Makroökonómia feladatgyűjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makroökonómia feladatgyűjtemény"

Átírás

1 Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7 Fogalompárosítás... 8 Szöveges feladatok megoldásai... 9 II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Kifejtős kérdések Összehasonlítás FEJEZET: A MAKROGAZDASÁG ÁRUIACA I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Képletkereső Fogalompárosítás Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási példák Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések FEJEZET: A MAKROGAZDASÁG ÉNZIACA I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Fogalompárosítás Sorrendkeresés Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések / 101

3 4. FEJEZET: A MAKROGAZDASÁG EGYENSÚLYA ÉS A MUNKAIAC I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Eldöntendő állítások Fogalompárosítás Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási példák Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések FEJEZET: A MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS AZ INFLÁCIÓ I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Fogalompárosítás Eldöntendő állítások Kiegészítés Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések FEJEZET: GAZDASÁGOLITIKA I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Fogalompárosítás Eldöntendő állítások Szöveges feladatok megoldása II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések / 101

4 7. FEJEZET: NYITOTT MAKROGAZDASÁG ÉS A NEMZETKÖZI FIZETÉSI MÉRLEG I. Szöveges feladatok Feleletválasztás Igaz - hamis Kiegészítés Fogalompárosítás Képletkereső Szöveges feladatok megoldásai II. Számítási és ábrázolási feladatok Számítási és ábrázolási feladatok megoldásai III. Ellenőrző kérdések Definíciók Összehasonlítás Kifejtős kérdések / 101

5 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI I. Szöveges feladatok FELELETVÁLASZTÁS Válaszd ki és karikázd be a helyes válasz betűjelét! Mindenhol csak egy helyes válasz van. 1.) A makroökonómia kettős aggregátumokban dolgozik, hiszen a) minden folyamat két szereplő között zajlik. b) együttesen vizsgálja mind a szereplőket, mind pedig a termékeket. c) mindig két szereplővel modellezi a gazdaság egészét. d) Mindegyik válasz helyes. 2.) A makroökonómiai magánszféra a) a háztartások összességét jelenti. b) a háztartások és a vállalatok összességét jelenti. c) az összes makroszereplőből áll. d) az összes makroszereplőből áll, kivéve a külföldi szférát. 3.) Az árszínvonal a) megmutatja, mennyibe kerül a kibocsátás. b) szinonim fogalom az inflációval. c) a pénz vásárlóereje. d) Egyik válasz sem helyes. 4.) A nettó és a bruttó beruházás különbsége a) az árszínvonal. b) a fogyasztás. c) az amortizáció. d) a megtakarítás. 5.) A hazai össztermék számla bal oldala: a) Y b) Y + IM c) C + G + I + X d) C + G + I + X IM 6.) A tőkeszámla háromszereplős gazdasági modellben: a) I = Y C G X + IM b) I = SV + SH + SÁ + SK c) I = C + Y + G d) I = SV + SH + SÁ 5/ 101

6 7.) A folyótétel-számlák a) két oldalának mindig meg kell egyeznie egymással. b) lehetnek szufficitesek és deficitesek is. c) egyik oldalukon a növekedéseket, másik oldalukon a csökkenéseket tartalmazzák. d) Több helyes válasz is van. 8.) A makrogazdaság négyszereplős modelljében a külföld hozzájárulása a jövedelemhez 9.) A GNDI a) az export. b) az import. c) az export és az import különbsége. d) az import és az export különbsége. a) kiszámítása: GNI + külföldre utalt transzfer külföldről kapott transzfer. b) a rendelkezésre álló nettó nemzeti jövedelmet mutatja meg. c) nem tartalmazza a külföldi gazdasági szereplők tőke- illetve munkajövedelmét. d) kiszámítása: NNDI + amortizáció. 10.) A folyó termelő felhasználás 11.) A GNI a) GO + GD. b) a hazai tényezőtulajdonosok külföldön megtermelt jövedelme. c) a nominál és a reál GD közti eltérést mutatja. d) Egyik válasz sem helyes. a) hazai jellegű jövedelem. b) az MS alapmutatója. c) nemzeti jellegű jövedelem. d) Több helyes válasz is van. IGAZ - HAMIS Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írj I vagy H betűt az állítások után! 1.) A tőkepiac és a pénzpiac szinonim fogalom. 2.) A reálfolyamatoknak és a pénzfolyamatoknak térben és időben mindig egybe kell esniük. 3.) A termékek és a jövedelmek áramlását a folyótétel-számlákon és a társadalmi elszámolási mátrixban is nyomon követhetjük. 4.) Az árszínvonal reciproka a pénz vásárlóereje. 5.) A munkabérek a vállalat folyótétel-számlájának tartozik oldalán található, mivel a munkabérek a vállalatnak kiáramló jövedelmet jelentenek. 6.) Az ND az SNA rendszer nettó jellegű termelési mutatója. 6/ 101

7 7.) Ha egy magyar magánszemély Angliában fekteti be pénzét, akkor az onnan származó bevétele része a magyarországi GD-nek. 8.) A GNDI csak az amortizációban tér el az ND-től. 9.) Előfordulhat olyan makrogazdaság, ahol w = Y. 10.) SÁ pozitív, ha költségvetés szufficites. 11.) A társadalmi elszámolási mátrix azt mutatja, hogy honnan (táblázat oszlopai) hova (táblázat sorai) áramlik a jövedelem. 12.) Háromszereplős gazdaságban Y = C + I + G + X IM. KIEGÉSZÍTÉS Egészítsd ki az alábbi mondatokat a csökken, nő, nem változik feltétlenül szavakkal úgy, hogy a mondat helyes legyen! 1.) A tőkeszámla jobb oldalán történő növekedés a beruházás értékét. 2.) Ha az export nagyobb mértékben nő, mint az import, akkor a kibocsátás. 3.) Változatlan munkabér és jövedelem esetén, ha az állam növeli a vállalatok által fizetendő adók nagyságát, a vállalati megtakarítás. fog. 4.) Ha a háztartások kevesebb munkabért kapnak, fogyasztásuk általában. Egészítsd ki az alábbi mondatokat a kisebb, nagyobb, ugyanakkora szavakkal úgy, hogy a mondat helyes legyen! 1.) Ha a külföldre kiáramló munka és tőkejövedelmek meghaladják a beáramló munka és tőkejövedelmeket, akkor a GNI., mint GD. 2.) A GD és az amortizáció különbsége., mint az ND. 3.) A külföldre utalt transzferek csökkenésének hatására az NNDI. lesz. 4.) Ha az előző értékhez képest az amortizáció megnő, minden egyéb változatlansága mellett, akkor az ND. lesz. 7/ 101

8 FOGALOMÁROSÍTÁS A nagybetűkkel jelzett fogalmakat párosítsd össze a számokkal jelzett meghatározásokkal! Írd a megfelelő szám mellé a megfelelő nagybetűt! A) kibocsátás B) jövedelem C) fogyasztás D) megtakarítás E) árszínvonal 1.) a jövedelmeknek a szükségleteket kielégítő árukra és szolgáltatásokra költött része 2.) megmutatja, mennyibe kerül a kibocsátás 3.) a makrogazdaságban egy év alatt létrehozott árak és szolgáltatások összessége 4.) a realizált kibocsátás. 5.) a jövedelmek fogyasztásra el nem költött része A nagybetűkkel jelzett mutatókat párosítsd össze a számokkal jelzett definíciókkal! Írd a megfelelő szám mellé a megfelelő nagybetűt! A) ND B) GNI C) GNDI D) NNDI 1.) Megmutatja, hogy egy makrogazdasághoz tartozó gazdasági szereplők mennyi jövedelemhez jutottak az elődleges elosztás során egy év alatt. 2.) Megmutatja, hogy egy makrogazdaságban az újraelosztás után mennyi jövedelem áll a gazdasági szereplők rendelkezésére egy év alatt. 3.) Megmutatja, hogy egy nemzetgazdaságban egy év alatt mekkora nettó jövedelmet termeltek. 4.) Megmutatja, hogy egy makrogazdaságban az újraelosztás után mekkora nettó jövedelem áll a gazdasági szereplők rendelkezésére egy év alatt. 8/ 101

9 SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSAI Feleletválasztás 1.B 6.D 11.C 2.B 7.D 3.A 8.C 4.C 9.D 5.B 10.D Igaz hamis 1.H 6.I 11.I 2.H 7.H 12.H 3.H 8.H 4.I 9.I 5.I 10.I Kiegészítés 1. növeli 1. nagyobb 2. nő 2. ugyanakkora 3. csökkenti 3. nagyobb 4. nem változik (feltétlenül) 4. kisebb Fogalompárosítás 1. C 1. B 2. E 2. C 3. A 3. A 4. B 4. D 5. D 9/ 101

10 II. Számítási és ábrázolási feladatok 1.) Egy háromszereplős gazdaság következő adatai ismertek: fogyasztás 2000 egység, a háztartás és a vállalat együttes megtakarítása 250 egység, a költségvetési deficit 50 egység. Mekkora a beruházás a gazdaságban? 2.) Egy háromszereplős gazdaság következő adatai ismertek: fogyasztás 2000 egység, a költségvetési deficit 50 egység, az adó 500 egység, a transzfer 200 egység, a magánszektor megtakarítása 300 egység. Mekkora a kormányzati vásárlások értéke? 3.) Egy háromszereplős gazdaság következő adatai ismertek: fogyasztás 2000 egység, kormányzati vásárlás 300 egység, beruházás 500 egység, külkereskedelmi mérleg egyenlege szufficites, mértéke 20 egység, a vállalatok által befizetett adó 100 egység, a vállalatok megtakarításai 200 egység. Mekkora munkabért fizetnek a vállalatok a háztartási szférának? 4.) Egy háromszereplős gazdaságban a jövedelem 2000 egység, a vállalat adója 400 egység, a háztartás adója 200 egység, a háztartás megtakarítása 300 egység, a háztartásnak juttatott állami transzfer 200 egység, a vállalat megtakarítása 50 egység, a kormányzati vásárlás 100 egység. Számítsd ki a fogyasztás, a munkabér, a beruházás és az állami megtakarítás nagyságát! 5.) Egy kétszereplős gazdasági folyótétel számláról az alábbiakat ismerjük: Háztartás Vállalat Hazai össztermék Tőkeszámla Egészítsd ki a folyótétel számlákat! C=800 SH=150 SV=250 6.) Egy háromszereplős gazdaságban az összjövedelem 4940 egység, a fogyasztás 3200 egység, a kifizetett munkabér 3600 egység, a beruházás 740 egység, a vállalat megtakarítása 220 egység, az állam megtakarítása 160 egység, a vállalat adója 1120 egység, a háztartás adója 560 egység. Írd fel a makrogazdasági körfogást forgótétel számlák segítségével, és számítsd ki a hiányzó adatokat! 10/ 101

11 7.) Egy négyszereplős gazdasági folyótétel-számláiról az alábbiakat ismerjük: Hazai össztermék Háztartás Vállalat G=70 C=800 w=900 Y=1200 TH=70 Állam Külföld Tőkeszámla TV=200 X=200 SH=150 SK=100 A folyótétel-számlák segítségével állapítsd meg a hiányzó adatokat! 8.) Egy négyszereplős makrogazdaságról a következő adatokat ismerjük: - munkabér: 600 egység - vállalat adófizetése: 180 egység - lakosság adófizetése: 60 egység - állami vásárlás: 240 egység - állam támogatása a háztartások felé: 20 egység - háztartás fogyasztása: 1000 egység - import: 100 egység - export: 80 egység - makrojövedelem: 1520 egység A folyótétel-számlák segítségével állapítsd meg a hiányzó adatokat! Határozd meg a költségvetés egyenlegét és a külkereskedelmi mérleg egyenlegét! Ábrázold az adatokat a társadalmi elszámolási mátrixban is! 9.) Egy makrogazdaság 2010-es adatairól az alábbiakat tudjuk: - bruttó kibocsátás: 2000 milliárd EUR - folyó termelő felhasználás: 1300 milliárd EUR - amortizáció: 200 milliárd EUR - belföldiek külföldről kapott munka- és tőkejövedelme: 100 milliárd EUR - külföldiek belföldön szerzett munka- és tőkejövedelme: 80 milliárd EUR - országba beáramló transzfer: 30 milliárd EUR - országból kiáramló transzfer: 10 milliárd EUR Számítsd ki az SNA mutatókat! 10.) Egy országban a GD 2000 egység. A külföldről származó bevételek: - külkereskedelemből 200 egység - munkajövedelemből 140 egység - kamatjövedelemből 80 egység Az országban működő külföldi vállalatok jövedelme 300 egység, amortizáció 150 egység. Mennyi a GNI, az NNI és az ND értéke? 11/ 101

12 11.) Számítsd ki a táblázat hiányzó adatait! GD ND amortizáció 1125 millió USD 75 millió USD GO folyó termelő felhasználás 190 millió USD 12.) Egy makrogazdaságról egy adott évben a következő adatokat ismerjük: külkereskedelem egyenlege kamatok egyenlege hitel egyenlege munkajövedelem egyenlege vállalkozói jövedelem egyenlege segélyek egyenlege GD amortizáció 10 ezer EUR -2 ezer EUR 9 ezer EUR 18 ezer EUR -4 ezer EUR 3 ezer EUR 800 ezer EUR 30 ezer EUR Mekkora az ND, a GNI, a GNDI és az NNDI? 13.) Egy makrogazdaságról egy adott évben a következő adatok ismertek: belföldiek otthon realizált elsődleges jövedelme 8460 egység, belföldiek külföldön realizált elsődleges jövedelme 1420 egység, külföldiek belföldön realizált elsődleges jövedelme 1560 egység, külföldről kapott transzfer 280 egység, külföldre utalt transzferek 220 egység, amortizáció 1600 egység. Számítsd ki az SNA mutatókat! 12/ 101

13 14.) Töltsd ki az alábbi táblázat üres rovatait! Megnevezés es a 2009-es %-ában GO folyó ráfordítás 108 amortizáció 2628 GD GNI ND 113 NNI GNDI NNDI 8850 külföldiek belföldi elsődleges jövedelme belföldiek külföldi elsődleges jövedelme 450 külföldre utalt transzfer 80 külföldről kapott transzfer ) Egy makrogazdaságban a nominális GD 2008-ban 100 millió EUR volt, 2009-ben 115 millió EUR volt, 2010-ben 132 millió EUR volt. A GD árindex növekedése 2009-ben 10%, 2010-ben 6%-os volt. Mekkora volt a reál GD nagysága és növekedése 2009-ben és ben? 13/ 101

14 SZÁMÍTÁSI ÉS ÁBRÁZOLÁSI FELADATOK MEGOLDÁSAI 1.) C = 2000 SH + SV = 250 Háromszereplős gazdaság tőkeszámlája: I = SV + SÁ + SH SÁ = -50 I = I =? I = ) A beruházás értéke 200 egység. C = 2000 SÁ = -50 Állam folyótétel-számlája: Tr + G + SÁ = T T = G 50 = 500 Tr = 200 G = 350 SH = 300 G =? 3.) A kormányzati vásárlások értéke 350 egység. C = 2000 G = 300 Hazai össztermék számla: Y = C + I + G + X IM I = 500 Y = X IM = 20 Y = 2820 TV = 100 SV = 200 Vállalat folyótétel számlája: w + TV + SV = Y w =? w = 2820 A munkabér értéke 2520 egység. w = / 101

15 4.) Y = 2000 TV = 400 Vállalat folyótétel-számlája: w + TV + SV = Y TH = 200 w = 2000 SH = 300 w = 1550 TrH = 200 SV = 50 Állam folyótétel-számlája: TrH + G + SÁ = TV + TH G = SÁ = w =? SÁ = 300 SÁ =? I =? Tőkeszámla: I = SV + SH + SÁ C =? I = I = 650 Hazai össztermék-számla: Y = C + I + G 2000 = C C = ) A fogyasztás nagysága 1250 egység, a munkabér nagysága 1550 egység, a beruházás nagysága 650 egység, az állami megtakarítás nagysága pedig 300 egység. Háztartás Vállalat Hazai össztermék Tőkeszámla C=800 w=950 w=950 Y=1200 Y=1200 C=800 I=400 SH=150 SH=150 SV=250 I=400 SV=250 15/ 101

16 6.) Hazai össztermék Vállalat Háztartás Y = 4940 C = 3200 w = 3600 Y = 4940 TH = 560 w = 3600 G = 1000 TV = 1120 C = 3200 Tr = 520 I = 740 SV = 220 SH = 360 Állam Tőkeszámla Tr = 520 TV = 1120 I = 740 SV = 220 G = 1000 TH = 560 SÁ = 160 SÁ = 160 SH = ) Hazai össztermék Háztartás Vállalat Y = 1200 C = 800 C = 800 w = 900 w = 900 Y = 1200 IM = 300 G = 70 TH = 70 Tr = 120 TV = 200 I = 430 SH = 150 SV = 100 X = 200 Állam Külföld Tőkeszámla Tr = 120 TV = 200 X = 200 IM = 300 I = 430 SH = 150 G = 70 TH = 70 SK = 100 SV = 100 SÁ = 80 SÁ = 80 SK = / 101

17 8.) Hazai össztermék Háztartás Vállalat Y = 1520 C = 1000 C = 1000 w = 600 w = 600 Y = 1520 IM = 100 G = 240 TH = 60 Tr = 20 TV = 180 I = 300 SH = -440 SV = 740 X = 80 Állam Külföld Tőkeszámla Tr = 20 TV = 180 X = 80 IM = 100 I = 300 SH = -440 G = 240 TH = 60 SK = 20 SV = 740 SÁ = -20 SÁ = -20 SK = 20 Költségvetés egyenlege: SÁ = -20 deficites. Külkereskedelmi mérleg egyenlege: X IM = = -20 deficites. Hazai össztermék Tőke számla Vállalat Háztartás Állam Külföld Hazai össztermék Tőke számla - I = C = 1000 G = 240 X = SV = 740 SH = -440 SÁ = -20 SK = 20 Vállalat Y = Háztartás - - W = TR = 20 - Állam - - TV = 180 TH = Külföld IM = / 101

18 9.) GO Cf = GD 2000 milliárd EUR 1300 milliárd EUR = 700 milliárd EUR = GD GD Ca = ND 700 milliárd EUR 200 milliárd EUR = 500 milliárd EUR = ND GD + belföldiek külföldről kapott munka- és tőkejövedelme külföldiek belföldön szerzett munka- és tőkejövedelme = GNI 700 milliárd EUR milliárd EUR 80 milliárd EUR = 720 milliárd EUR = GNI GNI Ca = NNI 720 milliárd EUR 200 milliárd EUR = 520 milliárd EUR = NNI GNI + országba beáramló transzfer országból kiáramló transzfer = GNDI 720 milliárd EUR + 30 milliárd EUR 10 milliárd EUR = 740 milliárd EUR = GNDI GNDI Ca = NNDI 740 milliárd EUR 200 milliárd EUR = 540 milliárd EUR = NNDI 10.) GNI = GD + belföldiek külföldről kapott munka- és tőkejövedelme külföldiek belföldön szerzett munka- és tőkejövedelme 11.) GNI = = 1920 egység NNI = GNI Ca = = 1770 egység ND = GD Ca = = 1850 egység GD ND amortizáció GO folyó termelő felhasználás 1200 milliárd USD 1125 milliárd USD 75 milliárd USD 1390 milliárd USD 190 milliárd USD 12.) ND = GD Ca = = 770 ezer EUR GNI = GD + belföldiek külföldről kapott munka- és tőkejövedelme külföldiek belföldön szerzett munka- és tőkejövedelme GNI = = 812 ezer EUR GNDI = GNI + országba beáramló transzfer országból kiáramló transzfer GNDI = = 815 ezer EUR NNDI = GNDI Ca = = 785 ezer EUR 18/ 101

19 13.) GD = 8460 egység egység = egység ND = egység 1600 egység = 8420 egység GNI = 8460 egység egység = 9880 egység NNI = 9880 egység egység = 8280 egység GNDI = 9880 egység egység 220 egység = 9940 egység NNDI = 9940 egység 1600 egység = 8340 egység 14.) Megnevezés es a 2009-es %-ában GO folyó ráfordítás amortizáció ,5 GD ,3 GNI ND NNI ,3 GNDI NNDI ,8 külföldiek belföldi elsődleges jövedelme belföldiek külföldi elsődleges jövedelme ,7 külföldre utalt transzfer külföldről kapott transzfer ) Reál GD 2009-ben: 115 millió EUR / 1,1 = 104,5 millió EUR Reál GD 2010-ben: 132 millió EUR /(1,1 1,06) = 113,2 millió EUR Növekedési üteme 2009-ben: 104,5 / 100 = 1,045 azaz 4,5% Növekedési üteme 2010-ben: 113,2 / 104,5 = 1,083 azaz 8,3% 19/ 101

20 III. Ellenőrző kérdések DEFINÍCIÓK 1. makroökonómia 2. kettős aggregálás 3. gazdasági folyamatok 4. reálfolyamatok 5. jövedelemfolyamatok 6. kibocsátás 7. jövedelem 8. fogyasztás 9. megtakarítás 10. beruházás 11. árszínvonal 12. vállalati szféra 13. háztartási szféra 14. állami szféra 15. külföldi szféra 16. összes kibocsátás 17. folyó tételek számlája 18. társadalmi elszámolási mátrix 19. hazai össztermék számla 20. tőke számla 21. folyó termelő felhasználás 22. bruttó hazai termelés 23. nettó hazai termelés 24. bruttó nemzeti jövedelem 25. nettó nemzeti jövedelem 26. bruttó rendelkezésre álló jövedelem 27. nettó rendelkezésre álló jövedelem KIFEJTŐS KÉRDÉSEK 1.) Magyarázd meg a makroökonómia alapfogalmait! 2.) Sorold fel és jellemezd a makroökonómia szereplőit! 3.) Milyen jövedelem-elszámolási rendszereket ismerünk? 4.) Vezesd végig a makrogazdasági körforgást folyótétel-számlákon és a társadalmi elszámolási mátrixon is négyszereplős gazdaságon! 5.) Sorold fel a makroökonómia piacait! 6.) Mi a különbség a bruttó és a nettó SNA mutatók között? ÖSSZEHASONLÍTÁS Sorolj fel 2-2 különbséget illetve azonosságot a következő definíciók között! 1.) GD ND 2.) GNDI NNDI 3.) vállalati szféra háztartási szféra 4.) árupiac pénzpiac 5.) jövedelem kibocsátás 20/ 101

21 2. FEJEZET: A MAKROGAZDASÁG ÁRUIACA I. Szöveges feladatok FELELETVÁLASZTÁS Válaszd ki és karikázd be a helyes válasz betűjelét! Mindenhol csak egy helyes válasz van. 1.) Az árupiac a) a fogyasztási javak piaca. b) a tőkejavak piaca. c) az előző kettő együtt. d) Egyik válasz sem helyes. 2.) Az árupiaci kereslet a) a javak azon mennyisége, amelyet a gazdasági szereplők adott árszínvonalon vásárolni szeretnének. b) nagysága egyenlő a fogyasztás és a beruházási kereslet összegével. c) mindig megegyezik az árupiacai kínálattal. d) Több helyes válasz is van. 3.) A lineáris fogyasztási függvény alakja: a) ĉ Y C 0 b) + ĉ Y S 0 c) + ĉ Y C 0 d) ĉ + C Y 0 4.) A fogyasztási függvény a) minden tervezett jövedelemszinthez a tervezett fogyasztást rendeli hozzá. b) megmutatja, hogy az adott jövedelmünk hány százalékát költjük fogyasztásra. c) függőleges tengelymetszete ĉ. d) megmutatja, hogy a jövedelem egységnyi növekedésének hányad részét fordítják a gazdaság szereplői fogyasztásra. 5.) A megtakarítási határhajlandóság a) és a fogyasztási határhajlandóság összege 0. b) megadja a fogyasztási függvény meredekségét. c) ugyanaz, mint a fogyasztási hányad. d) értéke mindig 0 és 1 között van. 21/ 101

22 6.) A nettó beruházás a) a tőkeállomány bővítését jelenti. b) az elhasznált eszközök pótlását jelenti. c) az előző kettőt együtt jelenti. d) Egyik válasz sem helyes. 7.) A beruházási keresletet nem befolyásolja a) a kamatláb. b) a jövedelem. c) a profitkilátások. d) Mindegyik befolyásolja. 8.) Melyik állítás igaz? a) A beruházás és a kamatláb egyenesen arányos. b) Ha a kamatláb magas, akkor drága a hitel, úgy alacsony lesz a beruházás iránti kereslet. c) Ha a kamatláb alacsony, akkor drága a hitel, úgy alacsony lesz a beruházás iránti kereslet. d) A beruházási függvény megmutatja, hogy különböző jövedelmek mellett mekkora beruházási kereslet várható. 9.) Ha romlanak a profitvárakozások a) a gazdasági szereplők óvatosabbak lesznek. b) a beruházási függvény balra tolódik. c) változatlan kamatláb mellett kisebb beruházási kereslet lesz. d) Több helyes válasz is van. 10.) Egyensúlyi jövedelem akkor alakul ki, ha a) a tervezett jövedelem megegyezik a tervezett fogyasztás és a szándékolt beruházás összegével. b) a tervezett jövedelem megegyezik a tervezett fogyasztással. c) a tervezett jövedelem megegyezik a szándékolt beruházással. d) a tervezett jövedelem megegyezik a várt jövedelemmel. 11.) Melyik állítás hamis? a) A kamatláb emelkedésével csökken az egyensúlyi jövedelem. b) Kétszereplős gazdaságban árupiaci egyenleg esetén a os egyenes és a C + I függvények metszik egymást. c) Ha romlanak a profitkilátások, a beruházási függvény balra tolódik. d) Ha csökken a kamatláb, a beruházási függvény balra tolódik. 22/ 101

23 12.) Kétszereplős gazdaságban, ha a fogyasztási határhajlandóság 0,75, az autonóm megtakarítás pedig -20, akkor a) a fogyasztási függvény 0,75Y - 20 alakú. b) a megtakarítási függvény 0,75Y - 20 alakú. c) a fogyasztási függvény 0,75Y + 20 alakú. d) a megtakarítási függvény 0,75Y + 20 alakú. IGAZ - HAMIS Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írj I vagy H betűt az állítások után! 1.) Mind a fogyasztás, mind a megtakarítás értéke mindig pozitív. 2.) A fogyasztási függvény megmutatja, hogy az adott jövedelmünk hány százalékát költjük fogyasztásra. 3.) A fogyasztási határhajlandóság és a megtakarítási határhajlandóság összege mindig 1. 4.) Nulla jövedelem esetén is van fogyasztás. 5.) A fogyasztási és a megtakarítási függvény párhuzamos egymással. 6.) A beruházási kereslet a tőke iránti keresletet jelenti. 7.) A beruházási keresletet befolyásoló tényezők: a jövedelem és a kamatláb. 8.) Ha a fogyasztási határhajlandóság csökken, akkor a minden egyéb változatlansága mellett a fogyasztás csökken. 9.) A beruházás kamatérzékenysége az a szám, amely megmutatja, hogyan változik a beruházás, ha a jövedelem egységnyivel módosul. 10.) A kamatláb csökkenésével csökken az egyensúlyi jövedelem. 11.) Ha a fogyasztási függvény ,9Y alakú, akkor a megtakarítási függvény ,1Y alakú. 12.) Ha 400-as jövedelem mellett 100-at költünk fogyasztásra, akkor a fogyasztási hányad 0,25. KIEGÉSZÍTÉS Egészítsd ki az alábbi mondatokat a csökken, nő, nem változik szavakkal úgy, hogy a mondat helyes legyen! 1.) Ha romlanak a profitvárakozások, akkor a beruházási szándék.. 2.) Ha a kamatláb.., akkor csökken az egyensúlyi jövedelem. 3.) Ha változatlan jövedelem mellett többet költünk fogyasztásra, akkor a fogyasztási hányad.. 4.) Ha a fogyasztási határhajlandóság nő, akkor a megtakarítási határhajlandóság.. 23/ 101

24 5.) Ha a jövedelem nő, a beruházás.. 6.) Ha csökken a kamatláb, akkor.. a beruházás iránti kereslet. 7.) Ha az autonóm megtakarítás nő, akkor az autonóm fogyasztás.. KÉLETKERESŐ Tegyél -t a második oszlopba, ha a képlet jó kétszereplős gazdaság esetén, tegyél -t, ha képletben hiba van! Képlet / ( Y) = C + ĉ Y C 0 ( Y) = S + ĉ Y S 0 ( Y) = S + ĉ Y C 0 C = C( Y) / Y ĉ = C / Y ( Y) = C + ( 1 ĉ) Y S 0 S 0 = C 0 ŝ = ĉ ŝ = 1 ĉ ĉ = C( Y) / Y FOGALOMÁROSÍTÁS A nagybetűkkel jelzett fogalmakat párosítsd össze a számokkal jelzett meghatározásokkal! Írd a megfelelő szám mellé a megfelelő nagybetűt! A) fogyasztási függvény B) fogyasztási határhajlandóság C) fogyasztási hányad D) autonóm fogyasztás E) fogyasztás 1.) jövedelemszinttől független fogyasztási kereslet 2.) megmutatja, hogy az adott jövedelmünk hány százalékát költjük fogyasztásra 3.) az árupiaci kereslet azon része, amely szükséglet kielégítésre irányul 24/ 101

25 4.) megmutatja, hogy a jövedelem egységnyi növekedésének hányad részét fordítják a gazdasági szereplők fogyasztásra 5.) minden tervezett jövedelemszinthez a tervezett fogyasztást rendeli hozzá 25/ 101

26 SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSAI Feleletválasztás 1.C 6.A 11.D 2.D 7.B 12.C 3.B 8.B 4.A 9.D 5.D 10.A Igaz hamis 1.H 6.I 11.I 2.H 7.H 12.I 3.I 8.I 4.I 9.H 5.H 10.H Kiegészítés 1. csökken 5. nem változik 2. nő 6. nő 3. nő 7. csökken 4. csökken Képlet / ( Y) C + ĉ Y C = 0 ( Y) S + ĉ Y S = 0 ( Y) S + ĉ Y C = 0 ( )/ Y C = C Y ĉ = C / Y ( Y) C + ( 1 ĉ) Y S = 0 S 0 = C 0 ŝ = ĉ ŝ = 1 ĉ ( )/ Y ĉ = C Y 26/ 101

27 Fogalompárosítás 1.D 2.C 3.E 4.B 5.A 27/ 101

28 II. Számítási és ábrázolási példák 1.) Egy makrogazdaságban a fogyasztási határhajlandóság 0.8, az autonóm fogyasztás 200 egység. Írd fel a fogyasztási és megtakarítási függvényt! 2.) Egy makrogazdaságban minden újabb egységnyi jövedelem 20%-át megtakarítják, az autonóm fogyasztás 100 egység. Írd fel a fogyasztási és megtakarítási függvényt! 3.) Egy makrogazdaságban a jövedelemszinttől független fogyasztási kereslet 800 egység, a fogyasztási függvény meredeksége 0.8. Írd fel a fogyasztási és megtakarítási függvényt! Számítsd ki, mekkora a fogyasztás illetve a megtakarítás 2000-es jövedelem esetén! Ábrázold a függvényeket! 4.) Az alábbi ábrán egy fogyasztási függvény látható. Ábrázold a megtakarítási függvényt az ábrán! C(Y) C(Y) 500 0,7 Y 5.) Az alábbi táblázatban egy makrogazdaság ismert adatait láthatjuk. Egészítsd ki a táblázatot! Y C(Y) S(Y) / 101

29 6.) Az alábbi táblázatban egy makrogazdaság ismert adatait láthatjuk. Továbbá tudjuk, hogy a fogyasztási függvény C(Y) = ,8Y alakú. Egészítsd ki a táblázatot! Y C(Y) S(Y) ) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy C(1000) = 1750 és C(1500) = Mekkora az autonóm fogyasztás és a fogyasztási határhajlandóság? Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Ábrázold a függvényeket! 8.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy C(800) = 5480 és C(600) = Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! 9.) Egy makrogazdaságban 500-as jövedelem mellett a fogyasztás 2325, 600-as jövedelem mellett Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Mekkora az a jövedelem, amely mellett a fogyasztás és a jövedelem egyenlősége fennáll? 10.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy az autonóm fogyasztás 200, és hogy minden újabb jövedelemegység ötödét félreteszik. Ábrázold a fogyasztási függvényt! Ábrázold a megtakarítási függvényt is! Ábrázold C (Y)-vel azt a függvényt, amikor az autonóm fogyasztás 100-al nő! Ábrázold C (Y)-vel azt a függvényt, amikor az eredeti állapothoz képest a fogyasztási határhajlandóság 0,9-re nő! 11.) Egy makrogazdaságban az autonóm fogyasztás 100 egység, a fogyasztási határhajlandóság 0,75. A beruházás 50 egység. Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Számítsd ki az egyensúlyi jövedelmet! Határozd meg a fogyasztás nagyságát egyensúlyi jövedelem estén! Mekkora a megtakarítás 300 egységnyi jövedelem esetén? Ábrázold a fogyasztási, a megtakarítási és az árupiaci összkeresleti függvényt! / 101

30 12.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy C(100) = 140 és C(200) = 210. Továbbá tudjuk, hogy I = 80. Mekkora az egyensúlyi jövedelem? Mennyivel változik az egyensúlyi jövedelem, ha a beruházások nagysága 30 egységgel nő? 13.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy C(Y) = ,8Y. A beruházás 120 egység. Mekkora az egyensúlyi jövedelem? Mekkora beruházás esetén lenne az egyensúlyi jövedelem 1500 egység? Mennyivel kellene megváltoztatni (az eredeti állapothoz képest) az autonóm fogyasztást, hogy az egyensúlyi jövedelem 1500 egység legyen? 14.) Egy makrogazdaságról az alábbiakat tudjuk: - autonóm megtakarítás -200 egység - beruházás 200 egység - egyensúlyi jövedelem 500 egység Mekkora a fogyasztási határhajlandóság? 15.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy az autonóm fogyasztás 600 egység, a fogyasztási határhajlandóság 0,7. Az egyensúlyi jövedelem 4600 egység. Mekkora az egyensúlyi kamatláb, ha a beruházási függvény I(i) = i alakú? 16.) Egy makrogazdaságról tudjuk, hogy az autonóm megtakarítás egység, a fogyasztási határhajlandóság 0,7. A beruházási függvény: I(i) = i alakú. Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Mekkora az egyensúlyi jövedelem, ha a kamatláb 10%? Mekkora a fogyasztás egyensúlyi jövedelem esetén? Mekkora a megtakarítási hányad? 17.) Egy makrogazdaságról a következőket tudjuk: egységnyi jövedelem esetén a megtakarítás 160 egység egységnyi jövedelem esetén a megtakarítás 280 egység - a beruházási függvény i alakú - a kamatláb 8% Írd fel a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Mekkora jövedelem esetén nincs megtakarítás? Mekkora a beruházás a gazdaságban? Mekkora az árupiaci egyensúlyt biztosító jövedelem? Mennyit fogyasztanak egyensúlyi jövedelem esetén? Mekkora a fogyasztási hányad? Ábrázold a fogyasztási, a megtakarítási és az árupiaci összkeresleti függvényt! 30/ 101

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Makroökonómia - 3. elıadás

Makroökonómia - 3. elıadás Makroökonómia - 3. elıadás A makrogazdaság árupiaci egyensúlya 1 IM Y A makrogazdaság összjövedelme TERMELÉS termékek, szolgáltatások Fogyasztási javak Termelési célú javak Jövıbeli termeléshez Jelen termelésben:

Részletesebben

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát NEMZETGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY STATISZTIKAI MUTATÓSZÁMAI 1. Egy hipotetikus gazdaság alábbi adatait ismerjük Milliárd USD Fogyasztás 1925 Nettó export 44 Kamat fizetések 81 Személyi adók 500 Értékcsökkenés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia

KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia Közgazdaságtan Tanszék NÉV: Neptun kód:. KÖZGAZDASÁGTAN II. Makroökonómia M I/1a Oldja meg a következő feladatokat és jelölje meg X-szel a helyes megoldást az alábbi táblázatban! Csak egyértelmű jelöléseket

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport)

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport) Tisztelt hallgatók! E-LEARNING KÉZÉS Az alábbiakban a Gazdálkodási szakos, e-learning rendszerben mûködõ képzés tananyagához készült hibalistát olvashatja. A visszajelzések és az anyag folyamatos gondozása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A pénzpiac, az IS-LM-görbék és az összkeresleti függvény 15. lecke A pénz

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. A makroökonómia alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Speigelné Szabó Margit A makroökonómia alapfogalmai A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 MAKROÖKOMÓMIA

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Közgazdaságtan 11. elıadás. A makrogazdaság egyensúlya

Közgazdaságtan 11. elıadás. A makrogazdaság egyensúlya Közgazdaságtan 11. elıadás A makrogazdaság egyensúlya Bacsi - Weisz, közgazd.11 1 PÉNZPIACI ALAPFOGALMAK Reálfolyamatok nominál, v. jövedelmi folyamatok egyidejő pénz- és árumozgás de: elválhat idıben:

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként:

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként: Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei Témák és ezek ismertetése szintenként: TÉMÁK A közgazdaságtan alapfogalmai, főbb kérdései, vizsgálódási módszerei A piaci mechanizmus alapvető elemei, működése,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell)

Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell) Makrogazdasági egyensúly, stabilizációs politika, infláció (4- szereplıs modell) Makroökonómia - 7. elıadás Bacsi Makro 7 1 Hosszútávú makroökonómiai egyensúly Hosszú távon a bérek képesek alkalmazkodni

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában 17. lecke Az állami beavatkozás

Részletesebben

Gazdasági és jogi ismeretek. 10. o

Gazdasági és jogi ismeretek. 10. o Gazdasági és jogi ismeretek 10. o A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai 22 óra A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok. A makrogazdaság szereplői,

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE 10. lecke Mi okozza a munkanélküliséget és az inflációt? munkanélküliség mérése. munkapiac modellje és a rövidebb oldal elve. munkanélküliség típusai. z infláció fogalma, mérése és mértéke. z infláció

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 3. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Makroökonómia. 10. hét

Makroökonómia. 10. hét Makroökonómia 10. hét Jövő héten ZH! Multiplikátor hatás Kiadási multiplikátor Adómultiplikátor IS-görbe Nem lesz benne pénzkínálat! Könyvet érdemes tanulmányozni, Igaz- Hamis, definíció előfordulhat Könnyű

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. feladat 65.) Keynesi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2011.10.12. A pénz fogalma. A pénzfejlıdés szakaszai. A PÉNZ ÉS A BANKRENDSZER. A pénzpiac, a pénzkínálat és az infláció. könnyen felismerhetı

2011.10.12. A pénz fogalma. A pénzfejlıdés szakaszai. A PÉNZ ÉS A BANKRENDSZER. A pénzpiac, a pénzkínálat és az infláció. könnyen felismerhetı A PÉNZ ÉS A BANKRENDSZER. A pénzpiac, a pénzkínálat és az infláció 3. témakör A pénz fogalma A pénzzel alapvetıen kétféle gazdasági folyamatban találkoznak: pénzzel bonyolítják le az áruk cseréjét, a tranzakciókat.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08.

Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08. Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08. Mi a pénz? A középosztály pénz olyan, mint a pornográfia, nehéz lenne pontosan definiálni, de aki látja, biztosan tudja, hogy ez az. Orbán

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan)

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) KÉPLETEK ÁBRÁK Mikroökonómia Makroökonómia BELSŐ HASZNÁLATRA! Összeállította: Sárközy Józsefné Tóth Ágnes Fodor Tiborné 1 Tartalomjegyzék Károlyi Mihály

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A termelési tényezők piaca 8. lecke A gazdasági szereplők piaci kapcsolatai

Részletesebben

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu. A monetáris rendszer

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu. A monetáris rendszer Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu A monetáris rendszer Monetáris rendszer fogalma, elemei, pénzteremtés mechanizmusa 1. A bankrendszer alapjai 2. A pénzteremtés folyamata 3. Endogén-egzogén pénzteremtés

Részletesebben

6. Pénz és Infláció. Infláció

6. Pénz és Infláció. Infláció 6. Pénz és Infláció Infláció Az árak összességének emelkedését inflációnak nevezzük. Az inflációs ráta az árszínvonal százalékos változása országonként eltérő, időbeli alakulása jelentős ingadozásokat

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Általános bevezető Fogalmak a mai alkalomra: - kereslet/keresleti függvény/keresleti görbe - kínálat/kínálati függvény/keresleti görbe

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 5 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzpiac 12. évfolyam Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzteremtés A pénzteremtés alapvető módja a hitelnyújtás. Ha egy vállalat a termelését bővíteni akarja, akkor hitelt vesz fel. A

Részletesebben

Tartalom. Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok. 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét

Tartalom. Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok. 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét 2010.09.14. 1 Tartalom 1. A pénz különböző formái (ismétlés) 2. Pénzteremtés folyamata 3. Pénzaggregátumok

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA tantárgyi kalauz

MAKROÖKONÓMIA tantárgyi kalauz Nagy Rózsa MAKROÖKONÓMIA tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. MAKROÖKONÓMIA tantárgyi kalauz Ez a kalauz egy tankönyvhöz és egy munkafüzethez készült: N. Gregory Mankiw: Makroökonómia, Osiris

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Monetáris Politika. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Monetáris Politika. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris Politika Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris politika vitele (árfolyampolitika, kamatpolitika, pénzmennyiség szabályozása, a monetáris rezsim kialakítása) Pénzügyi stabilitás biztosítása

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék.

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék. A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék A pénz Meghatározott értékkel bíró tárgy, amely a kereskedelmi

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

A pénz a makroökonómiában

A pénz a makroökonómiában A pénz a makroökonómiában Makroökonómia 4. elıadás 1 Reálfolyamatok nominál, v. jövedelmi folyamatok egyidejő pénz- és árumozgás de: elválhat idıben: pénzfolyamatok önállóan Pénz: általános egyenértékes,

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

Feladatgyőjtemény. Közbeszerzési referens képzés. Pénzügyi gazdasági moduljához. 2011. 1. Pénzügyi ismeretek

Feladatgyőjtemény. Közbeszerzési referens képzés. Pénzügyi gazdasági moduljához. 2011. 1. Pénzügyi ismeretek Feladatgyőjtemény Közbeszerzési referens képzés Pénzügyi gazdasági moduljához 2011. 1. Pénzügyi ismeretek 1. 1000 Ft-os betét értéke mennyi lesz 120 nap múlva, ha az esedékes éves kamatláb 15%? 2. 2500

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18.

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Növekedés válságban Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Válságok Gazdaságpolitika Növekedés 2 Válságok Adósság bank valuta

Részletesebben

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac Mikroökonómia szeminárium Bevezetés, a piac Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2011 szeptember 21. A témakör alapfogalmai Keresleti (kínálati) görbe - kereslet (kínálat) fogalma - kereslet

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Cenzori. Írásbeli vizsgatevékenység

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Cenzori. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04 / 155 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. május 15. 8.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A gazdasági események típusai 49. lecke Gazdasági esemény

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1222 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András Magyarország 2009-ben A 2009-es válság a hazai gazdaságot legyengült állapotban érte A 2000-es évek elejétől folyamatosan

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának ülése, 2015. április 2. Simon Béla MNB Statisztikai Igazgatóság,

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

Hibajegyzék. 36. oldal a3 sor: A munkanélküliségi ráta pedig a munkaerõállomány azon hányadát mutatja, amely nem dolgozik.

Hibajegyzék. 36. oldal a3 sor: A munkanélküliségi ráta pedig a munkaerõállomány azon hányadát mutatja, amely nem dolgozik. Hibajegyzék 23.oldal a2.sor: (és Alan Greenspan?) 36. oldal a3 sor: A munkanélküliségi ráta pedig a munkaerõállomány azon hányadát mutatja, amely nem dolgozik. 40. oldal 9. sor: Qs=S(Pp, Pc) 42. oldal

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

A MAKROGAZDASÁG PÉNZPIACA

A MAKROGAZDASÁG PÉNZPIACA A MAKROGAZDASÁG PÉNZPIACA Készítette: DR. VARGA ZOLTÁN (PhD) Utolsó frissítés: 2014. november Főbb fejezetek A pénz fogalma A pénz kialakulása A pénz funkciói A modern pénz teremtése A pénzkereslet és

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben mutatja be az adósságszolgálat 2012. évi folyó kiadásait

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Makroökonómiai eszközök a gazdaságpolitika alkalmazásában: Monetáris és fiskális politika

Makroökonómiai eszközök a gazdaságpolitika alkalmazásában: Monetáris és fiskális politika Makroökonóma eszközök a gazdaságpoltka alkalmazásában: Monetárs és fskáls poltka 2011.05.09. A kétszntű bankrendszer JB = jegybank Jegybankpénz kbocsátásának joga Bankok bankja Monetárs poltka Árfolyam

Részletesebben

Makroökonómia összefoglaló

Makroökonómia összefoglaló Makroökonómia összefoglaló 1 / 32. oldal 1. A makrogazdaság 1.1. Növekedés és fluktuáció A gazdaság a legtöbb évben növekszik. A potenciális GNP pályája a népesség növekedésétől, a tőkefelhalmozástól (capital

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány. A közgazdaságtan lényege:

MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány. A közgazdaságtan lényege: 1 MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány A közgazdaságtan lényege: Gazdálkodás - összehangolási folyamat A közgazdaságtan a termelési körfolyamattal foglalkozik: javak termelését, elosztását,cseréjét,és

Részletesebben