Útmutató az EU-hoz. Gyors útmutató az EU-hoz a lelki egészség szakpolitika és a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek szempontjából

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató az EU-hoz. Gyors útmutató az EU-hoz a lelki egészség szakpolitika és a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek szempontjából"

Átírás

1 Útmutató az EU-hoz Gyors útmutató az EU-hoz a lelki egészség szakpolitika és a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek szempontjából

2 Mental Health Europe, Brussels, 2011 Small text MHE-SME?

3 Tartalomjegyzék 1. Az Európai Intézmények...2 Az Európai Tanács... 2 Az Európai Unió Tanácsa... 3 Az EPSCO Tanács... 4 Az Európai Bizottság... 4 Az Európai Parlament... 5 Az Európai Unió Bírósága... 8 A Régiók Bizottsága... 9 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Az EU döntéshozatali folyamata A lelki egészség és a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek szempontjából releváns EU-s döntéshozatali folyamatok...13 Az EU 2020 stratégia...13 A szociális nyitott koordinációs mechanizmus...14 A Szociális Védelmi Bizottság...15 Az európai szemeszter: Éves növekedési jelentés és a nemzeti reformprogramok...16 A politikai koordináció európai szemesztere...17 Az európai évek...18 Közegészségügy...19 Alapjogok az EU-ban Hasznos weboldalak...27 Csak a lényeg Több információ Részvétel 1

4 2 1. Az Európai Intézmények Az EU-intézmények rövid ismertetése Az Európai Uniót hat intézmény irányítja: az Európai Tanács, az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Bíróság és a Számvevőszék, hatáskörük és felelősségkörük az Európai Egyezményekből ered. Számos más intézmény, például az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága tanácsadó szervként működik. Az Európai Tanács Az Európai Tanácsban az összes EU-tagállam államfői és kormányfői vesznek részt. Az Európai Tanács legalább hathavonta egyszer összeül. Az Európai Tanács jelenlegi elnöke Herman Van Rompuy, aki május 31-ig vezeti majd ezt az intézményt. Fő célja az EU általános politikai irányának és prioritásainak meghatározása. E szerepkörben szavazhat az EU-egyezmények módosításáról, vagy új tagállamok felvételéről. Bár jelentős befolyással rendelkezik az EU-s döntéshozatal irányításában, az Európai Tanács nem rendelkezik felhatalmazással törvények elfogadására. Ezért gyakorlati szempontból az Európai Tanácsnál történő lobbizás nem indokolt.

5 3 Az Európai Unió Tanácsa Az Európai Unió Tanácsa (korábban a Miniszterek Tanácsa, nem tévesztendő össze az Európai Tanáccsal) az EU-tagállamok különféle területekért felelős minisztereiből áll. Ezért a Tanács összetételét a megtárgyalandó kérdések határozzák meg, és összesen tíz változat lehetséges a Tanács összetételében. Az EU egyik fő törvényhozó szerveként a Tanács munkája szerteágazó. Az Európai Parlamenttel együtt törvényeket adaptál és jóváhagyja az Unió költségvetését, továbbá a közös külpolitika és biztonságpolitika kidolgozásáért és a nemzetközi szerződések megkötéséért felel. A Tanácsot minden tagállam hat hónapig vezeti, előre meghatározott körforgás alapján. A Tanács elnökével együtt az elnökséget betöltő ország szervezi meg és vezeti a találkozókat, és vázolja fel a megállapodásokat. Három elnökséget betöltő ország együtt Elnökségi triót alkot, ami azt jelenti, hogy együttműködnek egymással egy átfogó program kidolgozásában egy 18 hónapos időszakra. Az EU-elnökség időbeosztása: január - június: Dánia július - december: Ciprus január - június: Írország július - december: Litvánia január - június: Görögország július - december: Olaszország január - június: Lettország július - december: Luxemburg

6 Ha az Ön országa a közeljövőben fogja betölteni az EU-elnökséget, kérjük, forduljon a minisztériumaihoz, és igyekezzen elérni, hogy felvegyék a lelki egészséget a programba, vagy együttműködjenek egy konferencia vagy szeminárium megszervezésében. Az EPSCO Tanács A döntéshozóknak az egészségügy terén elsősorban az EPSCO Tanácsra kell összpontosítania. A Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelem Tanácsa (EPSCO) a munkaügyi, szociális, fogyasztóvédelmi, egészségügyi és esélyegyenlőségi miniszterekből áll, akik évente körülbelül négyszer találkoznak. A Tanács Európai szabályokat fogad el, amelyek harmonizálják vagy koordinálják a nemzeti törvényeket, olyan tárgyakban, mint a munkahelyi körülmények, a nemzeti szabályozás megerősítése a betegségekkel és jelentős egészségügyi problémákkal szemben való fellépés, illetve a fogyasztók jogainak védelme. Mindazonáltal, mivel a foglalkoztatás és a szociálpolitika a tagállamok felelőssége, az EU csak nem kötelező jellegű ajánlásokat fogadhat el, vagy közös célkitűzéseket teremthet a tagállamok számára. Ellenőrizze a tervezett témaköröket: councilmeetings.aspx?lang=en. Saját javaslataival forduljon a tárgyban illetékes nemzeti minisztériumhoz. Az Európai Bizottság 4 Az Európai Bizottság egy politikailag független intézmény, amely az Európai Unió általános érdekeit képviseli. Az Európai Unió végrehajtó szerveként kezdeményezi a törvényhozási folyamatot, biztosítja a döntések kivitelezését és az EU-egyezmények betartását.

7 5 Az Európai Bizottság 27 európai biztosból áll, tagállamonként egyből, akiket az EU-tagállamok által készített jelöltek listájáról választanak ki. A biztosoknak függetlenül kell tevékenykednie, az Európai Uniót, és nem saját tagállamukat képviselve. A biztosok testülete hetente egyszer, általában szerdán találkozik Brüsszelben. A Bizottság munkája során adminisztratív részlegekre hagyatkozik, amelyeket főigazgatóságnak neveznek. A főigazgatóságok felelnek az adott részterületekért, és olyan törvényeket vázolnak fel, amelyek hivatalossá válnak, amint azokat a biztosok testülete elfogadja heti gyűlésük során. Szervezzen sajtótájékoztatót vagy írjon állásfoglalást, nyílt levelet és küldje el az Európai Bizottság elnökének és/vagy az illetékes biztosnak, pl. az Egészségügy, Foglalkoztatás és Szociális ügyek biztosának stb. Az európai biztosok listája: index_en.htm. Vegyen részt a törvényjavaslatokkal kapcoslatban szervezett konzultációban: Az Európai Parlament Az Európai Parlament az egyetlen intézmény az Európai Unióban, amelynek tagjait közvetlenül az EU állampolgárai választják meg. Jelenleg 736 európai parlamenti képviselőből áll, és egyenlő arányban osztozik a törvényhozási és költségvetési hatáskörökön az Európai Unió Tanácsával. Mivel az Európai Parlament az európai állampolgárokat képviseli, ez az intézmény a demokrácia egyik alappillére az EU-ban. A választásokat öt évente tartják, és a mandátumok számát a tagállamok lakosságának arányában osztják el. A Európai Parlament jelenlegi elnöke Jerzy Buzek.

8 6 A Parlament politikai csoportokba szerveződik. Egy politikai csoportnak legalább 20 képviselőből kell állnia, legalább 6 EU-tagállamból. Az Európai Parlamentben jelenleg hét politikai csoport van: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták). Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége. Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért. Zöldek / az Európai Szabad Szövetség. Európai Konzervatívok és Reformerek. Az Egységes Európai Baloldal / az Északi Zöld Baloldal. A Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport. Az Európai Parlament az Európai Unió Tanácsával és a Bizottsággal együtt az európai törvényhozás és az Európai Unió gördülékeny működéséért felel. Az Európai Parlament szerepe a Lisszaboni Szerződés életbelépése óta megnőtt, mivel a szerződés számos területén az Európai Parlamentre (EP) a Tanáccsal egyenrangú törvényhozói jogkört ruház, különösen az EU költségvetése, a mezőgazdasági politika, az igazságszolgáltatás és a belügy területén. Az Európai Parlament képviselői szakbizottságok rendszerén keresztül tevékenykednek, ezek közül három különösen fontos az Mental Health Europe (MHE) tagjai számára. A Foglalkoztatás és szociális ügyek bizottsága (EMPL) A bizottság felelősségköre: A Foglalkoztatáspolitika és a szociálpolitika minden területe, például a munkakörülmények, társadalombiztosítás és a szociális védőháló. Munkahelyi egészségügyi és biztonsági körülmények. Az Európai Szociális Alap. Szakképzési politika, beleértve a szakmai kvalifikációt. A munkavállalók és nyugdíjasok szabad mozgása. Szociális párbeszéd. Mindenfajta diszkrimináció a munkahelyen és a munkaerőpiacon, kivéve a nemi alapú diszkriminációt.

9 7 Környezetvédelem, közegészségügy és élelmiszerbiztonság bizottsága (ENVI) A bizottság felelősségköre: Környezeti politika és környezetvédelmi intézkedések. Közegészségügy, illetve azon belül: a. Programok és intézkedések a közegészségügy terén. b. Gyógyszeripari és kozmetikai termékek. c. A bioterrorizmus egészségügyi vonatkozásai. d. Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség és az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ. Élelmiszerbiztonsági kérdések. Állampolgári jogok, bel- és igazságügy bizottsága (LIBE) A bizottság felelősségköre: Az EU állampolgárai jogainak, emberi jogainak és alapjogainak védelme, beleértve a kisebbségek védelmét, az Egyezményeknek és a Európai Unió Alapjogi Chartájának megfelelően. Mindenfajta diszkrimináció ellen szükséges intézkedés, kivéve a nemi alapú és a munkahelyen vagy munkaerőpiacon jelentkező diszkriminációt. A szabadsághoz, biztonsághoz és igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó egyes kérdések (menedékjog, migráció, határokkal kapcsolatos ügyek, rendőrségi együttműködés). Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja. Keresse meg az egészségügyi kérdésekben érintett képviselőket. Tartson fenn rendszeres kapcsolatot országa európai parlamenti képviselőivel, különösen azokkal, akik olyan bizottságokban vesznek részt, amelyek kapcsolódnak a mentális egészséghez, például az EMPL, ENVI, LIBE. Tartson fenn rendszeres kapcsolatot országa parlamenti képviselőivel, mivel a nemzeti parlamentekkel is konzultálnak egyes törvényhozási javaslatokkal kapcsolatban.

10 8 Az Európai Unió Bírósága Az Európai Unió Bíróságának központja Luxemburgban van. A Bíróság feladata az európai törvények betartatásának, és a szerződések helyes értelmezésének és alkalmazásának biztosítása. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a Bíróság hatásköre bővült. A Bíróság három részlegre oszlik: a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék. A Közszolgálati Törvényszék az EU és saját köztisztviselői közötti munkaügyi kapcsolattal és szociális ügyekkel kapcsolatban, illetve az egyes EU-szervek közötti jogvitákban illetékes. A Törvényszék természetes vagy jogi személyek által az EU intézményeivel, testületeivel, hivatalaival vagy ügynökségeivel szemben, ez utóbbiak által elkövetett mulasztások vagy tevékenységek miatt indított perekben, a tagállamoknak a Bizottsággal szembeni jogvitáiban, az EU-intézményekkel szemben indított kártérítési perekben, a közösségi védjegyekkel kapcsolatos ügyekben, és a Közszolgálati Törvényszék döntéseivel szemben kezdeményezett fellebbezésekben illetékes. A Bíróság feladata az előzetes döntéshozatal és a Törvényszékről érkező fellebbezések elbírálása. A Bíróság emellett a tagállamok állampolgárainak alapvető emberi jogait rögzítő Alapjogi Chartával kapcsolatos ügyekben is illetékes. A bírák kinevezése a tagállamok kormányainak közös megállapodása alapján történik. Jelenleg 11 főtanácsnok (bírósági tanácsnok, aki publikus, nem kötelező jellegű jogi állásfoglalást ad ki) van.

11 9 Az Európai Unió egyéb intézményei és szervei A Régiók Bizottsága A Régiók Bizottsága az EU regionális és helyi képviselőinek gyűlése. Felállítása az Európai Unióról szóló szerződés alapján történt, és a regionális és helyi önkormányzatok képviselői alkotják. Tagjainak feladata az, hogy bevonják a regionális és helyi hatóságokat és az általuk képviselt közösségeket az EU döntéshozatali folyamatába, és tájékoztassák őket az EU politikájáról. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács köteles a Régiók Bizottságával konzultálni a régiókat és városokat érintő döntések terén. A Régiók Bizottsága az EU Bíróságához fordulhat, ha jogait megsértik, vagy ha úgy véli, hogy egy EU-törvény a szubszidiaritás elvét sérti, vagy nem tartja tiszteletben a regionális vagy helyi hatóságokat. A Régiók Bizottsága ezenkívül saját állásfoglalást is hozhat, és benyújthatja azt a Bizottságnak, a Parlamentnek vagy a Tanácsnak. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC) egy tanácsadó testület, amely a gazdasági és szociális életben részt vevő különféle szervezeteket képviseli, például a munkáltatókat, szakszervezeteket vagy fogyasztókat. Az EESC a civil társadalom érdekeit védi a Tanáccsal, a Parlamenttel és a Bizottsággal folytatott politikai megbeszéléseken. Az Európai döntéshozatali folyamat szerves részét alkotja: minden szociális vagy gazdaságpolitikai döntés előtt konzultálni kell vele. Más tárgyban is állást foglalhat saját kezdeményezésre, vagy más EU-intézmények felkérésére.

12 10 2. Az EU döntéshozatali folyamata Az Európai Unió Tanácsában a minősített többség vált általános szabállyá a Lisszaboni Szerződés alapján. Bármely intézkedés elfogadásához kettős többség szükséges: az EU-tagállamok 55 %-ának mellette kell szavaznia, és az Unió lakosságának 65 %-át kell képviselniük. Negyven jelentős elemről lehet egyhangú szavazás helyett minősített többséggel dönteni, beleértve minden igazságügyi és belügyi kérdést. Csak a legérzékenyebb területek igényelnek továbbra is egyhangú szavazást: adóügy, társadalombiztosítás, állampolgári jogok, nyelvek, az intézmények székhelyei és a közös kül-, biztonság-, és védelmi politika fő vonalai. Az Európai Parlament törvényhozási jogkörét négy eltérő eljárással gyakorolja, az adott javaslat típusától függően: Konzultáció: állásfoglalás konzultáció alapján, de jogilag nem kötelező erejű Együttdöntési eljárás: ha a Tanács nem vette figyelembe a Parlament álláspontját együttes álláspontjában, az utóbbi megakadályozhatja a javaslat elfogadását Hozzájárulás vagy elfogadás (a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta): ez esetben a Parlament álláspontja jogilag kötelező erejű, és azt be kell tartani

13 11 Az együttdöntési eljárás az alábbi módon történik: Az Európai Bizottság benyújt egy törvényhozási javaslatot. Az Európai Parlament előzetes véleményt nyilvánít egyszerű többségi szavazással, az egyik parlamenti bizottság által készített jelentés alapján. A Bizottság módosíthatja javaslatát a parlamenti módosítási javaslatok figyelembevételével. Az Európai Unió Tanácsa előzetes véleményt ad. Ha a Tanács az Európai Parlament összes módosító javaslatát jóváhagyja, vagy ha a Parlament nem tett módosító javaslatot, a törvény elfogadható. Ellenkező esetben a Tanács közös álláspontot alakít ki a minősített többség szabályai szerint (kivéve egyes eseteket, ahol egyhangú szavazás szükséges, ilyen például az emberek vagy a kultúra szabad mozgása). A Bizottság véleményezi ezt a közös álláspontot. Az Európai Parlament második véleményt ad. Több lehetőség van: az Európai Parlament elfogadja a Tanács közös álláspontját, és a törvényt elfogadják; az Európai Parlament módosítja a közös álláspontot, ami visszakerül a Tanácshoz; az Európai Parlament elutasítja a közös álláspontot, és a törvényjavaslatot nem fogadják el. Az Európai Unió Tanácsa második véleményt ad a Parlament módosításaival kapcsolatban. Ha jóváhagyja azokat, a törvényt elfogadják; ellenkező esetben az Egyeztető Bizottsághoz kerül. Ha továbbra sem születik megállapodás, a törvényt megvizsgálja egy egyeztető bizottság. Az egyeztető bizottságban a Tanács és a Parlament tagjai vesznek részt a Bizottság jelenlétében. Ha a bizottság kompromiszszumot ér el, a törvény a Parlamenthez és a Tanácshoz kerül elfogadásra. Ellenkező esetben azt elejtik.

14 12 A jogszabályok elfogadása akkor történik meg, ha a Tanács és a Parlament azt azonos feltételekkel elfogadta. Akkor lép jogerőre, amikor azt az Európai Unió Hivatalos Lapja közli. Ha ez egy rendelet, az jogi értelemben kötelező, és minden tagállamra azonnal vonatkozik. Ha ez egy irányelv, az szintén kötelező jogi értelemben, de a tagállamoknak bizonyos időkereten belül kell azt nemzeti jogrendszerükbe beépíteni. Ha az egy határozat, az csak egy adott esetre vonatkozik, és csak az érintett intézményre nézve kötelező (például egy tagállamra vagy vállalatra).

15 3. A lelki egészség és a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek szempontjából releváns EU-s döntéshozatali folyamatok Az EU 2020 stratégia Az EU 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája bevezetése 2010-ben történt, és ez a 2020-ig alkalmazandó európai stratégia. A stratégia egyes változásokat tartalmaz a társadalmi befogadás és a szociális védelem prioritásai és gyakorlata terén. Az Európai Bizottság Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája c. közleménye és az Európai Tanács március 26-i találkozója alapján, a stratégia alapját 7 kiemelt kezdeményezés alkotja: A hét kiemelt kezdeményezés eltérő mértékben kapcsolódik a lelki egészséghez és társadalmi befogadáshoz: 1. Innovációs Unió a növekedést és munkahelyeket teremtő termékeket és szolgáltatásokat biztosító kutatás és innováció feltételeinek javításáért és finanszírozáshoz juttatásáért. Innovációs Partnerség az Aktív időskorért, szociális innováció. 2. Mozgásban az ifjúság az oktatási rendszerek hatékonyságának növelése és a fiataloknak a munkaerőpiacra történő belépésének megkönnyítése érdekében. 13

16 14 3. Európai digitális menetrend (nagy sebességű internet) e-egészségügy. 4. Erőforrás-hatékony Európa a gazdasági növekedés és az erőforrásfelhasználás szétválasztása, és a megújuló energiaforrások használatának növelése érdekében. 5. Integrált iparpolitika a globalizáció korában a gazdasági környezet javítása érdekében, különösen a kis- és középvállalkozások számára, a globális versenyképesség javítása érdekében. 6. Új készségek és munkahelyek menetrendje a munkaerőpiacok modernizálása és az emberek lehetőségeinek növelése, tudásuk fejlesztése révén, a munkában való részvétel növelése, a munkaerő-kereslet és -kínálatnak való jobb megfelelés érdekében, beleértve a munkaerő mobilitását. A mentális egészségi problémáktól szenvedő emberek részvétele a munkaerőpiacon. 7. Szegénység elleni európai platform a szociális és területi összetartozás érdekében, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő embereknek lehetővé kell tenni a méltó életkörülményeket és a társadalomban való aktív részvételt. Társadalmi befogadás és kohézió, jóllét. A szociális nyitott koordinációs mechanizmus (vagy angolul Open Method of Coordination OMC) A nyitott koordinációs mechanizmus, révén a tagállamok önként koordinálják politikájukat és gyakorlatukat a szociális védelem és a szociális inklúzió terén, beleértve a nyugdíjrendszert, egészségügyet és szociális gondozást, bevonva a folyamatba a helyi és regionális hatóságokat, a szociális partnereket és a civil szervezeteket is. A Bizottság szintén elkészíti majd állásfoglalását a szociális nyitott koordinációs mechanizmus jövőjéről.

17 Társak általi értékelés (peer review) A szociális védelem és szociális inklúzió társak általi értékelése kulcsfontosságú eszköz a szociális nyitott koordinációs mechanizmus során. Erősíti az együttműködést a szociális védelem modernizációja és a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni harc során az Európai Unióban az országok közötti önkéntes, kölcsönös tanulási folyamat révén. A házigazda ország bemutatja megközelítését, az alábbi célokkal: más országok helyes gyakorlatából való tanulás és annak megállapítása, lehetséges-e a hatékony átültetés más tagállamok rendszereibe. A házigazda ország arra is felhasználhatja a társak általi értékelő találkozókat, hogy szakértői tanácsokhoz jusson más országokból jelentősebb reformok előkészítése során a szociális védelem és szociális inklúzió terén (vagy egy új program vagy intézményi átszervezés során). A cél a más EU-országokban alkalmazott helyes gyakorlat előnyeinek kihasználása a saját reformok hatékonyságának javítása érdekében. A társak általi értékelés szakértői munkatalálkozók során történik, ahol a kiválasztott részt vevő országok vezető kormányzati szakértői megosztják egymással a legjobb gyakorlatot a törvények megfogalmazása és a reformok terén. A nyitott koordinációs mechanizmus alapvető része az információ-, tapasztalatcsere és a legjobb gyakorlat példáinak megosztása. A Foglalkoztatási Bizottság (EMCO) és a Szociális Védelmi Bizottság (SPC) tárgyalási platformként szolgálnak a tagállamok közti megbeszélések során. A Szociális Védelmi Bizottság (Social Protection Committee) Ellenőrzi a nyitott koordinációs mechanizmus alkalmazását. Értékeli a folyamatban lévő reformok hatékonyságát. Válaszol a Bizottság kezdeményezéseire és a Tanács felkéréseire, mivel tanácsadói szerepet játszik. Elfogadja a Közös jelentéseket a szociális védelemről és szociális inklúzióról. Dönt a társak általi értékelésekkel kapcsolatban. 15

18 Forduljon országa Szociális Védelmi Bizottsága tagjához (tagjaihoz) és tájékoztassa rendszeresen a mentális egészség helyzetével kapcsolatban, növelve helyzetismeretüket és érzékenységüket a mentális egészséggel kapcsolatban. Forduljon országa Szociális Védelmi Bizottság tagjához (tagjaihoz), és ösztönözze arra, hogy tegyen javaslatot a társak általi értékelés szervezésére a mentális egészségről (a korábbi értékelésekről lásd: Az európai szemeszter: Éves növekedési jelentés és a nemzeti reformprogramok Az EU 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája elfogadását követően, az Európai Unió új jelentési mechanizmust alkalmaz az EU-tagállamok számára. Az egyik fontos változás, hogy a tagállamok nem nyújtanak be külön nemzeti stratégiai jelentéseket a szociális védelemről és szociális inklúzióról az Európai Bizottságnak. E jelentéseket most a szélesebb nemzeti reformprogramokba foglalják, amelyeket az EU- tagállamok 2011-től évente írnak. 16 A nemzeti reformprogramok szociális és foglalkoztatási iránnyal rendelkeznek. A korábbi évek során az MHE tagok azért dolgoztak, hogy a mentális egészséghez és szociális inklúzióhoz kapcsolódó feladatok hangsúlyosabb szerepet kapjanak a szociális védelemről és szociális inklúzióról szóló nemzeti stratégiai jelentésekben ; a jelenlegi és jövőbeli lobby stratégiáknak mostantól a nemzeti reformprogramokhoz kell kapcsolódnia. Az új politikai ciklus, az ún. európai szemeszter, az alábbi módon működik: Az új hat hónapos ciklus minden évben januárban fog kezdődni, amikor a Bizottság publikálja éves növekedési jelentését, amelyet a Tanács és az Európai Parlament megtárgyal az Európai Tanács márciusi, tavaszi találkozója előtt. A Tanács tavaszi találkozóján a tagállamok, elsősorban az éves növekedési jelentés alapján meghatározzák az EU-t érintő fő kihívásokat, és stratégiai tanácsokat adnak a kapcsolódó politikával kapcsolatban.

19 Ezt az útmutatást figyelembe véve, a tagállamok bemutatják és megvitatják középtávú költségvetési stratégiáikat a stabilitási és konvergencia programokon keresztül, és egyidejűleg összeállítják nemzeti reformprogramjaikat, amelyek meghatározzák, milyen lépéseket tesznek majd pl. a foglalkoztatás, kutatás, innováció, energetika vagy szociális inklúzió területén. E két dokumentumot azután áprilisban elküldik az Európai Bizottságnak értékelésre. A Bizottság értékelése alapján a Tanács az adott országok számára útmutatást nyújt, és minden júliusban az Európai Tanács és a Miniszterek Tanácsa tanácsokat ad, mielőtt a tagállamok véglegesítik költségvetési tervezeteiket a következő évre. A politikai koordináció európai szemesztere Jan Feb Már Apr Máj Jún Júl Európai Bizottság Miniszterek Tanácsa Éves növekedési jelentés Viták és egyeztetések Politikai útmutatás esetleges javaslatokkal Véglegesítés és az útmutatás alkalmazása Ősz: Tematikus társak általi értékelés az EU szintjén Európai Parlament Viták és egyeztetések Európai Tanács Éves gazdasági és szociális csúcstalálkozó Az útmutatás támogatása Tagállamok Adoption of National Reform Programmes (NPPs) & Stability and Convergence Programmes (SCPs) Ősz: Utánkövetés nemzeti szinten 17

20 Törekedjen a Nemzeti Akcióprogramok elkészítésében való részvételre, formális vagy informális konzultációs eljárás keretei közt az ön országában. Javaslatok révén törekedjék a nemzeti reformprogram tervezetének befolyásolására, mielőtt azt kormánya beterjesztené az EU-ban minden év áprilisának közepén. Az európai évek Az európai éveket az EU azért rendezi, hogy felhívja a figyelmet egy adott témára, nagyon gyakran szociális kontextusban. Az európai évek keretében számos rendezvényt szerveznek nemzeti szinten a nemzeti minisztériumokkal együttműködésben. A civil szervezeteknek szintén lehetősége nyílik, hogy aktívan részt vegyenek és felhívják a figyelmet célkitűzéseikre. Néhány példa a korábbi és várható európai évekre: 2010 A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem éve Az önkéntesség éve Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás éve. Az európai évek áttekintése: staticdisplay.do?language=en&id=1005. Az európai évek témáját hivatalosan kell javasolni az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek vagy az Európai Tanácsnak. Egy adott téma javasolása érdekében: A- Győzzön meg egy országot, amely jelenleg vagy a közeljövőben a Tanács elnökségét tölti be. Emellett azonban fontos, hogy ezt több EU-tagállam is támogassa, és ezért ideális esetben több ország szövetségeseként lépjen fel. B- Az Európai Parlamenten keresztül: forduljon országa európai parlamenti képviselőihez. 18 C- Az Európai Bizottság meggyőzése révén (DG EMPL vagy DG SANCO): Az MHE tagok minisztériumaikhoz fordulhatnak, többek közt a Szociális Védelmi Bizottság tagjaihoz, akik javaslatokat tehetnek.

21 Közegészségügy Bár az EU törvényhozási kompetenciája a közegészségügy területén korlátozott, két olyan dokumentum létezik, amely az európai egészségügyi politika kidolgozására törekszik: A közös egészségügyi stratégia, amelynek a címe Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára ( ) és az Egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program ( ), amely pénzügyi eszközöket biztosít az EU célkitűzései megvalósításához e téren. Az EU közegészségügyi programja a Lisszaboni Szerződés 168. paragrafusára épül, és közösségi szintű eszközt biztosít a lelki egészséggel kapcsolatos feladatok elvégzésére. Az EU közegészségügyi programjának célkitűzései az alábbiak: az állampolgárok egészségügyi biztonságának növelése; az egészséges életmód segítése és az egészségügyi különbségek csökkentése; az egészségre vonatkozó információ és tudás létrehozása és terjesztése. Bár a lelki egészség kérdése 1997 óta fontosabb szerepet kapott a közösség egészségügyi politikájában és más területeken, az Európai Bizottság csak az Egészségügyi Világszervezet 2005-ös Mentális Egészség Miniszteri Konferenciáját követően adta ki A népesség mentális egészségének javításal, az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiájának céljából c. zöld könyvet. Az Európai Bizottság nyílt konzultációt indított, hogy a vita során megtárgyalják az Európai Bizottság lelki egészségre vonatkozó EU-stratégiája kidolgozásának lehetőségeit. E folyamat a Mentális egészségre és jólétre vonatkozó európai egyezmény elkészítéséhez vezetett. Az egyezmény aláírására június 13-án egy a mentális egészségről és jólétről tartott magas szintű konferencián került sor, amit az Európai Bizottság szervezett a soros Szlovén elnökséggel és az Egészségügyi Világszervezet Európai regionális irodájával együttműködésben. 19

22 Az egyezmény fő célja, hogy a mentális egészségre irányítsa a figyelmet, és növelje az együttműködést a tagállamok és az egészségügy, oktatás, munkahely, szociális ügyek és a civil társadalom területéről érdekelt felek között. Öt tematikus konferenciára került sor, amelyek az egyezmény öt fő területére összpontosítottak. A Mentális egészségre és jólétre vonatkozó európai egyezmény öt fő területe: Az öngyilkosság és a depresszió megelőzése. Az ifjúság lelki egészsége és az oktatás. A mentális egészség munkahelyi környezetben. Az idősek lelki egészsége. A megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés elleni fellépés. Az egyezmény kialakított egy mechanizmust az információcseréhez, ez az EU-útmutató a lelki egészség és jólét érdekében, továbbá létrehozta a prioritások, javaslatok és akciótervek listáját. A magyar elnökség elfogadta a Tanács következtetéseit a Mentális egészségre és jólétre vonatkozó európai egyezménnyel kapcsolatban, és azt az igényt, hogy létrehozzanak egy közös akcióterv a mentális egészséggel és jóléttel kapcsolatban a EU közegészségügyi program keretei közt. 20 A Közös fellépés a mentális egészséggel és jóléttel kapcsolatban az alábbi területekre terjed majd ki: A mentális betegségek kezelése az egészségügyi és szociális rendszereken keresztül. Bizonyítékon alapuló intézkedések a depresszióval szemben. Innovatív együttműködés az egészségügy és más kapcsolódó szakterületek között. A mentális egészség közösségi alapú és szociálisan inkluzív megközelítéseinek értékelése. A népesség lelki egészségi állapotára vonatkozó adatok és bizonyítékok gyűjtése.

23 Ellenőrizze a mentális egészségre vonatkozó európai dokumentumokat a közegészségügy területén: policy/index_en.htm. És/vagy ossza meg saját tapasztalatait az Útmutató a mentális egészség és jólét érdekében révén: eu_compass/index_en.htm. Alapjogok az EU-ban Európai Alapjogi Charta Az Európai Alapjogi Charta olyan jogi keretet ad, ami biztosítja az európai állampolgárok, és más országoknak az EU-ban lakhellyel rendelkező állampolgárai társadalmi, politikai, gazdasági és szociális jogainak védelmét. A Charta a jogokat hat szakaszba csoportosítja: méltóság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás, állampolgári jogok és igazságszolgáltatás. A Charta útmutatóként szolgál az EU tevékenysége során, mivel az EUintézményeknek és a tagállamoknak az összes ilyen jogot tiszteletben kell tartaniuk az EU-törvények alkalmazása során. A Charta rendelkezéseinek betartatásáért az Európai Unió Bírósága felel. A Charta más nemzetközi jogokat eszközöket egészít ki, mint például a Emberi jogok európai egyezménye. Az Európai Unió alapjogi ügynöksége Az Európai Unió alapjogi ügynöksége (Fundamental Rights Agency FRA) az Európai Unió egy ügynöksége, amely Bécsben kezdte meg működését március 1-jén. Ez egy alapjogokkal kapcsolatos kérdésekre szakosodott szakértői központ, és négy fő feladata az információgyűjtés, -elemzés, tanácsadás, tájékoztatás és kommunikáció. Az FRA függetlenül végzi feladatait. Jogában áll véleményt megfogalmazni EU- intézményekről és tagállamokról a közösségi törvények alkalmazásával kapcsolatban, saját kezdeményezésre, vagy az Európai Parlament, az 21

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hol tart az Európai Unió a többszintű kormányzás intézményrendszerének kiépítésében Dr. Szalay András EU Régiók Bizottsága tagja Veszprémi önkormányzati képviselő A magyar uniós elnökség és a régiók jövője

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3.

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3. Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió 2012. október 3. Szereplés az EU színpadán: az EU döntéshozatala és az érdekeltek szerepe Anne Hoel Európai

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés EDC BROSSÚRA Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés A Demokratikus Állampolgárságra Nevelés (EDC, Education for Democratic Citizenship, Éducation à la citoyenneté démocratique) olyan gyakorlatok és

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

Konzultatív testület, amely a civil társadalmat képviseli

Konzultatív testület, amely a civil társadalmat képviseli Mi az EGSZB? Konzultatív testület, amely a civil társadalmat képviseli Az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága segíti, tanácsadói minőségben.

Részletesebben

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 10449/16 SOC 421 EMPL 280 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk Előző dok. sz.: 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Tárgy:

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A szegénység, a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelem terén a tagállamoknak nyújtott támogatás révén

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. május 30. (30.05) (OR. en) 9806/06 OJ/CONS 31 SOC 271 SAN 149 CONSOM 43 TERVEZETT NAPIREND Küldi: Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK (FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA, EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-dokumentum EK jogi aktus kötelező közösségi jogi aktus EU-határozat EU-irányelv EU-rendelet nem kötelező közösségi jogi aktus EU-ajánlás EU-vélemény EU-alkotmány

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra Felkészülés a 2014-2020-as EU-s tervezési időszakra Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Nyitó konferencia Szeged, 2012. augusztus 9. Tóth Róbert, fejlesztési szakértő Tartalom A 2014-2020-as

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 1. Társadalmi egyenlőtlenségek Fogalma: az egyének, családok és más társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban jelentős

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az EU intézményei 138.lecke Az intézményrendszer általános jellemzői Az Európai

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben