbb minden év március 31-éig, adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza azon teljesítménykövetelmény pontokat, melyeket a teljesítményértékelés alkalmával súlyozottan vesz figyelembe. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a teljesítménykövetelmények értékelését vezetőnként, összességében, százalékos arányban állapítja meg. Az értékelés eredménye a Képviselő-testület tagjai által, vezetőnként, titkosan kitöltött értékelőlapok alapján alakul ki. Intézményvezetők tekintetében: november 30. Ügyvezetők tekintetében: május A Képviselő-testület támogatja, hogy a meghatározott teljesítménykövetelmények a vezetők munkaköri leírásának mellékletét képezzék. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Intézményvezetők (vonatkozó követelményekkel együtt) 4. Gazdasági társaságok ügyvezetői (vonatkozó követelményekkel együtt) 5. Apagyi Vivien személyügyi előadó 6. Irattár

12 ülésének könyvéből 318/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Követelés behajtással kapcsolatos árajánlatról tájékoztató Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a szeptember 26-án tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester.Követelés behajtással kapcsolatos árajánlatról tájékoztató tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) A Képviselő-testület indokoltnak tartja három követeléskezelő kezelő cég ajánlatának bekérését. 2) A Képviselő-testület tájékoztatót kér bérlőnkénti bontásban, az önkormányzati lakások esetében felhalmozott tartozásokról. Határidő: novemberi testületi ülés Felelős: Dr. Nagy Judit Pálma al 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 5) Irattár

13 ülésének könyvéből 319/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényről, annak végrehajtásáról, valamint a helyi közoktatási feladatok elvégzéséről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26-án tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Tájékoztató a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényről, annak végrehajtásáról, valamint a helyi közoktatási feladatok elvégzéséről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényről, annak végrehajtásáról, valamint a helyi közoktatási feladatok elvégzéséről szóló tájékoztatót. 1) Herczeg József 2) Némethné Vida Zsuzsanna al 3) Dr. Varga Ildikó 4) Dr. Nagy Judit Pálma al 5) Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6) Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 7) Ozsváth Lászlóné intézményvezető (Szivárvány Óvoda) 8) Dr. Blahó János közoktatási szakértő 9) Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 10) Irattár

14 ülésének könyvéből 320/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Kérelem az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola osztályaira és csoportjaira megállapított maximális létszám 20 %-kal történő átlépésének fenntartói engedélyezésére Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26-án tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Kérelem az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola osztályaira és csoportjaira megállapított maximális létszám 20 %-kal történő átlépésének fenntartói engedélyezésére tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete engedélyezi Iván Zsuzsanna intézményvezető kérésének megfelelően az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola osztályaira és csoportjaira megállapított maximális létszám 20 %-kal történő átlépését. 2) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy a további szakmai intézkedéseket tegye meg. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Némethné Vida Zsuzsanna al 3) Dr. Varga Ildikó 4) Dr. Nagy Judit Pálma al 5) Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6) Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 7) Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 8) Irattár

15 ülésének könyvéből 321/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Szándéknyilatkozat az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola további működtetésével kapcsolatosan Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26-án tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Szándéknyilatkozat az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola további működtetésével kapcsolatosan tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy január 1-jétől az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola tekintetében a működtetést vállalja. 2) A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Humán Bizottságot, mint szakbizottságot, hogy munkájával segítse az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola további működésével kapcsolatos teendők előkészítését. 1) Herczeg József 2) Némethné Vida Zsuzsanna al 3) Dr. Varga Ildikó 4) Dr. Nagy Judit Pálma al 5) Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 6) Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 7) Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 8) Dr. Blahó János közoktatási szakértő 9) Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 10) Irattár

16 ülésének könyvéből 322/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Néptánc oktatás az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a 2012/2013. tanévben Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26-án tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Néptánc oktatás az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a 2012/2013. tanévben tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi Iván Zsuzsanna intézményvezető tájékoztatását az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a 2012/2013. tanévben tervezett néptánc oktatás vonatkozásában, mely Benczédi Gyöngyi néptánc pedagógus és Hegedűs Edit néptáncos közreműködésével valósul meg. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyúttal felkéri az intézményvezetőt, hogy az iskolai néptánc oktatást a 2012/2013. tanévben saját intézményi költségvetéséből valósítsa meg, valamint a további szükséges szakmai intézkedéseket tegye meg. 1./ Herczeg József 2./ Némethné Vida Zsuzsanna al 3./ Dr. Varga Ildikó 5./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 6./ Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 7./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 8./ Irattár

17 ülésének könyvéből 323/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Iskola belső falainak lábazat védelme Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Iskola belső falainak lábazat védelme tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület kéri, hogy az iskola-igazgatónő bevonásával történjen meg az előterjesztésben ismertetett lábazati vakolattal próbavakolás az iskolaépület hátsó lépcsőháza belső falának lábazatvédelme érdekében, majd a tapasztalatok levonását követően döntsön a Képviselő-testület az előterjesztésben leírt valamennyi belső fal lábazat védelmének kialakítását illetően. A próbavakolás megvalósításhoz szükséges forrást az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola saját költségvetésének terhére biztosítja. 2. A Képviselő-testület világosszürke színt javasolja a lábazati vakolat színének. 3. A Képviselő-testület felkéri a Gyeviép NKft-t a kivitelezési munkák elvégzésére. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 6. Gyeviép NKft. 7. Irattár

18 ülésének könyvéből 324/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Napirend sorrendjének megváltoztatása Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megváltoztatja elfogadott napirendje sorrendjét és tekintettel Bene Zoltán intézményvezető jelenlétére, az Iskola belső falainak lábazat védelme tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését Az Algyői Alkotóház bútorzata, felszerelése és rezsiköltségei, valamint a Könyvtár fejlesztése ügyében. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

19 ülésének könyvéből 325/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Alkotóház bútorzata, felszerelése és rezsiköltségei, valamint a Könyvtár fejlesztése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján tartott ülésén megtárgyalta az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház igazgatójának Az Algyői Alkotóház bútorzata, felszerelése és rezsiköltségei, valamint a Könyvtár fejlesztése tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az Algyői Alkotóház bútorozására, felszerelésére és rezsiköltségére, valamint a Könyvtár fejlesztésére vonatkozó költségvetést az alábbiak szerint: Algyői Alkotóház esetén: bútorzat: Ft kemence tartozékokkal: Ft rezsiköltség: Ft összesen: Ft Könyvtár esetén: könyvtári szerkrény: könyvtári szekrény: asztal csőlábon: kávéfőzős szekrény: Ft Ft Ft Ft 2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy gondoskodjon a jóváhagyott költségek költségvetési rendeletbe történő beépítéséről. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott összeget a költségvetés általános fejlesztési tartaléka terhére biztosítja. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Pénzügyi és Adócsoport 4. Bene Zoltán igazgató 5. Irattár

20 ülésének könyvéből 326/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Délnyugati lakóterület értékesítési terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Délnyugati lakóterület értékesítési terve tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Délnyugati lakóterületből 17 telek értékesítését elindítsa a közművesítés megkezdése előtt, azzal a kitétellel, hogy a közművesítést akkor kezdi meg, ha legalább 11 eladott telek vételárának telkenként 1/3-át befizették a vásárlók. 2. A Képviselő-testület a évi költségvetés megtervezéséhez információval kíván rendelkezni arról, hogy hány fő jelezte az önkormányzat felé telekvásárlási szándékát Határidő: december A Képviselő-testület megbízza Fejlesztési csoportot, hogy az ingatlanok értékesítési programtervét és a telkek vételárának meghatározását kidolgozza. A telkek értékesítése a telekárak és a programterv Pénzügyi és Humán Bizottság általi jóváhagyása után kezdődhet meg. 4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a hivatal az önkormányzat Szabályozási tervében javasolt telekhatároknak megfelelően végeztesse el a telkek újraosztását. Felelős: Fejlesztési csoportvezető Határidő: január 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

21 ülésének könyvéből 327/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Tervezett új algyői körforgalom közvilágítás üzemeltetésének ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Tervezett új algyői körforgalom közvilágítás üzemeltetésének ügye tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének jelenleg nem áll módjában az állami közútberuházás keretében az M 47-es fő út 11,5 t megerősítés részeként elkészülő új algyői körforgalom létesítmény közvilágítási lámparendszerét a beruházás átadását követően üzemeltetni és annak költségeit viselni. A Képviselő-testület a évi költségvetési irányszámok és feltételek ismeretében kíván dönteni. Határidő: február 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. NIF Zrt. Budapest 4. Üzemeltetési csoport 5. Adó és Pénzügyi csoport 6. Irattár

22 ülésének könyvéből 328/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Környezetvédelmi Alap felhasználása (szennyvízbekötés támogatása) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Környezetvédelmi Alap felhasználása (szennyvízbekötés támogatása) tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alapból a szennyvízbekötés támogatásához hozzájárulást olyan természetes személy kaphat, akinek támogatott ingatlanára vonatkozó szennyvízbekötés tervezése és engedélyezése szeptember hónapját követően valósul meg. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Üzemeltetési csoport 4. Adó és Pénzügyi csoport 5. Irattár

23 ülésének könyvéből 329/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Ivóvízminőség-javító projekt aktuális kérdései Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Ivóvízminőség javító projekt aktuális kérdései tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi Szeged Algyő Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás Ivóvízminőség-javító Projektjének aktuális állásáról szóló tájékoztatót. 2. A Képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a határozat mellékletét képező EU Önerő Alapra BMÖNAL számú, 100 %-os támogatású, így Ft-ról szóló támogatási szerződés június 19-vel létrejött projekt a támogatási szerződésekben foglaltak szerint megvalósuljon. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Projekt megvalósítása érdekében a projektmenedzsmenti feladatokra a beszerzési/közbeszerzési eljárások keretében kiválasztásra kerülő nyertes ajánlattevőkkel a szerződéseket aláírja, valamint a szükséges további intézkedéseket megtegye. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatosan 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 4. Üzemeltetési csoport 5. Adó és Pénzügyi csoport 6. Irattár

24

25

26

27

28

29

30 ülésének könyvéből 330/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Borbála fürdő meleg vizes tartályának ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Borbála fürdő meleg vizes tartályának ügye tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt Borbála fürdő meghibásodott tartály cseréjét kéri elvégezni és biztosítja az új tartály beszerzéséhez szükséges 10,0 MFt-ot az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

31 ülésének könyvéből 331/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Lovas pálya öntözés, füvesítés Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján megtárgyalta Herczeg József Lovas pálya öntözés, füvesítés tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyő, 01772/4. hrsz-ú területen létesített lovas pálya tereprendezésével és füvesítésével akként, hogy a tereprendezés a műfüves focipálya alól kikerült humuszból kerüljön megvalósításra, és a tereprendezés után a füvesítés, valamint az öntözéshez szükséges gerincvezeték kiépítése valósuljon meg. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírására. 3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a tervezés és a kivitelezés ellenértékét, 3 millió Ft-ot, a költségvetésben az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére építse be. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

32 ülésének könyvéből 332/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, 1784/2. hrsz-ú Téglagyári tó használatba adása az Algyői Természetvédő Horgászegyesület részére Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján megtárgyalta Herczeg József Algyő, 1784/2. hrsz-ú Téglagyári tó használatba adása az Algyői Természetvédő Horgászegyesület részére tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyő, 1784/2. hrsz-ú Téglagyári tó 10 évre történő térítésmentes használatba adásával az Algyői Természetvédő Horgászegyesület részére október 01-től szeptember 30-ig, mivel a tó fenntartása közfeladat. (csapadékvíz elvezetés) 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a használatba adási szerződés aláírására. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

33 ülésének könyvéből 333/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Temető megközelítését szolgáló út felújítása, valamint parkolók kialakítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Temető megközelítését szolgáló út felújítása, valamint parkolók kialakítása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt temető megközelítését szolgáló út felújítását, parkolók kialakítását és a meglévő kapu cseréjét támogatja, valamint biztosítja a megvalósításhoz szükséges 20 millió Ft-ot, az Általános Fejlesztési Tartalék terhére. 2. A Képviselő-testület felkéri a hivatal Fejlesztési csoportját, hogy terveztesse meg a temető jelenlegi parkolója mögött elhelyezkedő szántóterületen, legalább a jelenlegi parkolóval megegyező nagyságú, kohósalak alappal rendelkező, bitumenpermettel felületzárt parkoló terület kialakításának lehetőségét, majd az elkészült kiviteli tervet mutassa be a testületnek. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beszerzési szabályzat szerint járjon el a megvalósításhoz szükséges intézkedések során. 4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

34 ülésének könyvéből 334/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Játszóterek fejlesztése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján megtárgyalta Herczeg József Játszóterek fejlesztése tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a játszóterek fejlesztésével. 2. A Képviselő-testület kéri, hogy a Pesti utcai játszótéren az UFÓ forgó helyett rugós mérleghinta kerüljön elhelyezésre. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az eszközök beszerzésére és telepítésére vonatkozó szerződés aláírására. 4. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a költségekre Ft-ot a költségvetés módosításakor az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére vegye figyelembe. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

35 ülésének könyvéből 335/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Hivatali irattár felújítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Hivatali irattár felújítása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt hivatali irattárnak helyet adó épületrész felújítását támogatja, valamint biztosítja a megvalósításhoz szükséges ,- Ft-ot, az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére. 2. A Képviselő-testület felkéri a hivatal Fejlesztési csoportját, hogy a kivitelezési munkák megvalósításához három árajánlatot kérjen be. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

36 ülésének könyvéből 336/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó pályázat közbeszerzésének eredménye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozó pályázat közbeszerzésének eredménye tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Ft további önerőt biztosít az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére a Szeged agglomerációjának és az ahhoz kapcsolódó települések közösségi közlekedésének fejlesztése című projekt megvalósításához. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Irattár

37 ülésének könyvéből 337/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Makhult Zoltán szociális szakértő által készített Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója tervet. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. ESZI vezetője 4. Igazgatási és szociális csoport 5. Irattár

38 ülésének könyvéből 338/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola alapító okiratának a módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint módosítja az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola alapító okiratát. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Iván Zsuzsanna igazgató 4. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 5. Dr. Nagy Judit Pálma al 6. Közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7. Pénzügyi és Adócsoport 8. Irattár

39 338/2012. (IX.26.) Kt. határozat melléklete Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. felhatalmazása alapján, a 134/1999. (IX.17.) sz. határozatával jóváhagyott, a 174/2003. (IX.26.) határozatával, a 243/2003. (XII.19.) határozatával, a 67/2007. (IV.25.) határozatával, 2/2008. (I.16.) Kt. határozatával, a 41/2009. (III.25.) Kt. határozatával, a 96/2009. (V.27.) Kt. határozatával, a 125/2009. (VI.24.) Kt. határozatával, a 40/2010. (II.24.) Kt. határozatával, a 121/2010. (V.26.) Kt. határozatával, a 76/2011. (III.30.) Kt. határozatával, a 117/2011. (IV.27.) Kt. határozatával, a 184/2011. (V.25.) Kt. határozatával valamint a 164/2012. (V.23.) Kt. határozatával módosított, az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola alapító okiratát, a 338/2012. (IX.26.) Kt. határozatával, az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrész az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Az alapító okirat Tevékenységének jellege szerinti besorolása szövegrész, valamint a Közszolgáltató szerv fajtája szövegrész törlésre kerül. Algyő, szeptember 26. Herczeg József Dr. Varga Ildikó

40 ülésének könyvéből 339/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Szivárvány Óvoda alapító okiratának a módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint módosítja a Szivárvány Óvoda alapító okiratát. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Ozsváth Lászlóné intézményvezető 4. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 5. Dr. Nagy Judit Pálma al 6. Közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7. Pénzügyi és Adócsoport 8. Irattár

41 339/2012. (IX.26.) Kt. határozat melléklete Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, a költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. felhatalmazása alapján, a 179/2008. (IX.24.) sz. határozatával jóváhagyott, a 97/2009. (V.27.) Kt. határozatával, a 126/2009. (VI.24.) Kt. határozatával, 140/2009. (VII.29.) Kt. határozatával, a 176/2009. (IX.30.) Kt. határozatával, a 122/2010. (V.26.) Kt. határozatával, a 73/2011. (III.30.) Kt. határozatával valamint a 180/2011. (V.25.) határozatával módosított, a Szivárvány Óvoda alapító okiratát, a 339/2012. (IX.26.) Kt. határozatával az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrész az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Az alapító okirat Tevékenységének jellege szerinti besorolása szövegrész, valamint a Közszolgáltató szerv fajtája szövegrész törlésre kerül. Algyő, szeptember 26. Herczeg József Dr. Varga Ildikó

42 ülésének könyvéből 340/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratának a módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint módosítja az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratát. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Bene Zoltán intézményvezető 4. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 5. Dr. Nagy Judit Pálma al 6. Közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7. Pénzügyi és Adócsoport 8. Irattár

43 340/2012. (IX.26.) Kt. határozat melléklete Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, a költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. felhatalmazása alapján, a 178/2005. (XI.28.) Kt. határozattal jóváhagyott, a 176/2007. (X.31.) Kt. határozattal, a 45/2008. (II.27.) Kt. határozattal, a 99/2009. (V.27.) Kt. határozattal, a 128/2009. (VI.24.) Kt. határozattal, a 41/2010. (II.24.) Kt. határozattal, a 72/2011. (III.30.) Kt. határozattal, a 181/2011. (V.25.) Kt. határozattal valamint a 187/2012. (V.23.) Kt. határozattal módosított, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratát, a 340/2012. (IX.26.) Kt. határozattal, az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrész az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Az alapító okirat Tevékenységének jellege szerinti besorolása szövegrész, valamint a Közszolgáltató szerv fajtája szövegrész törlésre kerül. Algyő, szeptember 26. Herczeg József Dr. Varga Ildikó

44 ülésének könyvéből 341/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának a módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint módosítja az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 4. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 5. Dr. Nagy Judit Pálma al 6. Közoktatási, ifjúsági és sportreferens 7. Pénzügyi és Adócsoport 8. Irattár

45 341/2012. (IX.26.) Kt. határozat melléklete Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, a költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. felhatalmazása alapján, a 19/2004. (II.27.) sz. határozatával jóváhagyott, a 46/2004. (IV.28.) határozatával, a 81/2007.(V.30.) határozatával, a 222/2007. (XII.19.) határozatával, 45/2008. (II.27) és 146/2008. (VII.30.) Kt. határozatával, a 98/2009. (V.27.) Kt. határozatával, a 127/2009. (VI.24.) Kt. határozatával, a 71/2010. (III.31.) Kt. határozatával, a 75/2011. (III.30.) Kt. határozatával valamint a 182/2011. (V.25.) Kt. határozatával módosított, az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát, a 341/2012. (IX.26.) Kt. határozatával, az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrész az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Az alapító okirat Tevékenységének jellege szerinti besorolása szövegrész, valamint a Közszolgáltató szerv fajtája szövegrész törlésre kerül. Algyő, szeptember 26. Herczeg József Dr. Varga Ildikó

46 ülésének könyvéből 342/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, az Egyesített Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint módosítja a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 4. Dr. Nagy Judit Pálma al 5. Közoktatási, ifjúsági és sportreferens 6. Pénzügyi és Adócsoport 7. Irattár

47 342/2012. (IX.26.) Kt. határozat melléklete Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, a költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. felhatalmazása alapján, a 151/2001. (X.26.) Kt. határozattal jóváhagyott, a 45/2008. (II.27.) Kt. határozattal, a 111/2008. (V.28.) Kt. határozattal, a 95/2009. (V.27.) Kt. határozattal, a 124/2009. (VI.24.) Kt. határozattal, a 39/2010. (II.24.) Kt. határozattal, a 120/2010. (V.26.) Kt. határozattal, a 74/2011. (III.30.) Kt. határozattal valamint a 183/2011. (V.25.) Kt. határozatával módosított, az Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala alapító okiratát, a 342/2012. (IX.26.) Kt. határozatával, az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szövegrész az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Az alapító okirat Tevékenységének jellege szerinti besorolása szövegrész, valamint a Közszolgáltató szerv fajtája szövegrész törlésre kerül. Algyő, szeptember 26. Herczeg József Dr. Varga Ildikó

48 ülésének könyvéből 343/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Borbála fürdő kültéri élménymedence tervezési programja Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szeptember 26. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József az Borbála fürdő kültéri élménymedence tervezési programja tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület megtárgyalta, megismerte és elfogadja az előterjesztésben leírt a Borbála fürdő élménymedence kialakításának tervezési programját a következő tartalommal: Tervezett nyújtott kialakítású medence 0,2-1,25 m mélységgel, 1200 m 2 alapterülettel kerüljön kialakításra és a következő élményelemeket foglalja magába: hullámlabda, sodrófolyosó (ülőmasszázs részt karoljon körbe), állómasszázs fülkék, dögönyözők, barlangfürdő, mely felett kerüljön kialakításra a családi dombcsúszda és egy vízi bár is legyen tervezve. A többi tervezett csúszda (2 db ~11 m magas spirálos csúszda, melyből az egyik teljesen zárt, 1db kamikáze csúszda) külön medencében kerüljön megvalósításra úgy, hogy az később további csúszdákkal bővíthető legyen. A két medence gépháza a csúszdák alatt kerüljön elhelyezésre. A két egymáshoz közel lévő medence közvetlen környezetében pedig egy vizesblokk is kialakításra kerüljön. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti medence engedélyes és kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő a Gyevitur Kft., mint a Borbála fürdő üzemeltetője legyen. Felelős: Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető Ügyintéző: Keresztes Attila építésügyi ügyintéző 4. A tervezés és kivitelezés munkálataihoz szükséges összeget az önkormányzat tőketartalékba adja át a Gyevitur Kft. részére a költségvetés 8. sz. melléklet Borbála Fürdő bővítése előirányzat terhére. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Gyevitur Kft. ügyvezető 6. Irattár

49 ülésének könyvéből 344/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szeptember 26-i ülésén megtárgyalta Herczeg József előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár

50

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 36/2014.(II.12.) Kt. határozat Tárgy: 2014. február 12-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT 268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 203/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2012. június 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. szeptember 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. szeptember 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 288/2014.(IX.24.) Kt. határozat Tárgy: 2014. szeptember 24-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 326/2015. (IX.07.) Kt. határozat Tárgy: 2015. szeptember7. napján megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 431/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2012. december 17-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 150/2014.(V.14.) Kt. határozat Tárgy: 2014. május 14-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. január 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt ülésein készült könyvek határozatai Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 2014. július 09-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 130/2014. (VII. 09.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. július 09-én megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. június 18. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. június 18. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 251/2015. (VI.18.) Kt. határozat Tárgy: 2015. június 18. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirend

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 38/2015.(I.28.) Kt. határozat Tárgy: 2015. január 28-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/14/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 7-én megtartott

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 4. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 26-án megtartott munkaterv

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2013. december 18. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2013. december 18. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 337/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: 2013. december 18-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

KIVONAT. 31/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat

KIVONAT. 31/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2016. március 22-én megtartott

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 14-én 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 7. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 22/2016. (III.08.) Kt. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 38278/2013. Melléklet:

Részletesebben

12/2013.(II.27.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

12/2013.(II.27.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 12/2013.(II.27.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft 167/2014.(VII.28.) KT Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 287/2015. (VII.23.) Kt. határozat Tárgy: 2015. július 23. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirend

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. április 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. április 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 116/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: 2014. április 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 13/2014. számú Társulási Tanácsi határozat: A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. október 09.-én megtartott soronkívüli ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2015. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2015. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-8366-2/2015. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai

Részletesebben

KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS LEHETŐSÉGE

KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA. 5.) A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások felülvizsgálata

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA. 5.) A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások felülvizsgálata A Képviselő-testület 2016. január 21-i ülésén hozott határozatai 1/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a - Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirata

Részletesebben

16/2016. (XI.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

16/2016. (XI.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2016. (XI.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben