B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t"

Átírás

1 B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Dévacsen a Nagy Boldogság Birodalma Magyarázatok Kalu Rinpocse nyomán 6. rész Láma Csöpel tanítása ÁPRILIS Az érdemeket jótettek által tudjuk halmozni. A szellemi gyakorlásban azok a tulajdonságok, amelyek az éredemek megteremtésének sikerét biztosítják, egy kicsit másfajták. A legfontosabb tulajdonságok a hit és bizalom a szellemi tanítókban, a Három Drágaságban valamint a szellemi elvekben, amelyekben az ösztönzést keressük. Ezek az együttérzésünk és szeretetünk a lények felé, és a bölcsességünk, ami azt jelenti, hogy megértjük, hogy a jelenségvilág élménye az elme kivetülése, az elme maga pedig lényegében üres. Ha erre alapul a hitünk, akkor az együttérzésünk és a bölcsességünk nagy erej lesz, és a szellemi fejldésünk nagyon eredményes lesz. Az a törekvés, hogy magunkat megtisztítsuk az ártalmas tettek lenyomataitól és a szennyezdésektl, valamint, hogy érdemet és tudatosságot fejlesszünk ki, benne foglaltatik a mahajána hétágú imájában. Ezzel az imával gyakran találkozunk a különböz meditáció szövegekben azért, mert ez az egyik legjobb eszköze a megtisztulásnak és a fejldésnek. A hétágú ima ágai közül elsként a menedék forrásainak, a Három Drágaságnak és a Három Gyökérnek hódolunk, tiszteletünket fejezzük ki. A második ág az, hogy feljánlásokat teszünk, a harmadikban megvalljuk a rossztetteinket és szennyezdéseinket. Ezt a vallomást nem csak a jelen életünkre, hanem mindazokra az ártalmas cselekedetekre vonatkozólag tesszük, amelyeket mi magunk és minden éllény a végtelen sok életünk során gy jtöttünk. Így tehát elismerjük és megvalljuk saját hibáinkat és fogyatékosságainkat, és ezzel együtt a másokéit is. A negyedik ág az örvendezés a mások erényei és érdemei láttán, beleértve a közönséges és a megvilágosult lényeket is. Az ötödik ág kérés arra, hogy megvilágosult tanítóink folytassák a tan kerekének forgatását azáltal, hogy tanításokat adnak, és így a bels ösvényt a létkör lényei számára hozzáférhetvé teszik. A hatodik ág kérés a megvilágosultakhoz, a felébredt szellem hseihez és a szellemi tanítókhoz, hogy maradjanak a lények között az elkövetkezend világkorszakokban is, egészen addig, amíg az újjászületések köre kiürül, és minden éllény eléri a megvilágosodást. Kérjük ket, ne t njenek el, mert jelenlétük áldás és inspiráció forrása számunkra, akiknek erre szükségük van. Az utolsó ág az érdemek felajánlása; az elz hat ág gyakorlása, és minden más gyakorlás által szerzett érdem felajánlása annak érdekében, hogy az minden éllénynek a hasznára váljon. Ez az ima magában foglalja mindazt az elemet, amely által a szennyezdéseket lehet tisztítani, és érdemet és bölcsességet lehet kifejleszteni. A mahajánában, a széles ösvényen az indítékunk az, hogy minden éllény segítése érdekében gyakorolunk. Ebbl a nemes indítékból nagy áldás származik, ami visszahat ránk és segíti a gyakorlásunkat. Amikor kifejlesztjük magunkban a határtalan szeretetet és együttérzést, vagyis az ébredés igazi szellemét, akkor minden egyes cselekedetünk jelentsége mérhetetlenül megnövekszik. Ha például az oltáron egyetlen gyertyát meggyújtunk teljesen tiszta bódhicitta indítékkal, az a tett sokkal több érdemet eredményez, mint ha egy másik személy enélkül az indíték nélkül százezrével gyújtaná a gyertyákat. Ha az embernek felébredt szellem indítéka van, bármit cselekszik, minden tettében jószándék van, méghozzá olyan jószándék, hogy minden éllény javára akar lenni, nem csak egy bizonyos lény, hanem minden egyes lény, a számtalan sok éllény hasznára akar válni. Ezért minden tette mérhetetlen érdem forrása lesz. Ez az alap olyan, mint egy kit n termtalaj, amelybl a kívánságaink óriási ert tudnak meríteni. Bármit kívánunk, azt mind ebbe a távlatba állítjuk; minden kívánságunk háttere, alapja az, hogy az éllényeket akarjuk segíteni minden tettünkkel, ami óriási ert ad kívánságainknak. Amikor ez a három tényez jelen van, akkor következik a negyedik, a gyakorlásnak irányt adó kívánság. Ahhoz, hogy a tudat sikeresen elérje a tiszta tapasztalás állapotát, nagyon ers kívánságra, törekvésre van szükség. Ez lesz a gyakorlásunk meghatározó tényezje, miután az alapot már megteremtettük az elz három tényez által. A vágyakozás vagy kívánság a Dévacsen esetében arra irányul, hogy minden éllénnyel együtt érjük el a Dévacsen állapotát, a tiszta gyönyör és boldogság megvilágosult állapotát. Ha mi magunk elérnénk ezt az állapotot, de a többi éllény nem, akkor folytatjuk a munkát azért, hogy másoknak segítsünk ebbl a megvilágosult távlatból. Ez egy olyan elkötelezettség, amit sosem felejtünk el. A felébredt szellem indíték szilárd alapot ad, erre építjük minden észlelésünket, így számunkra a küls környezet a Nagy Gyönyör világaként jelenik meg. Amikor lefektettük a megvilágosodás szellemének az alapját, vizualizáljuk Végtelen Fény Buddha alakját magunkkal szemben, és ugyanakkor az a meggyz-désünk, hogy valóban jelen van, a vágyunk pedig az, hogy át tudjuk élni a Nagy Gyönyör világát. A meditáció szövegben megtaláljuk az ide vonatkozó vizualizációt. A Dévacsen leírása egy hosszú inspiráció imában van megfogalmazva, amelyet egy híres kagyüpa láma Csagme

2 2003. ÁPRILIS TAR-PA BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT Rinpocse írt. Ebben szerepel buddha Amitábha és kísérete, a megvilágosultak és a felébredt szellem hsök leírása, akik a Nagy Gyönyör tiszta birodalában tartózkodnak. Ezek megjelenítése az els lépés, az els tényez, amely a tiszta vizualizáció. A második tényez a törekvésünk és erfeszítésünk a tisztulásra és a fejldésre. Ezt a hétágú ima által valósítjuk meg, amely e szövegben egy részletes, hosszú formájában szerepel, hangsúlyozva a jelentségét. Ebben az imában kiemelt helyet kap a vallomás és az érdemek szerzése. A szöveg következ része felnyitja a szemünket: rajtunk áll a válsztás, hogy a létkörben akarunk-e maradni, vagy meg akarjuk valósítani a képességet arra, hogy kilépjünk belle, és felszabadítsuk szellemünket egy tiszta világ boldogságának élményébe. Az imának ebben a részében vizsgálat alá vesszük a létkör állapotának hibáit és korlátait, látszólagos szilárdságát és elégtelen természetét, valamint a tényt, hogy nincs benne semmi, amiben meg lehetne bízni. Ezáltal megersödhet a kívánságunk arra, hogy elérjük a tiszta és tartós boldogság és gyönyör élményét, amely szemben áll a létkörben vándorlás kényszerével, a zavarodottság, z rzavar és szenvedés állapotával, amely az újjászületések körét hajtja. A szöveg lezáró része a tiszta gyönyör állapotában átélt élmények leírása. Egy elképzelhetetlen hosszú életrl beszél, a tudat nagyszer tulajdonságairól, mérhetetlen boldogságáról, és képességérl arra, hogy sok-sok jelenéstestet hozzon létre annak érdekében, hogy másoknak segítsen. Ez azt jelenti, hogy a Dévacsenben az embernek nem egy teste van, hanem sok testben meg tud jelenni, és egyszerre sok mindenkit tud segíteni. Ezeket mind leírja a szöveg azért, hogy e fennkölt létállapot kvalitásait megismerjük és ezáltal a törekvésünket megersítsük. Ha a törekvéseink és imáink magukban foglalják ezt a négy tényezot, amelyek a gyakorlás sikerét biztosítják, nem kell kételkednünk abban, hogy gyakorlásunk valóban hatékony lesz. Kétség kívül el fogjuk érni ezt az állapotot, amely mentes minden szenvedéstl, és amely a legmagasabb rend gyönyörrel teljes. Elérve ezt az állapotot, hatékonyan tudunk mások javáért dolgozni, sok szenved lényen tudunk segíteni. Vége S á n t i d é v a A BÓDHISZATTVA ÖSVÉNY II. Vallomás 23. A Nagyszer ség Óceánjai dicsségét zengem Hangzatos imák számtalan versével. Dallamos dicsítésem felhi Emelkedjenek elébük sz ntelen. 24. A múlt, jelen, jöv minden buddhája, A dharma és a magasztos gyülekezete eltt Leborulok annyi testtel, amennyi Atomot tartalmaz a világegyetem. 25. A sztupák és az ébredés szelleme Támaszai eltt leborulok, Akik a fogadalmakat adó apátok, tanult mesterek, És a dharmát gyakorló minden nemes lény. 26. Amíg a felébredés lényegét el nem értem, A buddhákhoz menedékért folyamodok. Menedékért folyamodok a dharmához, És a bódhiszattvák seregéhez ugyanúgy. 27. A teljes buddhákhoz és bódhiszattvákhoz, A tíz irányban bárhol lakjanak, Nagy együttérzésnek uraihoz Összetett kezekkel így imádkozom: 28. Ez életemben és az összes többiben, Kezdettelen létkörben bolyongva Ártalmas tetteket követtem el tudatlan, És másokat is hasonlókra buzdítottam. 29. Nemtudásomtól ámítva és elragadva, Mindez még örömet is okozott, De most már, tévedéseim belátva, Szívbl megvallom ket a buddhák eltt. 30. Akármit vétettem a Három Drágaság, Szüleim, tanítóim, és mások ellen, Szennyezdéseim ereje által, Testemmel, szavaimmal és elmémmel; 31. Minden hibát, én vétkes, mit elkövettem, A vétket, sok rossz tett révén mi rám ragadt, Minden szörny dolgot, amit én okoztam, Világ tanítói, megvallok nektek én. 32. Mieltt vétkem meg nem tisztítottam, Lehet, hogy halálom elér. Kérlek hát védjetek meg oly módon, Mely gyorsan s biztosan megtisztít. Fordította tibetibl: Ratna Ling fordító csoport A következ számban folytatjuk. Meditáció leírások Lodzsong - a Szellem Képzése Életünkben folyamatosan adódnak érzelmekkel telített helyzetek, amelyeket vagy sikerül megoldanunk, vagy azok sodornak el bennünket. Így válunk önmagunk érzelmeinek áldozataivá, így teremtjük meg önnön szenvedésünket. Európai neveltetésünk szinte semmi segítséget nem ad kezünkbe élethelyzeteink megoldásában. Így problémáinkkal, szenvedésünkkel szemben tehetetlenek vagyunk, nem beszélve arról, hogy életünk mélyebb értelmét megtaláljuk. A buddhista meditáció ösvényén a leghatásosabb módszer a mindannyiunkban szunnyadó együttérzés feltárása és kifejlesztése, amely a feltétlen együttérzésben teljesedik ki. A Szellem Képzése egyike a tibeti mesterek általrzött legersebb 2

3 BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT TAR-PA ÁPRILIS gyakorlati buddhista hagyományoknak. Önmagunk megismerésének ösvénye ez, amely során együttérzésünket fokozatosan fejlesztjük, míg életünk minden területét átható, hatalmas er vé teljesedik. A - küldés-fogadás - (tibetiül: tonglen) módszerét gyakoroljuk, a bódhiszattvák gyakorlatát, amely által már számtalan lény világosodott meg. "Mindazok, akik gyors menedéket akarnak, Mind maguknak, mind másoknak, Gyakorolják a szent titkot: Mások behelyettesítését önmagukkal." szentsége a XVI. Gyalvang Karmapa a Lodzsongról A Karma Kagyü Gyakorló Hagyomány számára a 'küldés és fogadás' gyakorlata nagyon fontos. A Hagyomány nagy mesterei ezt mind alkalmazták abban az értelemben, hogy elfogadták és magukra vették a lények szenvedéseit és zrzavarát, és ugyanakkor elengedték és nekik küldték önmaguk boldogságát és üdvét. E módon segítettek minden lényt. Amikor valaki magára veszi mások zrzavarát és betegségeit, azok átalakulnak bodhicittává, azonban betegségként jelennek meg benne. A lényeget tekintve a Hagyomány megvilágosult mesterei sosem betegek. Ezzel szemben, amikor én betegszem meg, az olyan mint bárki más! Lodzsong programok között: április (pé-szo-va) május (pé-szo-va) június (pé-szo-va) július 7-11-ig elvonulás október (pé-szo-va) november (pé-szo-va) december (pé-szo-va) január (pé-szo-vas) Idén is Mindenkit Szeretettel Várunk, a velünk egyid ben és világban él Bódhiszattva Tendzin Gyatco, szentsége a 14. Dalai Láma születésnapján Július 6-án vasárnap órától szentsége a Dalai Láma születésnapjának hagyományos ünneplése a sztúpánál. Szertartásos cog felajánlást tartunk szentsége tiszteletére, melyen mindenki részt vehet a magával hozott gyümölccsel, édességgel, süteménnyel. szentsége a 14. Dalai Láma születésnapját els ízben ben ünnepeltük. Ekkor hatvanéves volt és a tibeti hagyomány szerint ez nagy jelent séggel bír az 5 x12 éves ciklus miatt. Paldzsor Cering úr, a Tibet Ház akkori elnöke a sztúpa mellé egy új imazászlórúd állítását ajánlotta fel. Arra gondoltunk, hogy nem titokban az éj leple alatt állítjuk fel. Az eseményt megjelentettünk a központ programjai közt, s óriási ünnepség kerekedett. Ett l kezdve ez lett a Meditáció Központ legnagyobb nyári ünnepe órakor a sztúpa el tt szertartás, melynek végén együtt elénekeljük szentsége hosszú életéért szóló imát, majd felállított trónja el tt felajánljuk a fehér selyemsálat, gyertyát és füstöl t. Ezután kerülnek felkínálásra a szertartás alatt megáldott sütemény- és gyümölcshegyek. Ezután kezd dik a közös ebéd, és a zenés programok táncok, el adások, és beszélgetések, melyekben egy közös vonás, hogy mindenki szívéb l, s felajánlásból teszi, a szerencsés születés ünnepi napján. A program még alakul, ami már biztos: zene - Kövi Szabolcs és Korai Öröm, mesemondó, a Karma Dordzse Ling fergeteges színtársulata, harcmvészeti bemutató, és még sok más. Minden ötletet és felajánlást szívesen fogadunk. F szervez : Zsoló: Egy hetes Lodzsong elvonulás Július 7-14 Alkalmas mindazoknak, akik le akarják fektetni mindennapos meditáció gyakorlásuk alapjait, és azoknak is akik gyakorlásukat tovább akarják mélyíteni, további tanítások és intenzív csoportos gyakorlás segítségével. Napi program: 7-én Mahakála meditáció tanítás: Az elvonulás értelme, a helyes motiváció kialakítása meditáció vacsora Csenrézi meditáció Napi p rogram: 8-tól-11-ig meditáció (leborulás, négy alapgondolat, lodzsong) 6.00-tól Tara meditáció 8.00-tól reggeli tanítás Siné-lodzsong meditáció ebéd közös házkörüli munka t l tea, Mahakála meditáció tanítás Siné-Lodzsong meditáció vacsora Csenrézi meditáció Az elvonulás idején csak és között lehet beszélni. 11-én a Csenrézi meditációval kezd dik a kétnapos Nyungne meditáció el estéje Nyungne meditáció Kérünk mindenkit a mellékelt jelentkezési lapon jelentkezzen legkés bb június 30-ig. Az elvonulás költségei: napi díjak: szállás: 1300,-Ft/éjszaka étkezés: 700,-Ft /nap A teljes elvonulásra szállás: 8.000,- étkezés: 4,000.- Diákok számára 50%-os szállásdíj kedvezmény van. Nyungne meditáció 3

4 2003. ÁPRILIS TAR-PA BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT A Nyungne alatt tartózkodunk a test, a beszéd és a tudat negatív cselekedeteit l, és felkeltjük magunkban a megvilágosodás szellemét. Törekszünk minden lény javára, és meditálunk szellemünk igaz természetén. A Nyungne ideje alatt Csenrézi, a határtalan együttérzés bódhiszattvája meditációját végezzük, s 24 órára szóló, hajnaltól hajnalig tartó fogadalmakat teszünk, melyek a következ k: nem ölünk, nem lopunk, nem élünk szexuális életet, nem hazudunk, nem iszunk alkoholt, nem ülünk kiemelt helyre, csak az el írt id ben étkezünk, kerüljük a szórakozást, nem használunk parfümöt és nem viselünk ékszereket. Buddhista szent iratok szerint nyolc, hibátlanul, azaz a fogadalmakat megtartva és helyes szándékkal elvégzett Nyungne bizonyosan emberi létformában történ újjászületést eredményez. A helyes szándék azt jelenti, hogy a meditációt nem csak önmagunk, de kivétel nélkül minden lény javára végezzük. Egy Nyungne két napból áll. Az els nap, melyen a meditációt vezet Láma tanításokat ad, el készíti a másodikat, melyen nem iszunk, nem eszünk és nem beszélünk. A szertartásokon bárki részt vehet hitbéli elkötelezettségre való tekintet nélkül, egyetlen feltétel, hogy ne tápláljon ellenséges érzelmeket a gyakorlat iránt. Aki még nem volt Nyungne meditáción, az els alkalommal csak két napra szóló fogadalmat tehet! Szeretettel várjuk azokat is, akik nem kívánnak fogadalmat tenni, de a meditáción szívesen részt vennének. Templomunk a Nyungne meditáció ideje alatt egész nap nyitva áll, rövidebb hosszabb id re bármikor be lehet kapcsolódni. A Nyungne gyakorlatnak fontos része az érdemek halmozása. Érdemeket halmozunk azáltal, ha erényes szellemet alakítunk ki magunkban, és tiszta szándékkal jó cselekedeteket hajtunk végre. Ennek egy hatékony, hagyományos módja a felajánlástétel. Ilyen például mások segítése, hogy a Nyungnén részt vehessenek; gyertya, füstöl, ételadomány, vagy a költségekhez való anyagi hozzájárulás. A Nyungnét felajánlásokkal támogatók a Nyungne résztvev ivé válnak, és hozzájárulásuk révén részesülnek a Nyungne áldásában és érdemeiben. A gyakorlatok velejárója, hogy a résztvev k az áldást és az érdemeket felajánlják a támogatók és minden lény javára. Nyungne meditációra érkezés az els nap el tti este órakor, távozás a második nap utáni reggel a Tara meditáció és a takarítás után. Nyungne programok között: április május 1-16-ig Nyolc Nyungne június július augusztus 1-2 szeptember október 9-10 november december 31 január 1 februás Dharma gyakorlás három lépésben Gampopa négy dharmája "Kövesse elmém a dharmát! Gyakorlásom járjon sikerrel az ösvényen! Az ösvényen járva tisztuljon meg minden zavarodottság! A zavarodottság alakuljon át bölcsességgé!" Az els dharma magában foglalja az elme képzését, hogy ily módon eggyé váljon a dharmával. Ez azt jelenti, hogy ezáltal az elme minden tevékenysége a figyelmességb l fog eredni. Kezdetben az elme tevékenységei csupán emlékeztetnek a dharmára, a nyitottságra, de kés bb amikor az elme valóban eggyé lesz a dharmával, akkor természetes mozgása a spirituális ösvényen való utazás lesz, ami a nyitottság útja. Ez az út eloszlat minden zavarodottságot. A zavarodottság ha letisztul, a bölcsesség energiájává alakul. Dharma Központunk meditáció képzést indít azok számára, akik a dharmát életük szerves részévé kívánják tenni. A képzés rendszeres otthoni gyakorlásra épül, három egymást követ lépésben. Els lépés: Három meditáció, amely minden dharma gyakorlás alapját képezi. (1 hónap) 1. Négy elmélkedés - a gyakorlásunk indítékainak tisztázására és a helyes indíték kialakítására 2. Figyelmesség meditáció - csöndes ül meditáció és cselekv meditáció 3. Lodzsong meditáció - a szeretet és együttérzés felkeltésére Második lépés: A Különleges El készít gyakorlatok. 1. Menedékért folyamodás a Három Drágasághoz és 2. Dordzse Szempa meditáció (1 hónap) 3. Mandala felajánlás (1 hónap) 4. Guru jóga (1 hónap) Harmadik lépés: Istenség Jóga - Csenrézi meditáció (1 hónap) Az elvonulás megadja a felkészültséget e három meditáció otthoni gyakorlására. Egy évi rendszeres gyakorlásuk után nyílik lehet ség arra az egy hónapos elvonulásra, amely bevezeti a Második lépést. Ennek tárgya a Különleges El készít gyakorlatok. Ezt újabb egy éves, rendszeres otthoni és közösségi gyakorlásnak kell követnie. Ezután adódik lehet ség részvételre a Harmadik lépést bevezet egy hónapos elvonuláson, amelynek tárgya: Istenség Jóga. A dharma ösvényén, amikor egy gyakorlatot megtanultunk, annak gyakorlását életünk végéig fenntartjuk. Az újabb meditációkkal azután gazdagítjuk, mélyítjük, szélesítjük ezt az alapot. Az évente megtartott meditáció-elvonulásokon való ismételt, rendszeres részvétel kitn alkalmat biztosít erre. Az elvonulásra az jelentkezhet; aki rendszeresen gyakorol Láma Csöpel útmutatása alapján, rendszeres, aktív részt vállal a Közösség, illetve a Dharma Központ fenntartásában, rendszeres látogatója a Buddhista F iskolán tartott meditációknak, a tari Dharma Központ programjainak, illetve a nyári meditáció-elvonulásoknak. Ezek azok a programok melyeken a napi rendszeres gyakorláshoz szükséges ismeretek elsajátíthatók. Ily módon válik a dharma mindennapi életünk részévé. Az otthoni, stabil gyakorlás kialakítását követ en lehet jelentkezni az els, egyhónapos meditáció-elvonulásra, melyhez Láma Csöpel engedélye szükséges. Az elvonulások alkalmat adnak a meditáció intenzív gyakorlására és a szükséges ismeretek elmélyítésére a tanítások révén, a dharma közösségi élet intenzív kereteiben. Minden huzamosabb intenzív meditáció elvonulás tisztító 4

5 BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT TAR-PA ÁPRILIS meditációval zárul, amellyel megtisztítjuk az elvonulás folyamán vétett hibákat. Ezt a szerepet tölti be a Nyungne. Ezért az elvonulás Nyungnével zárul, melyen a részvétel kötelez! A jelentkezés módja: A Lodzsong elvonulásra írásban kell jelentkezni! Ezután következik egy beszélgetés Láma Csöpellel. Az engedélye után havi 2.250,- Ft befizetést kérünk négy hónapon keresztül. Ezzel a részvételi díj befizetése megtörtént. A szállásdíj és étkezési díj befizetését az elvonulás megkezdése el tt egy összegben kérjük! Egyhónapos elvonulások között: augusztus 20 szeptember 16-ig január 20 február 9-ig Egy hetes Ngöndro - el készít gyakorlatok elvonulás Július 24-Augusztus 3 A dharma ösvényén, amikor egy gyakorlatot megtanultunk, annak gyakorlását életünk végéig fenntartjuk. Az újabb meditációkkal azután gazdagítjuk, mélyítjük, szélesítjük ezt az alapot. Az évente megtartott meditáció elvonulásokon való ismételt, rendszeres részvétel kitün alkalmat biztosít erre. Napi program 24-én Mahakála szertartás Tanítás, az elvonulás értelme, a helyes motiváció kialakítása meditáció vacsora Csenrézi meditáció Napi program ig menedék meditáció (leborulás) Dordzse Szempa meditáció 6.00 Tara meditáció 8.00 reggeli tanítás (leborulás, Dordzse Szempa meditáció ebéd ház körüli munka tea Mahakála szertartás tanítás leborulás, Dordzse Szempa meditáció vacsora Csenrézi meditáció Az elvonulás idején csak és között lehet beszélni. Július 31-én este 19 órakor kezd dik a két napos Nyungne meditáció, melynek második napja (Augusztus 2.) a Csökor Dücsen, Buddhista ünnep. Buddha ekkor adta els tanítását öt tanítványának Szarnathban az zek Ligetében. Minden jó vagy rossz cselekedetnek milliószoros a hatása. Kérünk mindenkit a mellékelt jelentkezési lapon jelentkezzen legkés bb június 30-ig. Az elvonulás árait lásd feljebb az "Egy hetes Lodzsong elvonulás" árjegyzékénél. Siné meditáció (szanszkrit: Sámáthá) Saját szellemünk igaz természete megismerésének ösvénye a meditáció. A Siné meditáció alatt a gyakorló csendben ül és a szellemét is hagyja lecsendesedni. Amikor egy pohár zavaros víz kavarását abbahagyjuk, a szennyez dés leülepszik, és a víz tiszta természete fokozatosan megmutatkozik. A Siné meditációban megtanuljuk, hogyan lehet a szellem folyamatos kavarását abbahagyni. "Nyugtasd természetes nagy békében E kimerült szellemet, Melyet karma és zaklatott gondolatok gyötörnek, Mint a létforgatag végtelen óceánjának Tomboló hullámverése." Csenrézi meditáció (szanszkrit: Avalokitésvara) Szellemünk igaz természete a spontán, nem mesterkélt határtalan szeretet, együttérzés és bölcsesség. A határtalan szeretet és együttérzés minden lény felé irányul, nem tesz különbséget barát és ellenség között. Olyan, mint a nap, amely kivétel nélkül minden lényre ragyog. Ez a bennünk lév buddha természet lényege, ez testesül meg Csenréziben, az együttérzés bódhiszattvájában. E meditációban Csenrézit vizualizáljuk, és mantráját recitáljuk: "Minden lény legyen boldog és rendelkezzen a boldogság okaival! Legyen mentes a szenvedést l és a szenvedés okaitól! Legyen elválaszthatatlan a szenvedést l mentes boldogságtól! Élvezze a lélek nagy nyugalmát, amely mentes minden elfogultságtól, a közelség és idegenség, a ragaszkodás és ellenszenv érzéseit l!" Dordzse Szempa meditáció (szanszkrit: Vadzsraszatva) Számtalan eddigi életünk során mérhetetlen karmát halmoztunk fel saját cselekedeteink által. E karma szenvedésünk és boldogságunk oka. A Dordzse Szempa meditáció segítségével tisztítjuk karmánkat, eltávolítjuk jöv beli szenvedésünk okait, és megteremtjük a tartós boldogsághoz szükséges érdemteli karmákat. "Minden dolog okokból kél - Ezeket az okokat Buddha tanította. Hogyan sznnek meg az okok - Buddha azt is tanította. Ne kövess el egyetlen ártó szándékú cselekedetet se! Jószándékú cselekvésben b velkedj! Ismerd meg szellemed igaz természetét! - Ez Buddha tanítása." Dolgos-nap Minden hónap utolsó vasárnapján a budapesti Központunkban (1039 Bp., Hunyadi u. 45.) Dolgos-napot szervezünk. Ekkor végezzük el a ház körüli szükséges munkákat és kitakarítjuk a Központot, hogy azután újra tiszta és rendezett környezetben folytathassuk a gyakorlást. A Dolgos-nap programja a következ : Tara meditáció munka ebéd 5

6 2003. ÁPRILIS TAR-PA BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT munka Mahakala meditáció Csenrézi meditáció Minden segít kezet nagy örömmel fogadunk! Szedd össze magad Április 27-én vasárnap erd takarítás a Föld Napja alkalmából. Idén a Tiszta Fény Alapítvány is csatlakozik az akcióhoz. A Mély Mosoly Alapítvány más társszervezetekkel együtt negyedik alkalommal rendezi meg az erd takarítást a budai hegyek tájvédelmi körzetében. Alkalmanként kétszázan vesznek részt rajta és köbméter szemét gylik össze. Gyere el te is, minden szorgos kézre nagy szükség van! Találkozunk 10 órakor a Normafai síháznál. Tányért, poharat hozzál, mert a munka után zenés estebéd lesz az Anna réten. (Es esetén május 4-én tartjuk.) Érdekl dni lehet: Tiszta Fény Alapítvány, Sz di Katalin, Buddha megvilágosodásának és parinirvánájának ünnepe Május 17-én szombaton órától az Árya Maitreya Mandala Egyházközösség, Maitreya házában közösen ünnepeljük Buddha megvilágosodásának és parinirvánájának ünnepét. Cím: Budapest, XI. Susulyka u. 240 "Vissza a gyökerekhez" Stockholmi meditáció központ látogatás Közösségünk néhány tagjában megfogalmazódott az igény, hogy meglátogassuk Láma Ngawangot és svédországi szangatársainkat. Az ötletet Láma Ngawang örömmel fogadta, így hát úgy döntöttünk, hogy utazunk. Mivel Láma Ngawang remélhet leg már májustól Augusztus elejéig vendégünk lesz, vele együtt utaznánk vissza Stockholmba valamikor Augusztus 5 és 15 között. Repül vel utazunk, ezúttal azonban az új "fapados" stockholmi járattal. Ez kb ,- Ft-os repül jegy árat jelent oda-vissza összesen, de ez az ár még változhat. A látogatás kb 6-7 napig fog tartani. A svédországi meditáció központ jóvoltából a szállást ingyenesen vehetjük igénybe a központokban, de étkezésr l magunknak kell gondoskodni. Az út id tartama alatt meglátogatjuk a stockholmi és az ottani vidéki meditáció központokat, és részt veszünk a tanításokon. Mindezek mellett természetesen egy stockholmi városnézést is megpróbalunk beiktatni a programba. A svédországi központok limitált befogadóképessége miatt csoportunk létszáma nem haladhatja meg a 20-at. Ellenkez esetben nem tudjuk garantálni a szállást, így azt a létszámon felüli jelentkez k maguk kell hogy megoldják (kempingezés lehetséges). Kérjük hogy aki szeretne részt venni ezen az úton, az jelezze Bodogán Évánál minél hamarabb, hogy az útitervet és az árkalkulációt elkészíthessük. Kontakt info: Bodogán Éva, (üzenetrögzít is), 6

7 BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT TAR-PA ÁPRILIS Programok hónapról-hónapra Április április 3 (pé) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy április 4 (szo) és április 5 (va) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy április (pé-szo-va) Lodzsong hétvége Tar Meditáció Központ április (ke-sze) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ április 27 (va) kor Erd takarítás találkozó a Normafai síháznál Május május 1 (csü) 16 (pé) Nyolc nyungne meditáció Tar Meditáció Központ május 17 (szo) kor Buddha megvil. ünnepe Árya Maitreya Mandala május (pé-szo-va) Lodzsong hétvége Tar Meditáció Központ Június június 6 (pé) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy június 7 (szo) és június 8 (va) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy június (pé-szo) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ június (pé-szo-va) Lodzsong hétvége Tar Meditáció Központ Július július 6 (va) t l Dalai Láma szülinap Tar Meditáció Központ július 7-11 (hé-pé) Lodzsong nyári elvonulás Tar Meditáció Központ július (szo-va) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ július 18 (pé) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy július 19 (szo) és július 20 (va) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy július (pé-csü) Ngöndro nyári elvonulás Tar Meditáció Központ Augusztus augusztus 1-2 (pé-szo) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ augusztus 5-15 (pontos dátumok még nem ismertek) Utazás Stockholmba augusztus 17 - szeptember 18 (reggel) Egyhónapos Lodzsong elvonulás Tar Meditáció Központ Szeptember szeptember (ke-sze) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ szeptember 30 október 9 (változhat) Dzsecün Kushog Rinpocse Budapest Tar Magyarországra látogat (Szakja Trizin Rinpocse unokatestvére) Október október 3 (pé) (változhat) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy október 4 (szo) (változhat) és október 5 (va) (változhat) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy október 9-10 (csü-pé) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ októner (pé-szo-va) Lodzsong hétvége Tar Meditáció Központ November november 7 (pé) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy november 8 (szo) és 7

8 2003. ÁPRILIS TAR-PA BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT november 9 (va) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy november (szo-va) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ november (pé-szo-va) Lodzsong hétvége Tar Meditáció Központ December december 5 (pé) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy december 6 (szo) és december 7 (va) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy december (pé-szo-va) Lodzsong hétvége Tar Meditáció Központ december 31 január 1 (sze-csü) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ Január január 2 (pé) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy január 3 (szo) és január 4 (va) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy január (pé-szo-va) Lodzsong hétvége Tar Meditáció Központ január 20 február 21 (reggel) Egyhónapos Ngöndro elvonulás Tar Meditáció Központ Február február (csü-pé) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ A közösség ismertet je, a TAR-PA cím újság - amely a programokat, és a központban tartott meditáció elvonulások tanításait tartalmazza -, megrendelhet Bodogán Évánál a es telefonszámon, vagy a címen. Kérjük, hogy postacím változás esetén az új címet is itt adják meg! *** Ez a nyomtatvány olyan szöveget tartalmaz, melyet jó tiszteletben tartani. Ezért kérünk mindenkit, ha már nincs rá szüksége, ne dobja szemétbe, hanem égesse el. Köszönjük szépen! 8

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR M_-R, TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR 3. SZÁM 2000. JÚLIUS Karma Csagme: Csenrézi mar tri A mahamudra és

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR 3. SZÁM 2000. JÚLIUS Csenrézi, az Oltalmazó, a nagy együttérzés bódhiszattvája A különböző hagyományok mélységes

Részletesebben

B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t

B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2003. SZEPTEMBER S á n t i d é v a A BÓDHISZATTVA ÖSVÉNY II. Vallomás

Részletesebben

Teremtsünk 1%-kal fényesebb jövőt!

Teremtsünk 1%-kal fényesebb jövőt! M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. JANUÁR Kérjük, adományozzon a Templom főlépcsője és

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2006. MÁRCIUS M E G S Z A B A D U L Á S TANÍTÁS KÖSZÖNJÜK, KATA! KÉRDEZTÜK MEGHÍVÓ PROGRAMOK. 1% + 1% 10.

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2006. MÁRCIUS M E G S Z A B A D U L Á S TANÍTÁS KÖSZÖNJÜK, KATA! KÉRDEZTÜK MEGHÍVÓ PROGRAMOK. 1% + 1% 10. M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST TAR VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. MÁRCIUS TANÍTÁS Tiszteletreméltó Láma Ngawang Rinpocse jótanácsai gyakorlóknak Nyilvános

Részletesebben

Mi valójában az áldás?

Mi valójában az áldás? TANTRA A Tantra útjának követéséhez a bizalom, az odaadás és a tisztánlátás elengedhetetlen követelmények. Úgy kezdhetünk neki, hogy tisztának látjuk magunkat, bízunk magunkban és saját Buddha-természetünkben.

Részletesebben

Kedves Barátunk! Mireisz László az Egyházi Tanács vezetője

Kedves Barátunk! Mireisz László az Egyházi Tanács vezetője Tartalomjegyzék Kedves Barátunk!...2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3 Buddhista Vipasszaná Társaság...5 Mokusho Zen Ház... 8 A Tan Kapuja Zen Közösség... 10 A kóan és a zen buddhista példázatok... 10

Részletesebben

Tájékoztató 55. 2013. tavasz

Tájékoztató 55. 2013. tavasz A Tan Kapuja Buddhista Egyház Tájékoztató 55 2013. tavasz Tartalom A Tan Kapuja Buddhista Egyház...2 Buddhista Nyári Egyetem... 3 Egyházi események... 3 Buddhista Jövő Műhely...5 A Tan Kapuja Zen Közösség...7

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

A Tan Kapuja Buddhista Egyház A Tan Kapuja Buddhista Egyház Tájékoztató 46 2010 tél Tartalomjegyzék Kedves Barátunk!... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3 A Tejút Iskola és Ifjúságnevelő Alapítvány (Csörgő Zoltán)... 5 Japán és zen

Részletesebben

SM-001 SM-002 SM-004 SM-003. Meditáció és halálközeli élmény. Isten Fényének hajnala. kommunikációra. Éljünk örök boldogságban!

SM-001 SM-002 SM-004 SM-003. Meditáció és halálközeli élmény. Isten Fényének hajnala. kommunikációra. Éljünk örök boldogságban! SM-001 Meditáció és halálközeli élmény Azok számára, akik halálközeli élményeket éltek át, ez a valóság volt. Sokszor feltételezünk dolgokat. Azt hisszük, hogy ez ilyen, az meg olyan, valami így vagy úgy

Részletesebben

dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: a nyugati buddhizmus lapja tél 11. szám 2014/3

dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: a nyugati buddhizmus lapja tél 11. szám 2014/3 a nyugati buddhizmus lapja dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: Ven. Vadzsramálá: Tanítók és tanítványok a buddhizmusban Dzsamgon Kongtrul Lodro Thaje: A tanító-tanítvány kapcsolatról Alexander

Részletesebben

20 éves az uszói sztúpa... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3

20 éves az uszói sztúpa... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3 Tartalomjegyzék 20 éves az uszói sztúpa... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3 Munkálkodás mindenki felébredésén (Mireisz László)...3 Öndör Gegen Buddhista Közösség Mongóliai buddhista zarándoklat...

Részletesebben

XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE. A belső ragyogás. gyakorlata. Oltalmazó Csenrézi. meditációjának magyarázata. A lények javáért szüntelen hulló eső

XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE. A belső ragyogás. gyakorlata. Oltalmazó Csenrézi. meditációjának magyarázata. A lények javáért szüntelen hulló eső XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE A belső ragyogás gyakorlata Az Oltalmazó Csenrézi meditációjának magyarázata A lények javáért szüntelen hulló eső Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar KIADJA A Magyarországi

Részletesebben

Satyananda Yoga Hírlevél

Satyananda Yoga Hírlevél Satyananda Yoga Hírlevél 2006. május 23. IV. évfolyam, 5. szám Hírek, felhívások Megjelent a nagy jógakönyv, a világ elsõ jógagyetemének gyakorlati tankönyve magyarul! SZVÁMI SZATJÁNANDA SZARASZVATÍ: ÁSZANA

Részletesebben

dharma a tartalomból a nyugati buddhizmus lapja tavasz 4. szám 2011/2 Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata

dharma a tartalomból a nyugati buddhizmus lapja tavasz 4. szám 2011/2 Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata a nyugati buddhizmus lapja dharma a tartalomból Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata Vadzsramatí Ute Volmerg: A szellemi fejlődés esélyei a párkapcsolatban Szammavatí

Részletesebben

Nemzetközi HIRNÖK REMÉNY Els sorban Isten munkáján. Másodsorban, van egy ígéretünk, hogy a Szent Lélek velünk van.

Nemzetközi HIRNÖK REMÉNY Els sorban Isten munkáján. Másodsorban, van egy ígéretünk, hogy a Szent Lélek velünk van. 2006. március Nemzetközi HIRNÖK A decemberi Hírnök nagy érdekl dést váltott ki és több mint 3000 ember olvasta világszerte. A mostani második száma a HÍRNÖK-nek körülbelül 14 nyelven készült el. Német,

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

Magyar Waldorf Szövetség PROGRAM. A program szerz!i: Annette Stroteich dr. Takácsné Ivaskó Ilona Strazicky Ágnes

Magyar Waldorf Szövetség PROGRAM. A program szerz!i: Annette Stroteich dr. Takácsné Ivaskó Ilona Strazicky Ágnes Magyar Waldorf Szövetség WALDORF-ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAM A program szerz!i: Annette Stroteich dr. Takácsné Ivaskó Ilona Strazicky Ágnes Budapest, 2012 Az 1997-es WALDORF-ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAM megírásában

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 8. szám

újság VIII. évfolyam, 8. szám újság VIII. évfolyam, 8. szám hírek, felhívások tartalom Hírek, felhívások 2 A tantra (agama) 3 Swami Sivánanda Saraswati Tantra 5 Swami Satyananda Saraswati Bevezetés a Tantra Sasztrába 9 Swami Satyananda

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 1. szám

újság VIII. évfolyam, 1. szám újság VIII. évfolyam, 1. szám hírek, felhívások Tartalom Hírek, felhívások 2 A jóga szádhana 3 szükségessége Swami Satyananda Saraswati A jóga szerepe 4 az életminõség javításában Swami Niranjanananda

Részletesebben

!!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe

!!!#$%$&''()*# Egy kevert világból Isten örömébe !!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe Olyan világban élünk, ahol a jó és rossz össze van keverve, mint egykor a tiszta magyar pirospaprika a mérgez anyagot tartalmazó, de olcsó külföldi paprikával.

Részletesebben

Lodzsong a szellem képzése. Csöpel Láma. A megvilágosult 2. KÖTET. Csekawa Jese Dordzse gyökérszövege A szellem képzése hét pontban

Lodzsong a szellem képzése. Csöpel Láma. A megvilágosult 2. KÖTET. Csekawa Jese Dordzse gyökérszövege A szellem képzése hét pontban Lodzsong a szellem képzése Csöpel Láma A megvilágosult harcos 2. KÖTET Csekawa Jese Dordzse gyökérszövege A szellem képzése hét pontban III Hogyan tegyük a nehéz helyzeteket a szabadulás ösvényévé IV A

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2012. NAGYBÖJT XIX. évfolyam 1. szám Isten a szeretet forrása, a szeretetet pedig ne egyszerûen általános emberszeretetként értsük, hanem

Részletesebben

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk!

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! LÉLEKMORZSÁK Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! web: www.lelekmorzsak.honlapom.com e-mail: lelekmorzsa@gmail.com Facebook: Lélekmorzsák https://www.facebook.com/groups/459063764152317/

Részletesebben

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 11. szám 2008. november November 11-én a naptár Márton napját mutatja, mely a Pannoniában (Savariában, a mai Szombathely területén)

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Mi is az óvodaérettség?

Mi is az óvodaérettség? AMIT AZ ÓVODÁRÓL A SZÜL KNEK TUDNI ÉRDEMES Mi is az óvodaérettség? A gyerekek körülbelül hároméves korukra válnak képessé arra, hogy néhány órát szüleik nélkül is el tudjanak tölteni. Ennek azonban vannak

Részletesebben