B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t"

Átírás

1 B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZEPTEMBER S á n t i d é v a A BÓDHISZATTVA ÖSVÉNY II. Vallomás 33. A Halál Ura szeszélyes, kiszámíthatatlan, Dolgod elvégezted vagy nem - mit sem ér. Betegség, egészség - egyre megy, Röpke életünk bizonytalan. 34. Mindent otthagyva távozunk, magányosan. Azonban, elmém ezt nem fogja fel, Így barátokért és ellenség miatt Sok rosszat tettem s idéztem el. 35. Ellenségem végül mind megsemmisül, Minden barátom megsemmisül, Elpusztulok végül magam is, Mindennek sorsa végül pusztulás. 36. Minden, amit használok vagy birtokom, Álomképszer, gyorsan tovaszáll. Eltnik, emlék marad csupán, Egyszer elmúlt, s többé nem lesz látható. 37. Ez egyetlen rövid élet folyamán, Hány barát s ellenség távozott már el! De a sok gonosz tett amit miattuk elkövettem, El ttem marad, elviselhetetlenül. 38. Eszembe sem jutott még soha, Hogy röpke, múló dolog vagyok magam is. Így gylölet, vágy s nemtudás miatt Sok gonoszságot követtem el. 39. Éjjel és nappal - soha meg nem áll - Életem múlik, elszökik. S ami elmúlt, vissza nem nyerhetem - Mi más lehet sorsom, mint halál? 40. Ott fekszem majd az ágyamon, Aki kedves és szeret, mind körülöttem áll - De egyes-egyedül én élem át Az élet fonala elszakadását. 41. És mikor a Halál követei megragadnak, Hogyan segíthet barát s atyafi? Csak életem során nyert érdemem lesz javamra, Minek gyjtését elhanyagoltam. 42. Ó Védelmez k! Én meggondolatlan, Nem vártam ilyen borzalmat, mint ez. S e rövid, múló élet kedvéért Egymásra halmoztam annyi rossz tettet. 43. Aznap, mikor veszt helyre viszik, Ahol testét tépik és darabolják, Átalakul az ember, félelme változtatja át: Kiszárad szája, szeme gödörben ül. 44. És ha ez így van, mik lesznek kínjaim, Mikor lesújt halálos rettegés, És látom a Halál követét, az ellent, Aki rám veti szörny tekintetét? 45. Ki ment meg, ki ad menedéket ott, E rettenet, e borzalom el l? - És tágra nyílt, rémült szemekkel Keresek a négy világtájon megment t. 46. Sehol segítség, sehol megment, Szomorú fájdalom nehezül reám, Mezítlen, esend n és védtelenül, Mit teszek, ha eljön az id? 47. Ezért én mától oltalmat keresek A buddháknál, vándorok rz inél, Akik minden él javáért dolgoznak - Hatalmasok, félelmet elz k. 48. Ugyancsak, tisztán, oltalmat keresek A szívükben lakozó dharmánál, Mely eloszlatja létkör rémületét, És a számtalan bódhiszattvánál. Fordította tibetib l: Ratna Ling fordító csoport A következ számban folytatjuk.

2 2003. SZEPTEMBER TAR-PA BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT Kalu Rinpocse élete A mester várja tanítványát Amikor Kalu Rinpocse 16 éves lett, felkészült a hagyományos három éves elvonulás elvégzésére, mely a Kagyüpa iskola lámáinak általános gyakorlata. A Cadra Rincsendra kolostorban az elvonulás vezetõje (druppön) Norbu Töndrup láma volt. A láma egy kis dombon lakott az elvonulási központ közelében. Az odavezetõ út egy ajtón keresztül vitt, mely a lakásához vezetõ ösvényre nyílott. Ez az ajtó óvta nyugalmát. Senki sem mehetett át rajta az õrködõ szerzetesek engedélye nélkül, akik a láma unokaöccsei voltak. Minden jövevényt kikérdeztek látogatása oka felõl. Egy reggel azonban Norbu Töndrup láma megkérte unokaöccseit, hagyják nyitva az ajtót, mert egy kivételes vendéget vár látogatóba. - Engedjétek hozzám azonnal, mihelyst megérkezik.- parancsolta a láma, és nem mondott többet unokaöccseinek, de Szitu Rinpocsének elmagyarázta az indítékait. Elõzõ éjszaka a védõ istenség Csadrukpa (Hatkarú Mahakala) jelent meg neki álmában és kijelentette, hogy másnap egy tanítvány fog hozzá érkezni. Ez az összes szükséges adottsággal rendelkezõ tanítvány a késõbbiekben a lények nagy hasznára lesz. Csadrukpa befejezésképpen elmondta, hogy kezében egy nagyszerû khatával fogja üdvözölni a tanítványt. Ezért parancsolta meg Norbu Töndrup láma, hogy hagyják nyitva az ajtót. A két unokaöcs várta a kivételes vendég érkezését. Úgy gondolták, csakis egy magas rangú személy lehet, mint Derge királya vagy egy miniszter. A napnak már lassan majdnem vége volt, és még senki sem jött. Délután 4-5 óra körül végül megpillantottak egy közönséges szerzetest, akit két társa követett, terhet cipelve hátukon. A két unokaöcs Norbu Töndrup láma elé járult. - Késõre jár, és a vendég, akit vártál még nem érkezett meg. De egy szerzetes két társával közeleg, beengedhetjük õket? - Igen, engedjétek be. - felelt a láma. Miután bevezették a látogatókat, a két unokaöcs visszatért a központba és elmondták a szerzeteseknek, hogy Töndrup láma egy különleges vendéget várt, de csak egy közönséges szerzetes érkezett két társával, akik csomagokat cipeltek. Ez megnevetette a szerzeteseket. A különleges látogató valóban megérkezett, Kalu Rinpocse volt az. Elvonulások A hároméves elvonulás ideje alatt Kalu Rinpocse Norbu Töndrup láma tanítványa lett. Megkapta tõle a Sangpa Kagyü vonal teljes átadását, a meghatalmazásokat, a rituális olvasásokat és a magyarázatokat. Az elvonulás ideje alatt több meghatalmazást kapott más lámáktól is. Miután befejezte az elvonulást, melyet Norbu Töndrup láma vezetett, Kalu Rinpocse visszatért otthonába, és további két év alatt meghatalmazásokat és tanításokat kapott számos lámától. Azután elhatározta, hogy remeteként fog élni elvonulásra alkalmas helyeken, melyeket nem árul el senkinek. Kalu Rinpocse apja híres orvos volt. Elvonulása megkezdéséig - a Cadra Rincsendrában töltött három év kivételével - Kalu Rinpocse mindig segített édesapjának gyógynövények gyûjtésében, orvosságok készítésében és gyógyításban. Ettõl az idõtõl fogva azonban teljesen felhagyott az orvosi gyakorlattal. Olyan helyeket választott elvonulásra, melyek olyan kietlenek voltak, hogy egy közönséges ember egy napot sem bírt volna ott eltölteni. Például a Radung Pu barlangja, amelynek nyílása olyan nagy volt, hogy a szél állandóan átjárta. Tele volt mindenféle bogárral, melyek a sötétség leple alatt élnek. Hogy képes valaki ilyen rossz helyen élni? Ennek ellenére több évet töltött ott. Nem mindig választott ilyen nehéz körülményeket. Néha a szülõi ház közelében, kellemes környezetben, egy sátorban tartózkodott, ahol nyájak legelésztek. Az elvonulás hosszú évei alatt sohasem aggódott az élelem miatt, sokszor hosszú ideig nem is evett. Folytatjuk Tanítás sorozat indul 2003 novembert l 2004 júniusáig I S T E N S É G E K G Y A K O R L A T A I címmel Oltalmazó (tib: Csenrezi, szkr: Avalokitesvara) és a Szabadító (tib: Drölma, szkr: Tara) Alkalmas mindazoknak, akik az istenségek gyakorlatait el akarják kezdeni, és akik a gyakorlásukat szeretnék elmélyíteni, meger síteni. A sorozat tanításai egymásra épülnek, ajánlott ezért kezdett l fogva részt venni. * * * 2

3 BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT TAR-PA SZEPTEMBER Az istenségek, ahogyan mi a Bels Ösvény gyakorlói látjuk ket nem távoli világokban él fels bbrend lények, akik id nként az emberek segítségére sietnek bár megjelenésük esetleg ezt a benyomást keltheti. A valóságban, ha megismerjük elménk igaz természetét az istenségek úgy mutatkoznak meg, hogy nem mások, mint a mi saját elménk. Az istenségek az elménk isteni természetének megnyilvánulásai. Azonban mindaddig, amíg elménk természetét nem ismerjük és a dolgokat észlel elme az én és az elme által észlelt dolgok vagyis a más gyökeres elválasztottsága képzetének kett sségében élünk az istenségek belépnek a kett sség játékába és megszületik egy olyan viszony önmagunk és az istenségek között mintha k t lünk független lények lennének. Csillaghegyi központunkban 2003 novembert l újabb tanítássorozat indul Istenségek Gyakorlatai címmel, melyet minden hónap els szombatján tartunk 2004 júniusáig. A tanfolyam teljes díja 9000 Ft. Kérjük, hogy a résztvev k hozzák magukkal a Csenrézi, ill. a Tara pudzsakönyvüket. Szükség esetén a könyvek megvásárolhatók a csillaghegyi Központban. A csillaghegyi Központ havi programja februárig: November november 7 (pé) Mahakala meditáció november 8 (szo) Tara meditáció november 9 (va) Tara meditáció December december 5 (pé) Mahakala meditáció december 6 (szo) Tara meditáció december 7 (va) Tara meditáció Január január 2 (pé) Mahakala meditáció január 3 (szo) Tara meditáció január 4 (va) Tara meditáció 3

4 2003. SZEPTEMBER TAR-PA BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT Február február 6 (pé) Mahakala meditáció február 7 (szo) Tara meditáció február 8 (va) Tara meditáció Tiszteletreméltó Dzsecün Kusho Rinpocse Magyarországon Tiszteletreméltó Dzsecün Kusho Rinpocse a tibeti Buddhizmus kislétszámú n i lámáinak egyike. szentsége Szakja Trizin a szakja hagyományvonal vezet jének n vére, hercegn je az 1300 éves Khön családnak, aki különleges képzést kapott a szakja rend tibeti kolostoraiban.tizenegy éves volt, amikor a híres Ngor kolostorban átfogó képzésben részesült a Lam Dre tanításokból. Tizennyolc éves korában már szerzetesek és apácák százainak adott tanításokat és beavatásokat A tibeti történelem során három n volt képes a teljes Lam Dre (Út és Gyümölcs) tanításokat átadni; Tiszteletreméltó Dzsecün Kusho Rinpocse egyik közülük ben családjával Indiába emigrált óta testvére szentsége Szakja Trizin Rinpocse kérésére kezdett el tanítani, ekkor már a nyugati világban. Vezet je egy nagy Vancouveri Szakja központnak és gyakran utazik az Egyesült Államokba és a távol keletre tanítani. Öt gyermekes családanya, Vancouverben él ban létrehozta a Szakja Alapitványt Európáért, azóta rendszeresen jár európai buddhista központokba tanításokat és beavatásokat adni. Tiszteletreméltó Dzsecün Kusho Rinpocse programja: 2003 október 1-én érkezik Tarra, ahol október 2-t l 6-ig Huszonegy Tara beavatássorozat és tanítás lesz. A programon azok vehetnek részt, akik végig jelen vannak! Egyes napokon való részvétel nem lehetséges. A program alatt el írt vegetáriánus étkezés van, ezért otthonról hozott étel nem fogyasztható, valamint a drogok ( alkohol, kábítószerek, dohányzás ) mell zése kötelez! Kérjük ne hozzanak állatokat! A tari Központban 30 f s fér hely van valamint egy közös sátor is felállításra kerül mintegy 20 f részére. Lehet ség van saját sátor használatára is. Részvételi díj: Ft amelyben bennefoglaltatik a szállás és tisztálkodási lehet ségek a napi háromszori vegetárius étkezés, valamint a programköltség. Erkezés a Központba október 1-én délután. Aznap már minden résztvev nek jár vacsora. A program 7-én ér véget az el zetes tervek szerinti közös kirándulással, amelyen szintén jár étkezés ( reggeli, ebéd) de ezen már nem kötelez részt venni. Akinek dolga van a 6-ai program befejeztével kb. 17 órakor elmehet. A jelentkezési határid a tari programra szeptember 20-a! Az ezt követ jelentkezéseket szervezéstechnikai okok miatt sajnos nem tudjuk figyelembe venni. 4

5 BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT TAR-PA SZEPTEMBER Budapesti program: Hogyan segítenek a szellemi gyakorlatok a mindennapi problémáink megoldásában címmel október 8-án tól nyilvános el adás és tanítás lessz Budapesten. Helyszín: Meo Galéria, IV. Ker. József A. u Jelentkezés módja: 1. Írásban: Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség cimén; 1039 Budapest Királyok útja Faxon: as számon 3. en: cimen 4. Telefonon: (20) es ill as számon 5. A tari Buddhista Központban kizárólag írásban: Buddhista Meditáció Központ, 3073 Tar A közösség ismertet je, a TAR-PA cím újság - amely a programokat, és a központban tartott meditáció elvonulások tanításait tartalmazza -, megrendelhet Bodogán Évánál a es telefonszámon, vagy a címen. Kérjük, hogy postacím változás esetén az új címet is itt adják meg! *** Ez a nyomtatvány olyan szöveget tartalmaz, melyet jó tiszteletben tartani. Ezért kérünk mindenkit, ha már nincs rá szüksége, ne dobja szemétbe, hanem égesse el. Köszönjük szépen! 5

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2006. MÁRCIUS M E G S Z A B A D U L Á S TANÍTÁS KÖSZÖNJÜK, KATA! KÉRDEZTÜK MEGHÍVÓ PROGRAMOK. 1% + 1% 10.

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2006. MÁRCIUS M E G S Z A B A D U L Á S TANÍTÁS KÖSZÖNJÜK, KATA! KÉRDEZTÜK MEGHÍVÓ PROGRAMOK. 1% + 1% 10. M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST TAR VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. MÁRCIUS TANÍTÁS Tiszteletreméltó Láma Ngawang Rinpocse jótanácsai gyakorlóknak Nyilvános

Részletesebben

Kedves Barátunk! Mireisz László az Egyházi Tanács vezetője

Kedves Barátunk! Mireisz László az Egyházi Tanács vezetője Tartalomjegyzék Kedves Barátunk!...2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3 Buddhista Vipasszaná Társaság...5 Mokusho Zen Ház... 8 A Tan Kapuja Zen Közösség... 10 A kóan és a zen buddhista példázatok... 10

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

A Tan Kapuja Buddhista Egyház A Tan Kapuja Buddhista Egyház Tájékoztató 46 2010 tél Tartalomjegyzék Kedves Barátunk!... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3 A Tejút Iskola és Ifjúságnevelő Alapítvány (Csörgő Zoltán)... 5 Japán és zen

Részletesebben

Tájékoztató 55. 2013. tavasz

Tájékoztató 55. 2013. tavasz A Tan Kapuja Buddhista Egyház Tájékoztató 55 2013. tavasz Tartalom A Tan Kapuja Buddhista Egyház...2 Buddhista Nyári Egyetem... 3 Egyházi események... 3 Buddhista Jövő Műhely...5 A Tan Kapuja Zen Közösség...7

Részletesebben

XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE. A belső ragyogás. gyakorlata. Oltalmazó Csenrézi. meditációjának magyarázata. A lények javáért szüntelen hulló eső

XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE. A belső ragyogás. gyakorlata. Oltalmazó Csenrézi. meditációjának magyarázata. A lények javáért szüntelen hulló eső XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE A belső ragyogás gyakorlata Az Oltalmazó Csenrézi meditációjának magyarázata A lények javáért szüntelen hulló eső Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar KIADJA A Magyarországi

Részletesebben

20 éves az uszói sztúpa... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3

20 éves az uszói sztúpa... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3 Tartalomjegyzék 20 éves az uszói sztúpa... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3 Munkálkodás mindenki felébredésén (Mireisz László)...3 Öndör Gegen Buddhista Közösség Mongóliai buddhista zarándoklat...

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Láma Ole Nydhal Minden határon túl

Láma Ole Nydhal Minden határon túl Láma Ole Nydhal Minden határon túl Ahogy a Buddhák Nyugatra jöttek ÜBER ALLE GRENZEN LAMA OLE NYDAHL Joy Verlag Gmbh D-87477 Sulzberg Az 1994-ben készült német változatot fordította: Danhauser Ágnes Nyomda:

Részletesebben

SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON. a tibeti DALAI LÁMA önéletírása

SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON. a tibeti DALAI LÁMA önéletírása SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON a tibeti DALAI LÁMA önéletírása FORDÍTOTTA HORVÁTH Z. ZOLTÁN SZERKESZTETTE SÁRI LÁSZLÓ SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON a tibeti DALAI LÁMA önéletírása ÍRÁS KIADÓ Budapest A mő eredeti címe:

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2009 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007

Részletesebben

dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: a nyugati buddhizmus lapja tél 11. szám 2014/3

dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: a nyugati buddhizmus lapja tél 11. szám 2014/3 a nyugati buddhizmus lapja dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: Ven. Vadzsramálá: Tanítók és tanítványok a buddhizmusban Dzsamgon Kongtrul Lodro Thaje: A tanító-tanítvány kapcsolatról Alexander

Részletesebben

A hallgatói újság neve és száma, ahol a cikk megjelent: 2015. 04.10. Paletta Online: http://www.palettaonline.hu/lter/jol-csak-a-szivevel-lat-az-ember

A hallgatói újság neve és száma, ahol a cikk megjelent: 2015. 04.10. Paletta Online: http://www.palettaonline.hu/lter/jol-csak-a-szivevel-lat-az-ember Pályázó neve: Ress Alexandra Héla Telefonszáma: +36/30 393 5439 E-mail címe: hela.ress@gmail.com Diákigazolvány száma: 1019928091 Kategória: Riport A cikk címe: Jól csak a szívével lát az ember A hallgatói

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 1. szám

újság VIII. évfolyam, 1. szám újság VIII. évfolyam, 1. szám hírek, felhívások Tartalom Hírek, felhívások 2 A jóga szádhana 3 szükségessége Swami Satyananda Saraswati A jóga szerepe 4 az életminõség javításában Swami Niranjanananda

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

Napelemek a Dohány utcában

Napelemek a Dohány utcában 2015. május 1. י"ב אייר תשע"ה 17. évfolyam 32. szám SÁBESZ Kiadja: Chabad-Lubavics zsidó nevelési és oktatási egyesület Gyertyagyújtás Budapesten: 19.27 פרשת אחרי-קדושים Szombat kimenetele: 20.37 Napelemek

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

Március, április Április a költészetben Holokauszt Mazsorett Húsvét Húsvét Erdélyben Bécsben jártunk... Ahogy Ti láttátok!

Március, április Április a költészetben Holokauszt Mazsorett Húsvét Húsvét Erdélyben Bécsben jártunk... Ahogy Ti láttátok! 2012. március-április I. évfolyam 6.-7. szám Március, április Április a költészetben Holokauszt Mazsorett Húsvét Húsvét Erdélyben Bécsben jártunk... Ahogy Ti láttátok! Kortárs-segít tábor Döbröcén Gondolatok

Részletesebben

!!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe

!!!#$%$&''()*# Egy kevert világból Isten örömébe !!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe Olyan világban élünk, ahol a jó és rossz össze van keverve, mint egykor a tiszta magyar pirospaprika a mérgez anyagot tartalmazó, de olcsó külföldi paprikával.

Részletesebben

A MINDENSÉGR L ÉS MINDENR L

A MINDENSÉGR L ÉS MINDENR L G. I. Gurdjieff A MINDENSÉGR L ÉS MINDENR L avagy Belzebub elbeszélései unokájának Az emberek életének pártatlan és objektív kritikája AZ EMBEREK ÉLETÉNEK PÁRTATLAN ÉS OBJEKTÍV KRITIKÁJA Az eredeti hiteles

Részletesebben

Mi valójában az áldás?

Mi valójában az áldás? TANTRA A Tantra útjának követéséhez a bizalom, az odaadás és a tisztánlátás elengedhetetlen követelmények. Úgy kezdhetünk neki, hogy tisztának látjuk magunkat, bízunk magunkban és saját Buddha-természetünkben.

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011 A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA Dobosy Antal A Nincs Kapu JEGYZET Budapest, 2011 Források Dobosy Antal A Nincs Kapu 無 門 関 A zen buddhizmus klasszikus kóangyűjteménye jegyzetekkel, magyarázatokkal Verziószám:

Részletesebben

Oltalom beszámoló 2003

Oltalom beszámoló 2003 Oltalom beszámoló 2003 Tartalomjegyzék Beköszöntő (Iványi Gábor) (2) Közhasznúsági jelentés (Borsányi Katalin) (5) SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK: Férfi átmeneti szálló (Iványi Zoltánné) (7) Női átmeneti szálló

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft NAGYKÖRŰ ÁRA: 220 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. Szeptember Évnyitó 2008 Első nap az iskolában Fotó: Tóta Gábor Tartalom Szakmai képzések - támogatással Az Önkormányzat hírei Tanévnyitó Aranydiploma

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Világhelyzet Andreas Flörsheimer: Amerika és Közép-Európa viszonyáról Pedagógia

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben