Ellenõrzési oktatási programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellenõrzési oktatási programok"

Átírás

1 Ellenõrzési oktatási programok HÍRLEVÉL õsz A Belsõ Ellenõrök Magyarországi Közhasznú Szervezete kiemelt feladatának tekinti a szakma hazai fejlõdésének elõsegítését, ezért az ETK zrt-vel közösen folyamatosan fejleszti képzési rendszerét. A BEMSZ elnöksége által jóváhagyott új, többlépcsõs tanfolyami struktúra a szakemberek folyamatos továbbképzését biztosítja az alapoktól a középszintû képzéseken át a szenior képzésekig. A tanfolyami rendszer széles körben elismert oklevelekkel igazolja a megszerzett tudásszintet, illetve a továbbképzéseken teljesítheti a szakértõi oklevelek két évenkénti kötelezõ megújításának kötelezettségét is. A képzések a társszakmák felé is nyitottak, így belsõ ellenõr kollégák mellett várjuk a gazdasági szakterületen, ellenõrzéssel, kontrolokkal foglalkozó vezetõket, könyvvizsgálókat és külsõ ellenõröket. Tanfolyamaink költségei a szakképzési alap terhére elszámolhatóak! Szolgáltató zrt. Belsõ Ellenõrök Magyarországi Közhasznú Szervezete

2 2 A tanfolyami rendszer 1. Alapozó képzések BELSÕ ELLENÕRÖK KÉPZÉSI PROGRAMJA Négynapos, átfogó, rendszerezõ szakmai képzés, vizsgával, a BEMSZ Ellenõrzési Szakértõ oklevelével Ajánljuk: gyakorló belsõ ellenõröknek tudásuk rendszerezésére, frissítésére, az ellenõrzéshez kapcsolódó területen dolgozó szakembereknek, akik meg kívánnak ismerkedni a szakma alapjaival, felsõfokú szakirányú végzettséggel rendelkezõ pályakezdõk számára. A sikeresen vizsgázók bekerülnek a BEMSZ Szakértõi névjegyzékébe, amelyet a szervezet a honlapján közzétesz. A BEMSZ elnökségi határozata alapján, a Szakértõi névjegyzékben történõ szereplés feltételeként elõírja a folyamatos, legalább kétévenkénti továbbképzésben való részvételt. A nyilvántartásból törlésre kerül, aki ezt nem teljesíti. A továbbképzésen való részvételt elõször december 31.-ig kell igazolni. A Szakértõi névjegyzékben való bennmaradáshoz a BEMSZ a következõ továbbképzési lehetõségeket ismeri el: részvétel az Ellenõrzéstechnika tanfolyamon, részvétel Belsõ Ellenõrök Továbbképzési Programján, középszintû képzésben, CIA, CISA, CSSA oklevél megszerzése. ELLENÕRZÉSTECHNIKA tanfolyam Háromnapos gyakorlati képzés a különbözõ szakterületeken dolgozó auditorok számára, az ellenõrzési módszertanok, technikák gyakorlása Ajánljuk: gyakorló belsõ ellenõröknek, az ellenõrzési területeken dolgozó szakembereknek. Belsõ Ellenõrök Képzési Programján oklevelet szerzettek számára. A tanfolyamon sikeres vizsgát tett hallgatók BEMSZ oklevélben részesülnek, amely egyben a Szakértõi névjegyzékben való szereplést további 2 évig biztosítja.

3 2. Középszintû képzés 3 BELSÕ ELLENÕRÖK TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA Két és félnapos, 5 modulból álló, kétévente új tematikával indított továbbképzési program a belsõ ellenõrzés egyes szakterületeinek részletes áttekintésével, az ágazati sajátosságok elemzésével mélyíti el a résztvevõk tudását. Ajánljuk: a Belsõ Ellenõrök Képzési Programján oklevelet szerzett szakembereknek, belsõ ellenõrök, könyvvizsgálók, az ellenõrzésben érdekelt szakemberek számára, gazdasági területet is irányító vezetõknek. A képzésen való részvétel feltétele: két év gyakorlat a belsõ ellenõrzés, illetve az ellenõrzéshez kapcsolódó területen, vagy a Belsõ Ellenõrök Képzési Programján szerzett oklevél. A programon részt vett és sikeresen vizsgázott hallgatók BEMSZ oklevelet és részvételi igazolást kapnak. Akik már rendelkeznek a Belsõ Ellenõrök Képzési Programján megszerzett oklevéllel, vagy az érvényes CIA, CISA, CSSA oklevéllel, bekerülnek a BEMSZ Képesített belsõ ellenõrzési szakértõi névjegyzékébe, amelyet a szervezet a honlapján közzétesz. ABelsõ Ellenõrök Továbbképzési Programján szerzett oklevél frissítéséhez valamint a Képesített belsõ ellenõrzési szakértõi névjegyzékben folyamatos szerepléshez a tanfolyamot és a vizsgát kétévente meg kell ismételni. A CIA oklevéllel rendelkezõk a továbbképzési programon való részvétel után 24 CPE pontot kapnak. 3. Senior képzések CIA (CERTIFIED INTERNAL AUDITOR) VIZSGAFELKÉSZÍTÕ TRÉNING Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezete (IIA) legfelsõ szintû oklevelének megszerzését elõsegítõ, négyszer négynapos képzés. Ajánljuk az alap- és középfokú képzéseket sikeresen elvégzõ gyakorlott ellenõrzési szakembereknek, felkészült ellenõrzési szakembereknek, akik tudásukat nemzetközi szintû oklevéllel kívánják igazolni. MINÕSÍTETT EURÓPAI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ETK zrt. képzése Az Európai Vizsga- és Minõsítõ Szövetség felügyelete alatt folyó képzés az irányítási folyamatok, a kockázatkezelés és a belsõ kontrollrendszer témakörében magyar nyelven megszerezhetõ, Certified European Internal Financial Control Assessor oklevéllel. Ajánljuk tudásukat nemzetközi szintû oklevéllel igazolni kívánó felkészült ellenõrzési és gazdasági szakembereknek. A közeljövõben CISA és CSSA felkészítõ tréningek indítását is tervezzük.

4 4 1. Alapozó képzések Belsõ Ellenõrök Képzési Programja A hetedik éve meghirdetett, szaktudást megalapozó tanfolyamot évente kétszer indítjuk. A négyszer egynapos képzés négy modulra tagolódik. Az általános belsõ ellenõrzési ismeretek áttekintõ három modulját követõen a negyedik szekciónként dolgozza fel a szakágazati sajátosságokat. A tanfolyam a évi program továbbfejlesztett anyagára épül. Oklevél A négy modult elvégzõ hallgatók számára vizsgalehetõséget biztosítunk. A BEMSZ elnöksége által jóváhagyott ellenõrzõ tesztsorozat sikeres megoldása esetén a hallgatók oklevelet kapnak, melyet a Belsõ Ellenõrök Magyarországi Közhasznú Szervezete regisztrál, és felkerülnek a BEMSZ Belsõ ellenõrzési szakértõ listájára. A listán való fennmaradást a BEMSZ továbbképzésekben 2 évenként történõ részvétellel lehet biztosítani. Ajánljuk szaktudásukat elmélyíteni kívánó belsõ ellenõröknek, az ellenõrzési területtel kapcsolatba kerülõ szakembereknek, könyvvizsgálóknak, vezetõknek, gazdasági területen végzett felsõfokú végzettségû pályakezdõknek. A tanfolyam helyszíne Lion's Garden Hotel, Budapest, XIV. Cházár András u. 4. A tanfolyam díja Négy modul együtt Ft + áfa. Egy modul Ft + áfa. Kizárólag önkormányzatok és intézményeik részére Ft + áfa, illetve egy modul Ft + áfa. Az utóvizsga díja Ft + áfa. A tanfolyam ára tartalmazza a vizsgadíjat, a jegyzetet és az ellátást, de nem tartalmazza a vendéglátás után fizetendõ járulékokat. Két, vagy több résztvevõ együttes jelentkezése esetén 5% kedvezményt biztosítunk. Tanfolyami idõpontok, képzési program 1. MODUL: OKTÓBER 8. Elõadó: Dr. Galambos Péter, BEMSZ elnökségi tag A belsõ ellenõrzéssel kapcsolatos alapvetõ ismeretek összefoglalása Az ellenõrzés funkciói, folyamatai IIA normák, Etikai Kódex 2. MODUL: OKTÓBER 15. Elõadó: Horváth Gergely Krisztián A belsõ ellenõrzés informatikai alapjai, és IT audit technikák, minõségbiztosítás Belsõ ellenõrzést támogató folyamatok Informatikai alapok és IT-audit technikák Kontroll keretrendszerek a belsõ ellenõrzés támogatására 3. MODUL: OKTÓBER 22. Elõadók: Dr. Buxbaum Miklós és Dr. Fekete István Kontrollrendszerek és a belsõ ellenõrzés Kockázatelemzés, kockázatkezelés 4. MODUL: OKTÓBER 29. Elõadók: Mátyás Sándor, Vondorkovics Ágnes Hitelintézetek, pénzügyi intézmények belsõ ellenõrzési szervezete, rendszere, az ellenõrzési tevékenység egyes feladatai, üzleti és mûködési kockázatok Elõadó: dr: Buxbaum Miklós Ipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalatok ellenõrzési rendszere, belsõ ellenõrzési feladatok ellátása, sajátosságok és esettanulmányok Elõadó: dr. Saly Ferenc A helyi önkormányzatok ellenõrzési rendszerének mûködtetése, sajátosságok és esettanulmányok Vizsga november 5. Vizsgára jelentkezhet, aki mind a négy modult elvégezte. A vizsga 80 tesztkérdésbõl áll. A hallgató a kérdések 60%-ának helyes megválaszolása esetén megfelelt, 80%-ának helyes megválaszolása esetén kiválóan megfelelt minõsítéssel a BEMSZ hivatalos oklevelét kapják. A könyvvizsgálók a tanfolyam elvégzéséért 12 kreditpontot kapnak.

5 1. Alapozó képzések 5 Ellenõrzéstechnika tanfolyam Aháromnapos tanfolyam kislétszámú, gyakorlatorientált tréning, mely az elméleti összefoglalók mellett az egyes részfeladatok gyakorlati megvalósítására koncentrál. A hallgatók csoportos munkával és önálló feladatmegoldással fejlesztik, ellenõrzik tudásukat. Ajánljuk Oklevél Idõpont a Belsõ ellenõrök képzési programján oklevelet szerzett szakembereknek a mindennapi munkájukban segítséget igénylõ kollegáknak kezdõ belsõ ellenõrök számára ellenõrzésben, irányításban éredkelt szakemberek számára A képzés során kiadott feladatok sikeres megoldásával lehet oklevelet szerezni. A BEMSZ a Szakértõi névjegyzékben történõ szereplés feltételeként elõírja a folyamatos, legalább kétévenkénti továbbképzésben való részvételt, az Ellenõrzéstechnika tanfolyamot továbbképzésként elismeri november 25. csütörtök, 26. péntek, december 3. péntek óráig. Vizsga: december 3. péntek óráig A tanfolyam díja Ft + áfa Belsõ Ellenõrök Képzési Programján sikeres vizsgát tett hallgatók számára 10% kedvezmény BEMSZ tagok számára 20% kedvezmény Vállalati szakágazat Helyszín: Lion's Garden Hotel, Budapest XIV. Cházár András u. 4. Programvezetõ: dr. Buxbaum Miklós Képzési program vállalati szakágazat A Belsõ Ellenõrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normái A Belsõ ellenõrzés helye a vállalatirányítás rendszerében A vállalat kontroll rendszere és ezek szervezetei A vállalati rendszerek kapcsolatai a belsõ ellenõrzéssel Fontosabb belsõ ellenõrzési módszerek A belsõ ellenõrzés tervezési feladatai A belsõ ellenõrzési megbízás végrehajtása Belsõ ellenõrzési technikák Minõsített jelentéskészítés Belsõ ellenõrzési tevékenység nyilvántartási és dokumentációs rendszere Minõség a belsõ ellenõrzési munkában A belsõ ellenõr, mint tanácsadó Vállalatcsoportok belsõ ellenõrzési rendszere A belsõ ellenõrzési szervezet beszámolási kötelezettsége Pénzügyi szakágazat Helyszín: UniCredit Bank, Budapest, V. Szabadság tér 5-6. Programvezetõ: Mátyás Sándor 1 2. nap általános banktechnika, 3. nap szakosodás bankok, biztosítók, illetve takarékszövetkezetek ágazatra Képzési program pénzügyi szakágazat Nemzetközi standardok adaptálása Belsõ ellenõrzés szervezeti funkciója Belsõ ellenõrzési rendszer Kockázatalapú ellenõrzési stratégia és belsõ ellenõrzési éves munkaterv készítése Auditfolyamat minõségi követelmények Belsõ ellenõrzés saját kockázatértékelése A független belsõ ellenõrzési tevékenység folyamata, feladatai, esettanulmányok bemutatása Vizsgálat elõkészítés Helyszíni audit végrehajtása Kockázatorientált jelentéskészítés Jelentés tervezet készítés, egyeztetés Az ellenõrzési munka dokumentumainak archiválása Az ellenõrzési munka minõségének biztosítása Üzleti területek kockázatalapú belsõ ellenõrzési vizsgálata Hitelezési tevékenység, letétkezelési területek, fiókhálózat vizsgálata Mûködési kockázatok vizsgálata A belsõ ellenõrzés a számvitel és a könyvvizsgálat tükrében Monitoring, a realizálási folyamat és annak nyomon követése

6 6 2. Középszintû képzés Belsõ Ellenõrök Továbbképzési Programja A BEMSZ és az ETK zrt évben meghirdetett új oktatási programja a belsõ ellenõrök folyamatos továbbképzésére ad lehetõséget. A 3 napos oktatási program biztosítani kívánja, hogy a gyakorló belsõ ellenõrök a mindenkori legfrissebb szakmai tudás birtokában végezhessék munkájukat, és igazolhassák, hogy a képzéseken való részvétellel folyamatosan megfelelnek a belsõ ellenõrzéssel szemben támasztott követelményeknek. Kinek ajánljuk a Belsõ Ellenõrök Képzési Programján oklevelet szerzett szakembereknek, belsõ ellenõrök, könyvvizsgálók, az ellenõrzésben érdekelt szakembereknek, köz- és magánszféra belsõ pénzügyi kontrolljaival, kockázatkezeléssel foglalkozó szakembereknek, gazdasági területet is irányító vezetõknek, ezekre a szakterületre specializálódni kívánó gyakorló és pályakezdõ szakembereknek. CIA oklevéllel rendelkezõk számára 24 kreditpont. Oklevelek A Belsõ Ellenõrök Képzési Programja oklevelével, továbbá CIA, CISA és CCSA képesítéssel rendelkezõk sikeres vizsga esetén Képesített belsõ ellenõrzési szakértõ oklevélben részesülnek, és felkerülnek a BEMSZ a továbbképzést is igazoló Képesített belsõ ellenõrzési szakértõi listájára. Egyéb esetekben a sikeresen vizsgázók Továbbképzésben részt vett és a vizsgakövetelményeknek megfelelt oklevélben részesülnek. Az oklevelek a megszerzéstõl számított két évig érvényesek. Vizsga lehetõség A vizsgák a 3. oktatási napon óra között zajlanak. A hallgatóknak 25 feleletválasztós kérdésre kell a rendelkezésre álló 80 perc alatt válaszolni: 15 helyes válasz esetén a vizsgakövetelményeknek megfelelt, 20 helyes válasz esetén kiválóan megfelelt minõsítést nyernek. A BEMSZ elnöksége által jóváhagyott ellenõrzõ tesztsorozat sikeres megoldása esetén a hallgatók a szakmai szervezet hivatalos oklevelét kapják. A tanfolyam felépítése A háromnapos képzést kétévente új tematikával rendezzük meg. Az elsõ két napon négy, kiemelten fontos témakör kerül feldolgozásra, az ellenõrzések szakszerû lefolytatásának, illetve a vizsgálati eredmények feldolgozásának, prezentálásának kifejtésével. A harmadik napon elsõsorban a korábban tanultak ágazati sajátosságait tekintjük át a pénzügyi, vállalati és közigazgatási szakterületeken. Szakértõi nyilvántartás A Belsõ Ellenõrök Képzési Programján oklevelet szerzett hallgatók sikeres vizsga esetén Képesített belsõ ellenõrzési szakértõ oklevelet kapnak. Ugyanezen oklevélre jogosultak a továbbképzési programban eredményesen részt vett CIA, CISA és CCSA képesítéssel rendelkezõ belsõ ellenõrök. A Képesített belsõ ellenõrzési szakértõkrõl a BEMSZ nyilvános listát vezet, az ott szereplõ szakembereknek a továbbképzési programban két évente részt kell venniük. Szakmai alapok A Belsõ Ellenõrök Továbbképzési Programja az IIA (Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezete) irányelveinek, a vonatkozó hazai törvények és rendeletek elõírásainak, valamint az Európai Unió elvárásainak figyelembe vételével került kidolgozásra, oly módon, hogy az támogassa valamennyi szakterületen dolgozó belsõ ellenõr mindennapi munkáját.

7 Részletes tanfolyami információk A tanfolyamok idõpontjai Õszi tanfolyam Az elsõ két oktatási nap két-két idõpontban kerül meghirdetésre (választható), az óra- és vizsgabeosztás változatlan 1 2. modul a tanfolyam választható napja: november 4. vagy modul a tanfolyam választható napja: november 11. vagy modul és vizsga pénzügyi szakterület: november modul és vizsga vállalati és közigazgatási szakterület: november 19. Pótvizsga: december 3., 10 órától. A tanfolyam helyszíne Lion's Garden Hotel, Budapest, XIV. Cházár András u. 4. A tanfolyam részvételi díja Ft + áfa Belsõ Ellenõrök Képzési Programján sikeres vizsgát tett hallgatók számára 10% kedvezmény. BEMSZ tagok számára 20% kedvezmény. (E két kedvezmény közül csak az egyik válaszható!) Önkormányzatok és intézményeik 20%, BEMSZ tagság esetén 30% kedvezményt kapnak. Egy intézménytõl legalább 3 fõ jelentkezése esetén további 5% kedvezmény. A vizsga a részvételi díjban benne foglaltatik az utóvizsga díja Ft + áfa 7 Tanfolyami tematika MODUL VÁLASZTHATÓ IDÕPONTOK NOVEMBER 4. VAGY modul Oktató: Dr. Galambos Péter, BEMSZ elnökségi tag A belsõ ellenõrzés lebonyolításának technikája 2. modul. Oktató: Dr. Szûcs Imre, Compliance és kockázatkezelési tanácsadó Kockázatmenedzsment, auditálás, önértékelés 3 4. MODUL VÁLASZTHATÓ IDÕPONTOK NOVEMBER 11. VAGY modul. Oktatók: Valentini László és Kövesdi László, BEMSZ elnökségi tag Fejezetek az auditálás gyakorlatából: informatika és statisztika 4. modul. Oktató: Gyepessy Ferenc CIA, QA, BEMSZ elnökségi tag Csalásfelderítés, visszaélések megelõzése, visszaélés speciális területeken 5. MODUL ÉS VIZSGA NOVEMBER 19. Ágazati modulok - ellenõrzési gyakorlatok és vizsga Pénzügyi intézmények szekció oktató: Dr. Gajdos Márton ügyvezetõ igazgató, MKB Zrt. Vállalati szekció oktató: Dr. Buxbaum Miklós, regionális audit vezetõ, BEMSZ szekcióvezetõ Közigazgatási szekció oktató: Dr. Saly Ferenc, ny. régióvezetõ fõtanácsos

8 8 Képesített belsõ ellenõr (Certified Internal Auditor) vizsgafelkészítõ tréning A képzés célja A BEMSZ és az ETK Szolgáltató zrt. általános képzései mellett lehetõséget kíván teremteni a felkészült belsõ ellenõrök, könyvvizsgálók, ellenõrzési szakemberek számára, hogy a szakma legmagasabb szintû oklevelét is megszerezhessék, amellyel igazolhatják, hogy munkájukat a nemzetközi követelményeknek megfelelõen, a legkorszerûbb ismeretek birtokában végzik, és ezt az IIA is elismeri. A CIA oklevél mind a belsõ ellenõrök, mind az õket alkalmazó szervezetek számára jelentõs elõnyt biztosít. Magyarországon jelenleg mintegy 60 szakember szerezte meg a képesítést. A magyar és megfelelõ érdeklõdés esetén angol nyelven is elindított képzés tematikus elõadásokból áll, emellett az elmúlt idõszak vizsgakérdéseinek alapos feldolgozása történik. A tréning a vizsgák sikeres letételéhez szükséges gyakorlat megszerzését kívánja biztosítani, a cél, hogy jelentõsen növelje a hallgatók esélyeit a képesítés megszerzésére. A CIA vizsga tartalma A vizsga során a jelöltnek számot kell adnia arról, hogy mennyire ismeri és érti az aktuális belsõ ellenõrzési gyakorlatokat, a belsõ ellenõrzés problémáit, kockázatait és javító megoldásait. Az oklevél megszerzésének feltétele a 4 modulból külön-külön letett sikeres vizsga. Minden modul 100 magyarul és angolul is olvasható tesztfeladatból áll, amelyek során a megadott válaszokból kell kiválasztani a helyeset. Információk a vizsgafelkészítõ tréningrõl A magyar nyelvû tanfolyamok évente két alkalommal kerülnek megszervezésre. Megfelelõ számú jelentkezõ esetén a képzést angol nyelven is elindítjuk. A tanfolyam formája gyakorlatokkal kiegészített elõadás. A tanfolyam tananyaga a Gleim: CIA Review felkészítõ anyagokra épül, elméleti összefoglaló elõadásból és a szükség szerint felhasznált egyéb anyagokból, gyakorlati példák közös megoldásából áll. A magyar nyelvû tanfolyam során a leadott tananyagon túl a hallgatókat magyar nyelvû jegyzet és bõvített feleletválasztós kérdéslista segíti a felkészítésben. A 2010-ben hatodik éve folyó vizsgafelkészítõ képzés nagy szakmai tapasztalattal rendelkezõ CIA okleveles szakemberek közremûködésével történik. 1. modul: A független belsõ ellenõrzési tevékenység szerepe az irányításban, kockázatkezelésben és az átfogó ellenõrzési rendszerben Réthelyi László, 2. modul: A belsõ ellenõrzési megbízatások végrehajtása és 3. modul: Üzleti elemzés és informatika Hatvani Csaba és Csákvári Péter, 4. modul: Üzletszervezési ismeretek Pálfalvi Tamás. Az és 3. modul a CIA vizsga alapvetõ tananyagának tekinthetõ, nagy hangsúlyt fektetve a vállalatirányítás és kockázatkezelés kérdéseire, szoros összhangban az IIA szakmai gyakorlatainak keretével. A 4. modul a hely- és vizsgálat-specifikus sajátosságokat helyezi a vizsga középpontjába, de kiváltható a CCSA, CFSA, CGAP könyvvizsgálói képesítéssel is. Részvételi díj Ft + áfa / modul Két, vagy több jelentkezõ esetén 5%-os csoportos kedvezményt adunk, a 4 modulra egyszerre jelentkezõ, és a díjat egyösszegben megfizetõk 10% kedvezményben részesülnek. A BEMSZ tagok vizsgadíja kedvezményes. Téma és az elõadások idõpontjai 1. modul október A független belsõ ellenõrzési tevékenység szerepe az irányításban, kockázatkezelésben és az átfogó ellenõrzési rendszerben 2. modul november A belsõ ellenõrzési megbízások végrehajtása 3. modul november Üzleti elemzés és informatika 4. modul december Üzletszervezési ismeretek 3. Senior képzések

9 3. Senior képzések ETK zrt. képzése Minõsített Európai Továbbképzési Program Kinek ajánljuk? A háromnapos tanfolyam mindazok számára jelent továbbképzési- és vizsgalehetõséget, akik felmérni és fejleszteni kívánják szakmai képességüket a legjobb nemzetközi gyakorlatok és követelmények alapján, akik gazdasági területet is irányító vezetõk, a közszféra, a vállalkozások és a pénzügyi intézmények belsõ pénzügyi kontrolljaival foglalkoznak, belsõ ellenõrök, könyvvizsgálók, az ellenõrzésben érdekelt szakemberek, ezekre a szakterületre specializálódni kívánó gyakorló és pályakezdõ szakemberek. A képzés célja bemutatni az ellenõrzés hatását az irányítási folyamatok javítására és képesség-meghatározására, illetve a résztvevõk tudásának fejlesztése az irányítás, a kockázatkezelés és a belsõ kontrollrendszer eredményes és hatékony mûködtetése érdekében. A képzés a budapesti Gazdasági Fõiskola vezetésével egy nemzetközi konzorcium részvételével kidolgozott és bevezetett Okleveles Európai Belsõ Pénzügyi Kontroll Felmérõ képzési programot integrálja az irányítási, kockázatkezelési és kontrollfolyamatok javításával és képességmeghatározásával 9 Oklevél Az Európai Vizsga- és Minõsítõ Egyesület (European Certification and Qualification Association, ECQA) által kiadott Certified European Internal Financial Control Assessor oklevél, és a képzõ szervezet magyar nyelvû tanúsító oklevele. Az oklevél a ECQA mellett az IA Manager érvényesítõ pecsétjét is tartalmazza. Az oklevél hatálya A Minõsített Európai Továbbképzési Program Magyarországon egyedülállóként olyan nemzetközi oklevelet ad a sikeres vizsgát tevõk kezébe, amelyet az Európai Unió szinte valamennyi országában elismernek, mint a kapcsolódó irányítási, vagy ellenõrzési munkakörök ellátásához szükséges szakismerettel való rendelkezés igazolását. Az oklevél a hazai munkáltatók számára is igazolja az azt birtoklók megfelelõ nemzetközi követelményeknek megfelelõ szaktudását. A vizsga lebonyolítása A tanfolyamot és a vizsgát magyar nyelven bonyolítjuk.a vizsgára online módon, a harmadik oktatási napon kerül sor, gyakorló feladatok megoldását követõen. Eredményes a vizsga a feladatok 70%-ának helyes megválaszolása esetén. A rendszer a vizsga lezárásakor értékeli ki automatikusan a megoldásokat, addig lehetõség van az adott kérdések ismételt megválaszolására, a hibák kijavítására. Csak az õszi tanfolyam résztvevõinek: otthoni munkával a képzés utolsó napját követõ 7. napig lehetõsége van a vizsga teljesítésére. Az elsõ kurzus kiválóan sikerült, a résztvevõk aktivitásának köszönhetõen, valamennyien sikeresen tették le a nemzetközi vizsgát. Hallgatóink véleménye A képzés összehasonlítja az ellenõrzési rendszereket, így az ellenõrzés és a minõségellenõrzés saját gyakorlatának szemléletében ismerheti meg másik terület munkáját. Az ellenõrzés szereplõi számára újfajta megközelítésben mutatja be kontrollfolyamatokat, melyeket mindenki saját munkaterületére szabva tud a jövõben alkalmazni. Az elõadó személye garancia arra, hogy senki nem megy úgy el a tanfolyamról, hogy tudása ne bövült volna új ismeretekkel és meglévõ tapasztalatait, munkafolyamatait ne értékelné át a képzés elvégzése után. A képzés új szemléletet ad ahhoz, hogy az eddig elvégzett munkafolyamat mennyit ér, és mennyit érhet, ha a megszerzett tudásanyaggal átformáljuk. Ajánlom minden belsõ ellenõrnek, ellenõrzési szakembernek, gazdasági vezetõnek. Kemény Zsolt, Baja Város Polgármesteri Hivatala Belsõ Ellenõrzési Irodavezetõ A program összefoglalja a szakma elmúlt 20 évben megfogalmazott válaszait azokra a kérdésekre, amelyek a gazdasági válság kapcsán ismételten felmerülnek bennünk: hogyan lehetne megelõzni a pénzügyi csalásokat és a túlzott kockázatvállalást? Mi, akik munkánk során folyamatosan a kockázatkezelés fontosságát hangsúlyozzuk, az eddig ismert módszerek és eljárások mellett, olyan új szemléletet ismertünk meg a COSO belsõ kontrollrendszer tanfolyamon, ami ezen néhány nap alatt is átformálta a kockázatokhoz való hozzáállásunkat. Ivanyos János, a téma elõadója nem egyszerûen autentikus közvetítõje volt a szakmai ismereteknek, Õ a modell magyarországi adaptációjának irányítója. Az õ elõadása után egészen naprakésznek érezheti magát az ember! Ferencziné Kristyán Krisztina MFB Belsõ Ellenõrzési osztályvezetõ és Zala Júlia osztályvezetõ-helyettes

10 10 Részletes tanfolyami információk A tanfolyam idõpontjai szeptember 16., 17., óráig A tanfolyam helyszíne Lion's Garden Hotel, Budapest, XIV. Cházár András u. 4. Tanfolyamvezetõ és elõadó: Ivanyos János, a Budapesti Gazdasági Fõiskola docense, a Memolux Kft. ügyvezetõje. Tanfolyami Információk A tananyag a képzési napok során elméleti és számítógéppel történõ gyakorlati foglalkozás keretében sajátítható el olyan szinten, hogy a vizsgát sikeresen lehessen teljesíteni, és amelyet e-learning eszközök otthoni/munkahelyi használatával lehet kiegészíteni. A tanfolyam díja Ft + áfa, amely tartalmazza a szervezés költségeit, a jegyzeteket, a helyszíni számítógép használat díját, az ellátást, de nem tartalmazza a vendéglátás után fizetendõ járulékokat. Ugyanazon szervezettõl legalább 2 fõ jelentkezése esetén 5% kedvezményt biztosítunk. VÁLASZTH A nemzetközi vizsga díja 150 euró. A vizsgadíj tartalmazza az online vizsgán történõ részvétel és a teljesített képességi követelményeket tanúsító oklevél elõállítási és kézbesítési költségeit. A vizsgadíj a szeptember 30-ig lebonyolításra kerülõ vizsgák esetén nem kerül felszámításra. Ó IDÕPONTOK VÁLASZTHATÓ IDÕPON Tanfolyami tematika Koncepcionális megközelítések Az Irányítás (Governance) rendszere Folyamatképesség felmérése. Az irányítási képesség szintjei és alkalmazásuk Az irányítási képesség fejlesztését támogató keretrendszerek bemutatása A szervezeti szintû kockázatkezelés (ERM) keretrendszere A belsõ ellenõrzés lehetséges feladatai a kockázatkezelésben A szervezeti szintû kockázatkezelés technikái A kontroll keretrendszerek alkalmazása az irányítási képesség meghatározására és javítására Kontrollkockázatok értékelése A Belsõ Pénzügyi Kontrollrendszer alkotóelemei Alkalmazást támogató megoldások Folyamatképesség-felmérés alkalmazása Belsõ Pénzügyi Kontroll Felmérési Modell A belsõ pénzügyi kontrollrendszer ellenõrzése Gyakorlófeladatok megoldása példákon keresztül Felkészítés az EUIFCA vizsgára E-learning eszközök és a vizsgaportál használata Önértékelési gyakorlat: a tesztkérdések típusai és a helyes megoldási módszerek Tesztvizsga lebonyolítása

11 Könyvviteli szolgáltatást végzõk (regisztrált mérlegképes könyvelõk ) évi továbbképzése pénzintézeti szakterületen Helyszínek és idõpontok Debrecen szeptember Postás üdülõ, Debrecen, Nagyerdei körút 66. Gyõr október Hotel Rába, Gyõr, Árpád út 34. Budapest október Budapest Körszálló, Budapest II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor 47. Szeged november HBH Kultúrterem, Szeged, Deák Ferenc utca 4. Tanfolyamvezetõ Dr. Szücs Tamás egyetemi oktató, gyakorló gazdasági szakember. Személye garancia a szakmai tudás, az ágazati gyakorlati ismeretek és mindezek átadásához szükséges képességek együttes meglétére. Részvételi díj Ft / fõ / 2 nap A részvételi díj tartalmazza a szervezés költségeit, a tanfolyami jegyzeteket, a napi frissítõk, sütemények, és az ebéd költségeit, de nem tartalmazza az ellátáshoz kapcsolódó járulékokat. Tematika Amennyiben a részvételi díjat július 15-ig befizetik úgy résztvevõnként 10% kedvezményt tudunk biztosítani. A tanfolyam befejezését követõen a hallgatók a Pénzügyminisztérium elõírásának megfelelõ igazolást kapnak a részvételrõl. Az ETK Szolgáltató zrt. mint a Pénzügyminisztérium által a könyvviteli szolgáltatást végzõk szakmai továbbképzésére jogosított képzõ intézmény a Pénzügyminisztérium szakmai továbbképzést végzõ intézmények jegyzéke szerint 14-os sorszámon bejegyzett a tanfolyamon részt vett hallgatókat jogszabályi kötelezettségnek megfelelõen bejelenti NAP AKTUÁLIS SZÁMVITELI KÉRDÉSEK (8 ÓRA) A számviteli elõírások változásai (1 óra ) A devizás könyvvezetésre való áttéréssel kapcsolatos számviteli teendõk. Devizás ügyletek elszámolása, a devizás tételek évközi és év végi értékelése (2 óra) Értékpapírokkal kapcsolatos elszámolási kérdések (2 óra) Támogatások számviteli elszámolása (1 óra) 2. NAP SZÁMVITELT ÉRINTÕ EGYÉB JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI (8 ÓRA) Az adó-és járulékszabályok változásai (4 óra) Kötelmi jog az új Polgári Törvénykönyvben, és annak számviteli vonatkozásai (4 óra )

12 További információk A tanfolyamok költsége a Szakképzési Alap terhére a 15/2009 SZMM rendelet alapján számolható el. Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ képzés-nyilvántartási száma: Felnõttképzési Akkreditáló Testület intézmény-akkreditációs lajstromszáma: AL A tanfolyamok részletes tematikája, a képzési programok, valamint a jelentkezési lapok megtalálhatók és letölthetõk a BEMSZ (www.iia.hu) és az ETK Szolgáltató zrt. (www.etk-rt.hu) honlapjairól. A tanfolyamokra jelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet: ETK Szolgáltató zrt Budapest, Angol u. 34. Telefon: , Fax:

[ETK BEMSZ KÉPZÉSI PROGRAM] Hitelintézetek, pénzügyi intézmények; ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok és a közszféra belső ellenőrei számára

[ETK BEMSZ KÉPZÉSI PROGRAM] Hitelintézetek, pénzügyi intézmények; ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok és a közszféra belső ellenőrei számára 2013. [ETK BEMSZ KÉPZÉSI PROGRAM] Hitelintézetek, pénzügyi intézmények; ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok és a közszféra belső ellenőrei számára GYAKORLATI SZEMINÁRIUM pénzintézeti belső ellenőrök

Részletesebben

2015. képzési naptár

2015. képzési naptár Gyakorlati Szeminárium közigazgatás belső ellenőrei számára február 17. március 24. április 21. május 12. június 2. szeptember 22. október 13. november 24. Belső kontroll rendszerek: megfelelés a jogszabályoknak

Részletesebben

2014 képzési naptár. Gyakorlati Szeminárium közigazgatás belső ellenőrei számára

2014 képzési naptár. Gyakorlati Szeminárium közigazgatás belső ellenőrei számára Gyakorlati Szeminárium közigazgatás belső ellenőrei számára január 16. január 23. február 13. február 20. március 13. március 20. április 29. május 8. június 12. június 19. szeptember 11. szeptember 18.

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

A programsorozat legalább 8 előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik a BEMSZ Szakértői Névjegyzékébe való

A programsorozat legalább 8 előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik a BEMSZ Szakértői Névjegyzékébe való 2016. évi programok: Gyakorlati Szemináriumok programsorozat közigazgatásban dolgozó szakemberek számára A programsorozat legalább 7 előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik a BEMSZ Szakértői

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

A programsorozat legalább 8 előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik a BEMSZ Szakértői Névjegyzékébe való

A programsorozat legalább 8 előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik a BEMSZ Szakértői Névjegyzékébe való 2016. évi programok: Gyakorlati Szemináriumok programsorozat Három ágazatban havonta egy, gyakorlatcentrikus tréning Az új tematika szerint egy vizsgálat teljes áttekintése: egy egy téma ellenőrzésének

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) 2013. nyár Budapest 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

KÉPZÉSI NAPTÁR - 2013. TAVASZ

KÉPZÉSI NAPTÁR - 2013. TAVASZ KÉPZÉSI NAPTÁR - 2013. TAVASZ 2013. február 25.-től visszavonásig érvényes www.takarekakademia.hu SZAKMAI ALAP KÉPZÉSEK Sorszám Képzés neve Célcsoport Helyszín Időpont Időtartam Minimális Maximális Szabad

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

A Belső Ellenőrzés szerepe a jó irányítási gyakorlatok. Ivanyos János Trusted Business Partners Kft www.trusted.hu

A Belső Ellenőrzés szerepe a jó irányítási gyakorlatok. Ivanyos János Trusted Business Partners Kft www.trusted.hu A Belső Ellenőrzés szerepe a jó irányítási gyakorlatok alkalmazásában Ivanyos János Trusted Business Partners Kft www.trusted.hu Témakörök Rövid bemutatkozás ECQA Internal Financial Control Assessor képzési

Részletesebben

PwC s Academy Képzési naptár. 2014. ősz

PwC s Academy Képzési naptár. 2014. ősz PwC s Academy Képzési naptár 2014. ősz Pénzügy és Számvitel Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. ACCA DipIFR Nemzetközi számviteli képzés DipIFR Alapozó modulok 7 9. 3 nap / 24 óra DipIFR Kiegészítő modulok 29

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

KÉPESÍTETT KOCKÁZATKEZELŐ KÉPZÉS

KÉPESÍTETT KOCKÁZATKEZELŐ KÉPZÉS KÉPESÍTETT KOCKÁZATKEZELŐ KÉPZÉS www.bankarkepzo.hu A tanfolyam célja, hogy stabil hitelintézeti kockázatkezelői alaptudást adjon; átfogóan, egységes szerkezetben mutassa be a kockázatkezelés, kockázatelemzés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Kreditpontos szakmai rendezvények, illetve e-learning képzések 2015. II. félév SZÁMVITELI TÉMÁK ADÓZÁSI TÉMÁK JOGI

Részletesebben

A megállapított pontértékkel a tanfolyamok 2008. évben az igényeknek megfelelően többször megismételhetők.

A megállapított pontértékkel a tanfolyamok 2008. évben az igényeknek megfelelően többször megismételhetők. MMK/2007-ME-FMV/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Mérnöki Kamara pályázatot hirdet olyan szabadon választható tanfolyamok kamarai akkreditálására, amelyek építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év?

1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év? TÁJÉKOZTATÓ A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK TOVÁBBKÉPZÉSÉVEL * KAPCSOLATBAN GYAKRAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEKRŐL 1. Mettől-meddig tart a továbbképzési év? 2013-tól a továbbképzési év megegyezik a naptári évvel,

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS VI. KATONAI ÉPÍTÉSHATÓSÁGI KONFERENCIA 2007. május 31. MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: dr. Korda János MMK alelnök ÚJ JOGSZABÁLYOK 1. 244/2006. (XII.5.) Korm. r. az építési műszaki ellenőri,

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

MEGHÍVÓ EOQ MNB Információbiztonsági Rendszermenedzser

MEGHÍVÓ EOQ MNB Információbiztonsági Rendszermenedzser 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 1530 Budapest, Pf. 21, Tel.:

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

FELHÍVÁS minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek integrált belső auditor tanfolyamra történő jelentkezésre

FELHÍVÁS minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek integrált belső auditor tanfolyamra történő jelentkezésre NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 9400 Sopron, Ady E. u. 5. Tel: 99/518-207 Fax: 99/329-808 E-mail: erdeszdekani@emk.nyme.hu tárgy: MIR-KIR belső auditori tanfolyam témafelelős: Polgár András

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

VAP II. A BANKÁRKÉPZŐ BEFEKTETÉSKEZELŐI OKTATÁSI PROGRAMJA

VAP II. A BANKÁRKÉPZŐ BEFEKTETÉSKEZELŐI OKTATÁSI PROGRAMJA VAP II. A BANKÁRKÉPZŐ BEFEKTETÉSKEZELŐI OKTATÁSI PROGRAMJA VAGYON, ALAP, PORTFÓLIÓ A VAP II. program az EFFAS-CIIA programon belül koncentrált szakmai ismereteket nyújt program. A VAP II. a VAP I. programot

Részletesebben

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján Rendelkezik közbeszerzési végzettséggel és fontos Önnek a szakmai fejlődés? Csak az aktualitások érdeklik, és nem szeretne az általánosságokkal foglalkozni? Nincs ideje elméleti előadásokat hallgatni,

Részletesebben

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont 1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT AZ ÓBUDAI EGYETEM SZENÁTUSA EGYETEMI KUTATÓ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONTOT HOZOTT LÉTRE, MELYNEK FELADATA AZ EGYETEMEN MŰKÖDŐ,

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA MPTSZ Nonprofit Kft. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9, II/5, Budapest H-1051, Hungary P: (+36)309444260 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Út a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím eléréséig. Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013.10.21-22 Vecsés A tűzvédelemmel kapcsolatos minden tevékenység: - tervezés - engedélyeztetés - kivitelezés - ellenőrzés

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2011. A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul)

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul) www.fokuszmodszer.hu A fókuszolás-orientált /i rend/ (A Kántor Árpád, a New York-i TFI által elismert fókusz koordinátor jelölt, valamint Molnár Emese és Szilágyi Veronika fókuszolás-orientált terapeuta

Részletesebben

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról 1 2010. évi képzés tervezés Az éves képzési továbbképzési terv elkészítésekor célelőirányzati forrásra nem számíthatunk!

Részletesebben

FEBI OKJ 55 343 02 SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS KÉPZÉS

FEBI OKJ 55 343 02 SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS KÉPZÉS T FEBI SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS KÉPZÉS OKJ 55 343 02 Szerezze meg a Bankárképző emelt szintű OKJ bizonyítványát, az Europass bizonyítványkiegészítőt és a Bankszövetség Tanúsítványát egy programon belül!»

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

Személyképesítés lépései

Személyképesítés lépései Személyképesítés lépései 1. Személyregisztráció / Kártya aktiválása 2. Jelentkezés az oktató intézménynél 3. Felkészülés a vizsgára. A szakmai ismeretek felfrissítése, hiányok pótlása, gyakorlás. Ehhez

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások

The Leader for Exceptional Client Service. szolgáltatások The Leader for Exceptional Client Service IT biztonsági szolgáltatások ACE + L A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A világ több

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A könyvvizsgálat számítógépes támogatása

A könyvvizsgálat számítógépes támogatása PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK A könyvvizsgálat számítógépes támogatása Tantárgyi útmutató

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan

ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan A képzés neve: Tanfolyam tervezett kezdete: Képzésért felelős neve: ÉPÜLETENERGETIKAI TERVEZÉS, ENERGETIKAI AUDIT ÉS TANÚSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSI GYAKORLATBAN létszámtól függően folyamatosan Dr. Szűcs Miklós

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Takács Zsuzsanna, titkár KEM Mérnöki és Építész Kamara Tatabánya, 2011. október 19. Akiben zűrzavar van, az zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend

Részletesebben

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE A KÉPZÉSRŐL Gyakori probléma, hogy a munkatársak nem rendelkeznek áttekintéssel a komplex vállalati logisztikai rendszer és tágabban az ellátási lánc egészének működéséről,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli Sajátosságok tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Számviteli Sajátosságok Tanszék:

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

PwC s Academy Képzési naptár. 2015. tavasz

PwC s Academy Képzési naptár. 2015. tavasz PwC s Academy Képzési naptár 2015. tavasz Pénzügy és Számvitel Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Időtartama Részvételi díj Nemzetközi számviteli és pénzügyi szakreferens képzés - ACCA-DipIFR (angol nyelven) DipIFR

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT.

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. Általános információk Képzések típusa: Képzéseinket az oktatás intenzitása szerint csoportosítjuk. Ezen szempontok szerint a Résztvevők választhatnak a hétközi,

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505 Beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyama és továbbképzése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. -i ülésére Határozathozatal: minősített többség V.-2./2014. Nyü.10. Ügyiratszám: /2014. Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28.

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai

A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai 1. SZ. MELLÉKLET A MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ C. DOKUMENTUMHOZ A közigazgatási szakvizsga közszolgálati továbbképzési program tervezési sajátosságai Bevezetés A

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben