J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-i rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr. Hargitai László Kapitány Julianna Dr. Molnár Gábor Szakál Tibor Török Gusztáv Andor Varga Nelli Vén János Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Loibl László Szabó Lászlóné Török Endre Turi Tibor Vámosi Imre Képviselő 17 fő Távollévő képviselő: Kondéné Török Mária Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bálint József címzetes főjegyző Polgármesteri Hivatal osztályvezetői: Dr. Kiss Csaba aljegyző Pintér Ferenc Gömöriné Balla Erzsébet Hajdú István Vargáné Tóth Mária Török Gusztáv : Köszönti a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, érdeklődőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Két téma miatt határidőre tekintettel volt szükség a rendkívüli ülés összehívására: az egyiknél csatolni kell azonnal a döntést a pályázathoz, a másik is sürgős és mivel úgyis üléseznek, ezért egy harmadik napirendi pontot is javasol erről majd külön szavaznak a gimnázium dolgáról (ez visszatérő dolog, mivel egyszer már döntöttek). Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 képviselőből 17 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Bagó Zoltán és Vén János képviselőket javasolja. Képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatát egyhangúlag elfogadta.

2 2 Török Gusztáv : Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja. Egyéb ügyek keretében az alábbi napirend megtárgyalását indítványozza: - Kalocsa, Hunyadi u sz. alatti Szent István Gimnázium épületének komplex akadálymentesítése Előadó: Török Gusztáv Andor Más javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban. Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D : 1.) TIOP 1.1.1/06/1: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázat kiegészítő dokumentumainak benyújtása Előadó: Török Gusztáv Andor 2.) Együttműködési megállapodás a Homokhátsági Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Projekttel kapcsolatban Előadó: Török Gusztáv Andor 3.) Egyéb ügyek - Kalocsa, Hunyadi u sz. alatti Szent István Gimnázium épületének komplex akadálymentesítése Előadó: Török Gusztáv Andor 1.) TIOP 1.1.1/06/1: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázat kiegészítő dokumentumainak benyújtása Előadó: Török Gusztáv Andor (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv : 2008-ban már beadták a pályázatot, de újból meg kell ismételni és ezért szükséges testületi döntés. Egyébként akkor nem kellett testületi döntés (a 2008-ashoz): saját erőt nem igényelt (tudomása szerint most sem igényel), most viszont kérnek hozzá. Kéri az osztályvezetőt, hogy röviden foglalja össze a pályázatot. Hajdú István osztályvezető: Ez egy informatikai pályázat az új tanulási módszerek segítésére, melyben informatikai csomagok kerülnek pályáztatásra.

3 3 Az informatikai csomagok úgy kerültek kialakításra, hogy komplett tantermi csomagokat alakítottak ki: ezek részben számítástechnikai eszközökből állnak (komplett számítógépek, laptop stb.), továbbá olyan eszközök, melyekkel az új tanítási módszereknek megfelelően lehet dolgozni (pl. szavazógépek, amely a gyors visszacsatolást teszi lehetővé, mivel manapság kevés lehetőség van a szóbeli feleltetésre). Ezen kívül pl. Wifi-csomagokat, eszközöket tartalmaz (egy-egy iskolában nem minden tanteremben lehet kiépíteni a vezetékes hálózatot, de ezzel lehetséges a csomagok használata). Török Gusztáv : Tehát 2008-ban beadták újból meg kell ismételni. Hajdú István osztályvezető: Azért kell megismételni, mivel központi közbeszerzés volt előírva, de valamilyen ez nem ment, ezért megváltoztatták a pályázatnak ezt a részét, és most helyi közbeszerzést írtak ki, és újra be kell adni az adatokat. Török Gusztáv : Tehát ez miatt újból be kell adni. Akkor nem kellett hozzá testületi döntést, mivel nem kellett hozzá saját erő most viszont kell (függetlenül attól, hogy nem kell saját erő). Egyébként ez miatt hívta össze a rendkívüli ülést, mivel 1-éig el kell küldeniük. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 56/2010.öh- TIOP 1.1.1/07/1: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c pályázat kiegészítő dokumentumainak benyújtása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.) hozzájárul a TIOP /1 pályázat második fordulójához szükséges dokumentumok benyújtásához. Határidő: azonnal Felelős: Török Gusztáv Andor 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Művelődési és Sport Osztály És általuk az érintettek

4 4 2.) Együttműködési megállapodás a Homokhátsági Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Projekttel kapcsolatban Előadó: Török Gusztáv Andor (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv : Ezen előterjesztéssel bevárhatták volna a jövő heti testületi ülést, de mivel úgyis rendkívüli ülést kellett összehívni, ezért ezt is a testület elé hozta. Röviden összefoglalva elmondja, hogy ez a bezárt szeméttelepekről szól. A konzorcium csinálta vagy csinálja, mivel van, ahol még nem fejeződött be -meg a rekultivációját, viszont a nyert pályázat előírja, hogy utána ezt jogilag, környezetvédelmi szempontból is ezt gondozni kell. Magyarul: költségek merülnek fel továbbra is, nem csak az építés során. A földdel való beterítést, füvesítés stb. egy beruházási érték. A probléma abból adódik, hogy az alatta lévő földterület az önkormányzat tulajdona, a felépítmény nem a szemétrakás, hanem amit arra tesznek fel: levegőztető berendezés ahol kell, füvesítés, földdel való megterítés stb. viszont beruházás, és az nem a város tulajdona (mivel csak 10 %-ban járultak hozzá), hanem a konzorcium tulajdona. Tehát a város részese egy konzorciumnak és azon keresztül tulajdonos. Elválik a földterület tulajdonjoga és a felépítmény tulajdonjoga, és az ÁFA visszaigénylés miatt bérleti szerződést kell kötni (mivel akkor lehet ÁFA-t visszaigényelni, ha bérbeadják valakinek és hasznosításra adják). Tehát az előterjesztés erről szól, hogy ezt kezelni tudják. Marad a konzorcium közös tulajdonában minden, és 10 éves bérleti jogviszonyt kötnek a földterületre (marad a város tulajdonában). A konzorcium pedig kiír egy hasznosítási pályázatot, és a nyertessel megköti a szerződést. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 57/2010.öh. Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tagjai által kötendő együttműködési megállapodás A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) elfogadja a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium, valamint a konzorciumi tagok által kötendő együttműködési megállapodást 2.) felhatalmazza a az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: Török Gusztáv Andor

5 5 3.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály És általuk az érintettek Török Gusztáv : Egy jogi tévedése van, mivel a következő napirendet külön nem szavaztatta meg. Kéri, hogy fogadják el napirendként ezt a visszatérő dolgot. Képviselő-testület az indítványt 14 igenlő, 2 nemleges szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta. 3.) Egyéb ügyek - Kalocsa, Hunyadi u sz. alatti Szent István Gimnázium épületének komplex akadálymentesítése Előadó: Török Gusztáv Andor (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv : Emlékezteti a képviselőket, hogy beadták a gimnázium akadálymentesítését a Duna- Mecsekhez. Két körös a dolog: a Duna-Mecsek megpályázta a norvég alapból a gimnázium komplex akadálymentesítését. A Dózsát szintén 1 évvel ezelőtt pályázták a Duna-Mecseknél ő pedig megpályázta a norvég alapból. A Dózsát végigvitték, meg is nyerték, a gimnáziumot a Duna-Mecseknél megnyerték, viszont a Duna-Mecsek Alapítvány nem nyerte meg a norvég alapból. Ezért a megmaradó pénzösszegekre felkérték azokat az önkormányzatokat, akikét visszadobta a norvég alap, hogy a megmaradó pénzkeretre újból pályázzanak. Tehát erről van szó: újból be kell adni a pályázatot igényre (mert egyébként alaki probléma nem volt vele, forráshiányra hivatkozva nem kapta meg a Duna-Mecsek a pénzt). Az ígéret az, hogy 3 hónapon belül elbírálják tehát elméletileg iskolakezdésig meg lehet csinálni egy részét. A számadatok annyiban változtak, hogy a kiviteli tervek árát nem kapják meg (az már korábban elkészült) a Dózsában pedig folyik a munka, voltak itt a norvégok ellenőrizni és úgy néz ki, mindent rendben találtak. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

6 6 58/2010.öh. Kalocsa, Hunyadi u sz. alatti Szent István Gimnázium épületének komplex akadálymentesítése H a t á r o z a t A Képviselő-testület 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata április 15. határidővel pályázatot nyújtson be a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány, valamint az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által meghirdetett III. pályázati fordulóra Kalocsa, Hunyadi u sz. alatti Szent István Gimnázium épületének komplex akadálymentesítése címmel. 2.) a program finanszírozását elfogadja az alábbi forrásösszetétel alapján: Tervezett költségösszetétel: Megnevezés 2010 (bruttó) Összesen (bruttó) Építés, felújítás, bővítés (fizikai és infokommunikációs akadálymenteítés) A program megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások (közbeszerzés, műsz. ellenőr, rehab szakmérnök, nyilvánosság) Összesen Tervezett forrásösszetétel: Megnevezés 2010 Összesen (bruttó) (bruttó) Igényelt támogatás Önkormányzati saját forrás Saját forrás összesen Mindösszesen ) az adott évi költségvetés terhére biztosítja a pályázatban szereplő saját forrás összegét. 4.) a megvalósítás során a pályázati kiírásában és egyéb dokumentumokban foglalt kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja. 5.) megbízza a t az 1-4 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Gusztáv Andor 6.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály És általuk az érintettek

7 7 Török Gusztáv : Több napirend nem lévén és miután bejelenti, hogy a következő ülés valószínűleg április 22-én lesz megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. Kmft. (Török Gusztáv Andor) (Dr. Bálint József) címzetes főjegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők: (Dr. Bagó Zoltán) képviselő (Vén János) képviselő

8 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Kalocsa, Szent István kir. út 35. Pf. 65. Telefon: 06/78/ Fax: 78/ M E G H Í V Ó Tisztelettel m e g h í v o m a Képviselő-testület március 25-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartandó rendkívüli ülésére. N A P I R E N D : 1.) TIOP 1.1.1/06/1: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázat kiegészítő dokumentumainak benyújtása Előadó: Török Gusztáv Andor 2.) Együttműködési megállapodás a Homokhátsági Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Projekttel kapcsolatban Előadó: Török Gusztáv Andor 3.) Egyéb ügyek Kalocsa, március 23. (Török Gusztáv Andor)

9 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 25-i ülésére Tárgy: a TIOP 1.1.1/07/1: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c pályázat kiegészítő dokumentumainak benyújtása. A tárgyban nevezett pályázatot 2008-ban nyújtotta be Kalocsa Város Önkormányzata. Az akkor jelzett megvalósítási forma az volt, hogy központosított közbeszerzési eljárás útján az oktatási intézményeket felszerelik modern informatikai eszközökkel (interaktív tábla, számítógép, tantermi oktató és szavazó csomag). Pályázatunkat a kiíró támogatásra méltónak ítélte. A tervezett központosított közbeszerzési eljárás nem valósult meg, ezért az idei évben a pályázat nyerteseinek módosított, kiegészített dokumentumokat (ami a két év alatt történt szervezeti és létszámbeli változásokat tükrözi) kell a pályázat folytatásához benyújtani. Elfogadott pályázat, és megkötött támogatási szerződés után a fenntartóknak (önkormányzatoknak) kell a közbeszerzési eljárást lefolytatni, és a pályázatban meghatározott fajtájú és számú eszközöket beszerezni. A pályázat kapcsolódik a kertvárosi tagiskola felújításához megnyert DAOP c pályázathoz aki azon támogatást nyert, ezt a pályázatot is be kell nyújtania. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a pályázathoz szükséges második forduló dokumentumainak benyújtásához. HATÁROZATI JAVASLAT Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a TIOP /1 pályázat második fordulójához szükséges dokumentumok benyújtásához. Határidő: azonnal Felelős:Török Gusztáv Andor Kalocsa, március 23. Török Gusztáv Andor

10 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 25-i ülésére Tárgy: Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tagjai által kötendő együttműködési megállapodás A Homokhátsági Regionális Települési Szilárdkezelési Projekt a gesztor önkormányzat ( Csongrád város) nyilvántartásaiban szerepel mind a beruházás alatt, mind azt követően, úgymint idegen tulajdonon végzett és aktivált beruházás. A projekt részeként megvalósuló rekultivációs munkákra vonatkozóan nettó fedezet biztosítása mellett történt a pályázati keretösszeg meghatározása, így a hazai támogatás 15%- át, az önkormányzati önerő 10%-át adófizetési kötelezettség terheli, a későbbi hasznosításra tekintettel ÁFA visszaigénylés figyelembevételével. Az említett körülmények között a fenti összegek ÁFA visszaigényléséhez szükséges az érintett vagyonelemek ( ingatlanok) térítés ellenében történő bérbeadása ( hasznosítása). Annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb úton a visszaigényléshez szükséges feltételek létrejöjjenek, a gesztor önkormányzat javasolja, hogy a Konzorcium tagjai együttesen kössenek egy együttműködési megállapodást, melyben kötelezettséget vállalnak, hogy a létrejött értéknövelő beruházás ÁFA visszaigénylése érdekében, továbbá a hatósági kötelezések teljesítése biztosítására, az érintett ingatlanokat közösen 10 évre hasznosítani fogják. A hasznosításra pályázati kiírás keretében kerül sor, amelynek során az ingatlanokat csak egységes egészként kezelhetők. Megállapodásban szükséges rendezni azt is, hogy a hasznosításra a pályázati eljárást Csongrád Város Önkormányzata lefolytathassa mind a Konzorcium, mind a külön tulajdonjoggal rendelkező önkormányzatok nevében. Az előterjesztés mellékletét képezi a megállapodás tervezet. A Képviselő-testület HATÁROZATI JAVASLAT 1.) elfogadja a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium, valamint a konzorciumi tagok által kötendő együttműködési megállapodást 2.) felhatalmazza a az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: Török Gusztáv Andor Kalocsa, március 23. Török Gusztáv Andor

11 11 Együttműködési Megállapodás amely létrejött: 1.) a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség tagi önkormányzatai, teljesjogú képviseletüket ellátja Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., képviseli: Bedő Tamás ) 2.) Bácsalmás Város Önkormányzata (6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u ) Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Tolbuchin u. 80.) 4.) Bácsborsód Község Önkormányzata (6454 Bácsborsód, Petőfi út 3.) 5.) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata (6511 Bácsszentgyörgy, Kossuth u. 15.) 6.) Bácsszőlős Község Önkormányzata (6425 Bácsszőlős, Kossuth u. 16.) 7.) Baja Város Önkormányzata (6500 Baja, Szentháromság tér 1.) 8.) Bátmonostor Község Önkormányzata (6528 Bátmonostor, Zrínyi u. 1.) 9.) Bátya Község Önkormányzata (6351 Bátya, Kossuth u. 20.) 10.) Bócsa Község Önkormányzata (6235 Bócsa, Rákóczi u. 27.) 11.) Borota Község Önkormányzata (6445 Borota, Felszabadulás u. 43.) 12.) Bugac Nagyközség Önkormányzata (6114 Bugac, Béke u. 10.) 13.) Bugacpusztaháza Község Önkormányzata (6114 Bugacpusztaháza, Számadó u. 8.) 14.) Császártöltés Község Önkormányzata (6239 Császártöltés, Keceli u. 107.) 15.) Csátalja Község Önkormányzata (6523 Csátalja, Petőfi út 2.) 16.) Csávoly Község Önkormányzata (6448 Csávoly, Arany J. u. 25.) 17.) Csikéria Község Önkormányzata (6424 Csikéria, Kossuth u. 113.) 18.) Csólyospálos Község Önkormányzata (6135 Csólyospálos, Kossuth u. 62.) 19.) Csongrád Város Önkormányzata (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) 20.) Dávod Község Önkormányzata (6524 Dávod, Dózsa Gy. U. 61.) 21.) Drágaszél Község Önkormányzata (6342 Drágaszél, Kossuth u. 18.) 22.) Dunafalva Község Önkormányzata (7713 Dunafalva, Kossuth u. 4.) 23.) Dunapataj Nagyközség Önkormányzata (6328 Dunapataj, Petőfi u. 20.) 24.) Dunaszentbenedek Község Önkormányzata (6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u. 57.) 25.) Dusnok Község Önkormányzata (6353 Dusnok, István király u. 9.) 26.) Érsekcsanád Község Önkormányzata (6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 77.) 27.) Érsekhalma Község Önkormányzata (6348 Érsekhalma, Fő út 22.) 28.) Fajsz Község Önkormányzata (6352 Fajsz, Sz. István király u. 20.) 29.) Felgyő Község Önkormányzata (6645 Felgyő, Széchenyi u. 1.) 30.) Felsőszentiván Község Önkormányzata (6447 Felsőszentiván, Rákóczi u. 60.) 31.) Foktő Község Önkormányzata (6331 Foktő, Kossuth u. 2.) 32.) Fülöpjakab Község Önkormányzata (6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1.)

12 12 33.) Gara Község Önkormányzata (6522 Gara, Kossuth u. 62.) 34.) Gátér Község Önkormányzata (6111 Gátér, Petőfi u. 16.) 35.) Géderlak Község Önkormányzata (6334 Géderlak, Kossuth u. 95.) 36.) Hajós Nagyközség Önkormányzata (6344 Hajós, Rákóczi u. 12.) 37.) Harkakötöny Község Önkormányzata (6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1.) 38.) Hercegszántó Község Önkormányzata (6525 Hercegszántó, Dózsa Gy. u. 8.) 39.) Homokmégy Község Önkormányzata (6341 Homkmégy, Kossuth u. 16.) 40.) Homorúd Község Önkormányzata (7116 Homorúd, Hársfa tér 9.) 41.) Imrehegy Község Önkormányzata (6241 Imrehegy, Kossuth tér 11.) 42.) Jánoshalma Város Önkormányzata (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) 43.) Jászszentlászló Község Önkormányzata (6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.) 44.) Kalocsa Város Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szt. István király út 35.) 45.) Katymár Község Önkormányzata (6455 Katymár, Kossuth u. 1.) 46.) Kecel Város Önkormányzata (6237 Kecel, Fő tér 1.) 47.) Kéleshalom Község Önkormányzata (6444 Kéleshalom, Fő u. 2.) 48.) Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) 49.) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) 50.) Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 51.) Kiskunmajsa Város Önkormányzata (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.) 52.) Kisszállás Község Önkormányzata (6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28.) 53.) Kömpöc Község Önkormányzata (6134 Kömpöc, Petőfi u. 10.) 54.) Kunbaja Község Önkormányzata (6435 Kunbaja, Rákóczi u. 16.) 55.) Kunfehértó Község Önkormányzata (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) 56.) Kunszállás Község Önkormányzata (6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24.) 57.) Madaras Község Önkormányzata (6456 Madaras, Báthory u. 1.) 58.) Mátételke Község Önkormányzata (6452 Mátételke, Kossuth u. 2.) 59.) Mélykút Nagyközség Önkormányzata (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) 60.) Miske Község Önkormányzata (6344 Miske, Fő u. 18.) 61.) Móricgát Község Önkormányzata (6132 Móricgát, Deák F. u. 24.) 62.) Nagybaracska Község Önkormányzata (6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.) 63.) Nemesnádudvar Község Önkormányzata (6345 Nemesnádudvar, Dózsa Gy. tér 1.) 64.) Ordas Község Önkormányzata (6335 Ordas, Kossuth u. 8.) 65.) Öregcsertő Község Önkormányzata (6311 Öregcsertő, Kossuth u. 141.) 66.) Pálmonostora Község Önkormányzata (6112 Pálmonostora, Posta u. 10.) 67.) Petőfiszállás Község Önkormányzata (6113 Petőfiszállás, Kossuth u. 8.) 68.) Pirtó Község Önkormányzata (6414 Pirtó, Dózsa Gy. u. 19.) 69.) Rém Község Önkormányzata (6446 Rém, Május 1. u. 17.) 70.) Soltvadkert Város Önkormányzata (6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.) 71.) Sükösd Nagyközség Önkormányzata (6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 201.) 72.) Szakmár Község Önkormányzata (6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. U. 24.) 73.) Szank Község Önkormányzata (6131 Szank, Béke u. 33.)

13 13 74.) Szeremle Község Önkormányzata (6131 Szeremle, Szabadság u. 1.) 75.) Tataháza Község Önkormányzata (6451 Tataháza, Kossuth u. 60.) 76.) Tázlár Község Önkormányzata (6236 Tázlár, Templom köz 2.) 77.) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) 78.) Tömörkény Község Önkormányzata (6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.) 79.) Újtelek Község Önkormányzata (6336 Újtelek, Alkotmány u. 17.) 80.) Uszód Község Önkormányzata (6332 Uszód, Árpád u. 11.) 81.) Vaskút Község Önkormányzata (6521 Vaskút, Kossuth u. 90.) 82.) Zsana Község Önkormányzata (6411 Zsana, Kossuth u. 3.) 83.) Mohács Város Önkormányzata (7701 Mohács, Széchenyi tér 1.) között (továbbiakban Felek) a mai napon az alábbi feltételekkel. Előzmény: Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) tagjai együttesen arra vállalkoztak a konzorciumi megállapodásban, hogy a Homokhátsági Régió komplex, korszerű regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszerét megvalósítsák. A jelen megállapodást aláíró önkormányzatok mindegyike tagja a Konzorciumnak. A Konzorcium a 2000/HU/16/P/PE/015 számú ISPA/KA projekt keretében megvalósította a kiépítendő rendszer szükséges létesítményeit, az ISPA programra benyújtott pályázat keretében 75%-os vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező, az egyes önkormányzatok tulajdonában lévő lerakók rekultivációjára. A beruházás fennmaradó finanszírozását a Magyar Állam 15%-ban és a Konzorcium 10%-ban együttesen biztosította.. A Konzorcium a beruházást megvalósította, és ezen értéknövelő beruházás keretében a korábbi lerakók területének a hatóságok által előírtak szerinti rendezése megtörtént. Ennek eredményeként a rekultivációval érintett területek tulajdonjoga továbbra is az egyes önkormányzatokat illeti, azonban a területen végrehajtott értéknövelő beruházáson a Konzorciumnak keletkezett tulajdonjoga (így az értéknövelő beruházás a Konzorcium tagönkormányzatainak osztatlan közös tulajdona). A projektben a Konzorciumnak kellett az értéknövelő beruházás nemzeti támogatási összege (15%), valamint az önerő összege (10%) utáni ÁFA tartalmat biztosítani, tekintettel arra, hogy a beruházás megkezdésekor a Konzorcium pályázatában erre vállalkozott. Annak érdekében, hogy a beruházás fentiekben megjelölt finanszírozási része (15% nemzeti támogatás, 10% önerő) után kiszámított ÁFA értéke visszaigényelhető legyen az értéknövelő beruházással érintett vagyonelem térítés ellenében történő hosszú távú (legalább 10 éves) hasznosítása (bérbeadás) szükséges. Tekintettel arra, hogy a rekultiváció, mint értéknövelő beruházás nem különíthető el az ingatlantól, azok fizikálisan nem választhatóak el, ezért a projektben létrejött vagyonelem hasznosítása csak az eredeti ingatlanok hasznosításával együtt valósítható meg, azaz az önkormányzati tulajdonnal együtt kerülhet sor a hasznosításra. A területek tekintetében megállapítható, hogy a környezetvédelmi hatósági határozatok alapján a területeket, illetve azok tulajdonosait (jelen esetben az önkormányzatokat) utógondozási (monitoringozás és terület karbantartás fűnyírás) kötelezettségek terhelik legalább 10 évig.

14 14 A megállapodás tárgya, célja Jelen együttműködési megállapodásban érintett Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a létrejött értéknövelő beruházás ÁFA visszaigénylése érdekében, továbbá a hatósági kötelezések teljesítésének biztosítására a megállapodás 1. számú mellékletében szereplő területeket közösen 10 évre hasznosítják, oly módon, hogy a hasznosítás ellenértékébe (a bérleti díjba) a tulajdonos önkormányzatokat terhelő utógondozási feladatokat beszámítják. Mindezekre tekintettel Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás célja az 1. számú mellékletben szereplő ingatlanok 10 éves bérbeadásával a fentiekben megjelölt finanszírozási hányad (15% nemzeti támogatás, 10% önerő) utáni ÁFA visszaigénylés biztosítása, valamint a hatósági kötelezések teljesítése. A megállapodás tartalma Tekintettel arra, hogy a tervezett bérleti díj értéke meghaladja a hatósági kötelezések alapján ellátandó szolgáltatási feladatok értékét, ezért a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján vagyonhasznosításra kerül sor, amely nyílt pályáztatás keretében valósulhat meg. Erre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a területeket egy egységként kezelve hasznosítási pályázatot írnak ki oly módon, hogy a pályázatot nevükben Csongrád Város Önkormányzata folytatja le Csongrád Város Önkormányzata hatályos rendeletének szabályai alapján. A pályázat eredményeként létrejövő egy bérleti szerződést pedig valamennyi tulajdonjoggal rendelkező önkormányzat, valamint Csongrád Város Önkormányzata a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség képviseletében írja alá, mint bérbeadó. Felek megállapodnak abban, hogy Csongrád Város rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat, dokumentumokat a lehető legrövidebb időn belül, hogy a hasznosítási pályázat mielőbb megindulhasson. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a hasznosítási pályázat értékelése és eredményhirdetése Csongrád Város Önkormányzata rendelete szerint történjen az ott megjelölt személyekkel, Felek nem kívánnak az értékelésbe külön szavazati joggal rendelkező személyeket delegálni. Csongrád Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Feleket valamennyi eljárási cselekményről, eseményről legalább két munkanappal korábban értesíti és biztosítja, hogy valamennyi fél maximum két megfigyelőt delegálhasson az eljárási eseményekre, cselekményekre. Felek továbbá megbízzák Csongrád Város Önkormányzatát, hogy a bérleti szerződés ideje alatt a bérlővel való kapcsolattartás során képviselje őket a bérlő felé. Ennek keretében Csongrád Város Önkormányzata a Felek nevében a bérleti szerződésben felsorolt bérbeadói jogokat és kötelezettségeket gyakorolhatja oly módon, hogy arról amennyiben a tevékenység jellege ezt lehetővé teszi - 8 nappal korábban előzetesen értesíti a Feleket. Amennyiben az értesítés alapján valamely önkormányzat a tervezett tevékenységgel nem ért egyet, azt 3 munkanapon belül köteles jelezni írásban Csongrád Város Önkormányzatának valamint jelen megállapodásban részes valamennyi félnek. Ebben az esetben, amennyiben az adott önkormányzat tulajdoni részére, vagy tulajdoni hányadával érintett terület tekintetében a jog illetve kötelezettség elkülöníthető, úgy Csongrád Város Önkormányzata jogosult a szükséges, előzetes értesítés szerinti tevékenységet a többi terület tekintetében megtenni, a kifogással élő önkormányzat tulajdonjogával érintett terület/területrész tekintetében pedig a kifogással élő önkormányzat kérésének megfelelően jár el, amennyiben a kérés nem sérti a többi önkormányzat, valamint a Konzorcium tulajdonosi érdekeit. Amennyiben a kifogással

15 15 érintett területen a tevékenység a többi tulajdonos érdekeit sérti, úgy csak olyan tevékenység látható el, amelyet valamennyi érintett tulajdonos elfogadott. Felek megállapodnak, hogy a bérleti díj szolgáltatáson felüli része teljes egészében a Konzorcium nevében eljáró Csongrád Város Önkormányzatát illeti, tekintettel a jelen megállapodásban szereplő feltételekre, tulajdoni arányokra és a bérleti szerződéssel kapcsolatban ellátandó tevékenységekre. Felek megállapítják, hogy egyes ingatlanok tekintetében ideiglenes hatósági engedély került kiadásra. Felek megállapodnak, hogy a végleges engedély megszerzése az adott ingatlanon tulajdonjoggal rendelkező önkormányzat és Konzorcium közös feladata, mely esetben kötelesek együttműködni. Felek megállapodnak abban, hogy a végleges engedélyek megszerzéséhez a bérlő segítségét is jogosultak lesznek igénybe venni, és az ezzel kapcsolatban a bérlő által ellátandó többlet feladatok ellenértékét a bérlő jogosult lesz az állandó szolgáltatásokon felül fizetendő bérleti díjba beszámítani. Megállapodás megszűnése, felmondása, hatálya Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen együttműködési megállapodást határozott időre a hasznosítás körében létrejövő bérleti szerződés megkötésétől számított10 évre kötik. A szerződés ezen időtartam lejártakor szűnik meg. Kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy ezen idő alatt jelen megállapodást, továbbá a bérleti szerződést csak a jelen megállapodásban meghatározott rendkívüli felmondási ok esetén jogosultak csak felmondani. Jelen megállapodás tekintetében rendkívüli felmondási oknak minősül: - bármely jelen megállapodásban részes fél jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani, ha valamely másik fél olyan jogellenes magatartást tanúsít, amely a vele való együttműködést ellehetetleníti, kizárja; - azon önkormányzat, amelynek önálló tulajdonjoggal érintett ingatlanára vonatkozó hatósági kötelezés megszűnik; A megkötendő bérleti szerződés tekintetében rendkívüli felmondási oknak minősül: - bérlő az ingatlanokban jelentős mértékben kárt tesz, azokat jogellenesen használja, vagy megpróbálja őket elidegeníteni; - bérlő több mint hat hónapon keresztül nem látja el megfelelő szinten a szolgáltatási kötelezettséget bármely ingatlan tekintetében; - bérlő ellen csőd, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul. Amennyiben valamely önkormányzat vagy a konzorcium jelen megállapodás illetőleg a bérleti szerződés ideje alatt vagy a jelen megállapodást, vagy a bérleti szerződést nem a meghatározott rendkívüli felmondási okból jogellenesen mondja fel, úgy köteles a bérleti szerződésből azon ingatlanok tekintetében, melyeken önálló tulajdonjoggal rendelkezik a bérlő részére a bérleti szerződésből még fennmaradó időre meghiúsulási kötbért fizetni, amelynek értéke a szolgáltatáson felüli bérleti díj értéke szorozva a bérleti szerződésből még vissza lévő hónapok számával. Ebben az esetben a bérleti díjat az egyes ingatlanok tekintetében az ingatlanok mérete alapján határozzák meg a szerződő felek. A jelen megállapodásban részes Felek számára pedig a jogtalan felmondással élő Fél köteles a felmerülő kárt és az elmaradt hasznot megfizetni, így különösen a gesztor által képviselt

16 16 Konzorcium részére az ÁFA visszaigénylés feltételei meghiúsulásával felmerülő költségeket, kiesett bevételt, elmaradt hasznot, jogtalan visszaigényléssé minősülő ÁFA befizetés terheit. Amennyiben valamely jelen szerződésben részes fél olyan tevékenységet folytat, mulasztást követ el, magatartást tanúsít, amely a jelen megállapodás vagy a bérleti szerződés továbbfolytatását akadályozza, illetőleg ellehetetleníti (így pl. a bérlővel kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítésének folyamatos akadályozása, minden egyes tevékenységre alaptalan kifogás benyújtása, stb.) úgy az előző bekezdésben részletezett hátrányokat (jogtalan felmondással kapcsolatos hátrányok) jogosultak a jelen megállapodásban részes Felek, valamint a bérlő vele szemben érvényesíteni. Felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződésben a bérlő tekintetében kikötik, hogy az egyes tulajdonosokat terhelő hatósági kötelezésből adódó szolgáltatást a nyertes pályázó (bérlő) köteles a hatósági előírásoknak megfelelően elvégezni és az ezzel kapcsolatos adatokat, iratokat a bérbeadók rendelkezésére bocsátani. Ezen feladatok nem teljesítése esetén a bérbeadók jogosultak a szolgáltatás ellenértékeként meghatározott összeget követelni a bérlőtől, valamint az ezzel kapcsolatban felmerült kárukat. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodás céljának elérése érdekében együttműködnek, valamennyi szükséges határozatot, hozzájárulást, jóváhagyást beszereznek, a szükséges adatokat, információkat egymás rendelkezésére bocsátják, és valamennyi szükséges egyéb tevékenységet megtesznek, valamint Csongrád Város Önkormányzata részére minden segítséget megadnak a szükséges feladatok ellátására, jogok és kötelezettségek teljesítésére. Jelen megállapodás módosítására valamennyi fél egyetértésével, írásos megállapodás keretében kerülhet sor. Jelen megállapodás valamennyi részes fél aláírását követően lép hatályba, és a hasznosítás körében létrejövő bérleti szerződés megkötésétől számított 10 évig marad hatályban. Jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Jelen megállapodás készült 87 eredeti példányban, melyből valamennyi Felet egy eredeti példány illet meg. A megállapodás hatálybalépése: Csongrád Város Önkormányzata, Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora

17 17 Csongrád Város Önkormányzata Bácsalmás Város Önkormányzata Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata Bácsborsód Község Önkormányzata Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata Bácsszőlős Község Önkormányzata Baja Város Önkormányzata Bátmonostor Község Önkormányzata Csikéria Község Önkormányzata Dávod Község Önkormányzata Bátya Község Önkormányzata Bócsa Község Önkormányzata Borota Község Önkormányzata Bugac Nagyközség Önkormányzata Bugacpusztaháza Község Önkormányzata Császártöltés Község Önkormányzata Csátalja Község Önkormányzata Csávoly Község Önkormányzata Csólyospálos Község Önkormányzata Drágaszél Község Önkormányzata

18 18 Dunafalva Község Önkormányzata Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Érsekcsanád Község Önkormányzata Fajsz Község Önkormányzata Felsőszentiván Község Önkormányzata Fülöpjakab Község Önkormányzata Gátér Község Önkormányzata Hajós Nagyközség Önkormányzata Hercegszántó Község Önkormányzata Homorúd Község Önkormányzata Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Dusnok Község Önkormányzata Érsekhalma Község Önkormányzata Felgyő Község Önkormányzata Foktő Község Önkormányzata Gara Község Önkormányzata Géderlak Község Önkormányzata Harkakötöny Község Önkormányzata Homokmégy Község Önkormányzata Imrehegy Község Önkormányzata

19 19 Jánoshalma Város Önkormányzata Kalocsa Város Önkormányzata Kecel Város Önkormányzata Kiskőrös Város Önkormányzata Kiskunhalas Város Önkormányzata Kisszállás Község Önkormányzata Kunbaja Község Önkormányzata Kunszállás Község Önkormányzata Mátételke Község Önkormányzata Miske Község Önkormányzata Jászszentlászló Község Önkormányzata Katymár Község Önkormányzata Kéleshalom Község Önkormányzata Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Kiskunmajsa Város Önkormányzata Kömpöc Község Önkormányzata Kunfehértó Község Önkormányzata Madaras Község Önkormányzata Mélykút Nagyközség Önkormányzata Móricgát Község Önkormányzata

20 20 Nagybaracska Község Önkormányzata Ordas Község Önkormányzata Pálmonostora Község Önkormányzata Pirtó Község Önkormányzata Soltvadkert Város Önkormányzata Szakmár Község Önkormányzata Szeremle Község Önkormányzata Tázlár Község Önkormányzata Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata Uszód Község Önkormányzata Nemesnádudvar Község Önkormányzata Öregcsertő Község Önkormányzata Petőfiszállás Község Önkormányzata Rém Község Önkormányzata Sükösd Nagyközség Önkormányzata Szank Község Önkormányzata Tataháza Község Önkormányzata Tömörkény Község Önkormányzata Újtelek Község Önkormányzata Vaskút Község Önkormányzata

21 21 Zsana Község Önkormányzata Mohács Város Önkormányzata

22 KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Előterjesztés Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-i ülésére Tárgy: Kalocsa, Hunyadi u sz. alatti Szent István Gimnázium épületének komplex akadálymentesítése A képviselő-testület szeptember 10-i ülésén hozott 133/2009.öh. határozatában már döntött arról, hogy a Szent István Gimnázium akadálymentesítésére az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány (DMTA), valamint az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által meghirdetett évi II. pályázati fordulóra. A pályázat benyújtása megtörtént, viszont a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Program Irányító Hatósága pályázatunkat elutasította. Az idei évben a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány az Európai Gazdasági Térség (EGT) & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén címmel meghirdette a III. pályázati fordulót, mely lehetővé teszi, hogy Kalocsa Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Kalocsa, Hunyadi u sz. alatti Szent István Gimnázium épületének komplex akadálymentesítésére április 15-i határidővel. A pályázat célja közszolgáltatást nyújtó épület komplex akadálymentesítése, mely valamennyi fogyatékossági csoport (mozgás-, hallás-, látássérült, értelmileg akadályozott, autista és halmozottan fogyatékos személyek) számára lehetővé teszi a közszolgáltatás akadálymentes hozzáférését, mind fizikai, mind infokommunikációs téren. A projekt keretében tervezzük a Hunyadi u sz. alatti Szent István Gimnázium épületének komplex akadálymentesítését. A kiírás keretében elnyerhető támogatás mértéke: min Ft, max Ft. A támogatás mértéke a Dél-alföldi Régióban Önkormányzatok számára 85%. Tervezett költségösszetétel: Megnevezés 2010 (bruttó) Összesen (bruttó) Építés, felújítás, bővítés (fizikai és infokommunikációs akadálymenteítés) A program megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások (közbeszerzés, műsz. ellenőr, rehab szakmérnök, nyilvánosság) Összesen Tervezett forrásösszetétel: Megnevezés 2010 Összesen (bruttó) (bruttó) Igényelt támogatás Önkormányzati saját forrás Saját forrás összesen Mindösszesen

23 23 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok, forrás adatok alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot: 23

24 24 Határozati-javaslat A Képviselő-testület 7.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata április 15. határidővel pályázatot nyújtson be a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány, valamint az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által meghirdetett III. pályázati fordulóra Kalocsa, Hunyadi u sz. alatti Szent István Gimnázium épületének komplex akadálymentesítése címmel. 8.) a program finanszírozását elfogadja az alábbi forrásösszetétel alapján: Tervezett költségösszetétel: Megnevezés 2010 (bruttó) Összesen (bruttó) Építés, felújítás, bővítés (fizikai és infokommunikációs akadálymenteítés) A program megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások (közbeszerzés, műsz. ellenőr, rehab szakmérnök, nyilvánosság) Összesen Tervezett forrásösszetétel: Megnevezés 2010 Összesen (bruttó) (bruttó) Igényelt támogatás Önkormányzati saját forrás Saját forrás összesen Mindösszesen ) az adott évi költségvetés terhére biztosítja a pályázatban szereplő saját forrás összegét. 10.) a megvalósítás során a pályázati kiírásában és egyéb dokumentumokban foglalt kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja. 11.) megbízza a t az 1-4 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Gusztáv Andor Kalocsa, március 24. Török Gusztáv Andor 24

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZ- DÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZ- DÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZ- DÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 2. Sz. MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1. Bácsalmás Városi Önkormányzat 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság külső tagjának cseréje A közgyűlés 22 igen,

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS I. számú módosítása

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS I. számú módosítása KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS I. számú módosítása Mely létrejött egyrészről Teljes név:. Székhely: Nyilvántartási szám (PIR): KSH azonosító:.. Egyéb szervezeti azonosító: Adószám: Bankszámlaszám:. IBAN szám:.

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin,

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

1. számú melléklet HIVATALVEZETŐ. FOGYASZTÓ- VÉDELMI FELÜGYELŐSÉG főov. (igazgató), főov.-hely. (ig.hely.) osztályvezető

1. számú melléklet HIVATALVEZETŐ. FOGYASZTÓ- VÉDELMI FELÜGYELŐSÉG főov. (igazgató), főov.-hely. (ig.hely.) osztályvezető 1. számú melléklet A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE HIVATALVEZETŐ Belső szervezeti egységek Igazgatási szervek TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY főov., főov.-helyettes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl. Képviselõ 16 fõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. július 16-i ülésérõl Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Katus Attila Kondéné

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- 1081 BuDAPEST, II. JÁNOS PÁl PÁPA FÉR 7. 1444 BVDAPFS. Pr.: 247. vww.mekh.hu :L1liJLl 1. TEL.: 459-7777 Tr.. I FAX: 459-7766 UGYIRATSZÁM: UGYINTÉZŐ: TELEFON: FAX: E-MAIL: VFSO-331/7/201

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. július 26-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Buza Máté Gyanó Józsefné Haszon

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., képviseli: Holovits Huba társulási elnök),

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 36-115/2009. MELLÉKLET: 3 DB TÁRGY: A Baranyai Élménykörút projekt támogatási szerződésének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013.

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013. MAGYAR ZARÁNDOKÚT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk k) pontja alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 21-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás megindítása a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázat eszközeinek beszerzésére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben