KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. április 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 116/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: április 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés: 1. Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Előterjesztő: Polgármester 2. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.27.) Ör. módosítása (VII.) Előterjesztő: Polgármester 3. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének gazdálkodásáról beszámoló, évi Pénzmaradvány jóváhagyása Előterjesztő: Polgármester 4. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.13.) Ör. módosítása (I.) Előterjesztő: Polgármester 5. Beszámoló a I. negyedévi szociális ellátásokról Előterjesztő: Polgármester 6. Beszámoló az adóügyi feladatok I. negyedévi ellátásáról Előterjesztő: Aljegyző 7. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolója Előterjesztő: Polgármester 8. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat évi belső ellenőrzésének Éves összefoglaló jelentéséről Előterjesztő: Polgármester 9. Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeinek normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumainak ellenőrzéséről Előterjesztő: Aljegyző 10. AKTV Kft évi beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Polgármester 11. Gyeviép NKft évi beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Gyeviép NKft. ügyvezető 12. Rákóczi telepi kút üzemeltetése Előterjesztő: Gyeviép NKft. ügyvezető 13. Termelői piac üzemeltetése Előterjesztő: Polgármester 14. Gyevitur Kft évi Mérleg beszámolója Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető

2 15. Beszámoló a Szabadidőközpont területén zajló Szálloda-Konyha beruházásról Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 16. Működési támogatás igénylése Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 17. Épülő cukrászda ügye Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 18. Tájház belső felújítási munkálatai Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 19. Gyevitur Kft. ügyvezető igazgatójának juttatása Előterjesztő: Polgármester 20. Gyermekgyógytornász pályázatok elbírálása Előterjesztő: Polgármester 21. Kosárfonó u. 16. alatti ingatlan közmű fejlesztése Előterjesztő: Polgármester 22. Napelemes rendszerek tervezése önkormányzati ingatlanokra Előterjesztő: Polgármester 23. Vállalkozások támogatásának kiírása Előterjesztő: Polgármester 24. Új szennyvíz bekötés további támogatás nyújtása a lakosság részére Előterjesztő: Polgármester 25. Sportkör támogatási alap megemelése Előterjesztő: Polgármester 26. Algyői Sportkör pályázatához önerő biztosítása Előterjesztő: Polgármester 27. Ezerjófű egyesület kérelme Előterjesztő: Polgármester 28. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Előterjesztő: Polgármester 29. Egyebek, bejelentések 1) Herczeg József 2) Angyal Zsolt 3) Irattár K. m. f

3 117/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul veszi. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Csongrád Megyei Kormányhivatal 4. Rendőrkapitányság Szeged, Tarjánvárosi Rendőrörs 5. Irattár

4 118/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló évi Pénzmaradvány jóváhagyása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót annak részletes megtárgyalása után az alábbiak szerint fogadja el, illetve hagyja jóvá: 1. A Képviselő-testület a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót eft bevételi, és eft kiadási főösszeggel hagyja jóvá. 2. A Képviselő-testület a évi Pénzmaradvány összegét eft-al hagyja jóvá. 3. A Képviselő-testület kéri, hogy a következő testületi ülésre kerüljön kidolgozásra a helyi adók behajtásának lehetősége. 1.)Herczeg József 2.) Angyal Zsolt 3.)Pénzügyi csoportvezető 4.)Irattár

5 119/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.13.) Ör. módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.13.) Ör. módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület felkéri Tiszasziget és Algyő ét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása érdekében, majd a május havi testületi ülésen tárja azt mindkét település Képviselő-testülete elé. 2. A Képviselő-testület kéri, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.13.) rendelete Általános Tartalék sora terhére 200 millió forint kerüljön céltartalékba a termálkút fúrásának kivitelezésére. 1. Herczeg József 2. Ferenczi Ferenc (Tiszasziget) 3. Angyal Zsolt 4. Pénzügyi csoportvezető 5. Irattár

6 120/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete ügy dönt, hogy Ballai Ferenc AKTV Kft. ügyvezető jelenlétére tekintettel módosítja elfogadott napirendje sorrendjét és az AKTV Kft évi beszámolójának elfogadása tárgyú napirend megtárgyalásával folytatja ülését. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

7 121/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: AKTV Kft évi beszámolójának elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József az AKTV Kft évi beszámolójának elfogadása tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Ballai Ferenc ügyvezető Felügyelő Bizottság és könyvvizsgáló által megerősített javaslatát a évi Egyszerűsített éves beszámoló megállapítására vonatkozóan, mely szerint az AKTV Kft évi mérlegének főösszege ,- Ft AKTV Kft évi adóköteles eredménye ,- Ft bevétel, valamint ,- Ft ráfordítás eredményeként ,- Ft. 2. A Képviselő-testület elfogadja az eredmény felosztására vonatkozó ügyvezetői javaslatot, mely szerint ,- adófizetési kötelezettség teljesítését követően a mérleg szerinti eredmény ,- Ft, ami az eredménytartalékba kerül. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Ballai Ferenc ügyvezető 4. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezető 5. Irattár

8 122/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete ügy dönt, hogy módosítja elfogadott napirendje sorrendjét és az AKTV Kft évi beszámolójának elfogadása tárgyú napirend megtárgyalása után a 11. Gyeviép NKft évi beszámolójának elfogadása 12. Rákóczi telepi kút üzemeltetése 13. Termelői piac üzemeltetése 14. Gyevitur Kft évi Mérleg beszámolója 15. Beszámoló a Szabadidőközpont területén zajló Szálloda-Konyha beruházásról 16. Működési támogatás igénylése 17. Épülő cukrászda ügye 18. Tájház belső felújítási munkálatai előterjesztésekkel folytatja ülését. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

9 123/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: GYEVIÉP NKft évi beszámolójának elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP NKft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, április 30. tartott ülésén megtárgyalta Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezető a GYEVIÉP NKft évi beszámolójának elfogadása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a GYEVIÉP NKft Könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság által megerősített évi Egyszerűsített éves beszámolóját az alábbiak szerint: A GYEVIÉP Kft évi mérlegének főösszege: Ft A GYEVIÉP Kft évi mérleg szerinti eredménye: Ft 1) Herczeg József 2) Angyal Zsolt 3) Pénzügyi és Adócsoport 4) GYEVIÉP NKft. ügyvezető 5) Irattár

10 124/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Rákóczi telepi kút üzemeltetése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP NKft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, április 30. tartott ülésén megtárgyalta Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezető a Rákóczi telepi kút üzemeltetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az Üzemeltetési csoportot, hogy a magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal egyedi döntést kérje a Rákóczi telepi kút besorolásának, valamint üzemeltetési feltételének meghatározására vonatkozóan. 1) Herczeg József 2) Angyal Zsolt 3) GYEVIÉP NKft. ügyvezető 4) Irattár

11 125/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Termelői piac üzemeltetése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József a Termelői piac üzemeltetése tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul veszi. 2. A Képviselő-testület a Termelői piac házirendjét a határozat 1. számú melléklete szerint fogadja el. 3. A Képviselő-testület felkéri az Üzemeltetési csoportot, hogy a májusi Képviselőtestületi ülésre, könyvvizsgáló bevonásával dolgozza ki a Termelői piac üzemeltetésének feltételeit. 4. A Képviselő-testület a gombavizsgáló állomás létrehozását nem támogatja. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Üzemeltetési csoport 2. Adó és Pénzügyi csoport 3. Gyeviép NKft 4. Irattár

12 125/2014.(IV.30.) Kt. határozat 1. számú melléklete HÁZIREND TERMELŐI PIAC A működési engedéllyel rendelkező üzemeltető a piaci napokat a valódi őstermelők, kistermelők, családi gazdaságok, szövetkezeti tagok és vásárlók érdekében működteti. A zavartalanság érdekében az árusok kötelesek betartani a Házirendben foglaltakat, ellenkező esetben kizárhatók a piacon történő árusítási lehetőségekből. Az algyői piacon a reklámot, a helyet és a piaccal kapcsolatos szolgáltatásokat az üzemeltető lényegében ingyenesen biztosítja. Az árusítani szándékozóknak meg kell értetniük, hogy ezeken az alkalmakon a szokásos napi piaci árak alatt %-kal kell árusítaniuk, annak érdekében, hogy a vásárlók számára ne csak a hazai minőség, hanem az árak is vonzóvá tegyék bevásárló központok helyett a piacon történő vásárlást. Az árusítási helyek áru fajtánként vannak egymás mellé elhelyezve. - Zöldség-gyümölcs, savanyúság, dísznövény. - Aszalt gyümölcs, méz, puszedli, őrölt paprika, mák, gyógynövény készítmények. - Állati eredetű termékek. (füstölt hús félék, szalonna, zsír) tőkehús, élőállat nem árusítható. - Tej, tejtermék. - Tojás. (jelölt) - Pékárú. Az áruk beszállítását a piacnyitás előtt egy órával lehet megkezdeni. Nyitva tartás a vásárlók részére reggel óráig. Az árus sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsírt, vágott baromfit, tojást is (mint a zöldség-gyümölcs féléket és egyéb termékeket) az Csongrád Megye területéről, a 40 km-es régióhatáron belül, hozhat és árusíthat, az élelmiszer higiéniás szempontok betartása mellett. Nyílt piacunkon tőkehús árusítása tilos. Az árus az árucikkek árát köteles jól olvashatóan kiírni. Hozott hűtőpulthoz szükséges áramot, egyeztetés után a piac üzemeltetője biztosít. A szakhatósági vizsgálatot igénylő áru (vágott állat, baromfi, tej, tejtermék, mák, őrölt paprika, méz, stb.) kizárólag szakhatóság által kiállított érvényes engedély birtokában árusítható. Az árus az általa forgalmazott áru eredetéről felszólítás esetén köteles hitelt érdemlő

13 információt szolgáltatni a piac üzemeltetőjének és a szakhatóságok munkatársainak. Az árus a maga termelte és forgalmazott zöldség-gyümölcs áruról permetezési naplót kell vezessen és a piac üzemeltetőjének és a szakhatóságok munkatársainak felszólítás esetén be kell mutassa. Vadon termő gombát nem lehet árusítani. (kivéve ha az árus maga engedéllyel rendelkező gomba szakértő, vagy ha az áru maga gomba szakértői engedéllyel rendelkezik) A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik. Az árus a keletkező saját hulladékát köteles elszállítani. Az árus az áruját, a göngyölegét az asztalán, vagy alatta helyezheti el, a leborulás veszélye nélkül. A piac területén lévő ivóvíz kutat az árus nem használhatja termékei megtisztítására. Illemhelyet az árusok térítésmentesen használhatják. Tárolást, raktározást a piac üzemeltetője nem vállal. Mérlegkölcsönzéssel a piac üzemeltetője nem foglalkozik. Az árusok kötelesek hatóságilag hitelesített mérlegeket használni. Azt az árust, aki az üzemeltetővel és segítőivel, vásárlókkal, hatósággal szemben botrányos magatartást tanúsít, vagy a Házirend egyéb pontjai ellen vét, figyelmeztetni kell. Ha ennek ellenére sem változtat viselkedésén, ki kell zárni az árusítás lehetőségéből. Az algyői piaci napok helyszíne megfelel az ANTSZ által előírt követelményeknek. Az árusok felelőssége felszólítás esetén az áruk származási helyének igazolása, az élelmiszer higiénia garantálása, permetezési naplók bemutatása. A nyugta, vagy számlaadási kötelezettség teljesítése az árusokra vonatkozó tv. vagy rendelet szerint az árusok felelőssége. Algyői Közös Önkormányzati Hivatal jegyző

14 126/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft évi Mérleg beszámolója Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30-án megtartott ülésén megtárgyalta Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető a Gyevitur Kft évi Mérleg beszámolója tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Gyevitur Kft évi mérleg beszámolóját. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Pénzügyi és Adócsoport 4. Gyevitur Kft ügyvezető 5. Irattár

15 127/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a Szabadidőközpont területén zajló Szálloda-Konyha beruházásról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30-án megtartott ülésén megtárgyalta Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető Beszámoló a Szabadidőközpont területén zajló Szálloda-Konyha beruházásról tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a beszámolót tudomásul veszi, az épülő szálló esetében a kivitelező részéről a felmerült pótmunka igényt a műszaki ellenőr javaslatával egyetértve, tételeiben és összegében jóváhagyja. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Gyevitur Kft ügyvezető 4. Irattár

16 128/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Működési támogatás igénylése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30-án megtartott ülésén megtárgyalta Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető Működési támogatás igénylése tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyevitur Kft ügyvezetőjének beszámolóját a B68-as termálkút üzemelési hibájából eredő megnövekedett költségek tekintetében, és Ft működési támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére, a cég likviditásának biztosítása érdekében a költségvetés Általános Tartalék sora terhére. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Pénzügyi és Adócsoport 4. Gyevitur Kft ügyvezető 5. Irattár

17 129/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Épülő cukrászda ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30-án megtartott ülésén megtárgyalta Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető Épülő cukrászda ügye tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezetőt azzal, hogy a lehető legrövidebb időn belül, a megfelelő fórumokon eljárva tájékozódjon arról, hogy jogszabálynak megfelelően milyen módon lehet a cukrászdát átalakítani büfé vendéglátó egységgé, majd ismereteit tárja a Képviselő-testület elé. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Gyevitur Kft ügyvezető 4. Irattár

18 130/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Tájház belső felújítási munkálatai Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30-án megtartott ülésén megtárgyalta Ökrös Erika Gyevitur Kft ügyvezető a Tájház belső felújítási munkálatai tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és engedélyezi, hogy a Tájház belső felújítási munkálatait elvégezzék. A felújítási munkálatok elvégzésre Ft fejlesztési támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére az Általános Tartalék előirányzat terhére. Az ÁFA összegére Ft tagi kölcsönt nyújt az Általános Tartalék terhére, melynek visszafizetési határideje december Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megismerte Dr. Vass Erika néprajzkutató előadását a Tájház kialakításával kapcsolatban, és egyet ért annak elképzeléseivel. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Pénzügyi és Adócsoport 4. Gyevitur Kft ügyvezető 5. Irattár

19 131/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete ügy dönt, hogy módosítja elfogadott napirendje sorrendjét és a Tájház belső felújítási munkálatai tárgyú napirend megtárgyalása után a 23. Vállalkozások támogatásának kiírása 24. Új szennyvíz bekötés további támogatás nyújtása a lakosság részére 25. Sportkör támogatási alap megemelése 26. Algyői Sportkör pályázatához önerő biztosítása 27. Ezerjófű egyesület kérelme napirendekkel folytatja ülését. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

20 132/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató Vállalkozások támogatása pályázatról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Vállalkozások támogatása kiírása tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint közreműködő szerv végezze el a támogatási rendszerhez kapcsolódó dokumentáció kidolgozását, a támogatások lebonyolítását és éves utánkövetését. 2. A Képviselő-testület elfogadja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a pályázati rendszer kidolgozására és lebonyolítására adott szerződéstervezetben foglalt alábbi vállalkozási díjakat: 3. Pályázati lehetőség promotálása, bemutatása, érdeklődő ügyfelek tájékoztatása: 1.270,- Ft+Áfa/nap a pályázati kiírás napjától a beadás napjáig. A számla kibocsátásának dátuma a pályázat beadási határidejét követő 10. nap. 4. Pályázati anyagok befogadása, feldolgozása, előterjesztése döntésre: ,- Ft+Áfa/db. A számla kibocsátásának dátuma a Képviselő-testület döntését követő 10. nap. 5. Szerződéskötés lebonyolítása, biztosítékok ügyintézése: 5.000,- Ft+Áfa/db. A számla kibocsátásának dátuma az utolsó szerződés aláírását követő nap. 6. A Rendeletben meghatározott létszámfelvétel ellenőrzése: 5000,- Ft+Áfa/támogatott létszám. A számla kibocsátásának dátuma a támogatási szerződésben meghatározott létszámfelvételi határidőt követő 10. nap. 7. Támogatási szerződések után követése: ,- Ft+Áfa/támogatott létszám. A számla kibocsátásának dátuma a támogatási szerződés lejáratát követő május 31 vagy november 30. (a legközelebbi dátum). 8. Támogatási szerződés lezárása, fedezet kiengedés 5.000,- Ft+Áfa/db. A számla kibocsátásának napja, az eljárást követő május 31 vagy november 30 (a legközelebbi dátum). 9. A Képviselő-testület felhívja az Polgármestert a szerződés aláírására. 10. A Képviselő-testület az alábbi pályázati időintervallumokat határozza meg: Pályázat beadási időszakok: május 1. napjától június 30. napjáig november 1. napjától december 31. napjáig Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

21 133/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Új szennyvíz bekötés további támogatás nyújtása a lakosság részére Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 30. napján megtárgyalta Herczeg József Új szennyvíz bekötés további támogatás nyújtása a lakosság részére tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a szennyvíz csatorna ingatlanokba történő bekötésének támogatására ingatlanonként bruttó ,- Ft vissza nem térítendő hozzájárulást biztosít az érintett lakosság részére. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosaival megkötésre kerülő támogatási szerződés aláírására, melyben az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a tervezés és engedélyeztetést elvégezteti legkésőbb november 30. napjáig, míg a lakos kötelezettséget vállal, hogy a rákötést elvégezteti legkésőbb május 31. napjáig. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Üzemeltetési csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

22 134/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Sportkör támogatási alap megemelése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta a Herczeg József Sportkör támogatási alap megemelése tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Sportkör támogatási alapját nem emeli meg. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Fejlesztési csoport 4. Algyői Sportkör 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

23 135/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Sportkör pályázatához önerő biztosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta a Herczeg József Algyői Sportkör pályázatához önerő biztosítása tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a TAO pályázat esetében szükséges önerőt az alábbiak szerint biztosítja: működési pályázathoz ,- forint ipari mosógép beszerzéshez ,- forint két kispad beszerzéséhez ,- forint összesen ,- forintot az Általános Tartalék terhére, az Algyői Sportkör labdarugó szakosztálya részére. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Fejlesztési csoport 4. Algyői Sportkör 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

24 136/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Ezerjófű Egyesület kérelme Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta a Herczeg József az Ezerjófű Egyesület kérelme tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete leveszi napirendjéről az előterjesztés megtárgyalását azzal, hogy további egyeztetések, tárgyalások szükségesek a napirend tárgyát érintő döntés meghozatalához. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Berek Ágota Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület 4. Irattár

25 137/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a évi I. negyedévi szociális ellátásokról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Beszámoló a évi I. negyedévi szociális ellátásokról tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a évi I. negyedévi szociális ellátásokról szóló beszámolót elfogadja. 2. A Képviselő-testület kéri az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 23/2011. (VIII.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, továbbá tájékoztatást az elvégzett környezettanulmányok eredményéről. 1./ Herczeg József 2./ Angyal Zsolt 3./ Igazgatási és szociális csoport 4./ Irattár

26 138/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló az adóügyi feladatok ellátásáról I JAVASLAT Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta Angyal Zsolt Beszámoló az adóügyi feladatok I. negyedévi ellátásáról tárgyban készült előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a I. negyedévi zárást követően elkészített adóügyi beszámolót. 1/ Herczeg József 2/ Angyal Zsolt 3/ Pénzügyi és adócsoport 4/ Irattár

27 139/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolója Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolója tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Önkormányzat összevont adatait tartalmazó évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a mellékletek szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedést a beszámoló közzétételéhez, valamint a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés az Állami Számvevőszéknek való megküldéséhez. 1./Herczeg József 2./Angyal Zsolt 3./Pénzügyi csoportvezető 4./Irattár

28 Melléklet a 139/2014.(IV.30.) Kt. határozathoz Algyő Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+) Ezer forintban Tárgyévi auditált egyszerűsí tett beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen FORRÁSOK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+) Ezer forintban Tárgyévi auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai D) SAJÁT TŐKE Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen Melléklet a 139/2014.(IV.30.) Kt. határozathoz

29 Algyő Nagyközség Önkormányzat Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés év Sor-szám Megnevezés Előirányzat (eft) Teljesítés eft Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások ebből:kamat kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államh belülre 7. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támog, kölcsönnyújtása ÁH.-kívülre Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre Tartalékok (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési költségvetési kiadások ( ) Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása ÁH kívülre 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú garancia és kezességváll.ból származó kifizetés államházt belülre 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú garancia és kezességváll.ból származó kifizetés államházt kívülre 20 Felhalmozási célú céltartalék Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22. Központi beruházási kiadások 23. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen (12+23) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Irányító szerv alá tartozó kv-i szerveknek folyósított működési támogatások Különböző finanszírozási kiadások Függő,átfutó kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi működési bevételek ebből: kamatbevételek Működési célú támogatások ÁH.belülről Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátvétel ÁH.kívülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Központi irányító szervi támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Melléklet a 139/2014.(IV.30.) Kt. határozathoz

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 222/2014.(VII.30.) Kt. határozat Tárgy: 2014. július 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2015.(III.04.) Kt. határozat Tárgy: 2015. március 04. rendkívüli testületi ülés

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Határozatok: 22/2014.(I.30.) 23/2014.(I.30.)

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben