Makroökonómia feladatgyűjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makroökonómia feladatgyűjtemény"

Átírás

1 Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7 Fogalompárosítás... 8 Szöveges feladatok megoldásai... 9 II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Kifejtős kérdések Összehasonlítás FEJEZET: A MAKROGAZDASÁG ÁRUIACA I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Képletkereső Fogalompárosítás Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási példák Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések FEJEZET: A MAKROGAZDASÁG ÉNZIACA I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Fogalompárosítás Sorrendkeresés Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések / 101

3 4. FEJEZET: A MAKROGAZDASÁG EGYENSÚLYA ÉS A MUNKAIAC I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Eldöntendő állítások Fogalompárosítás Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási példák Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések FEJEZET: A MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS AZ INFLÁCIÓ I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Fogalompárosítás Eldöntendő állítások Kiegészítés Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések FEJEZET: GAZDASÁGOLITIKA I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Fogalompárosítás Eldöntendő állítások Szöveges feladatok megoldása II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések / 101

4 7. FEJEZET: NYITOTT MAKROGAZDASÁG ÉS A NEMZETKÖZI FIZETÉSI MÉRLEG I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Fogalompárosítás Képletkereső Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések / 101

5 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI I. Szöveges feladatok FELELETVÁLASZTÁS Válaszd ki és karikázd be a helyes válasz betűjelét! Mindenhol csak egy helyes válasz van. 1.) A makroökonómia kettős aggregátumokban dolgozik, hiszen a) minden folyamat két szereplő között zajlik. b) együttesen vizsgálja mind a szereplőket, mind pedig a termékeket. c) mindig két szereplővel modellezi a gazdaság egészét. d) Mindegyik válasz helyes. 2.) A makroökonómiai magánszféra a) a háztartások összességét jelenti. b) a háztartások és a vállalatok összességét jelenti. c) az összes makroszereplőből áll. d) az összes makroszereplőből áll, kivéve a külföldi szférát. 3.) Az árszínvonal a) megmutatja, mennyibe kerül a kibocsátás. b) szinonim fogalom az inflációval. c) a pénz vásárlóereje. d) Egyik válasz sem helyes. 4.) A nettó és a bruttó beruházás különbsége a) az árszínvonal. b) a fogyasztás. c) az amortizáció. d) a megtakarítás. 5.) A hazai össztermék számla bal oldala: a) Y b) Y + IM c) C + G + I + X d) C + G + I + X IM 6.) A tőkeszámla háromszereplős gazdasági modellben: a) I = Y C G X + IM b) I = SV + SH + SÁ + SK c) I = C + Y + G d) I = SV + SH + SÁ 5/ 101

6 7.) A folyótétel-számlák a) két oldalának mindig meg kell egyeznie egymással. b) lehetnek szufficitesek és deficitesek is. c) egyik oldalukon a növekedéseket, másik oldalukon a csökkenéseket tartalmazzák. d) Több helyes válasz is van. 8.) A makrogazdaság négyszereplős modelljében a külföld hozzájárulása a jövedelemhez 9.) A GNDI a) az export. b) az import. c) az export és az import különbsége. d) az import és az export különbsége. a) kiszámítása: GNI + külföldre utalt transzfer külföldről kapott transzfer. b) a rendelkezésre álló nettó nemzeti jövedelmet mutatja meg. c) nem tartalmazza a külföldi gazdasági szereplők tőke- illetve munkajövedelmét. d) kiszámítása: NNDI + amortizáció. 10.) A folyó termelő felhasználás 11.) A GNI a) GO + GD. b) a hazai tényezőtulajdonosok külföldön megtermelt jövedelme. c) a nominál és a reál GD közti eltérést mutatja. d) Egyik válasz sem helyes. a) hazai jellegű jövedelem. b) az MS alapmutatója. c) nemzeti jellegű jövedelem. d) Több helyes válasz is van. IGAZ - HAMIS Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írj I vagy H betűt az állítások után! 1.) A tőkepiac és a pénzpiac szinonim fogalom. 2.) A reálfolyamatoknak és a pénzfolyamatoknak térben és időben mindig egybe kell esniük. 3.) A termékek és a jövedelmek áramlását a folyótétel-számlákon és a társadalmi elszámolási mátrixban is nyomon követhetjük. 4.) Az árszínvonal reciproka a pénz vásárlóereje. 5.) A munkabérek a vállalat folyótétel-számlájának tartozik oldalán található, mivel a munkabérek a vállalatnak kiáramló jövedelmet jelentenek. 6.) Az ND az SNA rendszer nettó jellegű termelési mutatója. 6/ 101

7 7.) Ha egy magyar magánszemély Angliában fekteti be pénzét, akkor az onnan származó bevétele része a magyarországi GD-nek. 8.) A GNDI csak az amortizációban tér el az ND-től. 9.) Előfordulhat olyan makrogazdaság, ahol w = Y. 10.) SÁ pozitív, ha költségvetés szufficites. 11.) A társadalmi elszámolási mátrix azt mutatja, hogy honnan (táblázat oszlopai) hova (táblázat sorai) áramlik a jövedelem. 12.) Háromszereplős gazdaságban Y = C + I + G + X IM. KIEGÉSZÍTÉS Egészítsd ki az alábbi mondatokat a csökken, nő, nem változik feltétlenül szavakkal úgy, hogy a mondat helyes legyen! 1.) A tőkeszámla jobb oldalán történő növekedés a beruházás értékét. 2.) Ha az export nagyobb mértékben nő, mint az import, akkor a kibocsátás. 3.) Változatlan munkabér és jövedelem esetén, ha az állam növeli a vállalatok által fizetendő adók nagyságát, a vállalati megtakarítás. fog. 4.) Ha a háztartások kevesebb munkabért kapnak, fogyasztásuk általában. Egészítsd ki az alábbi mondatokat a kisebb, nagyobb, ugyanakkora szavakkal úgy, hogy a mondat helyes legyen! 1.) Ha a külföldre kiáramló munka és tőkejövedelmek meghaladják a beáramló munka és tőkejövedelmeket, akkor a GNI., mint GD. 2.) A GD és az amortizáció különbsége., mint az ND. 3.) A külföldre utalt transzferek csökkenésének hatására az NNDI. lesz. 4.) Ha az előző értékhez képest az amortizáció megnő, minden egyéb változatlansága mellett, akkor az ND. lesz. 7/ 101

8 FOGALOMÁROSÍTÁS A nagybetűkkel jelzett fogalmakat párosítsd össze a számokkal jelzett meghatározásokkal! Írd a megfelelő szám mellé a megfelelő nagybetűt! A) kibocsátás B) jövedelem C) fogyasztás D) megtakarítás E) árszínvonal 1.) a jövedelmeknek a szükségleteket kielégítő árukra és szolgáltatásokra költött része 2.) megmutatja, mennyibe kerül a kibocsátás 3.) a makrogazdaságban egy év alatt létrehozott árak és szolgáltatások összessége 4.) a realizált kibocsátás. 5.) a jövedelmek fogyasztásra el nem költött része A nagybetűkkel jelzett mutatókat párosítsd össze a számokkal jelzett definíciókkal! Írd a megfelelő szám mellé a megfelelő nagybetűt! A) ND B) GNI C) GNDI D) NNDI 1.) Megmutatja, hogy egy makrogazdasághoz tartozó gazdasági szereplők mennyi jövedelemhez jutottak az elődleges elosztás során egy év alatt. 2.) Megmutatja, hogy egy makrogazdaságban az újraelosztás után mennyi jövedelem áll a gazdasági szereplők rendelkezésére egy év alatt. 3.) Megmutatja, hogy egy nemzetgazdaságban egy év alatt mekkora nettó jövedelmet termeltek. 4.) Megmutatja, hogy egy makrogazdaságban az újraelosztás után mekkora nettó jövedelem áll a gazdasági szereplők rendelkezésére egy év alatt. 8/ 101

9 SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSAI Feleletválasztás 1.B 6.D 11.C 2.B 7.D 3.A 8.C 4.C 9.D 5.B 10.D Igaz hamis 1.H 6.I 11.I 2.H 7.H 12.H 3.H 8.H 4.I 9.I 5.I 10.I Kiegészítés 1. növeli 1. nagyobb 2. nő 2. ugyanakkora 3. csökkenti 3. nagyobb 4. nem változik (feltétlenül) 4. kisebb Fogalompárosítás 1. C 1. B 2. E 2. C 3. A 3. A 4. B 4. D 5. D 9/ 101

10 II. Számítási és ábrázolási feladatok 1.) Egy háromszereplős gazdaság következő adatai ismertek: fogyasztás 2000 egység, a háztartás és a vállalat együttes megtakarítása 250 egység, a költségvetési deficit 50 egység. Mekkora a beruházás a gazdaságban? 2.) Egy háromszereplős gazdaság következő adatai ismertek: fogyasztás 2000 egység, a költségvetési deficit 50 egység, az adó 500 egység, a transzfer 200 egység, a magánszektor megtakarítása 300 egység. Mekkora a kormányzati vásárlások értéke? 3.) Egy háromszereplős gazdaság következő adatai ismertek: fogyasztás 2000 egység, kormányzati vásárlás 300 egység, beruházás 500 egység, külkereskedelmi mérleg egyenlege szufficites, mértéke 20 egység, a vállalatok által befizetett adó 100 egység, a vállalatok megtakarításai 200 egység. Mekkora munkabért fizetnek a vállalatok a háztartási szférának? 4.) Egy háromszereplős gazdaságban a jövedelem 2000 egység, a vállalat adója 400 egység, a háztartás adója 200 egység, a háztartás megtakarítása 300 egység, a háztartásnak juttatott állami transzfer 200 egység, a vállalat megtakarítása 50 egység, a kormányzati vásárlás 100 egység. Számítsd ki a fogyasztás, a munkabér, a beruházás és az állami megtakarítás nagyságát! 5.) Egy kétszereplős gazdasági folyótétel számláról az alábbiakat ismerjük: Háztartás Vállalat Hazai össztermék Tőkeszámla Egészítsd ki a folyótétel számlákat! C=800 SH=150 SV=250 6.) Egy háromszereplős gazdaságban az összjövedelem 4940 egység, a fogyasztás 3200 egység, a kifizetett munkabér 3600 egység, a beruházás 740 egység, a vállalat megtakarítása 220 egység, az állam megtakarítása 160 egység, a vállalat adója 1120 egység, a háztartás adója 560 egység. Írd fel a makrogazdasági körfogást forgótétel számlák segítségével, és számítsd ki a hiányzó adatokat! 10/ 101

11 7.) Egy négyszereplős gazdasági folyótétel-számláiról az alábbiakat ismerjük: Hazai össztermék Háztartás Vállalat G=70 C=800 w=900 Y=1200 TH=70 Állam Külföld Tőkeszámla TV=200 X=200 SH=150 SK=100 A folyótétel-számlák segítségével állapítsd meg a hiányzó adatokat! 8.) Egy négyszereplős makrogazdaságról a következő adatokat ismerjük: - munkabér: 600 egység - vállalat adófizetése: 180 egység - lakosság adófizetése: 60 egység - állami vásárlás: 240 egység - állam támogatása a háztartások felé: 20 egység - háztartás fogyasztása: 1000 egység - import: 100 egység - export: 80 egység - makrojövedelem: 1520 egység A folyótétel-számlák segítségével állapítsd meg a hiányzó adatokat! Határozd meg a költségvetés egyenlegét és a külkereskedelmi mérleg egyenlegét! Ábrázold az adatokat a társadalmi elszámolási mátrixban is! 9.) Egy makrogazdaság 2010-es adatairól az alábbiakat tudjuk: - bruttó kibocsátás: 2000 milliárd EUR - folyó termelő felhasználás: 1300 milliárd EUR - amortizáció: 200 milliárd EUR - belföldiek külföldről kapott munka- és tőkejövedelme: 100 milliárd EUR - külföldiek belföldön szerzett munka- és tőkejövedelme: 80 milliárd EUR - országba beáramló transzfer: 30 milliárd EUR - országból kiáramló transzfer: 10 milliárd EUR Számítsd ki az SNA mutatókat! 10.) Egy országban a GD 2000 egység. A külföldről származó bevételek: - külkereskedelemből 200 egység - munkajövedelemből 140 egység - kamatjövedelemből 80 egység Az országban működő külföldi vállalatok jövedelme 300 egység, amortizáció 150 egység. Mennyi a GNI, az NNI és az ND értéke? 11/ 101

12 11.) Számítsd ki a táblázat hiányzó adatait! GD ND amortizáció 1125 millió USD 75 millió USD GO folyó termelő felhasználás 190 millió USD 12.) Egy makrogazdaságról egy adott évben a következő adatokat ismerjük: külkereskedelem egyenlege kamatok egyenlege hitel egyenlege munkajövedelem egyenlege vállalkozói jövedelem egyenlege segélyek egyenlege GD amortizáció 10 ezer EUR -2 ezer EUR 9 ezer EUR 18 ezer EUR -4 ezer EUR 3 ezer EUR 800 ezer EUR 30 ezer EUR Mekkora az ND, a GNI, a GNDI és az NNDI? 13.) Egy makrogazdaságról egy adott évben a következő adatok ismertek: belföldiek otthon realizált elsődleges jövedelme 8460 egység, belföldiek külföldön realizált elsődleges jövedelme 1420 egység, külföldiek belföldön realizált elsődleges jövedelme 1560 egység, külföldről kapott transzfer 280 egység, külföldre utalt transzferek 220 egység, amortizáció 1600 egység. Számítsd ki az SNA mutatókat! 12/ 101

13 14.) Töltsd ki az alábbi táblázat üres rovatait! Megnevezés es a 2009-es %-ában GO folyó ráfordítás 108 amortizáció 2628 GD GNI ND 113 NNI GNDI NNDI 8850 külföldiek belföldi elsődleges jövedelme belföldiek külföldi elsődleges jövedelme 450 külföldre utalt transzfer 80 külföldről kapott transzfer ) Egy makrogazdaságban a nominális GD 2008-ban 100 millió EUR volt, 2009-ben 115 millió EUR volt, 2010-ben 132 millió EUR volt. A GD árindex növekedése 2009-ben 10%, 2010-ben 6%-os volt. Mekkora volt a reál GD nagysága és növekedése 2009-ben és ben? 13/ 101

14 SZÁMÍTÁSI ÉS ÁBRÁZOLÁSI FELADATOK MEGOLDÁSAI 1.) C = 2000 SH + SV = 250 Háromszereplős gazdaság tőkeszámlája: I = SV + SÁ + SH SÁ = -50 I = I =? I = ) A beruházás értéke 200 egység. C = 2000 SÁ = -50 Állam folyótétel-számlája: Tr + G + SÁ = T T = G 50 = 500 Tr = 200 G = 350 SH = 300 G =? 3.) A kormányzati vásárlások értéke 350 egység. C = 2000 G = 300 Hazai össztermék számla: Y = C + I + G + X IM I = 500 Y = X IM = 20 Y = 2820 TV = 100 SV = 200 Vállalat folyótétel számlája: w + TV + SV = Y w =? w = 2820 A munkabér értéke 2520 egység. w = / 101

15 4.) Y = 2000 TV = 400 Vállalat folyótétel-számlája: w + TV + SV = Y TH = 200 w = 2000 SH = 300 w = 1550 TrH = 200 SV = 50 Állam folyótétel-számlája: TrH + G + SÁ = TV + TH G = SÁ = w =? SÁ = 300 SÁ =? I =? Tőkeszámla: I = SV + SH + SÁ C =? I = I = 650 Hazai össztermék-számla: Y = C + I + G 2000 = C C = ) A fogyasztás nagysága 1250 egység, a munkabér nagysága 1550 egység, a beruházás nagysága 650 egység, az állami megtakarítás nagysága pedig 300 egység. Háztartás Vállalat Hazai össztermék Tőkeszámla C=800 w=950 w=950 Y=1200 Y=1200 C=800 I=400 SH=150 SH=150 SV=250 I=400 SV=250 15/ 101

16 6.) Hazai össztermék Vállalat Háztartás Y = 4940 C = 3200 w = 3600 Y = 4940 TH = 560 w = 3600 G = 1000 TV = 1120 C = 3200 Tr = 520 I = 740 SV = 220 SH = 360 Állam Tőkeszámla Tr = 520 TV = 1120 I = 740 SV = 220 G = 1000 TH = 560 SÁ = 160 SÁ = 160 SH = ) Hazai össztermék Háztartás Vállalat Y = 1200 C = 800 C = 800 w = 900 w = 900 Y = 1200 IM = 300 G = 70 TH = 70 Tr = 120 TV = 200 I = 430 SH = 150 SV = 100 X = 200 Állam Külföld Tőkeszámla Tr = 120 TV = 200 X = 200 IM = 300 I = 430 SH = 150 G = 70 TH = 70 SK = 100 SV = 100 SÁ = 80 SÁ = 80 SK = / 101

17 8.) Hazai össztermék Háztartás Vállalat Y = 1520 C = 1000 C = 1000 w = 600 w = 600 Y = 1520 IM = 100 G = 240 TH = 60 Tr = 20 TV = 180 I = 300 SH = -440 SV = 740 X = 80 Állam Külföld Tőkeszámla Tr = 20 TV = 180 X = 80 IM = 100 I = 300 SH = -440 G = 240 TH = 60 SK = 20 SV = 740 SÁ = -20 SÁ = -20 SK = 20 Költségvetés egyenlege: SÁ = -20 deficites. Külkereskedelmi mérleg egyenlege: X IM = = -20 deficites. Hazai össztermék Tőke számla Vállalat Háztartás Állam Külföld Hazai össztermék Tőke számla - I = C = 1000 G = 240 X = SV = 740 SH = -440 SÁ = -20 SK = 20 Vállalat Y = Háztartás - - W = TR = 20 - Állam - - TV = 180 TH = Külföld IM = / 101

18 9.) GO Cf = GD 2000 milliárd EUR 1300 milliárd EUR = 700 milliárd EUR = GD GD Ca = ND 700 milliárd EUR 200 milliárd EUR = 500 milliárd EUR = ND GD + belföldiek külföldről kapott munka- és tőkejövedelme külföldiek belföldön szerzett munka- és tőkejövedelme = GNI 700 milliárd EUR milliárd EUR 80 milliárd EUR = 720 milliárd EUR = GNI GNI Ca = NNI 720 milliárd EUR 200 milliárd EUR = 520 milliárd EUR = NNI GNI + országba beáramló transzfer országból kiáramló transzfer = GNDI 720 milliárd EUR + 30 milliárd EUR 10 milliárd EUR = 740 milliárd EUR = GNDI GNDI Ca = NNDI 740 milliárd EUR 200 milliárd EUR = 540 milliárd EUR = NNDI 10.) GNI = GD + belföldiek külföldről kapott munka- és tőkejövedelme külföldiek belföldön szerzett munka- és tőkejövedelme 11.) GNI = = 1920 egység NNI = GNI Ca = = 1770 egység ND = GD Ca = = 1850 egység GD ND amortizáció GO folyó termelő felhasználás 1200 milliárd USD 1125 milliárd USD 75 milliárd USD 1390 milliárd USD 190 milliárd USD 12.) ND = GD Ca = = 770 ezer EUR GNI = GD + belföldiek külföldről kapott munka- és tőkejövedelme külföldiek belföldön szerzett munka- és tőkejövedelme GNI = = 812 ezer EUR GNDI = GNI + országba beáramló transzfer országból kiáramló transzfer GNDI = = 815 ezer EUR NNDI = GNDI Ca = = 785 ezer EUR 18/ 101

19 13.) GD = 8460 egység egység = egység ND = egység 1600 egység = 8420 egység GNI = 8460 egység egység = 9880 egység NNI = 9880 egység egység = 8280 egység GNDI = 9880 egység egység 220 egység = 9940 egység NNDI = 9940 egység 1600 egység = 8340 egység 14.) Megnevezés es a 2009-es %-ában GO folyó ráfordítás amortizáció ,5 GD ,3 GNI ND NNI ,3 GNDI NNDI ,8 külföldiek belföldi elsődleges jövedelme belföldiek külföldi elsődleges jövedelme ,7 külföldre utalt transzfer külföldről kapott transzfer ) Reál GD 2009-ben: 115 millió EUR / 1,1 = 104,5 millió EUR Reál GD 2010-ben: 132 millió EUR /(1,1 1,06) = 113,2 millió EUR Növekedési üteme 2009-ben: 104,5 / 100 = 1,045 azaz 4,5% Növekedési üteme 2010-ben: 113,2 / 104,5 = 1,083 azaz 8,3% 19/ 101

20 III. Ellenőrző kérdések DEFINÍCIÓK 1. makroökonómia 2. kettős aggregálás 3. gazdasági folyamatok 4. reálfolyamatok 5. jövedelemfolyamatok 6. kibocsátás 7. jövedelem 8. fogyasztás 9. megtakarítás 10. beruházás 11. árszínvonal 12. vállalati szféra 13. háztartási szféra 14. állami szféra 15. külföldi szféra 16. összes kibocsátás 17. folyó tételek számlája 18. társadalmi elszámolási mátrix 19. hazai össztermék számla 20. tőke számla 21. folyó termelő felhasználás 22. bruttó hazai termelés 23. nettó hazai termelés 24. bruttó nemzeti jövedelem 25. nettó nemzeti jövedelem 26. bruttó rendelkezésre álló jövedelem 27. nettó rendelkezésre álló jövedelem KIFEJTŐS KÉRDÉSEK 1.) Magyarázd meg a makroökonómia alapfogalmait! 2.) Sorold fel és jellemezd a makroökonómia szereplőit! 3.) Milyen jövedelem-elszámolási rendszereket ismerünk? 4.) Vezesd végig a makrogazdasági körforgást folyótétel-számlákon és a társadalmi elszámolási mátrixon is négyszereplős gazdaságon! 5.) Sorold fel a makroökonómia piacait! 6.) Mi a különbség a bruttó és a nettó SNA mutatók között? ÖSSZEHASONLÍTÁS Sorolj fel 2-2 különbséget illetve azonosságot a következő definíciók között! 1.) GD ND 2.) GNDI NNDI 3.) vállalati szféra háztartási szféra 4.) árupiac pénzpiac 5.) jövedelem kibocsátás 20/ 101

21 2. FEJEZET: A MAKROGAZDASÁG ÁRUIACA I. Szöveges feladatok FELELETVÁLASZTÁS Válaszd ki és karikázd be a helyes válasz betűjelét! Mindenhol csak egy helyes válasz van. 1.) Az árupiac a) a fogyasztási javak piaca. b) a tőkejavak piaca. c) az előző kettő együtt. d) Egyik válasz sem helyes. 2.) Az árupiaci kereslet a) a javak azon mennyisége, amelyet a gazdasági szereplők adott árszínvonalon vásárolni szeretnének. b) nagysága egyenlő a fogyasztás és a beruházási kereslet összegével. c) mindig megegyezik az árupiacai kínálattal. d) Több helyes válasz is van. 3.) A lineáris fogyasztási függvény alakja: a) ĉ Y C 0 b) + ĉ Y S 0 c) + ĉ Y C 0 d) ĉ + C Y 0 4.) A fogyasztási függvény a) minden tervezett jövedelemszinthez a tervezett fogyasztást rendeli hozzá. b) megmutatja, hogy az adott jövedelmünk hány százalékát költjük fogyasztásra. c) függőleges tengelymetszete ĉ. d) megmutatja, hogy a jövedelem egységnyi növekedésének hányad részét fordítják a gazdaság szereplői fogyasztásra. 5.) A megtakarítási határhajlandóság a) és a fogyasztási határhajlandóság összege 0. b) megadja a fogyasztási függvény meredekségét. c) ugyanaz, mint a fogyasztási hányad. d) értéke mindig 0 és 1 között van. 21/ 101

22 6.) A nettó beruházás a) a tőkeállomány bővítését jelenti. b) az elhasznált eszközök pótlását jelenti. c) az előző kettőt együtt jelenti. d) Egyik válasz sem helyes. 7.) A beruházási keresletet nem befolyásolja a) a kamatláb. b) a jövedelem. c) a profitkilátások. d) Mindegyik befolyásolja. 8.) Melyik állítás igaz? a) A beruházás és a kamatláb egyenesen arányos. b) Ha a kamatláb magas, akkor drága a hitel, úgy alacsony lesz a beruházás iránti kereslet. c) Ha a kamatláb alacsony, akkor drága a hitel, úgy alacsony lesz a beruházás iránti kereslet. d) A beruházási függvény megmutatja, hogy különböző jövedelmek mellett mekkora beruházási kereslet várható. 9.) Ha romlanak a profitvárakozások a) a gazdasági szereplők óvatosabbak lesznek. b) a beruházási függvény balra tolódik. c) változatlan kamatláb mellett kisebb beruházási kereslet lesz. d) Több helyes válasz is van. 10.) Egyensúlyi jövedelem akkor alakul ki, ha a) a tervezett jövedelem megegyezik a tervezett fogyasztás és a szándékolt beruházás összegével. b) a tervezett jövedelem megegyezik a tervezett fogyasztással. c) a tervezett jövedelem megegyezik a szándékolt beruházással. d) a tervezett jövedelem megegyezik a várt jövedelemmel. 11.) Melyik állítás hamis? a) A kamatláb emelkedésével csökken az egyensúlyi jövedelem. b) Kétszereplős gazdaságban árupiaci egyenleg esetén a os egyenes és a C + I függvények metszik egymást. c) Ha romlanak a profitkilátások, a beruházási függvény balra tolódik. d) Ha csökken a kamatláb, a beruházási függvény balra tolódik. 22/ 101

23 12.) Kétszereplős gazdaságban, ha a fogyasztási határhajlandóság 0,75, az autonóm megtakarítás pedig -20, akkor a) a fogyasztási függvény 0,75Y - 20 alakú. b) a megtakarítási függvény 0,75Y - 20 alakú. c) a fogyasztási függvény 0,75Y + 20 alakú. d) a megtakarítási függvény 0,75Y + 20 alakú. IGAZ - HAMIS Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írj I vagy H betűt az állítások után! 1.) Mind a fogyasztás, mind a megtakarítás értéke mindig pozitív. 2.) A fogyasztási függvény megmutatja, hogy az adott jövedelmünk hány százalékát költjük fogyasztásra. 3.) A fogyasztási határhajlandóság és a megtakarítási határhajlandóság összege mindig 1. 4.) Nulla jövedelem esetén is van fogyasztás. 5.) A fogyasztási és a megtakarítási függvény párhuzamos egymással. 6.) A beruházási kereslet a tőke iránti keresletet jelenti. 7.) A beruházási keresletet befolyásoló tényezők: a jövedelem és a kamatláb. 8.) Ha a fogyasztási határhajlandóság csökken, akkor a minden egyéb változatlansága mellett a fogyasztás csökken. 9.) A beruházás kamatérzékenysége az a szám, amely megmutatja, hogyan változik a beruházás, ha a jövedelem egységnyivel módosul. 10.) A kamatláb csökkenésével csökken az egyensúlyi jövedelem. 11.) Ha a fogyasztási függvény ,9Y alakú, akkor a megtakarítási függvény ,1Y alakú. 12.) Ha 400-as jövedelem mellett 100-at költünk fogyasztásra, akkor a fogyasztási hányad 0,25. KIEGÉSZÍTÉS Egészítsd ki az alábbi mondatokat a csökken, nő, nem változik szavakkal úgy, hogy a mondat helyes legyen! 1.) Ha romlanak a profitvárakozások, akkor a beruházási szándék.. 2.) Ha a kamatláb.., akkor csökken az egyensúlyi jövedelem. 3.) Ha változatlan jövedelem mellett többet költünk fogyasztásra, akkor a fogyasztási hányad.. 4.) Ha a fogyasztási határhajlandóság nő, akkor a megtakarítási határhajlandóság.. 23/ 101

24 5.) Ha a jövedelem nő, a beruházás.. 6.) Ha csökken a kamatláb, akkor.. a beruházás iránti kereslet. 7.) Ha az autonóm megtakarítás nő, akkor az autonóm fogyasztás.. KÉLETKERESŐ Tegyél -t a második oszlopba, ha a képlet jó kétszereplős gazdaság esetén, tegyél -t, ha képletben hiba van! Képlet / ( Y) = C + ĉ Y C 0 ( Y) = S + ĉ Y S 0 ( Y) = S + ĉ Y C 0 C = C( Y) / Y ĉ = C / Y ( Y) = C + ( 1 ĉ) Y S 0 S 0 = C 0 ŝ = ĉ ŝ = 1 ĉ ĉ = C( Y) / Y FOGALOMÁROSÍTÁS A nagybetűkkel jelzett fogalmakat párosítsd össze a számokkal jelzett meghatározásokkal! Írd a megfelelő szám mellé a megfelelő nagybetűt! A) fogyasztási függvény B) fogyasztási határhajlandóság C) fogyasztási hányad D) autonóm fogyasztás E) fogyasztás 1.) jövedelemszinttől független fogyasztási kereslet 2.) megmutatja, hogy az adott jövedelmünk hány százalékát költjük fogyasztásra 3.) az árupiaci kereslet azon része, amely szükséglet kielégítésre irányul 24/ 101

25 4.) megmutatja, hogy a jövedelem egységnyi növekedésének hányad részét fordítják a gazdasági szereplők fogyasztásra 5.) minden tervezett jövedelemszinthez a tervezett fogyasztást rendeli hozzá 25/ 101

26 SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSAI Feleletválasztás 1.C 6.A 11.D 2.D 7.B 12.C 3.B 8.B 4.A 9.D 5.D 10.A Igaz hamis 1.H 6.I 11.I 2.H 7.H 12.I 3.I 8.I 4.I 9.H 5.H 10.H Kiegészítés 1. csökken 5. nem változik 2. nő 6. nő 3. nő 7. csökken 4. csökken Képlet / ( Y) C + ĉ Y C = 0 ( Y) S + ĉ Y S = 0 ( Y) S + ĉ Y C = 0 ( )/ Y C = C Y ĉ = C / Y ( Y) C + ( 1 ĉ) Y S = 0 S 0 = C 0 ŝ = ĉ ŝ = 1 ĉ ( )/ Y ĉ = C Y 26/ 101

27 Fogalompárosítás 1.D 2.C 3.E 4.B 5.A 27/ 101

28 II. Számítási és ábrázolási példák 1.) Egy makrogazdaságban a fogyasztási határhajlandóság 0.8, az autonóm fogyasztás 200 egység. Írd fel a fogyasztási és megtakarítási függvényt! 2.) Egy makrogazdaságban minden újabb egységnyi jövedelem 20%-át megtakarítják, az autonóm fogyasztás 100 egység. Írd fel a fogyasztási és megtakarítási függvényt! 3.) Egy makrogazdaságban a jövedelemszinttől független fogyasztási kereslet 800 egység, a fogyasztási függvény meredeksége 0.8. Írd fel a fogyasztási és megtakarítási függvényt! Számítsd ki, mekkora a fogyasztás illetve a megtakarítás 2000-es jövedelem esetén! Ábrázold a függvényeket! 4.) Az alábbi ábrán egy fogyasztási függvény látható. Ábrázold a megtakarítási függvényt az ábrán! C(Y) C(Y) 500 0,7 Y 5.) Az alábbi táblázatban egy makrogazdaság ismert adatait láthatjuk. Egészítsd ki a táblázatot! Y C(Y) S(Y) / 101

29 6.) Az alábbi táblázatban egy makrogazdaság ismert adatait láthatjuk. Továbbá tudjuk, hogy a fogyasztási függvény C(Y) = ,8Y alakú. Egészítsd ki a táblázatot! Y C(Y) S(Y) ) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy C(1000) = 1750 és C(1500) = Mekkora az autonóm fogyasztás és a fogyasztási határhajlandóság? Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Ábrázold a függvényeket! 8.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy C(800) = 5480 és C(600) = Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! 9.) Egy makrogazdaságban 500-as jövedelem mellett a fogyasztás 2325, 600-as jövedelem mellett Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Mekkora az a jövedelem, amely mellett a fogyasztás és a jövedelem egyenlősége fennáll? 10.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy az autonóm fogyasztás 200, és hogy minden újabb jövedelemegység ötödét félreteszik. Ábrázold a fogyasztási függvényt! Ábrázold a megtakarítási függvényt is! Ábrázold C (Y)-vel azt a függvényt, amikor az autonóm fogyasztás 100-al nő! Ábrázold C (Y)-vel azt a függvényt, amikor az eredeti állapothoz képest a fogyasztási határhajlandóság 0,9-re nő! 11.) Egy makrogazdaságban az autonóm fogyasztás 100 egység, a fogyasztási határhajlandóság 0,75. A beruházás 50 egység. Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Számítsd ki az egyensúlyi jövedelmet! Határozd meg a fogyasztás nagyságát egyensúlyi jövedelem estén! Mekkora a megtakarítás 300 egységnyi jövedelem esetén? Ábrázold a fogyasztási, a megtakarítási és az árupiaci összkeresleti függvényt! / 101

30 12.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy C(100) = 140 és C(200) = 210. Továbbá tudjuk, hogy I = 80. Mekkora az egyensúlyi jövedelem? Mennyivel változik az egyensúlyi jövedelem, ha a beruházások nagysága 30 egységgel nő? 13.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy C(Y) = ,8Y. A beruházás 120 egység. Mekkora az egyensúlyi jövedelem? Mekkora beruházás esetén lenne az egyensúlyi jövedelem 1500 egység? Mennyivel kellene megváltoztatni (az eredeti állapothoz képest) az autonóm fogyasztást, hogy az egyensúlyi jövedelem 1500 egység legyen? 14.) Egy makrogazdaságról az alábbiakat tudjuk: - autonóm megtakarítás -200 egység - beruházás 200 egység - egyensúlyi jövedelem 500 egység Mekkora a fogyasztási határhajlandóság? 15.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy az autonóm fogyasztás 600 egység, a fogyasztási határhajlandóság 0,7. Az egyensúlyi jövedelem 4600 egység. Mekkora az egyensúlyi kamatláb, ha a beruházási függvény I(i) = i alakú? 16.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy az autonóm megtakarítás egység, a fogyasztási határhajlandóság 0,7. A beruházási függvény: I(i) = i alakú. Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Mekkora az egyensúlyi jövedelem, ha a kamatláb 10%? Mekkora a fogyasztás egyensúlyi jövedelem esetén? Mekkora a megtakarítási hányad? 17.) Egy makrogazdaságról a következőket tudjuk: egységnyi jövedelem esetén a megtakarítás 160 egység egységnyi jövedelem esetén a megtakarítás 280 egység - a beruházási függvény i alakú - a kamatláb 8% Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Mekkora jövedelem esetén nincs megtakarítás? Mekkora a beruházás a gazdaságban? Mekkora az árupiaci egyensúlyt biztosító jövedelem? Mennyit fogyasztanak egyensúlyi jövedelem esetén? Mekkora a fogyasztási hányad? Ábrázold a fogyasztási, a megtakarítási és az árupiaci összkeresleti függvényt! 30/ 101

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan)

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) KÉPLETEK ÁBRÁK Mikroökonómia Makroökonómia BELSŐ HASZNÁLATRA! Összeállította: Sárközy Józsefné Tóth Ágnes Fodor Tiborné 1 Tartalomjegyzék Károlyi Mihály

Részletesebben

A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés

A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés ERDŐS TIBOR A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés 1. Bevezetés Az 1930-as évek éles választóvonalat alkotnak a közgazdasági gondolkodásban. Eddig, vagyis a közgazdaság-tudomány megszületésétől

Részletesebben

Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének?

Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének? Komáromi András: A monetáris bázis hatása a pénzmennyiségekre Van-e információtartalma a jegybankpénz mennyiségének? Az alapozó makroökonómia tankönyvek a transzmissziós mechanizmus bemutatásakor a pénz

Részletesebben

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER

GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 2002. SZEPTEMBER GÁSPÁR PÁL: NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY: A SZÜKSÉGES FORDULAT(OK) 22. SZEPTEMBER Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. A növekedési és egyensúlyi problémák: folyamatok és okok 4 I.1. Lassuló és változó szerkezetű

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben

Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben KOZÁK Tamás Budapesti Gazdasági Főiskola KVIK Kereskedelem és Marketing Intézet Kereskedelmi Intézeti Tanszék, Budapest kozak.tamas@kvifk.bgf.hu A multiplikátor-hatás

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István

Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István Az optimális valutaövezetek elmélete: Bevezetés Benczes István Általánosan elterjedt jelenség, hogy az egyes országok saját nemzeti fizetőeszközzel rendelkeznek. A saját valuta gyakorta mint a nemzeti

Részletesebben

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK...

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK... A munkaerőpiacot, a szociális ellátásokat és a nyugdíjrendszert érintő egyes kormányzati intézkedések és intézkedési elképzelések költségvetési hatásvizsgálata 2011. június 28. Jelen technikai kivetítés

Részletesebben

Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások

Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások HATÉKONYABB LAKÁSOK - MAKROGAZDASÁGI HATÁSOK A lakossági energiahatékonysági beruházások állami támogatásának makrogazdasági hatáselemzése ÁKM segítségével 2011. november Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

Hogy jutottunk ide: magyar költségvetés, 2000 2006

Hogy jutottunk ide: magyar költségvetés, 2000 2006 Ohnsorge-Szabó László Romhányi Balázs* Hogy jutottunk ide: magyar költségvetés, 2000 2006 Egy lépés a költségvetési összefüggések átfogó elemzése felé** A költségvetés bonyolult rendszer. Valószínûleg

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1

Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1 Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1 A monetáris politikai döntéshozatalkor a jegybank elsősorban az árstabilitás elérését tartja szem

Részletesebben

A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei

A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei Murai Bálint, a Központi Statisztikai Hivatal osztályvezetője E-mail: Balint.Murai@ksh.hu Ritzlné Kazimir Ildikó, a Központi Statisztikai Hivatal vezető

Részletesebben

A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában*

A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában* Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 1. szám, 215. március, 8 11. o. A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában* Kékesi Zsuzsa Kóczián Balázs Sisak Balázs A válságot követően 214 végéig

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

NEM KONVENCIONÁLIS JEGYBANKI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN NÉHÁNY TAPASZTALAT

NEM KONVENCIONÁLIS JEGYBANKI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN NÉHÁNY TAPASZTALAT BIHARI PÉTER NEM KONVENCIONÁLIS JEGYBANKI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN NÉHÁNY TAPASZTALAT A szerző a nem konvencionális jegybanki eszközök alkalmazásának gyakorlatát vizsgálja, valamint

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2008. március A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette A kutatásban

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben *

Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * Jean-Paul Fitoussi Éloi Laurent Makrogazdasági politika és szociálpolitika az EU 15-ben az elmúlt két évtizedben * A tanulmányban a makrogazdasági politika és a szociális modellek közötti kapcsolat elmúlt

Részletesebben