Médiaadat-tároló. Felhasználói kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Médiaadat-tároló. Felhasználói kézikönyv"

Átírás

1 Médiaadat-tároló Felhasználói kézikönyv

2 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a PD-1 készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek. A Megfelelõségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a címen. Copyright 2004 Nokia. Minden jog fenntartva. A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthetõ és nem tárolható a Nokia elõzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze. A Nokia semmilyen körülmények között nem tehetõ felelõssé adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, közvetett, vagy valami következményeként bekövetkezett kárért, akárhogyan is történt. A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetõségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, elõzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot. A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedõnél. 2. kiadás HU

3 A biztonságos használat érdekében Olvassa el az alábbi egyszerû útmutatásokat. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sõt törvénysértõ lehet. Mindezekrõl a kézikönyvben további információt is talál. SZAKSZERÛ JAVÍTÁS A készüléket csak képzett szakemberek javíthatják. TARTOZÉKOK ÉS ELEMEK Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon. Ne csatlakoztasson nem kompatibilis kiegészítõket. CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ Más készülékekhez való csatlakoztatás elõtt a biztonsági elõírások megismerése érdekében olvassa el a másik készülék ismertetõjét is. Ne csatlakoztasson nem kompatibilis kiegészítõket. VÍZÁLLÓSÁG Az eszköz nem vízálló, ezért mindig tartsa szárazon. BIZTONSÁGI MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE Fontosabb adatairól mindig készítsen biztonsági másolatot. SZELLÕZÉS Biztosítsa a Médiaadat-tároló megfelelõ szellõzését. Ne fedje le a Médiaadattárolót. Ne helyezze a Médiaadat-tárolót hõt kibocsátó készülékre. Ne helyezze a Médiaadat-tárolót nyílt láng, például égõ gyertya közelébe. A TÁPEGYSÉG CSATLAKOZÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE Csak akkor húzza ki a tápcsatlakozót a Médiaadat-tárolóból, ha a készülék ki van kapcsolva, és a készenléti jelzõfény pirosan világít. 3

4 Tartalom 1. Bevezetés...6 Médiaadat-tároló...6 Távirányító...8 Szöveg bevitele a távirányítóval Használatba vétel...9 A Médiaadat-tároló csatlakoztatása a televízióhoz...9 A Médiaadat-tároló bekapcsolása A Médiaadat-tároló használata Mobiltelefonról származó fájlok tárolása...11 Digitális fényképezõgéprõl származó fájlok tárolása...13 Memóriakártyáról származó fájlok tárolása...14 Fájlok megtekintése...15 Képek szerkesztése...16 A Médiaadat-tároló rendezése...17 Új mappa létrehozása Fájlok áthelyezése és másolása új mappába Fájlok és mappák rendezése...17 Fájlok és mappák átnevezése Fájlok és mappák eltávolítása...18 Fájlok és mappák keresése Fájl vagy mappa adatainak megtekintése Megjegyzések hozzárendelése képekhez Diavetítés beállítása...19 Fájlok biztonsági mentése CD-re...20 Fájlok küldése a Médiaadat-tárolóról mobiltelefonra...20 A Bluetooth-kapcsolat áttekintése Képek nyomtatása...23 Csatlakoztatás számítógéphez Beállítások megadása Telefonalkalmazások Telefonalkalmazás telepítése...26 A telefon használata távirányítóként...26 Az Üzenettároló alkalmazás használata...27 Telefonalkalmazások eltávolítása

5 6. Hibaelhárítás Kezelés és karbantartás Mûszaki adatok

6 Bevezetés 1. Bevezetés A Médiaadat-tároló alkalmas kompatibilis mobiltelefonról vagy digitális fényképezõgéprõl származó digitális képek, videoklipek és üzenetek tárolására, valamint azok módosítására és rendszerezésére, illetve tévéképernyõn való megjelenítésére. A támogatott eszközök és fájlformátumok listáját lásd: Mûszaki adatok, 33. oldal. A Médiaadat-tároló értékesítési csomagjában az alábbiak találhatók: a Médiaadat-tároló a távirányító AAA típusú elemek a távirányítóhoz a tápegység egy RCA-kábel egy SCART-adapter ez a felhasználói kézikönyv Médiaadat-tároló A Médiaadat-tároló elõlapján az alábbiak találhatók: 1. ábra Memóriakártya-foglalat (1) Infravörös port a távirányítóval való kapcsolathoz (2) Infravörös port az infravörös kapcsolatot használó telefonokkal való kapcsolathoz (3) 6

7 Bevezetés Készenléti jelzõfény (4) Bekapcsológomb (5) A Médiaadat-tároló hátlapján az alábbiak találhatók: 2. ábra NTSC/PAL-kapcsoló a használt tévészabvány kiválasztásához (1) USB-eszközcsatlakozó a számítógéppel való kapcsolathoz (2) USB-gazdacsatlakozó a digitális fényképezõgép, a CD-író, a külsõ memóriakártya-olvasó vagy más USB-rendszerû adattároló eszköz csatlakoztatásához (3) RCA-csatlakozó (4) Tápcsatlakozó (5) A Médiaadat-tároló oldallapján az alábbiak találhatók: 3. ábra Menü gomb (1) a fõ nézet megnyitásához. Választógombok (2) a képernyõ bal alsó vagy jobb alsó sarkában megjelenõ parancs kiválasztásához. Navigációs gombok (3) a képernyõn belüli lépkedéshez, illetve elemek kijelöléséhez vagy megnyitásához. 7

8 Bevezetés Távirányító A Médiaadat-tároló az értékesítési csomagban található távirányítóval együtt használható. 4. ábra Jelölõgomb (1) fájlok vagy mappák kijelöléséhez, illetve a szövegbeviteli menü megnyitásához. Menü gomb (2) a fõ nézet megnyitásához. Törlés gomb (3) fájlok, mappák vagy szövegrészek törléséhez. Választógombok (4) a képernyõ bal alsó vagy jobb alsó sarkában megjelenõ parancs kiválasztásához. Betûk és számjegyek beírására szolgáló gombok (5). Navigációs gomb (6) a képernyõn belüli lépkedéshez, amelynek megnyomásával elemek jelölhetõk ki vagy nyithatók meg. Infravörös port (7) a távirányítót a Médiaadat-tároló infravörös portjára kell irányítani. Bekapcsológomb (8) a Médiaadat-tároló be- és kikapcsolásához. A távirányító gombjainak lezárásához nyomja meg a bal oldali választógombot, majd a * gombot. A lezárás feloldásához nyomja meg a bal oldali választógombot, majd a * gombot. 8

9 Használatba vétel Szöveg bevitele a távirányítóval Nyomja meg a megfelelõ karakterbeviteli gombot többször egymás után a kívánt karakter megjelenéséig. Az egyes karakterbeviteli gombok több karakter bevitelére is alkalmasak, mint amennyi a gombon fel van tüntetve. Ha az éppen beírt és a következõ beírandó betû is ugyanahhoz a gombhoz tartozik, várja meg a kurzor megjelenését, és csak azután nyomja meg újra a gombot. Ha elhibázna egy betût, a Törlés gombbal törölheti azt. Nagybetûk beírásához nyomja meg a jelölõgombot, majd válassza a Nagybetûs írásmód lehetõséget. Kisbetûk beírásához nyomja meg újra a jelölõgombot, majd válassza a Kisbetûs írásmód lehetõséget. Számjegy beírásához nyomja meg a jelölõgombot, majd válassza a Számjegyes írásmód lehetõséget. Szóközt a 0 gomb megnyomásával lehet beírni. A leggyakoribb írásjelek az 1 gombhoz tartoznak. A speciális karakterek listája a * gomb megnyomásával hívható elõ. Lapozzon a kívánt karakterre, majd válassza a Kiválasztás lehetõséget. 2. Használatba vétel A Médiaadat-tároló csatlakoztatása a televízióhoz Megjegyzés: A kábelek csatlakoztatása, illetve a csatlakozás bármilyen módosítása elõtt mindig kapcsolja ki a készüléket és szüntesse meg annak áramellátását. 1 Csatlakoztassa az RCA-kábelt a Médiaadat-tároló hátlapján található RCA-csatlakozóhoz. Lásd: 5. ábra, 10. oldal. Csatlakoztassa a kábel sárga színû videocsatlakozóját a Médiaadattároló sárga színû videocsatlakozójába, a kábel fehér és piros színû audiocsatlakozóját pedig a Médiaadat-tároló fehér és piros audiocsatlakozójába. 9

10 Használatba vétel 2 Az RCA-kábel másik végét csatlakoztassa a tévékészülék RCAcsatlakozójába, vagy ha szükséges, az RCA-kábelt a SCART-adapter segítségével csatlakoztassa a tévé SCART-bemenetéhez. Csatlakoztassa a kábel sárga színû videocsatlakozóját a tévékészülék videocsatlakozójába, a kábel fehér és piros színû audiocsatlakozóját pedig a tévé audiocsatlakozóiba. Részletes leírást a televízió kézikönyvében talál. 3 Csatlakoztassa a tápegységet a Médiaadat-tároló tápcsatlakozójába, majd dugja be a fali táphálózati aljzatba. 5. ábra 4 A készenléti jelzõfény zölden villog. Várjon, amíg a Médiaadat-tároló készenléti módba kerül, és a készenléti jelzõfény pirosra vált. 5 Kapcsolja be a tévékészüléket, és válassza ki a megfelelõ bemeneti csatornát. Részletes leírást a tévé kézikönyvében talál. A Médiaadat-tároló bekapcsolása 1 Helyezze be az elemeket a távirányítóba. 2 Nyomja meg a távirányítón a bekapcsológombot a Médiaadat-tároló bekapcsolásához. A készenléti jelzõfény zölden villog, ha a Médiaadat-tároló be van kapcsolva. 3 A navigációs gomb segítségével válassza ki a kívánt nyelvet a listáról, majd a bal oldali választógomb megnyomásával válassza az OK lehetõséget. 10

11 A Médiaadat-tároló használata 4 A távirányító karakterbeviteli gombjaival állítsa be a dátumot, majd válassza az OK lehetõséget. 5 A távirányító karakterbeviteli gombjaival állítsa be az aktuális idõt, majd válassza az OK lehetõséget. Most már használhatja a Médiaadat-tárolót. Ha a tévékészüléken gyenge a képminõség, ellenõrizze, hogy a Médiaadat-tároló hátlapján az NTSC/PAL-kapcsoló a tévékészülék szabványának megfelelõ állásban legyen. (Lásd: 2. ábra, 7. oldal). Ha megváltoztatja a kapcsoló állását, a módosítás után indítsa újra a Médiaadat-tárolót. A Médiaadat-tároló kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. A készenléti jelzõfény zölden villog, majd pirosra vált; ez jelzi, hogy a Médiaadat-tároló készenléti módban van. Fontos: Csak akkor húzza ki a tápcsatlakozót a Médiaadattárolóból, ha a készülék ki van kapcsolva, és a készenléti jelzõfény pirosan világít. Ha valamely mûvelet közben húzza ki a tápcsatlakozót, a fájlok megsérülhetnek, és a Médiaadattároló következõ bekapcsolásakor a készülék elvégzi a fájlrendszer ellenõrzését. 3. A Médiaadat-tároló használata Mobiltelefonról származó fájlok tárolása Egy kompatibilis mobiltelefonról képeket, videoklipeket és hangfájlokat másolhat át a Médiaadat-tárolóra. Bizonyos készülékekrõl (például Nokia 6630-as, Nokia 6670-es, Nokia 3650-es, Nokia 3660-es, Nokia 6600-as, Nokia 7610-es és Nokia 7650-es telefon, valamint Nokia N-Gage játékgép) szöveges- és multimédia üzenetek is átmásolhatók. A szerzõi jogvédelem egyes esetekben tiltja a képek, és más tartalom másolását, módosítását vagy továbbítását. 11

12 A Médiaadat-tároló használata Fájlok továbbítása a Médiaadat-tárolóra infravörös kapcsolaton keresztül: 1 Állítsa a telefon infravörös portját a Médiaadat-tároló infravörös portjával szembe. 2 A telefonon jelölje ki a Médiaadat-tárolóra küldendõ fájlokat. 3 Küldje át a fájlokat infravörös kapcsolaton keresztül. Az átvitt fájlok a Médiaadat-tároló Bejövõ mappájában tárolódnak. Megjegyzés: Ha a fájlok átvitele nem sikerül, szüntesse meg a mobiltelefon infravörös kapcsolatát, majd ismételje meg a mûveletet. Fájlok átvitele a Médiaadat-tárolóra Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül: 1 Kapcsolja be a Médiaadat-tároló Bluetooth funkcióját. A Bluetooth elsõ használatbavételekor válassza az Opciók > Speciális > Beállítások lehetõséget, majd a Bluetooth elemet. Válassza a Bluetooth > Módosítás lehetõséget, és állítsa a Bluetooth-funkciót Be értékre. Válassza a Jelszó > Módosítás lehetõséget, majd adja meg a 4 számjegybõl álló jelszót a Médiaadat-tárolóhoz. A jelszó alapbeállítása: A telefonon jelölje ki a Médiaadat-tárolóra küldendõ fájlokat, és küldje át azokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül. 3 Az elérhetõ Bluetooth-eszközök listájáról válassza a Nokia Médiaadat-tároló lehetõséget, és ha a rendszer kéri, adja meg a Médiaadat-tároló jelszavát. Az átvitt fájlok a Médiaadat-tároló Bejövõ mappájában tárolódnak. Egyszerre mindig csak egy Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Az adatok küldésének vagy fogadásának sikeres befejezése után a rendszer automatikusan bontja a Bluetooth-kapcsolatot. 12

13 A Médiaadat-tároló használata Digitális fényképezõgéprõl származó fájlok tárolása Egy kompatibilis digitális fényképezõgéprõl vagy más kompatibilis USBrendszerû adattároló eszközrõl képeket, videoklipeket és hangfájlokat másolhat át a Médiaadat-tárolóra. Megjegyzés: A kábelek csatlakoztatása, illetve a csatlakozás bármilyen módosítása elõtt mindig kapcsolja ki a készüléket és szüntesse meg annak áramellátását. 1 Csatlakoztassa a digitális fényképezõgép USB-adapterét a Médiaadat-tároló USB-csatlakozójába. (Lásd: 2. ábra, 7. oldal.) 2 Kapcsolja be a digitális fényképezõgépet. A Médiaadat-tároló fõ nézetének USB mappájában megjelenik a digitális fényképezõgép tartalma. 3 Lapozzon az USB mappára és megnyitásához nyomja meg a navigációs gombot. 4 Jelölje ki a Médiaadat-tárolóra átmásolni kívánt fájlt. Ha több fájlt szeretne átvinni, lapozzon a fájlokhoz, és nyomja meg a jelölõgombot. 5 Válassza az Opciók > Szervezés > Másolás mappába lehetõséget. 6 Nyissa meg a mappát, amelybe a kijelölt fájlokat másolni szeretné, lapozzon a Másolás ide elemre, majd válassza a Másolás lehetõséget. Az átviteli idõ függ a fájlok méretétõl. Ha új mappát kíván létrehozni a fájlok számára, válassza az Új mappa lehetõséget, adja meg a mappa nevét a karakterbeviteli gombokkal, lapozzon a Másolás ide elemre, és válassza az OK > Másolás lehetõséget. Fontos: A fájlátvitel befejezése elõtt ne szüntesse meg a digitális fényképezõgép vagy az egyéb USB-rendszerû adattároló eszköz csatlakoztatását. Ha egy mûvelet közben szünteti meg a digitális fényképezõgép vagy az egyéb USBrendszerû adattároló eszköz csatlakoztatását, megsérülhetnek a fájlok. 13

14 A Médiaadat-tároló használata A digitális fényképezõgép vagy az egyéb USB-rendszerû adattároló eszköz kézikönyvében részletes leírást talál az eszköz használatáról és más eszközökhöz való csatlakoztatásáról. Memóriakártyáról származó fájlok tárolása Egy kompatibilis memóriakártyáról képeket, videoklipeket és hangfájlokat másolhat át a Médiaadat-tárolóra. Nem kompatibilis memóriakártya használata esetén megsérülhet az eszköz és a memóriakártya, valamint az azon tárolt adatok is. A kompatibilis memóriakártyák ismertetését lásd: Mûszaki adatok, 33. oldal. A Médiaadat-tároló kompatibilis külsõ memóriakártya-olvasóval is használható. A külsõ memóriakártya-olvasó csatlakoztatásának ismertetését lásd: Digitális fényképezõgéprõl származó fájlok tárolása, 13. oldal. 1 Helyezze be a memóriakártyát a Médiaadat-tároló elején található foglalatba. A memóriakártyát úgy helyezze be, hogy jobbra legyen a levágott sarka. 6. ábra A Médiaadat-tároló fõ nézetének Memóriakártya mappájában megjelenik a memóriakártya tartalma. 2 Lapozzon a Memóriakártya mappára és megnyitásához nyomja meg a navigációs gombot. 3 Jelölje ki a Médiaadat-tárolóra átmásolni kívánt fájlt. Ha több fájlt szeretne átvinni, lapozzon az egyes fájlokra, és nyomja meg a jelölõgombot. 4 Válassza az Opciók > Szervezés > Másolás mappába lehetõséget. 14

15 A Médiaadat-tároló használata 5 Nyissa meg a mappát, amelybe a kijelölt fájlokat másolni szeretné, lapozzon a Másolás ide elemre, majd válassza a Másolás lehetõséget. Ha új mappát kíván létrehozni a fájlok számára, válassza az Új mappa lehetõséget, adja meg a mappa nevét a karakterbeviteli gombokkal, lapozzon a Másolás ide elemre, és válassza az OK > Másolás lehetõséget. Fontos: A fájlátvitel befejezése elõtt ne vegye ki a memóriakártyát a Médiaadat-tárolóból. Ha mûködés közben veszi ki a memóriakártyát, megsérülhetnek a fájlok. Fájlok megtekintése 1 Lapozzon a fájlt tartalmazó mappára és megnyitásához nyomja meg a navigációs gombot. 2 Jelölje ki a fájlt és megnyitásához nyomja meg a navigációs gombot. A mappa elõzõ vagy következõ fájlja a navigációs gomb bal vagy jobb oldali részének megnyomásával nyitható meg. A képfájl megnyitásakor a Médiaadat-tároló elõkészíti azt a megjelenítéshez. Ez némi idõt vehet igénybe, és csak a kép vagy mappa elsõ megnyitásakor történik. A multimédia üzenetek néha több lapból állnak. A következõ lap megtekintéséhez nyomja meg a vezérlõgomb lefelé mutató részét. Ha a multimédia üzenetek mellékletet is tartalmaz, válassza az Opciók > Mellékletek megtekintése lehetõséget. A tévé képernyõjén megjelenített fájlok esetében az azokhoz tartozó parancsok egy idõ múlva eltûnnek a képernyõrõl. A parancsok továbbra is elérhetõk maradnak, és a választógombok segítségével vezérelheti a Médiaadat-tárolót. Az MJPEG-formátumú videoklip megtekinthetõ formátumba való átalakítása hosszabb ideig is eltarthat. A mûvelet szüneteltethetõ az addig feldolgozott adatok elvesztése nélkül. A feldolgozás elõrehaladását a videoklip ikon mutatja. 15

16 A Médiaadat-tároló használata Képek szerkesztése A megnyitott kép szerkesztési lehetõségeit az Opciók lehetõség választásával hívhatja elõ. Jelölje ki a kívánt lehetõséget, és nyomja meg a navigációs gombot. Szerkesztéskor a kép az eredetinél kisebb felbontású lesz. Az eredeti nagy felbontású kép megõrzése érdekében a szerkesztett képet másik néven mentse. Válassza az Opciók > Mentés másként lehetõséget, és írja be az új nevet a távirányító karakterbeviteli gombjainak használatával. Elforgatás a kép elforgatása balra vagy jobbra. Az elforgatás a megfelelõ karakterbeviteli gombok (0 és #) segítségével is végrehajtható. Nagyítás a kép nagyítása. Kicsinyítéshez használja az Opciók > Kicsinyítés lehetõséget. A nagyítás vagy a kicsinyítés a megfelelõ karakterbeviteli gombok (* és 1) segítségével is végrehajtható. A nagyított kép egy részét a Szerkesztés > Levágás parancs választásával külön is mentheti. Szerkesztés válassza ki a kívánt lehetõséget: Automatikus beállítás a kép automatikus beállítása. Fényerõ/Kontraszt a navigációs gomb segítségével állítsa be a fényerõt és a kontrasztot, majd az OK lehetõséget választva érvényesítse a módosításokat. Élesség a navigációs gomb segítségével állítsa be az élességet, majd az OK lehetõséget választva érvényesítse választását. Vörösszem-effektus csökkentése a navigációs gombbal vigye a kurzort a képen a vörös szem fölé, majd nyomja meg a Kiválasztás lehetõséget. A navigációs gomb balra és jobbra nyilával karikázza be a vörös szemet, majd nyomja meg a Kiválasztás gombot. Hozzáadás válassza ki a kívánt lehetõséget: Keret hozzáadása válassza ki a képhez a kívánt keretet, majd nyomja meg a navigációs gombot. 16

17 A Médiaadat-tároló használata Szöveg hozzáadása a képhez a kívánt szöveget a távirányító karakterbeviteli gombjaival írhatja be. Válassza a Tovább lehetõséget, állítsa be a szöveg méretét és színét, majd válassza a Befejezés lehetõséget. Megjegyzések hozzáadása megjegyzés felvétele a képhez. A megjegyzések megtekintéséhez válassza az Opciók > Megjegyzések megtekintése lehetõséget, vagy nyomja meg a 9 gombot. A Médiaadat-tároló rendezése Új mappa létrehozása 1 Válassza az Opciók > Új mappa lehetõséget. 2 Adja meg a mappa nevét a távirányító karakterbeviteli gombjai segítségével, majd válassza az OK lehetõséget. Fájlok áthelyezése és másolása új mappába 1 Lapozzon az áthelyezni kívánt fájlhoz. Ha több fájlt szeretne áthelyezni, lapozzon a fájlokhoz, és nyomja meg a jelölõgombot. 2 Válassza az Opciók > Szervezés > Áthelyezés mappába lehetõséget. Ha a kijelölt fájlokat másolni szeretné egy másik mappába, a Másolás mappába lehetõséget válassza. 3 Nyissa meg azt a mappát, amelybe a kijelölt fájlokat másolni szeretné, lapozzon az Áthelyezés ide/másolás ide elemre, majd válassza az Áthelyezés/Másolás lehetõséget. Ha új mappát kíván létrehozni a fájlok számára, válassza az Új mappa lehetõséget, adja meg a mappa nevét a karakterbeviteli gombokkal, lapozzon az Áthelyezés ide/másolás ide elemre, és válassza az OK > Áthelyezés/Másolás lehetõséget. Nem helyezhet át CD-lemezen vagy PTP-protokollt (Picture Transfer Protocol) használó digitális fényképezõgépen található fájlokat. Fájlok és mappák rendezése 1 Válassza az Opciók > Rendezés lehetõséget. 17

18 A Médiaadat-tároló használata 2 A fájlokat és a mappákat az alábbi módokon rendezheti: dátum szerint a fájlok vagy mappák rendezése idõrendben, a legrégebbitõl a legújabb felé haladva. név szerint rendezés ábécésorrendben. típus szerint rendezés a különbözõ fájltípusok szerint csoportosítva. kézzel jelölje ki a kívánt fájlt vagy mappát, a navigációs gombbal vigye a kurzort a kívánt helyre, majd válassza az OK lehetõséget. Fájlok és mappák átnevezése 1 Jelölje ki a kívánt fájlt vagy mappát, és válassza az Opciók > Szervezés > Átnevezés lehetõséget. 2 Adja meg az új nevet a karakterbeviteli gombok segítségével, majd válassza az OK lehetõséget. Nem nevezhet át CD-lemezen vagy PTP-protokollt (Picture Transfer Protocol) használó digitális fényképezõgépen található fájlokat. Fájlok és mappák eltávolítása 1 Jelölje ki az eltávolítani kívánt fájlt vagy mappát. Ha több fájlt szeretne törölni, lapozzon a fájlokhoz, és nyomja meg a jelölõgombot. 2 Válassza az Opciók > Szervezés > Törlés lehetõséget. 3 A törlés megerõsítését kérõ üzenetben válassza az Igen lehetõséget. Nem törölhet CD-lemezen vagy PTP-protokollt (Picture Transfer Protocol) használó digitális fényképezõgépen található fájlokat. Fájlok és mappák keresése 1 Válassza az Opciók > Keresés lehetõséget. 2 Adja meg a keresési kulcsszavakat és/vagy a fájl dátumát, majd válassza az OK lehetõséget. 18

19 A Médiaadat-tároló használata A Médiaadat-tároló a kulcsszavakat a fájlok és a mappák nevében, a megjegyzésekben és az üzenetek szövegében keresi. A keresés nem tesz különbséget a kis- és nagybetûk között. Szótöredékekre is lehet keresni. A dátum bevitelére szolgáló mezõbe beírhatja keresési szempontnak csak az évet (ha egy adott évben mentett fájlokat keres), az évet és a hónapot, illetve a dátumtartomány kezdõ vagy záró dátumát. Fájl vagy mappa adatainak megtekintése Jelölje ki a kívánt fájlt vagy mappát, és válassza az Opciók > Speciális > Adatok megjelenítése lehetõséget. Megjegyzések hozzárendelése képekhez 1 Jelölje ki a kívánt képet, és válassza az Opciók > Speciális > Megjegyzés hozzáadása lehetõséget. 2 Írja be megjegyzését a karakterbeviteli gombok segítségével, majd válassza az OK lehetõséget. A megjegyzés megtekintéséhez válassza az Opciók > Speciális > Megjegyzés megtekintése lehetõséget. Diavetítés beállítása A fájlok diavetítés formájában is megjeleníthetõk. 1 Nyissa meg a diavetítésben szerepeltetni kívánt fájlokat tartalmazó mappát. 2 Válassza az Opciók > Speciális > Diavetítés lehetõséget. A Médiaadat-tároló elkezdi a mappa tartalmának megjelenítését. A diavetítés szüneteltetéséhez válassza az Opciók > Diavetítés szüneteltetése lehetõséget. A diavetítés megállításához válassza a Leállítás lehetõséget. A fájlok diavetítésben való megjelenítési idejének megadását lásd: Beállítások megadása, 24. oldal. 19

20 A Médiaadat-tároló használata Fájlok biztonsági mentése CD-re A Médiaadat-tárolón található fájlokról egy kompatibilis CD-író segítségével biztonsági másolatot készíthet CD-re. Megjegyzés: A kábelek csatlakoztatása, illetve a csatlakozás bármilyen módosítása elõtt mindig kapcsolja ki a készüléket és szüntesse meg annak áramellátását. 1 Csatlakoztassa a kompatibilis CD-írót a Médiaadat-tároló hátlapján található USB-csatlakozóhoz. (Lásd: 2. ábra, 7. oldal.) 2 Válassza az Opciók > Speciális > CD írása lehetõséget. 3 Válassza az Indítás lehetõséget, lapozzon a kívánt fájlokra vagy mappákra, és mindegyiknél válassza az Opciók > Hozzáadás lehetõséget. 4 Válassza az Opciók > A kijelölt tételek jóváhagyása lehetõséget, és ellenõrizze a CD-re írandó adatokat. A kijelölt tételek módosításához válassza az Opciók > A kijelölt tételek módosítása lehetõséget. 5 A tételek megfelelõ összeállítása után válassza az Opciók > CD írása lehetõséget. Mielõtt egy adott fájlt törölne a Médiaadat-tárolóból, gyõzõdjön meg arról, hogy a fájl biztonsági másolatát sikeresen rögzítette-e a CD-re. A CD-lemez tartalmának megtekintéséhez csatlakoztassa a CD-írót a Médiaadat-tároló USB-csatlakozójához, majd nyissa meg a Médiaadattároló USB mappáját. A CD-lemez tartalmát nem módosíthatja és nem törölheti a Médiaadat-tárolóval. Elõfordulhat, hogy nem tudja kivenni a CD-lemezt a CD-íróból, amíg az USB mappát megnyitva tartja a Médiaadat-tárolóval. Az USB mappát bezárhatja, ha megnyomja a menü gombot a távirányítón. Fájlok küldése a Médiaadat-tárolóról mobiltelefonra Ha szöveges vagy multimédia-üzenetet küld a Médiaadat-tárolóról egy mobiltelefonra, az üzeneteket csak azon a telefonon lehet megnyitni, amelyrõl eredetileg a Médiaadat-tárolóra küldte azokat. 20

21 A Médiaadat-tároló használata Fájlok küldése mobiltelefonra infravörös kapcsolaton keresztül: 1 Állítsa a telefon infravörös portját a Médiaadat-tároló infravörös portjával szembe (lásd: 1. ábra, 6. oldal), majd aktiválja az infravörös kapcsolatot a telefonon. 2 A Médiaadat-tárolón jelölje ki a telefonra küldendõ fájlokat. Ha több fájlt szeretne elküldeni, lapozzon a fájlokhoz, és nyomja meg a jelölõgombot. 3 Válassza az Opciók > Küldés elemet, majd válassza az infravörös kapcsolat lehetõségét. Elõfordulhat, hogy a rendszer felajánlja a kép méretének csökkentését. Ha késõbb multimédia-üzenetben szeretné elküldeni a képet a telefonról, válassza most az Igen lehetõséget. A multimédia üzenetekben nem továbbíthatók túlságosan nagy méretû képek. Fájlok küldése mobiltelefonra Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül: 1 A Médiaadat-tárolóban jelölje ki a telefonra küldendõ fájlokat. Ha több fájlt szeretne elküldeni, lapozzon a fájlokhoz, és nyomja meg a jelölõgombot. 2 Válassza az Opciók > Küldés elemet, majd válassza a Bluetoothkapcsolat lehetõségét. 3 A Médiaadat-tároló keresni kezdi a közelben található Bluetootheszközöket. A közelben található, Bluetooth-kapcsolatra alkalmas készülékek egyenként megjelennek a képernyõn. Ha korábban már keresett Bluetooth-kapcsolatra alkalmas készülékeket, akkor elõször az akkor azonosított készülékek listája jelenik meg. Új kereséshez válassza a További készülékek lehetõséget. 4 Jelölje ki a kívánt telefont, majd válassza a Kiválasztás lehetõséget. 5 Adja meg a jelszót a telefonhoz, ha a rendszer kéri azt. Elõfordulhat, hogy a rendszer felajánlja a kép méretének csökkentését. Ha késõbb multimédia-üzenetben szeretné elküldeni a képet 21

22 A Médiaadat-tároló használata a telefonról, válassza most az Igen lehetõséget. A multimédia üzenetekben nem továbbíthatók túlságosan nagy méretû képek. Egyszerre mindig csak egy Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Az adatok küldésének vagy fogadásának sikeres befejezése után a rendszer automatikusan bontja a Bluetooth-kapcsolatot. A Bluetooth-kapcsolat áttekintése A Bluetooth vezeték nélküli technológia vezeték nélküli kapcsolat kialakítására alkalmas, egymástól 10 méternél kisebb távolságra levõ készülékek között. Mivel a Bluetooth-kapcsolatnál a készülékek rádióhullámok segítségével kommunikálnak, a Médiaadat-tárolónak és a másik készüléknek nem feltétlenül kell egymással szemben elhelyezkednie. A két készülék nem lehet 10 méternél távolabb egymástól, bár a kapcsolatot még ekkor is megzavarhatják akadályok (például falak) vagy egyéb, interferenciát okozó elektronikus készülékek. Párosítás Bluetooth-készülékkel: A párosítás a hitelesítés egy formája. A Bluetooth-készülékek felhasználói megállapodnak egy közös jelszóban, és a párosításhoz ugyanazt a jelszót használják mindkét készüléken. 1 Válassza az Opciók > Speciális > Beállítások lehetõséget, majd a Bluetooth > Párosított készülékek elemet. 2 Válassza az Opciók > Új párosított készülék lehetõséget. A Médiaadat-tároló keresni kezdi a közelben található Bluetoothkészülékeket. Ha korábban már keresett Bluetooth-készülékeket, akkor elõször az akkor megtalált készülékek listája jelenik meg. Új kereséshez válassza a További készülékek lehetõséget. 3 Lapozzon a párosítani kívánt készülékhez, majd válassza a Kiválasztás lehetõséget. 4 Adja meg a jelszót a készülékhez, amikor a rendszer kéri azt. A készülék felkerül a párosított készülékek listájára. 22

23 A Médiaadat-tároló használata Rövid név hozzárendelése a párosított készülékhez: A rövid név alapján késõbb könnyebben tudja azonosítani az adott készüléket. A név a Médiaadat-tároló memóriájában tárolódik, és mások számára nem látható. 1 Válassza az Opciók > Speciális > Beállítások lehetõséget, majd a Bluetooth > Párosított készülékek elemet. 2 Válassza a Módosítás lehetõséget, jelölje ki a párosított készüléket a listán, majd válassza az Opciók > Rövid név megadása lehetõséget. Írjon be egy rövid nevet, majd válassza az OK lehetõséget. Képek nyomtatása A képek nyomtatása egy kompatibilis Bluetooth-rendszerû nyomtató segítségével lehetséges. 1 Nyissa meg a képet, és válassza az Opciók > Nyomtatás lehetõséget. 2 A Médiaadat-tároló keresni kezdi a közelben található Bluetoothkészülékeket. A közelben található, Bluetooth-kapcsolatra alkalmas készülékek egyenként megjelennek a képernyõn. Ha korábban már keresett Bluetooth-eszközöket, akkor elõször az akkor megtalált készülékek listája jelenik meg. Új kereséshez válassza a További készülékek lehetõséget. 3 Jelölje ki a kívánt nyomtatót, majd válassza a Kiválasztás lehetõséget. 4 Adja meg a jelszót a nyomtatóhoz, ha a rendszer kéri azt. Csatlakoztatás számítógéphez A Médiaadat-tároló csatlakoztatható kompatibilis számítógéphez is a fájlok biztonsági mentése céljából. 1 Ellenõrizze, hogy a Médiaadat-tároló be van kapcsolva, és a készenléti jelzõfény zölden villog. 2 Csatlakoztassa a kompatibilis számítógép USB-kábelét a Médiaadattároló USB-csatlakozójához. (Lásd: 2. ábra, 7. oldal.) 23

24 Beállítások megadása 3 Annak érdekében, hogy a fájlrendszer-ellenõrzés biztosan ne fusson a Médiaadat-tárolón, nyomja meg navigációs gomb jobb oldalát. A Médiaadat-tároló a számítógépen ideiglenes meghajtóként jelenik meg. A Médiaadat-tároló nem használható, amikor számítógéphez van csatlakoztatva. 4. Beállítások megadása Válassza az Opciók > Speciális > Beállítások lehetõséget az alábbi beállítások eléréséhez: Bluetooth a Bluetooth-kapcsolatok beállításainak konfigurálása: Bluetooth válassza a Be lehetõséget a Bluetooth vezeték nélküli technológia aktiválásához. Ha a Ki lehetõséget választja, minden aktív Bluetooth-kapcsolat megszakad, és nem használható a Bluetooth vezeték nélküli technológia adatok küldésére és fogadására. Készülék láthatósága válassza a Mindenki látja lehetõséget, ha azt szeretné, hogy a készülékkeresési mûvelet során más készülékek megtalálhassák a Médiaadat-tárolót. Válassza a Rejtett beállítást, ha nem akarja más készülékek számára láthatóvá tenni a Médiaadat-tárolót. Készülék neve adja meg a Médiaadat-tároló nevét. Amikor aktiválja a Bluetooth-technológiát, és a Készülék láthatósága beállítást Mindenki látja értékre állítja be, más készülékek tulajdonosai ezt a nevet fogják látni. Párosított készülékek a Médiaadat-tárolóval párosított egyéb Bluetooth-készülékek megtekintése. Új készülék párosításához válassza az Opciók > Új párosított készülék lehetõséget. Lásd: Párosítás Bluetooth-készülékkel:, 22. oldal. Jelszó 4 számjegybõl álló jelszó megadása a Médiaadattárolóhoz. A jelszó alapbeállítása:

25 Telefonalkalmazások Általános beállítások a Médiaadat-tároló megjelenítési beállításainak megadása: Diavetítés késleltetése a diavetítésben szereplõ egyes fájlok megjelenési ideje másodpercben megadva. Nyelv a Médiaadat-tároló nyelvének beállítása. Idõ- és dátumformátum az aktuális dátum és idõ, valamint azok kijelzési formátumának megadása. Gyári beállítások az aktuális beállítások érvénytelenítése és visszatérés a Médiaadat-tároló eredeti alapbeállításaihoz. Az alapbeállításokra való visszatéréskor a fájlok és a mappák nem törlõdnek a Médiaadat-tárolóról. Telefonalkalmazás telepítése lásd: Telefonalkalmazások, 25. oldal. Rendszeradatok a Médiaadat-tároló rendszerinformációi: Lemezállapot a tárterület adatait tartalmazza. A lemezállapot ellenõrzése a tárolt adat mennyiségétõl függõen eltarthat egy ideig. Termékadatok a szoftver és a hardver verziószámának megjelenítése. 5. Telefonalkalmazások A Médiaadat-tároló két olyan alkalmazást is tartalmaz, amely mobiltelefonra telepíthetõ: Távirányító segítségével a mobiltelefon a Médiaadat-tároló távirányítójaként használható Bluetooth vezeték nélküli technológia alkalmazásával. Üzenettároló segítségével szöveges- és multimédia üzenetek küldhetõk a mobiltelefonról a Médiaadat-tárolóra. Ezek az alkalmazások a következõ készülékekre telepíthetõk: Nokia 6630-as, Nokia 6670-es, Nokia 3650-es, Nokia 3660-es, Nokia 6600-as, Nokia 7610-es és Nokia 7650-es telefon, valamint Nokia N-Gage játékgép. 25

26 Telefonalkalmazások Telefonalkalmazás telepítése 1 A mobiltelefonon aktiválja az infravörös- vagy a Bluetoothkapcsolatot. Részletes leírást a telefon kézikönyvében talál. 2 A Médiaadat-tárolóban válassza az Opciók > Speciális > Beállítások > Telefonalkalmazás telepítése > Távirányító telepítése/üzenettároló telepítése lehetõséget. 3 Határozza meg a telefonra küldés módját (infravörös vagy Bluetooth-kapcsolat), majd válassza az OK lehetõséget. Ha a Bluetooth beállítást választja, a Médiaadat-tároló keresni kezdi a közelben található Bluetooth-készülékeket. A közelben található, Bluetooth vezeték nélküli kapcsolatra alkalmas készülékek egyenként megjelennek a képernyõn. Ha korábban már keresett Bluetooth-készülékeket, akkor elõször az akkor megtalált készülékek listája jelenik meg. Új kereséshez válassza a További készülékek lehetõséget. Jelölje ki a kívánt telefont, majd válassza a Kiválasztás lehetõséget. Adja meg a jelszót a telefonhoz, ha a rendszer kéri azt. 4 A telefonon a Beérkezett üzenetek között nyissa meg az alkalmazás fájlját. 5 Válassza ki a nyelvet az alkalmazáshoz, és (ha a telefonhoz tartozik memóriakártya) adja meg, hogy az alkalmazást a telefonra vagy a memóriakártyára kívánja-e telepíteni. A telefon használata távirányítóként 1 Kapcsolja be a Médiaadat-tároló Bluetooth-funkcióját. (Lásd: Beállítások megadása, 24. oldal.) 2 A telefon fõmenüjébõl nyissa meg a Távirányító alkalmazást. Az alkalmazás elkezdi keresni a Bluetooth-készülékeket. 3 A Médiaadat-tároló mûködtetéséhez használja a telefon gombjait. A gombok a Médiaadat-tároló távirányítójának megfelelõ funkciókat látnak el. (Lásd: Távirányító, 8. oldal.) Ha be szeretné fejezni a telefon távirányítóként való használatát, nyomja meg a hívás vége gombot. 26

27 Telefonalkalmazások Ha a telefon táviránytóként való használata közben bejövõ hívás érkezik, a Távirányító alkalmazás leáll. Ha a hívás befejezése után újra távirányítóként szeretné használni a telefont, indítsa újra az alkalmazást. Egyszerre mindig csak egy Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Amikor a mobiltelefont távirányítóként használja, nem küldhet fájlokat a telefonról a Médiaadat-tárolóra Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. Az Üzenettároló alkalmazás használata 1 A telefon fõmenüjébõl nyissa meg az Üzenettároló alkalmazást. 2 Jelölje ki a keresett üzenetet tartalmazó mappát, majd válassza az Opciók > Megnyitás lehetõséget. 3 Jelölje ki a Médiaadat-tárolóra átmásolni kívánt üzenetet, majd válassza a Küldés lehetõséget. 4 Határozza meg az üzenetküldés módját (infravörös vagy Bluetoothkapcsolat). Ha a Bluetooth lehetõséget választja, ellenõrizze, hogy aktiválva legyen a Médiaadat-tároló Bluetooth-funkciója. (Lásd: Beállítások megadása, 24. oldal.) Az átküldött üzenetek a Médiaadat-tároló Bejövõ mappájában tárolódnak. Ha mobiltelefonról származó szöveges vagy multimédia üzeneteket tárol a Médiaadat-tárolóban, majd azokat a Médiaadat-tárolóból a mobiltelefonra küldi vissza, a fájlok csak azon a telefonon nyithatók meg, amelyrõl eredetileg a Médiaadat-tárolóra küldte õket. Telefonalkalmazások eltávolítása 1 Nyissa meg a telefon alkalmazáskezelõjét. 2 Jelölje ki a törölni kívánt alkalmazást, és válassza az Opciók > Eltávolítás lehetõséget. 27

28 Hibaelhárítás 6. Hibaelhárítás A tévékészüléken gyenge a képminõség, vagy nem jelenik meg semmi a tévéképernyõn Ha a készenléti jelzõfény pirosan világít: A Médiaadat-tároló készenléti állapotban van. Nyomja meg a távirányítón a bekapcsológombot. Ha a készenléti jelzõfény zölden világít: Ellenõrizze, hogy a kábelek megfelelõen legyenek csatlakoztatva. Megjegyzés: A kábelek csatlakoztatása, illetve a csatlakozás bármilyen módosítása elõtt mindig kapcsolja ki a készüléket és szüntesse meg annak áramellátását. Ellenõrizze, hogy a Médiaadat-tároló hátlapján az NTSC/PALkapcsoló a tévékészülék szabványának megfelelõ állásban legyen. (Lásd: 2. ábra, 7. oldal). Ha megváltoztatja a kapcsoló állását, a módosítás után indítsa újra a Médiaadat-tárolót. Gyõzõdjön meg arról, hogy a tévékészüléken a megfelelõ videobemeneti csatorna be van állítva. Részletes leírást a televízió kézikönyvében talál. Nem mûködik a távirányító Gyõzõdjön meg arról, hogy a megfelelõ irányban tartja a távirányítót. Ellenõrizze, hogy semmilyen akadály ne takarja el a Médiaadattároló elõlapját, és a napfény ne süssön bele az infravörös portba. Cserélje ki az elemeket a távirányítóban. Ellenõrizze, hogy a Médiaadat-tároló ne legyen számítógéphez csatlakoztatva. Indítsa újra a Médiaadat-tárolót, és próbálkozzon újra. A Bluetooth-kapcsolat felépítésekor a másik készülék nem jelenik meg a saját készüléken Ellenõrizze, hogy mindkét készüléken aktiválva legyen a Bluetoothfunkció, és más Bluetooth-kapcsolat ne legyen éppen aktív. 28

29 Hibaelhárítás Álljon a másik készülékkel 10 méternél közelebb a Médiaadattárolóhoz, úgy, hogy fal vagy más akadály ne gátolja a kommunikációt. Gyõzõdjön meg arról, hogy a másik készüléken a láthatóság beállítása Mindenki látja, és hogy helyesen tudja a készülék Bluetooth-nevét. Ügyeljen arra, hogy más elektronikus eszköz ne okozzon interferenciát. Ellenõrizze, hogy a Médiaadat-tároló ne legyen számítógéphez csatlakoztatva. Kezdje meg újra a Bluetooth-készülékek keresését. Indítsa újra a Médiaadat-tárolót, és próbálkozzon újra. Nem mûködik a Bluetooth-kapcsolat Ellenõrizze, hogy a készülékek kompatibilisek legyenek egymással. A Bluetooth kompatibilis verzióit és profiljait lásd: Mûszaki adatok, 33. oldal. Álljon a másik készülékkel 10 méternél közelebb a Médiaadattárolóhoz, úgy, hogy fal vagy más akadály ne gátolja a kommunikációt. Ügyeljen arra, hogy más elektronikus eszköz ne okozzon interferenciát. Ellenõrizze, hogy a Médiaadat-tároló ne legyen számítógéphez csatlakoztatva. Kapcsolja ki a Médiaadat-tárolót, és húzza ki a tápcsatlakozót. Ezután csatlakoztassa ismét a tápcsatlakozót, és indítsa újra a Médiaadat-tárolót. Nem mûködik az infravörös kapcsolat Állítsa a telefon vagy a távirányító infravörös portját a Médiaadattároló megfelelõ infravörös portjával szembe. (Lásd: 1. ábra, 6. oldal.) Álljon a másik készülék 30 centiméternél közelebb a Médiaadattárolóhoz. 29

30 Hibaelhárítás Ellenõrizze, hogy a készülékek kompatibilisek legyenek egymással. Lásd: Mûszaki adatok, 33. oldal. Ellenõrizze, hogy a Médiaadat-tároló ne legyen számítógéphez csatlakoztatva. Szüntesse meg a mobiltelefon infravörös kapcsolatát, majd ismételje meg a mûveletet. Kapcsolja ki a Médiaadat-tárolót, és húzza ki a tápcsatlakozót. Ezután csatlakoztassa ismét a tápegységet, és indítsa újra a Médiaadat-tárolót. A csatlakoztatott USB-eszköz nem jelenik meg a Médiaadattároló USB mappájában Elõfordulhat, hogy a mappát nem a megfelelõ helyen keresi: a fõ nézet megnyitásához nyomja meg a menü gombot. Az USB mappa a Bejövõ mappa mellett található. Ellenõrizze, hogy az USB-eszköz be legyen kapcsolva. Gyõzõdjön meg arról, hogy a megfelelõ kábeleket a megfelelõ csatlakozókba illesztette. Ellenõrizze, hogy a készülékek kompatibilisek legyenek egymással. Lásd: Mûszaki adatok, 33. oldal. Egy fájl nem nyitható meg Lehet, hogy a fájl formátuma nem megfelelõ. A kompatibilis formátumokat lásd: Mûszaki adatok, 33. oldal. Lehet, hogy a fájl sérült. Ellenõrizze az eredeti fájl mûködõképességét, majd próbálja meg újra elküldeni a Médiaadattárolóra. Ha képfájlról vagy videokliprõl van szó, tekintse meg a fájl adatait és gyõzõdjön meg arról, hogy nem túl nagy-e a fájl felbontása. Lásd: Mûszaki adatok, 33. oldal. A memóriakártya nem jelenik meg a Memóriakártya mappában Ellenõrizze, hogy a memóriakártya kompatibilitás legyen. Lásd: Mûszaki adatok, 33. oldal. 30

31 Kezelés és karbantartás Gyõzõdjön meg arról, hogy a memóriakártya megfelelõen legyen behelyezve. (Lásd: 6. ábra, 14. oldal.) Vegye ki a kártyát, majd helyezze be újra a nyílásba. Indítsa újra a Médiaadat-tárolót, és próbálkozzon újra. Nem látszik a CD-íróba helyezett CD-lemez tartalma Ellenõrizze, hogy a kábelek megfelelõen legyenek csatlakoztatva. Csukja be az USB mappát, és próbálkozzon újra. Elõfordulhat, hogy nem tudja kivenni a CD-lemezt a CD-íróból, amíg az USB mappát megnyitva tartja a Médiaadat-tárolóval. Az USB mappát bezárhatja, ha megnyomja a menü gombot a távirányítón. Megjegyzés a fájlrendszer ellenõrzéséhez és a lemezállapothoz A fájlrendszer vagy a lemezállapot ellenõrzése a tárolt adat mennyiségétõl függõen eltarthat egy ideig. 7. Kezelés és karbantartás Ez a készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehessen, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassa. A készüléket, valamint annak összes tartozékát és alkatrészét tartsa kisgyermekek számára elérhetetlen helyen. Tartsa szárazon a készüléket. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót elõidézõ ásványi anyagokat. A készüléket ne használja és ne tárolja poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit. Ne tartsa a készüléket túl meleg helyen. A magas hõmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja 31

32 Kezelés és karbantartás az akkumulátort és deformálhatja vagy megolvaszthatja a mûanyag alkatrészeket. Ne tartsa a készüléket túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket. Ne próbálja meg felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja a készüléket. A készüléket ne ejtse le, ne ütögesse és ne rázogassa. A durva bánásmód károsíthatja a belsõ alkatrészeket. A készüléket ne tisztítsa erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Ne fesse be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami használhatatlanná teheti a készüléket. A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre és annak minden tartozékára. Ha a készülék nem mûködik megfelelõen, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerû segítséget nyújtanak, és ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak. 32

33 Mûszaki adatok 8. Mûszaki adatok TV-szabvány Frekvencia PAL: 50 Hz NTSC: 60 Hz Videojelfeldolgozás DA-konverter 10 bit / 80 MHz Videokimenet 1 VP-p / 75 ohm Csatlakozók az elõlapon Memóriakártya-foglalat Foglalat multimédiakártyához (MMC) és SD memóriakártyához Csatlakozók Videokimenet RCA-csatlakozó (sárga) a hátlapon Audiokimenet (bal/jobb) RCA-csatlakozó (fehér/sárga) USB-gazdacsatlakozó USB-kábel (A szabvány) USB 1.1 USB-eszközcsatlakozó USB-kábel (B szabvány) USB 1.1 Tápcsatlakozó Szabványos, 1 tûs Tápegység Típus AC-1000 Bemeneti feszültség 100 V ~ 240 V, váltakozó feszültség Hz Kimeneti feszültség 12 V-os egyenfeszültség, 1,35 A Általános Energiafelvétel 7,3 W Energiafelvétel készenléti 4,8 W módban 33

34 Mûszaki adatok Méretek (H/Sz/M) 200 mm * 158 mm * 41 mm Nettó tömeg 455 g Mûködési hõmérséklet 5ºC 35ºC Mûködési páratartalom 5 90% Tárolási hõmérséklet 40ºC +65ºC Távirányító Mûködési távolság 7 m ± 30 Méretek (H/Sz/M) 141 mm * 49 mm * 24 mm Nettó tömeg 54 g Elem típusa AAA Bluetooth Bluetooth-szabvány 1.1-es verzió Kommunikációs tartomány Frekvenciasáv Egy vonalban elhelyezve kb. 10 m 2,4 GHz (2,4000 GHz ~ 2,4835 GHz) Profilok SPP OPP BIP BPP Infravörös Mûködési távolság 0,3 m ± 30 Protokollok IrOBEX, 1.3-as verzió Tárolókapacitás Merevlemez 40 GB Támogatott fájlformátumok Képfájlok JPEG (progresszív JPEG nem támogatott) GIF (progresszív vagy animált GIF nem támogatott) Videofájlok MJPEG MPEG4, egyszerû profil H

35 Mûszaki adatok Kompatibilis digitális fényképezõgépek Kompatibilis CD-írók Kompatibilis nyomtatók Számítógépes kapcsolat követelményei Hangfájlok Fényképezõgépek, amelyek támogatják az USB Mass storage adattárolási megoldást vagy a PTP-protokollt (Picture Transfer Protocol) USB-porttal rendelkezõ SCSI-3 kompatibilis CDírók. További információért forduljon az eszköz gyártójához. A BPP-profilt támogató, Bluetooth-funkcióval rendelkezõ nyomtatók AMR-NB Operációs rendszer Windows Millennium Edition Windows 2000 Professional Windows XP Home Edition Windows XP Professional Red Hat 8.0 Mac OS es vagy újabb verzió A kompatibilitási információk a jelenleg kapható termékekre vonatkoznak. Új termékek megjelenésekor az adatok változhatnak. A legfrissebb információ a webhelyen érhetõ el. 35

Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató

Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az SU-8W készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Felhasználói útmutató a vezeték nélküli mikrofonkaros fülhallgatóhoz (HS-4W) 9311711 1. kiadás

Felhasználói útmutató a vezeték nélküli mikrofonkaros fülhallgatóhoz (HS-4W) 9311711 1. kiadás Felhasználói útmutató a vezeték nélküli mikrofonkaros fülhallgatóhoz (HS-4W) 9311711 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy HS-4W termék megfelel

Részletesebben

Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató

Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a HS-71W megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Szerelési útmutató

Felhasználói kézikönyv. Szerelési útmutató Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az RV-1 készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint

Részletesebben

MD-5W Nokia Bluetoothhangszórók 9200278/1

MD-5W Nokia Bluetoothhangszórók 9200278/1 MD-5W Nokia Bluetoothhangszórók 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200278/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az MD-5W jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk

CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk 9211377 2. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-23 jelzésû termék megfelel

Részletesebben

Nokia LD-3W vezeték nélküli GPS-modul Használati útmutató 9246491/1

Nokia LD-3W vezeték nélküli GPS-modul Használati útmutató 9246491/1 Nokia LD-3W vezeték nélküli GPS-modul Használati útmutató 9246491/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION saját felelõsségére kijelenti, hogy az LD-3W készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253921/1

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253921/1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253921/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HS-26W jelû készülék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC

Részletesebben

Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv

Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a HF-6W termék megfelel

Részletesebben

A PC Suite telepítési útmutatója

A PC Suite telepítési útmutatója A PC Suite telepítési útmutatója Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Részletesebben

Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv

Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a Nokia HS-12W kereskedelmi megnevezésû

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 6680 http://hu.yourpdfguides.com/dref/822925

Az Ön kézikönyve NOKIA 6680 http://hu.yourpdfguides.com/dref/822925 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 6680. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA 6680 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

A Nokia SU-5 Image Viewer használati utasítása. 9311073 1. kiadás

A Nokia SU-5 Image Viewer használati utasítása. 9311073 1. kiadás A Nokia SU-5 Image Viewer használati utasítása 9311073 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf. 392, mint a Nokia Mobile Phones (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland)

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA BH-601. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA BH-601 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk 9220823 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a CK-200 jelzésû termék megfelel

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése Tartalom 1. Bevezetés...1 2. Követelmények...1 3. A Nokia Connectivity Cable Drivers Telepítése...2 3.1 A telepítés előtt...2 3.2 A Nokia

Részletesebben

Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató

Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató 9356665 3 kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a TFE-4R megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA LD-4W http://hu.yourpdfguides.com/dref/2319991

Az Ön kézikönyve NOKIA LD-4W http://hu.yourpdfguides.com/dref/2319991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A Nokia Kaleidoszkóp I zsebben hordható képnézõ használati útmutatója. 9311543 1. kiadás

A Nokia Kaleidoszkóp I zsebben hordható képnézõ használati útmutatója. 9311543 1. kiadás A Nokia Kaleidoszkóp I zsebben hordható képnézõ használati útmutatója 9311543 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Mi, a NOKIA CORPORATION, saját felelõsségünkre kijelentjük, hogy az RX-11 termék megfelel

Részletesebben

Felhasználói útmutató a PD-2 Nokia kameravakuhoz. 9232494 1. kiadás

Felhasználói útmutató a PD-2 Nokia kameravakuhoz. 9232494 1. kiadás Felhasználói útmutató a PD-2 Nokia kameravakuhoz 9232494 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a PD-2 termék megfelel az alábbi tanácsi irányelv

Részletesebben

HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 9207899/1

HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 9207899/1 HF-200 Nokia vezeték nélküli plug-in kihangosító 1 2 3 4 5 6 7 9207899/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-36W jelû készülék mindenben megfelel

Részletesebben

A Nokia 2610 felhasználói kézikönyve. 9248224 1. kiadás

A Nokia 2610 felhasználói kézikönyve. 9248224 1. kiadás A Nokia 2610 felhasználói kézikönyve 9248224 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RH-86 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 9352426 2. kiadás

Felhasználói kézikönyv 9352426 2. kiadás Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

A Digitális medál I felhasználói kézikönyve. 9362378 1. kiadás

A Digitális medál I felhasználói kézikönyve. 9362378 1. kiadás A Digitális medál I felhasználói kézikönyve 9362378 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf. 392, mint a Nokia Mobile Phones hivatalos importõre a gyártó nevében saját

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

LPS-4 indukciós hurok Használati útmutató. 9354812 3. kiadás

LPS-4 indukciós hurok Használati útmutató. 9354812 3. kiadás LPS-4 indukciós hurok Használati útmutató 9354812 3. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION, kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a(z) LPS-4 készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1 BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 1 2 3 4 5 6 7 8 9220723/1 9 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-108 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Használati utasítás 9353918 1. kiadás

Használati utasítás 9353918 1. kiadás Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Használati utasítás

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 9354326 1. kiadás

Felhasználói kézikönyv 9354326 1. kiadás Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Nokia 2310 - Felhasználói útmutató. 9248585 2. kiadás

Nokia 2310 - Felhasználói útmutató. 9248585 2. kiadás Nokia 2310 - Felhasználói útmutató 9248585 2. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RM-189 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2 BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213528/2 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-104 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Felhasználói útmutató Nokia 6060. 9253712 1. kiadás

Felhasználói útmutató Nokia 6060. 9253712 1. kiadás Felhasználói útmutató Nokia 6060 9253712 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RH-97 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, az Nseries és az N77 a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett

2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, az Nseries és az N77 a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, az Nseries és az N77 a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek

Részletesebben

Kezdő lépések. Nokia N70-1

Kezdő lépések. Nokia N70-1 Kezdő lépések Nokia N70-1 2007 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek

Részletesebben

Kezdő lépések. Nokia N95-2. 1. kiadás HU

Kezdő lépések. Nokia N95-2. 1. kiadás HU Kezdő lépések Nokia N95-2 1. kiadás HU A készülék gombjai és részei (elöl) Típusszám: Nokia N95-2 A továbbiakban Nokia N95 8GB néven szerepel. 1 Fõkapcsoló 2 Választógombok a parancsok kijelöléséhez és

Részletesebben

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Bevezetés 3 A fülhallgató ismertetése 3 A Bluetooth funkció 3 Kezdő lépések 4 A készülék gombjai és részei 4 Az akkumulátor

Részletesebben

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. Nokia N70-1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az RM-84 termék megfelel az alábbi tanácsi irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EC. A Megfelelõségi nyilatkozat

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 7110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/823058

Az Ön kézikönyve NOKIA 7110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/823058 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N72-5 0434 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy az RM-180 készülék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Részletesebben

MODEM OPTIONS for Nokia 7650. Copyright 2002 Nokia. Minden jog fenntartva 9354497 Issue 1

MODEM OPTIONS for Nokia 7650. Copyright 2002 Nokia. Minden jog fenntartva 9354497 Issue 1 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Minden jog fenntartva 9354497 Issue 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS...3 2. A MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 TELEPÍTÉSE...3 3. A TELEFON KIVÁLASZTÁSA

Részletesebben

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Az áthúzott, kerekes szemétgyûjtõ-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyûjtõhelyre kell juttatni. A terméktõl ne háztartási

Részletesebben

Felhasználói útmutató 9353185 1. kiadás

Felhasználói útmutató 9353185 1. kiadás Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Felhasználói útmutató

Részletesebben

Nokia 5230 - Felhasználói kézikönyv. 2.3. kiadás

Nokia 5230 - Felhasználói kézikönyv. 2.3. kiadás Nokia 5230 - Felhasználói kézikönyv 2.3. kiadás MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-588 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC

Részletesebben

BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató

BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató 1.1. kiadás 2 Bevezetés A fülhallgató ismertetése A BH-111 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgatóval zenét hallgathatunk, valamint kéz használata nélkül kezelhetjük

Részletesebben

Nokia 7900 Prism Felhasználói útmutató

Nokia 7900 Prism Felhasználói útmutató Nokia 7900 Prism Felhasználói útmutató 9203851 1. kiadás, HU 0434 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-264 jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

HP Roar Plus hangszóró. További funkciók

HP Roar Plus hangszóró. További funkciók HP Roar Plus hangszóró További funkciók Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft vállalatcsoport az Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 2100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/527504

Az Ön kézikönyve NOKIA 2100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/527504 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 2100. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA 2100 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv

Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv 1.0. kiadás 2 Biztonság Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat,

Részletesebben

A Nokia 2630 felhasználói kézikönyve. 9203580 2. kiadás HU

A Nokia 2630 felhasználói kézikönyve. 9203580 2. kiadás HU A Nokia 2630 felhasználói kézikönyve 9203580 2. kiadás HU 0434 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-298 jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Nokia N93i-1

Felhasználói útmutató. Nokia N93i-1 Felhasználói útmutató Nokia N93i-1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-156 jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

Felhasználói útmutató a Nokia 7250i készülékhez 9356320 2. kiadás

Felhasználói útmutató a Nokia 7250i készülékhez 9356320 2. kiadás Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Felhasználói útmutató

Részletesebben

Nokia 2690 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2690 - Felhasználói kézikönyv Nokia 2690 - Felhasználói kézikönyv 2. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A SIM-kártya eltávolítása 5 A microsd-kártya behelyezése 5 Vegyük

Részletesebben

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RM-133 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. A Megfelelõségi nyilatkozat

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv GT-C6712 Felhasználói kézikönyv Az útmutató használata Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobiltelefont. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv 9217082 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A microsd-kártya behelyezése 5 Vegyük ki a microsd-kártyát

Részletesebben

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. kiadás

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. kiadás Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. kiadás 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia

Részletesebben

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANCIA KIZÁRÁSA Lehet, hogy a készülékhez mellékelt, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják,

Részletesebben

Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv 9213565 2. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 3 Használatbavétel 4 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 4 A SIM-kártya eltávolítása 4 Az akkumulátor töltése

Részletesebben

Nokia E72 - Felhasználói kézikönyv. 5.1. kiadás

Nokia E72 - Felhasználói kézikönyv. 5.1. kiadás Nokia E72 - Felhasználói kézikönyv 5.1. kiadás MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-530 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC

Részletesebben

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy az RM-43 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. A Megfelelõségi nyilatkozat

Részletesebben

Nokia C6 01 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C6 01 - Felhasználói kézikönyv Nokia C6 01 - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 Használatbavétel 7 Gombok és alkatrészek 7 Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása 9 A billentyűzet és

Részletesebben

Fontos biztonsági előírások

Fontos biztonsági előírások Az úton első a biztonság Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel. Fontos biztonsági előírások Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe

Részletesebben

Felhasználói útmutató Nokia 6020. 9236483 3. kiadás

Felhasználói útmutató Nokia 6020. 9236483 3. kiadás Felhasználói útmutató Nokia 6020 9236483 3. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az RM-30 készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Felhasználói útmutató Nokia 7260. 9231787 3. kiadás

Felhasználói útmutató Nokia 7260. 9231787 3. kiadás Felhasználói útmutató Nokia 7260 9231787 3. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az RM-17 készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Nokia E6 00 - Felhasználói kézikönyv

Nokia E6 00 - Felhasználói kézikönyv Nokia E6 00 - Felhasználói kézikönyv 2.0. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 Használatbavétel 7 A telefon gombjai és részei 7 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 10 A memóriakártya behelyezése

Részletesebben

Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv Nokia C6-01 - Felhasználói kézikönyv 3.0. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 Kezdő lépések 7 Gombok és alkatrészek 7 Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása 9 A billentyűzet és a

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA N93I-1 http://hu.yourpdfguides.com/dref/827765

Az Ön kézikönyve NOKIA N93I-1 http://hu.yourpdfguides.com/dref/827765 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Részletes felhasználói útmutató. 9356098 2. kiadás - HU

Részletes felhasználói útmutató. 9356098 2. kiadás - HU Részletes felhasználói útmutató 9356098 2. kiadás - HU Megfelelõségi nyilatkozat A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Corporation (Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland) hivatalos importõre

Részletesebben

Nokia 3120 classic Felhasználói útmutató

Nokia 3120 classic Felhasználói útmutató Nokia 3120 classic Felhasználói útmutató 9207809 6. kiadás, HU 0434 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-364, az RM-365 és az RM-366 jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ

Részletesebben

Nokia 6085 felhasználói útmutató

Nokia 6085 felhasználói útmutató Nokia 6085 felhasználói útmutató 9252163 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy az RM-198 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

Nokia C1-01/C1 02 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C1-01/C1 02 - Felhasználói kézikönyv Nokia C1-01/C1 02 - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Terméktámogatás 5 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A készülék gombjai és részei 6 Be-

Részletesebben

Nokia 2220 slide - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2220 slide - Felhasználói kézikönyv Nokia 2220 slide - Felhasználói kézikönyv 3.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 3 Terméktámogatás 4 Kezdő lépések 4 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 4 Az akkumulátor töltése 5 Antenna 5 Fülhallgató

Részletesebben

2006. május www.lexmark.com

2006. május www.lexmark.com 350 Series Bevezetés 2006. május www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Részletesebben

Nokia 1680 classic - Felhasználói kézikönyv

Nokia 1680 classic - Felhasználói kézikönyv Nokia 1680 classic - Felhasználói kézikönyv 9208068 1. kiadás MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-394 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint

Részletesebben

Nokia C2 05 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C2 05 - Felhasználói kézikönyv Nokia C2 05 - Felhasználói kézikönyv 1.2. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A készülék gombjai és részei 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 6 A memóriakártya behelyezése

Részletesebben

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a RAL-2 készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tartalomjegyzék Az első lépések... 5 Bekapcsolás, hívások, navigáció, a telefon nyelve, betűk beírása, billentyűk, menük Hívások... 25 Hívások, videohívások, kapcsolatok, híváslista, gyorstárcsázás, hangvezérlés,

Részletesebben

Nokia X3-00 - Felhasználói kézikönyv. 1. kiadás

Nokia X3-00 - Felhasználói kézikönyv. 1. kiadás Nokia X3-00 - Felhasználói kézikönyv 1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Használatbavétel 6 A készülék gombjai és részei 6 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 7 A memóriakártya behelyezése

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. 9238072/1. kiádas

Felhasználói kézikönyv. 9238072/1. kiádas Felhasználói kézikönyv 9238072/1. kiádas MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az RM-104 készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

RP-BTS30. Kezelési útmutató. Digitális vezeték nélküli sztereó fülhallgató SQW0606

RP-BTS30. Kezelési útmutató. Digitális vezeték nélküli sztereó fülhallgató SQW0606 Kezelési útmutató Digitális vezeték nélküli sztereó fülhallgató Típussz. RP-BTS30 Manufactured by: Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japan Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic

Részletesebben

Nokia E75 - Felhasználói kézikönyv. 3. kiadás

Nokia E75 - Felhasználói kézikönyv. 3. kiadás Nokia E75 - Felhasználói kézikönyv 3. kiadás 2009 Nokia. Minden jog fenntartva. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-412 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek,

Részletesebben

Nokia 2600 Classic - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2600 Classic - Felhasználói kézikönyv Nokia 2600 Classic - Felhasználói kézikönyv 9206705 1. kiadás MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-340 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint

Részletesebben

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tartalomjegyzék Első lépések... 5 Összeszerelés... 5 A telefon bekapcsolása... 5 A telefonszoftver súgója... 7 Az akkumulátor feltöltése... 7 A telefon áttekintése... 8 A menürendszer áttekintése... 10

Részletesebben

Bluetooth Car Kit BT Drive Free 311 1 021 104 311

Bluetooth Car Kit BT Drive Free 311 1 021 104 311 Communication Bluetooth Car Kit BT Drive Free 311 1 021 104 311 www.blaupunkt.com Tartalom BT Drive Free 311...112 Bluetooth technológia...113 Biztonsági tudnivalók és általános információk...113 Ártalmatlanítási

Részletesebben

Nokia 306 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 306 - Felhasználói kézikönyv Nokia 306 - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A készülék gombjai és részei 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 6 A memóriakártya behelyezése vagy

Részletesebben

Printed in Korea Code No.:GH68-17513A Hungarian. 04/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-17513A Hungarian. 04/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival. * Az országtól függően a telefon és a tartozékok

Részletesebben

TomTom Bridge Referencia útmutató

TomTom Bridge Referencia útmutató TomTom Bridge Referencia útmutató 15200 Tartalom Üdvözli Önt a TomTom Bridge 5 A TomTom Bridge elindítása 7 Kézmozdulatok használata... 8 A TomTom Bridge készüléken található alkalmazások... 9 A TomTom

Részletesebben

Nokia C2-00 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C2-00 - Felhasználói kézikönyv Nokia C2-00 - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 A telefon rövid bemutatása 5 A két SIM-kártyával rendelkező telefon 5 A készülék gombjai és részei 5 Kezdő lépések 6 A SIM-kártya

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült

Részletesebben

GT-I8160. Felhasználói kézikönyv

GT-I8160. Felhasználói kézikönyv GT-I860 Felhasználói kézikönyv Az útmutató használata Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobil telefont választotta. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi

Részletesebben

CNS Moon. Felhasználói kézikönyv

CNS Moon. Felhasználói kézikönyv CNS Moon Felhasználói kézikönyv A termék bármely jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat. Készítsen biztonsági mentést az adatairól, azok adatvesztéséért, és/vagy az ebből eredő károkért

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia 215

Felhasználói kézikönyv Nokia 215 Felhasználói kézikönyv Nokia 215 1.0. kiadás HU Felhasználói kézikönyv Nokia 215 Tartalom Biztonságunk érdekében 3 Kezdő lépések 4 Gombok és részek 4 A SIM-kártya, az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése

Részletesebben