Makroökonómia feladatgyűjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makroökonómia feladatgyűjtemény"

Átírás

1 Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7 Fogalompárosítás... 8 Szöveges feladatok megoldásai... 9 II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Kifejtős kérdések Összehasonlítás FEJEZET: A MAKROGAZDASÁG ÁRUIACA I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Képletkereső Fogalompárosítás Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási példák Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések FEJEZET: A MAKROGAZDASÁG ÉNZIACA I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Fogalompárosítás Sorrendkeresés Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések / 101

3 4. FEJEZET: A MAKROGAZDASÁG EGYENSÚLYA ÉS A MUNKAIAC I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Eldöntendő állítások Fogalompárosítás Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási példák Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések FEJEZET: A MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS AZ INFLÁCIÓ I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Fogalompárosítás Eldöntendő állítások Kiegészítés Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések FEJEZET: GAZDASÁGOLITIKA I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Fogalompárosítás Eldöntendő állítások Szöveges feladatok megoldása II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések / 101

4 7. FEJEZET: NYITOTT MAKROGAZDASÁG ÉS A NEMZETKÖZI FIZETÉSI MÉRLEG I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Fogalompárosítás Képletkereső Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések / 101

5 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI I. Szöveges feladatok FELELETVÁLASZTÁS Válaszd ki és karikázd be a helyes válasz betűjelét! Mindenhol csak egy helyes válasz van. 1.) A makroökonómia kettős aggregátumokban dolgozik, hiszen a) minden folyamat két szereplő között zajlik. b) együttesen vizsgálja mind a szereplőket, mind pedig a termékeket. c) mindig két szereplővel modellezi a gazdaság egészét. d) Mindegyik válasz helyes. 2.) A makroökonómiai magánszféra a) a háztartások összességét jelenti. b) a háztartások és a vállalatok összességét jelenti. c) az összes makroszereplőből áll. d) az összes makroszereplőből áll, kivéve a külföldi szférát. 3.) Az árszínvonal a) megmutatja, mennyibe kerül a kibocsátás. b) szinonim fogalom az inflációval. c) a pénz vásárlóereje. d) Egyik válasz sem helyes. 4.) A nettó és a bruttó beruházás különbsége a) az árszínvonal. b) a fogyasztás. c) az amortizáció. d) a megtakarítás. 5.) A hazai össztermék számla bal oldala: a) Y b) Y + IM c) C + G + I + X d) C + G + I + X IM 6.) A tőkeszámla háromszereplős gazdasági modellben: a) I = Y C G X + IM b) I = SV + SH + SÁ + SK c) I = C + Y + G d) I = SV + SH + SÁ 5/ 101

6 7.) A folyótétel-számlák a) két oldalának mindig meg kell egyeznie egymással. b) lehetnek szufficitesek és deficitesek is. c) egyik oldalukon a növekedéseket, másik oldalukon a csökkenéseket tartalmazzák. d) Több helyes válasz is van. 8.) A makrogazdaság négyszereplős modelljében a külföld hozzájárulása a jövedelemhez 9.) A GNDI a) az export. b) az import. c) az export és az import különbsége. d) az import és az export különbsége. a) kiszámítása: GNI + külföldre utalt transzfer külföldről kapott transzfer. b) a rendelkezésre álló nettó nemzeti jövedelmet mutatja meg. c) nem tartalmazza a külföldi gazdasági szereplők tőke- illetve munkajövedelmét. d) kiszámítása: NNDI + amortizáció. 10.) A folyó termelő felhasználás 11.) A GNI a) GO + GD. b) a hazai tényezőtulajdonosok külföldön megtermelt jövedelme. c) a nominál és a reál GD közti eltérést mutatja. d) Egyik válasz sem helyes. a) hazai jellegű jövedelem. b) az MS alapmutatója. c) nemzeti jellegű jövedelem. d) Több helyes válasz is van. IGAZ - HAMIS Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írj I vagy H betűt az állítások után! 1.) A tőkepiac és a pénzpiac szinonim fogalom. 2.) A reálfolyamatoknak és a pénzfolyamatoknak térben és időben mindig egybe kell esniük. 3.) A termékek és a jövedelmek áramlását a folyótétel-számlákon és a társadalmi elszámolási mátrixban is nyomon követhetjük. 4.) Az árszínvonal reciproka a pénz vásárlóereje. 5.) A munkabérek a vállalat folyótétel-számlájának tartozik oldalán található, mivel a munkabérek a vállalatnak kiáramló jövedelmet jelentenek. 6.) Az ND az SNA rendszer nettó jellegű termelési mutatója. 6/ 101

7 7.) Ha egy magyar magánszemély Angliában fekteti be pénzét, akkor az onnan származó bevétele része a magyarországi GD-nek. 8.) A GNDI csak az amortizációban tér el az ND-től. 9.) Előfordulhat olyan makrogazdaság, ahol w = Y. 10.) SÁ pozitív, ha költségvetés szufficites. 11.) A társadalmi elszámolási mátrix azt mutatja, hogy honnan (táblázat oszlopai) hova (táblázat sorai) áramlik a jövedelem. 12.) Háromszereplős gazdaságban Y = C + I + G + X IM. KIEGÉSZÍTÉS Egészítsd ki az alábbi mondatokat a csökken, nő, nem változik feltétlenül szavakkal úgy, hogy a mondat helyes legyen! 1.) A tőkeszámla jobb oldalán történő növekedés a beruházás értékét. 2.) Ha az export nagyobb mértékben nő, mint az import, akkor a kibocsátás. 3.) Változatlan munkabér és jövedelem esetén, ha az állam növeli a vállalatok által fizetendő adók nagyságát, a vállalati megtakarítás. fog. 4.) Ha a háztartások kevesebb munkabért kapnak, fogyasztásuk általában. Egészítsd ki az alábbi mondatokat a kisebb, nagyobb, ugyanakkora szavakkal úgy, hogy a mondat helyes legyen! 1.) Ha a külföldre kiáramló munka és tőkejövedelmek meghaladják a beáramló munka és tőkejövedelmeket, akkor a GNI., mint GD. 2.) A GD és az amortizáció különbsége., mint az ND. 3.) A külföldre utalt transzferek csökkenésének hatására az NNDI. lesz. 4.) Ha az előző értékhez képest az amortizáció megnő, minden egyéb változatlansága mellett, akkor az ND. lesz. 7/ 101

8 FOGALOMÁROSÍTÁS A nagybetűkkel jelzett fogalmakat párosítsd össze a számokkal jelzett meghatározásokkal! Írd a megfelelő szám mellé a megfelelő nagybetűt! A) kibocsátás B) jövedelem C) fogyasztás D) megtakarítás E) árszínvonal 1.) a jövedelmeknek a szükségleteket kielégítő árukra és szolgáltatásokra költött része 2.) megmutatja, mennyibe kerül a kibocsátás 3.) a makrogazdaságban egy év alatt létrehozott árak és szolgáltatások összessége 4.) a realizált kibocsátás. 5.) a jövedelmek fogyasztásra el nem költött része A nagybetűkkel jelzett mutatókat párosítsd össze a számokkal jelzett definíciókkal! Írd a megfelelő szám mellé a megfelelő nagybetűt! A) ND B) GNI C) GNDI D) NNDI 1.) Megmutatja, hogy egy makrogazdasághoz tartozó gazdasági szereplők mennyi jövedelemhez jutottak az elődleges elosztás során egy év alatt. 2.) Megmutatja, hogy egy makrogazdaságban az újraelosztás után mennyi jövedelem áll a gazdasági szereplők rendelkezésére egy év alatt. 3.) Megmutatja, hogy egy nemzetgazdaságban egy év alatt mekkora nettó jövedelmet termeltek. 4.) Megmutatja, hogy egy makrogazdaságban az újraelosztás után mekkora nettó jövedelem áll a gazdasági szereplők rendelkezésére egy év alatt. 8/ 101

9 SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSAI Feleletválasztás 1.B 6.D 11.C 2.B 7.D 3.A 8.C 4.C 9.D 5.B 10.D Igaz hamis 1.H 6.I 11.I 2.H 7.H 12.H 3.H 8.H 4.I 9.I 5.I 10.I Kiegészítés 1. növeli 1. nagyobb 2. nő 2. ugyanakkora 3. csökkenti 3. nagyobb 4. nem változik (feltétlenül) 4. kisebb Fogalompárosítás 1. C 1. B 2. E 2. C 3. A 3. A 4. B 4. D 5. D 9/ 101

10 II. Számítási és ábrázolási feladatok 1.) Egy háromszereplős gazdaság következő adatai ismertek: fogyasztás 2000 egység, a háztartás és a vállalat együttes megtakarítása 250 egység, a költségvetési deficit 50 egység. Mekkora a beruházás a gazdaságban? 2.) Egy háromszereplős gazdaság következő adatai ismertek: fogyasztás 2000 egység, a költségvetési deficit 50 egység, az adó 500 egység, a transzfer 200 egység, a magánszektor megtakarítása 300 egység. Mekkora a kormányzati vásárlások értéke? 3.) Egy háromszereplős gazdaság következő adatai ismertek: fogyasztás 2000 egység, kormányzati vásárlás 300 egység, beruházás 500 egység, külkereskedelmi mérleg egyenlege szufficites, mértéke 20 egység, a vállalatok által befizetett adó 100 egység, a vállalatok megtakarításai 200 egység. Mekkora munkabért fizetnek a vállalatok a háztartási szférának? 4.) Egy háromszereplős gazdaságban a jövedelem 2000 egység, a vállalat adója 400 egység, a háztartás adója 200 egység, a háztartás megtakarítása 300 egység, a háztartásnak juttatott állami transzfer 200 egység, a vállalat megtakarítása 50 egység, a kormányzati vásárlás 100 egység. Számítsd ki a fogyasztás, a munkabér, a beruházás és az állami megtakarítás nagyságát! 5.) Egy kétszereplős gazdasági folyótétel számláról az alábbiakat ismerjük: Háztartás Vállalat Hazai össztermék Tőkeszámla Egészítsd ki a folyótétel számlákat! C=800 SH=150 SV=250 6.) Egy háromszereplős gazdaságban az összjövedelem 4940 egység, a fogyasztás 3200 egység, a kifizetett munkabér 3600 egység, a beruházás 740 egység, a vállalat megtakarítása 220 egység, az állam megtakarítása 160 egység, a vállalat adója 1120 egység, a háztartás adója 560 egység. Írd fel a makrogazdasági körfogást forgótétel számlák segítségével, és számítsd ki a hiányzó adatokat! 10/ 101

11 7.) Egy négyszereplős gazdasági folyótétel-számláiról az alábbiakat ismerjük: Hazai össztermék Háztartás Vállalat G=70 C=800 w=900 Y=1200 TH=70 Állam Külföld Tőkeszámla TV=200 X=200 SH=150 SK=100 A folyótétel-számlák segítségével állapítsd meg a hiányzó adatokat! 8.) Egy négyszereplős makrogazdaságról a következő adatokat ismerjük: - munkabér: 600 egység - vállalat adófizetése: 180 egység - lakosság adófizetése: 60 egység - állami vásárlás: 240 egység - állam támogatása a háztartások felé: 20 egység - háztartás fogyasztása: 1000 egység - import: 100 egység - export: 80 egység - makrojövedelem: 1520 egység A folyótétel-számlák segítségével állapítsd meg a hiányzó adatokat! Határozd meg a költségvetés egyenlegét és a külkereskedelmi mérleg egyenlegét! Ábrázold az adatokat a társadalmi elszámolási mátrixban is! 9.) Egy makrogazdaság 2010-es adatairól az alábbiakat tudjuk: - bruttó kibocsátás: 2000 milliárd EUR - folyó termelő felhasználás: 1300 milliárd EUR - amortizáció: 200 milliárd EUR - belföldiek külföldről kapott munka- és tőkejövedelme: 100 milliárd EUR - külföldiek belföldön szerzett munka- és tőkejövedelme: 80 milliárd EUR - országba beáramló transzfer: 30 milliárd EUR - országból kiáramló transzfer: 10 milliárd EUR Számítsd ki az SNA mutatókat! 10.) Egy országban a GD 2000 egység. A külföldről származó bevételek: - külkereskedelemből 200 egység - munkajövedelemből 140 egység - kamatjövedelemből 80 egység Az országban működő külföldi vállalatok jövedelme 300 egység, amortizáció 150 egység. Mennyi a GNI, az NNI és az ND értéke? 11/ 101

12 11.) Számítsd ki a táblázat hiányzó adatait! GD ND amortizáció 1125 millió USD 75 millió USD GO folyó termelő felhasználás 190 millió USD 12.) Egy makrogazdaságról egy adott évben a következő adatokat ismerjük: külkereskedelem egyenlege kamatok egyenlege hitel egyenlege munkajövedelem egyenlege vállalkozói jövedelem egyenlege segélyek egyenlege GD amortizáció 10 ezer EUR -2 ezer EUR 9 ezer EUR 18 ezer EUR -4 ezer EUR 3 ezer EUR 800 ezer EUR 30 ezer EUR Mekkora az ND, a GNI, a GNDI és az NNDI? 13.) Egy makrogazdaságról egy adott évben a következő adatok ismertek: belföldiek otthon realizált elsődleges jövedelme 8460 egység, belföldiek külföldön realizált elsődleges jövedelme 1420 egység, külföldiek belföldön realizált elsődleges jövedelme 1560 egység, külföldről kapott transzfer 280 egység, külföldre utalt transzferek 220 egység, amortizáció 1600 egység. Számítsd ki az SNA mutatókat! 12/ 101

13 14.) Töltsd ki az alábbi táblázat üres rovatait! Megnevezés es a 2009-es %-ában GO folyó ráfordítás 108 amortizáció 2628 GD GNI ND 113 NNI GNDI NNDI 8850 külföldiek belföldi elsődleges jövedelme belföldiek külföldi elsődleges jövedelme 450 külföldre utalt transzfer 80 külföldről kapott transzfer ) Egy makrogazdaságban a nominális GD 2008-ban 100 millió EUR volt, 2009-ben 115 millió EUR volt, 2010-ben 132 millió EUR volt. A GD árindex növekedése 2009-ben 10%, 2010-ben 6%-os volt. Mekkora volt a reál GD nagysága és növekedése 2009-ben és ben? 13/ 101

14 SZÁMÍTÁSI ÉS ÁBRÁZOLÁSI FELADATOK MEGOLDÁSAI 1.) C = 2000 SH + SV = 250 Háromszereplős gazdaság tőkeszámlája: I = SV + SÁ + SH SÁ = -50 I = I =? I = ) A beruházás értéke 200 egység. C = 2000 SÁ = -50 Állam folyótétel-számlája: Tr + G + SÁ = T T = G 50 = 500 Tr = 200 G = 350 SH = 300 G =? 3.) A kormányzati vásárlások értéke 350 egység. C = 2000 G = 300 Hazai össztermék számla: Y = C + I + G + X IM I = 500 Y = X IM = 20 Y = 2820 TV = 100 SV = 200 Vállalat folyótétel számlája: w + TV + SV = Y w =? w = 2820 A munkabér értéke 2520 egység. w = / 101

15 4.) Y = 2000 TV = 400 Vállalat folyótétel-számlája: w + TV + SV = Y TH = 200 w = 2000 SH = 300 w = 1550 TrH = 200 SV = 50 Állam folyótétel-számlája: TrH + G + SÁ = TV + TH G = SÁ = w =? SÁ = 300 SÁ =? I =? Tőkeszámla: I = SV + SH + SÁ C =? I = I = 650 Hazai össztermék-számla: Y = C + I + G 2000 = C C = ) A fogyasztás nagysága 1250 egység, a munkabér nagysága 1550 egység, a beruházás nagysága 650 egység, az állami megtakarítás nagysága pedig 300 egység. Háztartás Vállalat Hazai össztermék Tőkeszámla C=800 w=950 w=950 Y=1200 Y=1200 C=800 I=400 SH=150 SH=150 SV=250 I=400 SV=250 15/ 101

16 6.) Hazai össztermék Vállalat Háztartás Y = 4940 C = 3200 w = 3600 Y = 4940 TH = 560 w = 3600 G = 1000 TV = 1120 C = 3200 Tr = 520 I = 740 SV = 220 SH = 360 Állam Tőkeszámla Tr = 520 TV = 1120 I = 740 SV = 220 G = 1000 TH = 560 SÁ = 160 SÁ = 160 SH = ) Hazai össztermék Háztartás Vállalat Y = 1200 C = 800 C = 800 w = 900 w = 900 Y = 1200 IM = 300 G = 70 TH = 70 Tr = 120 TV = 200 I = 430 SH = 150 SV = 100 X = 200 Állam Külföld Tőkeszámla Tr = 120 TV = 200 X = 200 IM = 300 I = 430 SH = 150 G = 70 TH = 70 SK = 100 SV = 100 SÁ = 80 SÁ = 80 SK = / 101

17 8.) Hazai össztermék Háztartás Vállalat Y = 1520 C = 1000 C = 1000 w = 600 w = 600 Y = 1520 IM = 100 G = 240 TH = 60 Tr = 20 TV = 180 I = 300 SH = -440 SV = 740 X = 80 Állam Külföld Tőkeszámla Tr = 20 TV = 180 X = 80 IM = 100 I = 300 SH = -440 G = 240 TH = 60 SK = 20 SV = 740 SÁ = -20 SÁ = -20 SK = 20 Költségvetés egyenlege: SÁ = -20 deficites. Külkereskedelmi mérleg egyenlege: X IM = = -20 deficites. Hazai össztermék Tőke számla Vállalat Háztartás Állam Külföld Hazai össztermék Tőke számla - I = C = 1000 G = 240 X = SV = 740 SH = -440 SÁ = -20 SK = 20 Vállalat Y = Háztartás - - W = TR = 20 - Állam - - TV = 180 TH = Külföld IM = / 101

18 9.) GO Cf = GD 2000 milliárd EUR 1300 milliárd EUR = 700 milliárd EUR = GD GD Ca = ND 700 milliárd EUR 200 milliárd EUR = 500 milliárd EUR = ND GD + belföldiek külföldről kapott munka- és tőkejövedelme külföldiek belföldön szerzett munka- és tőkejövedelme = GNI 700 milliárd EUR milliárd EUR 80 milliárd EUR = 720 milliárd EUR = GNI GNI Ca = NNI 720 milliárd EUR 200 milliárd EUR = 520 milliárd EUR = NNI GNI + országba beáramló transzfer országból kiáramló transzfer = GNDI 720 milliárd EUR + 30 milliárd EUR 10 milliárd EUR = 740 milliárd EUR = GNDI GNDI Ca = NNDI 740 milliárd EUR 200 milliárd EUR = 540 milliárd EUR = NNDI 10.) GNI = GD + belföldiek külföldről kapott munka- és tőkejövedelme külföldiek belföldön szerzett munka- és tőkejövedelme 11.) GNI = = 1920 egység NNI = GNI Ca = = 1770 egység ND = GD Ca = = 1850 egység GD ND amortizáció GO folyó termelő felhasználás 1200 milliárd USD 1125 milliárd USD 75 milliárd USD 1390 milliárd USD 190 milliárd USD 12.) ND = GD Ca = = 770 ezer EUR GNI = GD + belföldiek külföldről kapott munka- és tőkejövedelme külföldiek belföldön szerzett munka- és tőkejövedelme GNI = = 812 ezer EUR GNDI = GNI + országba beáramló transzfer országból kiáramló transzfer GNDI = = 815 ezer EUR NNDI = GNDI Ca = = 785 ezer EUR 18/ 101

19 13.) GD = 8460 egység egység = egység ND = egység 1600 egység = 8420 egység GNI = 8460 egység egység = 9880 egység NNI = 9880 egység egység = 8280 egység GNDI = 9880 egység egység 220 egység = 9940 egység NNDI = 9940 egység 1600 egység = 8340 egység 14.) Megnevezés es a 2009-es %-ában GO folyó ráfordítás amortizáció ,5 GD ,3 GNI ND NNI ,3 GNDI NNDI ,8 külföldiek belföldi elsődleges jövedelme belföldiek külföldi elsődleges jövedelme ,7 külföldre utalt transzfer külföldről kapott transzfer ) Reál GD 2009-ben: 115 millió EUR / 1,1 = 104,5 millió EUR Reál GD 2010-ben: 132 millió EUR /(1,1 1,06) = 113,2 millió EUR Növekedési üteme 2009-ben: 104,5 / 100 = 1,045 azaz 4,5% Növekedési üteme 2010-ben: 113,2 / 104,5 = 1,083 azaz 8,3% 19/ 101

20 III. Ellenőrző kérdések DEFINÍCIÓK 1. makroökonómia 2. kettős aggregálás 3. gazdasági folyamatok 4. reálfolyamatok 5. jövedelemfolyamatok 6. kibocsátás 7. jövedelem 8. fogyasztás 9. megtakarítás 10. beruházás 11. árszínvonal 12. vállalati szféra 13. háztartási szféra 14. állami szféra 15. külföldi szféra 16. összes kibocsátás 17. folyó tételek számlája 18. társadalmi elszámolási mátrix 19. hazai össztermék számla 20. tőke számla 21. folyó termelő felhasználás 22. bruttó hazai termelés 23. nettó hazai termelés 24. bruttó nemzeti jövedelem 25. nettó nemzeti jövedelem 26. bruttó rendelkezésre álló jövedelem 27. nettó rendelkezésre álló jövedelem KIFEJTŐS KÉRDÉSEK 1.) Magyarázd meg a makroökonómia alapfogalmait! 2.) Sorold fel és jellemezd a makroökonómia szereplőit! 3.) Milyen jövedelem-elszámolási rendszereket ismerünk? 4.) Vezesd végig a makrogazdasági körforgást folyótétel-számlákon és a társadalmi elszámolási mátrixon is négyszereplős gazdaságon! 5.) Sorold fel a makroökonómia piacait! 6.) Mi a különbség a bruttó és a nettó SNA mutatók között? ÖSSZEHASONLÍTÁS Sorolj fel 2-2 különbséget illetve azonosságot a következő definíciók között! 1.) GD ND 2.) GNDI NNDI 3.) vállalati szféra háztartási szféra 4.) árupiac pénzpiac 5.) jövedelem kibocsátás 20/ 101

21 2. FEJEZET: A MAKROGAZDASÁG ÁRUIACA I. Szöveges feladatok FELELETVÁLASZTÁS Válaszd ki és karikázd be a helyes válasz betűjelét! Mindenhol csak egy helyes válasz van. 1.) Az árupiac a) a fogyasztási javak piaca. b) a tőkejavak piaca. c) az előző kettő együtt. d) Egyik válasz sem helyes. 2.) Az árupiaci kereslet a) a javak azon mennyisége, amelyet a gazdasági szereplők adott árszínvonalon vásárolni szeretnének. b) nagysága egyenlő a fogyasztás és a beruházási kereslet összegével. c) mindig megegyezik az árupiacai kínálattal. d) Több helyes válasz is van. 3.) A lineáris fogyasztási függvény alakja: a) ĉ Y C 0 b) + ĉ Y S 0 c) + ĉ Y C 0 d) ĉ + C Y 0 4.) A fogyasztási függvény a) minden tervezett jövedelemszinthez a tervezett fogyasztást rendeli hozzá. b) megmutatja, hogy az adott jövedelmünk hány százalékát költjük fogyasztásra. c) függőleges tengelymetszete ĉ. d) megmutatja, hogy a jövedelem egységnyi növekedésének hányad részét fordítják a gazdaság szereplői fogyasztásra. 5.) A megtakarítási határhajlandóság a) és a fogyasztási határhajlandóság összege 0. b) megadja a fogyasztási függvény meredekségét. c) ugyanaz, mint a fogyasztási hányad. d) értéke mindig 0 és 1 között van. 21/ 101

22 6.) A nettó beruházás a) a tőkeállomány bővítését jelenti. b) az elhasznált eszközök pótlását jelenti. c) az előző kettőt együtt jelenti. d) Egyik válasz sem helyes. 7.) A beruházási keresletet nem befolyásolja a) a kamatláb. b) a jövedelem. c) a profitkilátások. d) Mindegyik befolyásolja. 8.) Melyik állítás igaz? a) A beruházás és a kamatláb egyenesen arányos. b) Ha a kamatláb magas, akkor drága a hitel, úgy alacsony lesz a beruházás iránti kereslet. c) Ha a kamatláb alacsony, akkor drága a hitel, úgy alacsony lesz a beruházás iránti kereslet. d) A beruházási függvény megmutatja, hogy különböző jövedelmek mellett mekkora beruházási kereslet várható. 9.) Ha romlanak a profitvárakozások a) a gazdasági szereplők óvatosabbak lesznek. b) a beruházási függvény balra tolódik. c) változatlan kamatláb mellett kisebb beruházási kereslet lesz. d) Több helyes válasz is van. 10.) Egyensúlyi jövedelem akkor alakul ki, ha a) a tervezett jövedelem megegyezik a tervezett fogyasztás és a szándékolt beruházás összegével. b) a tervezett jövedelem megegyezik a tervezett fogyasztással. c) a tervezett jövedelem megegyezik a szándékolt beruházással. d) a tervezett jövedelem megegyezik a várt jövedelemmel. 11.) Melyik állítás hamis? a) A kamatláb emelkedésével csökken az egyensúlyi jövedelem. b) Kétszereplős gazdaságban árupiaci egyenleg esetén a os egyenes és a C + I függvények metszik egymást. c) Ha romlanak a profitkilátások, a beruházási függvény balra tolódik. d) Ha csökken a kamatláb, a beruházási függvény balra tolódik. 22/ 101

23 12.) Kétszereplős gazdaságban, ha a fogyasztási határhajlandóság 0,75, az autonóm megtakarítás pedig -20, akkor a) a fogyasztási függvény 0,75Y - 20 alakú. b) a megtakarítási függvény 0,75Y - 20 alakú. c) a fogyasztási függvény 0,75Y + 20 alakú. d) a megtakarítási függvény 0,75Y + 20 alakú. IGAZ - HAMIS Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írj I vagy H betűt az állítások után! 1.) Mind a fogyasztás, mind a megtakarítás értéke mindig pozitív. 2.) A fogyasztási függvény megmutatja, hogy az adott jövedelmünk hány százalékát költjük fogyasztásra. 3.) A fogyasztási határhajlandóság és a megtakarítási határhajlandóság összege mindig 1. 4.) Nulla jövedelem esetén is van fogyasztás. 5.) A fogyasztási és a megtakarítási függvény párhuzamos egymással. 6.) A beruházási kereslet a tőke iránti keresletet jelenti. 7.) A beruházási keresletet befolyásoló tényezők: a jövedelem és a kamatláb. 8.) Ha a fogyasztási határhajlandóság csökken, akkor a minden egyéb változatlansága mellett a fogyasztás csökken. 9.) A beruházás kamatérzékenysége az a szám, amely megmutatja, hogyan változik a beruházás, ha a jövedelem egységnyivel módosul. 10.) A kamatláb csökkenésével csökken az egyensúlyi jövedelem. 11.) Ha a fogyasztási függvény ,9Y alakú, akkor a megtakarítási függvény ,1Y alakú. 12.) Ha 400-as jövedelem mellett 100-at költünk fogyasztásra, akkor a fogyasztási hányad 0,25. KIEGÉSZÍTÉS Egészítsd ki az alábbi mondatokat a csökken, nő, nem változik szavakkal úgy, hogy a mondat helyes legyen! 1.) Ha romlanak a profitvárakozások, akkor a beruházási szándék.. 2.) Ha a kamatláb.., akkor csökken az egyensúlyi jövedelem. 3.) Ha változatlan jövedelem mellett többet költünk fogyasztásra, akkor a fogyasztási hányad.. 4.) Ha a fogyasztási határhajlandóság nő, akkor a megtakarítási határhajlandóság.. 23/ 101

24 5.) Ha a jövedelem nő, a beruházás.. 6.) Ha csökken a kamatláb, akkor.. a beruházás iránti kereslet. 7.) Ha az autonóm megtakarítás nő, akkor az autonóm fogyasztás.. KÉLETKERESŐ Tegyél -t a második oszlopba, ha a képlet jó kétszereplős gazdaság esetén, tegyél -t, ha képletben hiba van! Képlet / ( Y) = C + ĉ Y C 0 ( Y) = S + ĉ Y S 0 ( Y) = S + ĉ Y C 0 C = C( Y) / Y ĉ = C / Y ( Y) = C + ( 1 ĉ) Y S 0 S 0 = C 0 ŝ = ĉ ŝ = 1 ĉ ĉ = C( Y) / Y FOGALOMÁROSÍTÁS A nagybetűkkel jelzett fogalmakat párosítsd össze a számokkal jelzett meghatározásokkal! Írd a megfelelő szám mellé a megfelelő nagybetűt! A) fogyasztási függvény B) fogyasztási határhajlandóság C) fogyasztási hányad D) autonóm fogyasztás E) fogyasztás 1.) jövedelemszinttől független fogyasztási kereslet 2.) megmutatja, hogy az adott jövedelmünk hány százalékát költjük fogyasztásra 3.) az árupiaci kereslet azon része, amely szükséglet kielégítésre irányul 24/ 101

25 4.) megmutatja, hogy a jövedelem egységnyi növekedésének hányad részét fordítják a gazdasági szereplők fogyasztásra 5.) minden tervezett jövedelemszinthez a tervezett fogyasztást rendeli hozzá 25/ 101

26 SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSAI Feleletválasztás 1.C 6.A 11.D 2.D 7.B 12.C 3.B 8.B 4.A 9.D 5.D 10.A Igaz hamis 1.H 6.I 11.I 2.H 7.H 12.I 3.I 8.I 4.I 9.H 5.H 10.H Kiegészítés 1. csökken 5. nem változik 2. nő 6. nő 3. nő 7. csökken 4. csökken Képlet / ( Y) C + ĉ Y C = 0 ( Y) S + ĉ Y S = 0 ( Y) S + ĉ Y C = 0 ( )/ Y C = C Y ĉ = C / Y ( Y) C + ( 1 ĉ) Y S = 0 S 0 = C 0 ŝ = ĉ ŝ = 1 ĉ ( )/ Y ĉ = C Y 26/ 101

27 Fogalompárosítás 1.D 2.C 3.E 4.B 5.A 27/ 101

28 II. Számítási és ábrázolási példák 1.) Egy makrogazdaságban a fogyasztási határhajlandóság 0.8, az autonóm fogyasztás 200 egység. Írd fel a fogyasztási és megtakarítási függvényt! 2.) Egy makrogazdaságban minden újabb egységnyi jövedelem 20%-át megtakarítják, az autonóm fogyasztás 100 egység. Írd fel a fogyasztási és megtakarítási függvényt! 3.) Egy makrogazdaságban a jövedelemszinttől független fogyasztási kereslet 800 egység, a fogyasztási függvény meredeksége 0.8. Írd fel a fogyasztási és megtakarítási függvényt! Számítsd ki, mekkora a fogyasztás illetve a megtakarítás 2000-es jövedelem esetén! Ábrázold a függvényeket! 4.) Az alábbi ábrán egy fogyasztási függvény látható. Ábrázold a megtakarítási függvényt az ábrán! C(Y) C(Y) 500 0,7 Y 5.) Az alábbi táblázatban egy makrogazdaság ismert adatait láthatjuk. Egészítsd ki a táblázatot! Y C(Y) S(Y) / 101

29 6.) Az alábbi táblázatban egy makrogazdaság ismert adatait láthatjuk. Továbbá tudjuk, hogy a fogyasztási függvény C(Y) = ,8Y alakú. Egészítsd ki a táblázatot! Y C(Y) S(Y) ) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy C(1000) = 1750 és C(1500) = Mekkora az autonóm fogyasztás és a fogyasztási határhajlandóság? Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Ábrázold a függvényeket! 8.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy C(800) = 5480 és C(600) = Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! 9.) Egy makrogazdaságban 500-as jövedelem mellett a fogyasztás 2325, 600-as jövedelem mellett Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Mekkora az a jövedelem, amely mellett a fogyasztás és a jövedelem egyenlősége fennáll? 10.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy az autonóm fogyasztás 200, és hogy minden újabb jövedelemegység ötödét félreteszik. Ábrázold a fogyasztási függvényt! Ábrázold a megtakarítási függvényt is! Ábrázold C (Y)-vel azt a függvényt, amikor az autonóm fogyasztás 100-al nő! Ábrázold C (Y)-vel azt a függvényt, amikor az eredeti állapothoz képest a fogyasztási határhajlandóság 0,9-re nő! 11.) Egy makrogazdaságban az autonóm fogyasztás 100 egység, a fogyasztási határhajlandóság 0,75. A beruházás 50 egység. Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Számítsd ki az egyensúlyi jövedelmet! Határozd meg a fogyasztás nagyságát egyensúlyi jövedelem estén! Mekkora a megtakarítás 300 egységnyi jövedelem esetén? Ábrázold a fogyasztási, a megtakarítási és az árupiaci összkeresleti függvényt! / 101

30 12.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy C(100) = 140 és C(200) = 210. Továbbá tudjuk, hogy I = 80. Mekkora az egyensúlyi jövedelem? Mennyivel változik az egyensúlyi jövedelem, ha a beruházások nagysága 30 egységgel nő? 13.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy C(Y) = ,8Y. A beruházás 120 egység. Mekkora az egyensúlyi jövedelem? Mekkora beruházás esetén lenne az egyensúlyi jövedelem 1500 egység? Mennyivel kellene megváltoztatni (az eredeti állapothoz képest) az autonóm fogyasztást, hogy az egyensúlyi jövedelem 1500 egység legyen? 14.) Egy makrogazdaságról az alábbiakat tudjuk: - autonóm megtakarítás -200 egység - beruházás 200 egység - egyensúlyi jövedelem 500 egység Mekkora a fogyasztási határhajlandóság? 15.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy az autonóm fogyasztás 600 egység, a fogyasztási határhajlandóság 0,7. Az egyensúlyi jövedelem 4600 egység. Mekkora az egyensúlyi kamatláb, ha a beruházási függvény I(i) = i alakú? 16.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy az autonóm megtakarítás egység, a fogyasztási határhajlandóság 0,7. A beruházási függvény: I(i) = i alakú. Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Mekkora az egyensúlyi jövedelem, ha a kamatláb 10%? Mekkora a fogyasztás egyensúlyi jövedelem esetén? Mekkora a megtakarítási hányad? 17.) Egy makrogazdaságról a következőket tudjuk: egységnyi jövedelem esetén a megtakarítás 160 egység egységnyi jövedelem esetén a megtakarítás 280 egység - a beruházási függvény i alakú - a kamatláb 8% Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Mekkora jövedelem esetén nincs megtakarítás? Mekkora a beruházás a gazdaságban? Mekkora az árupiaci egyensúlyt biztosító jövedelem? Mennyit fogyasztanak egyensúlyi jövedelem esetén? Mekkora a fogyasztási hányad? Ábrázold a fogyasztási, a megtakarítási és az árupiaci összkeresleti függvényt! 30/ 101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. X X X X X X B. X X X C. X X D. X X X E. X X. AA. csoport

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. X X X X X X B. X X X C. X X D. X X X E. X X. AA. csoport Név: Neptun kód: Az alábbi feladatok mindegyikében csak egy válasz helyes. Jelölje be az alábbi táblázatba az Ön által helyesnek tartott választ a megfelelő betűjelnél x-szel! Javítást nem fogadunk el.

Részletesebben

Tartalom. Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés. 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét

Tartalom. Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés. 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét Pénzügytan I. Általános tudnivalók, ismétlés 2010/2011 tanév őszi félév 1. Hét 2010.09.07. 1 Tóth Árpád Ig. 617 e-mail: totha@sze.hu gyakorlatok letölthetősége: www.sze.hu/~totha Pénzügytan I. (könyvtár)

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL Egészségügyi szervező hallgatók részére GTGKG602EGK Gazdaságelméleti Intézet, 2015. Gyakorló feladatok Makroökonómiából 2 1. gyakorlat - Nemzeti jövedelem meghatározása

Részletesebben

A makroökonómia mutatói

A makroökonómia mutatói 1. 1999. évben Seholsincs országban az összes kibocsátás 4500 m$ volt. A folyó termelő felhasználás 2600 m$, a tárgyi eszközök értékcsökkenése 500 m$. Külföldről származó elsődleges jövedelem 40 m$, a

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TESZT JELLEGŰ FELADATOK I. Feleletválasztós

Részletesebben

Mintafeladatsor. 1. Feleletválasztós feladat Döntse el, hogy az alábbi összefüggések közül melyik teljesül egy háromszektoros gazdaságban?

Mintafeladatsor. 1. Feleletválasztós feladat Döntse el, hogy az alábbi összefüggések közül melyik teljesül egy háromszektoros gazdaságban? Mintafeladatsor Makroökonómia A következõkben elõször pusztán a kérdéseket láthatja. Ezt a részt használja gyakorlási célra. Ezután a feladatsor már megoldással együtt látható. Ezt a részt csak ellenõrzésre

Részletesebben

Makroökonómia - 3. elıadás

Makroökonómia - 3. elıadás Makroökonómia - 3. elıadás A makrogazdaság árupiaci egyensúlya 1 IM Y A makrogazdaság összjövedelme TERMELÉS termékek, szolgáltatások Fogyasztási javak Termelési célú javak Jövıbeli termeléshez Jelen termelésben:

Részletesebben

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát NEMZETGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY STATISZTIKAI MUTATÓSZÁMAI 1. Egy hipotetikus gazdaság alábbi adatait ismerjük Milliárd USD Fogyasztás 1925 Nettó export 44 Kamat fizetések 81 Személyi adók 500 Értékcsökkenés

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004

KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004 KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004 Kedves Felvételiző! A feladatlap két részből áll. Az első rész mikroökonómiai ismereteire, a második rész a makroökonómiai tananyagra vonatkozik. Kövesse

Részletesebben

Makroökonómia Gyakorló feladatok

Makroökonómia Gyakorló feladatok Makroökonómia Gyakorló feladatok I. Gazdasági körforgás és a nemzetgazdaság teljesítményének mérése 1. Egy gazdaságban 5 terméket termelnek. Az alábbi táblázat tartalmazza az 5 termék két egymást követő

Részletesebben

Közgazdaságtan 10. elıadás

Közgazdaságtan 10. elıadás Közgazdaságtan 10. elıadás A makrogazdaság szereplıi (Gazdasági szférák) Bacsi-Weisz, Közgazd10 1 Gazdasági szférák: Vállalati szféra: termékek, szolgáltatások elıállítása (Q --> Y) Háztartási szféra:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A pénzpiac, az IS-LM-görbék és az összkeresleti függvény 15. lecke A pénz

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport)

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport) Tisztelt hallgatók! E-LEARNING KÉZÉS Az alábbiakban a Gazdálkodási szakos, e-learning rendszerben mûködõ képzés tananyagához készült hibalistát olvashatja. A visszajelzések és az anyag folyamatos gondozása

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia Közgazdaságtan Tanszék NÉV: Neptun kód:. KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia M I/1a Oldja meg a következő feladatokat és jelölje meg X-szel a helyes megoldást az alábbi táblázatban! Csak egyértelmű jelöléseket

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL

GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL GYAKORLÓ FELADATOK MAKROÖKONÓMIÁBÓL Gazdasági informatikus hallgatók részére GTGKG112BGI Gazdaságelméleti Intézet, 2014. Gyakorló feladatok Makroökonómiából 2 1. gyakorlat - Nemzeti jövedelem meghatározása

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 26. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 26. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Speigelné Szabó Margit A makroökonómia alapfogalmai A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 MAKROÖKOMÓMIA

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Közgazdaságtan 11. elıadás. A makrogazdaság egyensúlya

Közgazdaságtan 11. elıadás. A makrogazdaság egyensúlya Közgazdaságtan 11. elıadás A makrogazdaság egyensúlya Bacsi - Weisz, közgazd.11 1 PÉNZPIACI ALAPFOGALMAK Reálfolyamatok nominál, v. jövedelmi folyamatok egyidejő pénz- és árumozgás de: elválhat idıben:

Részletesebben

Makroökonómia példatár (minta)

Makroökonómia példatár (minta) 1 /45 Makroökonómia példatár (minta) I. Alapfogalmak, alapvetı összefüggések 1. Egy nyitott gazdaságban az árupiaci kereslet a) C + I + G + X, b) C + I + G T + X, c) C + I + G + X IM, d) C + I + G T +

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. február 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. február 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

7. A MAKROGAZDASÁGI SZEREPLK ÉS KÖLCSÖNHATÁSUK

7. A MAKROGAZDASÁGI SZEREPLK ÉS KÖLCSÖNHATÁSUK 7. A MAKROGAZDASÁGI SZEREPLK ÉS KÖLCSÖNHATÁSUK A gazdaság szerepli: háztartások, a vállalatok, az állam és a külföld. Az elemzés érdekében a gazdasági szereplket funkciójuk szerint csoportokba, gazdasági

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában 17. lecke Az állami beavatkozás

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 23. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 23. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként:

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként: Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei Témák és ezek ismertetése szintenként: TÉMÁK A közgazdaságtan alapfogalmai, főbb kérdései, vizsgálódási módszerei A piaci mechanizmus alapvető elemei, működése,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell)

Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell) Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell) Makroökonómia - 7. elıadás Bacsi Makro 7 1 Hosszútávú makroökonómiai egyensúly Hosszú távon a bérek képesek alkalmazkodni

Részletesebben

Makroökonómia. 10. hét

Makroökonómia. 10. hét Makroökonómia 10. hét Jövő héten ZH! Multiplikátor hatás Kiadási multiplikátor Adómultiplikátor IS-görbe Nem lesz benne pénzkínálat! Könyvet érdemes tanulmányozni, Igaz- Hamis, definíció előfordulhat Könnyű

Részletesebben

Gazdasági és jogi ismeretek. 10. o

Gazdasági és jogi ismeretek. 10. o Gazdasági és jogi ismeretek 10. o A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai 22 óra A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok. A makrogazdaság szereplői,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE 10. lecke Mi okozza a munkanélküliséget és az inflációt? munkanélküliség mérése. munkapiac modellje és a rövidebb oldal elve. munkanélküliség típusai. z infláció fogalma, mérése és mértéke. z infláció

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Makroökonómia GT G G T KG K 13 1 2 3 K 2 S K Z S N2 2 é s KS K ZL2 L

Makroökonómia GT G G T KG K 13 1 2 3 K 2 S K Z S N2 2 é s KS K ZL2 L Makroökonómia GTGKG132KSZN2 és KSZL2 Mit vizsgál? A gazdasági szereplők összességének vizsgálata Aggregált adatok kezelése Háztartás, mint közgazdasági kategória Vállalati szféra Állami szféra Nemzeti

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. feladat 65.) Keynesi

Részletesebben

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő.

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő. 1. Minden olyan jószágkosarat, amely azonos szükségletkielégítési szintet (azonos hasznosságot) biztosít a fogyasztó számára,.. nevezzük a. költségvetési egyenesnek b. fogyasztói térnek c. közömbösségi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 2007. október 24. 14:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 A vám típusai A vám az importált termékre kivetett

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) emelt szint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 3. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel történik Alacsony (inferior) javak: azok melynek jöv.rugja.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) emelt szint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI

KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI Tartalom 1. A makroökonómia alapkérdései, a makroszintű jövedelem mérése 2. Gazdasági körforgás 3. Az árupiac és az IS görbe 4. A pénzpiac és az LM görbe 5. Az IS-LM rendszer 6.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész

MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész MAKROÖKONÓMIA - Vizsgafelkészítés - Tesztek rész Révész Sándor szuperkonzultacio.hu 2012. május 15. GDP kiszámítása A következ eket kell gyelembe venni a GDP kiszámításakor: 1 A számításhoz a piaci árakat

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Az állam gazdasági szerepe

Az állam gazdasági szerepe Az állam gazdasági szerepe Az állam feladatai 1. Stabilizációs feladatok 2. Elosztási feladatok 3. Allokációs feladatok 1. Stabilizációs feladatok Stabilizációs funkció: államnak (kormánynak) meg kell

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A pénz fogalma. Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata

A pénz fogalma. Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata Aktuális gazdaságpoli0kai ese2anulmányok 2013. Tavasz 7. előadás A pénz fogalma A pénz olyan eszközök állománya, amelyek azonnal felhasználhatók tranzakciók (gazdasági

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

AZ ÁRUPIACI KERESLET AZ EGYENSÚLYI JÖVEDELEM

AZ ÁRUPIACI KERESLET AZ EGYENSÚLYI JÖVEDELEM AZ ÁRUPIACI KERESLET AZ EGYENSÚLYI JÖVEDELEM KIEGÉSZÍTENDŐ ÁLLÍTÁSOK A felsorolt alapfogalmadat illessze az állításokban kihagyott helyre! Egy fogalmat több helyen is felhasználhat. a) adott időszaki kiadások

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben