A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Itatószám: MN/ /2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírözlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiaban: Médiatanács) a Magyar Katolius Rádió Zrt.-vel (1062 Budapest, Délibáb utca ; a továbbiaban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Magyar Katolius Rádió Szombathely 107,4 MHz állandó megnevezésű helyi vételörzetű özösségi adóján február özött nem a vállalt műsorszerezeti arányona megfelelő műsort sugárzott, amelyne öveteztében a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat özlését övető hét napon belül öteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési ötelezettség ésedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató ésedelmi pótléot öteles fizetni, melyne mértée minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybani alapamat étszereséne 365-öd része. Az önéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét özigazgatási úton érvényesíti. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a napi műsoridő vállalt arányána a vizsgált adáshéten történt teljesítését érintő örben nem sértette meg a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettséget. E határozat ellen fellebbezésne nincs helye. A határozat felülvizsgálata az anna özlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéhez címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott eresetlevéllel érhető. A eresetlevél benyújtásána e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a eresettel támadott hatósági határozat végrehajtásána felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól érhető. A eresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indoolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásoról és a tömegommuniációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiaban: Mttv.) 167. (1) beezdése alapján hatósági ellenőrzés eretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Magyar Katolius Rádió Szombathely 107,4 MHz állandó megnevezésű helyi vételörzetű özösségi médiaszolgáltatás február özött sugárzott műsorát, amelyne során felmerült a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsortól eltérő médiaszolgáltatás miatt az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezés megsértése.

2 A özigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 29. (1) beezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatásörében június 6. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) beezdés szerinti értesítésében az 1070/2012. (VI. 6.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében tájéoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) beezdésében foglalt rendelezésne megfelelően a nyilatozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) beezdésében rögzített iratbeteintés lehetőségéről. A visszaérezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató e végzést június 19-én vette át, nyilatozata július 4-én érezett meg a Médiatanácshoz. A Médiaszolgáltató írásbeli nyilatozatában érte a vele szemben hivatalból megindított hatósági eljárás megszüntetését, mivel álláspontja szerint a hatósági ellenőrzési adato több esetben tévese vagy vitatható és nem támasztjá alá egyértelműen az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezés megsértését. A Médiaszolgáltató a nyilatozatában az alábbia szerint részletesen reagált a hatósági ellenőrzés vállalt műsorszerezettől történt eltéréseet imutató megállapításaira. 1. Utalt arra, hogy a vizsgált időszara vonatozó, napi 24 órás, rögzített adásfolyamot 96 db, 15 perces blooból álló fájlban adta át a hatósági megeresést övetően (a rögzítő szoftver MP3 formátumban menti a fájloat). A Médiaszolgáltató szerint téves a hatósági ellenőrzés azon megállapítása, miszerint a napi műsoridő átlagosan 7,5 perccel rövidebb volt a vállalt 24 óránál, mivel a megüldött hanganyag ellenőrzését övetően a Médiaszolgáltató jelezte, hogy feltehetőleg szoftveres fennaadás történt. A 15 perces blooat a lejátszó programo többsége több másodperccel rövidebbne látja, amely hibá összeadódhatna, így az egész adásnap több perccel rövidebbne tűni. Az adott fájlo lineáris WAV-formátumra történő visszaonvertálását övetően a bloo hossza megint pontosan eléri a 15 percet. Lejátszó listában összesítve ezeet a fájloat nem volt tapasztalható a hatósági ellenőrzés során megállapított rövidülés, és az adásnap hossza pontosan 1440 perc. A szoftver jelzett hibájáról a Médiaszolgáltatóna nem volt tudomása, az átadott 7x24 órás műsor tartalmazza az egész adáshét minden percét. Ezt a megállapítást a Médiaszolgáltató szerint megerősíti egyrészt a 24 órás műsorban pontos idő szerint hallható, bemondó által mondott időjelzése is, másrészt az, hogy folyamatos lejátszásor a rövidebbne látszó 15 perces bloo özött ugrás nem hallható, tehát folyamatos és hiánytalan adásrögzítés történt. 2. A Médiaszolgáltató ifejtette, hogy a szövegarány teintetében irányadó vállalását a műsorszám Mttv pontjában foglalt meghatározását szem előtt tartva tette. Enne értelmében a Médiaszolgáltató minden prózai műsorszámot teljes terjedelmében figyelembe vesz a szövegarány méréseor, és nem csöenti a műsoridőt a zenei illusztráció, betéte időtartamával, amely jellegénél, tartalmánál fogva nem tartozi egyéb ategóriába. A Médiaszolgáltató szerint az említett értelmező rendelezés egyértelművé teszi, hogy a prózai műsorszám szerves egységet alot a benne foglalt illusztratív vagy hangulateltő zenével, azt elválasztani és ülön értéelni nem lehet. Az alalmazott zene ilyen eseteben dramaturgiai szerepet tölt be, a műsor egyes elemei iemeléséne egyi leghatásosabb eszöze. A Médiaszolgáltató szerint a saját adatai és a hatósági ellenőrzés mérési adatai özötti ülönbség valószínűleg a szövegarány mérési metodiájából adódi. 3. A Médiaszolgáltató szerint a Hatóság a hatósági ellenőrzés során több olyan műsorszámot nem vett figyelembe helyi özélettel foglalozó műsorént, amely a Médiaszolgáltató szerint ebbe a ategóriába tartozi. A Médiaszolgáltató szerint a Hatóság által figyelmen ívül hagyott ulturális, család, vallás, özélet stb. ategóriába sorolt műsorszámo, amelye a helyi vonatozású tartalomra teintettel megfelelne a helyi műsoroal szemben támasztott övetelményene (ezzel apcsolatban a Médiaszolgáltató a nyilatozat 1. számú melléletében egy-egy példán eresztül bemutatta és elemezte, hogy bizonyos műsoroat milyen szemponto alapján teintett helyi műsorna), továbbá a mért időtartamo alapján a hatósági ellenőrzés során számított %-os arányo több esetben számítási hibára utalna (ezen utóbbi álláspontját a Médiaszolgáltató táblázatban mutatta be). 2

3 4. A napi rendszeres híradásra szánt műsoridő apcsán irányadó vállalás alulteljesítése apcsán a Médiaszolgáltató a hírműsorszám Mttv.-beli fogalmára hivatozva ifejtette, hogy e ategóriát nem a műsorszám elnevezése, hanem tartalma alapján ell megállapítani. A hatósági ellenőrzés vizsgálati anyagána átteintését övetően a Médiaszolgáltató arra a öveteztetésre jutott, hogy a Hatóság a műsoroat elnevezésü alapján értéelte hírműsorna, mivel több olyan műsorszám nem erült beszámításra, amely a tartalma alapján egyértelműen hírműsor. A Médiaszolgáltató a nyilatozatához csatolt 2. számú melléletben több műsorszám apcsán bemutatta, hogy azo milyen szemponto alapján teintendő hírműsorszámna. A Médiaszolgáltató megítélése szerint a Hatóság saját mérési adataiból számított százaléos értéei több esetben hibása, ezért részletes adatoat rögzítő táblázatot özölt, amely véleménye szerint a helyes teljesítési arányoat mutatja. A Médiaszolgáltató a fenti indoo alapján úgy vélte, hogy a hatósági ellenőrzés megállapításai nem helytelene teljes egészüben, azonban alulteljesítései lényegesen isebbe a végzésben megállapítottnál. Egyúttal ifejtette, hogy a jövőben töreedni fog a mérési metodiá összehangolására, továbbá még hatéonyabban fog ügyelni a hatósági szerződésben foglalt vállaláso betartására, valamint az általa feltárt hatósági ellenőrzési ellentmondásora teintettel érte a vele szemben megindított hatósági eljárás megszüntetését. A Médiaszolgáltató nyilatozatában tett érdemi észrevétele alapján a hatósági ellenőrzés megállapításaina átteintése vált szüségessé. Erre teintettel a Médiatanács az Mttv (2) beezdésében foglalt rendelezés alapján a hivatalból megindított eljárásában az ügyintézési határidőt a tényállás további tisztázása érdeében az 1350/2012. (VII. 18.) számú végzésében hivatalból harminc nappal meghosszabbította, melyet a Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint július 26-án vett át. A Médiatanács a rendelezésére álló adato alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbia szerint értéelte: A Szombathely 107,4 MHz frevencián fogható helyi médiaszolgáltatási jogosultságot érintő pályázati eljárás eretében a Médiatanács 387/2011. (III. 23.) számú határozata alapján, március 25-én jött létre hatósági szerződés (a továbbiaban: Hatósági Szerződés) helyi vételörzetű özösségi médiaszolgáltatás folytatására. A Médiaszolgáltató által a Pályázati Ajánlatban tett műsorszerezeti vállaláso megfelelte a özösségi médiaszolgáltatásoal szemben támasztott jogszabályi övetelményene, ezért azo változtatás nélül beemelésre erülte a Hatósági Szerződésbe. Az irányadó műsorszerezeti vállaláso az alábbia. A Hatósági Szerződés 5.7. pontja szerint az egyes műsorszám-típuso aránya a teljes műsoridő minimális százaléaént: havi heti napi A özszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ban meghatározott céljait % 72 % szolgáló műsorszámo % Helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo % 26 % aránya % Szöveg aránya - 72 % 72 % Ismétlése aránya - 31 % 32 % A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő ,4 % (2 óra 23 perc) 3

4 A Magyar Katolius Rádió 107,4 MHz február özött sugárzott műsorára vonatozó hatósági ellenőrzés során több esetben felmerült az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezés megsértése. Az Mttv. a jogsértés idején hatályos 63. (12) beezdése értelmében: 63. (12) A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridőbeosztás szerint, saját megülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására jogosult és öteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezéseel, eszözöel vagy hírözlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás özreműödésével. A médiaszolgáltató saját eszözöel történő műsorszóró, szétosztó tevéenységére a távözlési szolgáltatási engedély nem szüséges, de ez nem érinti a jogszabályoban meghatározott egyéb engedélye beszerzésére vonatozó ötelezettséget. időtartam/arány II. 17. II. 18. II. 19. II. 20. II. 21. II. 22. II.23. összesen vállalás (%) szombat vasárnap hétfő edd szerda csütörtö pénte (óó:pp:mp) nap hét műsoridő 23:52:36 23:52:35 23:52:35 23:52:35 23:52:35 23:52:33 23:52: :08: szöveg 16:06:43 16:25:58 14:16:45 15:25:23 15:32:44 15:25:23 15:59: :12: szöveg (%) zene 7:45:53 7:26:37 9:35:50 8:27:12 8:19:51 8:27:12 7:53:26 57:56: magyar zene 5:17:37 5:07:04 5:38:36 5:16:59 4:16:33 4:41:03 4:33:46 34:51: magyar zene (%) helyi özéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor helyi özéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor (%) napi rendszeres híradásra szánt műsoridő (benne: Híre, Sporthíre, Helyi híre, Magvetés és Vatiáni Rádió (egyházi híre) napi rendszeres híradásra szánt műsoridő (%) özszolgálati tartalom özszolgálati tartalom (%) 2:31:32 3:50:56 1:19:29 2:43:43 3:25:29 3:28:27 2:51:15 21:59: :56:39 1:44:04 1:43:13 1:56:34 4:12:10 3:16:03 1:56:18 16:45:04 2 óra 23 perc 6,6 6, ,6 17,5 13,4 6,6 9,8 10,4-23:19:01 23:43:26 23:49:26 23:20:55 23:18:57 23:49:02 23:49: :10: A napi műsoridő a vizsgált adáshét minden napján átlagosan özel 7,5 perccel rövidebb volt a vállalt 24 óránál (ld. fenti táblázat 1. pontját). 2. A vizsgált adáshéten a Médiaszolgáltató nem teljesítette sem a heti, sem a napi szövegarány apcsán tett vállalását (mindettő 72 %), mivel a napi teljesítése % özött mozogta, a heti teljesítés pedig 65 % volt (lásd a fenti táblázat 2. pontját). 4

5 3. A Médiaszolgáltató a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo apcsán tett napi és heti vállalását (mindettő 26 %) jelentősen alulteljesítette, mivel a napi teljesítése 5-15 % özött mozogta, a heti teljesítés pedig 13 % volt (lásd a fenti táblázat 4. pontját). 4. A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő teintetében irányadó vállalás (10,4 %) a vizsgált adáshétne mindössze ét napján (2012. február én) teljesült, a többi napon a Médiaszolgáltató a vállalását (9,93 %) alulteljesítette, hiszen az e ategóriába tartozó műsorszámo aránya 6,1-6,6 % volt február án, illetve 23-án (lásd a fenti táblázat 5. pontját). A hatósági ellenőrzés megállapításaina átteintése (a továbbiaban: ontrollvizsgálat) során az alábbia nyerte megállapítást. 1. A napi 24 órás műsoridő teljesítésével apcsolatos érdésörben ontrollvizsgálat igazolta a médiaszolgáltatói érvelést: a negyedóránént elmentett és tárolt adato esetében techniailag elerülhetetlen a szoftveres fennaadásból eredő adatvesztés. Erre figyelemmel a Médiatanács megállapította, hogy e örben a Médiaszolgáltató nem sértette meg az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezést. 2. A szövegarány teintetében irányadó napi és heti vállaláso alulteljesítésével apcsolatos médiaszolgáltatói álláspontot illetően a ontrollvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Médiaszolgáltató érveléséne megfelelően a hatósági ellenőrzés iindulópontját a műsorszám Mttv ána 47. pontjában foglalt fogalmi meghatározása épezte, amely szerint: Műsorszám: hango, illetőleg hangos vagy néma mozgóépe, állóépe sorozata, mely egy médiaszolgáltató által ialaított műsorrendben vagy műsorínálatban önálló egységet alot, és amelyne formája és tartalma a rádiós vagy televíziós médiaszolgáltatáséhoz hasonlítható. Az idézett törvényi meghatározásna megfelelően alauló elemzési gyaorlat szerint a rövid zenei illusztráció, adóazonosító, dallamíve, szignálo és jingle-e nem erülne besorolásra a zenei eleme özé, ugyanaor a hosszabb zenei betéte igen, azonban vanna ivétele, például amelye teljes egészüben szövegne minősülne, mivel rövidségü miatt értelmetlen a szétválasztás (relám, műsorajánló, társadalmi célú relám). Kivételént teintett a Médiatanács továbbá a szövegént beszámított szentmise-özvetítésere és a szöveggel párhuzamos zenei aláfestésre is, mivel eze esetén a zene a szöveggel megbonthatatlan egységet alot. A ontrollvizsgálat során a fentiene megfelelően a hatósági ellenőrzéshez hasonlóan a Médiatanács az Acapella, a Dallamív, az Egy is hazai, a Guzsalyas, a Zenei incsestár, a Szombathelyie edvenc lemezei, A zene hídja, A tegnap slágerei, A vasárnap muzsiusa, a Gregorián énee, a Vigadó (világzene, fol, roc és etno), a Nótaműsor, a Szving (az elmúlt hatvan év legjobb jazz felvételei), a Hungárium (magyar beat felvétele), a Sztárlat (a világ legjobb roczenéi) című műsorszámoat zenei műsorszámona teintette, s ezeen túl a zenére fordított műsoridőbe számította be a csupán időitöltő szereppel bíró zenei felvétele és a műsorszámoban özreadott zenei betéte időtartamát is. A ontrollvizsgálat eredménye alapján a szöveg és zene aránya az alábbia szerint alault. műsoridő (ó:p:mp) szöveg (ó:p:mp) szöveg aránya (%) zene (ó:p:mp) zene aránya (%) II II II II II II II. összesen vállalás nap hét 23:52:36 23:52:35 23:52:35 23:52:35 23:52:35 23:52:33 23:52:35 167:08: :06:43 16:25:58 14:16:45 15:25:23 15:32:44 15:25:23 15:59:09 109:12: ,5 68,8 59,8 64,6 65,1 64, , :45:53 07:26:37 09:35:50 08:27:12 08:19:51 08:27:12 07:53:26 57:56: ,5 31,2 40,2 35,4 34,9 35, ,

6 A ontrollvizsgálat során a Médiatanács figyelemmel volt arra is, hogy a Médiaszolgáltató által jelzett adatvesztés öveteztében hiányzó 51 perc 56 másodpercnyi műsoridő egészéne szövegént történő ezelése esetén is a vállalt arányo alulteljesítésére erült volna sor. 3. A helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo vállalt arányaina alulteljesítésével apcsolatban a Médiaszolgáltató nyilatozatában említett műsorszámoat a Médiatanács a ontrollvizsgálat során ismét ellenőrizte, s megállapította, hogy azo az alábbia miatt nem fogadható el az említett ategóriába tartozóént. A Délutáni találozás című, özéleti beszélgetéseet tartalmazó műsor február 17-i adásában egy özgazdásszal, a Szegedi Egyetem retorával, gazdasági elemzőel, a Baromfi Termétanács vezetőjével folytatott beszélgetés özreadására erült sor. Eze a beszélgetése, illetve elemzése általában taglaltá a gazdaság ülönböző színterein zajló változásoat (illetve a Szegedi Egyetem retora a saját intézményére utalt példaént), tehát az elhangzottana nem volt onrét helyi, azaz szombathelyi vonatozása, ezért a műsorszámot a Médiatanács nem fogadta el helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámént. A Médiatanács ugyanerre a megállapításra jutott a műsor vizsgált héten leadott többi adásával apcsolatban is, mivel azo tartalma nem apcsolódott ifejezetten a vételörzet térségéhez. A Médiatanács a helyi jellegű, ötődésű tartalom hiánya oán az Ajándéosár Vasárnapi ajándéosár észül a hallgatóna a hallgatóról az Önö özreműödésével alcímet viselő ívánságműsort sem sorolta a vállalásna megfelelő örbe, mivel a műsorszámban a színvonalas szóraoztatás ritériumához igazodóan főént omolyzenei felvétele, verse, illetve zeneari műve erülte bemutatásra. Az Életrevaló családi magazin című műsor vizsgált héten özzétett adásai szaértő bevonásával a családi élet ülönböző érdéseit érintetté, azonban e érdésörö a széles özönséget szólítottá meg, így nem volt imutatható onrét helyi ötődés. Erre teintettel e műsorszámoat a Médiatanács sem sorolta a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo örébe. Az Arco és sorso fejezete a Magyar Katolius Egyház életéből című, február 18-án sugárzott műsorszám a tartalmára (a örmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház története) teintettel már a hatósági ellenőrzés során a szóban forgó ategóriába tartozóént erült meghatározásra. A helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo örére vonatozó adatoat tartalmazó táblázat Médiaszolgáltató által jelzett eltéréseit a Médiatanács a ontrollvizsgálat során megvizsgálta, s megállapította, hogy egyes adato valóban nem megfelelően szerepelte. A hatósági ellenőrzés során nem megfelelően szerepeltetett adatoat, a Médiaszolgáltató szerint helyes adatoat, illetve a ontrollvizsgálat alapján megállapított pontos adatoat az alábbi táblázat mutatja be. műsoridő (ó:p:mp) helyi özéleti, helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámo (ó:p:mp) helyi özéleti, helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámo aránya (%) médiaszolgáltat ói nyilato II II II II II II II. összesen vállalás nap hét 23:52:36 23:52:35 23:52:35 23:52:35 23:52:35 23:52:33 23:52:35 167:08: :31:32 03:50:56 01:19:29 02:43:43 03:25:29 03:28:27 02:51:15 21:59: ,5 16 5,5 11,3 14,3 14,4 11,

7 zatban szereplő adat (%) pontos adat (%) 10,54 16,06 5,5 11,38 14,31 14,52 11,94 13, Ezen túlmenően a Médiatanács ismételten megvizsgálta a orábban helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítőne minősített műsorszámo örét, s továbbra is a napi és heti vállaláso alulteljesítését állapította meg, az alábbia szerint. műsoridő (ó:p:mp) helyi özéleti, helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámo (ó:p:mp) helyi özéleti, helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámo aránya (%) II II II II II II II. összesen vállalás nap hét 23:52:36 23:52:35 23:52:35 23:52:35 23:52:35 23:52:33 23:52:35 167:08: :31:32 03:48:18 01:02:16 02:18:11 03:02:42 03:28:27 02:28:47 18:41: , ,3 9,6 12,77 14,52 10,4 11, A ontrollvizsgálat fenti táblázatban részletezett eredménye alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten sem a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo örében tett napi vállalását, sem az e ategóriára vonatozó heti vállalását nem teljesítette. 4. A napi rendszeres híradásra szánt műsoridő vállalt arányána alulteljesítésével apcsolatban a Médiaszolgáltató nyilatozatában egyrészt azt ifogásolta, hogy a hatósági ellenőrzés során a műsoro nem a tartalmu, hanem elnevezésü alapján erülte értéelésre, s onrét műsorszámoat (a február 18-i Lapozó, illetve a február i Magvetés) is említett, amelye szerinte egyértelműen hírműsorszámna teintendő. A Médiaszolgáltató egyúttal ifogásolta a mért műsoro időtartama és aránya özött általa észlelt eltérést is. A Médiatanács a fenti észrevételere reagálva megjegyzi, hogy a hatósági ellenőrzés során nem a műsorszámo címét, hanem azo tartalmát vette figyelembe, s tágan értelmezte a híradás fogalmát: a hírműsor Mttv ána 17. pontjában megfogalmazott meghatározása csupán a híre és helyi híre elfogadását tette volna lehetővé, azonban a Hatósági Szerződésben a Médiaszolgáltató híradásra vállalt ötelezettséget, amely utóbbi ategória a hatósági gyaorlatban tágabb ört alot, mint a hírműsorszám. Enne megfelelően a hatósági ellenőrzés során a lasszius értelemben vett helyi híre, illetve híre mellett a Vatiáni Rádió magyar nyelvű műsora, a Sportrónia, valamint a Magvetés című műsoro is figyelembevételre erülte a híradásra fordított műsoridő számításaor. A Médiaszolgáltató által említett február 18-i Lapozó hitélet, özélet, család és ultúra a hetilapo és magazino türében című műsorszám tartalma a ontrollvizsgálat során részletes elemzésre erült. E részletes vizsgálat eredményére figyelemmel a Médiatanács a hatósági ellenőrzés megállapításához épest a műsorszám időtartamát beszámította a híradásra szánt műsoridőbe, mert a ontrollvizsgálat igazolta, hogy a műsorszám sorétű információt özölt a nagyvilág eseményeiről, történéseiről, azaz híreet adott. Erre figyelemmel a híradásra szánt napi műsoridő február 18-án a hatósági ellenőrzés során megállapítottnál a műsorszám időtartamával, azaz 26 perc 50 másodperccel több, azaz 2 óra 10 perc 54 másodperc volt, amely azonban még így sem érte el a vállalt minimális napi időtartamot (2 óra 23 perc). A Médiatanács a Médiaszolgáltató által jelzett táblázatbeli eltéréseel apcsolatban megállapította, hogy a hatósági ellenőrzés egyes adatai valóban pontatlanul erülte feltüntetésre, az alábbia szerint: 7

8 2012. II II II II II II II. összesen vállalás nap hét műsoridő 23:52:36 23:52:35 23:52:35 23:52:35 23:52:35 23:52:33 23:52:35 167:08: (ó:p:mp) 4 rendszeres napi 00:57:03 00:44:23 00:43:45 00:57:03 00:58:15 00:56:38 00:57:04 06:14: híre (Híre és Helyi híre) rendszeres napi ,7 - - híre (%) híradás (benne: 01:56:39 01:44:04 01:43:13 01:56:34 04:12:10 03:16:03 01:56:18 16:45:04 2 óra - Híre, Sporthíre, Helyi híre, Magvetés 23 perc és Vatiáni Rádió) híradás (%) 6,6 6,1 6,1 6,6 17,5 13,4 6,6 10,4 médiaszolgáltatói 8 7,2 7,1 8 17,5 13,6 8 nyilatozatban szereplő adat helyes adat (%) 8,1 7,19 7,19 8,1 17,59 13,68 8,1 A ontrollvizsgálat során a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő hatósági ellenőrzés eretében történt iszámítása is ellenőrzésre erült. Enne eredményeént a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató február án és 23-án nem tett eleget vonatozó vállalásána, az alábbia öveteztében. műsoridő (ó:p:mp) napi rendszeres híradásra szánt műsoridő (benne: Híre, Sportrónia, Helyi híre, Magvetés és a Vatiáni Rádió magyar nyelvű műsora) napi rendszeres híradásra szánt műsoridő (%) II II II II II II II. összesen vállalás nap hét 23:52:36 23:52:35 23:52:35 23:52:35 23:52:35 23:52:33 23:52:35 167:08: :56:39 02:10:54 01:43:13 01:56:34 04:12:10 03:16:03 01:56:18 2 óra - 23 perc 8,1 9,13 7,19 8,1 17,59 13,68 8,1 10,4 - A ontrollvizsgálat során a Médiatanács a vonatozó, a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában foglalt vállalással apcsolatban észlelte, hogy a vállalás időtartamban és százaléban történt szerződésbeli meghatározása özött ellentmondás áll fenn, ugyanis a vállalt 2 óra 23 perc a napi műsoridőne nem a 10,4 %-a, hanem 9,93 %-a. Ezen ellentmondásra figyelemmel a ontrollvizsgálat során a Médiatanács az alacsonyabb értéet, a 2 óra 23 percet vette alapul, azonban megállapította, hogy ez nem változtatott a hatósági ellenőrzés során tett megállapításoon. A fentie alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. vizsgált időszaban hatályos 63. (12) beezdésében foglalt rendelezést, teintettel arra, hogy - a szövegarány teintetében tett napi és heti szintű vállalásoat, - a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo aránya teintetében tett napi és heti vállalásoat a vizsgált adáshéten; - a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő vonatozásában tett vállalását február án és 23-án nem teljesítette. 8

9 A Médiatanács a jogsértése miatt alalmazandó jogövetezmény fajtájána és mértééne meghatározása során az alábbi szempontoat vette figyelembe. A özösségi médiaszolgáltatás ategóriájána megülönböztetése azon a jogalotói felismerésen alapul, miszerint a özszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a soszínűség védelme érdeében az állami tulajdonban álló özszolgálati médiaszolgáltató mellett más médiaszolgáltató is özreműödhetne a özszolgálati feladato megvalósításában, és özszolgálati célú műsorszámo sugárzásában. Ily módon a özösségi médiaszolgáltatás feltételeine biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. ci (2) beezdéséből övetező, a sajtó és a média soszínűségéne és a demoratius özvélemény ialaulása feltételeine biztosítására irányuló állami ötelezettség megvalósításána része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott özszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételene megfelel, a jogalotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetéséne ötelezettsége alól. A fentiere való teintettel ülönösen indoolt ezen özösségi médiaszolgáltató törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi ritériumaina rendszeres időözönénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályo alapján: Az Mttv (1) beezdése szerint: 167. (1) A Hatóság érelemre vagy hivatalból - feladat- és hatásöréne eretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás eretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelezése érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződéseben és a Hatóság által ötött hatósági szerződéseben foglalta teljesítését. Az Mttv (2) beezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntéséne ellenőrzése eredményeént megállapítja a hatósági döntésében foglalta megsértését, abban az esetben az ügy összes örülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt ténye, valamint a jogsértés súlya és a hatéony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogövetezménye alalmazása érdeében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) beezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés cseély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényéne megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésetől való tartózodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja anna feltételeit. Az Mttv (1) beezdésében szabályozott felhívás jogövetezménye abban az esetben alalmazható, ha a jogsértés cseély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) beezdése szerint: 187. (4) Az (1)-(3) beezdés alalmazásában ismételtségne teintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely teintetében, ugyanazon tárgyörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább étszer valósítja meg, ide nem értve a cseély súlyú törvénysértéseet. A Médiatanács a Médiaszolgáltató fent megállapított jogsértéseit, a Hatósági Szerződésben vállalta nem, illetve a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo napi és heti aránya esetében jelentős alulteljesítését nem értéelte cseély súlyúént, ezért, bár az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezés megsértését jelen határozat meghozataláig nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben, az Mttv (1) beezdése szerinti felhívás jogövetezményét nem alalmazta. 9

10 Az Mttv (2) beezdésében foglalt rendelezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogövetezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel oozott érdesérelemre, az érdesérelmet szenvedett és veszélyeztetett személye számára, illetve a jogsértéssel oozott árra és a jogsértés piacra gyaorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értéelhető egyéb szempontora teintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (3) beezdésében foglalt jogövetezménye özül a bírság alalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértése esetén e özjogi eszözt ítélte a legalalmasabbna arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértése elövetésétől. A Médiatanács a bírság iszabásaor ülön teintettel volt arra is, hogy egy esetleges övetező jogsértés esetén alalmazandó jogövetezmény megállapításánál érvényesülhessen a foozatosság elve, azaz a szancionálás iszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) beezdésében rögzített mérlegelési szemponto özül a jogsértése súlyán túl azo folyamatosságát is figyelembe vette, az alábbia szerint: A Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződésben vállalt értéeet a vizsgált adáshéten 1. a szöveg arányára vonatozóan napi és heti szinten is folyamatosan alulteljesítette; 2. helyi özélettel foglalozó, helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámo vonatozásában folyamatosan, napi szinten jelentős mértében, 11,48-21,7 %-nyi arányban alulteljesítette. Az Mttv (2) beezdésében meghatározott további mérlegelési szemponto, figyelemmel az Mttv (4) beezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértése teintetében nem értéelhető. A Médiatanács a bírság iszabásaor ülön teintettel volt arra, hogy egy esetleges övetező jogsértése esetén alalmazandó bírság szanció megállapításánál érvényesülhessen a foozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növevő progresszivitás és a szancionálás iszámíthatósága, előreláthatósága. A fentie oán a jogsértése súlyára és az eset összes örülményére teintettel a Médiatanács az Mttv (3) beezdés bb) alpontja alapján a maximálisan iszabható bírság 0,04 %-ána megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatásörében a rendelező részben foglalta szerint döntött. Az eljárás során a Ket (2) beezdése szerinti eljárási öltség nem merült fel. 10

11 A jogorvoslatról szóló tájéoztatás a Ket. 72. (1) beezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) beezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatozó tájéoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) beezdésén alapul. Budapest, augusztus 29. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnö dr. Auer János hitelesítő tag Kapjá: 1. Személyes adat 11

12 Mellélet a Médiatanács 1566/2012. (VIII. 29.) számú határozatához MKR (Szombathely) Műsor címe ezdés vég nettó szöveg zene magyar ülföldi özszolg: idő zene zene Isten, hazánért térdelün elődbe - Mentes Mihály 0:01:29 0:04:15 00:02:46 0:00:00 0:02:46 0:02:46 0:00:00 vallási, ulturális papöltő szerzeménye Angyalo citeráján - vers éjfél után 0:04:15 0:09:31 00:05:16 0:05:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális Örömötö szolgái - Elméledése a papi leliségről 0:09:31 0:15:34 00:06:03 0:06:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás ism. (XVI. Benede önyvéből) magyar zene 0:15:34 0:30:47 00:15:13 0:00:00 0:15:13 0:15:13 0:00:00 igényes szóraoztató Dallamív - C.SZ. zr 0:30:47 0:57:14 00:26:27 0:01:21 0:25:06 0:05:14 0:19:52 ulturális ülföldi zene 0:57:14 1:00:40 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:00:00 0:03:26 igényes szóraoztató Olvasólámpa - Miszáth Kálmán: Jóai Mór élete és 1:00:40 1:29:24 00:28:44 0:28:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális ora 30/ magyar zene 1:29:24 1:30:41 00:01:17 0:00:00 0:01:17 0:01:17 0:00:00 igényes szóraoztató Egy is hazai - Szentpéteri Csilla 1:30:41 1:54:19 00:23:38 0:13:50 0:09:48 0:09:48 0:00:00 ulturális ülföldi zene 1:54:19 2:00:38 00:06:19 0:00:00 0:06:19 0:00:00 0:06:19 igényes szóraoztató Séta bölcsőhelyem örül - szülőföldün bennün élő 2:00:38 2:24:46 00:24:08 0:21:56 0:02:12 0:02:12 0:00:00 ultúra, vallás incsei magyar zene 2:24:46 2:30:20 00:05:34 0:00:00 0:05:34 0:05:34 0:00:00 igényes szóraoztató Délutáni találozás - atiális gazdasági érdése 2:30:20 3:25:48 00:55:28 0:42:23 0:13:05 0:01:30 0:11:35 ultúra, özélet (hitelminősítő; felső otatás) magyar zene 3:25:48 3:30:14 00:04:26 0:00:00 0:04:26 0:04:26 0:00:00 igényes szóraoztató Vendég-oldal: válogatás a Szent István Rádió 3:30:14 4:28:54 00:58:40 0:41:38 0:17:02 0:17:02 0:00:00 vallás, iteintő, műsoraiból (Szerzetese félórája, cigány isebbeség, a nap imája) ülföldi zene 4:28:54 4:29:57 00:01:03 0:00:00 0:01:03 0:00:00 0:01:03 igényes szóraoztató Életrevaló - családi magazin (páreresés és 4:29:57 4:59:59 00:30:02 0:21:02 0:09:00 0:00:00 0:09:00 család nehézségei) Zenei incsestár - Haydn; Jandó Jenő 4:59:59 5:28:38 00:28:39 0:02:06 0:26:33 0:26:33 0:00:00 ulturális ism magyar zene 5:28:38 5:29:43 00:01:05 0:00:00 0:01:05 0:01:05 0:00:00 igényes szóraoztató Napi evangélium 5:29:43 5:32:56 00:03:13 0:03:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás magyar zene 5:32:56 5:39:58 00:07:02 0:00:00 0:07:02 0:07:02 0:00:00 igényes szóraoztató A Vatiáni Rádió magyar nyelvű műsora 5:39:58 5:59:47 00:19:49 0:19:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallási, hírműsor ism Harangszó 5:59:47 6:01:00 00:01:13 0:00:00 0:01:13 0:01:13 0:00:00 harangszó Szente, szentéletű embere 6:01:00 6:05:14 00:04:14 0:04:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás magyar zene 6:05:14 6:18:13 00:12:59 0:00:00 0:12:59 0:12:59 0:00:00 igényes szóraoztató 12

13 Örömötö szolgái - Elméledése a papi leliségről 6:18:13 6:23:56 00:05:43 0:05:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás (XVI. Benede önyvéből) magyar zene 6:23:56 6:29:21 00:05:25 0:00:00 0:05:25 0:05:25 0:00:00 igényes szóraoztató Szombathelyi Körép 6:29:21 6:59:37 00:30:16 0:12:30 0:17:46 0:17:46 0:00:00 helyi özéleti Szentmise - özvetítés Budapestről, a városmajori 6:59:37 7:30:32 00:30:55 0:30:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás Jézus Szíve plébániatemplomból Társadalmi célú relám 7:30:32 7:31:18 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 társadalmi c Szombathelyi Körép 7:31:18 7:55:20 00:24:02 0:20:02 0:04:00 0:04:00 0:00:00 helyi özéleti magyar zene 7:55:20 7:59:17 00:03:57 0:00:00 0:03:57 0:03:57 0:00:00 igényes szóraoztató Életrevaló - családi magazin (aloholiznus a 7:59:17 8:29:09 00:29:52 0:27:25 0:02:27 0:02:27 0:00:00 család családban) Helyi Híre 8:29:09 8:33:28 00:04:19 0:04:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor Avarell - ulturális paletta (gyerme művésze, 8:33:28 8:59:02 00:25:34 0:18:46 0:06:48 0:03:34 0:03:14 ultúra, ifjúság, bábszínház gyermeene) vallás, Vigadó - Peter White felvételei 8:59:02 9:28:19 00:29:17 0:06:44 0:22:33 0:00:00 0:22:33 ulturális szignál 9:28:19 9:29:13 00:00:54 0:00:00 0:00:54 0:00:54 0:00: Helyi Híre 9:29:13 9:33:14 00:04:01 0:04:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor Mesélő város - szombathelyi magazin (helyi zenész; 9:33:14 9:58:47 00:25:33 0:23:02 0:02:31 0:00:00 0:02:31 helyi ulturális, helyi zeneisola) özélet Varázsdoboz - esti mese (A csóa meséje) 9:58:47 10:23:54 00:25:07 0:25:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ifjúság, ultúra magyar zene 10:23:54 10:28:39 00:04:45 0:00:00 0:04:45 0:04:45 0:00:00 igényes szóraoztató Híre 10:28:39 10:32:58 00:04:19 0:04:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Látóhatár - riportműsor (sózott uta) 10:32:58 10:58:31 00:25:33 0:22:18 0:03:15 0:00:00 0:03:15 információs Adja tovább a mirofont - interjú András atyával 10:58:31 11:21:58 00:23:27 0:23:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás, özélet ülföldi zene 11:21:58 11:28:08 00:06:10 0:00:00 0:06:10 0:00:00 0:06:10 igényes szóraoztató Híre 11:28:08 11:32:44 00:04:36 0:04:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Dallamív - az Aviátor c. film zenéje 11:32:44 11:58:20 00:25:36 0:02:17 0:23:19 0:00:00 0:23:19 ulturális Úrangyala-imádság 11:58:20 12:01:49 00:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás Napi evangélium 12:01:49 12:04:31 00:02:42 0:02:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás magyar zene 12:04:31 12:08:25 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:03:54 0:00:00 igényes szóraoztató A Vatiáni Rádió magyar nyelvű műsora 12:08:25 12:28:10 00:19:45 0:19:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallási, hírműsor ism Híre 12:28:10 12:32:34 00:04:24 0:04:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Kitalálom! - zenei vetéledő 12:32:34 12:42:43 00:10:09 0:02:57 0:07:12 0:06:13 0:00:59 ulturális Guzsalyas - népzenei magazin (Zurgó, Életfa zr.) 12:42:43 12:57:43 00:15:00 0:00:39 0:14:21 0:14:21 0:00:00 ulturális Rádiós regénytár - Rejtő Jenő: A láthatatlan légió. 12:57:43 13:24:30 00:26:47 0:26:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális Felolvassa: Reviczy Gábor 17/ ülföldi zene 13:24:30 13:27:35 00:03:05 0:00:00 0:03:05 0:00:00 0:03:05 igényes szóraoztató 13

14 relám 13:27:35 13:27:50 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre 13:27:50 13:32:14 00:04:24 0:04:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Széporúa lubja - nyugdíjaso műsora (56-os piros 13:32:14 13:57:48 00:25:34 0:22:36 0:02:58 0:02:58 0:00:00 időse abátos lány) Vendég-oldal: válogatás a Szent István Rádió 13:57:48 14:56:19 00:58:31 0:44:00 0:14:31 0:14:31 0:00:00 vallás, iteintő, műsoraiból (Alsózsolca, sas-számlálás) ülföldi zene 14:56:19 14:57:30 00:01:11 0:00:00 0:01:11 0:00:00 0:01:11 igényes szóraoztató Körép - Fehérvári öltségvetés, Kodolányi főisola, 14:57:30 15:27:09 00:29:39 0:25:08 0:04:31 0:02:24 0:02:07 özélet, ultúra Fehérvári civil termébemutató Híre 15:27:09 15:31:48 00:04:39 0:04:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Színészbejáró - Összeállítás a 60 éves Bajor Gizi 15:31:48 16:25:56 00:54:08 0:46:18 0:07:50 0:03:17 0:04:33 ulturális Színészmúzeum jubileumi événe nyitó ünnepségéről műsorajánló 16:25:56 16:26:43 00:00:47 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:00: relám 16:26:43 16:27:03 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre 16:27:03 16:31:27 00:04:24 0:04:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor A zene hídja - népzene: Napra, Tarsoly 16:31:27 16:57:00 00:25:33 0:07:04 0:18:29 0:18:29 0:00:00 ulturális Sztáro és története - Nagyvároso muzsiája 16:57:00 17:26:04 00:29:04 0:07:22 0:21:42 0:13:28 0:08:14 ulturális relám 17:26:04 17:26:29 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre 17:26:29 17:30:52 00:04:23 0:04:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Recept helyett - egészségügyi magazin. Böjt, 17:30:52 17:56:02 00:25:10 0:20:20 0:04:50 0:00:00 0:04:50 információs tisztítóúrá, méregtelenítés Életrevaló - családi magazin (házasság, család) 17:56:02 18:26:04 00:30:02 0:24:41 0:05:21 0:03:21 0:02:00 család Híre 18:26:04 18:31:12 00:05:08 0:05:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Varázsdoboz - esti mese (A csóa meséje) 18:31:12 18:56:33 00:25:21 0:25:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ifjúság, ultúra Harangszó 18:56:33 18:57:51 00:01:18 0:00:00 0:01:18 0:01:18 0:00:00 harangszó Rózsafüzér-imádság 18:57:51 19:28:53 00:31:02 0:31:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás Társadalmi célú relám 19:28:53 19:29:39 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 társadalmi c Helyi Híre 19:29:39 19:33:34 00:03:55 0:03:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor Szombathely edvenc lemezei világzene, folroc, 19:33:34 19:56:20 00:22:46 0:01:10 0:21:36 0:21:36 0:00:00 helyi ulturális etno (Balázs elemér, Csí) Irodalmi látlelet - A magyar népmesé szellemi 19:56:20 20:25:18 00:28:58 0:25:04 0:03:54 0:03:54 0:00:00 ulturális tanításairól műsorajánló 20:25:18 20:26:08 00:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 0:00: Helyi Híre 20:26:08 20:30:24 00:04:16 0:04:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor Szombathelyi Körép 20:30:24 20:57:17 00:26:53 0:12:30 0:14:23 0:14:23 0:00:00 helyi özéleti Szombathelyi Körép 20:57:17 21:21:19 00:24:02 0:20:02 0:04:00 0:04:00 0:00:00 helyi özéleti ülföldi zene 21:21:19 21:25:46 00:04:27 0:00:00 0:04:27 0:00:00 0:04:27 igényes szóraoztató Rádiós regénytár - Rejtő Jenő: A láthatatlan légió. 21:25:46 21:52:23 00:26:37 0:26:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális ism. Felolvassa: Reviczy Gábor 17/ magyar zene 21:52:23 21:55:46 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:03:23 0:00:00 igényes szóraoztató 14

15 A Vatiáni Rádió magyar nyelvű műsora 21:55:46 22:15:48 00:20:02 0:20:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallási, hírműsor Miért szeretem? - Móra Ferenc elbeszéléseit, 22:15:48 22:25:44 00:09:56 0:09:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális regényeit Helyi Híre 22:25:44 22:29:59 00:04:15 0:04:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor Színészbejáró - Összeállítás a 60 éves Bajor Gizi 22:29:59 23:24:16 00:54:17 0:46:27 0:07:50 0:03:17 0:04:33 ulturális ism. Színészmúzeum jubileumi événe nyitó ünnepségéről műsorajánló 23:24:16 23:25:22 00:01:06 0:01:06 0:00:00 0:00:00 0:00: Zenei incsestár - Hamari Júlia éneel 23:25:22 23:52:23 00:27:01 0:02:35 0:24:26 0:24:26 0:00:00 ulturális magyar zene 23:52:23 23:54:05 00:01:42 0:00:00 0:01:42 0:01:42 0:00:00 igényes szóraoztató Isten, hazánért térdelün elődbe - Mentes Mihály 0:01:30 0:04:18 00:02:48 0:00:00 0:02:48 0:02:48 0:00:00 vallási, ulturális papöltő szerzeménye Angyalo citeráján - vers éjfél után 0:04:18 0:06:22 00:02:04 0:02:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális ülföldi zene 0:06:22 0:08:39 00:02:17 0:00:00 0:02:17 0:00:00 0:02:17 igényes szóraoztató Örömötö szolgái - Elméledése a papi leliségről 0:08:39 0:17:04 00:08:25 0:08:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás ism. (XVI. Benede önyvéből) ülföldi zene 0:17:04 0:31:05 00:14:01 0:00:00 0:14:01 0:00:00 0:14:01 igényes szóraoztató Quo vadis? - irodalom virrasztóna: Az a pogány 0:31:05 0:53:38 00:22:33 0:22:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális Filcsi Miszáth Kálmán írása magyar zene 0:53:38 1:01:06 00:07:28 0:00:00 0:07:28 0:00:00 0:07:28 igényes szóraoztató Templom-Tér-Kép - A töröőri Lisieux-i Kis Szent 1:01:06 1:26:02 00:24:56 0:21:55 0:03:01 0:03:01 0:00:00 ulturális, vallási Teréz-emplom titai - első rész magyar zene 1:26:02 1:30:50 00:04:48 0:00:00 0:04:48 0:04:48 0:00:00 igényes szóraoztató Legedvesebb önyveim - vallomáso az irodalomról 1:30:50 1:58:15 00:27:25 0:20:50 0:06:35 0:00:00 0:06:35 ulturális (Tréfás Milós önyvélményei) Valai ír a ezeddel - válogatás a ortárs magyar 1:58:15 2:25:00 00:26:45 0:23:24 0:03:21 0:03:21 0:00:00 ulturális öltész magyar zene 2:25:00 2:30:33 00:05:33 0:00:00 0:05:33 0:05:33 0:00:00 igényes szóraoztató Keresztény Közéleti Aadémia - a házasság 2:30:33 2:56:07 00:25:34 0:20:20 0:05:14 0:05:14 0:00:00 ulturális, vallás, intézménye család magyar zene 2:56:07 3:00:15 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:04:08 0:00:00 igényes szóraoztató Hagyományo éltetői - Franyó László bőrdíszműves 3:00:15 3:30:23 00:30:08 0:25:45 0:04:23 0:04:23 0:00:00 ulturális Vendég-oldal: válogatás a Szent István Rádió műsoraiból (töröszentmilósi álvária templom; gyomandrődi ereszt; Ipolyszög; a nap imája) 3:30:23 4:28:57 00:58:34 0:45:36 0:12:58 0:07:12 0:05:46 vallás, iteintő, magyar zene 4:28:57 4:30:03 00:01:06 0:00:00 0:01:06 0:01:06 0:00:00 igényes szóraoztató Acapella - órusmuzsia (William Byrd órusművei) 4:30:03 4:56:18 00:26:15 0:02:22 0:23:53 0:03:46 0:20:07 ulturális magyar zene 4:56:18 5:00:05 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:03:47 0:00:00 igényes szóraoztató Zenei incsestár - velencei baro 5:00:05 5:29:55 00:29:50 0:02:20 0:27:30 0:00:00 0:27:30 ulturális ism A nap evangéliuma 5:29:55 5:30:10 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás magyar zene 5:30:10 5:40:12 00:10:02 0:00:00 0:10:02 0:10:02 0:00:00 igényes 15

16 szóraoztató A Vatiáni Rádió magyar nyelvű műsora 5:40:12 5:59:58 00:19:46 0:19:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallási, hírműsor ism Harangszó 5:59:58 6:01:07 00:01:09 0:00:00 0:01:09 0:01:09 0:00:00 harangszó Szente, szentéletű embere 6:01:07 6:06:15 00:05:08 0:05:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás magyar zene 6:06:15 6:15:04 00:08:49 0:00:00 0:08:49 0:08:49 0:00:00 igényes szóraoztató Örömötö szolgái - Elméledése a papi leliségről 6:15:04 6:20:41 00:05:37 0:05:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás (XVI. Benede önyvéből) magyar zene 6:20:41 6:29:34 00:08:53 0:00:00 0:08:53 0:08:53 0:00:00 igényes szóraoztató Szombathelyi örép (Körmend, Szentgotthárd, 6:29:34 6:56:53 00:27:19 0:23:53 0:03:26 0:03:26 0:00:00 helyi özéleti Kőszeg) Szentmise - özvetítés Budapestről, a városmajori 6:56:53 7:32:09 00:35:16 0:35:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás Jézus Szíve plébániatemplomból Társadalmi célú relám 7:32:09 7:32:55 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 társadalmi c Szombathelyi örép (50 éves a Savaria zr.) 7:32:55 7:59:19 00:26:24 0:18:53 0:07:31 0:07:31 0:00:00 helyi özéleti Lapozó - hetilap- és folyóiratszemle 7:59:19 8:26:09 00:26:50 0:20:18 0:06:32 0:05:31 0:01:01 információs ülföldi zene 8:26:09 8:29:00 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:00:00 0:02:51 igényes szóraoztató Híre 8:29:00 8:33:59 00:04:59 0:04:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Meghívó - ulturális ajánlóműsor 8:33:59 9:28:56 00:54:57 0:41:47 0:13:10 0:11:22 0:01:48 helyi ulturális Helyi híre 9:28:56 9:33:15 00:04:19 0:04:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor Mesélő város - szombathelyi magazin (50 éve Savaria 9:33:15 9:58:49 00:25:34 0:18:01 0:07:33 0:07:33 0:00:00 helyi ulturális, zr.) özélet Az üveghegyen túl - Móricz Zsigmond: A 9:58:49 10:28:41 00:29:52 0:24:46 0:05:06 0:05:06 0:00:00 ifjúság, ultúra halhatatlanságra vágyó irályfi/pilinszy János: A naphajú irályleány Híre 10:28:41 10:32:55 00:04:14 0:04:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Táj és léle - irodalmi, leli művészeti magazin (a 10:32:55 11:26:48 00:53:53 0:45:15 0:08:38 0:04:32 0:04:06 vallás, ultúra Szegedi Dóm) műsorajánló 11:26:48 11:27:46 00:00:58 0:00:58 0:00:00 0:00:00 0:00: relám 11:27:46 11:28:07 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre 11:28:07 11:32:42 00:04:35 0:04:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Asztali áldás - gasztronómiai magazin (farsangi 11:32:42 11:58:15 00:25:33 0:19:15 0:06:18 0:06:18 0:00:00 ulturális idősza) Úrangyala-imádság 11:58:15 12:02:13 00:03:58 0:03:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás Napi evangélium 12:02:13 12:05:07 00:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás magyar zene 12:05:07 12:08:20 00:03:13 0:00:00 0:03:13 0:03:13 0:00:00 igényes szóraoztató A Vatiáni Rádió magyar nyelvű műsora 12:08:20 12:28:12 00:19:52 0:19:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallási, hírműsor ism Híre 12:28:12 12:32:59 00:04:47 0:04:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Nótaműsor 12:32:59 12:57:38 00:24:39 0:00:31 0:24:08 0:24:08 0:00:00 ulturális relám 12:57:38 12:58:09 00:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Arco és sorso - fejezete a Magyar Katolius 12:58:09 13:27:31 00:29:22 0:28:12 0:01:10 0:01:10 0:00:00 helyi ultúra, vallás 16

17 Egyház életéből. Körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház története relám 13:27:31 13:27:46 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre 13:27:46 13:32:10 00:04:24 0:04:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Vidéjáró magazin - mezőgazdasági magazin 13:32:10 13:56:27 00:24:17 0:24:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özélet (tiszamenti települése; haltermelés; turisztia) magyar zene 13:56:27 13:57:50 00:01:23 0:00:00 0:01:23 0:01:23 0:00:00 igényes szóraoztató Vendég-oldal: válogatás a Szent István Rádió 13:57:50 14:56:17 00:58:27 0:48:29 0:09:58 0:06:53 0:03:05 vallás, iteintő, műsoraiból (gasztronómia; Dinnyés József; az egyház és az apostolo) ülföldi zene 14:56:17 14:57:36 00:01:19 0:00:00 0:01:19 0:00:00 0:01:19 igényes szóraoztató Tiszán innen, Dunán túl - a magyar tájnyelveről 14:57:36 15:26:52 00:29:16 0:26:54 0:02:22 0:02:22 0:00:00 ulturális (11.adás) relám 15:26:52 15:27:22 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre 15:27:22 15:31:53 00:04:31 0:04:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor relám 15:31:53 15:32:18 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Zene-Közelben - Vendég: Szinetár Milós 15:32:18 16:26:06 00:53:48 0:44:21 0:09:27 0:06:29 0:02:58 ulturális relám 16:26:06 16:27:10 00:01:04 0:01:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre 16:27:10 16:31:32 00:04:22 0:04:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Régió üzenete - a Kárpát-medence mindennapjai 16:31:32 16:56:20 00:24:48 0:20:59 0:03:49 0:03:49 0:00:00 információs (éhségmenet; Fejér Termé Program) Társadalmi célú relám 16:56:20 16:57:24 00:01:04 0:01:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 társadalmi c Páholy és pódium - Liszt Ferenc levelei 16:57:24 18:25:06 01:27:42 0:39:51 0:47:51 0:47:51 0:00:00 ulturális magyar zene 18:25:06 18:26:45 00:01:39 0:00:00 0:01:39 0:01:39 0:00:00 igényes szóraoztató Híre 18:26:45 18:30:58 00:04:13 0:04:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor OMCE magazin - az Országos Magyar Cecília Egyesület műsora (Kárpáti József tanár és orgonaművész) 18:30:58 18:54:36 00:23:38 0:14:43 0:08:55 0:08:55 0:00:00 ultúra, vallás, isebbség magyar zene 18:54:36 18:56:38 00:02:02 0:00:00 0:02:02 0:02:02 0:00:00 igényes szóraoztató Harangszó 18:56:38 18:57:52 00:01:14 0:00:00 0:01:14 0:01:14 0:00:00 harangszó Rózsafüzér-imádság 18:57:52 19:26:40 00:28:48 0:28:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás Társadalmi célú relám 19:26:40 19:27:25 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 társadalmi c Helyi híre 19:27:25 19:31:24 00:03:59 0:03:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor Szombathelyie edvenc lemezei - Melódia és ritmus 19:31:24 19:56:21 00:24:57 0:00:31 0:24:26 0:06:12 0:18:14 helyi özéleti A héten történt - özéleti elemző műsor (az NMHH 19:56:21 20:54:50 00:58:29 0:58:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özélet és vallás Médiatanácsa támogatásával) műsorajánló 20:54:50 20:56:22 00:01:32 0:01:32 0:00:00 0:00:00 0:00: Szombathelyi örép (50 éves a Savaria zr.) 20:56:22 21:25:56 00:29:34 0:19:03 0:10:31 0:07:29 0:03:02 helyi özéleti Nyelvédesanyán - anyanyelvi műsor a családona (diáíró, diáöltő; Hecenast Gusztáv emléiállítás) 21:25:56 21:55:05 00:29:09 0:21:29 0:07:40 0:00:00 0:07:40 család, ultúra 17

18 műsorajánló 21:55:05 21:55:50 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00: A Vatiáni Rádió magyar nyelvű műsora 21:55:50 22:15:56 00:20:06 0:20:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallási, hírműsor ülföldi zene 22:15:56 22:25:41 00:09:45 0:00:00 0:09:45 0:00:00 0:09:45 igényes szóraoztató Az opera világa - Operaedvelő családo alauza. 22:25:41 23:19:35 00:53:54 0:33:17 0:20:37 0:20:37 0:00:00 ulturális Vendég: Sebő Mónia magyar zene 23:19:35 23:25:26 00:05:51 0:00:00 0:05:51 0:05:51 0:00:00 igényes szóraoztató Zenei incsestár - Schumann: Karnevál 23:25:26 23:54:05 00:28:39 0:02:11 0:26:28 0:26:28 0:00:00 ulturális Isten, hazánért térdelün elődbe - Mentes Mihály 0:01:30 0:04:23 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:02:53 0:00:00 vallási, ulturális papöltő szerzeménye Angyalo citeráján - vers éjfél után 0:04:23 0:09:10 00:04:47 0:04:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális Örömötö szolgái - Elméledése a papi leliségről 0:09:10 0:14:48 00:05:38 0:05:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás ism. (XVI. Benede önyvéből) ülföldi zene 0:14:48 0:31:07 00:16:19 0:00:00 0:16:19 0:00:00 0:16:19 igényes szóraoztató Quo vadis? - irodalom virrasztóna: A fahuszár, meg 0:31:07 0:52:29 00:21:22 0:21:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális a lova, meg a ló sípja. Miszáth Kálmán írása magyar zene 0:52:29 1:01:01 00:08:32 0:00:00 0:08:32 0:08:32 0:00:00 igényes szóraoztató Táj és léle - irodalmi, leli művészeti magazin (a 1:01:01 1:55:12 00:54:11 0:45:31 0:08:40 0:05:10 0:03:30 vallás, ultúra ism. Szegedi Dóm) magyar zene 1:55:12 2:00:45 00:05:33 0:00:00 0:05:33 0:05:33 0:00:00 igényes szóraoztató Páholy és pódium - Liszt Ferenc levelei 2:00:45 3:28:48 01:28:03 0:40:12 0:47:51 0:47:51 0:00:00 ulturális ism magyar zene 3:28:48 3:30:25 00:01:37 0:00:00 0:01:37 0:01:37 0:00:00 igényes szóraoztató Vendég-oldal: válogatás a Szent István Rádió 3:30:25 4:28:53 00:58:28 0:48:30 0:09:58 0:06:53 0:03:05 vallás, iteintő, műsoraiból (gasztronómia; Dinnyés József; az egyház és az apostolo) műsorajánló 4:28:53 4:30:08 00:01:15 0:01:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Asztali áldás - gasztronómiai magazin (farsangi 4:30:08 4:53:37 00:23:29 0:23:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális ism. idősza) magyar zene 4:53:37 5:00:00 00:06:23 0:00:00 0:06:23 0:06:23 0:00:00 igényes szóraoztató Zenei incsestár - Schumann: Karnevál 5:00:00 5:29:35 00:29:35 0:02:11 0:27:24 0:27:24 0:00:00 ulturális ism Napi evangélium 5:29:35 5:33:09 00:03:34 0:03:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás magyar zene 5:33:09 5:40:11 00:07:02 0:00:00 0:07:02 0:07:02 0:00:00 igényes szóraoztató A Vatiáni Rádió magyar nyelvű műsora 5:40:11 5:59:57 00:19:46 0:19:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallási, hírműsor ism Harangszó 5:59:57 6:01:05 00:01:08 0:00:00 0:01:08 0:01:08 0:00:00 harangszó Szente, szentéletű embere 6:01:05 6:03:30 00:02:25 0:02:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás magyar zene 6:03:30 6:08:52 00:05:22 0:00:00 0:05:22 0:05:22 0:00:00 igényes szóraoztató Örömötö szolgái - Elméledése a papi leliségről 6:08:52 6:15:51 00:06:59 0:06:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás (XVI. Benede önyvéből) ülföldi zene 6:15:51 6:29:42 00:13:51 0:00:00 0:13:51 0:00:00 0:13:51 igényes szóraoztató 18

19 Avarell - ulturális paletta (Lázár Ervin emléház) 6:29:42 6:55:35 00:25:53 0:22:08 0:03:45 0:03:45 0:00:00 ultúra, ifjúság, vallás, magyar zene 6:55:35 6:59:30 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:03:55 0:00:00 igényes szóraoztató A tegnap slágerei 6:59:30 7:29:26 00:29:56 0:02:34 0:27:22 0:15:13 0:12:09 ulturális Az üveghegyen túl - Pilinszy János: Aranymadár; 7:29:26 7:59:20 00:29:54 0:26:04 0:03:50 0:03:50 0:00:00 ifjúság, ultúra Éne a őszívű irályról Portré mirofonnal - Mohai Tamás néprajzutató 7:59:20 8:29:13 00:29:53 0:23:02 0:06:51 0:03:21 0:03:30 ulturális Helyi Híre 8:29:13 8:33:44 00:04:31 0:04:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor A vasárnap muzsiusa - Schubert és Schumann 8:33:44 9:27:33 00:53:49 0:02:32 0:51:17 0:00:00 0:51:17 ulturális ülföldi zene 9:27:33 9:28:56 00:01:23 0:00:00 0:01:23 0:00:00 0:01:23 igényes szóraoztató Helyi Híre 9:28:56 9:33:29 00:04:33 0:04:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor Mesélő város - szombathelyi magazin (helyi 9:33:29 9:57:58 00:24:29 0:19:19 0:05:10 0:00:00 0:05:10 helyi ulturális, természetbúvár, tanárnő) özélet ülföldi zene 9:57:58 9:59:04 00:01:06 0:00:00 0:01:06 0:00:00 0:01:06 igényes szóraoztató Szentmise Balassagyarmatról 9:59:04 10:57:17 00:58:13 0:58:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás Társadalmi célú relám 10:57:17 10:57:45 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 társadalmi c ülföldi zene 10:57:45 10:58:30 00:00:45 0:00:00 0:00:45 0:00:00 0:00:45 igényes szóraoztató Egyházzenei áhitat 10:58:30 11:27:31 00:29:01 0:01:01 0:28:00 0:24:38 0:03:22 vallás relám 11:27:31 11:28:01 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: szigál 11:28:01 11:28:46 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Híre 11:28:46 11:33:13 00:04:27 0:04:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Édesanyán főztje - Dinnyés Jószef daltulajdonos 11:33:13 11:58:25 00:25:12 0:20:12 0:05:00 0:05:00 0:00:00 ultúra mesél családi ízeről, emléeről Úrangyala-imádság 11:58:25 12:01:52 00:03:27 0:03:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás Napi evangélium 12:01:52 12:04:42 00:02:50 0:02:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás magyar zene 12:04:42 12:08:30 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:03:48 0:00:00 igényes szóraoztató A Vatiáni Rádió magyar nyelvű műsora 12:08:30 12:28:12 00:19:42 0:19:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallási, hírműsor ism Híre 12:28:12 12:32:11 00:03:59 0:03:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Nótaműsor 12:32:11 12:56:57 00:24:46 0:00:00 0:24:46 0:24:46 0:00:00 ulturális Hagyományo éltetői - Budapest cipő 12:56:57 13:26:42 00:29:45 0:25:46 0:03:59 0:03:59 0:00:00 ulturális relám 13:26:42 13:26:57 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00: ülföldi zene 13:26:57 13:27:59 00:01:02 0:00:00 0:01:02 0:00:00 0:01:02 igényes szóraoztató Híre 13:27:59 13:32:34 00:04:35 0:04:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor "Valai ír a ezeddel" - vasárnapi versműsor 13:32:34 13:56:05 00:23:31 0:20:41 0:02:50 0:01:45 0:01:05 ulturális (Vörösmarty verese) magyar zene 13:56:05 13:57:30 00:01:25 0:00:00 0:01:25 0:01:25 0:00:00 igényes szóraoztató 19

20 relám 13:57:30 13:57:54 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Vendég-oldal: válogatás a Szent István Rádió 13:57:54 14:56:21 00:58:27 0:55:13 0:03:14 0:00:00 0:03:14 vallás, iteintő, műsoraiból (szűcs, csreésztábor, léleszava) ülföldi zene 14:56:21 14:57:37 00:01:16 0:00:00 0:01:16 0:00:00 0:01:16 igényes szóraoztató Nyelvédesanyán - anyanyelvi műsor a családona 14:57:37 15:27:26 00:29:49 0:20:47 0:09:02 0:00:00 0:09:02 család, ultúra (nonverbális ommuniáció) Híre 15:27:26 15:31:56 00:04:30 0:04:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Legedvesebb lemezeim - Serbán Attila 15:31:56 16:25:17 00:53:21 0:23:13 0:30:08 0:17:27 0:12:41 ulturális musicalszínész ülföldi zene 16:25:17 16:27:10 00:01:53 0:00:00 0:01:53 0:00:00 0:01:53 igényes szóraoztató Híre 16:27:10 16:31:35 00:04:25 0:04:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Ajándéosár - ívánságműsor 16:31:35 17:27:00 00:55:25 0:05:59 0:49:26 0:34:33 0:14:53 ulturális Híre 17:27:00 17:31:16 00:04:16 0:04:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Keresztény Közéleti Aadémia - Hogyan érintette a 17:31:16 17:57:05 00:25:49 0:25:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális, vallás, rendszerváltozás a szerzeteseet? Hegedűs Kolos emléezi első rész. család Társadalmi célú relám 17:57:05 17:57:45 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 társadalmi c "Itt az írás, forgassáto!" - Bec Zoltán versei 17:57:45 18:26:45 00:29:00 0:29:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ulturális Híre 18:26:45 18:31:04 00:04:19 0:04:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor Gregorián énee - Szent Márton Kamaraórus 18:31:04 18:56:17 00:25:13 0:01:53 0:23:20 0:23:20 0:00:00 ultúra Harangszó 18:56:17 18:57:54 00:01:37 0:00:00 0:01:37 0:01:37 0:00:00 harangszó Rózsafüzér-imádság 18:57:54 19:29:46 00:31:52 0:31:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallás Társadalmi célú relám 19:29:46 19:30:28 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 társadalmi c Helyi Híre 19:30:28 19:34:38 00:04:10 0:04:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor Szombathelyie edvenc lemezei 19:34:38 19:56:22 00:21:44 0:00:59 0:20:45 0:00:00 0:20:45 helyi özéleti Magyar metszet - Az opera világa - Operaedvelő 19:56:22 20:46:21 00:49:59 0:28:28 0:21:31 0:21:31 0:00:00 ulturális családo alauza. Vendég: Misch Andrienn magyar zene 20:46:21 20:56:25 00:10:04 0:00:00 0:10:04 0:10:04 0:00:00 igényes szóraoztató Mesélő város - szombathelyi magazin (helyi 20:56:25 21:20:58 00:24:33 0:19:23 0:05:10 0:00:00 0:05:10 helyi ulturális, természetbúvár, tanárnő) özélet ülföldi zene 21:20:58 21:26:01 00:05:03 0:00:00 0:05:03 0:00:00 0:05:03 igényes szóraoztató Tiszán innen, Dunán túl - a magyar tájnyelveről 21:26:01 21:55:17 00:29:16 0:26:54 0:02:22 0:02:22 0:00:00 ulturális ism. (11.adás) Társadalmi célú relám 21:55:17 21:55:57 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 társadalmi c A Vatiáni Rádió magyar nyelvű műsora 21:55:57 22:15:57 00:20:00 0:20:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 vallási, hírműsor ülföldi zene 22:15:57 22:25:45 00:09:48 0:00:00 0:09:48 0:00:00 0:09:48 igényes szóraoztató Zene-Közelben - Vendég: Szinetár Milós 22:25:45 23:19:43 00:53:58 0:44:31 0:09:27 0:06:29 0:02:58 ulturális ism ülföldi zene 23:19:43 23:25:30 00:05:47 0:00:00 0:05:47 0:00:00 0:05:47 igényes szóraoztató Zenei incsestár - Mozart és Émile Waldteufel 23:25:30 23:54:05 00:28:35 0:01:25 0:27:10 0:00:00 0:27:10 ulturális 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 548/2010. (III.24.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 548/2010. (III.24.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 548/2010. (III.24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/30052-25/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

A hazai termőföldforgalom aktuális kérdései Dr. Simon Attila István közigazgatási államtitkár Földművelésügyi Minisztérium

A hazai termőföldforgalom aktuális kérdései Dr. Simon Attila István közigazgatási államtitkár Földművelésügyi Minisztérium A hazai termőföldforgalom aktuális kérdései Dr. Simon Attila István közigazgatási államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. Szeptember 04. 1 17/2015. (VI. 5.) AB határozat Az Alkotmánybíróság megerősítette

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY Az élő idegen nyelv otatásána alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciaerettel (KER), a tanuló idegen nyelvi ommuniatív ompetenciájána megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7659-4/2011. Tárgy: A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. hírműsorával kapcsolatban benyújtott

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-III/B-5931/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24741-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény

1999. évi XLIII. törvény Pirossal jelzett sorok: 2015. január 01-én lép hatályba 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. 1 ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 323/2008. (II. 13.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 323/2008. (II. 13.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 323/2008. (II. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5570/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

2013. évi CXIV. törvény

2013. évi CXIV. törvény 2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr l, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefügg módosításáról 1 1. (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság / Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség / BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI III. osztályú BAJNOKSÁG Borsod-Abaúj-ú férfi nagypályás

Részletesebben

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr.

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1422/

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (név) háziorvos

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Tartalomjegyzék Jogszabályfigyelő... 3 Jogértelmezés és jogalkalmazás... 5 Kötelező elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal, perkapu... 5 Keresetlevél elektronikus benyújtása közigazgatási és birtokvédelmi

Részletesebben

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban "

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozása tárgyban " Amely létrejött egyrészrő l a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) PEST MEGYEI I. OSZTÁLY Pest megyei I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgóbajnokság versenykiírása 2014/2015.

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA

13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA AZ ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 13/2010. (OT 7.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendırség személyi állományának 2010. évi cafeteria juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról A fegyveres szervek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 212/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011.

SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011. SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011. 1 / 6 I. Bevezetés SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívása a Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben