FEJLESZTÉSI PORTFOLIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJLESZTÉSI PORTFOLIÓ"

Átírás

1 FEJLESZTÉSI PORTFOLIÓ

2 Tartalom REFERENCIÁK... 3 FEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK... 6 KOCKÁZATKEZELÉS Early warning modell Csalás (fraud) modellezése viselkedés analízissel Nemfizetési valószínűség modellezés, valamint scoring és ügyfélminősítő (rating) rendszer fejlesztés Kockázat árazás fedezet mátrix Lakossági kockázatkezelés évjáratmodellel (vintage analízis) Az elutasított ügyfelek nemfizetési modellje Ügyféllimit-rendszer kidolgozása LGD-adatstruktúra kidolgozása Behajtási scoring követeléskezelő rendszer Ingatlanfedezet értékelés és újraértékelés, települési rating Stressz teszt Makro adatok hatásának vizsgálata az ügyféladatokra MARKETING, ÉRTÉKESÍTÉS, CRM Ügyfél-szegmentáció, -előszűrés, célcsoport-képzés, az értékesítés esélye és az ügyfél-információk kapcsolata Cross-selling elemzés, ajánlati csomag képzés A kampány találat modellezése Vállalati hitelpiac alakulása (kihelyezések, késedelmi arányok KHR) Ügyfélérték számítás és modellezés Vevő és szállítókapcsolatok feltérképezése, cégcsoport szintű ügyfélkezelés Disloyalitás modellezése, ügyfélmegtartás CRM illetve Front End rendszerek felépítése Start-up és 50 mft alatti árbevételű cégek kezelése Termékportfolió analízis, termékfejlesztés Ágazati hozampotenciál és/vagy ágazati kockázat modellezése Fiókhatékonyság mérése NEMZETGAZDASÁGI SZŰKKERESZTMETSZET KUTATÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2

3 REFERENCIÁK A KKI munkatársai több éve végzik gazdasági adatok gyűjtését, rendszerezését, elemzését. Számos kutatást és elemzést végeztek a kockázatkezelés, banki termékfejlesztés és ügyfélkezelés témakörében, elsősorban kereskedelmi bankok számára. Mára már több hitelintézet számára készültek különböző pénzügyi kutatások, a pénzügyi szektorban - többek között - az alábbi főbb referenciákkal rendelkezünk: Erste Bank Hungary Nyrt.: o Vállalati Front-end és CRM rendszer specifikációjának elkészítése (ügyfélkezelés, értékesítés-fejlesztés, tárgyalásjelentés, riportrendszer) o Ágazati hozampotenciál és kockázat a vállalati hitelezésben o Vállalati nemfizetés modellezése és rating rendszer kidolgozása a Bázel II-es felkészülés jegyében o Datax adatbázis o Önkormányzati adatbázis o Üzleti információs adatbázis Magyar Fejlesztési Bank Rt.: o A hosszú távú hitelek kockázati modellje és rating-rendszere o A minősítő rendszer validációja o Datax adatbázis OTP Bank Nyrt.: o Ágazati hozampotenciál és a kockázat számítása o Külföldi mikro és kkv nemfizetési modell és rating rendszer fejlesztése Takarékbank Zrt.: o Vállalati PD-modell és rating rendszer o Datax adatbázis Commerzbank Zrt.: o Vállalati PD-modell és rating rendszer 3

4 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.: o Ingatlanújraértékelési módszertan o Gazdasági adatok Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt.: o A makro tényezők és a belső portfolióadatok kapcsolata o Viselkedési scorecard o Hitelkockázati stressz-teszt UnicreditLeasing Zrt.: o Vállalati nemfizetési modell és minősítő rendszer fejlesztése Inter-Európa Bank Nyrt.: o A vállalati default esemény statisztikai modelljének létrehozása nagyméretű országos mintán, tesztelés a banki portfolión Eximbank Zrt.: o Felkészülés az új CRD szerinti vállalati ügyfélminősítésre o Datax adatbázis Raiffeisen Bank Zrt.: o KKV vállalatközi nemfizetés modellezése o Datax adatbázis o Önkormányzati adatbázis CIB Bank Zrt.: o Datax adatbázis o Önkormányzati adatbázis Fundamenta-Lakáskassza Zrt. o Üzleti terv kidolgozása o Lakossági scoring modell fejlesztése Banki tapasztalataink széles köre mellett kutatóink két tanulmány keretében segítették a PSZÁF ellenőrzői, tájékoztatói munkáját a CRD kapcsán: A nemfizetés modellezésének módszertani elemzése, valamint A hazai LGD-adatbázis adatmodelljének összeállítása 4

5 témakörökben. A pénzügyi szektoron kívül a következő főbb referenciáink emelhetőek ki: Synergon Informatika Nyrt. o Vállalati Front-end Rendszer kialakítása Magyar Villamos Művek Csoport o Kutatás-fejlesztési stratégiájának módszertana és eljárásrendje FIAT Magyarország Kft. o Működési kockázatok felmérése és optimalizálása a folyamat kontrolling megfelelő szintjének megtervezése Michelin Közép-Európa Zrt. o KKV-k fejlesztésének támogatása, empirikus vizsgálat INVITEL Távközlési Zrt. o Ügyfél-szegmentáció módszertanának kidolgozása, modellezés o Ügyfélpotenciálok meghatározása a vállalati szegmensben Pantel Távközlési Kft. o Üzleti adatbázis konszolidáció és adattisztítás BISZ Zrt.: o adattisztítás Magyar Államkincstár o adatgazdálkodási átvilágítás 5

6 FEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KOCKÁZATKEZELÉS Scoring, rating, ügyféllimit Csalás (fraud) előrejelzés LGDadatmodell Behajtási scoring FEJLETT KOCKÁZATKEZELÉS Early warning 1. Early warning modell Az ügyfélminősítés témakörében a széles körben alkalmazott kötelező rendszerek mellett egyre gyakoribbak és népszerűbbek az ún. early warning rendszerek, amelyekkel a nemfizetés eseményét amelyet leggyakrabban a 90 napos késedelemként definiálnak -, szándékoznak megelőzni, időben kezelni a bankok. Előnyök Míg a klasszikus minősítő (scoring és rating) rendszerek kimondottan a nemteljesítés eseményét igyekeznek modellezni és előrejelezni, addig az early warning: már korai stádiumban (a default bekövetkezte előtt) képes megjelölni a problémássá váló ügyfeleket, ezzel hatékonyabb beavatkozásra ad lehetőséget a banknak, illetve még olyan szakaszban éri tetten a problémás ügyfélt, amikor nem kell céltartalékot képezni. Ez jelentős megtakarításokat eredményez, tovább növelve a banki nyereségességet. 6

7 Az ilyen korai jelző rendszerek akkor hatékonyak, ha: megfelelően definiált a korai problémás ügyfelek köre, a korai esemény felismert, a széles körű belső adatgyűjtést külső adatok is támogatják (pl. cég- és tulajdonosi kapcsolatok), hatékony statisztikai eszközökkel támogatják a korai esemény modellezését, országos, szegmensenkénti benchmark nemfizetési arányok is segítik a döntéshozókat, a rendszer jelzései mellé olyan döntési pontokat és folyamatkezelést rendelnek hozzá, amelyek hatékonyan előzik meg a nemteljesítés eseményét. 2. Csalás (fraud) modellezése viselkedés analízissel A nem tisztességes ügyfelek amelyek aránya számottevő komoly károkat okoznak a pénzintézeti szektorban is, kiszűrésük, időben történő kezelésük mindenképpen kívánatos. Számos nemzetközi tanulmány rámutatott arra, hogy a kis cégek esetében beszámoló információk mellett fokozott jelentőséggel bírnak az ún soft (pl. viselkedési) információk, illetve a tulajdonos minősítése. Ezek együttes elemzésével magas megbízhatóság mellett modellezhető a csalás valószínűsége, akár kategorizálva az ügyfeleket kockázati szempontból. Társaságunk több hitelintézet és nagyvállalat számára végzett e támakörben kutatásokat, széleskörű statisztikai-matematikai módszertani ismeretekkel bír. A kutatás folyamán akár külső adatmintán modellezve tudjuk előrevetíteni a csalás eseményét, amit aztán a belső portfolió egyedein tesztelünk vissza. (Magánszemélyek esetében ez belső adatokból történik.) A risk alapú (elő)minősítés jelentős ráfordítás-megtakarítást eredményezhet az értékesítés oldalán, hiszen a sales csak a már előminősítésen szűrt cégekkel kell, hogy foglalkozzon, míg a kockázatkezelési oldalon folyamatos monitoring alatt tartja a portfolió egyedeit. 3. Nemfizetési valószínűség modellezés, valamint scoring és ügyfélminősítő (rating) rendszer fejlesztés 7

8 A 2007-ben életbe lépett, bázeli ajánlásokra épülő új tőkemegfelelési direktíva (CRD) új alapokra helyezi a szavatoló-tőke számítást és ehhez kapcsolódóan a teljes banki kockázatkezelést. A bankok számára megnyílik a lehetőség, hogy ún. belső minősítésű módszerek (Internal Rating-Based Methods, IRB) alkalmazásával saját, belső mérési rendszerükkel számítsák tőkekövetelményüket. A fejlett módszer bevezetése természetesen nemcsak egy esetlegesen (és szándékoltan) alacsonyabb tartalékolást eredményezhet, hanem emellett a kockázatkezelési technikák fejlődését is maga után vonja. Az IRB alkalmazása azonban csak számos követelmény kielégítését követően valósítható meg, amelyek teljesítése komoly adathátteret és szakmai felkészültséget követel meg az intézményektől. A hitelkockázat egyik fő komponensét megtestesítő nemfizetés valószínűsége esetében a tőkeszámítás eszköze, amely egy megfelelő sokaságú és időtávú mintából létrejövő modell lehet, amelyből kiszámítható a nemfizetés valószínűsége, illetve - továbblépve - rating kategóriák képezhetőek. A kutatás keretében a teljes megvalósítási folyamatot végigvisszük, kezdve a módszertani alapelvek lefektetésétől, az adatbeszerzés, -szűrés, -korrigálás folyamatán keresztül az objektív ismérvekből végzett statisztikai modellezés és minősítési rendszer felépítéséig bezárólag. A nemfizetési adatminta merítési alapja a KHR, amelyben valamennyi hazai hitelezett vállalkozás nyilvántartásban kerül, így a szegmentálás terén szinte korlátlan lehetőséget kap a bank, pl. meghatározhatja, hogy mely árbevétel-szegmens egyedei, milyen ágazati megoszlásban szerepeljenek a mintában. Emellett biztosított a többéves adatmerítési időtáv is. A modellezés során a szegmentációs erő mérése mellett nagy hangsúlyt fektetünk az ún. out-of-sample és időbeli stabilitás vizsgálatára, illetve a bevont ismérvek optimális számának megállapítására. A számított modellt teszteljük a bank portfolióján is. 8

9 A nemfizetési modell elkészítését követően a CRD előírásainak megfelelő (minimum 7+1 kategóriából álló) rating-rendszert illesztünk az ügyfélminősítés folyamatához. A besoroló-rendszer elkészítésekor az időbeli migráció mellett elemzés alá vonjuk az új és a jelenlegi banki rendszer eltéréseit, migrációját is. 4. Kockázat árazás fedezet mátrix A fejlesztés több másik kutatási témához kapcsolódik szervesen, úgy, mint a nemfizetési modellek, ügyfélérték számítás vagy épp az LGD-adatstruktúra, fedezetértékelés, amelyek összehangolt alkalmazásával maximalizálható a banki hozam. A klasszikus kockázatmodellezés mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk a kockázati költség, árazás és fedezet hármasának együttes bevonásába. A kockázati költséget beillesztve finomhangolhatóvá válnak a besorolási kategóriák és a hitelezési döntési pontok. A kockázathoz illesztett fedezeti és árazási módszerek mind kockázati, mind értékesítési oldalról is alkalmasak arra, hogy megfelelően szegmentálják az ügyfeleket. 5. Lakossági kockázatkezelés évjáratmodellel (vintage analízis) A hitelezési folyamat elejét képező scoring és a végét jelentő behajtás közötti időintervallum elemzésére, vizsgálatára hivatott kvantitatív módszer. Használatával le lehet írni a hitelezési folyamatot, mérni lehet a scoring és behajtási rendszerek hatékonyságát, folyamatos képet kapva a portfolió (minőségi) alakulásáról. Leginkább a hosszabb távú hitelek értékelését kínálja, folyamatosan figyelemmel kísérve a hitel életkorát. Alkalmazásával kimutathatóvá válnak a portfolión a belső szabályozási vagy 9

10 külső környezeti változások (pl. devizaárfolyam-változások, kamatemelések) hatásai, akár részportfoliókra, pl. terméktípusokra bontva. További előnye, hogy reálisan összevethetővé teszi az azonos életkorú, ámde eltérő időpontokban felvett hitelek körét. 6. Az elutasított ügyfelek nemfizetési modellje A kutatás a banki vállalati minősítő modellek/rendszerek másodfajú hibáját hivatott mérni. A munka során azon vállalatokból kerül összeállításra nagyméretű országos minta, akiket a hitelező minősítési rendszere elutasított, ámde - valamely más finanszírozónál mégis külső forráshoz jutott. A modellezés eredményeképp az elutasított ügyfelek modellje összevetési alapot kínál a banki ügyfélminősítéshez képest, csökkentve annak másodfajú hibaarányát, illetve kimutatva az e tekintetben szignifikáns ismérveket. A kutatás sales oldalról is nagy hasznossággal bír, hiszen alapja és mérőeszköze lehet a hitelezési tartomány kiszélesítésének. 7. Ügyféllimit-rendszer kidolgozása A kutatás célja, hogy nagyméretű (akár több tízezres) országos mintán a már korábban létrehozott nemfizetési modell felhasználásával vizsgálat alá vonjuk a hazai vállalati hitelezési arányok és a vállalatok hitelezhetőségét, ügyféllimitét. A kutatás végeredménye a vállalati szektor eladósodottsága és a rating alapú hitelezhetőségének összevetése, valamint az országos minta egyedeinek értékelése. A kutatás alaphipotézise, hogy a társaságok hitelezése kockázati oldalról addig maximalizálható, amíg minősítésük nem romlik a nemteljesítő (vagy a jelenleginél jelentősen rosszabb) kategóriáig. A kutatás felépítése: 1. Módszertani alaphipotézisek meghatározása (pl. beruházási vs. folyó működési hitelek kezelése) 2. Nagyméretű hazai minta összeállítása, beszámolók beszerzése 3. Egyedi nemfizetési valószínűségek számítása 4. Rating kategóriák képzése, vállalatminősítés 10

11 5. Beszámolók rendszerének kialakítása, a hitelek és a rating kapcsolatának felépítése 6. Minta eladósodottságának és besorolásának összevetése, a hitelezhetőség határainak vizsgálata 7. A minta hitelarányainak egyéb, általános ökölszabályok szerinti vizsgálata 8. LGD-adatstruktúra kidolgozása A CRD szerinti várható veszteség számításának egyik komponense a nemteljesítéskori veszteségráta (loss given default, LGD). A szuverén, az intézményi és a vállalkozói portfoliókra alkalmazható fejlett IRB módszer esetén, valamint a lakossági portfolióra alkalmazott IRB függvényben, - ahol csak egy módszert ad a szabályozás -, a bank saját maga által számított veszteségráta értéke alkalmazható. Ebben az esetben a hitelintézetnek komoly követelmény-rendszernek kell megfelelnie, illetve átfogó adatgyűjtéssel kell rendelkeznie a múltbeli default események kapcsán, amelyekből képes saját LGD számításra. A fejlesztés hazai piac sajátosságaihoz igazodva teremti meg a nemteljesítéskori veszteségráta hatékony gyűjtésének és mérésének eszközét. Az adatstruktúra biztosítja work-out módszer szerinti teljes folyamatkezelést a default esemény és az ügylet zárása közti időintervallumban. 9. Behajtási scoring követeléskezelő rendszer A nemteljesítővé váló ügyfelek esetében is érdemes a behajtás eredményességét mérni, modellezni, annak érdekében, hogy hatékonyabban használják fel a work-out erőforrásait. Az ügyfél jellemzői, valamint az eljárás lépéseinek bevonásával meghatározhatóak azok a szegmensek, amelyekkel érdemes belső erőforrás felhasználásával behajtást eszközölni (a magas megtérülés ígéretéből fakadóan), míg lesznek olyan ügyfélcsoportok is, amelyek értékesítését javasolhatja az előrejelző rendszer. A modell eredményeihez eltérő beavatkozási és döntési pontokat rendelünk, amelyek egy teljes követeléskezelő rendszer csúcsosodnak ki. 11

12 10. Ingatlanfedezet értékelés és újraértékelés, települési rating A termékfejlesztés részhalmazát képező jelzálog-alapú hiteltermékek értékelő eszközeként kínáljuk az INGA nevű ingatlan-értékelő adatbázis szolgáltatásunkat, amely mely kizárólag hiteles (KSH és Illetékhivatal) adatokon alapuló gyorsértékelést ad a lakóingatlanok értékére. Emellett a jövőbeli újraértékelési kötelezettségi előírás teljesítéséhez kínáljuk az erre épülő újraértékelő adatbázisunkat, amely arra ad választ, hogy két időpont között adott település lakóingatlanainak fajlagos négyzetméterértékei milyen mértékben változtak. Az ingatlanértékek, a piaci likviditás (forgalmi adatok), valamint a település-statisztikai jellemzők alapján elkészítjük a települések negyedéves kockázati rangsorát, ratingjét is, mely segítségével megelőzhető a gyorsan devalválódó ingatlanok fedezetként való bevonása. 11. Stressz teszt A mai pénzügyi válság folyamatait figyelemmel kísérve kulcs-sikertényezőnek tartjuk, hogy a pénzügyi szolgáltató egyedi és ágazati szinten is értékelni tudja a finanszírozott ügyfeleket a stressz események tekintetében. Érzékeljük, hogy igen komoly feladat elé állítja a bankot a mai válság, legfőként az, hogy miként tisztítson portfoliót úgy, hogy csak a tényleg bajban lévő és kevésbé immunis cégeket ne finanszírozza tovább, de emellett tisztán lássa a stressz eseményeknek ellenállni képes társaságok csoportjait. Mitől több ez a megoldás egy általános stressz-teszttől? Megnevezi azon külső tényezőket, amelyek erőteljes hatást gyakorolnak a belső portfoliók nemteljesítési arányára. Különböző stressz-szcenáriókkal sokkolva a portfoliót előrejelzi a jövőbeli PD-görbe alakulását. Szegmentált módon is képes kezelni a stressz esemény hatásait. (Nem azonos hatások érik például egy exportra berendezkedett termelő ágazat és egy hazai szolgáltató iparág cégeit a devizaárfolyamok változásával.) 12

13 Az előretekintő stressz-szcenáriók mellett a tényadatok alkalmazásával stresszmonitoringra is alkalmas, gyors beavatkozási lehetőséget ad az intensive care-re. Használatával csökken a nemteljesítők aránya és az LGD, mindemellett célzott portfoliótisztítás végezhető, nem elutasítva a stressz mellett is rendben működő ügyfeleket. 13

14 12. Makro adatok hatásának vizsgálata az ügyféladatokra Az egyes makro indikátorok és kiemelt ügyféladatok összefüggéseinek elemzése, modellezése statisztikai módszerek segítségével. A fejlesztés lényege, hogy olyan sokaságú és mélységű adathalmazokat kapcsoljon össze és elemezzen, amely mind a hitelkockázati, mind az értékesítési és termékfejlesztési oldalon új információkat ad a Megrendelő döntéshozóinak kezébe, s ezzel termékfejlesztési, kockázatmodellezési kutatások alapjává válhat. Olyan relevánsnak hitt kapcsolatok vizsgálatára nyílik lehetőség, mint például a kiadott új lakásépítési engedélyek száma és a lakáshitel portfolió állománya, illetve az új hitelszerződések száma közti összefüggések feltárása. Az eredmények alátámaszthatják a külső tényezők banki portfolióra, banki értékesítésre gyakorolt hatását, egyben előre jelezhetik jövőbeli alakulásukat. 14

15 MARKETING, ÉRTÉKESÍTÉS, CRM Termékfejlesztés és analízis Ügyfélszegmentáció Ügyfélkezelés és elemzés Növekvő eladások Piacismeret 1. Ügyfél-szegmentáció, -előszűrés, célcsoport-képzés, az értékesítés esélye és az ügyfél-információk kapcsolata A Bank ügyfélkezelési-rendszerében található értékesítési és egyéb, valamint külső adatok felhasználásával tudjuk modellezni azokat az összefüggéseket, amelyek az értékesítési esélyeket és tapasztalatokat tükrözik. Egyik ilyen kérdés lehet például, hogy az input adatokból modellezhető-e az eladott termékek száma, vagy például a sales által megkeresett, de elutasított ügyfelek adataiból kideríthető-e a sikertelenség oka. Ennek eredményeként - az ügyfél viselkedési és egyéb külső adatainak segítségével - statisztikai módszerekkel határozhatók meg azok az ügyfél kategóriák, amelyek a pontosabb ügyfél-kalibrációval az értékesítés esélyét és hatékonyságát növelik. Az egyes ügyfélcsoportok kialakítását adatbányászati, statisztikai eszközökkel végezzük. A vállalati oldalon teljes körű adatbeszerzéssel támogatjuk a szegmentáció folyamatát, ezzel a céginformációk, beszámolók is a szegmentálás input adativá válnak. A kutatás végeredményeként homogén kategóriákhoz jut a Megbízó, amely eredmény a helyes cselekvési stratégia kiválasztásában nyújt támogatást, legyen szó akár termékfejlesztésről vagy az értékesítési szervezet/eszközök vagy a sales/kommunikációs csatornák alkalmazásáról. 15

16 A szegmentáció és célcsoport képzés többnyire előre meghatározott ismérvek szerint történhet, mint például: vállalati alapadatok (nem negatív saját tőke és MSZE, cég elleni múltbeli eljárások, árbevétel szerinti osztályozás, tendenciák szerinti csoportosítás) pénzügyi ismérvek egyedi szinten, illetve ágazati összevetésben (pl. ágazathoz képest magasabb jövedelmezőségű társaságok kiválasztása) KHR információk (pl. következő 3 hónapban lejáró hitellel rendelkezők köre) Emellett további akvizíciós és kockázati előszűrőként ajánljuk a KHR nemfizetési esemény előrejelzésének modellezését és kockázati pre-ratingjét, a cégkapcsolati hálók felderítését is. 2. Cross-selling elemzés, ajánlati csomag képzés Az értékesítési lehetőségek modellezése mellett kiemelt jelentőséggel bír a mai meglévő eladás mellett a további szolgáltatások értékesíthetőségének modellezése, az ebből történő ügyfél-szegmensek képzése, valamint a rájuk szabott ajánlati csomagok kialakítása. Mindezek erős ügyfélmegtartó erőt generálhatnak, csökkentve a disloyalitás valószínűségét. 3. A kampány találat modellezése A fejlesztés elsődleges célja a banki vállalati hitelezési kampány sikertényezőinek meghatározása, modellezése statisztikai eszközökkel, illetve ezek kivetítése a teljes szegmensre, meghatározva a következő kampányban megcélzandó ügyfélkört. A fejlesztés megcélzott eredménye az előkészítés mellett a kampány technikák korszerűsödése, a kampány találati arányok növekedése, illetve ezzel összefüggésben a kampány költségek csökkenése. 4. Vállalati hitelpiac alakulása (kihelyezések, késedelmi arányok KHR) A fejlesztés a vállalati hitelpiac szegmens-arányait, illetve terjeszkedési potenciáljait hivatott bemutatni. A fejlesztés célja, hogy Ügyfelünk a magyar vállalati hitelpiac előre 16

17 meghatározott szegmens-arányainak KHR-ből történő meghatározásával pontos képet kapjon az egyes részpiacok hitelezési összegeiről, illetve saját részesedével össze tudja azt vetni. A kutatás az eredmények elemzésével, feldolgozásával elősegíti a szektorban rejlő üzleti lehetőségek hatékony kiaknázását, kijelölve a legperspektivikusabb vállalati szegmenseket, döntéstámogató eszközként szolgálva mind az értékesítés, mind a termékfejlesztés számára. A vállalati szegmensek az alábbi 3 tényező szerint kerülnek kialakításra: ágazat (2 számjegyű TEÁOR mélység) árbevétel-kategória (8 szabadon választható bevételi szegmens) földrajzi elhelyezkedés (megyei bontás) A kereszttáblák kialakítását két fő bontásban végezzük el: állományi és utolsó negyedéves, új hitelszerződések szerinti bontásban. A hitelezési adatok HUF/FX, illetve éven belüli / túli bontásban: hitelszerződés-szám (db), illetve hitelállomány-érték (millió Ft) meghatározásával kereszttáblázatos formában kerülnek megadásra a fentebb leírt részszegmensekben. Emellett megadásra kerülnek: az adott negyedév állományai osztva az előző negyedév állományaival (piac bővülése), a 30/90 napos késedelmi arányok. A kereszttáblák mellett valamennyi megye árbevétel - TEÁOR kombinációhoz átadásra kerülnek a hitelezési alapadatok is. 17

18 5. Ügyfélérték számítás és modellezés Jövedelmezőség-számítás jelenleg A jelenleg működő banki rendszerek közül az alapvető ügyfélérték számítás nem megoldott. A (sok helyen alkalmazott) MIS rendszer gyűjti össze azokat a jövedelmezőségi adatokat, amely klasszikus értelemben az ügyfeleken ténylegesen realizált bevételeket és eredményeket számítják ki szegmensenként. A szegmenseként összesített adatok algoritmusok segítségével osztja le konkrét ügyfelekre az eredményt. Ennek a top-down megközelítésnek nagy hátránya, hogy a visszaosztott algoritmusok nem a pontos egyedi eredményt adják vissza ügyfelenként. Az ügyfélérték elméleti megközelítése Az egyedi jövedelmezőség számítása nem azonos az ügyfélértékkel. Számos esetben jelentős közvetett bevételt (eredményt) realizál a bank egy ügyfélen. Ez elsősorban olyan esetekben fordul elő, ha az ügyfél az üzleti partnereit (jellemzően vevőit) is arra ösztönzi, hogy banki ügyfél legyen (csökkentve ezzel saját költségét és nagyobb kedvezményeket várva a banktól). Ezekben az esetekben, ahol egy vállalathoz egy vagy több másik vállalat ilyen típusú közvetett kapcsolatban áll az ügyfélérték-számítás során korrigálásra kell, hogy kerüljön. Ügyfélérték szerinti kategorizálás Az ügyfélérték-modellezése lehetőséget ad a Megbízó számára, hogy a belső ügyfélköltéseket felhasználva statisztikai módszerekkel lemodellezze a költési kategóriákat, majd rávetítse azt a jelenleg nem banki ügyfélkörre, segítve a legnagyobb értékkel kecsegtető ügyfelek kiválasztását. 6. Vevő és szállítókapcsolatok feltérképezése, cégcsoport szintű ügyfélkezelés 18

19 Minden szolgáltató sales tevékenységének egyik kiemelt célja, hogy megtalálja a legértékesebb ügyfeleket. Ezek az ügyfelek lesznek azok, akik vezérfogyasztóként más ügyfeleket is bevonnak a szolgáltató ügyfélkörébe, megtakarítva a szolgáltató értékesítési ráfordításait. Ez az ún. cherry picking folyamat az ügyfélkapcsolatok, ügyfélforgalmak feltérképezésével történhet, amelyhez mind input adatbázis (pl. céginformációk, cég és/vagy tulajdonosi kapcsolatok) oldalról, mind adatbányászati eszközök alkalmazásával segítséget tudunk adni a kutatás keretein belül. A modul - szorosan kapcsolódva az előző fejlesztési ponthoz - megteremti a lehetőségét, hogy a banki ügyfelek és tisztségviselők üzleti kapcsolatait és összefonódásait feltérképezze, amely külön mozgatórugóként szolgálhat a target cégek kijelöléséhez, egyben az ügyfélérték számításának is alapja lehet. Ma három lehetőség nyílik a piaci együttműködések és csoportosulások feltérképezéséhez: A banki ügyfelek számlaforgalmának figyelése és szisztematikus feldolgozása, A hitelezési adatlapok digitalizálásával és adatbázisba rendezésével, Külső adatbázisok vásárlásával. A banki ügyfelek számlaforgalmának figyelése és szisztematikus feldolgozása A kimenő és bejövő számlaforgalom összesítése kulcskérdés az ügyfelek bankolási szokásainak megismeréséhez. Ennek ügyfélkezelési, ügyfél-csoportosítási, akvizíciós és akár kockázatkezelési vetületei is lehetnek. A vizsgálandó számlamozgások algoritmusainak kifejlesztése, csoportosítása képzi a modul alapját. Ezek meghatározásával párhuzamosan lehetséges az ügyfélkezelési folyamatok és mechanizmusok megalkotása is. A hitelezési adatlapok digitalizálása és adatbázisba rendezése A mai gyakorlatban megszokott, hogy a hiteligényléshez a hitelkérelmi adatlapon a bank bekéri a legjelentősebb vevőket és szállítókat konkrét adatokkal kiegészítve, melyről az 19

20 ügyfél nyilatkozik. Ezek adatbázisba történő rögzítésével és ennek az ügyféladatbázissal történő összehasonlításával szintén kinyerhető egy olyan ügyfélkör, melynek akvizíciós célú megkeresése indokolt. Külső adatbázisok vásárlása A piacon fellelhető olyan, referenciával és múlttal rendelkező cégadatbázis, amely a kiemelt vállalatok legfőbb vevői és szállítói, valamint a cégek közötti tulajdonviszonyok, valamint a tisztségviselők más társaságokban való pozíciója kinyerhetők. Ez szintén olyan tudást ad a bank kezébe, amellyel célzott és hatékonyabb akvizíciót és ügyfélkezelést tud folytatni. 7. Disloyalitás modellezése, ügyfélmegtartás Köztudott, hogy az ügyfelek megtartása jóval olcsóbb, mint megszerzésük. Ez kiemelten igaz a mai magyar bankpiacon, ahol igen erős verseny dúl a szolgáltatók között. Emiatt kulcssiker-tényezőként tekinthetünk az ügyfélmegtartás eszközeire, illetve ezzel összefüggésben a disloyalitás előrejelzésére. Kijelenthetjük, hogy a legtöbb esetben egy ügyfél szokásainak, attitűdjeinek ismerete segítségével az elpártolás előre jelezhető, a tipikus előjelek adatbányászati, statisztikai eszközökkel magas megbízhatóság mellett megállapíthatók. A szolgáltatók kiterjedt belső ügyféladataira, valamint (főleg vállalati portfolió esetében) külső adatokra támaszkodva elkerülhetővé válnak ezek az ügyfélvesztések, meghatározhatóak és időben alkalmazhatóvá válnak a helyes cselekvések ezen ügyfelekkel szemben. E fejlesztés kiemelten kapcsolódik a szegmentáláshoz, illetve az ajánlati csomag képzéshez, amely az ügyfélmegtartás hatékony eszköze. 20

21 8. CRM illetve Front End rendszerek felépítése A bankszférában évek óta egyre erőteljesebben kiéleződő piaci verseny ma már megköveteli az ügyfélkezelés folyamatos fejlesztését, automatizálását, a hatékonyság növelését és mérését. Ennek egyik kulcs-sikertényezője egy jól felépített CRM-rendszer. A CRM általánosságban az ügyfelekkel kapcsolatos adatok gyűjtéséről, elemzéséről, az ügyfelek igényeinek mélyebb megismeréséről, illetve e tudásnak a megfelelő ügyfélkapcsolati pontokon történő felhasználásáról szól, az ügyfélportfolió jövedelemtermelő képességének növelésének reményében. A CRM alapvető célja, hogy csökkentse a kollégák adminisztrációs terheit, s egyben olyan hasznos információkat, értékesítési támogatást adjon a kezükbe, amely lerövidíti a döntés-előkészítés fázisát, emellett work-flow oldalon egy strukturált és átlátható felületen keresztül biztosítja az ügyfélkezelési folyamatot. Az akvizíció terén a belső és külső adatbázisok együttes felhasználásával, valamint strukturált lekérdezésekkel és elemzésekkel teszi hatékonyabbá a potenciális ügyfelek elérését és akvirálását. A front mellett vezetői szinten megteremti az egyes üzletágak és szervezeti szintek hatékonyságának mérését, a banki jövedelmezőség pontosabb becslését. A rendszer - preferáltan - moduláris felépítéséből fakadóan a későbbiekben olyan kiegészítő funkciókkal bővíthető, amelyek már az egyes részterületek igényeinek 21

22 kielégítését célozzák meg. A CRM több banki rendszerhez kapcsolódva, megteremti az információ közös, centralizált elérését, míg más belső rendszerekkel való összekapcsolása biztosítja az eddigi fejlesztések beépülését. A külső adatbázisokhoz (pl. mérlegtár, céginformációk, KHR, Takarnet) hozzáférést, illetve elérési utakat kínálva már egy kezdeti tudásközpont létrejöttét indítja el. A kutatás alapfeladatai közé tartozhat: Tárgyalásjelentés: az értékesítési folyamatok nyomon követése a megkereséstől az ajánlatadásig. Ügyfél- és termék-portfolió analízis: ügyfél- és termékalapú információk kinyerése, értékelése, szegmentációja. Vezetői Információs Rendszer (VIR): olyan riportrendszer kialakítása, amely támogatja a stratégiai döntés-előkészítést és az üzleti területek elemzési feladatait. Az alapfeladatok mellett kiegészítő modulok segítségével további feladatok elvégzését támogatja a rendszer, amelyek a fejlesztés következő lépcsőivé válhatnak 1 : az akvizíciós adatbázisok kezelése, stratégiai szegmensek definiálása és nyomon követése, az ügyfél (dis)loyalitás monitoringja, értékesítési és reklám akciók menedzselése, utánkövetése (kampánymenedzsment), versenytársfigyelés, cross- és deep-selling folyamatok támogatása, ügyfélérték és ügyfél-jövedelmezőség számítás hozzárendelése. A kutatás első mozzanataként valamennyi releváns felhasználó igényeinek felmérését végezzük el, a fejlesztés horderejénél fogva a Bank és a Kutató közös, iteratív együttműködésében valósul meg. A kutatás végeredményeként a rendszer üzleti 1 Ezek közül néhányat kiemelt fejlesztési irányként fogalmaztunk meg! 22

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Hungarian Corporate Statistics Database AZ ADATBÁZIS LEÍRÁSA Budapest, 2010 Adatbázis ECOSTAT Softwerleírás DATASECTION-OPMI 1 BEVEZETÉS A hitelezési kockázatok

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Lamanda Gabriella április 21.

Lamanda Gabriella április 21. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. április 21. Bankok mérlegének sajátosságai Banktőke szerepe és felépítése, TMM Eredménykimutatás jellegzetes tételei Banki kockázatok és kezelésük Hitel nyújtás

Részletesebben

Integrált tervezés bevezetése (MKB Bank Zrt.)

Integrált tervezés bevezetése (MKB Bank Zrt.) Integrált tervezés bevezetése (MKB Bank Zrt.) Előadó: Martzy Antal Tartalom A tervezés hangsúlyainak alakulása A Baseli kihívások, paradigma váltás Top down és bottom up megközelítés harmonizációja Integrált

Részletesebben

Tartalom. Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben.

Tartalom. Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben. Tartalom Jó hogy jön Jucika, maga biztosan emlékszik még, hányadik oldalon van a Leszállás ködben. Előszó 1. Az adatbányászatról általában 19 1.1. Miért adatbányászat? 21 1.2. Technológia a rejtett információk

Részletesebben

A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja

A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja 2010. november 30. Informatika felügyeleti főosztály: Gajdosné Sági Katalin Gajdos.Katalin@PSZAF.hu Kofrán László - Kofran.Laszlo@PSZAF.hu Bázel

Részletesebben

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20.

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20. Bankismeretek 9. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. április 20. Miről volt szó? Aktív bankműveletek Hitelnyújtás Devizahitelezés problémaköre Lízing, faktoring Miről lesz szó? Banki

Részletesebben

Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati

Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati példákon Dr. Pálosi-Németh Balázs, Tamás Sándor Budapest, 18 November 2010 A Bank tőkemegfelelésének

Részletesebben

CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15.

CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15. CEBS Consultative Paper 10 (folytatás) Krekó Béla PSZÁF, 2005. szeptember 15. 1 3.3.3 Minősítési rendszerek és a kockázatok számszerűsítése Minősítések hozzárendelése PD, LGD, CF meghatározása Közös vizsgálati

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 28.

Lamanda Gabriella március 28. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 28. Transzformációs szerepkör Bankári alapelvek Bankok bankja szerepkör Bankmérleg Banktőke Beszámoló egyéb részei Banki kockázatok és kezelésük Hitelkockázat

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán

Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban. IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán Működési kockázatkezelés fejlesztése a CIB Bankban IT Kockázatkezelési konferencia 2007.09.19. Kállai Zoltán, Mogyorósi Zoltán 1 A Működési Kockázatkezelés eszköztára Historikus adatok gyűjtése és mennyiségi

Részletesebben

Az Indecs rendszer. Kockázat- és követeléskezelés nagyvállalati környezetben

Az Indecs rendszer. Kockázat- és követeléskezelés nagyvállalati környezetben Késmárki Szoftverfejlesztő Kft Budapest, Cházár András utca 18. Tel.: +36 (1) 794-9199 Mobil: +36 (20) 319-0612 Web: www.kesmarki.com Az Indecs rendszer Kockázat- és követeléskezelés nagyvállalati környezetben

Részletesebben

QIS4 Az ING tapasztalatai

QIS4 Az ING tapasztalatai QIS4 Az ING tapasztalatai Diószeghy Zoltán Aktárius, ING PSZÁF konzultáció 2008.12.10 Kockázatok szabályozása a csoporton belül Végrehajtás Szabályozás Kockázati stratégia Kockázati étvágy 3 védelmi vonal

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt.

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. 2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

CRM fentről és lentről

CRM fentről és lentről CRM fentről és lentről HOUG 2014 CRM szekció 2014. március 25. Jelinek Tamás CRM üzleti projektvezető (Groupama Garancia Biztosító Zrt.) Blastik Mátyás CRM kompetenciaközpont-vezető (Mortoff Kft.) A Groupama-Garancia

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Vojnits Tamás vezérigazgató helyettes Takarékbank Zrt. A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Magyar Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász- vándorgyűlés Nyíregyháza 2014. szeptember 5. 0 Takarékszövetkezetek

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Szabó Levente vezérigazgató Takarékbank Zrt. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Budapest 2014. október 29. A takarékszövetkezeti szektor bemutatása Fiókhálózat több mint 1.500 fiók, alapvetően

Részletesebben

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Kis Gábor Magyar Nemzeti Bank Statisztika Monetáris Statisztika vezetője

Részletesebben

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt.

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon Szabó Levente vezérigazgató Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A Bankrendszer Jövője a Közép- és Kelet-Európai Régióban Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

CRM magyarosan? CRM bevezetési stratégiák és tapasztalatok a hazai bankszektorban

CRM magyarosan? CRM bevezetési stratégiák és tapasztalatok a hazai bankszektorban CRM magyarosan? CRM bevezetési stratégiák és tapasztalatok a hazai bankszektorban Tóth Miklós Krisztián FMC Consulting 2006.11.15. Témák Ügyfélkezelési (CRM) megoldások CRM értelmezések, megközelítések

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél

Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél Budapest, 00.0. Jakab Ákos Sárközi Szabolcs CRM ügyfélkapcsolatok kezelése A cégről Tevékenység Microsoft szoftverek beszerzésében CRM, vállaltirányítási

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

CÉGMINŐSÍTÉS TERMÉKISMERTETŐ 2014.

CÉGMINŐSÍTÉS TERMÉKISMERTETŐ 2014. CÉGMINŐSÍTÉS TERMÉKISMERTETŐ 2014. 1. Bevezetés Az elmúlt években a vállalatoknak folyamatosan gondot okoz a késve fizetők számának magas értéke. A fizetési morál jelenlegi állapota a vállalatok több,

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA

OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA Azonosító Megnevezés HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK OSZLOPOK 1,2,3 Bruttó jövedelem A bruttó jövedelem meghatározását

Részletesebben

Változások előtt hol áll a banki (adat)elemzés? Nándorfi György

Változások előtt hol áll a banki (adat)elemzés? Nándorfi György Változások előtt hol áll a banki (adat)elemzés? Nándorfi György Budapest Bank 1987-ben jött létre az egyik legelső hazai kereskedelmi bankként A 8 hazai nagybank egyike Tulajdonosi háttér: 1995-től 2015-ig

Részletesebben

A kockázat alapú felügyelés módszertana Mérő Katalin ügyvezető igazgató PSZÁF november 13

A kockázat alapú felügyelés módszertana Mérő Katalin ügyvezető igazgató PSZÁF november 13 A kockázat alapú felügyelés módszertana Mérő Katalin ügyvezető igazgató PSZÁF 2006. november 13 A felügyelés közeljövője a kockázat alapú felügyelés Miért? Mert a Felügyelet sok,különböző típusú és nagyságú

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16.

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16. GE Capital Hungary Budapest Bank Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén 1 GE Közép-Kelet Európában GE jelenlét Magyarország 12 500+ alkalmazott 3 regionális üzleti központ (Lighting

Részletesebben

A régión belül Magyarországon a legmagasabb a lakáscélú háztartási hitelek kamatfelára

A régión belül Magyarországon a legmagasabb a lakáscélú háztartási hitelek kamatfelára Dr. Béres Alexandra Dorottya Grosz Gabriella: Kötelező pozitív adóslista: ettől lehetnek olcsóbbak a hitelek Hazánkban az új kihelyezésű lakossági hitelek kamatfelára az elmúlt években tartósan a régiós

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9.

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9. Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel Budapest, 2015. szeptember 9. A gyorsaság és a biztonság mindenek előtt Biztonság + Gyorsaság = 2 Bizalmas, üzleti és banktitok A globális trendek

Részletesebben

Informatikai prevalidációs módszertan

Informatikai prevalidációs módszertan Informatikai prevalidációs módszertan Zsakó Enikő, CISA főosztályvezető PSZÁF IT szakmai nap 2007. január 18. Bankinformatika Ellenőrzési Főosztály Tartalom CRD előírások banki megvalósítása Belső ellenőrzés

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Változások a nagykockázatvállalás

Változások a nagykockázatvállalás Változások a nagykockázatvállalás táblákban Konzultáció a hitelintézetek és befektetési vállalkozások számára Adatszolgáltatási és monitoring főosztály 2013. június 20-21. Nagykockázati adatszolgáltatás

Részletesebben

A híres bónusz. avagy amiről eddig nem akartunk beszélni. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség

A híres bónusz. avagy amiről eddig nem akartunk beszélni. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség A híres bónusz avagy amiről eddig nem akartunk beszélni Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség A médiapiac működése Médiaügynökségek hozzáadott értéke a hirdető számára Szakmai támogatás: Speciális szakmai

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

MKKV ügyfelek adósminősítő modelljének fejlesztése RapidMiner a TakarékBankban Frindt Anna Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1 Budapest, 2011.10.06. A Takarékbank és a Takarékszövetkezetek/Bankok 1989

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

KÉPESÍTETT KOCKÁZATKEZELŐ KÉPZÉS

KÉPESÍTETT KOCKÁZATKEZELŐ KÉPZÉS KÉPESÍTETT KOCKÁZATKEZELŐ KÉPZÉS www.bankarkepzo.hu A tanfolyam célja, hogy stabil hitelintézeti kockázatkezelői alaptudást adjon; átfogóan, egységes szerkezetben mutassa be a kockázatkezelés, kockázatelemzés

Részletesebben

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul Miért CRM? Minden cég alapvető érdeke, hogy lehetséges vevői közül a lehető legtöbbet szerezzen meg, a legtöbbjük számára tudja értékesíteni termékeit vagy szolgáltatásait. A megfelelő eszközzel ezek az

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér 2012. április Új válságkezelési rendszer szükségessége A globális pénzügyi válság rámutatott, hogy a pénzügyi szektorban a válságkezelési

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

Kockázatcsökkentési technikák. Mit tegyünk, hogy üzleti partnereink csőd és felszámolási kockázata ne hasson ránk?

Kockázatcsökkentési technikák. Mit tegyünk, hogy üzleti partnereink csőd és felszámolási kockázata ne hasson ránk? Kockázatcsökkentési technikák Mit tegyünk, hogy üzleti partnereink csőd és felszámolási kockázata ne hasson ránk? Témák Azonosítás és csökkentés Elméleti alapvetések A konkrét lépések 2 A gazdaság kihívásai

Részletesebben

Költségmegtakarítás járatoptimalizálással. Lukács Lajos Ügyvezető DSS Consulting Kft.

Költségmegtakarítás járatoptimalizálással. Lukács Lajos Ügyvezető DSS Consulting Kft. Költségmegtakarítás járatoptimalizálással Lukács Lajos Ügyvezető DSS Consulting Kft. DSS Consulting Kft. Döntéstámogató rendszerek bevezetése Üzleti- és informatikai tanácsadás Egyedi alkalmazások fejlesztése

Részletesebben

CREDIT MANAGEMENT A GYAKORLATBAN

CREDIT MANAGEMENT A GYAKORLATBAN CREDIT MANAGEMENT A GYAKORLATBAN ÚJ KIHÍVÁSOK A VÁLTOZÓ GAZDASÁGI KÖRNYEZETBEN KKV-AKADÉMIA Piac és Profit Budapest, 2013.09.11. 1 Bemutatkozás Credit Management Group: alapok 2005-ben, jelenlegi forma

Részletesebben

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14.

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. A Next-Faktor tulajdonosi háttere 51% 49% 36,19% 63,8% 76% 24% Next-Faktor Zrt. 3 Faktorált forgalom Faktorált forgalom 25 20 17,76 20,50 15 11,50 13,60

Részletesebben

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Pető István Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdasági Informatika Tanszék I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. Az előadás

Részletesebben

A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról

A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról Kutatási tapasztalatok www.tukorterem.hu A kutatásról Elsődleges célcsoport: gazdálkodó klasszikus civil szervezetek (magánalapítványok és egyesületek)

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

Vajda Éva. Bevezetés a keresőmarketingbe

Vajda Éva. Bevezetés a keresőmarketingbe Vajda Éva Bevezetés a keresőmarketingbe Alapfogalmak Fizetett hivatkozások - hirdetés Organikus találatok - ki kell "érdemelni" jó honlappal Organikus vs fizetett hivatkozás Organikus - keresőoptimalizálás

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való hozzáférés jövője II. Paraadatok használata a rugalmas (responsive) mintavétel során

I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való hozzáférés jövője II. Paraadatok használata a rugalmas (responsive) mintavétel során Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai és Nemzetközi Statisztikai Szakosztálya Magyar résztvevők az ISI (58.) dublini konferenciájáról I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

A banki projekthitel-portfóliók kitisztítása

A banki projekthitel-portfóliók kitisztítása A banki projekthitel-portfóliók kitisztítása dr. Kandrács Csaba Hitelezés 2015. Sofitel Hotel, Budapest, 2015. május 7. A vállalati hitelállomány javulást mutat, de továbbra is lassú a portfoliótisztulás

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30.

A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30. A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30. aegon.com Védelmi vonalak Kockázat 1. védelmi vonal Mindenki (Aktuáriusok) 2. védelmi vonal Kockázatkezelés, Compliance 3.

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Belső tőkemegfelelés értékelési szabályzat Hatályos: 2014.05.29-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, ÚTMUTATÓK... 2 2. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03. László Zsuzsanna Vezérigazgató Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.05 Budapest, 2015.03.05 Néhány szó rólunk - Cégbemutatás Miért

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. Előadás Üzleti terv készítés logikai felépítése Az üzleti terv megalapozó lépései A

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉS. Veszteség adatbázis kiépítése során felmerülő kérdések

MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉS. Veszteség adatbázis kiépítése során felmerülő kérdések MŰKÖDÉSI KOCKÁZATKEZELÉS Veszteség adatbázis kiépítése során felmerülő kérdések Tartalom»Módszertani bevezetés»kockázatkezeléshez szükséges információk»esemény kategorizálás 2 Historikus adatokra alkalmazott

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21.

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. IV. Energy Summit Hungary 2013 Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról Gulyás Olivér gulyas.oliver@mkb.hu Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. Bevezetés Amiről az előadás nem fog szólni

Részletesebben

Fizetési Szokások Európában 2016 EOS Csoport

Fizetési Szokások Európában 2016 EOS Csoport Fizetési Szokások Európában 16 EOS Csoport Magyarország With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Áttekintés 2. Összefoglaló 3. Fizetési gyakorlatok 4. Együttműködés külső kintlévőség-kezelő vállalatokkal

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

CEBS Consultative Paper 10: Fejlett módszerek (IRB, AMA) és kockázatkezelési rendszerek validálása és implementálása

CEBS Consultative Paper 10: Fejlett módszerek (IRB, AMA) és kockázatkezelési rendszerek validálása és implementálása CEBS Consultative Paper 10: Fejlett módszerek (IRB, AMA) és kockázatkezelési rendszerek validálása és implementálása I pillér minimum követelményeinek egységes európai értelmezése Horváth Edit CEBS útmutatás

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA

A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA Alulírott, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz., cégjegyzékvezető és cégjegyzékszám:

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben