SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE"

Átírás

1

2

3 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE UTASTÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE Készítette: Városkutatás Kft. Közlekedés Kft. konzorciuma Dr. Csiszár Csaba okleveles közlekedésmérnök, PhD. A konzorcium képviselője Ekés András 2010

4

5 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 5 1 Vezetői összefoglaló 7 2 Az utasinformatikai szolgáltatások csoportosítása 11 3 A helyváltoztatás előkészítését segítő utasinformatikai rendszerek fejlesztése A Gemenc Volán honlapjának és az internetes tájékoztatásnak a továbbfejlesztése (menetrendi, díjszabási tájékoztatás, útvonal tervezés) Internetes jegyvásárlás (helyfoglalás) 37 4 Az utasforgalmi létesítmények telematikai fejlesztése A szekszárdi autóbusz és vasútállomás (multimodális átszállóhely) utasinformatikai fejlesztése Az autóbusz megállóhelyek (átszállóhelyek) javasolt telematikai eszközei Állomási és megállóhelyi jegyautomaták telepítése A szekszárdi javasolt P+R átszállóhelyek utasinformatikai megoldásai 68 5 Az utazás közbeni utasinformatikai rendszerek fejlesztése Elektronikus menetdíjbeszedés az autóbuszok jegykiadó gépeinek fejlesztése Tájékoztatás a járművön (felszállás, utazás, leszállás, átszállás segítése) Biztonság fokozása (járművezetők, utasok, telematikai berendezések) 84 6 A megvalósítás ütemezése 86 7 Projektjavaslat: Elektronikus kijelzők telepítése a megállókban Vezetői összefoglaló A projektgazda bemutatása Fejlesztési igény megalapozása Megoldási változatok felvázolása és elemzése Megvalósítási javaslat kidolgozása Pénzügyi elemzés 103 Felhasznált irodalom 106 5

6

7 1 Vezetői összefoglaló Jelen kötet a Szekszárd és vonzáskörzete közösségi közlekedés fejlesztésével foglalkozó tanulmányok utastájékoztatással foglalkozó egysége. A tanulmány célja, hogy javaslatokat tegyen a város és térsége közlekedési rendszerének utasinformatikai fejlesztéseire, a járművek és megállóhelyek, valamint a kapcsolódó, kiegészítő informatikai szolgáltatások megalapozására. Szekszárd és környékére vonatkozó utasinformatikai továbbfejlesztési javaslatainkat rendszerszemléletben (a helyváltoztatási folyamathoz illesztve) illetve a feltárt jelenlegi hiányosságok alapján foglaltuk össze. Az utasinformációs rendszerek funkcionalitását vizsgálva megállapítható, hogy egyre ritkábbak a tisztán egyfunkciós rendszerek, jellemző a több rokon, illetve közös adatbázist igénylő feladatok integrálása. Ezen a területen tehát az üzemeltető társaságok, az utasok, illetve a megrendelők információs igényeit közös, integrált információs rendszerben célszerű kiszolgálni, amely összefogja a meglévő és az újonnan kiépítésre kerülő alrendszereket. Az információs rendszerek területén megfigyelhető ilyen irányú fejlődési tendencia teljesen egybevág a közlekedési szövetségek kialakításának igényével, ugyanis a közlekedési alapfolyamati résztvevők (szervezetek) és tevékenységek összehangolásának eszköztára a telematikai technológia. Javasoljuk a szövetségi forgalomirányító és utasinformatikai központ kiépítését. A másik fejlődési irány a közlekedési telematika területén az alapfolyamatok valós idejű követése (szabályozása) rövid ciklusidejű helyzet és állapotinformációk lekérdezésével, azaz a dinamikus információk felhasználása forgalomirányítási és utastájékoztatási célokra. Ezen a területen a Gemenc Volán már rendelkezik a megfelelő alappal, azaz a járműkövető és forgalomirányító rendszerrel. Tehát a gyűjtött dinamikus információknak az utasokhoz való eljuttatási igénye (minél több csatornán, személyre szabottan, a teljes helyváltoztatási folyamatot lefedve, stb.) reálisan merül fel. (Nem ennyire korszerű formában, de a szekszárdi vasútvonalon is rendelkezésre állnak a vonatok helyzetinformációi). A harmadik motiváló tényező a személyközlekedési rendszeren belül a közforgalmú közlekedés részarányának növelése (az eszközváltás ösztönzése) és az ezzel járó közvetett hasznok realizálása. Ennek előfeltétele a nyújtott szolgáltatás minőségének, azaz többek között az utaskapcsolatok színvonalának fokozása és a helyváltoztatás teljes időszükségletének csökkentése. Ezen célok elérését szintén a korszerű utasinformatikai megoldások szolgálják. A helyváltoztatás előkészítésekor a két legfontosabb funkció a teljes körű tájékoztatás intelligens módon multimodális útvonalajánlat formájában és a díjbeszedés lebonyolítása. A hazai közúti és a vasúti útitervkészítő megoldások legnagyobb hiányossága, hogy csak 7

8 unimodális tájékoztatást nyújtanak; az aktuális közlekedési (idő)adatokat nem használják az útitervek előállításakor, bár a vasúti megoldás már részlegesen megjeleníti a vonatok tényleges érkezési és indulási időadatait. Az útvonalajánlat készítése különösen akkor célszerű, ha zavart járműközlekedés esetén a csatlakozó járatok várakoztatása nem lehetséges; ilyenkor alternatív járatok vagy útvonalak megadásával lehet az utasok bizonytalanságérzetét csökkenteni. Az útvonalajánlatok kiegészíthetők egyéb információkkal is (a közelben található szolgáltatások, jegyváltási lehetőség, viteldíj mértéke, stb.). Olyan multimodális, a dinamikus adatokat is kezelő, nagyobb területi egységre kiterjedő (a közlekedési szövetséget lefedő) útitervkészítő alkalmazás kialakítását javasoljuk, amelynek a gazdája a megrendelő, így a működést az esetleges szolgáltató váltások nem befolyásolják. Az útitervkészítés internetes technológián alapszik, így különböző végberendezésekkel, különböző pontokon hozzáférhető. Hasonlóan internetes alapokra kívánjuk helyezni a menetdíjbeszedéssel (jegyvásárlással, helyfoglalással) kapcsolatos műveletek egy részét is. Az önkiszolgáló jegyvásárlás (távolsági járatoknál a helyfoglalás is) internet csatlakozással rendelkező telematikai eszközökkel (PC, laptop, PDA, okos telefon, stb.) elvégezhető. Így az utazástól függetlenül teljesíthetők ezek a műveletek, és a jegykiállítás költségei is megtakaríthatók. Míg az internetes alkalmazásokhoz való hozzáférés nem teljes körű, addig az utasforgalmi létesítményeknél valamennyi utas megfordul, ezért különös hangsúlyt kívánunk helyezni azok telematikai fejlesztésére. Az utazási módok hatékonyabb együttműködése a multimodális csomópontok kialakításával és ott az utasinformatikai szolgáltatások javításával érhető el. Ezért javasoljuk a szekszárdi vasút és autóbusz állomás (valamint P+R parkoló) integratív szempontok szerinti fejlesztését. Ez egyrészt a statikus információhordozókra (jelek, térképek, stb.), illetve a vasútállomáson az elektronikus kijelzők telepítésére (váróteremben, peronon) terjed ki. Megoldandó a szövetségi integrált adatbázis létrehozásával a dinamikus adatok átadása az egyes szolgáltatók között, melynek eredményeként a csatlakozásbiztosítások kezelésének színvonala emelhető (forgalomirányítási, utastájékoztatási intézkedésekkel). Javasoljuk a multimodális csomópontnál a talált tárgyakkal és az utas panaszokkal (észrevételekkel) valamint a biztonságmenedzsmenttel összefüggő információkezelés fejlesztését is. Az utast aktuálisan érdeklő menetrendi adatok kiválasztása (a csatlakozás tervezése) általában nehézkes és időt rabló. Ezért a közepes vagy nagy forgalmú megállóhelyekre (átszállópontokra) néhány soros elektronikus kijelzők telepítése javasolt, melyek vizuális (és audio) tájékoztatást adnak. A tájékoztatás kiterjed a legközelebb induló viszonylatok, járatok (viszonylatjelzés, érintett állomások célállomás, időpont vagy indulásig hátralévő idő, alacsonypadlós jármű jele, stb.) információira. (A látássérült személyek részére az audio tájékoztatás szelektíven is megoldható, ha ezek a személyek rendelkeznek egy jeladóval, 8

9 aminek hatására a megállóhelyi vezérlő elindítja a hangos tájékoztatást). A megállóhelyi berendezés a forgalomirányító rendszer távvezérlésével működhet (GPRS technológia), a dinamikus adatokat felhasználva (ehhez a tervezett menetrendi és a tényleges időadatokat összehasonlító modul is szükséges a központban). A diszpécser operatívan is beavatkozhat a kijelzők vezérlésébe. A működés eredménye, hogy az utasok bizonytalanságérzete csökken; a várakozási időt hasznosabban tölthetik el. Mivel a menetjegyek kiadása jelenleg az autóbusz vezetőket terheli és a jegykiadás művelete időigényes, valamint a pénzkezelés is problémákat vet fel, ezért mind a multimodális átszállóhelyek, mind pedig a fontosabb megállók esetében javasoljuk menetjegy automaták telepítését. Korszerű esetben egy végberendezés alkalmas valamennyi utazási móddal kapcsolatos díjfizetés (vasúti jegy, autóbuszjegy, parkolójegy) végrehajtására. Így már az előkészítés, vagy várakozás (eszközváltás) során elvégezhető (külön személyzet nélkül) ez a művelet és lerövidül az autóbuszok megállóhelyi tartózkodási ideje. A járműfedélzeti telematikai fejlesztéseket a meglévő forgalomirányítási (vállalatirányítási) rendszerhez illesztve javasoljuk. Elsősorban az elavult jegykiadó gépek cseréje, és az új eszközöknek a többi telematikai eszközhöz való illesztése vár megoldásra; ezen eszközökre a Gemenc Volán Zrt. pályázatot nyújtott be. A továbbiakban az elektronikus díjbeszedés korszerű megoldását az ELEKTRA Hungária jegy és bérletrendszer kínálja. Ezen (a közeljövőben több fázisban kiépülő) rendszer és a telepítésre javasolt szövetségi forgalomirányító és utasinformatikai központ között az információs kapcsolat kiépítése szükséges. 1. ábra: Megfelelően működtetett homlokfali kijelző egy helyközi autóbuszon, Szekszárdon (fotó: Ekés András) 9

10 Az utazással kapcsolatos elektronikus fedélzeti tájékoztatás az autóbuszokon szintén fejlesztendő. A jelenlegi kijelzők működtetésével kapcsolatos anomáliákra (nem használják, kevés karaktert jelez ki, nem látható a célállomás, stb.) felhívtuk a figyelmet. A fejlesztés módja a külső felületi kijelzők (a jármű útvonalának célállomásának megadásával) és a belső téri kijelzők telepítése (dinamikus, az aktuális forgalmi helyzetre vonatkozó adatok közlésével). A vizuális berendezések és a hangszórók automatikus vezérléssel működnek, de a forgalomirányító diszpécser (vagy a járművezető) operatívan is beavatkozhat a közölt információk körébe. Elsősorban a csatlakozó járművek esetén, a tervezett és a tényleges indulási időadatok megadása, és így az átszálláskori bizonytalanságérzet csökkentése fontos. A fedélzeti fel és leszállás, valamint a járművön belüli helyváltoztatás a fogyatékos személyek számára különösen megterhelő. Audio és vizuális tájékoztatással segítendő az ajtók működtetése (a működési információk közlése), valamint a számukra fenntartott helyek megtalálása (kerekes székek rögzítési módja). Ez utóbbi célt szolgálják a különböző piktogramok, jelzések is. Külön figyelmet érdemel a járművezetők és az utasok biztonságérzetének fokozása, valamint a telepítendő berendezések rongálás elleni védelme. Ez a kérdéskör térfigyelő kamerák és a képeket rögzítő eszközök telepítésével oldható meg. Célszerű adatkapcsolat kiépítése a rendőrséggel/biztonsági szolgálattal. 10

11 2 Az utasinformatikai szolgáltatások csoportosítása Az utasinformatikai rendszerek a közforgalmú (közösségi) közlekedést igénybe vevő utasok helyváltoztatását támogatják. Működésükhöz alapvetően fontos a kétirányú információs kapcsolat megléte a korszerű forgalomirányító rendszerekkel, ugyanis ezek szolgáltatják többek között a dinamikus információkat. A dinamikus információk az aktuális forgalmi helyzetről (és annak okairól) tájékoztatnak. A tájékoztatási igény a megszokotthoz képest megváltozott közlekedés (tervezett vagy nem tervezett események hatására) esetén a legnagyobb. A tájékoztatási igény a változás jellegétől is függ (pl. megállóhely áthelyezése, viszonylatmódosulás, menetrendhez képest bekövetkező eltérés). A tájékoztatás fokozottan szükséges a közlekedési szövetség működésének kezdetén. Ugyanis meg kell ismertetni azt az emberekkel, megmagyarázni bevezetésének indokait, és szerepét. Az utasinformatikai megoldások az előkészítési szakaszban az utas és a jármű kapcsolatba hozását (részben marketing funkció is), majd utazás közben (illetve után) bizonytalanságérzetének csökkentését, kényelmének fokozását segítik elő. Az utasinformatikai funkciók leírásakor a helyváltoztatási (utazási) folyamat tekinthető fő rendezőelvnek. Az utasinformatikai rendszerek négy csoportba sorolhatók, melyet az 1. táblázat foglal össze. A funkciók egy része utastájékoztatási, másik része pedig utas kiszolgálási jellegű. A tájékoztatási funkciók részletesebb kifejtése a 2. ábran követhető. Az ábra alsó részén az indulási hely és a helyváltoztatási folyamat elemei szerepelnek. Külön választhatók a gyalogosan megtett mozgások (fehér hátterű téglalapok) és a járművel megtett mozgások (szürke hátterű téglalap). Az erre épülő utastájékoztatási funkciók az ábra felső, nagyobb részén szerepelnek (1 től 6 ig számozott téglalapok). A funkciók ismeretében áttekinthetők az alkalmazott információforrások és végberendezések. A 2. táblázat összefoglalja a személyszállítási folyamat egyes szakaszaiban (1 től 6 ig) alkalmazható megoldásokat. A működést tekintve kétfajta megoldás létezik. Az egyik típusba a nem elektronikus információforrások, a másik típusba az elektronikus eszközök sorolhatók. A fejlődés iránya az individuális megoldások bővítése, melyek egy adott utas személyes információigényét elégítik ki, figyelembe véve a különböző elvárásokat, szempontokat és az azok közötti fontossági sorrendet. A közforgalmú közlekedésre vonatkozó hirdetmények, reklámhordozók (melyek marketing eszközök is) elhelyezhetők, illetve megjeleníthetők az utasforgalmi létesítményeknél, a járművek külső felületén, a járművek fedélzetén az utasterekben, a napilapokban, a reklámfilmekben, rádió és televízió műsorokban, szabadtéri reklámeszközökön (pl. plakátok), menetrendkönyvekben, egyéb nyomtatványokban, stb. 11

12 1. táblázat: Az utasinformatikai rendszerek csoportosítása CSOPORTOK 1. Marketing információs rendszerek 2. A helyváltoztatás előkészítését segítő utasinformatikai rendszerek 3. A helyváltoztatás közbeni utasinformatikai rendszerek 4. A helyváltoztatás utáni utasinformatikai rendszerek FUNKCIÓK 11. A közforgalmú közlekedés potenciális utasainak megnyerése 21. Menetrendi, díjszabási és turista információszolgáltatás, útvonal tervezés 22. Elektronikus menetdíjbeszedés 31. Járműhöz vezetés 32. Járműfedélzeti információkezelés 33. Járműtől elvezetés (átszálláskor átvezetés) 34. Utasbiztonsági funkciók 41. Talált tárgyak visszakeresése 42. Utas panaszok, észrevételek kezelése Az utasok információigényének felmérése a következő kérdések szerint végezhető el: 1. Kinek van szüksége információra? Az utasok az utazás motivációja (munka és egyéb motiváció) valamint a távolság (helyi, helyközi, távolsági utas) szerint más más információt igényelnek. A munka motivációjú használókat "törzsvevőként" jellemezhetjük, az egyéb motivációjú utasok a potenciális vevők. Az utazók eltérő jellemzőit leginkább az individuális tájékoztatási módoknál (pl. útvonalajánlat) lehet figyelembe venni. 2. Hol szükséges az információ? Minden olyan helyen, ahol az utas döntésre kényszerül (pl. eszközváltás) vagy elbizonytalanodhat szükséges az információ közlése, illetve megismétlése. 3. Mikor és mennyi ideig szükséges az információ? Az utazási igények és az információs igények között igen erős az összefüggés. Az időbeli ingadozás elsősorban az individuális tájékoztatási módnál érezteti hatását. A járművek indulása előtt lényeges a tájékoztatás; a holt időszakokban az elektronikus eszközök egyéb (pl. reklám vagy szórakoztatási) célokra is használhatók. 12

13 4. Milyen információra van szükség? Mindig csak az utas számára lényeges információkat közöljük. Vannak olyan információk, amelyek hiányában az utazás meghiúsulhat (pl. indulási időpont, célhely megnevezése), más információk elhagyása pedig csak az utazás minőségi romlását váltja ki (pl. kisgyermekes anyák részére fenntartott helyek jelölése). 5. Milyen hagyományos módon vagy technikai eszközökkel és milyen megjelenési formában szükséges az információ? Alapvető követelmény az egységes megjelenés (közlekedési szövetségi arculat), és a szabványos információtartalom. Általában alapelvekben határozzák meg a telepítési helyeket, a telepítési magasságokat, a méreteket, színeket, hangerősséget, hangszínt, beszédsebességet, az alkalmazott jelkészletet, a képernyő felületeket, a kezelő felületeket, stb. 13

14 A HELYVÁL TOZTATÁS ELŐKÉSZÍTÉSE HELYVÁLTOZTATÁS Járműhöz vezetés Járművel történő utazás Járműtől történő elvezetés Tájékozódás az utazási lehetőségekről Tájékoztatás az utasforgalmi létesítménynél (P+R parkolónál), járműhöz vezetés Tájékoztatás felszálláskor Járműfedélzeti tájékoztatás Tájékoztatás leszálláskor Elvezetés a járműtől, tájékoztatás az utasforgalmi létesítménynél (P+R parkolónál) Menetrendi (térbeli, időbeli információk), díjszabási és turista információszolgáltatás, útvonal tervezés Menetrendi (térbeli, időbeli információk), díjszabási és turista információszolgáltatás, útvonaltervezés Induló járművekkel kapcsolatos utazási információk közlése Járműhöz vezetés A jármű külső felületén vagy közvetlenül a jármű mellett a viszonylatra vonatkozó információk (viszonylatjelzés, célállomás) közlése A belső térre, helyekre vonatkozó információk közlése Utazással kapcsolatos információk (következő megállók, átszállási lehetőségek, időadatok, stb) Az ajtók működtetésére vonatkozó információk közlése Menetrendi (térbeli, időbeli információk), díjszabási és turista információszolgáltatás (továbbutazással kapcsolatos információk közlése) Érkező járművekkel kapcsolatos utazási információk közlése Kijárathoz vezetés HELYVÁLTOZTATÁS FOLYAMATA Indulási hely (lakás, munkahely, stb.) Gyalogos (egyéni) mozgás az indulási helytől a járműig Felszállás a járműre Járművel megtett mozgás (utazás) Leszállás a járműről Gyalogos (egyéni) mozgás a járműtől a rendeltetési helyig 2. ábra: Az utastájékoztató funkciók folyamatlogikai rendje 14

15 1. Tájékozódás az utazási lehetőségekről 2. Tájékoztatás az utasforgalmi létesítménynél (P+R parkolónál), járműhöz vezetés 3. Tájékoztatás felszálláskor 4. Járműfedélzeti tájékoztatás 5. Tájékoztatás leszálláskor 6. Elvezetés a járműtől, tájékoztatás az utasforgalmi létesítménynél (P+R parkolónál) A helyváltoztatás előkészítésekor és lebonyolításakor valamennyi fázisban a tájékoztatás helyszíne NEM ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓ FORRÁSOK statikus, féldinamikus információkkal ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓ FORRÁSOK, VÉGBEREN DEZÉSEK statikus, féldinamikus, dinamikus információkkal lakóhely, munkahely, egyéb helyek hálózati, viszonylati térképek, nyomtatott menetrendek, menetdíjtáblázatok a közlekedési társaságok számítógéppel támogatott információs szolgálatai (személyesen, telefonon keresztül); útitervkészítő programok, Internetes tájékoztatás, rádió, teletext a megálló közelében (utcán), az állomás területén a megálló (állomás) megnevezése, a viszonylat és a célállomás jelölése, a viszonylat által érintett megállóhelyek megnevezése (térkép); az indulási időket tartalmazó menetrend; település térkép; tájékoztatás a mozgáskorlátozottak közlekedési lehetőségeiről; menetdíjtáblázatok; tájékoztatás az előre tervezett forgalmi korlátozásokról elektronikusan vezérelt, változtatható információtartalmú kijelzők az indulási (érkezési) időkkel és az aktuális közlekedésre vonatkozó információkkal; hangszórók élőszavas és automatikus (digitális hangrögzítéssel) tájékoztatással; multimédiás monitorok hírekkel, közleményekkel, reklámokkal; elektronikus utastájékoztató (interaktív) terminál a jármű külső felületén vagy közvetlenül a jármű mellett táblák, jelek a következő információtartalommal: fel és leszállás helye, az ajtók működtetésének módja, mozgáskorlátozottak fel és leszállási lehetőségei, díjfizetés (jegyváltás), ellenőrzés módja elektronikusan vezérelt kijelzők a viszonylat, a (kiinduló ) és célállomás (közbenső állomás) jelölésével 2. táblázat: Információforrások a személyszállítási folyamat egyes elemeinél 15 az utastérben táblák, jelek a következő információtartalommal: mozgáskorlátozottak, kisgyermekes anyák stb. részére fenntartott helyek, a viszonylat által érintett megállóhelyek listája (az átszállási lehetőségekkel), viszonylathálózati térképek, díjfizetés (jegyváltás), ellenőrzés módja, vészhelyzeti magatartás, az ajtók működtetésének módja elektronikusan vezérelt kijelzők (a következő utasforgalmi létesítmény nevének, a viszonylat útvonalának kijelzése az átszállási lehetőségekkel, időadatokkal; hangszórók (az utasforgalmi létesítmények nevének automatikus hangos bemondása [digitális hangrögzítéssel], élőszavas hangos bemondás [fedélzeti, állomási, irányító központi személyzettől]); multimédiás monitorok általános közlekedési és rendezvény információkkal, hírekkel, közleményekkel, reklámokkal az utastérben az ajtók közelében táblák, jelek az ajtók működtetésé re vonatkozó információkk al elektronikus an vezérelt kijelzők a megálló közelében (utcán), az állomás területén a megálló (állomás) megnevezése; településtérkép a fontosabb intézmények, szolgáltatások feltüntetésével; tájékoztatás a mozgáskorlátozottak közlekedési lehetőségeiről elektronikusan vezérelt, változtatható információtartalmú kijelzők az érkezési, a továbbindulási időkkel és az aktuális közlekedésre vonatkozó információkkal; hangszórók élőszavas és automatikus (digitális hangrögzítéssel) tájékoztatással (az utasforgalmi létesítmény nevének közlése járműérkezéskor) az utas magával viszi az információforrást nyomtatott hálózati térkép, menetrend az útitervkészítő program által kinyomtatott útiterv; individuális és dinamikus tájékoztatást nyújtó mobiltelefon, mobil, személyi telematikai készülék (GPS vevővel)

16 3 A helyváltoztatás előkészítését segítő utasinformatikai rendszerek fejlesztése Ezen rendszereket a célirányos helyváltoztatás megkezdése előtt (pl. otthon, munkahelyen) vagy az utasforgalmi létesítménynél az utazás megkezdése előtt használják. Az előkészítési szakaszban a tájékoztatás mellett lényeges az utazás lebonyolíthatóságát meghatározó menetdíj beszedési műveletek végrehajtása. Ez utóbbi funkció a teljes helyváltoztatás több fázisában is elvégezhető (pl. fedélzeten is). 3.1 A Gemenc Volán honlapjának és az internetes tájékoztatásnak a továbbfejlesztése (menetrendi, díjszabási tájékoztatás, útvonal tervezés) A közforgalmú személyszállítás az utasok részére a menetrenden (mint szolgáltatási ajánlat) és a viteldíjrendszeren (mint a szolgáltatás igénybevételének díja) keresztül jelenik meg. A menetrend közlésének hagyományos módja az egyes viszonylatoknak megfeleltethető menetrendi mezők adatainak kivonat formájában történő megjelenítése (képernyőn és/vagy nyomtatott formában). A menetrendi és díjszabási információszolgáltatás intelligens módja az útitervkészítés. Ezen megoldások megkönnyítik az útvonalválasztást (a viszonylatok közötti átszállási pontok meghatározását), segítségükkel megállótól megállóig (korszerű esetben háztól házig ) terjedő, az utas által megadott paraméterek alapján készíthető el az útvonal ajánlat. Önkiszolgáló módon az utasinformatikai termináloknál, a személyi számítógépeken vagy a mobil személyi telematikai készülékeken (okos telefon WAP csatlakozással) lehet útvonalajánlatot kérni. Szekszárd és környékének autóbusz közlekedéséről a internetes oldalon lehet tájékozódni (3. ábra). A honlap a volántársaság általános adatait (pl. cégismertető, elérhetőségek 4. ábra) és emellett az utasok részére a szolgáltatással kapcsolatos információkat közli vegyesen. Valamennyi oldal statikus formában, kereső algoritmusok nélkül és csak magyar nyelven elérhető. A közvetlenül az utasoknak szóló információk a menetrendek és az utastájékoztató hírek, illetve a személyforgalom menüpontok alatt érhetők el. A menetrendek pontban külön alpontban lehet a távolsági és helyközi járatokról, valamint a helyi járatokról érdeklődni. A távolsági és helyközi forgalom információit a Volán Egyesülés kezdeményezésével létrehozott országos autóbuszos keresőre (www.menetrendek.hu) ugró linken keresztül lehet elérni. 16

17 3. ábra: A Gemenc Volán Zrt. honlapjának nyitóoldala 17

18 4. ábra: A társaság általános adatai (elérhetőségek) Ez a megoldás egyfajta alágazati integrált szolgáltatás az egész ország területére kiterjedően; nem teszi lehetővé a vasúti csatlakozások tervezését, valamint nem közli a járművek aktuális közlekedési (helyzet) információit, azaz a dinamikus adatokat sem. A helyi járatok pontban Tolna megye hét városában működő helyi autóbusz közlekedésről kapunk tájékoztatást menetrendi kivonat formájában, amely közli a viszonylatok által érintett megállóhelyek listáját, az azok közötti távolságot, és a köztes menetidőket (5. ábra). 18

19 5. ábra: A szekszárdi helyi járatok listája Az indulási időértékek direkt módon csak a végállomásokra vannak megadva. A köztes megállóktól az indulási időpontok csak számítással következtethetők ki. Szintén az utas feldolgozó képessége szükséges a közlekedési napokat megadó jelmagyarázatok és a rövidített útvonalon közlekedő menetek megfejtéséhez is (6. ábra). Térképi információk (viszonylathálózati térképek) is segítik a tájékozódást (7. ábra). Azonban ez a megoldás alig segíti az adott térséget kevésbé ismerő személyek számára a helyszínek beazonosítását, illetve az átszállásos utazások megtervezését. Olyan viszonylathálózati térképek nyújtanak igazi segítséget, amelyek mögött látható a város térképe (utcanevekkel, intézményekkel, stb.) 19

20 6. ábra: Egy helyi járat információi 20

21 7. ábra: Viszonylathálózati térkép Az utastájékoztató hírek menüpont kiegészítő információkat tartalmaz (szöveges formában) a menetrendi cikluson belüli változásokról, az ideiglenes módosításokról, illetve a díjbeszedés és a szolgáltatási feltételek, stb. változó feltételeiről. Ezek az információk szintén nem utasbarát formában jelennek meg. Például a április 10 től közlekedő expressz járatok bevezetésével összefüggő (egyéb járatokat is érintő) módosítások szöveges információinak kimazsolázása rendkívül fárasztó, és a tapasztalatlan utazó számára megoldhatatlan feladat (8. ábra). Kedvezőbb megoldás az egyes menetrendi mezőkhöz tartozó pdf formátumú fájlok tartalma, azonban az abban való eligazodáshoz is szükséges a közlekedési rendszer alapfokú ismerete. 21

22 8. ábra: Az utastájékoztató hírek szöveges információi A személyforgalom menüpont általánosan tájékoztat az utazási feltételekről, a díjszabásokról, pótdíjakról, a szolgálati helyekről, valamint a járműpark összetételéről. Ezen kívül az utasok tájékoztatást kaphatnak a Gemenc Volán információs telefonszámán keresztül (+36 74/ ), valamint a honlap utas kapcsolati oldalán is, ahol észrevételeket lehet tenni, illetve tájékoztatás kérhető írásos formában. A honlap által nyújtott szolgáltatások a korszerű a nemzetközi gyakorlatban elterjedt tájékoztatási formáktól jelentősen elmaradnak. Iránymutató megoldás a Bécs környéki közlekedési szövetség (Verkehrsverbund Ost Region=VOR) honlapja (www.vor.at), amely az utasinformációkat két nyelven (német és angol), könnyen áttekinthető formában jeleníti meg. A térbeni és a menetrendi adatokra számos szempont szerinti szűrést lehet végezni. Igen fejlett a térképi keresés és az útvonalajánlat funkció. A honlapon valamennyi a szövetséghez tartozó járat információi elérhetők (multimodális tájékoztatás). Például az aktuális időpont szerint egy kiválasztott megálló (közlekedési csomópont) valamennyi induló járatának adatai lekérdezhetők (9. ábra). 22

23 9. ábra: Induló járatok adatai egy kiválasztott csomópontnál az aktuális időpontban A Gemenc Volán Zrt. internetes tájékoztatásának és a honlap továbbfejlesztésének javaslatai: a honlapon célszerű élesen külön választani a társaság üzemeltetésével kapcsolatos és az utasoknak szóló információkat, a távolsági, a helyközi és a helyi járatokról viszonylathálózati térképek megjelenítése a legfontosabb csatlakozási pontokat kiemelve, legalább az alapinformációk (pl. díjszabás) több idegen nyelven (angolul mindenképpen) történő közlése, fejlett, multimodális útvonalajánló rendszer működtetése, amely hordozható telematikai eszközökön (pl. okostelefon WAP os kapcsolattal) is elérhető; később nem csak a menetrendi, hanem az aktuális forgalmi helyzet (csatlakozásbiztosítás) adatainak is a felhasználásával. Ehhez tartozik az adott utazás menetdíjainak közlése is. A javasolt multimodális útvonalajánló rendszer jellemzőinek részletezése: 23

24 Mivel az utazások egy jelentős része Szekszárd és vonzáskörzetén kívül kezdődik és végződik, illetve az útvonalajánlókat nagyobb területi egységre kiterjedően érdemes működtetni, ezért egy önálló kistérségi útvonalajánló létrehozása helyett a meglévő (Szekszárd és környékét is lefedő) megoldások továbbfejlesztése javasolt. Jelenleg országos kiterjedésben működik: az autóbusz közlekedésre a keresőoldal (10., 11., 12. ábrák), a vasúti közlekedésre a keresőoldal (13., 14., 15. ábrák) 10. ábra: Országos autóbuszos menetrendi kereső kezdőlapja 24

25 11. ábra: Országos autóbuszos menetrendi kereső találati lapja 12. ábra: Országos autóbuszos menetrendi kereső; egy járat részletezése 25

26 Ezen rendszerek integrációja, majd (a járműkövető rendszerek teljes körű kiépítésével) a dinamikus adatokra épülő tájékoztatás (csatlakozási információk közlése) javasolt. Továbbá ezen integrált rendszer kiterjesztendő a városok (közöttük Szekszárd is) helyi közlekedésére. A későbbiekben (távolabbi jövőben) a szolgáltatás összeépíthető az egyéni közlekedés útvonalajánló, navigáló rendszereivel. Amíg ez megvalósul, addig az eszközváltási pontok (P+R és B+R) parkolók információi közölhetők a tömegközlekedési útvonal ajánlat részeként, (akár az aktuális kihasználtsági adatok megadásával is). 13. ábra: Országos vasúti menetrendi kereső kezdőlapja Az integrációt megelőzően a vasúti Elvira elnevezésű információs rendszer továbbfejlesztésének irányai: A kereséskor a vonatok indulási és érkezési vágányszámainak megadása. Adott napon belül az időpontok (idősávok) szerinti további szűrési lehetőségek beépítése. 26

Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány

Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása Előzetes megvalósíthatósági tanulmány KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési

Részletesebben

KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos

KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva 1.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 128. évfolyam 2013 április 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 23/2013. (IV. 05. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás

Részletesebben

Az intelligens közlekedés jövője

Az intelligens közlekedés jövője Az intelligens közlekedés jövője Készült: Az NHIT megbízásából, 2009-ben Verzió: 3.9 Készítette: Az NHIT IT3 (Információs Társadalom Technológiai Távlatai) műhelye Dömölki Bálint Kósa Zsuzsa Kömlődi Ferenc

Részletesebben

Évkönyv. Budapest 2009

Évkönyv. Budapest 2009 kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZE T Nonprofit Kf t. 2008 Évkönyv Budapest 2009 kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kf t. 2008 ÉVKÖNYV Budapest 2009 Előkészítette és szerkesztette: Dr. FÜREDI Mihály

Részletesebben

DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL

DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 4 1.1 Digitális Város INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL 5 1.2 A MAGYAR TELEKOM CSOPORT Digitális Város MEGOLDÁSAi 6 1.3 T-CITY SZOLNOK A JÖVŐ

Részletesebben

Menetrendek és használata

Menetrendek és használata Kovács Edina Zita Menetrendek és használata A követelménymodul megnevezése: Internetes alkalmazásfejlesztés A követelménymodul száma: 1447-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-50

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

III. MELLÉKLET: Marketing terv

III. MELLÉKLET: Marketing terv 1 III. MELLÉKLET: 2 Jelen esetben egy új üzletág, egy új közszolgáltatás, azaz a kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása a cél, melyhez a stratégiai és marketing terv az útitervet jelentheti.

Részletesebben

LV. évfolyam 11. szám 401

LV. évfolyam 11. szám 401 LV. évfolyam 11. szám 401 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

A budapesti közösségi közlekedés új Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszere

A budapesti közösségi közlekedés új Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszere A budapesti közösségi közlekedés új Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszere A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE A FUTÁR projekt fejlesztései: Utastájékoztatás Új utastájékoztató kijelzőkkel

Részletesebben

Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél. II kötet. Műszaki dokumentáció

Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél. II kötet. Műszaki dokumentáció Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél II kötet Műszaki dokumentáció Tartalomjegyzék 1 A projekt áttekintése... 6 1.1 A beruházás célja... 6 1.2 A társaság beruházással szembeni

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2015. január 01.

Részletesebben

Magyarország jelentése

Magyarország jelentése NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Magyarország jelentése az elkövetkezendő ötéves időszakra szóló nemzeti ITS-intézkedésekről, a 2010/40. sz. ITS Direktíva 17. cikk (2) bekezdés előírásának megfelelően,

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2014. október 23-tól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint vasúti

Részletesebben

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Szerkesztette Tóth Melinda és Mischinger Gábor Budapest, 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4 MELLÉKLETEK 1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása Elsı változat Viszonylatok Jármővek 1 2 3 4 Egyéb 1 Autóbuszállomásról 8:30 X 9:00 X 9:20 X 10:25

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

Keszthely-Sa rmelle k ipari szolga ltato o vezet fejleszte se elo zetes megvalo sı thato sa gi tanulma ny

Keszthely-Sa rmelle k ipari szolga ltato o vezet fejleszte se elo zetes megvalo sı thato sa gi tanulma ny Keszthely-Sa rmelle k ipari szolga ltato o vezet fejleszte se elo zetes megvalo sı thato sa gi tanulma ny Készült Zala Megye Önkormányzatának megbízásából Készítette: Csite András, Czaller László, Mike

Részletesebben

Érvényes: 2013. május

Érvényes: 2013. május PÉNZES GÉZA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZET 2013. március Érvényes: 2013. május -től

Részletesebben

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS)

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) UTAZÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) Alkalmazási Útmutatók TIS DG02 01-02-00 változat 2012. január Koordinátor: Jan Bembennek 1 A szolgáltatás rövid áttekintése

Részletesebben

Stratégia az Intelligens

Stratégia az Intelligens Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez VITAANYAG Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest, 2009. január A vitaanyag hátteréül szolgáló

Részletesebben

Összegző tanulmány. Egy átfogó sportkommunikációs honlap szakmai elvárásrendszere

Összegző tanulmány. Egy átfogó sportkommunikációs honlap szakmai elvárásrendszere Összegző tanulmány a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása c. projekt keretében végzett kutatás eredményeiről "Innovatív és kreatív kommunikációs,

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER.

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. Sok szempontból előnyös a PROGRAMJA! raktár üzemeltetési Bevezető. Kedves Partnerünk! Ön is jól tudja, hogy

Részletesebben