Elektromos, levegő nélküli festékszóró

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektromos, levegő nélküli festékszóró"

Átírás

1 Működés, alkatrészek Elektromos, levegő nélküli festékszóró D HU Kizárólag professzionális használatra. Veszélyes vagy robbanásveszélyes környezetben nem használható. Építészeti bevonatok és festékek hordozható eszközzel történő levegő nélküli felhordására. 90/290/390 PC Classic modellek: 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa) maximális üzemi nyomás 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) maximális üzemi nyomás További információ a típusról a 3. oldalon olvasható. Fontos biztonsági utasítások Olvasson el a jelen kézikönyvben, illetve a kapcsolódó gépkönyvekben szereplő minden biztonsági utasítást. Ismerje a kezelőszerveket és a berendezés megfelelő használatát. Őrizze meg az útmutatót. Kapcsolódó gépkönyvek Pisztoly 386 (Contractor/FTx) (SG3) Szivattyú ti2526a Csak eredeti Graco alkatrészeket használjon. Nem eredeti Graco alkatrészek használata a garancia elvesztését vonja maga után.

2 Tartalom Tartalom Modellek Figyelmeztetések Alkatrészek azonosítása Álló modellek Lo-Boy modellek Hi-Boy modellek Földelés Villamosenergia-szükséglet Hosszabbítóvezetékek Tartályok Nyomásmentesítési eljárás Ravaszbiztosító Összeszerelés Indítás Használat Szórófej felszerelése Szórás Elzáródott szórófej takarítása Tisztítás Karbantartás Hibaelhárítás Mechanika/folyadékáram Elektromosság A szóróberendezések alkatrészei , 290, 390 álló festékszórók alkatrészei Lo-Boy festékszóró alkatrészei Lo-Boy festékszóró alkatrészei , 290, 390 Hi-Boy festékszórók alkatrészei , 290, 390 Hi-Boy festékszórók alkatrészei Tartozékok és címkék Vezérlődoboz és szűrő A vezérlő és a szűrő alkatrészei A vezérlő és a szűrő alkatrészei Kapcsolási rajzok /20 V V Műszaki adatok Standard Graco garancia Graco információk D

3 Modellek Modellek Hi-Boy Álló Lo-Boy Hálózati feszültség (V) Típus 390 PC 7C30 7C33 NOVA 390 PC Megfelel a CAN/CSA C22.2 No. 68 szabványnak Megfelel az UL 450 szabványnak 20 USA 20 Mexikó/Közép- Amerika 230 Dél-Amerika 230 CEE 7/7 230 Europe Multi 0 Egyesült Királyság 00 Japán/Tajvan 230 Ázsia/Ausztrália és Új-Zéland 230 Kína 90 Express 7D Express 7D Express 7D90 90 PC Classic 7C438 7C PC Classic 7C344 7C PC Classic 7C348 7C PC Classic 7C346 7C35 90 PC Classic 7C PC Classic 7C PC 7C385 7C Express 7C PC 7C386 7C387 7C PC Classic 7C D 3

4 Figyelmeztetések Figyelmeztetések A következő figyelmeztetések a készülék beállítására, használatára, karbantartására és javítására vonatkoznak. A használati utasításban a felkiáltójel a figyelem felhívást szolgálja, a veszélyt jelző tábla pedig a jellegzetes kockázatokra utal. Amikor ezeket a szimbólumokat látja a kézikönyvben vagy a figyelmeztetőcímkéken, tanulmányozza a következő utasításokat. A jelen fejezetben nem tárgyalt termék-specifikus veszély- és figyelmeztető szimbólumokkal is találkozhat a kézikönyvben, a megfelelő helyeken. FÖLDELÉS FIGYELMEZTETÉS Ezt a terméket földelni kell. Elektromos rövidzárlat esetén a földelés biztosítja az elektromos áram elvezetését, ezáltal csökkenti az áramütés veszélyét. Ez a termék földelővezetékkel ellátott kábellel és megfelelően földelt csatlakozódugóval van felszerelve. A csatlakozódugót helyesen fölszerelt és a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően földelt fali csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. A helytelenül felszerelt földelt dugó növeli az áramütés kockázatát. Ha a kábel vagy a dugó javításra vagy cserére szorul, akkor a földelővezetéket egyik lapos csatlakozóvéghez sem szabad csatlakoztatni. A földelővezeték a zöld vagy sárgán sávos zöld színű külső szigeteléssel ellátott vezeték. Ha nem érti pontosan a földelésre vonatkozó utasításokat, vagy nem tudja, hogy a termék megfelelően van-e földelve, akkor ellenőriztesse szakképzett villanyszerelővel vagy szerviztechnikussal. Ne módosítsa a kapott dugót. Ha nem illeszkedik az aljzathoz, akkor szakképzett villanyszerelővel szereltesse fel a megfelelő aljzatot. Ez a termék 0, 20 vagy 230 V névleges feszültségű árammal működtethető, és az alábbi ábrán látható dugóhoz hasonló földelt dugóval van ellátva. 20 V 230 V 230 V ti24583a Csak olyan aljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek elrendezése megfelel a dugó csatlakozóinak. A terméket nem szabad adapterrel használni. Hosszabbítóvezetékek: Csak 3 vezetékes, földelt csatlakozójú hosszabbítót használjon, amelynek dugaszolóaljzataihoz csatlakoztatható a termék dugója. Győződjön meg róla, hogy a hosszabbító nem sérült. Ha hosszabbítóra van szükség, akkor legalább 2 AWG (2,5mm 2 ) minősítésűt kell alkalmazni, amely alkalmas a termék által felvett áram vezetésére. Az alulméretezett vezeték a hálózati feszültség esését, a teljesítmény csökkenését és a berendezés túlmelegedését okozhatja D

5 Figyelmeztetések FIGYELMEZTETÉS TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY A robbanásveszélyes gőzök úgymint az oldószerből és festékekből eredő gőzök gyulladást vagy robbanást idézhetnek elő a munkavégzés helyén. A tűz és robbanás elkerülése érdekében a következőket kell tenni: Gyúlékony vagy éghető anyagot ne fújjon nyílt láng vagy egyéb tűzforrás, például cigaretta, motor és elektromos berendezések közelében. A berendezésen áthaladó festék vagy oldószer sztatikus elektromosságot hozhat létre. Festék- vagy oldószergőzök jelenlétében az elektrosztatikusság robbanást vagy tüzet okozhat. A szórórendszer minden alkatrészét, beleértve a szivattyút, a tömlőszerelvényt, a szórópisztolyt és a szóróban és körülötte lévő tárgyakat, megfelelő földeléssel kell védeni a sztatikus kisüléssel és szikrákkal szemben. Használjon Graco vezető vagy földelt nagynyomású levegő nélküli festékszóró tömlőket. Ellenőrizze, hogy minden tároló- és gyűjtőrendszer földelve legyen a sztatikus kisülés megelőzése érdekében. Csak antisztatikus vagy vezetőképes tartálybélést használjon. A berendezést földelt dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa, és földelt hosszabbítókábelt használjon. Ne használjon feszültségátalakítót. Ne használjon halogénezett szénhidrogéneket tartalmazó festéket vagy oldószert. Szűk térben ne szórjon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagot. Biztosítson megfelelő szellőztetést a munkavégzés helyén. Biztosítson megfelelő friss levegőáramlást a munkavégzés helyén. A festékszóró gyújtószikrát hoz létre. Szórás, öblítés, tisztítás és szervizelés közben a szivattyúegységet jól szellőző helyen, a szórás területétől legalább 6, m távolságban kell tartani. Ne szórjon festéket a szivattyúegységre. A szórás területén tilos a dohányzás, illetve tilos a szórás szikra vagy nyílt láng jelenlétében. A munkavégzés területén ne indítson el motort, ne kapcsoljon fel villanykapcsolót vagy hasonló, szikrát létrehozó berendezéseket. Tartsa tisztán a munkavégzés helyét és távolítsa el a festék-, illetve oldószerdobozokat, rongyhulladékokat vagy egyéb gyúlékony anyagokat. Legyen tisztában a porlasztott festékek és oldószerek összetételével. Olvassa el a festékekhez, illetve oldószerekhez mellékelt összes termékbiztonsági adatlapot (MSDS). Tartsa be a festék, illetve az oldószer gyártójának biztonságra vonatkozó utasításait. Tartson kéznél egy működőképes tűzoltó-berendezést D 5

6 Figyelmeztetések FIGYELMEZTETÉS BŐRBE LÖVELLÉS VESZÉLYE A magasnyomású kilövellt sugár toxinokat lövellhet testébe, súlyos sérüléseket okozva. Bőrbe lövellés esetén azonnal kérjen sebészeti kezelést. Ne fordítsa a pisztolyt és ne irányítsa a szórást emberek vagy háziállatok irányába. Tartsa távol kezeit és testét a kilövellő sugártól. Ne próbálja, például, testrészeivel bedugni az esetleges lyukakat. Mindig használja a szórófejvédőt. Ne porlasszon felszerelt szórófejvédő nélkül. Használjon Graco szórófejeket. A szórófejek tisztításakor és cseréjekor legyen figyelmes. Ha a szórófej használat közben eldugul, kövesse a Nyomásmentesítési eljárás utasításait a berendezés kikapcsolásához és nyomásmentesítéséhez, mielőtt kiszerelné a szórófejet tisztításhoz. A berendezés a lekapcsolás után is nyomás alatt marad. Ne hagyja a feszültség vagy nyomás alatt lévő berendezést felügyelet nélkül. Ha a berendezést őrizetlenül hagyja vagy nem használja, illetve szervizelés, tisztítás és az alkatrészek eltávolítása előtt kövesse a Nyomásmentesítési eljárás utasításait. Ellenőrizze a tömlőket és az alkatrészek állapotát. A sérült tömlőket és alkatrészeket cserélje ki. Ez a rendszer 3300 psi nyomás előállítására képes. Legalább 3300 psi névleges nyomásra tervezett Graco cserealkatrészeket és tartozékokat használjon. Ha nem használja a szórót, biztosítsa az indítószerkezetet. Ellenőrizze a biztosítószerkezet megfelelő működését. Bekapcsolás előtt ellenőrizze a csatlakozásokat. Tanulja meg gyorsan kikapcsolni és nyomásmentesíteni a berendezést. Alaposan tanulja meg a vezérlők funkcióit. NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL EREDŐ VESZÉLYEK A nem rendeltetésszerű használat halált vagy súlyos sérüléseket okozhat. Festés közben mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt, szemvédőt és légzőkészüléket vagy védőmaszkot. Ne használja a berendezést gyerekek közelében. Tartsa távol a gyerekeket a berendezéstől. Ne hajoljon ki túlzottan, és ne álljon instabil felületen. Minden pillanatban biztosítsa a megfelelő testtartást és egyensúlyt. Legyen éber, és figyeljen oda festés közben. Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy gyógyszerek, illetve alkohol hatása alatt áll. A tömlőket ne görbítse el, és ne hajlítsa egymásra. Ne használja a tömlőt a Graco által meghatározott értékeknél magasabb hőmérsékleten vagy nyomáson. Ne húzza és ne emelje fel a készüléket a tömlőnél fogva. Ne használja a berendezést 7,6 m-nél rövidebb tömlővel. A berendezésen tilos módosítást vagy változtatást végrehajtani. Bármilyen módosítás érvénytelenítheti a hatósági engedélyeket, és veszélyes helyzeteket hozhat létre. Győződjön meg róla, hogy minden berendezés műszaki jellemzői megfelelnek annak a környezetnek, amelyben használja D

7 Figyelmeztetések FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE Ezt a berendezést földelni kell. A nem megfelelő földelés, összeszerelés, illetve használat áramütéshez vezethet. Javítás előtt kapcsolja ki a gépet, a hálózati csatlakozókábelt pedig húzza ki az aljzatból. Kizárólag földelt aljzatba dugja. Kizárólag 3-eres hosszabbító kábelt használjon. Ellenőrizze, hogy a táp- és a hosszabbítókábelen épek-e a földelés csatlakozóvillái. Ne tegye ki esőnek. Tárolja beltérben. TÚLNYOMÁSOS ALUMÍNIUM ALKATRÉSZEK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VESZÉLYEK A nyomás alatti berendezésekben használt alumíniummal inkompatibilis folyadékok használata kémiai reakciókat indíthat be, és a berendezés károsodását okozhatja. Ha nem tartja be ezt a figyelmeztetést halál, súlyos sérülések és anyagi károk veszélye áll fenn. Ne használjon,,-triklóretánt, metilén-kloridot vagy egyéb halogénezett szerves oldószert, vagy ilyen oldószert tartalmazó folyadékokat. Ne használjon klórtartalmú fehérítőt. További folyadékok is tartalmazhatnak olyan vegyi anyagokat, amelyek reakcióba léphetnek az alumíniummal. A kompatibilitás ellenőrzése érdekében vegye fel a kapcsolatot a kérdéses anyag forgalmazójával. MOZGÓ ALKATRÉSZEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉS VESZÉLYE A mozgó alkatrészek becsíphetik, megvághatják vagy levághatják az ujjakat és más testrészeket. Tartson biztonságos távolságot a mozgó alkatrészektől. Tilos a berendezést védőelemek vagy borítók nélkül üzemeltetni. A nyomás alatt lévő berendezés előzetes figyelmeztetés nélkül működésbe léphet. A berendezés ellenőrzése, mozgatása vagy javítása előtt hajtsa végre a Nyomásmentesítési eljárás fejezetében leírt műveleteket, és minden áramforrásról válassza le a berendezést. MÉRGEZŐ FOLYADÉKOK VAGY GŐZÖK OKOZTA VESZÉLYEK A szembe, bőrre került, lenyelt vagy belélegzett mérgező folyadékok, illetve gőzök súlyos vagy akár halálos kimenetelű sérüléseket okozhat. A használt folyadékok veszélyeire vonatkozó információkért olvassa el a termékbiztonsági adatlapokat. A veszélyes folyadékokat előírás szerinti tartályban tárolja, és az előírásoknak megfelelően gondoskodjon semlegesítésükről. SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK A súlyos sérülések (szemsérülés, mérgező gőzök belélegzése, égési sérülés, halláskárosodás) elkerülése érdekében, ha a gép működési területén belül tartózkodik, viseljen megfelelő védőfelszerelést. Ilyen védőfelszerelések a következők (a teljesség igénye nélkül): Védőszemüveg és fülvédő. A folyadék- és oldószer-gyártó javaslatainak megfelelő légzőkészülék, védőruházat és védőkesztyű. 65. SZ. KALIFORNIAI INDÍTVÁNY Jelen termék egy vagy több olyan vegyi anyagot tartalmaz, amelye(ke)t a Kalifornia állam hatóságai rák, születési rendellenességek vagy egyéb nemzőszervi megbetegedések okozójaként tartanak számon. A használat után mosson kezet D 7

8 Alkatrészek azonosítása Alkatrészek azonosítása Álló modellek A U M B V R D K S P N J F F G L H ti2409a A ON/OFF (BE/KI) kapcsoló M Ürítőcső B Nyomásszabályzó N Folyadékbeömlő D Töltőszelep P Szivattyú F Szórófej védő R Folyadékkimeneti nyílás G Szórófej S Tápkábel-tekercselő H Pisztoly U Szűrő J Levegő nélküli tömlő V Ujjvédő / TSL-betöltési pont K Tápvezeték Modell-/sorozatszámcímke L Ravaszbiztosító (nincs ábrázolva, a berendezés alján található.) D

9 Alkatrészek azonosítása Lo-Boy modellek A S U K B M V N D R P J G F L H ti24093a A B D F G H J K L ON/OFF (BE/KI) kapcsoló Nyomásszabályzó Töltőszelep Szórófej védő Szórófej Pisztoly Levegő nélküli tömlő Tápvezeték Ravaszbiztosító M N P R U V Ürítőcső Folyadékbeömlő Szivattyú Folyadékkimeneti nyílás Szűrő Ujjvédő / TSL-betöltési pont Modell-/sorozatszámcímke (nincs ábrázolva, a berendezés alján található.) D 9

10 Alkatrészek azonosítása Hi-Boy modellek S T R A B D U V P K M N J F F G L H ti24092a A B D F G H J K L M ON/OFF (BE/KI) kapcsoló Nyomásszabályzó Töltőszelep Szórófej védő Szórófej Pisztoly Levegő nélküli tömlő Tápvezeték Ravaszbiztosító Ürítőcső N P R S T U V Folyadékbeömlő Szivattyú Folyadékkimeneti nyílás Akasztó Szűrő Ujjvédő / TSL-betöltési pont Tartályakasztó Modell-/sorozatszámcímke (nincs ábrázolva, a berendezés alján található.) D

11 Földelés Földelés A berendezést a statikus kisülés és elektromos áramütés kockázatának csökkentése érdekében földelni kell. Elektromos vagy sztatikus szikra hatására a gázok és gőzök meggyulladhatnak, illetve robbanhatnak. A helytelen földelés elektromos áramütést okozhat. A jó földelés vezetéket biztosít az elektromos áram elvezetéséhez. A festékszóró gép egy megfelelő földelési csatlakozóval ellátott földelővezetékkel rendelkezik. A csatlakozódugót helyesen fölszerelt és a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően földelt fali csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. A fém vödröket minden esetben földelni kell: csatlakoztasson egy földelővezetéket a vödörhöz. A földelővezeték egyik végét csatlakoztassa a tartályhoz, a másik végét pedig egy valódi földeléshez, pl. egy vízvezetékcsőhöz. Ne módosítsa a kapott dugót. Ha nem illeszkedik az aljzathoz, akkor szakképzett villanyszerelővel szereltesse fel a megfelelő aljzatot. Villamosenergia-szükséglet A 0 20 V-on működő berendezések működtetéséhez V-os, 50/60 Hz-es, 3 A-es, fázisú váltóáram szükséges. A 230 V-on működő berendezésekhez 230 V-os, 50/60 Hz-es, 8 A-es, fázisú váltóáram szükséges. Hosszabbítóvezetékek ti24584a A földelés folytonosságának fenntartása öblítés vagy nyomásmentesítés során: nyomja a pisztoly fém részét szorosan egy földelt fémtartály falához, majd indítsa el a pisztolyt. Csak ép földelési csatlakozóval rendelkező hosszabbító-vezetéket használjon. Amennyiben hosszabbítót kell igénybe vennie, legalább háromeres, 2 AWG (2,5 mm2) keresztmetszetű vezetéket használjon. MEGJEGYZÉS: A kisebb töltő vagy a nagyobb hosszabbító csökkentheti a szórási teljesítményt. Tartályok Oldószerek és olajbázisú folyadékok: a vonatkozó helyi előírások szerint járjon el. Kizárólag földelt felületen, pl. betonon álló fémvödröt használjon. Tilos a vödröt olyan szigetelő felületre, pl. papírra vagy kartonpapírra helyezni, amely nem teszi lehetővé a földelést D ti25497a

12 Nyomásmentesítési eljárás Nyomásmentesítési eljárás 3. Amikor ezt a szimbólumot látja, kövesse a Nyomásmentesítési eljárás utasításait. Ez a berendezés mindaddig nyomás alatt marad, amíg manuálisan nem nyomásmentesítik. A nyomás alatt lévő folyadék által okozott súlyos sérülések, például bőr alá fecskendezés, a folyadék kifröccsenése és a mozgó alkatrészek által okozott sérülések megelőzése érdekében mindig hajtsa végre a nyomásmentesítési eljárást, amikor abbahagyja a szórást, vagy amikor a berendezés tisztítására, ellenőrzésére vagy javítására készül.. Állítsa a nyomásszabályozót a legalacsonyabb értékre. Oldja ki a billentyűbiztosítót. ti25230a 4. Nyomja a pisztoly fém részét szorosan egy földelt fémtartály falához. Húzza meg a ravaszt a nyomáscsökkentéshez. Kapcsolja az ON/OFF (BE/KI) kapcsolót OFF (KI) állásba. Várjon 7 másodpercig, hogy a berendezésben teljesen megszűnjön az elektromos feszültség. ti25497a ti2530a 2. Akassza be a billentyűbiztosítót. 5. Akassza be a billentyűbiztosítót. ti2493a D

13 Nyomásmentesítési eljárás 6. Helyezze a leeresztőcsövet egy edénybe. Zárja el a töltőszelepet. A szelep maradjon lefelé fordítva (leeresztő állásban) a következő permetezésig. a. NAGYON LASSAN lazítsa meg a szórófejvédő biztosító csavarját vagy a tömlő csatlakozóját a nyomás fokozatos csökkentéséhez. b. Lazítsa meg teljesen az anyát, illetve a csatlakozót. c. Tisztítsa meg a szórófejet vagy a tömlőt az akadálytól. Ravaszbiztosító A permetezés befejezésekor a ravaszbiztosítót mindig akassza be. Ezáltal elkerülheti a pisztoly leesésekor vagy ütődésekor bekövetkezhető akaratlan indítást. ti24607a 7. Ha feltételezhető, hogy a szórófej vagy a tömlő eltömődött, vagy a nyomás nem szűnt meg teljesen: ti2462a D 3

14 Összeszerelés Összeszerelés 2. Csatlakoztassa a cső másik végét a szórópisztolyhoz. A szóróberendezés első alkalommal történő kicsomagolásakor vagy egy hosszabb tárolást követően hajtsa végre az üzembe helyezés lépéseit. Ha a berendezést először állítja össze, távolítsa el a szállításhoz a folyadékkimenetbe helyezett dugót.. A folyadékkimenetre csatlakoztasson egy levegő nélküli Graco tömlőt. Csavarkulcsok segítségével erősen szorítsa meg a csatlakozást. ti24633a 3. Csavarkulcsok segítségével erősen szorítsa meg a csatlakozást. 4. Engedje el a ravaszt. ti2493a ti2466a D

15 Összeszerelés 5. Távolítsa el a szórófejvédőt. a. Helyezze a TSL folyadékot tartalmazó palack száját a szóró elején található rács felső középső nyílásába. b. Nyomja meg a palackot, és adagoljon a szivattyúrúd és a tömszelence tömítése közötti tér feltöltéséhez elegendő mennyiségű TSL-folyadékot a berendezésbe. ti24592a 6. A berendezés első alkalommal történő kicsomagolásakor távolítsa el a csomagoláshoz használt anyagokat a bemeneti szűrőből. Hosszabb tárolás után ellenőrizze, hogy a bemeneti szűrő nincs-e eltömődve, vagy van-e benne szennyeződés. ti24639a 8. Győződjön meg róla, hogy az ON/OFF (BE/KI) kapcsoló az OFF (KI) állásban van. ti2530a 9. A hálózati csatlakozókábelt dugja egy megfelelően földelt aljzatba. ti24638a 7. Töltse fel a tömítőanyát TSL-lel a korai elhasználódás megakadályozása érdekében. Ezt naponta, illetve minden permetezés alkalmával ismételje meg. 0. Zárja el a töltőszelepet. ti2465a D 5

16 Összeszerelés 4. Növelje a nyomást /2 fordulattal a motor indításához. Hagyja, hogy a folyadék a szórót egy percen keresztül öblítse. 5. Az indítószelepet fordítsa vízszintes helyzetbe. Oldja ki a billentyűbiztosítót. ti24608a. Helyezze a folyadékbeszívó és az ürítőcsövet egy öblítőfolyadékkal részlegesen feltöltött földelt fémtartályba. Lásd: Földelés,. oldal MEGJEGYZÉS: Az új szóróberendezések a szállításkor tárolási folyadékkal vannak feltöltve, amelyet a berendezés használata előtt oldószerbenzinnel kell kiöblíteni. Ellenőrizze, hogy az öblítőfolyadék kompatibilis-e a permetezni kívánt folyadékkal. Előfordulhat, hogy egy kompatibilis oldószerrel egy második öblítésre is szükség lesz. Latex festékekhez vizet, olajalapú festékekhez oldószerbenzint használjon. 2. Állítsa a nyomásszabályozót a legalacsonyabb értékre. 3. Kapcsolja az ON/OFF (BE/KI) kapcsolót ON (BE) állásba. ti24640a ti24646a 6. Nyomja a pisztoly fém részét szorosan egy földelt fémtartály falához. Indítsa el a pisztolyt, és öblítsen, amíg a rendszer ki nem tisztul. 7. Kapcsolja az ON/OFF (BE/KI) kapcsolót OFF (KI) állásba. 8. Engedje el a ravaszt. 9. Miután a tárolási folyadékot kiöblítette a berendezésből, ürítse ki a vödröt. Helyezze vissza a folyadékbeszívó és az ürítőcsövet egy öblítőfolyadékkal részlegesen feltöltött földelt fémtartályba. Latex festékek esetén vizet, olajbázisú festékeknél oldószerbenzint használjon az öblítéshez. 20. Kapcsolja az ON/OFF (BE/KI) kapcsolót ON (BE) állásba. 2. Az indítószelepet fordítsa vízszintes helyzetbe. Oldja ki a billentyűbiztosítót. 22. Nyomja a pisztoly fém részét szorosan egy földelt fémtartály falához. Nyomja le a billentyűt és öblítsen percen keresztül. 23. Kapcsolja az ON/OFF (BE/KI) kapcsolót OFF (KI) állásba. 24. Engedje el a ravaszt. 25. A szóró ezzel készen áll az indításra D

17 Indítás Indítás 5.. Hajtsa végre a Nyomásmentesítési eljárás, 2. oldal részben leírtakat. 2. Állítsa a nyomásszabályzót a legalacsonyabb értékre. Növelje a nyomást /2 fordulattal a motor indításához. Keringtesse a festéket a rendszerben, amíg a festék meg nem jelenik a leeresztőcsőnél. ti2523a 6. Az indítószelepet fordítsa vízszintes helyzetbe. Oldja ki a billentyűbiztosítót. ti25230a 3. Kapcsolja az ON/OFF (BE/KI) kapcsolót ON (BE) állásba. ti2529a 4. Helyezze a folyadékbeszívó csövet a festékes vödörbe. Helyezze a töltőcsövet hulladék tartályba. ti24646a D 7

18 Indítás 7. Tartsa a pisztolyt egy földelt fém hulladékgyűjtő edénybe. Működtesse a pisztolyt addig, amíg a festék meg nem jelenik. 20 s m ti24647a 8. Tegye át a szórópisztolyt a festékes tartályba, és permetezzen 20 másodpercen át. Engedje el a ravaszt, és hagyja, hogy szóró emelni tudja a nyomást. Engedje el a ravaszt. ti24649a 0. Csavarja fel a szórófejet a szórópisztolyra, és szorítsa meg. Lásd: Szórófej felszerelése, 9. oldal. A pisztolyra vonatkozó utasításokat a pisztoly saját útmutatójában találja. A magasnyomású kilövellt sugár toxinokat lövellhet testébe, súlyos sérüléseket okozva. Ne fogja be a szivárgást kézzel vagy ronggyal! 9. Ellenőrizze, hogy van-e szivárgás. Szivárgás esetén végezze el a Nyomásmentesítési eljárás, 2. oldal részben leírtakat, és ismételje meg az Indítás lépéseit. Ha nincs szivárgás, folytassa a következő lépéssel. ti24652a D

19 Használat Szórófej felszerelése Használat 4. Az így összeszerelt részt csavarja rá a pisztolyra. Szorítsa meg.. Hajtsa végre a Nyomásmentesítési eljárás, 2. oldal részben leírtakat. 2. A szórófej (A) használatával helyezze a OneSeal elemet (B) a biztosítóba (C). C ti24653a B 3. Helyezze be a szórófejet. A ti24652a Szórás. Végezzen próbafújást. A nyomás állításával küszöbölje ki a vastag széleket. ti24669a ti24664a D 9

20 Használat 2. Ha a vastag széleket nem lehet a nyomás szabályozásával megszüntetni, használjon kisebb méretű szórófejet. 3. Tartsa a pisztolyt merőlegesen, cm-re a felülettől. Permetezzen oda-vissza, 50%-os átfedéssel. ti24674a ti24673a 2. Engedje el a ravaszt. A szórófejet csavarja vissza eredeti állásába. Oldja ki a billentyűbiztosítót, és folytassa a szórást. 4. A pisztoly ravaszát mozgatás után húzza meg. Megállás előtt pedig engedje el. A szórásra vonatkozó további tudnivalók a pisztoly saját útmutatójában találhatók. Elzáródott szórófej takarítása. Engedje el a ravaszt. Engedje el a ravaszt. Forgassa el a szórófejet. Oldja ki a billentyűbiztosítót. A dugulás megszüntetéséhez húzza meg a pisztoly ravaszát, és irányítsa egy hulladékgyűjtőbe. ti24676a D

21 Használat Tisztítás. Hajtsa végre a Nyomásmentesítési eljárás, 2. oldal részben leírtakat. 2. Szerelje le a szórófejvédőt és a szórófejet. További tudnivalók a pisztoly saját útmutatójában találhatók. 4. Tegye a folyadékbeszívó csövet öblítőfolyadékba. Vízbázisú festékekhez vizet, olajbázisú festékekhez oldószerbenzint használjon. Helyezze a töltőcsövet hulladék tartályba. ti24709a ti24592a 3. Vegye ki a folyadékszívó és a leeresztőcsövet a festékből, a festéket törölje le róluk. ti2470a 5. Az indítószelepet fordítsa vízszintes helyzetbe D 2

22 Használat 6. Növelje a nyomást /2 fordulattal a motor indításához. Tartsa a pisztolyt a festéktartályba. Oldja ki a billentyűbiztosítót. Nyomja le a billentyűt, és növelje addig a nyomást, amíg a pisztoly folyamatosan el nem kezd öblítőfolyadékot permetezni. 9. Emelje a folyadékbeszívó csövet az öblítőfolyadék fölé. ti2473a ti2472a ti25232a 7. Engedje fel a billentyűt. Tegye át a szórópisztolyt a hulladéktartályba, majd tartsa a falához a szórópisztolyt a rendszer alapos átmosásához. 8. Tartsa lenyomva a billentyűt és csavarja le a töltőszelepet. Ezután engedje fel a pisztoly billentyűjét. Hagyja, hogy az öblítőfolyadék addig keringjen, amíg a leeresztő csőből kijövő folyadék tiszta nem lesz. ti2474a D

23 Használat 0. Az indítószelepet fordítsa vízszintes helyzetbe. A cső kiürítéséhez tartsa a szórópisztolyt az öblítőtartályba és húzza meg a ravaszt.. Engedje el a ravaszt. ti2478a 20 s 4. Ha vízzel öblít, öblítse át ismételten a berendezést oldószerbenzinnel, vagy Pump Armor mosófolyadékkal, így fagyás és korrózió ellen védőbevonatot képez. ti24649a 2. Állítsa a nyomásszabályozót a legalacsonyabb értékre, az ON/OFF (BE/KI) kapcsolót pedig állítsa az OFF (KI) állásba. Áramtalanítsa a berendezést. ti2479a 5. Vízbe, vagy oldószerbenzinbe mártott ronggyal törölje át a szórófejet, tömlőt és szórópisztolyt. ti2534a 3. Vegye ki a szűrőt a pisztolyból és a szóróberendezésből, ha van beszerelve. Tisztítsa és vizsgálja meg. Helyezze fel a szűrőt. Lásd a szórópisztoly kézikönyvét D ti24720a 23

24 Karbantartás Karbantartás A rendszeres karbantartás nagyban hozzájárul a szóróberendezés megfelelő működéséhez. A karbantartás olyan rutinszerű műveletek elvégzését jelenti, melyek biztosítják a szóró működését és megelőzik a lehetséges problémák kialakulását. Művelet Vizsgálja/tisztítsa meg a szóró szűrőjét, a folyadékbemeneti szűrőt, illetve a pisztoly szűrőjét. Ellenőrizze, hogy a motor burkolatán lévő szellőzőnyílások nincsenek-e elzáródva. A TSL-betöltő nyíláson keresztül töltse fel a berendezést TSL-folyadékkal. Ellenőrizze a motorkefék kopottságát. A keféknek legalább 3 mm hosszúságúnak kell lenniük. MEGJEGYZÉS: A motor két oldalán a kefék kopása nem egyforma. Mindkét kefét ellenőrizni kell. Ellenőrizze a szóró leállását. Ha a szórópisztolyt NEM működteti, a szóróberendezés motorjának állnia kell, és nem indulhat el addig, amíg a pisztolyt újra el nem indítja. Ha a szóró újra elindul úgy, hogy közben a pisztolyt NEM működteti, ellenőrizze, hogy nincs-e a töltőszelepnél vagy a szivattyúnál belső/külső szivárgás. Toroktömítés beállítása Ha egy hosszabb használat után a szivattyútömítésnél szivárgás jelentkezik, szorítsa meg annyira a tömítőanyát, hogy elálljon vagy mérséklődjön a szivárgás. Ezáltal körülbelül 00 gallon folyadékmennyiség szivattyúzásához elegendő további működőképességet nyer, mielőtt tömítést kellene cserélni. A tömítőanya a tömítőgyűrű eltávolítása nélkül megszorítható. Rendszeresség Naponta, illetve minden permetezés alkalmával Naponta, illetve minden permetezés alkalmával Naponta, illetve minden permetezés alkalmával. 000 gallononként (3785 literenként) 000 gallononként (3785 literenként) Szükség szerint, használattól függően D

25 Hibaelhárítás Hibaelhárítás Mechanika/folyadékáram. Ellenőrzés és javítás előtt hajtsa végre a Nyomásmentesítési eljárás, 2. oldal részben leírtakat. 2. Ellenőrizzen minden lehetséges problémát és okot, mielőtt szétszerelné a berendezést. Probléma Ellenőrizendők Amennyiben az ellenőrzés közben mindent rendben talál, lépjen tovább az ellenőrzés következő lépéséhez. Teendők Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy valami nincs rendben, tekintse meg a következő felsorolást. A szivattyú kimenő teljesítménye alacsony. A szórófej kopott. A szórófej eltömődött. Festékmennyiség. A szívóoldali szűrő eltömődött. A szívószelep golyója és a dugattyú golyója nem megfelelően illeszkedik. A folyadékszűrő vagy szórófej szűrője eltömődött vagy szennyezett. A töltőszelep szivárog. Győződjön meg arról, hogy a szivattyú nem üt, ha a szórópisztoly billentyűjét lenyomja. (A töltőszelep nem szivárog.) Szivárgás a tömítőcsavar mellett, amely elhasznált vagy sérült tömítést jelezhet. Hajtsa végre a Nyomásmentesítési eljárás, 2. oldal részben leírtakat, majd cserélje ki a szórófejet. Lásd a pisztoly vagy a szórófej kézikönyvét. Nyomásmentesítsen. Ellenőrizze és tisztítsa meg a szórófejet. Töltse fel festékkel, és telítse újra a szivattyút. Vegye ki, tisztítsa meg, majd helyezze vissza. Szerelje ki a szívószelepet és tisztítsa meg. Ellenőrizze, hogy nincs-e horpadás a golyókon és az üléseken; szükség esetén cserélje ki őket. Lásd a szivattyú kézikönyvét. A festéket használat előtt szűrje meg, hogy eltávolítsa a részecskéket, melyek eltömődést okozhatnak. Tisztítsa meg a szűrőt. Hajtsa végre a Nyomásmentesítési eljárás, 2. oldal részben leírtakat, majd javítsa meg a töltőszelepet. Szervizszivattyú. Lásd a szivattyú kézikönyvét. Cserélje ki a tömítéseket. Lásd a szivattyú kézikönyvét. Ellenőrizze a dugattyú szelepülését, hogy nincs-e rászáradva festék, vagy nincs-e rajta sérülés. Szükség esetén cserélje ki. Szorítsa meg a tömítőanyát/ nedvesítő edényt D 25

26 Hibaelhárítás Probléma A szivattyú kimenő teljesítménye alacsony. A motor jár, de a szivattyú nem működik. Túlzott festékszivárgás a torok tömítőanyánál. Ellenőrizendők Amennyiben az ellenőrzés közben mindent rendben talál, lépjen tovább az ellenőrzés következő lépéséhez. A szivattyúrúd tönkrement. Alacsony szállítási nyomás. A dugattyú tömítései elhasználódtak vagy sérültek. A szivattyúban található o-gyűrű elhasználódott vagy sérült. A szívószelep golyója az anyaggal szennyeződött. Nagy fajsúlyú anyagoknál erős nyomásesés lép fel. Ellenőrizze, hogy megfelelő méretű hosszabbítókábelt használ-e. Meglazult motorkefék és -csatlakozók. Kopott motorkefék. (A keféknek legalább 3 mm hosszúságúnak kell lenniük.) Törött vagy elmozdult keferugók. A rugó tekercselt részének a kefe tetejére derékszögben kell felfeküdnie. A motorkefék a kefetartókba kapcsolódnak. A csatlakozórúd egysége sérült. Lásd a szivattyú kézikönyvét. A fogaskerékház vagy a hajtásház sérült. A torok tömítőanya laza. A torok tömítései kopottak vagy sérültek. A térfogat-kiszorításos szivattyú hajtórúdja kopott vagy sérült. Teendők Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy valami nincs rendben, tekintse meg a következő felsorolást. Javítsa meg a szivattyút. Lásd a szivattyú kézikönyvét. A nyomásszabályzó gombot forgassa az óramutató mozgásával megegyező irányba ütközésig. Ellenőrizze, hogy gomb helyesen van-e felszerelve, és lehetővé teszi az óramutató járásával megegyező irányba történő teljes elforgatást. Ha a probléma továbbra is fennáll, cseréje ki a nyomásszabályozót. Cserélje ki a tömítéseket. Lásd a szivattyú kézikönyvét. Cserélje ki az o-gyűrűt. Lásd a szivattyú kézikönyvét. Tisztítsa meg a szívószelepet. Lásd a szivattyú kézikönyvét. Csökkentse a teljes tömlőhosszt. Lásd: Hosszabbítóvezetékek,. oldal. Szorítsa meg a csatlakozók csavarjait. Cserélje ki a keféket, ha a vezetékek sérültek. Cserélje a keféket. Törés esetén a rugót ki kell cserélni. Állítsa újra egymáshoz a rugót és a kefét. Tisztítsa meg a kefetartókat, egy kisméretű tisztítóecsettel távolítsa el a szénport. A kefevezetékeket igazítsa a kefetartón lévő horonyba, így biztosíthatja a kefék függőleges irányú szabad mozgását. Cserélje ki a csatlakozórúd szerelvényeit. Lásd a szivattyú kézikönyvét. Ellenőrizze a hajtásház szerelvényeit és a fogaskerekeket, szükség esetén cserélje. Távolítsa el a torok tömítőanya távtartóját. Szorítsa meg a tömítőanyát úgy, hogy a szivárgás megszűnjön. Cserélje ki a tömítéseket. Lásd a szivattyú kézikönyvét. Cserélje ki a rudat. Lásd a szivattyú kézikönyvét D

27 Hibaelhárítás Probléma Ellenőrizendők Amennyiben az ellenőrzés közben mindent rendben talál, lépjen tovább az ellenőrzés következő lépéséhez. Teendők Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy valami nincs rendben, tekintse meg a következő felsorolást. Folyadék fröccsen ki a pisztolyból. A szivattyút nehéz feltölteni. A szóróberendezés 5 0 percen keresztül működik, majd leáll. Levegő található a szivattyúban vagy a pisztolyban. A szórófej részlegesen eltömődött. A folyadék szintje alacsony, vagy nincs folyadék. Levegő található a szivattyúban vagy a pisztolyban. A szívószelep szivárog. A szivattyú tömítései kopottak. A festék túl sűrű. A szivattyú tömítőanyája túl van szorítva. Ha szivattyú tömítőanyája túl van szorítva, a szivattyúrúdon lévő tömítések akadályozzák a szivattyú működését, mely túlterheli a motort. Ellenőrizze és húzza meg a folyadékcsatlakozókat. A feltöltés alatt járassa a lehető leglassabb fokozaton a szivattyút. Tisztítsa meg a szórófejet. Lásd: Elzáródott szórófej takarítása, 20. oldal. Töltse fel a folyadéktárolót. Töltse fel a szivattyút. Lásd a szivattyú kézikönyvét. A folyadéktárolóban lévő folyadék szintjét gyakran ellenőrizze, így megelőzheti a szivattyú üresjáratának kialakulását. Ellenőrizze és húzza meg a folyadékcsatlakozókat. A feltöltés alatt járassa a lehető leglassabb fokozaton a szivattyút. Tisztítsa meg a szívószelepet. Ellenőrizze, hogy a golyósszelepülés nem kopott-e vagy nincs-e rajta bemaródás, és a golyó megfelelően illeszkedik-e. Szerelje össze a szelepet. Cserélje ki a szivattyú tömítéseit. Lásd a szivattyú kézikönyvét. Hígítsa fel a festéket a gyártó ajánlásának megfelelően. Lazítsa meg a szivattyú tömítőanyáját. Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a torok körül. Szükség esetén cserélje ki a szivattyú tömítéseit. Lásd a szivattyú kézikönyvét D 27

28 Hibaelhárítás Elektromosság Jelenség: A szóróberendezés nem működik, leáll vagy nem kapcsol ki. 2. Az ON/OFF (BE/KI) kapcsolót állítsa az OFF (KI) állásba, várjon 30 másodpercet, majd kapcsolja ON (BE) újra a gépet (a szóróberendezés így normál üzemmódba kerül). 3. A nyomásszabályzó gombot forgassa el /2 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányban. Hajtsa végre a Nyomásmentesítési eljárás, 2. oldal részben leírtakat.. Csatlakoztassa a szórót megfelelő tápfeszültségre, földelt konnektorba. A hibaelhárítás során tartson biztonságos távolságot az elektromos és a mozgó alkatrészektől. Ha a hibaelhárításhoz el kell távolítani a burkolatokat, az áramütés elkerülése érdekében várjon 7 másodpercet a csatlakozózsinór hálózatból történő kihúzása után, hogy a berendezésben teljesen megszűnjön az elektromos feszültség. Probléma Ellenőrizendők Ellenőrzés módja A szóróberendezés egyáltalán nem működik. Ellenőrizze az elektromos betáplálást. Ellenőrizze a nyomásszabályozó csatlakozásait. Ellenőrizze a nyomásszabályozót. Ellenőrizze a cserélhető biztosítékot. Ellenőrizze a motorvezetékeket. Bizonyosodjon meg róla, hogy a rendszer váltakozó áramot kap V a 0 20 VAC modellekhez, illetve V a 230 VAC modellekhez. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó tiszta, és szorosan csatlakozik. Csatlakoztasson egy olyan nyomásszabályozót, amelyről tudja, hogy jól működik. Ha a motor működik, cserélje ki a nyomásszabályozót. Az aljzatból kihúzott (áramtalanított) szóróberendezésen ellenőrizze a biztosítékon keresztüli folytonosságot. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók tiszták, és szorosan csatlakoznak D

29 + Hibaelhárítás Probléma Ellenőrizendők Ellenőrzés módja Ellenőrizze a motor forgását. A motorvezetékekre egy 9 2 V-os akkumulátort csatlakoztatva végezzen forgástesztet. A motorvezetékek különböző típusúak és méretűek lehetnek. Keresse meg a szénkefékhez csatlakozó két általában piros és fekete vezetéket. ha a motorvezetékekre akkumulátor van kötve, a motornak forognia kell. BLACK (-) RED (+) YELLOW ti2522a 9-VOLT BATTERY Ellenőrizze a motor hőkapcsolóját. A motornak a teszt során szobahőmérsékletűnek kell lennie. Kösse a motorból kiinduló sárga vezetékeket egy ohmmérőre. A mérőnek folytonosságot kell jeleznie. BLACK (-) RED (+) YELLOW BEEP - - ti2523a D 29

30 - Hibaelhárítás Probléma Ellenőrizendők Ellenőrzés módja Ellenőrizze a motor forgórészének ellenállását. Kösse a motorból kiinduló piros és fekete vezetékeket egy ohmmérőre. A nyitott áramkörök keresése közben forgassa a motort. Ha nyitott áramkört talál, a motort cserélni kell. BLACK (-) - RED (+) -3 ohms YELLOW - ti2524a Ellenőrizze a motor esetleges rövidzárlatát. Ohmmérő segítségével keressen a motorban zárlatos áramköröket. Csatlakoztassa a mérő ( ) vezetékét a motor burkolatához. A mérő (+) vezetékét érintse az egyes motorvezetékekhez. A műszernek minden vezeték esetében nyitott áramkört kell jeleznie. GROUND BLACK (-) RED (+) OL YELLOW - ti2525a D

31 Hibaelhárítás Probléma Ellenőrizendők Ellenőrzés módja A szóró nem kapcsol le, miután eléri vagy túllépi a maximális nyomást. Alapvető villamossági hibák. Ellenőrizze a nyomásszabályozót. Ellenőrizze, hogy a motor vezetékei megfelelően vannak-e rögzítve és párosítva. Meglazult vezetékcsatlakozások és kapcsok ellenőrzése a motorkeféknél. A keféknek legalább 3 mm hosszúságúnak kell lenniük. MEGJEGYZÉS: A motor két oldalán a kefék kopása nem egyforma. Mindkét kefét ellenőrizni kell. Törött vagy elmozdult keferugók. A rugó tekercselt részének a kefe tetejére derékszögben kell felfeküdnie. A motorkefék kefetartókba kapcsolódhatnak. A motor forgórészén a kommutátor ellenőrzése égett pontok, barázdák és túlzott mértékű egyenetlenségek felderítésére. Válassza le a nyomásszabályozót, és ha a szóró még mindig működik, cserélje ki az irányítópanelt. Ha a szóró leáll, cserélje ki a nyomásszabályozót. Cserélje ki a laza kapcsokat és a kábelvezetékek csatlakozóit. Győződjön meg a kapcsok szilárdságáról. Tisztítsa meg az áramköri panel kapcsait. Csatlakoztassa szilárdan a kábelvezetékeket. Szorítsa meg a csatlakozók csavarjait. Cserélje ki a keféket, ha a vezetékek sérültek. Cserélje a keféket. Törés esetén a rugót ki kell cserélni. Állítsa újra egymáshoz a rugót és a kefét. Tisztítsa meg a kefetartókat. A lerakódott szenet egy kis méretű ecsettel távolítsa el. A kefevezetékeket igazítsa a kefetartón lévő horonyba, így biztosíthatja a kefék függőleges irányú szabad mozgását. Szerelje ki a motort, és motorjavító műhelyben szüntessék meg a kommutátor felületi egyenetlenségeit, ha lehetséges D 3

32 A szóróberendezések alkatrészei A szóróberendezések alkatrészei Ref. 2 4 Nyomaték 5,8 8, Nm 3,4 4,0 Nm 2,6 3, Nm a 54b 54c 54d Lásd: 42. oldal ti24099a D

33 A szóróberendezések alkatrészei Ref. 3 4 Nyomaték 5,8 8, Nm Kalapáccsal szorított 2,6 3, Nm ti24098a D 33

34 A szóróberendezések alkatrészei 90, 290, 390 álló festékszórók alkatrészei Ref. Alkatrész Megnevezés Menny CSAVAR, gép, hornyolt/hatlapfejű, alátétes CSAVAR, gép, 4 hatlapú, hornyoltfejű, alátétes TÖMÍTŐGYŰRŰ KÉSZLET, tömlő, leeresztő, tartalmazza a 39, 55, 62, 45 jelű elemet 22 BURKOLAT, elülső 7C540 Álló modellek 7C34, 7C438, 7C344, 7C384, 7D899, 7D90, 7D900 7C539 Álló modellek 7C30, 7C346, 7C347, 7C348, 7C385, 7C386, 7C389, VÉDŐBURKOLAT, motor 5E34 Álló modellek 7C34, 7C438, 7C344, 7C384, 7D899, 7D90, 7D900 5J37 Álló modellek 7C30, 7C346, 7C347, 7C348, 7C385, 7C386, 7C389, CSAPÁGY, axiális 27 Lásd: TÖMLŐ, 4. oldal csatlakozóvéges, /4 hüv. x 25 vagy 50 láb (7,6 vagy 5 m) 28 Lásd: PISZTOLY, szóró oldal Lásd: 4. oldal KÁRTYA, orvosi figyelmeztető (nincs ábrázolva) CÍMKE, figyelmeztető SZŰRŐ, 7/8-4 unf TERELŐ, bordázott FOGASKERÉK, lassító 4 SZIVATTYÚ, térfogat-kiszorításos 7C487 Észak-Amerika 7C488 Ázsia/Ausztrália és Új-Zéland/Japán 7C489 Európa 42 24W87 HÁZ, hajtás, tartalmazza a 47 jelű elemet 43 24W640 RÚD, csatlakozó Ref. Alkatrész Megnevezés Menny X020 FOGASKERÉK, főtengely, tartalmazza a 25 jelű elemet 45 24W830 KÉSZLET, tömlő, csatlakozóvéges, tartalmazza a 32 jelű elemet CSAVAR, mach, 9 hatlapfejű, alátétes 52 Lásd: CÍMKE, elülső 4. oldal 53 Lásd: CÍMKE, oldalsó 4. oldal 54 * KÉSZLET, villanymotor, tartalmazza az 54a jelű elemet 7C794 0/20 V 7C V 54a 7C795 VENTILÁTOR, motor, görgős tengelykapcsoló, tartalmazza az 54b, 54c, 54d elemet 54b ANYA, nyomó 54c ALÁTÉT, szabályozó, kerek 54d ADAPTER, tengely 56 Lásd: KÁBEL, táp 42. oldal 59 5E823 VÁZ, állvány TÖMLŐ, szívó, tartalmazza a 4, 37, 9 jelű elemet 63 Lásd: CÍMKE, figyelmeztető 4. oldal 65 Lásd: CÍMKE, figyelmeztető 4. oldal ikonok, nemzetközi MARKOLAT, fogantyú 67 5G857 KUPAK, láb POHÁR, szívó/leeresztő FOGANTYÚ, tartalmazza a 47, 66 jelű elemet 70 7C483 FEDÉL, szivattyúrúd CSAVAR, önmetsző, hatlapfejű, alátétes CSAVARALÁTÉT 32 6H37 TÖMÍTÉS, gyűrű FOLYADÉK, TSL, 8 oz. (236 ml) (nincs ábrázolva) 45 M70809 CSATLAKOZÓ, bordázott, tömlő * Motorkefekészlet a cikkszámmal rendelhető. A veszélyt jelző és figyelmeztető csere címkék, matricák, illetve táblák ingyenesen rendelhetők D

35 390 Lo-Boy festékszóró alkatrészei 390 Lo-Boy festékszóró alkatrészei 4 2 Ref. 2 4 Nyomaték 5,8 8, Nm 3,4 4,0 Nm 2,6 3, Nm a 54b 54c 54d Lásd: 42. oldal ti240a D 35

36 390 Lo-Boy festékszóró alkatrészei Ref. 3 4 Nyomaték 5,8 8, Nm Kalapáccsal szorított 2,6 3, Nm ti2400a D

37 390 Lo-Boy festékszóró alkatrészei 390 Lo-Boy festékszóró alkatrészei Ref. Alkatrész Megnevezés Menny CSAVAR, gép, hornyolt/hatlapfejű, alátétes CSAVAR, gép, 4 hatlapú, hornyoltfejű, alátétes TÖMÍTŐGYŰRŰ KÉSZLET, tömlő, leeresztő, tartalmazza a 39, 55, 62, 45 jelű elemet 22 7C539 BURKOLAT, elülső 23 5J37 VÉDŐBURKOLAT, motor CSAPÁGY, axiális TÖMLŐ, csatlakozóvéges, /4 hüv. x 50 láb (5 m) PISZTOLY, szóró 34 7A34 KÁRTYA, orvosi figyelmeztető (nincs ábrázolva) SZŰRŐ, 7/8-4 unf TERELŐ, bordázott FOGASKERÉK, lassító 4 7C489 SZIVATTYÚ, térfogat-kiszorításos 42 24W87 HÁZ, hajtás, tartalmazza a 47 jelű elemet 43 24W640 RÚD, csatlakozó 44 24X020 FOGASKERÉK, főtengely, tartalmazza a 25 jelű elemet 45 24W830 KÉSZLET, tömlő, csatlakozóvéges, tartalmazza a 32 jelű elemet DUGÓ, csőváz CSAVAR, mach, 8 hatlapfejű, alátétes 52 7C89 CÍMKE, elülső 53 7C820 CÍMKE, oldalsó 54 * 7C799 KÉSZLET, villanymotor, 230 V tartalmazza az 54a jelű elemet Ref. Alkatrész Megnevezés Menny. 54a 7C795 VENTILÁTOR, motor, görgős tengelykapcsoló, tartalmazza az 54b, 54c, 54d elemet 54b ANYA, nyomó 54c ALÁTÉT, szabályozó, kerek 54d ADAPTER, tengely 56 Lásd: KÁBEL, táp 42. oldal VÁZ, kocsi, alacsony TÖMLŐ, szívó, tartalmazza a 4, 37, 9 jelű elemet 63 5H087 CÍMKE, figyelmeztető CÍMKE, figyelmeztető ikonok, nemzetközi 66 5B999 CSÍPTETŐ, rögzítő KUPAK, kerékagy FOGANTYÚ 70 7C483 FEDÉL, szivattyúrúd KERÉK, túlnyomás 2 nélküli CSAVAR, önmetsző, 2 hatlapfejű, alátétes 83 5B870 POHÁR, szívó/leeresztő CSAVARALÁTÉT 7 5G447 DUGÓ, védőburkolat, festett 32 6H37 TÖMÍTÉS, gyűrű 45 M70809 CSATLAKOZÓ, bordázott, tömlő CSAVAR, mach, pnh FOLYADÉK, TSL, 8 oz. (236 ml) (nincs ábrázolva) * Motorkefekészlet a cikkszámmal rendelhető. A veszélyt jelző és figyelmeztető csere címkék, matricák, illetve táblák ingyenesen rendelhetők D 37

38 90, 290, 390 Hi-Boy festékszórók alkatrészei 90, 290, 390 Hi-Boy festékszórók alkatrészei Ref. Nyomaték ,8 8, Nm 3,4 4,0 Nm 2,6 3, Nm a 54b 54c 54d Lásd: 42. oldal ti2403a D

39 90, 290, 390 Hi-Boy festékszórók alkatrészei Ref. Nyomaték 5,8 8, Nm 3 4 Kalapáccsal szorított 2,6 3, Nm ti2402a D 39

40 90, 290, 390 Hi-Boy festékszórók alkatrészei 90, 290, 390 Hi-Boy festékszórók alkatrészei Ref. Alkatrész Megnevezés Menny CSAVAR, gép, hornyolt/hatlapfejű, alátétes CSAVAR, gép, 4 hatlapú, hornyoltfejű, alátétes CSAVARALÁTÉT TÖMÍTÉS, gyűrű 22 BURKOLAT, elülső 7C540 Hi-Boy modellek 7C342, 7C343 7C539 Hi-Boy modellek 7C33, 7C349, 7C350, 7C35, 7C VÉDŐBURKOLAT, motor 5E34 Hi-Boy modellek 7C342, 7C343 5J37 Hi-Boy modellek 7C33, 7C349, 7C350, 7C35, 7C CSAPÁGY, axiális 27 Lásd: TÖMLŐ, 4. oldal csatlakozóvéges, /4 hüv. x 25 vagy 50 láb (7,6 vagy 5 m) 28 Lásd: PISZTOLY, szóró oldal Lásd: 4. oldal KÁRTYA, orvosi figyelmeztető (nincs ábrázolva) CÍMKE, figyelmeztető SZŰRŐ, 7/8-4 unf TERELŐ, bordázott FOGASKERÉK, lassító 4 SZIVATTYÚ, térfogat-kiszorításos 7C487 Észak-Amerika 7C488 Ázsia/Ausztrália és Új-Zéland/Japán 7C489 Európa 42 24W87 HÁZ, hajtás, tartalmazza a 47 jelű elemet 43 24W640 RÚD, csatlakozó 44 24X020 FOGASKERÉK, főtengely, tartalmazza a 25 jelű elemet 45 24W830 KÉSZLET, tömlő, csatlakozóvéges, tartalmazza a 32 jelű elemet DUGÓ, csőváz 2 Ref. Alkatrész Megnevezés Menny CSAVAR, mach, 8 hatlapfejű, alátétes 52 Lásd: CÍMKE, elülső 4. oldal 53 Lásd: CÍMKE, oldalsó 4. oldal 54 * KÉSZLET, villanymotor, tartalmazza az 54a jelű elemet 7C794 0/20 V 7C V 54a 7C795 VENTILÁTOR, motor, görgős tengelykapcsoló, tartalmazza az 54b, 54c, 54d elemet 54b ANYA, nyomó 54c ALÁTÉT, szabályozó, kerek 54d ADAPTER, tengely 55 5K092 CSŐ, leeresztő 56 Lásd: KÁBEL, táp 42. oldal 59 7C485 VÁZ, kocsi, univerzális 60 7C949 CSŐ, szívó, beömlő CSÍPTETŐ, rugó 63 Lásd: CÍMKE, figyelmeztető 4. oldal 65 Lásd: CÍMKE, figyelmeztető 4. oldal CSAVAR, mach, pnh KUPAK, kerékagy FOGANTYÚ, összeállítás, magas kocsi 70 7C483 FEDÉL, szivattyúrúd KERÉK, túlnyomás 2 nélküli 87 5B652 ALÁTÉT, szívó 95 5E83 ANYA, ellen 32 6H37 TÖMÍTÉS, gyűrű 36 7C990 AKASZTÓ, vödör ANYA, záró, betét 2 45 M70809 CSATLAKOZÓ, bordázott, tömlő FOLYADÉK, TSL, 8 oz. (236 ml) (nincs ábrázolva) * Motorkefekészlet a cikkszámmal rendelhető. A veszélyt jelző és figyelmeztető csere címkék, matricák, illetve táblák ingyenesen rendelhetők D

41 Tartozékok és címkék Tartozékok és címkék A festékszóró típusa 7C30 7C33 7C34 7C342 7C438 7C343 7C344 7C346 7C347 7C348 7C349 7C350 7C35 Ref. 27 Tömlő, /4 hüv. x láb Ref. 28 Szórópisztoly Ref. 52 Címke, elülső Ref. 53 Címke, oldalsó Ref. 65 Címke, figyelmeztető Ref. 34 Címke, orvosi figyelmeztetés Ref. 63 Címke, veszély C89 7C & # 5K359 # C860 7C # 6G596 $ C862 7C # 6G596 $ C853 7C # 6G596 $ 7C X24 7D764 7D % 7A34 % 7C C89 7C % 7A34 % 5H086 7C386 7C C89 7C % 7A34 % 7C388 7C X24 7C853 7C % 7A34 % 7D D764 7D & # 5K359 # 7D D764 7D765 7C36 * # 7C35 * 7D D764 7D # 6G596 $ C82 7C & # 5K359 # Készlet, tartozék, tölcsér # angol, spanyol, Ázsia / Ausztrália és Új-Zéland % angol, kínai, koreai $ Európa & Észak-Amerika Japán * angol, spanyol, portugál 25 láb (7,6 m) 50 láb (5,2 m) A veszélyt jelző és figyelmeztető csere címkék, matricák, illetve táblák ingyenesen rendelhetők D 4

42 Vezérlődoboz és szűrő Vezérlődoboz és szűrő Ref Nyomaték 5,8 8, Nm 3,4 4,0 Nm 4,7 6,9 Nm 5,4 8, Nm a ti252a D

43 A vezérlő és a szűrő alkatrészei Vezérlődoboz és szűrő Ref. Alkatrész Megnevezés Menny TÖMÍTÉS, gyűrű CSAP, hornyolt TÖMÍTŐGYŰRŰ, szelepülés CSAVAR, mach, 3 hatlapfejű, alátétes 5 Lásd: ELOSZTÓ, folyadék 44. oldal 6* SZŰRŐ, folyadék Hosszú szűrőcső mesh mesh, eredeti mesh mesh Rövid szűrőcső mesh, eredeti mesh 7* SAPKA, szűrőcső KÉSZLET, sapka, hosszú szűrőcső, tartalmazza a 8 jelű elemet KÉSZLET, sapka, rövid szűrőcső, tartalmazza a 8, 6 (60 mesh) jelű elemet 8* BETÉT, szűrő 5B07 Hosszú 5E288 Rövid PERSELY, motorvezeték 2 Lásd: MUTATÓ, 44. oldal nyomásszabályozó CSŐKAPCSOLÓ, 2 (/4 npsm x /4 npt) 26 5E022 FÉSZEK, szelep MŰKÖDTETŐ KAR, szelep, leeresztő Ref. Alkatrész Megnevezés Menny SZELEP, leeresztő, tartalmazza az 5, 26 jelű elemet FEJ, szelep 38 Lásd: 44. oldal KÉSZLET, nyomásszabályozó, tartalmazza a 9, 20, 5 jelű elemet 49 PANEL, irányító V 6X V, tartalmazza a 49a jelű elemet 49a 24R905 PANEL, kondenzátor, 230 V 5 5A464 CÍMKE, szabályozó 56 Lásd: KÁBEL, táp 44. oldal CSATLAKOZÓTARTÓ, adapter (bizonyos modellek esetén) 9 Lásd: KÁBELKÉSZLET, 44. oldal adapter 97 Lásd: CSAVAR, gép, oldal hatlapfejű, alátétes ADAPTER, Japán 45 M70809 CSATLAKOZÓ, bordázott 46 7D294 TÁVKÖZTARTÓ, 2 szűrőcső 50 Lásd: Cserélhető biztosíték 44. oldal 5523 MÉRŐ, nyomás, folyadék, nincs ábrázolva (bizonyos modellek esetén) 9783 CSATLAKOZÓ, T-elágazás, forgó (mérővel rendelkező modellek esetén) * A szűrőcső típusát (hosszú vagy rövid) lásd a 44. oldalon D 43

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Javítás Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Építészeti bevonatok és festékek hordozható eszközzel történõ levegõ nélküli felhordására. Kizárólag

Részletesebben

695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Elektromos, levegő nélküli festékszórók

695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Elektromos, levegő nélküli festékszórók Használat 695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Elektromos, levegő nélküli festékszórók 333371C HU Építészeti bevonatok és festékek hordozható eszközzel történő levegő nélküli

Részletesebben

Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés

Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés Javítás Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés 311467H Fontos biztonsági elõírások. Kérjük, olvassa el a kézikönyvben szereplõ figyelmeztetéseket, illetve a festékszóró gép használatára vonatkozó

Részletesebben

Ultra Platinum szórófejek

Ultra Platinum szórófejek Javítás Ultra Platinum szórófejek 313742D HU - Építésnél használt fedõanyagok és festékek felhordására szolgáló hordozható levegõnélküli szórógép. Történő alkalmazása nem engedélyezett az Európai robbanásveszélyes

Részletesebben

DutyMax hidraulikus festékszórók

DutyMax hidraulikus festékszórók Használat DutyMax hidraulikus festékszórók 3A2455A HU - Kizárólag professzionális használatra - - Európában nem engedélyezett a használata robbanékony légterû helyeken - Típusok: 24M054 (EH200DI), 24M055

Részletesebben

DutyMax hidraulikus festékszórók

DutyMax hidraulikus festékszórók Javítás DutyMax hidraulikus festékszórók 3A2480A HU - Kizárólag professzionális használatra - - Európában nem engedélyezett a használata robbanékony légterû helyeken - Típusok: 24M054 (EH200DI), 24M055

Részletesebben

Merkur melegítés nélküli szórófejcsomagok

Merkur melegítés nélküli szórófejcsomagok Útmutató/alkatrészek Merkur melegítés nélküli szórófejcsomagok 3A455T HU Veszélyes és nem veszélyes munkakörnyezetben végzett nagy teljesítményû bevonatképzési és felületkezelési alkalmazásokhoz. Kizárólag

Részletesebben

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Általános biztonsági óvintézkedések Általános biztonsági óvintézkedések Magyar 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Használati útmutató (HU) 0558008706 BIZTOSÍTSA, HOGY EZ AZ INFORMÁCIÓ ELJUT A BERENDEZÉS KEZELŐJÉHEZ.A SZÁLLÍTÓTÓL KÜLÖN PÉLDÁNYOKAT

Részletesebben

Színváltó készletek. Útmutató/Alkatrészek 334105E

Színváltó készletek. Útmutató/Alkatrészek 334105E Útmutató/Alkatrészek Színváltó készletek 0E HU A ProMix PDK elektronikus adagolók opcionális színváltási funkcióval történő kiegészítéséhez. A készlet alacsony vagy nagy nyomású szín-/váltó szelepeket,

Részletesebben

Vario SUCTION PUMP. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija

Vario SUCTION PUMP. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija Vario SUCTION PUMP ET Kasutusjuhend HU Kezelési utasítás CS Návod k použití LT Naudojimo instrukcijos LV Lietošanas instrukcija PL Instrukcje użytkowania SK Návod na obsluhu SL Navodila za uporabo DA Brugsanvisning

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Carevo HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Carevo HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Carevo HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 04.BA.08_9HU 2014. Szeptember...with people in mind FIGYELMEZTETÉS A sérülés elkerülése érdekében a termék használata el tt mindig olvassa el ezt a használati útmutatót és a

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás MAKITA FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230 Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS SPECIFIKÁCIÓK Típus LC1230 A fűrészlap átmérője 305 mm Furat (főtengely) átmérője 25,4 mm Üresjárati sebesség (percenkénti fordulatszám)

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS

Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS Jelen használati utasítás nem teljes. Kérjük, az ábrák értelmezéséhez használják a készülékhez mellékelt angol nyelvű használati utasítást

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele

Részletesebben

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 HU MAGYAR 1 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETŐ jelzés Ha nem tartják be pontosan

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje...

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 MINI KÖRFŰRÉSZ ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 GÉRVÁGÓ TALP ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (B. ÁBRA). 3 4 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 5 JELZÉSEK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1 Tartalom 1 Biztonságtechnikai javaslatok 2 A készlet tartalma 3 Beszerelés előtt ellenőrizendő 4 Összeszerelés

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE50AV EKHWET50AV EKHWE00AV EKHWE00AV EKHWE00AZ EKHWE00AZ 4 5 6 7 x x x 4x x x x EKHWE50~00 EKHWET50 50 50 0 0 00 50 700 D 45 H H4 H 00

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv

Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv 7200 Patents Pending The safe scrubbing alternativet Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv 331182 Rev.09 *331182* Ezt a kézikönyvet valamennyi új TENNANT Model 7200 típusú géphez mellékeljük. A kézikönyv

Részletesebben

DTW250 DTW251. GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI

DTW250 DTW251. GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL UA PL Akumulatorowy klucz udarowy INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de în urubat cu impact cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Schlagschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Fisher GX Szabályozószelep és hajtómű együttes

Fisher GX Szabályozószelep és hajtómű együttes Használati útmutató GX Szelep és hajtómű együttes Fisher GX Szabályozószelep és hajtómű együttes Tartalom Bevezetés... 1 A kézikönyv tartalma... 1 Leírás... 1 Jellemzők... 2 A szelep beszerelése... 2 Karbantartás...

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

POW326 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW326 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 POW326 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

DCG140 DCG180. GB Cordless Caulking Gun INSTRUCTION MANUAL. PL Bezprzewodowy Pistolet Do Uszczelnie INSTRUKCJA OBS UGI

DCG140 DCG180. GB Cordless Caulking Gun INSTRUCTION MANUAL. PL Bezprzewodowy Pistolet Do Uszczelnie INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Caulking Gun INSTRUCTION MANUAL UA PL Bezprzewodowy Pistolet Do Uszczelnie INSTRUKCJA OBS UGI RO Pistol de temuit f r fir MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Kartuschenpistole BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

A hűtőszekrény. Felhasználói útmutató RH56J69* Szabadon álló berendezés SEH

A hűtőszekrény. Felhasználói útmutató RH56J69* Szabadon álló berendezés SEH A hűtőszekrény Felhasználói útmutató RH56J69* SEH Szabadon álló berendezés DA68-03176H (HU)-00.indd 1 15. 1. 15. 4:41 Tartalom Biztonsági tudnivalók 3 Tartalom Fontos biztonsági előírások 4 A szállításra

Részletesebben

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 1. BEVEZETÉS Ezzel a töltővel Ön egy kiváló Voltcraft termék birtokába jutott.

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

Kezelési útmutató a szál-szóró berendezéshez

Kezelési útmutató a szál-szóró berendezéshez Kezelési útmutató a szál-szóró berendezéshez Először olvassa el! Majd akassza ki a munkahelyen! Kizárólag képzett személyzet üzemeltetheti ezt a berendezést! Tartalom Műszaki adatok 2 Kezelő-/Funkció-elemek

Részletesebben

Működési útmutató. Porgyűjtő

Működési útmutató. Porgyűjtő Működési útmutató Porgyűjtő Tartalom Kicsomagolás és a tartalom ellenőrzése 2 Ismerje meg a porgyűjtőt 3 Összeszerelés 4 Biztonsági szabályok 11 Földelés 12 Alkatrész lista 13 Olvassa el a segédletet figyelmesen.

Részletesebben

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

POW5633 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW5633 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 4 4.4 Az elektromos működtetésű

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások 21 Környezetvédelem 22 Energiamegtakarítás 22 2 / A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A szárítógép általános bemutatása 23 3 / A SZÁRÍTÓGÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE

Részletesebben

FZR 2004-E 3 4 FZR 2004-E 5 6 FZR 2004-E Tartalom 59 HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az elektromos kerti fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** Mosógép. Használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.

WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** Mosógép. Használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** SEH WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Mosógép Használati útmutató képzelje el a lehetőségeket Köszönjük,

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata

Részletesebben

BO6050. EN Random Orbit Sander INSTRUCTION MANUAL 4. PL Szlifierka mimośrodowa INSTRUKCJA OBSŁUGI 9

BO6050. EN Random Orbit Sander INSTRUCTION MANUAL 4. PL Szlifierka mimośrodowa INSTRUKCJA OBSŁUGI 9 EN Random Orbit Sander INSTRUCTION MANUAL 4 PL Szlifierka mimośrodowa INSTRUKCJA OBSŁUGI 9 HU Véletlen körpályás csiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 4 SK Excentrická brúska NÁVOD NA OBSLUHU 9 CS Excentrická

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

DDF470 DDF480. GB Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL. PL Akum. wiertarko-wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI. DE Akku-Bohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

DDF470 DDF480. GB Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL. PL Akum. wiertarko-wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI. DE Akku-Bohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG GB Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL UA PL Akum. wiertarko-wkr tarka INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de g urit i în urubat cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Bohrschrauber BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WEEVSY1909.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

Használati utasítás. 301 plus

Használati utasítás. 301 plus Használati utasítás 301 plus Tartalomjegyzék W&H szimbólumok...3 1. Bevezetés...4 5 2. Kicsomagolás...6 3. Szállítási terjedelem...7 4. Biztonsági tájékoztató...8 5. Az előlap ismertetése...9 6. A hátlap

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

MC-36 távkioldó. Használati utasítás

MC-36 távkioldó. Használati utasítás 1 2 MC-36 távkioldó Használati utasítás Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében 4 Felhívások 5 Bevezetés 6 Az MC-36 részei 6 Készüléktest 6 Vezérlőpanel 7 Elemek behelyezése 7 Elemcsere 7 Amikor az

Részletesebben

NÁVOD K OBSLUZE CL070D CL100D

NÁVOD K OBSLUZE CL070D CL100D GB Cordless Cleaner INSTRUCTION MANUAL UA PL Odkurzacz Akumulatorowy INSTRUKCJA OBS UGI RO Aspirator cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku-Staubsauger BEDIENUNGSANLEITUNG HU Akkumulátoros porszívó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

502333-95 H DW716 2 3 4 5 I2 7 52 51 J1 14 54 53 55 48 14 20 J2 54 55 J3 57 56 58 48 57 59 56 J4 58 J5 61 1 12 1 60 2 3 5 4 53 J6 K 6 45 30 38 L M 7 3 N O1 O2 P1 A P2 Q1 7 Q2 Q3 8 GÉRFŰRÉSZ Szívből gratulálunk

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

Asztali mixer Használati útmutató

Asztali mixer Használati útmutató Asztali mixer Használati útmutató HU SBL 3271SS SBL 3272RD A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket

Részletesebben

New Compact Kompresszoros inhalátor

New Compact Kompresszoros inhalátor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ New Compact Kompresszoros inhalátor GKA Medical 1 A. ábra 2 B. ábra E. ábra C. ábra F. ábra D. ábra G. ábra 3 A New Compact részei 1. Kompresszoregység 2. Főkapcsoló 3. Hálózati kábel

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MASTROWELD MIG-190N, MIG-250AI, MIG-250S, MIG-250B, MIG250, MIG-315

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MASTROWELD MIG-190N, MIG-250AI, MIG-250S, MIG-250B, MIG250, MIG-315 HASZNÁLATI UTASÍTÁS MASTROWELD MIG-190N, MIG-250AI, MIG-250S, MIG-250B, MIG250, MIG-315 Biztonsági megjegyzések Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, mielőtt használni kezdi a berendezést Ezen kézikönyv

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP. Használati utasítás BTW250 BTW251

AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP. Használati utasítás BTW250 BTW251 AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVARHÚZÓ GÉP Használati utasítás BTW250 BTW251 Normál csavarok Nagy szakítószilárdságú csavarok 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Piros rész 2. Gomb 3. Blokkakkumulátor

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ 1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz. Helytelen felszerelés

Részletesebben

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben