A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX)"

Átírás

1 A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX) A Zirci Arborétum (továbbiakban arborétum) növekvő látogatottsága egyre inkább szükségessé tette, hogy minél előbb rendelkezésünkre álljon legalább a madárvilág faji összetételének hozzávetőleges felmérése, ami azután alapul szolgálhat egy, a közönség elé kerülő, ismeretterjesztő kiadvány madártani részének is. E cél érdekében kívánom itt az augusztusától szeptemberéig feljegyzett megfigyelési adatokat összefoglalni. Az arborétumban rends ze res madártani munka a korábbi években is folyt. WARGA KÁLMÁN végzett itt madártelepítési vizsgálatokat, azonban e régebbi adatok rendszerezésére jelen dolgozatomban nem térek ki. Az év alatt 34 alkalommal végeztem megfigyeléseket. Rendszerint egy meghatározott útvonalon jártam be a területet, s útközben jegyeztem az előforduló fajokat és az egyedszámot. Egy-egy bejárás 2 2,5 órát vett igénybe. Előfordult, hogy csak rövidebb időt tölthettem az arborétumban, s akkor természetesen csak kisebb területet nézhettem végig, így az egyes megfigyelési napok számláláseredményei nem fejezik ki mindig a tényleges állapotot, hanem annál olykor jóval kevesebbet mutatnak. A megfigyelési napok száma havi elosztásban a következő: január: 1 április: 4 február: 3 május: március: 3 június: 1 ; július: 2 október: 6 augusztus: 9 november: szeptember: 3 december: 2 Az első megfigyelési nap VIII. 13-a, az utolsó IX. 30-a. Az arborétum, területe 36 kat. hold, Zirc keleti részén a Cuha patak mentén terül el. Keletről és délről szántókkal, nyugatról és északról lakott területtel körülvéve szinte szigetszerűen Helyezkedik el a Z i r ci - m e d e n с e közepén, távol az összefüggő erdőktől. Az öreg facsoportokból, cserjesűrűségekből, tisztásokból álló élőhelyek, s a halastó sok madárfajt vonzanak ide. A területen az év során 62 fajt figyeltem meg. Az alábbiakban rendszertani felsorolásban ismertetem az egyes fajokat, néhány mondatban megemlítve esetleg ritkább előfordulásukat, vagy egy-egy érdekesebb ökológiai megfigyelést. Ezt követően a táblázatos felsorolásnál közlöm az egyes fajok megfigyelésenkénti számadatait. Végezetül, amennyire az egy év adatai megengedik, a gyakoriságot és az évszakos megjelenést figyelembe véve csoportosítom a fajokat. Az előforduló fajok ismertetése 1. Vetési lúd (Anser fabolis) XII. 18-án 50-es csapata repült át D É irányban az arborétum felett. 2. Egerészölyv (Buteo buteo) Négy alkalommal figyeltem meg 1 1 példányt X. 1-én 1 db az arborétum keleti szélénél, ahol a terület szántókkal határos. X. 16-án észak felé repült 1 db kb. 120 magasan. XII. 7-én 15 óra 30 perckor, borult időben délkelet felől az öreg hársakra repült be 1 db éjszakázni. II. 8-án a fák fölött alant 3 Coloeus monedula kergetett egyet. 1. Az arborétum képe a halastó felől 1. Ansicht des Arboretums vom Fischteich 1. A view of the Arboretum from the fis-pond 525

2 2. A mesterséges fészekodúk nagy részét a seregélyek foglalják el. A képen seregélyodúk 2. Den grossen Teil der künstlichen Nesthöhlen besiedeln die Stare. Auf dem Bild Star-Höhlen 2. Most of the hestling obxes have been occupied by the starilings 3. Vörös vércse (Falco tinnunculus) A környéken ritka. A területen mindössze két alkalommal figyeltem meg. X. 1-én átrepült 1 db, XII. 7-e körül több napig az apátság tornyára járt pihenni 1 példány. 4. Fácán (Phasianus colchicus) II. 8-án bokor alól röppent ki Kék galamb (Columba oenas) Költése nagyon valószínű. Augusztusban a tótól délre levő öreg fák között tartózkodott rendszeresen, sokszor a szélső fákon a lakóházak közelében. Első megfigyelés III. 22., az utolsó VIII. 29. Egy-két példány rendszeresen látható vagy hallható egész nyáron. 6. Örvös galamb (Columba palumbus) Gyakoribb az előzőnél, fészkelése is biztos. IV. 24- én egy öreg fűzfán a esúcsközelbe rakott fészkéről röppent fel. 7. Gerle (Streptopelia turtur) Meglehetősen ritka, mindössze 3 alkalommal figyeltem meg néhányat. 8. Balkáni gerle (Streptopelia decaocto) Az egyik legállandóbb faj. A legtöbbet, 21 példányt, VIII. 29-én figyeltem meg. Költ a területen, VIII. 29-én kirepített fiókáját etette. Jégmadár (Alcedo atthis) Adata kívül esik a megfigyelés évén, de sorszám nélkül szükségesnek tartom itt megemlíteni, ezt a fajt is X. 17-én 1 db tartózkodott az arborétumban, előbb a Cuha mellett, majd a halastónál. 9. Nyaktekercs (Jynx torquilla) IV. 24-én két helyen szólt. 10. Zöld küllő (Picus viridis) Ritkán megfigyelhető. II. 8-án 1 Ça Formica-bolyok oldalán lyukat fúrva táplálkozott a hangyákkal. 11. Szürke küllő (Picus canus) Nyárvégi kóborlásán mutatkozik néha 1 1 példány. 12. Nagy fakopáncs (Dendrocopos maior) Az arborétum leggyakoribb harkály faja. A legtöbb példányt, 6 db-ot, X. 13-án figyeltem meg. Költése valószínű. III. 9-én odút kezdett vágni egy erdei fenyőbe (Pinus silvestris), de később ezt félbehagyta. 13. Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) A zirci kertekben előfordul, s innen az arborétumba is ellátogat néha IX. 22-én 1 pár mozgott együtt. A napsütéses őszi időben nászjátékszerű viselkedést mutattak. Egy öreg lucfenyő törzsén egymással szemben ugrálva érdes kri-kri-krï" hangot hallattak. 14. Közép fakopáncs (Dendrocopos médius) Szórványosan előfordul. Az előző két fajhoz való viszonyára nézve a következő megfigyeléseket tehettem. II. 8-án egy Ç D. maior a közelében kopácsolásba kezdő D. médius Ç-t a helyéről kiszorította. Ez utóbbi,,szó nélkül" arrébb repült. VIII. 15-én egy? D. syriacussal egymás közelében mozogtak anélkül, hogy zavarták volna egymást. 15. Kis fakopáncs (Dendrocopos minor) Gyakoriságra nézve a D. maior után következik. Éles kiáltását gyakran hallatja. Legtöbbször az idős 526

3 Az arborétumban megfigyelt madárfajok és mennyiségük Sorszám Faj Aug. Szept. Október Dec Л С ей -s Febr. Marc. Április -3 t-s Jul. Augusztus Anser fabalis i i 50 í i i 2. Buteo buteo 1 i! i j 3. Falco tinnunculus 1 1 i 4. Phasianus colchicus i 5. Columba oenas С palumbus ! 1 1 i Streptopelia turtur 5! S. decaocto i Jynx torquilla Picus viridis 1 2 J J P. canus Dendrocopos maior j 2 J j I D. syriacus D. médius 1 2 i D. minor 3 1 3< 3 :l l Galerida eristata Alauda arvensis Hirundo rustica Delichon urbica 15 í Oriolus oriolus i Corvus cornix C. frugilegus Coloeus monedula Garrulus glandarius Parus maior ! P. caeruleus \ i! P. ater 2 1 \ 3 3 i! P. palustris \ Aegithalos caudatus Sitta europaea Certhia familiáris C. brachydaetyla Troglodytes troglodytes 1 3 i Turdus viscivorus T. pilaris 1 j T. philomelos i T. torquatus T. merula з 2 4 6! ! I i Phoenicurus ochruros Erithacus rubecula ] 2 1 ] \ \ I > Sylvia atricapilla S. cuiruca Phylloscopus collybita 6 7 i ] 3 4 j Ph. sibilatrix Regulus regulus Muscicapa striata Ficedula albicollis! i Prunella modularis Motacilla alba M. cinerea ! ~~~ Sturnus vulgaris \ Passer domesticus \ P. montanus 6! I 4! 1! i 1 8 [ Coccothraustes coccothraustes 3 8 3! i \ 2! 5 J 2! ; 6 4! 2! Chloris chloris ] \ Carduelis carduelis ! I ! C. spinus! í C. cannabina Serinus serinus I Pyrrhula pyrrhula ! Fringilla coelebs в ! 4 1 i 3 i j 1 \ , 3*1 1 ' ! 62. Emberiza citrinella i 3 1 a <D N СП 30.

4 3. Szürkefenyő (Picea pungens) az arborétumban 3. Picea pungens im Arboretum 3. Grey spruce (Picea pungens) in the Arboretum 20. Sárgarigó (Oriolus oriolus) Zirc környékén elég ritka. Az arborétumban ben 1 2 pár tartózkodott, s valószínű költött is. VIII. 29-én 1 Ç vagy fiatal példánya még itt volt. A kislevelű hársak (Tilia cordata) koronájában fogdosta rovartáplálékát. 21. Dolmányos varjú (Corvus comix) Néha napközben is mozog a területen 1 2 példány, de inkább a költésidőn kívül, az éjszakára beszálló tömegei jellemzőek VIII. 14-én, mintegy 70 db repült be éjszakázni. Augusztusban az arborétum sétányain sokfelé láthatók elvedlett tollai. 22. Vetési varjú (Corvus frugilegus) Zirc környékén nem túl gyakori. X. 16-án 9 db repült át a terület felett. 23. Csóka (Coloeus monedula) Az öreg szürke nyárfákban pár költ. A késő őszi hónapok kivételével egész évben előfordulnak. 24. Szajkó (Garrulus glandarius) Nyolc alkalommal figyeltem meg. Elsősorban őszszel, de elvétve tavasszal is mutatkozott itt rendszerint 1, ritkábban 2 3 példány. fák vékony koronaágain mozog őszén (X. 13.) az arborétum mellett lágyszárú növényzeten is kereste táplálékát. A fekete üröm (Artemisia vulgaris) még zöld, leveles szárain kopácsolt, melyekben egy rovarlárva gyakori volt VIII. 25-én egy példány fiatal lucfenyőket vizsgált végig a törzstől a hajtások csúcsáig. 16. Búbos pacsirta (Galerida eristata) A közeli utcákról néha berepül 1 1 példány. 17. Mezei pacsirta (Alauda arvensis) X. 13-án É D irányban repült 1 db az arborétummal határos szántók felett. 18. Füsti fecske (Hirundo rustica) Az arborétum halastava fölött gyakran vadászgat ben utoljára IX. 22-én láttam itt kb. 80 darabot, 1972-ben először IV. 8-án jelent meg 2 db. 19. Molnárfecske (Delichon urbica) A halastó fölött figyeltem meg néhányszor. 25. Széncinege (Parus maior) Az egyik legjellemzőbb, mindenkor előforduló faj. Télen az etetők körül gyűlik össze. A legtöbbet, 51 darabot, II. 3-án számoltam meg ben a mesterséges fészekodvakat alig foglalta el, mindössze egy odúban találtam fészkelve. (Megjegyzendő, hogy a 62 átnézett fészekodú nagyrésze seregélyodú volt.) 26. Kék cinege (Parus caeruleus) Az előzőnél kisebb számban fordul elő. Két mesterséges fészekodúban ismertem költését. Az egyikben IV. 24-én 4 tojás volt fészekanyaggal letakarva, a madár nem mutatkozott. IV. 26-án az odútetőt felemelve, az egyik öreg a fészken ült, zavarásomra ki sem röppent. 27. Fenyves cinege (Parus ater) IX. 22. és II. 23. között mutatkozott 1 3 példányban a fenyőkön. 28. Barátcinege (Parus palustris) Kisebb számban egész évben előfordul. Augusztustusban gyakran száll le a lekaszált rendekre, ahol lágyszárú növényi magvakat fogyaszt. 527

5 4. A léprigó (Turdus viscivorus) kedvenc tartózkodási helye a Viscum album-tói ellepett nyárfa 4. Der beliebteste Aufenthaltsort von der Misteldrossel (Turdus viscivorus) ist die von Viscum album bewachsene Pappel 4. Mistle thrusn (Turdus viscivorus) often visits poplars covered with viscum album A C. familiáris 1 1 példányát láttam IX. 15-én, X. 13-án, X. 16-án, X. 21-én, IV. 26-án. 4 db mozgott együtt VIII. 29-én. 32. Rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla BREHM.) 1 1 példányt figyeltem meg XII. 7-én, XII. 18-án, III. 17-én és VII. 26-án. 32. Rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) 34. Léprigó (Turdus viscivorus) X. 1. és II. 23. között csaknem minden megfigyelésen látható volt 1 3 példánya, melyek rendszerint a Viscum album-tói ellepett nyárfákon mozogtak. A későbbiekben az arborétumban nem mutatkozott, viszont meg kell itt jegyeznem, hogy néhány száz méterre ide, Zirc főterén a Rákóczi téren 1972-ben sikeresen költött. V. 13-án kirepített fiókáját etette. Tudomásom szerint ez az első lakott területen való költése Magyarországon. 29. őszapó (Aegithalos caudatus) Két alkalommal láttam, VIII. 14-én egy 14-es, XII. 7-én egy 8-as csapatát. 30. Csuszka (Sitta europaea) A 62 előforduló faj közül ez a legállandóbban megfigyelhető. Az egy napon mutatkozó maximális példányszáma X. 1-én és X. 13-án 7 7 db. 35. Fenyőrigó (Turdus pilaris) Bár a Zirc környéki legelőkön a tél folyamán nagyobb számban is mutatkozott, az arborétumban csak két alkalommal fordult elő. I. 22-én és II. 3-án figyeltem meg 1, illetve 2 példányát. 36. Énekes rigó (Turdus philomelos) Gyakori ben az utolsó példány X. 16-án, Fakusz (Certhia familiáris) Az arborétumban előforduló Certhia fajok pontos azonosításához még gyűjtések szükségesek. Előfordult ugyan mindkét faj, de voltak egyedek, melyek hovatartozását a szabadban nem lehetett eldönteni. 5. Lucfenyő (Picea excelsa) vékony hajtásán kopácsoló Dendrocopos minor. (1972. VIII. 25.) 5. Dendroscopos minor an den dünnen Zweigen der Fichte (Picea excelsa) ( ) 5. Dendrocopos minor pecking on a young branch of spruce (Picea excelsa) (25th August, 1972) 528

6 ben az elsők III. 9-én mutatkoztak. Költ a területen. IV. 24-én egy fűzfa oldalágára 3,5 m magasan épített fészkéről röppent le VIII. 14-én egy az évi fiatal példánya csigát evett. A Cuha kiszáradt medre mellett egy közepes nagyságú éti csigát (Helix pomatia) lágy részénél fogva a csőrében egy kőhöz csapdosott. Zavarásomra a zsákmányát nem vitte magával. Egy nem régen kiürített, összetört pannon csiga (Cepea vindobonensis) héj is volt már ott. 37. Örvös rigó (Turdus torquatus) X. 1-én egy ç$ példánya tartózkodott az arborétumban. 38. Fekete rigó (Turdus merula) A legállandóbb fajok közé tartozik. 1971/72 gyenge telén át is telelt 2 3 db. Ugyanakkor az Északi- Bakony más területeiről télire teljesen elvonult, s csak a Balaton-felvidéken és Tihanyban telelt nagyobb számban. 39. Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) Zircen elég gyakori költő madár. Az arborétum melletti apátsági épületeken is mutatkozik néha. 40. Vörösbegy (Erithacus rubecula) Szintén a leggyakoribb fajok közé tartozik. Telelésre elhúzódott innen, míg Veszprémben a Benedekhegyen és Tihanyban kitelelt. Az arborétumban XII. 7-én mutatkozott az utolsó 3 db, s li. 23- án az első visszaérkezett példány. Legtöbb egyedét 15 darabot IX. 15-én, 11 darabot III. 22-én számoltam meg. 41. Barátposzáta (Sylvia atricapilla) Bár nem kerül mindig szem elé, de a nyári idényben gyakori ben az utolsó 2 példánya (9Ç) X. 16-án mutatkozott. (Előző nap X. 15-én egy egész napos hideg északi szélviharral járó eső szinte az összes falevelet leverte.) 1972-ben első példányai, szintén 2 Ç, III. 22-én jöttek meg. VII. 14-én egy c5 példánya hárs lombozatban függögetve egy zöld szöcskét (sp.?) fogott, amivel messze elrepült. Költése valószínű. 43. Csilpcsalp füzike (Phylloscopus collybita) Gyakori faj. A nyár végén nagyobb számban gyűlik itt össze, s ilyenkor főleg a lucfenyőkön (Picea excelsa) mozog. A legtöbbet 24 darabot VIII. 29- én számoltam meg ben az utolsó 4 db X. 26-án, 1972-ben az első 5 db IV. 8-án mutatkozott. Költ a területen. Fészkét SPANBERGER JÓZSEF az arborétum gondnoka találta meg. A fészket öreg tölgyfa alatt kis szilsarjak alá építették. VI. 7-én keltek benne a fiókák, ekkor a 3 fióka mellett még 2 tojás is volt a fészekben. Az egyik öreg hernyót hozott a fiókáknak. A fészket a kirepítés után a budapesti Természettudományi Múzeum számára parazitológiai vizsgálat céljára begyűjtöttem. 44. Sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix) Ritkább az előzőnél. Inkább csak a nyár végi kóborlásán ford ilt elő. 45. Királyka (Regulus regulus) X. 13. és II. 8. között rendszeresen mutatkozott. A legtöbb, kb. 12 db, X. 26-án fordult elő. 46. Sz'lrke légykapó (Muscicapa striata) Számuk augusztus második felében felszaporodik VIII. 14-én 6 db, VIII. 20-án 9 példánya fordult elő. Máskor csak 1 3 egyede látható. Utolsó megfigyelés 1971-ben IX. 15-én 2 db. 47. Örvös légykapó (Ficedula albicollis) Csak 9 vagy fiatal példányait láttam, VII. 14-én és VIII. 20-án 1, illetve 2 darabot. 48. Szürkebegy (Prunella moduláris) Csak egy napon, III. 22-én észleltem, de ekkor lehetett az átvonulásuk kulminációja, mert léptennyomon mutatkoztak. 10 darabot számoltam össze a bejárt területen. Rendszerint egyesével voltak, de e gy-egy helyen 2, illetve 3 példány is együtt mozgott. 42. Kis poszáta (Sylvia curruca) Jóval ritkább az előzőnél, mindössze 3 alkalommal figyeltem meg. VIII. 29-én 2 db laza füzikecsoportosulásban kereste táplálékát. 6. A csilpcsalp-füzike (Phylloscopus collybita) gyakran tartózkodik fenyőkön 6. Der z;ilpzalp (Phylloscopus collybita) befindet sich oft an Tannen 6. Chifichaff very often visits pineries (Phylloscopus collybita) 529

7 49. Barázdabillegető (Motacilla alba) Három alkalommal láttam 1 1 példányát a Cuha patak mentén. (X. 13., III. 22., VIII. 20.) 50. Hegyi billegető (Motacilla cinerea) Gyakrabban mutatkozik az előző fajnál, s valószínű költ is a Cuha patak kikövezett partján, mivel költésidőben rendszeresen ott tartózkodott egy pár. 51. Seregély (Sturnus vulgaris) Évente két előfordulási szakasza van, mely nemcsak az arborétumra, hanem Zirc tágabb környékére is vonatkozik Az első ilyen szakasz a költésidő. Ekkor az arborétum dominánsfaj a. A legtöbb fészekodút a seregély foglalja el. A z átvizsgált 62 mesterséges fészekodúból 19-b en költőt t. A számára alkalmas l'észekodúkat csaknem 100%-osan elfoglalja. A 19 fészekalj IV. 24-én már többnyire teljes volt. Közülük 9 fészekaljban 5. 4-ben 6. 2-ben 3, 2-ben 4, 1- ben 7 és l-ben 2 tojás volt. Legtöbb kotló madarai a fészken meg leheteti fogni. Érdekesség, h о g y e g y 6 - о s f é szekál j о n 3 mad á г ü lt. Kirepítés után eltűnik az arborétumból és a környékről is, s csak az első őszi napokban, mikor a hőmérsékleti adottságok a tavaszival egyezőek, jelenik meg ismét, és énekelget a facsúcsokon. 52. Házi veréb (Passer domesticus) Főként, az arborétum lakott területtel határos szélein fordul elő. 53. Mezei veréb (Passer montanus) A seregélyhez hasonlóan, de valamivel kisebb számban költ a fészekodvakban. IV. 24-én és 26-án 10 odúban találtam elkészített fészkét, vagy tojásos fészekalját. VIII. 16-án egy odúban még 3, repítés előtt álló fiókáját etette. 54. Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) Az őszi és téli időszakban rendszeres, de néha nyáron is megfigyelhető. A legtöbb példány 6 db, II. 8-án mutatkozott. 55. Zöldike (Chloris chloris) Valószínű költ is az arborétumban, de előfordulása az év folyamán meglehetősen rendszertelen. 56. Tengelic (Carduelis carduelis) Gyakori költő faj VIII. 16-án egy fészken még 4 repítés előtt álló fiókáját etette. A fészek egy Elaeagnus cserjén volt 3,5 m magasságban. VIII. 20-án 3 4 kirepített fióka ja mozgott egy másik fészek közelében. 57. Csíz (Carduelis spinus) X. 26. és II. 8. között mutatkozott kisebb számban főleg az égerfákon (Alnus glutinosa). 58. Kenderike (Carduelis cannabina) 3 db repült át XII. 18-án a terület felett. 59. Csicsörke (Serinus serinas) Gyakori pár költ az arborétumban. Fészkét főleg a lucfenyőkre építi ben utoljára X. 16- án, 1972-ben először IV. 8-án mutatkoztak. (Zircen, a községben 1 1 példányát időnként télen is láttam.) 60. Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) Télen rendszeres. Legtöbb példánya egy napon 9 db volt. (II. 3. és II. 8.) 61. Erdei pinty (Fringilla coelebs) Gyakori faj. A legtöbb példánya egy napon 12 db volt. (1971. IX. 15.) Egy-egy darab télen is látható volt a területen. 62. Citromsármány (Emberiza citrinella) Csak egy alkalommal láttam: III. 9-én 3 darabot. Az alábbiakban táblázatosan foglalom össze az előfordult fajokat és az egyes alkalmakkor megfigyelt mennyiségüket. A számok nem mindig állománybecslés-értékűek, ezért következtetések levonására csak bizonyos megkötéssel használhatók. Az összeadhatóság kedvéért azokban az esetekben, amikor csak bizonytalanul állapíthattam meg egy faj darabszámát, pl. 2 3 Parus maior, rendszerint a nagyobb számot vagy középértéket vettem alapul. 7. A csilpcsalp füzike (Phylloscopus collybita) fészke az arborétumban. A fészekalj éppen kelésben. (1972. VI. 7.) 7. Das Nest des Zilpzalps (Phylloscopus collybita) im Arboretum. Die jungen schlüpfen gerade. ( ) 7. Chiffchaff (Phylloscopus collybita) nest in the Arboretum. The clucth is just about hatching (7th June, 1972) 5 ЯП

8 Az év során előfordult 62 faj a gyakoriságuk és az évszakos megjelenésük alapján további mesterséges csoportokba sorolható. A legállandóbbak, melyek csaknem minden megfigyelésen előkerültek, a következők: Streptopelia decaocto Dendrocopos maior Parus maior Sitta europaea Turdus merula Erithacus rubecula E két utóbbi valószínű csak a szokatlanul enyhe 1971/72-es tél miatt sorolható a legállandóbb fajok közé, mivel a fekete rigó át is telelt, a vörösbegy pedig január kivételével végig előfordult. Szintén állandó, de gyakrabban kimaradó a következő 11 faj: Dendrocopos minor Corvus comix Coloeus monedula Garrulus glandarius Parus caeruleus P. palustris Passer domesticus Passer montanus Coccothraustes coccothraustes Carduelis carduelis Fringilla coelebs A környéken állandó, de az arborétumban csak szórványosan mutatkozó fajok az alábbiak: Picus viridis P. canus Dendrocopos syriacus D. médius Aegithalos caudatus Certhia familiáris C. brachydactyla Csak a nyári félévben fordul elő kisebb-nagyobb számban a következő 17 faj: Columba oenas C. palumbus Streptopelia turtur Jynx torquilla Hirundo rustica Delichon urbica Oriolus oriolus Turdus philomelos Sylvia atricapilla S. curruca Phylloscopus collybita Muscicapa striata Motacilla alba M. cinerea Sturnus vulgaris Chloris chloris Serinus serinus Az arborétumon átvonuló, s ott rövidebb-hoszszabb ideig tartózkodó fajok: Troglodytes troglodytes Turdus torquatus Phylloscopus sibilatrix Ficedula albicollis Prunella modularis Carduelis spinus Téli vendég 5 faj : Parus ater Turdus viscivorus T. pilaris Regulus regulus Pyrrhula pyrrhula Csak átrepülnek az arborétum felett, vagy ritkán tévednek be oda a következők: Anser j'abolis Buteo buteo Falco tinnunculus Phasianus colchicus Galerida eristata Alauda arvensis Corvus frugilegus Phoenicurus ochruros Carduelis cannabina Emberiza citrinella A fészkelő fajok kimutatására alapos felkutatást még nem végeztem ben az alábbi fajok költését állapíthattam meg biztosan: Columba palumbus Streptopelia decaocto Coloeus monedula 8. Repítés előtt álló tengelic (Carduelis carduelis) fiókák VIII. lg-án 8. Stieglitzjunge (Carduelis carduelis) vor dem Ausfliegen am Foldfinch (Carduelis carduelis) nestling just about to fly (16 to August, 1972) 531

9 Parus maior P. caeruleus Turdus philomelos Phylloscopus collybita Sturnus vulgaris Passer montanus Carduelis carduelis Serinus serinus Az arborétum, bár félig mesterséges környezet, de mivel pontosan körülhatárolt, felmérhető, környezetében szigetszerűen álló terület, a madárvilág állományváltozásainak mérésére rendkívül alkalmas, így az elkövetkező időben hetenként történő állománybecsléssel kívánom felmérni a madárcönózist, ami pontosabb törvényszerűségek kimutatására adhat majd lehetőséget. Bankovics Attila IRODALOM LITERATUR KEVE, A. (I960): Nomenciator Avium Hungáriáé Budapest. LOVASSY, S. (1927): Magyarország gerinces állatai es gazdasági vonatkozásaik Budapest, PETERSON, R. T. MOUNTFORT, G. HOLLÓM, P. A. D. (1969): Európa madarai Budapest, SZÉKESSY, V. (szerkesztésében) (1958): Aves Madarak Budapest, Akadémiai Kiadó. DIE VOGELWELT DES ARBORETUMS VON ZIRC AUF GRUND EINER EINJÄHRIGEN BEOBACHTUNG ( ) Die baldige Bearbeitung der Vogelwelt des Arboretums von Zirc wurde durch dessen zunehmende Besucherzahl bedingt. Mit diesem Ziel fing Verfasser im Jahre 1971 die regelmässige Beobachtung der Vogelwelt des Arboretums an. In vorliegender Arbeit werden die Ergebnisse der Beobachtungen im ersten Jahr zusammenget'asst. An 34 Beobachtungstagen wurden insgesamt 62 Arten im Gebiet beobachtet. Ausser der Darlegung des Vorkommens der einzelnen Arten geht Verfasser auch auf ökologische und ethologische Beobachtungen ein. Die vorkommenden Arten und ihre Anzahl bei den einzelnen Beobachtungen sind in einer Tabelle zusammenget'asst. Der Beweis über das Brüten von Turdus viscivorus in bewohnten Gegenden ist eine bedeutende Angabe; diese Art brütete im Jahre 1972 mit Erfolg in dem Innenbezirk von Zirc. Das Brüten in bewohnten Gegenden wurde in Ungarn bis jetzt noch nie festgestellt. Aus dem Arboretum sind noch folgende Arten zu erwähnen: Turdus torquatus und Picus canus sowie Columba oenas. Attila Bankovics THE BIRD FAUNA OF THE ZIRC ARBORETUM BASED ON A ONE-YEAR OBSERVATION (AUGUST, 1971 SEPTEMBER, 1972) The increasing number of visitors to the Zirc Arboretum made in necessary to elaborate its bird fauna as soon as possible. To fulfil this task the author began to make regular observations in The present contribution is to assess his results for this one year. In 34 days he altogether observed 62 species in this area. Besides listing the species he also makes ample ecological and ethological notes. The table gives good survey of the species observed including the number of specimens seen. The nestling of Turdus viscivorus in an inhabited area is an important datum for this species hatched eggs in 1972 in the downtown area of Zirc. The kind of adaptation of this species has not been known in Hungary before. Noteworthy is the occurrence of the following three species in the Zirc Arboretum: Picus canus, Columba oenas and Turdus torquatus. Attila Bankovics

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist. nat. Mus. Matr. 4. 1976-77. Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE, András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Further Data to the knowledge of the

Részletesebben

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 214. 1 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN AQUILA 1992. VOL.: 99(149-154) ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN Schmidt Egon Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest Abstract

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Putnoki Kányás-tető és Ősbükkös Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:11:38 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: 39.2 hektár

Részletesebben

Adalékok a Mátra madáréletéhez

Adalékok a Mátra madáréletéhez Adalékok a Mátra madáréletéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 9. 1984. CSÁK László Fülpösdaróc ABSTRACT: (Data to the birdlife of the Mátra.) The author gives an account of the presence of 64 bird species

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Halastó és térsége Utoljára módosítva: 2013-12-17 18:09:07 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXI. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 26. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIV. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 29. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 3. 1975. Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Data to the knowledge of the bird fauna of

Részletesebben

A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK. Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest

A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK. Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK Dr. Simig Lajos Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest Az 1958-ban természetvédelmi területté nyilvánított budapesti

Részletesebben

S17. Az észlelt madárfajok ismertetése

S17. Az észlelt madárfajok ismertetése ADATOK A KÖRIS-HEGY MADÁRVILÁGÁHOZ Az elmúlt év során 5 megfigyelő utamon érintettem a Kőris-hegyet, illetve a vonulatához tartozó Parajost és Kék-hegyet. Űtjaim alatt összesen 47 madárfajt észleltem e

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Várfürdő és Almássy-kastélypark Utoljára módosítva: 2013-09-14 08:50:22 Megye: Békés Községhatár: Kétegyháza A terület kiterjedése: 14.2 hektár Védetté

Részletesebben

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló J_ 02.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Felsőrákosi-rétek helyi jelentőségű természetvédelmi területének

Részletesebben

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN Tájökológiai Lapok 2 (2): 365 370. (2004) 365 A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE 2003 2004-BEN BAJOR ZOLTÁN Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Tájökológiai Tanszék 2103

Részletesebben

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN A Puszta 2002 1/19. pp. 229-237. MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN ENGI LÁSZLÓ MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 2001 Gyerekkoromban, 12 évesen kezdtem madarászni. Fő közlekedési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12 NYUGAT-MAGYARORSZÁG FÉSZKELŐ MADARAINAK ELTERJEDÉSI ATLASZA Tartalomjegyzék ELŐSZÓ (Kárpáti László) 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 BEVEZETÉS (Faragó Sándor) 5 KUTATÁSI MÓDSZEREK 5 A TEREPI MEGFIGYELÉSEK AJÁNLOTT MÓDJA

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Kis-Sváb-hegy (Martinovics-hegy) Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:26:02 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XII. ker. A terület kiterjedése: 6.6898

Részletesebben

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Készítette: Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület 2012. Ez a tanulmány a következő személyek kitartó és

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Boldogasszony papucsa termőhely Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:04:46 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Miskolc A terület kiterjedése: 12.2 hektár

Részletesebben

Móricgát madárvilága

Móricgát madárvilága Móricgát madárvilága EMMI Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a tudományhoz alprogram 2018/2019 Azonosító: UT-2018-0011 Készítette: Pál Szabina, Losoncz Tamás, Bozó Nataniel Noel, Deák Levente, Kohlrusz Péter

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Pusztamizsei Holt-Zagyva és ártere Utoljára módosítva: 2013-08-22 21:54:25 Megye: Jász-Nagykun-Szolnok Községhatár: Jásztelek A terület kiterjedése: 70.942

Részletesebben

Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához

Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához BARTA Zoltán Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc ABSTRACT: On the bird-fauna of the Hór-Valley in

Részletesebben

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN AQUILA 1995. VOL.: 102 (171-177) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN Gyurácz József & Bánhidi Péter Abstract Gyurácz, J. & P. Bánhidi (1995):

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Égeres növénytársulás a Majális parkban Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:04:21 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Miskolc A terület kiterjedése:

Részletesebben

Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia)

Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 359 364 Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia) FODOR ISTVÁN ABSTRACT: Bird density, diversity and similarity estimation were carried out

Részletesebben

Madártani megfigyelések a Cserhátból

Madártani megfigyelések a Cserhátból Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Madártani megfigyelések a Cserhátból SOLTI Béla Mátra Múzeum, Gyöngyös ABSTRACT: Ornithological observations in the Cserhát Mountains. Ornithofaunistical observations

Részletesebben

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Engi László -MME Csongrád Megyei Csoport- Bevezetés Jelen dolgozatban azon énekesmadarak gyülekezését kívánom

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Dombóvár város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ferenc-hegy Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:39:31 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, II. ker. A terület kiterjedése: 6.5697 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Innováció címe: Barátaink a madarak. Típusa: Témahét. Készítette: Véghné Tóth Andrea

Innováció címe: Barátaink a madarak. Típusa: Témahét. Készítette: Véghné Tóth Andrea Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben Pályázó neve: Göd Város Önkormányzata Pályázó címe: 2131. Göd, Pesti

Részletesebben

Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról ( )

Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról ( ) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1997 22: 327 340 Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról (1956 1991) RÉTHY ZSIGMOND ABSTRACT: (Data to the avifauna of the Szarvasi Arborétum.) Author lets

Részletesebben

ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ. Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma. Abstract

ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ. Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma. Abstract AQUILA 1992. VOL.: 99(137-148) ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma Abstract Data on the bird-life of the locust-tree forests of the Southern

Részletesebben

Molnár László. Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget

Molnár László. Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget ADATOK A LABODÁRI ZSUP-SZIGET MADÁR VILÁGÁRÓL Molnár László Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget A közelmúltban fokozottabban megindult a folyóárterek rendezése (az áradások szabad lefutásának

Részletesebben

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához:

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához: NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3658-3/14/2012./I.

Részletesebben

A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S

A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S A MADÁRTANI INTÉZET 197 1. É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S Schmidt Egon Bird-Bandiiig of the Hungárián Ornithological Institute in the Year 1974. 26th Report on Bird Banding

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ikervári Zsidahó dűlő Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:13:03 Megye: Vas Községhatár: Ikervár A terület kiterjedése: 61,4216 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézet. & Nagy Károly, Nagy Zsolt, Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézet. & Nagy Károly, Nagy Zsolt, Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület A magyarországi agrártáj biológiai diverzitását befolyásoló AKG- és más agrártámogatási programok hatásának vizsgálata a Mindennapi Madaraink Monitoring (MMM) adatai alapján Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum \ Fol. Hist-nat Mus. Matr. 11. 1986. Adatok a Hevesi-sík madárvilágához SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum ABSTRACT: Author writes about his ornithological observations at the flood-area along the Tisza

Részletesebben

Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében

Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében Prof. Dr. Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola & Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Drámai állapotok főleg a mezőgazdasági területeken

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE

AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE Territóriumtartó fajok Ezeknél a fajoknál az ún. territóriumtérképezés klasszikus módszerét alkalmazzuk. Ez abból áll, hogy a mintaterületünkről részletes, 1:10.000 vagy 1:25.000 méretarányú térképet kell

Részletesebben

A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA. Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets.

A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA. Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets. A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets Bevezető Örömmel fogtam hozzá ennek a dolgozatnak az elkészítéséhez, hiszen

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Csörnöc-patak menti égeres láprét Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:20:46 Megye: Vas Községhatár: Nádasd A terület kiterjedése: 79.385 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Róka-hegyi bánya Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:40:58 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, III. ker. A terület kiterjedése: 9.0848 hektár Védetté

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000. A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. A TÓCÓ-VÖLGY MADÁRVILÁGA PÁSTI CSABA, DEBRECEN MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 2000. I. A TÓCÓ-VÖLGY FÖLDRAJZI FEKVÉSE, KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Debrecen fő

Részletesebben

A Sár-hegy madárvilága

A Sár-hegy madárvilága A Sár-hegy madárvilága Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., Suppl. 2: 73-86, 1988 SOLTI Béla SZÁLAI Ferenc Gyöngyös, Mátra Múzeum Gyöngyöshalász ABSTRACT: (Avifauna of Sár-hegy) - Authors investigated the avifauna

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Természetes élőhelyek A változatos növényzetű környezet egész

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját BIOTOWNS - Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban HURO/0901/128/1.3.4 TANULMÁNYTERV

Részletesebben

Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998

Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998 1 Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998 2 Herman Ottó emlékének ISSN 1416-6356 Kiadja a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME

Részletesebben

A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ. írta : dr. Sághy

A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ. írta : dr. Sághy ÉS A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ írta : dr. Sághy Antal Megfigyeléseimet a Duna partján fekvő Lábatlan és Süttő községek közelében végeztem, így nemcsak a hegyi madarakról

Részletesebben

Sarlósfecske-, szalakóta és harkályalkatúak rendje

Sarlósfecske-, szalakóta és harkályalkatúak rendje Magyarország madarai 7. elıadás 2011. február 23. 2011.08.12. Sarlósfecske-, szalakóta és harkályalkatúak rendje Sarlósfecske alkatúak rendje Habitusuk fecskére emlékeztet, lábuk rövid kapaszkodó láb,

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Biatorbágyi Nyakaskő-Ürgehegy Utoljára módosítva: 2013-10-31 21:04:33 Megye: Pest Községhatár: Biatorbágy A terület kiterjedése: 24.4657 hektár Védetté

Részletesebben

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága The wildlife of calcareous sand steppe areas in military use in the Hungarian Little Plain Tanulmánygyűjtemény RENCE 1. A kisalföldi

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Sárvár, Rába-holtág a Szatmári-erdőben Utoljára módosítva: 2013-11-08 20:34:38 Megye: Vas Községhatár: Sárvár A terület kiterjedése: 6.1 hektár Védetté

Részletesebben

A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról

A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról Fol. Hist.-nat Mus. Matr., 17: 199-208, 1992 A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról VIZSLÁN Tibor - SZENTGYÖRGYI Péter ABSTRACT: (Vertebral Fauna of the Sajó-Hernád Plain and the Sajó Valley)

Részletesebben

A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA

A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA A Puszta 2000. 1/17, pp. 15-25. A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, CSONGRÁD 2000. Bevezetés A zsombói ősláp-erdő, Szegedtől 15 km-re északnyugati

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Sajómercsei szőlők Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:27:27 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Sajómercse A terület kiterjedése: 99,22 hektár Védetté

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Naplás-tó és környéke Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:27:59 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XVI. ker. A terület kiterjedése: 149.7194 hektár Védetté

Részletesebben

JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE

JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE Králl Attila MME JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA 2017. MÁRCIUS 21-22. SOPRON, MAGYARORSZÁG Javaslatok a fokozottan védett nagytestű

Részletesebben

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor 5. évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor (FOT) 5. évi madárgyűrűzési munkája összesen 3 napon zajlott április 9. és november 4. között. A költési id szakban szokásosan

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2011 2 Fekete István (1900-1970) emlékének

Részletesebben

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból)

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Madárfajismeret Énekesmadarak 1. Az alábbi csoportok közül melyik tartalmaz csak olyan fajokat, amelyeknél csupán tollazati bélyegek alapján az ivar meghatározható?

Részletesebben

Fragmentáció hatásának vizsgálata ökoszisztéma szolgáltatásokra rovarevő énekesmadár közösségek hernyópredációján keresztül

Fragmentáció hatásának vizsgálata ökoszisztéma szolgáltatásokra rovarevő énekesmadár közösségek hernyópredációján keresztül Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Biológiai Intézet Fragmentáció hatásának vizsgálata ökoszisztéma szolgáltatásokra rovarevő énekesmadár közösségek hernyópredációján keresztül Készítette:

Részletesebben

Odúlakó madarak légyegyüttesei

Odúlakó madarak légyegyüttesei Odúlakó madarak légyegyüttesei 2009/2010 tanévi beszámoló Soltész Zoltán Környezettudományi Doktori Iskola Környezetbiológiai program Témavezető: Dr. Papp László MTA rendes tagja Magyar Természettudományi

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2015 2 Chernel István (1865-1922) emlékének

Részletesebben

FÉSZ K E I,Ő KÖZöSS É G El

FÉSZ K E I,Ő KÖZöSS É G El A / ÖCS AI I, Á PÉG E I! E S E K MAI) V K A I \ A K FÉSZ K E I,Ő KÖZöSS É G El Dr. Horváth Lajos 'ri'rnii's/rl I midm;inyi M M/.IMIMI. líudiiprsl A Természettudományi Múzeum egyrészt mint a Művelődésügyi

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Palotai-sziget Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:41:39 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, IV. ker. A terület kiterjedése: 31 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ikervári kockásliliom élőhely Utoljára módosítva: 2013-11-09 06:32:50 Megye: Vas Községhatár: Ikervár A terület kiterjedése: 73,14 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Madárvonulási adatok Magyarországból. Vogelzugsdaten aus Ungarn.

Madárvonulási adatok Magyarországból. Vogelzugsdaten aus Ungarn. SCHENK J. MADÁRVONULÁSI ADATOK 39 Madárvonulási adatok Magyarországból. Közreadja: SCHENK JAKAB. III. (1920-as) évfolyam.*) Vogelzugsdaten aus Ungarn. Herausgegeben von JAKOB SCHENK. III. Jahrgang (1920).*)

Részletesebben

Fajok leírása A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok

Fajok leírása A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok 3.4. Az avifaunára vonatkozó tanulmány eredményeinek bemutatása 3.4.1. Fajok leírása 3.4.1.1. A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok FALCONIDAE CSALÁD

Részletesebben

Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosban, BIOTOWNS Cod HURO/0901/128/1.3.4.

Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosban, BIOTOWNS Cod HURO/0901/128/1.3.4. Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosban, BIOTOWNS Cod HURO/0901/128/1.3.4. Környezeti nevelés a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban Mottó: Védeni csak azt tudjuk, amit

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 11. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 11 th issue. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 11. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 11 th issue. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 11. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 11 th issue Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2006 2 Keve András (1909-1984) emlékének

Részletesebben

A kurzussal kapcsolatos információk elérhetősége http://zeus.nyf.hu/~szept/kurzusok.htm Irodalom: Standovár T., Primack, R.B. 2001. A Természetvédelmi biológia alapjai. 35-57 oldal, 265-281 oldal Pásztor

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Szekszárdi Sötétvölgyi erdő Utoljára módosítva: 2013-08-15 17:47:34 Megye: Tolna Községhatár: Szekszárd A terület kiterjedése: 502.899 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Natura Somogyiensis 26 117-122 Ka pos vár, 2015 A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Kovács Gyula 1,2 & Jakus László 2 1Nyugat-Magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

Részletesebben

VP Agrár-környezetgazdálkodási kifizetéshez kapcsolódó

VP Agrár-környezetgazdálkodási kifizetéshez kapcsolódó VP-4-10.1.1-15 - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetéshez kapcsolódó 7. számú mellékelt A leggyakoribb madárfajok igényeinek megfelelően a madárodú-típusok közül az ültetvényekbe az A, B, C és D típusú

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

Schmidt Egon: Bagolyköpetek. Madártávlat, 1996. (3. évf.) 2. sz. 16. old. Schmidt Egon: Téli megfigyelések a budapesti Népligetben, 1994/95.

Schmidt Egon: Bagolyköpetek. Madártávlat, 1996. (3. évf.) 2. sz. 16. old. Schmidt Egon: Téli megfigyelések a budapesti Népligetben, 1994/95. Schmidt Egon: Bagolyköpetek. Madártávlat, 1996. (3. évf.) 2. sz. 16. Schmidt Egon: Téli megfigyelések a budapesti Népligetben, 1994/95. Madártani tájékoztató, 1995. 1. sz. jan-jún 28-29. Schmidt Egon:

Részletesebben

Vonuláskutatás és környezeti nevelés a Bódva-völgyben

Vonuláskutatás és környezeti nevelés a Bódva-völgyben Ornis Hungarica 15-16: 63-70. 2008 Vonuláskutatás és környezeti nevelés a Bódva-völgyben Farkas Roland Farkas, R. 2008. Research on bird migration and environmental education in the Bódva-valley. Ornis

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben

A Zempléni-hegység és a Bodrog ártér erdeiben, valamint településeken kialakított odútelepek leggyakoribb madár- és kisemlős fajai

A Zempléni-hegység és a Bodrog ártér erdeiben, valamint településeken kialakított odútelepek leggyakoribb madár- és kisemlős fajai A Zempléni-hegység és a Bodrog ártér erdeiben, valamint településeken kialakított odútelepek leggyakoribb madár- és kisemlős fajai A gyakorlati természetvédelem évszázados múltra visszatekintő módja mesterséges

Részletesebben

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG XIV. ŐSZIRÓZSA TERMÉSZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG XIV. ŐSZIRÓZSA TERMÉSZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG XIV. ŐSZIRÓZSA TERMÉSZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ 2017 Feladatlap Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei - már 14. - Őszirózsa Természetvédelmi Vetélkedő

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 17/2011. (VII.29.) ör. számú rendelettel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III.26.) rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Fácán (Béla király u. 61.) Utoljára módosítva: 2013-10-11 08:35:20 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XII. ker. A terület kiterjedése: 11,7 hektár

Részletesebben

A KIS-SZAMOS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK MADÁRVILÁGA. Bélái Miklós Dr. Mannsberg Arvéd

A KIS-SZAMOS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK MADÁRVILÁGA. Bélái Miklós Dr. Mannsberg Arvéd Aquila LXXVI LXXVII. 1969 1970. A KIS-SZAMOS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK MADÁRVILÁGA Bélái Miklós Dr. Mannsberg Arvéd A Kis-Szamos vízgyűjtő területe a romániai Nyugati Sziget-hegységben (Muntii Apuseni) levő

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Felsőrákosi-rétek Utoljára módosítva: 2014-02-15 19:21:45 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, X. ker. A terület kiterjedése: 164 hektár hektár Védetté

Részletesebben

Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata)

Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata) Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 6 257272 Pécs, 1992 BédaKarapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata) MAJER József MAJER, József: The vertebrates of BédaKarapancsa nature protection area,

Részletesebben

I. FEJEZET. Bevezetı rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Bevezetı rendelkezések. A rendelet célja Pilis Nagyközség Önkormányzatának 27/1997. (XII.31.) számú önkormányzati rendelete a Gerje patak és forrásvidéke helyi jelentıségő természetvédelmi területté történı nyilvánításáról Pilis Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Dobogó elnevezésű erdőrészlet Utoljára módosítva: 2013-11-08 20:25:17 Megye: Vas Községhatár: Körmend A terület kiterjedése: 29.9 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

- Magyarország. Rend: Veneroidea. Bursaphelenchus xylophilus - Az első rész tartalmából. A második rész tartalmából. A harmadik rész tartalmából

- Magyarország. Rend: Veneroidea. Bursaphelenchus xylophilus - Az első rész tartalmából. A második rész tartalmából. A harmadik rész tartalmából Invázi ziós állatok - Magyarország Az első rész tartalmából Rovarok az erdőben Bursaphelenchus xylophilus - fenyőfon fonálféreg A második rész tartalmából Rovarok az erdőn kívül A harmadik rész tartalmából

Részletesebben

A szalakóta védelme Útmutató a mesterséges költőládák telepítéséhez és fenntartásához

A szalakóta védelme Útmutató a mesterséges költőládák telepítéséhez és fenntartásához A szalakóta védelme Útmutató a mesterséges költőládák telepítéséhez és fenntartásához Készült A szalakóta védelme a Kárpát-medencében (LIFE13/NAT/HU/000081) LIFE+ program keretében. www.rollerproject.eu

Részletesebben

Természetvédelmi fejezet

Természetvédelmi fejezet Természetvédelmi fejezet a Nagyvázsony 0328 hrsz-ú ingatlan levő illegális hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációhoz A 2. sz. bányagödör részben benövényesedett felszíne A Geohidroterv

Részletesebben

A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA

A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA Moskát Csaba Faunisztikai szempontból a Karancs-Medves Magyarország egyik legelhanyagoltabb tájegysége. Gyakran megtörtént, hogy madárvilágát a Cserhátéval azonosnak

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 18. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 18 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 18. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 18 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 18. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 18 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2013 2 Csaba József (1903-1983) emlékének

Részletesebben

Növénytani és madártani adatok a monoki Õr-hegy és Szõlõs-hegy területérõl*

Növénytani és madártani adatok a monoki Õr-hegy és Szõlõs-hegy területérõl* FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 415 421 Növénytani és madártani adatok a monoki Õr-hegy és Szõlõs-hegy területérõl* BARATI SÁNDOR, HUDÁK KATALIN & ÉZSÖL TIBOR ABSTRACT: The authors

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011.

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Gyakorlati madárvédelem a ház körül 4. Téli madáretetés Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Mikor etessünk? Téli madáretetés - a tartós fagyok beálltával, ezek megszűntéig (novembertől

Részletesebben

Vadászati állattan és etológia

Vadászati állattan és etológia Vadászati állattan és etológia 4. Galamb- és énekesmadár-alakúak Dr. Katona Krisztián Szent István Egyetem Dr. Katona Vadvilág Krisztián Megőrzési Intézet Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet

Részletesebben

2011.03.10. ŐRSÉGI NEMZETI PARK A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A NEMZETI PARK KORÁBBI LOGÓJA VÍZTANI ÉRTÉKEK A NEMZETI PARK ÚJ LOGÓJA

2011.03.10. ŐRSÉGI NEMZETI PARK A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A NEMZETI PARK KORÁBBI LOGÓJA VÍZTANI ÉRTÉKEK A NEMZETI PARK ÚJ LOGÓJA ŐRSÉGI NEMZETI PARK...Amolyan zug, erdőország-féle. Népét ezer éve tették e posztra, hogy a gyepűt betöréstől óvja... Nagyrákosi Batha Kálmán http://www.leica-point.hu/orvidek.htm http://www.ceglokator.hu/map.php,

Részletesebben

A MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET 1951 5 3. ÉVI MADÁR JELÖLÉSEI. írta : dr. Pátkai Imre

A MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET 1951 5 3. ÉVI MADÁR JELÖLÉSEI. írta : dr. Pátkai Imre A MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET 1951 5 3. ÉVI MADÁR JELÖLÉSEI XVII. Jelentés írta : dr. Pátkai Imre A madárvonulás magyar kutatói számára az 1951-es év új korszak kezdetét jelenti. Intézetünk ebben az esztendőben

Részletesebben

Adatok a remetei erdő madárvilágáról

Adatok a remetei erdő madárvilágáról A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 5 Adatok a remetei erdő madárvilágáról POVÁZSAY LÁSZLÓ Békés megye délkeleti részén, a Fekete-Körös remetei, s a Kettős-Körös dobozi hídja között, valamint a Gyula Sarkad,

Részletesebben

Szentpéteri kapui Sporttelep Múltja, jelene, hasznosítási javaslata

Szentpéteri kapui Sporttelep Múltja, jelene, hasznosítási javaslata Szentpéteri kapui Sporttelep Múltja, jelene, hasznosítási javaslata Készítette: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Közreműködők: Civilek a Pályáért Mozgalom, Zöld Kapcsolat Egyesület

Részletesebben