KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület december 18. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2013. december 18. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 337/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: december 18-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés 1. Tervek az Algyői Alkotóház jövőjével kapcsolatban Előterjesztő: Bene Zoltán intézményvezető 2. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2013.(III.11.) ö.r. módosításáról 3. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet magalkotása 4. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 4/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 5. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló15/2001. (VIII.4.) Ör. rendelet módosítása 6. Tulajdonrész vásárlása az Algyő 1490 helyrajzi számú ingatlanban 7. A Borbála Fürdő A-27 B-68 termálkútjának ügye Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezetője 8. Egyedi hőszolgáltatási díj meghatározása Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezetője 9. Gyevitur Kft és Gyeviép Nonprofit Kft határozatinak felülvizsgálata 10. Tájékoztató a 600 adagos konyha vonatkozásában megvalósuló Mintamenza programról Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 11. Üzemeltetésre átadott eszközök és tartós részesedések mérlegtételeinek rendezése 12. Tiszavirág utcai ingatlanok telekhatár-rendezése 13. Ladik utcai buszmegálló létesítése

2 14. Települési és térségi fejlesztések támogatása Előterjesztő Polgármester 15. Kovács és Társai Sírkő Kft, Algyő hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelme 16. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés kiegészítése 17. Tájékoztató az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről 18. AKTV Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása 19. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete I. félévi munkaterve Előterjesztő: Al 20. Tisza Volán Zrt. és az Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodások felülvizsgálata 21. Algyő 01251/5 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása 22. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről 23. Jutalom megállapítása részére Előterjesztő: Al 24. Egyebek, bejelentések 1) Herczeg József 2) Angyal Zsolt 3) Irattár

3 338/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Tervek az Algyői Alkotóház jövőjével kapcsolatban Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 18-án megtartott ülésén megtárgyalta Bene Zoltán intézményvezető Tervek az Algyői Alkotóház jövőjével kapcsolatban tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Az Algyői Faluház és Könyvtár 2014-es munkatervében szerepeljen a Népiiparművészeti zsűrizés, valamint az alkotók továbbképzését szolgáló Alapképzések és Speciális szakirányú képzések megszervezése, koordinálása, továbbá művésztáborok szervezése, lebonyolítása. A évi intézményi költségvetésben ezzel kapcsolatosan Ft kiadással kell számolni. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a tanfolyamokon az algyői lakhellyel rendelkezők számára alkalmanként legfeljebb 500 Ft-os díjat állapít meg. 3. A Képviselő testület felhatalmazza Bene Zoltán intézményvezetőt, hogy nem algyői jelentkező esetén a tanfolyam önköltségét számolja fel. A határozatról értestül: 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Bene Zoltán intézményvezető 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Irattár

4 339/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Képviselő szavazásból történő kizárása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek (Gyógyszertár és garázsok) évi bérleti díja tárgyú szavazásból személyes érintettségére tekintettel kérésére kizárja Dr. Roczkó András képviselőt. A határozatról értestül: 1.Herczeg József 2.Angyal Zsolt 3.Irattár

5 340/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek (Gyógyszertár és garázsok) évi bérleti díja Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 18. napján tartott ülésén az Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek (Gyógyszertár és garázsok) évi bérleti díja tárgyában az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek (Gyógyszertár és garázsok) bérleti díját évre vonatkozóan nem kívánja emelni. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Bérlők 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Irattár

6 341/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Tulajdonrész vásárlása az Algyő 1490 helyrajzi számú ingatlanban Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 18. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Tulajdonrész vásárlása az Algyő 1490 helyrajzi számú ingatlanban tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő 1490 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásra kerülő 33/48 tulajdonrészét az adásvételi szerződés megkötése után legkésőbb szeptember 30-ig eladja az ingatlanban tulajdonrésszel rendelkező Kovács Mihály számára, legalább a vételár és az eladás időpontjáig felmerült valamennyi költség együttes összegéért. 2. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonrész legkésőbb szeptember 30-ig történő megvásárlásához Kovács Mihállyal előszerződést köt, melyben Kovács Mihály lemond a területre vonatkozó elővásárlási jogának gyakorlásáról. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások megkötésére. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Dr. Czékus Szilvia 6. Irattár

7 342/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: A Borbála Fürdő A-27 B-68 termálkútjának ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 18-án megtartott ülésén megtárgyalta Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető A Borbála Fürdő A-27 B-68 termálkútjának ügye tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, és a homokülepítő előszűrő berendezés felszerelésére a Borbála fürdőben, Ft fejlesztési támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére, a költségvetési rendeletben meghatározott Általános Fejlesztés Tartalék terhére. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri a Gyevitur Kft ügyvezetőjét, hogy a Borbála Fürdő A-27 B-68 termálkútjának ügyében további két szakértői véleményt kérjen be legkésőbb január 15-ig. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri a Gyevitur Kft ügyvezetőjét, hogy dolgozza ki az esetlegesen gázkazánokkal történő fűtés költségeit. 4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, gondoskodjon a fenti rendelkezés költségvetési rendeletben történő szerepeltetéséről. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Gyevitur Kft ügyvezető 4. Irattár

8 343/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Egyedi hőszolgáltatási díj változása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 18-án megtartott ülésén megtárgyalta Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető Egyedi hőszolgáltatási díj meghatározása tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, és Ft/GJ + ÁFA (5%) összegben határozza meg a hőszolgáltatás díját, január 1. napjától. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Gyevitur Kft ügyvezető 4. Irattár

9 344/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: GYEVITUR Kft. és GYEVIÉP NKft. határozatainak felülvizsgálata Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete december 18. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József GYEVITUR Kft. és GYEVIÉP Nonprofit Kft. határozatainak felülvizsgálata tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: I. GYEVITUR Kft. 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 108/2013.(IV.24.) számú GYEVITUR Kft. tagi kölcsön ügye tárgyú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Beruházási Előkészítési Alap terhére a GYEVITUR Kft. számára 40 millió forintot fejlesztési célú támogatásként ad át tervezői díjakra II. GYEVIÉP NKft. 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 352/2012.(X.08.) számú A 334/2012.(IX.26.) számú, Játszóterek fejlesztése tárgyú Kt. határozat módosítása tárgyú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület a játszóterek fejlesztésének ,-Ft-os összegét fejlesztési célú támogatásként adja át a GYEVIÉP Nkft. részére. 2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Algyő Nagyközség Önkormányzat és a GYEVIÉP Nonprofit Kft között április 30-án létrejött megállapodás 2. pontjának az alábbiak szerinti módosítására: Az Átadó az Átvevő részére az 1. pontban meghatározott összeg terhére fejlesztési célú támogatást ad át az Algyő, 1784/2. hrsz. alatt található Téglagyári tó -nál meglévő fitneszpark bővítésére. (a megadott eszközlista alapján) a fitnesz eszközök telepítésének, térburkolat kialakításának, biciklitároló kialakításának finanszírozására. 3.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 61/2013.(III.27.) számú GYEVIÉP NKft üzleti tervének elfogadása tárgyú határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület a GYEVIÉP Nonprofit Kft. részére 2013.évre fejlesztési célú támogatásként ,- forint összeget határoz meg. 4.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 146/2013.(V.29.) számú Sportközpont bővítése tárgyú határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2.pont szerinti egyeztetésnek megfelelő

10 módon a GYEVIÉP Nonprofit Kft. részére a Sportközpont bővítésére ,- forint összeget, a műhely és a műfüves pálya, illetve a műfű és füves pálya közötti területen történő járdaépítésre ,- forintot biztosít fejlesztési célú támogatásként 5.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 175/2013.(VI.26.) számú Algyő 01772/4 hrsz alatti Lovas pálya öntöző rendszer és elektromos energia hálózat tervezése és kivitelezése tárgyú határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a költségvetés 8. sz. melléklet sora terhére ,- forint összeget biztosítson a GYEVIÉP NKft. részére fejlesztési célú támogatásként a lovaspálya öntözőrendszerének kialakítására 6.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 211/2013.(VII.31.) számú Pótkocsi beszerzése tárgyú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület a GYEVIÉP Nonprofit Kft. részére ,- forint fejlesztési célú támogatást biztosít a pótkocsi megvásárlására az Általános Fejlesztési Tartalék Előirányzat terhére. III. GYEVITUR Kft. 1.) Az 58/2013. (II.27.) Kt. határozat: GYEVITUR Kft. üzleti terv módosítás, a Tájház és Alkotóház vonatkozásában határozat egészüljön ki a következővel: 3.) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, a kulturális örökség védelme (helyi) és közművelődési tevékenység ellátására vonatkozó közfeladat ellátási szerződés aláírására. 2.) A 8/2013.(I.30.) Kt határozat: A GYEVITUR Kft évi üzleti terve határozat 3. pontját az alábbiak szerinti módosítja: Algyő Nagyközség Önkormányzata az egészséges életmódra nevelés elősegítése keretében az algyői iskolások és óvodások fürdőszolgáltatás igénybevételének fedezésére, valamint a kulturális örökség védelme (helyi) és közművelődési tevékenység igénybevételére ellenszolgáltatásként, számla ellenében bruttó ,- forintot fizet. 1.) Herczeg József 2.) Angyal Zsolt 3.) Pénzügyi csoportvezető 4.) GYEVITUR Kft. ügyvezető 5.) GYEVIÉP NKft. ügyvezető 6.) Irattár

11 345/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató a 600 adagos konyha vonatkozásában megvalósuló Mintamenza programról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 18-án megtartott ülésén megtárgyalta Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető Tájékoztató a 600 adagos konyha vonatkozásában megvalósuló Mintamenza programról tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Gyevitur Kft és a Gyeviép NKft ügyvezetőinek tájékoztatóját az 600 adagos konyha vonatkozásában megvalósuló mintamenza programjával kapcsolatban támogatja. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Gazdakörön keresztül az algyői mezőgazdasági vállalkozók bevonásával kívánja megvalósítani a Mintamenza program bevezetéséhez szükséges alapanyag megtermeltetését. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Gyevitur Kft ügyvezető 4. Irattár

12 346/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Üzemeltetésre átadott eszközök, és tartós részesedések mérlegtételeinek rendezése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 18-án megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Üzemeltetésre átadott eszközök, és tartós részesedések mérlegtételeinek rendezése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg üzemeltetésre átadott eszközök, üzemeltetési szerződéseit december 31. napjával megszünteti. 2. A Képviselő-testület GYEVIÉP NKft., a GYEVITUR Kft. és a Rendőrség által, közfeladat ellátására átadott eszközök esetében január 1. napjával vagyonkezelői jog létesítéséről dönt. 3. A Képviselő-testület a Vízisport Egyesületnek, valamint az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesületnek átadott eszközökre, január 1. napjával hasznosítási szerződés megkötéséről dönt. 4. A Képviselő-testület felhívja az Aljegyzőt a használati, és vagyonkezelési szerződések előkészítésére, kidolgozására, és felhatalmazza a Polgármestert 2., 3, pontban meghatározott szerződések aláírására. 5. Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegében szereplő Tartós részesedéseket nem kívánja értékesíteni évben. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezetője 4. Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezetője 5. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 6. Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 7. Vízisport Egyesület 8. Kovács Erika Pénzügyi- és adócsoport vezető 9. Irattár

13 347/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Képviselő szavazásból történő kizárása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszavirág utcai ingatlanok telekhatár-rendezése tárgyú szavazásból személyes érintettségére tekintettel kérésére kizárja Juhász Sándor képviselőt. A határozatról értestül: 1.Herczeg József 2.Angyal Zsolt 3.Irattár

14 348/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Tiszavirág utcai ingatlanok telekhatár-rendezése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 18. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Tiszavirág utcai ingatlanok telekhatárrendezése tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul az Algyő 1797/2 hrsz-ú ingatlan a szomszédos ingatlanokkal együtt történő telekhatár-rendezéséhez. 2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti telekhatár-rendezés érdekében a 1797/2 hrsz-ú ingatlanból 302 m 2 területet bruttó 5.000,-Ft/m 2 áron értékesít a szomszédos 1783/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Lénárt Kálmán részére. 3. A Képviselő-testület az 1797/2 helyrajzi számú ingatlanból értékesítésre kerülő 302 m 2 területrészt forgalomképessé nyilvánítja, ezzel az 1797/2 hrsz forgalomképtelen vagyon nagysága 1453 m 2 -ről 1151 m 2 re csökken. 4. Az ingatlanrész értékesítésének feltétele, hogy a telekhatár-rendezés megtörténjen a 1777/1 1777/3, 1779/2, 1780, 1781/2, 1783/2, 1797/2 hrsz-ú ingatlanok és a Tiszavirág utca által behatárolt területen. 5. A Képviselő-testület a 4. pont szerint behatárolt területen esetlegesen kialakuló további új, önálló helyrajzi számú telkek közműcsatlakozásainak kialakításához nem kíván költségvetési forrást biztosítani. 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a szükséges intézkedések megtételére. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Tulajdonos 6. Dr. Czékus Szilvia 7. Irattár

15 349/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Ladik utcai buszmegálló létesítése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 18. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Ladik utcai buszmegálló létesítése tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, a lakossági igényeknek megfelelően kialakított Ladik utcai Buszmegálló megvalósításával kapcsolatos tájékoztatást. 2. A Képviselő-testület a kialakítás műszaki tartalmát elfogadja és a megvalósításához bruttó ,- Ft-ot biztosít az Általános Fejlesztési Tartalék előirányzat terhére. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Üzemeltetési csoport 4. Adó és Pénzügyi csoport 5. Irattár

16 350/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Települési és térségi fejlesztések támogatása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 18. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Települési és térségi fejlesztések támogatása tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 4. árajánlat ismeretében megbízza a TÜK Bizottságot a nyertes ajánlattevő kiválasztásával. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Piac komplett megvalósításához biztosít Ft összeget biztosít az Általános Fejlesztési Tartalék előirányzat terhére. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Üzemeltetési csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

17 351/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Kovács és Társai Sírkő Kft. Algyő 1470 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelme Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 18-án megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Kovács és Társai Sírkő Kft. Algyő 1470 hrsz.- ú ingatlannal kapcsolatos kérelme tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 1. Algyő Nagyközség Önkormányzat bérbe adja az Algyő, 1470 hrsz-ú földterületből lekerített, 54 m 2 -es mezőgazdasági épület és virágárusító pavilon alatti területet a Kovács és Társai Sírkő Kft Szeged, Bazsalikom utca 24. sz. alatti gazdasági társaság részére, a Kovács Mihály 6710 Szeged, Bazsalikom u. 24. szám alatti lakossal korábban megkötött bérleti szerződésben foglalt egyéb feltételek megtartása mellett, december 31. napjáig.. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a bérleti díjat ,- Ft/év összegben határozza meg. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a t a bérleti szerződés aláírására. 4. A Képviselő-testület felkéri a Kovács és Társai Sírkő Kft-t, hogy a munkavégzéséhez szükséges vízleágazást legkésőbb április 30. napjáig építse ki. Erről értesül: 1./ Herczeg József 2./ Angyal Zsolt 3./ Kovács Mihály 4./ Pénzügyi és Adócsoport 5./ Irattár

18 352/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés kiegészítése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 18. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés kiegészítése tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a közszolgáltatási szerződés: évi CLXXXV. törvény (hulladéktörvény) 34. -a által előírt közszolgáltatási hulladékgazdálkodási engedély beszerzését a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. kezdeményezte, az eljárás folyamatban van, az OHÜ által kiállított minősítő okirat iránti kérelmét fent nevezett engedély birtokában haladéktalanul benyújtja. Az új közszolgáltatási szerződés aláírására az előírt okiratok kézhezvételét követően kerül sor, addig a közszolgáltatás ellátása a jelenleg érvényes szerződés alapján történik. szövegrésszel történő kiegészítésével. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés kiegészítés aláírására. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Üzemeltetési csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

19 353/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 18-én tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Tájékoztató az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatást. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a intézményvezetőkkel és az ügyvezetőkkel személyesen ismertesse az teljesítményértékelés eredményét. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt jegyző 3. Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 4. Ozsváth Lászlóné intézményvezető 5. Bene Zoltán intézményvezető 6. Katona Antal ügyvezető 7. Ballai Ferenc ügyvezető 8. Ökrös Erika ügyvezető 9. Apagyi Vivien személyügyi előadó 10. Irattár

20 354/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Titkos szavazás elrendelése Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az AKTV Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása tárgyú előterjesztést érintően titkos szavazás útján hoz határozatot. 1.Herczeg József 2.Angyal Zsolt jegyző 3.Irattár

21 355/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: AKTV Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 18-án megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József AKTV Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az AKTV Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának Canjavec Tamás Gábor, Algyő, Csángó u. 41. szám alatti lakost választja meg december 31-ig terjedő időszakra. 2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy intézkedjen a változások átvezetése iránt. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Ballai Ferenc ügyvezető 4. FB tagok 5. Irattár

22 356/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Képviselőtestülete I. félévi munkaterve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 18-án megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség Képviselő-testülete I. félévi munkaterve tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a I. félévi munkatervet, azzal a módosítással, hogy januárjában kerüljön napirendre Algyő Nagyközség időszakra vonatkozó fejlesztési koncepciója. 2) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az elfogadott munkatervnek megfelelő előterjesztések elkészíttetéséről. 1) Herczeg József 2) Angyal Zsolt 3) Némethné Vida Zsuzsanna al 4) Intézményvezetők 5) Hivatal csoportvezetői 6) Gazdasági társaságok ügyvezetői 7) Irattár

23 Algyő Nagyközség Képviselő-testület I. félévi munkaterve 356/2013.(XII.18.) Kt. határozat melléklete Január hó 1.) Az önkormányzat évi költségvetésének vitaanyaga. 2.) Közművelődési intézmények évi munkaterve (Faluház, Könyvtár, Tájház) Előterjesztő: Intézményvezető 3.) GYEVIÉP NKft évi üzleti tervének elfogadása Előterjesztő: Ügyvezető 4.) AKTV Kft évi üzleti tervének elfogadása Előterjesztő: Ügyvezető 5.) GYEVITUR Kft évi üzleti tervének elfogadása. Előterjesztő: Ügyvezető 6.) Algyői Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ aktualizálása 7.) Algyő Nagyközség időszakra vonatkozó fejlesztési koncepciója Előterjesztő:Polgármester Február hó: 1.) Algyő Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetése, végrehajtási rendelete. 2.) Algyő évi rendezvény és sportnaptára és a testvértelepülésekkel kapcsolatos évi programterv Előterjesztő: Al 3.) Társadalmi szervezetek beszámolója és támogatási igénye. Előterjesztő: Társadalmi szervezetek vezetői 4.) évi Vízügyi Építési Alap munkáinak jóváhagyása. 5.) A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok Előterjesztő: Jegyző Március hó 1.) évi közbeszerzési terv 2.) Közművelődési intézmények továbbképzési terve Előterjesztő: Intézményvezető 3.) A gazdasági társaságok ügyvezetőinek és intézményvezetők teljesítmény követelményeinek meghatározása 4.) Éves összefoglaló jelentés Algyő Nagyközség évi belső ellenőrzéséről Előterjesztő: Jegyző 5.) Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség intézményeinek normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumainak ellenőrzéséről Előterjesztő: Jegyző 6.) Egészséghét évi szűrővizsgálatok elfogadása és tájékoztató a évi

24 méhnyakrák elleni védőoltás költségeiről Előterjesztő: Jegyző Április hó 1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata évi zárszámadása. 2.) Beszámoló az adóbevételek I. negyedéves alakulásáról. Előterjesztő: Jegyző 3.) Beszámoló a I. negyedéves szociális juttatásokról Előterjesztő: Jegyző 4.) Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Előterjesztő: Tarjánvárosi Rendőrkapitányság vezetője Május hó 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde működéséről. Előterjesztő: Intézményvezető 2.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 3.) GYEVIÉP NKft évi beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Ügyvezető 4.) AKTV Kft évi beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Ügyvezető 5.) GYEVITUR Kft évi beszámolójának elfogadása. Előterjesztő: Ügyvezető 6.) Önkormányzati részesedéssel rendelkező társaságok évi beszámolóinak elfogadása. Előterjesztő: Ügyvezetők 7.) Szivárvány Óvoda csoportbeosztása nevelési évre 8.) Nyári intézményi felújítás Június hó 1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testületének II. félévi munkaterve. Előterjesztő: Al 2.) Beszámoló a I. félévi fejlesztési, felújítási munkákról.

25 357/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Tisza Volán Zrt. és az Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodások felülvizsgálata Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 18. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Tisza Volán Zrt. és az Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodások felülvizsgálata tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1) A Képviselő-testület egyet ért a Tisza Volán Zrt.-vel kötendő megállapodással, miszerint az algyői munkavállalók Algyő-Szeged viszonylatban történő munkába járásához szükséges dolgozói havi bérlet árának munkavállalót terhelő részét a bérlet 14 %-át megtéríti 2014 évben. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza Herczeg József t a határozat mellékleteként csatolt megállapodás aláírására. 3) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a támogatás összegét a évi költségvetés elkészítésénél vegye figyelembe. 1.) Herczeg József, 2.) Angyal Zsolt, 3.) Tisza Volán Zrt. - Szeged 4.) Pénzügyi és adócsoport 5.) Irattár

26 MEGÁLLAPODÁS 357/2013.(XII.18.) Kt. határozat melléklete mely létrejött egyrészről a Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. (Cg.:06-10/ Szeged, Bakay N. u. 48., bankszámlaszám: OTP Nyrt , adószám: ) továbbiakban Volán, másrészről Algyő Nagyközség Önkormányzat (Algyő, Kastélykert u. 40., adószám: , bankszámlaszám: Raiffeisen Unicbank Rt. Szegedi Fiók ), továbbiakban Önkormányzat között az algyői munkavállalók munkába járásával kapcsolatos utazási költségének részbeni térítése tárgyában. 1. Az Önkormányzat az algyői munkavállalók Algyő Szeged viszonylatban történő munkába járásához szükséges dolgozó havi bérlet árának munkavállalót terhelő részét a bérletár 14 %-át központilag téríti meg a Volán részére. 2. Az Önkormányzat december 31-ig érvényes utalványfüzetet biztosít a jogosultak részére. Az utalványfüzet az utazás viszonylatához szükséges km-övezet szerinti helyközi dolgozó havi (félhavi) bérletár 14 %-ának fedezésére érvényes 12 db utalványt tartalmaz. Az utalványok a rajtuk feltüntetett havi (félhavi) bérlet váltására használhatók fel. 3. Volán a bérletjegyváltás során az utalványt bevonja, a bérletjegyet a bérletár 86 %-ának kiegyenlítése ellenében adja ki. Az utalvány szemrevételezése során meg nem állapítható hibákért, hiányosságokért, esetleges hamisításokért a Volán nem vállal felelősséget. 4. Volán a bevont utalványokról havonta, tárgyhót követő 8. munkanapig elszámolási összesítőt készít, amely alapján a hitelezett bérletárról az Önkormányzat felé számlát állít ki. Volán a számla mellékleteként a bevont utalványokat és az elszámolási összesítőt is megküldi az Önkormányzat részére. 5. Az Önkormányzat a számlát kiállításától számított 8 banki napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni. Az Önkormányzat késedelmes teljesítése esetén a számlakiállítás napján hatályos Ptk.-ban a vállalkozások közötti késedelmi kamatfizetési kötelezettségre vonatkozó előírás szerinti késedelmi kamat fizetésére kötelezett. A követelés akkor tekinthető kiegyenlítettnek, amikor a számla összege a megadott bankszámlán jóváírásra került. 6. Szerződő felek kölcsönösen tájékoztatják egymást, hogy a rájuk külön-külön vonatkozó jogszabályok alapján, az általuk kötött szerződések vonatkozásában közzétételi, valamint tájékoztatási kötelezettségük áll fenn, melyet a jogszabályokban foglaltak szerint kötelesek teljesíteni. (2011. évi CXCVI. tv.; évi XLI. tv.; évi CXII. tv.; évi CXXII. tv., évi CVIII. tv., stb.) Szerződő felek ezt a tájékoztatást megértették, kölcsönösen tudomásul vették és a szerződés aláírásával hozzájárulnak, hogy a másik fél a jogszabályokban előírt közzétételi és tájékoztatási kötelezettségeit a jogszabályokban előírtak szerint teljesítse; ezzel összefüggésben kifejezetten hozzájárulásukat adják, hogy a másik fél a szerződésben feltüntetett adataikat a jelen jogügylet lebonyolításához szükséges módon és mértékben kezelje. 7. Jelen megállapodás január 1-jén lép hatályba és december 31-ig érvényes. 8. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Szeged, december 18. Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt.. Algyő Nagyközség Önkormányzata

27 358/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Képviselő szavazásból történő kizárása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Algyő 01251/5 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása tárgyú szavazásból személyes érintettségére tekintettel kérésére kizárja Juhász Sándor képviselőt. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

28 359/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Algyő 01251/5 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a december 18. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Algyő 01251/5 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni az Algyő 01251/5 helyrajzi számú ingatlant a évi költségvetésünk ingatlanforgalmazási alap terhére Ft összegért. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a t az adásvételi szerződés megkötésére. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Fejlesztési csoport 4. Pénzügyi és Adócsoport 5. Tulajdonos 6. Dr. Czékus Szilvia 7. Irattár

29 360/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

30 361/2013.(XII.18.) Kt. határozat Tárgy: Jutalom megállapítása részére Algyő Nagyközség Képviselő-testülete december 18. napján tartott ülésén megtárgyalta Némethné Vida Zsuzsanna al Jutalom megállapítása részére tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Herczeg József nek évi munkájának elismeréseként egyhavi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. 2. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt az 1. pontban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos munkajogi intézkedések megtételére. 3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti összeg vonatkozásában, hogy a évi költségvetésben végezze el a szükséges módosításokat az általános működési tartalék terhére. A határozatról értesítést kap: 1./ Herczeg József 2./ Angyal Zsolt 3./ Pénzügyi és Adócsoport 4./ Apagyi Vivien személyügyi előadó 5./ Irattár Némethné Vida Zsuzsanna sk. al

31

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 36/2014.(II.12.) Kt. határozat Tárgy: 2014. február 12-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT 268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 431/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2012. december 17-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. szeptember 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. szeptember 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 288/2014.(IX.24.) Kt. határozat Tárgy: 2014. szeptember 24-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület június 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 203/2012.(VI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2012. június 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. szeptember7. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből 326/2015. (IX.07.) Kt. határozat Tárgy: 2015. szeptember7. napján megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. június 18. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. június 18. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 251/2015. (VI.18.) Kt. határozat Tárgy: 2015. június 18. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirend

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 18. napján tartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 18. napján tartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből könyvéből 178/2017. (V.18.) Kt. határozat Tárgy: Süli Mihályné, Algyő, Keszeg u. 3. szám alatti lakos fellebbezése gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatásra való jogosultság elutasítása ügyében

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 150/2014.(V.14.) Kt. határozat Tárgy: 2014. május 14-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervéről I. Tartalmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. április 27. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. április 27. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 194/2015.(IV.27.) Kt. határozat Tárgy: 2015. április 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 4. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 26-án megtartott munkaterv

Részletesebben

Zárt ülés 1. Algyő Park Kft. tagi hitelre vonatkozó XV./2012. (VII.25.) számú taggyűlési határozata Előterjesztő: Polgármester

Zárt ülés 1. Algyő Park Kft. tagi hitelre vonatkozó XV./2012. (VII.25.) számú taggyűlési határozata Előterjesztő: Polgármester ülésének könyvéből 308/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 26-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2008.(XII.16.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2008.(XII.16.) számú határozata: KIVONAT amely készült 2008. december 16. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve alapján: 152/2008.(XII.16.) számú határozata: a 2009. évre víz-és szennyvíz támogatási igényt nyújt be. A Képviselő-testület

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Költségek: összeg főösszeg % limit % Előkészítés: 15 215 000 6,69%

Költségek: összeg főösszeg % limit % Előkészítés: 15 215 000 6,69% Szám: 1/2010. (I. 12.) Kt. határozat Tárgy: Körzeti Iskola és Óvoda bővítési projektjének elfogadása Halmaj község Képviselő-testülete Körzeti Iskola és Óvoda bővítési és rekonstrukciós projektjére vonatkozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 51/2016.(III.31.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2014. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Témafelelős: Czirokné Tárgy: Helyi közösségi közlekedés támogatása Melléklet: 1. sz.: TISZA VOLÁN Zrt. előterjesztése

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. január 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) Fax: (52)

Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) Fax: (52) 2014. június 31-én tartott ülésének könyvéből: 210/2014. (VII. 31.) Kt határozat Ideje: 2014. július 31. 16:39 Zárt ülés Határozat; Elutasítva Tárgya: Zárt ülés elrendelésének elutasítása Nagyhegyes Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 14-i. rendkívüli, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 14-i. rendkívüli, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 14-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 113/2015. (VIII.14.) Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt ülésein készült könyvek határozatai Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 38/2015.(I.28.) Kt. határozat Tárgy: 2015. január 28-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 19/2012.

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/25/2008. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008.

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. július 10-ei rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. július 10-ei rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. július 10-ei rendkívüli ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívójában kiküldött napirendi pontot mellette szavazott 13

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 2014. július 09-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 130/2014. (VII. 09.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. július 09-én megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 5. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. - 99- Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI MUNKATERVE Elfogadta a képviselő-testület 106/2016. (XII.21.) önkormányzati határozatával 2 2017. január 18. (szerda) 17,00 óra. 1. Recsk

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-10/2014 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a termálvíz-sótartalom

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Napirend 1. pontja: A helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye Iktatószám:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben