DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 20-I ÜLÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS"

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 20-I ÜLÉS 2. sz. napirendi pont A Balaton menti kistérségek (Balatonboglár, Marcali, Siófok) foglalkoztatási helyzete, az idegenforgalmi szezonra való felkészülés Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató

2 A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Balatonboglári Kirendeltségéhez tartozó kistérségek munkaerı-piaci helyzete, az idegenforgalmi szezonra való felkészülés tapasztalatai Bevezetés A balatoni fürdıélet a XIX. század második felétıl indult fejlıdésnek. Korábban a tengerpartokat és a gyógyfürdıket látogatta a nyaraló- és üdülıközönség. A fürdıtelepek létrejötte a környék gazdaságára, fejlıdésére is kihatott. Döntıen befolyásolta a jövıt, a mára már egységessé formálódó balatoni üdülıövezet sorsát. A két huszadik századi világháború visszavetette a térség fejlıdését. Az 1950-es évektıl azonban soha nem látott népszerőséget szerzett a Balaton. Sajátos tömegturizmust alakított ki. Ifjúsági és vállalati üdültetés kezdıdött. Ezer és ezer apró üdülıtelket alakítottak ki. Az óriási mértékben megnıtt forgalomra magán és települési gazdaságok épültek, kis és nagy vendéglátó cégek alakultak. A térség legnagyobb vonzereje, maga a tó azonban fél évszázad alatt belerokkant a túlterhelésbe. Az egyre aggasztóbbá váló vízminıség-romlást, egyéb környezeti károkat az utolsó pillanatban kezdték orvosolni. A tavat körbevevı területek kemizálását visszafogták, megépítették a kis-balatoni tározórendszert. Nagyrészt csatornázták a parti településeket. A vendégforgalomból óriási bevételek származnak. Ehhez képest elenyészı az az anyagi ráfordítás, ami a térség fejlesztésére jut. Évtizedek óta a tó gazdáját keresi a közvélemény és a politika, holott nincs, nem is lehet ilyen. Az adott terület közigazgatása, a települési önkormányzatok, az állandó és üdülı lakosság, a vendégek birtoka, és felelıssége a tó. A régió szellemiségének kiteljesedésével olyan változások várhatóak, amelyek lehetıvé teszik a Balaton-táj, az egységes és legnagyobb jelentıségő magyarországi üdülıövezet fejlesztését és védelmét is. A Balaton régió mindmáig nagy jelentıséggel bíró gazdasági tevékenységei közül a kirendeltségi vonzáskörzet területén valamennyi sajátos helyi gazdasági tevékenység megtalálható: balatoni halászat, hajózás, mezı-, erdı- és vadgazdálkodás, szılı- és bortermelés, kereskedelem, vendéglátás, ipari termelés. Kirendeltségünkrıl A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Balatonboglári Kirendeltsége a Balaton déli partján helyezkedik el, s illetékességi területe csaknem 40 km-re benyúlik a belsı somogyi térségbe. A 20 önkormányzat közül 4 városi rangú, a többi 16 község. A 4 város közül 3 - Balatonboglár, Balatonlelle és Fonyód - közvetlenül a Balaton-parton helyezkedik el. Pamuk település kivételével a Balaton kiemelt üdülıkörzetéhez tartozik a terület. A kirendeltségünk vonzáskörzetéhez tartozó településeken él a Somogy megyei lakónépesség 10,34%-a, fı. A munkavállalási korú népesség a kistérségekben fı. A gazdaságilag aktív népesség száma fı, akik zömében a mezıgazdaságban,

3 feldolgozóiparban, kereskedelem, vendéglátás területén, illetve az építıiparban tevékenykednek. A kirendeltséghez tartozó települések a Fonyódi és a Lengyeltóti kistérséghez tartoznak. Lengyeltóti egyike a as idıszakban kiemelten támogatandó kistérségeknek, mivel országosan a 33. leghátrányosabb helyzető kistérség, míg a Fonyódi Kistérség fejlettségét tekintve a 125. helyen van az országos ranglistán és ezen idıszak alatt átmenetileg támogatandó kistérségként szerepel. A két kistérséget összehasonlítva érdekes eltéréseket tapasztalhatunk. Ezen adatok nagy mértékben befolyásolják a foglalkoztatást, a munkaerı-piaci folyamatokat is. Forrás: KSH Adatok Lengyeltóti Fonyód Mőködı vállalkozások lakosra jutó száma 2004 Vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma A mezıgazdaságban 12,5 8,2 foglalkoztatottak aránya (%) A szolgáltatásban 54,9 65,9 foglalkoztatottak aránya (%) Az önkormányzati helyi adók lakosra Ft Telefon fıállomások lakosra jutó száma db A széles sávú internet elıfizetık 20,6 56, lakosra jutó száma ban (fı) A gyorsforgalmi csomópontok 15,7 7 elérése (perc) A személygépkocsik kor szerint súlyozott 1000 lakosra jutó száma (db) A vándorlási különbözet ,1 1,5 lakosra jutó évi átlaga (fı) között Az egy állandó lakosra jutó SZJA alapot képezı jövedelem (Ft) x éves legalább középiskolai 18,8 34,5 érettségivel rendelkezık aránya (%) A rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos száma 1000 lakosra (fı) ,83 11,64

4 A Lengyeltóti kistérség foglalkoztatási szintje 45,7%, míg a Fonyódi kistérségé 56%. A közvetlenül Balaton parton lévı települések helyzete a téli idıszakban is kedvezıbb, munkanélküliségi rátájukat tekintve 6%-ot alig éri el, míg a belsı somogyi településeknél nem ritka az ennek négy-ötszöröse. A munkaerı-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévı települések: Gyugy, Hács, Kisberény, Pamuk, Somogyvámos, Gamás, Visz. A 4 város lakónépessége teszi ki a lakosság 57,9%-át a területen. Az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma az egyéni vállalkozások nélkül 76,9%-ban meghaladják a megyei átlagot. Az egy km2-re jutó regisztrált vállalkozások számát tekintve pedig megállapítható, hogy a megyei átlag háromszorosa a kirendeltséghez tartozó településeknél a vállalkozások száma. Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma 7,5%-kal magasabb a Somogy megyeinél, míg a vendéglátó helyek száma közel két és félszerese a megyeinek. Az összes mőködı vállalkozás 72%-a egyéni vállalkozás, ami valószínősíti, hogy az egyéni vállalkozások rugalmasabban alkalmazkodnak a szezonalításhoz. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandóságát mutatja az, hogy nincs a térségben 250 fınél több létszámot foglalkoztató munkaadó. Jellemzıen az önkormányzatok a legnagyobb foglalkoztatók a területen. A térségben 3 középfokú oktatási intézmény mőködik, melyek közül 1 Balatonbogláron, kettı pedig Fonyódon, míg felsıfokú oktatási intézmény nincs a területen. Az utóbbi öt évben több ágazatban jelentıs változás volt tapasztalható. Lidl, Plus, Spar, Penny Market, Drogerien Markt, Rossman áruházak nyíltak meg, melyek foglalkoztatott létszáma fınél egy-egy esetben nem jelentettek többet, de jelentıs kihatással voltak a vonzáskörzet mőködı vállalkozásaira. A ALDI áruház Balatonlellén épül, méreténél fogva nem számíthatunk jelentısebb létszámfelvételekre szintén a fent említett fınél többre. Jelenleg épül a TESCO áruház Balatonbogláron, ami helyi viszonylatban 130 fı foglalkoztatásával kiemelkedik az elmúlt évek fejlesztésébıl. A német híradástechnikai iparral való kapcsolatok miatt a korábban 1000 fıt is foglalkoztató fonyódi székhelyő Fonyton, illetve balatonlellei PHT-print Kft. piaci helyzete a válság miatt jelentısen meggyengült. Jelenleg fıt foglalkoztatnak mindössze. Viszont alakultak más vegyes vállalatok külföldi, illetve magyar érdekeltséggel, (DATAFOTON, DATASENZOR) melyek stabilabb gazdálkodással, reményeink szerint foglalkoztatási szempontból is stabilitást jelentenek majd.

5 A térség idegenforgalmi fejlesztései közül kiemelkedik a balatonboglári uszoda és sportcentrum beruházás, ami a 2007-ben kezdte meg mőködését. Sajnos a konferencia és wellnes turizmus területén egy kivételével még csak fejlesztési elképzelésekkel találkoztunk leginkább, melyek megvalósítását a as fejlesztési ciklusra tervezik. Somogytúron most nyitott egy 20 fıt foglalkoztató kastélyszálló. Az elkövetkezendıkben tekintve, hogy mind a Lengyeltóti, mind pedig Fonyód fejlesztési szempontokból célterületté vált tudomásunk van munkahely-teremtési szándékokról. Bízunk abban, a szándékok ténylegesen meg is valósulnak: - 30 fı híradástechnikai üzem létesítése Balatonfenyvesen, fıs baromfifeldolgozó üzem létesítése Lengyeltótiban, - 20 fıs elektronikai üzem Lengyeltótiban, - Kastély wellnes szálloda Lengyeltótiban, - Csisztapusztai fürdı beruházás A fenti fejlesztési elképzelésekbıl látszik, hogy nemcsak turizmussal kapcsolatos beruházások, hanem ipari jellegő fejlesztések is várhatóak a térségben. A munkanélküliség alakulása A Balatonboglári Kirendeltség álláskeresıkre vonatkozó adatainak bemutatásánál ki kell emelni a szezonalítás okozta hatásokat. A kirendeltség a legtöbb álláskeresıt ban, ban regisztrálta az elmúlt évek során, míg a legkevesebbet, hónapban. Az álláskeresık számának alakulás ( ) álláskeresık száma, fı álláskeresık aránya, % tartós álláskeresık, fı alacsony isk. végz., fı , , , , , , , , , Szembetőnı a tartós álláskeresık számában bekövetkezett duplikáció, valamint az alacsony iskolai végzettségőek sorában a 25%-os emelkedés az évek során.

6 A nyilvántartott álláskeresık fıbb adatai (2008. január) változás az elızı évhez képest A változás aránya (%) január nyilvántartott álláskeresı ,0 ellátásban nem részesül ,0 ebbıl pályakezdı ,0 álláskeresési ellátás ,0 rendszeres szociális segély ,0 8. ált. alatt ,0 8. általános ,0 középfokú végz ,0 felsıfokú végz ,0 Az országos tendenciákhoz hasonlóan ugyan, de attól eltérı mértékben növekedett az álláskeresık száma a Balatonboglári Kirendeltség illetékességi területén. Ezt a növekedést a szezonális munkákra történı álláskeresık ki-, illetve beáramlása lényegesen meghatározza, ami alapvetıen az idıjárási viszonyokkal van szoros kapcsolatban, hiszen az építıipar, mezıgazdaság területén a kezdik meg a cégek a munkájukat legelıször, aztán a szezonális szálláshelyszolgáltatások, kereskedelmi egységek, vendéglátó egységek nyitnak ki sorra. Június, hónapokban már a kirendeltség nem tudja kielégítetni a munkaerı-igényeket saját forrásból, mivel évrıl évre hiány mutatkozik szakácsokból, betanított, illetve segédmunkásokból a vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás területén. Igénybe vesszük a társkirendeltségek segítségét, valamint gyakran jelennek meg a diákok is a kínálati oldalon. İsszel a folyamatok megismétlıdnek csak éppen fordítottan. Indul a kereskedelem vendéglátás, idegenforgalom területén a beáramlás, majd az üdülıkbıl érkeznek az álláskeresık, legvégül az építıipar, mezıgazdaság következik. Kirendeltségünk mőködése óta munkaadóval van kapcsolatban.

7 A nyilvántartott álláskeresık be- és kiáramlása ban létszám január Hónapok január Kiáramlás Beáramlás A szezonális feszültségek lekezelése különösen nagy munkabírást, terhelhetıséget igényel a kirendeltségen dolgozóktól, hiszen mind a kiáramlás, mind pedig a beáramlás lekezelése munkaigényes feladat, dömping jelleggel jelentkezik. Az álláshelyek számának alakulása összes álláshely nem támogatott álláshely szezon szezon szezon Megfigyelhetı, hogy a szezonális munkalehetıségek közel 60%-ban jelentenek nem támogatott álláshelyeket a térségben. A közmunkák, közhasznú munkák, közcélú munkák idıjárásfüggıek, így megjelennek a munkaerı-igények között a - hónapokban. Az elmúlt évek során látható a bejelentett álláshelyek csökkenése, melynek oka a fekete munkavégzés és az alkalmi munkavállalói könyv tömeges elıtérbe kerülése.

8 Az érvényes Alkalmi Munkavállalói Könyv számának változása érvényes AM könyvek száma 2008-ban Kifizetett munkabér Beragasztott közteherjegy értéke ledolgozott napok száma Az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás divatosságával a munkavállalók jogbiztonsága hátrányt szenvedett a szezonális munkák során, mivel az a munkaadó, aki eddig határozott idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott dolgozót, az gyakran áttért a kedvezıbb adózási és rugalmasabb foglalkoztatási lehetıséget biztosító alkalmi foglalkoztatásra. Ezek a munkavállalók egészségbiztosítással nem rendelkeznek, amennyiben álláskeresıként ellátásban nem részesülnek vagy nincs fıfoglalkozású munkaviszonyuk. A szezonalítás más-más elıjellel megjelenik a szolgáltató munkánk során is. létszám (fı) Eures szolgáltatás igénybevétele a Balatonboglári Kirendeltségen január január január január hónapok A munkaerıpiacok nyitása az Európai Unióban hatással volt a szolgáltatások igénybe vételére ben a külföldi állások iránt ugrásszerően megnıtt az információkereslet, aztán ez a folyamat mérséklıdött 2007-re. Leginkább a holtszezon idején keresik a külföldi munkákat az érdeklıdök. Migráns ügyek száma a Balatonboglári Kirendeltségen létszám (fı) január január január január Hónapok

9 A munkaerı-piacok nyitásával a külföldön munkát vállalók lehetıséget kaptak arra, hogy hazai ellátást vegyenek igénybe a munkaviszonyaik után, illetve importálják külföldi ellátásukat. A migráns munkavállalók ellátása is szezonalítást mutat. Többen két szerzıdés között használják ki a támogatást. A kirendeltségi szolgáltatások közül a leginkább alkalmazott a közvetítés. Év ig Közvetítések száma Ebbıl sikeres elhelyezés A kirendeltség aktívan közremőködik a fejlesztési elképzelésekben, keressük a forrásokat, amik alapján megfelelı információkhoz juthatunk a munkahelyteremtésekre, beruházásokra vonatkozóan. Ennek egyik lehetısége a munkaadói kapcsolattartáson kívül a térségfejlesztési elképzelések megismerése, a jövendıbeli beruházásokra való felkészülés. Évek óta úgy készítjük el képzési tervünket, hogy ezekre az információkra is alapozzuk a képzési szakirányok javaslatait ban indítandó képzések: szakács, szoftverüzemeltetı, takarító, német, angol nyelvi képzés. Az elmúlt idıszakokban évente állásböngészdét tartott a kirendeltség. A koncentrált álláshelyfeltáró tevékenységünk hozadékaként tallózhattak az állásajánlatok között az álláskeresık. Ezt a rendezvényünket az idén is meg szeretnénk tartani hónapban, amikor is mindenféle rendelkezésre álló forrást aktivizálni szeretnénk az elhelyezkedés elısegítésére (média, internet, öninformációs bázis felfejlesztése). Az álláshelyek feltöltésében segítségünkre van a kirendeltségen hónapban üzembe helyezett M-pont, valamint a Foglalkoztatási Információs Pontok is, mely 4 mőködik a térségünkben. A kirendeltségre leosztott Decentralizált Foglalkoztatási Alap keretét nem fordítjuk szezonális munkahelyek támogatására, hanem törekszünk a tartós foglalkoztatás szorgalmazására. Az elmúlt évek során a fejlesztéseknek gátat szabott a kirendeltség épülete. Az elkövetkezendı két év során fejlesztések elé nézve bízunk abban, hogy a korszerő épület, megváltozott infrastruktúra, fejlesztések kihatással lesznek a foglalkoztatási szint emelésére Készítette: Dr. Mikola Zsuzsanna kirendeltségvezetı

10 Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács i ülés napirendjén szereplı A Balaton menti kistérségek (Balatonboglár, Marcali, Siófok) foglalkoztatási helyzete, az idegenforgalmi szezonra való felkészülés tapasztalatai címő napirend Marcali kirendeltség/kistérség vonatkozásáról I. Munkaerı-piaci környezet, helyzetkép A DDRMK Marcali Kirendeltség illetékességi területéhez 38 település tartozik, azonosan a Marcali Kistérség településeivel. Ebbıl közvetetten Balatonszentgyörgy, közvetlenül pedig Balatonberény, Balatonmáriafürdı és Balatonkeresztúr községek a tópartiak. A kistérség állandó lakónépessége 36,358 fı, ebbıl 13,9% a 4 település aránya. Közel azonos arányú a gazdaságilag aktív népesség aránya az összeshez: 13,3%, ugyan akkor a 4 település kedvezıbb munkaerı-piaci helyzetére utal, hogy a regisztrált álláskeresık 8,8% -a él ezeken a településeken. A kistérség foglalkoztatási tendenciája jelenleg stagnáló, ennek oka a gazdasági környezet és a térség munkáltatói körében végbement változások együttes hatása. A gazdálkodási szerkezet nem változott jelentısen az elmúlt 5 évben: Az ipari termelés arculatát ma is elsısorban a gépipar, a faipar, az élelmiszeripar és a lassan növekvı szolgáltatás adja. Csökkent a textilipar, ezzel együtt a könnyőipar jelenléte. A foglalkoztatottsági szint nem növekedett. A gazdasági szervezetek folyamatos mozgása ellenére közel 2500 mőködı vállalkozást regisztrálnak, amelybıl magas az egyéni vállalkozók aránya: közel 76%. Csökkent a szövetkezetek száma, aránya, és valamelyest ismét emelkedett a KFT-k száma és aránya. Térségünkben nem jellemzı az RT-k jelenléte. A Balaton parti települések gazdálkodási szerkezetére a nagyobb belsı mozgás jellemzı, mert a szezonális foglalkoztatók gyakoribb változása ezt eredményezi. (kereskedelmi, vendéglátó-, szálláshely létesülése és megszőnése). A Balaton parti települések közül kivétel Balatonszentgyörgy abból a szempontból, hogy a településen nagyobb arányú az állandó foglalkoztatók száma és aránya, mint a másik 3 településen. A jelentıs vasúti, közlekedési csomópont is meghatározó a település életében. Térségünk gazdálkodási jellemzıi közé tartozik, hogy a 38 településbıl csak egy a város, amely a foglalkoztatók, az egészségügyi, kereskedelmi és oktatási lehetıségek koncentrálódást is jelenti. Egy korábbi humánerıforrás térkép szerint a több, mint 11 ezer foglalkoztatott közül 3,9 ezren az iparban, építıiparban, kb. 900 fı a mezıgazdaságban, és több, mint 6 ezer fı a szolgáltatásban dolgozik. A csökkenés ellenére is jelentıs az önkormányzati szféra foglalkoztatása. Kirendeltségünkön án 2494 fıt regisztráltunk. Az álláskeresési mutató: 17,4%. A regisztrált álláskeresık számának szezonális mozgása az alábbi táblázatból érzékelhetı, ha az évek a és e, illetve a és e adatait hasonlítjuk össze. évek arány ,8% ,8% ,0%

11 évek arány ,9 % ,3 % ,5 % Az adatok jól jellemzik azt a tendenciát, hogy minden évben ról ra folyamatosan csökken, míg rıl re intenzíven növekedik a regisztráltak száma. Érdekes összehasonlítani a ról ra történı csökkenés ütemét évenként: 93,5%, 94,5%, 96,9%. Ugyan akkor a növekedés üteme rıl re: 106,1%, 109,5%, és 128,7%. Ez alaposabb elemzés, következtetések levonását is megérdemel. II. Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés tapasztalatai Térségünkben jellemzıen közötti a szezon klasszikus ideje. Mindez nagymértékben idıjárásfüggı. Kirendeltségünk közép és rövidtávon is készül a szezonokra, bár az utóbbi 3-4 évben ennek számmal mérhetı eredménye mérséklıdött. A középtávú felkészülésünk legjellemzıbb formája a képzések indítása, amellyel az idegenforgalmi, turisztikai, szolgáltatási munkaalkalmak betöltését segítjük elı ban takarító tanfolyamot szerveztünk 15 fıvel. Helyben 15 fı, Kaposváron 3 fı végzett kereskedıvállalkozó képzésen. Pincérnek 4 fı tanult Balatonbogláron, ABC eladó szakmát 2 fı szerzett Siófoki tanfolyamon ben kissé szélesebb szakmai palettán tanulhattak a regisztrált álláskeresık: Siófokon 1 fı gyógymasszır, Balatonbogláron 1 fı, Marcaliban 20 fı élelmiszer-vegyi áru eladó szerzett szakismereteket. Szállodai portás- recepciós tanfolyamon Marcaliban 12 fı végzett eredményesen. A szintén helyi szervezéső uszodamester képzésen 9 fı, vízvisszaforgató berendezés kezelı és klórgázkezelı tanfolyamon 7 fı végzett. Elfogadott képzés keretében 10 fı tanult kereskedı-vállalkozó szakon, és napjainkban vizsgázott 15 fı szobaasszony-képzı tanfolyamunkon. A 2 év alatt összesen 114 fı ilyen jellegő végzettség megszerzését támogattuk. Sajnálatos, hogy a szálloda épülésére és a tanuszoda létesítésére szervezett tanfolyamunk eredményességét mind két beruházás elhúzódása hátráltatja. A rövid távú évente ismétlıdı felkészülésünk is változatos. A munkáltatói kapcsolattartás az elsı negyedév vége körül kezd a szezonra összpontosítani. Ekkortól kezdıdıen jelentetjük meg az öninformációs bázison, a helyi TV-kben, ingyenes újságokban a korai, hirdethetı álláshelyeket. A folyamatosan érkezı, vagy feltárt szezonális álláshelyekre történı közvetítések érdekében gyakoribbak a telefonos, elsıbbségi leveles kiértesítések. A évfolyamos diákoknak tájékoztatókat szervezünk a nyári, alkalmi munkavállalások tudnivalóiról. Május

12 hónapban rendszeresen Állásbörzét, 1-2 éve Állásböngészdét szervezünk fokozott állásfeltárással és közvetítéssel együtt. Itt a térségi állások mellett a régióból, a társkirendeltségektıl is várunk és hirdetünk, ajánlunk állásokat. Nagy érdeklıdés kíséri a külföldi állások hirdetését is, amely mellé szakszerő információkat biztosítunk az EURES tanácsadó és helyi asszisztens közremőködésével. Minden évben visszatérı vendégünk a nyári diákmunkákat ajánló szervezetek képviselıi. Évekre visszamenıleg jellemzı, hogy hónapokban közötti állásbejelentés és álláshelyünk van. Május hónapokban állásbejelentés álláshely, hónapokban állásbejelentés és fıs álláslehetıség adódott. Júliusban már csökkennek az állásbejelentések esetre, álláshelyre. Ezen álláshelyek tartalmazzák a szintén szezonra való felkészüléshez kötıdı közmunka alkalmakat is. Augusztus hónapokban pedig kizárólag a munkaerı váratlan kilépése miatti, azonnali közvetítéseket várja tılünk a szezonális foglalkoztató. Nem mérhetı könnyen, hogy az idegenforgalom, szezon kiszolgálása érdekében a háttértelepüléseken- a kapcsolódó tevékenységekre keresnek e munkaerıt? Pl nem jellemzı a mezıgazdasági termények pl. paradicsom-paprika, uborka, gyümölcs termesztéséhez többlet munkaerı igénylése. Nem növekszik a lakossági szolgáltatáson belül a mosás, vegytisztítás, fodrászat létszámigénye. Ugyan csak nem növekszik lényegesen a kiskereskedelmi létszámigény sem. Megfigyelhetı azonban a munkaerı igényeket jellemzı szakmai összetétel: 2005-ben bolti eladó, konyhai kisegítı, pultos, jegykezelı (strand), felszolgáló, uszodamester, úszásoktató, medence ır, raktáros, szakács voltak a keresett szakmák ban felszolgáló, piaci árus, tolmács, szakács, eladó, takarító, konyhalány, lángossütı, cukrász szakmakörben kerestek munkaerıt ben eladó, szállodai portás, vendéglátó-ipari eladó, utazási tanácsadó, bolti pénztáros, targoncás munkakörökben kerestek 1-2 fıt. 2-4 éve tapasztalt tendencia, hogy csökken a szezonális, idegenforgalomhoz kötıdı álláslehetıségek száma, a munkaalkalmak hossza, legalitása. Ennek okát keresve eltérı, de minden bizonnyal összefüggı indokokat kaptunk. Az egyik vélemény szerint a gazdaságipénzügyi terhek növelése visszatartja a vendéglátókat a munkaviszonyban alkalmazott munkaerıtıl. Más vélemény szerint az autópálya megépülése miatt csökkent a part menti forgalom, emiatt azt kisebb létszámmal, családon belül is képesek fogadni a vendéglátók. Ugyan csak az autópálya miatt változtak a nyaralási célpontok, a tengerek megközelíthetıbbé és elérhetıbbé váltak. További vélemények szerint az üdülési csekkes forgalom jó része nem a mi térségünkben realizálódik, mert itt nem volt jellemzı a nagyobb szállodai, vállalati, szakszervezeti üdülı, és panziós létesítményhálózat, amelynek mostani mőködtetıi a lehetıséget jó érzékkel kihasználják. Ugyan akkor az is tény, hogy a statisztikai adatok a vendégéjszakák, az idegenforgalomból adódó forgalom növekedésérıl és bevételekrıl is képet adnak. A fenti okok együttesen eredményezik azt, hogy nyilvántartási rendszerünkben jelenleg 17 fı szakács, 60 fı felszolgáló, 13 fı cukrász, 64 fı konyhai kisegítı,

13 84 fı eladó, 8 fı recepciós, 70 fı takarítói állás, 3 fı idegenforgalmi - idegenvezetıi állás betöltésére lenne álláskeresı. Valószínősíthetı, hogy az ilyen jellegő álláslehetıségek egy (jó) részét szabálytalan foglalkoztatás keretében töltik be. Emellett az is tény, hogy az AM könyv megjelenése is átrendezıen hatott a szezonális munkaalkalmak betöltésére. Jelenleg 5054 db AM könyv van érvényben, és megfigyelhetı a szezonális munkák jelentkezésekor az AM könyvek kiváltásának növekedése is. Az is megfigyelhetı, hogy a regisztrált álláskeresık számának évenkénti növekedése egyenesen arányos az AM könyvek elterjedésével. Valószínősíthetı, de nem bizonyítható, hogy a legális munkaalkalmak közül elıször a határozatlan idejőek, majd késıbb a határozott idejő munkaszerzıdések csökkentek jelentıs arányban. Ezeket váltotta fel az AM könyves foglalkoztatás elterjedése ben az érvényben lévı AM könyvvel alkalommal lehetett volna dolgozni, ha mindenki legfeljebb 90 napot dolgozik. Ehelyett a munkaalkalmak rögzítése során alkalom lett rögzítve, ez 18,4%. Vélhetı, hogy ezek az adatok nem a valóságot tükrözik, és biztos, hogy számos munkavállaló azonnali érdekeiért a munkavállalás és a szolgálati idı szerzésének hosszú távú biztonságát kockáztatják. Ez különösen igaz akkor, ha AM könyvvel nem csak a munkavállalási korú állampolgár dolgozhat. III ban- 20-ig- 907 elhelyezkedési esetszámot rögzítettünk, amely jelentısen magasabb a tavalyinál. 580 bejelentett álláslehetıségünk volt, amelybıl nagyon magas: 81% a támogatottak aránya. Ez is a szezonális (bejelentett) munkaalkalmak csökkenését igazolja, mert az egyéni elhelyezkedések iránya nem szezonális jellegő. Álláshelyeink több, mint 90%-ára 5 munkanapon belül történik intézkedés. Várható, hogy az elhelyezkedési esetszámok tovább növekednek, de a növekedési ütem nem a szezonális álláshelyekre lesz jellemzı. A korábbi évek szakmai tapasztalatai, a munkáltatókkal és álláskeresıkkel kialakított partneri kapcsolat és a velünk szemben támasztott szakmai követelmények azt indokolják, hogy a térség foglalkoztatási helyzete javításának és az álláskeresı egyénnek érdekében mind az éves, mind a szezonális álláslehetıségeket a legmagasabb arányban betöltsük. Ehhez a feladathoz személyi, tárgyi, szakmai feltételeink adottak és az igényes vezetıi elvárás is megfogalmazásra került számunkra. Marcali, Balogh Miklósné kirendeltségvezetı

14 A Siófoki Kirendeltséghez tartozó kistérségek munkaerı-piaci helyzete, az idegenforgalmi szezonra való felkészülés tapasztalatai Munkaerı-piaci helyzetkép A Siófoki kirendeltség mőködési területe amely a Siófoki- és a Balatonföldvári Kistérségbıl álla Balaton déli partja mentén, illetve vonzáskörzetében fekszik, 23 településen, ahol mintegy fı él. (Siófoki Kistérség: 38 ezer fı, Balatonföldvári Kistérség: 12 ezer fı). A két kistérségben 8731 db vállalkozás mőködik. Ez a Somogy megyében mőködı vállalkozások 23%-a. Megoszlásuk a következı: Mezıgazdaság: 265 (3%) Ipar, építıipar: 977 (11%) Szolgáltatás: 7489 (86%) Társas vállalkozás: 2173 Egyéni vállalkozás: 5316 Ezer lakosra a Balatonföldvári Kistérségben 195, a Siófokiban 169 vállalkozás jut, szemben a Somogy megyei 116-os átlaggal. Az ezer lakosra jutó adózók száma a Siófoki Kistérségben 452 fı, a somogyi átlag 112%-a, a Balatonföldvári Kistérségben 425 fı, a somogyi átlag 105%-a. Kiskereskedelmi üzletek száma a Siófoki Kistérségben 1379 db, a Balatonföldváriban 334 db. Tízezer lakosra számítva a siófoki térségben ez a somogyi átlag 177%-a, a balatonföldvári térségben 138%-a. A vendéglátóhelyek száma a siófoki térségben 725 db, a balatonföldváriban 301 db, ami tízezer lakosra vetítve a somogyi átlag 201, illetve 268%-a. Kereskedelmi szálláshely (férıhely) a Siófoki Kistérségben db található, ami az összes somogyi 40%-a, a Balatonföldvári Kistérségben 9022 db, 23%. Magánszálláshely (férıhely) a Siófoki Kistérségben db található, ami a somogyi 26%-a, a Balatonföldvári Kistérségben db, 16%. A térség gazdasági életét, munkaerı-piacát alapvetıen meghatározza a Balatonhoz kapcsolódó idegenforgalom, az ezt kiszolgáló szálláshely, kereskedelmi, vendéglátó és egyéb szolgáltatások. Jellemzı a piac szezonális hullámzása. A megye 10 kistérsége között a siófoki foglalkoztatási ráta a legmagasabb, 56,1%, a balatonföldvári a harmadik, 54,3%. A két kistérség 23 települése között lényeges különbségek találhatóak a gazdasági lehetıségek és ebbıl adódóan a nyilvántartott álláskeresık arányát tekintve is.

15 A közvetlen Balaton parti településeken, illetve ahonnan a munkavállalók be tudnak járni elsısorban Siófokra- az álláskeresık aránya 15% alatti a téli idıszakban is. Azonban a térségben találhatók olyan 1000 fı lakos alatti, elsısorban zsáktelepülések, ahol az elzártság miatt az elhelyezkedési lehetıséget szinte kizárólag a közfoglalkoztatás biztosítja. Ide tartozik Bálványos, Kötcse, Nagycsepely, Szólád, és Teleki, ahol az álláskeresık aránya 45%. Kiemelkedik a két kistérségbıl Siófok városa, ahol 24 ezer fı él (48%), és ahol a vállalkozások koncentrálódnak. A városban 4993 db vállalkozás került bejegyzésre, ami a két kistérség munkaadóinak 57%-a. Az egyéni vállalkozások aránya még magasabb Siófokon, 3562 fı dolgozik, foglalkoztat ebben a formában, ez a térség egyéni vállalkozóinak kétharmada. A város gazdasági erejét mutatja, hogy itt székel a MOL Földgázszállító ZRT, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari NYRT, a dél-dunántúli Regionális Vízmővek. Siófokon mőködik az ország vezetı gyümölcslé gyártója, a Sió Eckes Kft. is. Itt székel a balatoni hajózás és halászat központja is. A 90-es évek második felében a Kıolajvezetéképítı Rt. és a Kapos Volán ipari parkot hozott létre, ami azonban nem üzemel teljes kapacitással. Kiemelkedik az itt mőködı Konsberg Kft., amely mintegy 300 fıt foglalkoztat, és a nemzetközi autóipar beszállítója. Szintén az ipartelepen foglalkoztat közel 100 fı megváltozott munkaképességő dolgozót a Somogy Rehab Kft. Az ipartelepen székel a Kıolajvezetéképítı Rt., amely jelentıs fejlıdést remél a tervezett európai gázvezeték építésektıl. A város kórháza a térség kiemelt besorolású intézménye. Az oktatási lehetıségek is széleskörőek: három középiskola mellett Siófokon mőködnek a Kodolányi János Fıiskola idegenforgalomhoz kapcsolódó képzései is. Az utóbbi öt évben több ágazatban jelentıs változás figyelhetı meg: nyarán TESCO áruház nyílt Siófokon, amely a vásárlóerı nagy részét magához vonzotta. Az áruház 260 fıt alkalmaz, az ott dolgozó, de szervezetileg máshoz tartozó létszám még 100 fı. E folyamat eredményeként 1 nagyobb áruház (MATCH) és több kisebb kereskedelmi egység bezárt, mindenhol jelentıs kereslet csökkenésrıl számoltak be, ami létszámleépítésekhez vezetett ben új bevásárlóközpont épült, és 2008-ban a belváros rekonstrukciója keretében pláza jellegő áruház épül Siófokon. Az idegenforgalom területén is jelentıs átalakulás van folyamatban. A 90-es éveket még a múlt rendszerbıl itt maradt elavult üdülık, szállodák jellemezték. Ezek egy részét azóta bezárták, illetve átépítették. Az elmúlt években új, modern szállodakomplexumok épültek (Azúr, Vértes, Residence, Casa Perla), ahol a város által Nagyberényben vásárolt gyógyvizet is hasznosítják a gyógy-, illetve a wellness turizmus keretében. A szállodák kiválóan alkalmasak konferenciák rendezésére, amitıl a konferencia turizmus fellendülése várható nyarán nyitott Siófokon a Galérius élményfürdı, ahol szintén található gyógyvizes medence, tovább növelve a rövid turisztikai idıszakot. Jelentıs a városban a disco-turizmus is nyarától ismét üzemel a repülıtér, amelytıl a turizmus bıvülése várható.

16 A térség jövıje munkaerı-piaci szempontból nagymértékben az idegenforgalom alakulásától függ. Jelentısebb ipari, mezıgazdasági beruházások nem várhatók. A gyógyvízhez kapcsolódó gyógyés wellness, illetve konferencia turizmus jelentıs erısödésével érhetı csak el, hogy az idegenforgalmi ágazat az eddiginél lényegesen nagyobb munkavállalói rétegnek nyújtson éves foglalkoztatást. A munkanélküliség alakulása, szezonalitás A Siófoki Kirendeltségre jellemzı munkanélküliségi adatok bemutatásánál figyelembe kell venni a szezonalitás okozta hatásokat. Jellemzıen ban és januárban regisztráljuk a legkevesebb, illetve a legtöbb álláskeresıt. Az álláskeresık számának alakulás ( ) álláskeresık száma, fı álláskeresık aránya, % tartós álláskeresık, fı alacsony isk. végz., fı január , , január , január , , január , , január , A nyilvántartott álláskeresık fıbb adatai (2008. január) január változás az elızı évhez képest A változás aránya nyilvántartott álláskeresı ,76% ellátásban nem részesül ,60% ebbıl pályakezdı ,60% álláskeresési ellátás ,78% rendszeres szociális segély % 8. ált. alatt % 8. általános ,20% középfokú végz ,80% felsıfokú végz % Az országos tendenciának megfelelıen a Siófoki térségben is növekedett a nyilvántartott álláskeresık száma és aránya az elmúlt öt évben. A szezonalitás alapvetıen meghatározza egy

17 adott éven belül az ügyfelek ki- és beáramlását. Márciusban, illetve az idıjárástól függıen akár elıbb is megkezdik munkájukat az építıipari kis vállalkozások, kertészeti cégek. Áprilistól elkezdıdnek az elıkészületi munkák a szezonális éttermekben, kereskedelmi egységekben, szállodákban, a hajózási vállalatnál. A munkaerı kiáramlása közepéig tart. A nyári hónapokban jelentıs fluktuáció figyelhetı meg, ami idınként hiányt okoz néhány szakterületeken. Az idegenforgalmi szezon végétıl, szintén az idıjárástól függıen, januárig tart a szezonális foglalkoztatottak beáramlása. Ebben az idıszakban az egész évben üzemelı kereskedelmi, vendéglátó egységek, szálláshelyek is csökkentett létszámot foglalkozatnak. Az elhelyezkedések adott éven belüli hullámzását szemléletesen mutatja az alábbi grafikon. A nyilvántartott álláskeresık elhelyezkedési hullámzása ben január elhelyezkedık száma, elhelyezkedık száma, Évrıl évre jelentısen növekszik a tartós álláskeresık száma, a szezonban sem csökken jelentısen. Ez arra utal, hogy a problémát nem csak az álláshelyek hiánya okozza. Az elmúlt idıszakban a térségben, de elsısorban Siófokon megfigyelhetı a szolgáltatások színvonalának emelkedése. A négycsillagos wellness- és konferencia szállodák, a sorra nyíló bankfiókok mind magasan képzett, nyelveket beszélı munkaerıt keresnek. Ez a tendencia azonban magával hozza a képzetlen álláskeresık arányának emelkedését a nyilvántartásban, ahogy a fenti táblázatok is mutatják. Az idegenforgalmi szakemberek szerint a 2007-es év kiemelkedı volt a turisták számát, vendégéjszakákat tekintve. Ez azt is jelenti, hogy a szolgáltató vállalkozások maximális kapacitással mőködtek. A nyilvántartott álláskeresık számának alakulása szerint mégis ában 173 fıvel többen maradtak a nyilvántartásban, mint az elızı év hasonló idıszakában. Ennek egyik meghatározó oka az Alkalmi Munkavállalói Könyvekkel való foglalkoztatás nagyarányú terjedése.

18 Az érvényes Alkalmi Munkavállalói Könyv számának változása érvényes AM könyvek száma ledolgozott napok száma Az a munkavállaló, akit ebben a formában foglalkoztatnak, akár egész munkavégzése alatt nyilvántartott álláskeresı maradhat. A kiváltott könyvek számának nagyarányú növekedése arra utal, hogy a foglalkoztatók nagy számban alkalmazzák ezt a formát. Ismerve az idegenforgalmi szezonra jellemzı foglalkoztatási módokat, és az AM könyvvel való munkavégzés törvényes feltételeit, ez a kérdés számos törvényességi, adózási problémát vethet fel. De súlyos a probléma a munkavállalók egészségügyi ellátásának biztonsága, az ellátásokhoz szükséges jogszerzı idı összegyőjtése szempontjából is. Az álláshelyek számának alakulása összes álláshely nem támogatott álláshely szezon szezon szezon A szezonális idıszakon az elemzésben az közötti négy hónapot értjük. Megfigyelhetı, hogy 2007-ben jelentısen csökkent az elızı évekhez képest a kirendeltségre bejelentett üres álláshelyek száma. Ez igaz a támogatott, és a nem támogatott álláshelyekre is, és igaz az egész év tekintetében, valamint a szezonra való készülıdés négy hónapja alatt is. Az okok a következık: 2007-ben a támogatások szabályváltozásai miatt a kirendeltségi decfa keret kevesebb álláskeresı támogatását tette lehetıvé, valamint a Balaton-parti Közmunka programban is kevesebb álláskeresı tudott munkát vállalni, mint a megelızı idıszakokban. A kirendeltségre bejelentett nem támogatott álláshelyek csökkenése egyrészt visszavezethetı a már említett AM könyvvel való foglalkoztatás problémájára, másrészt 2007 tavaszi idıszakában, amikor aktív foglalkoztatói kapcsolattartás keretében a legtöbb üres álláshely feltárására van lehetıség, jelentıs változások történtek a kirendeltség életében. A regionális szervezeti átalakítás, a kirendeltségi létszám csökkenése, az új számítástechnikai rendszer bevezetésének problémái miatt az állásfeltáró tevékenységre a szükségesnél kevesebb idı jutott.

19 A nyilvántartott álláskeresık elhelyezkedésének alakulása összes elhelyezkedés nem támogatott álláshelyen szezon szezon szezon A fenti táblázat szerint, éves összehasonlításban növekszik a támogatás nélkül elhelyezkedık száma. Köszönhetjük ezt annak, hogy évrıl évre bıvül azoknak a foglalkoztatóknak az aránya, akik egész évben nyújtják szolgáltatásaikat az idelátogatóknak, így egész évben foglalkoztatnak, mint például a wellness és konferencia szállodák. A bejelentett álláshelyek gyors és hatékony kielégítésén kívül a kirendeltség más módon is törekszik munkaerı-piaci részesedésének növelésére, az álláskeresık elhelyezkedési esélyeinek növelésére. Olyan képzéseket indítunk, amelyek növelik a munkavállalás esélyeit, mint a nyelvi, számítástechnikai képzések, könnyőgépkezelı, szakács, kereskedı boltvezetı, vendéglátó vállalkozó, élelmiszer-és vegyi áru eladó tanfolyamok. Munkaerı-piaci információkat nyújtunk elektronikus formában partnereinknek. A kirendeltség öninformációs terében elhelyezett anyagok, az önálló információszerzést segítı internet alapú M-pontok, valamint az öt településen mőködı többek között a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál - Foglalkozási Információs Pontok (FIP) is hozzájárulnak az álláskeresık sikeresebb elhelyezkedéséhez. Április hónapban a kirendeltség koncentrált állásfeltáró tevékenységet végzett. Felkerestük az általunk ismert szezonális foglalkoztatókat, újakat tártunk fel. Ennek eredményeként ebben a hónapban 252 db (köztük 116 támogatás nélküli) álláshelyet tártunk fel (ebbıl 76 db-ot az akciónak köszönhetıen), szemben a tavalyi év hasonló idıszakának 165 db (68 támogatás nélküli) ajánlatával. Siófok, Vörös Tamás kirendeltségvezetı

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jan. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. i tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban 1. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai A megváltozott munkaképességő munkavállalók

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. usztus A megye munkáltatói 2,1 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a közszolgálatban dolgozók foglalkoztatási helyzetérıl a dél-dunántúli régióban Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. óber A megye munkáltatói 1,4 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken óberben

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - jan. febr. márc. ápr. máj.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a Postapartner program eddigi szakaszairól, valamint annak regionális folytatásáról Elıadó: Dr. Brebán

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS

DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS 9. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008 tavaszán meghirdetésre kerülı képzési ajánlattételi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,8 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében április

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ilis A megye munkáltatói 2,5 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken ilisban

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása 2008. január Készítette: Mátyás Tibor Attila 7621 Pécs, Király utca 46. Telefon: (72)

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerı-piaci helyzetének alakulása különös tekintettel Komárom-Esztergom megyére. 2008.

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerı-piaci helyzetének alakulása különös tekintettel Komárom-Esztergom megyére. 2008. Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Fıigazgató A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerı-piaci helyzetének alakulása különös tekintettel Komárom-Esztergom megyére 2008. október 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1 2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2013 júniusában a kereskedelmi

Részletesebben