Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Önköltség-számítási szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Önköltség-számítási szabályzata"

Átírás

1 Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Önköltség-számítási szabályzata Érvényes: július 01-től

2 Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Önköltségszámítási szabályzata című dokumentumot formailag és tartalmilag elfogadom és átvettem. Miskolc, Átadó. Átvevő 2

3 TARTALOM 1. ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA SZEMÉLYI HATÁLY TÁRGYI HATÁLY KÖLTSÉG, ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ALAPFOGALMAK A KÖLTSÉG KÖLTSÉGNEM KÖLTSÉGHELY KÖLTSÉGVISELŐ A KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG, BEKERÜLÉSI ÉRTÉK A KÖLTSÉGEK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA KALKULÁCIÓ: KALKULÁCIÓS EGYSÉG: KALKULÁCIÓS IDŐSZAK: AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS-KALKULÁCIÓ FORMÁI AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS TÁRGYA A KALKULÁCIÓS SÉMA, A KALKULÁCIÓS KÖLTSÉGTÉNYEZŐK TARTALMA A KALKULÁCIÓS SÉMA SAJÁT KIVITELEZÉSBEN ELŐÁLLÍTOTT, FELÚJÍTOTT TÁRGYI ESZKÖZ ÖNKÖLTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA TERMÉKCSOPORT, MINT KALKULÁCIÓS EGYSÉG SZOLGÁLTATÁS, MINT KALKULÁCIÓS EGYSÉG A KÖZVETETT KIADÁSOK (KÖLTSÉGEK) ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK MÓDJA AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS MÓDSZERE A SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEI GAZDASÁGPOLITIKA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÁRMEGÁLLAPÍTÁS ÁRKIALAKÍTÁS MÓDSZERE NORMATÍV ELSZÁMOLÁSÚ TEVÉKENYSÉGEKNÉL AZ ÁRAKAT AZ ALÁBBIAK SZERINT KELL KIALAKÍTANI: EGYEDI ELŐÁLLÍTÁSÚ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAINÁL:

4 10. BELSŐ SZOLGÁLTATÁSOK ESETI BEVÉTEL TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉLELMEZÉS NYOMDAIPARI SZOLGÁLTATÁS TANFOLYAMOK A SZAKFELADATREND, AMELY KÖTELEZŐEN ELŐÍRJA A KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSÁT KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS BIZONYLATOLÁSA TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK

5 Jogszabályi háttér: Az intézmény önköltség-számítási szabályzatát a számvitelről szóló, módosított évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, valamint a számviteli politikában rögzített alapelvek alapján a következők szerint határozza meg. Az államháztartás szervezeteinek kötelezően ellátandó feladatait törvény szabályozza. E kötelező feladatok mellett a szervezetek további feladatokat vállalhatnak alaptevékenységük jobb ellátása, biztonsága, a rendelkezésre álló kapacitások jobb kihasználása, esetenként többletbevételek, haszon elérése érdekében, a szabad kapacitás kihasználása céljából. Az államháztartás szervezet szolgáltatásai jelentős részénél az alkalmazott eladási árakat saját hatáskörben állapítja meg, maximálisín figyelembe véve a piaci viszonyokat, lehetőségeket. Az intézménynek a termékértékesítés, szolgáltatás árát úgy kell megállapítania, hogy a kapott ellenértékben a költségek megtérüljenek, ugyanakkor a célzott réteg számára elérhető, megfizethető legyen. Tehát intézményünk számára sajátosan értelmezhető az önköltségszámítás egy termékértékesítésnél vagy szolgáltatásnál. Ez szabad kapacitást kihasználó tevékenység, az oktatás része a saját tanműhelyeinkben, - oktatnak, gyakorolnak, egyben minőséget is kell szolgáltatniuk a vevőknek. A tanműhelyi árakat a helyi piaci viszonyok alapján az igazgató határozza meg minden tanév elején a szakmai terület vezetőjének terve alapján. A terv önköltség-számításon alapszik, de a termék minősége legtöbb esetben nem éri el a piaci igények szintjét. A termelés, szolgáltatás nyújtás a tanműhelyi gyakorlat része, amin tanul a tanuló és az intézménynek bevételt hoz. A szabályzat hatálya kiterjed a Széchenyi István Integrált Szakképző Központ keretein belül működő Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra, valamint a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolára, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. A szabályzat életbe lépésének hatálya: július 1., mellyel egyidejűleg hatályát veszti minden más, önköltségszámításra vonatkozó szabályozás. A szabályzat írásbeli rögzítéséért és évenkénti felülvizsgálatáért ill. jogszabály szerinti módosításáért felelős a mindenkori gazdasági vezető (folyamatvezető). 1. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma Az intézmény önköltség-számítási szabályzata részletesen szabályozza az alap és vállalkozási tevékenység keretében előállított eszközök, elvégzett tevékenységek, nyújtott szolgáltatások tényleges közvetlen önköltségének meghatározását, valamint e szabályzat alapján biztosítja az önköltségszámítás belső és külső ellenőrizhetőségét. Az önköltség-számítási szabályzat az alábbi témakörökben tartalmaz előírásokat: a) a költség, önköltség-számítási alapfogalmak, b) az önköltségszámítás tárgya (a kalkulációs egységek), c) a kalkulációs tényezők tárgya (a kalkulációs séma), d) az önköltségszámítás módszere, a költségek felosztásának módja, e) munkaszámok, azok nyilvántartása, 5

6 f) az önköltségszámításhoz szükséges adatszolgáltatás, g) a költségelszámolás bizonylatolása, h) az önköltségszámítás és a könyvviteli rendszer közötti egyeztetések, i) önköltségszámítás készítésének időpontja. 2. A szabályzat személyi és tárgyi hatálya 2.1. Személyi hatály A szabályzat az Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ valamennyi szervezeti egységére vonatkozik Tárgyi hatály A jelenlegi szabályzat az alábbi termékekre, szolgáltatásokra terjed ki: - tanfolyami-, felnőttoktatás, - bérleti díjak (terem, eszköz, egyéb) - konyhai rendezvények, - kereskedelmi szálláshely, - karbantartás jellegű tevékenység, - vasipari késztermékek előállítása, - autójavítás, környezetvédelem, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat, - nyomdaipari szolgáltatás, - villamosipari szolgáltatás, - fodrászat-kozmetika, - dekoratőr, fotós - iskolai büfé - érintésvédelmi mérések. 3. Költség, önköltség-számítási alapfogalmak 3.1. A költség A költség egy meghatározott cél érdekében eszköz előállítása, szolgáltatás nyújtása felhasznált elő-, és holtmunka pénzben kifejezett összege. Holtmunka jellegű költségek: - anyagköltség, - igénybe vett szolgáltatások értéke, - alvállalkozói teljesítmények, - értékcsökkenési leírás. Élőmunka jellegű költségek - bérköltség, - személyi jellegű egyéb kifizetések, - bérjárulékok. 6

7 3.2. Költségnem A költségnem a költségek meghatározott címek szerinti csoportosítása, a csoportokat az egységes számlakeret 5. számlaosztályának számlacsoportjai jelölik ki Költséghely A költséghely a költségek felmerülésének helye (üzem, műhely, stb.) általában területileg, fizikailag lehatárolható területi egység. Az itt felmerült költség felmerülésének időpontjában nem számolható el közvetlenül az egyes eszközökre (termékekre, szolgáltatásokra), így közvetlen költségnek nem minősíthető. Ezen költségek egy része a termelő tevékenységgel (szolgáltatásnyújtással) közvetlen kapcsolatba hozhatók, megfelelő mutatószámok vagy kalkuláció alapján átvezethető a költségviselőkre Költségviselő A költségviselő olyan termék, termékcsoport, szolgáltatás, stb., amelyre a létrehozásával kapcsolatos költségek felmerülésük alkalmával közvetlenül elszámolhatók A közvetlen önköltség, bekerülési érték A közvetlen önköltség a termék, termékcsoport, szolgáltatás, saját előállítású eszköz meghatározott egységnyi előállítására fordított, az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban lévő élő- és holtmunka pénzben kifejezett összege. Önköltségi kategóriák: Közvetlen önköltség, bekerülési érték körébe tartoznak azok a ráfordítások, amelyek - az eszköz (termék, szolgáltatás) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, - az előállítással szoros kapcsolatban voltak, továbbá - az eszközre (termékre, szolgáltatásra) megfelelő mutatók segítségével elszámolhatók. Az előállítási költségek között kell elszámolni az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított (az idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési értékét, továbbá a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját előállítású termék tényleges beépítésekor, a szolgáltatás nyújtásakor. 7

8 A közvetlen önköltség nem tartalmaz: - értékesítési költségeket, - az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános költségeket. Szűkített önköltség (közvetlen költség + üzemi általános költség) - közvetlen költségek: anyagköltség, bérköltség, bérköltség járulékai, gyártási külön költség, egyéb közvetlen költségek, - üzemi általános (közvetett) költségek: gépek, berendezések kalkulációs egységre közvetlenül el nem számolható amortizációja, javítási, karbantartási, gépbeállítási költségei; az épületek amortizációs, karbantartási, javítási költségei, takarítás, energia, munkavédelem költségei, stb. Teljes önköltség (szűkített önköltség + a központi irányítás általános költsége + amortizáció). - Központi irányítás általános költségei: irányítás, humán igazgatás, vállalkozás egészét érintő bankköltségek, oktatási költségek, szociális költségek, tagsági díjak, egészségügyi szolgáltatás költségei. - Az amortizáció vagy értékcsökkenési leírás a tárgyi eszközök kopásának pénzben elszámolt és az áru értékesítése során megtérült formája. Az értékcsökkenési leírás útján viszi át a tárgyi eszköz értékét az általa termelt termékbe, illetve nyújtott szolgáltatásba oly módon, hogy azt termelési költségként és így önköltség növelő tényezőként számolják el A költségek könyvviteli elszámolása A felmerült költségek elszámolására a számlarendben meghatározottak szerint három számlaosztály szolgál: - az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerinti csoportosításban tartalmazza, a költségek költségnemek szerinti gyűjtését szolgálja, - a 6. számlaosztály a közvetett költségeket tartalmazza, a költségek felmerülésének helye, a költséghely szerint csoportosítva, - a 7. számlaosztály az eszközök előállítása, a szolgáltatások teljesítése során felmerült és az eszközök előállításával, szolgáltatásnyújtással összefüggésben közvetlenül (valamint a felosztás után a közvetetten) elszámolható költségek könyvviteli nyilvántartására szolgál. A 7. számlaosztály a költségvetésben meghatározott szakfeladat rend szerinti tagolásban tartalmazza a folyó kiadásokat. A szakfeladatok kiadásai (költségei) közvetlen és közvetett kiadásokból (költségekből) tevődnek össze. 3.7.Kalkuláció: Az egységár megállapításának írásba foglalt bizonylata Kalkulációs egység: A tevékenységnek, szolgáltatásnak egységnyi mennyisége, amelyre az önköltséget számítjuk. 8

9 3.9. Kalkulációs időszak: Az az időszak, amelyre vonatkozóan az önköltséget megállapítjuk Az önköltségszámítás Az önköltségszámítás olyan műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a termelés, vagy szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt, annak folyamata alatt, vagy annak befejezése után megállapítható a termék, vagy szolgáltatás várható (tervezett), illetve tényleges önköltsége. Az önköltségszámítás feladata, hogy adatokat szolgáltasson: - a saját előállítású eszközök, szolgáltatások előállítási értékének megállapításához, - a saját előállítású eszközök, szolgáltatások önköltségének tervezéséhez, megfigyeléséhez Az önköltségszámítás-kalkuláció formái Az önköltségszámításnak a következő formái ismertek - előkalkuláció, az előzetes önköltség számítása, - közbenső kalkuláció, a termelés közbeni önköltség számítása, - utókalkuláció, az utólagos önköltség számítása. A kalkulációs sémákat jelen szabályzat 1.sz. melléklete tartalmazza. Az előkalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a termelés, vagy szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt határozza meg az intézmény valamely termék (szolgáltatás) előállítása során a műszaki és technológiai előírások betartása mellett felhasználható élő- és holtmunka mennyiségét, és ebből az érvényben lévő árak, díjtételek alkalmazásával kiszámítják az előállítandó termékek (szolgáltatások) terv szerinti önköltségét. Előkalkulációt lehet készíteni minden olyan tevékenységre, amelyet külső szervek, magánszemélyek részére értékesít az intézmény és költségkihatása van. A közbenső kalkuláció a termelés (szolgáltatás) folyamatában annak egyes fázisait követően informál a költségek alakulásáról. Az utókalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a termelés, vagy szolgáltatásnyújtás befejezése után, a ténylegesen felhasznált élő- és holtmunka mennyisége és értéke alapján határozza meg az intézmény az eszköz, termék, termékcsoport, szolgáltatás, stb. tényleges közvetlen önköltségét, előállítási költségét. Az utókalkuláció képezi a következő évi termékárak, szolgáltatási díjtételek megállapításának egyik alapját. Az önköltségszámítás módszere a pótlékoló kalkuláció. A költséggyűjtésen alapuló pótlékoló kalkuláció keretében a saját vállalkozásban végzett beruházásra, az alap illetve vállalkozási tevékenység keretében végzett tevékenységre, előállított eszközre vagy nyújtott szolgáltatásra kivételezett anyagok és a ráfordított munkaidő bizonylataiból illetve az azokból készített feladások adatai alapján kell megállapítani a közvetlen költségeket (kiadásokat). 9

10 Az általános (közvetett) költségeket pedig az igénybevételt kifejező mutatók alapján, pótlékolás útján kell az egyes tevékenységekre, szolgáltatásokra, saját előállítású eszközökre felosztani. 4. Az önköltségszámítás tárgya Az önköltségszámítás tárgya a kalkulációs egység, az a termék, vagy szolgáltatás, amelyről a kalkuláció készül, mindig természetes mértékegység pl.: fő, db, kg, négyzetméter, stb. Az intézménynél kalkulációs egységet képez: - tanfolyami-, felnőttoktatás, - bérleti díjak (terem, eszköz, egyéb) - konyhai rendezvények, - kereskedelmi szálláshely, - karbantartás jellegű tevékenység, - vasipari késztermékek előállítása, - autójavítás, környezetvédelem, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat, - nyomdaipari szolgáltatás, - villamosipari szolgáltatás, - fodrászat-kozmetika, - dekoratőr, fotós - iskolai büfé - érintésvédelmi mérések. 5. A kalkulációs séma, a kalkulációs költségtényezők tartalma 5.1. A kalkulációs séma Az egyes kalkulációs egységek közvetlen önköltségét, bekerülési (előállítási) értékét a következő kalkulációs séma szerinti részletezésben kell kiszámítani: a) közvetlen anyagköltség b) normaidő c) egyéb költségek d) teljes önköltség (a+b+c) e) haszon f) nettó eladási ár (d+e) g) áfa f*áfa kulcs) h) eladási ár (f+g) Közvetlen önköltség kalkulációs tényezőinek tartalma: a) közvetlen anyagköltségként számításba venni a kalkulációs egységekre, illetve ezen belül a munkaszámra kiadott utalványozott anyagok értékét, b) normaidőként kell figyelembe venni a rezsióradíj és a munkában eltöltött idő szorzatát, c) egyéb költségként kell figyelembe venni az előzőekben fel nem sorolt felmerülő kiadásokat. 10

11 5.2. Saját kivitelezésben előállított, felújított tárgyi eszköz önköltségének meghatározása A saját kivitelezésben történő tárgyi eszköz (immateriális javak) előállítása, felújítása esetén az önköltség megállapításánál nemcsak a konkrét eszköz előállításával, kivitelezésével, szerelésével kapcsolatos közvetlen költségeket kell számításba venni, hanem a beruházás (felújítás) megszervezésével, lebonyolításával, műszaki tervezésével kapcsolatosan felmerülő, a tárgyi eszközök hozzárendelhető közvetlen költségeket is. A tárgyi eszköz saját vállalkozásban történő előállításakor az előállítás közvetlen önköltségének része - az alapozási, szerelési költség - a próbaüzemeltetés költsége Ha a saját vállalkozásban végzett beruházást (felújítást) bizonyíthatóan ilyen jogcímen folyósított hitel, kölcsön finanszírozása, akkor annak üzembe helyezésig felmerült kamatát nem a közvetlen önköltségen, hanem a beszerzési költségek között kell elszámolni Termékcsoport, mint kalkulációs egység A termékcsoport egy gyártási ághoz tartozó rokontermékek összessége olyan közös ismérvekkel, amelyek alapján nem lényegesen eltérő költségigényű egyenértékszámokkal, vagy más hasonló kalkulációs módszerekkel kifejezhetők. Fő termékcsoportok: I. nyomdai termékek II. vasipari termékek. Termékcsoport képző közös ismérv lehet az azonos alapanyag, azonos kiviteli mód, minőség, stb. Önköltségszámítás szempontjából a termékcsoport olyan egyedi termékek összessége, melyek egyedi költségráfordításait utókalkulációval nem lehet meghatározni Szolgáltatás, mint kalkulációs egység A szolgáltatások közé tartozónak minősíti az intézmény a következőket: - megrendelő részére végzett szolgáltatások fénymásolás, faxolás, fodrászkozmetika szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely, bérbeadás, stb. Az intézmény szabad kapacitásának kihasználása miatti kalkulációs egységek az intézményben: I. Kereskedelmi szálláshely értékesítés II. Konyhai rendezvények III. Tanműhelyi termékek és szolgáltatások 1. Vasipari termékek és szolgáltatások 2. Autójavítás, környezetvédelem, ZT vizsgáztatás 3. Villamosipari szolgáltatás 4. Fodrászat-kozmetika 5. Dekoratőr, fotós Érintésvédelmi mérés IV. Karbantartási jellegű tevékenység V. Nyomdai tevékenység 11

12 6. A közvetett kiadások (költségek) elszámolásának és felosztásának módja Az intézmény költségeit elsődlegesen a 6. számlaosztályba az általános kiadások között könyveli mivel azok a szakfeladatok érdekében merülnek fel vetítési alapok segítségével fel kell osztani a tevékenységek között, azaz a szakfeladatokra. Az intézmény a kiadás felosztására az alábbi vetítési alapokat használja: 1. Konyhai élelmiszernél és gázenergia felhasználásnál az adag, 2. Könyvtári könyveknél létszám, 3. Fűtés költségnél a légköbméter, ezen belül a konyhai szakfeladatoknál az adag és az oktatási szakfeladatoknál a létszám, ugyanúgy a villamosenergia, vízdíj és a szemétszállítási kiadásoknál. 7. Az önköltségszámítás módszere Az önköltségszámítás módszere alatt a közvetlen költségek elszámolásának, illetve az általános költségek felosztásának módját értjük. Az önköltségszámítás módszeréül az alábbi eljárások szolgálnak: a.) Egyszerű osztókalkuláció A módszer keretében az elkészült termékek (nyújtott szolgáltatások) önköltségét úgy határozzuk meg, hogy a kalkulációs egységenként elszámolt összes költséget osztjuk a megtermelt (szolgáltatott) mennyiséggel. A módszer csak ott használható, ahol egyfajta terméket gyártanak, vagy egyfajta szolgáltatást nyújtanak. b.) Egyenértékszámos osztókalkuláció A módszer keretében az elkészült termékek (nyújtott szolgáltatások) önköltségét úgy határozzuk mag, hogy a kalkulációs egységenként elszámolt összes költséget osztjuk a termelés (szolgáltatás) egyenértékszámos mennyiségével. A módszer csak ott használható, ahol azonos alapanyagokból, azonos technológiával különböző méretű termékeket állítanak elő. Az egyenértékszámos osztókalkuláció alkalmazásához a.. termék (szolgáltatás), mint vezértípus műszaki paramétereinek figyelembevételével az egyes termékek egyenértékszámait az alábbiak szerint állapítja meg: Termékfajta Egyenértékszám Az egyenértékszámok a vezértípus (felhasznált anyag súlya, mérete, űrtartalma, stb.), mint meghatározó jellemző alapján kerültek meghatározásra. 12

13 Az önköltség megállapításához a befejezett termelés költségeit osztjuk a vezértípusra átszámolt termelés mennyiségével, így eredményül a vezértípus önköltségét kapjuk. Az egyes termékfajták önköltségének megállapításához a vezértípus önköltségét szorozzuk a termékfajtához rendelt egyenértékszámmal. c.) Pótlékoló kalkuláció A mórszer keretében a termelést, tevékenységet terhelő: - közvetlen költségeket már a felhasználás pillanatában elszámolja az intézmény a konkrét kalkulációs egységre, a kivételezett anyagok és a ráfordított munkaidő bizonylatai, illetve az azok alapján készített feladások szerint. - a közvetett költségeket a felmerülés helyén (költséghely) gyűjti össze az intézmény és az igénybevételt kifejező mutatók alapján, pótlékolás (pótlékkulcs) útján osztja fel az egyes eszközökre, tevékenységekre, szolgáltatásokra. A költséghelyenként kialakított vetítési alappal osztjuk a költséghelyeken összegyűjtött és a termékekre (szolgáltatásokra) felosztandó költségek összegét, és így kapjuk meg az egyes termékfajtákra (szolgáltatásfajtákra) elszámolható költségek összegét. 8. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ általános célkitűzései Az intézmény alaptevékenységet kiegészítő tevékenységként termel, szolgáltat, értékesít ellenérték fejében. A felsorolt tevékenységek mentesek a társasági adóról szóló törvény hatály alól. Alaptevékenységként kiegészítő tevékenységnek minősül mindazon termék előállítás és szolgáltatásnyújtás, amely szorosan kapcsolódik az alaptevékenységekhez, azonban piaci értékesítés folytán bevételt eredményez. Az intézmény kizárólag az Alapító Okirat szerinti alaptevékenységet és kiegészítő tevékenység folytatását végzi Gazdaságpolitika Az iskola célkitűzése, hogy reális piaci áron értékesítse az alaptevékenység (tanműhelyi oktatás) keretében megtermelt javakat. Szakmai haszon: gyakorlati oktatás keretében a tanulók felkészítése az önálló termelésre, a minőségi munka végzésére, a választott szakma teljes körű elsajátítására. Gazdasági hasznon: az elért bevételből fedezi az alaptevékenységhez egyébként is felmerülő kiadásokat. 13

14 8.2. Kötelezettségvállalás A kötelezettségvállalónak (kötelezettségvállalása, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjének szabályzata szerint megjelölt személyek) a feladatok ismeretében keresnie kell azok megvalósításának célravezető, gazdaságos módját és a legjobbnak ítélt megoldásra kell a kötelezettségvállalás keretében intézkedést tennie. Kötelezettségvállalás formái: 1. Megrendelés 2. Szerződés 3. Megállapodás A megrendelés jogérvényességéhez az alábbiak szükségesek: 1. A megrendelő pontos megnevezése, telephelye 2. A megrendelt munka pontos meghatározása, ellenértéke 3. A teljesítés határideje és az átvétel helye 4. A fizetés módja 5. A kötelezettségvállalásra jogosultak aláírása A szerződéseket, megállapodásokat a PTK előírásainak, valamint a Külső kapcsolatok rendszerének szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell megkötni. Szerződéskötéskor kell rögzíteni minden olyan kérdést, mely az elszámolást egyértelművé teszi Ármegállapítás Az árképzés általános elve, hogy a termék árát, szolgáltatás díját a piaci viszonyok alapján és az indokolt költségek figyelembevételével kell kialakítani. Ennek során tekintettel kell lenni: 1. A termék (szolgáltatás) keresleti-kínálati helyzetére 2. A terméknek a hasonló, illetve helyettesítő termék árához való viszonyára 3. A megrendelő külön igényeinek kielégítésére, a megvalósítás feltételeire Az iskola tevékenységei közül a környezetvédelmi felülvizsgálat és zárttechnológiás vizsgáztatás díját a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium állapítja meg és teszi közzé. Az ár alkalmazása kötelező, attól eltérni az intézménynél nem lehet. Amennyiben a megrendelt munka elvégzését előre nem látható okok akadályozzák, azt a megrendelővel haladéktalanul, de még a vállalási határidő lejárta előtt közölni kell. A szolgáltatás közben okozott károkért a szolgáltató kártérítéssel tartozik. A kártérítési igényt írásban kell bejelenteni. A felsorolt egyéb szabad kapacitást tevékenység piaci árának megállapításához jelen szabályzatban foglaltakat kell betartani. A közzétett árak irányár jellegűek, azoktól a kötelezettségvállaláskor el lehet térni (felfelé) az árképzés általános elvei alapján leírtak szerint. 14

15 A közzétett irányár növelhető a piaci viszonyokra, illetve az arányos árra, sürgősségre, a termék egyedi jellegére való tekintettel. A közzétett irányárból saját dolgozóink, és nyugdíjasaink részére a meghatározott mértékű kedvezmény (az óradíjból maximum 20 %) adható. A kiegészítésben szereplő irányárakat minimum évente egyszer felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell a piaci árakhoz képest. 9. Árkialakítás módszere 9.1. Normatív elszámolású tevékenységeknél az árakat az alábbiak szerint kell kialakítani: Normaszerinti anyag felhasználás * tevékenység beszerzési ár Norma szerinti idő * piaci rezsióradíj + ÁFA 9.2. Egyedi előállítású termékek, szolgáltatások árainál: Ténylegesen felhasznált anyag mennyisége * beszerzési ár Munkaidő * piaci rezsióradíj + ÁFA Munkaidő ráfordításként egy átlagos teljesítményű szakmunkás időráfordítását kell alapul venni Bérleti díjakat Ft/idő (óra, nap, hónap, negyedév, félév, év) mennyiségi egységre kell kalkulálni az irányárak kialakításánál A konyhai rendezvények árait menüre, menüsorra kell kialakítani a piaci viszonyok figyelembevételével Egyéb tevékenység árainak meghatározásánál ugyancsak a kereslet-kínálat, piaci viszonyok figyelembevételével kell eljárni. Az autók javításához a megrendelő kérésére vásárolt autóalkatrészeket 7 %-os beszerzési költséghányaddal növelve kell a javítás díjába beszámítani. Vállalkozási tevékenység (büfé) árainak meghatározásánál szintén a kereslet-kínálat, piaci viszonyok figyelembe vételével kell eljárni. Figyelembe kell venni az egészséges táplálkozás kritériumait, ezeknél a termékeknél alacsonyabb haszonkulccsal kell dolgozni, a luxus cikkeknél (pl. csoki, üdítő, kapucsinó, stb. kiemelten magas haszonkulcsot kell alkalmazni. 15

16 10. Belső szolgáltatások Eseti bevétel térítési díjának megállapítása Az Ámr. 81. (7) bekezdése értelmében: Amennyiben a költségvetési szerv alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut, az ezzel összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy az a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivételével. Ide sorolható pl. épület, terem, egyéb eszközök, stb. bérbeadása. Amennyiben az intézménynél ilyen előfordul meg kell állapítani a bérbeadással összefüggésben felmerült közvetlen és közvetett költségeket, amit bérbevevő részére ki kell számlázni. Az Ámr. 81. (8) bekezdése értelmében a 7.1. pontban említett költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni Élelmezés A 249/2000. (XII.24.)sz. Korm. rendelet az államháztartás szervezetei könyvvezetési kötelezettségeinél megengedi, hogy amennyiben az étkeztetésre normákat állapítottak meg, és a felhasználáshoz anyagkiszabás készül, nem kell elkészíteni az önköltségszámításra előírt szabályzatot. Rendszeresen végzett élelmezési tevékenység értékesítése esetében azonban az önköltség megállapításához a normák mellett figyelembe kell venni az eltérő jellegű és fajtájú tevékenységeket terhelő, a szabályzatban előírt költségeket is. Az élelmezési kiadások (költségek) megállapításánál az élelmezési nyersanyag kiadásának (költségének) összegéből kell kiindulni és azt kell pótlékolni a konyha rezsiköltségével. A konyha élelmezési nyersanyag költségein kívüli rezsiköltség felosztásának alapja: nyersanyagköltség, egyenértékszámmal számított ételadag. A külső szervek (személyek) részére nyújtott (kiszámlázott) élelmezés költségét tényleges teljes önköltségen kell figyelembe venni Nyomdaipari szolgáltatás Minden egyedi termékre kalkulációt kell összeállítani, a megrendelő nevének, a munka számának, megnevezésének példány és oldalszámának, formátumának feltüntetésével. A kalkulációnak tételesen tartalmaznia kell a felhasznált nyersanyagok mennyiségét, egységárát, a műveleti költségeket, az önköltségszámítás szabályai szerint. 16

17 10.4. Tanfolyamok Tanfolyamok, felnőttoktatás esetén a hallgatók számára kiírt jelentkezési határidőig kell kalkulációt elkészíteni, amelyet a tanfolyamot meghirdető, lebonyolító szervezeti egység készít el és az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tervévre vonatkozó ármegállapítás során a megjelentetési kötelezettség ill. a tanfolyam kezdési időpontjától függően (oktatási vagy gazdasági év) alkalmazni kell a PM. Következő évre vonatkozó inflációs előrejelzést. 11. A szakfeladatrend, amely kötelezően előírja a kiadások és bevételek elszámolását tevékenység miatti Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Iskolai intézményi étkeztetés Kollégiumi intézményi étkeztetése Közoktatási intézményben végzett vállalkozási Munkahelyi étkeztetés Intézményi étkeztetés (szabad kapacitás kihasználása tevékenység) Város és községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolásai Közoktatási intézményben végzett szabad kapacitás kihasználása miatti tevékenység (szállás) Közoktatási intézményben végzett szabad kapacitás kihasználása miatti tevékenység (bérleti díj) Nappali rendszerű szakképzés megszerzésére felkészítő iskolai elméleti oktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerű szakképzés megszerzésére felkészítő iskolai gyakorlati oktatás Nappali rendszerű szakiskolai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 17

18 Közvetlen költségként jelennek meg ezeken a szakfeladatokon a felmerült bérek, azok járulékai és a szakmai feladathoz kapcsolódó kiadások. Mivel egy szakfeladaton több szakmai és ezzel összefüggő egyéb tevékenység kiadása és bevétele is megjelenik az önköltség számítása, csak kalkulációs egységként azon belül pedig termék vagy szolgáltatás féleségenként analitikus nyilvántartásban lehet gyűjteni. A közvetlen kiadások megjelennek a termék, vagy szolgáltatás tevékenységenként kialakított munkaszámokon megnyitott tasakban. Közvetlen kiadás - a felmerült anyagköltség - egyéb költség (pl.: anyagkezelési ktg, gép ktg, fuvardíj) Közvetett költség az egy munkaórára eső rezsi óradíj ami magába foglalja: - bérköltség és járulékai - egyéb költség - általános költség (energia, víz, telefon, stb.) - értékcsökkenés - pótlás (elhasználódás) - általános költség (központi irányítás) Felosztás a szakfeladaton elszámolt közvetlen kiadás arányában. Az önköltség-számítási szabályzatban kiszámolt óradíjak megegyeznek az alaptevékenységet kiegészítő tevékenységek önköltségével, tehát ezeknek nyereségtartalma nincs. 12. Költségelszámolás bizonylatolása A termeléssel (szolgáltatással) összefüggő alapvető bizonylatok a következők: - munkalap - készletek állományváltozási bizonylata, - személyi jellegű ráfordítások bizonylata, - értékcsökkenési leírás bizonylata, - egyéb költségek bizonylatai, - közvetett költségek felosztásának bizonylatai.. A fenti bizonylatok részletes adatállományát az intézmény bizonylati szabályzata tartalmazza. Az önköltségszámítás bizonylatainak kiemelt alaki és tartalmi kellékei a következőek: - a bizonylat megnevezése, sorszáma, - a bizonylatot kiállító szervezeti egység megjelölése, - a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezeti egység megjelölése, - az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, - a készletmozgások bizonylatain az átvevő aláírása, - a bizonylat kiállításának időpontja, - meghatározott esetekben annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatai vonatkoznak, - a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi-, minőségi- és értékadatai. 18

19 13. Termékek/szolgáltatások előállításának dokumentálása Munkaszámok nyilvántartása Munkaszám: kalkulációs egységet jelölő szám. A tevékenység, szolgáltatás megkezdését minden esetben munkaszám kiadása előzi meg. Minden egyes kalkulációs egységet, kalkulációs egységenként egyedi munkaszámmal kell megjelölni, amelyet év elejétől folyamatosan kell vezetni. Az évközben törölt munkaszám a későbbiekben nem használható fel újra. A munkaszám kiadását és nyilvántartását ezzel a tevékenységgel megbízott tanműhelyi dolgozó végzi, az ellenőrzés a tanműhelyvezető és a számlázó feladata. A munkaszámok sorszámozása folyamatos: - Nyomdaipari, könyvkötészet NY 1/ Villamosipar VI 1/ Vasipar VA 1/ Belső karbantartás BK 1/ Gépkocsi javítás G 1/ Dekor D 1/ Fotós F 1/ Konyha H 1/ A rendelés nyilvántartást a terület oktatásvezetője aláírásával hitelesíti, és miden hónap 5-ig ellenőrzés céljából átadja a készletkönyvelőnek. A munkaszámok alapján megnyitott tasakok előkészítése, az előkalkuláció elvégzése a gyártásintéző feladata. Feladata továbbá a megrendelés mellett a munkaszámra kiadott minden kiadási bizonylat gyűjtése, a munkakísérő lap kiadása, valamint a szállítólevél kiadása. A késztermék bevételezése, az esetleges többlet anyagkiadás visszavételezése a raktárba a készletező feladta. Az elkészült termékek utókalkulációjára és a számla kiállítására a gazdasági irodában kerül sor. A számla számát a tasakon fel kell vezetni. Készpénzfizetés esetén kizárólag a gépjárművizsgáztatás/javítás területén a tanműhelyben kerülhet kiállításra számla. A leszámlázásra nem került termékek a tasak lezárása után bevételezésre kerülnek a késztermék-raktárba. Valamennyi tasak főkönyvi könyvelése a Számlarendben meghatározottak szerint történik. A munkatasakok irattári megőrzési ideje 5 év. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Ez a szabályzat július 01. napján lép hatályba. Miskolc, július 01. Dr. Kavecsánszki Gyula mint a Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fogadó intézményének igazgatója 19

20 Mellékletek 1. számú melléklet KALKULÁCIÓS LAP költségtérítéses képzés Képzés megnevezése: Képzés időtartama: Munkaszám: Képzésvezető: Évfolyam Képézésben résztvevők száma(fő) Költségtérítés Ft/fő Összes bevétel (Ft) Kiadások (Ft) 1. Személyi juttatás - óradíjak - vizsgadíjak - záróvizsgadíjak - megbízási díjak - gyakorlati helyek (mentori díjak) - egyéb személyi juttatások - képzésvezető díja - szervezési, adminisztrációs ktg. 2. Munkaadókat terhelő járulékok TB járulék 3. Készletbeszerzések (nettó) - szakmai anyagok - egyéb anyagok - kisértékű tárgyi eszközök 4. Szolgáltatási kiadások (nettó) - allválallkozási díjak - egyéb szolgáltatási díjak 5. Egyéb dologi kiadások - kiküldetés - előzetesen felszámított ÁFA - egyéb díjak, befizetések 6. Közvetlen önköltség ( ) 7. Üzemi általános költség 8. Szűkített önköltség (6.+7.) 9. Központi irányítás költsége 10. Teljes önköltség (8.+9.) 11. Maradvány (veszteség/nyereség) képzésvezető gazdasági vezető igazgató 20

1. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 6. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (I.30.) önkormányzati

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor fő-igazgató 1 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG 2009.EL.II.B.6.szám ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-től Készítette: Siposné Balku Erika Jóváhagyta: Dr. Nánási Illés Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2002.július 1-től

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2002.július 1-től Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2002.július 1-től Készítette: Tem Ildikó gh. Vezető Jóváhagyta: dr. Nánási Illés a megyei bíróság elnöke Az államháztartás szervezeti

Részletesebben

Önköltség-számítási szabályzata

Önköltség-számítási szabályzata Területi Gondozási Központ Püspökladány Önköltség-számítási szabályzata Hatályos: -tól. készítette: Az intézmény adatai: Intézmény neve: Területi Gondozási Központ székhelye: Püspökladány Rákóczi. 4. Törzskönyvi

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási alapfogalmak... 4 3.1. A költség (kiadás)... 4 3.2. Költségnem...

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA S Z E G E D I Í T É LŐTÁBLA ELNÖKE S Z E G E D Telefon: 62/568-555 6701 Szeged Pf. 1192 2010. El. II. B. 5/9. Hatályos: 2010.08.01-től SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 12 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06. F igazgató. F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 12

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Apátfalva Község Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályba lépését 2012. január 01-től elrendelem Költségvetési szerv vezetője 1 I. Az Önköltségszámítási szabályzat célja, tartalma Az önköltségszámítás

Részletesebben

3/2014. számú AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

3/2014. számú AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003- /2013/Sz. 3/2014. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSÁRÓL Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 I. AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 1 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal önköltség számításának rendjét a a

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Készítette: Vásárhelyiné Szászi Judit Gazdasági igazgató Készült: 2012. január

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 6.9. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Egyetemi Szenátusának 445/2014. sz. határozata Készült 8

Részletesebben

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely A kalkuláció A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely tevékenység végzésének tervezett vagy tényleges erőforrás igényét veszi száma. tágabb értelemben vezetői

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Oldal: 1/26 ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 2/26

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény 14. (5) rendelkezik arról, hogy a számviteli politika

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016. Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. BEVEZETÉS A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) önköltségszámítási szabályzatát (a továbbiakban:

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

Önköltségszámítás 2012.02.14. A hagyományos költségszámítás folyamata. Kapcsolódó fogalmak. Dr. Musinszki Zoltán

Önköltségszámítás 2012.02.14. A hagyományos költségszámítás folyamata. Kapcsolódó fogalmak. Dr. Musinszki Zoltán MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Önköltségszámítás Dr. Musinszki Zoltán A hagyományos költségszámítás folyamata tárgyidőszakban

Részletesebben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben Bevezető feladat Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben A vállalkozás a tárgyidőszakban A és B típusú terméket gyártott. A tárgyidőszakkal kapcsolatban a következő információkat ismeri: A termék

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2.) melléklete 7.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS HIVATALA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Önköltségszámítási szabályzata. Hatályos: 2014.04.01.

ELSZÁMOLÓH. Önköltségszámítási szabályzata. Hatályos: 2014.04.01. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Önköltségszámítási szabályzata Hatályos: 2014.04.01. 1 A szabályzat Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (a továbbiakban:

Részletesebben

Iktatószám: 05-5/93/2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Iktatószám: 05-5/93/2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Iktatószám: 05-5/93/2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzata) Önköltségszámítási szabályzatát

Részletesebben

Önköltségszámítási szabályzatáról

Önköltségszámítási szabályzatáról Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2014. (XII.3.)

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 5. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1. Változat: 1. Oldalak száma: 13. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási szabályzat 4. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. február 5., hatályba lépés 2008. január 1. Módosítva:

Részletesebben

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik:

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik: Az intézmény, mint kifizetőt az egyes személyi jövedelemadó vonzattal járó kifizetéseik után lejelentési kötelezettség terheli. A lejelentés alapján kerülnek nyilvántartásra, elszámolásra, számfejtésre

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Iktatószám: 05-5/93/2014. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) Önköltségszámítási

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 1. FELADAT: Gazdasági kalkuláció Egy vállalkozás tevékenységéhez tartozó egyik üzem adatai a következők: (Az üzemben

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Önköltségszámítási szabályzat

Önköltségszámítási szabályzat Önköltségszámítási szabályzat Érvényes: 2008. március 31. napjától Jóváhagyom: Dr. Susa Éva főigazgató Önköltségszámítási szabályzat Az (továbbiakban: ISZKI) államkincstári körbe bevont, önállóan gazdálkodó,

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA 1

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA 1 A PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS SZABÁLYZATA 1 Az önköltségszámítási szabályzat célja, hogy a könyvelés rendezett adataiból informálja a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem), valamint

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Költségelszámolás II.

Költségelszámolás II. Költségelszámolás II. Számvitel I. 2004. november 17. Joó Ágnes 1 őző előadáson kiosztott feladat megoldásának befejezése: osztott feladat megoldása: költséghely, költségviselő elszámolással a. Társasági

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK GYAKORLÓ FELADATOK 1. feladat Egy vállalat tárgyévi könyvelési adatai szerint az alábbi termelési költségek merültek fel, költségnemenkénti bontásban: ANYAGKÖLTSÉG: Bérköltség: Szociális hozzájárulási

Részletesebben

Kiadás Költség Ráfordítás

Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás: minden, a vállalatnál ténylegesen felmerült kifizetés, pénzeszköz-kiáramlás, aminek következtében csökken a vállalkozás pénzkészlete. Költség: az adott tevékenység megvalósításához,

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Önköltség-számítási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től. igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 201 -től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény 14. (5) rendelkezik arról,

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

Költséggazdálkodás. Katona Ferenc. Katona Ferenc

Költséggazdálkodás. Katona Ferenc. Katona Ferenc Költséggazdálkodás franzkatona@gmail.com Költséggazdálkodás A termelési folyamatban felhasznált élő- és holtmunka ráfordítások értékben kifejezett összegét költségnek nevezzük. A termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Saját termelésű készletek részei Üzleti számvitel Termeléskönyvvitel Dr. Pál Tibor Saját termelésű

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára előírt térítéséről

Szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára előírt térítéséről Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Telefon:82/385-454 Telefax:82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu 7/2012. ( ) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata Szellemi és anyagi

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Önköltségszámítási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Önköltségszámítási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Önköltségszámítási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék I. Általános

Részletesebben

A KÉBSZ Kft. által biztosított közétkeztetések és a külsős étkeztetések 2015. évi önköltség számítása

A KÉBSZ Kft. által biztosított közétkeztetések és a külsős étkeztetések 2015. évi önköltség számítása KÉBSZ Kft. Csanytelek, Volentér János tér 2. 6647 Tel:06-20-938-1736 kebsz@csanytelek.hu A KÉBSZ Kft. által biztosított közétkeztetések és a külsős étkeztetések 2015. évi önköltség számítása Az önköltségszámítás

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata. Speciális feladatok a költségvetési szervek számvitelében. Költségvetési Klub. 2014. február 20.

Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata. Speciális feladatok a költségvetési szervek számvitelében. Költségvetési Klub. 2014. február 20. Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Speciális feladatok a költségvetési szervek számvitelében Költségvetési Klub 2014. február 20. Témakörök I. Kormányzati funkciók és szakfeladatok kapcsolata

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Számvitel III 12 gyakorlat Önköltség számviteli elszámolása 14. szeminárium

Számvitel III 12 gyakorlat Önköltség számviteli elszámolása 14. szeminárium 1. Feladat Egy mezőgazdasági vállalkozás 201X. évben 5 000 tonna étkezési búzát termelt az alábbi költségekkel: 1. Vetőmag (előző évben beszerzett) 19 000 000 Ft 2. Növényvédőszer (előző évben beszerzett)

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7 1 A pénzügyi elszámolásra vonatkozóelőírások, rendelkezések Az EU Bizottság által kiadott Pénzügyi útmutató

Részletesebben

Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.21. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.21. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.21. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Kötelező irodalom Kardos Barbara - Sztanó Imre - Veress Attila: A vezetői

Részletesebben

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás 4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak az önköltségszámításra vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

K Ö L T S É G ( S Z ) Á M Í T Á S

K Ö L T S É G ( S Z ) Á M Í T Á S K Ö L T S É G ( S Z ) Á M Í T Á S Tervezzük meg, hogy mennyibe kerüljön a TERMÉK Új elvek a költségszámításban Nemcsak az érdekel minket, hogy mi mennyibe került? Az is érdekel minket, hogy mi mennyibe

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A projekt költségeinek mérése, a, felosztása Költség Költségnek tekintjük a tevékenység

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 1. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS...9 1.1 Az eredménykimutatás fogalma, tartalma...9 1.2 Az eredmény megállapításának összetevõi...11 1.2.1 Bevételek...11 1.2.2 Költségek, ráfordítások...12

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Tárgyalásra kerülő témakörök Költség- és saját teljesítmény elszámolás lehetőségei

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzés

Éves beszámoló összeállítása és elemzés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzés IV. előadás Eredménykimutatás I. Az eredménykimutatás

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének ÚTMUTATÓ a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének számviteli elszámolásához Budapest, 2004. Készítette: dr. Nagy Gábor a Pénzügyminisztérium ny. főosztályvezetője 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 13

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT A szabályzat a kihirdetés napján léphatályba. A kihirdetés napja: Igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezető...

Részletesebben

Gólem Színház Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2014. december 31.-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolójához Budapest, 2015. június 01. I. Általános kiegészítések 1.) Szervezet

Részletesebben

Készült: 2011 január 03. Felelős: Hatvani Júlia jegyző

Készült: 2011 január 03. Felelős: Hatvani Júlia jegyző Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának Szabályzata a kötelező térítésről és a költségekről (szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú használatáról) Készült: 2011 január 03. Felelős: Hatvani Júlia

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Vezetői számvitel tárgyhoz Témakör: Önköltségszámítás. 1. feladat

Gyakorló feladatok a Vezetői számvitel tárgyhoz Témakör: Önköltségszámítás. 1. feladat 1. feladat Egy vállalkozás 1.000 darab terméket állít elő. Az eladási ár 25.000 Ft/db. A közvetlen költség 10.000 eft, a közvetett költségek összege 10.000 eft, amelyből elvileg felosztható 2.000 eft.

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Előterjesztés. a képviselő-testület január 28.- i ülésére

Előterjesztés. a képviselő-testület január 28.- i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51. Tel.: 82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. január 28.- i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai 1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL GYAKORLÓ FELADATOK ELŐADÁSHOZ Készítette: Véghné Dr. Bálint Katalin TEL: 203887440 2012 1 B Költségtan 1. Téma: A költségek

Részletesebben