Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése. Kiegészítő melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése. Kiegészítő melléklet"

Átírás

1 Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft S z e g e d Kiss Ernő u. 3. Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése 6720 Szeged, Kiss Ernő u / a vállalkozás címe, telefonszáma Kiegészítő melléklet a évi mérleghez S z e g e d, március 31. Némethné Csala Gabriella ügyvezető igazgató

2 I/A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. Vállalkozás bemutatása a.) Működési forma: október 26. napjáig Közhasznú Társaság október 27. napjától Korlátolt Felelősségű Társaság b.) Alakulás időpontja: február Előtársasági időszak: február április Bejegyzés időpontja: április 14. c.) A Társaság székhelye: Szeged, Kiss Ernő u. 3. A Társaság telephelye: Szeged, Fekete sas u. 11. d.) A Társaság jegyzett tőkéje eft saját tőkéje eft tőke tartalék 0 eft e.) Tulajdonos: f.) Képviseletre jogosult személy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér Szavazati arány 100 %; tulajdoni rész 100 %. Némethné Csala Gabriella ügyvezető igazgató Lakcím: 6726 Szeged, Fogarasi u. 12/B g.) Tevékenységi kör 6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 1820 Egyéb sokszorosítás 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 6010 Rádióműsor-szolgáltatás 6391 Hírügynökségi tevékenység 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 9003 Alkotóművészet 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

3 h) Piaci helyzet A Társaság műsorszolgáltató feladatokat lát el Szegeden és a földfelszíni sugárzás megkezdésétől Szeged 25 km-es környezetében. Már 25 településen, közel 300 ezer néző számára látható. i.) Mérlegkészítésért felelős regisztrált mérlegképes könyvelő Pintér Éva Lakcím: 6723 Szeged, Csaba u. 40/A Regisztrálási szám: j.) Könyvvizsgáló Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft. JT Szeged, Remény u. 34/A Megbízás kezdete: február 21. Könyvvizsgálati díj évben: 528 e Ft. 2. Számviteli politika fő vonásai a.) Cél A számvitel megbízható és valós képet nyújtson a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. b.) Az elszámolás alapja A Társaság az SZTV 9. (2). pontja szerint egyszerűsített éves beszámolót készít, könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. A mérlegtételeknek az SZTV-től eltérő további tagolására nem került sor. A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év március 31. A mérleg fordulónapja december 31. A vállalkozás üzleti éve a naptári évvel azonos volt. A Társaságra vonatkozóan a tárgyévben a számviteli politika meghatározó elemei nem változtak. c.) A Társaság a Számviteli törvénnyel összhangban, alakította ki a kötelezően előírt szabályzatokat. d.) Számviteli politika alapján: jelentős összegű hibának minősítjük ~ értékhelyesbítés esetén: a bekerülési érték 30 %-a ~ készletek értékvesztésénél: ha az eltérés meghaladja az eredeti bekerülési érték25 %-át ~ követelések esetében: a különbözet az eredeti érték 25 %-át eléri jelentős a hiba: ha a mérleg-főösszeg 2 %-át meghaladja soron kívüli közzétételt kell alkalmazni, ha a saját tőke összege az előző üzleti évhez képest 20 %-kal változik. Kisösszegű követelés, kötelezettség esetén: 50 e Ft összeghatárig. Ellenőrzésből származó eredményre, eszközökre és forrásokra kiható jelentős összegű hiba feltárására nem került sor.

4 e.) Alkalmazott értékelési eljárások Elv: a vállalkozás folytatása - Eszközök értékelése: 1., Befektetett eszközök: bekerülési értéken illetve előállítási költségen, csökkentve az elszámolt amortizációval és az értékvesztéssel, növelve a visszaírt értékvesztéssel: 2., Forgóeszközök: bekerülési értéken illetve előállítási költségen. Készletek: a Társaság készletekkel nem rendelkezik Követelések: számlázott értéken, bevallások szerződések, jogszabályok stb. alapján történik az értékelés. Év végén a követelések egyeztetésre kerültek, egyedi értékelés alapján értékvesztés elszámolására nem került sor. Értékpapírok: beszerzési áron, amely nem tartalmaz kamatot. Pénzeszközök: tényleges értéken, bankkivonatok alapján történt. Kötelezettségek: A társaságnál hosszú lejáratú kötelezettség a mérlegforduló napon nincs. Rövid lejáratú kötelezettség áruszállításból és egyéb rövid lejáratú kötelezettségből áll. A deviza hitel 2009.július 31. napjáig visszafizetésre került ezért árfolyam változás miatti értékelésre nem került. e.) Amortizációs politika Elszámolás lineáris módszerrel, a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján, félévente történik. Leírás időtartama az üzembe helyezés napjától a rendeltetésszerű használat napjáig. Immateriális javak: A társaság ezen eszközcsoportban maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékű jogok használati idejét 5 évben, a szellemi termékekét 3 évben határozta meg, az értékcsökkenési leírást félévente számolja el. Mérleg fordulónapi értékeléskor terven felüli értékcsökkenést nem állapított meg a társaság. Tárgyi eszközök: Gépek, berendezések, felszereléseknél és az irodai igazgatási berendezések felszereléseknél a maradványértéket a bekerülési érték 7,25%-ában, használati idejét 6 évben határozta meg. Maradványértékkel csak abban az esetben kell számolni, ha annak összege a 100 e Ft-ot eléri, illetve meghaladja. Az irodai segítő felszereléseknél (fax, telefon, gyorsan avuló eszközök stb.) és számítástechnikai eszközöknél maradványértékkel nem számol a társaság. A leírás mértéke 14,5 % illetve 33 %. Az értékcsökkenési leírást ezen eszközcsoportnál is félévente számolja el. A 200 eft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöknél a használati idő 36 hónap. Maradványértékkel ezen eszközöknél nem számol a társaság.

5 Befektetett pénzügyi eszköz: A társaságnak befektetett pénzügyi eszköze nincs. A Társaság, sem a befektetett eszközök, sem a forgóeszközök között kimutatott értékpapírral nem rendelkezik. A Társaság más vállalkozásban részesedéssel nem rendelkezik. f.) A társaság által vásárolt 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak a beszerzéskor azonnal értékcsökkenésként kerülnek elszámolásra, nyilvántartásuk analitikus kartonon történik, maradványérték nem mutatható ki. g.) Alkalmazott eredmény kimutatás "A" típusú, azaz összköltség eljárással készült (Egyszerűsített beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS A változat) 3. Számviteli alapelvek A Számviteli Törvény szerinti tartalommal alkalmazásra kerültek, az alapelvektől a Társaság a évi elszámolásainál nem tért el. 4. Mérleg fordulónapja utáni változások A mérleg fordulónapját követően nem történt olyan esemény, amely befolyásolná a Társaság december 31-i beszámolóját. II. Specifikus jellegű kiegészítések A) Mérleghez kapcsolódó kiegészítések a, Befektetett eszközök alakulása évben 1., Immateriális javak eft eft Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró áll. Bruttó érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Bruttó összesen Értékcsökkenés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Értékcsökk. Össz Nettó érték

6 2., Tárgyi eszközök eft eft Megnevezés Bruttó érték Idegen ingatlanon végzett felújítás Termelő gépek berendezések, járművek Üzemi gépek, berendezések, Nyitó állomány Növekedés Záró Csökkenés állomány felszerelések Irodai igazgatási berendezések Beruházás Bruttó összesen Értékcsökkenés Ingatlanok Termelő gépek, berendezések, járművek Üzemi gépek, berendezések, felszerelések Irodai igazgatási járművek Értékcsökk. össz Nettó érték Értékhelyesbítés és értékvesztés elszámolására nem került sor a Társaságnál. A befektetett eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineáris módszerrel történt, a Számviteli Törvénynek megfelelően, félévente. Terven felüli értékcsökkenést a Társaság nem számolt el. Az évi CXVII. Tv 1. sz. melléklet pontja alapján 4 db laptop és 2 db asztali számítógép került átadásra munkavállalók részére december 31. napjával. Ezen számítástechnikai eszközök kerültek kivezetésre a nyilvántartásból A Társaságnál a tárgyévben 585 eft értékű tárgyi eszköz, immateriális javak kerültek elszámolásra a használatba vételkor egy összegben. Megnevezés év év Index % Szellemi termékek ,2 Műszaki gép, berendezés, felszerelés ,8 Számítástechnikai eszköz ,3 Irodai segítő felszerelés 75 Irodai, raktári berendezések felszerelések ,2 Összesen: ,2 3., A Társaság évben közbeszerzés lebonyolításával hajtott végre stúdiófejlesztést, melynek finanszírozásához júliusában CHF, azaz eft hitelt vett fel. A hitel évben visszafizetésre került, így december 31. napjával az árfolyamot nem kellett értékelni.

7 A törlesztés ütemezése Megnevezés Tőke CHF Tőke Ft év év év év Összesen , Befejezetlen beruházás nem volt évben. 5., Befektetett pénzügyi eszközök: A Társaság tulajdoni részesedést jelentő befektetéssel nem rendelkezik. 6., Készletek A társaságnak nincs saját készlete. Veszélyes hulladék a tevékenység során nem keletkezett. 7., Követelések Megnevezés 2008 év 2009 év Index % Követelések vevő ,0 - határidőn belüli követelések ,4 - határidőn túli lejárt követelések ,0 ~mérleg fordulónapig rendezve ,9 ~nem rendezett tételek 126 Egyéb követelés ,1 - költségvetési kapcsolatok ,0 - dolgozókkal kapcsolatos, egyéb követelések ,3 - szállítói számla tartozik egyenleg ,0 Követelések összesen ,2 A Társaságnál lejárt, határidőn túli követelés 2009 évben eft volt, mely egyeztetésre került. A mérleg fordulónapja után jelentős részét a vevők rendezték így ezen összegre értékvesztés nem került elszámolásra. A költségvetési kapcsolatokból eredő követelés általános forgalmi adó és az ahhoz kapcsolódó késedelmi kamat kiutalásának nem igényléséből, valamint helyi iparűzési adó túlfizetésből adódik. Az egyéb követelések között szerepel egy szállítói számla túlfizetése, mely évben pénzügyileg rendezésre kerül. 8., Értékpapírral nem rendelkezik a Társaság. 9., Aktív időbeli elhatárolások 2009 év Megnevezés év 2009 év Index % Kamatbevétel ,0 Pályázati bevétel évben befolyt összege , évben számlázott évi bevétel 317 Újság előfizetés ,3 CD jogtár ,1 Áramdíj évi díj 42 Összesen ,8

8 Társaságnak évre történő újság előfizetés, CD jogtár előfizetés, évi áramdíj, a Körút- Kultúra című pályázat évre járó támogatási összege, valamint két vevőnek évben kiszámlázott műsorkészítési díja került elszámolásra aktív időbeli elhatárolás címen. 10., Saját tőke alakulása Megnevezés Jegyzett tőke Jegyzett de be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen egyenlege növekedés csökkenés Előző évi eredményfelosztás egyenleg A saját tőke összege eft-tal növekedett. A Társaság a gazdasági évet eft adózott eredménnyel zárta. 11., Céltartalék képzés, értékvesztés elszámolás A társaság évben a vevők egyedi minősítése alapján a szerződés szerinti fizetési határidőn túli követelésekre értékvesztést nem számolt el. A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre céltartalék képzés nem történt. 12., Kötelezettségek Megnevezés év év Index % Rövid lejáratú kötelezettségek -szolgáltatásból ,9 - hitel törlesztés (éven belüli) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - költségvetési kapcsolat ,6 - munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek ,9 - vevők követel egyenlege 4 Összesen ,6 A Társaságnál a kötelezettségek a fenti táblázatban felsoroltak szerinti tagozódásban alakultak évben igen jelentősen csökkentek a kötelezettségek, mivel a tárgy évben lejárt a devizahitel ezért nem jelentkezik rövid lejáratú kötelezettségként a hitel törlesztés december 31-én évben lejárt, határidőn túli kötelezettsége a Társaságnak nincs.

9 13., Passzív időbeli elhatárolás év Megnevezés év év Index % Pályázati bevételek Prémium + járulékai ,0 Telefondíj, posta, internet ,5 Műsorkészítés ,3 Jogdíj ,6 Áramdíj ,5 Reklám 336 Üzletkötői jutalék 77 Modulációs díj Összesen ,6 A passzív időbeli elhatárolások a fenti táblázatban felsoroltak szerint alakultak 2009 év folyamán. 14., A társaságnál nincs veszélyes hulladék, környezetre káros anyag így környezetvédelmi kötelezettsége, költsége nincs. 15., Mérlegen kívüli tételként függő és biztos kötelezettségvállalása a társaságnak nem volt. A Társaságnál nem ismertek olyan mérlegen kívüli jövőbeni kötelezettségek, amelyek a pénzügyi helyzet szempontjából jelentősek lennének. 16., A társaságnak hátrasorolt eszköze nincs. 17., A Társaság és a tulajdonos között megkötött közhasznú szerződés alapján önkormányzati támogatásban részesült, mely támogatást a közhasznú feladatok ellátásához szükséges működési költségek fedezetére használta fel. Az ORTT-től nyert pályázati pénzből a tárgyidőszakra elszámolt összeg eft. 18., A Társaság a beszámolójában lekötött tartalékot nem mutatott ki. 19., A Társaság külföldi pénzértékre szóló kötelezettséggel kapcsolatosan 815 eft árfolyamveszteséget számolt el. 20., A Társaság a SZTV által lehetővé tett értékhelyesbítés lehetőségével nem élt.

10 B) Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A társaság az A típusú összköltség eljárással állapította meg eredményét évre. 1., Az Értékesítés nettó árbevétele évben belföldön realizálódott. Exportbevétel elszámolás nem történt. Megnevezés év év Index % Értékesítés nettó árbevétele ~9211. Film-,videógyártás ,5 ~9220. Rádió-, televízió műsorszolgáltatás ,2 ~7440. Hírdetés (sugárzás,műsortámogatás, ,5 képújság) ~2232 Sokszorosítás ,2 ~7134 Bérbeadás ,3 ~9212 Szellemi termék felhasználás ,0 ~Egyéb ,1 Összesen ,2 2., Egyéb bevételek Megnevezés év év Index % Önkormányzati támogatás ,0 ORTT támogatás ,6 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Szülőföld Alap Nemzeti Kulturális Alap 600 Késedelmi kamat ,0 Költségvetéstől kapott támogatás ,1 EK Bírósága C-74/08. ÁFA visszaigénylés Értékesített tárgyi eszköz 73 Biztosítási kártérítés ,8 Előző év helyesbítése 61 Közbeszerzési bírság Összesen ,2 A Társaság a tulajdonossal a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával közhasznúsági szerződést kötött, mely alapján közhasznú feladatainak ellátásához önkormányzati működési támogatásban részesül évben forgatás közben megsérült berendezés javítási költségét a biztosító megtérítette. Jelentős egyéb bevétel realizálódott abból kifolyólag, hogy az EK Bírósága C-74/08. sz. ügyében hozott ítélete miatt visszaigényelhetővé vált a május 01. napjától december 31. napjáig az önkormányzati támogatás miatt vissza nem igényelhető ÁFA eft értékben, valamint ezen összegre késedelmi kamatot is fizetett az APEH eft értékben. Munkavállalói kártérítés címén 50 eft realizálódott a tárgyidőszakban.

11 3. Anyagköltség alakulása Megnevezés 2008 év 2009 év Index % Anyagköltség, tisztítószer ,5 Irodaszer ,0 Üzemanyag ,2 Szerszámok, alkatrész ,0 Szakmai anyag ,5 Energia ,9 Összesen ,1 A Társaságnál az anyagköltség 1,9 %-kal csökkent évben, amit elsősorban az üzemanyag, valamint az irodaszer csökkenése okozott. 4., Igénybevett szolgáltatások alakulása Megnevezés év év Index % Szállítás, rakodás ,7 Bérleti díjak ,0 Karbantartási díj ,3 Hirdetési díj ,6 Utazás, kiküldetési díj ,0 Könyvvizsgálati díj ,9 Jogi képviselet ,0 Telefon, posta, internet díj ,8 Műsorkészítési díjak ,8 Pályázati díj, jogdíj, tagdíj. műsorszolgáltatási díj ,6 Reklámszervezői jutalék ,1 Napilap, szakkönyv ,7 Hődíj ,5 Szennyvíz, szemétszállítás ,5 Modulációs díj Egyéb ,0 Összesen ,4

12 Az igénybevett szolgáltatások összességében 9,6 % - kal csökkentek a tárgyidőszakban a bázis időszakhoz képest. Jelentősen csökkent a karbantartási díj, a műsorkészítési díj, a bérleti díj. A bérleti díj csökkenésének oka, hogy évben nem volt szükség kamerákat bérelni az egyes műsorkészítéshez, meg tudta oldani a Társaság a saját eszközeivel a forgatásokat. 5., Egyéb szolgáltatások adatok e Ft-ban Megnevezés 2008 év 2009 év Index % Hatósági díjak ,0 Bankköltség ,0 Biztosítási díjak ,1 Összesen ,3 Az egyéb szolgáltatások között a legjelentősebb kiadások a biztosítási díjak, valamint a bankköltség. Összességében az egyéb szolgáltatások csökkentek a bázis időszakhoz képest. 7., Létszám és jövedelmi adatok Megnevezés Bértömeg e Ft év év Index % Létszám fő év év Index % Átlagbér e Ft/fő év év Index % adatok e Ft-ban Személyi jell. egyéb eft/fő Főfoglalkozásúak -fizikai foglalkozású , , , ,3 -szellemi foglalkozású , , , ,9 Részmunkaidősök , , , ,8 Alkalmazottak ,8 Alkalmazottak összesen: , , , ,3 Egyéb jogviszony -megbízási díj 0,08 0,04 50, ,0 - tiszteletdíj , ,0 - alkalmi munkavállalói díj Egyéb összesen: 3,08 3,04 98, ,1 Összesen ,5 29,08 27,04 93, , ,3 Egyéb jogviszonyú létszám: év év Index % Átlagbér főfoglalkozás = = ,- Ft/fő 24 Tiszteletdíjas átlag létszám = 3 fő Megbízási jogviszonyú átlag létszám = = 0,04 fő Átlagos statisztikai állományi létszám Ledolgozott napok = = 24,25 fő A bértömeg közel bázis szinten alakult, ami abból adódik, hogy évben a Társaság nem hajtott végre béremelést.

13 Személyi jellegű egyéb kifizetések Megnevezés 2008év 2009év Index % Étkezési díj ,1 Reprezentáció ,2 Beiskolázási támogatás ,5 Megbízási díj ,0 Tiszteletdíj ,0 Egyéb adó ,5 Ajándék 379 Munkába járás költségtérítés 17 Adómentes természetbeni juttatás ,5 Betegszabadság ,7 Védőfelszerelés ,7 Összesen ,3 A személyi jellegű egyéb ráfordítások 8,7 %-kal csökkentek évben a bázis időszakhoz képest. 8., Bérjárulékok Megnevezés év 2009 év Index % Egészségbiztosítási jár ,4 Nyugdíjbiztosítási járulék ,6 Egészségügyi hozzájár ,2 Munkaadói járulék ,3 Szakképzési hozzájár ,9 Táppénz-hozzájárulás 6 EKHO ,8 Rehabilitációs hozzájárulás ,5 Összesen: ,6 9., Értékcsökkenési leírás adatok e Ft-ban Megnevezés 2008 év 2009v Index % Terv szerinti értékcsökkenési leírás ,4 Használatba vételkor egy összegben elszámolt ,9 értékcsökkenési leírás Összesen: ,6 10., Egyéb ráfordítások Megnevezés 2008.év 2009év Index % Nemzeti kulturális járulék ,0 Gépjármű adó ,1 Bírság, kés. kamat ,0 Behajthatatlan követelés 61 Helyi iparűzési adó ,9 Cégautóadó 231 Összesen: ,6

14 Az egyéb ráfordítások a fenti táblázatban foglaltak szerint kerültek elszámolásra. 11. Pénzügyi műveletek eredménye Megnevezés 2008 év 2009 év Index % Kamat bevétel ,4 Árfolyam nyereség Pénzügyi műveletek ráfordításai - Árfolyam veszteség Deviza hitel kamata ,9 Pénzügyi műveletek eredménye ,6 A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredménye a bázis időszakhoz képest romlott. Oka a évben felvett devizahitelhez kapcsolódóan évben jelentős árfolyam veszteség 815 eft, míg évben eft árfolyam nyereség realizálódott. 12., Rendkívüli eredmény: nem realizálódott a Társaságnál, hiszen sem rendkívüli bevétele, sem pedig rendkívüli kiadása nem volt. 13., A Társaság 2009.év folyamán a vevők egyedi minősítése alapján a szerződés szerinti fizetési, határidőn túli követelésekre értékvesztést nem számolt el. 14., A Társaság évben értékhelyesbítést nem számolt el. 15., A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre céltartalék képzés nem történt. 16., A Társaságnál kutatási és kísérleti fejlesztési költség nem jelentkezett.

15 III. Tájékoztató rész 1., Eszközök és források összetétele Megnevezés XII XII. 31. Változás eft % eft % eft % A., Eszközök ~Befektetett eszközök , , ,1 ~Forgóeszközök , , ,2 ~Aktív időbeli elhat , , ,8 Összesen , , ,2 B., Források ~Saját tőke , , ,8 ~Kötelezettségek , , ,6 ~Passzív időbeli elhat , , ,6 Összesen , , ,2 A tárgyévben az eszközök megoszlásában a befektetett eszközök aránya kisebb mértéket képviselnek 28,0 %-ot, míg a forgóeszközök aránya 71,6 %-ot. A források között a saját tőke 83,4 %-ot képvisel.. A saját tőke emelkedésének oka 2008 évhez képest a 2009 évi mérleg szerinti eredmény.

16 2., Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása Megnevezés Számítás év 2009 év Saját tőke növekedésének aránya Befektetett eszközök fedezettsége Tartósan befektetett eszközök aránya 4. Tőkeszerkezet 5. Tőkeellátottság 6. Saját tőke fordulatszáma 7. Tőkehatékonyság 8. Hitelfedezettség 9. Gyorsráta 10. Eladósodottság mutatója 11. Likviditás 12. Anyaghányad 13. Bérköltség hányad Saját tőke Jegyzett tőke Saját tőke Befektetett eszközök Befektetett eszközök Eszközök összesen Idegen tőke Összes forrás Saját tőke Források összesen Nettó árbevétel Saját tőke Adózott eredmény Saját tőke Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek. Rövid lejáratú kötelezettségek Saját tőke Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Anyagjellegű ráfordítások Bruttó termelési érték Személyi jellegű ráfordítások Bruttó termelési érték 14. Értékcsökkenési leírási hányad Bruttó termelési érték Értékcsökkenési leírás 15. Üzemi eredmény Árbevétel arányos üzemi Nettó árbevétel + egyéb eredmény bevétel 16. Tőkearányos eredmény Üzemi eredmény Saját tőke Szokásos vállalkozás 17. Saját tőke jövedelmezőség eredmény Saját tőke 18. Élőmunka Nettó árbevétel termelékenység Létszám 19. Befektetett eszközök Adózott eredmény arányos adózott eredmény Befektetett eszközök 20. Tőke arányos adózott Adózott eredmény 21. eredmény Bérköltség arányos adózott eredmény Saját tőke Adózott eredmény Bérköltség X 100 = 146, X 100 = 168, X 100 = 44, X 100 = 24, X 100 = 75, X 100 = 56, X 100 =0, X 100 =19, X 100 = 232, X 100 = 28, X 100 = 252, X 100 =33, X 100=50, X 100 =14, X = -30, X =-58, X 100 = 0, = X =11, X = 6, X =9, = 184, = 297, X 100 =28, X 100 = 16, X 100 = 83, X 100 = 42, X 100 =20, X 100 =46, X 100 = 595, X 100 = 13, X 100 = 642, X 100 =28, X 100=46, X 100 =10, X = 114, X =185, X 100 = 21, = X = 610, X = 205, X =367, Index % 125,79 176,9 62,85 66,67 111,09 76,5 3106,0 237,57 256,04 46,60 254,62 86,07 92,08 70,31-371,3-317, ,65 104, , , ,67

17 Néhány mutató értékelése: 1.) A saját tőke 25,79 %-kal emelkedik mivel évben igen jelentős mérleg szerinti eredményt realizált a Társaság. 2.) A saját tőke és a befektetett eszközök aránya javult, mert a saját tőke emelkedés mellett a befektetett eszközök értéke jelentősen csökkent. 3.) A befektetett eszközök aránya romlott, mert 2009 évben az eszközök összességében emelkedtek, míg a befektetett eszközök csökkentek. 4.) A Társaságnál a forrásokon belül csökkent az idegen tőke aránya míg a saját tőke aránya jelentősen nőtt. 5.) Tőke ellátottsági mutató 11,09 %-kal emelkedett, ami azt jelenti, hogy a források több mint 80 %-a a saját tőke. 6.) A saját tőke közel 0,43-szor térül meg a nettó árbevételből. Ennek fő oka, hogy a Társaság közhasznú tevékenységet folytat, így nem az eredmény elérése a cél, hanem a közhasznú feladatok minél színvonalasabb ellátása. 7.) Tőkehatékonysági mutató 20,5 %. Emelkedett saját tőke mellett igen jelentősen nőtt a Társaságnál az adózott eredmény, így a tőkehatékonysági mutató 31-szerese a bázis időszaki mutatónak. 8.) A tárgyidőszakban a rövid lejáratú kötelezettségeit a Társaság 46,16%-ban tudja fedezni az adott időszaki követeléseiből, míg évben csak 20,0%-ban. 9.) A Társaság likviditási gyorsráta mutatója 595,86%-on alakult. A rövid lejáratú kötelezettségekre közel hatszoros fedezetet nyújtanak a Társaság pénzeszközei. Növekedett pénzeszköz mellett igen jelentősen csökkentek a rövid lejáratú kötelezettségek. 10.) évben a Társaság eladósodottsági mutatója felére csökkent, hiszen csökkentek rövid lejáratú kötelezettségei, a saját tőkéje pedig emelkedett. 11.) A Társaságnál 6,4 szer térülnek meg rövid lejáratú kötelezettségei a forgóeszközökből. Se fizetési nehézségek, se pedig pénzügyi gondok nincsenek, mivel mindkét mutató értéke 100 felett van. 12.) évben az anyaghányad javult évben eft bruttó termelési értékre 330,- Ft anyagjellegű ráfordítás jutott, míg évben 284,-Ft. Az anyagjellegű ráfordítások csökkentek, míg bruttó termelési érték 6,13%-kal emelkedett. 13.) A bérköltség hányad javult évben eft bruttó termelési értékre 509,- Ft személyi jellegű ráfordítás jutott, míg évben 468,- Ft. Ez annak a következménye, hogy évben a személyi jellegű ráfordítások csökkentek, míg a bruttó termelési érték nőtt. 14.) Az értékcsökkenési leírási hányad csökkent, hiszen a tárgyidőszakban jelentően elmaradt az elszámolt értékcsökkenési leírás a évinek.

18 15.) Az árbevétel arányos üzemi eredmény javult, mert évben a Társaság üzemi eredménye nyereség volt, míg évben veszteség. 16.) A tőkearányos eredménymutató: Ft saját tőkére 186,- Ft üzemi eredmény, nyereség jut, míg évben 59,- Ft veszteség jutott. 17.) A saját tőke jövedelmezősége évben 1000 Ft saját tőkére 219,- Ft vállalkozási eredmény jut, míg évben csak 6,8 Ft. 18. ) Élőmunka hatékonysága: javult. Ennek oka, hogy az átlagos statisztikai állományi létszám nagyobb mértékben csökkent mint a nettó árbevétel. 19.) A befektetett eszközökkel arányos adózott eredménymutató javult, mivel a tárgy évben igen jelentősen csökkent a befektetett eszközök értéke, míg az adózott eredmény 39-szer több mint évben. 20.) Ft saját tőkére 205,- Ft adózott eredmény jut. 21.) Ft bérköltségre 367,- Ft adózott eredmény jut évben. 3., Jelentős összegű önellenőrzés valósult meg évben az Európai Bíróság határozata alapján évi jogosulatlan ÁFA arányosításból származó ÁFA visszatérítés miatt. Önellenőrzés következtében visszajáró ÁFA e Ft, a hozzá kapcsolódó késedelmi kamat e Ft értékű volt. 4., A Társaságnál vezető tisztségviselő az ügyvezető igazgató. A Társaságnál a közgyűlés által választott felügyelő bizottság működik Vezető tisztségviselő ügyvezető statisztikai állományi létszáma 1 fő. Járandóságai évre vonatkozóan: - Bértömeg: eft ~ Munkabér eft ~ Prémium előleg eft ~ Elhatárolt prémium eft - Személyi jellegű egyéb kifizetés 384 eft Felügyelő bizottság elnök 1 fő tagok 2 fő Járandóságaik: -Tiszteletdíj: 924 eft ~ Elnök 396 eft ~ Tagok 528 eft 5., Társasági adóalapot módosító tényezők:

19 a) adózás előtti eredményt csökkentő tételek Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés amortizáció társasági adótörvény szerint Helyi iparűzési adó b) Adózás előtti eredményt növelő tételek Szt. alapján költségként elszámolt amortizáció eft 864 eft eft Társasági adó fizetési kötelezettsége a Társaságnak, az évi LXXXI. Tv. 13. alapján meghatározott adóalap után számítva eft. 6., A Társaságnak leányvállalata, közösen vezetett vállalata, társult vállalkozása, valamint egyéb részesedési viszonyú vállalkozása nincs. 7., Adózott eredmény felhasználása: 2009 évben a Társaság eft nyereséggel zárta a gazdálkodását. A vállalkozási tevékenység eredményét, eft-ot a közhasznú tevékenységének bővítésére fordítja. IV. A vállalkozási és az alaptevékenység bemutatása: ~Alaptevékenység: Megnevezés év év Index % Bevételek-támogatás ,25 ~Önkormányzati ,0 ~Pályázat ,6 ~Egyéb ,25 ~Költségvetéstől kapott egyéb ,09 támogatás Kiadások: ,8 ~Anyagjellegű ráfordítás ,68 ~Személyi jellegű ráfordítás ,07 ~Értékcsökkenési leírás ,69 ~Egyéb ráfordítások ,03 Üzemi tevékenység eredménye ,61 Pénzügyi műveletek eredménye ,41 Adózás előtti eredmény ,1

20 ~Vállalkozási tevékenység: Megnevezés év 2009 év Index % Bevételek ,56 ~Nettó árbevétel ,2 ~Késedelmi kamat ~ évi ÁFA Kiadások: ,81 ~Anyagjellegű ráfordítás ,43 ~Személyi jellegű ráford ,12 ~Értékcsökkenési leírás ,21 ~Egyéb ráfordítások ,79 Üzemi tevékenység eredménye ,87 Pénzügyi műveletek eredménye ,94 Adózás előtti eredmény ,23 Adófizetési kötelezettség ,78 Adózott eredmény ,07 A költségeket nem lehet egyértelműen felosztani alap- és vállalkozási tevékenység között, ezért a vállalkozási tevékenység árbevétele arányában kerültek felosztásra azon költségek, amelyeket nem lehet közvetlenül a vállalkozási tevékenységre elszámolni. Vállalkozási bevétel = =76 971=40,78% Összes bevétel

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft S z e g e d Kiss Ernő u. 3. Kiegészítő melléklet a 2010. évi mérleghez S z e g e d, 2011. március 31. Zelena András ügyvezető igazgató I/A. A vállalkozás és a számviteli

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. május 7. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. május 7. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. május 7. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 198/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének Jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének Jegyzőkönyvéből. K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. május 27. napján tartott soros (nyílt) ülésének Jegyzőkönyvéből 274/2011. (V.27.) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft Érd, Ercsi út KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft Érd, Ercsi út KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft 2030. Érd, Ercsi út 34. 14998177-2-13 14998177-9319-113-13 13-09-133410 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Érd, 2013. május 13... ügyvezető Az

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft.

EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft. EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Pécs, 2016. február 28. Cégszerű aláírás I. Általános Rész: A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Europa Cantat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: )

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: ) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. év Kft neve: CAR HUNGÁRIA Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kft székhelye: 1046 Budapest, Bőröndös u. 26. 7/38. Kft telephelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 140. Kft adószáma:

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentés

2013. évi Közhasznúsági jelentés 21577165-6020-571-06 Statisztikai számjel 06-09-011600 Cégjegyzék száma Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozás címe: 6720 Szeged, Kiss Ernő u.3. telefonszáma: 62/558-989

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben