KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület április 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. április 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 116/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: április 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés: 1. Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Előterjesztő: Polgármester 2. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.27.) Ör. módosítása (VII.) Előterjesztő: Polgármester 3. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének gazdálkodásáról beszámoló, évi Pénzmaradvány jóváhagyása Előterjesztő: Polgármester 4. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.13.) Ör. módosítása (I.) Előterjesztő: Polgármester 5. Beszámoló a I. negyedévi szociális ellátásokról Előterjesztő: Polgármester 6. Beszámoló az adóügyi feladatok I. negyedévi ellátásáról Előterjesztő: Aljegyző 7. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolója Előterjesztő: Polgármester 8. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat évi belső ellenőrzésének Éves összefoglaló jelentéséről Előterjesztő: Polgármester 9. Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeinek normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumainak ellenőrzéséről Előterjesztő: Aljegyző 10. AKTV Kft évi beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Polgármester 11. Gyeviép NKft évi beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Gyeviép NKft. ügyvezető 12. Rákóczi telepi kút üzemeltetése Előterjesztő: Gyeviép NKft. ügyvezető 13. Termelői piac üzemeltetése Előterjesztő: Polgármester 14. Gyevitur Kft évi Mérleg beszámolója Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető

2 15. Beszámoló a Szabadidőközpont területén zajló Szálloda-Konyha beruházásról Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 16. Működési támogatás igénylése Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 17. Épülő cukrászda ügye Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 18. Tájház belső felújítási munkálatai Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 19. Gyevitur Kft. ügyvezető igazgatójának juttatása Előterjesztő: Polgármester 20. Gyermekgyógytornász pályázatok elbírálása Előterjesztő: Polgármester 21. Kosárfonó u. 16. alatti ingatlan közmű fejlesztése Előterjesztő: Polgármester 22. Napelemes rendszerek tervezése önkormányzati ingatlanokra Előterjesztő: Polgármester 23. Vállalkozások támogatásának kiírása Előterjesztő: Polgármester 24. Új szennyvíz bekötés további támogatás nyújtása a lakosság részére Előterjesztő: Polgármester 25. Sportkör támogatási alap megemelése Előterjesztő: Polgármester 26. Algyői Sportkör pályázatához önerő biztosítása Előterjesztő: Polgármester 27. Ezerjófű egyesület kérelme Előterjesztő: Polgármester 28. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről Előterjesztő: Polgármester 29. Egyebek, bejelentések 1) Herczeg József 2) Angyal Zsolt 3) Irattár K. m. f

3 117/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul veszi. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Csongrád Megyei Kormányhivatal 4. Rendőrkapitányság Szeged, Tarjánvárosi Rendőrörs 5. Irattár

4 118/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló évi Pénzmaradvány jóváhagyása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót annak részletes megtárgyalása után az alábbiak szerint fogadja el, illetve hagyja jóvá: 1. A Képviselő-testület a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót eft bevételi, és eft kiadási főösszeggel hagyja jóvá. 2. A Képviselő-testület a évi Pénzmaradvány összegét eft-al hagyja jóvá. 3. A Képviselő-testület kéri, hogy a következő testületi ülésre kerüljön kidolgozásra a helyi adók behajtásának lehetősége. 1.)Herczeg József 2.) Angyal Zsolt 3.)Pénzügyi csoportvezető 4.)Irattár

5 119/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.13.) Ör. módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.13.) Ör. módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület felkéri Tiszasziget és Algyő ét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása érdekében, majd a május havi testületi ülésen tárja azt mindkét település Képviselő-testülete elé. 2. A Képviselő-testület kéri, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.13.) rendelete Általános Tartalék sora terhére 200 millió forint kerüljön céltartalékba a termálkút fúrásának kivitelezésére. 1. Herczeg József 2. Ferenczi Ferenc (Tiszasziget) 3. Angyal Zsolt 4. Pénzügyi csoportvezető 5. Irattár

6 120/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete ügy dönt, hogy Ballai Ferenc AKTV Kft. ügyvezető jelenlétére tekintettel módosítja elfogadott napirendje sorrendjét és az AKTV Kft évi beszámolójának elfogadása tárgyú napirend megtárgyalásával folytatja ülését. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

7 121/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: AKTV Kft évi beszámolójának elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József az AKTV Kft évi beszámolójának elfogadása tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Ballai Ferenc ügyvezető Felügyelő Bizottság és könyvvizsgáló által megerősített javaslatát a évi Egyszerűsített éves beszámoló megállapítására vonatkozóan, mely szerint az AKTV Kft évi mérlegének főösszege ,- Ft AKTV Kft évi adóköteles eredménye ,- Ft bevétel, valamint ,- Ft ráfordítás eredményeként ,- Ft. 2. A Képviselő-testület elfogadja az eredmény felosztására vonatkozó ügyvezetői javaslatot, mely szerint ,- adófizetési kötelezettség teljesítését követően a mérleg szerinti eredmény ,- Ft, ami az eredménytartalékba kerül. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Ballai Ferenc ügyvezető 4. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezető 5. Irattár

8 122/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete ügy dönt, hogy módosítja elfogadott napirendje sorrendjét és az AKTV Kft évi beszámolójának elfogadása tárgyú napirend megtárgyalása után a 11. Gyeviép NKft évi beszámolójának elfogadása 12. Rákóczi telepi kút üzemeltetése 13. Termelői piac üzemeltetése 14. Gyevitur Kft évi Mérleg beszámolója 15. Beszámoló a Szabadidőközpont területén zajló Szálloda-Konyha beruházásról 16. Működési támogatás igénylése 17. Épülő cukrászda ügye 18. Tájház belső felújítási munkálatai előterjesztésekkel folytatja ülését. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

9 123/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: GYEVIÉP NKft évi beszámolójának elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP NKft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, április 30. tartott ülésén megtárgyalta Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezető a GYEVIÉP NKft évi beszámolójának elfogadása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a GYEVIÉP NKft Könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság által megerősített évi Egyszerűsített éves beszámolóját az alábbiak szerint: A GYEVIÉP Kft évi mérlegének főösszege: Ft A GYEVIÉP Kft évi mérleg szerinti eredménye: Ft 1) Herczeg József 2) Angyal Zsolt 3) Pénzügyi és Adócsoport 4) GYEVIÉP NKft. ügyvezető 5) Irattár

10 124/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Rákóczi telepi kút üzemeltetése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP NKft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, április 30. tartott ülésén megtárgyalta Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezető a Rákóczi telepi kút üzemeltetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az Üzemeltetési csoportot, hogy a magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal egyedi döntést kérje a Rákóczi telepi kút besorolásának, valamint üzemeltetési feltételének meghatározására vonatkozóan. 1) Herczeg József 2) Angyal Zsolt 3) GYEVIÉP NKft. ügyvezető 4) Irattár

11 125/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Termelői piac üzemeltetése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József a Termelői piac üzemeltetése tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul veszi. 2. A Képviselő-testület a Termelői piac házirendjét a határozat 1. számú melléklete szerint fogadja el. 3. A Képviselő-testület felkéri az Üzemeltetési csoportot, hogy a májusi Képviselőtestületi ülésre, könyvvizsgáló bevonásával dolgozza ki a Termelői piac üzemeltetésének feltételeit. 4. A Képviselő-testület a gombavizsgáló állomás létrehozását nem támogatja. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Üzemeltetési csoport 2. Adó és Pénzügyi csoport 3. Gyeviép NKft 4. Irattár

12 125/2014.(IV.30.) Kt. határozat 1. számú melléklete HÁZIREND TERMELŐI PIAC A működési engedéllyel rendelkező üzemeltető a piaci napokat a valódi őstermelők, kistermelők, családi gazdaságok, szövetkezeti tagok és vásárlók érdekében működteti. A zavartalanság érdekében az árusok kötelesek betartani a Házirendben foglaltakat, ellenkező esetben kizárhatók a piacon történő árusítási lehetőségekből. Az algyői piacon a reklámot, a helyet és a piaccal kapcsolatos szolgáltatásokat az üzemeltető lényegében ingyenesen biztosítja. Az árusítani szándékozóknak meg kell értetniük, hogy ezeken az alkalmakon a szokásos napi piaci árak alatt %-kal kell árusítaniuk, annak érdekében, hogy a vásárlók számára ne csak a hazai minőség, hanem az árak is vonzóvá tegyék bevásárló központok helyett a piacon történő vásárlást. Az árusítási helyek áru fajtánként vannak egymás mellé elhelyezve. - Zöldség-gyümölcs, savanyúság, dísznövény. - Aszalt gyümölcs, méz, puszedli, őrölt paprika, mák, gyógynövény készítmények. - Állati eredetű termékek. (füstölt hús félék, szalonna, zsír) tőkehús, élőállat nem árusítható. - Tej, tejtermék. - Tojás. (jelölt) - Pékárú. Az áruk beszállítását a piacnyitás előtt egy órával lehet megkezdeni. Nyitva tartás a vásárlók részére reggel óráig. Az árus sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsírt, vágott baromfit, tojást is (mint a zöldség-gyümölcs féléket és egyéb termékeket) az Csongrád Megye területéről, a 40 km-es régióhatáron belül, hozhat és árusíthat, az élelmiszer higiéniás szempontok betartása mellett. Nyílt piacunkon tőkehús árusítása tilos. Az árus az árucikkek árát köteles jól olvashatóan kiírni. Hozott hűtőpulthoz szükséges áramot, egyeztetés után a piac üzemeltetője biztosít. A szakhatósági vizsgálatot igénylő áru (vágott állat, baromfi, tej, tejtermék, mák, őrölt paprika, méz, stb.) kizárólag szakhatóság által kiállított érvényes engedély birtokában árusítható. Az árus az általa forgalmazott áru eredetéről felszólítás esetén köteles hitelt érdemlő

13 információt szolgáltatni a piac üzemeltetőjének és a szakhatóságok munkatársainak. Az árus a maga termelte és forgalmazott zöldség-gyümölcs áruról permetezési naplót kell vezessen és a piac üzemeltetőjének és a szakhatóságok munkatársainak felszólítás esetén be kell mutassa. Vadon termő gombát nem lehet árusítani. (kivéve ha az árus maga engedéllyel rendelkező gomba szakértő, vagy ha az áru maga gomba szakértői engedéllyel rendelkezik) A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik. Az árus a keletkező saját hulladékát köteles elszállítani. Az árus az áruját, a göngyölegét az asztalán, vagy alatta helyezheti el, a leborulás veszélye nélkül. A piac területén lévő ivóvíz kutat az árus nem használhatja termékei megtisztítására. Illemhelyet az árusok térítésmentesen használhatják. Tárolást, raktározást a piac üzemeltetője nem vállal. Mérlegkölcsönzéssel a piac üzemeltetője nem foglalkozik. Az árusok kötelesek hatóságilag hitelesített mérlegeket használni. Azt az árust, aki az üzemeltetővel és segítőivel, vásárlókkal, hatósággal szemben botrányos magatartást tanúsít, vagy a Házirend egyéb pontjai ellen vét, figyelmeztetni kell. Ha ennek ellenére sem változtat viselkedésén, ki kell zárni az árusítás lehetőségéből. Az algyői piaci napok helyszíne megfelel az ANTSZ által előírt követelményeknek. Az árusok felelőssége felszólítás esetén az áruk származási helyének igazolása, az élelmiszer higiénia garantálása, permetezési naplók bemutatása. A nyugta, vagy számlaadási kötelezettség teljesítése az árusokra vonatkozó tv. vagy rendelet szerint az árusok felelőssége. Algyői Közös Önkormányzati Hivatal jegyző

14 126/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft évi Mérleg beszámolója Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30-án megtartott ülésén megtárgyalta Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető a Gyevitur Kft évi Mérleg beszámolója tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Gyevitur Kft évi mérleg beszámolóját. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Pénzügyi és Adócsoport 4. Gyevitur Kft ügyvezető 5. Irattár

15 127/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a Szabadidőközpont területén zajló Szálloda-Konyha beruházásról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30-án megtartott ülésén megtárgyalta Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető Beszámoló a Szabadidőközpont területén zajló Szálloda-Konyha beruházásról tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a beszámolót tudomásul veszi, az épülő szálló esetében a kivitelező részéről a felmerült pótmunka igényt a műszaki ellenőr javaslatával egyetértve, tételeiben és összegében jóváhagyja. Erről értesül: 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Gyevitur Kft ügyvezető 4. Irattár

16 128/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Működési támogatás igénylése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30-án megtartott ülésén megtárgyalta Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető Működési támogatás igénylése tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyevitur Kft ügyvezetőjének beszámolóját a B68-as termálkút üzemelési hibájából eredő megnövekedett költségek tekintetében, és Ft működési támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére, a cég likviditásának biztosítása érdekében a költségvetés Általános Tartalék sora terhére. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Pénzügyi és Adócsoport 4. Gyevitur Kft ügyvezető 5. Irattár

17 129/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Épülő cukrászda ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30-án megtartott ülésén megtárgyalta Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető Épülő cukrászda ügye tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezetőt azzal, hogy a lehető legrövidebb időn belül, a megfelelő fórumokon eljárva tájékozódjon arról, hogy jogszabálynak megfelelően milyen módon lehet a cukrászdát átalakítani büfé vendéglátó egységgé, majd ismereteit tárja a Képviselő-testület elé. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Gyevitur Kft ügyvezető 4. Irattár

18 130/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Tájház belső felújítási munkálatai Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30-án megtartott ülésén megtárgyalta Ökrös Erika Gyevitur Kft ügyvezető a Tájház belső felújítási munkálatai tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és engedélyezi, hogy a Tájház belső felújítási munkálatait elvégezzék. A felújítási munkálatok elvégzésre Ft fejlesztési támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére az Általános Tartalék előirányzat terhére. Az ÁFA összegére Ft tagi kölcsönt nyújt az Általános Tartalék terhére, melynek visszafizetési határideje december Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megismerte Dr. Vass Erika néprajzkutató előadását a Tájház kialakításával kapcsolatban, és egyet ért annak elképzeléseivel. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Pénzügyi és Adócsoport 4. Gyevitur Kft ügyvezető 5. Irattár

19 131/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Napirend módosítás Algyő Nagyközség Képviselő-testülete ügy dönt, hogy módosítja elfogadott napirendje sorrendjét és a Tájház belső felújítási munkálatai tárgyú napirend megtárgyalása után a 23. Vállalkozások támogatásának kiírása 24. Új szennyvíz bekötés további támogatás nyújtása a lakosság részére 25. Sportkör támogatási alap megemelése 26. Algyői Sportkör pályázatához önerő biztosítása 27. Ezerjófű egyesület kérelme napirendekkel folytatja ülését. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

20 132/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Tájékoztató Vállalkozások támogatása pályázatról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Vállalkozások támogatása kiírása tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint közreműködő szerv végezze el a támogatási rendszerhez kapcsolódó dokumentáció kidolgozását, a támogatások lebonyolítását és éves utánkövetését. 2. A Képviselő-testület elfogadja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a pályázati rendszer kidolgozására és lebonyolítására adott szerződéstervezetben foglalt alábbi vállalkozási díjakat: 3. Pályázati lehetőség promotálása, bemutatása, érdeklődő ügyfelek tájékoztatása: 1.270,- Ft+Áfa/nap a pályázati kiírás napjától a beadás napjáig. A számla kibocsátásának dátuma a pályázat beadási határidejét követő 10. nap. 4. Pályázati anyagok befogadása, feldolgozása, előterjesztése döntésre: ,- Ft+Áfa/db. A számla kibocsátásának dátuma a Képviselő-testület döntését követő 10. nap. 5. Szerződéskötés lebonyolítása, biztosítékok ügyintézése: 5.000,- Ft+Áfa/db. A számla kibocsátásának dátuma az utolsó szerződés aláírását követő nap. 6. A Rendeletben meghatározott létszámfelvétel ellenőrzése: 5000,- Ft+Áfa/támogatott létszám. A számla kibocsátásának dátuma a támogatási szerződésben meghatározott létszámfelvételi határidőt követő 10. nap. 7. Támogatási szerződések után követése: ,- Ft+Áfa/támogatott létszám. A számla kibocsátásának dátuma a támogatási szerződés lejáratát követő május 31 vagy november 30. (a legközelebbi dátum). 8. Támogatási szerződés lezárása, fedezet kiengedés 5.000,- Ft+Áfa/db. A számla kibocsátásának napja, az eljárást követő május 31 vagy november 30 (a legközelebbi dátum). 9. A Képviselő-testület felhívja az Polgármestert a szerződés aláírására. 10. A Képviselő-testület az alábbi pályázati időintervallumokat határozza meg: Pályázat beadási időszakok: május 1. napjától június 30. napjáig november 1. napjától december 31. napjáig Erről értesítést kap: 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Településüzemeltetési Csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

21 133/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Új szennyvíz bekötés további támogatás nyújtása a lakosság részére Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 30. napján megtárgyalta Herczeg József Új szennyvíz bekötés további támogatás nyújtása a lakosság részére tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a szennyvíz csatorna ingatlanokba történő bekötésének támogatására ingatlanonként bruttó ,- Ft vissza nem térítendő hozzájárulást biztosít az érintett lakosság részére. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosaival megkötésre kerülő támogatási szerződés aláírására, melyben az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a tervezés és engedélyeztetést elvégezteti legkésőbb november 30. napjáig, míg a lakos kötelezettséget vállal, hogy a rákötést elvégezteti legkésőbb május 31. napjáig. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Üzemeltetési csoport 4. Fejlesztési csoport 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

22 134/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Sportkör támogatási alap megemelése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta a Herczeg József Sportkör támogatási alap megemelése tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Sportkör támogatási alapját nem emeli meg. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Fejlesztési csoport 4. Algyői Sportkör 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

23 135/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Algyői Sportkör pályázatához önerő biztosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta a Herczeg József Algyői Sportkör pályázatához önerő biztosítása tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a TAO pályázat esetében szükséges önerőt az alábbiak szerint biztosítja: működési pályázathoz ,- forint ipari mosógép beszerzéshez ,- forint két kispad beszerzéséhez ,- forint összesen ,- forintot az Általános Tartalék terhére, az Algyői Sportkör labdarugó szakosztálya részére. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Fejlesztési csoport 4. Algyői Sportkör 5. Pénzügyi és Adócsoport 6. Irattár

24 136/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Ezerjófű Egyesület kérelme Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta a Herczeg József az Ezerjófű Egyesület kérelme tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete leveszi napirendjéről az előterjesztés megtárgyalását azzal, hogy további egyeztetések, tárgyalások szükségesek a napirend tárgyát érintő döntés meghozatalához. 1. Herczeg József 2. Angyal Zsolt 3. Berek Ágota Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület 4. Irattár

25 137/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló a évi I. negyedévi szociális ellátásokról Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a április 30. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Beszámoló a évi I. negyedévi szociális ellátásokról tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a évi I. negyedévi szociális ellátásokról szóló beszámolót elfogadja. 2. A Képviselő-testület kéri az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 23/2011. (VIII.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, továbbá tájékoztatást az elvégzett környezettanulmányok eredményéről. 1./ Herczeg József 2./ Angyal Zsolt 3./ Igazgatási és szociális csoport 4./ Irattár

26 138/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló az adóügyi feladatok ellátásáról I JAVASLAT Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta Angyal Zsolt Beszámoló az adóügyi feladatok I. negyedévi ellátásáról tárgyban készült előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a I. negyedévi zárást követően elkészített adóügyi beszámolót. 1/ Herczeg József 2/ Angyal Zsolt 3/ Pénzügyi és adócsoport 4/ Irattár

27 139/2014.(IV.30.) Kt. határozat Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolója Algyő Nagyközség Képviselő-testülete április 30. napján tartott ülésén megtárgyalta Herczeg József Algyő Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolója tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Önkormányzat összevont adatait tartalmazó évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a mellékletek szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedést a beszámoló közzétételéhez, valamint a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés az Állami Számvevőszéknek való megküldéséhez. 1./Herczeg József 2./Angyal Zsolt 3./Pénzügyi csoportvezető 4./Irattár

28 Melléklet a 139/2014.(IV.30.) Kt. határozathoz Algyő Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+) Ezer forintban Tárgyévi auditált egyszerűsí tett beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen FORRÁSOK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+) Ezer forintban Tárgyévi auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai D) SAJÁT TŐKE Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen Melléklet a 139/2014.(IV.30.) Kt. határozathoz

29 Algyő Nagyközség Önkormányzat Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés év Sor-szám Megnevezés Előirányzat (eft) Teljesítés eft Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások ebből:kamat kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államh belülre 7. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támog, kölcsönnyújtása ÁH.-kívülre Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre Tartalékok (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési költségvetési kiadások ( ) Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása ÁH kívülre 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú garancia és kezességváll.ból származó kifizetés államházt belülre 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú garancia és kezességváll.ból származó kifizetés államházt kívülre 20 Felhalmozási célú céltartalék Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22. Központi beruházási kiadások 23. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen (12+23) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Irányító szerv alá tartozó kv-i szerveknek folyósított működési támogatások Különböző finanszírozási kiadások Függő,átfutó kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi működési bevételek ebből: kamatbevételek Működési célú támogatások ÁH.belülről Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátvétel ÁH.kívülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH.belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Központi irányító szervi támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Melléklet a 139/2014.(IV.30.) Kt. határozathoz

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 36/2014.(II.12.) Kt. határozat Tárgy: 2014. február 12-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT 268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. szeptember 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. szeptember 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 288/2014.(IX.24.) Kt. határozat Tárgy: 2014. szeptember 24-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 150/2014.(V.14.) Kt. határozat Tárgy: 2014. május 14-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/28. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 28.évi költségvetési mérlege Srsz 28. évi 28. évi Kiadási előirányzat-csoport eredeti Srsz 1 2 6 1 11 15 Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások Pénzforgalmi

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2015 Költségvetési bevételek 1 275 Költségvetési kiadások 1 275 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben