KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex"

Átírás

1 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex november kpmg.hu

2

3 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Túl a gödrön! KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 3 A KPMG hatodik alkalommal készítette el felmérését a vállalati hitelpiacról, ami a hazai kereskedelmi bankok hitelezési vezetőinek helyzetértékelése alapján mutatja be a hitelpiac jelenlegi állapotát és jövőbeli kilátásait. A megkérdezett bankok a finanszírozási hajlandóság és a hitelezési feltételrendszer mellett a hitelkeresleti oldalon történt változásokkal, makrogazdasági folyamatokkal, illetve az egyes iparágak és földrajzi régiók megítélésével kapcsolatban is kifejtették véleményüket az őszi adatgyűjtés során. A magyarországi makrogazdasági környezet változásai első tíz hónapjában alapvetően kedvezőek voltak a vállalati hitelezésre gyakorolt hatásuk szempontjából. A konjunkturális helyzet javulása, a monetáris enyhítés következtében csökkenő kamatpálya, illetve a beruházási aktivitás erősödése a vállalati hitelpiac dinamizálódása irányába mutatnak. A kis- és középvállalkozói szektor hitelkeresletére vonatkozóan további ösztönzést jelent a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramjának 2013 októberében indult második szakasza, melynek keretében 2014 októberéig mintegy 400 milliárd forint összegű hitelszerződést kötöttek a bankok a finanszírozásra jogosult vállalkozásokkal. A hitelezést elősegítő folyamatok mellett azonban a pénzügyi szektort sújtó terhek továbbra is fennmaradtak (a bankadó változatlan mértékű megtartásával), illetve várhatóan további jelentős veszteségeket is el kell könyvelniük a hitelintézeteknek a lakossági szegmenshez kapcsolódó egyoldalú szerződésmódosítások miatt. Felmérésünk eredményei alapján megállapítható, hogy a 2013-ban tapasztalható hitelpiaci enyhülés az idei évben is folytatódott: a vállalathitelezési hangulatindex értéke a tavaly márciusi +1,3-es érték után elérte a +2,5 pontot a -10-től +10-ig terjedő skálán. Hároméves adatgyűjtésünk alatt ez volt a legmagasabb érték, amelyet a hangulatindex elért, tehát így összességében elmondható, hogy a válaszadó bankok 2011 óta most ítélik a legkedvezőbbnek a vállalati hitelpiac helyzetét, illetve rövid távú kilátásait.

4 4 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex A felmérés további kiemelt megállapításai az alábbiakban foglalhatók össze: A bankok hitelezési hajlandósága tovább emelkedett tavalyi felmérésünk óta. A válaszadók mintegy háromnegyede teljes mértékben nyitott új hitelek kihelyezésére, amely a legmagasabb arányt jelenti 2011-es első adatgyűjtésünk óta. Az egyes hitelcélok közül a beruházási hitelek megítélése javult a leginkább az előző évhez képest: a bankok négyötöde teljesen nyitottnak vallotta magát beruházási hitelek kihelyezésére, így jelenleg már ez a hitelcél nevezhető a leginkább preferáltnak a banki vezetők körében. A működési hitelek kihelyezésére a korábbi évekhez hasonlóan szintén nyitott a bankok többsége. Az M&A-tranzakciókhoz kapcsolódó hitelek megítélése már ellentmondásosabb: a hitelezési vezetők véleménye itt mutatja a legnagyobb szórást a felsorolt hitelcélok közül. A projekt- és ingatlanfejlesztési hitelek vonzereje továbbra is a legalacsonyabbnak mondható, bár némileg javult az előző két évhez képest. A bankok hitelezési hajlandósága nem tér el számottevően a kkv- és a nagyvállalati ügyfelekre vonatkozóan, mindkét szegmens finanszírozására nyitottnak vallotta magát a válaszadók többsége. Az általános hitelezési feltételrendszer terén a bankok nem várnak jelentős változást, bár a válaszadók egyharmada a feltételek kismértékű enyhülését is elképzelhetőnek tartja a következő fél év során. Az egyes hitelezési feltételekre vonatkozóan is megállapítható, hogy a vezetők többsége szerint nem fog változtatni bankjuk a követelményeken. Mindazonáltal a válaszadók egynegyede a kamatfelárak enyhe csökkenését elképzelhetőnek tartja a következő fél évben, míg szigorúbb feltételekre leginkább a bankok monitoringtevékenysége kapcsán számítanak a vezetők. A vállalati hitelkérelmek és refinanszírozási igények elutasításának jellemző okaként a legtöbb megkérdezett vezető a saját erő hiányát vagy annak nem megfelelő összetételét jelölte meg, de megállapítható, hogy a vállalatok korábbi gazdasági teljesítménye, kedvezőtlen üzleti kilátásai, a tárgyi fedezetek hiánya, illetve az aktuális likviditási helyzet is gyakran vezet negatív hiteldöntéshez. A vállalati hitelkereslet fokozatos javulásának lehettünk szemtanúi az elmúlt két évben, és ez a pozitív tendencia tovább folytatódott: a válaszadók négyötöde szerint érzékelhető volt a keresleti oldal dinamizálódása. A vállalati hitelportfólió volumenével kapcsolatos várakozások terén egyértelmű fordulatról beszélhetünk: ezúttal már a teljes bankszektorra vonatkozóan is a portfólió mérsékelt növekedését várja a bankok nagy többsége, míg saját bankjuk tekintetében egy kivétellel egyöntetűen növekedésre számítanak a hitelezési vezetők. Mind az egyes bankok, mind a bankszektor hitelportfóliójára nézve idén a legkedvezőbbek a várakozások 2011 óta. A hitelezési terület munkavállalói létszámának alakulásával kapcsolatban továbbra is megoszlanak a bankok várakozásai, de többen számolnak létszámbővítéssel, mint leépítéssel, és jelentősebb létszámcsökkenésre egyetlen válaszadó sem számít az elkövetkező egy évben. A hitelállomány minőségére vonatkozóan is egyre optimistábbak a várakozások: míg 2013-ban még kisebbségben voltak a portfólió minőségének javulását prognosztizálók, jelenleg a bankok több mint fele szerint csökkenhet a minősített hitelek állománya az előttünk lévő hat hónapban. Az egyes iparágak közül jelentősen csökkent az építőipar elutasítottsága, amely korábban a lista végén szerepelt. A leginkább elutasított ingatlanszektor is javítani tudott kis mértékben, de az építőiparral együtt az átlagosnál még mindig kevésbé preferált iparágnak számít. A szórakoztatóipar és az energetikai szektor veszített attraktivitásából előző felmérésünk óta, utóbbi azonban még így is átlag felettinek mondható. A legvonzóbb iparágak továbbra is termelőipar és a mezőgazdaság, amelyeket a kereskedelem és a szállítmányozás követ a sorban. A hét magyarországi régió közül a megkérdezett bankok a nyugatdunántúli és a közép-magyarországi régiót preferálják a legjobban. A többi régió között jellemzően nem tesz nagy különbséget a bankok többsége, de a minősítések alapján a legkevésbé vonzó régiónak a Baranya, Somogy és Tolna megyéket magába foglaló dél-dunántúli régió bizonyult. A gazdasági konjunktúrával kapcsolatban a bankok a korábbiaknál optimistább várakozásoknak adtak hangot: a válaszadók egyhangúan 1 százaléknál erőteljesebb, de 3 százaléknál alacsonyabb GDPnövekedést várnak a évtől. Ez különösen jó jelnek tekinthető a vállalati hitelpiac jövőbeli kilátásait illetően, hiszen a hitelezés felfutásához éppen a konjunkturális helyzet javulását tartják a legfontosabbnak a megkérdezett bankok a felmérésben felsorolt makrogazdasági események és folyamatok közül. Emellett az MNB Növekedési Hitelprogramjának időközben bejelentett folytatását jelölték meg a legtöbben, mint aminek jelentősebb hatása lehet a hitelpiaci aktivitás erősödésére. A banki tőkekövetelmények csökkentése, valamint a további monetáris enyhítés az eurózónában pedig nem bírna nagy jelentőséggel a hitelezési vezetők szerint.

5 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 5 Háttér Finanszírozási hajlandóság A felmérésben részt vevő hitelezési vezetők véleménye szerint bankjuk finanszírozási hajlandósága érezhetően növekedett az előző évhez képest, amely a 2012 eleji mélypont óta tartó pozitív trend folytatódását jelenti. A hitelezési vezetők közel háromnegyede teljesen nyitott új vállalati hitelek kihelyezésére, amely 2011 óta nem tapasztalt mértékű nyitottságot jelent a bankok részéről. A megkérdezettek egynegyede kisebb megkötések mellett lenne hajlandó a hitelkihelyezésre, viszont jelentős korlátozásokhoz immár egyetlen válaszadó sem kötné a hitelnyújtást, amire nem láthattunk példát a felmérésünk elindítása óta. A bankok hajlandósága vállalati hitelek kihelyezésére összességében (a válaszadó bankok százalékában) Teljes mértékben nyitott / hajlandó Kisebb korlátozásokkal hajlandó Jelentős korlátozásokkal hajlandó Kivételes esetben hajlandó Egyáltalán nem hajlandó Az egyes hitelcélok szerint vizsgálva a hitelezési hajlandóságot szintén tapasztalható pozitív elmozdulás, jóllehet ez nem minden hitelcél esetében mondható el. A beruházási hitelek terén a finanszírozási hajlandóság látványos erősödésének lehettünk tanúi az elmúlt két évben. Bár a beruházások finanszírozása korábban sem tartozott a leginkább elutasított hitelcélok közé, de a működési hitelekhez képest eddig kevésbé preferálták a finanszírozók. A mostani felmérésnél a válaszadók 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy teljesen nyitott beruházási hitelek kihelyezésére ide nem értve az ingatlan- és projekthiteleket, míg jelentősebb korlátozáshoz egyik válaszadó sem kötné a beruházási célú hitelezést. Mindezek alapján először állapítható meg a felmérés elindítása óta, hogy a beruházási célú hitelezés a leginkább kedvelt hiteltípus a megkérdezett banki vezetők körében. A vállalatok működésének finanszírozására amint az a korábbi években is megfigyelhető volt alapvetően nyitottnak mutatkozik a bankok túlnyomó többsége: mintegy háromnegyedük teljes mértékben, 13 százalékuk kisebb megkötésekkel hajlandó működési célú hitelek kihelyezésére, míg egy válaszadó továbbra is jelentős korlátozásokhoz kötné azt. A vállalati felvásárlások és összeolvadások finanszírozására már sokkal kevésbé mutatnak hajlandóságot a bankok: egy banki vezető nyilatkozott úgy, hogy teljes mértékben nyitott M&A-tevékenység finanszírozására, négyen kisebb, öten jelentősebb korlátozásokhoz kötnék azt. A többi válaszadó csak kivételes esetben, illetve egyáltalán nem hajlandó M&Atranzakciókhoz kapcsolódó hitel kihelyezésre, így erre a hiteltípusra vonatkozólag a felmérésben szereplő hitelcélok közül egyedüliként kevésbé mutatkoznak nyitottnak a bankok jelenleg, mint 2013-ban. Az ingatlanfejlesztési- és projekthitelek kedveltsége továbbra is alacsonyabb a többi hiteltípushoz képest, jóllehet ezen a téren is érzékelhető kismértékű javulás tavaly óta, de különösen höz viszonyítva: két éve még a bankok fele a legrosszabb kategóriába sorolta ezt a hiteltípust, vagyis egyáltalán nem mutatott hajlandóságot új hitelek kihelyezésére, míg ez az arány ban 29 százalékra, 2014-ben 13 százalékra csökkent. Két bank teljesen nyitott az ingatlanfejlesztési- és projekthitelezésre, míg a többi bank kisebb-nagyobb megkötések mellett nyújt hitelt ilyen célra.

6 6 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Felmérésünk során megkérdeztük a hitelezési vezetőket a nagyvállalati, illetve a kkv-szegmens finanszírozásával kapcsolatos preferenciáikról is. Az eredmények alapján elmondható, hogy összességében nincs jelentős különbség a kkv-k és a nagyvállalatok megítélése között. A válaszadók mintegy felét nem befolyásolja érdemben egy új hitel kihelyezésénél, hogy kkv- vagy nagyvállalati szegmenshez tartozik-e az adós, míg a többi hitelezési vezető esetén vegyes a kép: egyesek a kkv-szektor, mások a nagyvállalatok finanszírozására nyitottabbak inkább. Jelentős különbség azonban egy résztvevő esetén sincs a két szegmens finanszírozási hajlandósága között. A bankok finanszírozási hajlandósága az egyes hitelcélok szerint Egyáltalán nem nyitott Teljes mértékben nyitott június november május december június november Működési célú vállalati finanszírozás Beruházási célú vállalati finanszírozás M&A-tevékenység finanszírozására Ingatlanfejlesztési / projekt hitelek nyújtása

7 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 7 Hitelezési feltételrendszer A hitelezési vezetők kétharmada úgy gondolja, hogy a hitelezési feltételrendszerre vonatkozóan összességében nem várható érdemi változás a következő hat hónapban. A válaszadók egyharmada viszont már elképzelhetőnek tartja a feltételek kismértékű enyhülését is, míg az elmúlt két évben csupán egyetlen válaszadó számított ilyen irányú változásra. Szigorúbb feltételrendszerre vonatkozó várakozást egyetlen válaszadó sem fogalmazott meg. A kamatfelárra vonatkozó várakozások terén 2012 eleje óta megfigyelhető trend, hogy a bankok növekvő számban számítanak a marzsok csökkenésére. Míg 2012-ben többen számítottak a kamatfelárak növekedésére, mint ahányan csökkenést prognosztizáltak, mostani felmérésünkben már senki sem számít növekvő kamatmarzsra a következő fél év során. A válaszadók mintegy negyede vár kismértékű mérséklődést, a többség pedig nem számít a felárak változására a közeljövőben. A fedezetekre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos várakozások is a fentihez hasonló képet mutatnak: a hitelezési vezetők közel negyede várja, hogy bankja némileg A bankok várakozása a hitelezési feltételrendszer változására a következő 6 hónapban (a válaszadó bankok százalékában) enyhébb követelményeket fogalmaz meg a következő fél évben, ugyanakkor a többség a válaszadók kétharmada szerint nem lesz változás ezen a téren. Egy válaszadó emellett elképzelhetőnek tartja a fedezetekkel kapcsolatos megkötések kismértékű szigorodását is. A hitelkeretek maximális összege a válaszadók 80 százaléka szerint nem fog lényegesen változni az előttünk álló hat hónapban, azok kisebb növekedésére két vezető, míg enyhe csökkenésére egy válaszadó számít. Jelentősen enyhül Némileg enyhül Nem változik Némileg szigorodik Jelentősen szigorodik A bankok monitoringtevékenysége a felsorolt feltételek közül az egyetlen, amelyre vonatkozóan a hitelezési vezetők szigorúbb szabályozást várnak bankjuktól a következő fél évben. A válaszadók 40 százaléka szerint szigorodhatnak a monitoringra vonatkozó előírások, ugyanakkor jelentősebb változást senki sem vár, mint ahogyan a követelmények enyhítését sem jelölte meg egyetlen bank sem. A kamatfelárak csökkenő trendjére vonatkozó várakozások összhangban vannak a KPMG Property Lending Barometer című ingatlanfinanszírozási felmérésének eredményeivel. A felmérés Magyarországra vonatkozó adatai szerint a jó adósnak minősülő ingatlanfejlesztők vagy ingatlanbefektetők esetében a 3 havi Euribor felett érvényesíteni kívánt átlagos kamatfelár 2012-ben érte el maximumát, majd a következő két évben jelentősen csökkent mind az ingatlanfejlesztések, mind a jövedelemtermelő ingatlanok finanszírozásánál. Ingatlanhitelek átlagos kamatfelára 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % % 5,4 % 4,6 % 4,9 % 4,8 4,8 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 3,5 % 3,0 % Ingatlanfejlesztések Jövedelemtermelő ingatlanok

8 8 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex A megkérdezett vezetők a hitelkérelmek, illetve a refinanszírozási igények elutasításának jellemző okairól is kifejtették véleményüket a felmérés során. A válaszadók a felmérésben megadott 11 lehetséges okot rangsorolták, amelyek ugyanakkor részben összefüggenek egymással és bizonyos esetekben átfedést mutathatnak. Az egyes okokat a válaszadók aszerint sorolták be, hogy annak alapján mennyire jellemző a hitelkérelem elutasítása hitelezési döntés során. Az okok közül a saját erő hiányát vagy nem megfelelő összetételét minden banki vezető jellemző elutasítási indoknak minősítette. A vállalatok korábbi gazdasági teljesítménye, illetve kedvezőtlen üzleti kilátásai szintén gyakran vezetnek negatív hiteldöntéshez, amelyek mindössze egyetlen válaszadó szerint nem szerepelnek a jellemző okok között. A rossz likviditási helyzet, illetve a tárgyi fedezetek hiánya szintén előkelő helyen szerepel a listában, a hitelezési előtörténetet és a vállalat eladósodottsági szintjét már kevesebben gondolják jellemzőnek. A többség szerint a nem megfelelően kidolgozott üzleti- és pénzügyi tervek miatt is meghiúsulhat hitelfelvétel, de csak kevesen tartják kiemelten jellemzőnek, hogy ez önmagában elegendő legyen egy hitelkérelem elutasításához. Hitelezési feltételek várható változása Csökken / Enyhül Nő / Szigorodik június november május december június november Kamatspread A fedezetre vonatkozó követelményrendszer A hitelkeretek maximális összege A bankok monitoringtevékenysége Az iparágra jellemző problémák szintén nem számítanak a leggyakoribb oknak, a banki vezetők inkább a cégspecifikus tényezőket tartják szem előtt a hitelezés során. A legkevesebben a vállalat nem megfelelő stratégiáját, illetve a hitelezési csalás kockázatát említették, mint jellemző elutasítási okot. A fentieken túl felmérésünk egyik résztvevője további fontos szempontként említette meg a szabályozói környezet bizonytalanságát, mint a hitelezési kérelmek elutasításának egyik jellemző okát. Hitelkérelmek elutasításának jellemző okai Hitelezési csalás lehetősége A vállalat stratégiája Iparágspecifikus problémák Üzleti tervek kidolgozatlansága A vállalat eladósodottsági szintje Hitelezési előtörténet Tárgyi fedezetek hiánya A vállalat likviditási helyzete A vállalat üzleti kilátásai A vállalat korábbi gazdasági teljesítménye Saját erő hiánya, összetétele

9 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 9 Vállalati hitelkereslet A keresleti oldalon egyértelmű változás olvasható ki a válaszokból. A banki vezetők 80 százaléka érzékelte a vállalatok hitelkeresletének növekedését az előző fél év során, ebből egy válaszadó az aktivitás jelentős növekedéséről számolt be. A többi válaszadó nem tapasztalta a kereslet lényegi változását, annak mérséklődését pedig egyetlen banknál sem érzékelték. Ez alapján a felméréseink során eddig nem látott kedvező kép rajzolódik ki a vállalatok hitelkeresleti aktivitására vonatkozóan. A vállalati hiteltermékek iránti kereslet változása az egyes bankoknál az elmúlt 6 hónapban (a válaszadó bankok százalékában) Jelentősen csökkent Csökkent Nem változott Növekedett Jelentősen növekedett Növekedési kilátások A vállalati hitelportfólió volumenének alakulására vonatkozó kilátások egyértelműen javultak az elmúlt két évben, és ez a tendencia 2014-ben is folytatódott. Míg 2012-ben a hitelezési vezetők még a hitelvolumen csökkenésével számoltak, a mostani felmérésnél már a válaszadók csaknem háromnegyede a hitelportfólió mérsékelt növekedését várja fél éves kitekintésben a bankrendszer egészére vonatkozóan. Stagnáló volumenre két válaszadó számít, míg enyhén csökkenő portfóliót szintén ketten valószínűsítenek. A vállalati hitelportfólió jelentős változását a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal sem jelölte meg senki a felmérésben részt vevők közül. Továbbra is megfigyelhető, hogy a hitelezési vezetők a saját hitelintézetük növekedési perspektíváját kedvezőbben ítélik meg, mint a bankrendszer egészének a kilátásait. Mindössze egy hitelezési vezető számol azzal, hogy csökkenhet a vállalati hitelek állománya bankjánál, mindenki más szerint a következő fél év a növekedés időszaka lehet. Három hitelintézetnél ráadásul jelentős növekedést várnak a vállalati hitelezésben. A hitelezési aktivitásra vonatkozó optimista várakozások ellenére erősen megosztottak a bankok a munkavállalói létszám jövőbeli alakulásával kapcsolatban. A vállalati hitelportfólió volumenének várható változása a következő 6 hónapban (a válaszadó bankok százalékában) A bankszektor egészére vonatkozó portfólió volumen változása 0 % 13,3 % A saját bank portfóliójának volumen változása 0 % 6,6 % Jelentősen csökken Némileg csökken Úgy tűnik, hogy a hitelkereslet erősödése és a hitelportfólió növekedése a bankok többségénél várhatóan még nem lesz olyan erőteljes, hogy szükségessé tegye a hitelezési területen dolgozók létszámának bővítését. A válaszadók egyharmada vár létszámnövekedést 13,3 % 73,3 % 0 % 73,3 % Nem változik Némileg nő 0 % 20 % Jelentősen nő vállalathitelezési területen a következő egy évben, közülük két banknál várható 5 százaléknál nagyobb bővítés. A hitelezési vezetők több mint fele számít ugyanakkor a jelenlegi dolgozói létszám fenntartására, míg két bank kismértékű létszámcsökkenést prognosztizál a következő 12 hónapra vonatkozóan.

10 10 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Portfólióminőség A vállalati hitelportfólió minőségével kapcsolatban tovább javultak a bankok várakozásai az elmúlt időszakban. A mostani felmérésünk során voltak először többségben a minőségjavulást prognosztizálók: a megkérdezettek 53 százaléka vár érzékelhető minőségjavulást a következő fél évtől. Egy válaszadó számít a hitelállomány minőségének romlására, 40 százalék pedig nem számít változásra. A hitelportfólió minőségének várható változása a következő 6 hónapban (a válaszadó bankok százalékában) 0 % 7 % 40 % 53 % 0 % Jelentősen csökken Némileg csökken Nem változik Némileg nő Jelentősen nő Iparágak hitelezési attraktivitása Felmérésünkben 13 iparágat minősítettek hitelezési attraktivitás szempontjából a hitelezési vezetők. A lista elején ahogy az előző években minden alkalommal ezúttal is a mezőgazdaság és a termelőipar szerepel, kiemelkedve az iparágak rangsorából. A két favorit után következik a kereskedelem, a szállítmányozás és raktározás, valamint a közműszolgáltatások, ami alapvetően megfelel a korábbi években tapasztalható preferenciáknak, bár a szállítmányozás megítélése terén megfigyelhető némi javuló tendencia 2012 óta, amikor az iparág még csak átlagos minősítést kapott. Hitelezési szempontból átlagosnak számít a halászat, vadászat és erdőgazdálkodás, a vendéglátást viszont átlagosnál gyengébbnek ítélik meg a hitelezési vezetők. A legjelentősebb javulás az építőipar megítélésében tapasztalható, amely a korábbi években a lista utolsó két helyének valamelyikén szerepelt, és a válaszadók többségétől a legrosszabb minősítést kapta. A mostani felmérésnél már egyetlen hitelezési vezető sem sorolja a leggyengébb kategóriába az iparágat. A pénzügyi szektor és a szórakoztatóipar továbbra is a leggyengébbek között szerepel, utóbbi megítélése szignifikánsan romlott is a korábbiakhoz képest. Az egyes iparágak hitelezési attraktivitása (-10: Egyáltalán nem vonzó, 0: Átlagos, 10: Kiemelkedően vonzó) -5,3 Ingatlanszektor -4,3 Szórakoztatóipar -3,3 Pénzügyi szektor -2,3 Építőipar -2,0 Vendéglátás -0,7 Halászat, vadászat és erdőgazd. Korábbi felméréseinkhez hasonlóan a lista végén található az ingatlanszektor, amelynek bár rendkívül kedvezőtlen a megítélése, mégis jobb értékeket kapott, mint az elmúlt években. A válaszadók közel egyharmada még mindig a legrosszabb helyre sorolja a szektort hitelezési szempontból, de a többségnél már ennél valamelyest 0,7 Gazdasági szolg. 2,0 Telekomm. és posta 2,3 Villamosenergia-, gáz-, hő- és vízszolgáltatók 3,3 Szállítmányozás és raktározás 3,7 Kereskedelem 7,0 Termelőipar 7,3 Mezőgazd. és élelmiszeripar jobb, átlag alatti kategóriába került. Három hitelezési vezető átlagos vonzerejűnek tartja az ingatlanszektorban tevékenykedő cégeket, ami szintén javuló tendencia a korábbiakhoz képest, ugyanakkor átlag feletti besorolást ezúttal sem kapott senkitől az iparág.

11 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 11 Földrajzi régiók attraktivitása Felmérésünk során ezúttal arról is megkérdeztük a hitelezési vezetőket, hogy üzleti szempontból mennyire találják vonzónak az egyes földrajzi régiókban működő vállalatok hitelezését. Az eredményeket elemezve elmondható, hogy vállalathitelezési szempontból a leginkább preferált két földrajzi terület a közép-magyarországi, illetve a nyugat-dunántúli régió. A két régió megítélése jelentősen kedvezőbb a többi földrajzi területnél, közülük is a közép-magyarországi régiót sorolták többen a kiemelkedően vonzó kategóriába. A fentieken túl a válaszadók mintegy kétharmada az átlagnál jobban preferálja még a közép-dunántúli régiót, a többi földrajzi terület között azonban jellemzően nem tesz különbséget a bankok nagy része. Az észak-alföldi, az északmagyarországi, valamint a délalföldi régió a túlnyomó többség szerint átlagosnak számít hitelezési szempontból. A lista végén szerepel a Baranya, Somogy és Tolna megyéket magába foglaló dél-dunántúli régió, jóllehet megítélése nem tér el jelentősen a fentiektől. Magyarországi régiók hitelezési attraktivitása (-10: Egyáltalán nem vonzó, 0: Átlagos, 10: Kiemelkedően vonzó) 0,7 6,3 KözépMagyarország 6,0 NyugatDunántúl Észak-Magyarország 1,7 Észak-Alföld 3,7 Közép-Dunántúl -0,7 Dél-Dunántúl 0,3 Dél-Alföld

12 12 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Makrogazdasági kilátások A magyar gazdaság növekedési kilátásait egyértelműen kedvezőbbnek ítélik meg jelenleg a bankok, mint a korábbi években. A felmérésben részt vevő vezetők mindegyike 1 százaléknál magasabb GDP-növekedést vár a következő évtől, ugyanakkor 3 százalékot meghaladó növekedési ütemre senki sem számít 2015-ben. A gazdasági kilátások javulása különösen jó hír lehet a vállalati hitelpiac szempontjából, hiszen a felmérésben szereplő makrogazdasági események és folyamatok közül éppen ennek tulajdonítják a legnagyobb jelentőséget a hitelezési vezetők, többségük rendkívül pozitív hatásúnak jelölve meg azt a vállalati hitelezésre nézve. A bankok válaszai alapján szintén jelentős ösztönző hatása van a vállalati hitelezésre a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramja (NHP) folytatásának, amelyet a második legfontosabb eseménynek minősítettek a felmérésben felsoroltak közül. A többség úgy véli, hogy szignifikáns hatása lenne a vállalati hitelezésre az fedezetek érvényesítését elősegítő jogszabályi változásoknak, valamint az állami garanciaintézmények magasabb kockázatvállalalási hajlandóságának. A banki vezetők mintegy egynegyede ugyanakkor azt gondolja, hogy ezen változások csak csekély pozitív hatást gyakorolnának a hitelezési aktivitásra. A felmérésben résztvevők kétharmada szerint a befektetői bizalom erősítésére fókuszáló gazdaságpolitika is érezhetően javítani tudna a vállalati hitelpiac helyzetén. A válaszadók egyharmada most hitelezési szempontból kevésbé gondolja meghatározónak ezt a kérdést, mint a két évvel ezelőtti felmérésünk során. Jobban megoszlanak a vélemények a banki különadó kivezetésének lehetséges hatásáról. A válaszadók mintegy fele úgy gondolja, hogy a banki teher megszüntetése nem lenne szignifikáns hatással a vállalati hitelezésre, míg másik felük erőteljesebb ösztönző hatást várna a kivezetéstől. Korábbi felméréseink eredményeit figyelembe véve elmondható, hogy a bankadó megítélése nem változott lényegesen az évek során: a hitelezési vezetők továbbra sem sorolják a vállalati hitelezést leginkább befolyásoló tényezők közé. Kevésbé hangsúlyos kérdésnek tartják a bankok vállalathitelezési szempontból a banki tőkekövetelmény mértékét, illetve a további monetáris enyhítést célzó intézkedéseket az eurózónában. A legtöbb válaszadó szerint az alacsonyabb tőkekövetelmény, vagy az európai monetáris lazítás nem gyakorolnának számottevő hatást a hazai válalati hitelpiacra. A fentiek mellett egy válaszadó szerint rendkívül ösztönző lenne az EU-forrású pályázatok felfutása, egy hitelezési vezető pedig úgy gondolja, hogy a banki piac letisztulása is pozitív hatást gyakorolna a hitelezési aktivitásra. Egyes események/folyamatok hatása a vállalati hitelezés növekedésére vagy csökkenésének mérséklődésére További monetáris enyhítés az eurózónában Tőkekövetelmények enyhítése Banki különadó kivezetése Befektetői bizalom erősítésére fókuszáló gazdaságpolitika Mo.-on A fedezetek érvényesítését elősegítő jogszabályi változások Az állami garanciaintézmények kockázatátvállalási mértékének növelése Az MNB Növekedési Hitelprogramjának folytatása Mo.-i konjunkturális helyzet javulása

13 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 13

14 14 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Megjegyzések: A felmérést a KPMG Tanácsadó Kft. Restrukturálási csoportja végezte 2014 őszén. A hangulatindex egységes súlyozással vesz figyelembe tíz tényezőt a következő kiemelt területekről: a bankok hajlandósága a vállalatok finanszírozására különböző hitelcélok szerint, a felmérésben részt vevő bankvezetők várakozása a bankrendszer és a saját bankjuk vállalati portfóliójának alakulására, illetve a hitelezési feltételrendszer egyes elemeinek változtatására vonatkozóan, továbbá a vállalati hitelkereslet érzékelt változása. A személyes és online megkérdezésen alapuló felmérésben 15, a vállalati hitelezés területén meghatározó kereskedelmi bank, szakosított pénzintézet, illetve pénzügyi vállalkozás (a felmérésben az egyszerűség kedvéért összefoglalóan a bankok kifejezést használjuk) illetékes vezetője vett részt. A felmérésben részt vevő bankok együttes piaci részesedése 2013-ban meghaladta a 80 százalékot a magyar hitelezési piacon. Megjegyezzük, hogy az egyes felméréseknél a résztvevő bankok köre más és más lehet, ezért az eredmények ennek figyelembe vételével értelmezendők. A KPMG Tanácsadó Kft. Restrukturálási csoportja a vállalati hitelezéshez kapcsolódó szolgáltatások széles skáláját kínálja a finanszírozáshoz nyújtott tanácsadástól kezdve a független üzleti áttekintéseken át a pénzügyi és működési restrukturálásig. A többi szegmens (háztartási, önkormányzati) mellett a vállalati hitelezésre is kiterjedő részletes hitelezési felmérést készít a Magyar Nemzeti Bank Felmérés a hitelezési vezetők körében a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára címmel, negyedéves rendszerességgel. A jegybank felmérésének elsődleges célja, hogy a pénzügyi stabilitási kockázatok pontosabb értékeléséhez elsősorban kvalitatív jellegű, a hitelkínálatra és -keresletre vonatkozó információkkal bővítse az adatszolgáltatás során a hitelezésről rendelkezésre álló állományi- és áradatok körét, amellett, hogy az ezekre az információkra alapozott elemzést szélesebb körben is használja a gazdasági szféra. A KPMG vállalati hitelezésre fókuszáló periodikus felmérése mind részletezettségében, mind módszertanában eltérő jelleget mutat, céljának pedig azt tekinti, hogy a vállalati szektor könnyen értelmezhető iránymutatást kapjon a banki hitelezési hajlandóság alakulásával kapcsolatban, illetve a vállalati hitelezéssel foglalkozó banki vezetők átfogó képet alkothassanak a vezetőtársaik várakozásairól.

15 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 15

16 Kapcsolat Robert Stöllinger vezérigazgató T: E: Palotai Zsolt igazgató T: E: kpmg.hu Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név, a KPMG logó és a cutting through complexity a KPMG International lajstromozott védjegye KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2013. június kpmg.hu 2 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +1,3 0 0-10 -1-2 -3-4 -5-6 -7-9 -9-1 -2-3 -4-5 -6-7 -9-9 -10

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Tanácsadó Kft. 2015. november KPMG.hu 4 3 2 2,50 2,73 1 1,45 1,34 0-1 0,08-0,72-0,28 2011. június 2011. november 2012. május 2012. december 2013. június 2014.

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2012. május kpmg.hu KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2012. május 3 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex felmelegedés helyett fagyot hozott a tavasz 10 9 8 9

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2012. december kpmg.hu 2 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex mindenki az enyhülést várja, de marad a fagy 10 9 8 7 9 8 7 10

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési felmérés. 2012. május

KPMG Vállalathitelezési felmérés. 2012. május KPMG Vállalathitelezési felmérés 2012. május KPMG Vállalathitelezési felmérés Kiket kérdeztünk meg? A felmérésben részt vevő bankok piaci részesedése a hitelpiacon 27% 73% Résztvevő bankok Megjegyzés:

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív A válaszadó intézmény neve: Adatszolgáltató kódja: Felmérés időpontja Tovább a felmérésre MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 173. szám 43547 43548

Részletesebben

A magyar pénzügyi szektor kihívásai

A magyar pénzügyi szektor kihívásai A magyar pénzügyi szektor kihívásai Előadó: Becsei András 2016. november 10. Átmeneti lassulás után jövőre a 4%-ot közelítheti a növekedés, miközben a fogyasztás bővülése közel lehet az évi 5%-hoz Reál

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

Új IFRS standardok a változások kora

Új IFRS standardok a változások kora Új IFRS standardok a változások kora 2012. augusztus Új IFRS standardok - Összefoglaló Mikortól hatályos? IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 2013 IFRS 11 Közös szerveződések 2013 IFRS 12 Egyéb befektetések

Részletesebben

A kérdőív összesített eredménye

A kérdőív összesített eredménye FELMÉRÉS A HITELEZÉSI VEZETŐK KÖRÉBEN, A BANKOK HITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK VIZSGÁLATÁRA A 2004 második félévére vonatkozó felmérés összesített eredményének ismertetése 2005. március Az elemzést készítette:

Részletesebben

Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY

Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében 3 Restrukturálási tanácsadási csoportunk a vállalatok

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói A válságot követően a hazai bankrendszer hitelállománya jelentősen csökkent. A reálgazdaságra gyakorolt erőteljesebb és közvetlenebb hatása

Részletesebben

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában?

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Kórász Tamás igazgató, KPMG Tanácsadó Kft. 2013.11.12. Tartalom 1. Mit vár el egy KKV-vezető az informatikától? 2. A buzzword felhő

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

A régión belül Magyarországon a legmagasabb a lakáscélú háztartási hitelek kamatfelára

A régión belül Magyarországon a legmagasabb a lakáscélú háztartási hitelek kamatfelára Dr. Béres Alexandra Dorottya Grosz Gabriella: Kötelező pozitív adóslista: ettől lehetnek olcsóbbak a hitelek Hazánkban az új kihelyezésű lakossági hitelek kamatfelára az elmúlt években tartósan a régiós

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Összefoglaló Budapest, 2016. december Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Részletesebben

Piaci összehasonlításban az üzemi eredmény továbbra is egyértelműen jobb

Piaci összehasonlításban az üzemi eredmény továbbra is egyértelműen jobb Oberbank / féléves eredmény 2014: A lehető legnagyobb mértékű ismételt eredmény-növekedés! Franz Gasselsberger, az Oberbank vezérigazgatója 2014 első félévére ismételten bankja kiemelkedő fejlődéséről

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana A megújuló energiaforrások közgazdaságtana Ságodi Attila Partner KPMG Tanácsadó Kft. Energetikai és közüzemi tanácsadás Energetikai körkép FAKT Konferencia 214. október 7. AGENDA I. Megújulók helyzete

Részletesebben

Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben

Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben Virág Barnabás, MNB ügyvezető igazgató GÉMOSZ Gazdaságpolitikai Fórum Budaörs, 216. május 19. 1 Tartósan alacsony kamatkörnyezetre számíthatunk Az alacsony

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon Felfalusi Péter, CEO A lakossági hitelportfolió alakulása Fedezett* 8 000 000 25,00% 7 000 000 6 000 000 20,00% 5 000 000 15,00% 4 000 000 3 000 000 10,00%

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Nemzetgazdasági Minisztériumban a 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat 5. pontja alapján megindult hazánk 2014-2020-as időszakra vonatkozó

Részletesebben

FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők,

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

A lakáspiac jelene és jövője

A lakáspiac jelene és jövője A lakáspiac jelene és jövője Harmati László FHB Jelzálogbank Nyrt. üzleti vezérigazgató Fundamenta Lakásvásár Ingatlanszakmai Konferencia Budapest, 2011. szeptember 23. 2011.09.23 1 Tartalom Az FHB Lakásárindex

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16.

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16. GE Capital Hungary Budapest Bank Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén 1 GE Közép-Kelet Európában GE jelenlét Magyarország 12 500+ alkalmazott 3 regionális üzleti központ (Lighting

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

KICSATTANÓ OPTIMIZMUS A LAKÁSOK ÉS IRODÁK PIACÁN (A GKI 2014. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

KICSATTANÓ OPTIMIZMUS A LAKÁSOK ÉS IRODÁK PIACÁN (A GKI 2014. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) 2006. I. KICSATTANÓ OPTIMIZMUS A LAKÁSOK ÉS IRODÁK PIACÁN (A GKI 2014. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó cégek (fejlesztők,

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

MAGEOSZ Hírek 35.hét / /5 Szerkesztő: N. Vadász Zsuzsa

MAGEOSZ Hírek 35.hét / /5 Szerkesztő: N. Vadász Zsuzsa 2013-08-26 MAGEOSZ Hírek 35.hét / 2013 1./5 Némileg nőtt az optimizmus Magyarországon Az idén 0,5 százalékkal, jövőre 1,5 százalékkal nőhet a magyar gazdaság a Reuters által megkérdezett elemzők szerint.

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők, forgalmazók, tanácsadók

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

Vállalati adatvédelem

Vállalati adatvédelem Vállalati adatvédelem és a Hargitai László, kiberbiztonsági tanácsadó 2017. március 2. Tartalom 1 a kibertérben 2 adatok: üzleti érték és 3 - új követelmények és ok 4 Megoldás: a szervezet szintjén 5 Az

Részletesebben

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Rabi Ákos 2014.02.18. Tartalom 1. Problémafelvetés Informatikai projekteredmények elfogadottsága 2. Informatikai projektek sikertényezői 3. Szoftverek

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

SKANSKA OFFICE INDEX 2008 Magyarország Tartalom 1 A cél és a folyamat 2 Összegzés 3 Eredmények 1 A cél és a folyamat A cél 4 A kutatás lényege információgyűjtés az irodapiaci szükségletekről, az elvárásokról

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

Pénzügyi stabilitási jelentés november

Pénzügyi stabilitási jelentés november Pénzügyi stabilitási jelentés 2016. november Horváth Gábor, vezető közgazdasági szakértő Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Sajtótájékoztató 2016. november 17. Fő üzenetek a hazai pénzügyi stabilitásról

Részletesebben

Restrukturálási szolgáltatások kpmg.hu

Restrukturálási szolgáltatások kpmg.hu TANÁCSADÁS Restrukturálási szolgáltatások kpmg.hu Szembesülve az egyre nagyobb kihívást jelentő piaci körülményekkel, a vállalatok többé már nem engedhetik meg azt a luxust, hogy tevékenységüket a szokásos

Részletesebben

Javuló várakozások tovább bővülő foglalkoztatás

Javuló várakozások tovább bővülő foglalkoztatás Javuló várakozások tovább bővülő foglalkoztatás A sajtótájékoztató bemutató anyaga 2007. január 11. 9:00 óra, Budapest, V., Kossuth tér 6-8. 503 1 Tartalom A Munkaerőpiaci Prognózis adatfelvételének néhány

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai A GVI 13. januári negyedéves konjunktúra-felvételének eredményei 13. januárban jelentősen javult a GVI negyedéves Konjunktúra Indexe és

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

Elindul az NHP+: okok és célok

Elindul az NHP+: okok és célok Elindul az NHP+: okok és célok Nagy Márton ügyvezető igazgató Magyar Nemzeti Bank WTS Klient Területi kamarák közös rendezvénye: Kis és középvállalkozók aktuális gazdasági kihívásai Debrecen, 2015. március

Részletesebben

Nagy Tamás Oláh Zsolt Fordult a kocka a vállalati hitelezésben

Nagy Tamás Oláh Zsolt Fordult a kocka a vállalati hitelezésben Nagy Tamás Oláh Zsolt Fordult a kocka a vállalati hitelezésben A válságot követő években jelentős hitelszűke volt tapasztalható a hazai bankszektor vállalati hitelaktivitásában. 2009 és 2013 között évente

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2016. október A vállalati hitelfelvétel alakulása Magyarországon Rövid elemzésünk arra keresi a választ, hogy Magyarországon mely tényezők alakítják a vállalati hitelfelvételt

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Gyöngyösi Győző: Hitelkínálat és munkaerőpiac

Gyöngyösi Győző: Hitelkínálat és munkaerőpiac Gyöngyösi Győző: Hitelkínálat és munkaerőpiac A válságot követő elhúzódó kilábalásban a gyenge kereslet mellett a visszafogott hitelkínálat is szerepet játszott. Szigorodó banki hitelfeltételek mellett

Részletesebben

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Készítette az Intrum Justitia Az Intrum Justitia több ezer európai vállalkozástól gyűjt adatokat pénzügyi működésüket illetően, melyek alapján átfogó képet nyerhet az európai

Részletesebben

Felmérés a hitelezési vezetők körében a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára

Felmérés a hitelezési vezetők körében a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Felmérés a hitelezési vezetők körében a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára A 212 harmadik negyedévére vonatkozó felmérés összesített eredménye 212. november A 212 harmadik negyedévére vonatkozó

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

A felügyelt szektorok működése és kockázatai

A felügyelt szektorok működése és kockázatai A felügyelt szektorok működése és kockázatai 2008. október 1 Tartalom 1. Összefoglaló 3 2. Kockázati körkép, 2008 7 2.1. Makrogazdasági környezet 7 2.2. A pénzügyi szektor fő kockázatai 14 3. A pénzügyi

Részletesebben

Hitelezési folyamatok. 2016. május

Hitelezési folyamatok. 2016. május Hitelezési folyamatok 1. május Hitelezési folyamatok 1. május Hitelezési folyamatok (1. május) Az elemzést készítette: Bálint Máté, Fellner Zita (Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság) A kiadványt jóváhagyta:

Részletesebben

A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában

A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató Budapest, 212. szeptember 28. A gazdasági válság már több mint 4 éve tart, amely folyamatos kihívást

Részletesebben

Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése

Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése Az elemzést készítette: Bethlendi András Pénzügyi Stabilitási

Részletesebben

KPMG Biztosítási Konferencia

KPMG Biztosítási Konferencia KPMG Biztosítási Konferencia 15. május 14-15., Gárdony A résztvevők szavazás során megjelenő véleményeinek összefoglalója 16 KPMG.hu 2 KPMG Biztosítási Konferencia 15 Bevezetés KPMG Biztosítási Konferencia

Részletesebben

Az elnök-vezérigazgató üzenete

Az elnök-vezérigazgató üzenete Az elnök-vezérigazgató üzenete T i s z t e lt R é s z v é n y e s e k! Elmúlt évi köszöntőmben azzal indítottam, hogy a 2013-as év nehéz lesz. Igazam lett, de ennek egyáltalán nem örülök. Öt évvel a globális

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek Bátora László Vezérigazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009.május 26. Helyzetkép Pénzügyi

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9.

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9. Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel Budapest, 2015. szeptember 9. A gyorsaság és a biztonság mindenek előtt Biztonság + Gyorsaság = 2 Bizalmas, üzleti és banktitok A globális trendek

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A legfontosabb hírek! 2015.11.23. 10:21. Nyugdíj: menny és pokol Magyarországon 2015. november 23. 05:50

A legfontosabb hírek! 2015.11.23. 10:21. Nyugdíj: menny és pokol Magyarországon 2015. november 23. 05:50 Nyugdíj: menny és pokol Magyarországon 2015. november 23. 05:50 Míg korábban a középmezőnyben tartózkodott, a magán-nyugdíjpénztári vagyonok államosítása óta hátul kullog Magyarország az OECD listáján

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

KOCKÁZATI JELENTÉS 2013/I.

KOCKÁZATI JELENTÉS 2013/I. KOCKÁZATI JELENTÉS 213/I. 213. június 213. június Kockázati jelentés A Felügyelet a törvényben meghatározott szervezetek és személyek, a pénzügyi piacok és a pénzügyi közvetítőrendszer működéséről félévente

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

A VÁLSÁG ANATÓMIÁJA. avagy válság alatt is van élet

A VÁLSÁG ANATÓMIÁJA. avagy válság alatt is van élet A VÁLSÁG ANATÓMIÁJA avagy válság alatt is van élet A TELJES MAGYAR MÉDIAPIAC TRENDJEI & PROGNÓZIS 2012-re a WHITEREPORT mediabrowser hiánypótló adatai alapján BEVEZETŐ Miért? Prognózis-szezon van 2011

Részletesebben

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is December 10-ig embargós! Kapcsolat: Szekeres Katalin +36 30 297 4445 katalin.szekeres@manpowergroup.hu Soha nem voltak ennyire optimisták a magyar munkaadók A Manpower Munkaerő-piaci mutató 6%-on áll,

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

A hitelezés közös érdek Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató A Magyar Bankszövetség Elnökségi tagja

A hitelezés közös érdek Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató A Magyar Bankszövetség Elnökségi tagja A hitelezés közös érdek Hegeds Éva Alelnök-vezérigazgató A Magyar Bankszövetség Elnökségi tagja Budapest, 2013. november 20. .., mert hitelezés nélkl nincs stabil pénzgyi közvetítő rendszer és nincs gazdasági

Részletesebben

Felmérés a hitelezési vezetők körében a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára

Felmérés a hitelezési vezetők körében a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Felmérés a hitelezési vezetők körében a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára A 212 negyedik negyedévére vonatkozó felmérés összesített eredménye 213. február A 212 negyedik negyedévére vonatkozó

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november gh Gazdasági Havi Tájékoztató 215. november Alábbi rövid elemzésünkben azt vizsgáljuk meg, hogy a hazai vállalkozások általában milyen célból használják az internetet. Az elemzés a Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben