AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz"

Átírás

1 AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz 1.b. melléklet június 01. után kötött szerződésekre vonatkozóan, valamint a június 01. előtt kötött szerződésekre vonatkozóan augusztus 01. hatályba lépéssel I. Fogalom meghatározások Bankszámla: az AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a szerződésben meghatározott egy vagy több forint, vagy devizaszámla. Electra Internet Banking (EIB): olyan elektronikus pénzforgalmi rendszer, amely böngésző segítségével a Takarékszövetkezet internetes honlapján elektronikus kapcsolat létrehozása útján lehetővé teszi a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás, valamint a Takarékszövetkezet által a bankszámlára vonatkozóan nyújtott egyéb információs szolgáltatások teljesítését, elektronikus adatátvitellel. Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás: a Számlatulajdonos által létrehozott, az EIB-en keresztül a Takarékszövetkezet részére megküldött fizetési megbízás, mely a Számlatulajdonosnak a Takarékszövetkezetnél vezetett számláján kerül végrehajtásra. Felhasználó: a Számlatulajdonos által a Takarékszövetkezetnél rendszeresített módon (felhasználó adatlapon) a bankszámla felett rendelkezési joggal felruházott természetes személy, akinek a Számlatulajdonos a EIB szolgáltatáshoz a bejelentett jogosultsági szintnek megfelelő hozzáférést biztosít. Felhasználói kézikönyv, leírás: a EIB szolgáltatás részletes használatát tartalmazó, a szoftverben a Számlatulajdonos által elérhető menüpont. A Felhasználói leírás részletezi az EIB Szolgáltatással elérhető szolgáltatások körét, azok igénybevételéhez szükséges tárgyi feltételeket, a használathoz szükséges teljes és részletes lebonyolítási rendet, valamint részletesen tartalmazza azon magatartási szabályokat, melyek a használat során a EIB szolgáltatás Felhasználójától elvárhatóak és a rendszerek szabályszerű és biztonságos használatát célozzák. Felhasználói azonosító: a felhasználó belépéséhez szükséges egyedi karaktersor, Fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés. Fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól. Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is. Fizető fél: az a jogalany, a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik, Jelszó: a belépéshez a felhasználói azonosító mellett kötelezően megadandó titkos, legalább 6 és legfeljebb 12 karakterből álló karaktersorozat, ami nem tartalmazhat ékezetes betűket és írásjeleket. Kedvezményezett: az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja. Keretszerződés: a pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél között létrejött olyan a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely egy adott időszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is, Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a Hpt-ben meghatározott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, pl. bankkártya, Electra Internet Banking, Electra Home Banking. Hitelesítés: olyan eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a pénzforgalmi szolgáltató ellenőrizze a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatát, ideértve annak személyes biztonsági elemeit is. Számlatulajdonos: a fizetési számla keretszerződés alapján a Takarékszövetkezettel szerződő magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb természetes személynek nem minősülő jogalany vagy szervezet, akit azon személy(ek) képvisel(nek), aki(k)nek a képviseleti jogosultsága a fizetési számla keretszerződés feltételi szerint a Takarékszövetkezetnek bejelentésre került. Számlavezető fiók: a Takarékszövetkezet azon szervezeti egysége, amely a Számlatulajdonos részére bankszámlát vezet. Szerződés: a Számlatulajdonos és a Takarékszövetkezet között az EIB szolgáltatás igénybevétele tárgyában létrejött Szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés), amelynek elválaszthatatlan részét képezik a jelen Általános Szerződési Feltételek, a Takarékszövetkezet mindenkori Üzletszabályzata, a vonatkozó egyéb általános szerződési feltételei és hirdetményei. Megbízás: a Felhasználó betétlekötésre, átutalásra, betétfelmondásra stb. irányuló kezdeményezése. A létrehozott Megbízás megfelelője egy kitöltött papírformátumú megbízás, amely csak akkor érvényes, ha a Felhasználó aláírja és odaadja az ügyintézőnek. Az elektronikus megbízás esetén az aláírás SMS-ben kiküldött jelszóval történik, a beküldés pedig egy gomb (Elküldés) megnyomásával. Munkanap: az a nap, amelyen az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart, Pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott. Sorba állítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval, Tranzakció: olyan Takarékszövetkezeti teljesítés, amit a Takarékszövetkezet a Felhasználó kérésére hajt végre úgy, hogy elfogadja annak megbízását. Amennyiben a beküldött megbízásban a Takarékszövetkezet nem talál hibát, úgy az végrehajtásra kerülhet. A megbízásról bejegyzés készül, mely szerint az adott megbízás teljesítésre, vagy sorba állításra került. A fentiek alapján a tranzakció visszaigazolt megbízást jelent. Ügyfélszolgálati helyek: A Takarékszövetkezet Kirendeltségei.

2 II. A EIB szolgáltatás működésének leírása, használatának célja A EIB olyan elektronikus pénzforgalmi rendszer, amely böngésző segítségével a Takarékszövetkezet internetes honlapján elektronikus kapcsolat létrehozása útján lehetővé teszi a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás, valamint a Takarékszövetkezet által a bankszámlára vonatkozóan nyújtott egyéb információs szolgáltatások teljesítését, elektronikus adatátvitellel, nyomtatványok használata nélkül. A Felhasználó az alábbi alrendszereket, és menüpontokat érheti el jelszavas bejelentkezés után: Az Electra Internet Banking rendszer két modult tartalmaz, a Folyószámlák és Befektetések modulját. A két modul közül a menü fölött elhelyezkedő fülek segítségével választhat. Bejelentkezés után automatikusan a Folyószámlák modul lesz kiválasztva. FOLYÓSZÁMLA alrendszer Folyószámlák modulban hagyományos banki műveleteket végezhet. Bejelentkezés és kijelentkezés 1. Bejelentkezés A szolgáltatás igénybevételéhez be kell jelentkezni. Ehhez meg kell adni csoportkódját, rövid nevét és a bejelentkezési jelszavát. Jelszavának harmadik elrontása után a rendszerből kitiltásra kerül. Ez esetben fel kell vennie a kapcsolatot a Takarékszövetkezettel a teendők tisztázása érdekében. Amennyiben 15 percig nem használja a szolgáltatást a rendszer biztonsági okokból automatikusan kijelentkezteti a felhasználót, de 12 perc eltelte után erre figyelmeztet. Amennyiben a rendszer automatikusan kilépteti Önt, de még szeretné a szolgáltatást használni, kérjük, jelentkezzen be újra! 2. Kijelentkezés: Javasoljuk, hogy a rendszerből mindig a Kijelentkezés menüpont segítségével lépjenek ki. Ezzel megakadályozhatják, hogy illetéktelen személyek hozzáférhessenek az adataihoz, miután befejezte a szolgáltatás használatát. Ha csak a böngészőprogramot zárja be, az nem elég a kijelentkezéshez, ehhez mindig használja a menü megfelelő pontját! 3. Ügyfél kiválasztása: Az EIB lehetőséget ad arra, hogy egy felhasználó több ügyfél adatait kezelje. Ebben az esetben a felhasználónak a bejelentkezéskor ki kell választania a kívánt ügyfelet. 4. Nyelv kiválasztása: Az EIB a magyaron kívül még angol és német nyelven is használható, melyek tetszés szerint kiválaszthatóak. 5. Gyorssegéd: Egy művelet elvégezéséhez ad segítséget, ha nem tudja biztosan, hogy ezt a műveletet mely menüpontban kell intéznie. A Gyorssegéd elvezeti Önt a keresett funkcióhoz. 6. Nyomtatás: A rendszerben lehetőség van bizonyos megjelenített adatok nyomtatására is. A nyomtatás során az adatok nyomtatóbarát, könnyen áttekinthető formában jelennek meg. 7. Adatok exportja: A rendszerben lehetőség van bizonyos megjelenített adatok exportálására is. Az export során egy kötött formátumú fájl jön létre az Ön számítógépén. 8. Súgó: A menüben található Súgó menüpontra kattintva nyithatja meg az Electra Internet Banking felhasználói kézikönyvét. Információkérés 1. Számlaegyenleg : Ebben a menüpontban kérheti le aktuális számlaegyenlegét. 2. Lekötött betétek: Ebben a menüpontban kérheti le betétszámláinak adatait. A Lekötött betétek menüpontra kattintva megtekintheti az ügyfél betétszámláinak főbb adatait. 3. Betét kalkulátor: Ebben a menüpontban érhető el a Betét kalkulátor funkció, amely felkínálja a felhasználó által megadott adatoknak megfelelő aktuális betétlekötési konstrukciókat. 4. Számlatörténet: Ebben a menüpontban lekérheti egy adott időszak számlatörténetét. 5. Számlakivonat: Ebben a menüpontban egy adott napra vonatkozó számlakivonat lekérésére van lehetősége. 6. PDF: Ebben a menüpontban a számláihoz készített PDF formátumú ügyfélértesítőket tudja megnézni illetve letölteni. A számla és a dátumok megadása után a következő képernyőn megjelenik az adott számlára adott időszakban készített értesítők listája. Egy adott értesítő megtekintéséhez kattintson a megfelelő sorra! Ennek hatására letöltődik a kért értesítő PDF formátumban. Az értesítő megtekintéséhez PDF olvasó alkalmazás (pl. Acrobat Reader) telepítése szükséges! Új keresés indításához kattintson a 'Vissza' gombra! 7. Napi teljesített tranzakciók: A napi teljesített tranzakciók listáját kérheti le ebben a funkcióban. 8. Árfolyamok: Egy adott napra vonatkozó árfolyamok lekérésére van lehetősége ebben a menüpontban. 9. Állandó megbízások: Az állandó megbízásokat tudja lekérdezni, illetve kezelni. (rögzítés, módosítás, törlés) 10. Felhatalmazás csoportos beszedésre: A csoportos (közüzemi) beszedési felhatalmazásokat tudja lekérdezni, illetve kezelni. (rögzítés, módosítás, törlés) 11. Hitelesítő tábla: A GIRO számlaszámok ellenőrzésére szolgál. Csak olyan GIRO számlára tud utalást kezdeményezni, amelynek első 8 jegye szerepel a hitelesítő táblában. Lehetősége van a hitelesítő tábla exportjára is. 12. Banki információk: A Banki információk menüpontra kattintva a megjelenő weblapon további információkat érhet el. Új megbízás A Számlatulajdonos a bankszámlája kapcsán az Electra Internet Banking szolgáltatás keretében kizárólag a következő fizetési módok közül választhat: Forintátutalás Napközbeni forintátutalás Forint átvezetés (saját/idegen számlák között) Sárga csekk befizetés Betétműveletek (lekötés, feltörés) Devizautalás Deviza átvezetés Bankon belüli devizautalás Állandó megbízás 2

3 Felhatalmazás csoportos beszedésre Készpénz felvételi igény bejelentése Függő tételek visszavonása Szabad formátumú levél küldése Nyilatkozat ingyenes készpénzfelvételről Megbízások kezelése 1. Azonnali beküldés: Azonnali beküldésnél a megbízás a kitöltése és aláírása után rögtön továbbküldésre kerül a Takarékszövetkezetbe, és a megbízást az EIB nem tárolja, utólagos módosítása nem lehetséges. 2. Megbízási csomag kezelése: Lehetőség van arra is, hogy egy megbízást ne kelljen egyből aláírni és beküldeni a Takarékszövetkezetbe. Ebben a menüpontban olyan megbízásokat tud rögzíteni, amelyek először csomagokba kerülnek. Ezek a csomagok - a megbízás típusától függően - akár egynél több megbízást is tartalmazhatnak. Aláírni és elküldeni itt egyszerre egy vagy több csomagot tud, ezzel könnyítve meg a nagyobb számú megbízások kezelését. 3. Sablonok: A sablon egy - általában nem teljesen kitöltött - megbízás. Megbízások bevitelekor a korábban elkészített sablonok behívhatók, s ekkor már csak a sablonban ki nem töltött mezők értékét kell begépelni. 4. Megbízások listája: A megbízási csomagokat lehet megnézni, módosítani esetleg törölni. Módosíthatja a csomag elküldésének tervezett dátumát is. A megbízási csomagokat alá kell írni a Takarékszövetkezetbe való beküldés előtt. 5. Megbízási csomag megnézése: A Megbízási csomag megnézése gombra kattintva nézhető meg a kiválasztott megbízási csomag. 6. Megbízási csomag módosítása: A több megbízást tartalmazó csomagok esetében a csomag adatai jelennek meg és ezek módosíthatók. 7. Megbízási csomag törlése: A megbízási csomag törlése a csomagban lévő összes megbízás törlését jelenti. A csomag törlése végleges, utána a csomagot már nem lehet visszaállítani! 8. Megbízási csomag aláírása: Az elkészített megbízási csomagokat a Takarékszövetkezetbe való beküldés előtt alá kell írnia. (SMS-ben kapott aláírási jelszó használatával, kapott kód érvényességi ideje 5 perc) 9. Megbízási csomag elküldése: Itt azokat a megbízási csomagokat látja, amelyek már alá vannak írva, és jelenleg elküldhetők a Takarékszövetkezetbe. 10. Megbízási csomag átdátumozása: Lehetősége van a már előkészített megbízási csomag tervezett elküldési dátumának módosítására. 11. Megbízási csomag aláírások törlése: Az aláírt megbízási csomagokból az aláírást a beküldés előtt törölheti. 12. Megbízási csomag átnevezése: Lehetősége van a már előkészített megbízási csomag átnevezésére. 13. Megbízási csomag közös területre mentése: Akik telepített programot is használnak, mindkét programból kezelhetik megbízásaikat. 14. Csomag importálása: Lehetőség van a számítógépén fájlban tárolt megbízási csomagok importálására is. Sablonok kezelése A sablon egy - általában nem teljesen kitöltött - megbízás. Megbízások bevitelekor a korábban elkészített sablonok behívhatók, s ekkor már csak a sablonban ki nem töltött mezők értékét kell begépelni. Elküldött megbízások 1. Függő átutalási megbízások: Ha például egy beadott átutalás teljesítéséhez nincs meg a terhelendő számlán a fedezet, a megbízásokat a Takarékszövetkezet egy bizonyos ideig (a Takarékszövetkezettel kötött szerződésnek megfelelően) fedezethiány miatti függő átutalásként várakoztatja. Olyan átutalások esetében, amelyeknél a megbízásban az értéknap mező ki van töltve, és a terhelés dátuma még nem érkezett el, a megbízásokat a Takarékszövetkezet értéknap miatti függő átutalásként várakoztatja. 2. Megbízások állapota: Kezdő- és záró dátum megadásával lekérhető az - egy adott időszakban beküldött - adott típusú megbízási csomagok listája és a csomagokban lévő megbízások Takarékszövetkezeti státusza. 3. Tranzakció keresés: Keresési lehetőség az elküldött tranzakciók között. Beállítások 1. Bejelentkezési jelszó módosítása: Minden felhasználó saját bejelentkezési jelszóval rendelkezik. A jelszót titkosan kell kezelni. Az EIB első használatakor meg kell változtatnia a Takarékszövetkezettől kapott bejelentkezési jelszót, enélkül nem tudja használni a rendszert! 2. Nyelv kiválasztása: A szolgáltatás nyelvének kiválasztása ezen menüpont segítségével is történhet. 3. Ügyfél kiválasztása: Ebben a menüpontban is kiválaszthatja a kezelni kívánt ügyfelet. 4. Napló megnézése: A rendszer lehetőséget nyújt a felhasználónak, hogy minden, az EIB-ben kezdeményezett utasításról, parancsról listát kérjen a programtól. A lista segítségével nyomon követhetők a szolgáltatás használata során bekövetkezett események, például mikor és melyik felhasználó lépett be a programba vagy kezdeményezett átutalást. 5. Egyéb beállítások: Ebben a menüpontban megadhatja, hogy a listákban hány tétel jelenjen meg egy oldalon, valamint, hogy a felugró ablakok és a táblázatok animálva jelenjenek-e meg vagy nem. Postaláda Itt tekintheti meg az Takarékszövetkezet által az Önnek küldött üzeneteit. BEFEKTETÉSEK alrendszer A Befektetések modulban értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket végezhet. A Befektetések modul csak azon felhasználók számára érhető el, akik a modul használatát lehetővé tevő szerződést kötöttek a bankkal. Áttekintő A Befektetések modulba való belépés után a Portfólió Áttekintő oldal jelenik meg. Ezen az oldalon a felhasználó összes portfóliója és az adott portfólióhoz tartozó értékpapír számlaegyenlege látszik T+2 értéknappal. 3

4 Portfólióválasztás Egy felhasználó több portfólióval is rendelkezhet. A Befektetések modulban elvégzett műveletek mindig az aktuális portfólióra vonatkoznak. Portfólió választás után a kiválasztott portfólió aznapi értékpapír számlaegyenlege jelenik meg. Lekérdezések Számlaegyenleg (Befektetések modul) Az aktuális portfólióra vonatkozó értékpapír számlaegyenleg kérhető le. Megadható, hogy mely napra vonatkozó értékpapír számlaegyenleget szeretné megnézni. Az értékpapír számlaegyenlegről közvetlenül kezdeményezhet értékpapír vételt illetve eladást az egyes tételsorok elején található Vétel illetve Eladás linkre kattintva. Számlatörténet (Befektetések modul) Az aktuális portfólióra vonatkozó értékpapír számlatörténet kérhető le az adott dátumot megelőző második napig. Számlakivonatok Számlakivonat tölthető le pdf formátumban. Határidős számlakivonatok Határidős számlakivonatokat tölthet le pdf formátumban. Elemzések Elemzéseket tölthet le pdf formátumban. Ügyféltájékoztató anyagok Ügyféltájékoztató anyagokat tölthet le pdf formátumban. Kereskedhető termékek TakarékInvest termékek Itt tekinthető meg az aktuálisan kereskedhető TakarékInvest termékek listája. A megjelenő táblázat tartalmazza a termékek legfontosabb adatait (pl. ár) Lehetőség van vételi megbízás indítására az adott termék sorának elején található Vétel linkre kattintva. Amennyiben a felhasználó aktuális portfóliója tartalmaz egy adott terméket a listából, akkor a sor elején megjelenő Eladás linkre kattintva eladási művelet kezdeményezhető. Befektetési jegyek Itt tekinthető meg az aktuálisan kereskedhető befektetési jegyek listája. A megjelenő táblázat tartalmazza a befektetési jegyek legfontosabb adatait (pl. ár) Ezen felületen lehetőség van vételi megbízás indítására az adott befektetési jegy sorának elején található Vétel linkre kattintva. Amennyiben a felhasználó aktuális portfóliója tartalmaz egy adott befektetési jegyet a listából, akkor a sor elején megjelenő Eladás linkre kattintva eladási művelet kezdeményezhető. Állampapírok Itt tekinthető meg az aktuálisan kereskedhető állampapírok listája. A megjelenő táblázat tartalmazza az állampapírok legfontosabb adatait (pl. ár) Ezen felületen lehetőség van vételi megbízás indítására az adott állampapír sorának elején található Vétel linkre kattintva. Amennyiben a felhasználó aktuális portfóliója tartalmaz egy adott állampapírt a listából, akkor a sor elején megjelenő Eladás linkre kattintva eladási művelet kezdeményezhető. Új megbízás Itt értékpapír megbízásokat rögzíthet, írhat alá és küldhet be a bankba. A kívánt megbízási típust az almenüből kell kiválasztani! Fontos információ található az Általános tudnivalók a megbízások rögzítéséről és beküldéséről fejezetben! Értékpapír megbízásokat csak azonnali beküldéssel lehet a bankba küldeni! Elküldött megbízások (Befektetések modul) Napi és függő tranzakciók Itt kérheti le a napi és függő értékpapír tranzakcióinak listáját. A megjelenő listában lehetőség van egy függő tranzakció visszavonására is. Elküldött megbízások (Befektetések modul) Itt tekintheti meg a bankba beküldött megbízásokat és azok állapotát (státuszait). Postaláda (Befektetések modul) A funkció megegyezik a Folyószámlák menüjéből elérhető Postaláda funkcióval Általános tudnivalók a megbízások rögzítéséről és beküldéséről Kizárólag azonnali beküldéssel lehet megbízásokat küldeni a banknak a Befektetések fülön, míg folyószámlás tranzakció esetén azonnali beküldéssel és csomagképzéssel is. Azonnali beküldésnél Ön rögzít egy megbízást, aláírja és a megbízás automatikusan továbbítódik a bankba. Ebben az esetben a megbízást a rendszer nem tárolja, utólagos módosítása nem lehetséges. Megbízások azonnali beküldése A funkció megegyezik a Folyószámlák menüjéből elérhető Azonnali beküldés funkcióval 4

5 III. A EIB használata A Számlatulajdonos vállalja, hogy saját költségén és saját felelősségére biztosítja a EIB eléréséhez szükséges Berendezéseket, valamint a EIB eléréséhez szükséges Szoftvereket. A Takarékszövetkezet nem köteles ellenőrizni, hogy a Számlatulajdonos megfelelő Berendezést és Szoftvert biztosít-e a EIB használatához, illetve, hogy más számítógépes alkalmazás (szoftver) nem korlátozza vagy akadályozza-e a EIB használatát. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a nem megfelelő Berendezés vagy Szoftver használata miatt bekövetkezett károkért. A Takarékszövetkezet nem felel azokért a károkért, melyek abból következnek, hogy a Felhasználó nem rendeltetésszerűen használja a EIB szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Berendezés(eke)t, Szoftvert vagy nem kellő gondossággal választja ki a megfelelően biztonságos környezetet, amelyben a szolgáltatást igénybe veszi. A Felhasználó számítástechnikai rendszerében történő vírusfertőzésekből eredő károkért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal. A Felhasználó a EIB-et személyre szóló Felhasználói Azonosító, valamint titkos jelszó alkalmazásával veheti igénybe. A Felhasználó első internetes jelszavát az ügyintéző közli a Szolgáltatási Szerződés aláírását követően. Ezzel a jelszóval a Felhasználó csak egy funkciót ér el, a jelszóváltoztatást. A jelszó megváltoztatása és az új jelszóval való bejelentkezés után fér hozzá a felhasználó az összes funkcióhoz. A Felhasználói Azonosító és a megváltoztatott titkos jelszó alkalmazása megfelel a Takarékszövetkezetben alkalmazott ügyfél-azonosításnak, illetve a Takarékszövetkezet számla feletti rendelkezés jogosság vizsgálatának. A Takarékszövetkezet nem vizsgálja a Felhasználói Azonosító és a titkos jelszó használójának használatra vonatkozó jogosultságát, illetve a használat körülményeit. A rendszer használatához szükséges, a Felhasználóra vonatkozó Felhasználó Azonosítót és titkos jelszót a Felhasználó köteles titkosan kezelni, azt illetéktelen személy tudomására nem hozhatja. A Takarékszövetkezet nem felel az illetéktelen használatból származó károkért. A Számlatulajdonos saját költségén és felelősségére köteles gondoskodni a Berendezések karbantartásáról, vírusvédelméről és az abban tárolt adatok biztonságáról. A Berendezés hibája, működésképtelensége esetén a EIB használata érdekében a Számlatulajdonos köteles a szükséges intézkedéseket saját költségén megtenni. A Számlatulajdonos viseli az abból eredő kárt, hogy ezen kötelezettségét megszegi. A EIB használatának részletes technikai feltételeit, műszaki jellemzőit a Felhasználói Kézikönyv (Súgó menü) tartalmazza, melyet a Takarékszövetkezet elektronikus formában a Takarékszövetkezet honlapján, a EIB rendszeren biztosít a Felhasználó részére. IV. A EIB használatára vonatkozó biztonsági előírások A Felhasználónak a EIB használatára vonatkozó jogosultságát a számlatulajdonos az EIB szolgáltatási szerződés, EIB Szolgáltatási szerződés felhasználó adatlap melléklete című dokumentum kitöltésével, a számlatulajdonos és a felhasználó adatok alapján megjelölt korlátozásokkal határozza meg. A Felhasználó a EIB üzemszerű használatára Felhasználó Azonosító, valamint SMS-ben küldött aláíró kód (dinamikus jelszó) alkalmazásával jogosult. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Biztonsági Kódokat megőrizze, illetve, hogy jogosulatlan harmadik személy tudomására ne jusson, ahhoz hozzá ne férjen. A Számlatulajdonos kérvényezheti, hogy a Takarékszövetkezet új jelszót biztosítson az adott Felhasználó számára. A bejelentést követően a Takarékszövetkezet az adott Felhasználóra vonatkozó korábbi Jelszót érvényteleníti, és új jelszót ad a Felhasználó számára. A Felhasználó, valamint a Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy az új jelszóhoz jogosulatlan, harmadik személy ne férjen hozzá. A Számlatulajdonos viseli az abból eredő kárt, ha ezen kötelezettségét megszegi. Új jelszó átvételére biztonsági okokból csak személyes ügyintézés keretében van mód. Electra Internet Banking keretében bejelentkezésre jogosult személynek csak olyan személy fogadható el, aki a keretszerződés részét képező aláírás bejelentő kartonon is rögzített rendelkező. Az aláírás bejelentő kartonon történő rendelkezési jogosultság megváltozása esetén az elektronikus adatátviteli jogosultság megváltoztatását a számlatulajdonosnak külön kell bejelentenie! A Számlatulajdonos és a Felhasználó mindenkor köteles a EIB-et rendeltetésszerűen, és a működtetésre vonatkozó biztonsági előírásokat betartva használni. A Számlatulajdonos, illetve a Felhasználó az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles a Takarékszövetkezetnek bejelenteni, ha észlelte, hogy saját (illetve a Számlatulajdonos által történő bejelentés esetén valamely Felhasználó) felhasználói adata/i, és/vagy az aláíró kódhoz megadott telefonszámú mobiltelefon kikerült a birtokából (őrzése alól), vagy azt jogosulatlan harmadik személy is megismerte; vagy a számlakivonatán jogosulatlan műveletet tüntettek fel. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő személyazonosító adatait, a Számlatulajdonos megnevezését, a bankszámla számát, a bejelentés alapjául szolgáló esemény megjelölését, helyét, időpontját, ha erről a bejelentőnek nincs tudomása, akkor az esemény valószínűsíthető helyét és időpontját és -a lent megfogalmazott korlátozások keretei között- a Jelszó, a Felhasználó, vagy a bankszámla a EIB Számlatulajdonos általi használatának letiltására vonatkozó kérelmet. A Takarékszövetkezet a bejelentést hatálytalannak tekintheti, ha a bejelentésből a bankszámla, illetve a bejelentő nem azonosítható, vagy ha a bejelentés körülményei és tartalma arra engednek következtetni, hogy az abban foglaltak nem valósak. A bejelentés hatálytalanságából fakadó jogkövetkezményekért és károkért a Takarékszövetkezet nem felel. A személyesen, telefonon, telefaxon, ben tett bejelentés esetében, a bejelentő személyazonosságának ellenőrzése céljából a Takarékszövetkezet jogosult további - a bankszámlával kapcsolatosan általa nyilvántartott - adatot kérni. A bejelentő bejelentést írásban a Takarékszövetkezet által hivatalosan a munkanapokra meghirdetett üzleti órák alatt a Takarékszövetkezet bármely fiókjánál személyesen teheti meg. ben az címen, mely feldolgozása az üzleti órák alatt történik, vagy faxon, a meghirdetett kirendeltségi fax számokon. A megtett bejelentés visszavonhatatlan. A Takarékszövetkezet nem felelős azért a kárért, amely abból származik, hogy a Takarékszövetkezetet megtévesztik a tekintetben, hogy a bejelentés a Számlatulajdonostól vagy az arra jogosult Felhasználótól származik-e. A Takarékszövetkezet bármikor, azonnali hatállyal jogosult a EIB-ot, bármely Felhasználót, bármely bankszámlát véglegesen, vagy átmeneti jelleggel letiltani, illetve bármely Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás teljesítését megtagadni, felfüggeszteni a következő esetekben: 5

6 (a) a Felhasználó bejelentése esetén, (b) bármely Jelszóval, vagy a EIB használatához szükséges egyéb titkos azonosító adattal, illetve a EIB-el való visszaélésre vonatkozóan a Takarékszövetkezet megítélése szerint alapos gyanú merül fel; (c) a EIB biztonságos működését veszélyeztető használatot, hibajelenséget észlel; (d) a Számlatulajdonos vagy a Felhasználó megszegi a Szolgáltatási Szerződést; (e) a Számlatulajdonos kártól való megóvása érdekében ez szükséges; (f) egyéb, a Takarékszövetkezet által indokolt biztonsági okból. A Számlatulajdonos a bankszámla felett a fenti bejelentése esetén (ha a EIB használata vagy valamennyi Felhasználó letiltásra kerül), illetve a Takarékszövetkezet fentiek szerinti letiltásra vonatkozó döntését követően a Bankszámla keretszerződés rendelkezései szerint rendelkezhet. (aláírás bejelentő karton) A EIB használatának fentiekben szabályozott letiltása miatt a Számlatulajdonosnál, vagy bármely harmadik személynél felmerülő károkért a Takarékszövetkezet nem felel. Bármely jelszó, vagy az EIB használatához szükséges egyéb titkos azonosító adat, illetve az EIB letiltására irányuló bejelentésének - az ennek alapjául szolgáló tények bekövetkezése ellenére történő - elmulasztása, vagy a bejelentéssel kapcsolatos - a Takarékszövetkezet tevékenységi körén kívül eső - bármilyen visszaélés következtében a Számlatulajdonost, a Felhasználót vagy valamely harmadik személyt ért kárért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal. A Számlatulajdonos letiltás esetén köteles a Takarékszövetkezet vonatkozó Hirdetményében meghatározott összegű díjat a Takarékszövetkezetnek megfizetni. A letiltási díjjal a Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonos bankszámláját megterhelni. A Számlatulajdonos bejelentés esetén kérvényezheti, hogy számára a Takarékszövetkezet új jelszót biztosítson. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos erre vonatkozó kérelmének kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül átadja a Felhasználó számára az új Jelszót. A Takarékszövetkezet valamennyi bejelentésről olyan nyilvántartást vezet, amely megbízhatóan, megváltoztathatatlanul és utólag legalább 5 (öt) évig megállapíthatóan biztosítja a bejelentések időpontjának és tartalmának bizonyítását. V. Felhatalmazás hozzáférésre A Számlatulajdonos felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy EIB-ot Felhasználói Azonosítójával és titkos jelszavával igénybe vevő bármely személyt a EIB-hoz hozzáférésre jogosult személynek tekintse; és megbízzon a EIB-en keresztül hozzá beérkező, a Számlatulajdonos számláját érintő bármely Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás helyességében, valódiságában, teljességében, pontosságában és hogy teljesítse az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízást. A Takarékszövetkezetnek nem kötelessége annak ellenőrzése, hogy a EIB-ba Felhasználóként bejelentkező személy hozzáférésre jogosult-e, illetve, hogy a Számlatulajdonosnál a biztonsági szabályok betartására vagy kijátszására sor került-e. VI. Az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások feldolgozása, számlainformáció szolgáltatás, egyéb szolgáltatások A Felhasználói Azonosító és a titkos jelszó segítségével a Felhasználó a vonatkozó Felhasználói Kézikönyv feltételei szerint adhat Elektronikus Pénzforgalmi Megbízást a Takarékszövetkezetnek az egyes, a EIB szolgáltatásba bevont számlakör vonatkozásában, melyet a Takarékszövetkezet a jelen Általános Szerződési Feltételekben, a Fizetési/pénzforgalmi száma keretszerződésben, A Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízás benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Tájékoztatóban, a Deviza forgalom általános feltételeit tartalmazó tájékoztatóban, Takarékszövetkezet Üzletszabályzatában, és a vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben szabályozottak szerint teljesít. A Takarékszövetkezet a szolgáltatás keretében felvett megbízásokat az írásban adott megbízásokkal azonos tartalmi követelményeknek megfelelően fogadja be és teljesíti. A kizárólag elektronikus úton adható megbízások esetén a vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben foglaltak az irányadók. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet számítógépes rendszere rögzíti a megbízásokat és azok teljesítését. A Felhasználó elismeri a Takarékszövetkezet által rögzített adatok valódiságát, továbbá azt, hogy ezek vita vagy bizonyítás esetén bizonyítékul szolgáljanak. A megbízás rögzítését szolgáló képernyő formátumok, illetve a menürendszer megváltoztatási jogát a Takarékszövetkezet fenntartja. A EIB-en keresztül nincs mód a beküldött, teljesült megbízások törlésére, módosítására. A függő tételek vonatkozásában (fedezethiány miatt nem teljesült, vagy a tárgynapnál későbbi terhelési nappal beküldött) tételek visszavonhatók. Fedezethiány esetén történő sorba állításkor, vagy a tárgynapot megelőző napokon a Takarékszövetkezet Ügyfélszolgálatán írásban leadott megbízással. A tételeket szerződés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a Takarékszövetkezet munkafolyamatának megkezdéséig lehet visszavonni. A Takarékszövetkezet az ezt követően az ügyfélszolgálatra írásban érkezett visszavonás esetén jogosult az eredeti megbízás szerint eljárni azzal, hogy lehetőség szerint megkísérli a még el nem végzett munkafolyamatok leállítását A teljesült, napon belüli (IG2) tételekre visszavonási megbízás nem adható, ezekre un. RECALL megbízás (visszahívás kezdeményezése) indítható. Ez írásban, az Ügyfélszolgálaton kezdeményezhető. A Számlatulajdonos visel minden abból eredő kárt, ha bármely okból ugyanazon pénzforgalmi megbízás teljesítésére a Takarékszövetkezet által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon (vagy a Bankszámlaszerződésben előírt más módon) és Elektronikus Pénzforgalmi Megbízásként is megbízást ad a Takarékszövetkezet számára. Amennyiben a Számlatulajdonos egyes pénzforgalmi megbízásai különböző módon - a Takarékszövetkezet által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon (vagy a Bankszámlaszerződésben előírt más módon), illetve Elektronikus Pénzforgalmi Megbízásként - érkeznek be a Takarékszövetkezethez, akkor a Takarékszövetkezet a különböző módon beérkező pénzforgalmi megbízások beérkezésének egymáshoz viszonyított sorrendjét a Takarékszövetkezethez történő beérkezés sorrendje szerint, valamint a hatályos pénzforgalmi jogszabályok és rendelkezések szerint állapítja meg és dolgozza fel azokat. 6

7 A Számlatulajdonos által az EIB rendszeren beküldött betétlekötési megbízással létrejött lekötött betétek esetében a számlatulajdonos a lekötött betét szerződési feltételeit elfogadja. A Takarékszövetkezet az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás teljesítéséről, vagy a teljesítés esetleges meghiúsulásáról és a Bankszámla aktuális és archív adatairól a EIB-en keresztül rendszeresen számlainformációt küld a Számlatulajdonos számára. A Számlatulajdonos köteles minden olyan Elektronikus Pénzforgalmi Megbízást ellenőrizni, amelynek teljesítéséről vagy visszautasításáról a Takarékszövetkezet a EIB-en keresztül visszaigazolást nem küld. A Takarékszövetkezet nem felel a jelen rendelkezés alkalmazása következtében az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások nem vagy késedelmes teljesítéséből eredő esetleges károkért. EIB-en keresztül indított deviza ügyfélmegbízásokon megjelölt költségviselési módot a Takarékszövetkezet a feldolgozás során - nem vizsgálja. Amennyiben nem a nemzetközi szabályok szerinti költségviselés került beállításra, a tétel nem kerül feldolgozásra, erről az Ügyfelet a Takarékszövetkezet tájékoztatja. Amennyiben a nemzetközi szabályok által megengedett módok közül választva, de tévesen kerül beállításra a költségviselés módja, a Takarékszövetkezet a feldolgozás során az ügyfél által megjelölt költségviselési móddal teljesíti a megbízást. A téves költségviselési mód beállításából eredő többletköltség az ügyfelet terheli. Devizautalások rögzítésénél kiemelt figyelemmel kell eljárni a terhelendő számla kiválasztásánál. Amennyiben a devizautalás a devizaszámla helyett a forintszámlára került berögzítésre, a rendszer a megfelelő konverzió elvégzése után automatikusan feldolgozza a tételt, a Takarékszövetkezet részéről utólagos beavatkozásra nincs lehetőség. VII. A EIB használatával kapcsolatos reklamáció Amennyiben a Számlatulajdonos valamely Elektronikus Pénzforgalmi Megbízás teljesítését kifogásolja, akkor kifogását a hiba észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb a Bankszámla kivonat rendelkezésre állását követő 60 (hatvan) naptári napon belül köteles munkanapokon, telefonon, illetőleg a Takarékszövetkezet által hivatalosan meghirdetett üzleti órák alatt személyesen, a számlavezető fiókjánál előterjeszteni. Az észrevétel postai úton vagy elektronikus levél útján megküldött írásbeli bejelentéssel is előterjeszthető. A határidő elteltével a teljesítés elfogadottnak minősül. A reklamációnak tartalmaznia kell a reklamáló személyazonosító adatait, a Számlatulajdonos megnevezését, a Bankszámla számát, a bejelentés alapjául szolgáló esemény megjelölését, helyét, időpontját. A reklamáló személyazonosságának ellenőrzése céljából a Takarékszövetkezet jogosult a reklamációt bejelentő személytől további - a bankszámlával kapcsolatosan általa nyilvántartott - adatokat kérni. A Takarékszövetkezet a reklamációt figyelmen kívül hagyhatja, ha a reklamációból a Bankszámla, a Számlatulajdonos, a reklamáló személye nem azonosítható, vagy ha a reklamáció körülményei arra engednek következtetni, hogy az abban foglaltak nem valósak. A Takarékszövetkezet a reklamációt a Panaszkezelési szabályzatában rögzítettek szerint vizsgálja ki. VIII. A EIB működésével kapcsolatos hibaelhárítás, karbantartás, szüneteltetés, fejlesztés A Számlatulajdonos a EIB használatával kapcsolatban észlelt hibát telefonon, telefaxon, postai úton vagy elektronikus levél ( ) útján megküldött írásbeli bejelentéssel, illetve a hivatalosan meghirdetett üzleti órák alatt a Takarékszövetkezet bármely fiókjánál személyesen teheti meg. A Takarékszövetkezet, illetve megbízottja gondoskodik arról, hogy a EIB Takarékszövetkezeti fogadó oldalán felmerülő hiba a hiba jellegétől függően gyorsan kijavításra kerüljön. A Takarékszövetkezet, illetve megbízottja nem köteles olyan jellegű hibát elhárítani, amely a Berendezéssel, illetve a EIB rendszerén kívül eső hardver, szoftver, egyéb technikai eszköz működésével összefüggésben merül fel. Az ilyen jellegű hiba elhárításáról a Számlatulajdonos saját költségére köteles gondoskodni. A hiba jellege tekintetében a Számlatulajdonos - ellenkező bizonyításáig - a Takarékszövetkezet közlését elfogadja. A Takarékszövetkezet jogosult a EIB használatát karbantartás vagy a meghibásodás kijavítása céljából, illetve egyéb szervezési-működési okokból részben vagy egészben szüneteltetni. Amennyiben a EIB használatának szüneteltetésére előre tervezhető karbantartási, javítási, egyéb szervezési-működési okból kerül sor, a Takarékszövetkezet a EIB-en keresztül elektronikus úton, az üzemszünet előtt legalább 24 órával, előzetesen értesíti a Számlatulajdonost. Amennyiben a EIB használatának szüneteltetésére előre nem tervezhető karbantartási, javítási, egyéb szervezési-működési okból kerül sor, a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonost késedelem nélkül, a EIB-en keresztül elektronikus úton értesíti, kivéve, ha ezen értesítés a szünetelés okának jellegéből adódóan nem lehetséges, vagy a Takarékszövetkezet megítélése szerint a szünetelés okának mielőbbi elhárítása érdekében nem célravezető. A Takarékszövetkezet nem felel a jelen rendelkezés alkalmazása következtében az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások nem vagy késedelmes teljesítéséből, vagy az értesítés elmaradásából eredő esetleges károkért. A EIB szolgáltatás szüneteltetése esetén a szüneteltetés időtartama alatt a Számlatulajdonos pénzforgalmi megbízásait a Takarékszövetkezet által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon vagy a Bankszámlaszerződésben előírt más módon jogosult a Takarékszövetkezet részére megadni. A Takarékszövetkezet nem felel a jelen rendelkezés alkalmazása következtében esetlegesen bekövetkező károkért. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy a EIBot továbbfejlessze, módosítsa. A Takarékszövetkezet erről a Számlatulajdonost időről-időre értesíti. A Számlatulajdonos vállalja, hogy a EIB továbbfejlesztett változatát a Takarékszövetkezet felhívására és utasításainak megfelelően használja. A Takarékszövetkezet nem felel az abból eredő kárért, ha a Számlatulajdonos nem teljesíti ezen kötelezettségét. IX. Felelősségi szabályok A Számlatulajdonos és a Felhasználó a rendelkezésére bocsátott Jelszót vagy a EIB használatához szükséges egyéb titkos azonosító adatot köteles megőrizni, illetve köteles gondoskodni arról, hogy ezek jogosulatlan, harmadik személy tudomására ne jussanak, és ahhoz jogosulatlan harmadik személy hozzá ne férjen. A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Felhasználói Kézikönyvben foglalt, a EIB rendeltetésszerű és biztonságos használatára vonatkozó rendelkezések a Számlatulajdonos és valamennyi Felhasználó által a EIB használatának megkezdése előtt maradéktalanul megismerésre és betartásra kerüljenek. A Takarékszövetkezet nem felel az abból eredő kárért, ha a Számlatulajdonos a Felhasználó jelen rendelkezés szerinti 7

8 tájékoztatását elmulasztja, vagy késedelmesen, vagy hiányosan teljesíti, illetve ha a Számlatulajdonos vagy a Felhasználó a EIB rendeltetésszerű és biztonságos használatára vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be. A Takarékszövetkezet - a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben megengedett módon - kizárja felelősségét azért a késedelemért, tévedésért, mulasztásért, amely a EIB-en keresztül továbbított adat átadása, feldolgozása, tárolása során következett be az alábbi okok valamelyike miatt: -erőhatalom (vis maior), a belföldi vagy a külföldi hatóságok rendelkezése, vagy a Takarékszövetkezet működésének megzavarása; -valamely szolgáltató által üzemeltetett -a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között elektronikus kapcsolatot megteremtő, a EIB működéséhez szükséges- kommunikációs rendszer hibája; -a EIB rendszerének a Számlatulajdonos, a Felhatalmazott vagy harmadik személy általi, bármely módon történő szándékos vagy gondatlan megzavarása, megkárosítása, feltörése vagy ezek megkísérlése. A jelen Általános Szerződési Feltételek IV. bekezdésében leírt ügyfél bejelentés (titkos jelszó elvesztése, illetéktelen belépés ) megtételét megelőzően a EIB használata miatt bekövetkezett kárért a Számlatulajdonos, a bejelentés megtételét követően a EIB használata miatt bekövetkezett kárért a Takarékszövetkezet felel. A Takarékszövetkezet mentesül felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a Számlatulajdonos, illetve a Felhasználó szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegése folytán következett be. A bejelentés hiányosságaiból fakadó jogkövetkezmények a Számlatulajdonos terhére esnek. Bejelentés esetén a Takarékszövetkezet a EIB további használatának megakadályozása érdekében minden, a Takarékszövetkezettől általában elvárható intézkedést megtesz akkor is, ha a Számlatulajdonos, illetve valamely Felhasználó a EIB használata és őrzése során megszegte a jelen Általános Szerződési Feltételek előírásait. Bejelentés esetében, ha a kár nem a Felhasználó, vagy a Számlatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán következett be, a Számlatulajdonos a Bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett kárt legfeljebb ,- forintos mértékig viseli. A jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában a Felhasználó vagy a Számlatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának minősülnek különösen a következők: -a EIB használatához szükséges Jelszó vagy más hasonló azonosító adat (pl.: Felhasználónév, SMS/ ) elvesztése, illetve jogosulatlan harmadik személyre való átruházása vagy átadása; -a Jelszó kötelező megváltoztatásának elmulasztása az első bejelentkezés alkalmával, illetve 3 havonként; -jogosulatlan tranzakció észlelését vagy az arról való tudomásszerzést követően a Számlatulajdonos nem tesz haladéktalanul rendőrségi feljelentést, -a Felhasználó által észlelt jogosulatlan tranzakcióról a Felhasználó nem tájékoztatja haladéktalanul a Számlatulajdonost, -a Jelszó vagy más hasonló azonosító adat (pl.: Felhasználónév, SMS/ ) őrzésére, kifürkészésének megakadályozására vonatkozó kötelezettség nem vagy hiányos teljesítése; -a Bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése; -a EIB Bejelentés megtételét vagy a Szolgáltatási Szerződés megszűnését követő használata; -a EIB rendeltetésszerű és biztonságos használatára vonatkozó, a jelen Általános Szerződési Feltételekben és -a Felhasználói Kézikönyvben foglalt előírások megsértése; -a EIB biztonságos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges paraméterek megváltoztatása vagy ennek megkísérlése. A Takarékszövetkezetet nem terheli felelősség, ha a GSM szolgáltatók és/vagy más telekommunikációs szolgáltatók rendszerének hibájából vagy nem megfelelő védelme miatt hozzáférhetővé váltak a Felhasználóra vonatkozó adatok és ebből a Felhasználónak kára származott. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy - az Electra Internet Banking rendszer a Takarékszövetkezet munkarendjének, adatfeldolgozási menetének megfelelő válaszidőket tud biztosítani; - a weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik, a Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget az adatok teljességéért; - a Takarékszövetkezet nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatását, a weboldalak nem megfelelő működését, hiányosságát, hibáját; az információ elveszését, módosulását; a vírusfertőzésből eredő problémákat, az információ-továbbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát és más hasonló okból származó rendszer hibát is; - a Takarékszövetkezetet nem terheli felelősség olyan harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a Takarékszövetkezet weboldalaihoz csatlakoznak; - a távközlési szolgáltatóktól igénybevett szolgáltatások (különösen a bérelt vonal, ISDN vonal, vagy internet elérés) meghibásodásából származó kiesésért és az ebből eredő kárért a Takarékszövetkezet a kiesés okán felelősséget nem vállal és kártérítésre nem kötelezhető; - a Takarékszövetkezetnél üzemelő számlavezető rendszer, vagy annak Electra Internet Banking szolgáltatással kapcsolatos részének meghibásodásából, működésképtelenségéből származó kiesésért, hibás működésért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal és kártérítésre nem kötelezhető; X. Adatvédelem, szerzői jog és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok Azzal, hogy az Ügyfél az interneten keresztül bármely személyes adatát elküldi a Takarékszövetkezet részére, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Takarékszövetkezet nyilvántartsa, kezelje. A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy az Ügyfél által az interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel. 8

9 A Takarékszövetkezet weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik, ezért tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni vagy kinyomtatni. Minden olyan szerzői jog és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog, amely a EIB rendszerre, szolgáltatásra vonatkozik, kizárólag a Takarékszövetkezetet és a EIB-ot kifejlesztő beszállítót illeti. A Számlatulajdonos a Szolgáltatási Szerződés hatályának időtartamára nem kizárólagos, nem átruházható használati jogot kap a EIB használatára az ezekre vonatkozó szerzői jog, és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok átruházása nélkül. XI. A EIB szolgáltatás használatával kapcsolatos díjak, egyéb költségek A Számlatulajdonos az EIB szolgáltatás használatáért, igénybevételéért a Takarékszövetkezet vonatkozó Hirdetményében, vagy - a Felek eltérő megállapodása esetén - a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott típusú és mértékű díjtételeket, költségeket, jutalékokat köteles megfizetni a Takarékszövetkezet részére. A díjtételek megfizetése oly módon történik, hogy a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos Szolgáltatási Szerződésben megjelölt pénzforgalmi bankszámláját, illetve - amennyiben azon a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre - a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely bankszámláját esedékességkor megterheli. A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy esedékességkor a megfelelő fedezet a Takarékszövetkezet rendelkezésére álljon. A EIB használatáért felszámított díjak nem foglalják magukban az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások, valamint az egyéb szolgáltatások után felszámított forgalmi jutalékokat, amelyeket mindenkor a Takarékszövetkezet hatályos Hirdetményei tartalmaznak. A EIB Felhasználói használatához szükséges, elektronikus összeköttetést biztosító hálózat (telefon, Internet szolgáltató, egyéb kommunikációs rendszer) előfizetésének költségei a Felhasználót terhelik. A Takarékszövetkezet jogosult a Hirdetményt saját üzleti döntése alapján bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított Hirdetményt a hatálybalépését legalább 60 nappal megelőzően a Takarékszövetkezet a honlapján közzéteszi, és az ügyfélfogadásra kijelölt üzlethelyiségeiben kifüggeszti. A Takarékszövetkezet a módosított feltételeket elfogadottnak tekinti, ha a Számlatulajdonos a módosított Hirdetmény hatálybalépését megelőzően a Takarékszövetkezethez írásban nem jelenti be, hogy a módosítást nem fogadja el és ezért a Szolgáltatási Szerződés felmondását kezdeményezi. XII. A Szolgáltatási Szerződés módosítása, megszűnése A Takarékszövetkezet jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosításra vonatkozó ajánlatát a Takarékszövetkezet a honlapján közzéteszi. A módosítás - feltéve, hogy a módosításra vonatkozó ajánlat hosszabb időtartamot nem határoz meg - az ajánlat kézhezvételétől számított 61. napon hatályba lép, kivéve, ha a Szolgáltatási Szerződést a Számlatulajdonos ezen időtartam alatt felmondja. A felmondási idő alatt a Szolgáltatási Szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn. A Takarékszövetkezet a módosított feltételeket elfogadottnak tekinti, ha a Számlatulajdonos a felmondási idő lejártáig a Takarékszövetkezethez írásban nem jelenti be, hogy a módosítást nem fogadja el. A Takarékszövetkezet fenntartja a jogot arra, hogy a EIB szolgáltatást előzetes értesítés és indoklás nélkül megváltoztassa, felfüggessze, vagy megszüntesse. Ennek megtörténtéről a Takarékszövetkezet írásban értesíti a Számlatulajdonost/Felhasználót. A Takarékszövetkezet nem felel a változtatás, felfüggesztés vagy megszüntetés miatt a Felhasználó által elszenvedett esetleges kárért. A EIB szolgáltatás megszűnése nem érinti a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között fennálló egyéb jogviszonyokat. A EIB szolgáltatás megszüntetése nem érinti továbbá a Számlatulajdonosnak a EIB szolgáltatás tekintetében a Takarékszövetkezet felé fennálló kötelezettségét. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben a Felhasználó fogalom alatt meghatározottak szerint köteles az általa megjelölt Felhasználót/kat a Bankszámla feletti rendelkezésre aláírás bejelentő karton útján előzetesen bejelenteni. A EIBhoz való Felhasználói bejelentkezés csak ezen Számlatulajdonosi kötelezettség teljesítése után lehetséges és csak a felhasználó adatlapon is megjelölt jogosultsági szintig. A Takarékszövetkezetet nem terheli felelősség az aláírás-bejelentő karton és a Felhasználói bejelentkezés Számlatulajdonosnak felróható okból történő eltéréséből adódó károk esetére. A bankszámla feletti rendelkezési jog megváltozása (aláírás bejelentő karton módosítása) esetén a számlatulajdonosnak kell kezdeményeznie az új Felhasználónak a EIB-kal kapcsolatos jogosultság létrehozását/módosítását. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, ha: -a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos a Szolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel, meghatározott határnapon megszüntetik; -a Szolgáltatási Szerződést a Takarékszövetkezet vagy a Számlatulajdonos 60, illetve 30 (hatvan, illetve harminc) naptári napos felmondási határidővel, a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül, rendes felmondás útján felmondja; -a Számlatulajdonos a jelen Általános Szerződési Feltételekben vállalt kötelezettségét megszegi és emiatt a Takarékszövetkezet a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja; -a Számlatulajdonos EIB szolgáltatásba bevont valamennyi bankszámlája bármely okból megszűnik, a megszűnés időpontjában azonnal; -a Takarékszövetkezet vagy a Számlatulajdonos jogutód nélkül megszűnik; -a Számlatulajdonossal szemben megindított csődeljárás keretében a Takarékszövetkezethez bejelentésre kerül az az értékhatár, amelyet meghaladó pénzügyi rendelkezések csak a vagyonfelügyelő hozzájárulásával fogadhatóak el. A Szolgáltatási Szerződés megszűnésének időpontjától a Takarékszövetkezet a EIB rendszer használatának, hozzáférésének lehetőségét megszünteti. A Takarékszövetkezet jogosult visszautasítani azon Elektronikus Pénzforgalmi Megbízásokat, amelyek a Szolgáltatási Szerződés megszűnésének időpontjáig nem teljesíthetőek. XIII. Irányadó jog, illetékesség A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a EIB Szolgáltatási Szerződés, a fizetési/pénzforgalmi Bankszámla keretszerződés, Hirdetmény, a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, egyéb vonatkozó általános szerződési feltételei és hirdetményei, a Polgári Törvénykönyv, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CCXXXVII. törvény rendelkezései az irányadók. A Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos a közöttük felmerült vitás kérdéseket elsősorban békés tárgyalásos úton rendezik. Ennek sikertelensége esetére a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos a pertárgyértéktől függően kölcsönösen alávetik magukat a Takarékszövetkezet székhelye szerint illetékes Járásbíróság kizárólagos illetékességének. AZÚR TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET 9

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ Fogalom meghatározások: Fizetési számla: a Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28.

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28. K&H e-bank felhasználói kézikönyv utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28. 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden bemutatjuk a rendszer

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.axelentshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének nagykereskedők,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

általános szerződési feltételek

általános szerződési feltételek általános szerződési feltételek Vállalkozói e-bank szolgáltatás Hatályos: 2004. január. 19 napjától I. FOGALMAK Az itt felsorolt kifejezések a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés Felhasználói kézikönyv a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetéséhez Verziószám: 1.1 Hatályos: 2016.02.16. Magyar Posta Befektetési Zrt. Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Érvényes: 2016. május 25-től Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.fitthin-teszta.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fitthin-teszta.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Zcomp - ÁSZF - 2016. Zcomp Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Tartalom Vásárlási Feltételek... 3 A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:... 3 Az üzemeltető adatai:... 3 A rendelés:... 4 Rendelés menete...

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁSZF Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF Általános Szerződési Feltételek ÁSZF Általános Szerződési Feltételek 1. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a MSE Magyar Sport- és Éltemódfejlesztő Klaszter Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

1.1. A Webáruházat a SEGWAYGUYS Kft. üzemelteti (továbbiakban: üzemeltető).

1.1. A Webáruházat a SEGWAYGUYS Kft. üzemelteti (továbbiakban: üzemeltető). ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES: WWW.IHOVER.HU WEBÁRUHÁZBAN ÉRVÉNYES: 2016 MÁRCIUS 10-TŐL Tájékoztatjuk, hogy a www.ihover.hu (ihover) webáruház továbbiakban: Webáruház használatával Ön elfogadja

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2012. szeptember 10. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal 1. oldal Számlavezetés, információ Számlavezetés Szolgáltatás Díjszabás Ár HUF/ Számla nyitása Számlánként Díjmentes Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus Számla/hónap 25,00* számlakivonatokat

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele. nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele. nyereményjáték részvételi és játékszabályzata A www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele nyereményjáték részvételi és játékszabályzata (A dokumentum letöltése: ITT) 1. A nyereményjáték elnevezése www.itrigo.hu - Csak nyerhet vele nyereményjáték, a továbbiakban:

Részletesebben

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV Tartalom E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV... 1 1. E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALAPISMERETEK... 3 1.1. Mi szükséges az e-építési napló alkalmazás használatához?... 3 1.2. Mi az a NÜJ?... 3 1.3. Mi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat

Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat Jelen dokumentum elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. Amennyiben a webáruház működésével kapcsolatban

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CIB INTERNET BANK SZOLGÁLTATÁS 4 Szolgáltatás igénybevétele 4 A BIZTONSÁGRÓL 6 A CIB INTERNET BANK RENDSZER ELINDÍTÁSA 9 Ajánlott minimális technikai feltételek 9 Internet banki

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a RUN Motorsport Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.runmotorsport.com

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek TARTALOM Bevezetés Szolgáltató adatai Alapvető rendelkezések Adatkezelés Termékek és szolgáltatások köre Rendelés menete Fizetési lehetőségek Szállítás Elállás joga Panaszkezelés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen ÁSZF tartalmazza az ezustos.hu webáruház használatának feltételeit az alábbiak szerint: I. A Webáruház címe: www.ezustos.hu II. A webáruház üzemeltetőjének adatai:

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ 6. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ Érvényes: 2016. július 1-től Tartalomjegyzék 1. Fogalmi meghatározások...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webhost Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.motormann.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

XERO Kft. Irodaszer Webshop ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

XERO Kft. Irodaszer Webshop ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK XERO Kft. Irodaszer Webshop ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRTELMEZÉST SEGÍTŐ MAGYARÁZATOK. I. Bevezető rendelkezések: I. Bevezető rendelkezések:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRTELMEZÉST SEGÍTŐ MAGYARÁZATOK. I. Bevezető rendelkezések: I. Bevezető rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRTELMEZÉST SEGÍTŐ MAGYARÁZATOK I. Bevezető rendelkezések: 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szallas.hu Kft. és a Szálláshely között online szállásközvetítői

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapvető rendelkezések A WayteQ Europe Kft. által üzemeltetett www.newteq.eu webáruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó

Részletesebben

A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF)

A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF) A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF) A DMGO Kft. webáruházán keresztül történő vásárlással kapcsolatos főbb információk A DMGO Korlátolt Felelősségű Társaságtól

Részletesebben

NeoSzámla Használati Útmutató. Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15. neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181

NeoSzámla Használati Útmutató. Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15. neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181 NeoSzámla Használati Útmutató Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15 neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181 Tartalom Szolgáltatói adatok... 3 Kiállítható számlák... 3 Regisztráció... 3 A vállalkozás

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Orient-Web Bt. Általános szerződési feltételek Az ORIENT- WEB Bt. (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) internetes szolgáltatásaira (domain név- regisztrációs, fenntartási

Részletesebben

AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT!

AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! FIGYELEM! AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ OTP BANK OTPAY MOBILALKALMAZÁSÁNAK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2007. Tartalomjegyzék 1.A MEGYEI KÖNYVTÁR ELÉRHETİSÉGE...3 2.A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK...3 2.1.

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv közigazgatási szervek részére a tartalékállományba helyezett köztisztviselők és kormánytisztviselők információs rendszerének (TARTINFO) használatához TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat

A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata. 2014/2-es változat K&H Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat A K&H Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó Üzletszabályzata 2014/2-es változat TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT A GB556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT A GB556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ a. Szerződésszám: BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT A GB556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ b. Szervezeti egység kódja: 310701 c. Szervezeti egység neve: d. e. Szerződéskötés

Részletesebben

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2.

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2. Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére Üdvözöljük a IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813; adószám:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Verziószám: 0.1 2016. március 30. Tartalom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

A www.vents.hu oldalon működő webáruház használata közben és a webáruházban történő vásárlás során a szolgáltató:

A www.vents.hu oldalon működő webáruház használata közben és a webáruházban történő vásárlás során a szolgáltató: Szolgáltató A www.vents.hu oldalon működő webáruház használata közben és a webáruházban történő vásárlás során a szolgáltató: Vents Hungary Bodorvent Kft. Székhely és levelezési cím: 2890 Tata, Új út 3.

Részletesebben

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform https://www.cloud.hu/aszf/webtarhely-platform/ Általános Szerződési Feltételek klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Érvényes: 2016. január 27-től Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától Tartalomjegyzék MEGHATÁROZÁSOK... 4 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA, IRÁNYADÓ

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben