Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-én tartott üléséről. 37/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 38/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 39/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 40/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 41/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 42/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 43/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 44/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 45/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 46/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 47/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 48/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 49/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 50/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 51/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 52/2012.(III.22.) sz. kt. határozat Local Agenda program elfogadása Pályázat benyújtása az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybe vételéhez Pályázat benyújtása sportlétesítmények felújításához Az új szakosztályok beindításának támogatása A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása A Kelebiai Polgárőr Egyesület kérelme Szerződés megkötése Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára évi közbeszerzési terv a 2221 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása Szakértői szerződés megkötése a P OKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel A 0287/6 hrsz-ú önkormányzati terület kisajátítása

2 53/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 54/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 2

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-én tartott üléséről. Jelen vannak: Maczkó József, Ábrahám János, Dr. Rigler László, Horváth Jenő, Varga Sándor (5fő) Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent: Oltyánné Kozla Erika körjegyző Paprika Brigitta jegyzőkönyvvezető Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Maczkó József: Ismerteti a két ülés közötti fontosabb eseményeket, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselő jelen van. Kéri, hogy a képviselő-testületet, fogadja el a tájékoztatót. Szavazásra teszi fel javaslatát. a tájékoztatót elfogadja. Interpelláció Horváth Jenő: A kedvezményesen étkező gyerekek esetében, ha nincsenek iskolában nem kapunk értük normatívát, és ilyenkor is elviszik az ebédet. Ez február hónapban, amikor nem hiányzott sok gyerek ;- Ft-jába került az önkormányzatnak. Szeretnék, ha az iskolaudvar öntözését, portalanítását megoldanák. A salakos pályára ivó kutat kellene kirakni a gyerekeknek. Az iskolaudvarban lévő homokozót fel kellene tölteni. Varga Sándor: A Művelődési Háznál nincs kerékpártároló, az új falhoz támasszák a bicikliket. Az ott lévő fa bódékat konzerválni, és zárni kellene. Kátyúzni kellene az önkormányzati utakat, főleg az Ady, Árpád, és a Kossuth u.-ban. 3

4 I n t e r p e l l á c i ó r a v á l a s z a d á s Maczkó József: A kedvezményes étkeztetéssel kapcsolatos problémát jelezte az igazgató nő, a pedagógusoknak segíteni kell ebben. Oltyánné Kozla Erika: Az élelmezésvezetőnek kell figyelnie. Ábrahám János: Egy nap hiányzással nem lehet mit kezdeni. A többit utólag meg lehetne téríttetni a szülőkkel. Oltyánné Kozla Erika: Szeptemberben ki voltak értesítve a szülők, mégis elviszik az ételt, de nem fizetnek. Maczkó József: Megvizsgálják a lehetőségeket, és a fejleményekről tájékoztatja, a testületet, értesíti az iskola igazgatót. Megkéri Horváth Jenő képviselőt, hogy az interpellációjára adott válaszát fogadja el. Horváth Jenő: az interpellációra adott választ elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Horváth Jenő interpellációjára adott válaszát a fogadja el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal 48/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Jenő interpellációjára adott válaszát a kedvezményes étkeztetéssel kapcsolatban elfogadja. Erről: Valamennyi képviselő, helyben -értesülnek- Maczkó József: Ahhoz, hogy locsolni lehessen, szükség van egy kútra, jövő héten tárgyal kútfúrás ügyében. Ábrahám János: A Szülői Munkaközösségnek van pénze, amit az iskolára fordítanának. Zúzott kővel szeretnék felszórni az udvart. Éjszaka be lehetne locsolni, úgy hogy ne legyen saras az udvar. Szükség lenne nagyteljesítményű szivattyúra,szórófejre, vagy automataöntöző rendszert kellene kiépíteni. Átmeneti megoldást jelentene, ha használhatnánk locsolásra a parókia mögötti kutat. Egy közmunkás locsolhatna heti kétszer. Felajánl a locsoláshoz ideiglenesen egy szivattyút. 4

5 Maczkó József: Felkeresi az atyát, és megbeszéli vele, hogy átmenetileg használhassa az iskola a kutat. Megkéri Horváth Jenő képviselőt, hogy az interpellációjára adott válaszát fogadja el. Horváth Jenő: az interpellációra adott választ elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Horváth Jenő interpellációjára adott válaszát a fogadja el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal 49/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Jenő interpellációjára adott válaszát az iskolaudvar locsolásával kapcsolatban elfogadja. Erről: Valamennyi képviselő, helyben -értesülnek- Maczkó József: A salakos pályán van ivókút, amit két hét múlva be is üzemelnek. Megkéri Horváth Jenő képviselőt, hogy az interpellációjára adott válaszát fogadja el. Horváth Jenő: az interpellációra adott választ elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Horváth Jenő interpellációjára adott válaszát a fogadja el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal 50/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Jenő interpellációjára adott válaszát a salakos pályán lévő ivókúttal kapcsolatban elfogadja. Erről: Valamennyi képviselő, helyben -értesülnek- 5

6 Maczkó József: A jövő héten szállítják a homokot, visznek az iskolai homokozóba is. Megkéri Horváth Jenő képviselőt, hogy az interpellációjára adott válaszát fogadja el. Horváth Jenő: az interpellációra adott választ elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Horváth Jenő interpellációjára adott válaszát a fogadja el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal 51/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Jenő interpellációjára adott válaszát az iskolai homokozó feltöltésével kapcsolatban elfogadja. Erről: Valamennyi képviselő, helyben -értesülnek- Maczkó József: Van kerékpártároló, a helyét kell megtalálni. Készül a Művelődési Ház elé egy hirdetőtábla, az mellé szeretné rakatni a kerékpártárolót. Varga Sándor: A könyvtárhoz is kell tároló. Maczkó József: Ott van egy kisebb. Megkéri Varga Sándor képviselőt, hogy az interpellációjára adott válaszát fogadja el. Varga Sándor: az interpellációra adott választ elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a fogadja el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal 52/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a kerékpártárolók kihelyezésével kapcsolatban elfogadja. 6

7 Erről: Valamennyi képviselő, helyben -értesülnek- Ábrahám János: A fabódék festésének anyagköltsége körülbelül ;- Ft. A buszvárókat is le lehetne festeni. Maczkó József: Tudomásul veszi, ütemesen megvalósítják. Megkéri Varga Sándor képviselőt, hogy az interpellációjára adott válaszát fogadja el. Varga Sándor: az interpellációra adott választ elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a fogadja el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal 53/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a fabódék festésével kapcsolatban elfogadja. Erről: Valamennyi képviselő, helyben -értesülnek- Maczkó József: Kapott az önkormányzat ajánlatot, de a hideg aszfaltozás nem jó. A következő testületi ülésre kér ajánlatokat, és behozza a felmérést az utak állapotával kapcsolatban. Kiderül mennyibe kerülne a kátyúzás. Megkéri Varga Sándor képviselőt, hogy az interpellációjára adott válaszát fogadja el. Varga Sándor: az interpellációra adott választ elfogadja. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor interpellációjára adott válaszát a fogadja el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal 7

8 54/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Sándor interpellációjára adott válaszát az önkormányzati utak kátyúzásával kapcsolatban elfogadja. Erről: Valamennyi képviselő, helyben -értesülnek- Maczkó József: Javasolja, hogy vegyék le a naprendről a b.) pontot: Pályázat benyújtása Európai Uniós pályázat saját forrás kiegészítéséhez Továbbá vegye fel napirendre az alábbi pontokat: a.) belterületbe vonás b.) Tájékoztató a Szt. Erzsébet Otthonház pályázatáról c.) Önkormányzati terület kisajátítása az 55. sz. kerékpárút mellett Szavazásra teszi fel javaslatát. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, az alábbi napirendet fogadja el: 1.) Local Agenda program elfogadása Napirend: 2.) Pályázat benyújtása az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybe vételéhez 3.) Pályázat benyújtása sportlétesítmények felújításához 4.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 5.) A Kelebiai Polgárőr Egyesület kérelme 8

9 6.) Szerződés megkötése Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára Polgármester 7.) évi közbeszerzési terv Polgármester 8.) a 2221 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása Polgármester 9.) Tájékoztatás a Szt. Erzsébet Otthonház pályázatáról Polgármester 10.) A 0287/6 hrsz-ú önkormányzati terület kisajátítása A napirendi pontok tárgyalása: 1.) Local Agenda program elfogadása A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Elmondja, hogy a szennyvíz, és a szeméttelep rekultiváció miatt volt szükséges a Local Agenda 21 programot elkészíttetni. A Szeméttelep rekultivációjához március 30-ig be kell küldeni a kész programot. A kérdőíveket kevesen töltötték ki, 160 kérdőív érkezett be. Ábrahám János: Évente kötelező felülvizsgáltatni? Maczkó József: Ha aktualizálni szeretnénk, de a program felülvizsgálatának nem feltétele, hogy szakember végezze. Kéri a kiküldött anyagnak megfelelően elfogadni a Local Agenda 21 programot. Szavazásra teszi fel javaslatát. 9

10 37/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat Local Agenda program elfogadása Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Local Agenda 21 programot. Erről: valamennyi képviselő, helyben - é r t e s ü l n e k 2.) Pályázat benyújtása az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybe vételéhez A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt. Maczkó József: Elmondja, hogy a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázhatnak 6 millió Ft-ra, egy olyan program megvalósításával, ami kiegészíti a startmunka programot. Kelebia egy önjáró fűnyíró, és egy vegyestüzelésű kazán megvásárlására nyújtaná be az igénylést. A kazán az iskolába kerülne. A kazán 4-4,5 millió Ft- ba kerülne. Önerőre nincs szükség, az a kérdés, hogy a képviselők egyet értenek-e a kazán, és a fűnyíró megvásárlásával. A pályázatot május 2-ig kell benyújtani. Varga Sándor: Érdemes lenne egy brikettálót is venni a kazánhoz. Maczkó József: Mezőgazdasági fa hulladékkal, és szeméttel lehetne tüzelni. Ábrahám János: Olyan aprítékolót kell venni, ami erőgépre is szerelhető, hordozható. Maczkó József: Javasolja, hogy bízzák meg a t, hogy pályázatot nyújtson be önjáró fűnyíró, és vegyes tüzelésű kazán megvásárlására az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybe vételéhez. Szavazásra teszi fel javaslatát. 10

11 38/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat Pályázat benyújtása az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybe vételéhez Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: Pályázatot nyújt be az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybe vételéhez, önjárós fűnyíró, és vegyes tüzelésű kazán beszerzésére. Megbízza a t a pályázat előkészítésével, és benyújtásával. Felelős: Maczkó József Határidő: május 2. Erről: valamennyi képviselő, helyben - é r t e s ü l n e k 3.) Pályázat benyújtása sportlétesítmények felújításához A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. Maczkó József: A tavalyi évben is nyújtott be pályázatot az önkormányzat a tornaterem felújítására. A tervek a régiek, újra lett áraztatva a műszaki tartalom. Fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, szigetelés, és a folyosóról történő elválasztás valósulna meg. Maximum 20 millió Ft-ra lehet pályázni, 10 % önerő kell. A pályázat feltétele, hogy sportkoncepcióra van szükség, amit tavaly elkészítettünk, továbbá sportszakosztályok beindításához fedezetet kell biztosítani. Az önerő kérdéses. Ábrahám János: Javasolja átcsoportosítással megoldani az önerő kérdését. Dr. Rigler László: A sportkörnek javasolja felajánlani az anyagi támogatásukért cserébe, hogy ne fizessen 4 évig terembérleti díjat. Maczkó József: Javasolja, hogy a képviselő- testület nyújtson be pályázatot a Farkas László Általános Iskola tornatermének és a hozzátartozó kiszolgáló helységek felújítására. Szavazásra teszi fel javaslatát. 39/2012.(III.22) sz. képviselő-testületi határozat Pályázat benyújtása Farkas László Általános Iskola tornatermének és a hozzátartozó kiszolgáló helységek felújítására. Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11

12 1.) Egyetért azzal, hogy Kelebia Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be az belügyminiszter által kiírt iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújításra a Farkas László Általános Iskola tornatermének és a hozzátartozó kiszolgáló helységek felújítására. 2.) Pályázat benyújtásához szükséges Ft önerőt a 2012-es költségvetés terhére biztosítja. 3.) Pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. 4.) Utasítja a t, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon. 5.) Utasítja a t, hogy a költségvetést módosító rendelet-tervezetet ennek megfelelően terjessze a képviselő-testület elé. Felelős: Maczkó József Határidő: április 1. Erről: Valamennyi képviselő, helyben Farkas László Általános Iskola Kelebia és Harkakötöny Községek Körjegyzőségi Hivatala - é r t e s ü l e k Maczkó József: Javasolja a képviselő- testületnek, hogy biztosítson a évi költségvetés terhére ;- Ft-ot a kézilabda, és a kosárlabda szakosztályok beindítására. Szavazásra teszi fel javaslatát. 40/2012.(III.22) sz. képviselő-testületi határozat Az új szakosztályok beindításának támogatása Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1.) A sportkoncepciónak megfelelően támogatja a kézilabda és a kosárlabda szakosztályok beindítását. 2.) Az új szakosztályok beindításához a évi költségvetésben Ft-ot biztosít. Felelős: Maczkó József Erről: Valamennyi képviselő, helyben Farkas László Általános Iskola Kelebia és Harkakötöny Községek Körjegyzőségi Hivatala - é r t e s ü l e k 4.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 12

13 A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Átadja a szót Oltyánné Kozla Erikának: Oltyánné Kozla Erika elmondja, hogy a jogszabályi változások miatt kell módosítani a megállapodást, a térítési díjjal kapcsolatban már döntött a testület. Maczkó József válaszol Varga Sándor kérdésére: mikrotérségi szinten valósul meg az orvosi ügyelet. Oltyánné Kozla Erika válaszol Varga Sándor kérdésére: A Kistérségnek kellett rendeletet alkotnia március 16-ig, ki kell javítani a megállapodásban. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli előterjesztésnek megfelelően fogadja el a módosítást a társulási megállapodásról. Szavazásra teszi fel javaslatát. 41/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1.) a június 1. napjával létrehozott, többszörösen módosított Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálatát elvégezte, annak módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 2.) Felhatalmazza a t a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására Határidő: április 1. Felelős: Maczkó József Erről: valamennyi képviselő, helyben - é r t e s ü l n e k 5.) A Kelebiai Polgárőr Egyesület kérelme 13

14 A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Átadja a szót Varga Sándor képviselőnek. Varga Sándor: Elmondja, hogy az épület felújítás 1,3 millió Ft-ba került. Nem lehetett beépíteni a költségvetésbe a műszaki ellenőr, a projekttábla díját, és a pénzintézet forgalmi jutalékát. Összesen ;- Ft-tal utalt kevesebbet az önkormányzatnak a Polgárőr Egyesület. Ezt az összeget kérik vissza nem térítendő támogatásként elengedni. Egyéb támogatást nem kapnak az önkormányzattól. Maczkó József: Hozzászólás hiányában, javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kelebiai Polgárőr Egyesületnek 2011-ben ;- Ft visszatérítendő támogatás címén kapott kölcsön összegéből ;- Ft-ot vissza nem térítendő támogatásként engedjen el. Szavazásra teszi fel a javaslatát. 42/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat A Kelebiai Polgárőr Egyesület kérelme Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: a Kelebiai Polgárőr Egyesületnek 2011-ben ;- Ft visszatérítendő támogatás címén kapott kölcsön összegéből ;- Ft-ot vissza nem térítendő támogatásként elenged, mely összeget az Egyesület a Bűnmegelőzés és tanyavédelem tárgyú projekt kérelemben foglalt el nem számolható tételeire fordított. Erről: valamennyi képviselő, helyben - é r t e s ü l n e k 6.) Szerződés megkötése Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára Polgármester A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: A hulladék udvar építése, és a rekultiváció miatt volt szükség a Hulladékgazdálkodási tervre. Ezt a tervet kell felülvizsgáltatni. Javasolja elfogadásra a kiküldött anyagnak megfelelően. Szavazásra teszi fel a javaslatát. 14

15 43/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat Szerződés megkötése Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Megbízza a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) Kelebia község Hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálatával 2. A Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáért ;- Ft + Áfa megbízási díjat fizet a évi költségvetés terhére. 3. Megbízza a t a szerződés aláírásával. Határidő: június 30. Felelős: Maczkó József Erről: valamennyi képviselő, helyben - é r t e s ü l n e k 7.) évi közbeszerzési terv Polgármester A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Átadja a szót Oltyánné Kozla Erikának. Oltyánné Kozla Erika: Két közbeszerzést terveztünk 2012-re. Szeptemberben kerülne sor a szippantó jármű, és a csatornatisztító jármű beszerzésére, míg áprilisban a Start Munka programhoz kapcsolódó egyéb gépek, eszközök beszerzésére. A későbbiekben a kazánbeszerzés miatt lesz szükség módosításra. Maczkó József: Hozzászólás hiányában javasolja az előterjesztésnek megfelelően elfogadni az önkormányzat 2012.évi közbeszerzési tervét. Szavazásra teszi fel a javaslatát. 15

16 44/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat évi közbeszerzési terv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: I. az önkormányzat évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 1.) szippantójárművek és kombinált csatornatisztító jármű beszerzése. Az eljárás típusa: nemzeti nyílt eljárás. Az eljárás megindításának időpontja: szeptember hónap. 2.) homlokrakodó, gréder és egyéb gép, jármű beszerzés. Az eljárás típusa: nemzeti nyílt eljárás. Az eljárás megindításának időpontja: április hónap. II. Felkéri a t, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Erről: valamennyi képviselő, helyben Kelebia község honlapja -é r t e s ü l n e k 8.) a 2221 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása Polgármester A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Elmondja, hogy a pályázat benyújtásához szükséges a Földhivatal igazolása a belterületbe vonásról. Hozzászólás hiányában javasolja az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadni a 2221 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását, valamint a 209 hrsz-ú ingatlannal történő összevonását. Szavazásra teszi fel a javaslatát. 45/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat a 2221 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1.) A évi CXXIX.tv alapján kéri, a tulajdonában lévő 2221 hrsz-ú szántó művelési ágú terület termőföld más célú hasznosításának engedélyezését, a terület belterületbe vonását. 2.) Kéri továbbá, hogy az 1. pontban szereplő ingatlan kerüljön összevonásra a 209 hrsz-ú ingatlannal. 16

17 Erről: valamennyi képviselő, helyben Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Kiskunhalas - é r t e s ü l n e k - 9.) Tájékoztatás a Szt. Erzsébet Otthonház pályázatáról Polgármester A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: A Szt. Erzsébet Otthonház átalakítása, és építése vonatkozásában a terveket rehabilitációs szakértőnek is véleményeznie kell, a pályázat benyújtása előtt. Ismerteti a szakértői szerződés tartalmát. A P OKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) ;- Ft + Áfa megbízási díj ellenében végzi el a munkát. Hozzászólás hiányában javasolja az előterjesztésben szereplő szakértői szerződés megkötését. Szavazásra teszi fel a javaslatát. 46/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat Szakértői szerződés megkötése a P OKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Megbízza a P OKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) a TIOP /1 sz. pályázat keretén belül a Szt Erzsébet Otthonház átalakítása, és bővítése vonatkozásában, a benyújtandó pályázati dokumentációval kapcsolatos rehabilitációs környezettervező szakmérnöki/szakértői közreműködéssel. 2. A szakértői közreműködésért ;- Ft+ Áfa megbízási díjat fizet a évi költségvetés terhére. 3. Megbízza a t a szerződés aláírásával. Erről: valamennyi képviselő, helyben P OKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 42.) - é r t e s ü l n e k - 10.) A 0287/6 hrsz-ú önkormányzati terület kisajátítása 17

18 A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi Maczkó József: A Kun és Varga Ügyvédi Iroda a Magyar Állam megbízásából azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a 0287/6 hrsz-ú önkormányzati területből 183 m2-t meg kíván szerezni, mert az 55. sz. közút mellett épülő kerékpárút nyomvonala érinti a területet ;- Ft-ot ajánlanak a területért. Oltyánné Kozla Erika: Elmondja, hogy a fent nevezett terület Négyesjáráson van, 10Ft/m2 áron van nyilvántartva. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztésnek megfelelően a 0287/6 hrsz-ú ingatlanból 183 m2 kisajátítását. Szavazásra teszi fel a javaslatát. 47/2012.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat A 0287/6 hrsz-ú önkormányzati terület kisajátítása Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: értékesít a 0287/6 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból 183 m2-t, ;- Ft ellenértékért a Magyar Állam részére. Megbízza a t az adásvételi szerződés aláírásával. Erről: valamennyi képviselő, helyben Kun és Varga Ügyvédin Iroda (1026 Budapest, Endrődi Sándor u. 26.) -é r t e s ü l n e k- Maczkó József: Megköszöni a megjelenést, a nyílt ülést berekeszti. kmft. Maczkó József Oltyánné Kozla Erika körjegyző 18

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 8-án tartott nyílt üléséről. 148/2014.(X.08.) sz. határozat A 0407/8

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 12-én tartott nyílt üléséről. 8/2014(VI.12.) sz rendelet 98/2014.(VI.12.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 12-én tartott üléséről. 14/2014.(II.12.) sz. kt. határozat 15/2014.(II.12.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15-én tartott üléséről. 15/2011.(XII.16.) sz. rendelet 16/2011.(XII.16.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. április 29-én tartott üléséről. 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2010.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 augusztus 24-én tartott üléséről. 188/2011.(VIII.24.)sz. kt. határozat

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Jegyző könyv Készült 2010. április 15-én tartott üléséről. 105/2010. (IV.15.) sz. kt. határozat Kiskunhalasi Rendőrkapitányság beszámolója Kelebia község közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről 106/2010.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző könyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 20-án tartott üléséről. 128/2010. (IV.20.) sz. kt. határozat Központi

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartott üléséről. 14/2011.(XII.01.) sz. rendelete 273/2011.(XI.17.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. július 30-án tartott rendkívüli üléséről. 188/2010. (VII:30.) sz. képviselő-testületi határozat Az Integrált közösségi Szolgáltató Tér kialakítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 26-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 26-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-12/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. /2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 03 - án, 17 órakor kezdődő nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 03 - án, 17 órakor kezdődő nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 03 - án, 17 órakor kezdődő nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Battáné

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 19-én tartott nyílt üléséről. 131/2014.(VIII.19.) sz. határozat Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről AJ K A V ÁROS ÖNKO R M ÁN YZ AT A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 0 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-135 fax:(88) 212-794 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 01/00010-012/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. december 19-ei nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 17.00 órakor kezdődő rendkívüli nyílt üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

É É ö Ü É ő Ü É Ö Ó Ö Ó Ü Ü Ü É É É É ö É Ó É ö Ü Ü É Ö ő ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü É Ó É ő ö ö É ö ö ő ő ö ő ö É ö É ő ű É Ü Ü ö ő É É ö ő É Ü ö ö ö Ü É É ö É É ö É É É Ü É Ü Ü ő Ő ő Ü É É ő ö Ü ö Ü

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben