Nokia Felhasználói útmutató kiadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nokia 2310 - Felhasználói útmutató. 9248585 2. kiadás"

Átírás

1 Nokia Felhasználói útmutató kiadás

2 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RM-189 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. A Megfelelõségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a címen Az áthúzott, kerekes szemétgyûjtõ-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyûjtõhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktõl ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg. Copyright 2006 Nokia. Minden jog fenntartva. A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthetõ és nem tárolható a Nokia elõzetes írásbeli engedélye nélkül. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet. A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye. A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze. A Nokia semmilyen körülmények között nem felelõs adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt. A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetõségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, elõzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot. A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedõnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérõ magatartás /2. kiadás

3 Tartalom Biztonságunk érdekében... 5 Általános információk... 8 Hozzáférési kódok... 8 Osztott memória... 8 Nokia internetes támogatás Használatbavétel... 9 A SIM-kártya és az akkumulátor üzembe helyezése... 9 Az akkumulátor töltése Be- és kikapcsolás A telefon gombjai és alkatrészei Gyorsmenük készenléti állapotban A billentyûzet lezárása Hívásfunkciók Hívás kezdeményezése és fogadása Hangszóró Hangüzenetek Szövegírás Menüfunkciók Üzenetek Névjegyzék Hívásinfó Beállítások Ébresztõóra

4 Rádió Emlékeztetõk Játékok Extrák SIM-szolgáltatások Az akkumulátorról szóló információk Töltés és kisütés Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek Tartozékok Kezelés és karbantartás További biztonsági tudnivalók

5 Biztonságunk érdekében Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sõt törvénysértõ lehet. Bõvebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz. BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak. AZ ÚTON ELSÕ A BIZTONSÁG Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a jármûvet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont. INTERFERENCIA A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja. KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI Tartsuk be az elõírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont. REPÜLÕGÉPEN KAPCSOLJUK KI Tartsuk be az elõírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülõgépen. TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltõ-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk. ROBBANTÁSI MÛVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI Tartsuk be az elõírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási mûveletet készítenek elõ. MEGFELELÕ HASZNÁLAT A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelõen. Feleslegesen ne érjünk az antennához. 5

6 SZAKSZERVIZ A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti. TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket. VÍZÁLLÓSÁG A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon. BIZTONSÁGI MÁSOLATOK A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni. CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ Más eszközökhöz való csatlakoztatás elõtt a biztonsági elõírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetõjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket. SEGÉLYKÉRÕ HÍVÁSOK Gyõzõdjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és mûködik. A kijelzõ törléséhez és a kezdõképernyõhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívószámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk. A készülékrõl A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz EGSM 900 és GSM 1800 hálózatokon használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót. A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait. Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztõórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat. 6

7 Hálózati szolgáltatások A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerzõdésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függõen mûködik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetõk, illetve elõfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónknál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtõl függõ karaktert és szolgáltatást. Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetõk el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is elõfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérõ módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. 7

8 Általános információk Hozzáférési kódok A telefonhoz kapott biztonsági kód a jogosulatlan használattól védi a készüléket. A gyártó által beállított kód A SIM-kártyához kapott PIN-kód a jogosulatlan használattól védi a kártyát. A bizonyos SIM-kártyákhoz kapott PIN2-kód bizonyos szolgáltatások használatához szükséges. Ha a PIN- vagy PIN2-kódot háromszor egymás után helytelenül adjuk meg, a telefon a PUK- vagy PUK2-kódot kéri. Ha e kódokkal nem rendelkezünk, forduljunk a szolgáltatóhoz. A hozzáférési kódok használatának beállításához és a biztonsági beállítások megadásához válasszuk a Menü > Beállítások > Biztonsági beállítások parancsot. Osztott memória A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: Üzenetek és Hangszerkesztõ. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok szöveges üzenetet tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás elõtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt. Egyes funkciók, például a Névjegyzék saját memóriaterülettel is rendelkezhetnek a más funkciókkal megosztott memórián kívül. Nokia internetes támogatás A címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítõ információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát. 8

9 1. Használatbavétel A SIM-kártya és az akkumulátor üzembe helyezése Az akkumulátor kivétele elõtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltõt. A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem elérhetõ helyen. A SIM-szolgáltatások elérhetõségérõl és használatáról a SIM-kártya értékesítõjétõl kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetõje vagy más értékesítõ. A telefon BL-5C akkumulátorral üzemel. 1. Nyomjuk meg a hátlap kioldógomját, és hátrafelé csúsztatva távolítsuk el a hátlapot (1). Emeljük fel az akkumulátort, és vegyük ki a telefonból (2). 2. A mélyedésnél óvatosan emeljük meg a SIM-kártya tartóját (3). Helyezzük a SIM-kártyát a kártyatartóba. Ügyeljünk arra, hogy a kártya levágott sarka a jobb felsõ sarokba kerüljön, és az aranyszínû csatlakozók lefelé nézzenek (4). Hajtsuk le a SIM-kártya tartóját, és nyomjuk a helyére (5). 3. Helyezzük vissza az akkumulátort és a hátlapot (6, 7). 9

10 Megjegyzés: Mielõtt levennénk az elõ- és hátlapot, mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltõrõl vagy egyéb készülékekrõl. Az elõ- és hátlapok cseréje közben ne érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elõ- és hátlappal tároljuk és használjuk. Az akkumulátor töltése Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltõkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvénytelenítheti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet. Ellenõrizzük a töltõ modellszámát, mielõtt a készülékkel használnánk. A készülék AC-2 töltõvel használható. A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedõktõl kaphatunk bõvebb felvilágosítást. 1. Csatlakoztassuk a töltõt egy hálózati aljzatba. 2. Csatlakoztassuk a töltõt a telefonhoz. A töltésjelzõ ikon mozogni kezd. Az akkumulátor teljes feltöltése után a töltésjelzõ ikon megáll. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani. Be- és kikapcsolás Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot. A telefont csak normál helyzetben használjuk. A készülék belsõ antennával rendelkezik. 10

11 Megjegyzés: Más rádió adó-vevõkhöz hasonlóan, lehetõleg ne érjünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminõség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék mûködtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát. Megjegyzés: Ne érjünk ehhez a csatlakozóhoz, mivel azt csak a hivatalos márkaszerviz munkatársa kezelheti. A telefon gombjai és alkatrészei Amikor a telefon készen áll a használatra, és még nem írtunk be karaktereket, akkor a telefon készenléti állapotban van. Hálózat neve vagy operátorlogó (1) Hálózati térerõ (2) Az akkumulátor töltöttségi szintje (3) Hallgató (4) Hangszóró (5) A választógombok funkciói (6) Választógombok (7) Lapozógomb (8) Hívás gomb (9) Vége gomb és bekapcsológomb (10) Billentyûzet (11) A töltõ csatlakozója (12) A fülhallgató csatlakozója (13) 11

12 Figyelmeztetés: A telefon lapozógombja nikkelt tartalmazhat, ezért nem javasolt, hogy hosszabb ideig érintkezzen a bõrrel. Ha a nikkel folyamatosan érintkezik a bõrrel, az nikkelallergia kialakulásához vezethet. Gyorsmenük készenléti állapotban Lapozás felfelé: Hívásinfó. Lapozás lefelé: a Névjegyzék neveinek és számainak elérése. Lapozás balra: üzenet írása. Lapozás jobbra: a naptár elérése. A nyomva tartása: a rádió aktiválása. Jobb oldali választógomb: (Kedven.) a gyorsmenü funkciók megtekintése. A Hívás gomb egyszeri megnyomásával megnyílik a tárcsázott számok listája. Lapozzunk a kívánt névre vagy számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a hívás gombot. A billentyûzet lezárása A billentyûzet lezárásához készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü gombot, majd gyorsan a * gombot. A kioldáshoz nyomjuk meg a Kiold gombot, majd gyorsan a * gombot. Ha azt szeretnénk, hogy a billentyûzet automatikusan lezáródjon, amikor egy elõre beállított késleltetési idõ alatt nem használjuk a telefon funkcióit, válasszuk a Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Billentyûzár beállításai > Automatikus billentyûzár > Be lehetõséget. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon a billentyûzár feloldásakor kérje a biztonsági kódot, válasszuk a Billentyûzár kódja lehetõséget. A készülékbe elõre beprogramozott segélykérõszám a billentyûzár bekapcsolt állapotában is felhívható. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Lehet, hogy a beírt segélyhívó szám nem jelenik meg a képernyõn. 12

13 2. Hívásfunkciók Hívás kezdeményezése és fogadása Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot, szükség esetén az ország hívókódjával és a körzetszámmal együtt. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot. Hívás közben a lapozógomb jobbra nyomásával növelhetjük, balra nyomásával pedig csökkenthetjük a telefon hallgatója vagy a fülhallgató hangerejét. Konferenciahívás (hálózati szolgáltatás) esetén akár öt személy is részt vehet ugyanazon hívásban. Ha új résztvevõt szeretnénk hívni, válasszuk az Opciók > Új hívás parancsot; a képernyõt szükség esetén a Töröl gombbal törölhetjük. Írjuk be a kívánt számot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Miután a hívott fél fogadja a hívást, vegyük fel a konferenciahívásba az Opciók > Konferencia lehetõséget választva. Bejövõ hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást fogadás nélkül el szeretnénk utasítani, a vége gombot nyomjuk meg. Hangszóró Ha rendelkezésre áll a Hangsz. és a Kézib. opció, ezekkel választhatunk a hangszóró és a telefon hallgatójának használata között hívás közben. Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerõ nagyon nagy lehet. Hangüzenetek A hangpostafiók hívásához (hálózati szolgáltatás) készenléti állapotban tartsuk lenyomva az 1 gombot. Elsõ alkalommal lehet, hogy be kell írnunk a számot. A hangpostafiók számát a szolgáltatótól tudhatjuk meg. 13

14 3. Szövegírás Szöveg beírásához választhatjuk a hagyományos szövegbevitelt vagy a prediktív szövegbevitelt. A hagyományos szövegbevitel használatához nyomjuk meg a billentyût többször egymás után, amíg a kívánt betû megjelenik. A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához szövegírás közben válasszuk az Opciók > Szótár parancsot és a kívánt nyelvet, kikapcsolásához pedig válasszuk az Opciók > Szótár ki parancsot. Ha a prediktív szövegbevitelt használjuk, egy billentyût csak egyszer kell megnyomnunk egy betû beírásához. Ha a kívánt szó jelenik meg, nyomjuk meg a 0 gombot, és írjuk be a következõ szót. Ha nem a megjelent szót akartuk beírni, nyomjuk meg többször a * gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt szó. Ha? áll a szó után, akkor a kívánt szó nem szerepel a szótárban. Ha fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg az Új szó gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitellel), majd nyomjuk meg az OK gombot. Tippek a szövegíráshoz: szóköz beszúrásához nyomjuk meg a 0 gombot. A szövegbeviteli mód gyors megváltoztatásához nyomjuk meg többször a # gombot, amíg a megfelelõ ikon meg nem jelenik a kijelzõ tetején. Szám írásához tartsuk lenyomva a megfelelõ számgombot. Ha meg szeretnénk jeleníteni a speciális karakterek listáját, akkor hagyományos szövegbevitel esetén nyomjuk meg a * gombot, prediktív bevitelnél pedig tartsuk lenyomva a * gombot. A szerkesztés ablakban az üzenet törlésének visszavonásához válasszuk az Opciók > Törl. visszavon.. 14

15 4. Menüfunkciók A telefon funkciói menükbe vannak csoportosítva. Ez a kézikönyv nem ismerteti az összes menüfunkciót és -elemet. Készenléti állapotban nyomjuk meg a Menü gombot, majd válasszuk ki a kívánt menüt és almenüt. Az aktuális menübõl való kilépéshez válasszuk a Kilép vagy a Vissza parancsot. A vége gomb megnyomásával közvetlenül visszatérhetünk készenléti üzemmódba. Üzenetek Az üzenetküldõ szolgáltatás csak akkor vehetõ igénybe, ha azt a hálózat vagy a szolgáltató támogatja. Üzenetek beállításai Az üzenetek beállításainak módosításához válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenetek beállításai lehetõséget, majd válasszunk az alábbi lehetõségek közül: Küldési mód - valasszuk az Üzenetközpont száma parancsot, ha menteni szeretnénk a szöveges és képüzenetek küldéséhez szükséges telefonszámot. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk. Az Üzenet típusa (hálózati szolgáltatás) pontban a következõ üzenettípusok közül választhatunk: Szöveg, Faxként, Személyhívóra, ként. Az Üzenet érvényessége (hálózati szolgáltatás) pontban adhatjuk meg, hogy a hálózat mennyi ideig próbálkozzon az üzenet kézbesítésével. Karaktertámogatás (hálózati szolgáltatás) - annak beállítása, hogy a készülék Teljes vagy Csökkentett kódolással küldje-e a szöveges üzeneteket Számszûrés - a szûrt számok listájának megtekintése vagy módosítása. A szûrt számokról érkezett üzeneteket a telefon egyenesen a Szûrt üzenetek mappába menti. 15

16 Üzenetek írása A készülék támogatja a normál üzenethosszúságnál hosszabb szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek két vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelõen számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét. A beírható karakterek száma, valamint a több részbõl álló üzenet aktuális részének száma a kijelzõ jobb felsõ sarkában látható, például: 918/1. 1. Válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenetek írása parancsot. 2. Írjuk be az üzenet szövegét. 3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk az Opciók > Elküldés parancsot, írjuk be a címzett telefonszámát, és nyomjuk meg az OK gombot. Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk, a készülék kijelzõjén az Üzenet elküldve szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet elküldte a készülékbe programozott üzenetközpontnak. Viszont nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bõvebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Bejövõ, Elküldött és Piszkozatok Ha szöveges üzenetünk érkezik, az érkezett üzenetek száma és az ikon megjelenik a készenléti állapotban. Az üzenetek azonnali megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnéz gombot. Ha a Kilép gombot nyomjuk meg, az üzeneteket késõbb megtekinthetjük a Menü > Üzenetek > Bejövõ mappában. A Piszkozatok mappában megtekinthetjük az Üz. mentése paranccsal mentett üzeneteket. Az Elküldött mappában az elküldött üzenetek találhatók. 16

17 Csevegés A Csevegés szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) beszélgetést folytathatunk másokkal. A rendszer minden csevegésüzenetet külön szöveges üzenetként küld el. A csevegés során váltott üzeneteket a készülék nem menti. Csevegés indításához válasszuk a Menü > Üzenetek > Csevegés parancsot, vagy beérkezett szöveges üzenet olvasása közben válasszuk az Opciók > Csevegés lehetõséget. Képüzenetek Képeket tartalmazó üzeneteket is küldhetünk és fogadhatunk (hálózati szolgáltatás). A beérkezett képüzeneteket a készülék a Bejövõ mappába menti. A képüzeneteket több szöveges üzenet alkotja. Ezért egy képüzenet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzeneté. Megjegyzés: A képüzenet-funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetõje vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a kompatibilis készülékek képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet-funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktõl függõen változhat. Üzenetek törlése Ha törölni szeretnénk az összes olvasott üzenetet vagy egy mappa összes üzenetét, válasszuk a Menü > Üzenetek > Üzenetek törlése > Olvasottakat parancsot vagy a kívánt mappát. Névjegyzék Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába és a SIM-kártyára. A belsõ telefonkönyvben 200 név tárolható. Névjegyek kereséséhez készenléti állapotban nyomjuk lefelé az alsó lapozógombot, és írjuk be a név elsõ betûit. Lapozzunk a kívánt névhez. Vagy válasszuk a Menü > Névjegyzék lehetõséget, és válasszunk egyet az alábbi pontok közül: 17

18 Új név - nevek és telefonszámok mentése a telefonkönyvbe Másolás - nevek és telefonszámok másolása - egyszerre vagy egyenként - a belsõ telefonkönyvbõl a SIM-kártyán lévõ telefonkönyvbe vagy az ellenkezõ irányba Törlés - nevek és telefonszámok törlése a telefonkönyvbõl egyenként vagy egyszerre Gyorshívásos tárcsázás - a gyorshívási funkció aktiválása és a gyorshívó gombokhoz rendelt számok módosítása Saját számok - a SIM-kártyához rendelt telefonszámok megtekintése, ha a számok rajta vannak a SIM-kártyán A névjegyzék beállításai Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Beállítások parancsot, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetõségek közül: Használt memória - annak kiválasztása, hogy a nevek és telefonszámok mentési helye a Telefon vagy a SIM-kártya memóriája legyen-e. Ha másik SIM-kártyát helyezünk a készülékbe, a telefon automatikusan a SIM-kártya memóriáját választja ki. Névjegyzéknézet - a nevek és telefonszámok megjelenítési módjának kiválasztása. A névjegyeken található Adatok megtekintésekor a SIM-kártyán tárolt neveket és telefonszámokat, a telefon memóriájában tárolt neveket és telefonszámokat pedig ikon jelzi. Memória állapota - annak ellenõrzése, hogy az egyes telefonkönyvekben mennyi a mentett és a még menthetõ nevek és telefonszámok száma. Hívásinfó A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, a hívások hozzávetõleges idõtartamát, valamint az elküldött és fogadott üzenetek számát. A hálózatnak támogatnia kell ezeket a funkciókat, a telefonnak pedig bekapcsolt állapotban és a hálózati szolgáltatási területen belül kell lennie. 18

19 Válasszuk a Menü > Hívásinfó > Nem fogadott hívások, Fogadott hívások vagy a Tárcsázott hívások > Opciók lehetõséget a hívás idejének megjelenítéséhez, a regisztrált telefonszám módosításához, megtekintéséhez vagy hívásához, illetve a telefonkönyvbe vagy a szûrt számok listájára történõ felvételéhez, vagy a híváslistáról való törléséhez. Szöveges üzenetet is küldhetünk. A híváslisták törléséhez válasszuk a Menü > Hívásinfó > Híváslisták törlése lehetõséget, és a törölni kívánt listákat. A Menü > Hívásinfó > Hívásidõtartam parancs kiválasztásával megtekinthetjük a legutóbbi hívás, az összes fogadott vagy tárcsázott hívás, illetve az összes hívás hozzávetõleges idõtartamát. Ha nullázni szeretnénk az idõmérõket, válasszuk a Számlálók nullázása parancsot, írjuk be a biztonsági kódot, és nyomjuk meg az OK gombot. Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzõitõl, az alkalmazott kerekítésektõl, az adóktól, illetve más tényezõktõl is függhet. Beállítások Ebben a menüben a telefon különféle beállításai módosíthatók. Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani alapértelmezett értékükre, válasszuk a Gyári beállítás visszaállítása lehetõséget. Hangbeállítások Válasszuk a Menü > Beállítások > Hangbeállítások parancsot, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetõségek közül: Csengõhang - a bejövõ hívásokat jelzõ hang beállítása Csengetés hangereje - a csengõhangok és az üzenetjelzõ hangok hangerejének beállítása. Ha a Csengetés hangereje beállítás értéke 2 vagy nagyobb, akkor a bejövõ hívásokat jelzõ telefoncsengés hangereje az 1-es szintrõl indul, és egyre erõsödik. Rezgõ hívásjelzõ - annak beállítása, hogy a telefon rezgéssel jelezze a hívások vagy szöveges üzenetek érkezését 19

20 Üzenetjelzõ hang - a szöveges üzenet érkezésekor megszólaló hangjelzés beállítása Figyelmeztetõ hangok - annak beállítása, hogy a készülék hanggal jelezzen bizonyos eseményeket, például az akkumulátor lemerülését Kijelzõ beállítása Válasszuk a Menü > Beállítások > Kijelzõ beállítása parancsot, majd válasszunk következõ lehetõségek közül: Témák - lapozzunk a kívánt témához, és annak aktiválásához vagy módosításához válasszuk az Opciók > Aktiválás vagy Szerkesztés parancsot Színsémák - a használt téma színsémájának beállítása Energiatakarékos óra - digitális vagy klasszikus óra és az összes fõ kijelzõikon használata kijelzõvédõként Háttérvilágítás ideje - annak beállítása, hogy a háttérvilágítás 15 másodpercre (Normál), 30 másodpercre (Meghosszabbít.) vagy egyáltalán ne (Ki) kapcsolódjon be. A telefon bekapcsolásakor a háttérvilágítás még Ki beállítás esetén is bekapcsol 15 másodpercre. Kijelzõvédõ - a kijelzõvédõ be- vagy kikapcsolása, a kijelzõvédõ bekapcsolási idejének beállítása (Idõzítés) vagy a kijelzõvédõ kép kiválasztása (Képernyõvédõ) Üzemmód Bizonyos funkciók, például a csengõhangok és a kijelzõvédõ üzemmódjai testreszabhatók. Válasszuk a Menü > Beállítások > Üzemmód parancsot, majd válasszuk ki a módosítani kívánt üzemmódot és a Testreszabás lehetõséget. 20

21 Idõbeállítás Az óra megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez, az idõ beállításához, illetve az idõformátum módosításához válasszuk a Menü > Beállítások > Idõbeállítás > Óra parancsot. A dátum beállításához válasszuk a Dátumbeállítás lehetõséget. Ha kivesszük a telefonból az akkumulátort, lehet, hogy újra be kell állítani az idõt és a dátumot. Hívásbeállítások Válasszuk a Menü > Beállítások > Hívásbeállítások parancsot, majd válasszunk következõ lehetõségek közül: Átirányítás (hálózati szolgáltatás) - a bejövõ hívások átirányítása a hangpostafiókba vagy egy másik telefonszámra. Lapozzunk a kívánt átirányítási módra, majd válasszuk a Bekapcsolás parancsot az átirányítási mód bekapcsolásához, és a Törlés parancsot a kikapcsolásához. Ha ellenõrizni szeretnénk, hogy a kiválasztott mód aktív-e, válasszuk az Állapot lehetõséget. Egyes átirányítások késleltetésének beállításához válasszuk a Késleltetési idõ parancsot (nem alkalmazható minden átirányítási módban). Egyszerre több átirányítási mód is be lehet kapcsolva. Ha bekapcsoljuk a Minden beszélgetés átirányítása lehetõséget, készenléti állapotban a ikon lesz látható a kijelzõn. Ha minden hívásátirányítást ki szeretnénk kapcsolni, válasszuk a Minden átirányítás törlése lehetõséget. Saját hívóazonosító küldése (hálózati szolgáltatás) - annak beállítása, hogy telefonszámunk megjelenjen-e az általunk hívott fél készülékén Automatikus újrahívás - annak beállítása, hogy egy sikertelen hívás után a telefon még legfeljebb 10 alkalommal megpróbálja hívni az adott számot Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) - hálózati értesítés engedélyezése arra az esetre, ha egy folyamatban lévõ hívás közben újabb hívásunk érkezik Kimenõ hívások vonala (hálózati szolgáltatás) - az 1. vagy 2. vonal kiválasztása a kimenõ hívásokhoz vagy a vonalválasztás letiltása, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót 21

22 Telefonbeállítások Válasszuk a Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Nyelv parancsot a kijelzõn megjelenõ szöveg nyelvének kiválasztásához, a Hálózatválasztás lehetõséget, ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan válasszon az elérhetõ mobilhálózatok közül, vagy ha mi magunk szeretnénk kiválasztani a hálózatot, az Indítási dallam parancsot annak beállításához, hogy a telefon játsszon-e egy dallamot a bekapcsoláskor, vagy az Üdvözlõ üzenet lehetõséget egy rövid üzenet beírásához, amely a telefon bekapcsolásakor rövid idõre megjelenik a kijelzõn. Költségbeállítások Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzõitõl, az alkalmazott kerekítésektõl, az adóktól, illetve más tényezõktõl is függhet. Válasszuk a Menü > Beállítások > Költségbeállítások > Kártyás elõfizetés parancsot (hálózati szolgáltatás) az elõfizetett egységekkel kapcsolatos adatok megtekintéséhez; a Hívás közbeni idõmérõ parancsot a hívás közbeni idõtartam-kijelzés be- vagy kikapcsolásához; a Hívásinfó parancsot a hívások utáni hozzávetõleges hívásidõtartam-kijelzés be- vagy kikapcsolásához. Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj- vagy pénzegységünk, akkor csak a készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérõszám hívása engedélyezett. Tartozékok beállításai A tartozékbeállítások menüje csak akkor jelenik meg, ha már csatlakoztattunk valamilyen tartozékot a telefonhoz. Válasszuk a Menü > Beállítások > Tartozékok beállításai > Fülhallgató vagy Hurok parancsot. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan fogadja a bejövõ hívásokat, válasszuk az Automatikus hívásfogadás lehetõséget. Ha a csengõhang beállítása Egyet sípol, vagy az aktív telefonüzemmód Néma, akkor az automatikus hívásfogadás nem mûködik. 22

23 A jobb választógomb beállítása Készenléti állapotban a Kedven. gombbal megnyithatjuk a gyorsmenük listáját. A gyorsmenük megadásához és rendezéséhez válasszuk a Menü > Beállítások > Jobb vál.gomb beállításai parancsot. A gyorsmenük funkcióinak megadásához válasszuk a Lehetõségek lehetõséget; a listában a gyorsmenük sorrendjének megváltoztatásához válasszuk a Átrendezés parancsot. Ébresztõóra A jelzés idejének beállításához válasszuk a Menü > Ébresztõóra > Jelzés ideje parancsot. A jelzés hangjának kiválasztásához válasszuk a Hangjelzés lehetõséget. Annak megadásához, hogy a jelzés a beállított idõpontban csak egy alkalommal, vagy a hét bizonyos napjain ismétlõdve szólaljon-e meg, válasszuk az Ismétl. jelzés parancsot. A megszólaló jelzés a Leállít gombbal kikapcsolható, a Szundi gombbal pedig 10 percre leállítható. Ha a beállított ébresztési idõpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési jelzést. Ha megnyomjuk a Leállít gombot, a készülék megkérdezi, hogy be szeretnénk-e kapcsolni a hívásfogadást. A készülék kikapcsolásához válasszuk a Nem lehetõséget vagy a bekapcsolásához az Igen lehetõséget. Ne válasszuk az Igen lehetõséget olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat. Rádió A rádiót fülhallgatóval vagy a hangszórón keresztül hallgathatjuk. A fülhallgatót csatlakoztatni kell a telefonhoz. A fülhallgató vezetéke a rádió antennájaként mûködik. Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerõvel hallgassunk. Ha a készüléket folyamatosan nagy hangerõvel használjuk, károsíthatjuk hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerõ nagyon nagy lehet. A rádió bekapcsolásához válasszuk a Menü > Rádió parancsot. A kijelzõn megjelenik a rádióállomás tárolási helyének száma, a rádióállomás neve (ha az állomást elõzõleg mentettük) és a csatorna frekvenciája. Ha elõzõleg mentettünk rádióállomásokat, lapozzunk felfelé vagy lefelé, hogy megtaláljuk a hallgatni kívánt állomást, vagy nyomjuk meg a tárolási helynek megfelelõ számbillentyût. 23

24 Rádiófunkciók Ha a rádió be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a lapozógombot felfelé vagy lefelé, hogy elinduljon az állomáskeresés. A keresés az elsõ állomásnál leáll. Az állomás mentéséhez válasszuk az OK parancsot, ezután állítsuk be a frekvenciát, írjuk be az állomás nevét és válasszuk ki a tárolási helyet, ahová menteni szeretnénk. Ha a rádió be van kapcsolva, lapozzunk jobbra vagy balra a hangerõ beállításához. Válasszuk a Opciók parancsot, majd a következõ lehetõségek egyikét: Kikapcsolás - a rádió kikapcsolása. Képi megjelen. > Képi megjelenítés mutatása > Be - a rádió hangjának képi megjelenítése a telefon kijelzõjén. A képi megjelenítés típusának módosításához válasszuk a Képi megjelenítés típusa parancsot. Állom. mentése - a megtalált rádióállomás mentése. Auto. hangolás vagy Kézi hangolás - automatikus vagy kézi hangolás. Állomás törlése vagy Átnevezés - a rádióállomás törlése vagy átnevezése. Frekvencia - a kívánt rádióállomás frekvenciájának megadása. Hangszóró vagy Fülhallgató - a rádió hallgatása a hangszórón keresztül vagy fülhallgatóval. Rádiós óra - idõpont megadása a rádió ébresztõ hangjelzésként való bekapcsolásához. Rádió hallgatása közben is kezdeményezhet hívást és fogadhat bejövõ hívásokat. Hívás közben a rádiót elnémítja a készülék. Emlékeztetõk Hangjelzéssel ellátott rövid jegyzet mentéséhez válasszuk a Menü > Emlékeztetõk > Új emlékeztetõ parancsot. Az emlékeztetõhöz beállított idõpontban megszólaló jelzés a Kilép gombbal kikapcsolható, a Késõbb gombbal pedig 10 percre leállítható. 24

25 Játékok Minden játékhoz tartozik egy rövid súgószöveg. Az általános játékbeállítások megadásához válasszuk a Menü > Játékok > Beállítások parancsot. Beállíthatjuk a játékhoz tartozó hangokat (Hangok) és rezgéseket (Rezgések). Extrák Számológép Megjegyzés: A számológép számítási pontossága korlátozott, mivel csak egyszerû számítások elvégzésére tervezték. Válasszuk a Menü > Extrák > Számológép parancsot. 1. Számjegyeket a 0-9 gombokkal, tizedesjelet a # gombbal írhatunk be. A beírt szám elõjelének módosításához nyomjuk meg a * gombot. 2. Lapozzunk felfelé vagy lefelé, hogy a kijelzõ jobb oldalán kiválasszuk a +, a -, a x vagy a / jelet. 3. Szükség esetén ismételjük meg az 1. és a 2. lépést. 4. Az eredmény kiszámításához nyomjuk meg az Egyenlõ gombot. Átváltó Különbözõ mértékegységek átváltásához válasszuk a Menü > Extrák > Átváltó parancsot. Az Utolsó 5 átvált. paranccsal elõhívható az utolsó öt mértékegység-átváltás. Rendelkezésre áll továbbá hat elõre beállított mértékegységtípus: Hõmérséklet, Tömeg, Hosszúság, Terület, Térfogat és Pénznem. Saját átváltások hozzáadásához válasszuk a Saját átszámít. lehetõséget. Átváltás végrehajtásakor az átváltandó mértékegységek helyének felcseréléséhez lapozzunk felfelé vagy lefelé. 25

26 Naptár A naptár kéthetes idõtartamot átfogó nézetének megnyitásához válasszuk a Menü > Extrák > Naptár parancsot. Hangszerkesztõ Válasszuk a Menü > Extrák > Hangszerkesztõ parancsot, és egy hangot. Saját csengõhangok létrehozásához írjuk be az egyes hangokat. Az f hang beírásához például a 4 gombot kell megnyomni. A 8 gombbal csökkenthetõ (-), a 9 gombbal pedig növelhetõ (+) a hang vagy a szünet idõértéke. A 0 gombbal szünetet szúrhatunk be, a * gombbal beállíthatjuk az oktávot, a # gombbal pedig fél hanggal felemelhetjük az adott hangot (e és b hangnál nem használható). Ha elkészültünk a dallammal, válasszuk az Opciók > Lejátszás, Mentés, Ütem, Küldés, Kijelzõ törlése vagy Kilépés lehetõséget. Az alkalmazások háttérben való futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát. SIM-szolgáltatások A SIM-kártya további igénybe vehetõ szolgáltatásokat is kínálhat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja azt. A menü neve és tartalma a SIM-kártyától függ. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. 26

27 5. Az akkumulátorról szóló információk Töltés és kisütés A készülék újratölthetõ akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor a maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthetõ és kisüthetõ, de elõbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot idõtartama észrevehetõen rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltõkészülékekkel töltsük újra. Ha a csereakkumulátort elõször használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor lehet, hogy a töltés megkezdéséhez a töltõ csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell azt. A töltõt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékbõl, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltõre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idõvel önmagától is elveszti töltését. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, elõfordulhat, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelõ célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltõt. Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például, ha egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll) közvetlenül összeköti az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.). Ez könnyen elõfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti. A túl meleg vagy túl hideg helyen történõ tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítõképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 C és 25 C (59 F and 77 F) közötti hõmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem mûködik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hõmérsékleten. 27

28 Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tûzbe, mivel ez robbanást idézhet elõ. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelõen szabaduljunk meg. Lehetõség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe. Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenõrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedõtõl, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következõ lépésekkel: Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelõ eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedõ ellenõrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenõrizhetõ, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük. A hologram hitelességének vizsgálata 1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható. 2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettõ, három és négy pontnak kell látszania. 28

29 3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegybõl álló kód, például: Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegybõl álló kód a felsõ sor elején kezdõdik, és az alsó sorban folytatódik. 4. A webhelyen található utasításoknak megfelelõen ellenõrizzük, hogy a 20 számjegybõl álló kód érvényes-e. Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegybõl álló kódot (például ), és küldjük el azt a es telefonszámra. A mûveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak. A kód elküldése után üzenetet kapunk, amelybõl megtudhatjuk, érvényes-e a kód. Mi a teendõ, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek? Ha nem tudunk meggyõzõdni a Nokia akkumulátor eredetiségérõl a címkén szereplõ hologram alapján, akkor ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedõhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelõ használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is. Az eredeti Nokia akkumulátorokról bõvebben a oldalon olvashatunk. 29

30 6. Tartozékok Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan: Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektõl távol. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból. Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a jármûbe beszerelt tartozékok rögzítése és mûködése megfelelõ-e. A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti. 30

31 Kezelés és karbantartás A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megõrzésében. A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés elõtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad. A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit. A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hõmérséklet csökkentheti az elektronikus alkatrészek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket. A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket. Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel. A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát. A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti. Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítõ alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat. A töltõt fedett helyiségben használjuk. A készülék szervizbe adása elõtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékrõl és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot. A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltõre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem mûködne megfelelõen, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. 31

32 További biztonsági tudnivalók A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektõl távol. Üzemelési környezet Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes elõírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elõ. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtõl legalább 2,2 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtõl a fent megadott távolságra helyezzük el. Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minõségû hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelõ kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejezõdik. A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémeket. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek. Orvosi eszközök A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelõen védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelõen árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külsõ rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek. Szívritmus-szabályozók A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élõ személyeknek: mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozótól; 32

33 a készüléket nem szabad felsõ ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni; és az interferencia lehetõségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz. Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol. Hallókészülékek Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz. Jármûvek A rádiófrekvenciás sugárzás a jármûvek szakszerûtlenül beszerelt, vagy nem megfelelõen árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezõjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) mûködését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítõk gyártójához vagy képviseletéhez. A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a jármûvünkbe. A szakszerûtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenõrizzük, hogy a jármûvünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelõen mûködnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt jármûvek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat - a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerûtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat. Repülõgépen a készülék használata tilos. Repülõgépbe való beszállás elõtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülõgépen történõ használata veszélyeztetheti a repülõgép berendezéseinek mûködését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat mûködését, ráadásul törvénysértõnek is minõsülhet. Robbanásveszélyes környezetek Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjármûvek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elõ, ami súlyos sérüléseket, sõt halált okozhat. Üzemanyagtöltõ-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az elõírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására 33

34 használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási mûveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthetõ jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelõ jármûvekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegõben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. Segélykérõ hívások Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva mûködik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció - például orvosi segélykérés - céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre. Segélykérés rádiótelefonon keresztül: 1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenõrizzük a megfelelõ térerõt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe. 2. A kijelzõ törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a vége gombot, ahányszor csak szükséges. 3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelõ hivatalos segélykérõszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyrõl függõen változhat. 4. Nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha bizonyos funkciók használatban vannak, elõször azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérõ hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz. Segélyhívás esetén a lehetõ legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Elõfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk. Hitelesítési információ (SAR) Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek. A mobileszköz egy rádió adó-vevõ készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet 34

35 alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül. A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendõ. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy mûködõ készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényezõ függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,64 W/kg. A tartozékok használata különbözõ SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitõl, valamint a hálózatok által használt sávszélességektõl függõen változhatnak. További SARinformációk érhetõk el a oldal lévõ termékinformációs oldalakon. 35

Felhasználói útmutató Nokia 6060. 9253712 1. kiadás

Felhasználói útmutató Nokia 6060. 9253712 1. kiadás Felhasználói útmutató Nokia 6060 9253712 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RH-97 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

A Nokia 2610 felhasználói kézikönyve. 9248224 1. kiadás

A Nokia 2610 felhasználói kézikönyve. 9248224 1. kiadás A Nokia 2610 felhasználói kézikönyve 9248224 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RH-86 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

Használati utasítás 9353918 1. kiadás

Használati utasítás 9353918 1. kiadás Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Használati utasítás

Részletesebben

Felhasználói útmutató 9353185 1. kiadás

Felhasználói útmutató 9353185 1. kiadás Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Felhasználói útmutató

Részletesebben

Felhasználói útmutató Nokia 6020. 9236483 3. kiadás

Felhasználói útmutató Nokia 6020. 9236483 3. kiadás Felhasználói útmutató Nokia 6020 9236483 3. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az RM-30 készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Felhasználói útmutató Nokia 7260. 9231787 3. kiadás

Felhasználói útmutató Nokia 7260. 9231787 3. kiadás Felhasználói útmutató Nokia 7260 9231787 3. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az RM-17 készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 2100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/527504

Az Ön kézikönyve NOKIA 2100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/527504 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 2100. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA 2100 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

A Nokia 2630 felhasználói kézikönyve. 9203580 2. kiadás HU

A Nokia 2630 felhasználói kézikönyve. 9203580 2. kiadás HU A Nokia 2630 felhasználói kézikönyve 9203580 2. kiadás HU 0434 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-298 jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 9352426 2. kiadás

Felhasználói kézikönyv 9352426 2. kiadás Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 9354326 1. kiadás

Felhasználói kézikönyv 9354326 1. kiadás Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 6680 http://hu.yourpdfguides.com/dref/822925

Az Ön kézikönyve NOKIA 6680 http://hu.yourpdfguides.com/dref/822925 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 6680. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA 6680 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 7110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/823058

Az Ön kézikönyve NOKIA 7110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/823058 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói útmutató a Nokia 7250i készülékhez 9356320 2. kiadás

Felhasználói útmutató a Nokia 7250i készülékhez 9356320 2. kiadás Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Felhasználói útmutató

Részletesebben

Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv 9213565 2. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 3 Használatbavétel 4 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 4 A SIM-kártya eltávolítása 4 Az akkumulátor töltése

Részletesebben

Nokia 7900 Prism Felhasználói útmutató

Nokia 7900 Prism Felhasználói útmutató Nokia 7900 Prism Felhasználói útmutató 9203851 1. kiadás, HU 0434 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-264 jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Szerelési útmutató

Felhasználói kézikönyv. Szerelési útmutató Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az RV-1 készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. 9238072/1. kiádas

Felhasználói kézikönyv. 9238072/1. kiádas Felhasználói kézikönyv 9238072/1. kiádas MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az RM-104 készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint

Részletesebben

Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv

Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a Nokia HS-12W kereskedelmi megnevezésû

Részletesebben

Nokia 6085 felhasználói útmutató

Nokia 6085 felhasználói útmutató Nokia 6085 felhasználói útmutató 9252163 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy az RM-198 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató

Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató 9356665 3 kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a TFE-4R megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek

Részletesebben

Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató

Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a HS-71W megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC

Részletesebben

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N72-5 0434 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy az RM-180 készülék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA BH-601. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA BH-601 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. Nokia N70-1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az RM-84 termék megfelel az alábbi tanácsi irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EC. A Megfelelõségi nyilatkozat

Részletesebben

Részletes felhasználói útmutató. 9356098 2. kiadás - HU

Részletes felhasználói útmutató. 9356098 2. kiadás - HU Részletes felhasználói útmutató 9356098 2. kiadás - HU Megfelelõségi nyilatkozat A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Corporation (Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland) hivatalos importõre

Részletesebben

Nokia 3120 classic Felhasználói útmutató

Nokia 3120 classic Felhasználói útmutató Nokia 3120 classic Felhasználói útmutató 9207809 6. kiadás, HU 0434 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-364, az RM-365 és az RM-366 jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ

Részletesebben

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk 9220823 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a CK-200 jelzésû termék megfelel

Részletesebben

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv 9217082 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A microsd-kártya behelyezése 5 Vegyük ki a microsd-kártyát

Részletesebben

Nokia LD-3W vezeték nélküli GPS-modul Használati útmutató 9246491/1

Nokia LD-3W vezeték nélküli GPS-modul Használati útmutató 9246491/1 Nokia LD-3W vezeték nélküli GPS-modul Használati útmutató 9246491/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION saját felelõsségére kijelenti, hogy az LD-3W készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253921/1

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253921/1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253921/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HS-26W jelû készülék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC

Részletesebben

MD-5W Nokia Bluetoothhangszórók 9200278/1

MD-5W Nokia Bluetoothhangszórók 9200278/1 MD-5W Nokia Bluetoothhangszórók 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200278/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az MD-5W jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1 BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 1 2 3 4 5 6 7 8 9220723/1 9 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-108 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Nokia 2220 slide - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2220 slide - Felhasználói kézikönyv Nokia 2220 slide - Felhasználói kézikönyv 3.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 3 Terméktámogatás 4 Kezdő lépések 4 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 4 Az akkumulátor töltése 5 Antenna 5 Fülhallgató

Részletesebben

Nokia 2690 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2690 - Felhasználói kézikönyv Nokia 2690 - Felhasználói kézikönyv 2. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A SIM-kártya eltávolítása 5 A microsd-kártya behelyezése 5 Vegyük

Részletesebben

Nokia X3-00 - Felhasználói kézikönyv. 1. kiadás

Nokia X3-00 - Felhasználói kézikönyv. 1. kiadás Nokia X3-00 - Felhasználói kézikönyv 1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Használatbavétel 6 A készülék gombjai és részei 6 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 7 A memóriakártya behelyezése

Részletesebben

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2 BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213528/2 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-104 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Felhasználói útmutató a vezeték nélküli mikrofonkaros fülhallgatóhoz (HS-4W) 9311711 1. kiadás

Felhasználói útmutató a vezeték nélküli mikrofonkaros fülhallgatóhoz (HS-4W) 9311711 1. kiadás Felhasználói útmutató a vezeték nélküli mikrofonkaros fülhallgatóhoz (HS-4W) 9311711 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy HS-4W termék megfelel

Részletesebben

HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 9207899/1

HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 9207899/1 HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 1 2 3 4 5 6 7 9207899/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-36W jelû készülék mindenben megfelel

Részletesebben

LPS-4 indukciós hurok Használati útmutató. 9354812 3. kiadás

LPS-4 indukciós hurok Használati útmutató. 9354812 3. kiadás LPS-4 indukciós hurok Használati útmutató 9354812 3. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION, kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a(z) LPS-4 készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Nokia 1680 classic - Felhasználói kézikönyv

Nokia 1680 classic - Felhasználói kézikönyv Nokia 1680 classic - Felhasználói kézikönyv 9208068 1. kiadás MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-394 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint

Részletesebben

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy az RM-43 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. A Megfelelõségi nyilatkozat

Részletesebben

Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv

Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a HF-6W termék megfelel

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia 215

Felhasználói kézikönyv Nokia 215 Felhasználói kézikönyv Nokia 215 1.0. kiadás HU Felhasználói kézikönyv Nokia 215 Tartalom Biztonságunk érdekében 3 Kezdő lépések 4 Gombok és részek 4 A SIM-kártya, az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Nokia C2 05 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C2 05 - Felhasználói kézikönyv Nokia C2 05 - Felhasználói kézikönyv 1.2. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A készülék gombjai és részei 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 6 A memóriakártya behelyezése

Részletesebben

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a RAL-2 készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv

Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv 1.0. kiadás 2 Biztonság Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat,

Részletesebben

Nokia C1-01/C1 02 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C1-01/C1 02 - Felhasználói kézikönyv Nokia C1-01/C1 02 - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Terméktámogatás 5 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A készülék gombjai és részei 6 Be-

Részletesebben

CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk

CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk 9211377 2. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-23 jelzésû termék megfelel

Részletesebben

Nokia 5230 - Felhasználói kézikönyv. 2.3. kiadás

Nokia 5230 - Felhasználói kézikönyv. 2.3. kiadás Nokia 5230 - Felhasználói kézikönyv 2.3. kiadás MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-588 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC

Részletesebben

BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató

BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató 1.1. kiadás 2 Bevezetés A fülhallgató ismertetése A BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgatóval zenét hallgathatunk, valamint kéz használata nélkül kezelhetjük

Részletesebben

Kezdő lépések. Nokia N70-1

Kezdő lépések. Nokia N70-1 Kezdő lépések Nokia N70-1 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek

Részletesebben

Nokia 2600 Classic - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2600 Classic - Felhasználói kézikönyv Nokia 2600 Classic - Felhasználói kézikönyv 9206705 1. kiadás MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-340 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint

Részletesebben

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RM-133 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. A Megfelelõségi nyilatkozat

Részletesebben

Kezdő lépések. Nokia N95-2. 1. kiadás HU

Kezdő lépések. Nokia N95-2. 1. kiadás HU Kezdő lépések Nokia N95-2 1. kiadás HU A készülék gombjai és részei (elöl) Típusszám: Nokia N95-2 A továbbiakban Nokia N95 8GB néven szerepel. 1 Fõkapcsoló 2 Választógombok a parancsok kijelöléséhez és

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Nokia N93i-1

Felhasználói útmutató. Nokia N93i-1 Felhasználói útmutató Nokia N93i-1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-156 jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia 230 Dual SIM

Felhasználói kézikönyv Nokia 230 Dual SIM Felhasználói kézikönyv Nokia 230 Dual SIM 1.1. kiadás HU Biztonságunk érdekében Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, illetve sértheti a helyi törvényeket

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA LD-4W http://hu.yourpdfguides.com/dref/2319991

Az Ön kézikönyve NOKIA LD-4W http://hu.yourpdfguides.com/dref/2319991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Nokia C2-00 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C2-00 - Felhasználói kézikönyv Nokia C2-00 - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 A telefon rövid bemutatása 5 A két SIM-kártyával rendelkező telefon 5 A készülék gombjai és részei 5 Kezdő lépések 6 A SIM-kártya

Részletesebben

Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató

Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az SU-8W készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

A Digitális medál I felhasználói kézikönyve. 9362378 1. kiadás

A Digitális medál I felhasználói kézikönyve. 9362378 1. kiadás A Digitális medál I felhasználói kézikönyve 9362378 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf. 392, mint a Nokia Mobile Phones hivatalos importõre a gyártó nevében saját

Részletesebben

A Nokia SU-5 Image Viewer használati utasítása. 9311073 1. kiadás

A Nokia SU-5 Image Viewer használati utasítása. 9311073 1. kiadás A Nokia SU-5 Image Viewer használati utasítása 9311073 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf. 392, mint a Nokia Mobile Phones (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland)

Részletesebben

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Bevezetés 3 A fülhallgató ismertetése 3 A Bluetooth funkció 3 Kezdő lépések 4 A készülék gombjai és részei 4 Az akkumulátor

Részletesebben

Médiaadat-tároló. Felhasználói kézikönyv

Médiaadat-tároló. Felhasználói kézikönyv Médiaadat-tároló Felhasználói kézikönyv MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a PD-1 készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA N93I-1 http://hu.yourpdfguides.com/dref/827765

Az Ön kézikönyve NOKIA N93I-1 http://hu.yourpdfguides.com/dref/827765 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

A Nokia Kaleidoszkóp I zsebben hordható képnézõ használati útmutatója. 9311543 1. kiadás

A Nokia Kaleidoszkóp I zsebben hordható képnézõ használati útmutatója. 9311543 1. kiadás A Nokia Kaleidoszkóp I zsebben hordható képnézõ használati útmutatója 9311543 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Mi, a NOKIA CORPORATION, saját felelõsségünkre kijelentjük, hogy az RX-11 termék megfelel

Részletesebben

Nokia 306 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 306 - Felhasználói kézikönyv Nokia 306 - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A készülék gombjai és részei 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 6 A memóriakártya behelyezése vagy

Részletesebben

Nokia E75 - Felhasználói kézikönyv. 3. kiadás

Nokia E75 - Felhasználói kézikönyv. 3. kiadás Nokia E75 - Felhasználói kézikönyv 3. kiadás 2009 Nokia. Minden jog fenntartva. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-412 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek,

Részletesebben

Nokia C6 01 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C6 01 - Felhasználói kézikönyv Nokia C6 01 - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 Használatbavétel 7 Gombok és alkatrészek 7 Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása 9 A billentyűzet és

Részletesebben

Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv 3.0. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 Kezdő lépések 7 Gombok és alkatrészek 7 Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása 9 A billentyűzet és a

Részletesebben

Felhasználói útmutató a PD-2 Nokia kameravakuhoz. 9232494 1. kiadás

Felhasználói útmutató a PD-2 Nokia kameravakuhoz. 9232494 1. kiadás Felhasználói útmutató a PD-2 Nokia kameravakuhoz 9232494 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a PD-2 termék megfelel az alábbi tanácsi irányelv

Részletesebben

Nokia E72 - Felhasználói kézikönyv. 5.1. kiadás

Nokia E72 - Felhasználói kézikönyv. 5.1. kiadás Nokia E72 - Felhasználói kézikönyv 5.1. kiadás MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-530 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC

Részletesebben

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Az áthúzott, kerekes szemétgyûjtõ-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyûjtõhelyre kell juttatni. A terméktõl ne háztartási

Részletesebben

Nokia E6 00 - Felhasználói kézikönyv

Nokia E6 00 - Felhasználói kézikönyv Nokia E6 00 - Felhasználói kézikönyv 2.0. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 Használatbavétel 7 A telefon gombjai és részei 7 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 10 A memóriakártya behelyezése

Részletesebben

A PC Suite telepítési útmutatója

A PC Suite telepítési útmutatója A PC Suite telepítési útmutatója Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Részletesebben

2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, az Nseries és az N77 a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett

2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, az Nseries és az N77 a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, az Nseries és az N77 a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése Tartalom 1. Bevezetés...1 2. Követelmények...1 3. A Nokia Connectivity Cable Drivers Telepítése...2 3.1 A telepítés előtt...2 3.2 A Nokia

Részletesebben

Nokia C6 00 Felhasználói útmutató

Nokia C6 00 Felhasználói útmutató Nokia C6 00 Felhasználói útmutató 2.2. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 A készülékről 5 Irodai alkalmazások 6 Hálózati szolgáltatások 6 Osztott memória 7 Mágnesek és mágneses mezők 7 Segítség keresése

Részletesebben

Nokia 900 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 900 - Felhasználói kézikönyv Nokia 900 - Felhasználói kézikönyv 1.0. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 6 Gombok és a készülék részei 6 A vissza, az indítás és a keresés gomb 7 A SIM-kártya behelyezése 8 A telefon

Részletesebben

28.10.99 S25-vung S25, ungar., A31008-H3100-A19-2-3A19. Kezelési útmutató

28.10.99 S25-vung S25, ungar., A31008-H3100-A19-2-3A19. Kezelési útmutató 28.10.99 S25-vung S25, ungar., A31008-H3100-A19-2-3A19 s Kezelési útmutató U1 28.10.99 S25-vung S25, ungar., A31008-H3100-A19-2-3A19 Áttekintés Oldalsó gombok A hangerõ beállítása/ Lapozás a menükben vagy

Részletesebben

Nokia DT-600 töltõállomás. 1.2. kiadás

Nokia DT-600 töltõállomás. 1.2. kiadás Nokia DT-600 töltõállomás 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. kiadás 8 9 10 11 2010 Nokia. Minden jog fenntartva. Bevezetés A Nokia DT-600 töltõállomás segítségével egyszerre öt kompatibilis készülék akkumulátorát tölthetjük

Részletesebben

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-412 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb

Részletesebben

Fontos biztonsági előírások

Fontos biztonsági előírások Az úton első a biztonság Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel. Fontos biztonsági előírások Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-247 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Részletesebben

ConCorde Raptor P67 Használati útmutató

ConCorde Raptor P67 Használati útmutató ConCorde Raptor P67 Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde Raptor P67 mobiltelefont választotta. A készülék porálló (IPX6), vízálló (IPX7), és ütésálló, akár 1,5 méteres sík felületű szabadesésnek

Részletesebben

TARTALOM. 16 Mobil egység 17 Bázisállomás (Calios A1) 18 Bázisállomás (Calios) 19 Kijelző ikonok és jelentésük

TARTALOM. 16 Mobil egység 17 Bázisállomás (Calios A1) 18 Bázisállomás (Calios) 19 Kijelző ikonok és jelentésük 04 Calios_hr 23.03.2007 14:20 Uhr Seite 2 TARTALOM 5-7 TUDNIVALÓ 5 Előszó 5 A használattal kapcsolatos tudnivalók 5-6 Biztonsági tudnivalók 7 örnyezetvédelmi tudnivalók 7 A csomagolás 7 Elemek és akkumulátorok

Részletesebben

GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ SIXTY

GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ SIXTY GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ SIXTY HU Tisztelt vásárló, Ön egy új generációs Sagemcom telefont vásárolt, köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával. A készülék gyártása során a lehet legnagyobb gondossággal

Részletesebben

DORO PRIMO 365 Használati útmutató

DORO PRIMO 365 Használati útmutató DORO PRIMO 365 Használati útmutató 1 1. Bal gyorsgomb: Belépés a főmenübe 2. Jobb gyorsgomb: Telefonkönyv megnyitása 3. Hívó gomb: Hívásindítás, hívásfogadás, belépés a híváslistába 4. Hívás vége: Hívás

Részletesebben

FAX Option Type 1027. Fax kézikönyv (kiegészítõ) <Alapvetõ funkciók> Felhasználói kézikönyv. www.drcopy.hu

FAX Option Type 1027. Fax kézikönyv (kiegészítõ) <Alapvetõ funkciók> Felhasználói kézikönyv. www.drcopy.hu FAX Option Type 1027 Felhasználói kézikönyv Fax kézikönyv (kiegészítõ) Zfgh130E.eps A termék használata elõtt olvassuk el gondosan ezt a kézikönyvet és tartsuk kéznél, hogy szükség

Részletesebben

Használati útmutató. Ventus B116

Használati útmutató. Ventus B116 Használati útmutató Ventus B116 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 5 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA... 6 A CSOMAG TARTALMA... 6 A TELEFON KEZELSZERVEI (ÁTTEKINT ÁBRA)...

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM910

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM910 Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM910 Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon (+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

MODEM OPTIONS for Nokia 7650. Copyright 2002 Nokia. Minden jog fenntartva 9354497 Issue 1

MODEM OPTIONS for Nokia 7650. Copyright 2002 Nokia. Minden jog fenntartva 9354497 Issue 1 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Minden jog fenntartva 9354497 Issue 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS...3 2. A MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 TELEPÍTÉSE...3 3. A TELEFON KIVÁLASZTÁSA

Részletesebben

ConCorde EasyPhone 10 Használati útmutató

ConCorde EasyPhone 10 Használati útmutató ConCorde EasyPhone 10 Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde EasyPhone 10 mobiltelefont választotta. A telefont kamera, FM rádió, zseblámpa, hangrögzítő, zene lejátszó és hosszú üzemidejű akkumulátor

Részletesebben

Rádió adóvevő, MT 600-as modell

Rádió adóvevő, MT 600-as modell Rádió adóvevő, MT 600-as modell MAGYAR 1 10 9 2 3 4 1. Antenna 2. Külső hangszóró/mikrofon/ Töltő aljzat 3. Üzemmód/Be- és kikapcsoló gomb 4. Billentyűzár gomb 5. Csatornaválasztó gombok 6. Hangszóró/Mikrofon

Részletesebben

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tartalomjegyzék Első lépések... 5 Összeszerelés... 5 A telefon bekapcsolása... 5 A telefonszoftver súgója... 7 Az akkumulátor feltöltése... 7 A telefon áttekintése... 8 A menürendszer áttekintése... 10

Részletesebben

Kezelési útmutató myphone Halo 2

Kezelési útmutató myphone Halo 2 Kezelési útmutató myphone Halo 2 1 Köszönjük, hogy készülékünket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. myphone HALO 2 900/1800 MHz GSM hálózatokon működik. Nagy gombok, jól

Részletesebben