Idősek Klubja Szakmai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idősek Klubja Szakmai Programja"

Átírás

1 Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd Arany János u. 1. Idősek Klubja Szakmai Programja 2013.

2 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Városi Gondozási Központ bemutatása A Városi Gondozási Központ, mint integrált szociális intézmény felelős gazdája az illetékességi területén felmerülő gondozási, szolgáltatási igények maximális kielégítésének. Az intézmény neve: VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT Az intézmény székhelye: 9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Az intézmény elérhetőségei: Cím: 9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. Tel.: 94/ , Fax: Honlap: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 57. szerinti besorolás: szociális alapszolgáltatásokat nyújtó integrált intézmény. Alapító okiratát Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 161/ számú Képviselő-testületi határozattal fogadta el. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 15 településből áll, területe 233,43 km 2. A kistérség központja Szentgotthárd, területe 67,73 km 2. A Kistérségi Társulás állandó lakosainak száma én fő, melyből Szentgotthárd állandó lakosainak száma: 8839 fő. Alsószölnök 367 fő, Apátistvánfalva 358 fő, Csörötnek 843 fő, Felsőszölnök: 556 fő, Gasztony 439 fő, Kétvölgy 107 fő, Magyarlak 731 fő, Nemesmedves 24 fő, Orfalu 64 fő, Rábagyarmat 788 fő, Rátót 290 fő, Rönök 437 fő, Szakonyfalu 354 fő, Vasszentmihály 341 fő. 2

3 Szentgotthárd és kistérsége térképe A térség településhálózatára az apró és kisfalvas településszerkezet a jellemző. Ez a településszerkezet különösen megnehezíti azt, hogy a szociális alapellátás minden állampolgár számára elérhető legyen. Az utak, Szentgotthárdtól való távolság, az egyéb infrastrukturális ellátottsági hiányok (ritka, hiányos autóbuszjáratok, rossz minőségi utak, stb.) további problémát jelent hogy itt jelentősebb az elöregedés, több az egyszemélyes háztartásban élők aránya, emelkedő tendenciát mutat a fogyatékkal élők és a pszichiátriai betegségben szenvedők száma. A Városi Gondozási Központ tevékenysége A Városi Gondozási központ személyes gondoskodás keretében az évi III. törvény 57. (1) bekezdésében szabályozott szociális alapszolgáltatások közül kötelezően ellátandó feladatként Szociális étkeztetést, Házi segítségnyújtást, Nappali Idősek Klubját, önként vállalt feladatként Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, Támogató Szolgáltatást és Közösségi Pszichiátriai Alapellátást működtet. A kötelezően ellátandó szolgáltatások normatív állami támogatás igénybevételével, az önként vállalt szolgáltatások a befogadást nyert pályázatok alapján 3 évre megkötött finanszírozási szerződéssel működnek. 3

4 Az intézmény működési területe: Kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett szolgáltatások: Szociális étkeztetés, Nappali Idősek Klubja Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás településeinek közigazgatási területén működtetett szolgáltatások: Házi segítségnyújtás (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések kivételével), Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat, Közösségi Pszichiátriai Alapellátás. Az intézmény valamennyi szolgáltatása határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik, melyet az SZGY/785-6/2011. iktatószámon a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala adott ki. Ellátandó célcsoportok: Szentgotthárd Város és Kistérsége időskorú, különböző fogyatékossággal élő, valamint pszichiátriai betegségben szenvedő lakossága. Az intézmény alaptevékenységén kívül gondoskodik az ellátási igények felméréséről, a gondozás megszervezéséről, tanácsadást biztosít, összehangolja az alapszolgáltatások, a nappali intézményi ellátás tevékenységét, továbbá működtet speciális alapszolgáltatásokat, pl. támogató szolgálat, közösségi pszichiátria alapellátást, stb. Intézményünk a lakossági igényeknek, szükségleteknek megfelelően személyre szabott differenciált szakmai munkával ellátja a város és a kistérség idősgondozásával összefüggő szociális alapszolgáltatási feladatokat. A mindennapi munka középpontjában a gondozásra, ápolásra szoruló emberek fizikai szükségleteinek ellátása, boldog, békés öregkor megteremtése és az egyes célcsoportokba tartozó ellátottak lelki harmóniájának megőrzése áll. Integrált intézményünk jelentősége az ellátások egymásra épülésében, a komplex szolgáltatásokban, az egyéni szükségétekhez igazodó rugalmas gondozásban van. Az integráció célja különböző gondozási formák egymásra épülése, összekapcsolása különböző szervezeti struktúrák közötti munka összehangolása szolgáltatások hálózatban történő szervezése, működtetése. 4

5 Szervezeti filozófiánk: A koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt professzionális segítséget igénylők szakszerű szakmai támogatása szükségleteiknek megfelelő módon. A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő ellátottak életminőségének, kapcsolatrendszerének megőrzése, erősítése, elősegítése. Komplex egymásra épülő, minőségi szociális alapszolgáltatások széles választékát kínáljuk, megértő, tiszteletteljes, felelős magatartást tanúsító, megfelelően képzett szakemberekkel. Intézményi kollektívánk alapvető célkitűzése az értékteremtés, a felhalmozódó tudás és tapasztalat folyamatos továbbadása és az értékek közvetítése Nappali Idősek Klubja működési engedélyei, ágazati azonosító, szolgáltatás kezdetének időpontja Szolgáltatás kezdetének időpontja: Ágazati azonosító: S Működési engedélyek száma, formája, jogerőre emelkedésének időpontja: 1./ /2006. Formája: - személyi feltételek vonatkozásában határozatlan időre szóló - tárgyi feltételek vonatkozásában határozott időre szóló A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: Működési engedélyt kiállító hatóság: Vas Megyei Közigazgatási Hivatal szociális és Gyámhivatala Szombathely 2./ /2007. (módosító) - személyi feltételek vonatkozásában határozatlan időre szóló - tárgyi feltételek vonatkozásában határozott időre szóló A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: Kiadója: Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Vas megyei Területi Kirendeltsége Szombathely. 3./ HA Formája: - személyi feltételek vonatkozásában határozatlan időre szóló 5

6 - tárgyi feltételek vonatkozásában december 31-éig, határozott időre szóló. A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: október 02. Kiadója: Körmend Város Jegyzője Hatósági Iroda és Gyámhivatal 4./ HA-460-6/2009. Formája: december 31-ig határozott időre szóló. A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: január 12. Kiadója: Körmend Város Jegyzője Hatósági Iroda és Gyámhivatal 5./ HA-24-2/2011. Formája: határozatlan időre szóló A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: február 02. Kiadója. Körmend Város Jegyzője Hatósági és Gyámhivatal 6./ SZGY/785-6/2011. Formája: határozatlan időre szóló A határozat jogerőre emelkedésének időpontja október 03. Kiadója: Vas Megyei Kormányhivatal- Szociális és Gyámhivatala 2. NAPPALI IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA 2.1. Az idősek klubja célja, feladata A hiányzó családi gondozás pótlása, a klubtag szociális helyzetének javítása, kultúrált körülmények között egyedüllétének megszüntetése, izolációjának megelőzése, a tétlenség kóros következményeinek megelőzése, egészségi állapotának figyelmemmel kisérése és javítása, higiénés szükségleteinek biztosítása. A klub az ellátottak részére lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A klubban nyújtott gondozás összetett, komplex tevékenység melyet a klubtag egyéni sajátosságainak és lehetőség szerinti igényeinek tervszerű, együttes alkalmazásával valósítjuk meg. A fizikai ellátás célja az otthonos, kényelmes, pihenésre is alkalmas külső, belső környezet kialakítása, igény szerint a megfelelő élelmezés biztosítása, a hiányzó létfontosságú szükségletek kielégítése. Az egészségügyi ellátás magába foglalja az egészségügyi gondozást 6

7 (prevenció, megfigyelés, szűrővizsgálatokon való részvétel megszervezése, stb.) egészségnevelést, felvilágosítást és tanácsadást. A pszichés gondozás célja, hogy a klub tagjai derűs, kiegyensúlyozott emberek legyenek. Ezt a jó légkör megteremtésével lehet elősegíteni, melynek tényezői: A szociális szakemberek magatartása, munkastílusa, személyisége, ápoltsága A dolgozók közötti összhang, teljes megértés A melegséget, kedvességet, meghittséget keltő kényelmes berendezés Az ésszerű rend és szervezettség Az idősek klubja - a szolgáltatást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. - A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosit a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, lehetővé téve ezzel a szociális izoláció elkerülését. - Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön Az idősek klubja működésének konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Idősek klubja ellátási területe: Szentgotthárd Város közigazgatási területe Működési engedély alapján az engedélyezett férőhelyek száma: 60 fő A klub folyamatosan, hét napos nyitvatartással üzemel. Nyitvatartási ideje: 7 óra 45 perctől 15 óra 45 percig tart. Az Idősek Klubja Szentgotthárdon az Arany János út 1. szám alatti akadálymentesített épületben működik. Az épületbe való bejutás korlátlifttel megoldott. A bejutást segíti továbbá a kerekesszéknek megfelelő méretű automata ajtó. Az épületen belül a küszöbnélküliség biztosított, továbbá a mozgássérültek számára alkalmas vizesblokk is ki van alakítva. A kommunikációs akadálymentesítés keretében a hallássérültek számára mobil indukciós hurok került elhelyezésre, míg a látássérültek számára Braille feliratozású táblák kerültek kihelyezésre. 7

8 A klub tárgyi feltételei Klubunk alkalmas nappali ellátás biztosítására, mivel rendelkezik közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel. A klub ellátottai részére biztosított helyiségek 1 db 56,64 m 2 -es étkező 1 db 20,65 m 2 -es társalgó 1 db 52,78 m 2 -es társalgó 1 db 9,61 m 2 -es pihenő helyiség 1 db 15,46 m 2 -es melegítő, tálaló konyha 1 női és 1 férfi zuhanyzó 2 női WC-előtérrel, kézmosóval 1 férfi WC + pissuár előtérrel, kézmosóval 1 mozgássérült WC zuhanyzóval, kézmosóval Előtér 28,18 m 2 -es a folyosó 13,93 m 2 -es A személyzet részére 2 db irodahelyiség, személyzeti öltöző, zuhanyzó helyiség és személyzeti WC előtérrel, kézmosóval biztosított. A klub berendezési tárgyai a célszerűség, a kényelem és az egész napos használhatóság követelményeinek megfelelnek. Az intézmény rendelkezik személygépkocsival (LNU-623 forgalmi rendszámú, Renault Kango), mely főleg a napi étkeztetés lebonyolításában nélkülözhetetlen. Az elhasználódott berendezések cseréje a rendelkezésre álló pénzeszközök függvényében folyamatos. A klub nagy parkkal rendelkezik. A tágabb és szűkebb környezet kialakításánál elsősorban arra törekszünk, hogy otthonossá tegyük az épületet. Az idősek klubja személyi feltételei Engedélyezett szakmai álláshelyek száma: 5 fő 1 fő klubvezető 4 fő szociális gondozó és ápoló A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú mellékletében szabályozott, az adott munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel december 31-ei statisztikai jelentés alapján az ellátottak létszáma: 46 fő ben 3 fő került ellátásba és 7 fő került ki az ellátásból. 8

9 Éves ellátotti létszámadatok a tárgyévi normatíva igénylése és elszámolása alapján: évi normatíva igénylése szerinti ellátotti létszám: 55 fő 2011.évi elszámolás alapján az éves ellátotti létszám: 55 fő évi normatíva igénylése szerinti ellátotti létszám: 52 fő évi normatíva elszámolás alapján az éves ellátotti létszám: 50 fő évi normatíva igénylése szerinti ellátotti létszám: 50 fő 2.3. Más intézményekkel történő együttműködés módja Az intézmény által biztosított szolgáltatások hatékony működtetéséhez sajátos, sokrétű munkakapcsolat kialakítása szükséges. A idősek klubja ellátotti célcsoportja és speciális szolgáltatásának működtetése szempontjából elengedhetetlen feltétele, alapvető érték az intézmények közötti partneri együttműködés. A Városi Gondozási Központ Idősek Klubja szolgáltatása és Szentgotthárd város és kistérsége területén működő szociális és egészségügyi intézmények között a szakmai kapcsolattartás folyamatos. A feladatok megosztottak, nem párhuzamosan, hanem egymást kiegészítve működnek együtt, tiszteletben tartva a kompetenciahatárokat, annak érdekében, hogy valamennyi szociális és egészségügyi szolgáltató a saját szakterületén a támogatottak egyéni igényeinek megfelelő, differenciált szolgáltatást nyújtson. Az idősek klubja működtetése érdekében kiépített kapcsolati háló: Az intézmény munkakapcsolatot tart fenn Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületével és annak bizottságaival, Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal egyes osztályaival, Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsával - az éves és hosszabb távú szociálpolitikai programok, tervek kidolgozásában - idősek, fogyatékossággal élők és pszichiátriai betegek ellátásában - pénzügyi, gazdasági döntések előkészítésében, a végrehajtásban, az információ áramlás szervezésében. Együttműködünk: - A kistérségi települések polgármestereivel, önkormányzati dolgozóival, - A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, - A városi és települési háziorvosi szolgálattal, a szakorvosi rendelőintézettel, - A helyi Rehabilitációs Kórházzal, - A Megyei Markusovszky és a Körmendi Kórházzal, 9

10 - A Védőnői Szolgálattal, a Szentgotthárdi Járási Hivatal Gyámhivatalával, - A városi és települési oktatási intézményekkel (általános iskolák, gimnázium, szakközépiskola) - A helyi egyházakkal, Vöröskereszttel, Karitász szervezettel, - Az egyes helyi civil szervezetekkel (Pl. Városi Nyugdíjas Egyesület, Pedagógusok és Barátaik Egyesület, Diabétesz Klub, Harmónia Klub stb.) - Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsával. - A helyi könyvtárral, a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel - A Szentgotthárdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével Az együttműködések szóbeli megállapodások alapján történnek, amelyek döntő többségében magába foglalják az ellátottak érdekében történő információkérést és nyújtást, szociálisan rászorult személyek érdekében tett figyelemfelhívó jelzést, szervezetek felkérése alapján megtartott szolgáltatásokról szóló tájékoztató előadások megtartását. Szükség esetén esetmegbeszélés illetve esetkonferencia szervezését vagy azokon való részvételt, amennyiben másik intézmény szervezi Az ellátandó célcsoport jellemzői Ellátandó célcsoport: Szentgotthárd város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, lakó és tartózkodási hellyel rendelkező időskorú személyek, akik saját otthonukban élnek, önmagukat részben önállóan képesek ellátni, továbbá felvehetők azok a 18. életévüket betöltött személyek is, akik egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra, akik erre az ellátási formára rászorulnak, illetve ezt igénylik és az intézményt önállóan vagy segítséggel képesek látogatni. A klub szolgáltatásait az utóbbi években egyre több szenvedélybeteg, pszichiátriai ellátott és hajléktalan személy is igénybe veszi, ebből kifolyólag a mindennapokban adódnak konfliktusok. Az itt dolgozó szakembereknek nem könnyű a feladatuk, a konfliktusok feloldása során arra kell elsősorban törekedni, hogy ne sérüljenek a különböző célcsoporthoz tartozók érdekei. A klub azokat az időseket integrálja, akik napközben egyedül vannak, de képesek önmaguk részbeni ellátására és szükségletük kielégítésére. A tagok 80 %-a aktívan napi rendszerességgel látogatja a klubot. A tagok többsége özvegy, a többségüknek azonban vannak hozzátartozói, de kevesen élnek együtt a családjukkal. 10

11 Ellátotti létszámadatok, feladatmutatók december 31-én az ellátást igénylők száma: 46 fő A szolgáltatást 16 fő férfi és 30 fő nő vette igénybe. A korösszetételt vizsgálva nagyobb eltéréseket találunk, de örvendetes, hogy többen vannak az igénybevevők között 80 éven felüliek is. A klubtagok közül mind a 46 fő fizetett személyi térítési díjat.. 41 fő napi rendszerességgel étkezik, 5 fő ellátott csak a klub tagságot veszi igénybe. A reggelit naponta 9-10 fő igényli. Az ellátottak 92 %- a normál, 4% diabétes, 4 % epekímélő étkezést igényelt. A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő. Az ellátottak közül: 3 fő részesül fogyatékossági támogatásban. Pszichés megbetegedésben: 10fő, halmozottan előforduló megbetegedésben: 15 fő, érzékszervi megbetegedésben (látás, hallás): 11 fő, mozgásszervi megbetegedés: 6 fő, alkohol okozta problémák: 6 fő, emésztőrendszeri megbetegedésben: 4 fő, szív- érrendszeri megbetegedésben: 20 fő, demencia megbetegedésben: 1 fő, daganatos megbetegedésben 4 fő érintett. A klubtagok egészségi állapotát %- os megosztásban az alábbi grafikon ábrázolja. A klubtagok egészségi állapota % (megbetegedések előfordulása) % 1% 13% Pszichés 14% 5% 27% 5% 8% 8% Érzékszervi (látás-hallás) Emésztőrendszeri Daganat Mozgásszervi Alkohol okozta problémák Szív- és érrendszeri Halmozott megbetegedés Demencia Egészségi állapot jelentős mértékű csökkenése esetén lehetőség nyílik a közösségi pszichiátriai alapellátás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve támogató szolgáltatás 11

12 igénybevételére. Jelenleg 8 fő részesül közösségi pszichiátriai alapellátásban 5 fő jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, 5 fő pedig támogató szolgáltatásban. 2 fő gondnokság alatt áll. 1. számú táblázat Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása december 31-én Korcsoport Férfi Nő éves éves éves éves Összesen A demográfiai adatokat vizsgálva a szolgáltatást, 16 fő férfi és 30 fő nő vette igénybe. A kliensek többsége 3 korcsoportból , 60-69, év közötti - kerül ki. A korösszetételt vizsgálva a férfiaknál minimális eltéréseket találunk, a nőknél nagyobb eltérések mutatkoznak, de örvendetes, hogy többen vannak az igénybevevők között 80 éven felüliek is az ellátottak 33 %-t teszik ki. Az átlag életkor a nőknél 71 év a férfiaknál 69 év. Személyi térítési díjat fizetők száma: 100%. A tagok 80%-a aktívan, napi rendszerességgel látogatja a klubot. Az ellátást igénybe vevők 87 %-a egyedül él, ebből 50 %-uk özvegy, többségüknek azonban vannak hozzátartozói, de kevesen élnek együtt a családjukkal. Az 46 fő jogosultsági feltételek szerinti megoszlása: Öregségi nyugellátásban részesül: 35 fő, rokkantsági ellátásban: 5 fő rehabilitációs ellátásban: 5 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban: 1 fő 12

13 Jogosultsági feltételek megoszlása 2012 (fő) 2% 11% Öregségi nyugdíj 11% Rokkantsági ellátás Rehabilitációs ellátás 76% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Az ellátottak köre főként az öregségi nyugellátásban részesülők köréből tevődik össze. A klub szolgáltatásait az utóbbi években egyre több szenvedélybeteg (6 fő), és pszichiátriai ellátott (9 fő) is igénybe veszi, ebből kifolyólag a mindennapokból adódnak konfliktusok A szolgáltatást olyan idősek veszik igénybe, akik megőrizték járó és tájékozódó képességüket, el tudnak járni a klubba és onnan haza. Természetesen vannak kivételek, és szükség van arra, hogy a nehezen mozgó, vagy nehezen tájékozódó idős embert, ha a család nem tudja megoldani az ellátott klubba való eljutását, akkor gondozónői kíséretet vehet igénybe. Napi rendszerességgel: 1 fő ellátott gondozónői kísérettel, 2 fő kerekes székkel, 3 fő speciális kerékpárral érkezik a klubba. számú táblázat Az idősek klubja szolgáltatását igénybevevők létszámának alakulása 2008-től 2012-ig. Év A tárgyév folyamán ellátásba ellátásból vettek kikerülők Ellátottak száma a tárgyév XII. 31-én Összesen Férfi Nő Az ellátásért térítési díjat fizetők nem száma fizetők 13

14 száma száma száma A táblázatból megfigyelhető, hogy a nők és a férfiak aránya 2008-ban és 2009-ben közel azonos szinten mozgott től 2012-ig jelentősen csökkent a férfiak aránya ennek oka, hogy a férfiak halandósága magasabb, mint a nőké. A térítési díjat fizetők száma nullára redukálódott ben 7 főnek szűnt meg az ellátása, 4 fő meghalt, 2 fő nem igényelte tovább az ellátást, 1 fő idősotthoni ellátásba került. Az idősek szociális jellemzői, specifikus szükségletei A kor előrehaladtával a fizikai állóképesség, a szellemi teljesítőképesség romlik, ami betegségekkel párosulva az idősek jelentős részét akadályozza a mozgásban és a szükségleteik kielégítésében. Az idős embernek specifikus szükséglete van, mert speciális a helyzete a felhalmozódott veszteségek miatt. o Romlik az egészsége, rosszabb lesz szerveinek működése, nehezebben mozog. Mindez kiszolgáltatott helyzetbe hozza. o Megszűnnek korábbi begyakorolt feladatai, csökkenek tennivalói. o Korábbi közösségeiben megszűnik fontosnak lenni, ezért a fölöslegesség érzete alakul ki. o Elmagányosodik, mert elhalnak mellőle szerettei, kortársai. Lazulnak, illetve megszakadnak kapcsolatai. o Munkaképességének csökkenésével a megélhetés anyagi feltételei is romlanak. A kóros öregedés kialakulásának rizikófaktorai o rossz szociális körülmények o stresszhatások o krónikus testi, lelki betegségek 14

15 o tartós magány, elszigetelődés o gyászreakció megjelenése, feldolgozhatatlansága o szellemi elfoglaltság hiánya o családi konfliktusok o élvezeti szerek túlzott fogyasztása o mozgásszegény életmód, negatív énkép Feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A feladatellátás szakmai tartalma o Szociális étkeztetés keretében igényelt az ellátottak igénye szerinti étkeztetés koordinálása o szabadidős programok szervezése o ellátottak igénye szerinti egészségügyi alapellátás megszervezése és a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, o hivatalos ügyek intézésének segítése o munkavégzés lehetőségének szervezése o társas kapcsolatok kialakítása a hozzátartozókkal o lakókörnyezettel történő kapcsolatok ápolása o életvitelre vonatkozó tanácsadás o konzultáció o életvezetés segítése o speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. A klub által biztosított szolgáltatások Lebonyolítja az étkeztetés keretében megrendelt időskornak megfelelő kétszeri étkezést reggelit és ebédet helyben történő fogyasztással. Reggeli: 8 óra 30 perctől - 9 óra 30 percig. Ebéd: 12 órától 14 óráig. Szükség esetén diétás étel is igényelhető. Ebéd és reggeli vásárlása az ELAMEN KERESKEDELMI ZRT. főző konyhájáról történik. Szervezi a kulturált klubéletet, biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (kirándulás, tévénézés, zenehallgatás, könyv, napi és heti lapok olvasása, videózás, társasjátékok, közös rendezvények, stb.) 15

16 Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése (vércukor-, vérnyomás-, testsúlymérés-, évente szem-, hallásvizsgálatok, tüdőszűrés, stb) A klub rendelkezik automata mosógéppel, így a személyes holmik mosása illetve mosatása biztosított. A személyi higiéné fenntartásához zuhanyzási lehetőség biztosított. A női és férfi zuhanyzókat bármikor lehet használni. A szükséges segítséget megadjuk a fürdésnél, ha igénylik. Rendszeresen 5-6 fő él a lehetőséggel. Hajápolásra is van lehetőség, minden héten, csütörtöki napokon, általában 6-10 fő igényli a frizura készítését. - biztosítva az ápolt megjelenést és tisztaságérzetet. Hivatalos ügyek intézésének segítése (segélykérelmek, idősotthoni elhelyezési kérelmek, lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátási kérelme stb. előkészítése.) Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése. Önszerveződő csoportok tevékenységének támogatása A kliensek részére sajtótermékeket, könyveket, kártya és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez. Tartalmas, kulturális programok szervezésére kerül sor. Hagyománnyá vált már a névnapokról, húsvéti, karácsonyi, stb. ünnepekről való megemlékezés, júliusban az Idősek Hónapjának, októberben pedig az Idősek Világnapjának városi szinten történő megszervezése, ismeretterjesztő és felvilágosító előadások színházi előadások megtekintése stb. Napi programok: újságolvasás, kézimunkázás, TV, videó nézés, zenehallgatás, kártyázás, csoportos illetve egyéni elbeszélgetések, szalvétahajtogatás, fodrászkodás, stb. Mentálhigiénés szolgáltatás feladatai az ellátott megismerése, mely kezdődik a kérelem benyújtásával és folytatódik a klubban a személyes találkozásokkal. az igények felmérése (Pl. csak társaságra vágyik, csak az étkezést kéri vagy tisztálkodási mosási lehetőséget is, stb.) bizalmatlanság feloldása függőség érzésének csökkentése kapcsolatok kialakítása megfelelő elfoglaltság biztosítása 16

17 A klub adott tárgyévre vonatkozó tevékenységét a klubvezető által összeállított éves gondozási terv alapján végzi. Az idősek klubjában az együttélés szabályit belső rendelkezés a házirend szabályozza. A klub ellátottairól egyéni gondozási tervet kell készíteni és vezetni. A klub napi feladata a nappali szolgáltatást igénybe vevő ellátottak számára érdeklődésünknek megfelelő szabadidős, kulturális, kreatív programok szervezése. A klub szolgáltatásai csoportos és egyéni formában valósulnak meg. A csoportos foglalkozások változatos formában kerülnek összeállításra, a klubvezető minden esetben számít a klubtagok ötleteire, aktív részvételére. Ilyen formában kerül sor kiállítások megtekintésére, kirándulásokra, jeles ünnepek megtartására, játékos vetélkedőre, színház és egyéb városi rendezvények látogatására. Nagy hangsúlyt fektetünk a szellemi frissesség megőrzésére, ennek keretében szervezünk kártya, sakk és társasjáték partikat, műveltségi vetélkedőket, sor kerül keresztrejtvények készítésére és megfejtésére. A manuális tevékenységek és a finommotorikai készségek szinten tartására nagy gondot fordítanunk, ösztönözzük az időseket a kézimunkázásra, hímzés, kötés és horgolás hagyományainak megőrzésére. Az egészséges életmód érdekében heti több alkalommal a gondozónők, az egész testet átmozgató tornafoglalkozást tartanak. A dolgozók készségesen segítenek a személyes, illetve hivatalos ügyek intézésében, mint például segélyek igénylése, levelezés, információkhoz való hozzájutás. Egyéni foglalkozások keretében lehetőség nyílik esetkezelésre, mentális tanácsadásra. Szükség esetén segítséget nyújtunk a házi és szakorvosi ellátás igénybevételéhez. A klubvezető és a gondozást végző személy a nappali ellátásban részesülő személyekkel együttműködve, az igénybevételt követő egy hónapon belül gondozási tervet készít. A klubban folyó szakmai munka tervezetten történik, a klubvezető évente kidolgozza a klub éves gondozási tervét, amely tartalmazza a részletes programokat. A klubvezető látogatási és eseménynaplót vezet, a gondozási napokat havonta és évente összesíti az állami normatíva felhasználásának elszámolásához a mindenkori költségvetési törvény figyelembe vételével. A klub nyitvatartási ideje a helyi igényeknek megfelelőn került meghatározásra, hétfőtől vasárnapig, 7 óra 45 perctől 15 óra 45 percig. Az alapszolgáltatáson túl lehetővé tesszük igény szerint fodrász, kozmetikus, pedikűrös szolgáltatásainak igénybevételét. Ennek ellenértékét a szolgáltató határozza meg, amelynek költsége az igénybe vevőt terheli. 17

18 A nappali ellátást biztosító intézményben az ellátottak személyi térítési díj fizetésére kötelezettek, melynek összege a fenntartó határozatának és a helyi rendeletnek megfelelően az ellátott jövedelme alapján kerül megállapításra. A személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhető, külön jogszabály szerinti alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik a jogszabályban meghatározottak szerint. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen a kérelmet, illetve indítványt az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta önállóan terjesztheti elő. Idősek Klubja szolgáltatását az intézmény által használt kérelem, a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatvány I. része szerinti egészségi állapotra vonatkozó igazolás és a II. része szerinti jövedelemnyilatkozat kitöltésével igényelhető az intézményvezetőjénél. A kérelemhez csatolni kell a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak megfelelően nyilatkozott rendszeres jövedelemre vonatkozó dokumentumot. A szolgáltatás igénylésekor az igénybevevőnek nyilatkozatot kell tennie: Más szolgáltatónál, intézménynél igénybe vett valamilyen alapszolgáltatásról a 9/1999 (XI.24.) SZCSM rendelet 18. -a alapján A mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetéséről az évi III. törvény 117/B. -a és a 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 2/A -a alapján. A benyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről és a személyi térítési díjak megállapításáról az intézményvezető dönt, és döntéséről írásban értesíti az igénylőt vagy törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásbeli megállapodást köt, mely tartalmazza: az ellátás időtartamát, kezdetét és végét, a nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét. Személyi térítési díj megállapítására, fizetésre vonatkozó szabályokat (melyet a fenntartó társulási határozatában szabályoz). A fizetendő térítési díj összegét, az ellátás megszűnésének, megszüntetésének módját. 18

19 Amennyiben az intézményvezető döntésével nem értenek egyet, a megállapodás kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához lehet fordulni, aki határozattal dönt a felvételi eljárásról, s erről írásban értesíti az intézményvezetőt is. Évente egy alkalommal kerül sor a személyi térítési díjak felülvizsgálatára. A személyes szolgáltatást nyújtó ellátásokért az ellátást igénybe vevőnek, a törvényes képviselőnek, vagy a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személynek személyi térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjakat a fenntartó évente egy alkalommal határozza meg. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelme, valamint az intézményi térítési díj figyelembevételével kerül megállapításra. A személyi térítési díj fizetése utólag történik, nyugta ellenében az intézmény által meghatározott napokon, a tárgyhót követő hó 10 ig. A tárgyévre vonatkozó intézményi és személyi térítési díjakat a fenntartó Társulási Tanácsi határozattal hagyja jóvá ben a 9/2013. számú Társulási Tanácsi határozat, Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. ÖKT. rendelete a térítési díjakat az alábbiak szerint szabályozza.: A./Intézményi térítési díj 1) Étkeztetés intézményi térítési díj: ebéd: 540,-Ft/fő/nap reggeli: 250,-Ft/fő/nap 2) Klub-tartózkodás intézményi térítési díj: 170 Ft. B./Kedvezmények, mentességek A B C Sorsz. Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj Tartózkodás Reggeli Ft/adag Ebéd Ft/adag Ft/nap Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó

20 C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: Étkezés: Ft Étkezés nélküli tartózkodás: Ft Étkezés és tartózkodás együtt: 74235,- Ft 2.7. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja Intézményünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az általunk nyújtott valamennyi szolgáltatásról a potenciális és a tényleges igénybevevők széleskörű, korrekt, pontos tájékoztatást kapjanak. Az egyes szolgáltatások működési rendjéről, a biztosított szolgáltatások tartalmáról az igénybevétel jogosultsági feltételeiről és módjáról a szolgáltatásért fizetendő térítési díjak szabályairól folyamatosan tájékoztatjuk az ellátási területünkön élő ellátottakat és a lakosságot. Közmeghallgatásokon, falugyűléseken, lakossági fórumokon veszünk részt, információt továbbítunk. Tájékoztatók közzétételének módja, formái Szolgáltatásokról készített tájékoztató szórólapok készítése és eljuttatása a kapcsolati hálóval rendelkező szervezetekhez. Helyi televízióban megjelenő tájékoztatók, riportok, interjúk, kerek asztal beszélgetések Helyi újságban megjelenő tájékoztatók interjúk, beszámolók Az interneten közzétett információk, az intézmény honlapja folyamatosan naprakész információkat tartalmaz, amely mindenki számára elérhető a honlapon. Felkérés alapján a célcsoport tagjait tömörítő civil szervezetek részére tájékoztató előadások megtartása Felhívások, szórólapok hirdetőtáblára való kihelyezése Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Az ellátottak jogainak védelme 20

21 A szolgáltatás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülők emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményen belül az emberi és állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáról és működtetéséről. Az évi III. törvény 94/E és 94/K alapján az ellátottak jogai különösen: A szolgáltatást igénybevevőknek joga van szociális helyzetükre, egészségi és mentális állapotukra tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségleteik, speciális helyzetük vagy állapotuk alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az alapszolgáltatásban és nappali ellátásban részesülők számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, a törvényben meghatározott általános vagy speciális jogokat is biztosítani kell. A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt. Az ellátásban részesülők jövedelmi helyzetét kizárólag a törvényben, illetve a kapcsolódó kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. Az ellátást igénybevevőnek joga van megismerni az intézmény gazdálkodásával, működésével kapcsolatos legfontosabb adatokat. Ennek teljesítése érdekében az intézményvezető által évente elkészített tájékoztató tartalmazza: o az intézmény működési költségének összesítését, o az intézményi térítési díj havi összegét, o az egy ellátottra jutó önköltség havi összegét. Az intézmény az általa biztosított szolgáltatásokat oly módon végzi, hogy minden körülmények között tiszteletben tartja az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez és a testi-lelki egészséghez való jogait. A szolgáltatást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 21

22 Az ellátott jogai gyakorlásához igénybe veheti az ellátottjogi képviselő segítségét, akinek személyéről és elérhetőségéről az intézményvezetője az ellátottaknak folyamatos tájékoztatást ad. Az ellátottjogi képviselő neve és elérhetősége az intézményi faliújságon is folyamatosan ki van függesztve. Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő egészségi állapotának vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét vagy az ellátottjogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából. Jelenleg a Városi Gondozási Központ ellátottjogi képviselője: Csizmaziáné Hubert Mária Elérhetősége/Fogadó óra időpontja: Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd minden hónap első szerda 13,30-tól. Telefon: 06-20/ Panasz esetén az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal A szociális szolgáltatást végzők jogai Az intézményben foglalkoztatottak vagy munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. Az intézményben dolgozók jogainak védelmét a közalkalmazotti törvényben foglaltaknak megfelelően értelmezzük, illetve gyakoroljuk. Az alábbi jogok érvényesülnek: véleményezési, tájékozódási jogok gyakorlása, információk hozzáféréséhez való jog, képzéshez továbbképzéshez való jog, munkajogi védelem, szociális juttatásokhoz való jog, emberhez méltó munkavégzéshez való jog, a munka és pihenőidő védelme. 22

23 Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy: o a házi segítségnyújtást végző szociális gondozó és a vezető gondozó, o a támogató szolgálatot, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását végző szociális gondozó, o az előgondozással megbízott személy, o az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó, szociális, mentálhigiénés munkatárs. 3. Mellékletek 3.1. Nappali Idősek Klubja házirendje 3.2. Nappali Idősek Klubja - Megállapodás 3.3. Városi Gondozási Központ - Szervezeti és Működési Szabályzat Szentgotthárd, április 18. Fábián Béláné Intézményvezető 23

24 3. Mellékletek 24

25 3.1. számú melléklet HÁZIREND NAPPALI IDŐSEK KLUBJA Az Idősek Klubjának feladata Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, napközbeni ellátására szolgál. A saját otthonukban élő idős állampolgárok részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A klub feladata, hogy az ellátást igénybe vevők részére szervezzen szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat. A klubot azok az idősek vehetik igénybe, akik otthonukban élnek, de társaságra, közösségre, hasznos, értelmes időtöltésre vágynak, testi és szellemi aktivitásuk megőrzését fontosnak tartják. A házirend célja, hogy az intézmény belső rendjét meghatározza, és tájékoztasson az alapvető szabályokról. A házirend mindannyiunk számára egyformán fontos iránymutató, megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézeti vagyon védelmét, az ellátottak és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai munkájukat ennek szellemében kötelesek végezni. Telephely: Városi Gondozási Központ Idősek Klubja 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. Telefon: 94/ , Fax: Honlap: 1. ENGEDÉLYEZETT FÉRŐHELYEINEK SZÁMA: 60 fő 2. A KLUB NYITVATARTÁSI IDEJE: folyamatos, heti 7 nap (hétfőtől vasárnapig) 7 óra 45 perctől 15 óra 45 percig. 3.A KLUB SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE, INTÉZMÉNYI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE A klubtagságot szóban vagy írásban kell kérvényezni a Városi Gondozási Központ (VGK) vezetőjénél. A kérelemmel kapcsolatos adatlapot a klubvezetőnél lehet igényelni. A VGK. vezetője a kérelem benyújtását követően tájékoztatást végeztet. A klubvezető a tájékoztató során a klienssel megismerteti a házirendet, és tájékoztatást nyújt a szolgáltatásról. Az intézményi jogviszony létesítéséről a VGK. vezetője írásban intézkedik. 4. AZ IDŐSEK KLUBJA ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE Lebonyolítja az étkeztetés keretében megrendelt időskornak megfelelő kétszeri étkezést, (reggelit és ebédet) helyben történő fogyasztással. Szükség esetén diétás étrend is igénybevehető. Reggeli: 8 óra 30 perctől 9 óra 30 percig. Ebéd: 12 órától 14 óráig. 25

26 A megrendelt étel elfogyasztása a klub étkezőjében kötelező. Ettől eltérés csak az otthonukban beteg, fekvő klubtagok esetében lehetséges. Az étkezés lemondását kivéve kórházba kerülést két nappal előbb kérjük jelezni. A megrendelt, de le nem mondott ételért térítési díjat köteles fizetni az ellátott. Szabadidős programok szervezése Szabadidős programok különösen: - ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, - névnapok, születésnapok megünneplése - kirándulások - hagyományok felelevenítése - mozgásos, szellemi vetélkedők, stb. A programok nyilvánosak, így nem csak a klubtagok, hanem a hozzátartozók, családtagok, leendő klubtagok is látogathatják a rendezvényeket. Egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése. Az egészséges életmód ismertetése, gyakoroltatása. - felvilágosító előadások szervezése orvos, gyógytornász, természetgyógyász közreműködésével, - biotermék, reformkonyha bemutatók, - gyógyfüvek gyűjtése, tájékoztató a gyógynövények felhasználásáról, egyebek, - gyógytorna szervezése, lehetőség speciális tornáztatásra, - gyógyszerek kiváltásához segítségnyújtás. Hivatalos ügyek intézésének segítése. A klubtagok segítséget kérhetnek hivatalos és egyéb ügyeik intézéséhez, megbízhatják a gondozónőket, hogy ügyeikben eljárjanak. Munkavégzés lehetőségének megszervezése. Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése. Személyi tisztálkodás biztosítása. A szolgáltatás során az intézmény az alábbiakat biztosítja: - fürdőhelyiség hideg-melegvizes ellátással - a tisztálkodáshoz szükséges eszközök. Személyes ruházat tisztításának biztosítása. A szolgáltatás során az intézmény az alábbiakat biztosítja: - automata mosógép - vasaló, vasalódeszka - ruhaszárító. Egyéb szolgáltatások - pedikűr, manikűr - fodrász (ez utóbbi szolgáltatásokat a klubtagnak külön meg kell fizetni.) 26

27 5. EGYÜTTÉLÉSI SZABÁLYOK Az intézmény dolgozóira vonatkozó kötelezettségek: Az intézmény dolgozói munkájuk során titoktartásra és az adatvédelemre vonatkozó szabályokat kötelesek betartani. A szolgáltatásokról, igénybevevőkről adatot csak a szociális hatáskört gyakorló a gyámügyi feladatot ellátó, az igazságszolgáltatási, társadalombiztosítási szerveknek, valamint a személyes szolgáltatást nyújtó szociális intézményeknek szolgáltathatnak. Más szervek megkeresése esetén csak az igénybevevő felhatalmazásával adható ki információ. A klub dolgozói kötelesek a szolgáltatást igénybevevő emberi méltóságát tiszteletben tartani, a közös munka során az alapvető emberi és személyiségi jogokra tekintettel lenni. A szolgáltatást igénybevevőre vonatkozó szabályok: A klubtag az intézményi nyilvántartásba való felvétele érdekében valamint a szolgáltatások igénybevétele esetén köteles a klub dolgozóival együttműködni. A szolgáltatás során igénybevett eszközöket a klubtag, használat után az átadónak köteles visszaszolgáltatni. A klubtagok felelnek az általuk használt helyiségek rendjéért, azok rendeltetésszerű használatáért. Tilos dohányozni az intézmény egész területén valamint a kapubejárattól számított 5 méteres körzetben. Károkozás esetén a VGK. vezetője vizsgálja a kár keletkezésének okát, és vétkesség függvényében érvényesíti a kártérítési igényt. A klubtagok magatartásukkal nem zavarhatják a többiek nyugalmát, az intézmény működését. A klubtagok vendégeket fogadhatnak, akiknek alkalmazkodniuk kell az intézmény házirendjéhez. Amennyiben a klubtag a szolgáltatásokat 30 napig nem veszi igénybe és jelzéssel nem él a távolmaradás okáról, tagsága megszűnik. 6. AZ INTÉZMÉNYBE BEVIHETŐ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A szolgáltatásokat igénybevevők használati tárgyaiért ha azok megőrzésére az intézmény nem kapott megbízást az intézmény nem vállal felelősséget. Az intézmény az igénybevevők részére érték és vagyonmegőrzést biztosít az alábbi szabályok szerint. 7. ÉRTÉK ÉS VAGYONTÁRGYAK ÁTVÉTELÉNEK ÉS ÁTADÁSÁNAK SZABÁLYAI Értékes vagyontárgyat csak átadási-átvételi jegyzőkönyv aláírása után lehet elhelyezni. A jegyzőkönyv egy példányát az igénybevevőnek kell átadni, egy példányát pedig az irattárba kell megőrizni. Pénzt, betétkönyvet, értékes vagyontárgyat az érték mértékének feltüntetésével, átadásiátvételi jegyzőkönyvvel két tanú jelenlétében lehet átadni-átvenni. A jegyzőkönyv egy példánya az átadóé, egy példány pedig az irattárba kerül megőrzésre. 27

28 A jegyzőkönyvben rögzíteni kell: Az átadott átvett összeget, az átadott betétkönyv sorszámát, értékpapír számát, az értéktárgy jellemzőinek leírását, felsorolását. Az átvett értéktárgyat, pénz, betétkönyvet a klubvezető nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásban rögzíteni kell: a bevétel, kiadás idejét, a bevett és kiadott összeget, az átvett betétkönyv számát, sorszámát, az átvevő és átadó aláírását. Az igénybevevőtől átvett pénzt pénzintézetben, betét formájában kell megőrizni, ha ezt az igénybevevő kéri, s ha az átadott összeg az Ft-ot meghaladja. A készpénz betétben való elhelyezéséről négy munkanapon belül a VGK. vezetője gondoskodik. A készpénz kezelésére csak akkor kerülhet sor, ha az átadott összeg az Ft-ot nem haladja meg, illetve ha az igénybevevő a készpénzkezelést írásban kéri. Pénzkivétel, pénzátadás a pénztár hivatalos nyitvatartási idejében, munkanapokon 7 óra 45 perc és 15 óra 45 perc között történhet. Az értékek, pénz, betétkönyv biztonságos elhelyezéséről az intézmény gondoskodik. 8. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI Az intézményi jogviszony megszűnik: az intézmény jogutód nélküli megszűnésével. Az intézményi jogviszony megszüntetésének szabályai: Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. Ez esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban szűnik meg. A VGK. vezetője az intézményi jogviszonyt megszünteti: - ha a klubtag agresszív, botrányt okozó magatartásával társai nyugalmát, az intézmény működését zavarja. - a házirendet súlyosan megsérti, a klubtagok, vagy az intézmény dolgozóinak sérelmére bűncselekményt követ el. - erősen ittas állapotban a klub szolgáltatásai nem vehetők igénybe. Ilyen esetben a VGK. vezetője, a klubvezető vagy hétvégén a szolgálatot teljesítő gondozónő felszólítja az ellátást igénybe vevőt az intézmény elhagyására. Az intézményi jogviszony megszüntetése esetén a megszüntetés okát jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 9. JOGORVOSLAT A klubtag az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében a VGK. vezetőjéhez fordulhat, valamint a panaszkönyvben jelezheti észrevételeit. A VGK. vezetője a kifogást, panaszt 15 napon belül megvizsgálja, és írásban tájékoztatja az igénybevevőt a vizsgálat eredményéről. Ha az intézményvezető az intézkedést elmulasztja, vagy az igénybevevő az intézményvezető intézkedését sérelmezi, panaszával az intézmény mindenkori fenntartójához fordulhat. Jelenleg a fenntartó: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér

29 Szentgotthárd, április 15. Fábián Béláné Intézményvezető ZÁRADÉK Jelen házirendet Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a április.-án megtartott ülésén a számú Társulási Tanácsi határozatával jóváhagyta. A házirend az elfogadás napján lép hatályba. Szentgotthárd, április. Huszár Gábor Társulási Tanács Elnöke 29

30 3.2. számú melléklet Nappali Idősek Klubja Megállapodás Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1. Tel.: 94/ , Nyilvántartási szám: M E G Á L L A P O D Á S a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény alapszolgáltatásáról amely egyrészről létrejött a Városi Gondozási Központ (9970 Szentgotthárd, Arany J.u. 1.), képviseletében eljár Fábián Béláné intézményvezető, mint ellátást nyújtó szociális szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a./ mint az ellátást igénybe vevő b./ mint az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője - név: - név: - leánykori név: - leánykori név: - születési helye: - születési hely: - születés időpontja: - születés időpontja: - anyja neve: - anyja neve: - lakcíme: - lakcíme: - személyi ig. sz.: - személyi ig. sz.: - TAJ szám: - telefonszám: - telefonszám: - mobilszám: - nyugd. törzsszám: - legközelebbi hozzátartozó elérhetősége: mint ellátást igénybe vevő között az Idősek Klubja keretén belül történő szolgáltatás igénybevételére. Az intézmény az ellátást igénybevevő részére szociális, egészségi, mentális állapotának megfelelő, napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatásokat szervez. 1. Az Idősek Klubja igénybevételének kezdő időpontja: A megállapodás hatályba lépésének időpontja: 2. Az Idősek Klubjában biztosított ellátás időtartama: határozott, határozatlan. Határozott idő esetén az ellátás időtartama: - tól ig. 3. Az Idősek Klubja szolgáltatásai Az Idősek Klubja szolgáltatásai közül a gondozási terv dokumentációban foglaltak szerint az ellátott igényeinek megfelelően az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: o igény szerint meleg étkeztetés (reggeli, ebéd) lebonyolításának biztosítása, o szabadidős programok szervezése, 30

31 o szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, o hivatalos ügyek intézésének segítése, o életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, o személyi tisztálkodás és személyes ruházat tisztításának lehetősége, o speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. Az intézmény által nyújtott alapfeladaton túli szolgáltatások formáját, körét és azok térítési díjait a Házirend szabályozza, illetve a szolgáltatást nyújtó határozza meg. 4. Az intézményi térítési díjat a fenntartó Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözeteként állapítja meg, évente legfeljebb két alkalommal, amely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A fizetendő személyi térítési díj összegéről és azok változásairól a Városi Gondozási Központ vezetője a Társulási Tanácsi határozat és a helyi rendelet alapján a szolgáltatás biztosításának megkezdése előtt írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét, gondnokát vagy a térítési díj fizetésére kötelezett személyt. Az Idősek Klubjában történő ellátásért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a a, a, valamint a 9/2013. számú Társulási Tanácsi határozat alapján térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözeteként állapítja meg, amely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Térítési díj megállapítása évente legfeljebb két alkalommal történhet. Az Idősek Klubja intézményi térítési díja: 1. Étkeztetés intézményi térítési díj o ebéd: 540 Ft/fő/nap Nettó 425Ft Ft ÁFA(27 %) = 540 Ft Bruttó o reggeli: 250 Ft/fő/nap Nettó 197 Ft + 53 Ft ÁFA(27 %) = 250 Ft Bruttó 2. Klub tartózkodás intézményi térítési díj: 170 Ft/fő/nap 3. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: Étkezés és tartózkodás együtt: ,- Ft Étkezés nélküli tartózkodás: 54500,- Ft Az Ön által fizetendő személyi térítési díj összege: o tartózkodásért fizetendő személyi térítési díj naponta: o az étkeztetés keretében igénybevett reggeliért fizetendő személyi térítési díj naponta: - Ft Nettó - Ft «reggeli_ Ft ÁFA(27%) = «reggeli_- Ft bruttó o az étkeztetés keretében igénybevett ebédért fizetendő személyi térítési díj naponta: Ft Nettó Ft + Ft ÁFA(27 %) = Ft Bruttó Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve az ellátást igénylő, rendszeres havi jövedelmének 30%-át nappali ellátás és ott étkezés esetében, 15 %-át nappali ellátás esetében. 31

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Klubja 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL 16-858-5/2013. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről. Nyírmada Város Önkormányzata Szociális Ápolási-Gondozási Központ Intézményvezetőjétől 4564. Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45-492-042 Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 106/2004./XII. 28./ Öh. h a t á r o z a t a az önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójáról. A Képviselő-testület: Nyírmada Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA A SZENTGOTTHÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZENTGOTTHÁRD, 2012. TARTALOM JEGYZÉK 1. Intézményi alapadatok....5 2. A tevékenységhez tartozó önkormányzatok elérhetőségei.7

Részletesebben

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11.

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Házirend Idősek Klubja 2012.év. Tamási,.. igazgató Kedves Klubtagok! A

Részletesebben

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Adószám: 18057966-1-42 FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 Félúton Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND 2015. 1 HÁZIREND NAPPALI ELLÁTÁS / IDŐSEK KLUBJA/ Bevezető Kedves Klubtagunk! Ön a Csokvaomány Község Idősek Klubjának

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város A /2015.( ) Kgy. határozat melléklete (Az I. határozati javaslat melléklete) Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város általános

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ A Szolgáltatástervezési koncepciót a Képviselőtestület 500/2004./XI.ÖK/XII.15./ sz. határozatával elfogadta. Budapest, 2004. december

Részletesebben

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről.

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1505-2/2014. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2013-as évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2013-as évről 1 Tisztelt Képviselő testület! A beszámoló 2013. január 01.- 2013. december 31. napja közötti időszak

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től)

Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től) Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 115. (1) A személyes gondoskodás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a család-és gyermekjóléti szolgálatra TARTALOMJEGYZÉK I. A

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 12/2010. (IV. 29.) ÖKT. r. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 3. formák szabályairól

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap:

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

Beszámoló. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat. 2013. évi szakmai tevékenységéről

Beszámoló. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat. 2013. évi szakmai tevékenységéről 9/2014.(V.26.) ELŐTERJESZTÉS 9. napirendi pont Beszámoló Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2013. évi szakmai tevékenységéről Készítette: Ujbányi Tiborné intézményvezető I. Intézményi feladatok

Részletesebben

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S-

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- SZAKMAI PROGRAMJA Átdolgozva hatályos: 2012. szeptember 1-től A szociális szolgáltatások körében a

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2007. évi munkájáról Tisztelt

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. december 16.-i ülésére Tárgyalja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány

Részletesebben

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ

2015 évi beszámoló. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága. Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi beszámoló Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szociális Szolgáltató Központ 2015 évi szakmai beszámoló Szociális étkeztetés I. A szociális étkeztetés bemutatása Budapest

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33.

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT SZOCIÁLIS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA SÁRRÉTUDVARI 2015. Püspökladány, 2016. április 19. Készítette:

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ALAKULÁSÁRÓL 2014. ESZTENDŐBEN Baja, 2015. március, 5. Készítette: Bánné Kiss Erzsébet intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2016. TARTALOM I. Az intézmény azonosítói 5 1. Az intézmény szociális ellátórendszerben betöltött szerepe 5 II. Az intézmény célja és feladata 5 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) rendeletének

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. augusztus 01-től Készítette:... jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

Ikt.sz.: 23-16/2015 Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről

Ikt.sz.: 23-16/2015 Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 23-16/2015 Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

2012. Éves Beszámoló. 1. számú melléklet

2012. Éves Beszámoló. 1. számú melléklet 1. számú melléklet 2012. Éves Beszámoló Geier Róbert Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szociális Szolgáltató Központ 2012. Tartalom 1. A Szociális Szolgáltató Központ szervezeti

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 19/2012.(XI.01.)

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 19/2012.(XI.01.) ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 19/2012.(XI.01.) Önkormányzati rendelet az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Idősek Klubjában a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! A jószándék

Részletesebben

KIVONAT. Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2009.(XII.16.) KT határozat Tárgy: A Tanyagondnoki Szolgálat képzési

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

A GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros, Vasút u.6. A GONDOZÁSI KÖZPONT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Küldetésünk, hogy az időseknek nyújtott szolgáltatásainkkal segítsünk a hozzánk fordulóknak abban - akár

Részletesebben

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Házi segítségnyújtás Szakmai Programja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 07. 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 07. 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-439/2011. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 07. 5-i ülésére Tárgy: a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat (FEGOSZ) szakmai programjának

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

Integrált iroda költségeinek felosztása 2012. évi terv adatok alapján (e Ft)

Integrált iroda költségeinek felosztása 2012. évi terv adatok alapján (e Ft) Egyesített Szociális Intézmény önköltségszámítása és térítési díja Integrált iroda költségeinek felosztása évi terv adatok alapján (e Ft) ESZI Dombóvár évi összes kiadásai: 316.955 Térítési díj köteles

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1097 Budapest, Ecseri út 19.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1097 Budapest, Ecseri út 19. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1097 Budapest, Ecseri út 19. 10. sz. melléklet H Á Z I R E N D Jóváhagyta: HÜB /2011/XI.29.) számú határozata 1 Tartalom:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

Melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről szóló 21/2016. (V.23.) határozathoz

Melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről szóló 21/2016. (V.23.) határozathoz Melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről szóló 21/2016. (V.23.) határozathoz A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2015. évi működéséről I. A Veszprémi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 18/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló

Részletesebben