Ellenõrzési oktatási programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellenõrzési oktatási programok"

Átírás

1 Ellenõrzési oktatási programok HÍRLEVÉL õsz A Belsõ Ellenõrök Magyarországi Közhasznú Szervezete kiemelt feladatának tekinti a szakma hazai fejlõdésének elõsegítését, ezért az ETK zrt-vel közösen folyamatosan fejleszti képzési rendszerét. A BEMSZ elnöksége által jóváhagyott új, többlépcsõs tanfolyami struktúra a szakemberek folyamatos továbbképzését biztosítja az alapoktól a középszintû képzéseken át a szenior képzésekig. A tanfolyami rendszer széles körben elismert oklevelekkel igazolja a megszerzett tudásszintet, illetve a továbbképzéseken teljesítheti a szakértõi oklevelek két évenkénti kötelezõ megújításának kötelezettségét is. A képzések a társszakmák felé is nyitottak, így belsõ ellenõr kollégák mellett várjuk a gazdasági szakterületen, ellenõrzéssel, kontrolokkal foglalkozó vezetõket, könyvvizsgálókat és külsõ ellenõröket. Tanfolyamaink költségei a szakképzési alap terhére elszámolhatóak! Szolgáltató zrt. Belsõ Ellenõrök Magyarországi Közhasznú Szervezete

2 2 A tanfolyami rendszer 1. Alapozó képzések BELSÕ ELLENÕRÖK KÉPZÉSI PROGRAMJA Négynapos, átfogó, rendszerezõ szakmai képzés, vizsgával, a BEMSZ Ellenõrzési Szakértõ oklevelével Ajánljuk: gyakorló belsõ ellenõröknek tudásuk rendszerezésére, frissítésére, az ellenõrzéshez kapcsolódó területen dolgozó szakembereknek, akik meg kívánnak ismerkedni a szakma alapjaival, felsõfokú szakirányú végzettséggel rendelkezõ pályakezdõk számára. A sikeresen vizsgázók bekerülnek a BEMSZ Szakértõi névjegyzékébe, amelyet a szervezet a honlapján közzétesz. A BEMSZ elnökségi határozata alapján, a Szakértõi névjegyzékben történõ szereplés feltételeként elõírja a folyamatos, legalább kétévenkénti továbbképzésben való részvételt. A nyilvántartásból törlésre kerül, aki ezt nem teljesíti. A továbbképzésen való részvételt elõször december 31.-ig kell igazolni. A Szakértõi névjegyzékben való bennmaradáshoz a BEMSZ a következõ továbbképzési lehetõségeket ismeri el: részvétel az Ellenõrzéstechnika tanfolyamon, részvétel Belsõ Ellenõrök Továbbképzési Programján, középszintû képzésben, CIA, CISA, CSSA oklevél megszerzése. ELLENÕRZÉSTECHNIKA tanfolyam Háromnapos gyakorlati képzés a különbözõ szakterületeken dolgozó auditorok számára, az ellenõrzési módszertanok, technikák gyakorlása Ajánljuk: gyakorló belsõ ellenõröknek, az ellenõrzési területeken dolgozó szakembereknek. Belsõ Ellenõrök Képzési Programján oklevelet szerzettek számára. A tanfolyamon sikeres vizsgát tett hallgatók BEMSZ oklevélben részesülnek, amely egyben a Szakértõi névjegyzékben való szereplést további 2 évig biztosítja.

3 2. Középszintû képzés 3 BELSÕ ELLENÕRÖK TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA Két és félnapos, 5 modulból álló, kétévente új tematikával indított továbbképzési program a belsõ ellenõrzés egyes szakterületeinek részletes áttekintésével, az ágazati sajátosságok elemzésével mélyíti el a résztvevõk tudását. Ajánljuk: a Belsõ Ellenõrök Képzési Programján oklevelet szerzett szakembereknek, belsõ ellenõrök, könyvvizsgálók, az ellenõrzésben érdekelt szakemberek számára, gazdasági területet is irányító vezetõknek. A képzésen való részvétel feltétele: két év gyakorlat a belsõ ellenõrzés, illetve az ellenõrzéshez kapcsolódó területen, vagy a Belsõ Ellenõrök Képzési Programján szerzett oklevél. A programon részt vett és sikeresen vizsgázott hallgatók BEMSZ oklevelet és részvételi igazolást kapnak. Akik már rendelkeznek a Belsõ Ellenõrök Képzési Programján megszerzett oklevéllel, vagy az érvényes CIA, CISA, CSSA oklevéllel, bekerülnek a BEMSZ Képesített belsõ ellenõrzési szakértõi névjegyzékébe, amelyet a szervezet a honlapján közzétesz. ABelsõ Ellenõrök Továbbképzési Programján szerzett oklevél frissítéséhez valamint a Képesített belsõ ellenõrzési szakértõi névjegyzékben folyamatos szerepléshez a tanfolyamot és a vizsgát kétévente meg kell ismételni. A CIA oklevéllel rendelkezõk a továbbképzési programon való részvétel után 24 CPE pontot kapnak. 3. Senior képzések CIA (CERTIFIED INTERNAL AUDITOR) VIZSGAFELKÉSZÍTÕ TRÉNING Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezete (IIA) legfelsõ szintû oklevelének megszerzését elõsegítõ, négyszer négynapos képzés. Ajánljuk az alap- és középfokú képzéseket sikeresen elvégzõ gyakorlott ellenõrzési szakembereknek, felkészült ellenõrzési szakembereknek, akik tudásukat nemzetközi szintû oklevéllel kívánják igazolni. MINÕSÍTETT EURÓPAI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ETK zrt. képzése Az Európai Vizsga- és Minõsítõ Szövetség felügyelete alatt folyó képzés az irányítási folyamatok, a kockázatkezelés és a belsõ kontrollrendszer témakörében magyar nyelven megszerezhetõ, Certified European Internal Financial Control Assessor oklevéllel. Ajánljuk tudásukat nemzetközi szintû oklevéllel igazolni kívánó felkészült ellenõrzési és gazdasági szakembereknek. A közeljövõben CISA és CSSA felkészítõ tréningek indítását is tervezzük.

4 4 1. Alapozó képzések Belsõ Ellenõrök Képzési Programja A hetedik éve meghirdetett, szaktudást megalapozó tanfolyamot évente kétszer indítjuk. A négyszer egynapos képzés négy modulra tagolódik. Az általános belsõ ellenõrzési ismeretek áttekintõ három modulját követõen a negyedik szekciónként dolgozza fel a szakágazati sajátosságokat. A tanfolyam a évi program továbbfejlesztett anyagára épül. Oklevél A négy modult elvégzõ hallgatók számára vizsgalehetõséget biztosítunk. A BEMSZ elnöksége által jóváhagyott ellenõrzõ tesztsorozat sikeres megoldása esetén a hallgatók oklevelet kapnak, melyet a Belsõ Ellenõrök Magyarországi Közhasznú Szervezete regisztrál, és felkerülnek a BEMSZ Belsõ ellenõrzési szakértõ listájára. A listán való fennmaradást a BEMSZ továbbképzésekben 2 évenként történõ részvétellel lehet biztosítani. Ajánljuk szaktudásukat elmélyíteni kívánó belsõ ellenõröknek, az ellenõrzési területtel kapcsolatba kerülõ szakembereknek, könyvvizsgálóknak, vezetõknek, gazdasági területen végzett felsõfokú végzettségû pályakezdõknek. A tanfolyam helyszíne Lion's Garden Hotel, Budapest, XIV. Cházár András u. 4. A tanfolyam díja Négy modul együtt Ft + áfa. Egy modul Ft + áfa. Kizárólag önkormányzatok és intézményeik részére Ft + áfa, illetve egy modul Ft + áfa. Az utóvizsga díja Ft + áfa. A tanfolyam ára tartalmazza a vizsgadíjat, a jegyzetet és az ellátást, de nem tartalmazza a vendéglátás után fizetendõ járulékokat. Két, vagy több résztvevõ együttes jelentkezése esetén 5% kedvezményt biztosítunk. Tanfolyami idõpontok, képzési program 1. MODUL: OKTÓBER 8. Elõadó: Dr. Galambos Péter, BEMSZ elnökségi tag A belsõ ellenõrzéssel kapcsolatos alapvetõ ismeretek összefoglalása Az ellenõrzés funkciói, folyamatai IIA normák, Etikai Kódex 2. MODUL: OKTÓBER 15. Elõadó: Horváth Gergely Krisztián A belsõ ellenõrzés informatikai alapjai, és IT audit technikák, minõségbiztosítás Belsõ ellenõrzést támogató folyamatok Informatikai alapok és IT-audit technikák Kontroll keretrendszerek a belsõ ellenõrzés támogatására 3. MODUL: OKTÓBER 22. Elõadók: Dr. Buxbaum Miklós és Dr. Fekete István Kontrollrendszerek és a belsõ ellenõrzés Kockázatelemzés, kockázatkezelés 4. MODUL: OKTÓBER 29. Elõadók: Mátyás Sándor, Vondorkovics Ágnes Hitelintézetek, pénzügyi intézmények belsõ ellenõrzési szervezete, rendszere, az ellenõrzési tevékenység egyes feladatai, üzleti és mûködési kockázatok Elõadó: dr: Buxbaum Miklós Ipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalatok ellenõrzési rendszere, belsõ ellenõrzési feladatok ellátása, sajátosságok és esettanulmányok Elõadó: dr. Saly Ferenc A helyi önkormányzatok ellenõrzési rendszerének mûködtetése, sajátosságok és esettanulmányok Vizsga november 5. Vizsgára jelentkezhet, aki mind a négy modult elvégezte. A vizsga 80 tesztkérdésbõl áll. A hallgató a kérdések 60%-ának helyes megválaszolása esetén megfelelt, 80%-ának helyes megválaszolása esetén kiválóan megfelelt minõsítéssel a BEMSZ hivatalos oklevelét kapják. A könyvvizsgálók a tanfolyam elvégzéséért 12 kreditpontot kapnak.

5 1. Alapozó képzések 5 Ellenõrzéstechnika tanfolyam Aháromnapos tanfolyam kislétszámú, gyakorlatorientált tréning, mely az elméleti összefoglalók mellett az egyes részfeladatok gyakorlati megvalósítására koncentrál. A hallgatók csoportos munkával és önálló feladatmegoldással fejlesztik, ellenõrzik tudásukat. Ajánljuk Oklevél Idõpont a Belsõ ellenõrök képzési programján oklevelet szerzett szakembereknek a mindennapi munkájukban segítséget igénylõ kollegáknak kezdõ belsõ ellenõrök számára ellenõrzésben, irányításban éredkelt szakemberek számára A képzés során kiadott feladatok sikeres megoldásával lehet oklevelet szerezni. A BEMSZ a Szakértõi névjegyzékben történõ szereplés feltételeként elõírja a folyamatos, legalább kétévenkénti továbbképzésben való részvételt, az Ellenõrzéstechnika tanfolyamot továbbképzésként elismeri november 25. csütörtök, 26. péntek, december 3. péntek óráig. Vizsga: december 3. péntek óráig A tanfolyam díja Ft + áfa Belsõ Ellenõrök Képzési Programján sikeres vizsgát tett hallgatók számára 10% kedvezmény BEMSZ tagok számára 20% kedvezmény Vállalati szakágazat Helyszín: Lion's Garden Hotel, Budapest XIV. Cházár András u. 4. Programvezetõ: dr. Buxbaum Miklós Képzési program vállalati szakágazat A Belsõ Ellenõrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normái A Belsõ ellenõrzés helye a vállalatirányítás rendszerében A vállalat kontroll rendszere és ezek szervezetei A vállalati rendszerek kapcsolatai a belsõ ellenõrzéssel Fontosabb belsõ ellenõrzési módszerek A belsõ ellenõrzés tervezési feladatai A belsõ ellenõrzési megbízás végrehajtása Belsõ ellenõrzési technikák Minõsített jelentéskészítés Belsõ ellenõrzési tevékenység nyilvántartási és dokumentációs rendszere Minõség a belsõ ellenõrzési munkában A belsõ ellenõr, mint tanácsadó Vállalatcsoportok belsõ ellenõrzési rendszere A belsõ ellenõrzési szervezet beszámolási kötelezettsége Pénzügyi szakágazat Helyszín: UniCredit Bank, Budapest, V. Szabadság tér 5-6. Programvezetõ: Mátyás Sándor 1 2. nap általános banktechnika, 3. nap szakosodás bankok, biztosítók, illetve takarékszövetkezetek ágazatra Képzési program pénzügyi szakágazat Nemzetközi standardok adaptálása Belsõ ellenõrzés szervezeti funkciója Belsõ ellenõrzési rendszer Kockázatalapú ellenõrzési stratégia és belsõ ellenõrzési éves munkaterv készítése Auditfolyamat minõségi követelmények Belsõ ellenõrzés saját kockázatértékelése A független belsõ ellenõrzési tevékenység folyamata, feladatai, esettanulmányok bemutatása Vizsgálat elõkészítés Helyszíni audit végrehajtása Kockázatorientált jelentéskészítés Jelentés tervezet készítés, egyeztetés Az ellenõrzési munka dokumentumainak archiválása Az ellenõrzési munka minõségének biztosítása Üzleti területek kockázatalapú belsõ ellenõrzési vizsgálata Hitelezési tevékenység, letétkezelési területek, fiókhálózat vizsgálata Mûködési kockázatok vizsgálata A belsõ ellenõrzés a számvitel és a könyvvizsgálat tükrében Monitoring, a realizálási folyamat és annak nyomon követése

6 6 2. Középszintû képzés Belsõ Ellenõrök Továbbképzési Programja A BEMSZ és az ETK zrt évben meghirdetett új oktatási programja a belsõ ellenõrök folyamatos továbbképzésére ad lehetõséget. A 3 napos oktatási program biztosítani kívánja, hogy a gyakorló belsõ ellenõrök a mindenkori legfrissebb szakmai tudás birtokában végezhessék munkájukat, és igazolhassák, hogy a képzéseken való részvétellel folyamatosan megfelelnek a belsõ ellenõrzéssel szemben támasztott követelményeknek. Kinek ajánljuk a Belsõ Ellenõrök Képzési Programján oklevelet szerzett szakembereknek, belsõ ellenõrök, könyvvizsgálók, az ellenõrzésben érdekelt szakembereknek, köz- és magánszféra belsõ pénzügyi kontrolljaival, kockázatkezeléssel foglalkozó szakembereknek, gazdasági területet is irányító vezetõknek, ezekre a szakterületre specializálódni kívánó gyakorló és pályakezdõ szakembereknek. CIA oklevéllel rendelkezõk számára 24 kreditpont. Oklevelek A Belsõ Ellenõrök Képzési Programja oklevelével, továbbá CIA, CISA és CCSA képesítéssel rendelkezõk sikeres vizsga esetén Képesített belsõ ellenõrzési szakértõ oklevélben részesülnek, és felkerülnek a BEMSZ a továbbképzést is igazoló Képesített belsõ ellenõrzési szakértõi listájára. Egyéb esetekben a sikeresen vizsgázók Továbbképzésben részt vett és a vizsgakövetelményeknek megfelelt oklevélben részesülnek. Az oklevelek a megszerzéstõl számított két évig érvényesek. Vizsga lehetõség A vizsgák a 3. oktatási napon óra között zajlanak. A hallgatóknak 25 feleletválasztós kérdésre kell a rendelkezésre álló 80 perc alatt válaszolni: 15 helyes válasz esetén a vizsgakövetelményeknek megfelelt, 20 helyes válasz esetén kiválóan megfelelt minõsítést nyernek. A BEMSZ elnöksége által jóváhagyott ellenõrzõ tesztsorozat sikeres megoldása esetén a hallgatók a szakmai szervezet hivatalos oklevelét kapják. A tanfolyam felépítése A háromnapos képzést kétévente új tematikával rendezzük meg. Az elsõ két napon négy, kiemelten fontos témakör kerül feldolgozásra, az ellenõrzések szakszerû lefolytatásának, illetve a vizsgálati eredmények feldolgozásának, prezentálásának kifejtésével. A harmadik napon elsõsorban a korábban tanultak ágazati sajátosságait tekintjük át a pénzügyi, vállalati és közigazgatási szakterületeken. Szakértõi nyilvántartás A Belsõ Ellenõrök Képzési Programján oklevelet szerzett hallgatók sikeres vizsga esetén Képesített belsõ ellenõrzési szakértõ oklevelet kapnak. Ugyanezen oklevélre jogosultak a továbbképzési programban eredményesen részt vett CIA, CISA és CCSA képesítéssel rendelkezõ belsõ ellenõrök. A Képesített belsõ ellenõrzési szakértõkrõl a BEMSZ nyilvános listát vezet, az ott szereplõ szakembereknek a továbbképzési programban két évente részt kell venniük. Szakmai alapok A Belsõ Ellenõrök Továbbképzési Programja az IIA (Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezete) irányelveinek, a vonatkozó hazai törvények és rendeletek elõírásainak, valamint az Európai Unió elvárásainak figyelembe vételével került kidolgozásra, oly módon, hogy az támogassa valamennyi szakterületen dolgozó belsõ ellenõr mindennapi munkáját.

7 Részletes tanfolyami információk A tanfolyamok idõpontjai Õszi tanfolyam Az elsõ két oktatási nap két-két idõpontban kerül meghirdetésre (választható), az óra- és vizsgabeosztás változatlan 1 2. modul a tanfolyam választható napja: november 4. vagy modul a tanfolyam választható napja: november 11. vagy modul és vizsga pénzügyi szakterület: november modul és vizsga vállalati és közigazgatási szakterület: november 19. Pótvizsga: december 3., 10 órától. A tanfolyam helyszíne Lion's Garden Hotel, Budapest, XIV. Cházár András u. 4. A tanfolyam részvételi díja Ft + áfa Belsõ Ellenõrök Képzési Programján sikeres vizsgát tett hallgatók számára 10% kedvezmény. BEMSZ tagok számára 20% kedvezmény. (E két kedvezmény közül csak az egyik válaszható!) Önkormányzatok és intézményeik 20%, BEMSZ tagság esetén 30% kedvezményt kapnak. Egy intézménytõl legalább 3 fõ jelentkezése esetén további 5% kedvezmény. A vizsga a részvételi díjban benne foglaltatik az utóvizsga díja Ft + áfa 7 Tanfolyami tematika MODUL VÁLASZTHATÓ IDÕPONTOK NOVEMBER 4. VAGY modul Oktató: Dr. Galambos Péter, BEMSZ elnökségi tag A belsõ ellenõrzés lebonyolításának technikája 2. modul. Oktató: Dr. Szûcs Imre, Compliance és kockázatkezelési tanácsadó Kockázatmenedzsment, auditálás, önértékelés 3 4. MODUL VÁLASZTHATÓ IDÕPONTOK NOVEMBER 11. VAGY modul. Oktatók: Valentini László és Kövesdi László, BEMSZ elnökségi tag Fejezetek az auditálás gyakorlatából: informatika és statisztika 4. modul. Oktató: Gyepessy Ferenc CIA, QA, BEMSZ elnökségi tag Csalásfelderítés, visszaélések megelõzése, visszaélés speciális területeken 5. MODUL ÉS VIZSGA NOVEMBER 19. Ágazati modulok - ellenõrzési gyakorlatok és vizsga Pénzügyi intézmények szekció oktató: Dr. Gajdos Márton ügyvezetõ igazgató, MKB Zrt. Vállalati szekció oktató: Dr. Buxbaum Miklós, regionális audit vezetõ, BEMSZ szekcióvezetõ Közigazgatási szekció oktató: Dr. Saly Ferenc, ny. régióvezetõ fõtanácsos

8 8 Képesített belsõ ellenõr (Certified Internal Auditor) vizsgafelkészítõ tréning A képzés célja A BEMSZ és az ETK Szolgáltató zrt. általános képzései mellett lehetõséget kíván teremteni a felkészült belsõ ellenõrök, könyvvizsgálók, ellenõrzési szakemberek számára, hogy a szakma legmagasabb szintû oklevelét is megszerezhessék, amellyel igazolhatják, hogy munkájukat a nemzetközi követelményeknek megfelelõen, a legkorszerûbb ismeretek birtokában végzik, és ezt az IIA is elismeri. A CIA oklevél mind a belsõ ellenõrök, mind az õket alkalmazó szervezetek számára jelentõs elõnyt biztosít. Magyarországon jelenleg mintegy 60 szakember szerezte meg a képesítést. A magyar és megfelelõ érdeklõdés esetén angol nyelven is elindított képzés tematikus elõadásokból áll, emellett az elmúlt idõszak vizsgakérdéseinek alapos feldolgozása történik. A tréning a vizsgák sikeres letételéhez szükséges gyakorlat megszerzését kívánja biztosítani, a cél, hogy jelentõsen növelje a hallgatók esélyeit a képesítés megszerzésére. A CIA vizsga tartalma A vizsga során a jelöltnek számot kell adnia arról, hogy mennyire ismeri és érti az aktuális belsõ ellenõrzési gyakorlatokat, a belsõ ellenõrzés problémáit, kockázatait és javító megoldásait. Az oklevél megszerzésének feltétele a 4 modulból külön-külön letett sikeres vizsga. Minden modul 100 magyarul és angolul is olvasható tesztfeladatból áll, amelyek során a megadott válaszokból kell kiválasztani a helyeset. Információk a vizsgafelkészítõ tréningrõl A magyar nyelvû tanfolyamok évente két alkalommal kerülnek megszervezésre. Megfelelõ számú jelentkezõ esetén a képzést angol nyelven is elindítjuk. A tanfolyam formája gyakorlatokkal kiegészített elõadás. A tanfolyam tananyaga a Gleim: CIA Review felkészítõ anyagokra épül, elméleti összefoglaló elõadásból és a szükség szerint felhasznált egyéb anyagokból, gyakorlati példák közös megoldásából áll. A magyar nyelvû tanfolyam során a leadott tananyagon túl a hallgatókat magyar nyelvû jegyzet és bõvített feleletválasztós kérdéslista segíti a felkészítésben. A 2010-ben hatodik éve folyó vizsgafelkészítõ képzés nagy szakmai tapasztalattal rendelkezõ CIA okleveles szakemberek közremûködésével történik. 1. modul: A független belsõ ellenõrzési tevékenység szerepe az irányításban, kockázatkezelésben és az átfogó ellenõrzési rendszerben Réthelyi László, 2. modul: A belsõ ellenõrzési megbízatások végrehajtása és 3. modul: Üzleti elemzés és informatika Hatvani Csaba és Csákvári Péter, 4. modul: Üzletszervezési ismeretek Pálfalvi Tamás. Az és 3. modul a CIA vizsga alapvetõ tananyagának tekinthetõ, nagy hangsúlyt fektetve a vállalatirányítás és kockázatkezelés kérdéseire, szoros összhangban az IIA szakmai gyakorlatainak keretével. A 4. modul a hely- és vizsgálat-specifikus sajátosságokat helyezi a vizsga középpontjába, de kiváltható a CCSA, CFSA, CGAP könyvvizsgálói képesítéssel is. Részvételi díj Ft + áfa / modul Két, vagy több jelentkezõ esetén 5%-os csoportos kedvezményt adunk, a 4 modulra egyszerre jelentkezõ, és a díjat egyösszegben megfizetõk 10% kedvezményben részesülnek. A BEMSZ tagok vizsgadíja kedvezményes. Téma és az elõadások idõpontjai 1. modul október A független belsõ ellenõrzési tevékenység szerepe az irányításban, kockázatkezelésben és az átfogó ellenõrzési rendszerben 2. modul november A belsõ ellenõrzési megbízások végrehajtása 3. modul november Üzleti elemzés és informatika 4. modul december Üzletszervezési ismeretek 3. Senior képzések

9 3. Senior képzések ETK zrt. képzése Minõsített Európai Továbbképzési Program Kinek ajánljuk? A háromnapos tanfolyam mindazok számára jelent továbbképzési- és vizsgalehetõséget, akik felmérni és fejleszteni kívánják szakmai képességüket a legjobb nemzetközi gyakorlatok és követelmények alapján, akik gazdasági területet is irányító vezetõk, a közszféra, a vállalkozások és a pénzügyi intézmények belsõ pénzügyi kontrolljaival foglalkoznak, belsõ ellenõrök, könyvvizsgálók, az ellenõrzésben érdekelt szakemberek, ezekre a szakterületre specializálódni kívánó gyakorló és pályakezdõ szakemberek. A képzés célja bemutatni az ellenõrzés hatását az irányítási folyamatok javítására és képesség-meghatározására, illetve a résztvevõk tudásának fejlesztése az irányítás, a kockázatkezelés és a belsõ kontrollrendszer eredményes és hatékony mûködtetése érdekében. A képzés a budapesti Gazdasági Fõiskola vezetésével egy nemzetközi konzorcium részvételével kidolgozott és bevezetett Okleveles Európai Belsõ Pénzügyi Kontroll Felmérõ képzési programot integrálja az irányítási, kockázatkezelési és kontrollfolyamatok javításával és képességmeghatározásával 9 Oklevél Az Európai Vizsga- és Minõsítõ Egyesület (European Certification and Qualification Association, ECQA) által kiadott Certified European Internal Financial Control Assessor oklevél, és a képzõ szervezet magyar nyelvû tanúsító oklevele. Az oklevél a ECQA mellett az IA Manager érvényesítõ pecsétjét is tartalmazza. Az oklevél hatálya A Minõsített Európai Továbbképzési Program Magyarországon egyedülállóként olyan nemzetközi oklevelet ad a sikeres vizsgát tevõk kezébe, amelyet az Európai Unió szinte valamennyi országában elismernek, mint a kapcsolódó irányítási, vagy ellenõrzési munkakörök ellátásához szükséges szakismerettel való rendelkezés igazolását. Az oklevél a hazai munkáltatók számára is igazolja az azt birtoklók megfelelõ nemzetközi követelményeknek megfelelõ szaktudását. A vizsga lebonyolítása A tanfolyamot és a vizsgát magyar nyelven bonyolítjuk.a vizsgára online módon, a harmadik oktatási napon kerül sor, gyakorló feladatok megoldását követõen. Eredményes a vizsga a feladatok 70%-ának helyes megválaszolása esetén. A rendszer a vizsga lezárásakor értékeli ki automatikusan a megoldásokat, addig lehetõség van az adott kérdések ismételt megválaszolására, a hibák kijavítására. Csak az õszi tanfolyam résztvevõinek: otthoni munkával a képzés utolsó napját követõ 7. napig lehetõsége van a vizsga teljesítésére. Az elsõ kurzus kiválóan sikerült, a résztvevõk aktivitásának köszönhetõen, valamennyien sikeresen tették le a nemzetközi vizsgát. Hallgatóink véleménye A képzés összehasonlítja az ellenõrzési rendszereket, így az ellenõrzés és a minõségellenõrzés saját gyakorlatának szemléletében ismerheti meg másik terület munkáját. Az ellenõrzés szereplõi számára újfajta megközelítésben mutatja be kontrollfolyamatokat, melyeket mindenki saját munkaterületére szabva tud a jövõben alkalmazni. Az elõadó személye garancia arra, hogy senki nem megy úgy el a tanfolyamról, hogy tudása ne bövült volna új ismeretekkel és meglévõ tapasztalatait, munkafolyamatait ne értékelné át a képzés elvégzése után. A képzés új szemléletet ad ahhoz, hogy az eddig elvégzett munkafolyamat mennyit ér, és mennyit érhet, ha a megszerzett tudásanyaggal átformáljuk. Ajánlom minden belsõ ellenõrnek, ellenõrzési szakembernek, gazdasági vezetõnek. Kemény Zsolt, Baja Város Polgármesteri Hivatala Belsõ Ellenõrzési Irodavezetõ A program összefoglalja a szakma elmúlt 20 évben megfogalmazott válaszait azokra a kérdésekre, amelyek a gazdasági válság kapcsán ismételten felmerülnek bennünk: hogyan lehetne megelõzni a pénzügyi csalásokat és a túlzott kockázatvállalást? Mi, akik munkánk során folyamatosan a kockázatkezelés fontosságát hangsúlyozzuk, az eddig ismert módszerek és eljárások mellett, olyan új szemléletet ismertünk meg a COSO belsõ kontrollrendszer tanfolyamon, ami ezen néhány nap alatt is átformálta a kockázatokhoz való hozzáállásunkat. Ivanyos János, a téma elõadója nem egyszerûen autentikus közvetítõje volt a szakmai ismereteknek, Õ a modell magyarországi adaptációjának irányítója. Az õ elõadása után egészen naprakésznek érezheti magát az ember! Ferencziné Kristyán Krisztina MFB Belsõ Ellenõrzési osztályvezetõ és Zala Júlia osztályvezetõ-helyettes

10 10 Részletes tanfolyami információk A tanfolyam idõpontjai szeptember 16., 17., óráig A tanfolyam helyszíne Lion's Garden Hotel, Budapest, XIV. Cházár András u. 4. Tanfolyamvezetõ és elõadó: Ivanyos János, a Budapesti Gazdasági Fõiskola docense, a Memolux Kft. ügyvezetõje. Tanfolyami Információk A tananyag a képzési napok során elméleti és számítógéppel történõ gyakorlati foglalkozás keretében sajátítható el olyan szinten, hogy a vizsgát sikeresen lehessen teljesíteni, és amelyet e-learning eszközök otthoni/munkahelyi használatával lehet kiegészíteni. A tanfolyam díja Ft + áfa, amely tartalmazza a szervezés költségeit, a jegyzeteket, a helyszíni számítógép használat díját, az ellátást, de nem tartalmazza a vendéglátás után fizetendõ járulékokat. Ugyanazon szervezettõl legalább 2 fõ jelentkezése esetén 5% kedvezményt biztosítunk. VÁLASZTH A nemzetközi vizsga díja 150 euró. A vizsgadíj tartalmazza az online vizsgán történõ részvétel és a teljesített képességi követelményeket tanúsító oklevél elõállítási és kézbesítési költségeit. A vizsgadíj a szeptember 30-ig lebonyolításra kerülõ vizsgák esetén nem kerül felszámításra. Ó IDÕPONTOK VÁLASZTHATÓ IDÕPON Tanfolyami tematika Koncepcionális megközelítések Az Irányítás (Governance) rendszere Folyamatképesség felmérése. Az irányítási képesség szintjei és alkalmazásuk Az irányítási képesség fejlesztését támogató keretrendszerek bemutatása A szervezeti szintû kockázatkezelés (ERM) keretrendszere A belsõ ellenõrzés lehetséges feladatai a kockázatkezelésben A szervezeti szintû kockázatkezelés technikái A kontroll keretrendszerek alkalmazása az irányítási képesség meghatározására és javítására Kontrollkockázatok értékelése A Belsõ Pénzügyi Kontrollrendszer alkotóelemei Alkalmazást támogató megoldások Folyamatképesség-felmérés alkalmazása Belsõ Pénzügyi Kontroll Felmérési Modell A belsõ pénzügyi kontrollrendszer ellenõrzése Gyakorlófeladatok megoldása példákon keresztül Felkészítés az EUIFCA vizsgára E-learning eszközök és a vizsgaportál használata Önértékelési gyakorlat: a tesztkérdések típusai és a helyes megoldási módszerek Tesztvizsga lebonyolítása

11 Könyvviteli szolgáltatást végzõk (regisztrált mérlegképes könyvelõk ) évi továbbképzése pénzintézeti szakterületen Helyszínek és idõpontok Debrecen szeptember Postás üdülõ, Debrecen, Nagyerdei körút 66. Gyõr október Hotel Rába, Gyõr, Árpád út 34. Budapest október Budapest Körszálló, Budapest II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor 47. Szeged november HBH Kultúrterem, Szeged, Deák Ferenc utca 4. Tanfolyamvezetõ Dr. Szücs Tamás egyetemi oktató, gyakorló gazdasági szakember. Személye garancia a szakmai tudás, az ágazati gyakorlati ismeretek és mindezek átadásához szükséges képességek együttes meglétére. Részvételi díj Ft / fõ / 2 nap A részvételi díj tartalmazza a szervezés költségeit, a tanfolyami jegyzeteket, a napi frissítõk, sütemények, és az ebéd költségeit, de nem tartalmazza az ellátáshoz kapcsolódó járulékokat. Tematika Amennyiben a részvételi díjat július 15-ig befizetik úgy résztvevõnként 10% kedvezményt tudunk biztosítani. A tanfolyam befejezését követõen a hallgatók a Pénzügyminisztérium elõírásának megfelelõ igazolást kapnak a részvételrõl. Az ETK Szolgáltató zrt. mint a Pénzügyminisztérium által a könyvviteli szolgáltatást végzõk szakmai továbbképzésére jogosított képzõ intézmény a Pénzügyminisztérium szakmai továbbképzést végzõ intézmények jegyzéke szerint 14-os sorszámon bejegyzett a tanfolyamon részt vett hallgatókat jogszabályi kötelezettségnek megfelelõen bejelenti NAP AKTUÁLIS SZÁMVITELI KÉRDÉSEK (8 ÓRA) A számviteli elõírások változásai (1 óra ) A devizás könyvvezetésre való áttéréssel kapcsolatos számviteli teendõk. Devizás ügyletek elszámolása, a devizás tételek évközi és év végi értékelése (2 óra) Értékpapírokkal kapcsolatos elszámolási kérdések (2 óra) Támogatások számviteli elszámolása (1 óra) 2. NAP SZÁMVITELT ÉRINTÕ EGYÉB JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSAI (8 ÓRA) Az adó-és járulékszabályok változásai (4 óra) Kötelmi jog az új Polgári Törvénykönyvben, és annak számviteli vonatkozásai (4 óra )

12 További információk A tanfolyamok költsége a Szakképzési Alap terhére a 15/2009 SZMM rendelet alapján számolható el. Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ képzés-nyilvántartási száma: Felnõttképzési Akkreditáló Testület intézmény-akkreditációs lajstromszáma: AL A tanfolyamok részletes tematikája, a képzési programok, valamint a jelentkezési lapok megtalálhatók és letölthetõk a BEMSZ (www.iia.hu) és az ETK Szolgáltató zrt. (www.etk-rt.hu) honlapjairól. A tanfolyamokra jelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet: ETK Szolgáltató zrt Budapest, Angol u. 34. Telefon: , Fax:

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

A vállalatirányítás működésének átláthatóvá tétele az érdekeltek számára

A vállalatirányítás működésének átláthatóvá tétele az érdekeltek számára A vállalatirányítás működésének átláthatóvá tétele az érdekeltek számára Bevezető előadás Ivanyos János BPM-GOSPEL www.trusted.hu Témakörök 1. Bemutatkozás 2. Irányítási képességfejlesztő projektek 3.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Telefonszám: 1/237-9872, 237-9873; Faxszám: 1/237-9871

Tartalomjegyzék. Telefonszám: 1/237-9872, 237-9873; Faxszám: 1/237-9871 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Okleveles könyvvizsgáló 5 Okleveles adószakértő 7 Adótanácsadó 9 Okleveles pénzügyi revizor 11 Pénzügyi tanácsadó 13 Pénzügyi és számviteli szakellenőr 15 Mérlegképes könyvelő

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

BPP Professional Education

BPP Professional Education Együtt az ön karrierjéért. BPP Professional Education 2010-es képzési program Tartalomjegyzék BPP Professional Education 3 Miért éppen a BPP? 4 Referenciák 5 Vizsgával záródó kurzusaink 6 ACCA 6 DipIFR

Részletesebben

FElElôS vállalkozások irányítási modellje

FElElôS vállalkozások irányítási modellje FElElôS vállalkozások irányítási modellje A vállalkozások irányítási KépESSéGénEK FEJlESzTéSéhEz 2012. november Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project BPM-GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) Business

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások. Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013

Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások. Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013 Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 5 2. Vezetői összefoglaló 6 3. A felmérés főbb megállapításai 8 4. Résztvevők

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Létrejött a kamara egyeztető testülete A beérkezett pályázatok alapján választotta ki 2008. június 20-án az elnökség a kamarán

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés www.pwc.com/hu Átláthatósági jelentés a 2014. június 30-án végződött üzleti évre Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Jogi felépítés, tulajdonosi struktúra és a hálózat bemutatása...4 3. Vállalatirányítás...5

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Tartalom. 2. szám 2013. december. ERM: a vállalat integrált szenzora 3

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Tartalom. 2. szám 2013. december. ERM: a vállalat integrált szenzora 3 Iránytű A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek 2. szám 2013. december Tartalom ERM: a vállalat integrált szenzora 3 Jelentős előnyöket jelenthet az IFRS magyar bevezetése 5 Halasztott adó: módosítás,

Részletesebben

Felnőttképzés új szabályozása. Rendszerhibák és javításuk. Szakiskolai tanulók képzési útjai. EQAVET minőség. Resource Kit és a pályaorientáció

Felnőttképzés új szabályozása. Rendszerhibák és javításuk. Szakiskolai tanulók képzési útjai. EQAVET minőség. Resource Kit és a pályaorientáció Felnőttképzés új szabályozása Rendszerhibák és javításuk Szakiskolai tanulók képzési útjai EQAVET minőség Resource Kit és a pályaorientáció Interjú Mayer Andreával Gyakorlati képzés nagyvállalatnál A tanulószerződés

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Átláthatósági jelentés 2015. március 31. Tartalom Bevezetés 1 1. Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok 2 2. A hálózat és a hálózaton belüli jogi és szervezeti

Részletesebben

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben