MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI"

Átírás

1 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, augusztus 31.

2 Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 2. melléklet Mór Városi Önkormányzat évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 3. melléklet Móri Polgármesteri Hivatal évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 4. melléklet Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 5. melléklet Móri Pitypang Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 6. melléklet Móri Napsugár Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 7. melléklet Móri Meseház Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 8. melléklet Nefelejcs Bölcsőde évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 9. melléklet melléklet Lamberg-kastély Kulturális Központ évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban melléklet Céltartalékok és általános tartalék melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkciók, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált engedélyezett létszáma melléklet Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei melléklet Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához melléklet Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott évi működési célú támogatásokról melléklet Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

3 1. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz A B C D E F G H 1. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Mór Városi Mór Városi Önkormányzat Önkormányzat I. féléves kiemelt eredeti kiemelt módosított Teljesítés %-ban teljesítés előirányzatai előirányzatai 2. összesen összesen 3. I. Működési bevételek ,11% 4. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,78% 5. I Önkormányzatok működési i ,60% 6. I Elvonások és befizetések bevételei ,00% 7. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,74% 8. I.2. Közhatalmi bevételek ,32% 9. I Jövedelemadók ,95% 10. I Vagyoni típusú adók ,05% 11. I Értékesítési és forgalmi adók ,30% 12. I Gépjárműadók ,15% 13. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,00% 14. I Egyéb közhatalmi bevételek ,38% 15. I.3. Működési bevételek ,93% 16. I Készletértékesítés ellenértéke ,48% 17. I Szolgáltatások ellenértéke ,15% 18. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,11% 19. I Tulajdonosi bevételek ,79% 20. I Ellátási díjak I Kiszámlázott általános forgalmi adó ,12% 22. I Általános forgalmi adó visszatérítése ,00% 23. I Kamatbevételek ,19% 24. I Egyéb működési bevételek ,66% 25. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök ,76% 26. I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,76% 28. II. Felhalmozási bevételek ,91% 29. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,51% 30. II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,51% 32. II.2. Felhalmozási bevételek ,29% 33. II Ingatlanok értékesítése ,29% 34. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,50% 36. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,82% 37. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,88% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) ,15% 39. III. Finanszírozási bevételek ,00% 40. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól III.2. Maradvány igénybevétele ,00% 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele ,00% 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele ,00% 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) ,85% Mór Városi Mór Városi Önkormányzat Önkormányzat I. féléves kiemelt eredeti kiemelt módosított teljesítés előirányzatai előirányzatai Teljesítés %-ban 49. összesen összesen 50. I. Működési kiadások ,49% 51. I.1. Személyi juttatások ,71% 52. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,72% 53. I.3. Dologi kiadások ,36% 54. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,11% 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások ,17% 56. I Elvonások és befizetések I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ,00% 58. I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,00% 59. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,75% 60. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok ,00% 61. I.4.66/2. Általános tartalék ,00% 62. II. Felhalmozási kiadások ,47% 63. II.1. Beruházások ÁFÁ-val ,99% 64. II.2. Felújítások ÁFÁ-val ,86% 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások ,54% 66. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,05% 68. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,26% 69. II Felhalmozási célú céltartalék ,00% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) ,89% 71. III. Finanszírozási kiadások ,51% 72. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,00% 74. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ,53% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) ,80% A B C D E Költségvetési bevételek (46. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési kiadások (97. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési egyenleg (108. sor sor) Működési célú Ebből: Ebből: Ebből: Felhalmozási célú A költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele felhalmozási célra A költségvetési hiány külső finanszírozása Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 100. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA

4 1. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz I J K L M N O P MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 101. Móri Polgármesteri Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt Hivatal kiemelt I. féléves módosított Teljesítés %-ban eredeti előirányzatai teljesítés előirányzatai 102. összesen összesen 103. I. Működési bevételek ,82% 104. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,85% 105. I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,85% 108. I.2. Közhatalmi bevételek ,00% 109. I Jövedelemadók I Vagyoni típusú adók I Értékesítési és forgalmi adók I Gépjárműadók I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók I Egyéb közhatalmi bevételek ,00% 115. I.3. Működési bevételek ,33% 116. I Készletértékesítés ellenértéke I Szolgáltatások ellenértéke ,99% 118. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,45% 119. I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak I Kiszámlázott általános forgalmi adó ,73% 122. I Általános forgalmi adó visszatérítése I Kamatbevételek ,00% 124. I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek ,60% 129. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek ,60% 133. II Ingatlanok értékesítése II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,60% 135. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) ,70% 139. III. Finanszírozási bevételek ,12% 140. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól III.2. Maradvány igénybevétele ,00% 143. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele ,00% 144. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele III.3. Irányító szervtől kapott támogatás ,92% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt eredeti előirányzatai összesen ,16% Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt módosított előirányzatai összesen I. féléves teljesítés Teljesítés %-ban I. Működési kiadások ,85% 151. I.1. Személyi juttatások ,61% 152. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,72% 153. I.3. Dologi kiadások ,69% 154. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 155. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok I.4.66/2. Általános tartalék II. Felhalmozási kiadások ,32% 163. II.1. Beruházások ÁFÁ-val ,32% 164. II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) ,64% 171. III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) ,64% A B C D F Költségvetési bevételek (46. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési kiadások (97. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési egyenleg (108. sor sor) Ebből: Ebből: Ebből: Működési célú Felhalmozási célú A költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele felhalmozási célra A költségvetési hiány külső finanszírozása Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 200. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA

5 1. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz Q R S T U V W X MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 201. Intézmények kiemelt Intézmények kiemelt módosított I. féléves eredeti előirányzatai előirányzatai teljesítés összesen 202. összesen Teljesítés %-ban 203. I. Működési bevételek ,58% 204. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók I Vagyoni típusú adók I Értékesítési és forgalmi adók I Gépjárműadók I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók I Egyéb közhatalmi bevételek I.3. Működési bevételek ,46% 216. I Készletértékesítés ellenértéke ,00% 217. I Szolgáltatások ellenértéke ,72% 218. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,31% 219. I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak ,19% 221. I Kiszámlázott általános forgalmi adó ,87% 222. I Általános forgalmi adó visszatérítése ,27% 223. I Kamatbevételek I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) ,58% 239. III. Finanszírozási bevételek ,99% 240. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól III.2. Maradvány igénybevétele ,00% 243. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele ,00% 244. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele ,00% 245. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás ,92% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) Intézmények kiemelt eredeti előirányzatai összesen ,09% Intézmények kiemelt módosított előirányzatai összesen I. féléves teljesítés Teljesítés %-ban I. Működési kiadások ,89% 251. I.1. Személyi juttatások ,51% 252. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,38% 253. I.3. Dologi kiadások ,05% 254. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai I.4. Egyéb működési célú kiadások ,00% 256. I Elvonások és befizetések ,00% 257. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok I.4.66/2. Általános tartalék II. Felhalmozási kiadások ,93% 263. II.1. Beruházások ÁFÁ-val ,93% 264. II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) ,60% 271. III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) ,60% A B C D G Költségvetési bevételek (46. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési kiadások (97. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési egyenleg (108. sor sor) Ebből: Ebből: Ebből: Működési célú Felhalmozási célú A költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele felhalmozási célra A költségvetési hiány külső finanszírozása Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 300. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA

6 1. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz Y Z AA AB AC AD AE AF MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 301. ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 302. ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS %-BAN 303. I. Működési bevételek ,15% 304. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,44% 305. I Önkormányzatok működési i ,60% 306. I Elvonások és befizetések bevételei ,00% 307. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,76% 308. I.2. Közhatalmi bevételek ,32% 309. I Jövedelemadók ,95% 310. I Vagyoni típusú adók ,05% 311. I Értékesítési és forgalmi adók ,30% 312. I Gépjárműadók ,15% 313. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,00% 314. I Egyéb közhatalmi bevételek ,60% 315. I.3. Működési bevételek ,78% 316. I Készletértékesítés ellenértéke ,12% 317. I Szolgáltatások ellenértéke ,82% 318. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,12% 319. I Tulajdonosi bevételek ,79% 320. I Ellátási díjak ,19% 321. I Kiszámlázott általános forgalmi adó ,07% 322. I Általános forgalmi adó visszatérítése ,75% 323. I Kamatbevételek ,94% 324. I Egyéb működési bevételek ,62% 325. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök ,76% 326. I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,76% 328. II. Felhalmozási bevételek ,19% 329. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,51% 330. II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,51% 332. II.2. Felhalmozási bevételek ,12% 333. II Ingatlanok értékesítése ,29% 334. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,60% 335. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,50% 336. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ,82% 337. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,88% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) ,20% 339. III. Finanszírozási bevételek ,95% 340. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól III.2. Maradvány igénybevétele ,00% 343. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele ,00% 344. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele ,00% 345. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás ,53% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) ÖNKORMÁNYZAT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ,88% ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS TELJESÍTÉS %-BAN I. Működési kiadások ,22% 351. I.1. Személyi juttatások ,94% 352. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,84% 353. I.3. Dologi kiadások ,38% 354. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,74% 355. I.4. Egyéb működési célú kiadások ,01% 356. I Elvonások és befizetések ,00% 357. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ,00% 358. I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,00% 359. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,75% 360. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok ,00% 361. I.4.66/2. Általános tartalék ,00% 362. II. Felhalmozási kiadások ,47% 363. II.1. Beruházások ÁFÁ-val ,35% 364. II.2. Felújítások ÁFÁ-val ,86% 365. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások ,54% 366. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,05% 368. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,26% 369. II Felhalmozási célú céltartalék ,00% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) ,20% 371. III. Finanszírozási kiadások ,51% 372. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,00% 374. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ,53% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) ,50% A B C D H Költségvetési bevételek (46. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési kiadások (97. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési egyenleg (108. sor sor) Működési célú Ebből: Ebből: Ebből: Felhalmozási célú A költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele felhalmozási célra A költségvetési hiány külső finanszírozása Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 400. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA

7 2. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz 1. A B C D E F G H I J K L Önkormányzatok és tok és Önkormányza Az Az önkormányzati önkormányzati önkormányzati önkormányzati Adó-, vám Adó-, vám- Köztemető- Köztemető- vagyonnal való vagyonnal való hivatalok hivatalok, és jövedéki, és jövedéki fenntartás és- fenntartás és- gazdálodással gazdálodással jogalkotó és jogalkotó és igazgatás igazgatás működtetés működtetés kapcsolatos kapcsolatos általános általános feladatok feladatok igazgatási igazgatási 2. tevékenysége tevékenysége 3. I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i 6. I Elvonások és befizetések bevételei 7. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók I Vagyoni típusú adók I Értékesítési és forgalmi adók I Gépjárműadók I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók I Egyéb közhatalmi bevételek I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 17. I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak 21. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése I Kamatbevételek I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 31. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 42. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám Adó-, vám-, és jövedéki, és jövedéki igazgatás igazgatás Köztemetőfenntartás ésműködtetés Köztemetőfenntartás ésműködtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok 50. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 57. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 59. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok I.4.66/2. Általános tartalék II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 67. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 68. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 73. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 74. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 75. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.)

8 2. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz M N O P Q R S T U V W X 77. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Állampolgársági ügyek Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei 83. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 86. I Vagyoni típusú adók 87. I Értékesítési és forgalmi adók 88. I Gépjárműadók 89. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 90. I Egyéb közhatalmi bevételek 91. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 93. I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke I Tulajdonosi bevételek 96. I Ellátási díjak 97. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 99. I Kamatbevételek 100. I Egyéb működési bevételek 101. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 103. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 104. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 107. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 108. II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 110. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 111. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 113. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 118. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 120. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 121. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 122. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Állampolgársági ügyek Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 126. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 131. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 133. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 135. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 136. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 137. I.4.66/2. Általános tartalék 138. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val 141. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 143. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 144. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 145. II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 149. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 151. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.)

9 2. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ 153. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Központi költségvetési befizetések Központi költségvetési befizetések Támogatási célú Támogatási célú Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i 158. I Elvonások és befizetések bevételei I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 160. I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 162. I Vagyoni típusú adók 163. I Értékesítési és forgalmi adók 164. I Gépjárműadók 165. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 166. I Egyéb közhatalmi bevételek 167. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 169. I Szolgáltatások ellenértéke 170. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 171. I Tulajdonosi bevételek 172. I Ellátási díjak 173. I Kiszámlázott általános forgalmi adó 174. I Általános forgalmi adó visszatérítése 175. I Kamatbevételek 176. I Egyéb működési bevételek 177. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 179. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 180. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 183. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 184. II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 186. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 187. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 189. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 194. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 198. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) Központi költségvetési befizetések Központi költségvetési befizetések Támogatási célú Támogatási célú Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások 204. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205. I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 207. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 209. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 211. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 212. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 213. I.4.66/2. Általános tartalék 214. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val 216. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 217. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 219. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 220. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 221. II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 225. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 226. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.)

10 2. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT 229. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állategészségügy Állategészségügy Közúti közlekedés igazgatása és Közúti közlekedés igazgatása és I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i 82. I Elvonások és befizetések bevételei 83. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 86. I Vagyoni típusú adók 87. I Értékesítési és forgalmi adók 88. I Gépjárműadók 89. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 90. I Egyéb közhatalmi bevételek 91. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 93. I Szolgáltatások ellenértéke 94. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 95. I Tulajdonosi bevételek 96. I Ellátási díjak 97. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 99. I Kamatbevételek 100. I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 103. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 104. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 107. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 110. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 111. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 113. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről III Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 118. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 120. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 121. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 122. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állategészségügy Állategészségügy Közúti közlekedés igazgatása és Közúti közlekedés igazgatása és I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 131. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 133. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 134. I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 135. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 137. I.4.66/2. Általános tartalék 138. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val 141. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 143. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 144. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 145. II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 149. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 150. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 151. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.)

JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE./ napirend JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Mór, 2017.04.26. Előterjesztő:

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE./ napirend JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Mór, 2018.04.25. Előterjesztő:

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE./ napirend JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Mór, 2017.04.26. Előterjesztő:

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek 9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

JAVASLAT. Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására.

JAVASLAT. Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE / napirend JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Mór, 2016. augusztus

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE./ napirend JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Mór, 2016.11.30. Előterjesztő:

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 214 Költségvetési bevételek 1 288 Költségvetési kiadások 1 288 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Tárgyévi

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat költségvetésről szóló 13/2015. (X.6.) rendelettel és a 10/2015. (VII.16) rendelettel módosított

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE./ napirend JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Mór, 2017.06.28. Előterjesztő:

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról Képviselő-testületének 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete 2016. évi zárszámadásáról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2016. (VI. 22.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.)sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez a Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám módosított százalékában 1 2 3 4 5 6 7 1 Önkormányzat működési támogatása (a - f) B11 1 890 389 1 936 353 1 016 730 52,51%

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2015 Költségvetési bevételek 1 275 Költségvetési kiadások 1 275 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 1. melléklet a./2019.(..) számú Sorszám Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám előiárnyzat 1 2 3 4 5 6 1 Önkormányzat

Részletesebben

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K melléklet a.4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszá m Bevételi jogcím A B C Önkormányzat működési

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok Tolna Város Önkormányzatának 2017. évi összevont mérlege Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1. sz. melléklet 1 1. Önkormányzatok működési támogatása 543 276 116 543 276 116 2 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

Ugod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Ugod Község Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2019. évi előirányzat

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését:

A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/207 (II 23) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 206 évi költségvetéséről szóló 2/206 (II25) Önkormányzati Rendelete módosításáról Bükkszentkereszt

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016. év BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 360 0 Személyi juttatások 489 421 507 853 103,77 ebből Normatíva

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Bevételi jogcím B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról ának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: számjel 3 1 1 4 8 7 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE./ napirend JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Mór, 2017.11.29. Előterjesztő:

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai Budakalász Város Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat az 2/27. (II.24.)

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 19-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kunfehértó Község Önkormányzat évi költségvetéséhez. (a Képviselő-testület február 11-i ülésére)

ELŐTERJESZTÉS. Kunfehértó Község Önkormányzat évi költségvetéséhez. (a Képviselő-testület február 11-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kunfehértó Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez (a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2016. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 466 222 466 1.1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben