Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése. Kiegészítő melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése. Kiegészítő melléklet"

Átírás

1 Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft S z e g e d Kiss Ernő u. 3. Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése 6720 Szeged, Kiss Ernő u / a vállalkozás címe, telefonszáma Kiegészítő melléklet a évi mérleghez S z e g e d, március 31. Némethné Csala Gabriella ügyvezető igazgató

2 I/A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. Vállalkozás bemutatása a.) Működési forma: október 26. napjáig Közhasznú Társaság október 27. napjától Korlátolt Felelősségű Társaság b.) Alakulás időpontja: február Előtársasági időszak: február április Bejegyzés időpontja: április 14. c.) A Társaság székhelye: Szeged, Kiss Ernő u. 3. A Társaság telephelye: Szeged, Fekete sas u. 11. d.) A Társaság jegyzett tőkéje eft saját tőkéje eft tőke tartalék 0 eft e.) Tulajdonos: f.) Képviseletre jogosult személy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér Szavazati arány 100 %; tulajdoni rész 100 %. Némethné Csala Gabriella ügyvezető igazgató Lakcím: 6726 Szeged, Fogarasi u. 12/B g.) Tevékenységi kör 6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 1820 Egyéb sokszorosítás 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 6010 Rádióműsor-szolgáltatás 6391 Hírügynökségi tevékenység 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 9003 Alkotóművészet 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

3 h) Piaci helyzet A Társaság műsorszolgáltató feladatokat lát el Szegeden és a földfelszíni sugárzás megkezdésétől Szeged 25 km-es környezetében. Már 25 településen, közel 300 ezer néző számára látható. i.) Mérlegkészítésért felelős regisztrált mérlegképes könyvelő Pintér Éva Lakcím: 6723 Szeged, Csaba u. 40/A Regisztrálási szám: j.) Könyvvizsgáló Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft. JT Szeged, Remény u. 34/A Megbízás kezdete: február 21. Könyvvizsgálati díj évben: 528 e Ft. 2. Számviteli politika fő vonásai a.) Cél A számvitel megbízható és valós képet nyújtson a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. b.) Az elszámolás alapja A Társaság az SZTV 9. (2). pontja szerint egyszerűsített éves beszámolót készít, könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. A mérlegtételeknek az SZTV-től eltérő további tagolására nem került sor. A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év március 31. A mérleg fordulónapja december 31. A vállalkozás üzleti éve a naptári évvel azonos volt. A Társaságra vonatkozóan a tárgyévben a számviteli politika meghatározó elemei nem változtak. c.) A Társaság a Számviteli törvénnyel összhangban, alakította ki a kötelezően előírt szabályzatokat. d.) Számviteli politika alapján: jelentős összegű hibának minősítjük ~ értékhelyesbítés esetén: a bekerülési érték 30 %-a ~ készletek értékvesztésénél: ha az eltérés meghaladja az eredeti bekerülési érték25 %-át ~ követelések esetében: a különbözet az eredeti érték 25 %-át eléri jelentős a hiba: ha a mérleg-főösszeg 2 %-át meghaladja soron kívüli közzétételt kell alkalmazni, ha a saját tőke összege az előző üzleti évhez képest 20 %-kal változik. Kisösszegű követelés, kötelezettség esetén: 50 e Ft összeghatárig. Ellenőrzésből származó eredményre, eszközökre és forrásokra kiható jelentős összegű hiba feltárására nem került sor.

4 e.) Alkalmazott értékelési eljárások Elv: a vállalkozás folytatása - Eszközök értékelése: 1., Befektetett eszközök: bekerülési értéken illetve előállítási költségen, csökkentve az elszámolt amortizációval és az értékvesztéssel, növelve a visszaírt értékvesztéssel: 2., Forgóeszközök: bekerülési értéken illetve előállítási költségen. Készletek: a Társaság készletekkel nem rendelkezik Követelések: számlázott értéken, bevallások szerződések, jogszabályok stb. alapján történik az értékelés. Év végén a követelések egyeztetésre kerültek, egyedi értékelés alapján értékvesztés elszámolására nem került sor. Értékpapírok: beszerzési áron, amely nem tartalmaz kamatot. Pénzeszközök: tényleges értéken, bankkivonatok alapján történt. Kötelezettségek: A társaságnál hosszú lejáratú kötelezettség a mérlegforduló napon nincs. Rövid lejáratú kötelezettség áruszállításból és egyéb rövid lejáratú kötelezettségből áll. A deviza hitel 2009.július 31. napjáig visszafizetésre került ezért árfolyam változás miatti értékelésre nem került. e.) Amortizációs politika Elszámolás lineáris módszerrel, a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján, félévente történik. Leírás időtartama az üzembe helyezés napjától a rendeltetésszerű használat napjáig. Immateriális javak: A társaság ezen eszközcsoportban maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékű jogok használati idejét 5 évben, a szellemi termékekét 3 évben határozta meg, az értékcsökkenési leírást félévente számolja el. Mérleg fordulónapi értékeléskor terven felüli értékcsökkenést nem állapított meg a társaság. Tárgyi eszközök: Gépek, berendezések, felszereléseknél és az irodai igazgatási berendezések felszereléseknél a maradványértéket a bekerülési érték 7,25%-ában, használati idejét 6 évben határozta meg. Maradványértékkel csak abban az esetben kell számolni, ha annak összege a 100 e Ft-ot eléri, illetve meghaladja. Az irodai segítő felszereléseknél (fax, telefon, gyorsan avuló eszközök stb.) és számítástechnikai eszközöknél maradványértékkel nem számol a társaság. A leírás mértéke 14,5 % illetve 33 %. Az értékcsökkenési leírást ezen eszközcsoportnál is félévente számolja el. A 200 eft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöknél a használati idő 36 hónap. Maradványértékkel ezen eszközöknél nem számol a társaság.

5 Befektetett pénzügyi eszköz: A társaságnak befektetett pénzügyi eszköze nincs. A Társaság, sem a befektetett eszközök, sem a forgóeszközök között kimutatott értékpapírral nem rendelkezik. A Társaság más vállalkozásban részesedéssel nem rendelkezik. f.) A társaság által vásárolt 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak a beszerzéskor azonnal értékcsökkenésként kerülnek elszámolásra, nyilvántartásuk analitikus kartonon történik, maradványérték nem mutatható ki. g.) Alkalmazott eredmény kimutatás "A" típusú, azaz összköltség eljárással készült (Egyszerűsített beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS A változat) 3. Számviteli alapelvek A Számviteli Törvény szerinti tartalommal alkalmazásra kerültek, az alapelvektől a Társaság a évi elszámolásainál nem tért el. 4. Mérleg fordulónapja utáni változások A mérleg fordulónapját követően nem történt olyan esemény, amely befolyásolná a Társaság december 31-i beszámolóját. II. Specifikus jellegű kiegészítések A) Mérleghez kapcsolódó kiegészítések a, Befektetett eszközök alakulása évben 1., Immateriális javak eft eft Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró áll. Bruttó érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Bruttó összesen Értékcsökkenés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Értékcsökk. Össz Nettó érték

6 2., Tárgyi eszközök eft eft Megnevezés Bruttó érték Idegen ingatlanon végzett felújítás Termelő gépek berendezések, járművek Üzemi gépek, berendezések, Nyitó állomány Növekedés Záró Csökkenés állomány felszerelések Irodai igazgatási berendezések Beruházás Bruttó összesen Értékcsökkenés Ingatlanok Termelő gépek, berendezések, járművek Üzemi gépek, berendezések, felszerelések Irodai igazgatási járművek Értékcsökk. össz Nettó érték Értékhelyesbítés és értékvesztés elszámolására nem került sor a Társaságnál. A befektetett eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineáris módszerrel történt, a Számviteli Törvénynek megfelelően, félévente. Terven felüli értékcsökkenést a Társaság nem számolt el. Az évi CXVII. Tv 1. sz. melléklet pontja alapján 4 db laptop és 2 db asztali számítógép került átadásra munkavállalók részére december 31. napjával. Ezen számítástechnikai eszközök kerültek kivezetésre a nyilvántartásból A Társaságnál a tárgyévben 585 eft értékű tárgyi eszköz, immateriális javak kerültek elszámolásra a használatba vételkor egy összegben. Megnevezés év év Index % Szellemi termékek ,2 Műszaki gép, berendezés, felszerelés ,8 Számítástechnikai eszköz ,3 Irodai segítő felszerelés 75 Irodai, raktári berendezések felszerelések ,2 Összesen: ,2 3., A Társaság évben közbeszerzés lebonyolításával hajtott végre stúdiófejlesztést, melynek finanszírozásához júliusában CHF, azaz eft hitelt vett fel. A hitel évben visszafizetésre került, így december 31. napjával az árfolyamot nem kellett értékelni.

7 A törlesztés ütemezése Megnevezés Tőke CHF Tőke Ft év év év év Összesen , Befejezetlen beruházás nem volt évben. 5., Befektetett pénzügyi eszközök: A Társaság tulajdoni részesedést jelentő befektetéssel nem rendelkezik. 6., Készletek A társaságnak nincs saját készlete. Veszélyes hulladék a tevékenység során nem keletkezett. 7., Követelések Megnevezés 2008 év 2009 év Index % Követelések vevő ,0 - határidőn belüli követelések ,4 - határidőn túli lejárt követelések ,0 ~mérleg fordulónapig rendezve ,9 ~nem rendezett tételek 126 Egyéb követelés ,1 - költségvetési kapcsolatok ,0 - dolgozókkal kapcsolatos, egyéb követelések ,3 - szállítói számla tartozik egyenleg ,0 Követelések összesen ,2 A Társaságnál lejárt, határidőn túli követelés 2009 évben eft volt, mely egyeztetésre került. A mérleg fordulónapja után jelentős részét a vevők rendezték így ezen összegre értékvesztés nem került elszámolásra. A költségvetési kapcsolatokból eredő követelés általános forgalmi adó és az ahhoz kapcsolódó késedelmi kamat kiutalásának nem igényléséből, valamint helyi iparűzési adó túlfizetésből adódik. Az egyéb követelések között szerepel egy szállítói számla túlfizetése, mely évben pénzügyileg rendezésre kerül. 8., Értékpapírral nem rendelkezik a Társaság. 9., Aktív időbeli elhatárolások 2009 év Megnevezés év 2009 év Index % Kamatbevétel ,0 Pályázati bevétel évben befolyt összege , évben számlázott évi bevétel 317 Újság előfizetés ,3 CD jogtár ,1 Áramdíj évi díj 42 Összesen ,8

8 Társaságnak évre történő újság előfizetés, CD jogtár előfizetés, évi áramdíj, a Körút- Kultúra című pályázat évre járó támogatási összege, valamint két vevőnek évben kiszámlázott műsorkészítési díja került elszámolásra aktív időbeli elhatárolás címen. 10., Saját tőke alakulása Megnevezés Jegyzett tőke Jegyzett de be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen egyenlege növekedés csökkenés Előző évi eredményfelosztás egyenleg A saját tőke összege eft-tal növekedett. A Társaság a gazdasági évet eft adózott eredménnyel zárta. 11., Céltartalék képzés, értékvesztés elszámolás A társaság évben a vevők egyedi minősítése alapján a szerződés szerinti fizetési határidőn túli követelésekre értékvesztést nem számolt el. A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre céltartalék képzés nem történt. 12., Kötelezettségek Megnevezés év év Index % Rövid lejáratú kötelezettségek -szolgáltatásból ,9 - hitel törlesztés (éven belüli) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - költségvetési kapcsolat ,6 - munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek ,9 - vevők követel egyenlege 4 Összesen ,6 A Társaságnál a kötelezettségek a fenti táblázatban felsoroltak szerinti tagozódásban alakultak évben igen jelentősen csökkentek a kötelezettségek, mivel a tárgy évben lejárt a devizahitel ezért nem jelentkezik rövid lejáratú kötelezettségként a hitel törlesztés december 31-én évben lejárt, határidőn túli kötelezettsége a Társaságnak nincs.

9 13., Passzív időbeli elhatárolás év Megnevezés év év Index % Pályázati bevételek Prémium + járulékai ,0 Telefondíj, posta, internet ,5 Műsorkészítés ,3 Jogdíj ,6 Áramdíj ,5 Reklám 336 Üzletkötői jutalék 77 Modulációs díj Összesen ,6 A passzív időbeli elhatárolások a fenti táblázatban felsoroltak szerint alakultak 2009 év folyamán. 14., A társaságnál nincs veszélyes hulladék, környezetre káros anyag így környezetvédelmi kötelezettsége, költsége nincs. 15., Mérlegen kívüli tételként függő és biztos kötelezettségvállalása a társaságnak nem volt. A Társaságnál nem ismertek olyan mérlegen kívüli jövőbeni kötelezettségek, amelyek a pénzügyi helyzet szempontjából jelentősek lennének. 16., A társaságnak hátrasorolt eszköze nincs. 17., A Társaság és a tulajdonos között megkötött közhasznú szerződés alapján önkormányzati támogatásban részesült, mely támogatást a közhasznú feladatok ellátásához szükséges működési költségek fedezetére használta fel. Az ORTT-től nyert pályázati pénzből a tárgyidőszakra elszámolt összeg eft. 18., A Társaság a beszámolójában lekötött tartalékot nem mutatott ki. 19., A Társaság külföldi pénzértékre szóló kötelezettséggel kapcsolatosan 815 eft árfolyamveszteséget számolt el. 20., A Társaság a SZTV által lehetővé tett értékhelyesbítés lehetőségével nem élt.

10 B) Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A társaság az A típusú összköltség eljárással állapította meg eredményét évre. 1., Az Értékesítés nettó árbevétele évben belföldön realizálódott. Exportbevétel elszámolás nem történt. Megnevezés év év Index % Értékesítés nettó árbevétele ~9211. Film-,videógyártás ,5 ~9220. Rádió-, televízió műsorszolgáltatás ,2 ~7440. Hírdetés (sugárzás,műsortámogatás, ,5 képújság) ~2232 Sokszorosítás ,2 ~7134 Bérbeadás ,3 ~9212 Szellemi termék felhasználás ,0 ~Egyéb ,1 Összesen ,2 2., Egyéb bevételek Megnevezés év év Index % Önkormányzati támogatás ,0 ORTT támogatás ,6 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Szülőföld Alap Nemzeti Kulturális Alap 600 Késedelmi kamat ,0 Költségvetéstől kapott támogatás ,1 EK Bírósága C-74/08. ÁFA visszaigénylés Értékesített tárgyi eszköz 73 Biztosítási kártérítés ,8 Előző év helyesbítése 61 Közbeszerzési bírság Összesen ,2 A Társaság a tulajdonossal a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával közhasznúsági szerződést kötött, mely alapján közhasznú feladatainak ellátásához önkormányzati működési támogatásban részesül évben forgatás közben megsérült berendezés javítási költségét a biztosító megtérítette. Jelentős egyéb bevétel realizálódott abból kifolyólag, hogy az EK Bírósága C-74/08. sz. ügyében hozott ítélete miatt visszaigényelhetővé vált a május 01. napjától december 31. napjáig az önkormányzati támogatás miatt vissza nem igényelhető ÁFA eft értékben, valamint ezen összegre késedelmi kamatot is fizetett az APEH eft értékben. Munkavállalói kártérítés címén 50 eft realizálódott a tárgyidőszakban.

11 3. Anyagköltség alakulása Megnevezés 2008 év 2009 év Index % Anyagköltség, tisztítószer ,5 Irodaszer ,0 Üzemanyag ,2 Szerszámok, alkatrész ,0 Szakmai anyag ,5 Energia ,9 Összesen ,1 A Társaságnál az anyagköltség 1,9 %-kal csökkent évben, amit elsősorban az üzemanyag, valamint az irodaszer csökkenése okozott. 4., Igénybevett szolgáltatások alakulása Megnevezés év év Index % Szállítás, rakodás ,7 Bérleti díjak ,0 Karbantartási díj ,3 Hirdetési díj ,6 Utazás, kiküldetési díj ,0 Könyvvizsgálati díj ,9 Jogi képviselet ,0 Telefon, posta, internet díj ,8 Műsorkészítési díjak ,8 Pályázati díj, jogdíj, tagdíj. műsorszolgáltatási díj ,6 Reklámszervezői jutalék ,1 Napilap, szakkönyv ,7 Hődíj ,5 Szennyvíz, szemétszállítás ,5 Modulációs díj Egyéb ,0 Összesen ,4

12 Az igénybevett szolgáltatások összességében 9,6 % - kal csökkentek a tárgyidőszakban a bázis időszakhoz képest. Jelentősen csökkent a karbantartási díj, a műsorkészítési díj, a bérleti díj. A bérleti díj csökkenésének oka, hogy évben nem volt szükség kamerákat bérelni az egyes műsorkészítéshez, meg tudta oldani a Társaság a saját eszközeivel a forgatásokat. 5., Egyéb szolgáltatások adatok e Ft-ban Megnevezés 2008 év 2009 év Index % Hatósági díjak ,0 Bankköltség ,0 Biztosítási díjak ,1 Összesen ,3 Az egyéb szolgáltatások között a legjelentősebb kiadások a biztosítási díjak, valamint a bankköltség. Összességében az egyéb szolgáltatások csökkentek a bázis időszakhoz képest. 7., Létszám és jövedelmi adatok Megnevezés Bértömeg e Ft év év Index % Létszám fő év év Index % Átlagbér e Ft/fő év év Index % adatok e Ft-ban Személyi jell. egyéb eft/fő Főfoglalkozásúak -fizikai foglalkozású , , , ,3 -szellemi foglalkozású , , , ,9 Részmunkaidősök , , , ,8 Alkalmazottak ,8 Alkalmazottak összesen: , , , ,3 Egyéb jogviszony -megbízási díj 0,08 0,04 50, ,0 - tiszteletdíj , ,0 - alkalmi munkavállalói díj Egyéb összesen: 3,08 3,04 98, ,1 Összesen ,5 29,08 27,04 93, , ,3 Egyéb jogviszonyú létszám: év év Index % Átlagbér főfoglalkozás = = ,- Ft/fő 24 Tiszteletdíjas átlag létszám = 3 fő Megbízási jogviszonyú átlag létszám = = 0,04 fő Átlagos statisztikai állományi létszám Ledolgozott napok = = 24,25 fő A bértömeg közel bázis szinten alakult, ami abból adódik, hogy évben a Társaság nem hajtott végre béremelést.

13 Személyi jellegű egyéb kifizetések Megnevezés 2008év 2009év Index % Étkezési díj ,1 Reprezentáció ,2 Beiskolázási támogatás ,5 Megbízási díj ,0 Tiszteletdíj ,0 Egyéb adó ,5 Ajándék 379 Munkába járás költségtérítés 17 Adómentes természetbeni juttatás ,5 Betegszabadság ,7 Védőfelszerelés ,7 Összesen ,3 A személyi jellegű egyéb ráfordítások 8,7 %-kal csökkentek évben a bázis időszakhoz képest. 8., Bérjárulékok Megnevezés év 2009 év Index % Egészségbiztosítási jár ,4 Nyugdíjbiztosítási járulék ,6 Egészségügyi hozzájár ,2 Munkaadói járulék ,3 Szakképzési hozzájár ,9 Táppénz-hozzájárulás 6 EKHO ,8 Rehabilitációs hozzájárulás ,5 Összesen: ,6 9., Értékcsökkenési leírás adatok e Ft-ban Megnevezés 2008 év 2009v Index % Terv szerinti értékcsökkenési leírás ,4 Használatba vételkor egy összegben elszámolt ,9 értékcsökkenési leírás Összesen: ,6 10., Egyéb ráfordítások Megnevezés 2008.év 2009év Index % Nemzeti kulturális járulék ,0 Gépjármű adó ,1 Bírság, kés. kamat ,0 Behajthatatlan követelés 61 Helyi iparűzési adó ,9 Cégautóadó 231 Összesen: ,6

14 Az egyéb ráfordítások a fenti táblázatban foglaltak szerint kerültek elszámolásra. 11. Pénzügyi műveletek eredménye Megnevezés 2008 év 2009 év Index % Kamat bevétel ,4 Árfolyam nyereség Pénzügyi műveletek ráfordításai - Árfolyam veszteség Deviza hitel kamata ,9 Pénzügyi műveletek eredménye ,6 A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredménye a bázis időszakhoz képest romlott. Oka a évben felvett devizahitelhez kapcsolódóan évben jelentős árfolyam veszteség 815 eft, míg évben eft árfolyam nyereség realizálódott. 12., Rendkívüli eredmény: nem realizálódott a Társaságnál, hiszen sem rendkívüli bevétele, sem pedig rendkívüli kiadása nem volt. 13., A Társaság 2009.év folyamán a vevők egyedi minősítése alapján a szerződés szerinti fizetési, határidőn túli követelésekre értékvesztést nem számolt el. 14., A Társaság évben értékhelyesbítést nem számolt el. 15., A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre céltartalék képzés nem történt. 16., A Társaságnál kutatási és kísérleti fejlesztési költség nem jelentkezett.

15 III. Tájékoztató rész 1., Eszközök és források összetétele Megnevezés XII XII. 31. Változás eft % eft % eft % A., Eszközök ~Befektetett eszközök , , ,1 ~Forgóeszközök , , ,2 ~Aktív időbeli elhat , , ,8 Összesen , , ,2 B., Források ~Saját tőke , , ,8 ~Kötelezettségek , , ,6 ~Passzív időbeli elhat , , ,6 Összesen , , ,2 A tárgyévben az eszközök megoszlásában a befektetett eszközök aránya kisebb mértéket képviselnek 28,0 %-ot, míg a forgóeszközök aránya 71,6 %-ot. A források között a saját tőke 83,4 %-ot képvisel.. A saját tőke emelkedésének oka 2008 évhez képest a 2009 évi mérleg szerinti eredmény.

16 2., Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása Megnevezés Számítás év 2009 év Saját tőke növekedésének aránya Befektetett eszközök fedezettsége Tartósan befektetett eszközök aránya 4. Tőkeszerkezet 5. Tőkeellátottság 6. Saját tőke fordulatszáma 7. Tőkehatékonyság 8. Hitelfedezettség 9. Gyorsráta 10. Eladósodottság mutatója 11. Likviditás 12. Anyaghányad 13. Bérköltség hányad Saját tőke Jegyzett tőke Saját tőke Befektetett eszközök Befektetett eszközök Eszközök összesen Idegen tőke Összes forrás Saját tőke Források összesen Nettó árbevétel Saját tőke Adózott eredmény Saját tőke Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek. Rövid lejáratú kötelezettségek Saját tőke Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Anyagjellegű ráfordítások Bruttó termelési érték Személyi jellegű ráfordítások Bruttó termelési érték 14. Értékcsökkenési leírási hányad Bruttó termelési érték Értékcsökkenési leírás 15. Üzemi eredmény Árbevétel arányos üzemi Nettó árbevétel + egyéb eredmény bevétel 16. Tőkearányos eredmény Üzemi eredmény Saját tőke Szokásos vállalkozás 17. Saját tőke jövedelmezőség eredmény Saját tőke 18. Élőmunka Nettó árbevétel termelékenység Létszám 19. Befektetett eszközök Adózott eredmény arányos adózott eredmény Befektetett eszközök 20. Tőke arányos adózott Adózott eredmény 21. eredmény Bérköltség arányos adózott eredmény Saját tőke Adózott eredmény Bérköltség X 100 = 146, X 100 = 168, X 100 = 44, X 100 = 24, X 100 = 75, X 100 = 56, X 100 =0, X 100 =19, X 100 = 232, X 100 = 28, X 100 = 252, X 100 =33, X 100=50, X 100 =14, X = -30, X =-58, X 100 = 0, = X =11, X = 6, X =9, = 184, = 297, X 100 =28, X 100 = 16, X 100 = 83, X 100 = 42, X 100 =20, X 100 =46, X 100 = 595, X 100 = 13, X 100 = 642, X 100 =28, X 100=46, X 100 =10, X = 114, X =185, X 100 = 21, = X = 610, X = 205, X =367, Index % 125,79 176,9 62,85 66,67 111,09 76,5 3106,0 237,57 256,04 46,60 254,62 86,07 92,08 70,31-371,3-317, ,65 104, , , ,67

17 Néhány mutató értékelése: 1.) A saját tőke 25,79 %-kal emelkedik mivel évben igen jelentős mérleg szerinti eredményt realizált a Társaság. 2.) A saját tőke és a befektetett eszközök aránya javult, mert a saját tőke emelkedés mellett a befektetett eszközök értéke jelentősen csökkent. 3.) A befektetett eszközök aránya romlott, mert 2009 évben az eszközök összességében emelkedtek, míg a befektetett eszközök csökkentek. 4.) A Társaságnál a forrásokon belül csökkent az idegen tőke aránya míg a saját tőke aránya jelentősen nőtt. 5.) Tőke ellátottsági mutató 11,09 %-kal emelkedett, ami azt jelenti, hogy a források több mint 80 %-a a saját tőke. 6.) A saját tőke közel 0,43-szor térül meg a nettó árbevételből. Ennek fő oka, hogy a Társaság közhasznú tevékenységet folytat, így nem az eredmény elérése a cél, hanem a közhasznú feladatok minél színvonalasabb ellátása. 7.) Tőkehatékonysági mutató 20,5 %. Emelkedett saját tőke mellett igen jelentősen nőtt a Társaságnál az adózott eredmény, így a tőkehatékonysági mutató 31-szerese a bázis időszaki mutatónak. 8.) A tárgyidőszakban a rövid lejáratú kötelezettségeit a Társaság 46,16%-ban tudja fedezni az adott időszaki követeléseiből, míg évben csak 20,0%-ban. 9.) A Társaság likviditási gyorsráta mutatója 595,86%-on alakult. A rövid lejáratú kötelezettségekre közel hatszoros fedezetet nyújtanak a Társaság pénzeszközei. Növekedett pénzeszköz mellett igen jelentősen csökkentek a rövid lejáratú kötelezettségek. 10.) évben a Társaság eladósodottsági mutatója felére csökkent, hiszen csökkentek rövid lejáratú kötelezettségei, a saját tőkéje pedig emelkedett. 11.) A Társaságnál 6,4 szer térülnek meg rövid lejáratú kötelezettségei a forgóeszközökből. Se fizetési nehézségek, se pedig pénzügyi gondok nincsenek, mivel mindkét mutató értéke 100 felett van. 12.) évben az anyaghányad javult évben eft bruttó termelési értékre 330,- Ft anyagjellegű ráfordítás jutott, míg évben 284,-Ft. Az anyagjellegű ráfordítások csökkentek, míg bruttó termelési érték 6,13%-kal emelkedett. 13.) A bérköltség hányad javult évben eft bruttó termelési értékre 509,- Ft személyi jellegű ráfordítás jutott, míg évben 468,- Ft. Ez annak a következménye, hogy évben a személyi jellegű ráfordítások csökkentek, míg a bruttó termelési érték nőtt. 14.) Az értékcsökkenési leírási hányad csökkent, hiszen a tárgyidőszakban jelentően elmaradt az elszámolt értékcsökkenési leírás a évinek.

18 15.) Az árbevétel arányos üzemi eredmény javult, mert évben a Társaság üzemi eredménye nyereség volt, míg évben veszteség. 16.) A tőkearányos eredménymutató: Ft saját tőkére 186,- Ft üzemi eredmény, nyereség jut, míg évben 59,- Ft veszteség jutott. 17.) A saját tőke jövedelmezősége évben 1000 Ft saját tőkére 219,- Ft vállalkozási eredmény jut, míg évben csak 6,8 Ft. 18. ) Élőmunka hatékonysága: javult. Ennek oka, hogy az átlagos statisztikai állományi létszám nagyobb mértékben csökkent mint a nettó árbevétel. 19.) A befektetett eszközökkel arányos adózott eredménymutató javult, mivel a tárgy évben igen jelentősen csökkent a befektetett eszközök értéke, míg az adózott eredmény 39-szer több mint évben. 20.) Ft saját tőkére 205,- Ft adózott eredmény jut. 21.) Ft bérköltségre 367,- Ft adózott eredmény jut évben. 3., Jelentős összegű önellenőrzés valósult meg évben az Európai Bíróság határozata alapján évi jogosulatlan ÁFA arányosításból származó ÁFA visszatérítés miatt. Önellenőrzés következtében visszajáró ÁFA e Ft, a hozzá kapcsolódó késedelmi kamat e Ft értékű volt. 4., A Társaságnál vezető tisztségviselő az ügyvezető igazgató. A Társaságnál a közgyűlés által választott felügyelő bizottság működik Vezető tisztségviselő ügyvezető statisztikai állományi létszáma 1 fő. Járandóságai évre vonatkozóan: - Bértömeg: eft ~ Munkabér eft ~ Prémium előleg eft ~ Elhatárolt prémium eft - Személyi jellegű egyéb kifizetés 384 eft Felügyelő bizottság elnök 1 fő tagok 2 fő Járandóságaik: -Tiszteletdíj: 924 eft ~ Elnök 396 eft ~ Tagok 528 eft 5., Társasági adóalapot módosító tényezők:

19 a) adózás előtti eredményt csökkentő tételek Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés amortizáció társasági adótörvény szerint Helyi iparűzési adó b) Adózás előtti eredményt növelő tételek Szt. alapján költségként elszámolt amortizáció eft 864 eft eft Társasági adó fizetési kötelezettsége a Társaságnak, az évi LXXXI. Tv. 13. alapján meghatározott adóalap után számítva eft. 6., A Társaságnak leányvállalata, közösen vezetett vállalata, társult vállalkozása, valamint egyéb részesedési viszonyú vállalkozása nincs. 7., Adózott eredmény felhasználása: 2009 évben a Társaság eft nyereséggel zárta a gazdálkodását. A vállalkozási tevékenység eredményét, eft-ot a közhasznú tevékenységének bővítésére fordítja. IV. A vállalkozási és az alaptevékenység bemutatása: ~Alaptevékenység: Megnevezés év év Index % Bevételek-támogatás ,25 ~Önkormányzati ,0 ~Pályázat ,6 ~Egyéb ,25 ~Költségvetéstől kapott egyéb ,09 támogatás Kiadások: ,8 ~Anyagjellegű ráfordítás ,68 ~Személyi jellegű ráfordítás ,07 ~Értékcsökkenési leírás ,69 ~Egyéb ráfordítások ,03 Üzemi tevékenység eredménye ,61 Pénzügyi műveletek eredménye ,41 Adózás előtti eredmény ,1

20 ~Vállalkozási tevékenység: Megnevezés év 2009 év Index % Bevételek ,56 ~Nettó árbevétel ,2 ~Késedelmi kamat ~ évi ÁFA Kiadások: ,81 ~Anyagjellegű ráfordítás ,43 ~Személyi jellegű ráford ,12 ~Értékcsökkenési leírás ,21 ~Egyéb ráfordítások ,79 Üzemi tevékenység eredménye ,87 Pénzügyi műveletek eredménye ,94 Adózás előtti eredmény ,23 Adófizetési kötelezettség ,78 Adózott eredmény ,07 A költségeket nem lehet egyértelműen felosztani alap- és vállalkozási tevékenység között, ezért a vállalkozási tevékenység árbevétele arányában kerültek felosztásra azon költségek, amelyeket nem lehet közvetlenül a vállalkozási tevékenységre elszámolni. Vállalkozási bevétel = =76 971=40,78% Összes bevétel

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

2012. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2012. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. december 31. Érd, 2013. február 28. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben