KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV"

Átírás

1 KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: SPANYOL SZAKNYELV NYELV I, SPANYOL SZAKNYELV II, SPANYOL SZAKNYELV III, SPANYOL SZAKNYELV IV kódja: FOSVNYE099_1M, FOSVNYE099_2M, FOSVNYE099_3M, FOSVNYE099_4M kreditértéke: 3 Tantárgy előadójának neve: Dr. Kovács Éva A tárgy tematikája: Tematika: mellékletben A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: Félévente 5 hiányzás (10 óra) megengedett Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedettnél több órás hiányzás esetén orvosi igazolás. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: Zárthelyi dolgozatok Időpont a 7. és 13 hét (mindkét félévben) Javítás és pótlás: Órán kívüli időpontban A félév végi aláírás követelményei: Az óralátogatás, órai aktivitás, prezentáció, referátum készítése és az írásbelik 60%-os eredménye. Az osztályzat kialakításának módja: Az írásbeli és szóbeli munka alapján: 60-70% = elégséges (2) 71-80% = közepes (3) 81-90% = jó (4) % = jeles (5) A vizsga típusa: - A vizsgajelentkezés módja: - 107

2 A vizsgajelentkezés módosításának rendje: - A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: - A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: C. de Juan - M. de Prada - P. Marcé - D.Salazar: Temas de salud (Egészségügyi témák), Editorial Edinumen, 2009, Madrid La farmacía popular (Kindle edition), Spanish for Medical personnel, Ana C. Jarvis Továbbá friss autentikus cikkek és közlemények, régi vizsgaanyagok és online. 108

3 Spanyol orvosi szaknyelv I kurzus tartalmi leírása spanyol nyelvből fogorvostan hallgatók számára A kurzus célja egyrészt a meglévő általános nyelvi ismeretek megerősítése, másrészt a szakmai nyelvtudás megalapozása, a beszéd- és íráskészség fejlesztése. A kurzuson való részvétel előfeltétele legalább két év középiskolai vagy más, spanyolnyelv-oktatásban való részvétel. A kurzus során érintett témák a következőket foglalják magukba: a fog felépítése, orális higiéné, fogbetegségek és terápiájuk, étkezési szokások és kariesz, anamnézis felvétele, az orvos kérdései, alapvizsgálatok, foghúzás, érzéstelenítés, konzerváló fogászat (fájdalomcsillapítás), a szájüreg gyulladásai, protézisek. A kurzus során a résztvevők nyelvtani ismereteire támaszkodva a következő nyelvtani szerkezetek gyakorlása: kiejtés, hangsúly, főnevek és melléknevek neme, egyes és többes száma, névelők, személyes névmások, igeragozás jelen és múlt időben, felszólító mód, létigék, segédigék, visszaható és birtokos névmások, elöljárószavak használata, kérdőszavak, mondatszórend, kötőszavak, határozószavak, folyamatos, befejezett, és közelmúlt használata, kötőmód jelen és múlt időben, feltételes mondatok. A kurzus során autentikus anyagok, cikkek és hanganyagok alkalmazása. A kurzus során két alkalommal írásbeli számonkérés. 109

4 Tanmenet FOK spanyol fogorvosi szaknyelv I (gyenge középhaladó) A kurzus előfeltétele: Legalább két év középiskolai vagy más, spanyolnyelv-oktatásban való részvétel. Cél: Egyrészt a meglévő nyelvi ismeretek megerősítése, másrészt a szakmai nyelvtudás megalapozása. A kurzus tervezett időtartama: Egy félév 1x14 hét, 2x2 óra/hét Tananyag: Lásd a követelményrendszerben Hét Téma Nyelvtan 1 Ismerkedés, egyetemi tanulmányok. Conocerse, presentarse, conversaciones sobre estudios en la universidad 2 A fog felépítése. La estructura del diente. Kiejtés, hangsúly La pronuniación, acentuación Főnevek és melléknevek neme, egyes és többes száma, névelők, személyes névmások. Género de los sustantivos y adjetivos, singular y plural, artículos, prombres personales 3 Orális higiéné. Higiéne oral 4 Fogbetegségek, terápiás lehetőségek. Las enfermedades y sus terapias. Igeragozás jelen és múlt időben, felszólító mód, El sistema verbal, presente y preterito, indicativo e imperativo Létigék, segédigék jelen, múlt és jövő dőben. Ser- estar-haber, en presente, pretérito y futuro 5 Étkezési szokások és kariesz. Las costumbres alimentarias y la carie dental. 6 Anamnézis felvétele. Az orvos kérdései. Historia clínica. Las preguntas del dentista. 7 Zárthelyi dolgozat. 8 Alapvizsgálatok. Los tipos de tratamiento dentario. 9 Foghúzás, érzéstelenítés. Extracción de un diente, anestesie local. Visszaható és birtokos névmások Pronombres reflexivos y posesivos Elöljárószavak használata. El uso de las preposiciones Kérdőszavak. Mondatszórend, kötőszavak. Interrogativos, conjunciones Határozószavak. Los adverbios 110

5 10 Konzerváló fogászat (fájdalomcsillapítás). Odontolgía conservadora (anestesia local) 11 A szájüreg gyulladásai. Inflamaciónes de la boca. 12 Protézisek. Prótesis dental. 13 Félévzáró dolgozat. 14 A kurzus értékelése. Folyamatos, befejezett, és közelmúlt használata El uso del preterito imperfecto, indefinido y perfecto Kötőmód jelen és múlt El subjuntivo, presente y pretérito imperfecto Feltételes mondat szerkezete La conjunción, uso del subjuntivo 111

6 Spanyol orvosi szaknyelv II kurzus tartalmi leírása spanyol nyelvből fogorvostan hallgatók számára A kurzus célja egyrészt a meglévő általános nyelvi ismeretek megerősítése, továbbá újakkal való bővítése, valamint a szakmai nyelvben való jártasság, a beszéd- és íráskészség fejlesztése. A kurzuson való részvétel előfeltétele legalább három-négy év középiskolai vagy más, spanyolnyelv-oktatásban való részvétel ill. a Spanyol orvosi szaknyelv I teljesítése. A kurzus során érintett témák a következőket foglalják magukba: a fogorvosi szaknyelv néhány, legfontosabb jellemzője, fogorvosi tevékenységek, feladatok, a fogorvosi nyelvben előforduló legfontosabb igék, a fog felépítése, a tejfogak erupciója, a maradó fogak, a szájüreg megbetegedései, és megelőzésük, konzerváló fogászat érzéstelenítés, szájsebészet, fogászati korrekció, étkezési szokások és fogszuvasodás, a szájüreg gyulladásai. A kurzus során a résztvevők nyelvtani ismereteire támaszkodva a következő nyelvtani szerkezetek gyakorlása: kiejtés, hangsúly, főnevek és melléknevek neme, egyes és többes száma, névelők, személyes névmások, igeragozás jelen és múlt időben, felszólító mód, létigék, segédigék, visszaható és birtokos névmások, elöljárószavak használata, kérdőszavak, mondatszórend, kötőszavak, határozószavak, folyamatos, befejezett, és közelmúlt használata, kötőmód jelen és múlt ideje, feltételes mondat szerkezete. A kurzus során autentikus anyagok, cikkek és hanganyagok alkalmazása. A kurzus során két alkalommal írásbeli számonkérés. 112

7 Tanmenet FOK spanyol fogorvosi szaknyelv II (középhaladó) A kurzus előfeltétele: Legalább három-négy év középiskolai vagy más, spanyolnyelv-oktatásban való részvétel, vagy Spanyol orvosi szaknyelv I abszolválása. Cél: A meglévő nyelvi ismeretek újakkal való bővítése, valamint a szakmai nyelvben való jártasság fejlesztése. A kurzus tervezett időtartama: Egy félév 1x14 hét, 2x2 óra/hét Tananyag: Lásd a követelményrendszerben Hét Téma Nyelvtan 1 Ismerkedés, egyetemi tanulmányok, Kiejtés, hangsúly orvosi szakterületek. Conocerse, presentarse, La pronuniación, acentuación conversaciones sobre estudios en la universidad 2 A fogorvosi szaknyelv néhány, Főnevek és melléknevek neme, egyes és legfontosabb jellemzője. többes száma, névelők, személyes névmások. Las características de terminilogía Género de los sustantivos y adjetivos, dental. singular y plural, artículos, prombres personales 3 Fogorvosi tevékenységek, feladatok a fogorvosi nyelvben előforduló a legfontosabb igék. Actividades, tareas del dentista, verbos de las acciones mas importantes Igeragozás jelen és múlt időben, felszólító mód, El sistema verbal, presente y preterito, indicativo e imperativo 4 A fog felépítése. La estructura diente. Létigék, segédigék jelen, múlt és jövő dőben. Ser- estar-haber, en presente, pretérito y futuro 5 A tejfogak erupciója La erupción de los dientes de leche. Visszaható és birtokos névmások Pronombres reflexivos y posesivos 6 A maradó fogak. Los dientes permanentes. Elöljárószavak használata. El uso de las preposiciones 7 Zárthelyi dolgozat. 8 A szájüreg megbetegedései, és Kérdőszavak. Mondatszórend, kötőszavak. megelőzésük. Las enfermedades de la cavidad oral y Interrogativos, conjunciones su prevención. 113

8 9 Konzerváló fogászat érzéstelenítés. Odontología conservadora anestesia local. 10 Szájsebészet, fogászati korrekció. Cirugía dental, ortodoncia. 11 Étkezési szokások és fogszuvasodás. Las costumbres alimentarias y la carie dental. 12 A szájüreg gyulladásai. Inflamaciónes de la cavidad oral. 13 Félévzáró dolgozat. 14 Félévzárás. A félév értékelése. Határozószavak. Los adverbios Folyamatos, befejezett, és közelmúlt használata El uso del preterito imperfecto, indefinido y perfecto Kötőmód jelen és múlt El subjuntivo, presente y pretérito imperfecto Feltételes mondat szerkezete La conjunción, uso del subjuntivo 114

9 Spanyol orvosi szaknyelv III kurzus tartalmi leírása spanyol nyelvből fogorvostan hallgatók számára A kurzus célja egyrészt a meglévő általános nyelvi ismeretek megerősítése, továbbá újakkal való bővítése, valamint a szakmai nyelvben való jártasság, a beszéd- és íráskészség fejlesztése. A kurzuson való részvétel előfeltétele legalább négy év középiskolai vagy más, spanyolnyelv-oktatásban való részvétel ill. a Spanyol orvosi szaknyelv II teljesítése. A kurzus során érintett témák a következőket foglalják magukba: a fogorvosi munka jellemzése, a fogorvos felelőssége. a különböző típusú fogászati kezelések, a szájüreg gyulladásai és egyéb betegségei, foganomáliák megelőző fogászat gyermekek és felnőttek körében, terhesek fogászati gondozása, fogpótlás, koronák, hidak, műfogsor, a szájnyálkahártya betegségei, jó- és rosszindulatú tumorok, a szájüreg fertőzéses megbetegedései, terápiás lehetőségek. A kurzus során a résztvevők nyelvtani ismereteinek függvényében a következő nyelvtani szerkezetek gyakorlása: : kiejtés, hangsúly, főnevek és melléknevek neme, egyes és többes száma, névelők, személyes névmások, igeragozás jelen és múlt időben, felszólító mód, létigék, segédigék jelen, múlt és jövő időben, visszaható és birtokos névmások, elöljárószavak használata, kérdőszavak, mondatszórend, kötőszavak, határozószavak, folyamatos, befejezett, és közelmúlt használata, kötőmód jelen és múlt (pretérito imperfecto, preterito perfecto) ideje, feltételes mondatok jelen, múlt és jövő időben. A kurzus során autentikus anyagok, cikkek és hanganyagok alkalmazása. A kurzus során két alkalommal írásbeli számonkérés. 115

10 Tanmenet FOK spanyol fogorvosi szaknyelv III (erős középhaladó) A kurzus előfeltétele: Négy év középiskolai spanyol nyelvtanulás, vagy a Spanyol fogorvosi szaknyelv II abszolválása, vagy középfokú nyelvvizsga. Cél A meglévő nyelvi ismeretek, valamint a szakmai nyelvben való jártasság autentikus anyagokkal való szinten tartása és fejlesztése. A kurzus tervezett időtartama: Egy félév 1x14 hét, 2x2 óra/hét Tananyag Lásd a követelményrendszerben Hét Téma Nyelvtan 1 Ismerkedés, bemutatkozás. A fogorvosi Kiejtés, hangsúly, helyesírás munka jellemzése, a fogorvos felelőssége. Conocerse, presentarse, La pronunciación, acentuación, ortografía conversaciones sobre estudios en la universidad, la responsabilidad del dentista. 2 A különböző típusú fogászati kezelések. Los tipos de tratamiento dentario. Rendhagyó főnevek és melléknevek neme, egyes és többes száma, névelők, személyes névmások. Género de los sustantivos y adjetivos irregulares, singular y plural, artículos, pronombres personales 3 A szájüreg gyulladásai és egyéb betegségei. Inflamaciónes y otras enfermedades de la boca. 4 Foganomáliák. Las anomalías de los dientes. 5 A megelőző fogászat gyermekek és felnőttek körében. Odontología preventiva para niños y adultos. Visszaható és birtokos névmások Pronombres reflexivos y posesivos Létigék, segédigék jelen, múlt és jövő időben. Ser-estar-haber, verbos auxilios, en presente, pretérito y futuro Rendhagyó igék ragozása jelen és múlt időben, felszólító módban Conjugación de verbos irregulares, presente y pretérito, indicativo e imperativo 6 Terhesek fogászati gondozása. Asistencia dental a las embarasadas. Elöljárószavak használata igeneves szerkezetekben El uso de las preposiciones en la perífrasis 116

11 7 Zárthelyi dolgozat. 8 Fogpótlás, koronák, hidak. Prótesis dental, corona, puente. 9 Műfogsor. La dentadura postiza. 10 A szájnyálkahártya betegségei. Las enfermedades de la membrana mucosa. 11 Jó- és rosszindulatú tumorok. Tumor benigno y maligno. 12 A szájüreg fertőzéses megbetegedései. Terápiás lehetőségek. Las enfermedades infecciosas de la cavidad oral. Su terapias. 13 Félévzáró dolgozat. 14 Félévzárás. A félév értékelése. A rendhagyó igék kötőmódja jelen és múlt időben El subjuntivo, presente y pretérito imperfecto de verbos irregulares Határozószavak osztályai Clases de adverbios Folyamatos, befejezett, és régmúlt használata El uso del pretérito imperfecto, indefinido y pluscuamperfecto Kérdőszavak. Tagadás és tiltás. Kötőszavak. Interrogativos. Negación y prohibició. Conjunciones A kötőmód régmúltban, a feltételes mód szerkezete El pluscuamperfecto del subjuntivo, el condicional 117

12 Spanyol orvosi szaknyelv IV kurzus tartalmi leírása spanyol nyelvből fogorvostan hallgatók számára A kurzus célja egyrészt a meglévő általános nyelvi ismeretek megerősítése, továbbá újakkal való bővítése, valamint a szakmai nyelvben való jártasság bővítése, a beszéd- és íráskészség fejlesztése, ill. a meglévő nyelvi ismeretek, valamint a szakmai nyelvben való jártasság autentikus anyagokkal való szinten tartása. A kurzuson való részvétel előfeltétele legalább négy év középiskolai vagy más, spanyolnyelvoktatásban való részvétel ill. a Spanyol orvosi szaknyelv III teljesítése. A kurzus során érintett témák a következőket foglalják magukba: a száj fiziológiája: részek és funkciók, az állcsont megbetegedései, az állcsont és az arc idegeinek megbetegedései és sérülései, fejlődési rendellenességek, sürgősségi esetek, szellemi ill. testi fogyatékosok ellátása, életrajzírás, álláspályázat, állás interjú, konferencián való részvétel, kerekasztal beszélgetés, előadástartás konferencián, orvosi szakszövegek fordítása, cikkírás. A kurzus során a résztvevők nyelvtani ismereteinek függvényében: kiejtés, hangsúly, főnevek és melléknevek neme, egyes és többes száma, névelők, személyes névmások, igeragozás jelen és múlt időben, felszólító mód, létigék, segédigék jelen, múlt és jövő időben, visszaható és birtokos névmások, elöljárószavak használata, kérdőszavak, mondatszórend, kötőszavak, határozószavak, folyamatos, befejezett, és közelmúlt használata, kötőmód jelen és múlt (pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto) feltételes mondatok szerkezete, igeidők egyeztetése. A kurzus során autentikus anyagok, cikkek és hanganyagok alkalmazása. A kurzus során két alkalommal írásbeli számonkérés. 118

13 Tanmenet FOK spanyol fogorvosi szaknyelv IV (haladó) A kurzus előfeltétele: Négy év középiskolai spanyol nyelvtanulás, vagy a Spanyol fogorvosi szaknyelv III abszolválása, vagy középfokú nyelvvizsga. Cél A meglévő nyelvi ismeretek, valamint a szakmai nyelvben való jártasság autentikus anyagokkal való szinten tartása és fejlesztése. A kurzus tervezett időtartama: Egy félév 1x14 hét, 2x2 óra/hét Tananyag Lásd a követelményrendszerben Hét Téma Nyelvtan 1 Ismerkedés, bemutatkozás, egyetemi Kiejtés, hangsúly, helyesírás tanulmányok. Conocerse, presentarse, La pronunciación, acentuación, ortografía conversaciones sobre estudios en la universidad 2 A száj fiziológiája: részek és funkciók. Rendhagyó főnevek és melléknevek neme, egyes és többes száma, névelők, személyes névmások. La fisiología de la boca: partes y Género de los sustantivos y adjetivos funciones. irregulares, singular y plural, artículos, pronombres personales 3 Az állcsont megbetegedései. Las enfermedades de la hueso maxilar Visszaható és birtokos névmások Pronombres reflexivos y posesivos 4 Az állcsont és az arc idegeinek megbetegedései és sérülései (trigeminus). Las enfermedades y lesiones de la huesa maxilar y de la cara. Létigék, segédigék jelen, múlt és jövő időben. Ser-estar-haber, verbos auxilios, en presente, pretérito y futuro 5 Fejlődési rendellenességek. Anomalías del evlución dental. 6 Sürgősségi esetek. Casos de urgencia. 7 Zárthelyi dolgozat. Rendhagyó igék ragozása jelen és múlt időben, felszólító módban Conjugación de verbos irregulares, presente y pretérito, indicativo e imperativo Elöljárószavak használata igeneves szerkezetekben El uso de las preposiciones en la perífrasis 119

14 8 Szellemi ill. testi fogyatékosok ellátása. A rendhagyó igék kötőmódja jelen és múlt időben El subjuntivo, presente y pretérito imperfecto de verbos irregulares Asistencia dental a pacientes deficitarios. 9 Életrajzírás, álláspályázat. Állás Határozószavak osztályai interjú. Escribiendo CV, solicitar un trabajo, Clases de adverbios entrevistas. 10 Konferencián való részvétel, Folyamatos, befejezett, és régmúlt használata kerekasztal beszélgetés. Participación a conferencias, el de El uso del pretérito imperfecto, indefinido y mesa redonda. pluscuamperfecto 11 Előadástartás konferencián. Kérdőszavak. Tagadás és tiltás. Kötőszavak. Ponencias conferencia. Escribir Interrogativos. Negación y prohibició. articulos. Conjunciones 12 Orvosi szakszövegek fordítása. A kötőmód régmúltban, a feltételes mód Cikkírás. szerkezete Traducción de textos médicos El pluscuamperfecto del subjuntivo, el condicional 13 Félévzáró dolgozat. 14 A kurzus zárása, értékelése. 120

KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: SPANYOL SZAKNYELV NYELV I, SPANYOL SZAKNYELV II, SPANYOL SZAKNYELV III,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: SPANYOL SZAKNYELV NYELV I., SPANYOL SZAKNYELV II., SPANYOL SZAKNYELV

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I nyelvizsga-előkészítő kódja: AOSNYE159_1M

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER. Latin nyelv I. Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság

KÖVETELMÉNYRENDSZER. Latin nyelv I. Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság KÖVETELMÉNYRENDSZER Latin nyelv I. Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: Latin nyelv I kódja: FOKVNYE008_1M kreditértéke: 2 Tantárgy előadójának neve:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév szószerkezetekben 20 A névelő 21 Gyakorlatok 26 A hangsúlytalan mutató névmással álló főnév 28 A birtokos

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő

KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ EGYETEMI ZÁRÓVIZSGA kódja: FOSVNYE097_1M

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK BA KÉPZÉSBEN SZAKNYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 3. Tantárgy neptun kódja: MEIOK103SP Javasolt

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I. nyelvvizsga-előkészítő kódja: FOSVNYE098_1M

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Francia szaknyelv I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER Francia szaknyelv I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER Francia szaknyelv I-IV Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: FRANCIA SZAKNYELV NYELV I., FRANCIA SZAKNYELV II., FRANCIA SZAKNYELV III.,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I. nyelvvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: OLASZ SZAKNYELV NYELV I, OLASZ SZAKNYELV II, OLASZ SZAKNYELV III, OLASZ SZAKNYELV

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER LATIN NYELV I. Tantárgy előadójának neve: Dr. Fogarasi-Nuber Katalin, igazgató, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság

KÖVETELMÉNYRENDSZER LATIN NYELV I. Tantárgy előadójának neve: Dr. Fogarasi-Nuber Katalin, igazgató, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság KÖVETELMÉNYRENDSZER 2018 2019. LATIN NYELV I. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: LATIN NYELV I. típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER. A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

KÖVETELMÉNYRENDSZER. A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Általános Orvostudományi Kar Tantárgy neve: Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés,. levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER tanév ANGOL PROFEX I. NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER tanév ANGOL PROFEX I. NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER 2018 2019. tanév ANGOL PROFEX I. NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: PROFEX I. (középfokú nyelvvizsga

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvvizsga-előkészítő kódja: FOSVNYE098_2M

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÉMET SZAKNYELV I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÉMET SZAKNYELV I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER NÉMET SZAKNYELV I-IV Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Német nyelv I., Német nyelv II., Német nyelv III., Német nyelv IV. kódja:

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM. Orvosi Biokémiai Intézet. Készítette: 2008. okt. 01. Dr. Kolev Kraszimir minőségirányítási vezető

BIZONYLATI ALBUM. Orvosi Biokémiai Intézet. Készítette: 2008. okt. 01. Dr. Kolev Kraszimir minőségirányítási vezető SEMMELWEIS EGYETEM Budapest, Üllő i út 26. BIZONYLATI ALBUM Orvosi Biokémiai Intézet Készítette: Dr. Kolev Kraszimir minőségirányítási vezető Dátum Jóváhagyta: Dr. Ádám Veronika egyetemi tanár intézet

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

2016/2017. TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM

2016/2017. TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM 2016/2017. TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgy teljes neve: LATIN NYELV I II. Képzés: egységes osztatlan képzés Munkarend: nappali Tantárgy rövidített neve: Latin I, Latin II Tantárgy angol neve:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Latin nyelv I.

KÖVETELMÉNYRENDSZER Latin nyelv I. KÖVETELMÉNYRENDSZER Latin nyelv I. Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: Latin nyelv I kódja: FOKVNYE008_1M kreditértéke: 2 Tantárgy előadójának neve:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEK -IT ANGOL SZAKMAI NYELV-

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEK -IT ANGOL SZAKMAI NYELV- OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEK -IT ANGOL SZAKMAI NYELV- 9. ÉVFOLYAM/ 1. FÉLÉV TANKÖNYV: Malej Olejniczak: English for Information Technology-1 (Pearson, Longman, 2012)- 1-4. leckék 1. LECKE: MUNKA AZ

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL SZAKNYELV I

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL SZAKNYELV I KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL SZAKNYELV I 2017 2018. Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: Szaknyelv I. kódja: FOSVNYE099_1M kreditértéke: 3 Tantárgy előadójának

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Dr. Csendes Ferenc PhD tantárgyprogramjai

Dr. Csendes Ferenc PhD tantárgyprogramjai PhD tantárgyprogramjai Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi Oktatási Központ TANTÁRGYPROGRAM A tantárgy tantervi címe: SZAK SZAKIRÁNY Az oktatásért felelős tanszék: TAGOZAT Műszaki Idegen Nyelv A tantárgy

Részletesebben

II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE

II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE A szorgalmi időszak: 2015 február 2 május 15 Oktatási szünet: február 11,12,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 2 KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 018 - KER C1/CS30 1.2. OKJ azonosító -- 1.3. Nyelvi programkövetelmény

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER LATIN NYELV I.

KÖVETELMÉNYRENDSZER LATIN NYELV I. KÖVETELMÉNYRENDSZER 2015 2016 LATIN NYELV I. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: LATIN NYELV I. típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK Tantárgy neve: Olasz nyelv 3. Tárgyfelelős: Szokoli Katalin Javasolt félév: 3. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK BA KÉPZÉSBEN SZAKNYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő

KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: EGYETEMI ZÁRÓVIZSGA kódja: FOSVNYE097_1M kreditértéke: 2 Tantárgy előadójának

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

Francia nyelv középhaladóknak

Francia nyelv középhaladóknak Francia nyelv középhaladóknak Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Francia nyelv középhaladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik az ELO Könyvkiadó Kft. Francia nyelv kezdőknek tananyagsorozatát már

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER tanév Francia szaknyelv I IV.

KÖVETELMÉNYRENDSZER tanév Francia szaknyelv I IV. KÖVETELMÉNYRENDSZER 2017 2018. tanév Francia szaknyelv I IV. Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: Szaknyelv I., Szaknyelv II., Szaknyelv III., Szaknyelv

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

Német nyelv. középhaladóknak

Német nyelv. középhaladóknak Német nyelv középhaladóknak Próbalecke Bevezetés Az ELO Német nyelv középhaladóknak tananyagát azoknak ajánljuk, akik a Német nyelv kezdőknek tananyagot már elsajátították, továbbá mindazoknak, akik korábban

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám 49 50. 51

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám TARTALOM

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév évfolyam II. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A gyermekfogászat és fogszabályozás oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés ÚTMUTATÓ Számvitel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL SZAKNYELV I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL SZAKNYELV I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL SZAKNYELV I-IV Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: ANGOL NYELV I, ANGOL NYELV II, ANGOL NYELV III, ANGOL NYELV IV kódja: FOSVNYE099_1M,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER. 1.1. A prevenció orvosi elméleti és gyakorlati szintjei, formái és intézményrendszere Magyarországon

KÖVETELMÉNYRENDSZER. 1.1. A prevenció orvosi elméleti és gyakorlati szintjei, formái és intézményrendszere Magyarországon Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Tantárgy neve: Prevenció az egészségért. KÖVETELMÉNYRENDSZER Gyakorlat-orientált tárgy, elméleti bevezetéssel minden kar számára Oktatási szervezeti egység

Részletesebben

Német nyelv haladóknak

Német nyelv haladóknak Német nyelv haladóknak Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Német nyelv haladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik a Német nyelv középhaladóknak tananyagsorozatot már elsajátították, továbbá mindazoknak,

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK Tantárgy neve: Német nyelv 1. Tárgyfelelős: Juhász Éva GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐ SZAKNYELVI KURZUSOK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKON NÉMET NYELVBŐL

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériumának állásfoglalását megerősíti, hogy

Emberi Erőforrások Minisztériumának állásfoglalását megerősíti, hogy Tájékoztató az SZTE BTK Kari Tanulmányi Ügyrendjének az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 8.1. pontját kiegészíteni hivatott, korábban felfüggesztett rendelkezésével kapcsolatos eljárásrendről a 2016117-es

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER. Oktatási szervezeti egység megnevezése:

KÖVETELMÉNYRENDSZER. Oktatási szervezeti egység megnevezése: KÖVETELMÉNYRENDSZER Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktatási szervezeti egység megnevezése: Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ

Részletesebben

Tanmenet PROFEX II. kurzus angol nyelvből FOK Heti 2x2 óra

Tanmenet PROFEX II. kurzus angol nyelvből FOK Heti 2x2 óra Tanmenet PROFEX II. kurzus angol nyelvből FOK Heti 2x2 óra A kurzus előfeltétele: Általános középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga, ill. angol nyelvterületen eltöltött hosszabbrövidebb nyelvgyakorlat Cél:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2018/2019 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2018/2019 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2018/2019 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER FRANCIA SZAKNYELV I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER FRANCIA SZAKNYELV I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER FRANCIA SZAKNYELV I-IV Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: FRANCIA SZAKNYELV NYELV I., FRANCIA SZAKNYELV II., FRANCIA SZAKNYELV

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben