KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 ülésének könyvéből 431/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: december 17-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés 1. Tisza Volán Zrt. és Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodások felülvizsgálata Előterjesztő: Polgármester 2. A köztisztaságról szóló 7/1998. (II.27.) Kt. rendelet módosítása, a települési hulladékszállítási díj évre vonatkozó megállapítása Előterjesztő: Jegyző 3. Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése KEOP 1.1.1/B/ pályázat Előterjesztő: Polgármester 4. Borbála fürdő élménymedence ügye Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 5. A Gyevitur Kft. tagi kölcsön ügye Előterjesztés: Polgármester 6. Gyevitur Kft I-III. negyedévi pénzügyi beszámolója. Előterjesztő: Gyevitur Kft ügyvezető 7. Gyevitur Kft részére adott pénzeszközök könyvelése. Előterjesztő: Gyevitur Kft ügyvezető 8. Szabadidőközponti konyha és szálló épület kiviteli tervkészítésének ügye Előterjesztő: Polgármester 9. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: Polgármester 10. Egyesített Szociális Intézmény házirend és ellátási megállapodások módosítása Előterjesztő: Polgármester évi iskolatej program Előterjesztő: Polgármester 12. Házi- és gyermekorvosi, valamint a fogászati feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött megállapodás módosítása Előterjeszőt: Polgármester 13. Háziorvosi rendelők évi közműdíja Előterjesztő: Polgármester 14. Tájékoztatás az AKTV Kft. működéséről Előterjesztő: Polgármester 15. Napelemes elektromos energiatermelő rendszer telepítése Algyőn Előterjesztő: Polgármester

2 16. Intézményekre történő napelemes elektromos energiatermelő rendszer telepítése Előterjesztő: Polgármester 17. Gazdasági társaságok vezetőinek jutalmazása Előterjesztő: Polgármester 18. Polgármester jutalmazása Előterjesztő: Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 19. Szűcs-Plánka Judit és Patkós Erika gyógytornászok kérelme Előterjesztő: Polgármester 20. Algyő Nagyközség Önkormányzat Belső ellenőrzés stratégiai terve, Belső ellenőrzési kézikönyve, Belső kontroll kézikönyve Előterjesztő: Jegyző 21. Algyő Nagyközség lovas programja Előterjesztő: Polgármester 22. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete I. félévi munkaterve Előterjesztő: Al 23. Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2003. (I.27.) Ör. módosítása Előterjesztő: Jegyző 24. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Előterjesztő: Polgármester 25. Egyebek, bejelentések Zárt ülés 26. Intézményvezetők teljesítményértékelésének eredményéről szóló tájékoztatás. Előterjesztő: Ügyrendi bizottság elnöke Értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár

3 ülésének könyvéből 432/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Tisza Volán Zrt. és az Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodások felülvizsgálata Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József a Tisza Volán Zrt. és az Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodások felülvizsgálata tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyő Szeged viszonylaton közlekedő autóbuszjáratok új nyomvonalát az alábbiak szerint: Szeged, Mars tér pu. Nagykörút József A. sgt. Algyői út 47-es főút Algyő, Vásárhelyi utca Kastélykert u. Bartók Béla u. Téglás u. 47-es főút (körforgalom) Algyői út József A. sgt. Nagykörút Szeged, Mars tér pu. 2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Tisza Volán Zrt-nek az algyői nyugdíjasok átalánydíjas helyközi utazási támogatására kötött és a díjszabási kedvezmény (ún. zónázási kedvezmény) megszűnésének kompenzálását is tartalmazó megállapodás felmondását arra tekintettel, hogy a kedvezmények megvonása a kormány közösségi közlekedés korszerűsítésére vonatkozó politikájának, valamint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata döntése értelmében történik. 3.) A Képviselő-testület egyet ért a Tisza Volán Zrt-vel kötendő megállapodással, miszerint az algyői munkavállalók Algyő-Szeged viszonylatban történő munkába járásához szükséges dolgozói havi bérlet árának munkavállalót terhelő részét a bérlet 14 %-át megtéríti 2013 évben. 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Herczeg József t a megállapodás aláírására. 5.) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a támogatás összegét a évi költségvetés elkészítésénél vegye figyelembe. 6.) A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a közösségi közlekedést érintő változásokról értesítse a lakosságot az Algyői Hírmondó, Algyő Nagyközség hivatalon honlapja, az algyői kábeltévén keresztül, továbbá a tájékoztató jelenjen meg a köztéri hirdetőtáblákon és a közintézményekben. 7.) A Képviselő-testület felkéri a Tisza Volán Zrt-t, hogy a közösségi közlekedést érintő változások tekintetében tegyen eleget hirdetési kötelezettségeinek.

4 8.) A Képviselő-testület felkéri a Tisza Volán Zrt-t, hogy hétköznapokon, legalább 8-10 járat esetében (reggeli, valamint a délutáni csúcsidőszakban, továbbá déltájban) vizsgálja meg Algyő belterületén a kétirányú közlekedés biztosításának lehetőségeit. Erről értesül: 1.) Herczeg József, 2.) Dr. Varga Ildikó, 3.) Tisza Volán Zrt. - Szeged 4.) Pénzügyi és adócsoport 5.) Irattár

5 ülésének könyvéből 433/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: A köztisztaságról szóló 7/1998. (II.27.) Kt. rendelet módosítása, a települési hulladékszállítási díj évre vonatkozó megállapítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 17. napján megtárgyalta dr. Varga Ildikó A köztisztaságról szóló 7/1998. (II.27.) Kt. rendelet módosítása, a települési hulladékszállítási díj évre vonatkozó megállapítása tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a köztisztaságról szóló 7/1998. (II.27.) Kt. rendelet módosítását, a települési hulladékszállítási díj évre vonatkozó díj megállapítását az előterjesztés szerint elfogadja azzal, hogy a módosítások a kormányzat politikai szándékának megfelelőn történtek. Értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár

6 ülésének könyvéből 434/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése KEOP 1.1.1/B/ pályázat keretében Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 17. napján megtárgyalta Herczeg József Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése, KEOP 1.1.1/B/ pályázat keretében tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület támogatja a KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat benyújtását. A Képviselőtestület jelen határozatával igazolja, hogy a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához felhasznált, illetve a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. A Társulás Tagönkormányzataként, továbbá ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt. 2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő öt évig. 3. A Társulás Tagönkormányzatként az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati támogatásból megvalósuló hulladékkezelő rendszerelemek (építmények, eszközök, stb.) fenntartható üzemeltetése, pótlása és fejlesztése érdekében a projekt megvalósulásától (várhatóan 2014-től) kezdődően a közszolgáltatás díjkalkulációjába folyamatosan beépíti a projekt fenntartásához szükséges díjképző elemeket, figyelemmel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakra. A jogszabályokban rögzített eljárások megindítására kötelezettséget vállal a díjkalkulációban foglalt összeg érvényesíthetősége érdekében. 4. Az egyes önkormányzatok önerejének önerő alapból való megtérítésére - hasonló pályázati konstrukciókban már kidolgozott eljárásrend mentén a társulás által válik remélhetőleg lehetővé. Amennyiben az önerő biztosításához az önerőalapból nem nyer az Önkormányzat támogatást, úgy az Önkormányzat vállalja az önerő biztosítását az Általános Fejlesztési Tartalék terhére. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

7 ülésének könyvéből 435/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Borbála fürdő élménymedence ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyevitur Kft. ügyvezető a Borbála fürdő élménymedence ügye tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja és elfogadja Hajós Tibor tervező által a kültéri élménymedencére megvalósítására készített tervek B változatát és a tervezett beruházással kapcsolatban az alábbi változtatások végrehajtását kéri: - a fürdő területét érintően a Képviselő-testület mini golfpálya kialakítását nem támogatja, - jelen beruházás keretében a Képviselő-testület nyári öltözőépület tervezését és kivitelezését nem támogatja, ellenben öltözőkabinok biztosítását kéri, - a testület kéri, hogy az új koncepcióban kerüljön bemutatásra a vízgépház és mosdóblokk végleges helye, - az élménymedence vonatkozásában a testület kéri, hogy történjen meg a vízi bár és a pezsgőfürdő helycseréje, valósuljon meg a vízi bár kétoldali kiszolgálása, - a testület kéri, hogy az élménymedencén belül az élményelemek egységes megjelenésűek legyenek, - a testület felkéri Hajós Tibor tervezőt, hogy az élményelemek vonatkozásában kérjen ajánlatot Algyőre jellemző, egyedi formavilág kialakításának költségeire vonatkozóan, - a testület kéri, hogy a nyári pénztár ideiglenes jelleggel, a terveken szereplő helyen maradjon, - a testület kéri, hogy a fürdő területének parkosítása minél hamarabb történjen meg az öntözőrendszer egyidejű kialakítása mellett. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Településüzemeltetési csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Hajós Tibor építész 7. Gyevitur Kft. ügyvezető 8. Irattár

8 ülésének könyvéből 436/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: A Gyevitur Kft. tagi kölcsön ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 17-án tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József a A GYEVITUR KFT tagi kölcsön ügye tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a GYEVITUR Kft-nek nyújtott pályázati önerő részét képező tagi kölcsönt nem hosszabbítja meg, mivel annak végső döntési határideje áthúzódik a következő költségvetési évre. Egyben felkéri az ügyvezetőt a tagi kölcsön összegének, az Önkormányzat költségvetési számlájára történő visszautalására. Határidő: december A Képviselő-testület a Gyevitur Kft. részére ,- forint tagi kölcsönt nyújt január 2. napjával kezdődően az alábbi pályázatok önerejének igazolása céljára: a) DAOP Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése b) DAOP-2.1.1/I 12 Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban Ha a felsorolt pályázati kiírásra benyújtott pályázatok egyike sem nyer támogatást, akkor a Gyevitur Kft. az önerőként rendelkezésére bocsátott összeg pénzintézetben történő lekötésének lejártát követően, azonnal visszautalja az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett költségvetési számlájára. A kölcsön éves kamata a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű. 3. A Képviselő-testület a tagi kölcsönt áthúzódó beruházásként biztosítja az átmeneti gazdálkodás keretében a évi költségvetés Borbála Fürdő bővítése előirányzat maradványa terhére. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. Erről értesül: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Ökrös Erika Gyevitur kft. 4.) Kovács Erika pénzügyi- és adóiroda vezető 5.) Irattár

9 ülésének könyvéből 437/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft I-III. negyedévi pénzügyi beszámolója Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 17-án tartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. ügyvezetője a Gyevitur Kft I-III. negyedévi pénzügyi beszámolója tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gyevitur Kft I-III. negyedévi pénzügyi beszámolóját. 2. A Képviselő-testület a Gyevitur Felügyelő Bizottsága javaslatának megfelelően felkéri a Gyevitur Kft. jogi képviselőjét, hogy békés úton, peren kívüli megegyezés szándékával tegye meg a szükséges intézkedéseket az előző ügyvezetéssel kapcsolatos vitatott kérdések tisztázása érdekében. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy kezdeményezzen polgári peres eljárást a jogosulatlan kifizetések miatt. Erről értesül: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Ökrös Erika Gyevitur Kft. 4.) Kovács Erika pénzügyi- és adóiroda vezető 5.) Irattár

10 ülésének könyvéből 438/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft. részére adott pénzeszközök könyvelése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 17-án tartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. ügyvezetője a Gyevitur Kft. részére adott pénzeszközök könyvelése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Stefán József könyvvizsgáló javaslatával és módosítja a 4/2012. (I.25.) Kt. határozatban leírtakat, miszerint: A Gyevitur Kft fizetőképességének megőrzése érdekében év folyamán Ft előfinanszírozást nyújt a évi veszteség rendezésére. A Képviselő testület a évi mérlegbeszámoló tárgyalásával egy időben dönt a tényleges veszteség ismeretében a 2012 évi veszteség rendezéséről a Kft felé. Erről értesül: 1.) Herczeg József 2.) Dr. Varga Ildikó 3.) Ökrös Erika Gyevitur Kft. 4.) Stefán József könyvvizsgáló 5.) Kovács Erika pénzügyi- és adóiroda vezető 6.) Irattár

11 ülésének könyvéből 439/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Szabadidőközponti konyha és szálló épület kiviteli tervkészítésének ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 17. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Herczeg József Szabadidő központi konyha és szálló épület kiviteli tervkészítésének ügye tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírtakat elfogadja, és támogatja azt, hogy a konyhához tervezett 50 fős étterem területe akkorára legyen növelve, hogy abban egy 100 fős rendezvény is megtartható legyen, a terasz télisíthető kialakítását, külön pavilon épületben tervezett vezetői iroda a konyha épülettömbjébe való áthelyezését támogatja. 2. A Képviselő-testület a szálló épület kiviteli tervkészítésére kiírandó közbeszerzési eljárását a már elkészült engedélyes tervek alapján kéri lefolytatni. A konyha és a szálló esetében is a közbeszerzési eljárás kiírója a Gyevitur Kft. legyen, akinek a munkáját a hivatal Fejlesztési csoportja segítse. 3. A Képviselő-testület kéri, hogy öt ajánlattevő kerüljön meghívásra mindkét épület kiviteli tervkészítésére kiírandó közbeszerzési eljárás során Az eljárásban résztvevő ajánlattevőkkel szükséges annak közlése, hogy az elkészült engedélyes tervek szerzői jogi védelem alatt állnak. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 5. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe az 1. és a 2. pontban foglaltakat. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és adó csoport 5. Gyevitur Kft. 6. Irattár

12 ülésének könyvéből 440/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztatás az AKTV Kft. működéséről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület megtárgyalta az Ügyvezető Tájékoztatás az AKTV Kft működéséről tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta. 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az AKTV Kft működéséről készült tájékoztatót tudomásul veszi. 2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Kft. részére nyújtott tagi hitel negyedik negyedévében esedékes kétmillió forintos törlesztő részletének megfizetése négy egyenlő részletben, havonta, december hónapjától március hónap végéig terjedő időszakban történjen. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Pénzügyi és Adócsoport vezető 4) AKTV Kft Ügyvezető 5) Irattár

13 ülésének könyvéből 441/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Egyesített Szociális Intézmény házirend és ellátási megállapodások módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 17-én megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Egyesített Szociális Intézmény szakmai program, házirend, szmsz módosítás a nappali ellátás vonatkozásában tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja az Egyesített Szociális Intézmény módosított szakmai programját, házirendjét, a nappali ellátás megállapodás-mintáját, valamint a szervezeti és működési szabályzatát. Erről értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ ESZI 4./ Csongrád Megyei Kormányhivatal 5./ Irattár

14 ülésének könyvéből 442/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: évi iskolatej program Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 17-én megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester évi iskolatej program tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete csatlakozik az iskolatej programhoz évre vonatkozóan azzal, hogy tanulónként és oktatási naponként 2 dl kakaó/tanuló szállítását rendeli meg a tanítási napokra. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul 1 db péksütemény (kifli)/ tanuló megrendeléséhez a tanítási napokra. 3. A Képviselő- testület felhívja a t, hogy az iskolakakaó (52,- Ft/db+ ÁFA) és a péksütemény költségeit a évi költségvetési rendeletben képezze meg. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Sole-Mizo Zrt. 4) Iván Zsuzsanna iskolaigazgató 5) Waldorf 2000 Kft. 6) Irattár

15 ülésének könyvéből 443/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Házi- és gyermekorvosi, valamint a fogászati feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött megállapodás módosítása (Dr. Tóth Háziorvosi Bt.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Házi-és gyermekorvosi, valamint a fogászati feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés módosítását elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a megkötött feladat-ellátási szerződések egy példányát küldje meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád Megyei Területi Hivatala felé. A határozatról értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Angyal Zsolt al 4. Érintett orvosok 5. Apagyi Vivien személyügyi előadó 6. Irattár

16 ülésének könyvéből 444/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Házi- és gyermekorvosi, valamint a fogászati feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött megállapodás módosítása (Dr. Kálmán-2000 Bt.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Házi-és gyermekorvosi, valamint a fogászati feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés módosítását elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a megkötött feladat-ellátási szerződések egy példányát küldje meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád Megyei Területi Hivatala felé. A határozatról értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Angyal Zsolt al 4. Érintett orvosok 5. Apagyi Vivien személyügyi előadó 6. Irattár

17 ülésének könyvéből 445/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Házi- és gyermekorvosi, valamint a fogászati feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött megállapodás módosítása (Dr. Molnár Mária és Társa Bt.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Házi-és gyermekorvosi, valamint a fogászati feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés módosítását elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a megkötött feladat-ellátási szerződések egy példányát küldje meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád Megyei Területi Hivatala felé. A határozatról értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Angyal Zsolt al 4. Érintett orvosok 5. Apagyi Vivien személyügyi előadó 6. Irattár

18 ülésének könyvéből 446/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Házi- és gyermekorvosi, valamint a fogászati feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött megállapodás módosítása (DENTI-CURE Bt.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Házi-és gyermekorvosi, valamint a fogászati feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés módosítását elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a megkötött feladat-ellátási szerződések egy példányát küldje meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád Megyei Területi Hivatala felé. A határozatról értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Angyal Zsolt al 4. Érintett orvosok 5. Apagyi Vivien személyügyi előadó 6. Irattár

19 ülésének könyvéből 447/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Házi- és gyermekorvosi, valamint a fogászati feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött megállapodás módosítása (BO- MED 17. Bt.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Házi-és gyermekorvosi, valamint a fogászati feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés módosítását elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a megkötött feladat-ellátási szerződések egy példányát küldje meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád Megyei Területi Hivatala felé. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Kassné Dr. Bakó Ildikó kérelmét, melyben a rendelési idő, illetve a helyettesítő személy módosítását kéri. A határozatról értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Angyal Zsolt al 4. Érintett orvosok 5. Apagyi Vivien személyügyi előadó 6. Irattár

20 ülésének könyvéből 448/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Háziorvosi rendelők évi közműdíja Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 17-én megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Háziorvosi rendelők évi közműdíja tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosok közmű díjait 50 százalékban átvállalja az Önkormányzat a évben, ennek megfelelően módosítja az Egészségház u. 42. szám alatti ingatlan közműdíjaira vonatkozó, január 1-től hatályos megállapodást. 2. Az Egészségházban működő 4 orvosi rendelő (3 felnőtt háziorvosi + 1 fogorvosi rendelő), előtér és kiegészítő helyiségek a GYEVIÉP NKft-vel történő takarítási munkái ,- Ft/hó díjának 50 százalékát január 1. napjától december 31. napjáig tartó időtartamra átvállalja. 3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a évi költségvetés Egészségügyi Alapjának felhasználásánál 1. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Háziorvosok 4. GYEVIÉP NKft. 5. Angyal Zsolt al 6. Pénzügyi és Adócsoport 7. Irattár

21 ülésének könyvéből 449/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Napelemes elektromos energiatermelő rendszer telepítése Algyőn Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 17-én megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Napelemes elektromos energiatermelő rendszer telepítése Algyőn című előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a tervezett napelem park létesítésével, és úgy dönt, megbízza a Polgármestert, hogy a KEOP /C. pályázat előkészítését kezdje meg. Hozzájárul, hogy a pályázat előkészítéssel kapcsolatos szerződéseket aláírja. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a napelem park a 01250/2. hrsz-ú önkormányzati területen valósuljon meg. A pályázathoz a terület szántó művelési ágból történő kivonáshoz hozzájárul, egyben vállalja, hogy a projekt előkészítéséhez szükséges Ft-ot biztosítja a Beruházás Előkészítő Alap terhére. 3. A Képviselő-testület felkéri a hivatal Fejlesztési csoportját, hogy szerezze be az elektromos hálózat üzemeltetője az EDF Démász Zrt. befogadó nyilatkozatát megtermelt elektromos energia átvételére vonatkozóan. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

22 ülésének könyvéből 450/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Intézményekre történő napelemes elektromos energiatermelő rendszer telepítése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 17-én megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Intézményekre történő napelemes elektromos energiatermelő rendszer telepítése című előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, megbízza a Polgármestert, hogy a KEOP /A. pályázat előkészítését kezdje meg. 2. A Képviselő-testület a projekt előkészítéséhez szükséges pénzösszeget a Beruházás Előkészítő Alap terhére biztosítja. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

23 ülésének könyvéből 451/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Gazdasági társaságok vezetőinek jutalmazása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 17-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Gazdasági társaságok vezetőinek jutalmazása tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető igazgatóknak évi munkájának elismeréseként egy havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti összeg vonatkozásában, a évi költségvetésben végezze el a szükséges módosításokat az Általános Működési Tartalék Előirányzat terhére. A határozatról értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Ökrös Erika ügyvezető igazgató 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Apagyi Vivien személyügyi előadó 6. Irattár

24 ülésének könyvéből 452/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Gazdasági társaságok vezetőinek jutalmazása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 17-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Gazdasági társaságok vezetőinek jutalmazása tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezető igazgatóknak évi munkájának elismeréseként egy havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az 1. pont szerinti összeg vonatkozásában, hogy a évi költségvetésben végezze el a szükséges módosításokat az Általános Működési Tartalék Előirányzat terhére. A határozatról értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Katona Antal ügyvezető igazgató 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Apagyi Vivien személyügyi előadó 6. Irattár

25 ülésének könyvéből 453/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Gazdasági társaságok vezetőinek jutalmazása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 17-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Gazdasági társaságok vezetőinek jutalmazása tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Ballai Ferenc AKTV Kft. ügyvezető igazgató jutalmazásáról a Felügyelő Bizottság véleményének megismerése után dönt. A határozatról értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Pénzügyi és Adócsoport 4. Apagyi Vivien személyügyi előadó 5. Irattár

26 ülésének könyvéből 454/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Polgármester jutalmazása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármester jutalmazásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Herczeg József nek évi munkájának elismeréseként egyhavi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. 2. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt az 1. pontban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos munkajogi intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti összeg vonatkozásában, hogy a évi költségvetésben végezze el a szükséges módosításokat az Általános Működési Tartalék Előirányzat terhére. A határozatról értesítést kap: 1./ Jogi és ügyrendi Bizottság 2./ Herczeg József 3./ Dr. Varga Ildikó 4./ Pénzügyi és Adócsoport 5./ Apagyi Vivien személyügyi előadó 6./ Irattár Némethné Vida Zsuzsanna sk. al

27 ülésének könyvéből 455/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Szűcs-Plánka Judit és Patkós Erika gyógytornászok kérelme Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 17. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Szűcs-Plánka Judit és Patkós Erika gyógytornászok kérelme tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul a Szűcs-Plánka Judit által végzett gyógytornászi tevékenység november 13. napjáig való szüneteléséhez. 2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy november 13. napjáig a gyógytornászi tevékenységet Algyő Nagyközség közigazgatási területén továbbra is Patkós Erika 6750 Algyő, Tüskevár u. 31. szám alatti lakos (Mozgásszerviz Humán-egészségügyi Szolgáltató Bt.) lássa el. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Szűcs-Plánka Judittal, a gyógytornászi tevékenység ellátására kötött megállapodás 1. pontban foglaltak szerinti módosításának az aláírására. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Patkós Erikával (Mozgásszerviz Humán-egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel) a gyógytornászi tevékenység ellátására kötött megállapodás 2. pontban foglaltak szerinti módosításának az aláírására. Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Angyal Zsolt al 4. Szűcs-Plánka Judit gyógytornász 5. Patkós Erika gyógytornász 6. Dr. Nagy Judit Pálma csoportvezető 7. Pénzügyi és Adócsoport 8. Irattár

28 ülésének könyvéből 456/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat Belső ellenőrzés stratégiai terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző Algyő Nagyközség Önkormányzat Belső ellenőrzési Stratégiai terve tárgyú előterjesztését és a következő döntést hozta: 1. A Képviselő-testület elfogadja a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. által kidolgozott Algyő Nagyközség Önkormányzat évre vonatkozó Belső ellenőrzési Stratégiai tervét. Értesítést kapnak: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./Szegedi Kistérség és Gazdaságfejl. KHT Szeged Széchenyi tér / Pénzügyi csoport 5./ Irattár

29 ülésének könyvéből 457/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat Belső kontroll kézikönyve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző Algyő Nagyközség Önkormányzat Belső Kontroll kézikönyve tárgyú előterjesztését és a következő döntést hozta: 1. A Képviselő-testület elfogadja Algyő Nagyközség Önkormányzat Belső kontroll kézikönyvét. Értesítést kapnak: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./Szegedi Kistérség és Gazdaságfejl. KHT Szeged Széchenyi tér / Pénzügyi csoport 5./ Irattár

30 ülésének könyvéből 458/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat Belső ellenőrzési kézikönyve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző Algyő Nagyközség Önkormányzat Belső ellenőrzési Kézikönyve tárgyú előterjesztését és a következő döntést hozta: 1. A Képviselő-testület elfogadj Algyő Nagyközség Önkormányzat Belső ellenőrzési Kézikönyvét. Értesítést kapnak: 1./ Herczeg József 2./ Dr. Varga Ildikó 3./Szegedi Kistérség és Gazdaságfejl. KHT Szeged Széchenyi tér / Pénzügyi csoport 5./ Irattár

31 ülésének könyvéből 459/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség lovas programja Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 17-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség lovas programja tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Algyő Nagyközség lovas programja című dokumentumot és annak mellékleteit. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a lovas program mellékletét képező tervezett Lovas udvar koncepció tervét (1. sz. melléket), valamint a teljes Lovas udvar projekt megvalósíthatósági gazdasági ütemtervét (2. sz. melléklet), azzal, hogy a jelentős forrásigénnyel rendelkező beruházások kizárólag pályázati forrásból valósuljanak meg. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, valamint a Pénzügyi és Adócsoport vezetőjét, hogy a évi költségvetés tervezésénél a felmerülő költségeket vegye figyelembe. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a lovas program végrehajtásához szükséges jogszabályi feltételeket és lehetőségeket az Algyői Lovasklub közreműködve dolgozza ki. Felelős: dr. Varga Ildikó, Bakos István elnök Határidő: folyamatos 4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Bakos Istvánt, az Algyői Lovasklub elnökét, hogy az elfogadott lovas program koordinátoraként a lovas program végrehajtását az önkormányzattal folyamatosan egyeztetve kísérje figyelemmel. Felelős: Bakos István elnök Határidő: folyamatos 5. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés szerinti Algyői Lovasklubbal történő üzemeltetési szerződés megkötésével. Algyő Nagyközség Képviselőtestülete felkéri a Jegyzőt, hogy az üzemeltetési szerződést készítse elő. Felelős: dr. Varga Ildikó Határidő: februári Képviselő-testületi ülés 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására a Jogi és Ügyrendi-, valamint a Pénzügyi és Humán Bizottság véleményének ismeretében. 7. A Képviselő-testület kéri a lovas pálya LEADER pályázat tartalma szerinti megvalósítását. 8. A Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egyetértő véleményének ismeretében támogatja az iskolai lovas oktatás bevezetését és az elnyert pályázati szerinti lovas pálya kialakítását. A határozatról értesítést kap:

32 1. Herczeg József Polgármester 2. Némethné Vida Zsuzsanna Al 3. Dr. Varga Ildikó Jegyző 4. Angyal Zsolt Al 5. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezető 6. Juhász Zsolt Fejlesztési csoport vezető 7. Bizottsági Elnökök 8. Bakos István Elnök (Algyői Lovasklub) 9. Juhász Sándor Elnök (Algyői Sportkör) 10. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 11. Irattár

33 ülésének könyvéből 460/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete I. félévi munkaterve Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a december 17-én megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Algyő Nagyközség Képviselőtestülete I. félévi munkaterve tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a I. félévi munkatervet. 2) A Képviselő-testület kéri, hogy az Algyő Park Kft üzleti terve annak elfogadását követően kerüljön a testület elé. 3) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az elfogadott munkatervnek megfelelő előterjesztések elkészíttetéséről. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Némethné Vida Zsuzsanna al 3) Dr. Varga Ildikó 4) Intézményvezetők 5) Angyal Zsolt al 6) Hivatal csoportvezetői 7) Gazdasági társaságok ügyvezetői 8) Irattár

34 460/2012. (XII.17.) Kt. határozat 1. sz. melléklete Algyő Nagyközség Képviselő-testület I. félévi munkaterve Január hó 1.) Az önkormányzat évi költségvetésének vitaanyaga. Előadó: Polgármester 2.) Közművelődési intézmények évi munkaterve (Faluház, Könyvtár, Tájház) Előadó: Intézményvezető 3.) Testvértelepülésekkel kapcsolatos évi programterv Előadó: Al 4.) GYEVIÉP NKft évi üzleti tervének elfogadása Előadó: Ügyvezető 5.) AKTV Kft évi üzleti tervének elfogadása Előadó: Ügyvezető 6.) GYEVITUR Kft évi üzleti tervének elfogadása. Előadó: Ügyvezető Február hó: 1.) Algyő Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetése, végrehajtási rendelete. Előadó: Polgármester 2.) Algyő évi rendezvény és sportnaptára. Előadó: Al 3.) Társadalmi szervezetek beszámolója és támogatási igénye. Előadó: Társadalmi szervezetek vezetői 4.) évi Vízügyi Építési Alap munkáinak jóváhagyása. Előadó: Polgármester 5.) A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok Előadó: Jegyző Március hó 1.) évi közbeszerzési terv Előadó: Polgármester 2.) Közművelődési intézmények továbbképzési terve Előadó: Intézményvezető 3.) A gazdasági társaságok ügyvezetőinek és intézményvezetők teljesítménykövetelményeinek meghatározása Előadó: Polgármester Április hó 1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata évi zárszámadása. Előadó: Polgármester 2.) Beszámoló az adóbevételek I. negyedéves alakulásáról. Előadó: Jegyző 3.) Beszámoló a I. negyedéves szociális juttatásokról Előadó: Jegyző 4.) Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a

35 közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Előadó: Tarjánvárosi Rendőrkapitányság vezetője Május hó 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde működéséről. Előadó: Intézményvezető 2.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előadó: Polgármester 3.) GYEVIÉP NKft évi beszámolójának elfogadása Előadó: Ügyvezető 4.) AKTV Kft évi beszámolójának elfogadása Előadó: Ügyvezető 5.) GYEVITUR Kft évi beszámolójának elfogadása. Előadó: Ügyvezető 6.) Önkormányzati részesedéssel rendelkező társaságok évi beszámolóinak elfogadása. Előadó: Ügyvezetők 7.) Szivárvány Óvoda csoportbeosztása nevelési évre Előadó: Polgármester Június hó 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testületének II. félévi munkaterve. Előadó: Al 2.) Beszámoló a I. félévi fejlesztési, felújítási munkákról. Előadó: Polgármester

36 ülésének könyvéből 461/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 17-i ülésén megtárgyalta Herczeg József előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár A kivonat hiteléül

37

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 36/2014.(II.12.) Kt. határozat Tárgy: 2014. február 12-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT 268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. március 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 18. napján 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 203/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2012. június 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. szeptember 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. szeptember 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 288/2014.(IX.24.) Kt. határozat Tárgy: 2014. szeptember 24-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 150/2014.(V.14.) Kt. határozat Tárgy: 2014. május 14-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 38/2015.(I.28.) Kt. határozat Tárgy: 2015. január 28-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2013. december 18. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2013. december 18. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 337/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: 2013. december 18-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

Zárt ülés 1. Algyő Park Kft. tagi hitelre vonatkozó XV./2012. (VII.25.) számú taggyűlési határozata Előterjesztő: Polgármester

Zárt ülés 1. Algyő Park Kft. tagi hitelre vonatkozó XV./2012. (VII.25.) számú taggyűlési határozata Előterjesztő: Polgármester ülésének könyvéből 308/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 26-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt ülésein készült könyvek határozatai Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. június 18. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. június 18. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 251/2015. (VI.18.) Kt. határozat Tárgy: 2015. június 18. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirend

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 2008. július 17-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésének könyvéből 280/2008. (VII.17.) határozata: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 17. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 326/2015. (IX.07.) Kt. határozat Tárgy: 2015. szeptember7. napján megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. március 13. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. március 13. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 65/2011. (IV. 28.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: dr. Tárnoki Richárd/Harsányiné dr. Tóth Beáta

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 18. napján tartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 18. napján tartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből könyvéből 178/2017. (V.18.) Kt. határozat Tárgy: Süli Mihályné, Algyő, Keszeg u. 3. szám alatti lakos fellebbezése gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatásra való jogosultság elutasítása ügyében

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

2014. ÉVI MUNKATERVE

2014. ÉVI MUNKATERVE HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülések: 2014. JANUÁR 14. JANUÁR 29. MÁRCIUSTÓL - NOVEMBERIG MINDEN HÓNAP UTOLSÓ CSÜTÖRTÖKÉN DECEMBER

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 29-i ülésén hozott határozatokról

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 29-i ülésén hozott határozatokról Tartalomjegyzék A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. augusztus 29-i ülésén hozott határozatokról Hat. száma Tartalom Nyílt: 170/2013 Zárt ülés elrendelése 172/2013 Nemzetközi pályázat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

12/2013.(II.27.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

12/2013.(II.27.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 12/2013.(II.27.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 287/2015. (VII.23.) Kt. határozat Tárgy: 2015. július 23. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirend

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. január 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

amely készült Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 7. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve alapján:

amely készült Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 7. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve alapján: KIVONAT amely készült 2011. június 7. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve alapján: 113 /2011.(VI.07.) számú határozata: a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program című pályázat

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27-i -i testületi ülésére Tárgy: 2015. évi munkaterv Mágocs Város Önkormányzatának Szervezeti és

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 148/2015.(XII.15.) KT. határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 148/2015.(XII.15.) KT. határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 148/2015.(XII.15.) KT. határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi munkatervéről 1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. április 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. április 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 116/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: 2014. április 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. március 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. március 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. március 26-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015. (III.26.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI MUNKATERVE Elfogadta a képviselő-testület 106/2016. (XII.21.) önkormányzati határozatával 2 2017. január 18. (szerda) 17,00 óra. 1. Recsk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2013. február 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2013. február 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 38/2013.(II.27.) Kt. határozat Tárgy: 2013. február 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 25. NAPIREND Ügyiratszám: 1 / 669 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu K I V O N A T

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu K I V O N A T napján megtartott ülésének könyvéből: 23/2012. (VIII.23.) sz. önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. -ában

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből

Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből Kivonat a képviselő-testület könyvéből könyvéből: Napirendi pontok elfogadása. Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének 45/2016.(IV.13.) SZKÖKt. Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. 2 Tisztelt Közgyűlés! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 9. -a értelmében a közgyűlés féléves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben