kukta.hu EHO Törvény változásai 1. Az Eho tv. kiegészül a 2/A -al:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kukta.hu EHO Törvény változásai 1. Az Eho tv. kiegészül a 2/A -al:"

Átírás

1 kukta.hu EHO Törvény változásai 1. Az Eho tv. kiegészül a 2/A -al: ig: Eho tv. 2. : százalékos eho fizetési kötelezettség kizárólag belföldi személy esetében merülhet fel, tehát külföldinek minősülő (Tbj. 4. u) pont ) magánszemélynél nem től: A 2. -tól eltérően százalékos mértékű eho fizetési kötelezettség terheli a Szja-ról szóló tv. 1/B szerinti külföldi illetékességű (külföldi illetékességű előadóművész) magánszemélyt, a 3/B -ban meghatározott esetben, vagyis: az eho törvény egy új 3/B -sal egészül ki. 3/B a Szja törvény 1/B hatálya alá tartozó természetes személy a jövedelme után 14 százalékos mértékű eho-t fizet, amelynek felső határa adóévenként 450 ezer forint. A Szja törvény 1/B -ában meghatározott adózási módot választó nem belföldi előadóművészeket 14 százalékos eho fizetési kötelezettség terheli adóévenként 450 ezer forint összeghatárig. (Az erre vonatkozó megállapítási, bevallási és adófizetési szabályokat a Szja törvény 1/B -ában meghatározottakkal azonos módon kell teljesíteni. Az 53INT bevallás használatával.) 2. Az Eho tv. 3. (4) bekezdés helyébe: ig: A kifizető a béren kívüli juttatás (Szja tv. 71. ) adóalapként meghatározott összege után 14 százalékos mértékű eho-t fizet. (Ezen juttatások december 31-ig mentesek voltak az eho fizetési kötelezettség alól, től 10 százalék, től 14 százalék volt az eho fizetési kötelezettség úgy, hogy a 14 százalék eho alapja a béren kívüli juttatás 1,19-szerese). Az éves 500 ezer forint keretösszeg felett pedig 27 százalék az eho mértéke től: Eho tv. 3. (4) bekezdés: A kifizető az Szja tv. 71. szerint biztosított béren kívüli juttatások alapján megállapított jövedelem adóalapként meghatározott összege után - figyelemmel az Szja tv. 70. (4) bekezdésére is 14 százalékos mértékű eho-t fizet. Fő szabály szerint béren kívüli juttatást a munkáltató juttathat a munkavállaló részére, től a munkáltató fogalma is változik és a béren kívüli juttatások alkalmazása során munkáltatóként az Szja tv pontja szerinti munkáltatót kell figyelembe venni. Magyarázat: 1. ) Az Szja tv a szerinti kedvezményes béren kívüli juttatás: az így megállapított béren kívüli juttatás szja alapként meghatározott összege után ide értve az Szja tv / 27

2 bekezdését is az adóalap 1,19-szeres összege után a közteher mértéke 14 százalék eho és 16 százakék szja (összesen 35,7 százalék) január 1-től az Szja tv. 200 ezer forintban határozza meg a béren kívüli juttatások éves keretösszegét. Ez a SZÉP kártya nélkül igénybe vehető keretösszeg, ugyanis a 200 ezer forint összegbe nem tartozik bele a SZÉP kártyán igénybe vehető juttatás. A 200 ezer forint éves keretösszegig 2015-ben tehát a évi mértékkel azonos 35,7 százalékos közteher megfizetése mellett adható bármilyen klasszikus béren kívüli juttatás pl. Erzsébet utalvány. E keretösszeg felett további 250 ezer forint összeghatárig (tehát összesen évi 450 ezer forint összeghatárig) a SZÉP kártya 3 zsebébe is adható támogatás ugyanilyen kedvezményes 35,7 százalék közteherrel. Ha e felett az összeghatár felett is juttat a kifizető béren kívüli juttatást, akkor a közteher az adóalap 1,19 szerese után 27 százalék eho, és 16 százalék szja, összesen 51,17 százalék. A jogszabály tehát két keretösszegről rendelkezik: - A 450 ezer forintos keretösszegről, melynek elnevezése éves REKREÁCIÓS KERETÖSSZEG, mely szintén két részből áll a) a SZÉP kártyára utalt munkáltatói támogatás (3 zseb) b) minden más béren kívüli juttatás, melynek az éves keretösszege 200 ezer Ft. Ha a minden más éves keretösszeg kitölti a saját keretösszegét (200 e Ft/év), akkor a SZÉP kártyára utalt munkáltatói támogatás összegéből 250 ezer forint adózhat béren kívüli juttatásként 35,7 százalékos közteherrel. Ha a minden más kisebb, mint az éves 200 ezer forintos keret, akkor a SZÉP kártyára utalt munkáltatói támogatás összegéből: 250 ezer forint, a 200 ezer forint éves keretből pedig a minden másra fel nem használt rész adózhat béren kívüli juttatásként. Ha a minden más 0 forint, akkor a SZÉP kártyára utalt munkáltatói támogatás összegéből évi 450 ezer forint adózhat béren kívüli juttatásként. 2.) Szja tv. 70. : A béren kívüli juttatásnak nem minősülő Szja tv a szerint egyes meghatározott juttatások adóalapként meghatározott összege után az adóalap 1,19-szerese után 27 százalék eho, és 16 százalék szja, összesen 51,17 százalék a közteher mértéke. 2 / 27

3 Szociális hozzájárulási adóról szóló törvény (Eat) 1.) Az adóalap megállapításának különös szabálya (Eat tv (6) bekezdés: Az adóalap megállapításának különös szabályait, vagyis az elvárt (minimálbér szerinti) adóalap után a szociális hozzájárulási adót hasonlóan a biztosítottak járulékfizetési szabályaihoz csak egy meghatározott jogviszonyban kell megfizetni. 2.) Eat. tv (2) bekezdés a) pontja helyébe: ig a fizetendő adó megállapításánál a számított adót - e törvény külön rendelkezése alapján akár a számított adót meghaladó mértékben - a következő adókedvezmények csökkentik: a) a munkabérek értékének megőrzését célzó adókedvezmény (ez okafogyottá vált), helyette től: a) a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások adókedvezménye (ez csak egy technikai jellegű módosítás, mivel a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó kedvezmény január 1-jéről hatályon kívül lett helyezve). Eat (2) bekezdése új e) ponttal egészül ki e) pont: a kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezményszintén csökkenti (akár a számított adót meghaladó mértékben) a számított adót. 3.) Eat. 462/F (5) bekezdése helyébe ig e törvény alkalmazásában: a) kutatóhely: a kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról szóló évi CXXXXIV. törvény a) pontja szerinti kutatóhely b) kutató, fejlesztő: az Innovációs tv d) pontja szerinti kutató, fejlesztő, (az a 3 / 27

4 természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, valamint fejlesztésével, valamint az ezt célzó projektek megvalósításával, irányításával foglalkozik. Annak megítélése, hogy a kifizető kutatóhelynek minősül, illetve a munkavállaló kutatóként kerül e foglalkoztatásra, elsődlegesen a kifizető feladata). A kutatók után járó adókedvezmény a vállalkozásként működő kutatóhelyek érvényesítik től Eat. 462/F (5) bekezdés kutatóhely: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló tv. szerinti kutatóhely kutató, fejlesztő: az Innovációs tv. szerinti kutató, fejlesztő 4.) Eat (5) bekezdés helyébe: Részmunkaidős foglalkoztatás esetén: - a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény (Eat ) - a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény (Eat. 462/B) - a tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény (Eat. 462/C) - a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások adókedvezménye (Eat. 462/E) legfeljebb 100 ezer forintnak, - a kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény legfeljebb 500 ezer forintnak, (Eat. 462/F (2) bekezdés a) pontja), - az Eat. 462/F 2. bekezdés b) pontjában meghatározott kedvezmény (doktorjelöltek) legfeljebb 200 ezer forintnak, a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót. E bekezdés alkalmazásában részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt. Figyelem! A részmunkaidőben foglalkoztatottakra vonatkozó arányosítási szabályt január 1-től nem kell alkalmazni a kisgyermekes szülők után érvényesíthető munkáltatói 4 / 27

5 szociális hozzájárulási adókedvezmény alapjának megállapítása során. 5.) Eat. 462/A -al egészül ki (megszűnő kedvezmények): A költségvetési szerv kifizető nem érvényesítheti: - a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezményt (Eat ) - a 25 év alatti és 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezményt (Eat. 462/B) - A tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezményt (Eat. 462/C) - a gyed-ben, gyes-ben vagy gyet-ben részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezményt (Eat. 462/D). A munkahely védelmi akcióterv keretében kidolgozott szocho adókedvezményeket 2015-től tehát nem érvényesíthetik a költségvetési szervek ig a költségvetési szervek a szocho törvénybe szereplő kedvezményezett munkavállalók után érvényesíthették a szocho kedvezményeket, ugyanakkor az ebből származó megtakarításaikat be kellett fizetni a központi költségvetésbe. Ezt az adminisztrációs többlet terhet szünteti meg a szocho törvénymódosítás, január 1-től. 6.) Eat. 465/A és 465/B helyébe (csak technikai jellegű módosításról van szó): A megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető (Eat. 462/A) támogatások, csekély összegű támogatások. Az adókedvezmény érvényesítésre akkor van lehetőség ha az egyéni, illetve a társas vállalkozó december 31-én a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított I., II., vagy III. csoportbeli rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény ai alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül vagy ha az egyéni vállalkozó, illetve a személyesen közreműködő tag rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 %-os vagy kisebb mértékű. A megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesített adókedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amelyeket kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 5 / 27

6 alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU Bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. A csekély összegű támogatás odaítélésnek feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az előző három pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatások támogatás tartalma nem haladja meg a 200 ezer eurónak, közúti szállítási ágazatban a100 eurónak megfelelő forint összeget. A megváltozott munkaképességű egyéni vállalkozónak a csekély összegű (de minimis) támogatásról az állami adóhatóság felé az 58-as számú bevallásban kell adatot szolgáltatnia. Szociális hozzájárulási adókedvezmény 2014, január 1-jétől a szocho kedvezményrendszerből kivezetésre került: a. a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó kompenzációs jellegű, b. a külön törvényben meghatározott START PLUSZ, START EXTRA, START BONUSZ kártyához kapcsolódó {(2014. december 31-ig a pályakezdők (nem diplomás pályakezdők) START kedvezménye marad hatályban)} c. a Karrier-híd programhoz kapcsolódó adókedvezmény január 1-jétől a szocho kedvezmény rendszerből kivezetésre került: a) a költségvetési szerv kifizető nem érvényesíthet szocho kedvezményt b) a START kártyával rendelkező fiatal munkavállalók utáni kedvezmény 2014-től a kedvezmények szűkítésével párhuzamosan bővült a igénybe vehető adókedvezmények köre, mégpedig a kutatás-fejlesztés, valamint a gyed extrá-val együtt bevezetett kisgyermekes 6 / 27

7 munkavállalók foglalkoztatásával összefüggésben. A munkáltató továbbra is választhat, hogy a szocho kedvezmények közül melyiket veszi igénybe, amennyiben ugyanazzal a munkavállalóval fennálló, adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyra tekintettel az adókedvezmények közül több érvényesítésére is jogosult lenne. A munkavédelmi akcióterv részeként január 1-jétől, illetve január 1-től bevezete tt szocho kedvezmények az alábbiak: a) a szakképzettséget nem igénylő munkakörben, b) a 25 év alatti, (pályakezdő, nem pályakezdő) c) az 55 év feletti, d) a tartósan álláskereső személy, e) a kutatóként foglalkoztatott, f) a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások által, illetve g) a gyermekgondozási díjban, a gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő foglalkoztatott munkavállalók után igénybe vehető kedvezmény. Közös szabály továbbra is, hogy kizárólag munkaviszonyban álló személyek után vehető igénybe a felsorolt hét szocho kedvezmény, egy munkavállaló után az adómegállapítási időszakban a munkáltató csak egy jogcímen érvényesíthet adókedvezményt, mivel a január 1-jétől hatályon kívül helyezett kedvezmények miatt az együttes érvényesítésre vonatkozó szabályok is hatályon kívüli helyezésre kerültek, (vagyis ettől az időponttól kezdődően a szocho kedvezmények sem egymással, sem más, a szocho-ból érvényesíthető kedvezménnyel) nem vonhatók össze. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén is érvényesíthető a kedvezmény, de mértéke a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett összeg után illeti meg a munkáltatót. Pl. A munkáltató heti 30 órában részfoglalkozásban (részfoglalkozás: az a foglalkoztatás, amelynek a munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkaidőre érvényes teljes munkaidőt) foglalkoztatja a munkavállalót (a példa szerinti munkáltatónál az adott munkakörben heti 40 órában dolgoznak). A munkavállaló havi bruttó munkabére: 130 ezer Ft. Figyelemmel a részmunkaidőben történő foglalkoztatásra a 7 / 27

8 munkavállaló után érvényesíthető szocho kedvezmény alapja: Ft x (30/40) = Ft. A kedvezményalap tehát havi Ft, és így a kedvezményalapot meghaladó bruttó munkabér után forint a munkáltató 27 % szocho fizetésére köteles január 1-jétől a részmunkaidőben foglalkoztatottakra vonatkozó arányosítási szabályt nem kell alkalmazni a kisgyermekes szülők után érvényesíthető munkáltatói szocho kedvezmény alapjának megállapítása során, így ha például napi 4 órás részmunkaidőben foglalkoztatja a munkáltató a munkavállalóját a gyes. folyósításával egyidelyűleg és legalább havi 100 ezer forint munkabérben részesül, akkor a munkáltató nem köteles arányosítani a szocho kedvezményt, és a teljes 100 ezer forint után igénybe veheti a kedvezményt a munkáltató. A szocho kedvezményeknél közös szabály, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyból származó bér az adókedvezmény alapjánál nem vehető figyelembe! A szocho törvény alapján érvényesíthető kedvezmény kiszámításánál a munkavállalót a munkavégzésre tekintettel megillető (bruttó) munkabér meghatározó jelentőséggel bír. A kedvezmény alapját képező bruttó munkabért a számvitelről szóló évi C. törvényben foglaltak alapján kell megállapítani. E törvény 79. (2) bek. szerint bérköltség minden olyan, az üzleti évhez kapcsolódó kifizetés, amely a munkavállalókat, az alkalmazottakat, a tagokat megillető, bérként vagy munkadíjként elszámolandó járandóság. Idetartozik a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeg is, továbbá az üzleti év után elszámolt, jóváhagyott prémium, jutalom, 13. havi fizetés. Figyelem! Az adókedvezmény alapjául azonban kizárólag a munkaviszonyban állók számára kifizetett munkabér szolgál. A hivatkozott törvény (3. (7) bek 2. pontja, valamint a 79. (3) bek. alapján a betegszabadsá gra járó távolléti díj, a munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás, táppénz-kiegészítés, személyi jellegű egyéb kifizetés nem tekinthető munkabérnek, így a bérköltségnek sem része és így nem szolgálhat a szocho kedvezmény alapjául. Valamennyi típusú szocho kedvezmény a 08-as típusú bevallásban, a július 1-jétől bevezetett megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető és egyéni vállalkozókra vonatkozó kedvezmény az 58-as típusú bevallásban érvényesíthető. Amennyiben az adóalany természetes személy foglalkoztatására tekintettel kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe, a bevallási kötelezettséget úgy kell teljesítenie, hogy a bevallás adatokból a kedvezmény vagy támogatás jogcíme, alapja és a kedvezmény vagy támogatás összege személyenként megállapítható legyen. Az adókedvezményt a munkáltató havonta, az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyokat figyelembe véve külön-külön kiszámítva állapítja meg. 8 / 27

9 A munkáltatók élőmunkára rakódó közterhe: o 27 % szocho és o 1,5 % szakképzési hozzájárulás, Összesen: 28,5 % - ha nincs szocho fizetési kötelezettség, akkor nincs szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettség sem, - a 14,5 % részkedvezmény érvényesítésekor 12,5 % szocho és 1,5 % szakképzési hozzájárulás, azaz összesen 14 % kötelezettség terheli a munkáltatót január 1-jétől a gyed (gyermekgondozási díj) melletti foglalkoztatásra is kiterjedt a szocho kedvezmény, melyet december 31-ig csak a gyed-et követő foglalkoztatás esetén érvényesíthetett a munkáltató től plusz két évre kapnak szocho kedvezményt azok a munkáltatók, akik (amelyek) lega lább három gyermeket nevelő munkavállalókat alkalmaznak. A kedvezmény a foglalkoztatás első három évében a figyelembe vett havi bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 %-a, a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében pedig 14,5 %-a, ha a munkavállaló: - legalább három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult, és gyermekgondozási díjban (gyed), vagy gyermekgondozási segélyben (gyes) részesült vagy részesül, vagy - gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesült vagy részesül. A kedvezményt a munkáltató a fenti anyasági ellátások folyósításának megszüntetését követő hónaptól számított 69. hónap végéig, de legfeljebb 5 évig érvényesítheti. Az érvényesítéshez szükséges (gyed és gyes esetén) a kincstár által kiadott igazolás, amely igazolja legalább három gyermek után a családi pótlékra való jogosultságot. A kedvezmény igénybe vehető akkor is, ha az anyasági ellátás folyósítása alatti vagy folyósításának megszűnését követő foglalkoztatás január 1-je előtt kezdődött. 9 / 27

10 Kedvezmény megnevezése Kedvezmény alapja Kedvezmény mértéke Kedvezmény időtartama Kedvezmény feltétele START kártya (nem diplomás) Havonta a bruttó munkabér, max. a minimálbér másfélsze első év 17 % második év 7 % 2 év max. 25. életévig ig START kártya vagy az azt helyettesítő től hatályon kívül START kártya (diplomás) Havonta a bruttó munkabér, max. a minimálbér kétszeres 10 / 27

11 1 éven belül: 9 hónapra 17 % 3 hónapra 7 % 1 év max. 30. életévig ig től hatályon kívül START kártya vagy az azt helyettesítő START PLUSZ kártya Havonta a bruttó munkabér, max. a minimálbér kétszeres első év 17 % második év 7 % max. 2 év ig Start kártya vagy az azt helyettesítő ig től hatályon kívül START EXTRA kártya havonta a bruttó munkabér, max. a minimálbér kétszeresé második év 17 % első év 27 % 11 / 27

12 max. 2 év ig START BÓNUSZ kártya Havonta a bruttó munkabér, max. a minimálbér másfélsze 27 % max. 1 év ig Rehabilitációs kártya ( től) 27 % visszavonásig Havonta a bruttó munkabér, max. a minimálbér kétszeres Rehabilitációs kártya vagy az azt hely Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképessé Figyelem! a kedvezményre egy megváltozott munkaképe egyszer Közfoglalkoztatás kedvezménye Havonta a bruttó munkabér, max. a minimálbér 130%-áig 13,5 % közfoglalkoztatás időtartama alatt Részmunkaidős foglalkoztatás kedvezménye 12 / 27

13 7 % max. 3 év Havonta a bruttó munkabér, max. a minimálbér kétszeres legalább 1 éves foglalkoztatás (2 fő 4- A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a gyermekgond heti 20-2 A munkabér nettó értékének célzó megőrzését kedvezmény Havi 135ezer Ft összegű bruttó bérig érvényesíthető, enn Ft-ig 16 %, legfeljebb Ft, melyet felette a 75 eze január 1-től hatályon kívül hel (Az adójóváírás megszűnéséhez kötődő, a munkabér Karrier Híd Program megvalósítását célzó kedvezmény Havonta a bruttó munkabér, max. a minimálbér kétszeres 13,5 % Hatósági igazolvány 1 éves érvényességének időtartama alatt 20 Hatósági bizonyítvány a ig Hatályon kívül helyezve 13 / 27

14 Megváltozott munkaképességű után érvényesíthető vállalkozók (egyéni és társas vállalkozók) Havonta a bruttó munkabér, max. a minimálbér k 27 % Nincs időkorlát 462/A 465/A (de minimis támogatásnak minősül) Szakképzettséget nem (az igénylő ellátott munkakörben munkakörhöz foglalkoztatott és nem a munkavállaló képz Havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft. 14,5 % Nincs időkorlát (FEOR-08) 9 főcsoportba tartozó fogla 25 év alatti munkavállalók, pályakezdők 27 % Havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft. A foglalkoztatás első két évében, illetve a 25. életév betöltésé 14 / 27

15 2012. december 31-én már fennálló m 25 év alatti nem pályakezdő fiatal munkavállalók és 55 év feletti munkavá Havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft. 14,5 % Mindaddig, amíg az életkori feltétel a munkavállalónál teljesül december 31-én már fennálló m Tartósan álláskereső személyek Az Mt. alapján a munkáltató személyében bekövetkezett változás esetében a mu Havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft. 27 % A foglalkoztatás első 2 évében A Munkaügyi Központ igazolása, hogy január 1-től a 9 hónapon belül legalább 6 hónapig sz (2013. évi CC tv ). Havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft. 14,5 % 15 / 27

16 A foglalkoztatás 3. évében 1.) Gyed, gyes, gyet (anyas 2.) Gyed, gyes, gyet-ben részesülő után érvé A folyósítás megszűnésének hónapja az a hónap, amelyre az anyasági ellátások Havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft. 27 % A foglalkoztatás első 2 évében december 31-én már fennálló m / 27

17 Havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft. Havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint Havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 % 17 / 27

18 27 % 14,5 % A foglalkoztatás 3. évében. A kedvezményt a kifizető az anyasági ellátások folyósításának megszüntetését köv 18 / 27

19 A foglalkoztatás első 3 évében A foglalkoztatás 4. és 5. évében A szabad vállalkozási zónákban (munkaerő-kölcsönző működő vállalkozások munkáltatókra i. nem vonatkozik) pontja 27 % Havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100 ezer F max. 3 év a foglalkoztatás első 2 évében. 19 / 27

20 A foglalkoztatás 3. évében a) b) Új munkavállaló az, Nem minősül az állományi létszám csökkentésének, ha a lét január 1-től további jogosultsági feltétel, hogy a kedve (2013. évi CC tv ) 14,5 % Kutatók foglalkoztatása Kutatóhely Kutató fejlesztő : a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról s : az Innovációs törvény szerinti kutató, fejlesztő. Havonta a bruttó munkabér, legfeljebb 500 ezer forint. 27% Az ilyen címen történő foglalkoztatás teljes időtartamára. Csak vállalkozásként működő kutatóh január 1-től adófizetési kötelezettséget eredményező a) doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozatt b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori kép 20 / 27

21 Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta, az adott hó Ha a kifizető a munkavállalót az adó-megállapítási időszak e KIVA alany kifizető (16%-al kiváltja a szocho-t is) Havonta a bruttó munkabér. 27% helyett 16%-ot fizet Pftv. (2004. évi CXXIII. törvény) módosítása A módosítás elsődleges oka a START program (START kártyák) teljes kivezetése a törvényből. A Pftv ai től hatályukat vesztik. A törvény től kiegészül egy 21 / 27

22 új 17/B -al. Pftv. 17/B január 1-jét követően és az ezt megelőző időszakra utólag kifizetett, juttatott jövedelem tekintetében amennyiben a törvényi feltételek fennállnak a 2-7/A -ban meghatározott kedvezmények érvényesíthetőek, (az átmeneti szabály szerint tehát az Art. szerinti elévülési időn belül bármikor önellenőrizhető a START kártyák alapján igénybe vett kedvezmény, ezért a 08-as bevallás START kártya blokkja is fennmarad a bevallás kitöltő rendszerben az elévülési idő végéig). A START kártyák igénylése január 1-jével megszűnt, a még érvényben levő kártya pályakezdő nem diplomás fiatalok START kártyája utáni szocho kedvezmény érvényesítésének időpontja legfeljebb december 31-e volt. Erre tekintettel évtől indokolt a Pftv. START kártyákkal összefüggő szabályainak hatályon kívül helyezése. ART. 1. Az Art a (7c) bekezdéssel egészül ki: (7c) Az állami adóhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a külföldön élő magánszemély Tbj. 39. (2) bekezdés szerinti járulékfizetési kötelezettségét, ha a magánszemély hitelt érdemlően igazolja (különösen a tartózkodást, illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal), hogy 1. huzamos ideje, életszerűen Magyarországon kívül tartózkodik, és 2. tartózkodási helyén annak jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll. 1. A munkáltatói adómegállapítás Art. 27. (4) bekezdés A munkáltatói adómegállapítást választó magánszemélyek számos esetben úgyis benyújtják az 53-as számú szja bevallásukat, hogy munkáltatói adó-megállapítást kértek. A 22 / 27

23 törvénymódosítás mely szerint a munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, az adóévet követő év március 20-áig átadott igazolások figyelembe vételével az adóévet követő év április 30-ig (május 20-a helyett) állapítja meg és erről igazolást ad. A munkáltató az adó-megállapítást az adóévet követő év május 20-ig (június 10. helyett) elektronikus úton továbbítja az állami adóhatóság részére. Ez a határidő megegyezik a 53-as szja bevallás benyújtási határidejével, így várhatóan csökkeni fog a duplán benyújtott bevallások száma. A módosított rendelkezést először a adóévre vonatkozó bevallásokra, tehát 2015-ben már alkalmazni kell. 1. Az adóbevallás Art. 31. (2) bek. kiegészül a (25a) (25c) ponttal: A gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének az e minőségében megszerzett tiszteletdíja az Szja tv. alapján nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősül, ugyanakkor az Szja tv. egyéb bevételeket is nevesít nem önálló tevékenységből származó bevételként, ezért a bevallás vonatkozó sorából nem állapítható meg, hogy az ott bevallott adóalapból mennyi a vezető tisztségviselő tiszteletdíja. Ezen információra azonban a 2011/16/EU Irányelv 8. cikkének jogharmonizációs célú hazai átvételéhez szükség van, ezért volt indokolt az adóbevallási szabályok módosítása. A hivatkozott EU irányelv jogharmonizáció célú hazai átvételének további feltétele, hogy az adóhatóság információval rendelkezzen az adatszolgáltatással érintett uniós illetőségű személyek részére életbiztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítésről, valamint az említett adózók ingatlan értékesítésből és hasznosításból származó jövedelméről. Ez a törvénymódosítás a bevallás mely havi adó és járulékbevallás adattartalmának bővítésével segíti az információ cserére vonatkozó állami adóhatósági kötelezettség teljesítését. Efo törvény 23 / 27

24 9. (2) bekezdés helyébe: Az Efo. törvény keretében történő foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve, hogy az Efo-ból származó bevétele nem haladja meg az Efo naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos minimálbér vagy ha részére alapbérként, illetve teljesítményként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének szorzatát (e szorzat a továbbiakban: mentesített keretösszeg). Az Efo tv. új 17. -al egészül ki: Ha a természetes személy számára kedvezőbb, akkor a évben efo-ból megszerzett jövedelemadó-kötelezettségének megállapítása során alkalmazhatja a fenti szabályt. KATA 1. KATA tv. 5. (1) bekezdés j) pontja helyébe: ig a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnik: - a naptári negyedév utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot. 24 / 27

25 től: 5. (1) bekezdés j) pont: az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló hónap utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot. Az elfogadott törvénymódosítás pontosítja az adóalanyiság megszűnésével kapcsolatos egyes szabályokat től a szabályozás úgy módosul, hogy a megszűnés a naptári év utolsó napján fennálló adótartozás esetén merül fel, a megszűnés időpontja pedig az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló hónap utolsó napja. A megszűnést az adóhatóság minden esetben határozatban állapítja meg, hogy az eljárás során az adózónak lehetősége legyen a mulasztások pótlására től az adóalanyiság megszűnést kiváltó okok felsorolása az új Ptk-ban foglaltak figyelembe vételével módosul, így az átalakulás mellett az egyesülés és a szétválás is megszűnési okként kerül nevesítésre (Katv. 5. (1) m) pont). 1. A Katv. 7. (1) bekezdés helyébe ig az adóalanyiság választásának bejelentésével a kisadózó vállalkozás bejelenti azon kisadózónak vagy kisadózóknak a nevét, címét és adóazonosító jelét, aki vagy akik bármilyen jogviszonyban ide értve a munkaviszonyt végzett tevékenység keretében (ideértve különösen a személyes közreműködést, a vezető tisztségviselői és megbízási jogviszony alapján végzett tevékenységet) részt vesz vagy vesznek a kisadózó vállalkozás tevékenységében. Egyéni vállalkozó kisadózó vállalkozás esetén az adóalany az egyéni vállalkozót, mint magánszemélyt jelenti be kisadózóként től: Az adóalanyiság választásának bejelentésével egyidejűleg a kisadózó vállalkozás bejelenti azon kisadózónak vagy kisadózóknak a nevét, címét, adóazonosító jelét és TAJ számát, aki vagy akik bármilyen jogviszonyban ide nem értve a munkaviszonyt végzett tevékenység keretében (ideértve különösen a személyes közreműködést, a vezető tisztségviselői és a megbízási jogviszony alapján végzett tevékenységet) részt vesz vagy vesznek a kisadózó vállalkozás tevékenységében től tehát a bejelentési szabályok úgy változnak, hogy a kisadózónak az állami adóhatósághoz be kell jelentenie a társadalombiztosítási azonosító jelét is (TAJ szám), valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a kisadózó főállású kisadózónak minősül-e. 25 / 27

26 A TAJ szám bejelentésére azért van szükség, hogy az állami adóhatóság a főállású kisadózók biztosítotti jogállásáról, valamint az ellátások alapjáról is tájékoztatni tudja az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási szerveket, az erre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség keretében. 1. Katv. 7. (3) bekezdés helyébe ig a bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy a kisadózó főállású kisadózónak minősül-e, valamint nyilatkozni lehet arról, ha a kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után magasabb összegű (havi 75 ezer Ft) tételes adó megfizetését választja től: A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy a kisadózó főállású kisadózónak minősül-e, a biztosítása a kisadózókénti bejelentéssel jön-e létre, valamint nyilatkozni lehet arról, ha a kisadózó vállalkozása a főállású kisadózó után magasabb összegű tételes adó (havi 75 ezer Ft) megfizetését választja. A magasabb összegű havi 75 ezer forint megfizetésével a társadalombiztosítási ellátás alapjaként havi forint kerül figyelembe vételre. 1. Katv. 8. (11) bekezdés helyébe ig a kisadózó vállalkozás a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz azt, ha a tárgyhónapra vonatkozóan a kisadózó után nem keletkezik tételes adó fizetési kötelezettsége, (táppénzben, gyed-ben, gyes-ben stb. részesül, egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti stb.) től: A kisadózó vállalkozás a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz azt, ha a tárgyhónapra vonatkozóan a kisadózó után nem keletkezik tételes adófizetési kötelezettség. Nem kell a bejelentést havonta megismételni (a (9) bek. d) pontja szerinti esetben), ha a Katv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. Az említett esetben az adóhatóság figyelemmel a (10) bek. rendelkezésére is a kötelezettség módosítását a rendelkezésére álló adatok alapján hivatalból végzi el től tehát adminisztráció csökkentő jelleggel kiegészül a kisadózó havi bejelentési kötelezettségére vonatkozó szabály azzal, hogy nem kell havonta megismételni a bejelentést 26 / 27

27 azokban az esetekben, amikor az egyéni vállalkozó a rá vonatkozó szabályozás alapján tevékenységét szünetelteti. (10) Nem kell megfizetni a kisadózó után a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan sem, amelyek egészében a kisadózó: - táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyed-ben, gyes-ben, gyet-ben vagy ápolási díjban részesül, - katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, - fogvatartott volt, ha ez az állapot legalább 30 napig fenn állt. A 30 nap számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az időszakot, amely alatt a kisadózó után nem keletkezik tételes adó fizetési kötelezettség. A változás bejelentés minden esetben egy adott tárgyhónapra vonatkozik, tehát ha a szünetelés alapjául szolgáló ok a következő hónapban is fennáll, a bejelentést ismét meg kell tenni, kivétel ez alól, amennyiben az egyéni vállalkozó a tevékenységét szünetelteti (vagyis szünetelés esetén a szünetelés első hónapjára és szünetelés utolsó hónapjára a változás bejelentő lapot be kell adni, csak a szünetelés köztes hónapjaira nem). Egyéb változás: 2015-től új esettel egészül ki a Katv-nek a munkaviszony létrejöttének vélelmét megdöntő körülményeket tartalmazó felsorolása. A módosítás értelmében ilyen eset az is, ha a kisadózó azért nem főállású kisadózó, mert máshol főállású munkavállaló vagy társas vállalkozó, feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás bevételének több mint felét nem attól a cégtől szerzi, ahol a kisadózó munkaviszonyban áll vagy főállású társas vállalkozó (Katv. 13. (3) bek g pont). 27 / 27

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 1. oldal 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 1. Rehabilitációs hozzájárulás A rehabilitációs hozzájárulást a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Szociális hozzájárulási adó változás Egészségügyi hozzájárulás megszűnése

Szociális hozzájárulási adó változás Egészségügyi hozzájárulás megszűnése Szociális hozzájárulási adó változás 2019. 2018.évi LII. törvény Egészségügyi hozzájárulás megszűnése 2019. január 1-jétől kibővül a szociális hozzájárulási adó kötelezettség és megszűnik az egészségügyi

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A munkahelyvédelmi akcióterv

A munkahelyvédelmi akcióterv A munkahelyvédelmi akcióterv Kapcsolattartás s a NAV-al Telefonos kapcsolattartás Tájékoztatási Call Center /TCC/ 06-40/42-42-42 Mobilhálózatokból a kék szám: 06-20/33-95-888 06-30/33-95-888 06-70/33-95-888

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv. Változások a társadalombiztosítás terén. START kártyák. 25. év alatti pályakezdő év alatti pályakezdő 1.

Munkahelyvédelmi akcióterv. Változások a társadalombiztosítás terén. START kártyák. 25. év alatti pályakezdő év alatti pályakezdő 1. Változások a társadalombiztosítás terén 2012-2013 Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti a bruttó munkabére annak a munkavállalónak, akire tekintettel a munkáltató - a 25

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége Matlné Kisari Erika A járulékfizetés feltételei Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony Járulékalapot képező jövedelem

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Kisvállalati adózó KIVA cég főkönyvi feladás

Kisvállalati adózó KIVA cég főkönyvi feladás KIVA cég főkönyvi Amennyiben a kisvállalati adózó (KIVA-s) cég, bérszámfejtését is a Novitax BÉR segítségével végzi, a program elkészíti a KIVA: SZJK és kedvezmények elnevezésű segédlistát. A segédlista

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Az elvárt béremelés kompenzációját

Az elvárt béremelés kompenzációját Az elvárt béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések a) A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatása az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén Elérthető: 2012.01.01-től

Részletesebben

Az EVA, a KATA, a KIVA és az iparűzési adó évi évközi és évi változásai. Készítette: Ferenczi Szilvia

Az EVA, a KATA, a KIVA és az iparűzési adó évi évközi és évi változásai. Készítette: Ferenczi Szilvia Az EVA, a KATA, a KIVA és az iparűzési adó 2018. évi évközi és 2019. évi változásai Készítette: Ferenczi Szilvia Az egyszerűsített vállalkozói adó változásai (2018. évi évköz változások) 1. Az egyszerűsített

Részletesebben

Készítette: Nagypál Imre Pécs, november 29.

Készítette: Nagypál Imre Pécs, november 29. A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó 2014. évi változásai Készítette: Nagypál Imre Pécs, 2013. november 29. Jogszabályi hely A 2012. évi XCLVII. tv. a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Kisadózás szabályai. Előadó: Bonácz Zsolt, adószakértő, adótanácsadó

Kisadózás szabályai. Előadó: Bonácz Zsolt, adószakértő, adótanácsadó Kisadózás szabályai Előadó: Bonácz Zsolt, adószakértő, adótanácsadó 1 1 KISADÓZÁS SZABÁLYAI Jogszabályi háttér: Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

2. Az elvárt béremelés végrehajtása esetén kompenzáció vehetı igénybe, illetve végre nem hajtása esetén pedig szankciók lépnek életbe.

2. Az elvárt béremelés végrehajtása esetén kompenzáció vehetı igénybe, illetve végre nem hajtása esetén pedig szankciók lépnek életbe. Az alábbiakban az értelmezéshez szeretnénk néhány észrevételt tenni a rendelkezésünkre álló információk alapján az ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésrıl szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015. ÉVI VÁLTOZÁSOK Széll Zoltánné előadása A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A külföldi énekes, zenész, színész, bábművész,

Részletesebben

A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE

A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE ADÓTÖRVÉNYEK 2015. TB 2015. január 21. Előadó: 9 00-10 30 Széll Zoltánné szakmai főtanácsadó, NAV A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE Nem terjed ki a biztosítás egyebek mellett

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Széll Zoltánné előadása

Széll Zoltánné előadása Széll Zoltánné előadása Munkanélküliségi ráta* *Forrás: Magyarország 2016-2020-ra vonatkozó Konvergencia Programja. A biztosítottak körének változása Elvesztette biztosítotti pozícióját a munkaviszonyban

Részletesebben

Könyvelői Praktikum ( :34:29 IP: Copyright 2018 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva.

Könyvelői Praktikum ( :34:29 IP: Copyright 2018 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Munkabér előleg Időállapot: 2017-01-01-2017-12-31 Szerző: Varga Ferenc, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2017-01-03 14:57:11 Tartalomjegyzék: 1. A munkabérelőleg elszámolásának gyakorlata 2. Adózás 3.

Részletesebben

Adóváltozások. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Előadó: Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények. a kisvállalati adózás szakértője

Adóváltozások. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Előadó: Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények. a kisvállalati adózás szakértője Adóváltozások Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A változások Törvényjavaslat Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012.

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző Egészségügyi szolgáltatási járulék Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :08. Parlex azonosító: WSTT3BRL0001

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :08. Parlex azonosító: WSTT3BRL0001 Iromány száma: T/17776. Benyújtás dátuma: 2017-10-10 16:08 Országgyűlési képviselő Parlex azonosító: WSTT3BRL0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó:

Részletesebben

Minimálbér és garantált bérminimum

Minimálbér és garantált bérminimum Minimálbér és garantált bérminimum Magyar Közlöny 2016. évi 204. száma 430/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet Minimálbér: 138 000 Ft A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított

Részletesebben

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. Adóalany lehet: az egyéni vállalkozó, Az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Tájékoztató a közérdekű nyugdíjas szövetkezetről

Tájékoztató a közérdekű nyugdíjas szövetkezetről Tájékoztató a közérdekű nyugdíjas szövetkezetről A közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet) a munkaerő piacon még aktív idősebb korosztály számára teremti meg a lehetőségét

Részletesebben

A járulékfizetési kötelezettség alapja, a fizetendő kötelezettségek: Járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 4. k) pont 1-2. alpont]

A járulékfizetési kötelezettség alapja, a fizetendő kötelezettségek: Járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 4. k) pont 1-2. alpont] Adóbevallás 2011: így kell az adószámos magánszemélynek adózni - BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér Adóbevallás 2011: így kell az adószámos magánszemélynek adózni. Ha Ön adószámos magánszemélyként végzi munkáját,

Részletesebben

A SZJA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI Mi változik 2019-ban? Készítette: Szűcs Krisztina

A SZJA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI Mi változik 2019-ban? Készítette: Szűcs Krisztina A SZJA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI Mi változik 2019-ban? Készítette: Szűcs Krisztina Adómentes juttatások 2019- ben MEGSZŰNIK az adómentes juttatások közül: - munkáltatói lakáscélú támogatás, - mobilitási célú

Részletesebben

Szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó Kedvezmények: 2017. 01.01-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 22%. Ennek következményeként a szociális hozzájárulási adó kedvezmények is változtak. A kedvezmény összege, a típusonként meghatározott

Részletesebben

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria 2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2017. ÉVI VÁLTOZÁSAI Készítette :Szalainé Somogyi Valéria Bevételek Bármely jogcímen, bármely formában megszerzett

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2017. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 15 % Minimálbér, bruttó: 127 500 forint Garantált bérminimum,

Részletesebben

Farkasné Gondos Krisztina Barabás Miklós Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz 2018

Farkasné Gondos Krisztina Barabás Miklós Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz 2018 Farkasné Gondos Krisztina Barabás Miklós Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz 2018 Köszönet Táborossy Dr. Morvai Zsuzsannának értékes szakmai tanácsaiért és a könyv tartamával kapcsolatos nélkülözhetetlen

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok Az egyszerűsített foglalkoztatás Szerző: Dr. Fuith-Kocsis Barbara Az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaviszony egy speciális változata, amelynek legfontosabb szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a évi CXXV. törvény alapján)

I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a évi CXXV. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a 2016. évi CXXV. törvény alapján) 1. Nyilvántartási kötelezettség [Eva-tv.

Részletesebben

VÁLTOZÁS PÉLDA A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015.

VÁLTOZÁS PÉLDA A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015. ÉVI VÁLTOZÁSOK Széll Zoltánné előadása A külföldi énekes, zenész, színész, bábművész,

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2011. augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) A 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

Összegző módosító javaslat

Összegző módosító javaslat Iromány száma: T/627/11. Benyújtás dátuma: 2018-07-12 13:24 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 1DE0KYXG0005 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Hende Csaba,

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

2019. évi legfontosabb adóváltozások

2019. évi legfontosabb adóváltozások 2019. évi legfontosabb adóváltozások 1) Legfontosabb bért terhelő adó változások 2019 január 1-től: Minimálbér összege: 149.000 Ft (az eddigi 138.000 helyett) Garantált bérminimum: 195.000 Ft (az eddigi

Részletesebben

A járulékok változásai és az új szociális hozzájárulási adóról szóló évi LII. törvény

A járulékok változásai és az új szociális hozzájárulási adóról szóló évi LII. törvény A járulékok változásai és az új szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény A biztosítotti kör változása Elveszíti biztosítotti pozícióját a saját jogú nyugdíjas, ha az Mt. szerinti munkaviszonyban

Részletesebben

Alkalmi munka. Alkalmi munkavállalóként foglalkoztatható személyek száma

Alkalmi munka. Alkalmi munkavállalóként foglalkoztatható személyek száma Alkalmi munka Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony: - mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy - alkalmi munkára. A továbbiakban csak az alkalmi munkával foglalkozok. Alkalmi munka:

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait (továbbiakban: Eft.)

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok és más közterhek

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok és más közterhek Széll Zoltánné, Matlné Kisari Erika A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok és más közterhek Impresszum Szerzők: Széli Zoltánné Matiné Kisari Erika ISBN: 978-963-9427-96-9 Kiadó: KOMPKONZULT Számítástechnikai

Részletesebben

Módosítópont sorszáma: 3. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. (7) bekezdés és új (8) bekezdés Módosítás jellege: módosítás

Módosítópont sorszáma: 3. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. (7) bekezdés és új (8) bekezdés Módosítás jellege: módosítás Iromány száma: T/627/7. Benyújtás dátuma: 2018-07-03 22:47 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Parlex azonosító: 1256NU480001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Bánki Erik, Elnök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához december

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához december TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához 2017. december 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

Szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó Kedvezmények: 2017. 01.01-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 22%. Ennek következményeként a szociális hozzájárulási adó kedvezmények is változtak. A kedvezmény összege, a típusonként meghatározott

Részletesebben

Mérlegképes Továbbképzés

Mérlegképes Továbbképzés Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Mérlegképes Továbbképzés Kisadózó vállalkozások tételes adója KATA 2013. július 1- jei állapot 1 Kisadózó vállalkozások tételes adója: KATA 2012. évi CXLVII. törvény A törvény

Részletesebben

Iromány száma: T/627/12. Benyújtás dátuma: :24. Parlex azonosító: DD0QCIIS0005

Iromány száma: T/627/12. Benyújtás dátuma: :24. Parlex azonosító: DD0QCIIS0005 Iromány száma: T/627/12. Benyújtás dátuma: 2018-07-12 13:24 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: DD0QCIIS0005 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Hende Csaba,

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ÚJ SZABÁLYOK SZERINT

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ÚJ SZABÁLYOK SZERINT ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ÚJ SZABÁLYOK SZERINT Budapest, 2019 Szerzők: Matlné Kisari Erika Széll Zoltánné Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-562-0 ISSN 2416-2310

Részletesebben

2012 Adócsomag bemutatása. 2011.december 8. 1

2012 Adócsomag bemutatása. 2011.december 8. 1 2012 Adócsomag bemutatása 2011.december 8. 1 Érintett adónemek TB Szociális hozzájárulási adó START programok EHO EKHO REGA Szakképzési hozzájárulás Rehab Cégautó adó Baleseti adó Kulturális adó Illeték

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CCXXIV. törvény - egyes törvényeknek a gyermekgondoz 2. oldal (6) Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermekeik jogán

Magyar joganyagok évi CCXXIV. törvény - egyes törvényeknek a gyermekgondoz 2. oldal (6) Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermekeik jogán Magyar joganyagok - 2013. évi CCXXIV. törvény - egyes törvényeknek a gyermekgondoz 1. oldal 2013. évi CCXXIV. törvény egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben