JEGYZŐKÖNYV. Távolmaradás oka: Élő Norbert, a bizottság képviselő tagja. közfeladat ellátása Tóth Balázs ~~~~~~~~~~~~~~~

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Távolmaradás oka: Élő Norbert, a bizottság képviselő tagja. közfeladat ellátása Tóth Balázs ~~~~~~~~~~~~~~~"

Átírás

1 BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI Ö KÉPVISELŐ-TESTÜLETE GAZDASÁGI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV l l Készült a Gazdasági Bizottság június 12-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.) megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés kezdetének időpontja: 15 0 óra Jelen vannak: Agócs Zsolt bizottsági elnök, Marksteinné Molnár Julianna, Somlyódy Csaba, Varga István, a bizottság képviselő tagjai, Gerstenbrein György, Tamás László, Szökröny Tamás, a bizottság nem képviselő tagjai. Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradás oka: Élő Norbert, a bizottság képviselő tagja közfeladat ellátása Tóth Balázs ~~~~~~~~~~~~~~~,.. sr :()y ÁROS X. KERÜLET KÖHÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ---- Pt~_i_ g, :1~;_~~.!~~~"~!_J_v<~~-al_a, -l l lktatósz~mn.l.. /.S'!.z.(.I.G.~.~-.K... Tanácskozási joggal jelen vannak: Radványi Gábor Dr. Pap Sándor l 2012 JON 14. Dr. Boldog Krisztina a Jogi Csoport részéről - ÍCUEI~. :::::--- El". Meghívottak: VargaNoémi a Főépítészi és Fejlesztési!ro ~ltii~)s-\ ~tiitf : ;,._ V entzl József a Gazdasági és Pénzügyi Iroda reszero Dr. Pete Judit a Szikora Ügyvédi Iroda képviseletében Somedi Károly a Jegyzői Iroda Versenyeztetés és Közbeszerzés részéről Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el a napirendj ét: l. A "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) KEOP /A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (507. számú előterjesztés) A / / / :A:.t--~

2 2. A "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP /Al l O-O 159 azonosító szám ú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetetése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (504. számú előterjesztés) 3. A "Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (1105 Budapest, Zsivaj u. 2.) KEOP /A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (506. számú előterjesztés) 4. A "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat utca 88.) KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetetése és fűtési rendszer korszerűsítése projekthez kapcsolódó független könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (503. számú előterjesztés) 5. A "KEOP-5.3.0/A/ azonosító szamu épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítés projekthez kapcsolódó független könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (505. számú előterjesztés) 6. A "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP-5.3.0/A / azonosító szám ú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése során műszaki ellenőri tevékenység ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (502. számú előterjesztés) 7. A "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) és a Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (ll 05 Budapest, Zsivaj u. 2.) KEOP /A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése során műszaki ellenőri tevékenység ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (501. számú előterjesztés) 8. A Budapest X. kerület, Harmat utca 31. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség (Csősztorony) határozott idejű bérbeadása (473. számú előterjesztés) 2

3 l. napirendi pont: A "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) KEOP /A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, Tamás László megérkezett az ülésterembe. Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Dr. Pete Judit: Rövid tájékoztatást ad az előterjesztésben szereplő közbeszerzési eljárásról. Somlyódy Csaba: Javasolja, hogy valamennyi határozati javaslatban, ahol lehetséges a 2. helyezettet is nevezzék meg. ( /1. módosító javaslatok) Előterjesztő: Támogatja a módosító javaslatot mind a hét pályázat esetében. Az 507 ll. módosító javaslat alapján a határozattervezet 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 3.(...) "Ezzel egyidejűleg az eljárás második nyertesének az SZ+C Stúdió Kft.-t (7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 30.) hirdeti ki nettó Ft vállalási árral, amennyiben az első nyertes visszalép." Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 507. számú előterjesztés elfogadásáról az 507/1. módosító javaslat figyelembevételével. 97/2012. (VI. 12.) GB határozat a "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) KEOP /A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (7 igen, egyhangú szavazattal) l. A Gazdasági Bizottság a "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) KEOP /A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) a) SZ+ C Stúdió Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 30.) b) Bayer Center Kft. (1097 Budapest, Mester u. 38.) c) FEHÉRÉP Kft. (8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13.) 3

4 d) Yortex "Építő" Építőipari és Generálkivitelező Kft. (1116 Budapest, Építész utca 8-12.) e) Andrásik 2001 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti, Domb u. 62.) f) Prím Építő Kft. (1083 Budapest, Illés u. 17. fsz.2.) g) E-BUlLDER Kft. (1094 Budapest, Páva u. 5. IV/21.) h) Jánosik és Társai Kft. (1145 Budapest, Szugló utca V/3.) i) ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) ajánlatát érvényesnek, az ajánlattevőket a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja. 2. A Gazdasági Bizottság a "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) KEOP /A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) a) PRO-FA S.T. Kft. (4030 Debrecen, Lahner u. 24/A) b) Halastó Camping Kft. (2085 Pilisvörösvár, Deák F. u. 27.) c) PQS International Hungary Kft. (1117 Budapest, Sopron út 19.) és Viktor-Ing Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 15.) d) IMMO SZERVIZ Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 7/B) e) ÉPTESZER Építő, Tervező ésszerelőipari Kft. (1046 Budapest, Klauzál u. 9/C) f) Perspectivus Kft. (3100 Salgótarján, Fő tér 6.) g) POLIP 2001 Kft. (8100 Várpalota, Szent Imre u. ll. tetőtér 3.) h) SZIN-KER Kft. (1162 Budapest, Dezsőfia u. 12.) i) HB General Kft. (7900 Szigetvár, Zárda u. 3-5.) ajánlatát érvénytelennek, az ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmatlannak nyilvánítja. 3. A Gazdasági Bizottság a "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) KEOP /A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban az Andrásik 2001 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti, Domb u. 62.) ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyertesén ek. Ezzel egyidejűleg az eljárás második nyertesének az SZ+C Stúdió Kft.-t (7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 30.) hirdeti ki nettó Ft vállalási árral, amennyiben az első nyertes visszalép. 4. A Gazdasági Bizottság a Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) KEOP /A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést az Andrásik 2001 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (2330 Dunaharaszti, Domb u. 62.) nettó Ft összeggel. Határidő: azonnal Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és az aljegyző a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezewje külkapcsolati szakterületért felelős 4

5 2. napirendi pont: A "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP /A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Dr. Pete Judit: Rövid tájékoztatást ad az előterjesztésben szereplő közbeszerzési eljárásról. Előterjesztő: Somlyódy Csaba javaslata értelmében az 504/1. módosító javaslat alapján a határozattervezet 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 3. (...) "Ezzel egyidejűleg az eljárás második nyertesének a Fehérép Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13.) hirdeti ki nettó Ft vállalási árral, amennyiben az első nyertes visszalép." Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 504. számú előterjesztés elfogadásáról az 504/1. módosító javaslat figyelembevételével. 98/2012. (VI. 12.) GB határozat a "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP /A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (7 igen, egyhangú szavazattal) l. A Gazdasági Bizottság a "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP /A / azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) a) SZ+C Stúdió Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 30.) b) FK-Raszter Zrt. (3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.) c) Fehérép Kft. (8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13.) d) Vortex Építő Építőipari és Generálkivitelező Kft. (1116 Budapest, Építész utca 8-12.) e) Andrásik 2001 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti, Domb u. 62.) t) Prím Építő Kft. (1083 Budapest, Illés u. 17. fsz. 2.) g) E-Builder Kft. (1094 Budapest, Páva u. 5. IV/21.) h) Jánosik és Társai Kft. (1145 Budapest, Szugló utca V/3.) i) Épkar Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) ajánlatát érvényesnek, az ajánlattevőket a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja. 5

6 2. A Gazdasági Bizottság a "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP /A / azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetetése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) a) PRO-FA S.T. Kft. (4030 Debrecen, Lahner u. 24/A.) b) Halastó Camping Kft. (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc u. 27.) c) Weiser Károly egyéni vállalkozó (1225 Budapest, Tündérrózsa u. 3.) d) PQS International Hungary Kft. (1117 Budapest, Sopron út 19.) és Viktor-Ing Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 15.) e) POLIP 2001 Kft. (8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3.) t) Bayer Center Kft. (1097 Budapest, Mester u. 38.) g) Immo Szerviz Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 7/B.) h) ÉPTESZER Építő, Tervező és Szerelőipari Kft. (1046 Budapest, Klauzál u.9/c.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 3. A Gazdasági Bizottság a "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP /A / azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetetése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban az FK-Raszter Zrt. (3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.) ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyertesének. Ezzel egyidejűleg az eljárás második nyertesének a Fehérép Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13.) hirdeti ki nettó Ft vállajási árral, amennyiben az első nyertes visszalép. 4. A Gazdasági Bizottság a "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP /A / azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetetése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést az FK-Raszter Zrt.-vel (3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.) nettó Ft összeggel. Határidő: azonnal Feladatkörében érintett:a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős az aljegyző a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 3. napirendi pont: A "Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (1105 Budapest, Zsivaj u. 2.) KEOP /A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 6

7 A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Dr. Pete Judit: Rövid tájékoztatást ad az előterjesztésben szereplő közbeszerzési eljárásról. Előterjesztő: Somlyódy Csaba javaslata értelmében az 506/1. módosító javaslat alapján a határozattervezet 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 3. (.o.) "Ezzel egyidejűleg az eljárás második nyertesének a Jánosik és Társai Kft.-t (1145 Budapest, Szugló u V/3.) hirdeti ki nettó Ft vállalási árral, amennyiben az első nyertes visszalép." Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 506. számú előterjesztés elfogadásáról az 506/1. módosító javaslat figyelembevételével. 99/2012. (VI. 12.) GB határozat a "Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (1105 Budapest, Zsivaj u. 2.) KEOP /A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (7 igen, egyhangú szavazattal) l. A Gazdasági Bizottság a "Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (1105 Budapest, Zsivaj u. 2.) KEOP /A / azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) a) VORTEX ÉPÍTÓ ÉPÍTŐIPARI ÉS GENERÁLKIVITELEZŐ KFT. (1116. Budapest, Építész utca 8-12.) b) Andrásik Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti, Domb u. 62.) c) Prím Építő Kft. (1083. Budapest, Illés u. 17. fsz.2.) d) E-BUILDER Kft. (1094. Budapest, Páva u. 5. IV/21.) e) Jánosik és Társai Kft. (1145. Budapest, Szugló utca V/3.) t) ÉPKAR Zrt. (1112. Budapest, Németvölgyi út 146.) g) Polip 2001 Kft. (8100. Várpalota, Szent Imre u. ll. tetőtér 3.) h) Mech-Vill System Kft. (1072. Budapest, Rákóczi út 40.) ajánlatát érvényesnek, az ajánlattevőket a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja. 2. A Gazdasági Bizottság a "Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (1105 Budapest, Zsivaj u. 2.) KEOP /A / azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) a) Brick-Trade Kft. (1055 Budapest, Kossuth tér ) és Morpheus 48 Kft. (2085 Pilisvörösvár, Dózsa Gy. u. 24.) b) PRO-FA S.T. KFT. (4030 Debrecen, Lahner u. 24/A.) c) Halastó Camping Kft. (2085 Pilisvörösvár, Deák F. u. 27.) d) Bayer Center Kft. (1097 Budapest, Mester u. 38.) e) FEHÉRÉP KFT. (8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13.) 7

8 f) IMMO SZERVIZ KFT.(1123 Budapest, Alkotás utca 7/B.) g) ÉPTESZER, Építő, Tervező ésszerelőipari Kft. (1046 Budapest, Klauzál u. 9/C.) h) Perspectivus Kft. (3100 Salgótarján, Fő tér 6.) i) HB General Kft. (7900 Szigetvár, Zárda u. 3-5.) j) DH-SZERVIZ KFT. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 3. A Gazdasági Bizottság a "Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (1105 Budapest, Zsivaj u. 2.) KEOP /A / azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Mech-Vill System Kft (Budapest, Rákóczi út 40.) ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyertesének. Ezzel egyidejűleg az eljárás második nyertesének a Jánosik és Társai Kft.-t (1145 Budapest, Szugló u V/3.) hirdeti ki, amennyiben az első nyertes visszalép. 4. A Gazdasági Bizottság a "Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (1105 Budapest, Zsivaj u. 2.) KEOP /A / azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a Mech Vill System Kft.-vel (Budapest, Rákóczi út 40.) nettó Ft összeggel. Határidő: azonnal Feladatkörében érintett:a kerületfejlesztési és az aljegyző a Gazdasági és l)énzügyi Iroda vezetl)je külkapcsolati szakterületért felelős 4. napirendi pont: A "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat utca 88.) KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése projekthez kapcsolódó független könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Dr. Pete Judit: Rövid tájékoztatást ad az előterjesztésben szereplő közbeszerzési eljárásról. 8

9 Előterjesztő: Somlyódy Csaba javaslata értelmében az 503/1. módosító javaslat alapján a határozattervezet 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 3. (...) "Ezzel egyidejűleg az eljárás második nyertesének a Consultatic Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.-t (1121 Budapest, Zugligeti út 6.) hirdeti ki nettó 2 OOO OOO Ft vállalási árral, amennyiben az első nyertes visszalép." Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 503. számú előterjesztés elfogadásáról az 503/1. módosító javaslat figyelembevételével. 100/2012. (VI. 12.) GB határozat A "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat utca 88.) KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése projekthez kapcsolódó független könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (7 igen, egyhangú szavazattal) l. A Gazdasági Bizottság a "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése projektekhez kapcsolódó független könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban az Audit Network Hungary Kft. (1036 Budapest, Galagonya u. 5.) és a Consultatio Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft. (1121 Budapest, Zugligeti út 6.) ajánlatát érvényesnek, az ajánlattevőket a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja. 2. A Gazdasági Bizottság a "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP-5.3.0/A / azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése projektekhez kapcsolódó független könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Gy & Gy Perfekt Audit Kft. (3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 3. A Gazdasági Bizottság a "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP-5.3.0/A / azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése projektekhez kapcsolódó független könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban az Audit Network Hungary Kft. (1036 Budapest, Galagonya u. 5.) ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyertesének. Ezzel egyidejűleg az eljárás második nyertesének a Consultatio Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.-t (1121 Budapest, Zugligeti út 6.) hirdeti ki nettó 2 OOO OOO Ft vállalási árral, amennyiben az első nyertes visszalép. 4. A Gazdasági Bizottság a "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP-5.3.0/A / azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése projektekhez kapcsolódó független könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, hogy kössön megbízási szerződést az 9

10 Audit Network Hungary Kft.-vel (1036 Budapest, Galagonya u. 5.) nettó l 400 OOO Ft összeggel. Határidő: azonnal Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős az aljegyző a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 5. napirendi pont: A "KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítés projekthez kapcsolódó független könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Dr. Pete Judit: Rövid tájékoztatást ad az előterjesztésben szereplő közbeszerzési eljárásról. Előterjesztő: Somlyódy Csaba javaslata értelmében az 505/1. módosító javaslat alapján a határozattervezet 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 3. (.o.) "Ezzel egyidejűleg az eljárás második nyertesének a Consultatio Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.-t (1121 Budapest, Zugligeti út 6.) hirdeti ki nettó OOO Ft vállalási árral, amennyiben az első nyertes visszalép." Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 505. számú előterjesztés elfogadásáról az 505/1. módosító javaslat figyelembevételével (VI. 12.) GB határozat a "KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítés projekthez kapcsolódó független könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (7 igen, egyhangú szavazattal) l. A Gazdasági Bizottság a "KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítés projektekhez kapcsolódó független könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban az Audit Network Hungary Kft. (1036 Budapest, Galagonya u. 5.) és a Consultatio Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft. (1121 Budapest, Zugligeti út 6.) ajánlatát érvényesnek, az ajánlattevőket a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja. 10

11 2. A Gazdasági Bizottság a tárgyú közbeszerzési eljárásban a Gy & Gy Perfekt Audit Kft. (3 800 Szikszó, Hunyadi u. 40.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 3. A Gazdasági Bizottság a "KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítés projektekhez kapcsolódó független könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban az Audit Network Hungary Kft. (1036 Budapest, Galagonya u. 5.) ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyertesének. Ezzel egyidejűleg az eljárás második nyertesének a Consultatio Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.-t (1121 Budapest, Zugligeti út 6.) hirdeti ki nettó OOO Ft vállalási árral, amennyiben az első nyertes visszalép. 4. A Gazdasági Bizottság a "KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítés projektekhez kapcsolódó független könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a Polgármestert, hogy kössön megbízási szerződést az Audit Network Hungary Kft.-vel (1036 Budapest, Galagonya u. 5.) nettó 1800 OOO Ft összeggel. Határidő: azonnal Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős az aljegyző a Gazdasági és Pénzügyi l roda vezetője 6. napirendi pont: A "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP-5.3.0/A / azonosító szám ú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése során műszaki ellenőri tevékenység ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Dr. Pete Judit: Rövid tájékoztatást ad az előterjesztésben szereplő közbeszerzési eljárásról. Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 502. számú előterjesztés elfogadásáról. 102/2012. (VI. 12.) GB határozat a "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP-5.3.0/A / azonosító szám ú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati ll

12 hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése során műszaki ellenőri tevékenység ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (7 igen, egyhangú szavazattal) l. A Gazdasági Bizottság a "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése során műszaki ellenőri tevékenység ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban az Archi-Tata Kft. (2890 Tata, Perczel Mór u. ll.) ajánlatát érvényesnek, az ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja. 2. A Gazdasági Bizottság a "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése során műszaki ellenőri tevékenység ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Credas Mérnöki Iroda Kft. (3529 Miskolc, Kós Károly u. 19.) és a Kp. Közbeszerzési, Mérnöki és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (2890 Tata, Görgey A. u. 2. I/4.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 3. A Gazdasági Bizottság a "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése során műszaki ellenőri tevékenység ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban az Archi-Tata Kft (2890 Tata, Perczel Mór u. ll.) ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyertesének. 4. A Gazdasági Bizottság a "Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) KEOP-5.3.0/A / azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése során műszaki ellenőri tevékenység ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést az Archi-Tata Kft.-vel (2890 Tata, Perczel Mór u. ll.) nettó OOO Ft összeggel. Határidő: azonnal Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős az aljegyző a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 7. napirendi pont: A "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) és a Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (1105 Budapest, Zsivaj u. 2.) KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése során műszaki ellenőri tevékenység ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 12

13 A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Dr. Pete Judit: Rövid tájékoztatást ad az előterjesztésben szereplő közbeszerzési eljárásokról Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságo t, hozza meg döntését az 50 l. számú előterjesztés elfogadásáról. 103/2012. (VI. 12.) GB határozat A "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (ll06 Budapest, Gépmadár u. 15.) és a Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (ll05 Budapest, Zsivaj u. 2.) KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése során műszaki ellenőri tevékenység ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (7 igen, egyhangú szavazattal) l. A Gazdasági Bizottság a "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) és a Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (ll05 Budapest, Zsivaj u. 2.) KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése során műszaki ellenőri tevékenység ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban az Archi-Tata Kft. (2890 Tata, Perczel Mór u. ll.) ajánlatát érvényesnek, az ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja. 2. A Gazdasági Bizottság a "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (ll06 Budapest, Gépmadár u. 15.) és a Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (ll05 Budapest, Zsivaj u. 2.) KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése során műszaki ellenőri tevékenység ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Credas Mérnöki Iroda Kft. (3529 Miskolc, Kós Károly u. 19.) és a Kp. Közbeszerzési, Mérnöki és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (2890 Tata, Görgey A. u. 2. I/4.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 3. A Gazdasági Bizottság a "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (ll06 Budapest, Gépmadár u. 15.) és a Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (ll05 Budapest, Zsivaj u. 2.) KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése során műszaki ellenőri tevékenység ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban az Archi-Tata Kft. (2890 Tata, Perczel Mór u. ll.) ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyertesének 4. A Gazdasági Bizottság a "Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (ll06 Budapest, Gépmadár u. 15.) és a Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (ll05 Budapest, Zsivaj u. 2.) KEOP-5.3.0/A/ azonosító számú épületenergetikai pályázat keretében történő homlokzati hőszigetelése és fűtési rendszer korszerűsítése során műszaki ellenőri tevékenység ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a Polgármestert, hogy kössön szerződést az Archi-Tata Kft.-vel (2890 Tata, Perczel Mór u. ll.) nettó OOO Ft összeggel. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős az aljegyző a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezet<)je 13

14 8. napirendi pont: A Budapest X. kerület, Harmat utca 31. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség (Csősztorony) határozott idejű bérbeadása Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel jelezze. kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: Radványi Gábor: Kéri a Bizottságot, támogassa az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a számú előterjesztés támogatásáról. 104/2012. (VI. 12.) GB határozat a Budapest X. kerület, Harmat utca 31. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség (Csősztorony) határozott idejű bérbeadásáról (7 igen, egyhangú szavazattal) l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Harmat utca 31. (Gitár utca 1.) szám alatti, 132 m 2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41315) a First Class Holding Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48., adószáma: , cégjegyzékszáma: Cg ) részére raktározás és iroda céljára, június 12- étől július 15-éig határozott időtartamra bérbe adja azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a bérlő köteles megfizetni. 2. A Bizottság a helyiség bérleti díját bruttó Ft/m 2 /év összegben határozza meg. Határidő: június 12. Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Elnök: Megköszöni a jelenlévők bezárja. munkáját, és a Gazdasági Bizottság ülését órakor K.m.f. 14

15 A jegyzőkönyv mellékletei./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón)./ jelenléti ív./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) D D D írásban benyújtott módosító javaslat jegyző törvényességi észrevétele interpelláció D D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv felszólalási jegy 15

16 BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 1 IL fj1j\l-1 1 VÜ.J-l' l.aj.-t:.-~ Jelenléti ív J. tl.~mtt~... A,;L :... ASOO ora ' k or megtartott G az d asag1 '. B. IZO tt sag ' u "l' esero ' "l. Bizottsági tagok: Agócs Zsolt Élő Norbert Marksteinné Molnár Julianna Somlyódy Csaba Tóth Balázs Varga István Gerstenbrein György Szökröny Tamás Tamás László Aláírás: /Jn.\ ~ ~ ," ~ :;: {/((cf?c~;s 5.u~~ 4 ~ ~ : ~&~~::... :::: ::::::::::::: : ~ ~h---~'- l ----:~:~~~ ~- t"l:::' Tanácskozási joggal: (aláírás) r DZ. '7f:'O J}.' v 00 K: ~ Vc<-c\t. l ~ 1 j~ --ií)~-----; ; (;[II..~~-~ ~((t/j.ft(-jl... ~ ~?.9.~~~\... g~-~ /. /:;~~/... ) (.,// C/ / ~----9-: ~'t.. '1~.:,u

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF ", ", ' ~ J- L.,, ",t r\ J l t- ~--, BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT KÉPVISEL9-TESTÜLET~NEK 2014 ft8r 16. GAZDASAGI BIZOTTSAGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági

Részletesebben

BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság 2013. október 29-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri

Részletesebben

~ 'i~ : -, -i ;. :,-- ';_. )',. i ~

~ 'i~ : -, -i ;. :,-- ';_. )',. i ~ -4- -~ (---- l l ' ~ 'i~ : -, -i ;. :,-- ';_. )',. i ~ BUAPESTFŐVÁROS X. KÍRÜLE,T.. ~ŐBÁNYAi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről

JEGYZŐKÖNYV. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről BUAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság 2013. április 3-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

,.--- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

,.--- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló ,.---,-,{q j j számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Az előterjesztés 3. melléklete bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-án (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője /,#fil-.".,_, ~~,,,.,,,..",,,..,_,.,,,"..... ---\, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYA Ö~ŐRMA'NYZÁT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉN j' GAZDASÁGI BIZOTTSÁG _-==J,\, ;; JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyző aljegyző alpolgármester a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője

JEGYZŐKÖNYV. jegyző aljegyző alpolgármester a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZASÁGI ÉS PÉNZÜGYIBIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. október 27-én a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011. február

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 7-én (csütörtökön) megtartott rendkívüli üléséről

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 7-én (csütörtökön) megtartott rendkívüli üléséről BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 7-én (csütörtökön) megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 346 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 4. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. október 21-én a Budapest

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. október 21-én a Budapest BUAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. október

Részletesebben

~-(;jszd9 /tt}2otsj!x..<y:crtn~;'f-'""1

~-(;jszd9 /tt}2otsj!x..<y:crtn~;'f-'1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 7-én (kedden) megtartott rendkivüli

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Dr. Maródi Gabriella Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály

Dr. Maródi Gabriella Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 20-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

~'a ' 'f/59211~/20)5/rx... ~~

~'a ' 'f/59211~/20)5/rx... ~~ ,.5t-- ~ll{lot/-- IKTATASRA ÁTVÉVE:,.,.. ",.., NOV 3 O. BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Humánszolgáltatási

Részletesebben

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határozat visszavonására javasolt és

Részletesebben

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A 2010. augusztus 26-án (csütörtökön) megtartott üléséről Az ülés kezdetének időpontja: 9 00 óra Az ülés helyszíne:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-6/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

mn,~pt< n 1 l E.l... 1 :: oszarn: BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

mn,~pt< n 1 l E.l... 1 :: oszarn: BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ÖnkormányzdvK"jf; ;-;yi~~l'o~t~~)ü:1~~os x. KER fl LET T T 00 00 00 1.. fitb,;, 'H'!d

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 17. napján 8.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. július 31. 15.30 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Orbánné Borsos Anikó jkv. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. Orbánné Borsos Anikó jkv. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 7-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Gyanó Józsefné képviselő Haszon

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i"1-j

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i1-j IKTATAS Készült a Gazdasági Bizottság 2014. június Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés kezdetének időpontja: 9 10 óra e~~ 12-én a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-17/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én 8: 01 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 20-án (kedden) megtartott

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere il ~ ' ' l". ' ~ szamu e oterjesztes Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg@mezokovacshaza.hu

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott rendkívüli zárt üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JÚNIUS 17-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JÚNIUS 17-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 17-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 90/2014. (VI. 17.) BVKt határozat 91/2014. (VI. 17.) BVKt határozat Közbeszerző

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 19-én (csütörtökön) megtartott üléséről

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az ügyrendi javaslatot elfogadta:

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az ügyrendi javaslatot elfogadta: 03-3/63-18/2015. ÖSSZEFOGLALÓ a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. július 16-án, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Oszoli Dénes, Kővári

Részletesebben

É ő Ü ő ő ű É ő ő ű É Ó Ö Ó Ó Ó ő É É ő Ü É Ü É ő Ü É ő Ü ő É ő ű ő ű ő Ó Ú Ú É É É Ú É ő É É Ü Ü ő ő ő ű Ü ő É É ő Ü ő ő É É Ú Ü ő Ú Ü Ó ő ű Ú ő ő Ú Ú ő ő ű ű ű ű É ő ű ű ő ű ű ő ő Ú ő ő ő ő ő Ú ű É ű

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-4/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma Határozat

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/13/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. február 20-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július hó 20. napján 8,30 órától tartott

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. vezetője a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetője a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője. képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV. vezetője a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetője a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője. képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. október 20-án a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről.

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy Erzsébet, Postás Imre,

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. augusztus 9-én, a Megyeháza I.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I. Döntés a KEOP tervezői szolgáltatás közbeszerzéséről.

JEGYZŐKÖNYV. I. Döntés a KEOP tervezői szolgáltatás közbeszerzéséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyvenyim, Baracs és Kisapostag települések Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2009. július 23-án 16 órai kezdettel a Mezőfalvi Polgármesteri Hivatalban megtartott együttes

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. november 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. november 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-86/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 16. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április

Részletesebben

120 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 8-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek döntései Határozat 51/2013.

Részletesebben

+0. szám ú előterjesztés

+0. szám ú előterjesztés +0. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére termálvízkút kutatófúrásának elvégzéséhez további pénzügyi fedezet

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSt.KERbt~~~AIÖNkORMÁNYZAT

BUDAPESTFŐVÁROSt.KERbt~~~AIÖNkORMÁNYZAT 1 ~--..._..--... ~ "-"'---- '- -'"' '~""""'- '~ -,---\ i IK '1, r ~, ~ ~ "'., '1 --y -,.; 1' 'E l ~ '. ~ 4. i"\ l. /\ ;) f\.1~ ;~,>J l:t v. : l! t r"'"-'.--.vn...i4.

Részletesebben

J0 (. számú előterjesztés

J0 (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J0 (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

l. Ügyvezető visszahívása

l. Ügyvezető visszahívása B::'!'\f''.; l,,., c~:,\' X. kerüld Kfihányai (lp',.,n~um '") '"' l>~> ~~ "''~'''~f~ l>''* Tárgy: Javaslat a Kőbánya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. július 27-én

Részletesebben

1.) ponthoz: 2.)ponthoz:

1.) ponthoz: 2.)ponthoz: Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. november 23-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. június 28-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-16/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. augusztus 6-án tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám: 201/ 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. február 13-án 17:00 órakor megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Sebők Lajos

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-108/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 29-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 21. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 21-én 11.30 órától 12.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. szeptember 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Szám: SZ/17-7/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 6. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben