KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete évben megtartott soros és rendkívüli nyílt ülésein készült könyvek határozatai

2 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 1/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: A január 26. testületi ülés napirendjének elfogadása ZÁRT ÜLÉS 25. MOL Ingatlanok megvásárlása Előterjesztő: Polgármester 26. Algyő 1771/102. hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése Előterjesztő: Polgármester NYILVÁNOS ÜLÉS 1. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési vitaanyaga Előterjesztő: Polgármester 2. GYEVIÉP Nkft évi üzleti terve Előterjesztő: Ügyvezető 3. GYEVITUR Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Ügyvezető 4. Közművelődési intézmények évi beszámolója és évi munkaterve Előterjesztő: Polgármester 5. Testvértelepülésekkel kapcsolatos évi programterv Előterjesztő: Al 6. Jogszabályváltozások átvezetése a helyi adórendeletekben Előterjesztő: Jegyző évi cafetéria-juttatás Előterjesztő: Polgármester 8. Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozói bérének a rendezése Előterjesztő: Polgármester 9. Törvényességi észrevétel az alakuló ülés könyvére vonatkozóan Előterjesztő: Polgármester 10. Szociális ellátások felülvizsgálata Előterjesztő: Polgármester 11. Az állatok tartásáról szóló 12/1998. (V.25.) Kt. rendelet módosítása Előterjesztő: Polgármester 12. Faházak építésének ütemezése a szabadidőközpont területén Előterjesztő: Polgármester 13. Pályázat benyújtása a Magyar-Szerb Határmenti Együttműködési Program keretében Előterjesztő: Polgármester

3 14. Az új általános iskola elnevezése Előterjesztő: Polgármester 15.Tárgyalásos eljárás eredménye az új iskola tervezett távfűtés ellátására vonatkozóan Előterjesztő: Polgármester 16. Új iskola építésének befejezési határidő módosítása Előterjesztő: Polgármester 17. Algyő, Templom külső díszkivilágítása Előterjesztő: Polgármester 18.Algyő, Szüret utca gravitációs szennyvízcsatorna fejlesztés tervkészítése Előterjesztő: Polgármester 19. Háziorvosok rendelőinek közműdíj megállapítása (IV.) Előterjesztő: Polgármester 20. Tájékoztatás a nem hasznosított önkormányzati ingatlanokról Előterjesztő: Polgármester 21.Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzésének ellenőrzéséről, valamint Informatikai rendszerének ellenőrzéséről, és Munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről Előterjesztő: Jegyző 22. GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje Előterjesztő: Ügyvezető 23. Tájékoztatás az előző ülés óta történt eseményekről Előterjesztő: Polgármester 24. Egyebek Előterjesztő: Polgármester Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Dr. Varga Ildikó 3. Irattár k. m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k. A kiadmány hiteléül:

4 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 5/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: GYEVIÉP Nkft évi üzleti terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, megtárgyalta az ügyvezető GYEVIÉP Nonprofit Kft évi üzleti terve tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft évi üzleti tervét ,- Ft várható bevétellel, és ,- Ft várható kiadással elfogadja. 2) A Képviselő-testület a évi Önkormányzati támogatás összegét ,- Ft-ban állapítja meg. Erről: értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyeviép Nkft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár K.m.f.

5 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 6/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: GYEVIÉP Nkft évi üzleti terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, megtárgyalta az ügyvezető GYEVIÉP Nonprofit Kft évi üzleti terve tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft. részére évre a fejlesztési célú tőketartalékot ,- Ft összegben állapítja meg. Erről: értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Gyeviép Nkft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár K.m.f.

6 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 7/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: A GYEVITUR Kft évi üzleti terve Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a GYEVITUR Kft évi üzleti tervét és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testület felhívja a GYEVITUR Kft ügyvezetőjét a részletes üzleti terv elkészítésére. Határidő: februári testületi ülés Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) GYEVITUR Kft. ügyvezető 4) Irattár K.m.f.

7 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 8/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési vitaanyaga Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 26-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Algyő Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési vitaanyaga tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletét képező táblázatok szerinti előirányzatokkal képezze meg a évi költségvetés tervezetét, az alábbiak figyelembevételével: - Fejlesztések melléklet sorszámú tételére részletes költségbecslés készüljön. - Új előirányzat kerüljön megképzésre 30 m Ft összeggel az új iskola egyéb eszközbeszerzés megnevezéssel. 2) A Képviselő-testület megbízza a Településfejlesztési Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy készítse el költségbecsléssel együtt a kívánt beruházásokra vonatkozó sorrendet. Felelős: TÜK Bizottság elnöke Határidő: februári testületi ülés Erről: értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Némethné Vida Zsuzsanna TÜK Biz. elnök 4) Pénzügyi- és Adócsoport vezető 5) Fejlesztési csoportvezető 6) Üzemeltetési csoportvezető 7) Irattár K.m.f.

8 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 9/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Közművelődési intézmények évi beszámolója és évi munkaterve Algyő Nagyközség Képviselőtestülete január 26-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Közművelődési intézmények évi beszámolója és évi munkaterve tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Közművelődési intézmények évi beszámolója és évi munkaterve tárgyú előterjesztést tudomásul veszi. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Gonda János al 4) Bene Zoltán intézményvezető (Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház) 5) Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 6) Irattár K.m.f.

9 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 10/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Testvértelepülésekkel kapcsolatos évi programterv Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 26.-i ülésén megtárgyalta dr. Gonda János al Testvértelepülésekkel kapcsolatos évi programterv tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Testvértelepülésekkel kapcsolatos évi programterv tárgyú előterjesztést tudomásul veszi. Erről értesítésül: 1./ Herczeg József 2./ dr. Gonda János al 3./ Dr. Varga Ildikó 4./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 5./ Bene Zoltán Igazgató (Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház) 6./ Irattár K.m.f.

10 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 11/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: évi cafetéria-juttatás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József évi cafetéria juttatás tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, valamint, az Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére a évi cafetéria juttatás bruttó mértékét Ft/fő/év összegben határozza meg. 2) A Képviselő-testület elfogadja határozat mellékletét képező Cafetéria szabályzatot. 3) A Képviselő-testület felhívja a Jegyző és az Intézményvezetők figyelmét, hogy kizárólag a szabályzatban meghatározott keretösszeggel gazdálkodhatnak. A határozatról értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Valamennyi intézményvezető 4) Személyügyi előadó 5) Irattár kmf.

11 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 12/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozói bérének rendezése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 26-án megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozói bérének rendezése tárgyú előterjesztését és a következő döntést hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Intézményei valamint a Polgármesteri Hivatal közalkalmazottai és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére a évre, egységesen, egyszeri, júniusban kifizetendő, 1 havi bruttó bérnek megfelelő összegű illetményt állapít meg. 2) A Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal személyi illetményben részesülő köztisztviselői részére a bruttó személyi bérük 20 %-ának megfelelő összegű béremelést biztosít január 1. napjától. 3) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a évi költségvetés készítése során vegye figyelembe az 1. és 2. pontban foglaltakat. 4) A Képviselő-testület felhívja a Jegyző és az Intézményvezetők figyelmét, hogy kizárólag a betervezett összeggel gazdálkodhatnak. A határozatról értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit al 4) Valamennyi intézményvezető 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Személyügyi előadó 7) Irattár kmf.

12 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 13/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Az önkormányzati gazdasági társaságok ügyvezetői bérének rendezése 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői részére egységesen, egyszeri, júniusban kifizetendő, 1 havi bruttó bérnek megfelelő összegű juttatást állapít meg a társaság évi eredménye terhére. 2) A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőket a kifizetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. A határozatról értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) AKTV ügyvezető 4) Gyeviép Nkft. ügyvezető 5) Gyevitur Kft. ügyvezető 6) Irattár kmf.

13 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 14/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Törvényességi észrevétel az alakuló ülés könyvére vonatkozóan Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a január 26-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Törvényességi észrevétel az alakuló ülés könyvére vonatkozóan tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 233/2010. (X.13.) Kt. számú határozatát úgy módosítja, hogy október 13. napjától Dr. Gonda Jánost főállású alré választotta. 2) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát a törvényességi észrevételben foglaltak és a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével végezze el. Határidő: márciusi ülés Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Gonda János al 3) Dr. Varga Ildikó 4) Dr. Nagy Judit al 5) Csongrád Megyei Kormányhivatal 6) Irattár Kmf Herczeg József sk

14 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 15/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Szociális ellátások felülvizsgálata Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a január 26-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Szociális ellátások felülvizsgálata tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: I./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi irányelvek alapján kéri a szociális ellátásokat érintő rendelet-tervezetek előterjesztését: 1.a.)A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély kizárólag gyógyászati segédeszközökre, elemi csapásra, közüzemi díjak célra legyen adható és kizárólag jövedelemmel rendelkező kérelmezőnek legyen nyújtható. b) Az alkalmanként nyújtott átmeneti segély összege legalább 2.000,- Ft, legfeljebb ,- Ft, gyógyszertámogatás céljára adott átmeneti segély összege legfeljebb a nyugdíjminimum összege lehet. 2. Az adósságcsökkentési támogatás feltétele a kártyás mérőóra felszerelése legyen. 3. Méltányos ápolási díjra jogosultak ápolási tevékenységének többszöri ellenőrzésére kerüljön sor az Egyesített Szociális Intézménnyel együttműködve. 4. A lakásfenntartási támogatás jogszabály-módosításnak megfelelő szabályozását terjessze elő. 5. Az étkezési térítési díj támogatás jövedelemhatára emeléséhez hatásvizsgálat készüljön. 6. Bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeként az önkormányzat szabályozni kívánja a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körébe tartozó feltételeket. (pl. járda, kert, udvar tisztántartása, az ingatlanon rovar-és rágcsálóirtás elvégzése) 7. Méltányos közgyógyellátásban, amennyiben kérelmezőnek TB támogatott gyógyászati segédeszközre (pl. hallókészüléket, fogsor) van szüksége, legyen magasabb a jövedelemhatár pl. mint a gyógyszer támogatásos átmeneti segélynél és ne legyen különbség egyedülálló és családos között.. 8. Házi segítségnyújtás óradíjának 300,- Ft/óra emelését kéri szabályozni a rendeletben. II./ A Képviselő-testület a rendelet-tervezetek előterjesztésére felhívja a Jegyzőt. Határidő: februári testületi ülés Erről értesítést kap: 1./ Herczeg 2./ Dr. Varga Ildikó 3./ Dr. Nagy Judit al 4/ Jankovicsné Veres Katalin ESZI ügyvezető 5./ Kovács Erika adó és pü. csoportvezető 6/ Flender Erika szociális előadó 7./ Irattár Herczeg József sk kmf

15 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 16/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Az állattartási rendelet felülvizsgálatának előkészítése Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a január 26-án megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Az állattartási rendelet felülvizsgálatának előkészítése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja az Alt, hogy készítse elő az állattartási rendelet módosítását. Ennek során vegye fel a kapcsolatot az algyői civil szervezetekkel, az algyői hatósági állatorvossal, valamint a Falugazdásszal. Vegye fel a kapcsolatot más településekkel, tájékozódjon az állattartás szabályozása tekintetében. 2) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja az Alt, hogy az állattartásról szóló rendelet kerüljön fel Algyő Nagyközség honlapjára a lakosság véleménye, hozzászólása céljából, valamint a véleménynyilvánítás lehetőségéről adjon tájékoztatást az Algyői Hírmondóban. Határidő: májusi testületi ülés Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) Irattár Helyben K.m.f.

16 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 17/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Az új általános iskola elnevezése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Polgármester Az új általános iskola elnevezése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az új általános iskola elnevezésében a nyelvhelyesség szabályai szerint a Fehér Ignác név szerepeljen. 2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a változások átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 3) A Képviselő-testület utasítja a hivatal Üzemeltetési csoportját az emléktábla elkészítéséhez szükséges árajánlatok beszerzésére és ezek ismeretében előterjesztés készítésére. Határidő: februári testületi ülés Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Gonda János al 3) Dr. Varga Ildikó 4) Iván Zsuzsanna Igazgató (Algyői Általános Iskola) 5) Molnár Áron Elnök (AD HOC Bizottság) 6) Az AD HOC Bizottság tagjai 7) Üzemeltetési csoport 8) Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 9) Irattár K.m.f.

17 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 18/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Faházak építésének ütemezése a szabadidőközpont területén Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Herczeg József Faházak építésének ütemezése a szabadidőközpont területén tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Szabadidőközpont területére tervezett 6 db faház kivitelezésének 2 ütemre való bontásával, mely során az első ütemben 4 db faház épülne meg, míg a későbbi második ütemben 2 db faház készülne el. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Fejlesztési csoport 4) Pénzügyi és adó csoport 5) Irattár k. m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

18 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 19/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar-Szerb Határmenti Együttműködési Program keretében Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Herczeg József Pályázat benyújtása a Magyar-Szerb Határmenti Együttműködési Program keretében tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzata a Vajdasági Egészségturizmus Klaszterrel közösen pályázatot nyújtson be Turisztikai vállalkozások kapacitásfejlesztése a határtérségben címmel a Magyar-Szerb Határmenti Együttműködési Programra. 2) A Képviselő-testület 2650 euró saját erőt biztosít a pályázat megvalósítására. 3) A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a pályázat benyújtása ügyében eljárjon. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Fejlesztési csoport 4) Pénzügyi és adó csoport 5) Irattár k. m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k. A kiadmány hiteléül:

19 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 20/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Tárgyalásos eljárás eredménye az új iskola tervezett távfűtés ellátására vonatkozóan Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Herczeg József Tárgyalásos eljárás eredménye az új iskola tervezett távfűtés ellátására vonatkozóan tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az új iskola távfűtési vezetékének kiépítésével és biztosítja a kivitelezéshez szükséges további bruttó ,- Ftösszeget. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 3) A Képviselő Testület felhívja a Jegyzőt, hogy a évi költségvetési tervezet elkészítésénél vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Fejlesztési csoport 4) Pénzügyi és adó csoport 5) Irattár l. m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k. A kiadmány hiteléül:

20 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 21/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Új iskola építésének befejezési határidő módosítása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Herczeg József Új iskola építésének befejezési határidő módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az új iskola kivitelezési határidő módosításával, akképpen, hogy a kivitelezővel kötött szerződésben szereplő befejezési határidő február 15.-ről március 31.-re módosuljon. 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Fejlesztési csoport 4) Pénzügyi és adó csoport 5) Irattár K.m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k. A kiadmány hiteléül:

21 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 22/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, Templom külső díszkivilágítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Algyő, Templom külső díszkivilágítása című előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyő, Templom külső díszkivilágításának kiépítésével, és azzal, hogy a kivitelezést az Erzol 2000 Kft. végezze. 2) A Képviselő-testület Ft-ot biztosít a Templom külső díszkivilágításának kiépítésére az Általános Fejlesztési Tartalék előirányzat terhére, valamint vállalja az üzemeltetéssel járó költséget. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Üzemeltetési Csoport 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár k. m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k. A kiadmány hiteléül:

22 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 23/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Algyő, Szüret utca gravitációs szennyvízcsatorna fejlesztés tervkészítése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József Algyő, Szüret utca gravitációs szennyvízcsatorna fejlesztés tervkészítése című előterjesztését, és az alábbi döntést hozza: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyő, Szüret utca gravitációs szennyvízcsatorna fejlesztés terv elkészítésével, és azzal, hogy a tervkészítést a TA-BU Bt. végezze. 2) A Képviselő-testület Ft összeget biztosít a Szüret utcai gravitációs szennyvízcsatorna fejlesztés tervkészítésére, a költségvetés Általános Fejlesztési Tartalék előirányzat terhére. Erről értesítésül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Üzemeltetési Csoport 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár k. m. f. Herczeg József s.k. Dr. Varga Ildikó s.k.

23 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 24/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Háziorvosok rendelőinek közműdíj megállapítása (IV.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 26-án megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Háziorvosok rendelőinek közműdíj megállapítása (IV.) tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Háziorvosok rendelőinek közműdíj megállapítása (III.) tárgyban hozott 296/2010. (XII.15.) Kt. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a háziorvosok közmű díjait 50%-ban átvállalja évben, ennek megfelelően módosítja az Egészségház u. 42. szám alatti ingatlan közműdíjaira vonatkozó, január 1-től hatályos megállapodást. Az Egészségházban működő 4 orvosi rendelő (3 felnőtt háziorvosi + 1 fogorvosi rendelő), előtér és kiegészítő helyiségek a Gyeviép Nkftvel történő takarítási munkái Ft/hó díjának 50 %-át január 1. napjától december 31. napjáig tartó időtartamra átvállalta. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Háziorvosok 4) Gyeviép NKft. 5) Dr. Nagy Judit Pálma al 6) Pénzügyi és Adócsoport 7) Irattár K.m.f

24 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 25/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztatás a nem hasznosított önkormányzati ingatlanokról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 26-án megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Tájékoztatás a nem hasznosított önkormányzati ingatlanokról tárgyú előterjesztését és a következő döntést hozta: 1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a tájékoztatást. 2) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a Bányász utca 4., valamint Bányász utca 6. szám alatti ingatlanok jogi helyzetének tisztázásával kapcsolatban járjon el. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Dr. Nagy Judit Pálma al 4) Fejlesztési Csoport 5) Irattár k.m.f. Herceg József sk.

25 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 26/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzésének ellenőrzéséről, valamint Informatikai rendszerének ellenőrzéséről, és Munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzésének ellenőrzéséről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1) A Képviselő-testület az Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést tudomásul veszi. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár K.m.f.

26 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 27/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzésének ellenőrzéséről, valamint Informatikai rendszerének ellenőrzéséről, és Munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Informatikai rendszerének ellenőrzéséről tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1) A Képviselő-testület az Algyő Nagyközség Önkormányzat Informatikai rendszerének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést elfogadja. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár K.m.f.

27 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 28/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzésének ellenőrzéséről, valamint Informatikai rendszerének ellenőrzéséről, és Munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1) A Képviselő-testület az Algyő Nagyközség Önkormányzat Munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést elfogadja. Erről értesítésül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár K.m.f.

28 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 29/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, megtárgyalta a GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét. Erről értesítést kap: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai 4) GYEVITUR Kft. ügyvezető 5) Irattár Helyben Kmf. Herczeg József

29 Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 26-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 30/2011. (I.26.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztatás az előző ülés óta történt eseményekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 26-i ülésén megtárgyalta Herczeg József Polgármester előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 1) A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. Erről értesül: 1) Herczeg József 2) Dr. Varga Ildikó 3) Irattár Helyben Kmf. A kiadmány hiteléül:

30 Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 23-án megtartott soros nyílt ülésének könyvéből. 31/2011. (II.23.) Kt. határozat Tárgy: A február 23. testületi ülés napirendjének elfogadása NYILVÁNOS ÜLÉS évi koncessziós díj megállapítása Előterjesztő: Polgármester évi Vízügyi Építési Alap terhére végzendő munkák Előterjesztő: Polgármester 3. Tájékoztatás vízterhelési díj összegéről Előterjesztő: Polgármester 4. Társadalmi szervezetek évi beszámolója Előterjesztő: Polgármester 5. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének /2011. ( ) Ör. rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról Előterjesztő: Jegyző 6. Társadalmi szervezetek évi támogatási igénye Előterjesztő: Polgármester 7. Az Algyői Sportkör évi beszámolója és évi támogatási igénye Előterjesztő: Polgármester 8. Az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület évi beszámolója és évi támogatási kérelme Előterjesztő: Polgármester 9. Az Algyő Sportjáért Közalapítvány évi beszámolója és évi támogatási igénye Előterjesztő: Polgármester 10. Alapítványok támogatási kérelme Előterjesztő: Polgármester 11. Algyő Nagyközség évi települési rendezvény- és sport naptára Előterjesztő: Polgármester 12. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete Előterjesztő: Polgármester 13. Tájékoztató a méhnyakrák program évi folytatásáról Előterjesztő: Polgármester 14. Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2009. (VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Polgármester 15. A gyermekek védelméről szóló 12/2000. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Jegyző 16. GYEVITUR Kft évi üzleti terve (II.) Előterjesztő: Ügyvezető 17. Támogatási rendszer kialakítása vállalkozások számára Előterjesztő: Polgármester 18. Új iskola eszközbeszerzése és beruházási többletmunkái Előterjesztő: Polgármester 19. Algyő NY-i lakóparkban a 2. és 5. számú utcában 21 db építési telek kialakítása és közművesítése Előterjesztő: Polgármester 20. Algyő, Tiszavirág utca csapadékvíz elvezető rendszer, út és járda építése

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2013. február 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2013. február 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 38/2013.(II.27.) Kt. határozat Tárgy: 2013. február 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 36/2014.(II.12.) Kt. határozat Tárgy: 2014. február 12-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT 268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 431/2012.(XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2012. december 17-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. június 18. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. június 18. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 251/2015. (VI.18.) Kt. határozat Tárgy: 2015. június 18. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirend

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. szeptember 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. szeptember 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 288/2014.(IX.24.) Kt. határozat Tárgy: 2014. szeptember 24-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Zárt ülés 1. Algyő Park Kft. tagi hitelre vonatkozó XV./2012. (VII.25.) számú taggyűlési határozata Előterjesztő: Polgármester

Zárt ülés 1. Algyő Park Kft. tagi hitelre vonatkozó XV./2012. (VII.25.) számú taggyűlési határozata Előterjesztő: Polgármester ülésének könyvéből 308/2012.(IX.26.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 26-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt ülésein készült könyvek határozatai Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 20-i nyílt üléséről 1. 81/ (X. 20.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 150/2014.(V.14.) Kt. határozat Tárgy: 2014. május 14-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 65/2011. (IV. 28.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Kisbusz beszerzése a Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése pályázat keretében Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter beruházási

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 19/2015. (II.25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 25-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása 1. A dömösi 725 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérlésével kapcsolatos döntés Előterjesztő: Herman Jenőné

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben

Az összkerék hajtású gépjármű vásárlásáról szóló 253/2014.(XII.18.) határozat ismételt tárgyalása

Az összkerék hajtású gépjármű vásárlásáról szóló 253/2014.(XII.18.) határozat ismételt tárgyalása Az előterjesztés száma: 210/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. január 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 2. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

59/2014. (04.14.) számú határozat

59/2014. (04.14.) számú határozat könyvéből. Tárgy: napirend elfogadása 59/2014. (04.14.) számú határozat 1) Major közi önkormányzati tulajdonú ingatlan használatával kapcsolatos kérdések rendezése 2) Péteri Gyermekekért Alapítvány kérelmei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. 215/3/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. -a, valamint

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2015. augusztus

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. február 27. 16.00 órától 17.30 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 287/2015. (VII.23.) Kt. határozat Tárgy: 2015. július 23. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirend

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

10. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére

10. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére 10. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: A DAOP-5.2.1/E Települési hulladéklerakók rekultivációja c. pályázathoz saját forrás biztosítása

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 26. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 26. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 40/2014.(II.26.) Kt. határozat Tárgy: 2014. február 26-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 38/2015.(I.28.) Kt. határozat Tárgy: 2015. január 28-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben