MÁK program Készült: óra 15 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Szükített lista elölapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁK program Készült: 2011.05.06 09 óra 15 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Szükített lista elölapja"

Átírás

1 1.Lap Szükített lista elölapja án 09:11:23-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Űrlap 01, 35, 37, 80

2 2.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet ( ből,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlegek (2871) előfinanszírozási miatti követelések (2876) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből) /a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941) /b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981) III. Értékpapírok összesen (50+53) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési fizetési számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112) I.Tartós tőke (69+70) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413) II.Tőkeváltozások (72+73) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172) I.Értékelési tartalék (75+76) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)

3 3.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Költségvetési kiadási megtakarítás (425) Költségvetési bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) Vállalkozási maradvány (4222,4223) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.) Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571) likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)( )( ) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, ,449.,)( ) váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

4 4.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak

5 5.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)

6 6.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr ,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22) Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37) Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak ( ) Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Alap- és vállakozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatás, kiadás ( ) Működési célú kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr ,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69) Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

7 7.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef. 82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84) Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak ( ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95) Felhalmozási célú kamatkiadások Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Befektetési célú részesedések vásárlása Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám Költségvetési kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók helyi adókból: Épitményadó helyi adókból: Telekadó helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója helyi adóból:magánszem. kommunális adójából felhalm.célú helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra ,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Támogatásérékű működési bevételek ( ) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevételek összesen ( ) E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl( ) Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről( ) Műk.c.garancia-,kezességváll-ból sz.megtérülés áh-n kivülről

8 8.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről ( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Működési bevét.össz( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra ,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen ( ) E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll ,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól( ) Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz( ) Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhaszn.származó bevétel Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási bevételek ( ) Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Tartós részedesések értékesítése Saját bevételek és átengedett peszközök ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési bevételek ( ) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege ( ) Költségvetési hiány, ha 214>0, akkor a 215= Költségvetési többlet, ha 214<0, akkor a 216= Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről

9 9.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Pénzkészl.v.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

10 10.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet ( ből,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlegek (2871) előfinanszírozási miatti követelések (2876) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből) /a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941) /b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981) III. Értékpapírok összesen (50+53) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési fizetési számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112) I.Tartós tőke (69+70) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413) II.Tőkeváltozások (72+73) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172) I.Értékelési tartalék (75+76) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)

11 11.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Költségvetési kiadási megtakarítás (425) Költségvetési bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) Vállalkozási maradvány (4222,4223) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.) Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571) likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)( )( ) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, ,449.,)( ) váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

12 12.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak

13 13.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Gyógyszer-kiskereskedelem - Vállalkozási tevékenység Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - igénylők száma Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szabad kap.) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Feladatmutató - ellátandó lakosságszám Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett esetszám Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett km

14 14.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr ,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22) Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37) Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak ( ) Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Alap- és vállakozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatás, kiadás ( ) Működési célú kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr ,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69) Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

15 15.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef. 82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84) Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak ( ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95) Felhalmozási célú kamatkiadások Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Befektetési célú részesedések vásárlása Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám Költségvetési kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók helyi adókból: Épitményadó helyi adókból: Telekadó helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója helyi adóból:magánszem. kommunális adójából felhalm.célú helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra ,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Támogatásérékű működési bevételek ( ) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevételek összesen ( ) E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl( ) Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről( ) Műk.c.garancia-,kezességváll-ból sz.megtérülés áh-n kivülről

16 16.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről ( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Működési bevét.össz( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra ,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen ( ) E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll ,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól( ) Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz( ) Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhaszn.származó bevétel Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási bevételek ( ) Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Tartós részedesések értékesítése Saját bevételek és átengedett peszközök ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési bevételek ( ) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege ( ) Költségvetési hiány, ha 214>0, akkor a 215= Költségvetési többlet, ha 214<0, akkor a 216= Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről

17 17.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYÖR 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Pénzkészl.v.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

18 18.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÜLÖNLEG 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet ( ből,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlegek (2871) előfinanszírozási miatti követelések (2876) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből) /a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941) /b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981) III. Értékpapírok összesen (50+53) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési fizetési számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112) I.Tartós tőke (69+70) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413) II.Tőkeváltozások (72+73) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172) I.Értékelési tartalék (75+76) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)

19 19.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÜLÖNLEG 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Költségvetési kiadási megtakarítás (425) Költségvetési bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) Vállalkozási maradvány (4222,4223) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.) Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571) likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)( )( ) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, ,449.,)( ) váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

20 20.Lap Megye: 08 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÜLÖNLEG 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Szükített lista elölapja. 2009.08.26-án 12:34:54-kor készített szűkítés szempontjai. Űrlap 01, 35, 37, 80

Szükített lista elölapja. 2009.08.26-án 12:34:54-kor készített szűkítés szempontjai. Űrlap 01, 35, 37, 80 https://eadat.allamkincstar.gov.hu/download.php?id=6521982 MÁK program Készült: 2009.08.26 12 óra 35 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Szükített lista

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 06 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 06 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2011.03.21 14 óra 06 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok:

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 0

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban KÖNYVVITELI MÉRLEG WESSELÉNYI MIKLÓS KÁRTALANÍTÁSI ALAP 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 2 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak 3. Vagyoni értékű jogok (3., 23.). Szellemi termékek (., 2.) 5. Immateriális

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.07.27-án 10:47:01-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 722667 Szektor 1051 Szakágazat 853200 Űrlap 03, 07, 09, 21, 22, 98 Cím,alcím 0700 2.Lap 03 Dologi kiadások

Részletesebben

cím/alcím/ településtípus Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya Fekvőhely sz.

cím/alcím/ településtípus Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya Fekvőhely sz. Feladatmutatók állománya lapszám Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház szerv megnevezése 3 3 0 0 3 5 1 2 5 1 3 0 0 0 3 7 2 0 0 3 2 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Szakfeladat megnevezése

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. cím/alcím/ település-típus. PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye. szakágazat. űrlap év időszak.

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. cím/alcím/ település-típus. PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye. szakágazat. űrlap év időszak. KÖNYVVITELI MÉRLEG Nemzeti Kulturális Alap 5 9 8 2 6 2 0 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 0 2 0 0 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK Előző év állományi érték Tárgyév 2 3 4. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (fejezeti)

2009 Éves beszámoló (fejezeti) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 21 04/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest Szentkirályi

Részletesebben

2013 PMINFO - II. negyedév

2013 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 680978 1251 01 0013 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1133 Budapest Jakab J. utca 2-4

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 02

KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 02 KÖNYVVITELI MÉRLEG 5 9 8 2 7 0 9 9 6 5 8 4 9 4 0 2 0 0 2 ESZKÖZÖK. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (., 2.) 2 0 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (2., 22.) 02 3. Vagyoni értékű jogok (3., 23.)

Részletesebben

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 313326 1091 01 04/00 256990 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.28 08 óra 28 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2011.03.28 08 óra 28 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Szükített lista elölapja 1.Lap Szükített lista elölapja 2011.03.28-án 08:27:38-kor készített szűkítés szempontjai Űrlap 01, 34, 35, 37, 80 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325718 1051 12 15/00 039190 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: TISZÁNTÚLI

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 307387 1051 15 14/00 38896 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 598152 1051 20 13/00 260367 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Sport

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:......... Oktatási és Kulturális Minisztérium számjel 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 490650 1251 01 9100 910400 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Fejezet: 20/00 Cím/Alcím: 10/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: Éves beszámoló ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Fejezet: 20/00 Cím/Alcím: 10/00 Szakág: Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

TARTALOM. x 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

TARTALOM. x 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése TARTALOM száma A) Űrlapok Jelzés megnevezése 1 Könyvviteli mérleg x 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése x 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése (20

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése (20 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatott személyi juttatásai Besorolási osztály Alap Illetmé illetmény kiegészit 31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) 5518 31 IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES)

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.24 09 óra 31 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.24 09 óra 31 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) MÁK program Készült: 2011.03.24 09 óra 31 perc 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355717 Pénzügyi

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 06 Szektor:1251 Törzsszám:355717 Pénzügyi 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 365402 1251 07 0200 910100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 Fejér Megyei Szent György Kórház

Intézményszintü kiiratás Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:360023 Pénzügyi k.:9100 Fejér Megyei Szent György Kórház #MÁK program Készült: 211.3.1 11 óra 21 perc Önkormányzati költségvetési szervek 21. évi beszámolója (21.2. időszak) 1.Lap Megye: 7 Szektor:1251 Törzsszám:3623 Pénzügyi k.:91 Fejér Megyei Szent György

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 40035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2011......

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 zaradek.cim01/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Éves beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 zaradek.cim01/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Államháztartási egyedi azonosító. Sorszám

Államháztartási egyedi azonosító. Sorszám szerv, megnevezése Személyi juttatások (51-52) (=2/49) Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531,532,534,535,536,537,538) (=2/5+51+52+54+55+56)

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 2.Lap Fejezet: 13 Szektor:1051 Törzsszám:130101 Cím,alcím:0101 Honvédelmi Minisztérium Igazgatása ÁHT azon.:058991 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 735265 1254 12 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3100 Salgótarján

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 09 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 09 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás MÁK program Készült: 21.3.3 9 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. időszak) 1.Lap Fejezet: 2 Szektor:151 Törzsszám:329837 Cím,alcím:2 Budapesti Műszaki Főiskola ÁHT azon.:23287

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.04.08 14 óra 44 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2010.04.08 14 óra 44 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Szükített lista elölapja 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.04.08-án 14:44:41-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 307716 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490539 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1112 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 490650 1251 01 9100 910400 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 518202 1251 01 0018 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1188 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 341486 1251 03 3200 841218 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (fejezeti)

2009 Éves beszámoló (fejezeti) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 321172 1051 20 03/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest Lajos

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 511258 1251 01 0011 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1113 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503314 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1037 Budapest

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Intézményszintü kiiratás

Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Intézményszintü kiiratás 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

Budapest főváros... 735715 1254 01 27 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Budapest főváros... 735715 1254 01 27 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Budapest főváros Felügyeleti szerv:... 735715 1254 1 27 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Budapest Főváros VIII.kerület

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 735638 1254 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.04.26 09 óra 24 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.04.26 09 óra 24 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 040035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2010......

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677918 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677952 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503491 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677929 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1038 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678102 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1039 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597913 1051 06 01/00 254812 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9021 Győr

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503480 1251 01 0003 855900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 597319 1051 06 0100 243523 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6720 Szeged

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

állományi érték előző év tárgyév

állományi érték előző év tárgyév 228.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 44 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: óra 44 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak) Szükített lista elölapja 1.Lap Szükített lista elölapja 2009.05.18-án 13:43:13-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 350251, 350305, 350349, 350415, 350426, 350437, 350448, 350460, 350569, 350570, 350581, 350592, 350712,

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503282 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1037 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 775915 1250 12 0207 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3044 Szirák

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 511247 1251 01 0011 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1115 Budapest

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 40035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2011......

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben