JEGYZŐKÖNYV. I. Döntés a KEOP tervezői szolgáltatás közbeszerzéséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. I. Döntés a KEOP tervezői szolgáltatás közbeszerzéséről."

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyvenyim, Baracs és Kisapostag települések Önkormányzata Képviselőtestületeinek július 23-án 16 órai kezdettel a Mezőfalvi Polgármesteri Hivatalban megtartott együttes képviselőtestületi üléséről. Napirendi pont: I. Döntés a KEOP tervezői szolgáltatás közbeszerzéséről. Határozat: 72/2009. Szennyvízcsatorna beruházás: KEOP /1F Tervezési szolgáltatás nyertes ajánlattevő kiválasztása: Kristály Kft. Siófok. Baracs, szeptember 16.

2 2 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyvenyim, Baracs és Kisapostag települések Önkormányzata Képviselőtestületeinek július 23-án 16 órai kezdettel megtartott együttes képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Mezőfalva Nagyközség Képviselőtestülete: (10 fő) Márok Csaba polgármester Bán Balázs képviselő Cseke Ottó képviselő Csizmadia Imre képviselő Horváth László képviselő Kis Attila képviselő Sóki László képviselő Tarány Sándor képviselő Töttős Tibor képviselő Virág Attila képviselő Dr. Woth László jegyző Kácsor Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető Nagyvenyim község képviselőtestülete: (9 fő) Rauf Pál polgármester Kegyes Lászlóné alpolgármester Albert Istvánné képviselő Csizmadia György képviselő Fási Éva képviselő Dr. Galambos Dénes képviselő Szabadi Andrásné képviselő Dr. Szemere Brigitta képviselő Szabóné Lőrincz Ilona képviselő Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző Baracs község képviselőtestülete: (10 fő) Makó József polgármester Baloghné Bitó Ildikó képviselő Bula Istvánné képviselő Fehérvári József képviselő Hompót Viktória képviselő Kocsis Sándor képviselő Kohutné Tábor Margit képviselő Márhoffer Istvánné képviselő Pék Ferenc képviselő Talpai Tiborné képviselő

3 3 Dr. Horváth Zsolt aljegyző Kisapostag község képviselőtestülete: (7 fő) Schreiner Béla polgármester Márkli János alpolgármester Geist István képviselő Molnár Géza képviselő Varga Marianna képviselő Szappanos Ferenc képviselő Tarné Bém Ildikó képviselő Németh Ilona jegyző Márok Csaba Mezőfalva polgármestere: köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy Mezőfalva Nagyközség Képviselőtestülete 10 fővel határozatképes. Kérem, hogy a települések polgármesterei is állapítsák meg testületeik határozatképességét. Rauf Pál Nagyvenyim polgármestere: Megállapítom, hogy Nagyvenyim község Önkormányzatának képviselőtestülete 9 fővel határozatképes. Makó József Baracs község polgármestere: Megállapítom, hogy Baracs község Önkormányzatának képviselőtestülete 10 fővel határozatképes. Baracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata szerint jegyzőkönyv hitelesítők: Baloghné Bitó Ildikó és Bula Istvánné képviselők. Schreiner Béla Kisapostag község polgármestere: Megállapítom, hogy Kisapostag község Önkormányzatának képviselőtestülete 7 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítők: Szappanos Ferenc és Tarné Bém Ildikó képviselők. Márok Csaba Mezőfalva polgármestere: A kiküldött meghívóban szereplő napirendet ajánlom megtárgyalásra. Van-e más javaslat napirendre? Csizmadia György Nagyvenyim képviselője: Mivel több fontos tárgyalás is volt az utóbbi időben, napirendként javaslom, hogy hallgassuk meg, mi történt az elmúlt hónapban. Márok Csaba Mezőfalva polgármestere: Az elmúlt hónap eseményeiről Rácz Krisztina tudna tájékoztatást adni, de ő nincs jelen. Az utolsó együttes ülés óta különleges esemény nem történt. Aki a napirendre tett módosító javaslattal egyetért, szavazzon! Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a napirendre tett módosító javaslatot 10 nem szavazattal nem fogadta el

4 4 Rauf Pál Nagyvenyim polgármestere: Aki a napirendre tett módosító javaslattal egyetért, szavazzon! Nagyvenyim Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a napirendre tett módosító javaslatot 3 igen és 6 nem szavazattal nem fogadta el Makó József Baracs község polgármestere: Aki a napirendre tett módosító javaslattal egyetért, szavazzon! Baracs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a napirendre tett módosító javaslatot 10 nem szavazattal nem fogadta el Schreiner Béla Kisapostag község polgármestere: Aki a napirendre tett módosító javaslattal egyetért, szavazzon! Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a napirendre tett módosító javaslatot 10 nem szavazattal nem fogadta el Márok Csaba Mezőfalva polgármestere: Aki a meghívóban szereplő napirendet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon! Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a meghívóban szereplő napirendet 10 igen szavazattal elfogadta. Rauf Pál Nagyvenyim polgármestere: Aki a meghívóban szereplő napirendet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon! Nagyvenyim Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a meghívóban szereplő napirendet 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadta. Makó József Baracs község polgármestere: Aki elfogadja a napirendet, kézfeltartással szavazzon. Baracs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a napirendet. 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadta. Schreiner Béla Kisapostag község polgármestere: Aki elfogadja a napirendet, kézfeltartással szavazzon. Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

5 5 Napirend: 1.) Döntés a KEOP tervezői szolgáltatás közbeszerzéséről Előadó: Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési tanácsadó Márok Csaba Mezőfalva polgármestere: A KEOP-1.2.0/1F Tervezési szolgáltatás ajánlati felhívásra három ajánlat érkezett, a Mezőföld Konzorcium, a Kristály Tervező Kft, és a Főmterv TT Zrt-től. A bontási jegyzőkönyvet kiküldtük, ebben szerepel, hogy a Mezőföld Konzorcium ajánlatát érvénytelenné kellett nyilvánítani. Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési tanácsadó: Ismerteti az eljárást, a Bíráló Bizottság ülésén történteket, melyek írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Kérdést tettek fel : Horváth László és Csizmadia Imre mezőfalvi képviselők. Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési tanácsadó: Ha csak egy érvényes ajánlat maradt volna, akkor eredménytelen lett volna a kiírás a Kbt. Szerint. A pályázók részéről a Kristály Kft-től érkezett kérdés a szerződi jogról, megváltásának ellenértékéről, és formai kérdéseket is feltettek. Ismerteti a kérdéseket és az ajánlatkérő válaszát. (Írásban a jegyzőkönyv melléklete) Komjátiné Mádl Margit Nagyvenyim jegyzője: Mivel előzetes RMT volt, ezt módosítani kell, ez mikorra várható? Hogyan fogja a tervező ezt érvényesíteni, ha ez még nincs kész, mikorra tervezhető az RMT felülvizsgálata. Erre az RMT-re nem lehet hivatkozni, mert biankó felhatalmazást adtunk, ezt meg kell komolyan vizsgálni, utána lehet a két témát egymás mellett kezelni. Márok Csaba Mezőfalva polgármestere: Nem tudom megmondani, hogy mikor lesz végleges RMT, a köztes RMT-t beküldtük. Erről érdemileg nem lehet most tárgyalni. Csizmadia György Nagyvenyim képviselője: A tervező a végleges RMT hiányában hogyan és mikor tudja megkezdeni a munkát? Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési tanácsadó: Az eljárást megindító hirdetmény feladásakor nem lehetett tudni, hogy nem lesz végleges RMT. A szerződést módosítani kell, mert lehetetlent nem kérhetünk a jelenlegi nyertestől. Komjátiné Mádl Margit Nagyvenyim jegyzője: Ezt mihamarabb tűzzék napirendre a testületek, legyen világos kép, tudják-e az önkormányzatok biztosítani az önerőt. Az egész anyagon végigfut a kaotikus állapot, alapproblémák vannak az anyagban, fogalmi, meghatározási dolgok. A probléma fontosságát igyekszem felvetni, mert e miatt nem fog megvalósulni a beruházás, az önkormányzatok nem tudják megfinanszírozni. Márok Csaba Mezőfalva polgármestere: Az eljárást lezáró határozat elfogadását javaslom. A határozati javaslatot mindenki megkapta. Kérem Mezőfalva képviselőtestületét, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

6 6 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 70/2009.( VII.23) Ök.sz. Képviselőtestületi Határozat Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata (2422 Mezőfalva, Kinizsi Pál u. 44.), mint Ajánlatkérő a KEOP /1F Tervezési szolgáltatás tárgyú, a Kbt. második rész, IV. fejezet szerint, TED S /2009. számon közzétett ajánlati felhívással indított, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-9250/2009 nyilvántartási szám alatt megjelent nyílt közbeszerzési eljárást lezárva, azt 1./ eredményesnek nyilvánítja; 2./ az eljárásra ajánlatot benyújtó MEZŐFÖLD Konzorcium (Konzorciumvezető: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt., címe: 1117 Budapest, Dombóvári út ; Konzorciumi tag: AQUA Construct Zrt., címe: 1067 Budapest, Csengery u. 53.) ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés f.) és e.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja; 3./ az eljárás nyertesének, a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.) t nyilvánítja, mivel Ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot. A nyertes ajánlatban kért ellenszolgáltatás összege: nettó ,- Ft, az előírtnál vállalt korábbi teljesítési határidő 28 naptári nap, késedelmes teljesítés esetére vállalt napi késedelmi kötbér mértéke: bruttó ,- Ft; 4./ az eljárás második helyezettjének a FŐMTERV TT Fővárosi Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) ajánlatát hirdeti ki, mivel Ajánlattevő tette az összességében második legelőnyösebb érvényes ajánlatot. A második legkedvezőbb ajánlatban kért ellenszolgáltatás összege: nettó ,- Ft, az előírtnál vállalt korábbi teljesítési határidő 0 naptári nap, késedelmes teljesítés esetére vállalt napi késedelmi kötbér mértéke: bruttó ,- Ft; 5./ felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a fenti határozatoknak megfelelő további intézkedéseket megtegye, a MEZŐFÖLD Konzorciumot az ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról a Kbt. 93. (1) bekezdésében rögzített határidőn belül értesítse, az eredményhirdetést a felhívásban jelzett helyszínen és időpontban megtartsa; 6./ felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.) t, mint nyertes Ajánlattevőt az eredményhirdetésen hívja fel, hogy az ajánlatában megjelölt 10% feletti alvállalkozó az eredményhirdetést követő 8 napon belül csatolja a Kbt. 60. (1) bekezdés d.) és f.) pontjaiban, továbbá a 61. (1) bekezdés a.)-c.) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozatot. Amennyiben az Érintett nem csatolja a jelen pont szerinti, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot, úgy a Képviselőtestület felhatalmazza a a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.)-t utólagosan a Kbt. 88. (1) bekezdés i.) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítsa, és ennek alapján az eljárást a Kbt. 92/A. (2) bekezdése szerinti jogalappal eredménytelennek nyilvánítsa; 7./ amennyiben a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.) a 6. pontban foglalt határozatnak megfelelően, a Kbt. szerinti módon és határidőben becsatolja a részére előírt, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozatot, úgy a Képviselőtestület felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést az ajánlati felhívás és dokumentáció, továbbá a nyertes ajánlat tartalma szerint megkösse. Felelős: Márok Csaba polgármester Határidő: azonnal

7 7 Rauf Pál Nagyvenyim polgármestere: Aki a nyílt közbeszerzési eljárást lezáró határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon! Nagyvenyim Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta: Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testületének 116/2009. (VII.23.) számú határozata Nagyvenyim Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata gesztor (2422 Mezőfalva, Kinizsi Pál u. 44.), mint Ajánlatkérő a KEOP /1F Tervezési szolgáltatás tárgyú, a Kbt. második rész, IV. fejezet szerint, TED S /2009. számon közzétett ajánlati felhívással indított, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-9250/2009 nyilvántartási szám alatt megjelent nyílt közbeszerzési eljárást lezárva, azt 1./ eredményesnek nyilvánítja; 2./ az eljárásra ajánlatot benyújtó MEZŐFÖLD Konzorcium (Konzorciumvezető: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt., címe: 1117 Budapest, Dombóvári út ; Konzorciumi tag: AQUA Construct Zrt., címe: 1067 Budapest, Csengery u. 53.) ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés f.) és e.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja; 3./ az eljárás nyertesének, a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.) t nyilvánítja, mivel Ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot. A nyertes ajánlatban kért ellenszolgáltatás összege: nettó ,- Ft, az előírtnál vállalt korábbi teljesítési határidő 28 naptári nap, késedelmes teljesítés esetére vállalt napi késedelmi kötbér mértéke: bruttó ,- Ft; 4./ az eljárás második helyezettjének a FŐMTERV TT Fővárosi Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) ajánlatát hirdeti ki, mivel Ajánlattevő tette az összességében második legelőnyösebb érvényes ajánlatot. A második legkedvezőbb ajánlatban kért ellenszolgáltatás összege: nettó ,- Ft, az előírtnál vállalt korábbi teljesítési határidő 0 naptári nap, késedelmes teljesítés esetére vállalt napi késedelmi kötbér mértéke: bruttó ,- Ft; 5./ felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a fenti határozatoknak megfelelő további intézkedéseket megtegye, a MEZŐFÖLD Konzorciumot az ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról a Kbt. 93. (1) bekezdésében rögzített határidőn belül értesítse, az eredményhirdetést a felhívásban jelzett helyszínen és időpontban megtartsa; 6./ felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.) t, mint nyertes Ajánlattevőt az eredményhirdetésen hívja fel, hogy az ajánlatában megjelölt 10% feletti alvállalkozó az eredményhirdetést követő 8 napon belül csatolja a Kbt. 60. (1) bekezdés d.) és f.) pontjaiban, továbbá a 61. (1) bekezdés a.)-c.) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozatot. Amennyiben az Érintett nem csatolja a jelen pont szerinti, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot, úgy a Képviselőtestület felhatalmazza a a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.)-t utólagosan a Kbt. 88. (1) bekezdés i.) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítsa, és ennek alapján az eljárást a Kbt. 92/A. (2) bekezdése szerinti jogalappal eredménytelennek nyilvánítsa; 7./ amennyiben a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.) a 6. pontban foglalt határozatnak megfelelően, a Kbt. szerinti módon és határidőben becsatolja a részére előírt, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozatot, úgy a Képviselőtestület felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést az ajánlati felhívás és dokumentáció, továbbá a nyertes ajánlat tartalma szerint megkösse.

8 8 Felelős: Rauf Pál polgármester Határidő: azonnal Makó József Baracs község polgármestere: Aki a nyílt közbeszerzési eljárást lezáró határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon! Baracs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Baracs község Önkormányzata Képviselőtestülete 72/2009.(VII.23.) számú HATÁROZATA Baracs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata gesztor (2422 Mezőfalva, Kinizsi Pál u. 44.), mint Ajánlatkérő a KEOP /1F Tervezési szolgáltatás tárgyú, a Kbt. második rész, IV. fejezet szerint, TED S /2009. számon közzétett ajánlati felhívással indított, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-9250/2009 nyilvántartási szám alatt megjelent nyílt közbeszerzési eljárást lezárva, azt 1./ eredményesnek nyilvánítja; 2./ az eljárásra ajánlatot benyújtó MEZŐFÖLD Konzorcium (Konzorciumvezető: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt., címe: 1117 Budapest, Dombóvári út ; Konzorciumi tag: AQUA Construct Zrt., címe: 1067 Budapest, Csengery u. 53.) ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés f.) és e.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja; 3./ az eljárás nyertesének, a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.) t nyilvánítja, mivel Ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot. A nyertes ajánlatban kért ellenszolgáltatás összege: nettó ,- Ft, az előírtnál vállalt korábbi teljesítési határidő 28 naptári nap, késedelmes teljesítés esetére vállalt napi késedelmi kötbér mértéke: bruttó ,- Ft; 4./ az eljárás második helyezettjének a FŐMTERV TT Fővárosi Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) ajánlatát hirdeti ki, mivel Ajánlattevő tette az összességében második legelőnyösebb érvényes ajánlatot. A második legkedvezőbb ajánlatban kért ellenszolgáltatás összege: nettó ,- Ft, az előírtnál vállalt korábbi teljesítési határidő 0 naptári nap, késedelmes teljesítés esetére vállalt napi késedelmi kötbér mértéke: bruttó ,- Ft; 5./ felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a fenti határozatoknak megfelelő további intézkedéseket megtegye, a MEZŐFÖLD Konzorciumot az ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról a Kbt. 93. (1) bekezdésében rögzített határidőn belül értesítse, az eredményhirdetést a felhívásban jelzett helyszínen és időpontban megtartsa; 6./ felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.) t, mint nyertes Ajánlattevőt az eredményhirdetésen hívja fel, hogy az ajánlatában megjelölt 10% feletti alvállalkozó az eredményhirdetést követő 8 napon belül csatolja a Kbt. 60. (1) bekezdés d.) és f.) pontjaiban, továbbá a 61. (1) bekezdés a.)-c.) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozatot. Amennyiben az Érintett nem csatolja a jelen pont szerinti, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot, úgy a Képviselőtestület felhatalmazza a a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.)-t utólagosan a Kbt. 88. (1) bekezdés i.)

9 9 pontja alapján érvénytelenné nyilvánítsa, és ennek alapján az eljárást a Kbt. 92/A. (2) bekezdése szerinti jogalappal eredménytelennek nyilvánítsa; 7./ amennyiben a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.) a 6. pontban foglalt határozatnak megfelelően, a Kbt. szerinti módon és határidőben becsatolja a részére előírt, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozatot, úgy a Képviselőtestület felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést az ajánlati felhívás és dokumentáció, továbbá a nyertes ajánlat tartalma szerint megkösse. Felelős: Makó József polgármester Határidő: azonnal Schreiner Béla Kisapostag község polgármestere: Aki a nyílt közbeszerzési eljárást lezáró határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon! Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Kisapostag község Önkormányzata Képviselőtestületének 114/2009. (VII.23.) ÖKT. számú határozata Kisapostag Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata gesztor (2422 Mezőfalva, Kinizsi Pál u. 44.), mint Ajánlatkérő a KEOP /1F Tervezési szolgáltatás tárgyú, a Kbt. második rész, IV. fejezet szerint, TED S /2009. számon közzétett ajánlati felhívással indított, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-9250/2009 nyilvántartási szám alatt megjelent nyílt közbeszerzési eljárást lezárva, azt 1./ eredményesnek nyilvánítja; 2./ az eljárásra ajánlatot benyújtó MEZŐFÖLD Konzorcium (Konzorciumvezető: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt., címe: 1117 Budapest, Dombóvári út ; Konzorciumi tag: AQUA Construct Zrt., címe: 1067 Budapest, Csengery u. 53.) ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés f.) és e.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja; 3./ az eljárás nyertesének, a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.) t nyilvánítja, mivel Ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot. A nyertes ajánlatban kért ellenszolgáltatás összege: nettó ,- Ft, az előírtnál vállalt korábbi teljesítési határidő 28 naptári nap, késedelmes teljesítés esetére vállalt napi késedelmi kötbér mértéke: bruttó ,- Ft; 4./ az eljárás második helyezettjének a FŐMTERV TT Fővárosi Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) ajánlatát hirdeti ki, mivel Ajánlattevő tette az összességében második legelőnyösebb érvényes ajánlatot. A második legkedvezőbb ajánlatban kért ellenszolgáltatás összege: nettó ,- Ft, az előírtnál vállalt korábbi teljesítési határidő 0 naptári nap, késedelmes teljesítés esetére vállalt napi késedelmi kötbér mértéke: bruttó ,- Ft; 5./ felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a fenti határozatoknak megfelelő további intézkedéseket megtegye, a MEZŐFÖLD Konzorciumot az ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról a Kbt. 93. (1) bekezdésében rögzített határidőn belül értesítse, az eredményhirdetést a felhívásban jelzett helyszínen és időpontban megtartsa; 6./ felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.) t, mint nyertes Ajánlattevőt az eredményhirdetésen hívja

10 10 fel, hogy az ajánlatában megjelölt 10% feletti alvállalkozó az eredményhirdetést követő 8 napon belül csatolja a Kbt. 60. (1) bekezdés d.) és f.) pontjaiban, továbbá a 61. (1) bekezdés a.)-c.) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozatot. Amennyiben az Érintett nem csatolja a jelen pont szerinti, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot, úgy a Képviselőtestület felhatalmazza a a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.)-t utólagosan a Kbt. 88. (1) bekezdés i.) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítsa, és ennek alapján az eljárást a Kbt. 92/A. (2) bekezdése szerinti jogalappal eredménytelennek nyilvánítsa; 7./ amennyiben a KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8600 Siófok, Fő u. 15.) a 6. pontban foglalt határozatnak megfelelően, a Kbt. szerinti módon és határidőben becsatolja a részére előírt, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló, közjegyző által hitelesített nyilatkozatot, úgy a Képviselőtestület felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést az ajánlati felhívás és dokumentáció, továbbá a nyertes ajánlat tartalma szerint megkösse. Felelős: Schreiner Béla polgármester Határidő: azonnal Márok Csaba Mezőfalva polgármestere: Más megtárgyalandó ügy nem lévén az ülést bezárom. K.m.f. Dr. Woth László Márok Csaba Mezőfalva Nagyközség Mezőfalva Nagyközség jegyzője polgármestere Komjátiné Mádl Margit Rauf Pál Nagyvenyim község Nagyvenyim község címzetes főjegyzője polgármestere Dr. Horváth Zsolt Makó József Baracs község Baracs község aljegyzője polgármestere

11 11 Baloghné Bitó Ildikó Bula Istvánné Baracs község Baracs község képviselő képviselő jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő Németh Ilona Schreiner Béla Kisapostag Község Kisapostag község jegyzője polgármestere Tarné Bém Ildikó Szappanos Ferenc Kisapostag község Kisapostag község képviselője képviselője jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Mezőfalva nagyközség képviselőtestülete:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Mezőfalva nagyközség képviselőtestülete: 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva nagyközség, Nagyvenyim, Baracs és Kisapostag települések Önkormányzatai Képviselőtestületeinek Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Tanácskozó Termében 2008. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete:

JEGYZŐKÖNYV. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete: 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség, Nagyvenyim, Baracs, és ek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2011. július 14-én 16 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Mezőfalva Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Szennyvízhálózatának fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó tervezői közbeszerzés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: JEGYZŐKÖNYV Készült 2009. szeptember 1-jén 17. órai kezdettel a zárt ülés folytatásaként a Községházán megtartott NYÍLT üléséről. Napirendi pontok: I. 2009. évi költségvetés végrehajtása beszámoló. A 2009.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-án (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES -SALFÖLD KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI -------------------------------------------------------- Ikt.szám: 620-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-6/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Város Képviselő Testületének 2007. augusztus 16-án 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 9-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Méhkerék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Meghívott: Tát Margit polgármester Netye Bertold alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. Napirend:

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. Napirend: 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. december 17-én 16 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Bán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. július 31. 15.30 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 384-3/2014. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2014. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendekre tett ajánlást.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendekre tett ajánlást. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 14-én 10.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. március 05-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Tóth Gellért al Gór Gyula

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-18/2014. iktatószám 18. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 346 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 4. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Város Önkormányzat -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-40/2012

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15. napján 17 00 órakor megtartott rendkívüli zárt üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol voltak: Bereczki Lászlóné, Nyerges Tibor, Szalári István képviselők

Jegyzőkönyv. Távol voltak: Bereczki Lászlóné, Nyerges Tibor, Szalári István képviselők Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 3- án a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 26 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2014. július 31-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2014. július 31-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2014. július 31-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 109/2014.(07. 24.)-tól 117/2014.(07. 24.)-ig Hozott rendelet: 10/2014.(08.04.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott rendkívüli zárt üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

~-(;jszd9 /tt}2otsj!x..<y:crtn~;'f-'""1

~-(;jszd9 /tt}2otsj!x..<y:crtn~;'f-'1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 7-én (kedden) megtartott rendkivüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 13. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba

Részletesebben

2015. m á j u s 1 1.

2015. m á j u s 1 1. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2015. m á j u s 1 1. Készült:

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg@mezokovacshaza.hu

Részletesebben

1 SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

1 SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. 1 SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2012. március 19-én, a Szeremle Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 14. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a 2009. évi költségvetési javaslatról, 2009. év főbb feladatai

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a 2009. évi költségvetési javaslatról, 2009. év főbb feladatai 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. február 17. 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról (falugyűlésről). Jelen vannak: Márok Csaba polgármester

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 13-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-12/2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11.-én 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata mellett működő. Bíráló Bizottság

Csanytelek Község Önkormányzata mellett működő. Bíráló Bizottság 3/2014. Csanytelek Község Önkormányzata mellett működő Bíráló Bizottság 2014. szeptember 3. napján 10.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve JEGYZŐKÖNYV Készült: Csanytelek Község Önkormányzata mellett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 20 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-15/2014/JT 170-171/2014. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. április 30-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. április 30-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 30-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 71-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011.07.14.-én 09.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben