GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL"

Átírás

1 GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL Gazdasági informatikus hallgatók részére GTGKG112BGI Gazdaságelméleti Intézet, 2014.

2 Gyakorló feladatok Makroökonómiából 2 1. gyakorlat - Nemzeti jövedelem meghatározása 1. Magyarország évi teljesítményéről az alábbi adatok ismertek (minden érték milliárd forintban értendő): a fogyasztás értéke , a kormányzati vásárlások 5.600, a beruházások A vállalatok által fizetett adó 4.800, a háztartásoké A vállalatoknak juttatott transzferek értéke 400, a háztartásoké A háztartásoknak kifizetett munkabér értéke egység. Határozzuk meg az összjövedelmet, az egy főre jutó jövedelmet, a vállalati szektor megtakarítását, a háztartások megtakarítások és az állam megtakarítását, ha azt feltételezzük, hogy Magyarország egy zárt gazdaság! 2. Egy ország költségvetési deficitje 60 egység, a vállalatok összbevételük 10%-át fordítják megtakarításra. A végső kibocsátás értéke 750. Transzfer nincs, a magánszektor összmegtakarítása 150 egység. A háztartások munkabérbevétele 600 egységnyi, az általuk fizetett adó 100. Határozza meg a beruházások, a háztartások megtakarítása és az állami vásárlások értékét! 3. Írja fel egy négyszereplős gazdaság egyenleteit, amennyiben ismertek a következő összefüggések: a költségvetés egyenlege 100 egység hiányt mutat; az állam bevétele 900; a magánszféra támogatást nem kap az államtól; a háztartások fele annyi adót fizetnek, mint a vállalatok; az import az export fele; a külföld megtakarítása -250; a GDP nyolcada az amortizáció, ami 300; a pótló beruházás pont fele a bruttó beruházásnak; a munkabérek 20%-kal meghaladják a fogyasztást. 4. Egy makrogazdaságról a következő adatokat ismerjük: A fogyasztás 2100$, a bruttó beruházás 600$, a beruházások 10%-a a pótlás. Az állami vásárlások értéke azonos a nettó beruházás összegével. A külkereskedelem 55$ deficitet mutat. A hazai vállalkozók és munkavállalók 120$ jövedelmet utalnak haza, míg a külföldiek 85$-t vittek ki az országból. Határozza mag a bruttó nemzeti termék és a nettó nemzeti jövedelem értékét! 5. Az alábbi, billió forintban megadott adatok ismertek egy gazdaságról: Összes kibocsátás 1000; termelő fogyasztás 400; amortizáció 80; hazai gazdasági alanyok külföldi munka- és tőkejövedelme 90; külföldi gazdasági alanyok hazai munka- és tőkejövedelme 110; jövedelemtranszfer az országba külföldről 40; jövedelemtranszfer az országból külföldre 70. Számítsa ki a GDP, NDP, GNI, NNI, GNDI és NNDI értékét! 6. Egy zárt gazdaság alábbi, millió dollárban megadott adatai ismertek: GNI 80; NNI 68; a hazai gazdálkodók külföldön 6 tőkejövedelmet és 4 munkajövedelmet szereztek; a külföldi gazdálkodók belföldön 5 tőkejövedelmet és 3 munkajövedelmet szereztek; az országba külföldről 7 transzfer érkezett, és 9 transzfer távozott. Mennyi a GDP, az NNDI és az amortizáció. 7. Egy adott országban a nominális GDP 2009-ben 1000 millió, 2010-ben 1149,5 millió, 2011-ben 1285,515 millió $ volt. A GDP-deflátort meghatározó árindex növekedése 2010-ben 10%, 2011-ben 6%- os volt (az előző évhez képest). Mekkora volt a reál GDP növekedése 2010-ben, 2011-ben és a két évben átlagosan? 8. Adja meg, hogy hogyan változik a GDP az alábbi gazdasági események hatására! a) Valaki használt autót vásárol a szomszédjától 1,3 millió forint értékben, kereskedő közvetítése nélkül. Az új autó értéke eredetileg 3 millió forint volt. b) Valaki használt autót vásárol egy autókereskedőtől 1,3 millió forintért; az autókereskedő jutaléka 50 ezer forint, így az autó eladója csak 1,25 millió forintot kap. c) Egy könyvkiadó példány új könyvet nyomtat ki és a könyveket raktárra veszi. A könyv nyilvántartási ára forint. d) A könyveket a fogyasztók megvásárolják. Hogyan változik a GDP fogyasztási és beruházási komponense?

3 3 Gyakorló feladatok Makroökonómiából e) A könyveket nem a háztartások, hanem a könyvesboltok veszik meg a kiadótól, majd darabját forintért értékesítik. Hogyan változik a GDP a c) ponthoz képest? f) Egy családi ház világítására 80, egy kisüzemére pedig 300 ezer forint értékű áramot használnak fel. g) A nemzeti légitársaság 80 milliárd forint értékben vásárol repülőgépet külföldről. h) 50 db MOL részvényt vásárolunk, forintos árfolyamon. i) A Suzuki új szerelőüzemet épít, 3,5 milliárd forint értékben. j) A Pick Zrt. 20 millió forint elköltésével új ízű szalámit fejleszt. k) A kormányzat 60 ezer forint nyugdíjat utal ki az egyik nagyszülőnek. l) A Szülőföld Alap 11,5 milliárd forinttal támogatja a határon túli magyarokat. m) A miniszterelnök előadást tart a Harvardon 1 millió dollárért. o) A szülők munkahelyén lefénymásoljuk a Makroökonómia jegyzetet, amiért a fénymásolónál 590 forintot kellett volna fizetnünk. 9. Egy képzeletbeli zárt gazdaságban összesen 5 terméket gyártanak, melyek adatai az alábbi táblázatban találhatók. Határozza meg a reál GDP, a nominális GDP és az árváltozás ütemét! árösszeg árösszeg termelés ár termelés Ár év árain A 25 1,5 30 1,6 B 50 7,5 60 8,0 C 40 6,0 50 7,0 D 30 5,0 35 5,5 E 60 2,0 70 2,5 árösszeg év árain 10. Hogyan módosul a fenti feladat, amennyiben az A és E termékekről azt tudjuk, hogy nem végtermékek, hanem teljes egészében felhasználják azokat a másik három termék előállításához? 11. Egy gazdaság nominális és változatlan áras GDP adatait, továbbá a GDP-deflátor (előző évhez viszonyított) értékeit mutatja különböző években az alábbi táblázat. Év Nominális GDP GDP-deflátor GDP az előző év árain GDP az 1.év árain , , ,8 1,38 Töltse ki a táblázat üresen hagyott rovatait!

4 Gyakorló feladatok Makroökonómiából 4 2. gyakorlat Gazdasági növekedés, árupiac 1. Egy technikai haladás nélküli Solow-modellben a termelési függvény y=3 k, a fogyasztási függvény C=0.8Y, az amortizációs ráta 0,1, a népesség növekedési üteme pedig 2%-os. Mekkora ebben a modellben az egy főre eső reálkibocsátás stacionárius egyensúlyi értéke? Számolja ki az aranyszabály szerinti egy főre eső reálkibocsátás stacionárius egyensúlyi értékét! 2. Az egy főre jutó kibocsátási függvény egyenlete: y=k 0,4, a fogyasztási ráta 80%, a tőkeeszközöket átlagosan 25 évig használják, a népesség növekedési üteme 1,5%, a technikai haladás 2,5%-os. Adja meg a stacionárius állapothoz tartozó egy főre eső kibocsátási, fogyasztási és beruházási értéket! 3. Egy gazdaságról ismert, hogy a kibocsátási függvény Y=K 1/2 *L 1/2, az amortizáció éves mértéke 5%. Töltse ki az alábbi táblázat hiányzó oszlopait, és határozza meg az aranyszabály szerinti tőkefelhalmozás értékét! k y i c megtakarítási ráta Egy gazdaságban a tőkeállomány és a kibocsátás aránya 2. Az amortizációs ráta értéke 8%, a megtakarítási ráta 30-os, a népesség növekedési üteme 2%. Ismert továbbá, hogy a kibocsátási függvény Cobb-Douglas típusú és a tőketulajdonosok jövedelemként az output 35%-át kapják. Kiindulási feltételünk az, hogy az ország gazdasága stacionárius állapotban van. a) Határozza meg a technológiai fejlődés ütemét! b) Mekkora a tőke határterméke? c) Megfelel-e ez a stacionárius állapot az aranyszabály szerinti tőkefelhalmozás feltételének? Ha nem, hogyan kell megváltoztatni a megtakarítási rátát, hogy az aranyszabály szerinti növekedési pályára lépjenek? d) Hogyan változik a tőke határterméke, ill. a tőkeállomány-kibocsátási arány, ha elérik az aranyszabály szerinti tőkefelhalmozás állapotát? 5. Egy kétszereplős modell fogyasztási függvénye lineáris. Ismert továbbá, hogy amennyiben a jövedelem 1000 egység, a fogyasztási kereslet 950. Ha a jövedelem megduplázódik, a megtakarítás értéke 450 egység. Határozza meg a fogyasztási határhajlandóság és az autonóm fogyasztás értékét, majd írja fel a megtakarítási és fogyasztási függvény egyenletét! Mekkora jövedelem mellett nincs megtakarítás? 6. Egy gazdaságban a fogyasztási függvény C(Y)=0,8Y+400 egyenletű. A beruházás értéke 500. Határozza meg az egyensúlyi jövedelmet, a megtakarítási függvényt, és annak értékét az egyensúlyi jövedelem mellett! 7. Legyen I(i) beruházási függvény lineáris, és I(i=16)=116, I(i=12)=192. a) Mekkora az autonóm beruházás (l0)? b.) Írja fel a beruházási függvény egyenletét! c.) Mekkora a megtakarítás, ha az egyensúlyi kamatláb 10%? 8. Az alábbi táblázat egy zárt gazdaság jövedelmi és tervezett kiadásai adatait tartalmazza. Tudjuk, hogy a fogyasztási függvény lineáris.

5 5 Gyakorló feladatok Makroökonómiából Y C I G Y D Túlkereslet Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! Mekkora az egyensúlyi jövedelem? Mekkora a fogyasztási határhajlandóság?

6 Gyakorló feladatok Makroökonómiából 6 3. gyakorlat Pénzpiac, IS-LM rendszer 1. Összesen hány forintnyi hitelpénzt teremthet az a kereskedelmi bank, amelyik 80 milliárd forintnyi jegybankpénzzel rendelkezik, és a kötelező jegybanki tartalékráta értéke 10%? 2. Egy zárt gazdaságban a háztartások 890, a vállalatok pedig 310 milliárd forintnyi megtakarítással rendelkeznek. A pénzkeresleti függvény M D =1000+2Y-50i egyenletű. Mekkora egyensúlyi kamatláb alakul ki a pénzpiacon, ha tudjuk, hogy a jövedelem 8000 milliárd forint, a kötelező tartalékráta 10%, az árszínvonal egységnyi és a kereskedelmi bankok minden pénzteremtési lehetőségüket kihasználják? 3. Egy gazdaságban a kereskedelmi bankok jegybankpénz-állománya egységnyi, a kötelező tartalékráta 20%, a pénzkeresleti függvény M D =Y/2-100i, P=1. Feltételezve, hogy a kereskedelmi bankok maximálisan kihasználják pénzteremtési lehetőségeiket, milyen jövedelem-kamatláb kombinációk mellett lesz egyensúlyban a pénzpiac? 4. Egy gazdaságról tudjuk a következőket:a reál pénzkeresleti függvény: M D =0,4Y i, a jegybank a nominális pénzmennyiség szabályozásával a reáljövedelem ás az árszínvonal változásaitól függetlenül az egyensúlyi kamatlábat mindig i=5 szinten tartja. Az alábbi táblázat 2. és 3. oszlopa az egyes években tapasztalt reáljövedelmi és árszínvonal adatokat tartalmazza. A 4. és 5. oszlopba i=5 kamatszint tartásához szükséges reál ás nominál pénzmennyiség kerül. Töltse ki a táblázat üres rovatait! Évek Y P M/P (i=5) M (i=5) , , Egy kétszereplős gazdaság adottságai a következők: C=100+0,75Y, I=800-20i, M S =1100, M D =100+0,5Y-40i. Határozza meg az áru- és pénzpiac együttes egyensúlyának értékeit, ha az árszínvonal egységnyi! Milyen helyzet alakul ki az áru- és pénzpiacon, ha az aktuális kamatláb 12, a reáljövedelem pedig 2640 (P=1)? Milyen folyamatok kezdődnek ennek hatására? 6. Tekintsünk egy nemzetgazdaságot, amelynek ismert adatai a következők: S(Y)=0,3Y-100; I=425-45i; M D =5Y-800i; M S =1000; Kötelező tartalékráta 25%; P=1 és rögzített A nemzetgazdaságban kiindulási helyzetben i=3%, Y=1000, amely mellett nagyfokú a kényszerü munkanélküliség és igen jelentősek kapacitástartalékok. A nemzetgazdaság kiinduló helyzetéből egyensúlyba kerül. A feladatban ez két eltérő alternatívában következik be. Az első változatban az árués pénzpiac együttes egyensúlya Y és i nagyságának piaci automatizmusok által meghatározott megfelelő módosulásával jón létre. A második változatban a központi bank a kibocsátott jegybankpénz változtatásával úgy módosítja a pénzkínálatot, hogy változatlan kamatláb mellett alakuljon ki az árués pénzpiac együttes egyensúlya. a) Írja fel az áru-- és pénzpiaci egyensúlyt reprezentáló egyenleteket! b) Határozza meg, hogy kiindulási helyzetben túlkereslet, vagy túlkínálat van-e a piacokon! c) Az első változat szerint határozza meg az egyensúlyi jövedelmet és kamatlábat! d) A második változat szerint mekkora lesz az egyensúlyi jövedelem és a pénzkínálat? e) Mekkora pótlólagos jegybankpénzt kell a központi banknak kiáramoltatni az egyensúly érdekében? f) Hasonlítsa össze a két változatot a munkanélküliség szempontjából! 7. Egy nemzetgazdaság rövidtávú jellemzői a következők: a megtakarítási függvény lineáris, 100 egységnyi jövedelemnövekedés 20 egységgel növeli a megtakarítást; a beruházás I=600-5i; a

7 7 Gyakorló feladatok Makroökonómiából pénzkínálat egység, P=4, a pénzkeresleti függvény M D =0,6Y-5i. Mekkora az autonóm megtakarítás áru- és pénzpiaci egyensúly esetén, ha az egyensúlyi kamatláb 10%? A fogyasztói bizalom változása miatt a megtakarítási határhajlandóság negyedével csökken. Mekkora lesz az egyensúlyi kamatláb és jövedelem? 8. Egy gazdaságban Y=5000 és i=12 mellett a pénz- és árupiacon is egyensúly van. Ha i=20, akkor a pénzpiaci egyensúlyt biztosító jövedelem 1000-el több, mint az árupiaci egyensúlyt biztosító jövedelem. Az IS és LM görbék meredeksége abszolút értékben megegyezik. Az IS és LM görbe lineáris. Határozza meg az IS és LM görbe egyenletét! A monetáris politika hatására az LM görbe 20 egységgel felfelé tolódik. Hogyan alakul ekkor az egyensúlyi jövedelem és kamatláb? 9. Egy gazdaságban, ha Y=100 és i=5, akkor a pénzpiacon egyensúly van, de az árupiacon nincs. Ha Y=100 és i=20, akkor pedig az árupiac van egyensúlyban, és a pénzpiac nincs. Az együttes egyensúly az Y=200 és i=10 értékek mellett áll fenn. Határozza meg az IS és az LM függvény egyenletét! A gazdasági növekedés miatt az IS egyenes 30 egységgel jobbra tolódik. Hogyan alakul ekkor az egyensúlyi jövedelem és a kamatláb? Hogyan kell alakítani a monetáris politikát ahhoz, hogy az új jövedelemszint és a korábbi kamatláb mellett alakuljon ki az együttes egyensúly? 10. Egy zárt gazdaságról tudjuk az alábbiakat: fogyasztási határhajlandóság 0,75; autonóm fogyasztás 500; beruházási függvény I= i; adófüggvény T=300+0,2Y (transzfer nincs), a kormányzati vásárlások 4000, pénzkeresleti függvény M D =0,2Y-200i; nominális pénzmennyiség M S =3000, az árszínvonal 2. Adja meg az egyensúlyi jövedelem és a kamatláb értékét, valamint a költségvetés egyenlegét! A kormányzat tiszta fiskális politikával kívánja a jövedelmet növelni. Ezért megnöveli a kormányzati vásárlást 500 egységgel. Mekkora a jövedelem és a kamatláb új értéke? Mennyi magánberuházást szorít ki az állami kereslet emelkedése? Mekkora az autonóm kiadások változása és a jövedelem-multiplikátor értéke? 11. Ennek a feladatnak az adatai megegyeznek az előzőével. Ezúttal azonban vegyes fiskális és monetáris politikával kívánják fellendíteni a gazdaságot. A kormányzati vásárlások 500 egységnyi bővülésével egyidejűleg a jegybank pontosan annyival kívánja növelni a nominális pénzkínálatot, hogy a kamatláb ne változzék és így a beruházások se változzanak. Mekkora lesz a jövedelem emelkedése ebben az esetben és mennyivel kell növelni a nominális pénzkínálatot, hogy a, kamatláb ne változzék? (Az árszínvonal állandó marad.)

8 Gyakorló feladatok Makroökonómiából 8 4. gyakorlat - Munkanélküliség 1. Magyarországon a munkaképes korú lakosság (15-64 év közöttiek) létszáma 6,8 millió volt 2008 elején. Ebből inaktív 2,65 millió fő. A foglalkoztatottak száma 3,8 millió fő. Számítsa ki a munkanélküliség rátáját! 2. Egy országban azok száma, akik kerestek és találtak is munkát 450 efő. Az aktív népesség 3/4-a foglalkoztatott. A nem munkaképes korúak száma az aktív népesség 8/5-e. Az országban a munkaképes és nem munkaképes korúak száma 2400 efő. Mekkora a munkanélküliek száma és munkanélküliségi ráta? Számolja ki az aktív, a munkaképes és nem munkaképes lakosság számát! 3. Egy gazdaságban az aktivitási ráta 50%-os, a foglalkoztatási arány pedig 45%. Összesen munkanélküli van, ismert továbbá, hogy ugyanannyi foglalkoztatott van, mint nem munkaképes korú. Számolja ki a lakossági struktúra hiányzó elemeit! Hogyan változik a munkanélküliségi ráta, ha új munkavállaló lép be a munkaerőpiacra, akiknek csak fele talál magának állást, és közben ember kilép a munkapiacról (közülük 80% volt a munkanélküli)? 4. Egy gazdaságban a munkakeresleti függvény: N D = ( W P), a munkakínálati függvény: N S = ( W P). Az aktív népesség 760 efő. (N egy egysége: efő-t jelent!). Mekkora a foglalkoztatottak száma, ha az aktuális reálbér az egyensúlyi reálbér 110%-a? Mekkora a kényszerű munkanélküliek száma? Mekkora az önkéntes munkanélküliek száma? 5. Egy gazdaságban jan. 1.-én az aktív népesség 4 millió fő. A foglalkoztatottak létszáma 3,6 millió fő. Az üres álláshelyek száma Mekkora a munkanélküliségi ráta? Mekkora a súrlódásos és szerkezeti okoknak betudható munkanélküliség? Mekkora a kereslethiányos munkanélküliség? 6. Egy gazdaságról ismerjük a következőket (N egy egysége efő-t jelent!): N S =4(W/P), ha ( W / P) 7, 5, és N S =30, ha ( W / P) > 7, 5, N D =30-(W/P). Mekkora a foglalkoztatottak, a kényszerű és az önkéntes munkanélküliek száma, ha a lefelé rugalmatlan pénzbér nagysága W=13 és az árszínvonal P=2? Fejtse ki, és ábrázolja milyen helyzet alakul ki, ha a reálbér nagysága 7,5 egységre módosul? 7. Egy gazdaságban 25-ös és 150-es reálbérszintek mellett is 6050 lenne a foglalkoztatottak száma. Az egyensúlyi foglakoztatás 6200, az egyensúlyi reáljövedelem 100. Határozza meg a munkakínálati és munkakeresleti függvényeket! Mekkora a kényszerű és az önkéntes munkanélküliek száma, ha az aktuális reálbér 75 és a munkaerő-állomány nagysága az egyensúlyi foglalkoztatás 103%-a? A munkapiacot az N D W = munkakeresleti és az N S = 20 munkakínálati függvény jellemzi. W / P P Az aktuális reálbérszint mellett, ami magasabb az egyensúlyinál, az aktív lakosság 70%-a foglalkoztatott, 10%-a önkéntes munkanélküli. Mekkora az aktuális reálbér? Mekkora a munkanélküliségi ráta, ha nincs frikciós munkanélküliség? Adjon meg egy reálbérszintet, amely mellett a kényszerű és önkéntes munkanélküliek száma megegyezik egymással! 9. Egy ország lakosságának összetételére a következők jellemzők: nem munkaképes a lakosság 30%-a, inaktív a munkaképesek 40%-a, a foglalkoztatottak száma 420 egységes reálbérszint esetén az aktív W W 80%-a. A munkakeresleti függvény: N D = , a munkakínálati pedig N S = P P Határozza meg az ország lakosságának, az önkéntes és a kényszerű munkanélkülieknek a számát, és

9 9 Gyakorló feladatok Makroökonómiából határozza meg a munkanélküliségi rátát! Mekkora reálbér mellett nem lenne egyetlen önkéntes munkanélküli sem, és mekkora a tényleges foglalkoztatás ekkor? Mekkora a minimálbér nagysága, és hány üres munkahely lenne ekkora bér mellett? 10. Egy gazdaságban a munkaerő kínálat egyenlő a munkaerő-állománnyal, melynek nagysága 100 egység. A rendelkezésre álló tőkeállomány K=144, a rövid távú termelési függvény: Y=2(K*L) 0,5 Ismert, hogy a gazdaságot profitmaximalizáló vállalatok alkotják. Mekkora lesz a foglalkoztatás, a reálbér és a kibocsátás, ha a bérek rugalmasan alkalmazkodnak a munkapiaci kereslethez és kínálathoz? Az aktuális reálbér az egyensúlyi 1,25-szörösére emelkedik. Mekkora lesz így a foglalkoztatás, a munkanélküliségi ráta és a kibocsátás?

10 Gyakorló feladatok Makroökonómiából gyakorlat Infláció 1. Tegyük fel, hogy egy gazdaságban csak x és y terméket termelnek és fogyasztanak. Az egyes termékek áráról és a termelt mennyiségekről az alábbi adatok ismertek: Év P x P y Q x Q y ngdp rgdp Gdp-dfl CPI ben a termelés összvolumene 5%-al nőtt, x termék termelése 10%-al. Az infláció x terméket 10%- ban, y terméket 8%-ban érintette. Az adatok alapján töltse ki a táblázat üres rovatait! 2. Tegyük fel, hogy egy országban csak tejet és kenyeret fogyasztanak! A bázisévben, 2007-ben egy reprezentatív fogyasztó 22 kg kenyeret és 130 liter tejet fogyasztott. A kenyér ára 100 Ft/kg, míg a tej ára 150Ft/liter ban kenyérből 3 kg-al többet fogyasztott, de az összkiadása 2007-es árakon mérve nem változott 2008-ban. Ebben az évben a tej ára 170Ft/liter volt, a kenyér árának emelkedése pedig 2%-al haladta meg a tej áremelkedését. Mekkora volt a nominális és reál GDP a két évben? Mekkora volt a fogyasztói árindex, valamint a GDP-deflátor 2008-ban? 3. Az ország teljesítményének alakulásáról az alábbi adatok ismertek: Mutató GDP nominál 100% -3.5% % -3% -1% +2% GDP reál 100% -22% -17.5% -10% -9.5% -8% Infláció --- Határozza meg az árak emelkedésének ütemét az egyes években, az előző évhez viszonyítva! Számítsa ki az átlagos és a teljes infláció mértékét között! 4. Egy országban A, B, C és D termékek forgalma valósul meg. Ezek közül A és B hazai termelésű és kizárólag otthon fogyasztják, C külföldről származó fogyasztási termék, D pedig olyan exporttermék, amit kizárólag külföldön értékesítenek. Termékek Mennyiség (db) Ár (Ft) Mennyiség (db) Ár (Ft) A B C D Határozza meg a 2005-ös CPI (fogyasztói árindex) és a GDP-deflátor értékét! 5. Egy országban a évre várt, előre jelzett inflációs ráta 15%-os Ezzel számolnak a költségvetés kialakításakor. Az állam a közalkalmazottak nominális bérét a évben 15%-kal emeli. a) Ha 2005-ben a tényleges inflációs ráta nem a várakozásoknak megfelelően alakul, hanem váratlanul 20%-os lesz, akkor hogyan alakul a közalkalmazottak reálbére? Ki a nyertese és ki a vesztese ebben az esetben az infláció váratlanul magas szintjének? b) Ha 2005-ben a tényleges inflációs ráta váratlanul csak 12%-os lesz, akkor hogyan alakul a közalkalmazottak reálbére? Ki a nyertese és ki a vesztese ebben az esetben az infláció váratlanul alacsony szintjének?

11 11 Gyakorló feladatok Makroökonómiából c) Ha a várható és tényleges 15%-os infláció ellenére az állam a közalkalmazottak nominálbérét csak 11%-kal emeli, akkor mondhatjuk-e, hogy a közalkalmazottak reálbére az infláció miatt csökken? Valójában miért csökken a reálbér? 6. A reálkamatláb, a nominális kamatláb és az inflációs ráta közötti ismert összefüggés alapján töltse ki a táblázat hiányzó részeit! Reálkamatláb (%) Nominális kamatláb (%) Inflációs ráta (%) Egy gazdaságról tudjuk, hogy a teljes foglalkoztatás állapotában van, és ezért a növekedési ütem megegyezik a technikai haladás ütemével, ami állandó nagyságú. Töltse ki az alábbi táblázatot az ismert összefüggések felhasználásával (feltételezve, hogy a pénz forgási sebessége állandó)! ΔP% ΔM% Inflációs ráta Reálkamatláb Nominális kamatláb Tegyük fel, hogy 1998 nyarán egy MOL részvényt vásároltunk, forintos árfolyamon. Részvényünket 10 évvel később, 2008 nyarán eladjuk, forintos árfolyamon. Mekkora volt a nominális és a reál tőkejövedelmünk, ha az adott időszakban az áremelkedés üteme az alábbiak szerint alakult: 1998: 114,3; 1999: 110,0; 2000: 109,8; 2001: 109,2; 2002: 105,3; 2003: 104,7; 2004: 106,8; 2005: 103,6; 2006: 103,9; 2007: 108,0? Hogyan változnak az iménti értékek, ha az állam 20%-os adót vet ki a tőkejövedelmekre? 9. Tegyük fel, hogy 2008 elején forintnyi összeg gyűl össze a számlánkon a 2007 elején elhelyezett egymillió forintos megtakarításunk után. Mekkora volt a nominális kamatláb? Mekkora volt a tényleges jövedelemnövekmény, ha tudjuk, hogy 2007-ben 8%-os volt az infláció? Hogyan módosítja a jövedelmi helyzetünket, ha a kormány 20%-os kamatadót vet ki bankban elhelyezett megtakarításokra?

12 Gyakorló feladatok Makroökonómiából gyakorlat Nyitott gazdaság összefüggései 1. Egy országban ismerjük a következő adatokat és összefüggéseket: fogyasztás C=100+0,8Y; beruházás I=150; kormányzati kiadás G=200; export EX=400; import IM=50+0,2Y. Mekkora jövedelem biztosítja ebben az országban az árupiaci egyensúlyt? Mekkora a külkereskedelmi mérleg egyenlege az egyensúlyi jövedelem mellett? 2. Egy gazdaságban az export és a beruházás autonóm tényezők, együttes nagyságuk EX+I=400, autonóm fogyasztás C 0 =100, az autonóm import IM 0 =50, a megtakarítási határhajlandóság: s=0,2, az import határhajlandóság m=0,3.számítsa ki az egyensúlyi jövedelmet! Hogyan módosítja az egyensúlyi jövedelmet és a külkereskedelmi mérleget az alábbi változások? ΔY ΔTB ΔEX=50 ΔI=50 ΔIM 0 =20 ΔC 0 = Töltse ki az alábbi táblázatot! Határozza meg az importfüggvényt és a fogyasztási egyenes egyenletét, ha a beruházások és állami vásárlás együttes értéke 400. Tervezett jövedelem (Y) Belső kereslet (C+I+G) Export (EX) Import (IM) Makrokereslet (Y D ) Külkereskedelmi mérleg egyenlege (TB) Egy gazdaságban a fogyasztási függvény C=100+0,8Y, az egyösszegű adó értéke 50, a beruházások nagysága 600, a kormányzati vásárlások értéke 400, az export 200, az importfüggvény: IM=50+0,15 Y a) Mekkora az egyensúlyi jövedelem értéke? b) A beruházások 50 egységnyi növekedése mekkora jövedelemváltozást okoz? 5. Egy kis országban ismerjük a következő adatokat, illetve összefüggéseket: C=100+0,8Y; I=500, G=1000, EX=800, IM=200+0,2Y, a teljes foglalkoztatást biztosító jövedelem nagysága Y*=6000. a) Mekkora az egyensúlyi jövedelem és a nettó export egyenlege? b) A kormány expanzív fiskális politikával kívánja elérni a teljes foglalkoztatást. Mennyivel kell változtatni a kormányzati vásárlások nagyságát? Mekkora lesz ekkor a nettó export egyenlege? c) Ha a kormány az export ösztönzésével kívánja elérni a teljes foglalkoztatást, akkor mennyivel kell növelni az export nagyságát? 6. A valutapiacon a dollár keresleti és kínálati függvénye: D $ = E, S $ =20E Mekkora az egyensúlyi árfolyam? Mekkora változást okoz az egyensúlyi árfolyamban, ha a központi bank tartalékaiból piacra dob 100$-t, illetve felvásárol 100$-t? 7. Legyen S $ =2E 10 a pénzpiaci valutakínálati függvény, D $ = 190 3E a valutakeresleti függvény. A hivatalos jegybanki árfolyam legyen e=50 Ft/$, az árfolyamingadozások megengedett sávja ±10%. a) Mit kell tennie a hazai központi banknak ebben a helyzetben? b) Mekkora a külkereskedelmi mérleg dollárban és forintban mért egyenlege (nettó export)?

13 13 Gyakorló feladatok Makroökonómiából 8. Tegyük fel, hogy egy országban a valutakeresleti függvény D $ =450-5/4E, a valutakínálati függvény pedig S $ =470-5/3E. A rögzített hivatalos árfolyam E=60Ft/$. a) Hogyan alakul a fizetési mérleg egyenlege az adott árfolyam mellett? b) Hogyan lehet elérni a külső egyensúlyt ebben a helyzetben? 9. Egy ország valutapiacán a D $ =120-0,8E valutakeresleti függvény érvényesül. Az ország E=40Ft/$-os hivatalos árfolyam mellett korlátlan mennyiségben hajlandó az exportterméket 10$-os áron értékesíteni. Az exporttermék iránti keresletet a D=26-2P $ egyenes írja le. a) Milyen a külkereskedelmi mérleg egyenlege hivatalos árfolyam mellett? b) Mi történik akkor, ha a forintot 50Ft/$-ra értékelik le? 10. Egy kiigazítóan rögzített árfolyamrendszerben működő országról tudjuk: EX=500R; IM=400R+0,1Y; ŝ=0,15, P=1250 Ft, P K =20$, E=50Ft/$; Y=4000. a) Mekkora a reálárfolyam, az export, az autonóm import és a nettó export értéke? b) A jegybank a hivatalos árfolyam értékét 60-ra változtatja. Mekkora most a reálárfolyam? Mekkora export, autonóm import, jövedelem nettó export változást eredményez a hazai valuta leértékelése? 11. Az Uniós árszínvonalat reprezentáló fogyasztói kosár értéke P =500, a magyaré pedig P Ft = Ft. A valutapiacon az S =100E valutakínálati és D = E valutakeresleti függvény érvényesül. a) Mekkora a reálárfolyam? b) Mekkora lesz a reálárfolyam egy év múlva, ha az adott évben a magyar infláció 5%, az Uniós 2% volt, a nominális árfolyam viszont nem változott? c) Milyen devizapiaci beavatkozásra van szükség, ha a központi bank célja az eredeti reálárfolyam megőrzése? 12. Egy országban ismertek a következő adatok: a termékexport értéke 170, a termékimport értéke 240, a külföldre utazó turisták kiadásai 50, a beérkezőké 90, az ország által igénybevett nem idegenforgalmi szolgáltatások értéke 40, a nyújtott egyéb szolgáltatások értéke 60, a külföldi kormányok 50 segélyt nyújtanak az országnak, az ország 80 kamatot fizet külföldi adósságai után. Az ország a külföldi árvízkárosultak javára 30 segélyt utalt át. A hazai szereplők termelési tényezőik alapján 100 egység jövedelemhez jutottak. Az ország tőkeexportja 240, tőkeimportja pedig 180 értékű. Egyéb, a folyó fizetési mérleget érintő tranzakció nem történik. a) Állítsa össze az ország folyó fizetési mérlegét és állapítsa meg a folyó fizetési mérleg egyenlegét! b) Hogyan alakul a tőkemérleg és a teljes fizetési mérleg egyenlege? c) Hogyan változnak a jegybank valutatartalékai? 13. Ismert, hogy a forintbetétek éves kamata 8%, az euróbetéteké pedig 3%. Jelenleg 250 forintot kell fizetni egy euróért, és az árfolyam várhatóan 275 Ft/ -ra módosul egy év múlva. a) Melyik valutában érdemes tartani a megtakarításainkat? b) Hogyan módosul a döntésünk, ha a befektetők árfolyamvárakozása 260 Ft/ -ra változik? c) Hogyan döntenénk, ha a forint kamata 20%-ra emelkedik (275 Ft/ )?

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL Egészségügyi szervező hallgatók részére GTGKG602EGK Gazdaságelméleti Intézet, 2015. Gyakorló feladatok Makroökonómiából 2 1. gyakorlat - Nemzeti jövedelem meghatározása

Részletesebben

Gyakorló feladatok makroökonómiából. Műszaki menedzser GTGKG212GMM

Gyakorló feladatok makroökonómiából. Műszaki menedzser GTGKG212GMM Műszaki menedzser GTGKG212GMM 1-2. gyakorlat 1. Egy zárt gazdaságról ismertek az alábbi adatok: a fogyasztás értéke 340 egység, a kormányzati áruvásárlás 80, a beruházások 60. A vállalatok által fizetett

Részletesebben

ME-GTK Gazdaságelméleti Intézet. Makroökonómia. Egészségügyi szervezőknek (GTGKG602EGK) Orloczki Mónika I. félév

ME-GTK Gazdaságelméleti Intézet. Makroökonómia. Egészségügyi szervezőknek (GTGKG602EGK) Orloczki Mónika I. félév ME-GTK Gazdaságelméleti Intézet Makroökonómia Egészségügyi szervezőknek (GTGKG602EGK) Orloczki Mónika 2012-13 I. félév A makroökonómia alapkérdései, alapfogalmai és a makrogazdaság szereplői kibocsátás:

Részletesebben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. X X X X X X B. X X X C. X X D. X X X E. X X. AA. csoport

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. X X X X X X B. X X X C. X X D. X X X E. X X. AA. csoport Név: Neptun kód: Az alábbi feladatok mindegyikében csak egy válasz helyes. Jelölje be az alábbi táblázatba az Ön által helyesnek tartott választ a megfelelő betűjelnél x-szel! Javítást nem fogadunk el.

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA IS-LM modell. Antal Gergely

MAKROÖKONÓMIA IS-LM modell. Antal Gergely MAKROÖKONÓMIA IS-LM modell Antal Gergely Elmélet Likviditáspreferencia elmélete Keynes: Az egyensúlyi kamatláb meghatározása a pénzpiaci egyensúlyból A pénzt azért szeretik tartani, mert likvid, de a magasabb

Részletesebben

A MAKROÖKONÓMIA MUTATÓI

A MAKROÖKONÓMIA MUTATÓI A makroökonómia mutatói, nemzeti jövedelem 1 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁSOK A MAKROÖKONÓMIA MUTATÓI 1. A fogyasztói árindex egy fix jószágkosár árát követi nyomon az időben. 2. Egy külföldön gyártott, de itthon

Részletesebben

Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok megoldása Levelező tagozat számára

Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok megoldása Levelező tagozat számára Szolnoki Főiskola, Üzleti Fakultás Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok megoldása Levelező tagozat számára 1. A makroökonómia tudománya 1. feladat. 1. Ábrázolás

Részletesebben

2. A négyszektoros jövedelem áramlási modellben ex post igaz, hogy a.) Y=C+I+G+X-IM b.) Y=C+I+G+IM-X c.) Y-IM=C+I+G+X d.

2. A négyszektoros jövedelem áramlási modellben ex post igaz, hogy a.) Y=C+I+G+X-IM b.) Y=C+I+G+IM-X c.) Y-IM=C+I+G+X d. 1. A GDP és az GNI közötti különbség, hogy a.) Az egyik tartalmazza a külföldön szerzett elsődleges jövedelmeket b.) Az egyik nem tartalmazza a külföldiek által itthon szerzett elsődleges jövedelmeket

Részletesebben

1. dolgozatra gyakorló feladatlap tavasz. Egy nemzetgazdaság főbb makroadatait tartalmazza az alábbi táblázat (milliárd dollárban):

1. dolgozatra gyakorló feladatlap tavasz. Egy nemzetgazdaság főbb makroadatait tartalmazza az alábbi táblázat (milliárd dollárban): Makroökonómia 1. dolgozatra gyakorló feladatlap 2013. tavasz 1. feladat. Egy nemzetgazdaság főbb makroadatait tartalmazza az alábbi táblázat (milliárd dollárban): Összes kibocsátás 10000 Folyó termelőfelhasználás

Részletesebben

NEMZETI JÖVEDELEM: TERMELÉS, ELOSZTÁS, FELHASZNÁLÁS

NEMZETI JÖVEDELEM: TERMELÉS, ELOSZTÁS, FELHASZNÁLÁS NEMZETI JÖVEDELEM: TERMELÉS, ELOSZTÁS, ELHASZNÁLÁS 0, 7 0,. Egy gazdaságban a termelési függvény: Y K L. A felhasznált tőkeállomány: S K, az árszínvonal:. A munkakínálat: L 409. Mekkora a a) a munkabér,

Részletesebben

Mi okozza a munkanélküliséget?

Mi okozza a munkanélküliséget? Mi okozza a munkanélküliséget? A munkakeresletet és a munkakínálatot meghatározó tényezõk. A munkapiaci egyensúly és a rövidebb oldal elve. A munkanélküliség típusai és kialakulásának okai. A konjunkturális

Részletesebben

Tartalom. Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés. 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét

Tartalom. Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés. 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét 2010.09.07. 1 Tóth Árpád Ig. 617 e-mail: totha@sze.hu gyakorlatok letölthetősége: www.sze.hu/~totha Pénzügytan I. (könyvtár)

Részletesebben

Gyakorlófeladatok a neoklasszikus modellhez

Gyakorlófeladatok a neoklasszikus modellhez Gyakorlófeladatok a neoklasszikus modellhez Egy gazdaság a neoklasszikus modell leírása szerint működik. A megtakarítási függvény: S(i)=300+1000i, a beruházási függvény: I(i)=1800-500i. Egységnyi forgalomban

Részletesebben

Makroökonómia Gyakorló feladatok

Makroökonómia Gyakorló feladatok Makroökonómia Gyakorló feladatok I. Gazdasági körforgás és a nemzetgazdaság teljesítményének mérése 1. Egy gazdaságban 5 terméket termelnek. Az alábbi táblázat tartalmazza az 5 termék két egymást követő

Részletesebben

Szabó-bakoseszter. Makroökonómia. Árupiacrövidtávon,kiadásimultiplikátor, adómultiplikátor,isgörbe

Szabó-bakoseszter. Makroökonómia. Árupiacrövidtávon,kiadásimultiplikátor, adómultiplikátor,isgörbe Szabó-bakoseszter Makroökonómia Árupiacrövidtávon,kiadásimultiplikátor, adómultiplikátor,isgörbe Számítási és geometriai feladatok 1. feladat Tételezzük fel, hogy az általunk vizsgált gazdaságban a gazdasági

Részletesebben

A makroökonómia mutatói

A makroökonómia mutatói 1. 1999. évben Seholsincs országban az összes kibocsátás 4500 m$ volt. A folyó termelő felhasználás 2600 m$, a tárgyi eszközök értékcsökkenése 500 m$. Külföldről származó elsődleges jövedelem 40 m$, a

Részletesebben

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1 II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak 2013.10.03. A makroökonómia alapösszefüggései 1 1) Gazdasági folyamatok Gazdasági folyamatokon a vizsgált időszakáltalában egy év- alatt a megtermelt javak termelésével

Részletesebben

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát NEMZETGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY STATISZTIKAI MUTATÓSZÁMAI 1. Egy hipotetikus gazdaság alábbi adatait ismerjük Milliárd USD Fogyasztás 1925 Nettó export 44 Kamat fizetések 81 Személyi adók 500 Értékcsökkenés

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 24. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció

MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció Révész Sándor Makroökonómia Tanszék 2012. március 3. Révész Sándor (Makroökonómia Tanszék) Klasszikus modell - gyakorlat 2012. március 3. 1 / 14 1) Egy országban a rövid távú

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 8. Előadás Munkapiac, munkanélküliség Universität Miskolc, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Istitut für Wirtschaftstheorie A gazdaság kínálati

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

Mikro- és makroökonómia. A keynesiánus pénzpiac és a teljes modell Szalai László

Mikro- és makroökonómia. A keynesiánus pénzpiac és a teljes modell Szalai László Mikro- és makroökonómia A keynesiánus pénzpiac és a teljes modell Szalai László 2016. 11. 18. A keynesiánus pénzpiac A keynesi pénzpiacon az árszínvonal exogén változó! Rögzített nominálbérek mellett a

Részletesebben

Makroökonómia Kisokos

Makroökonómia Kisokos Makroökonómia Kisokos A kiadvány az Ecourse Bt. tulajdonát képezi, annak engedély nélküli, részbeni vagy teljes sokszorosítása tilos. Szerkesztette: Szántó Ivett Budapest, 2016 Tartalomjegyzék 1. A Kisokos

Részletesebben

Munkanélküliség és infláció I.

Munkanélküliség és infláció I. GYAKORÓ FEADATOK IV. Munkanélküliség és infláció I. Munkanélküliség és infláció I.. Egy nemzetgazdaságban a munkaképes korú lakosság 7 millió fő. Ebből inaktív, millió fő. A foglalkoztatottak száma 5,4

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Rövid távon a kamatparitás: két gazdaságban realizálható átlagos hozamnak azonos devizában kifejezett értéke meg kell, hogy egyezzen egymással. Hosszú

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Universität Miskolci Miskolc, Egyetem, Fakultät Gazdaságtudományi für Wirtschaftswissenschaften, Kar, Gazdaságelméleti Istitut für Wirtschaftstheorie Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti

Részletesebben

Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény

Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény 84-85.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 38. o. 16-17. (Javasolt változtatások: 16. feladat: I( r) 500

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás Kiss Olivér Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék Van tankönyv, amit már a szeminárium előtt érdemes elolvasni! Érdemes előadásra járni, mivel

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. TESZTFELADATOK

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Mintafeladatsor. 1. Feleletválasztós feladat Döntse el, hogy az alábbi összefüggések közül melyik teljesül egy háromszektoros gazdaságban?

Mintafeladatsor. 1. Feleletválasztós feladat Döntse el, hogy az alábbi összefüggések közül melyik teljesül egy háromszektoros gazdaságban? Mintafeladatsor Makroökonómia A következõkben elõször pusztán a kérdéseket láthatja. Ezt a részt használja gyakorlási célra. Ezután a feladatsor már megoldással együtt látható. Ezt a részt csak ellenõrzésre

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. feladat 65.) Keynesi

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem.

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem. Árupiac Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Ismerjük a gazdaság hosszú távú m ködését (klasszikus modell) Tudjuk, mit l függ a gazdasági növekedés (Solow-modell)

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. TESZTFELADATOK

Részletesebben

Makroökonómia - 3. elıadás

Makroökonómia - 3. elıadás Makroökonómia - 3. elıadás A makrogazdaság árupiaci egyensúlya 1 IM Y A makrogazdaság összjövedelme TERMELÉS termékek, szolgáltatások Fogyasztási javak Termelési célú javak Jövıbeli termeléshez Jelen termelésben:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004

KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004 KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004 Kedves Felvételiző! A feladatlap két részből áll. Az első rész mikroökonómiai ismereteire, a második rész a makroökonómiai tananyagra vonatkozik. Kövesse

Részletesebben

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1.

Tantárgyi program. II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. Tantárgyi program II. évfolyam, Pénzügy számvitel szak levelezı képzés MAKROÖKONÓMIA (KÖZGAZDASÁGTAN II.) tantárgy 2012/2013. tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Makroökonómia (Közgazdaságtan

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 27. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

a beruházások hatása Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség

a beruházások hatása Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség 8. előadás 2010. 04.15. Az elemzés kiterjesztése több időszakra az eddigi keynesi modell és a neoklasszikus

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Hogyan értelmezzük a kínálatot és a keresletet nemzetgazdasági szinten? A piac modellje a. Mit jelent makrogazdasági

Hogyan értelmezzük a kínálatot és a keresletet nemzetgazdasági szinten? A piac modellje a. Mit jelent makrogazdasági Hogyan értelmezzük a kínálatot és a keresletet nemzetgazdasági szinten? A piac modelljének átültetése makroszintre: az ár és mennyiség tengelyek értelmezése. Makrokínálat és potenciális kibocsátás. Az

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TESZT JELLEGŰ FELADATOK I. Feleletválasztós

Részletesebben

I. Alapfogalmak, alapvetı összefüggések

I. Alapfogalmak, alapvetı összefüggések 1 I. Alapfogalmak, alapvetı összefüggések 1. Egy gazdaság adatai a következık: a bruttó hazai termék GDP=2250, a bruttó nemzeti jövedelem (GNI): 2200, az összes végsı fogyasztás 1500, a felhalmozás 700,

Részletesebben

A makro-kínálat. Makroökonómia - 7. elıadás. Bacsi-Weisz, Makro7 1. A makrogazdaság kibocsátása:

A makro-kínálat. Makroökonómia - 7. elıadás. Bacsi-Weisz, Makro7 1. A makrogazdaság kibocsátása: A makro-kínálat Makroökonómia - 7. elıadás Bacsi-Weisz, Makro7 1 A makrogazdaság kibocsátása: Makroökonómiai termelési függvény: azt a kibocsátási szintet adja meg, melyet adott technikai szint (és adott

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában 17. lecke Az állami beavatkozás

Részletesebben

Vannak releváns gazdasági kérdéseink és ezekre válaszolni szeretnénk.

Vannak releváns gazdasági kérdéseink és ezekre válaszolni szeretnénk. Vannak releváns gazdasági kérdéseink és ezekre válaszolni szeretnénk. Modellt építünk Szereplők + Piacok Magatartási egyenletek + Piaci egyensúlyi feltételek Endogén változók + Exogén változók GDP nominális

Részletesebben

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE 10. lecke Mi okozza a munkanélküliséget és az inflációt? munkanélküliség mérése. munkapiac modellje és a rövidebb oldal elve. munkanélküliség típusai. z infláció fogalma, mérése és mértéke. z infláció

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 24., 14:00

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 24., 14:00 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Coming soon. Pénzkereslet

Coming soon. Pénzkereslet Coming soon Akkor és most Makroökonómia 11. hét 40 pontos vizsga Május 23. hétfő, 10 óra Május 27. péntek, 14 óra Június 2. csütörtök, 12 óra Csak egyszer lehet megírni! Minimumkövetelmény: 40% (16 pont)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A pénzpiac, az IS-LM-görbék és az összkeresleti függvény 15. lecke A pénz

Részletesebben

6. szeminárium Solow modell

6. szeminárium Solow modell Makroökonómia szeminárium 6. szeminárium Solow modell Révész Sándor Makroökonómia Tanszék BCE 2013. március 12. A piac Legyen a piacon a pénzkínálat M(S) = 1000, az árszínvonal P = 2. A pénzkeresletet

Részletesebben

Makroökonómiai alapismeretek. Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı Szakképzés A-III. modul

Makroökonómiai alapismeretek. Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı Szakképzés A-III. modul Makroökonómiai alapismeretek Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı Szakképzés A-III. modul A makroökonómia helye a gazdaság-tudományban Gazdaság-tudományok Közgazdaságtan Alkalmazott gazdaságtanok Rokon

Részletesebben

Makroökonómia feladatgyűjtemény

Makroökonómia feladatgyűjtemény Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Makroökonómia - 3. elıadás

Makroökonómia - 3. elıadás Makroökonómia - 3. elıadás A makrogazdaság árupiaci egyensúlya 1 Az árupiaci kereslet tényezıi Egyensúly az árupiacon: kereslet (+I+G+X) = kínálat (Y+IM) : elkölthetı jövedelemtıl függ! forrása: Y elsıdleges

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

3. el adás. Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem

3. el adás. Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? GDP árindexek kamatok munkanélküliség Hol tartunk? Vannak releváns gazdasági

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Minta. MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK. Mikroökonómia

Minta. MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK. Mikroökonómia MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK 1. Feleletválasztás Mikroökonómia a) Az alábbi jövedelemformák közül melyik a vállalkozó vállalkozói

Részletesebben

TestLine - SNA mutatók Minta feladatsor

TestLine - SNA mutatók Minta feladatsor TestLine - pénzügyi számviteli ügyintéző 1. 9:41 Normál Megnevezés Kiszámítás módja Értéke A nominális kibocsátás a t. évben A nominális kibocsátás a (t+1). évben Értékindex ( a nominális GDP értékének

Részletesebben

TestLine - SNA mutatók Minta feladatsor

TestLine - SNA mutatók Minta feladatsor TestLine - pénzügyi számviteli ügyintéző 1. 11:18 Normál Bruttó kibocsátás (GO) 3500 Folyó termelő felhasználás (Cf) 2200 Évi amortizációs alap (Ca) 630 Az országba beutalt profit külföldi tőkebefektetésből

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész

MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész Révész Sándor szuperkonzultacio.hu 2012. május 15. GDP kiszámítása A következ eket kell gyelembe venni a GDP kiszámításakor: 1 A számításhoz a piaci árakat

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

Nagy Rózsa - Fazekas Tamás: Makroökonómia feladatok

Nagy Rózsa - Fazekas Tamás: Makroökonómia feladatok Szolnoki F iskola, Üzleti Fakultás Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék Nagy Rózsa - Fazekas Tamás: Makroökonómia feladatok Levelez tagozat számára 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia

Részletesebben

1. feladat megoldásokkal

1. feladat megoldásokkal 1. feladat megoldásokkal Az általunk vizsgált gazdaságban két iparág állít elő termékeket, az és az. A termelés során mindekét iparág reprezentatív vállalata két termelési tényező típust használ egy iparágspecifikusat,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia Közgazdaságtan Tanszék NÉV: Neptun kód:. KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia M I/1a Oldja meg a következő feladatokat és jelölje meg X-szel a helyes megoldást az alábbi táblázatban! Csak egyértelmű jelöléseket

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június KÖZGAZDASÁGTAN II. KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia ok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. 65.) Keynesi abszolút

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A fogyasztási kereslet elméletei

A fogyasztási kereslet elméletei 6. lecke A fogyasztási kereslet elméletei A GDP, a rendelkezésre álló jövedelem, a fogyasztás és a megtakarítás kapcsolata. Az abszolút jövedelem hipotézis és a keynesi fogyasztáselmélet. A permanens jövedelem

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 26. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 26. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. február 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. február 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS I.

GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS I. Gazdasági növekedés I. 1 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁSOK GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS I. 1. Ha a gazdaság az aranyszabály szerinti tőkénél nagyobb tőkemennyiséggel indul, a megtakarítási ráta nőni fog minden más tényező változatlansága

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

Elmélet Feladatok Zh infok. 3. szeminárium BCE február 20.

Elmélet Feladatok Zh infok. 3. szeminárium BCE február 20. Makroökonómia szeminárium 3. szeminárium Hosszútávú modell I. Révész Sándor Makroökonómia Tanszék BCE 2013. február 20. Alapfogalmak termelési tényező termelési függvény mérethozadék tényezőárak versenyző

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A javítás során

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

Közgazdaságtan 10. elıadás

Közgazdaságtan 10. elıadás Közgazdaságtan 10. elıadás A makrogazdaság szereplıi (Gazdasági szférák) Bacsi-Weisz, Közgazd10 1 Gazdasági szférák: Vállalati szféra: termékek, szolgáltatások elıállítása (Q --> Y) Háztartási szféra:

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben