B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t"

Átírás

1 B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Dévacsen a Nagy Boldogság Birodalma Magyarázatok Kalu Rinpocse nyomán 6. rész Láma Csöpel tanítása ÁPRILIS Az érdemeket jótettek által tudjuk halmozni. A szellemi gyakorlásban azok a tulajdonságok, amelyek az éredemek megteremtésének sikerét biztosítják, egy kicsit másfajták. A legfontosabb tulajdonságok a hit és bizalom a szellemi tanítókban, a Három Drágaságban valamint a szellemi elvekben, amelyekben az ösztönzést keressük. Ezek az együttérzésünk és szeretetünk a lények felé, és a bölcsességünk, ami azt jelenti, hogy megértjük, hogy a jelenségvilág élménye az elme kivetülése, az elme maga pedig lényegében üres. Ha erre alapul a hitünk, akkor az együttérzésünk és a bölcsességünk nagy erej lesz, és a szellemi fejldésünk nagyon eredményes lesz. Az a törekvés, hogy magunkat megtisztítsuk az ártalmas tettek lenyomataitól és a szennyezdésektl, valamint, hogy érdemet és tudatosságot fejlesszünk ki, benne foglaltatik a mahajána hétágú imájában. Ezzel az imával gyakran találkozunk a különböz meditáció szövegekben azért, mert ez az egyik legjobb eszköze a megtisztulásnak és a fejldésnek. A hétágú ima ágai közül elsként a menedék forrásainak, a Három Drágaságnak és a Három Gyökérnek hódolunk, tiszteletünket fejezzük ki. A második ág az, hogy feljánlásokat teszünk, a harmadikban megvalljuk a rossztetteinket és szennyezdéseinket. Ezt a vallomást nem csak a jelen életünkre, hanem mindazokra az ártalmas cselekedetekre vonatkozólag tesszük, amelyeket mi magunk és minden éllény a végtelen sok életünk során gy jtöttünk. Így tehát elismerjük és megvalljuk saját hibáinkat és fogyatékosságainkat, és ezzel együtt a másokéit is. A negyedik ág az örvendezés a mások erényei és érdemei láttán, beleértve a közönséges és a megvilágosult lényeket is. Az ötödik ág kérés arra, hogy megvilágosult tanítóink folytassák a tan kerekének forgatását azáltal, hogy tanításokat adnak, és így a bels ösvényt a létkör lényei számára hozzáférhetvé teszik. A hatodik ág kérés a megvilágosultakhoz, a felébredt szellem hseihez és a szellemi tanítókhoz, hogy maradjanak a lények között az elkövetkezend világkorszakokban is, egészen addig, amíg az újjászületések köre kiürül, és minden éllény eléri a megvilágosodást. Kérjük ket, ne t njenek el, mert jelenlétük áldás és inspiráció forrása számunkra, akiknek erre szükségük van. Az utolsó ág az érdemek felajánlása; az elz hat ág gyakorlása, és minden más gyakorlás által szerzett érdem felajánlása annak érdekében, hogy az minden éllénynek a hasznára váljon. Ez az ima magában foglalja mindazt az elemet, amely által a szennyezdéseket lehet tisztítani, és érdemet és bölcsességet lehet kifejleszteni. A mahajánában, a széles ösvényen az indítékunk az, hogy minden éllény segítése érdekében gyakorolunk. Ebbl a nemes indítékból nagy áldás származik, ami visszahat ránk és segíti a gyakorlásunkat. Amikor kifejlesztjük magunkban a határtalan szeretetet és együttérzést, vagyis az ébredés igazi szellemét, akkor minden egyes cselekedetünk jelentsége mérhetetlenül megnövekszik. Ha például az oltáron egyetlen gyertyát meggyújtunk teljesen tiszta bódhicitta indítékkal, az a tett sokkal több érdemet eredményez, mint ha egy másik személy enélkül az indíték nélkül százezrével gyújtaná a gyertyákat. Ha az embernek felébredt szellem indítéka van, bármit cselekszik, minden tettében jószándék van, méghozzá olyan jószándék, hogy minden éllény javára akar lenni, nem csak egy bizonyos lény, hanem minden egyes lény, a számtalan sok éllény hasznára akar válni. Ezért minden tette mérhetetlen érdem forrása lesz. Ez az alap olyan, mint egy kit n termtalaj, amelybl a kívánságaink óriási ert tudnak meríteni. Bármit kívánunk, azt mind ebbe a távlatba állítjuk; minden kívánságunk háttere, alapja az, hogy az éllényeket akarjuk segíteni minden tettünkkel, ami óriási ert ad kívánságainknak. Amikor ez a három tényez jelen van, akkor következik a negyedik, a gyakorlásnak irányt adó kívánság. Ahhoz, hogy a tudat sikeresen elérje a tiszta tapasztalás állapotát, nagyon ers kívánságra, törekvésre van szükség. Ez lesz a gyakorlásunk meghatározó tényezje, miután az alapot már megteremtettük az elz három tényez által. A vágyakozás vagy kívánság a Dévacsen esetében arra irányul, hogy minden éllénnyel együtt érjük el a Dévacsen állapotát, a tiszta gyönyör és boldogság megvilágosult állapotát. Ha mi magunk elérnénk ezt az állapotot, de a többi éllény nem, akkor folytatjuk a munkát azért, hogy másoknak segítsünk ebbl a megvilágosult távlatból. Ez egy olyan elkötelezettség, amit sosem felejtünk el. A felébredt szellem indíték szilárd alapot ad, erre építjük minden észlelésünket, így számunkra a küls környezet a Nagy Gyönyör világaként jelenik meg. Amikor lefektettük a megvilágosodás szellemének az alapját, vizualizáljuk Végtelen Fény Buddha alakját magunkkal szemben, és ugyanakkor az a meggyz-désünk, hogy valóban jelen van, a vágyunk pedig az, hogy át tudjuk élni a Nagy Gyönyör világát. A meditáció szövegben megtaláljuk az ide vonatkozó vizualizációt. A Dévacsen leírása egy hosszú inspiráció imában van megfogalmazva, amelyet egy híres kagyüpa láma Csagme

2 2003. ÁPRILIS TAR-PA BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT Rinpocse írt. Ebben szerepel buddha Amitábha és kísérete, a megvilágosultak és a felébredt szellem hsök leírása, akik a Nagy Gyönyör tiszta birodalában tartózkodnak. Ezek megjelenítése az els lépés, az els tényez, amely a tiszta vizualizáció. A második tényez a törekvésünk és erfeszítésünk a tisztulásra és a fejldésre. Ezt a hétágú ima által valósítjuk meg, amely e szövegben egy részletes, hosszú formájában szerepel, hangsúlyozva a jelentségét. Ebben az imában kiemelt helyet kap a vallomás és az érdemek szerzése. A szöveg következ része felnyitja a szemünket: rajtunk áll a válsztás, hogy a létkörben akarunk-e maradni, vagy meg akarjuk valósítani a képességet arra, hogy kilépjünk belle, és felszabadítsuk szellemünket egy tiszta világ boldogságának élményébe. Az imának ebben a részében vizsgálat alá vesszük a létkör állapotának hibáit és korlátait, látszólagos szilárdságát és elégtelen természetét, valamint a tényt, hogy nincs benne semmi, amiben meg lehetne bízni. Ezáltal megersödhet a kívánságunk arra, hogy elérjük a tiszta és tartós boldogság és gyönyör élményét, amely szemben áll a létkörben vándorlás kényszerével, a zavarodottság, z rzavar és szenvedés állapotával, amely az újjászületések körét hajtja. A szöveg lezáró része a tiszta gyönyör állapotában átélt élmények leírása. Egy elképzelhetetlen hosszú életrl beszél, a tudat nagyszer tulajdonságairól, mérhetetlen boldogságáról, és képességérl arra, hogy sok-sok jelenéstestet hozzon létre annak érdekében, hogy másoknak segítsen. Ez azt jelenti, hogy a Dévacsenben az embernek nem egy teste van, hanem sok testben meg tud jelenni, és egyszerre sok mindenkit tud segíteni. Ezeket mind leírja a szöveg azért, hogy e fennkölt létállapot kvalitásait megismerjük és ezáltal a törekvésünket megersítsük. Ha a törekvéseink és imáink magukban foglalják ezt a négy tényezot, amelyek a gyakorlás sikerét biztosítják, nem kell kételkednünk abban, hogy gyakorlásunk valóban hatékony lesz. Kétség kívül el fogjuk érni ezt az állapotot, amely mentes minden szenvedéstl, és amely a legmagasabb rend gyönyörrel teljes. Elérve ezt az állapotot, hatékonyan tudunk mások javáért dolgozni, sok szenved lényen tudunk segíteni. Vége S á n t i d é v a A BÓDHISZATTVA ÖSVÉNY II. Vallomás 23. A Nagyszer ség Óceánjai dicsségét zengem Hangzatos imák számtalan versével. Dallamos dicsítésem felhi Emelkedjenek elébük sz ntelen. 24. A múlt, jelen, jöv minden buddhája, A dharma és a magasztos gyülekezete eltt Leborulok annyi testtel, amennyi Atomot tartalmaz a világegyetem. 25. A sztupák és az ébredés szelleme Támaszai eltt leborulok, Akik a fogadalmakat adó apátok, tanult mesterek, És a dharmát gyakorló minden nemes lény. 26. Amíg a felébredés lényegét el nem értem, A buddhákhoz menedékért folyamodok. Menedékért folyamodok a dharmához, És a bódhiszattvák seregéhez ugyanúgy. 27. A teljes buddhákhoz és bódhiszattvákhoz, A tíz irányban bárhol lakjanak, Nagy együttérzésnek uraihoz Összetett kezekkel így imádkozom: 28. Ez életemben és az összes többiben, Kezdettelen létkörben bolyongva Ártalmas tetteket követtem el tudatlan, És másokat is hasonlókra buzdítottam. 29. Nemtudásomtól ámítva és elragadva, Mindez még örömet is okozott, De most már, tévedéseim belátva, Szívbl megvallom ket a buddhák eltt. 30. Akármit vétettem a Három Drágaság, Szüleim, tanítóim, és mások ellen, Szennyezdéseim ereje által, Testemmel, szavaimmal és elmémmel; 31. Minden hibát, én vétkes, mit elkövettem, A vétket, sok rossz tett révén mi rám ragadt, Minden szörny dolgot, amit én okoztam, Világ tanítói, megvallok nektek én. 32. Mieltt vétkem meg nem tisztítottam, Lehet, hogy halálom elér. Kérlek hát védjetek meg oly módon, Mely gyorsan s biztosan megtisztít. Fordította tibetibl: Ratna Ling fordító csoport A következ számban folytatjuk. Meditáció leírások Lodzsong - a Szellem Képzése Életünkben folyamatosan adódnak érzelmekkel telített helyzetek, amelyeket vagy sikerül megoldanunk, vagy azok sodornak el bennünket. Így válunk önmagunk érzelmeinek áldozataivá, így teremtjük meg önnön szenvedésünket. Európai neveltetésünk szinte semmi segítséget nem ad kezünkbe élethelyzeteink megoldásában. Így problémáinkkal, szenvedésünkkel szemben tehetetlenek vagyunk, nem beszélve arról, hogy életünk mélyebb értelmét megtaláljuk. A buddhista meditáció ösvényén a leghatásosabb módszer a mindannyiunkban szunnyadó együttérzés feltárása és kifejlesztése, amely a feltétlen együttérzésben teljesedik ki. A Szellem Képzése egyike a tibeti mesterek általrzött legersebb 2

3 BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT TAR-PA ÁPRILIS gyakorlati buddhista hagyományoknak. Önmagunk megismerésének ösvénye ez, amely során együttérzésünket fokozatosan fejlesztjük, míg életünk minden területét átható, hatalmas er vé teljesedik. A - küldés-fogadás - (tibetiül: tonglen) módszerét gyakoroljuk, a bódhiszattvák gyakorlatát, amely által már számtalan lény világosodott meg. "Mindazok, akik gyors menedéket akarnak, Mind maguknak, mind másoknak, Gyakorolják a szent titkot: Mások behelyettesítését önmagukkal." szentsége a XVI. Gyalvang Karmapa a Lodzsongról A Karma Kagyü Gyakorló Hagyomány számára a 'küldés és fogadás' gyakorlata nagyon fontos. A Hagyomány nagy mesterei ezt mind alkalmazták abban az értelemben, hogy elfogadták és magukra vették a lények szenvedéseit és zrzavarát, és ugyanakkor elengedték és nekik küldték önmaguk boldogságát és üdvét. E módon segítettek minden lényt. Amikor valaki magára veszi mások zrzavarát és betegségeit, azok átalakulnak bodhicittává, azonban betegségként jelennek meg benne. A lényeget tekintve a Hagyomány megvilágosult mesterei sosem betegek. Ezzel szemben, amikor én betegszem meg, az olyan mint bárki más! Lodzsong programok között: április (pé-szo-va) május (pé-szo-va) június (pé-szo-va) július 7-11-ig elvonulás október (pé-szo-va) november (pé-szo-va) december (pé-szo-va) január (pé-szo-vas) Idén is Mindenkit Szeretettel Várunk, a velünk egyid ben és világban él Bódhiszattva Tendzin Gyatco, szentsége a 14. Dalai Láma születésnapján Július 6-án vasárnap órától szentsége a Dalai Láma születésnapjának hagyományos ünneplése a sztúpánál. Szertartásos cog felajánlást tartunk szentsége tiszteletére, melyen mindenki részt vehet a magával hozott gyümölccsel, édességgel, süteménnyel. szentsége a 14. Dalai Láma születésnapját els ízben ben ünnepeltük. Ekkor hatvanéves volt és a tibeti hagyomány szerint ez nagy jelent séggel bír az 5 x12 éves ciklus miatt. Paldzsor Cering úr, a Tibet Ház akkori elnöke a sztúpa mellé egy új imazászlórúd állítását ajánlotta fel. Arra gondoltunk, hogy nem titokban az éj leple alatt állítjuk fel. Az eseményt megjelentettünk a központ programjai közt, s óriási ünnepség kerekedett. Ett l kezdve ez lett a Meditáció Központ legnagyobb nyári ünnepe órakor a sztúpa el tt szertartás, melynek végén együtt elénekeljük szentsége hosszú életéért szóló imát, majd felállított trónja el tt felajánljuk a fehér selyemsálat, gyertyát és füstöl t. Ezután kerülnek felkínálásra a szertartás alatt megáldott sütemény- és gyümölcshegyek. Ezután kezd dik a közös ebéd, és a zenés programok táncok, el adások, és beszélgetések, melyekben egy közös vonás, hogy mindenki szívéb l, s felajánlásból teszi, a szerencsés születés ünnepi napján. A program még alakul, ami már biztos: zene - Kövi Szabolcs és Korai Öröm, mesemondó, a Karma Dordzse Ling fergeteges színtársulata, harcmvészeti bemutató, és még sok más. Minden ötletet és felajánlást szívesen fogadunk. F szervez : Zsoló: Egy hetes Lodzsong elvonulás Július 7-14 Alkalmas mindazoknak, akik le akarják fektetni mindennapos meditáció gyakorlásuk alapjait, és azoknak is akik gyakorlásukat tovább akarják mélyíteni, további tanítások és intenzív csoportos gyakorlás segítségével. Napi program: 7-én Mahakála meditáció tanítás: Az elvonulás értelme, a helyes motiváció kialakítása meditáció vacsora Csenrézi meditáció Napi p rogram: 8-tól-11-ig meditáció (leborulás, négy alapgondolat, lodzsong) 6.00-tól Tara meditáció 8.00-tól reggeli tanítás Siné-lodzsong meditáció ebéd közös házkörüli munka t l tea, Mahakála meditáció tanítás Siné-Lodzsong meditáció vacsora Csenrézi meditáció Az elvonulás idején csak és között lehet beszélni. 11-én a Csenrézi meditációval kezd dik a kétnapos Nyungne meditáció el estéje Nyungne meditáció Kérünk mindenkit a mellékelt jelentkezési lapon jelentkezzen legkés bb június 30-ig. Az elvonulás költségei: napi díjak: szállás: 1300,-Ft/éjszaka étkezés: 700,-Ft /nap A teljes elvonulásra szállás: 8.000,- étkezés: 4,000.- Diákok számára 50%-os szállásdíj kedvezmény van. Nyungne meditáció 3

4 2003. ÁPRILIS TAR-PA BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT A Nyungne alatt tartózkodunk a test, a beszéd és a tudat negatív cselekedeteit l, és felkeltjük magunkban a megvilágosodás szellemét. Törekszünk minden lény javára, és meditálunk szellemünk igaz természetén. A Nyungne ideje alatt Csenrézi, a határtalan együttérzés bódhiszattvája meditációját végezzük, s 24 órára szóló, hajnaltól hajnalig tartó fogadalmakat teszünk, melyek a következ k: nem ölünk, nem lopunk, nem élünk szexuális életet, nem hazudunk, nem iszunk alkoholt, nem ülünk kiemelt helyre, csak az el írt id ben étkezünk, kerüljük a szórakozást, nem használunk parfümöt és nem viselünk ékszereket. Buddhista szent iratok szerint nyolc, hibátlanul, azaz a fogadalmakat megtartva és helyes szándékkal elvégzett Nyungne bizonyosan emberi létformában történ újjászületést eredményez. A helyes szándék azt jelenti, hogy a meditációt nem csak önmagunk, de kivétel nélkül minden lény javára végezzük. Egy Nyungne két napból áll. Az els nap, melyen a meditációt vezet Láma tanításokat ad, el készíti a másodikat, melyen nem iszunk, nem eszünk és nem beszélünk. A szertartásokon bárki részt vehet hitbéli elkötelezettségre való tekintet nélkül, egyetlen feltétel, hogy ne tápláljon ellenséges érzelmeket a gyakorlat iránt. Aki még nem volt Nyungne meditáción, az els alkalommal csak két napra szóló fogadalmat tehet! Szeretettel várjuk azokat is, akik nem kívánnak fogadalmat tenni, de a meditáción szívesen részt vennének. Templomunk a Nyungne meditáció ideje alatt egész nap nyitva áll, rövidebb hosszabb id re bármikor be lehet kapcsolódni. A Nyungne gyakorlatnak fontos része az érdemek halmozása. Érdemeket halmozunk azáltal, ha erényes szellemet alakítunk ki magunkban, és tiszta szándékkal jó cselekedeteket hajtunk végre. Ennek egy hatékony, hagyományos módja a felajánlástétel. Ilyen például mások segítése, hogy a Nyungnén részt vehessenek; gyertya, füstöl, ételadomány, vagy a költségekhez való anyagi hozzájárulás. A Nyungnét felajánlásokkal támogatók a Nyungne résztvev ivé válnak, és hozzájárulásuk révén részesülnek a Nyungne áldásában és érdemeiben. A gyakorlatok velejárója, hogy a résztvev k az áldást és az érdemeket felajánlják a támogatók és minden lény javára. Nyungne meditációra érkezés az els nap el tti este órakor, távozás a második nap utáni reggel a Tara meditáció és a takarítás után. Nyungne programok között: április május 1-16-ig Nyolc Nyungne június július augusztus 1-2 szeptember október 9-10 november december 31 január 1 februás Dharma gyakorlás három lépésben Gampopa négy dharmája "Kövesse elmém a dharmát! Gyakorlásom járjon sikerrel az ösvényen! Az ösvényen járva tisztuljon meg minden zavarodottság! A zavarodottság alakuljon át bölcsességgé!" Az els dharma magában foglalja az elme képzését, hogy ily módon eggyé váljon a dharmával. Ez azt jelenti, hogy ezáltal az elme minden tevékenysége a figyelmességb l fog eredni. Kezdetben az elme tevékenységei csupán emlékeztetnek a dharmára, a nyitottságra, de kés bb amikor az elme valóban eggyé lesz a dharmával, akkor természetes mozgása a spirituális ösvényen való utazás lesz, ami a nyitottság útja. Ez az út eloszlat minden zavarodottságot. A zavarodottság ha letisztul, a bölcsesség energiájává alakul. Dharma Központunk meditáció képzést indít azok számára, akik a dharmát életük szerves részévé kívánják tenni. A képzés rendszeres otthoni gyakorlásra épül, három egymást követ lépésben. Els lépés: Három meditáció, amely minden dharma gyakorlás alapját képezi. (1 hónap) 1. Négy elmélkedés - a gyakorlásunk indítékainak tisztázására és a helyes indíték kialakítására 2. Figyelmesség meditáció - csöndes ül meditáció és cselekv meditáció 3. Lodzsong meditáció - a szeretet és együttérzés felkeltésére Második lépés: A Különleges El készít gyakorlatok. 1. Menedékért folyamodás a Három Drágasághoz és 2. Dordzse Szempa meditáció (1 hónap) 3. Mandala felajánlás (1 hónap) 4. Guru jóga (1 hónap) Harmadik lépés: Istenség Jóga - Csenrézi meditáció (1 hónap) Az elvonulás megadja a felkészültséget e három meditáció otthoni gyakorlására. Egy évi rendszeres gyakorlásuk után nyílik lehet ség arra az egy hónapos elvonulásra, amely bevezeti a Második lépést. Ennek tárgya a Különleges El készít gyakorlatok. Ezt újabb egy éves, rendszeres otthoni és közösségi gyakorlásnak kell követnie. Ezután adódik lehet ség részvételre a Harmadik lépést bevezet egy hónapos elvonuláson, amelynek tárgya: Istenség Jóga. A dharma ösvényén, amikor egy gyakorlatot megtanultunk, annak gyakorlását életünk végéig fenntartjuk. Az újabb meditációkkal azután gazdagítjuk, mélyítjük, szélesítjük ezt az alapot. Az évente megtartott meditáció-elvonulásokon való ismételt, rendszeres részvétel kitn alkalmat biztosít erre. Az elvonulásra az jelentkezhet; aki rendszeresen gyakorol Láma Csöpel útmutatása alapján, rendszeres, aktív részt vállal a Közösség, illetve a Dharma Központ fenntartásában, rendszeres látogatója a Buddhista F iskolán tartott meditációknak, a tari Dharma Központ programjainak, illetve a nyári meditáció-elvonulásoknak. Ezek azok a programok melyeken a napi rendszeres gyakorláshoz szükséges ismeretek elsajátíthatók. Ily módon válik a dharma mindennapi életünk részévé. Az otthoni, stabil gyakorlás kialakítását követ en lehet jelentkezni az els, egyhónapos meditáció-elvonulásra, melyhez Láma Csöpel engedélye szükséges. Az elvonulások alkalmat adnak a meditáció intenzív gyakorlására és a szükséges ismeretek elmélyítésére a tanítások révén, a dharma közösségi élet intenzív kereteiben. Minden huzamosabb intenzív meditáció elvonulás tisztító 4

5 BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT TAR-PA ÁPRILIS meditációval zárul, amellyel megtisztítjuk az elvonulás folyamán vétett hibákat. Ezt a szerepet tölti be a Nyungne. Ezért az elvonulás Nyungnével zárul, melyen a részvétel kötelez! A jelentkezés módja: A Lodzsong elvonulásra írásban kell jelentkezni! Ezután következik egy beszélgetés Láma Csöpellel. Az engedélye után havi 2.250,- Ft befizetést kérünk négy hónapon keresztül. Ezzel a részvételi díj befizetése megtörtént. A szállásdíj és étkezési díj befizetését az elvonulás megkezdése el tt egy összegben kérjük! Egyhónapos elvonulások között: augusztus 20 szeptember 16-ig január 20 február 9-ig Egy hetes Ngöndro - el készít gyakorlatok elvonulás Július 24-Augusztus 3 A dharma ösvényén, amikor egy gyakorlatot megtanultunk, annak gyakorlását életünk végéig fenntartjuk. Az újabb meditációkkal azután gazdagítjuk, mélyítjük, szélesítjük ezt az alapot. Az évente megtartott meditáció elvonulásokon való ismételt, rendszeres részvétel kitün alkalmat biztosít erre. Napi program 24-én Mahakála szertartás Tanítás, az elvonulás értelme, a helyes motiváció kialakítása meditáció vacsora Csenrézi meditáció Napi program ig menedék meditáció (leborulás) Dordzse Szempa meditáció 6.00 Tara meditáció 8.00 reggeli tanítás (leborulás, Dordzse Szempa meditáció ebéd ház körüli munka tea Mahakála szertartás tanítás leborulás, Dordzse Szempa meditáció vacsora Csenrézi meditáció Az elvonulás idején csak és között lehet beszélni. Július 31-én este 19 órakor kezd dik a két napos Nyungne meditáció, melynek második napja (Augusztus 2.) a Csökor Dücsen, Buddhista ünnep. Buddha ekkor adta els tanítását öt tanítványának Szarnathban az zek Ligetében. Minden jó vagy rossz cselekedetnek milliószoros a hatása. Kérünk mindenkit a mellékelt jelentkezési lapon jelentkezzen legkés bb június 30-ig. Az elvonulás árait lásd feljebb az "Egy hetes Lodzsong elvonulás" árjegyzékénél. Siné meditáció (szanszkrit: Sámáthá) Saját szellemünk igaz természete megismerésének ösvénye a meditáció. A Siné meditáció alatt a gyakorló csendben ül és a szellemét is hagyja lecsendesedni. Amikor egy pohár zavaros víz kavarását abbahagyjuk, a szennyez dés leülepszik, és a víz tiszta természete fokozatosan megmutatkozik. A Siné meditációban megtanuljuk, hogyan lehet a szellem folyamatos kavarását abbahagyni. "Nyugtasd természetes nagy békében E kimerült szellemet, Melyet karma és zaklatott gondolatok gyötörnek, Mint a létforgatag végtelen óceánjának Tomboló hullámverése." Csenrézi meditáció (szanszkrit: Avalokitésvara) Szellemünk igaz természete a spontán, nem mesterkélt határtalan szeretet, együttérzés és bölcsesség. A határtalan szeretet és együttérzés minden lény felé irányul, nem tesz különbséget barát és ellenség között. Olyan, mint a nap, amely kivétel nélkül minden lényre ragyog. Ez a bennünk lév buddha természet lényege, ez testesül meg Csenréziben, az együttérzés bódhiszattvájában. E meditációban Csenrézit vizualizáljuk, és mantráját recitáljuk: "Minden lény legyen boldog és rendelkezzen a boldogság okaival! Legyen mentes a szenvedést l és a szenvedés okaitól! Legyen elválaszthatatlan a szenvedést l mentes boldogságtól! Élvezze a lélek nagy nyugalmát, amely mentes minden elfogultságtól, a közelség és idegenség, a ragaszkodás és ellenszenv érzéseit l!" Dordzse Szempa meditáció (szanszkrit: Vadzsraszatva) Számtalan eddigi életünk során mérhetetlen karmát halmoztunk fel saját cselekedeteink által. E karma szenvedésünk és boldogságunk oka. A Dordzse Szempa meditáció segítségével tisztítjuk karmánkat, eltávolítjuk jöv beli szenvedésünk okait, és megteremtjük a tartós boldogsághoz szükséges érdemteli karmákat. "Minden dolog okokból kél - Ezeket az okokat Buddha tanította. Hogyan sznnek meg az okok - Buddha azt is tanította. Ne kövess el egyetlen ártó szándékú cselekedetet se! Jószándékú cselekvésben b velkedj! Ismerd meg szellemed igaz természetét! - Ez Buddha tanítása." Dolgos-nap Minden hónap utolsó vasárnapján a budapesti Központunkban (1039 Bp., Hunyadi u. 45.) Dolgos-napot szervezünk. Ekkor végezzük el a ház körüli szükséges munkákat és kitakarítjuk a Központot, hogy azután újra tiszta és rendezett környezetben folytathassuk a gyakorlást. A Dolgos-nap programja a következ : Tara meditáció munka ebéd 5

6 2003. ÁPRILIS TAR-PA BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT munka Mahakala meditáció Csenrézi meditáció Minden segít kezet nagy örömmel fogadunk! Szedd össze magad Április 27-én vasárnap erd takarítás a Föld Napja alkalmából. Idén a Tiszta Fény Alapítvány is csatlakozik az akcióhoz. A Mély Mosoly Alapítvány más társszervezetekkel együtt negyedik alkalommal rendezi meg az erd takarítást a budai hegyek tájvédelmi körzetében. Alkalmanként kétszázan vesznek részt rajta és köbméter szemét gylik össze. Gyere el te is, minden szorgos kézre nagy szükség van! Találkozunk 10 órakor a Normafai síháznál. Tányért, poharat hozzál, mert a munka után zenés estebéd lesz az Anna réten. (Es esetén május 4-én tartjuk.) Érdekl dni lehet: Tiszta Fény Alapítvány, Sz di Katalin, Buddha megvilágosodásának és parinirvánájának ünnepe Május 17-én szombaton órától az Árya Maitreya Mandala Egyházközösség, Maitreya házában közösen ünnepeljük Buddha megvilágosodásának és parinirvánájának ünnepét. Cím: Budapest, XI. Susulyka u. 240 "Vissza a gyökerekhez" Stockholmi meditáció központ látogatás Közösségünk néhány tagjában megfogalmazódott az igény, hogy meglátogassuk Láma Ngawangot és svédországi szangatársainkat. Az ötletet Láma Ngawang örömmel fogadta, így hát úgy döntöttünk, hogy utazunk. Mivel Láma Ngawang remélhet leg már májustól Augusztus elejéig vendégünk lesz, vele együtt utaznánk vissza Stockholmba valamikor Augusztus 5 és 15 között. Repül vel utazunk, ezúttal azonban az új "fapados" stockholmi járattal. Ez kb ,- Ft-os repül jegy árat jelent oda-vissza összesen, de ez az ár még változhat. A látogatás kb 6-7 napig fog tartani. A svédországi meditáció központ jóvoltából a szállást ingyenesen vehetjük igénybe a központokban, de étkezésr l magunknak kell gondoskodni. Az út id tartama alatt meglátogatjuk a stockholmi és az ottani vidéki meditáció központokat, és részt veszünk a tanításokon. Mindezek mellett természetesen egy stockholmi városnézést is megpróbalunk beiktatni a programba. A svédországi központok limitált befogadóképessége miatt csoportunk létszáma nem haladhatja meg a 20-at. Ellenkez esetben nem tudjuk garantálni a szállást, így azt a létszámon felüli jelentkez k maguk kell hogy megoldják (kempingezés lehetséges). Kérjük hogy aki szeretne részt venni ezen az úton, az jelezze Bodogán Évánál minél hamarabb, hogy az útitervet és az árkalkulációt elkészíthessük. Kontakt info: Bodogán Éva, (üzenetrögzít is), 6

7 BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT TAR-PA ÁPRILIS Programok hónapról-hónapra Április április 3 (pé) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy április 4 (szo) és április 5 (va) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy április (pé-szo-va) Lodzsong hétvége Tar Meditáció Központ április (ke-sze) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ április 27 (va) kor Erd takarítás találkozó a Normafai síháznál Május május 1 (csü) 16 (pé) Nyolc nyungne meditáció Tar Meditáció Központ május 17 (szo) kor Buddha megvil. ünnepe Árya Maitreya Mandala május (pé-szo-va) Lodzsong hétvége Tar Meditáció Központ Június június 6 (pé) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy június 7 (szo) és június 8 (va) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy június (pé-szo) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ június (pé-szo-va) Lodzsong hétvége Tar Meditáció Központ Július július 6 (va) t l Dalai Láma szülinap Tar Meditáció Központ július 7-11 (hé-pé) Lodzsong nyári elvonulás Tar Meditáció Központ július (szo-va) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ július 18 (pé) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy július 19 (szo) és július 20 (va) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy július (pé-csü) Ngöndro nyári elvonulás Tar Meditáció Központ Augusztus augusztus 1-2 (pé-szo) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ augusztus 5-15 (pontos dátumok még nem ismertek) Utazás Stockholmba augusztus 17 - szeptember 18 (reggel) Egyhónapos Lodzsong elvonulás Tar Meditáció Központ Szeptember szeptember (ke-sze) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ szeptember 30 október 9 (változhat) Dzsecün Kushog Rinpocse Budapest Tar Magyarországra látogat (Szakja Trizin Rinpocse unokatestvére) Október október 3 (pé) (változhat) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy október 4 (szo) (változhat) és október 5 (va) (változhat) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy október 9-10 (csü-pé) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ októner (pé-szo-va) Lodzsong hétvége Tar Meditáció Központ November november 7 (pé) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy november 8 (szo) és 7

8 2003. ÁPRILIS TAR-PA BUDDHISTA MEDITÁCIÓ KÖZPONT november 9 (va) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy november (szo-va) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ november (pé-szo-va) Lodzsong hétvége Tar Meditáció Központ December december 5 (pé) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy december 6 (szo) és december 7 (va) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy december (pé-szo-va) Lodzsong hétvége Tar Meditáció Központ december 31 január 1 (sze-csü) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ Január január 2 (pé) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy január 3 (szo) és január 4 (va) tól Közös meditáció Bp. - Csillaghegy január (pé-szo-va) Lodzsong hétvége Tar Meditáció Központ január 20 február 21 (reggel) Egyhónapos Ngöndro elvonulás Tar Meditáció Központ Február február (csü-pé) Nyungne meditáció Tar Meditáció Központ A közösség ismertet je, a TAR-PA cím újság - amely a programokat, és a központban tartott meditáció elvonulások tanításait tartalmazza -, megrendelhet Bodogán Évánál a es telefonszámon, vagy a címen. Kérjük, hogy postacím változás esetén az új címet is itt adják meg! *** Ez a nyomtatvány olyan szöveget tartalmaz, melyet jó tiszteletben tartani. Ezért kérünk mindenkit, ha már nincs rá szüksége, ne dobja szemétbe, hanem égesse el. Köszönjük szépen! 8

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR M_-R, TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2001. ÁPRILIS Karma Csagme: Csenrézi mar tri

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR M_-R, TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR 1. SZÁM 2000. JANUÁR Karma Csagme: Csenrézi mar tri A mahamudra és

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ

Buddhista Meditáció Központ M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST TAR VIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2007. FEBRUÁR GYÖNGÉDSÉG ÖNMAGUNK FELÉ 2. oldal Tiszteletreméltó Láma Ngawang Rinpocse

Részletesebben

M_-R,b TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2005. MÁRCIUS. TANÍTÁS - A DRÁGA EMBERI TEST Tiszteletreméltó Láma Ngawang Rinpocse tanítása

M_-R,b TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2005. MÁRCIUS. TANÍTÁS - A DRÁGA EMBERI TEST Tiszteletreméltó Láma Ngawang Rinpocse tanítása M_-R,b M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST TAR VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2005. MÁRCIUS TANÍTÁS - A DRÁGA EMBERI TEST Tiszteletreméltó Láma Ngawang Rinpocse

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR M_-R, TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2002. JÚNIUS Örömmel értesítünk mindenkit, hogy

Részletesebben

1%-kal fényesebb jövőt!

1%-kal fényesebb jövőt! M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. FEBRUÁR Egyetlen gyertya fénye elűzi évezredek sötétjét.

Részletesebben

XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE. A belső ragyogás. gyakorlata. Oltalmazó Csenrézi. meditációjának magyarázata. A lények javáért szüntelen hulló eső

XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE. A belső ragyogás. gyakorlata. Oltalmazó Csenrézi. meditációjának magyarázata. A lények javáért szüntelen hulló eső XV. KARMAPA KHATYAB DORDZSE A belső ragyogás gyakorlata Az Oltalmazó Csenrézi meditációjának magyarázata A lények javáért szüntelen hulló eső Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar KIADJA A Magyarországi

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t

B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2003. SZEPTEMBER S á n t i d é v a A BÓDHISZATTVA ÖSVÉNY II. Vallomás

Részletesebben

Cültrim Rinpocse. a megvilágosulás szellemének ereje. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Cültrim Rinpocse. a megvilágosulás szellemének ereje. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Cültrim Rinpocse a megvilágosulás szellemének ereje Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar KIADJA A Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség Technikai szám (SZJA 1%-hoz): 0059 ISBN 978-963-89386-8-8

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S 2002. ÁPRILIS Dévacsen, a Nagy Boldogság Birodalma

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2011. JÚNIUS M E G S Z A B A D U L Á S. vezetésével Tar 2011. július 3. szellemi vezetője 2011.

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2011. JÚNIUS M E G S Z A B A D U L Á S. vezetésével Tar 2011. július 3. szellemi vezetője 2011. a M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. JÚNIUS Szabadító Buddha Anya Templomavató ünnepsége

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ

Buddhista Meditáció Központ M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. JÚNIUS Cültrim Rinpocse vezetésével Csenrézi meghatalmazás

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ

Buddhista Meditáció Központ M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST TAR VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. JÚNIUS TANÍTÁS Tiszteletreméltó Kalu Rinpocse 2. oldal LODZSONG MEDITÁCIÓ 3. oldal

Részletesebben

Öngyógyítás meditációval

Öngyógyítás meditációval Láma Csöpel Öngyógyítás meditációval Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar KIADJA A Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség ISBN 963 86742 3 7 ISSN 1419-9823 Buddhista Meditáció Központ Tar Karma

Részletesebben

Lodzsong a szellem képzése. Csöpel Láma. tiszta szemlélet. Santidéva: című meditáció kézikönyvének magyarázata III. KÖTET

Lodzsong a szellem képzése. Csöpel Láma. tiszta szemlélet. Santidéva: című meditáció kézikönyvének magyarázata III. KÖTET Lodzsong a szellem képzése Csöpel Láma tiszta szemlélet Santidéva: A BÓDHISZATTVA ÖSVÉNY című meditáció kézikönyvének magyarázata III. KÖTET 6. tiszta szemlélet 7. buzgóság Buddhista Meditáció Központ

Részletesebben

M_-R,b. Buddhista Meditáció Központ AZ IDŐ BUDDHISTA SZEMLÉLETÉRŐL

M_-R,b. Buddhista Meditáció Központ AZ IDŐ BUDDHISTA SZEMLÉLETÉRŐL M_-R,b M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST TAR V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2004. DECEMBER AZ IDŐ BUDDHISTA SZEMLÉLETÉRŐL A Nyungne meditációk alkalmával naponta

Részletesebben

Teremtsünk 1%-kal fényesebb jövőt!

Teremtsünk 1%-kal fényesebb jövőt! M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. JANUÁR Kérjük, adományozzon a Templom főlépcsője és

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR M_-R, TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR 3. SZÁM 2000. JÚLIUS Karma Csagme: Csenrézi mar tri A mahamudra és

Részletesebben

1+1% TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2011. JANUÁR M E G S Z A B A D U L Á S. Adója 1+1%-val. 2011. augusztus 19 21.

1+1% TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2011. JANUÁR M E G S Z A B A D U L Á S. Adója 1+1%-val. 2011. augusztus 19 21. a M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Karmapa Ház az együtt gyakorlók otthona Láma Csöpel tanítása

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR. Karma Csagme: Csenrézi mar tri

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR. Karma Csagme: Csenrézi mar tri 2001. DECEMBER Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR II. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Karma Csagme: Csenrézi mar tri A mahamudra és a dzogcsen egysége, lényegi

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR 3. SZÁM 2000. JÚLIUS Csenrézi, az Oltalmazó, a nagy együttérzés bódhiszattvája A különböző hagyományok mélységes

Részletesebben

Lodzsong a szellem képzése. Csöpel Láma. A megvilágosult 2. KÖTET. Csekawa Jese Dordzse gyökérszövege A szellem képzése hét pontban

Lodzsong a szellem képzése. Csöpel Láma. A megvilágosult 2. KÖTET. Csekawa Jese Dordzse gyökérszövege A szellem képzése hét pontban Lodzsong a szellem képzése Csöpel Láma A megvilágosult harcos 2. KÖTET Csekawa Jese Dordzse gyökérszövege A szellem képzése hét pontban III Hogyan tegyük a nehéz helyzeteket a szabadulás ösvényévé IV A

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Lodzsong a szellem képzése. Csöpel Láma. A megvilágosult 1. KÖTET. Csekawa Jese Dordzse gyökérszövege A szellem képzése hét pontban.

Lodzsong a szellem képzése. Csöpel Láma. A megvilágosult 1. KÖTET. Csekawa Jese Dordzse gyökérszövege A szellem képzése hét pontban. Lodzsong a szellem képzése Csöpel Láma A megvilágosult harcos 1. KÖTET Csekawa Jese Dordzse gyökérszövege A szellem képzése hét pontban I AZ ÉBREDÉS SZELLEME GYAKORLÁSÁNAK ALAPJAI II AZ ÉBREDÉS SZELLEME

Részletesebben

B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST - TAR

B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST - TAR TAR PA M E G S Z A B A D U L Á S B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST - TAR V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2004. JÚNIUS KEDVES BARÁTAINK!

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR M_-R, TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Karma Csagme: Csenrézi mar tri 4. rész A mahamudra

Részletesebben

1%-kal fényesebb jövőt!

1%-kal fényesebb jövőt! M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR XIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. FEBRUÁR Egyetlen gyertya fénye elűzi évezredek sötétjét.

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR M_-R, TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR 2. SZÁM 2000. ÁPRILIS Karma Csagme: Csenrézi mar tri 2. rész A mahamudra

Részletesebben

2138 Vas Nyúl éve. Hold Naptár 2011. tartalmazza a tibeti holdév napjait is. Karma Ratna Dargye Ling Buddhista Meditáció Központ

2138 Vas Nyúl éve. Hold Naptár 2011. tartalmazza a tibeti holdév napjait is. Karma Ratna Dargye Ling Buddhista Meditáció Központ 2138 Vas Nyúl éve Hold Naptár 2011 tartalmazza a tibeti holdév napjait is Karma Ratna Dargye Ling Buddhista Meditáció Központ 1 Jószerencse ima OM! Hódolat a megvilágosultaknak, a Tannak és a nemes közösségnek,

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR M_-R, TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Kalu Rinpocse élete 2003. JANUÁR Ennek ellenére

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ DECEMBER M E G S Z A B A D U L Á S HÍREK MONGOL ZARÁNDOKÚT IV.

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ DECEMBER M E G S Z A B A D U L Á S HÍREK MONGOL ZARÁNDOKÚT IV. a M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. DECEMBER Karácsony a Karmapa Házban December 19-én, 17.30 20.00 óráig. Műsor

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2007. JÚNIUS M E G S Z A B A D U L Á S. Karma Dargye Ling. Dalai Láma Őszentsége

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2007. JÚNIUS M E G S Z A B A D U L Á S. Karma Dargye Ling. Dalai Láma Őszentsége a M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. JÚNIUS Lodzsong Mönlam 2. oldal Tiszteletreméltó Láma Ngawang tanítása (részlet)

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

A Harminchét Bodhiszattva Gyakorlat

A Harminchét Bodhiszattva Gyakorlat A Harminchét Bodhiszattva Gyakorlat Ngulcsu Thogme Zangpo Tisztelet és hódolat Lokeshvarának! Három kapummal mindig tisztelettel borulok le a legtökéletesebb mester és oltalmazó, Csenrézi előtt, aki bár

Részletesebben

munka az érzelmekkel

munka az érzelmekkel Lodzsong a szellem képzése Csöpel Láma Megvilágosult munka az érzelmekkel Santidéva: A BÓDHISZATTVA ÖSVÉNY című meditáció kézikönyvének magyarázata II. KÖTET 4. Figyelmesség 5. Éberség Buddhista Meditáció

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2010. SZEPTEMBER M E G S Z A B A D U L Á S. Őszentsége a Dalai Láma

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2010. SZEPTEMBER M E G S Z A B A D U L Á S. Őszentsége a Dalai Láma a M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR XI. ÉVFOLYAM KÜLÖNSZÁM 2010. SZEPTEMBER Őszentsége, a Dalai Láma előadása Budapesten

Részletesebben

Csöpel Láma. Santidéva: című meditáció kézikönyvének magyarázata I. KÖTET

Csöpel Láma. Santidéva: című meditáció kézikönyvének magyarázata I. KÖTET Lodzsong a szellem képzése Csöpel Láma LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE A BÓDHISZATTVÁK ÖSVÉNYÉN Santidéva: A BÓDHISZATTVA ÖSVÉNY című meditáció kézikönyvének magyarázata I. KÖTET 1. A BÓDHICITTA NAGYSZERŰSÉGE 2. VALLOMÁS

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2008. JANUÁR M E G S Z A B A D U L Á S

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2008. JANUÁR M E G S Z A B A D U L Á S a M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR Shantidéva: 2. oldal A Bódhiszattva ösvény

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda HÁZIREND 2014. TARTALOM 1. Az óvoda adatai 2. Az óvodai munkarenddel, az óvoda és az óvodához tartozó területek használatával

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2006. SZEPTEMBER M E G S Z A B A D U L Á S TISZTELETREMÉLTÓ LÁMA NGAWANG RINPOCSE 30 ÉVE EURÓPÁBAN

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2006. SZEPTEMBER M E G S Z A B A D U L Á S TISZTELETREMÉLTÓ LÁMA NGAWANG RINPOCSE 30 ÉVE EURÓPÁBAN a M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. SZEPTEMBER TISZTELETREMÉLTÓ LÁMA NGAWANG RINPOCSE 30 ÉVE EURÓPÁBAN 2. oldal

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ M E G S Z A B A D U L Á S SZEMTŐL-SZEMBEN A CSODÁVAL GYÓGYÍTÓ BUDDHA EREKLYÉK NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS ÉS FESZTIVÁL

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ M E G S Z A B A D U L Á S SZEMTŐL-SZEMBEN A CSODÁVAL GYÓGYÍTÓ BUDDHA EREKLYÉK NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS ÉS FESZTIVÁL a M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR X. ÉVFOLYAM 3. KÜLÖNSZÁM 2009. AUGUSZTUS Tara Projekt SZEMTŐL-SZEMBEN A CSODÁVAL GYÓGYÍTÓ BUDDHA EREKLYÉK

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2008. MÁRCIUS M E G S Z A B A D U L Á S PROGRAMOK

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2008. MÁRCIUS M E G S Z A B A D U L Á S PROGRAMOK a M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR IX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS Shantidéva: 2. oldal A Bódhiszattva ösvény

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST - TAR

B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST - TAR TAR PA M E G S Z A B A D U L Á S B u d d h i s t a M e d i t á c i ó K ö z p o n t KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST - TAR V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2004. JANUÁR Tiszteletreméltó

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes : 2012.október 1-től

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes : 2012.október 1-től Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes : 2012.október 1-től Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. A kollégisták általános

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Lichnerova 71, 903 01 Senec

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Lichnerova 71, 903 01 Senec Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Lichnerova 71, 903 01 Senec Organizációs részei: Gymnázium Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Gimnázium s vyučovacím jazykom maďarským Stredná

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szenvedés forrásai Atma Center, 2010. 02. 12. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS

Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR. Tudat-test energiamező. egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben TUDATÉPÍTÉS TUDATÉPÍTÉS Láma Csöpel GYÓGYÍTÓ ERŐTÉR Tudat-test energiamező egészség-tudat AZ INFORMATIKA KORÁBAN és az ősi gyökerű műveltségekben Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Alapvető szemléletváltás Földünkön

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

Miért van szükség éleslátásra *

Miért van szükség éleslátásra * 7 Miért van szükség éleslátásra * (ii) Hogyan képezd magad az éleslátásban (ii) Hogyan képezd magad az éleslátásban [564] Amint már elmagyaráztam, 232 a meditatív nyugalom jellegzetességei a következők:

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 1+1% M E G S Z A B A D U L Á S. Húsvéti vidámságok

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 1+1% M E G S Z A B A D U L Á S. Húsvéti vidámságok a M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. MÁRCIUS 1+1% Legyen Ön is a Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark, valamint a Magyarországi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

BUDDHA, DHARMA, SZANGHA

BUDDHA, DHARMA, SZANGHA BUDDHA, DHARMA, SZANGHA Buddha = törekvés a megvilágosodásra Dharma = Buddha tana Szangha = Közösség BUDDHA Az emberi élet célja nem más, mint a megvilágosodásra való törekvés. Hogy ez a törekvés az emberi

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Láma Csöpel. miért meditáljunk? kérdések a meditációról és a buddhizmusról. Buddhista Meditáció Központ. Budapest Tar

Láma Csöpel. miért meditáljunk? kérdések a meditációról és a buddhizmusról. Buddhista Meditáció Központ. Budapest Tar Láma Csöpel miért meditáljunk? kérdések a meditációról és a buddhizmusról Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar BEVEZETŐ A meditáció Mi a buddhizmus? Belső világunk a leghatalmasabb világ. Felébred

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ M E G S Z A B A D U L Á S. Karmapa Ház őszi-téli 9. oldal. Adó 1+1% 4 000 látogató az 13.

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ M E G S Z A B A D U L Á S. Karmapa Ház őszi-téli 9. oldal. Adó 1+1% 4 000 látogató az 13. a M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR X. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. OKTOBER Karácsonyi Vásár 8. oldal Karmapa Ház őszi-téli 9. oldal programjai Láma

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

Nálunk járt Őszentsége a 17. Karmapa, Tháje Dordzse

Nálunk járt Őszentsége a 17. Karmapa, Tháje Dordzse M_-R,b M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST TAR VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. OKTÓBER Nálunk járt Őszentsége a 17. Karmapa, Tháje Dordzse 2005. augusztus

Részletesebben

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név Csicsergő Óvoda 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356 Intézmény OM azonosítója: 034356 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Készítette:. Intézményvezető aláírása Szülői szervezet nevében:. Név Név Közalkalmazotti

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2006. MÁRCIUS M E G S Z A B A D U L Á S TANÍTÁS KÖSZÖNJÜK, KATA! KÉRDEZTÜK MEGHÍVÓ PROGRAMOK. 1% + 1% 10.

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2006. MÁRCIUS M E G S Z A B A D U L Á S TANÍTÁS KÖSZÖNJÜK, KATA! KÉRDEZTÜK MEGHÍVÓ PROGRAMOK. 1% + 1% 10. M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST TAR VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. MÁRCIUS TANÍTÁS Tiszteletreméltó Láma Ngawang Rinpocse jótanácsai gyakorlóknak Nyilvános

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLAT

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLAT VÉLEMÉNY ÉS JAVASLAT A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY, VALAMINT A PEDAGÓGUSÉLETPÁLYA-MODELL TERVEZETÉHEZ Készítette: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Postacím: 1088 Budapest,

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ M E G S Z A B A D U L Á S. Karmapa Ház őszi. Őszentsége a 14. Dalai Láma 2. oldal születésnapi ünnepsége

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ M E G S Z A B A D U L Á S. Karmapa Ház őszi. Őszentsége a 14. Dalai Láma 2. oldal születésnapi ünnepsége a M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR X. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JÚLIUS SZabaDító Buddha Anya Templomot építünk! Taron, a területén terveink szerint

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Esthajnal Időskorúak Otthona. - 2013 ápoló gondozó otthoni ellátás

Esthajnal Időskorúak Otthona. - 2013 ápoló gondozó otthoni ellátás A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona HÁZIRENDJE - 2013 ápoló gondozó otthoni ellátás és átmeneti elhelyezést biztosító ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele

Részletesebben

1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TÁRGYA

1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TÁRGYA Szakmai Felelősségbiztosítás Ügyvédek részére A biztosítást az AIG Europe Limited nyújtja. Angliában és Walesben bejegyezte a Registrar of Companies. Cégjegyzékszáma: 01486260. Székhelye: AIG Building,

Részletesebben

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata Csöpel Láma NYUNGNE Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata 2 nyungne A meditáció A meditáció segítségével megtanuljuk méltányolni a jelent, végtelen gazdagságával és lehetőségeivel együtt. Ehhez

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2008. JÚNIUS M E G S Z A B A D U L Á S

TAR-PA. Buddhista Meditáció Központ 2008. JÚNIUS M E G S Z A B A D U L Á S a M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR IX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. JÚNIUS Shantidéva: 2. oldal A Bódhiszattva ösvény Részlet Tiszteletreméltó Láma

Részletesebben

M_-R,b. Buddhista Meditáció Központ 2005. JÚNIUS. TISZTELETREMÉLTÓ LÁMA NGAWANG RINPOCSE TANÍTÁSA mulandóságról és más elmélkednivalókról

M_-R,b. Buddhista Meditáció Központ 2005. JÚNIUS. TISZTELETREMÉLTÓ LÁMA NGAWANG RINPOCSE TANÍTÁSA mulandóságról és más elmélkednivalókról M_-R,b M E G S Z A B A D U L Á S KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST TAR VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2005. JÚNIUS TISZTELETREMÉLTÓ LÁMA NGAWANG RINPOCSE TANÍTÁSA mulandóságról és más

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben