KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évben megtartott soros és rendkívüli nyílt ülésein készült könyvek határozatai

2 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 1/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: A január 26. testületi ülés napirendjének elfogadása ZÁRT ÜLÉS 25. MOL Ingatlanok megvásárlása Előterjesztő: Polgármester 26. Algyő 1771/102. hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése Előterjesztő: Polgármester NYILVÁNOS ÜLÉS 1. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési vitaanyaga Előterjesztő: Polgármester 2. GYEVIÉP Nkft évi üzleti terve Előterjesztő: Ügyvezető 3. GYEVITUR Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Ügyvezető 4. Közművelődési intézmények évi beszámolója és évi munkaterve Előterjesztő: Polgármester 5. Testvértelepülésekkel kapcsolatos évi programterv Előterjesztő: Al 6. Jogszabályváltozások átvezetése a helyi adórendeletekben Előterjesztő: Jegyző évi cafetéria-juttatás Előterjesztő: Polgármester 8. Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozói bérének a rendezése Előterjesztő: Polgármester 9. Törvényességi észrevétel az alakuló ülés könyvére vonatkozóan Előterjesztő: Polgármester 10. Szociális ellátások felülvizsgálata Előterjesztő: Polgármester 11. Az állatok tartásáról szóló 12/1998. (V.25.) Kt. rendelet módosítása Előterjesztő: Polgármester 12. Faházak építésének ütemezése a szabadidőközpont területén Előterjesztő: Polgármester 13. Pályázat benyújtása a Magyar-Szerb Határmenti Együttműködési Program keretében Előterjesztő: Polgármester

3 14. Az új általános iskola elnevezése Előterjesztő: Polgármester 15.Tárgyalásos eljárás eredménye az új iskola tervezett távfűtés ellátására vonatkozóan Előterjesztő: Polgármester 16. Új iskola építésének befejezési határidő módosítása Előterjesztő: Polgármester 17. Algyő, Templom külső díszkivilágítása Előterjesztő: Polgármester 18.Algyő, Szüret utca gravitációs szennyvízcsatorna fejlesztés tervkészítése Előterjesztő: Polgármester 19. Háziorvosok rendelőinek közműdíj megállapítása (IV.) Előterjesztő: Polgármester 20. Tájékoztatás a nem hasznosított önkormányzati ingatlanokról Előterjesztő: Polgármester 21.Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzésének ellenőrzéséről, valamint Informatikai rendszerének ellenőrzéséről, és Munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről Előterjesztő: Jegyző 22. GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje Előterjesztő: Ügyvezető 23. Tájékoztatás az előző ülés óta történt eseményekről Előterjesztő: Polgármester 24. Egyebek Előterjesztő: Polgármester Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár k. m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k. A kiadmány hiteléül:

4 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 5/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: GYEVIÉP Nkft évi üzleti terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, megtárgyalta az ügyvezető GYEVIÉP Nonprofit Kft évi üzleti terve tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft évi üzleti tervét ,- Ft várható bevétellel, és ,- Ft várható kiadással elfogadja. 2) A Képviselő-testület a évi Önkormányzati támogatás összegét ,- Ft-ban állapítja meg. Erről: értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyeviép Nkft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár K.m.f.

5 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 6/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: GYEVIÉP Nkft évi üzleti terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, megtárgyalta az ügyvezető GYEVIÉP Nonprofit Kft évi üzleti terve tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft. részére évre a fejlesztési célú tőketartalékot ,- Ft összegben állapítja meg. Erről: értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyeviép Nkft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár K.m.f.

6 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 7/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: A GYEVITUR Kft évi üzleti terve Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a GYEVITUR Kft évi üzleti tervét és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testület felhívja a GYEVITUR Kft ügyvezetőjét a részletes üzleti terv elkészítésére. Határidő: februári testületi ülés Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) GYEVITUR Kft. ügyvezető 4) Irattár K.m.f.

7 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 8/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési vitaanyaga Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 26-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Algyő Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési vitaanyaga tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletét képező táblázatok szerinti előirányzatokkal képezze meg a évi költségvetés tervezetét, az alábbiak figyelembevételével: - Fejlesztések melléklet sorszámú tételére részletes költségbecslés készüljön. - Új előirányzat kerüljön megképzésre 30 m Ft összeggel az új iskola egyéb eszközbeszerzés megnevezéssel. 2) A Képviselő-testület megbízza a Településfejlesztési Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy készítse el költségbecsléssel együtt a kívánt beruházásokra vonatkozó sorrendet. Felelős: TÜK Bizottság elnöke Határidő: februári testületi ülés Erről: értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Némethné Vida Zsuzsanna TÜK Biz. elnök 4) Pénzügyi- és Adócsoport vezető 5) Fejlesztési csoportvezető 6) Üzemeltetési csoportvezető 7) Irattár K.m.f.

8 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 9/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Közművelődési intézmények évi beszámolója és évi munkaterve Algyő Nagyközség Képviselőtestülete január 26-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Közművelődési intézmények évi beszámolója és évi munkaterve tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Közművelődési intézmények évi beszámolója és évi munkaterve tárgyú előterjesztést tudomásul veszi. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Gonda János al 4) Bene Zoltán intézményvezető (Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház) 5) Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 6) Irattár K.m.f.

9 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 10/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Testvértelepülésekkel kapcsolatos évi programterv Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 26.-i ülésén megtárgyalta dr. Gonda János al Testvértelepülésekkel kapcsolatos évi programterv tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Testvértelepülésekkel kapcsolatos évi programterv tárgyú előterjesztést tudomásul veszi. Erről értesítésül: 1./ Herczeg József 2./ dr. Gonda János al 3./ Dr. Varga Ildikó 4./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 5./ Bene Zoltán Igazgató (Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház) 6./ Irattár K.m.f.

10 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 11/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: évi cafetéria-juttatás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József évi cafetéria juttatás tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, valamint, az Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére a évi cafetéria juttatás bruttó mértékét Ft/fő/év összegben határozza meg. 2) A Képviselő-testület elfogadja határozat mellékletét képező Cafetéria szabályzatot. 3) A Képviselő-testület felhívja a Jegyző és az Intézményvezetők figyelmét, hogy kizárólag a szabályzatban meghatározott keretösszeggel gazdálkodhatnak. A határozatról értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Valamennyi intézményvezető 4) Személyügyi előadó 5) Irattár kmf.

11 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 12/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozói bérének rendezése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 26-án megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozói bérének rendezése tárgyú előterjesztését és a következő döntést hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Intézményei valamint a Polgármesteri Hivatal közalkalmazottai és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére a évre, egységesen, egyszeri, júniusban kifizetendő, 1 havi bruttó bérnek megfelelő összegű illetményt állapít meg. 2) A Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal személyi illetményben részesülő köztisztviselői részére a bruttó személyi bérük 20 %-ának megfelelő összegű béremelést biztosít január 1. napjától. 3) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a évi költségvetés készítése során vegye figyelembe az 1. és 2. pontban foglaltakat. 4) A Képviselő-testület felhívja a Jegyző és az Intézményvezetők figyelmét, hogy kizárólag a betervezett összeggel gazdálkodhatnak. A határozatról értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit al 4) Valamennyi intézményvezető 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Személyügyi előadó 7) Irattár kmf.

12 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 13/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Az önkormányzati gazdasági társaságok ügyvezetői bérének rendezése 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői részére egységesen, egyszeri, júniusban kifizetendő, 1 havi bruttó bérnek megfelelő összegű juttatást állapít meg a társaság évi eredménye terhére. 2) A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőket a kifizetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. A határozatról értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) AKTV ügyvezető 4) Gyeviép Nkft. ügyvezető 5) Gyevitur Kft. ügyvezető 6) Irattár kmf.

13 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 14/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Törvényességi észrevétel az alakuló ülés könyvére vonatkozóan Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a január 26-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Törvényességi észrevétel az alakuló ülés könyvére vonatkozóan tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 233/2010. (X.13.) Kt. számú határozatát úgy módosítja, hogy október 13. napjától Dr. Gonda Jánost főállású alré választotta. 2) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát a törvényességi észrevételben foglaltak és a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével végezze el. Határidő: márciusi ülés Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Gonda János al 3) Dr. Varga Ildikó 4) Dr. Nagy Judit al 5) Csongrád Megyei Kormányhivatal 6) Irattár Kmf Herczeg József sk

14 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 15/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Szociális ellátások felülvizsgálata Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a január 26-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Szociális ellátások felülvizsgálata tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: I./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi irányelvek alapján kéri a szociális ellátásokat érintő rendelet-tervezetek előterjesztését: 1.a.)A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély kizárólag gyógyászati segédeszközökre, elemi csapásra, közüzemi díjak célra legyen adható és kizárólag jövedelemmel rendelkező kérelmezőnek legyen nyújtható. b) Az alkalmanként nyújtott átmeneti segély összege legalább 2.000,- Ft, legfeljebb ,- Ft, gyógyszertámogatás céljára adott átmeneti segély összege legfeljebb a nyugdíjminimum összege lehet. 2. Az adósságcsökkentési támogatás feltétele a kártyás mérőóra felszerelése legyen. 3. Méltányos ápolási díjra jogosultak ápolási tevékenységének többszöri ellenőrzésére kerüljön sor az Egyesített Szociális Intézménnyel együttműködve. 4. A lakásfenntartási támogatás jogszabály-módosításnak megfelelő szabályozását terjessze elő. 5. Az étkezési térítési díj támogatás jövedelemhatára emeléséhez hatásvizsgálat készüljön. 6. Bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeként az önkormányzat szabályozni kívánja a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körébe tartozó feltételeket. (pl. járda, kert, udvar tisztántartása, az ingatlanon rovar-és rágcsálóirtás elvégzése) 7. Méltányos közgyógyellátásban, amennyiben kérelmezőnek TB támogatott gyógyászati segédeszközre (pl. hallókészüléket, fogsor) van szüksége, legyen magasabb a jövedelemhatár pl. mint a gyógyszer támogatásos átmeneti segélynél és ne legyen különbség egyedülálló és családos között.. 8. Házi segítségnyújtás óradíjának 300,- Ft/óra emelését kéri szabályozni a rendeletben. II./ A Képviselő-testület a rendelet-tervezetek előterjesztésére felhívja a Jegyzőt. Határidő: februári testületi ülés Erről értesítést kap: 1./ Herczeg 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit al 4/ Jankovicsné Veres Katalin ESZI ügyvezető 5./ Kovács Erika adó és pü. csoportvezető 6/ Flender Erika szociális előadó 7./ Irattár Herczeg József sk kmf

15 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 16/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Az állattartási rendelet felülvizsgálatának előkészítése Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a január 26-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Az állattartási rendelet felülvizsgálatának előkészítése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja az Alt, hogy készítse elő az állattartási rendelet módosítását. Ennek során vegye fel a kapcsolatot az algyői civil szervezetekkel, az algyői hatósági állatorvossal, valamint a Falugazdásszal. Vegye fel a kapcsolatot más településekkel, tájékozódjon az állattartás szabályozása tekintetében. 2) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja az Alt, hogy az állattartásról szóló rendelet kerüljön fel Algyő Nagyközség honlapjára a lakosság véleménye, hozzászólása céljából, valamint a véleménynyilvánítás lehetőségéről adjon tájékoztatást az Algyői Hírmondóban. Határidő: májusi testületi ülés Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) Irattár Helyben K.m.f.

16 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 17/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Az új általános iskola elnevezése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Polgármester Az új általános iskola elnevezése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az új általános iskola elnevezésében a nyelvhelyesség szabályai szerint a Fehér Ignác név szerepeljen. 2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a változások átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 3) A Képviselő-testület utasítja a hivatal Üzemeltetési csoportját az emléktábla elkészítéséhez szükséges árajánlatok beszerzésére és ezek ismeretében előterjesztés készítésére. Határidő: februári testületi ülés Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Gonda János al 3) Dr. Varga Ildikó 4) Iván Zsuzsanna Igazgató (Algyői Általános Iskola) 5) Molnár Áron Elnök (AD HOC Bizottság) 6) Az AD HOC Bizottság tagjai 7) Üzemeltetési csoport 8) Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 9) Irattár K.m.f.

17 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 18/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Faházak építésének ütemezése a szabadidőközpont területén Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Herczeg József Faházak építésének ütemezése a szabadidőközpont területén tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Szabadidőközpont területére tervezett 6 db faház kivitelezésének 2 ütemre való bontásával, mely során az első ütemben 4 db faház épülne meg, míg a későbbi második ütemben 2 db faház készülne el. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Fejlesztési csoport 4) Pénzügyi és adó csoport 5) Irattár k. m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

18 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 19/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar-Szerb Határmenti Együttműködési Program keretében Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Herczeg József Pályázat benyújtása a Magyar-Szerb Határmenti Együttműködési Program keretében tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzata a Vajdasági Egészségturizmus Klaszterrel közösen pályázatot nyújtson be Turisztikai vállalkozások kapacitásfejlesztése a határtérségben címmel a Magyar-Szerb Határmenti Együttműködési Programra. 2) A Képviselő-testület 2650 euró saját erőt biztosít a pályázat megvalósítására. 3) A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a pályázat benyújtása ügyében eljárjon. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Fejlesztési csoport 4) Pénzügyi és adó csoport 5) Irattár k. m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k. A kiadmány hiteléül:

19 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 20/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Tárgyalásos eljárás eredménye az új iskola tervezett távfűtés ellátására vonatkozóan Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Herczeg József Tárgyalásos eljárás eredménye az új iskola tervezett távfűtés ellátására vonatkozóan tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az új iskola távfűtési vezetékének kiépítésével és biztosítja a kivitelezéshez szükséges további bruttó ,- Ftösszeget. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 3) A Képviselő Testület felhívja a Jegyzőt, hogy a évi költségvetési tervezet elkészítésénél vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Fejlesztési csoport 4) Pénzügyi és adó csoport 5) Irattár l. m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k. A kiadmány hiteléül:

20 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 21/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Új iskola építésének befejezési határidő módosítása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Herczeg József Új iskola építésének befejezési határidő módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az új iskola kivitelezési határidő módosításával, akképpen, hogy a kivitelezővel kötött szerződésben szereplő befejezési határidő február 15.-ről március 31.-re módosuljon. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Fejlesztési csoport 4) Pénzügyi és adó csoport 5) Irattár K.m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k. A kiadmány hiteléül:

21 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 22/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, Templom külső díszkivilágítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Algyő, Templom külső díszkivilágítása című előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyő, Templom külső díszkivilágításának kiépítésével, és azzal, hogy a kivitelezést az Erzol 2000 Kft. végezze. 2) A Képviselő-testület Ft-ot biztosít a Templom külső díszkivilágításának kiépítésére az Általános Fejlesztési Tartalék előirányzat terhére, valamint vállalja az üzemeltetéssel járó költséget. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Üzemeltetési Csoport 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár k. m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k. A kiadmány hiteléül:

22 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 23/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, Szüret utca gravitációs szennyvízcsatorna fejlesztés tervkészítése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Algyő, Szüret utca gravitációs szennyvízcsatorna fejlesztés tervkészítése című előterjesztését, és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyő, Szüret utca gravitációs szennyvízcsatorna fejlesztés terv elkészítésével, és azzal, hogy a tervkészítést a TA-BU Bt. végezze. 2) A Képviselő-testület Ft összeget biztosít a Szüret utcai gravitációs szennyvízcsatorna fejlesztés tervkészítésére, a költségvetés Általános Fejlesztési Tartalék előirányzat terhére. Erről értesítésül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Üzemeltetési Csoport 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár k. m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

23 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 24/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Háziorvosok rendelőinek közműdíj megállapítása (IV.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 26-án megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Háziorvosok rendelőinek közműdíj megállapítása (IV.) tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Háziorvosok rendelőinek közműdíj megállapítása (III.) tárgyban hozott 296/2010. (XII.15.) Kt. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a háziorvosok közmű díjait 50%-ban átvállalja évben, ennek megfelelően módosítja az Egészségház u. 42. szám alatti ingatlan közműdíjaira vonatkozó, január 1-től hatályos megállapodást. Az Egészségházban működő 4 orvosi rendelő (3 felnőtt háziorvosi + 1 fogorvosi rendelő), előtér és kiegészítő helyiségek a Gyeviép Nkftvel történő takarítási munkái Ft/hó díjának 50 %-át január 1. napjától december 31. napjáig tartó időtartamra átvállalta. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Háziorvosok 4) Gyeviép NKft. 5) Dr. Nagy Judit Pálma al 6) Pénzügyi és Adócsoport 7) Irattár K.m.f

24 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 25/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztatás a nem hasznosított önkormányzati ingatlanokról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 26-án megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Tájékoztatás a nem hasznosított önkormányzati ingatlanokról tárgyú előterjesztését és a következő döntést hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a tájékoztatást. 2) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a Bányász utca 4., valamint Bányász utca 6. szám alatti ingatlanok jogi helyzetének tisztázásával kapcsolatban járjon el. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) Fejlesztési Csoport 5) Irattár k.m.f. Herceg József sk.

25 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 26/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzésének ellenőrzéséről, valamint Informatikai rendszerének ellenőrzéséről, és Munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzésének ellenőrzéséről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) A Képviselő-testület az Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést tudomásul veszi. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár K.m.f.

26 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 27/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzésének ellenőrzéséről, valamint Informatikai rendszerének ellenőrzéséről, és Munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Informatikai rendszerének ellenőrzéséről tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1) A Képviselő-testület az Algyő Nagyközség Önkormányzat Informatikai rendszerének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést elfogadja. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár K.m.f.

27 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 28/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzésének ellenőrzéséről, valamint Informatikai rendszerének ellenőrzéséről, és Munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1) A Képviselő-testület az Algyő Nagyközség Önkormányzat Munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést elfogadja. Erről értesítésül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár K.m.f.

28 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 29/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, megtárgyalta a GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai 4) GYEVITUR Kft. ügyvezető 5) Irattár Helyben Kmf. Herczeg József

29 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 30/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztatás az előző ülés óta történt eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 26-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Polgármester előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 1) A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár Helyben Kmf. A kiadmány hiteléül:

30 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 23-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 31/2011. (II.23.) Kt. határozat Tárgy: A február 23. testületi ülés napirendjének elfogadása NYILVÁNOS ÜLÉS évi koncessziós díj megállapítása Előterjesztő: Polgármester évi Vízügyi Építési Alap terhére végzendő munkák Előterjesztő: Polgármester 3. Tájékoztatás vízterhelési díj összegéről Előterjesztő: Polgármester 4. Társadalmi szervezetek évi beszámolója Előterjesztő: Polgármester 5. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének /2011. ( ) Ör. rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról Előterjesztő: Jegyző 6. Társadalmi szervezetek évi támogatási igénye Előterjesztő: Polgármester 7. Az Algyői Sportkör évi beszámolója és évi támogatási igénye Előterjesztő: Polgármester 8. Az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület évi beszámolója és évi támogatási kérelme Előterjesztő: Polgármester 9. Az Algyő Sportjáért Közalapítvány évi beszámolója és évi támogatási igénye Előterjesztő: Polgármester 10. Alapítványok támogatási kérelme Előterjesztő: Polgármester 11. Algyő Nagyközség évi települési rendezvény- és sport naptára Előterjesztő: Polgármester 12. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete Előterjesztő: Polgármester 13. Tájékoztató a méhnyakrák program évi folytatásáról Előterjesztő: Polgármester 14. Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2009. (VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Polgármester 15. A gyermekek védelméről szóló 12/2000. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Jegyző 16. GYEVITUR Kft évi üzleti terve (II.) Előterjesztő: Ügyvezető 17. Támogatási rendszer kialakítása vállalkozások számára Előterjesztő: Polgármester 18. Új iskola eszközbeszerzése és beruházási többletmunkái Előterjesztő: Polgármester 19. Algyő NY-i lakóparkban a 2. és 5. számú utcában 21 db építési telek kialakítása és közművesítése Előterjesztő: Polgármester 20. Algyő, Tiszavirág utca csapadékvíz elvezető rendszer, út és járda építése

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt ülésein készült könyvek határozatai Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2015.(III.04.) Kt. határozat Tárgy: 2015. március 04. rendkívüli testületi ülés

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 222/2014.(VII.30.) Kt. határozat Tárgy: 2014. július 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. április 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. április 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 116/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: 2014. április 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k.

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. K I V O N A T Képviselő-testületének 2014. január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 1/2014.(I. 30.)Kt. 2014. évi költségvetési rendelettervezetéről Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva 2012. február 14-i bizottsági ülés: határozati javaslat módosítás 1./ 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 7 igen szavazattal elfogadva a módosításokkal 2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítmény értékeléséhez a célfeladatokat meghatározza: a hivatal működésében a közszolgáltatás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 1/2008.(I.31.) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1_/2008. (I.31.) Önk. sz. határozat 1. a háziorvosi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, Balatonalmádi Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben