TÁJÉKOZTATÓ. a hosszútávú demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt hatásairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. a hosszútávú demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt hatásairól"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a hosszútávú demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt hatásairól Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 86. (8) bekezdésének értelmében a költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtásakor az Országgyűlésnek tájékoztatásul be kell nyújtani a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeire és kiadásaira vonatkozóan öt évre, a demográfiai folyamatokra és azok hatásaira vonatkozóan ötven évre szóló előrejelzést. Jelen tájékoztatás ezen törvényi kötelezettség tizennegyedik alkalommal történő teljesítése. 1.Az előreszámítás módszertana Az előreszámítás jellege a korábbi évekhez hasonlóan determinisztikus. A népesedési és aktivitási prognózisok, valamint a múltban megfigyelt kiválási gyakoriságok és ellátási jellemzők alapján születési év és nemek szerinti bontásban kerülnek előrejelzésre az ellátások létszámai és átlagos összegei (öregségi, rokkantsági nyugdíj, árvaellátás, özvegyiszülői nyugdíjak). Az előző évi előrejelzéshez hasonlóan a modell jelentős foglalkoztatásbővüléssel számol. A számítás bemenő adatai, valamint feltételezései a következők: demográfiai prognózisként a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézete által készített népesedési előrejelzés 2005-ben készült alapváltozatát és az ehhez kapcsolódó gazdasági aktivitási prognózis középváltozatát használjuk; a társadalombiztosítási nyugellátással (létszám, átlagos ellátás, megoszlási adatok), valamint a magánnyugdíjpénztári tagsággal (korév és nem szerinti bontás) kapcsolatos adatokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete bocsátotta rendelkezésünkre; munkaerőpiaci feltételezések tekintetében az előrejelzés azzal számol, hogy számottevő foglalkoztatottság növekedés valósul meg; a modell 2012-re vonatkozó makrogazdasági paraméterei megegyeznek a benyújtott törvényjavaslat hátterét képező paraméterekkel; a nyugdíjemelés feltételezett mértéke minden évben megegyezik a fogyasztói árnövekedés prognosztizált értékével. Az ötvenéves előrejelzés a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások évi szerkezetének megfelelő bontásban készült, a 2012-re tervezett profiltisztítás még nem került átvezetésre. A profiltisztított nyugdíjbiztosítási rendszerre vonatkozó, 2035-ig szóló előrejelzésünk számításait külön táblázatban mutatjuk be. 2.Az előreszámítás eredményei Az előző évi előreszámítás eredményeinek változását elsősorban a magánnyugdíjpénztári rendszerből a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépés és a pályakezdők kötelező tagságának eltörlése befolyásolja. A magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetések 14 hónapra felfüggesztésre kerültek (2010. november december), és helyette nyugdíjjárulék

2 befizetése történt a Nyugdíjbiztosítási Alapba. Többek között ennek hatása látható a 2011-es egyenlegjavulásban. A demográfiai prognózis jól érzékelteti a népesség öregedési folyamatát. A nyugdíjkorhatár felettiek össznépességen belüli aránya a második évtized végétől folyamatosan nő, és nagyjából ugyanazon időszaktól kezdődően a munkaképes korúak teljes népességen belüli aránya pedig folyamatosan csökken. A járulékbevétel-növelő hatásoknak (foglalkoztatottság növekedése és a tisztán társadalombiztosítási rendszerbe fizetők számának növekedése), továbbá a nyugdíjkorhatár fokozatos emelésének köszönhetően a 2020-as évek elejére a Nyugdíjbiztosítási Alap egyenlege pozitív előjelűre változik, 2030-ra eléri a GDP +0,5 %-át. A év közötti népesség létszámához viszonyítva a foglakoztatottak aránya 2020-ban meghaladja a 70 %-ot, ez a pozitív tendencia a későbbiekben is fennmarad. A magasabb foglalkoztatottság hatására várhatóan nő a nyugdíjjogosultak száma is. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépésnek az időszak elején elsősorban járulékbevétel-növelő hatása van, ezzel párhuzamosan csak kisebb mértékű kiadásnövekedés várható, az időszak végén azonban a kiadásnövelő hatás erősödik. A pályakezdők önkéntes belépési lehetőségének a vizsgált időszakban elsősorban bevételnövelő hatása van. Tekintettel arra, hogy azok, akik 2011-ben vagy azt követően nem lépnek be a pénztárba, várhatóan átlagosan csak 40 év múlva vonulnak nyugdíjba, a kiadásnövelő (egyenlegrontó) hatás túlnyomórészt az ezt követő időszakra tehető. Az elkövetkező évtizedekben a nyugdíjas korúak munkaképes korúakhoz viszonyított aránya a korhatáremelés következtében kisebb mértékben emelkedik, 2060-ra azonban így is eléri a mai szint közel kétszeresét. (A nyugdíjasok arányának emelkedése különösen a 2030-as évek elejétől gyorsul fel, amikor az 1970-es években született nagy létszámú kohorszok tagjai elérik a nyugdíjkorhatárt.) Összefoglalva elmondható, hogy a régió jelenlegi átlagát meghaladó, tervezett foglalkoztatottsági szint (és ezzel párhuzamosan több járulékfizető) elérése és hosszútávú megmaradása esetén a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer fenntarthatósága biztosítható. Ugyanakkor a későbbiekben (a várható élettartam növekedése, illetve a tisztán társadalombiztosítási rendszert választók 100 %-os nyugellátással történő nyugdíjbavonulása miatt) további kiadásnövekedés és ezáltal egyenlegromlás várható. Az előrejelzéshez felhasznált feltételezéseket a mellékelt 1-2. számú táblázatok, a főbb eredményeket pedig a 3-6. táblázatok, valamint az 1. ábra mutatják. A profiltisztított Nyugdíjbiztosítási Alap mozgásterének 2035-ig szóló előrejelzését a 7. táblázat, valamint a 2. ábra szemlélteti.

3 1. táblázat Az előrejelzés során használt gazdasági prognózis Foglalkoztatottak számának változása Munkanélküliségi ráta Termelékenység növekedése GDP növekedése Fogyasztói árszínvonal változása Átlagkeresetek emelkedésének mértéke Nyugdíjemelés mértéke folyó áron összehasonlító áron bruttó nettó ,0% 11,2% 1,2% 4,1% 1,2% 4,9% 1,4% 6,9% 4,5% ,7% 10,9% 1,2% 4,5% 1,9% 3,8% 3,7% 5,5% 4,3% ,5% 10,6% 0,0% 4,2% 1,5% 4,2% 2,5% 1,8% 4,2% ,8% 10,0% 1,1% 4,8% 2,9% 3,0% 2,8% 5,6% 3,0% ,1% 9,0% 1,0% 5,3% 3,1% 3,0% 2,5% 2,5% 3,0% ,1% 8,1% 0,9% 5,2% 3,0% 3,0% 2,5% 2,5% 3,0% ,0% 8,1% 2,0% 6,0% 3,0% 2,9% 5,0% 5,0% 2,9% ,6% 8,1% 2,4% 6,0% 3,0% 2,9% 5,3% 5,3% 2,9% ,5% 8,1% 2,4% 5,8% 2,9% 2,8% 5,3% 5,3% 2,8% ,5% 8,1% 2,3% 5,7% 2,8% 2,8% 5,2% 5,2% 2,8% ,5% 8,1% 2,1% 5,3% 2,6% 2,7% 4,8% 4,8% 2,7% ,6% 8,1% 3,0% 5,2% 2,4% 2,7% 5,8% 5,8% 2,7% ,4% 8,0% 2,8% 5,1% 2,4% 2,7% 5,6% 5,6% 2,7% ,4% 8,0% 2,8% 5,0% 2,3% 2,6% 5,5% 5,5% 2,6% ,4% 8,0% 2,8% 5,0% 2,4% 2,6% 5,5% 5,5% 2,6% ,4% 8,0% 2,8% 5,0% 2,4% 2,6% 5,5% 5,5% 2,6% ,4% 8,0% 2,6% 4,8% 2,2% 2,6% 5,3% 5,3% 2,6% ,4% 8,0% 2,6% 4,8% 2,2% 2,6% 5,3% 5,3% 2,6% ,4% 8,0% 2,6% 4,7% 2,1% 2,5% 5,1% 5,1% 2,5% ,4% 7,9% 2,6% 4,7% 2,1% 2,5% 5,1% 5,1% 2,5% ,4% 7,7% 2,5% 4,6% 2,1% 2,5% 5,1% 5,1% 2,5% ,4% 7,7% 2,4% 4,5% 2,0% 2,5% 5,0% 5,0% 2,5% ,5% 7,7% 2,4% 4,3% 1,9% 2,4% 4,8% 4,8% 2,4% ,6% 7,6% 2,4% 4,2% 1,8% 2,4% 4,8% 4,8% 2,4% ,7% 7,6% 2,4% 4,1% 1,6% 2,4% 4,8% 4,8% 2,4% ,7% 7,6% 2,3% 4,0% 1,6% 2,4% 4,8% 4,8% 2,4% ,8% 7,6% 2,3% 3,8% 1,5% 2,3% 4,7% 4,7% 2,3% ,8% 7,6% 2,3% 3,8% 1,5% 2,3% 4,6% 4,6% 2,3% ,9% 7,5% 2,3% 3,6% 1,3% 2,3% 4,6% 4,6% 2,3% ,0% 7,5% 2,3% 3,5% 1,2% 2,3% 4,6% 4,6% 2,3% ,2% 7,5% 2,3% 3,4% 1,1% 2,3% 4,6% 4,6% 2,3% ,2% 7,5% 2,2% 3,2% 0,9% 2,2% 4,5% 4,5% 2,2% ,2% 7,5% 2,1% 3,2% 0,9% 2,2% 4,4% 4,4% 2,2% ,1% 7,5% 2,1% 3,1% 0,9% 2,2% 4,3% 4,3% 2,2% ,1% 7,5% 2,0% 3,1% 0,9% 2,2% 4,3% 4,3% 2,2% ,0% 7,4% 1,9% 3,1% 0,9% 2,2% 4,2% 4,2% 2,2% ,9% 7,4% 1,9% 3,0% 0,9% 2,1% 4,0% 4,0% 2,1% ,9% 7,4% 1,8% 3,0% 0,9% 2,1% 3,9% 3,9% 2,1% ,8% 7,4% 1,7% 3,0% 0,9% 2,1% 3,9% 3,9% 2,1% ,8% 7,4% 1,7% 2,9% 0,8% 2,1% 3,8% 3,8% 2,1% ,9% 7,4% 1,6% 2,8% 0,7% 2,1% 3,7% 3,7% 2,1% ,9% 7,4% 1,6% 2,7% 0,7% 2,0% 3,6% 3,6% 2,0% ,9% 7,4% 1,6% 2,7% 0,7% 2,0% 3,6% 3,6% 2,0% ,9% 7,4% 1,6% 2,7% 0,7% 2,0% 3,6% 3,6% 2,0% ,9% 7,4% 1,6% 2,7% 0,7% 2,0% 3,6% 3,6% 2,0% ,9% 7,3% 1,6% 2,7% 0,7% 2,0% 3,6% 3,6% 2,0% ,9% 7,3% 1,6% 2,7% 0,7% 2,0% 3,6% 3,6% 2,0% ,8% 7,3% 1,6% 2,8% 0,8% 2,0% 3,6% 3,6% 2,0% ,8% 7,3% 1,6% 2,8% 0,8% 2,0% 3,6% 3,6% 2,0% ,7% 7,3% 1,6% 2,9% 0,9% 2,0% 3,6% 3,6% 2,0% ,7% 7,3% 1,6% 2,9% 0,9% 2,0% 3,6% 3,6% 2,0%

4 2. táblázat A kötelező nyugdíjcélú járulékok tervezett mértéke Összesen A foglalkoztató által fizetendő (Nyugdíjbiztosítási Alapba) a tiszta TB-rendszer tagja esetén (Nyugdíjbiztosítási Alapba) A munkavállaló által fizetendő a vegyes rendszer tagja esetén Nyugdíjbiztosítási Alapba magánnyugdíjpénztárba ,5% 24% 9,5% 1,5% 8% ,0% 24% 10,0% 10,0% 0% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10% ,0% 24% 10,0% 0,0% 10%

5 3. táblázat A népesség különböző csoportjai, valamint a nyugdíjasok létszámának várható alakulása Népesség (ezer fő, év végén) Ebből: Összesen munkaképes korúak* nyugdíjkorhatár felettiek Pénztártagok száma (év végén, ezer fő) Nyugellátásban részesülők száma (ezer fő, év végén)** Ebből: Összesen öregségi nyugdíj*** rokkantsági hozzátartozói nyugdíj**** főellátás Hozzátartozói kiegészítő ellátásban részesülők száma * A 18. életévüket betöltött, az öregségi nyugdíjkorhatárt az adott évben el nem ért személyek száma ** Az Egészségbiztosítási Alapból (2006-ig) folyósított ellátásokat is tartalmazza *** A korengedményes nyugdíj és a bányásznyugdíj létszámát is tartalmazza. **** A rehabilitációs járadékban részesülők számát is tartalmazza.

6 4. táblázat Néhány fontos arányszám várható alakulása az időszak során A munkaképes korúak aránya az össz-népességhez A nyugdíjkorhatár felettiek aránya az össznépességhez a munkaképes korúakhoz A foglalkoztatottak aránya a munkaképes korúakhoz A nyugdíjasok aránya a az össznépességhez foglalkoztatottakhoz nyugdíjkorhatár felettiekhez ,5% 20,3% 33,0% 37,8% 61,4% 71,0% 132,2% ,3% 20,6% 33,7% 38,1% 62,2% 71,1% 131,2% ,0% 21,1% 34,5% 38,8% 63,6% 70,2% 129,1% ,3% 20,8% 33,9% 39,5% 64,5% 68,3% 130,0% ,6% 20,5% 33,2% 40,4% 65,6% 66,8% 132,0% ,0% 20,1% 32,4% 41,4% 66,8% 65,4% 134,7% ,1% 19,9% 32,0% 41,8% 67,3% 64,8% 136,3% ,4% 19,6% 31,4% 42,2% 67,6% 64,2% 138,4% ,5% 19,4% 31,1% 42,5% 67,9% 63,5% 138,7% ,9% 20,0% 32,4% 42,7% 69,1% 63,2% 134,8% ,3% 20,6% 33,5% 43,0% 70,1% 63,0% 131,9% ,9% 21,0% 34,5% 42,9% 70,4% 63,6% 129,8% ,6% 21,3% 35,1% 42,8% 70,5% 64,2% 129,2% ,5% 21,5% 35,5% 42,7% 70,6% 64,8% 128,7% ,4% 21,7% 35,9% 42,6% 70,5% 65,4% 128,4% ,2% 21,9% 36,3% 42,5% 70,5% 65,9% 128,0% ,2% 22,0% 36,5% 42,4% 70,4% 66,3% 128,0% ,3% 22,1% 36,6% 42,4% 70,3% 66,8% 128,3% ,3% 22,2% 36,8% 42,3% 70,1% 67,4% 128,5% ,3% 22,3% 36,9% 42,2% 70,0% 67,9% 128,7% ,4% 22,4% 37,1% 42,2% 69,9% 68,6% 129,1% ,3% 22,6% 37,4% 42,1% 69,8% 69,3% 129,3% ,2% 22,9% 37,9% 42,0% 69,8% 70,1% 129,0% ,1% 23,2% 38,6% 41,9% 69,8% 71,1% 128,4% ,9% 23,5% 39,2% 41,8% 69,7% 72,0% 127,9% ,7% 23,9% 39,9% 41,6% 69,6% 73,1% 127,4% ,6% 24,2% 40,6% 41,4% 69,5% 74,2% 127,1% ,4% 24,5% 41,3% 41,2% 69,4% 75,5% 126,9% ,1% 24,9% 42,1% 40,9% 69,2% 77,1% 126,9% ,6% 25,5% 43,4% 40,7% 69,3% 78,7% 125,6% ,0% 26,2% 45,1% 40,3% 69,4% 80,4% 123,9% ,5% 26,8% 46,6% 39,9% 69,5% 82,1% 122,4% ,0% 27,4% 48,0% 39,6% 69,5% 83,7% 121,1% ,5% 27,9% 49,4% 39,3% 69,5% 85,2% 120,0% ,0% 28,4% 50,7% 39,0% 69,6% 86,6% 118,9% ,6% 28,8% 51,8% 38,7% 69,6% 87,8% 118,0% ,3% 29,2% 52,8% 38,5% 69,6% 88,9% 117,2% ,0% 29,5% 53,7% 38,3% 69,6% 90,0% 116,7% ,7% 29,8% 54,4% 38,1% 69,6% 91,0% 116,4% ,5% 30,0% 55,1% 37,9% 69,6% 92,0% 116,1% ,1% 30,3% 56,0% 37,7% 69,6% 93,0% 115,5% ,9% 30,6% 56,8% 37,5% 69,6% 94,0% 115,1% ,6% 30,9% 57,5% 37,3% 69,5% 95,0% 114,8% ,4% 31,1% 58,2% 37,1% 69,5% 96,0% 114,5% ,2% 31,3% 58,9% 36,9% 69,4% 97,0% 114,3% ,9% 31,6% 59,7% 36,7% 69,4% 98,0% 113,9% ,7% 31,9% 60,5% 36,6% 69,4% 98,9% 113,4% ,5% 32,1% 61,2% 36,4% 69,3% 99,8% 113,0% ,3% 32,3% 61,8% 36,3% 69,3% 100,5% 112,8% ,2% 32,5% 62,3% 36,1% 69,3% 101,2% 112,5% ,5% 32,9% 62,7% 36,3% 69,2% 101,7% 112,2%

7 5. táblázat A fontosabb főellátások, valamint az új megállapítások számának várható alakulása A Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások száma (állomány év végén, ezer fő) Összesen Öregségi nyugdíj* Rokkantsági nyugdíj** korhatár felett korhatár alatt Hozzátartozói nyugdíj Az adott évben újonnan megállapított, a Nyugdíjbiztosítási Alapból fedezett ellátások száma (év végén, ezer fő) Öregségi nyugdíj Rokkantsági nyugdíj * Bányásznyugdíj és korengedményes nyugdíj nélkül ** A rokkantsági nyugellátások száma tartalmazza a rehabilitációs járadékban részesülők számát is.

8 6. táblázat A kötelező nyugdíjrendszer főbb bevételeinek és kiadásainak várható alakulása (folyó áron) Nyugdíjbiztosítási Alap Járulék-bevétel* Nyugdíjkiadás Járulékbevétel mínusz nyugdíjkiadás (MdFt) (MdFt) (MdFt) (GDP %-ában) ,0% ,3% ,3% ,1% ,0% ,9% ,2% ,1% ,5% ,1% ,7% ,3% ,1% ,1% ,2% ,3% ,2% ,3% ,4% ,4% ,5% ,4% ,4% ,4% ,3% ,3% ,2% ,1% ,0% ,1% ,2% ,3% ,4% ,5% ,6% ,7% ,7% ,8% ,9% ,0% ,1% ,3% ,4% ,5% ,7% ,8% ,9% ,0% ,1% ,2% ,3% * Beleértve a gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások utáni központi költségvetési térítést, a nyugdíjbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó egyéb bevételeket, a magánnyugdíjpénztári visszautalásokat, a vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételeket, továbbá az Egészségbiztosítási Alapból, valamint korkedvezménybiztosítási járulék címén átvett pénzeszközöket.

9 1. ábra A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételeinek és nyugdíjkiadásainak várható egyenlege a GDP százalékában 1,0% 0,5% 0,0% ,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5%

10 7. táblázat A profiltisztított Nyugdíjbiztosítási Alap mozgástere 2035-ig (milliárd forintban, folyó áron) Járulékbevétel (1) Nyugdíjkiadás profiltisztított szerkezetben (2) Nyugdíjkiadás változatlan szerkezetben (3) Profiltisztított egyenleg (1)-(2) Profiltisztított egyenleg a GDP %- ában Egyenleg (1)-(3) Egyenleg a GDP %- ában ,2% ,3% ,3% ,1% ,2% ,0% ,3% ,9% ,5% ,2% ,2% ,1% ,3% ,5% ,7% ,1% ,0% ,7% ,3% ,3% ,5% -28-0,1% ,7% 77 0,1% ,6% 89 0,2% ,7% 157 0,3% ,6% 130 0,2% ,7% 182 0,3% ,7% 237 0,4% ,8% 298 0,4% ,8% 342 0,5% ,7% 315 0,4% ,7% 332 0,4% ,6% 306 0,4% ,6% 275 0,3% ,5% 238 0,3%

11 2. ábra A profiltisztított Nyugdíjbiztosítási Alap mozgástere ( egyenleg a GDP százalékában) 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% ,5% ,0% -1,5% -2,0% -2,5% profiltisztított egyenleg egyenleg évi változatlan szerkezetben

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, a Nyugdíjbiztosítási Alap 2019. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők A LXXI. fejezet Nyugdíjbiztosítási Alap

Részletesebben

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap I. A célok meghatározása és az Alap 2016. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2016. évi költségvetése

Részletesebben

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők 1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) 2011. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők Az Ny. Alap költségvetése a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetésével

Részletesebben

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők 2 1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) 2007. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetése készítéséhez kiadott tervezési körirat szerint

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők 2 1. A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap (továbbiakban Ny. Alap) költségvetése a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer

Részletesebben

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2008

STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 2008 8 ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FÕIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 8 BUDAPEST Felelős szerkesztő: Flamichné Kárpáti Györgyi Összeállították az ONYF Közgazdasági Főosztályának munkatársai Témafelelősök: Szépné

Részletesebben

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, a Nyugdíjbiztosítási Alap 2018. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők A LXXI. fejezet Nyugdíjbiztosítási Alap

Részletesebben

A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet évi költségvetése

A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet évi költségvetése A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 2010. évi költségvetése Budapest, 2009. szeptember hó 2 1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) 2010. évi költségvetését meghatározó legfontosabb

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők 2 1. A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) 2008. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetése készítéséhez kiadott tervezési körirat szerint

Részletesebben

Az így folyósításra kerülő összeg nem lehet kevesebb a tárgyév november havi nyugellátás összegének az a)-d) pontja szerinti mértékénél. (5) A külön j

Az így folyósításra kerülő összeg nem lehet kevesebb a tárgyév november havi nyugellátás összegének az a)-d) pontja szerinti mértékénél. (5) A külön j ~Ilr~t~lt Irományszám : i l ~ 13~. Érkezett: 2006 M Z 2- ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képviselőcsoportja Képviselői önálló indítvány 2006. évi... törvény A tizennegyedik havi nyugdíjról L A társadalombiztosítási

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

Magyar joganyagok évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 2. oldal a) legalább 40 év szolgálati időt szerzett, és b) azo

Magyar joganyagok évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 2. oldal a) legalább 40 év szolgálati időt szerzett, és b) azo Magyar joganyagok - 2009. évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 1. oldal 2009. évi XL. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER PÉNZÜGYMINISZTER Szám: 23.188-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Visszalépési lehetőség a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe december 31-éig. Frissítve 2009.november 30.

Gyakran ismételt kérdések. Visszalépési lehetőség a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe december 31-éig. Frissítve 2009.november 30. Gyakran ismételt kérdések Visszalépési lehetőség a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 2009. december 31-éig Frissítve 2009.november 30. Az Országgyűlés 2009. június 29-én fogadta el azt a törvényt,

Részletesebben

. részére. Tisztelt.!

. részére. Tisztelt.! . részére Tájékoztatjuk, hogy Ön jelenleg (vagy nyugdíjazásakor) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet) nyilvántartása szerint a(z) (név, postacím) magánnyugdíjpénztár tagja/tagja

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Orbán-levél: A hazugság ódája. Korózs Lajos Elnökségi tag

Orbán-levél: A hazugság ódája. Korózs Lajos Elnökségi tag Orbán-levél: A hazugság ódája Korózs Lajos Elnökségi tag Orbán garanciája semmit nem ér! A kormány 2012-re garantálja a nyugdíjak értékállóságát, továbbá azt is, hogy a gáz, a villany, a távfűtés, a víz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :24. Parlex azonosító: 8U1O7WHC0001

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :24. Parlex azonosító: 8U1O7WHC0001 Iromány száma: T/17683. Benyújtás dátuma: 2017-10-05 09:24 Országgyűlési képviselő Parlex azonosító: 8U1O7WHC0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó:

Részletesebben

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék Nyugdíjjárulék** egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár 2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben Banai Péter Benő államtitkár 1 Gazdaságpolitikai eredmények és célok A Kormány gazdaságpolitikai prioritásait az alábbi, az ország

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Felelős kiadó Prof. Dr. Mészáros József főigazgató. Szerkesztette Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főosztály. Fotó ONYF

Felelős kiadó Prof. Dr. Mészáros József főigazgató. Szerkesztette Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főosztály. Fotó ONYF 2012 é v k ö n y v Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 1081 Budapest, Fiumei út 19/a. Postacím: 1392 Budapest, Pf. 251. Telefon: +36 1 270 8000 www.onyf.hu Felelős kiadó Prof. Dr. Mészáros

Részletesebben

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I.

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2010. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak biztosításmatematikai statisztikai jelentése ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról

Részletesebben

LXXI. FEJEZETI INDOKOLÁS

LXXI. FEJEZETI INDOKOLÁS LXXI. FEJEZETI INDOKOLÁS A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

Részletesebben

A nyugdíjelőrejelzések felhasználási területei a Nemzetgazdasági Minisztérium munkájában

A nyugdíjelőrejelzések felhasználási területei a Nemzetgazdasági Minisztérium munkájában A nyugdíjelőrejelzések felhasználási területei a Nemzetgazdasági Minisztérium munkájában Párniczky Tibor, főosztályvezető A mikroszimulációs nyugdíjmodellek felhasználása című workshop Budapest, 2014.

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Gazdaságpolitika és költségvetés 2018

Gazdaságpolitika és költségvetés 2018 Gazdaságpolitika és költségvetés 2018 Banai Péter Benő államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. november 1 2017-ben makrogazdasági és költségvetési stabilitás jellemzi az országot Forrás: *: Európai

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 1. Rehabilitációs hozzájárulás A rehabilitációs hozzájárulást a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

A személyi jövedelemadó változásainak hatása a magánszemélyek és a költségvetés szempontjából

A személyi jövedelemadó változásainak hatása a magánszemélyek és a költségvetés szempontjából XXXVII. Tudományos Diákköri Konferencia Székesfehérvár, 2012. november 15. A személyi jövedelemadó változásainak hatása a magánszemélyek és a költségvetés Szerző: szempontjából Nagy Richárd mérnök informatikus,

Részletesebben

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t s Hivatala ''- 7/548 0 Érk ztt. 2009 APR 2 7. 9 Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága T/9180/... Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

T/9180. számú. törvényjavaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180. számú. törvényjavaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180. számú törvényjavaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Előadó: Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás Válasz az Emberi Jogok Európai Bírósága által a magánnyugdíjpénztár-tagok által tulajdonjogukkal összefüggésben megvalósuló diszkrimináció kapcsán beadott kérelemmel kapcsolatban feltett kérdésre, illetve

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta?

Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta? Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta? Molnár Tamás Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet MKT Vándorgyűlés, Kecskemét 2016 szeptember 16. Tartalom! Trendek a foglalkoztatottsági adatokban!

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

A évi biztosításmatematikai jelentés

A évi biztosításmatematikai jelentés A 2014. évi biztosításmatematikai jelentés A Pénztár tagdíjfizetőinek száma 2014. év elején 82.207 fő volt. Ehhez érkezett 870 új belépő, míg a tagsági viszony - kilépés, elhalálozás, nyugdíjba vonulás

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 14.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 14. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 14. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr.

Részletesebben

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE. BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE. BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ 211. évi I-VII. teljesítés %-a módosított előirányzat 212. évi I-VII. előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 8 329 826,2

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

LXXI. FEJEZETI INDOKOLÁS

LXXI. FEJEZETI INDOKOLÁS LXXI. FEJEZETI INDOKOLÁS A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1 270 8000 www.onyf.

Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1 270 8000 www.onyf. 2011 é v k ö n y v Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1 270 8000 www.onyf.hu Felelős kiadó Prof. Dr. Mészáros

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74M PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 1 2 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 2 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett Ez év elejétől nagyon sok korábbi társadalombiztosítási és szociális ellátás megszűnt vagy átalakult

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2017. október 12. Célkitűzések

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása 2005. Szakmai konzultáció 2005.02.22. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Válságkezelés Magyarországon

Válságkezelés Magyarországon Válságkezelés Magyarországon HORNUNG ÁGNES államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. október 28. Fő üzenetek 2 A magyar gazdaság elmúlt három évtizede dióhéjban Reál GDP növekedés (éves változás)

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék költségvetési kockázatelemzései

Az Állami Számvevőszék költségvetési kockázatelemzései Az Állami Számvevőszék költségvetési kockázatelemzései Dr. Simon József, az Állami Számvevőszék ellenőrzésvezetőjének előadása Költségvetési Tanács szakmai konferencia Budapest 2017. október 12. Az ÁSZ

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK ELŐZETES MÉRLEGE

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK ELŐZETES MÉRLEGE 1. számú melléklet AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 2 9. é v i teljesítés eredeti előirányzat 2 1. é v i I-XII. előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 8 321 92,8 7 929 155,1

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ 211. évi I-III. hó teljesítés %-a előirányzat 212. évi I-III. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 8 329 826,2 1

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK teljesítés /előzetes/ 211. évi I-V. hó teljesítés %-a előirányzat 212. évi I-V. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 8 329 826,2 3 252

Részletesebben

rokkantsági nyugdíjat a 27 évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni.

rokkantsági nyugdíjat a 27 évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni. TÁJÉKOZTATÓ a nyugdíjak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2007. januári emeléséről, a 2007. évben megállapításra kerülő nyugellátások minimumösszegeiről, valamint a 2007. januári korrekciós

Részletesebben

Intézet a Demokratikus Alternatíváért 1

Intézet a Demokratikus Alternatíváért 1 Intézet a Demokratikus Alternatíváért 1 Ismertté vált a bűvös szám, 97 ezren szerződtek ki a társadalombiztosítási (tb) nyugdíjrendszerből. Ezek az emberek vélhetően inkább a jövedelmi skála legfelső tartományaihoz

Részletesebben

ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK , ,4 4,5% ,4 914,1 0,8% KAMATBEVÉTELEK , ,7 6,3% , ,6 7,4%

ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK , ,4 4,5% ,4 914,1 0,8% KAMATBEVÉTELEK , ,7 6,3% , ,6 7,4% 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ 212. évi teljesítés %-a Eredeti előirányzat 213. évi előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 9 376 71,2 811 82,9 8,6%

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Magyar joganyagok évi LIX. törvény - az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és 2. oldal (7) Az igényérvényesítés időpontjától függetlenül öreg

Magyar joganyagok évi LIX. törvény - az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és 2. oldal (7) Az igényérvényesítés időpontjától függetlenül öreg Magyar joganyagok - 1996. évi LIX. törvény - az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és 1. oldal 1996. évi LIX. törvény az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége Matlné Kisari Erika A járulékfizetés feltételei Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony Járulékalapot képező jövedelem

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony:

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony: TÁJÉKOZTATÓ A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslatról A Törvényjavaslat jelentős változásokat

Részletesebben

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE évi

A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE évi 1. számú melléklet A KÖZPONTI KORMÁNYZAT ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK Teljesítés /előzetes/ 212. évi I-III. hó teljesítés %-a Törvényi módosított előirányzat 213. évi I-III. hó előir. %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2004) Hablicsekné Richter Mária Hollósné dr. Marosi Judit

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2004) Hablicsekné Richter Mária Hollósné dr. Marosi Judit A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága (2004) Hablicsekné Richter Mária Hollósné dr. Marosi Judit Ellátások Öregségi (korbetöltött) Öregségi (korhatár alatti) Rokkantsági (korbetöltött,

Részletesebben