Útmutató a MOB évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a MOB 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához"

Átírás

1 Magyar Szabadidősport Szövetség MOB szabadidősport pályázatok kezelése 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. Telefon: , Fax: Számlaszám: OTP Útmutató a MOB évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához 1. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására meghirdetett pályázat Kódszám: MOB-KJSZE Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására meghirdetett pályázat Kódszám: MOB-HSZE-13-A, MOB-HSZE-13-B A pályázati beszámoló elfogadásának formai feltétele, annak határidőben és valamennyi szükséges mellékletével együtt történő benyújtása. A beszámoló két fő része a pénzügyi elszámolás, és a szakmai beszámoló. I. A pénzügyi elszámolás ellenőrzésének irányelvei II. A szakmai beszámoló értékelésének irányelvei Monitoring táblázat

2 I. A pénzügyi elszámolás ellenőrzésének irányelvei A beérkezett beszámolók pénzügyi elszámolási részét a Pályázatkezelő Szervezet, a Magyar Szabadidősport Szövetség az alábbi szempontok szerint tételesen, pályázatonként vizsgálja. A támogatási szerződés mellékletei (számlaösszesítő táblázatok, 30 napos felhasználás kontrollja MOB-KJSZE-13 és MOB-HSZE-13-B kategória esetén, szakmai beszámoló, monitoring táblázat, teljességi nyilatkozat), valamint a pályázó nyilatkozatai kivételével a pénzügyi elszámolásban kizárólag hitelesített dokumentumokat kell beküldeni. Az elszámolásban beérkezett eredeti dokumentumokat az MSZSZ nem küldi vissza a pályázónak, azok irodánkban átvehetők. Az eredeti dokumentumok helyett hitelesített másolatot kell benyújtani az elszámolás részeként. Felhívjuk figyelmét, hogy a beküldött összes dokumentum, számviteli bizonylat, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat valamennyi oldalát hitelesíteni kell, azaz egy több oldalas szerződés esetén a szerződés minden oldalát a szervezet képviselőjének hitelesítenie kell. - Hitelesítés: A számlák, bizonylatok hitelesítését a képviseletre jogosult írhatja alá (egyezően az aláírási címpéldánnyal) vagy meghatalmazást ad, és annak eredeti példányát csatolják az elszámoláshoz. Meghatalmazás tartalmazza: meghatalmazó és a meghatalmazott adatait, a meghatalmazás tárgyát, meghatalmazó és meghatalmazott aláírását, és a dátumot. A meghatalmazást két tanúnak kell hitelesítenie. - A pénzügyi elszámolásban beküldött hitelesített másolatokon aláírásként szignót csak abban az esetben tudunk elfogadni, amennyiben a szignóra vonatkozó eredeti nyilatkozatot is csatolnak az elszámoláshoz. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személynek a teljes aláírását, és szignóját, meghatalmazott esetében a meghatalmazott teljes aláírását, és szignóját, továbbá a nyilatkozatot hitelesítő két tanú nevét, lakcímét, aláírását. - Szabályos hitelesítés: a záradékolt eredeti számviteli bizonylat minden másolati példányára illetve minden oldalának fénymásolatára pecséttel, vagy kék tollal szöveges formátumban rávezetett hitelesítő szövegrész, pl. "A másolat az eredetivel mindenben megegyezik" amit a szervezet hivatalos vezetője/meghatalmazottja dátummal és cégszerű aláírásával igazol (a cégszerű aláírásnak meg kell egyeznie az eredeti pályázati anyagon szereplő formával). A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 1. Számlaösszesítő táblázat (állami támogatásra és amennyiben a támogatási szerződés előírja önerő elszámolására vonatkozó) 2. A költséget alátámasztó záradékolt számlák, pénzügyi bizonylatok 3. A számlák kifizetését igazoló bizonylatok 4. Egyéb kötelező mellékletek 1. Állami támogatás elszámolásához készített számlaösszesítő (támogatási szerződés 1. számú melléklete), és önerő elszámolásához készített számlaösszesítő (támogatási szerződés 2. számú melléklete a KJSZE kódszámú pályázatok esetében). o A táblázatok letölthetők a weboldalról, a pályázat/letöltések menüpontból. o Az elszámolás kizárólag a honlapról letöltött formanyomtatványokon nyújtható be, amelyek sem tartalmában, sem alakjában nem változtathatók (kivétel sorok beszúrása).

3 o A számlaösszesítők eredeti példányát kell benyújtani miután az aláírásra jogosult ellátta a cégszerű aláírással, dátummal. Ezzel egyidejűleg a táblázatokat elektronikusan is el kell küldeni a címre. o A pályázatban benyújtott ÁFA nyilatkozatának megfelelően bruttó vagy nettó összeggel kell elszámolnia. o Az elszámolást az utolsó jóváhagyott költségvetésének megfelelően kell összeállítania (támogatás + önrész). Felhívjuk a figyelmét, hogy az elszámolás során új költségsor nem nyitható! (A támogatási szerződés tartalmazza a módosítási kérelemre vonatkozó határidőt.) o Amennyiben elszámolásához nem küld számlaösszesítőt vagy nem a megfelelő formátumú számlaösszesítő kerül benyújtásra, a teljes pénzügyi elszámolás nem kerül ellenőrzésre. o Az elszámolás számlaösszesítőjén szereplő tételeknek mind tartalmilag, mind sorszámukat tekintve meg kell egyezni a csatolt számlák adataival.(a záradékban feltüntetett elszámolandó összegnek egyeznie kell a számlaösszesítőben megjelölt összeggel). o A számla teljes sorszámát (betűket, számokat) rögzíteni kell a számlaösszesítőben. o A számlaösszesítőben felsorolt számlákat sorszámozni kell. A csatolt számla sorszáma oszlop kitöltése folyamatos, különböző sorszámokkal szükséges. o Kérjük, a beküldés előtt ellenőrizze a táblázatok számszaki adatait. o Átcsoportosíthatóság: a Kedvezményezett az alsorok között, amelyeken költséget tervezett, szabadon átcsoportosíthat úgy, hogy az adott fősor összesen értéke 10 %-kal nagyobb mértékben nem térhet el a tervezettől. Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati útmutató 6. pontjában szereplő korlátok betartása átcsoportosítás esetén is betartandó. o Új számlaösszesítő táblázat beküldése szükséges, ha a hiánypótlás során az elutasított számlák helyett új számlákat nyújtanak be, vagy az eredeti számlákon a záradékolt összeget módosítják. Felhívom figyelmüket, hogy a javított számlaösszesítő táblázat beküldése elektronikusan is szükséges, a papír alapú dokumentáció mellett. o Azon benyújtásra kerülő számlákat, melyek nem kerültek felvezetésre a számlaösszesítőben, nem tekintjük az elszámolás részének, akkor sem, ha a záradékból következik, hogy ezen pályázat elszámolásának része. o Fel nem használt támogatás összegéről a Kedvezményezettnek le kell mondania. Lemondó nyilatkozat minta letölthető pályázat/letöltések menüpontból. 2. A költséget alátámasztó záradékolt számlák, pénzügyi bizonylatok: o Az állami támogatás esetében záradékolt, az önrész esetében záradék nélküli számlák hitelesített másolatait, a számlaösszesítőn feltüntetett sorszámmal egyezően kell benyújtani. A számlákhoz tartozó kifizetést igazoló bankszámlakivonat vagy kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát is szíveskedjen a számla mögé tűzni. o A záradékot az eredeti bizonylaton kell feltüntetni! A záradék pontos szövegét a támogatási szerződés tartalmazza. Amennyiben nem számolja el a számla teljes összegét, akkor a záradéknál fel kell tüntetni az elszámolni kívánt összeget! o Amennyiben egy számlát megosztva számol el az állami támogatás és az önrész terhére, akkor az adott számlából 1 pld-t az állami támogatás, és 1 pld-t pedig az önrész elszámolásának bizonylataival kell beküldenie. o Az elszámoláshoz csatolt számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény a, a számvitelről szóló évi C.

4 törvény (Számv. tv.) ának (1) és (3) bekezdése, valamint a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek, és azt a Kedvezményezett nevére kell kiállítani. o A Kedvezményezettnek különös figyelmet kell fordítania a Számv. tv a (1) bekezdésének h) és i) pontjaira, amelynek értelmében köteles az eredeti számlán jól láthatóan feltüntetni a számla kontírozási tételeit, illetve a könyvelés tényét igazoló adatot, valamint a könyvelés dátumát és a könyvelést végző személy aláírását. o Az elszámoláshoz a támogatási szerződésben megjelölt, hatályos jogszabályokban foglalt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlák hiteles másolatai nyújthatók be, amelyek tartalmazzák az alábbi adatokat: A számla kibocsátásának kelte és a számla sorszáma, Szállító neve, címe, adószáma (egyértelműen olvasható adatok), Vevő neve, címe (csak a Kedvezményezett lehet), A szolgáltatás, termék vásárlás teljesítésének időpontja, valamint a számla kifizetési határideje, Az értékesített termék, szolgáltatás megnevezése, mennyisége (feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető), egységára, áfa mértéke, összesen érték. o Minden eredeti számlát utalványozni kell, azaz a befogadott számlát a képviselőnek minden esetben alá kell írnia, illetve igazolnia kell, hogy kifizethető. o Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a számla fénymásolatán nem minden adat beazonosítható, a számla nem elfogadható. o Az elszámoláshoz benyújtott előlegszámla önmagában nem elég a felmerült költség igazolásához, minden esetben be kell küldeni a hozzá kapcsolódó végszámlát is! o Az elszámolás összeállítása során kérem, ügyeljen arra, hogy a számla tartalmának és az elfogadott költségvetésének megfelelő költségsoron szerepeltesse az adott számlát az összesítő táblázatokban. o Felhívjuk figyelmét a szabályos számla javítás módjára: A számla javítására kizárólag a számla kibocsátója jogosult. A számla szabályos javítását az ÁFA törvény 170. továbbá a 7003/2002. PM irányelvben foglaltakat szabályozzák. A számla stornírozása illetve helyesbítése esetén mind az eredeti, stornírozott illetve helyesbített számla mind az új számla hitelesített másolatát be kell nyújtani. Gépi számla kézi javítása nem elfogadható! o Az elszámolás részeként kiküldetési rendelvény is benyújtható (amennyiben a pályázati dokumentumok engedélyezik), melynek meg kell felelnie az Szja tv pontjának: Kiküldetési rendelvény: a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi. Az elszámoláshoz minden esetben csatolni kell a forgalmi engedély, ill. a használat időpontjában érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló bizonylat, valamint a jogosítvány hiteles másolatát.

5 3. A számlák kifizetését igazoló bizonylatok a) Bankszámlakivonat b) Kiadási pénztárbizonylat c) Naplófőkönyv (egyszeres könyvvitelt vezető szervezeteknél, készpénzes számla esetén) o Az elszámolni kívánt számlákhoz a teljes összeg (számla fizetendő végösszege) kifizetését igazoló bizonylatok - kiadási pénztárbizonylat, bankszámlakivonat - hitelesített másolatainak benyújtása szükséges, melyeket kérjük a számla mögé tűzni. o Azon bankszámlakivonatok hitelesített másolatai kerülnek elfogadásra, melyek tartalmazzák a nyitó és záró egyenleget, a pályázó szervezet nevére szólnak, továbbá a szerződéskötés során benyújtották a számlához kapcsolódó, kedvezményezettként az MSZSZ-t megjelölő banki felhatalmazó levelet. o Azon kiadási pénztárbizonylatok hitelesített másolatai kerülnek elfogadásra, melyek tartalmazzák a Kedvezményezett nevét és bélyegzőjét, sorszámot, dátumot, összeget, valamint hivatkozást, amelyből egyértelműen beazonosíthatók a kifizetésre kerülő számlák (számla sorszáma vagy számla tartalmának megnevezése). A kiadási pénztárbizonylatot alá kell írni az utalványozónak, a pénztárosnak, valamint az összeg átvevőjének. o Egy pénztárbizonylattal több számla kifizetése is igazolható, de ebben az esetben vagy a kiadási bizonylaton kell feltüntetni a kifizetett számlákat, vagy egy összesítőt kell mellékelni a kiadásihoz, amelyből egyértelműen beazonosíthatók a kifizetett számlák (számlaszámmal) és azok összegei. o Egyszeres könyvelés esetén a kiadási pénztárbizonylatok helyett elfogadható a naplófőkönyv oldalhű hitelesített másolata is, amennyiben egyértelműen beazonosíthatóak a számlák (számla sorszáma, összege, kifizetés dátuma), valamint tartalmazza a szervezet nevét, és a nyitó-záró egyenleget. A pályázatra nem vonatkozó tételeket ki lehet takarni. 4. Egyéb kötelező mellékletek A pályázónak az elszámolásához csatolnia kell az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 80. (4) bekezdése alapján a pályázat/letöltések menüpontban megtalálható teljességi nyilatkozatot, mely a támogatási szerződés mellékletét képezi. Az elszámolás alátámasztására szolgáló, a számlákhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat kell benyújtani: o Szerződés, megállapodás o Megrendelő, o Menetlevél, o Teljesítés igazolás Ft feletti szolgáltatás esetén, o Bérkimutatás, bérjegyzék, egyéni elszámoló lapok, munkaszerződés, o Tárgyi eszköz karton vagy leltár, o Átvételi elismervény díjakhoz stb. Amennyiben számla kiállítása során a számlához kapcsolódó egyéb dokumentumra hivatkoznak, akkor a számlához minden esetben csatolni kell az adott dokumentumot (pl.: szerződés, megrendelő, menetlevél stb.) Bérleti díj elszámolása esetén minden esetben csatolni kell a bérleti szerződést. Megrendelő beküldése nem elegendő a számla igazolásához. Továbbszámlázott szolgáltatások (költségek) esetén a számlához csatolni kell a Kedvezményezett és a szállító közötti szerződés hitelesített másolatát.

6 Éves keretszerződés esetén minden esetben csatolni kell az eseti megrendelések hitelesített másolatát. A számlához kapcsolódó megrendelő alapvető tartalmai elemei a következők: o megrendelő megnevezése o szállító megnevezése o a megrendelt termék vagy szolgáltatás pontos megnevezése, annak egységára o a megrendelt termék vagy szolgáltatás összesen értéke o a megrendelt termék vagy szolgáltatás (egyszeri vagy több alkalom) mennyisége o egyértelműen derüljön ki, hogy milyen eseményhez kapcsolódik a megrendelés o a megrendelés teljesítésének meghatározása o fizetés módjának meghatározása o a megrendelés elküldésének dátuma. Az elszámolás részeként ben történt megrendelés is elfogadható amennyiben megfelel a fenti felsorolásban szereplő követelményeknek. Felhívjuk figyelmüket, hogy az ajánlatkérés nem minősül megrendelőnek!

7 Állami támogatás terhére nem elszámolható költségek: MOB-KJSZE-13 pályázat esetén (lásd: pályázati útmutató 6. pont) Utazási költségek (MÁV, Volán jegyek, gépkocsi költségtérítés, kiküldetési rendelvény stb.) Szállásköltségek Étkezési költségek (éttermi számlák/ élelmiszer vásárlás) MOB-HSZE-13-A pályázat esetén (lásd: pályázati útmutató 6. pont) Egyéb működési/üzemeltetési kiadások o Anyagköltség, készletbeszerzés o Rezsi jellegű kiadások Üzemanyag számla, gépkocsi költségtérítés, kiküldetési rendelvény Szállásköltségek Étkezési költségek (éttermi számlák/ élelmiszer vásárlás) Beruházás/tárgyi eszköz beszerzés MOB-HSZE-13-B pályázat esetén (lásd: pályázati útmutató 6. pont) Üzemanyag számla, Szállásköltségek Étkezési költségek (éttermi számlák/ élelmiszer vásárlás)

8 Elszámolható költségek: Felhívjuk figyelmét, hogy a számlákat, pénzügyi dokumentumokat kizárólag az állami támogatás elszámolása esetén kell záradékolni, az önrész terhére benyújtandó dokumentumokra nem kell felvezetni a záradékot! Tájékoztatjuk, hogy a MOB-HSZE-13 pályázatokhoz kapcsolódó költségvetés nem tartalmazza az alább felsorolt költségsorok mindegyikét! Az elszámolás összeállításakor szíveskedjen figyelembe venni az adott pályázati kategóriához tartozó költségvetés formátumát és az elfogadott, jóváhagyott költségvetését! Költségsor megnevezése 1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések Megbízási díj Játékvezetői díjak (számla kibocsátásra nem jogosultak esetében) Munkabér 2. Munkaadókat terhelő járulékok Megbízási díj esetén a megbízót terhelő járulékok Játékvezetői díjak megbízót terhelő járulékai Munkabér esetén a munkáltatót terhelő járulékok Benyújtandó hitelesített dokumentumok Megbízási szerződés, Egyéni záradékolt bérjegyzék (amennyiben nem számolja el a bruttó megbízási díj teljes összegét, akkor a záradéknál fel kell tüntetni az elszámolni kívánt összeget), Megbízási díj és munkavállalót terhelő járulékok kifizetését igazoló bizonylat (bármilyen összegű megbízási díj elszámolásához a bér, valamint az adók és járulékok teljes összegének kifizetését igazolni szükséges). Egyéni záradékolt bérjegyzék vagy záradékolt játékvezetői (versenybírói) költség elszámoló lapja, Játékvezető díj kifizetését igazoló bizonylat, A játékvezetőt, mint megbízottat terhelő adók, valamint a megbízót terhelő járulékok kifizetését igazoló bizonylat. Munkaszerződés, (A munkaszerződésnek összhangban kell állnia a bérjegyzékkel. Amennyiben tartozik a munkaszerződéshez módosítás, kérjük azt is mellékeljék az elszámolás részeként hitelesítve.) Egyéni záradékolt bérjegyzék (amennyiben nem számolja el a bruttó munkabér teljes összegét, akkor a záradéknál fel kell tüntetni az elszámolni kívánt összeget), Munkabér és munkavállalót terhelő járulékok kifizetését igazoló bizonylat (bármilyen összegű bérköltség elszámolásához a bér, valamint az adók és járulékok teljes összegének kifizetését igazolni szükséges). A munkáltató által megfizetett adót és járulékot záradékolni szükséges az eredeti bankkivonaton (állami támogatás terhére). Kérjük, tüntesse fel személyenként, hogy mekkora összeget záradékolnak, összhangban az egyéni bérjegyzéken szereplő összegekkel. Amennyiben több személyre vonatkozóan a bankszámlakivonatra nem lehet a záradékokat egyesével felvezetni, akkor mellékelni kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyen tételesen feltüntetésre kerülnek a nevek és az összegek. Ebben az esetben a bankszámlakivonaton egy összegben kell feltüntetni az elszámolni kívánt összeget. 3. Dologi kiadások - Állami támogatás és Önrész (nettó/bruttó értéken) ebből: 1. anyagköltség, készletbeszerzés Egyéb működési/üzemeltetési kiadások (irodaszer, nyomtatvány beszerzés stb.) Eseti jelleggel megrendelő (pl. átutalásos számlák esetén). 2. szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak Nem releváns Nem releváns

9 3. bérleti díjak Bérleti díjak 4. rezsi jellegű kiadások Egyéb működési/üzemeltetési kiadások (létesítmények rezsiköltsége) 5. szállítási, utazási költségek Szállítás (fuvarozás, személyszállítás) Utazási költségek (MÁV, Volán jegyek, gépkocsi költségtérítés) Bérleti szerződés, mely összhangban áll a számlával, a Kedvezményezett nevére szól és az adott eseményhez kapcsolódik. Záradékolt számla (kérjük a számla minden oldalának másolatát benyújtani), Kifizetést igazoló dokumentum (csekkcsonk önmagában nem igazolja a kifizetést), Bérleti szerződés abban az esetben, ha a fogyasztás nem a bejelentett székhely vagy telephely címére szól. Megrendelő/megállapodás/szerződés Menetlevél. Záradékolt számla (MÁV, Volán, BKV stb. jegyek estén), Kiküldetési rendelvény elszámolása esetén minden esetben csatolni kell (önrész elszámolásban): o Záradékolt kiküldetési rendelvény bizonylata, o forgalmi engedély, o o jogosítvány az elszámolt időszakra vonatkozó kötelező felelősségbiztosítás befizetését igazoló bizonylat, Kifizetést igazoló bizonylat. 6. egyéb szolgáltatások vásárlása Karbantartás, javítás Étkezési költségek (éttermi számla) Szállás költségek Kommunikációs költségek (honlap fenntartás, üzemeltetés, fejlesztés költségei; postaköltség; telefonköltség; internet költség; egyéb kommunikációs kiadáshoz kapcsolódó szolgáltatások értékei) PR, marketing költségek (hirdetési, reklámköltségek, spotok gyártása; PR, marketing kiadványok, szóróanyagok, plakátok költségei; egyéb a PR-hoz vagy a marketinghez kapcsolódó szolgáltatások költségei) Eseményszervezéshez, versenyrendezéshez kapcsolódó költségek (hangosítás, színpadépítés, hatósági díjak, illetékek, őrző-védő szolgáltatás, ruhatár, fénymásolás, biztosítás, sportszolgáltatás, egyéb szabadidős tevékenység, bemutatók, oktatás, életmód-tanácsadás, számlás játékvezetői díjak) Egészségügyi szolgáltatások (csak számlás költségek) Eseti jelleggel megrendelő. Számla, Megrendelő vagy szerződés, Kifizetést igazoló dokumentum. Számla, Megrendelő vagy szerződés, Kifizetést igazoló bizonylat. Záradékolt számla Szerződés/megállapodás/megrendelő, Teljesítésigazolás Ft-ot meghaladó szolgáltatás esetén Záradékolt számla (nyomdai anyagokból mintapéldány beküldése), Szerződés/megállapodás/megrendelő, Teljesítésigazolás Ft-ot meghaladó szolgáltatás esetén (kivéve hirdetési díjak, televíziós-rádiós spotok gyártása, nyomdaköltség). Szerződés/megállapodás/megrendelő, Teljesítésigazolás Ft-ot meghaladó szolgáltatás esetén. Szerződés/megállapodás/megrendelő, Teljesítésigazolás Ft-ot meghaladó szolgáltatás esetén.

10 Nevezési díj Versenykiírás, Kifizetést igazoló dokumentum. 7. egyéb dologi kiadások Étkezési költségek (élelmiszer vásárlás) Versenyrendezéshez kapcsolódó technikai költségek (festék, bója, szalag, rajtszám, ponyva, műanyag pohár és evőeszköz stb.) Díjak Szóró ajándékok Az esemény megvalósításához szükséges sporteszközök Számla, Kifizetést igazoló dokumentum. Eseti jelleggel megrendelő. Eseti jelleggel megrendelő, megállapodás vagy szerződés, Kifizetést igazoló bizonylat, Átvételi dokumentáció o Díjak, jutalmak legfeljebb 5.000,- Ft egyedi értékig, ajándékok legfeljebb 1.500,- Ft egyedi értékig adhatók. Díjként és ajándékként élelmiszer nem számolható el! Kifizetést igazoló dokumentum Eseti jelleggel megrendelő, Tárgyi eszköz nyilvántartási bizonylat. 5. Beruházás (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) Megrendelő, Bevételezési leltári bizonylat vagy tárgyi eszköz-nyilvántartási bizonylat, Tárgyi eszköz beszerzés Kifizetést igazoló bizonylat. E Térítésmentes hozzájárulás / Nem készpénzben áll rendelkezésre Személyes közreműködés (önköltségen alapuló önkéntes munka) becsült forintértéke Nem pénzbeli bevételként ingyenes dologi (tárgyi) javak biztosításának becsült forintértéke Ingyenes szolgáltatás biztosításának becsült forintértéke Társadalmi munkáról szóló nyilatkozatot csatolni kell ( honlapról letölthető). A társadalmi munkát végző személyek nevét fel kell sorolni, akik az aláírásukkal igazolják, hogy az adott eseményen a munkát elvégezték! Dologi (tárgyi) feltételekről szóló nyilatkozatot csatolni kell ( honlapról letölthető). A térítésmentesen kapott tárgyakat és azok értékét részletezni kell! Szolgáltatásokról szóló nyilatkozatot csatolni kell ( honlapról letölthető) csatolni kell. A térítésmentesen kapott szolgáltatásokat és azok értékét fel kell sorolni! Felhívjuk figyelmét, hogy a pénzügyi ellenőrzés során bármilyen kétely merül fel a szabálytalanság vétségével kapcsolatban, egyéb dokumentáció bekérésére is jogosult a Pályázatkezelő Szervezet. Amennyiben az útmutatóban foglaltakkal kapcsolatban kérdése, vagy észrevétele van, kérjük, jelezze formájában. Az elszámoláshoz kapcsolódó állásfoglalási kérelmét az alábbi címre szíveskedjen elküldeni:

11 II. A szakmai beszámoló értékelésének irányelvei A szakmai beszámolóban a pályázónak be kell mutatnia, hogy az elnyert támogatás segítségével hogyan, milyen mértékben sikerült a pályázati projekt céljait és terveit megvalósítani. Szakmai beszámoló során beküldendő dokumentumok: Formanyomtatvány (támogatási szerződés 3. számú melléklete KJSZE kódszámú pályázatoknál, támogatási szerződés 2. számú melléklet a HSZE kódszámú pályázatoknál) A szakmai beszámoló formanyomtatványát a pályázatkezelői felületen kell kitölteni, majd a véglegesített beszámoló PDF dokumentumát 1 példányban kinyomtatni és papír alapon beküldeni. A szakmai beszámolóhoz papír alapon csatolni kell a támogatási szerződés által meghatározott és a pályázati projekt megvalósítását alátámasztó egyéb dokumentumokat (fényképek CD-n, eredmény-összesítők, propaganda kiadványok, sajtómegjelenések stb.). Monitoring táblázat (támogatási szerződés 4. számú melléklete KJSZE kódszámú pályázatoknál, támogatási szerződés 3. számú melléklet a HSZE kódszámú pályázatoknál) A monitoring táblázatot mind papír alapon, mind elektronikusan el kell küldeni a címre.

12 Leggyakoribb hibák a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésekor A támogatási szerződés részét képező mellékleteket elektronikus úton nem küldték be, A beküldött mellékletek formátuma nem megfelelő, kiöltése hiányos vagy olvashatatlan. Szakmai beszámoló során: - A pályázó nem a beszámoló formanyomtatvány kérdésére válaszol - A pályázó nem válaszol a beszámoló formanyomtatvány kérdéseire, vagy minden kérdésére - Az esetlegesen adandó nemleges választ nem írja be, csak nem válaszol arra a kérdésre - A formanyomtatvány alján felsorolt, beküldendő támpéldányokat, és vagy a megvalósítást alátámasztó dokumentációt nem küldi be, és nem nyilatkozik arról, amiért esetleg egyáltalán nem tudja azt beküldeni Pénzügyi elszámolás esetén: - Számlaösszesítő nem eredeti - Számlaösszesítőt nem vagy nem az aláírásra jogosult személy írta alá, illetve nem szerepel rajta dátum - Nem számolt el a teljes támogatási összeggel, és a fennmaradó támogatásról írásban nem mondott le - Hitelesítés nem megfelelő - Záradék összege nem egyezik a számlaösszesítőben feltüntetésre került összeggel - Nem az eredeti számlára, hanem a fénymásolatra vezették fel a záradékot - A számla nem a szervezet nevére vagy címére szól - A számla kitöltése hiányos pl. hiányzik a mennyiség, egységár (a számla kötelező adattartalma - ÁFA törvény 169. és a) - A számláról hiányzik vagy nem megfelelő a kontírozás, valamint a könyvelés dátuma, könyvelő aláírása, - A számláról hiányzik az utalványozó aláírása - Nem csatolták a kötelező mellékleteket pl. megrendelő, megállapodás, menetlevél, kifizetést igazoló dokumentum stb. - Nem áll összhangban a támogatási szerződés a számla adattartalmával - Tárgyi eszköz vásárlás esetén nem csatoltak leltárt vagy tárgyi eszköz kartont - Nem megfelelően igazolták a számlák kifizetését - A kiadási pénztárbizonylat kitöltése hiányos pl. nem szerepel rajta az átvevő aláírása - A kiküldetési rendelvény kitöltése hiányos (a kiküldetési rendelvény kötelező adattartalma - Szja tv pontja szerint)

Útmutató a MOB 2014. évi pályázatának (MOB-SZE-14) szakmai és pénzügyi elszámolásához. I. A pénzügyi elszámolás ellenőrzésének irányelvei

Útmutató a MOB 2014. évi pályázatának (MOB-SZE-14) szakmai és pénzügyi elszámolásához. I. A pénzügyi elszámolás ellenőrzésének irányelvei Magyar Szabadidősport Szövetség MOB szabadidősport pályázatok kezelése 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: 36-1-460-6919, Fax: 36-1-460-6817 Számlaszám: OTP 11706016-20828176 Útmutató a MOB 2014.

Részletesebben

Útmutató a MOB 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

Útmutató a MOB 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Magyar Szabadidősport Szövetség MOB szabadidősport pályázatok kezelése 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. Telefon: 36-1-460-6919, Fax: 36-1-460-6817 Számlaszám: OTP 11706016-20828176 Útmutató a MOB 2012.

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott pályázati programok pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott pályázati programok pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott pályázati programok pénzügyi elszámolásához Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Idősügyi támogatási keretből (továbbiakban:

Részletesebben

Elszámolási segédlet 2017

Elszámolási segédlet 2017 1 Elszámolási segédlet 2017 2 3 4 5 6 7 8 ( A táblázattól függetlenül csak a ben meghatározott céloknak megfelelő költségek számolhatók el.) Záradékolási kötelezettség: a ben meghatározott szöveggel, a

Részletesebben

Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához

Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához Általános formai követelmények Számlák: Minden eredeti számlát záradékolni szükséges, a záradék szövege: az MVSZ számú támogatási

Részletesebben

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT 2012-13-HEF KÓDÚ PÁLYÁZATI PROGRAMOKH OZ A támogatási szerződésben rögzített feladatok,

Részletesebben

SEGÉDLET BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SEGÉDLET BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. A BESZÁMOLÁS A Támogatottnak negyedévente beszámolót kell benyújtania, mely tartalmazza a szakmai és a pénzügyi beszámolót. A beszámolókban igazolni kell, hogy a támogatás

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség. Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem

Magyar Birkózó Szövetség. Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem Magyar Birkózó Szövetség Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem Általános információk I. Támogatási időszak 2015.01.01.-2016.01.15. ÉVES támogatási periódus Elszámolás végső

Részletesebben

SEGÉDLET BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SEGÉDLET BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. A BESZÁMOLÁS A Támogatottnak negyedévente beszámolót kell benyújtania, mely tartalmazza a szakmai és a pénzügyi beszámolót. A beszámolókban igazolni kell, hogy a támogatás

Részletesebben

SEGÉDLET BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SEGÉDLET BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. A BESZÁMOLÁS A Támogatottnak negyedévente beszámolót kell benyújtania, mely tartalmazza a szakmai és a pénzügyi beszámolót. A beszámolókban igazolni kell, hogy a támogatás

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi elszámolási útmutató

Pénzügyi elszámolási útmutató EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI ÉS SZOCIÁLIS KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA Pénzügyi elszámolási útmutató A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak

Részletesebben

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtott támogatás jogcím kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Az ügyfél köteles az egyes fenntartási tervek

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZAKMAI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZAKMAI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZAKMAI ÚTMUTATÓ AZ ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A TUDOMÁNYHOZ ALPROGRAM 2012/2013. tanév ZÁRÓ BESZÁMOLÓINAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtásának határideje:

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Egységes pénzügyi elszámolási útmutató a Munkaerőpiaci Alap 2011. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes pénzügyi elszámolási útmutató a Munkaerőpiaci Alap 2011. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Egységes pénzügyi elszámolási útmutató a Munkaerőpiaci Alap 2011. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Készítette: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1. PÉNZÜGYI

Részletesebben

Útmutató. a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázat beszámolójához

Útmutató. a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázat beszámolójához Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázat beszámolójához 1.Bevezetés Az útmutató segítséget nyújt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség A támogatási szerződés megkötésével illetve annak elszámolásával kapcsolatos folyamatok, feladatok bemutatása 2016. év Általános információk 2016. évre Támogatási

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12)

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KKT-12-A/B-P) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 NCA Információs Nap Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 1 Költségvetés módosítása A módosítási kérelem benyújtására a támogatási idıszak végéig van lehetıség: 2009. május 31.!

Részletesebben

A teljesítés meggyőző bizonyításához azonban további dokumentumokat is bekérhet az MVH.

A teljesítés meggyőző bizonyításához azonban további dokumentumokat is bekérhet az MVH. A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében benyújtandó dokumentumok (A tényállás tisztázásához bekérhető kifizetés igazoló, elszámolt kiadásokat alátámasztó dokumentumok listája.) A teljesítés

Részletesebben

Figyelem! A beszámoló csak abban az esetben fogadható el, ha a szakmai rész és a pénzügyi teljesítés tartalmában megfelel egymásnak!

Figyelem! A beszámoló csak abban az esetben fogadható el, ha a szakmai rész és a pénzügyi teljesítés tartalmában megfelel egymásnak! SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT 2013-14-KMR, 2013-14-KONV, 2013-14-DISZP KÓDÚ PÁLYÁZATI PROGRAMOKHOZ A támogatási szerződésben

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg

Részletesebben

Egységes pénzügyi elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2011-2012. évi pályázataihoz

Egységes pénzügyi elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2011-2012. évi pályázataihoz Egységes pénzügyi elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2011-2012. évi pályázataihoz Kiadás dátuma: 2012. május 23. Utolsó módosítás dátuma: 2012. július 10. Készítette: Wekerle Sándor Alapkezelő

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához sport célú támogatások Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez A fogyatékkal élő tanulók, fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítására szolgáló programok támogatására című pályázati felhíváshoz

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2012/2013. tanév ZÁRÓ BESZÁMOLÓINAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Egyházi és civil fenntartású köznevelési intézmények

Részletesebben

igazgató-helyettesi Szervezet Budapest, 2013. május m

igazgató-helyettesi Szervezet Budapest, 2013. május m Gazdasági FőigazgatF igazgató-helyettesi Szervezet Költségvetési FőosztF osztály Tájékoztató a 2013. évi pályp lyázat elszámol molásáról Budapest, 2013. május m 25. Pintér r SándorS tű.. főhadnagyf Az

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására MOB/167-3/214 I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások 1. Saját forrás ebből a támogató által előírt 2. Igényelt támogatás 3. Összesen 9 9 II. Az igényelt támogatásból és a támogató

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megítélt támogatásra vonatkozóan elfogadta a felhasználási és elszámolási szabályokat, melyért felelősséggel

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK

ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK a Szakiskolai Fejlesztési Program II. keretében, szakmai fejlesztési célú feladatok megvalósításához támogatásban részesülő Támogatottak részére A támogatás felhasználása

Részletesebben

A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix 2011.

A kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló dokumentumok összessége - mátrix 2011. benyújtandó 1 Föld és ingatlan vásárlás Adásvételi szerződés Számla (amennyiben a föld és ingatlanvásárlásról számla is kiállításra került) Tulajdoni lap (60 napnál nem régebbi) Értékbecslő vagy jogszabály

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A.) MUNKABÉR-TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ LAP KITÖLTÉSE A munkabér-támogatást igénylő lapot kitöltve, aláírással és pecséttel hitelesítve az

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A.) MUNKABÉR-TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ LAP KITÖLTÉSE A munkabér-támogatást igénylő lapot kitöltve, aláírással és pecséttel hitelesítve az ÚTMUTATÓ a munkabér-támogatás igénylés összeállításához vállalkozásoknak a ROP 3.4.2 programban ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Mit kell benyújtani a munkabér-támogatás igényléséhez? A munkabér-támogatás igényléséhez

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Konferenciatámogatás pályázati felhíváshoz A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány közgazdasági, pénzügyi, jogi, valamint az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú konferenciatámogatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tananyagfejlesztés pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tananyagfejlesztés pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Tananyagfejlesztés pályázati felhíváshoz A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kiírt tananyagfejlesztési programban résztvevő Pályázóira az alábbi meghatározott jelentkezési,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Munkaszerződés, megbízási szerződés (változás, új munkavállaló esetén), teljesítés

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Nemzetközi Konferencialátogatási Program pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Nemzetközi Konferencialátogatási Program pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Nemzetközi Konferencialátogatási Program pályázati felhíváshoz A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kiírt nemzetközi konferencialátogatási programra pályázó résztvevőkre az

Részletesebben

Egységes pénzügyi elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2014. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes pénzügyi elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2014. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes pénzügyi elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2014. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 4 2.1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG Útmutató a 2014. II. félév sportágfejlesztési pályázatának szakmai és pénzügyi elszámolásához III. ütem Tartalomjegyzék Általános követelmények... 3 Formai követelmények... 4 Záradékolás...

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Egységes pénzügyi elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2012. évi EMMI forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes pénzügyi elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2012. évi EMMI forrásból meghirdetésre került pályázataihoz EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Egységes pénzügyi elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2012. évi EMMI forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Készítette: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG Útmutató a 2014. II. félév sportágfejlesztési pályázatának szakmai és pénzügyi elszámolásához III. ütem Tartalomjegyzék Általános követelmények... 3 Formai követelmények... 4 Záradékolás...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2005.

Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2005. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 13. Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28i ülésére Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2010. február 24. 500 eft 3 mft 500 eft + 500 eft fölötti rész 28%-a

Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2010. február 24. 500 eft 3 mft 500 eft + 500 eft fölötti rész 28%-a 2010. évi elszámolható költségek Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke Szekszárd, 2010. február 24. Ami nem változott Az igényelhetı támogatás meghatározása Maradt a korrigált ráfordítás Maradt a táblázat 0

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

AZ ELSZÁMOLÁSRÓL. VALUTAVÁLTÁS: bizonyítani kell, hogy a valuta honnét származik: csatolni kell a valutaváltási bizonylatot, DE:

AZ ELSZÁMOLÁSRÓL. VALUTAVÁLTÁS: bizonyítani kell, hogy a valuta honnét származik: csatolni kell a valutaváltási bizonylatot, DE: AZ ELSZÁMOLÁSRÓL Az alábbi információkat a MOB és az EMMI által közösen kiadott Benchmark, valamint az elszámolás során összegyűjtött tapasztalataink alapján állítottuk össze Általánosságban: Mindenről

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Egységes pénzügyi elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2013. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes pénzügyi elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2013. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes pénzügyi elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz 1. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 3 1.1. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS FORMAI KELLÉKEI... 3 1.2. SZÁMVITELI

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben