HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE"

Átírás

1 HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE Készült: Módosítva: Felülvizsgálva és módosítva: Felülvizsgálva és módosítva: Felülvizsgálva és módosítva:

2 1. A tantárgyi rendszer és a heti óraszámok. A nem kötelező órák és a tanórán kívüli foglalkozások A tartalmi szabályozás dokumentumai a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény Magyar Közlöny 2011/162. szám december 29., a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Kormányrendelet; illetve annak Melléklete, különös tekintettel a III. részre (Glosszárium) Magyar Közlöny 2012/66. szám június 4., a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet Magyar Közlöny 2012/115. szám augusztus /2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (A kerettantervek képezik a mellékleteket!) 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet mellékletei 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (irányelv) 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánításról, tankönyvtámogatásról, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről (TKr.) 73/2013. Korm. rendelet az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A 73/2013 (III.8.) Kormányrendelet módosította az új nemzeti alaptanterv és az új kerettantervek alapján megírt helyi tantervek bevezetésében érintett évfolyamok meghatározását, a 110/2012 Korm. rendelet 10. (1) bekezdését: A hatályos szöveg: Ez a rendelet szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2013/2014. tanévben a) az iskolák kezdő évfolyamán, b) továbbá az iskolák ötödik, - a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumok kivételével a kilencedik, c) hat évfolyamos gimnázium esetében a hetedik évfolyamán is, d) a Hídprogram keretében szervezett kezdő évfolyamon, majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kell alkalmazni. 1

3 Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon (Bevezetésre kerül a 2013/2014-es tanévben az első évfolyamon, a következő években felmenő rendszerben a többi évfolyamokon) Óraterv a kerettantervekhez 1 4. évfolyam Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom Választható: Idegen nyelvek/angol 2 Választható: Matematika Erkölcstan/hit- és erkölcstan Roma/cigány népismeret Környezetismeret Ének-zene (B változat) Vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés és sport Informatika (választható) 1 Szabadon tervezhető órakeret A nemzetiségi iskolai nevelésoktatás többlet tanórai foglalkozásainak száma* Rendelkezésre álló órakeret Felhasznált órakeret * A évi CXC. törvény 6. számú melléklete alapján 2

4 Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5 8. évfolyamon (Bevezetésre kerül a 2013/2014-es tanévben az ötödik évfolyamon, a következő években felmenő rendszerben a többi évfolyamokon) Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom (A) Választható: 1 0,5 Idegen nyelvek/angol Matematika Választható: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Választható: 0,5 0,5 0,5 0,5 Erkölcstan/hit- és erkölcstan Roma/cigány népismeret Természetismeret 2 2 Választható: 1 Biológia-egészségtan (A vált.) 2 1 Fizika (B változat) 2 1 Kémia (B változat) 1 2 Földrajz 1 2 Választható: 0,5 Ének-zene (A változat) Vizuális kultúra Választható: 0,5 0,5 0,5 1 Dráma és tánc 1 Informatika Választható: 1 Technika és életvitel Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret A nemzetiségi iskolai nevelésoktatás többlet tanórai foglalkozásainak száma* Rendelkezésre álló órakeret Felhasznált órakeret * A évi CXC. törvény 6. számú melléklete alapján 3

5 Az 1-4. évfolyam jelenlegi tantárgyi rendszere és az óraszámok (kimenő rendszerben a 2014/2015-ös tanévtől Tantárgy/évfolyam 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom VÁLASZTHATÓ Idegen nyelv (német) VÁLASZTHATÓ Matematika VÁLASZTHATÓ 8,5 8,5 8,0 0,5 4,0 4,0 3,5 0,5 Informatika 1,0 Környezetismeret 1,0 1,0 1,5 2,0 Ének-zene 1,0 1,0 1,5 1,0 Rajz és vizuális kultúra 1,5 1,5 1,5 1,5 Technika és életvitel 1,0 1,0 1,0 1,0 Testnevelés és sport* 3,0 3,0 3,0 3,0 Összesen: 20,0 20,0 22,0 24,5 Tanulók terhelésének felső határa ,5 NAT: 243/2003. (XII. 17.) 7.(1) kötelezőnél 1-4. évf. max. 2-vel, 5-6. évf. max. 3-mal, 7-8. évf. max. 4-gyel több Választható órák 1,0 2,0 KÖTELEZŐ ÓRA: 20,0 20,0 20,0 22,5 Tanulócsoportra összesen kiosztott óraszám: Felhasználható heti összes órakeret. Tanórán kívülire marad *: A 2014/15 tanévben a mindennapos testnevelés bevezetése miatt a 3. évfolyam óraszáma meghaladja a megengedett maximumot. 7,0 1,0 3,0 3,0 1,0 4

6 A NAT műveltségterületeinek és a kompetencia alapú oktatás elemeinek megjelenése a tantárgyak rendszerében A NAT műveltségi területei Magyar nyelv és irodalom Szövegértés szövegalkotás kompetencia alapú oktatás Ember és társadalom Művészetek: (Dráma és tánc) Informatika (Könyvtári informatika) Matematika Informatika Élő idegen nyelv Ember a természetben Ember és társadalom Művészetek Ember és társadalom Művészetek Életvitel és gyakorlati ismeretek Ember és társadalom Ember a természetben Testnevelés és sport Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Matematika Informatika Idegen nyelv Környezetismeret Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés és sport 5

7 Az 5-8. évfolyam jelenlegi tantárgyi rendszere és az óraszámok(kimenő rendszerben a 2014/15-ös tanévtől Tantárgy/évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom + Tánc és dráma modul (5-6. évfolyam) VÁLASZTHATÓ 4,0 (2,0) 4,0 (1,0) 3,5 0,5 3,5 0,5 Történelem és állampolgári ismeretek + Hon- és népismeret (5-6. évf.), Ember és társ.ism., etika modul (7-8. évf.) 2,0 (1,0) 2,0 (1,0) 2,5 2,5 Idegen nyelv (német) 3,0 3,0 3,0 3,0 Matematika VÁLASZTHATÓ Informatika VÁLASZTHATÓ 4,0 3,0 0,5 0,5 (0,25) 0,5 Természetismeret +Egészségtan modul 6.évf. 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 (0,25) 1,0 1,0 Fizika 1,5 1,5 Biológia + Egészségtan modul 8. évf. 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1,0 1,5 1,5 Ének-zene 1,0 1,0 1,0 1,0 Rajz + Mozgóképkultúra és médiaismeret modul 1,5 1,5 1,0 1, évf. VÁLASZTHATÓ 0,5 Technika és életvitel 1,0 1,0 1,0 0,5 Testnevelés és sport 2,5 2,5 2,5 2,5 Osztályfőnöki VÁLASZTHATÓ 1,0 (1,0) 0,5 (0,5) 0,5 (0,5) 0,5 0,5 3,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 Nem szakrendszerű oktatás: Képességfejlesztés óra VÁLASZTHATÓ 2,0 (2,0) 2,0 (2,0) Összesen: 25 25,5 28,5 28,0 Tanulók terhelésének felső határa NAT: 25,5 25, /2003. (XII. 17.) 7.(1) kötelezőnél 1-4. évf. max. 2-vel, 5-6. évf. max. 3-mal, 7-8. évf. max. 4-gyel több Választható órák 2,5 3,0 3,5 3,0 KÖTELEZŐ ÓRA: 22,5 22,5 25,0 25,0 Tanulócsoportra összesen kiosztott óraszám: Felhasználható heti összes órakeret. Tanórán kívülire marad 6

8 NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSBA MINIMUM 25%. 6,25 óra 5,25 óra *: A 2014/15 tanévben a mindennapos testnevelés bevezetése miatt a 7. évfolyam óraszáma meghaladja a megengedett maximumot. A NAT műveltségterületeinek és a kompetencia alapú oktatás elemeinek megjelenése az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszerében A NAT műveltségi területei Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom (dráma) Szövegértés szövegalkotás kompetencia fejlesztése a 6. évfolyamon Élő idegen nyelv Matematika Matematika- logika kompetencia fejlesztése az 5. és a 7. évfolyamon Ember és társadalom Ember a természetben Földünk környezetünk Művészetek Informatika Életvitel és gyakorlati ismeretek Testnevelés és sport Életpálya kompetencia (8. évfolyam) Idegen nyelv Matematika Történelem és állampolgári ismeretek (hon és népismeret) Ember és társadalomismeret, etika Természetismeret Fizika Biológia és egészségtan Kémia Egészségtan Földrajz Magyar nyelv és irodalom (dráma) Ének-zene (tánc) Rajz és vizuális kultúra Mozgóképkultúra és médiaismeret Testnevelés és sport (tánc) Informatika Technika és életvitel Testnevelés és sport (tánc) 7

9 A 2009/2010-es tanévtől a TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program keretében intézményünkben bevezetésre kerül a kompetencia alapú oktatás az alábbi évfolyamokon: ESZKÖZÖK Kompetencia alapú programcsomagok bevezetése Projektoktatás Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Három hetet meghaladó projekt ÉVFOLYAMOK Tanévenként változó évfolyamok bevonásával Témahét Moduláris oktatási programok A kompetencia alapú oktatás implementációja Tevékenységek Kompetenciaterület Tantárgy Évfolyam Teljes tanórai lefedettséget biztosító programcsomagok Szövegértés-szövegalkotás A Magyar nyelv és irodalom 4. és 6. Matematika-logika A Matematika 5. és 7. Választott Életpálya-építés Testnevelés 8. kompetenciaterület Műveltségterület Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv 6. tantárgyi bontás nélküli oktatása és irodalom Moduláris oktatás Digitális kompetencia Informatika 7. Jó gyakorlat átvételének alkalmazása Digitális kompetencia Matematika; Magyar nyelv és irodalom

10 Nem kötelező órák és tanórán kívüli foglalkozások Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli foglalkozások. Kötött tanórán kívüli foglalkozások: A TÁMOP PÁLYÁZAT KERETÉBEN BEVEZETÉSRE KERÜLŐ ÚJ TANULÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK KERETÉBEN: I. Három hetet meghaladó projekt: Tanévenként változó tartalommal II. Témahét: Tanévenként változó tartalommal III. Erdei iskolai program: Mozogj a Mecsekben! /ERDEI ISKOLAI MODUL 1-2 OSZTÁLY/ CÉL: 1) A természettel kapcsolatos ismeretek gyakorlati alkalmazása 2) A környezet tiszteletének, védelmének gyakorlása 3) A játékokon, kalandokon, az átélt élményeken, és a táj szépségén keresztül a természethez való érzelmi kötődés erősítése. 4) Az erdő élővilágának, életközösségeinek megismerése. 5) Motoros képességek, azaz a koordinációs és kondicionális képességek fejlesztése 6) Közösségfejlesztés, együttműködési készség fejlesztése 7) A feladatok egy része a képzelőerőt, kreativitást, a beleélő képességet fejleszti. 8) Javul az egészséges versenyszellem, reálisabbá válik a gyerekek önértékelése és társaik értékelése. 9) Fejlődik ügyességük, a mozgás élvezete. Igazi kalandos játék közben fejlődik problémamegoldó képességük, kreativitásuk, ügyességük, tájékozódó képességük. Megismernek a természetben új, érdekes dolgokat illetve megismerik a természetben végezhető sportolás élményét, változatos feladatokkal és gyönyörű helyszínekkel gazdagítva azt. Érintett tantárgyak: rajz, természetismeret, testnevelés, ének, technika Orfűi barangolás /Erdei iskolai program 3-4. osztályos tanulók részére/ 9-10 éves korú gyerekekkel - életkori sajátosságaikat figyelembe véve - a természetet közvetlen tapasztalás útján ismertetjük meg. Vizsgálat, túrázás, irányított megfigyelés, spontán megfigyelés során szerzett ismereteiket tudatosítjuk, gyakoroltatjuk, ezáltal formálódik a természet közeli, természetvédő magatartásuk. Nem tankönyvi képek alapján kell megismerniük hazájukat, a környezetükben megtalálható növény- és állatvilágot, hanem öntevékeny felfedezésre alkalmas tanulói helyzetekben, amikor szinte észre sem veszik, hogy milyen sokat tanultak. Érintett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, környezetismert, rajz, ének, matematika Egészségnevelési alapfeladatok: - Mozgás - testedzés - sport. - Közösségnevelés - Személyiségfejlesztés 9

11 A Tenkes kapitányai /Erdei iskolai program 5-8 évfolyamosok részére/ éves korú gyerekekkel életkori sajátosságaikat figyelembe véve a természetet közvetlen tapasztalás útján ismertetjük meg. Vizsgálat, túrázás, irányított megfigyelés, spontán megfigyelés során szerzett ismereteiket tudatosítjuk, gyakoroltatjuk, ezáltal formálódik a természet közeli, természetvédő magatartásuk. Nem tankönyvi képek alapján kell megismerniük hazájukat, a környezetükben megtalálható növény- és állatvilágot, hanem öntevékeny felfedezésre alkalmas tanulói helyzetekben, amikor szinte észre sem veszik, hogy milyen sokat tanultak. Érintett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, írásbeli kifejezés, környezetismeret, rajz, történelem, ének, matematika, fizika és kémia PROJEKTNAPOK: (A jeles napok megünneplése projekt keretében, mint például: Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Víz Napja, Költészet Napja, Európa nap, Magyar nap, Roma nap, illetve aktuálisan felvetődött problémakör feldolgozása) NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOK ISKOLAI SPORTKÖR (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz, atlétika) A kötetlen tanórán kívüli foglalkozások formáiról a tantestület dönt: - a tanulói, szülői igények ismeretében, - a rendelkezésre álló szakemberek körét számba véve, - az anyagi lehetőségek figyelembevételével, - a tanulói leterheltséget mérlegelve. A következő foglalkozásokat (órákat) tudjuk szervezni, ajánlani a tanulóknak: 1-4. évfolyamon: - kézműves foglalkozás (roma/cigány kisebbségi oktatáshoz kapcsolódik) - tánc, (néptánc, roma/cigány kisebbségi oktatáshoz kapcsolódik) - idegen nyelvi (angol) szakkör, - könyvtári foglalkozás, - fejlesztő-, felzárkóztató foglalkozások akár egyénileg is a napközis foglalkozás ideje alatt évfolyamon: - tánc (néptánc, roma/cigány kisebbségi oktatáshoz kapcsolódik) - lovaglás, lovaskultúra (roma/cigány nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódik) - technika szakkör, - könyvtári foglalkozás - középiskolába készülők felkészítő tehetséggondozása, - fejlesztő-, felzárkóztató foglalkozások akár egyénileg is a napközis foglalkozás ideje alatt. 10

12 Ezeket az órákat felajánljuk, ebből választhatnak a tanulók. A megfelelő létszám esetén indul a foglalkozás. A rendelet alapján 1-6. osztályig heti 2 órát, 7-8. osztályig heti 1 órát választhatnak. A 17/2013.(III.1.) EMMI rendelet 8..(5.) bekezdés d. pontjában előírt heti két tanórának megfelelő időkeretben tanulóink számára roma/cigány kulturális tevékenységet biztosítunk, ennek színterei az alsós és a felsős tánccsoportok, a kézműves foglalkozások, a lovas kultúra szakkör, a napközi otthonban tartott kulturális foglalkozások. A fentieken kívül, iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja: - természetjárás, gyalog- és biciklitúrák, - tanulmányi versenyek (iskolai, kistérségi, megyei), - kulturális versenyek (iskolai, kistérségi, megyei), - házi bajnokságok különböző sportágakban, - karácsonyi, húsvéti vásár, farsang, - gyermeknap a szülői szervezettel közösen. Jeles napok: - Föld Napja, - Madarak és Fák Napja, - Víz Napja, - Költészet Napja, - Európa nap, - Roma nap. Tanulmányi kirándulások: - iskolai szinten (például erdei iskola, országjárás), - osztály szinten. 2. Kiemelt fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák Kulcskompetenciák fejlesztése Oktató munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy tanítványaink megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Fejlesztendő kulcskompetenciák: - Anyanyelvi kompetencia - Idegen nyelvi kompetencia, - Matematikai kompetencia, - Természettudományos kompetencia, - Digitális kompetencia, - A hatékony, önálló tanulás, - Szociális és állampolgári kompetencia, - Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, - Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, kulturális kompetencia 11

13 Kiemelt fejlesztési feladatok - Énkép, önismeret, - Hon- és népismeret, - Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra, - Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, - Gazdasági nevelés, - Környezettudatosságra nevelés, - A tanulás tanítása, - Testi és lelki egészség, - Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Alsó tagozat - Bevezető szakasz 1-2. évfolyam 3. Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai A bevezető szakasz két évben történő meghatározása az óvodából az iskolába való sikeres átmenet előfeltétele: az első két évet az óvodára jellemző időigényesebb tevékenység- és tanulásszervezési formák felé orientálja. A teljesítménymotiváció és a képességek fejlesztésének területén a szabályozás nagy teret enged az egyéni érdeklődésnek, és lehetővé teszi az ebben az életkorban különösen jelentős egyéni különbségek kezelését. A szakasz végén még nincs szükség az iskolai teljesítmények követelményként történő meghatározására, minősítő jellegű értékelésére. A nevelőtestület döntése értelmében iskolánkban az első két évfolyam kiemelt feladata lesz az írás-olvasás-számolás alapjainak biztos elsajátítása, legalább olyan szinten, hogy a harmadik évfolyamban belépő informatika oktatása ne okozzon nehézségeket. Az első évfolyamtól kezdődően nyelvi előkészítő órákat építünk a tanrendbe, ez szerves folytatása az óvodában elkezdett játékos nyelvtanulásnak, és előkészítése a 4. évfolyamban belépő idegen nyelv oktatásának. (Tehetséges tanulóink délutáni nyelvi szakkörön fejleszthetik tudásukat.) Feladatok: - A kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása és továbbfejlesztése. - A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megteremtése. - A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése, játék- és mozgásigényének kielégítése. - Az egészséges élet értékének felismertetése és tudatosítása a tanulókban. - Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. - Társas kapcsolatok kialakítása és a hozzá szükséges beállítódások és képességek gyakoroltatása, közös tevékenységekből fakadó élmények megerősítése. - A tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése. - Az idegen nyelvek tanulása iránti igény felkeltése. Alsó tagozat - Kezdő szakasz 3-4. évfolyam 12

14 Ebben a szakaszban erőteljesebbé válnak a negyedik évfolyam végére már meghatározóak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a tanulásszervezés a teljesítményekre összpontosít. Iskolánkban a 2013/2014-es tanévtől kezdődően bevezettük az informatika oktatását a 4. évfolyamon. Erre a rendelkezésünkre álló órakeret 10%-ából használunk fel időkeretet. Az informatikaoktatás szervesen kapcsolódik intézményünk egyik erősségéhez, a több éve tartó, sikeres, széles körben ismert tanulói laptop programhoz. Feladatok: - A megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság megőrzése és továbbfejlesztése. - Az önálló tanuláshoz szükséges motívumok kialakítása és megerősítése. - A mindennapi életvitellel összefüggő gyakorlati ismeretek nyújtása. - Elemi ismeretek közvetítése a természetről, a társadalomról, a művészetekről, az emberiség és a haza történelméről. - A szóbeli és az írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése, gyakoroltatása. - Önismeret fejlesztése. - Koncentrációs képességek fejlesztése, amely a tanuláshoz való viszonyban, a közös játékokban és feladatokban jelenik meg. - Az egészséges életmód megismertetése, a mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és megerősítése. Felső tagozat (5-8. évfolyam) Az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek megalapozása. Ebben a szakaszban történik az iskolai tudás erőteljes tagolódása, amely megköveteli az ilyen típusú tanuláshoz szükséges és ehhez rendeződő képességek, kompetenciák célzott megalapozását. A felsőbb évfolyamok (7-8. osztály) alapvető feladata a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságának, variabilitásának növelése Feladatok: - Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása. - A problémamegoldó gondolkodás és a döntésképesség megalapozása. - Az értelmes tanulás feltételeinek megteremtése, az érzékelés útján szerzett tapasztalatok gyűjtésével, rendszerezésével és sokoldalú értelmezésével. - A tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése. - A kreativitás fejlesztése. - A tudományos ismeretek megértéséhez és elsajátításához szükséges szemléletek és alapfogalmak megismertetése. - Az idegen nyelvtudás mindennapi életben történő felhasználási lehetőségeinek megismertetése. - Az európai és a nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása. - Más népek és kultúrák megismeréséhéhez szükséges igény felkeltése. - A rendszeres testmozgás és a sport iránti igény megerősítése és kielégítése. 13

15 - Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív magatartásformák és szokások megerősítése. - Az önértékelés képességének kialakítása és fejlesztése. A megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének tudatosítása. - Az általános műveltség megalapozásához szükséges ismeretek átadása. - Az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeinek megismertetése. - A megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre. - A kulcsfogalmak tartalmának folyamatos gazdagítása és mélyítése. - Az elvont fogalmi és elemző gondolkodás megalapozása. - Az önálló, felnőtt élettel kapcsolatos helyes döntések megalapozása, felkészítés a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra. - A szociális képességek fejlesztése, az érzelmi intelligencia mélyítése és gazdagítása. - Az emberi cselekedetek és konfliktusok értelmezése; okaik, következményeik és az emberi értékekkel való összevetésük szempontjából. - Az emberiség előtt álló globális problémák megismertetése. - A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása. - Az idegen nyelvű kommunikáció fejlesztése. - A szűkebb és tágabb környezet természeti értékeinek, történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, megóvására történő ösztönzés és nevelés. - Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése. - Életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtése az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 4. A tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei Az iskolában használt tankönyvek kiválasztása a köznevelési törvény értelmében a nevelőtestületek feladata. Mindemellett a tankönyvek kiválasztásában a pedagógus szabadsága érvényesül azzal a megkötéssel, hogy a tankönyv kiválasztása során figyelemmel kell lennie arra, hogy a felmenő rendszerű egymásra épülés biztosított legyen. Tartalmi és minőségi kritériumok között meghatározó szempontok: - a tudományosság, szakmai hitelesség, - az életkori sajátosságoknak való megfelelés, - a felmenő rendszerű egymásra épülés biztosítása, - kooperatív tanulásszervezést tegyen lehetővé - képességfejlesztés támogatása, - önálló tanulásra ösztönzés, - jó áttekinthetőség (megfelelő betűtípus és betűméret), - megfelelő mennyiségű és minőségű képanyag, - figyelemfelhívó, esztétikus kivitel, - környezetbarát alapanyag, - tartósság, - reális, megfizethető ár. - megfeleljen a kompetenciafejlesztés kritériumainak az NFÜ közlemény alapján - problémaközpontúság legyen jellemző, a tanulói felfedezést biztosító feladatok - differenciált fejlesztési lehetőséget biztosítson 14

16 - ismeretekbe ágyazott képességfejlesztést tegyen lehetővé - feleljen meg az intézmény fejlesztési céljainak A jó kiválasztás biztosítása érdekében elősegítjük a különböző kiadók tankönyveinek megismerését kiállítások, a témához kapcsolódó előadások látogatásával. A tankönyvrendelést a tankönyvfelelős végzi az osztályfőnökök és a szaktanárok segítségével. Mivel a kompetencia alapú oktatáshoz gyártott speciális tankönyvek, munkatankönyvek nagyon drágák (a szülők anyagi lehetőségei viszont igen korlátozottak), biztosítjuk az intézményben a fénymásolásra, sokszorosításra a lehetőséget. 5. A tanulói jogviszony Tanulói jogviszony a Köznevelési Törvény 50. -a szerint felvétel, vagy átvétel útján keletkezik. Beiskolázás A Szentlőrinci Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola Tagintézménye beiskolázási körzete Királyegyháza, Sumony és Gyöngyfa települések. Speciális esetekben más községekből is veszünk fel tanulókat, illetve a Szentlőrinci Általános Iskola más tagintézményeiből és intézményegységeiből is van lehetőség tanulók fogadására a köznevelési törvényben szabályozottak alapján a maximált létszámhatárig. Amennyiben a jelentkező körzeten kívüli gyermekek száma meghaladja a felvehető létszámot, az iskolának sorsolást kell szerveznie. A sorsolásra a felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan hátrányos, vagy sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete ezt indokolja. Az első évfolyamba lépés Feltételeit a köznevelésről szóló törvény szabályozza. E szerint a beiratkozáshoz szükséges együttes feltétel: - szülői kérelem, - megfelelő életkor, - óvodai (szükséges esetben pszichológusi bizottsági) szakvélemény. Az első évfolyamra történő beiratkozáson be kell mutatni: - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, - a szülő személyi igazolványát, - a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt, - a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta), - szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. A Királyegyházai Óvodával az iskola kapcsolata folyamatos és rendszeres. Évente két alkalommal kerül sor a nagycsoport iskolalátogatása, valamint a leendő tanító óvodalátogatása, és elsős és nagycsoportos közös szülői értekezlet tartására. 15

17 A 2-8. évfolyamra történő felvétel A 2-8. osztályba történő beiratkozáshoz szükséges iratok: - születési anyakönyvi kivonat, - a szülő személyi igazolványa, - az elvégzett osztályokat tanúsító bizonyítvány, - az előző iskola által kiadott átjelentkezési lap. Második évfolyamtól az iskola szükség szerint fogadja a körzetbe költöző diákokat. Különleges esetekben ideiglenes tartózkodás, átmeneti elhelyezés is van lehetőség a tanulók fogadására a tartózkodás jellegének igazolása esetén. Az iskola beiskolázási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével, a tagintézmény vezetője az érintett osztályfőnök és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető véleményének kikérése mellett dönt. Magasabb évfolyamra lépés feltételei Az intézmény tanulója magasabb évfolyamba akkor léphet, ha teljesítette a tantárgyi tantervekben előírt továbbhaladási követelményeket. Sajátos nevelési igényű tanulóink esetében az Irányelvekben leírt követelmények teljesítése a mérvadó. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Az első évfolyamon Szöveges értékelést alkalmazva, évfolyamvesztés nélkül haladnak tovább a tanulók. Ha az iskolában a gyermeknek nehézségei támadnak a tanulási követelmények teljesítésében, akkor a szülő az alábbiak közül választhat: - Kéri az igazgatót, hogy mentesítse gyermekét az értékelés alól, és előkészítő évfolyamként végigjárja az első évfolyamot, majd szeptemberben újra kezdi tanulmányait az általános iskolában (ez nem számít bukásnak). - Kéri, hogy egyéni fejlesztési terv alapján évfolyamismétlés nélkül folytathassa tovább tanulmányait, és behozza lemaradását. - Kéri, hogy gyermeke évfolyamot ismételhessen. Egyéni továbbhaladás, egyéni fejlesztési terv: A szülő kérésére az előkészítő év átváltoztatható egyéni továbbhaladásra. A szakértői vélemény alapján az igazgató az első félévet követő hónap utolsó tanítási napjáig engedélyezheti a tanuló részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni továbbhaladást. Egyéni továbbhaladás esetén a szakértői vélemény alapján az engedélyben meg kell határozni, hogy melyik tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérnie a többieket. Ha a tanulónak egyéni továbbhaladást engedélyeztek, a pedagógus jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján egyéni fejlesztési tervet készít. Az egyéni fejlesztési tervben kell meghatározni, hogy a tanulónak az egyes évfolyamok végére milyen követelményeket kell teljesítenie, továbbá, hogy melyik évfolyam végére kell utolérnie a többi tanulót. Az egyéni továbbhaladás valamennyi vagy egyes tantárgyakból különböző évfolyamokig, de legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat. 16

18 Egyéni továbbhaladás esetén, amennyiben a tanuló a negyedik évfolyam végéig nem teljesíti a helyi tantervben meghatározott tanulmányi követelményeket, a negyedik évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. Második évfolyamtól Valamennyi tantárgyból év végi osztályzatot és bizonyítványt kapnak tanulóink. Az év végi értékelésben a tanév során szerzett folyamatos értékelések alapján kialakított tanári vélekedés a döntő. A tanítói, tanári döntést az osztályozó értekezlet véleményezi. A szülő kérésére a negyedik évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. Magasabb évfolyamba lépés feltételei: - Felsőbb osztályba az a tanuló bocsátható, aki valamennyi tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kapott. Az a tanuló, aki 1 vagy 2 tárgyból elégtelen osztályzatot szerzett, felsőbb osztályba csak sikeres javítóvizsga után léphet. A három tárgyból történő eredménytelen tantárgyi teljesítés pótvizsgájáról az osztályfőnök javaslata alapján, a tantestület dönt. A javítóvizsga időpontja a tanévkezdést megelőző hét. A felkészülésről részben a tanuló szülei, részben az iskola pedagógusai kötelesek gondoskodni. A magasabb évfolyamba lépéshez, a tanév végi osztályzat, eredmény megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: - az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, - az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, - egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, - magántanuló volt. Osztályozó vizsgát a tanév végén, vagy a következő tanév megkezdése előtt előzetes kiértesítés alapján lehet tenni. A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai a következők: évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, - 4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, angol nyelv, évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, természetismeret, angol nyelv, évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, angol nyelv. Aki a továbblépés szempontjából figyelembe vehető kettőnél több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. A szülő és tanuló együttes kérelmére az igazgató az osztályban tanító pedagógusok véleménye alapján a tanulmányok során legfeljebb egy ízben engedélyezheti az évfolyam megismétlését, ha a tanuló egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. 17

19 Átjárhatóság Más iskolából érkezés esetén bizonyítványa alapján soroljuk a tanulót a megfelelő évfolyamba. Ha a tantárgyakban eltérés van, akkor az évfolyamon alkalmazott témazárókkal fel kell zárkóztatni, féléves tantárgy esetén pedig igazgatói engedéllyel osztályozó vizsga letételével a kerettanterven túli (helyi tantervi) követelményeket folyamatosan (tanév végéig) pótolni kell. Ha a tanuló addig külföldön járt iskolába, egyéni elbírálással osztályozó vizsgát tehet az igazgató döntése alapján. Továbbá, ha másik iskolából iratkozik át a tanuló és nem azt az idegen nyelvet tanulta, amit iskolánkban oktatnak, biztosítani kell a tanuló számára, hogy az alsóbb évfolyamok idegen nyelvi óráinak munkájába bekapcsolódhasson, valamint a szülő írásos kérésére a gyermek részére felzárkóztató foglalkozás szervezhető. A tanulói jogviszony megszűnése (Köznevelési Törvény 53..) A tanulói jogviszony megszűnik az általános iskolai tanulmányok befejezésekor, illetve, ha tanuló az iskolai tanulmányok befejezése előtt átiratkozik más iskolába. A tanulói jogviszony a tanév végén megszűnik annál a tanulónál is, aki még nem fejezte be az általános iskolai tanulmányait, de a tankötelezettségi korhatárt a tanév során már átlépte. Különlegesen indokolt esetben, a tanuló és a szülő együttes írásos kérelmét mérlegelve, a nevelőtestület dönthet arról is, hogy a tankötelezettségi kort betöltött diák tovább folytathatja tanulmányait a nappali tagozaton. 6. Az iskolai írásbeli, szóbeli beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formái, rendje, korlátai a tanulók értékelésében betöltött szerepe A tanév során ügyelni kell az írásbeli és a szóbeli számonkérések arányára. A tanév során minden tanuló legalább egyszer kapjon lehetőséget szóbeli beszámolóra. Azért kell minden műveltségi területen törekedni arra, hogy rendszeresen legyen szóbeli számonkérés is, mert ez egyúttal fejleszti a tanulók beszédkészségét, aktiválja a szókincsüket, s módot ad a szóbeli megnyilatkozás különböző formáinak gyakorlására. Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató/ellenőrző füzetében is feltüntetni. A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátnia. Amennyiben a tanuló tájékoztató/ellenőrző füzete hiányzik, a hiányt a naplóba dátummal ellátva be kell jegyezni. A tanulói értékelés fajtái a kompetencia alapú oktatásban: - nyomon követő értékelés (mérés): az adott osztály önmagához viszonyított teljesítményének nyomon követése, a fejlődés minőségének és ütemének regisztrálása. - diagnosztikus és formatív értékelés: az alapkészségek mélységének megismerése, a következő fejlesztési időszak feladatainak megtervezése 18

20 - szummatív értékelés: átfogó, összegző értékelés, melyet két alkalommal kell kitüntetetten és körültekintően alkalmazni: A 4. évfolyam végén: az alapismeretek és az alapkészségek elsajátítási szintjének megismerésével javaslat a tanuló továbbhaladásához. A 8. évfolyam végén: a helyi tanterv által meghatározott tananyag elsajátítási szintjének megállapítása, konzekvenciák levonása. A számonkérés gyakorisága: - heti egy vagy annál kevesebb óraszám esetén félévente legalább három, - minden más esetben havonta legalább egy alkalommal kerüljön rá sor. A számonkérés formái: A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult, de a tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. Szóbeli beszámolók: - Felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján, - Óraközi munka: folyamatos óraközi kérdésekre adott válaszok, az órai munkába való bekapcsolódás és az órai munkavégzés minőségének értékelése, - Spontán szövegalkotás, véleményalkotás - Vitakészség, vitakultúra - Az óravégi, személyre szóló értékeléskor a pedagógusok visszajelzése a tanulóknak tudásukkal, aktuális teljesítményükkel kapcsolatban, - Önálló kiselőadás: egy előre megadott téma önálló feldolgozása és előadása. Írásbeli beszámolók: Írásbeli beszámoltatás, számonkérés havonta legalább egyszer történjen. A témazáró dolgozatokat legalább egy héttel előbb be kell jelenteni, azokat a naplóban dokumentálni kell. - Év eleji (az aktuális tudásszint felmérésére) és év végi (a tanév tananyagai alapkövetelményeinek mérésére) felmérések; diagnosztikus mérések - Témazáró dolgozatok (legalább egy héttel előbb be kell jelenteni, a naplóban dokumentálni. Témakörönként 45 perc), - Írásbeli feleletek, tudáspróbák, szódolgozatok (15-20 perc), - Írásbeli fogalmazás, szövegalkotás kötött vagy kötetlen témában - Házi dolgozatok (félévente legfeljebb egyszer). Gyakorlati számonkérések: - A számonkérés ezen formája elsősorban készségtárgyak esetében alkalmazandó, önállóan végzett gyűjtőmunkák, ellenőrzésekor és értékelésekor. - Másrészt alkalmazható a projektmódszerben, témahéten, illetve a kooperatív technikák során csoportmunkák értékelésére - 19

21 Az értékelés új elemei a projektek, témahetek, modulok tanulói teljesítményének során: Projektprezentációk (kiállítások, előadások, tablók, egyéb produktumok) Digitális prezentációk Infokommunikációs eszközök segítségével benyújtott írásbeli munkák (házi dolgozat, önálló kutatás, stb) Gyűjtőmunkák eredményei Kooperatív technikával feldolgozott csoportmunka eredményei Önértékelés és csoportértékelés Megfigyelésen alapuló értékelés (például csoportmunkák, projektek folyamatában) A számonkéréseknél figyelembe kell venni a gyermekek egyéni képességeit (pl.: diszlexiás, diszgráfiás gyerekeket nem feleltetjük írásban). 1 nap 2 témazáró dolgozatnál többet nem íratunk a gyerekekkel. A témazárók objektívebb értékeléséhez használható a tanmenetjavaslatokban megadott százalékos értékelési rendszer. A témazárók érdemjegyei a félévi és év végi értékeléskor hangsúlyosabbak. A témazárók érdemjegyeit a haladási naplóban pirossal kell jelölni, ettől elkülönítve kékkel a feleletet illetve a kisebb dolgozatot, és zölddel az órai munkát, gyűjtőmunkát, szorgalmi feladatot. Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe, súlya: A félévi és tanév végi osztályzatok kialakításánál kiemelt szerepe van a témazáró dolgozatnak. A témazáró dolgozatok valamint az év eleji és év végi felmérők osztályzatánál az alábbi százalékos teljesítményeket kell figyelembe venni: 1-4. évfolyamon 5-8. évfolyamon 0-40 % Nem felelt meg 0-33 % Elégtelen (1) 41-75% Megfelelt 34-50% Elégséges (2) 51-70% Közepes (3) 76-90% Jól megfelelt % Jó (4) % Kiváló % Jeles (5) 7. Otthoni, napközis felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A házi feladatok mind a szóbeli, mind az írásbeli a tanítási órán feldolgozott ismeretek gyakorlását, elmélyítését szolgálják. A házi feladat érdemjeggyel történő minősítése nem elfogadható. De a kiemelkedő munka, pl. önálló gyűjtőmunka szaktanári dicsérettel jutalmazható. A hiányzó házi feladat pótlólagos elvégzését szükségesnek gondoljuk, többszöri hiány esetén szaktanári figyelmeztetést javaslunk. Fontosnak tartjuk, hogy a napközis és otthoni felkészülés mellett a gyerekeknek maradjon idejük életkori sajátosságuknak, gyermeki 20

22 személyiségüknek megfelelő tevékenységekre; pihenésre, regenerálódásra, mozgásra, játékra. Ennek tükrében az otthoni és napközis felkészüléshez az alábbi elveket és korlátokat alkalmazzuk: - Az osztályfőnökök és szaktanárok a házi feladatok, feladásakor figyelembe veszik a tanulók egyéni képességeit, életkori sajátosságait, aktuális állapotát és ezekből kiindulva differenciált formában adnak feladatokat az otthoni és napközis felkészüléshez. - Emellett folyamatos konzultációt folytatnak a napközis nevelővel, akik visszajelzésekkel tájékoztatják a tanítókat és a szaktanárokat a házi feladatok mennyiségével kapcsolatos tapasztalataikról. - A házi feladatok mennyiségét úgy határozzuk meg, hogy a szóbeli és írásbeli felkészülés tantárgyanként az 1-4. évfolyamon napi 20 percnél, míg az 5-8. évfolyamon napi 35 percnél többet ne vegyen igénybe. - Hétvégére és tanítási szünetekre kötelező házi feladatot lehetőleg nem adunk, csak verstanulás, szorgalmi feladat és kötelező olvasmány elolvasása várható el a tanulótól. - A nem napközis tanulóknak is biztosítjuk a házi (szorgalmi) feladatok elvégzéséhez az intézményben az internet, a számítógép használatát, az esélyegyenlőség érdekében - A gyűjtőmunkák, a projektek megvalósítása során lehetőség szerint a szülőket is bevonjuk a közös tevékenységek érdekében 8. Az értékelés módjai Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az értékelés kiterjed az iskolai élet egészére: a tanulmányi, a szabadidős, illetve a közösségi munkára. A tanulmányi munka értékelésének alapja a tantárgyanként megfogalmazott követelményrendszer. A nevelők a tanulók tanulmányi előmenetelének és teljesítményének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez. Emellett figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változtak fejlődtek-e, vagy hanyatlottak az előző értékelés óta. Az ellenőrzés és értékelés csak akkor tölti be szerepét, ha folyamatos, objektív és előre meghatározott, és az ismertetett követelményeken alapul. Formái: Személyes, szóbeli értékelés: A tanítási órákon, foglalkozásokon történik szóbeli feleletek, beszámolók, házi feladatok, gyakorlati munkák ellenőrzése alkalmával. Magában foglalja a tanári segítségnyújtást, támogatást, illetve megerősítést vagy elmarasztalást, figyelmeztetést. A havi magatartás és 21

23 szorgalom értékeléséhez is kapcsolódik személyes, szóbeli értékelés. A szülők felé szülői értekezleteken az osztályfőnök, a fogadóórákon a szaktanárok részéről, a A havi magatartás és szorgalom jegyek megadása kapcsán. Szöveges írásbeli értékelés: Az 1-8. évfolyamon az első és harmadik negyedév zárása alkalmával történik szöveges értékelés. Ez az értékelés a szülőt és a tanulót egyaránt tájékoztatja. Eszköze értékelő-értesítő lap. Ezen értékelő-értesítő lapon a tanár a megfelelő szövegrészek aláhúzásával, vagy véleménye megfogalmazásával jellemzi a tanuló tevékenységét. A negyedévi szöveges értékelés kiterjed valamennyi tantárgyra, a napközis tevékenységre, a magatartás és szorgalom értékelésére is. A félévi és év végi értékelést osztályozó értekezlet előzi meg, ahol az osztályfőnök által javasolt magatartás és szorgalom minősítések kerülnek véglegesítésre. Az első évfolyamon, valamint a második évfolyamon félévkor az évközi eredmények alapján szöveges minősítéssel kerül kifejezésre, hogy a tanuló hogyan teljesített. Második évfolyam végén, illetve a további évfolyamokon az értékelés érdemjegyekkel történik. A félévi és év végi értékelést az osztályfőnök írja be az ellenőrző könyvbe, illetve a bizonyítványba. Egyéb szöveges írásbeli értékelések: Szöveges értékelés az 1. évfolyamon: - Havonta: szöveges bejegyzés a tájékoztató füzetben, - Félévkor: fejlesztő értékelés, - Év végén: bizonyítványban fejlesztő értékelés. Szöveges értékelés a 2. évfolyamon: - Havonta: szöveges bejegyzés a tájékoztató füzetben, - Félévkor: fejlesztő értékelés. Szöveges értékelés a 3. évfolyamon: - Havonta: szöveges bejegyzés a tájékoztató füzetben. Értékelés érdemjegyekkel: A második évfolyam második félévétől érdemjeggyel történik az értékelés. Az érdemjegyek: 5 /jeles/, 4 /jó/, 3 /közepes/, 2 /elégséges/, 1 /elégtelen/. Az érdemjegyekkel való értékelés nem lehet büntető vagy fegyelmező eszköz! A házi feladat és a felszerelés hiányára illetve a tanuló magatartására nem adható tantárgyi elégtelen, kivétel az a házi dolgozat, melynek értékelését a szaktanár előre jelzi. A tanulási teljesítmények összehasonlíthatósága érdekében célszerű ugyanabból a feladattípusból valamennyi tanulót értékelni. Az érdemjegyek tartalma: 5 (jeles): Kifogástalan tárgyi tudás, szabatos megfogalmazás, képesség az önálló ismeretszerzésre, anyagfeldolgozásra, tanórai aktivitás. 4 (jó): Megfelelő tárgyi tudás, a tananyag összefüggéseinek értése, elfogadható kifejezőkészség, az önálló ismeretszerzés képessége, tanórai aktivitás. 22

24 3 (közepes): Bizonytalan tudás, egyenetlen teljesítmény és aktivitás, önállótlanság, a beszámoltatások alkalmával tanári segítség igénylése, hiányos füzetvezetés, kifogásolható külalak. Önálló tanulásra, ismeretszerzésre csak segítséggel képes, ismereteiről nem tud összefüggő szöveg formájában számot adni. 2 (elégséges): Tudása töredékes, a tananyag összefüggéseit nem képes megérteni, ismereteinek alkalmazásában önállótlan, füzetvezetése tanulását nem segíti. Számonkérések alkalmával jelentős segítséget igényel, csak kérdésekre válaszolva tud ismereteiről számot adni. 1 (elégtelen): Tudása nagyon hiányos, a továbbhaladáshoz nem elegendő. Önálló ismeretfeldolgozásra segítséggel sem képes, taneszközei hiányosak. Füzetvezetése rendezetlen, összefüggéstelen, hanyag. Tanára segítő kérdéseire sem tud válaszolni a számonkérések alkalmával, a feladatok szövegét sem érti. Tantárgyi értékelés osztályzattal: A tanuló osztályzattal történő értékelésére félév végén az ellenőrző könyvben, a tanév végén a bizonyítványban kerül sor. A tanév végi osztályzat az egész tanévben nyújtott teljesítményt minősíti. Az osztályzat az érdemjegyeken alapul, melyek közül a témazáró dolgozatok, a félévi- és év végi dolgozatok a végleges érdemjegy kialakításánál súlyozottan számítanak bele. A szaktanár minden tanév első óráján tájékoztatja a tanulókat a tantárgy követelményrendszeréről, saját értékelési rendszeréről, a hiányzások következményeiről, a mulasztások pótlási és javítási lehetőségeiről. Az osztályfőnök feladata az első szülői értekezleten a szülők tájékoztatása a szaktanár által összeállított követelményrendszerről. A tájékoztatás megtörténtét az osztályfőnök dokumentálja. Az ellenőrzés-értékelés kiterjed az elméleti tárgyak (a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv, a matematika, a történelem, a fizika, a kémia, a biológia, informatika) esetében: - a témazárókra, - a szóbeli beszámoltatásokra, - az írásbeli számonkérésekre, - a tanuló írásbeli munkáira, - a többlettevékenységekre. A készségtárgyak (rajz és vizuális kultúra, ének-zene, technika, valamint a roma/cigány népismeret esetében: - a gyakorlati munkákra, - a feladatmegoldásokra, - a témazárókra, - az önálló szóbeli megnyilatkozásokra, - a testnevelés esetében a gyakorlati feladatokra. A modulok értékelése A kerettanterv szerint a felső tagozaton úgynevezett modulok oktatására is sor kerül évfolyamon a tánc és dráma a magyar irodalom tantárgyba épül be, a hon- és népismeret a 23

25 történelem tantárgyba. A 6. és 8. évfolyamon az egészségtan a természetismeret, illetve a biológia tantárgyba, az etika a 7-8. évfolyamon a történelembe integrálódik. A 8. évfolyamon a mozgókép és médiaismeret a rajz tantárgyba integrált. A magyar nyelv és irodalom tantárgy esetében külön kerül értékelésre a magyar nyelv és a magyar irodalom. A beépülő modulok ellenőrzése, értékelése arányosan történik. Tanév közben a tanulók munkáját a tanár érdemjeggyel értékeli, félévkor és év végén is tantárgyi osztályzatot ad. A modulok értékelése beépül a tantárgyi osztályzatba. 9. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) mérése Az 5-8. évfolyamon testnevelés tantárgyat tanító pedagógus az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mérési időszakban a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) mérési módszerrel, és a hozzá kifejlesztett eszközök alkalmazásával elvégzi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérésével kapcsolatos feladatokat. A mérés eredményeit rögzíti a NETFIT informatikai rendszerbe. Tanévenként elemzik és meghatározzák az adott tanuló fizikai fittségi szintjének továbbfejlesztése szempontjából szükséges intézkedéseket. A mérések iskolai adatai alapján a testnevelés tantárgyat tanítópedagógusok tanévenként javaslatot tehetnek a nevelési program részét képező iskolai egészségfejlesztési program módosítására. A fizikai fittségi mérés eredményeit a mindenkori tanév rendéjéről szóló jogszabályban meghatározott mérési időszak utolsó napjáig az iskolának a tanuló mérési azonosítójának alkalmazásával kell feltölteni a NETFIT rendszerbe. A fizikai fittségi érés tanulót érintő eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával a NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást. A mérés célja: a tanulók egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, és a tanulók egészségi állapotának nyomon követése, a tanulók fittségi szintjének növelésén keresztül, az egészséghez szükséges fittségi állapot fejlesztése, megőrzése, javítása (fejlesztése). A mérés megszervezése: a köznevelési intézmények rendelkezésére bocsátott útmutató ( Kézikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) alkalmazásához ) alapján az éves tervben kerül rögzítésre. NETFIT tartalmi területei (három tartalmi területhez négy fittségi profil kapcsolódik: A NETFIT tartalmi területei és a kapcsolódó profilok Tartalmi területek Fittségi profilok Leírás 1.1 Testösszetétel és tápláltsági profil 1. A tanulók testösszetételére vonatkozó mérések az antropometriai paraméterek mérése és a testösszetétel becslése A NETFIT testösszetétel és tápláltsági profilja tartalmazza a testtömeg és a testmagasság értékéből számított testtömegindexet(bmi) és a testzsírszázalék 24

26 2. A tanulók vázizomzatának fittségére vonatkozó (pálya) tesztek 3. A tanulók aerob kapacitására vonatkozó (pálya)tesztek 2.1 Vázizomzat fittségi profil értéket. A NETFIT tesztek közül a vázizomzat fittségével az ütemezett hasizom teszt, a törzsemelés teszt, az ütemezett fekvőtámasz teszt, a kézi szorítóerő mérés és a helyből távolugrás teszt foglalkozik. 2.2 Hajlékonysági profil A hajlékonysági teszt megbízható eredményekkel szolgál a térdhajlító izmok nyújthatóságáról. 3.1 Aerob fittségi (állóképességi) profil Az aerob fittségi profil a 20, vagy 15 méteres állóképességi ingafutás teszt eredménye alapján becsült aerob kapacitás minősítését tartalmazza, vagyis a légzőszervrendszer és a keringési rendszer állapotának, a szervezet oxigénszállító és oxigénfelhasználási képességének mutatója. A tanulók testösszetételére és tápláltsági állapotára vonatkozó mérések típusai 1. Testtömeg mérése 2. Testmagasság mérése 3. BMI (az előző két érték alapján számítva) 4. Testzsírszázalék mérése A tanulók aerob kapacitására és vázizomzatának fittségére vonatkozó mérések, tesztek A B Mérés megnevezése Mérés célja 1. Ütemezett hasizom teszt Hasizomzat erejének és erő-állóképességének mérése. 2. Törzsemelés teszt A törzsfeszítő izmok erejének mérése. 3. Ütemezett fekvőtámasz teszt A felsőtest izomerejének és erőállóképességének mérése. 4. Kézi szorítóerő mérés Az alkar izmainak maximális erőkifejtési képességének mérése. 25

3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 1. A számonkérés formái A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult,

Részletesebben

I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök

I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök Közzétételi lista A Szentlőrinci Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola Tagintézménye a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (3) bekezdése alapján nyilvánossá teszi a törvényi előírásban

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények HELYI TANTERV Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények A különböző tantervek bevezetési ütemezése Az osítása

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A nevelők tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik,

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI

AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI Belépés az iskolába (jogviszony létesítése) A Kertvárosi Katolikus Általános Iskola városi beiskolázású. A fenntartó határozza meg a beiskolázás mértékét.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE Készült: 2009. 05. 05. Módosítva: 2013. 03.31. Módosítva és felülvizsgálva: 2014. 03. 31. Felülvizsgálva és módosítva:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től 1. számú melléklet Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től Tantervek: H2010 = a 2011-ben felülvizsgált és a NAT alapján

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Tanórai számonkérés formái: - szóbeli felelet - írásbeli számonkérés - gyakorlati számonkérés Az írásbeli beszámoltatás formái,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Közzétételi lista. német 4 fő nemzetiségi. nemzetiségi tanító főiskola tanító-magyar, német

Közzétételi lista. német 4 fő nemzetiségi. nemzetiségi tanító főiskola tanító-magyar, német Közzétételi lista A Hetvehelyi Általános Iskola a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (3) bekezdése alapján nyilvánossá teszi a törvényi előírásban meghatározott adatait: I. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: Kivonat intézményünk Pedagógia Programjából: 2.8.1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Kedves Szülők! A beiratkozás időpontja: április ig, hétfőtől szerdáig, 8-18 óráig az első emeleti könyvtárban

Kedves Szülők! A beiratkozás időpontja: április ig, hétfőtől szerdáig, 8-18 óráig az első emeleti könyvtárban Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Kedves Szülők! A beiratkozás időpontja:

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-17267/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Koszta József Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása és a maximális létszám

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

Házi feladatok, dolgozatírások szabályai

Házi feladatok, dolgozatírások szabályai Kovács Mihály Általános Iskola 5241 Abádszalók, István király út 1. Tel.: 06/59-355-319, tel.,fax: 06/59-355-367 E-mail: kmiskola@gmail.com Házi feladatok, dolgozatírások szabályai Pedagógiai program kivonat

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások 2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások Iskolánk nevelőtestülete úgy döntött, hogy a 10%-os szabad órakeretet osztálytípusoktól függően osztja fel a tantárgyak

Részletesebben

12. Vizsgaszabályzat (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga)

12. Vizsgaszabályzat (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga) 12. Vizsgaszabályzat (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga) 12.1 Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása

Részletesebben

1.1 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

1.1 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga, javítóvizsga. 2. Osztályozó vizsgát

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2018. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kőszeg: Középiskolai tanár: Általános iskolai tanár: Tanító speciális

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv

A évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv A 2017. évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv Intézményi összefoglaló Jelenlegi 11. évfolyam : 10GA, 11GA gimis része, 11KA, 11KB MATEMATIKA Gimn. Szakgimn. Összehasonlítás

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV 2016 A GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE Iskolánk küldetéséből, feladataiból eredően az oktatás minőségét, hatékonyságát, a tanulói teljesítmény növelését

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Soproni Széchenyi István Gimnázium

Soproni Széchenyi István Gimnázium Soproni Széchenyi István Gimnázium AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK ÉS EZEK ÓRASZÁMAI A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programjának 5. sz. melléklete Elfogadta a Soproni Széchenyi

Részletesebben

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2017.09.01. A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 24. pontjáénak felhatalmazása alapján a tanulmányok alatti vizsgák ideje, részei,

Részletesebben

3/h Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

3/h Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 3/h Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Vizsgák fajtái: Osztályozó vizsga Különbözeti vizsga Javító- pótvizsga Szaktantárgyi

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2018/2019-es tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 1 Az iskola neve: Kossuth Lajos Gimnázium Az iskola címe: 5350 Tiszafüred, Baross G. u. 36. Az iskola OM azonosítószáma: 036014 Tanév megnevezése: 2016/17 Személyi feltételek

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 2016/2017. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 31 fő pedagógus (végzettségük szerint) 1 matematika-testnevelés

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP /

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP / BESZÁMOLÓ A PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkavállalók neveléséhez való hozzájárulás. A társadalmi, gazdasági és technológiai változásokra való

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2019-2020 Általános iskola 2118 Dány, Szent Imre tér 1. Pesti út 5. Telefon:06-30-733-0417 igazgato.dany@gmail.com A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben