Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY"

Átírás

1 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY

2

3 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében 3 Restrukturálási tanácsadási csoportunk a vállalatok banki hitelezéséhez kapcsolódó ügyletek során gyakran tapasztalja, hogy a hitelező bankoknak és a hitelfelvevő vállalatoknak jelentősen eltér a véleménye a konkrét pénzügyi vagy üzleti helyzetről. Andrea Sartori Partner, KPMG Tanácsadó Kft. A bankok és vállalatok általunk tapasztalt eltérő véleménye és helyzetmegítélése azonban mindig olyan konkrét esetekhez kapcsolódik, amelyből a levont következtetések az ügyek egyedi és bizalmas jellege miatt nem alkalmasak sem publikálásra, sem a szélesebb körű általánosításra. Ezért döntöttünk úgy, hogy kérdőíves felmérés keretében hasonlítjuk össze a vállalati hitelezéssel kapcsolatos banki és vállalati nézőpontokat, várakozásokat és véleményeket, amelynek az eredményeit az alábbiakban mutatjuk be. A külön erre a célra kidolgozott kérdőíveket a vállalati hitelezéssel is foglalkozó bankokhoz, és számos, a KPMG ügyfélkörébe tartozó vagy azon kívül eső, 4 milliárd Ft-ot meghaladó árbevételű vállalkozáshoz juttattuk el 2010 januárjában. A bankok esetében a vállalati hitelezési terület vezetője, a vállalatoknál a pénzügyi vezető volt megkeresésünk elsődleges célpontja. A vállalatokon kívül a kérdőíveket eljuttattuk több vállalati érdekképviseleti szervezethez, így a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségéhez, és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségéhez is. Megkeresésünkre 17 bank és 25 vállalat/szervezet részéről érkezett vissza értékelhető kérdőív. A felmérés keretében feltett kérdések a következő témakörökbe sorolhatók: a gazdasági válság hatásai a vállalati hitelezésre, a várható jövőbeli fejleményekkel kapcsolatos várakozások, a pénzügyi nehézségek kezelése során alkalmazott eszközök, valamint a bankok és a vállalatok közötti együttműködés során az egymásról kialakult kép.

4 4 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében A válság hatásai a vállalati hitelezésre: a hiteligény csökkent, a hitelképesség romlott A bankok válaszai alapján 2009-ben a bankok felének csökkent a kihelyezett hitelállománya, míg a válaszadó vállalatok kevesebb mint fele (44%) számolt be arról, hogy a felvett hitelállománya csökkent az elmúlt naptári év során. A vállalati hitelezés visszaesésének okait a banki és vállalati felek eltérőképpen ítélték meg: a bankok jellemzően a vállalatok hitelképességének romlását jelölték meg legfontosabb okként, míg a vállalatok esetében a visszaesést elsődlegesen az üzletmenetből következő hiteligények csökkenésének tulajdonították. A kihelyezett hitelállomány csökkent, mert (1-a legkevésbé fontos ok, 5 a legfontosabb ok) a hitelezési standardok szigorodtak a vállalatok hitelképessége csökkent a kamatok/díjak emelkedtek a cégek más finanszírozási forrásokat vettek igénybe a cégek üzletmenetéből 3.0 következő hiteligény csökkent 3.9 A bankok szerint A vállalatok szerint A bankok által legfontosabbnak ítélt hitelképességi visszaesést a vállalatok éppen a legkevésbé fontos tényezőnek tekintették. Figyelemre méltó, hogy a vállalatok a második legfontosabb okként jelölték meg az egyéb finanszírozási források (pl. csoporton belüli források, a vállalat belső gazdálkodási forrásai) igény bevételét, mint banki hitelállományuk csökkenésének lehetséges okát. A válaszadók döntő többsége (a bankok esetében 88%, a vállalatoknál 72%) egyetértett abban, hogy a jelenlegi vállalati hitelezési feltételek szigorúbbak, mint az előző öt év átlagos szintje volt.

5 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében 5 A gazdasági helyzettel és a vállalati hitelezés jövőbeli alakulásával kapcsolatos várakozások: az építőipar és ingatlanszektor továbbra is kockázatos terület marad A várható általános gazdasági kilátásokkal kapcsolatban a vállalatok valamelyest borúlátóbbnak mutatkoztak, mint a bankok: a vállalatok több mint kétharmada (68%) és a bankok kevesebb mint fele (44%) szerint várható még a válságnak egy vagy több további hulláma. A következő egy év távlatában várható banki lépésekkel kapcsolatban a vállalatok a legvalószínűbbnek a szorosabb monitoringot és a fedezeti követelmények szigorítását tartották: a vállalatok döntő többsége (88%) szerint elképzelhető vagy valószínűsíthető a szorosabb monitoring, kétharmaduk (68%) szerint pedig elképzelhető vagy valószínűsíthető a fedezeti követelmények szigorítása. A hitelek költségeinek emelésétől azonban kevesen tartanak; a vállalatok többsége nem számít a kamatmarzsok és a hiteldíjak sem emelésére, sem csökkentésére. A vállalatok várakozásai a hitelezéssel kapcsolatban (-2 -szinte biztosan nem, +2 -szinte biztosan igen) Kamatmarzs emelése -0.7 Kamatmarzs csökkentése -0.5 Hiteldíjak emelése -0.6 Hiteldíjak csökkentése -0.5 Fedezeti követelmények szigorítása Fedezeti követelmények enyhítése -1.2 Szorosabb monitoring 0.8 Enyhébb monitoring -1.4 Arra a kérdésre, hogy mit lehetne a válság ellen tenni, rendkívül sokféle válasz érkezett. Néhányan az ország függő helyzetét hangsúlyozták, és kevés esélyt láttak a cselekvésre: ez nem egy válság, hanem sok. Európa van bajban. Többen határozott állami beavatkozást tartanának célszerűnek: munkahelyeket kell teremteni, a beruházásokat ösztönözni, világos és egyértelmű adórendszert bevezetni, ahol az adók szigorúan be vannak hajtva, a lakosságot fogyasztásra kell ösztönözni, a banki hitelezést refinanszírozott programokkal, kezességvállalással kell támogatni. Voltak, akik ezzel éppen ellentétes álláspontot fogalmaztak meg: vissza kell fogni a fedezet nélküli (állami) gazdaságélénkítést, hagyni kell a válságot természetes módon lecsengeni. A bankok vegyesen ítélték meg a kamatmarzsok és hiteldíjak várható emelését, vagy csökkentését, ugyanakkor a vállalatokhoz hasonlóan szorosabb monitoringra és szigorúbb fedezeti követelményekre számítanak. A banki véleményekből a kockázatosabb ügyletekkel kapcsolatos kamatprémium emelésének, illetve az adósminősítés szigorításának irányába mutató esetleges lépések is kiolvashatók. További figyelemre méltó eredmény, hogy a bankok csak mintegy egyharmada (30%) tartja elképzelhetőnek vagy valószínűnek, hogy a következő egy év folyamán portfóliórészeket értékesítene vagy vásárolna.

6 6 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében A bankok várakozásai a hitelezéssel kapcsolatban (-2 - szinte biztosan nem, +2 - szinte biztosan igen) Kamatmarzs emelése -0.6 Kamatmarzs csökkentése -0.6 Hiteldíjak emelése -0.5 Hiteldíjak csökkentése -0.9 Fedezeti követelmények szigorítása 0.4 Fedezeti követelmények enyhítése -1.3 Szorosabb monitoring 1.6 Enyhébb monitoring -1.8 A kockázati prémium emelése 0.3 A kockázati prémium csökkentése -1.1 Az adósminősítés szigorítása Az adósminősítés enyhítése -1.4 Portfólió részek értékesítése -0.9 Porftólió akvizíció -0.9 A vállalati hitelezéssel kapcsolatos hosszabb távú várakozásokat illetően figyelemreméltó, hogy míg a vállalatok döntő többsége (89%) szerint belátható időn belül a banki hitelezési feltételek szigorúbbak maradnak, mint az előző öt év átlaga, addig a bankok valamivel kevesebb mint a fele (43%-a) szerint a bankszektor már 2011-ben vissza fog térni az átlagosnak tekinthető hitelezési standardokhoz. A bankok részére kiküldött kérdőív olyan kérdést is tartalmazott, hogy véleményük szerint mely iparágakban várható további portfólióminőség-romlás. A jövőre vonatkozó kérdésre adott válaszokban megjelölt iparágak jórészt egybeestek a jelenleg is problematikusnak tekintett iparágakkal. Várható portfólió minőségromlás a bankok szerint az egyes iparágakban (1- nem várható minőségromlás, 5 - jelentős minőségromlás várható) Ingatlanszektor 4.0 Pénzügyi szektor 3.3 Feldolgozóipar 2.9 Építőipar 4.1 Kereskedelem 2.8 Vendéglátás, szálláshely 3.0 Villamosenergia-, gáz-, hő-és vízellátás 1.7 Mezőgazdaság 2.5 Vad-, hal-, erdőgazdálkodás 2.6 Szállítás, raktározás 2.8 Távközlés, posta 1.8 Szórakoztatóipar 2.9 Gazdasági szolgáltatás 2.4

7 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében 7 A bankok elsősorban az építőipar és az ingatlanszektor problémái miatt várnak további minőségromlást a portfóliójukban. A várható minőségromlás mértéke szerinti csökkenő rangsorban a harmadik helyen a pénzügyi szektor található (itt egyes kiegészítő megjegyzések szerint a lízingcégek tekinthetők meghatározónak). A vendéglátás, a feldolgozóipar, illetve a szórakoztatóipar tartozik még a bankok szerint a válság által fenyegetettek közé, bár ezek esetében a különbség a többi iparág átlagához képest nem jelentős. Az energia/közmű és a távközlési szektor tűnik az iparágak közül legvédettebbnek a válság negatív hatásaival szemben. Egy másik kérdéscsoport a különböző hiteltípusok egy éven belül várható változására vonatkozott, a bankok becslései alapján. A hitelállomány várható alakulása a következő egy évben a bankok szerint (-2 - erős csökkenés, 0-stagnálás, +2 - erős növekedés) Hosszú lejáratú vállalati devizahitel-állomány Hosszú lejáratú vállalati forinthitel-állomány Rövid lejáratú vállalati devizahitel-állomány Rövid lejáratú vállalati forinthitel-állomány Projekthitel-állomány Kis-és mikrovállalkozási hitelállomány Középvállalati hitelállomány Nagyvállalati hitelállomány Minősített hitelállomány Vállalalti hitelállomány összesen Önkormányzati hitelállomány -0.7 a bankrendszer egészében a saját bankjában A bankok részére kiküldött kérdőívben külön kérdés szerepelt a hitelportfóliók minőségének alakulására vonatkozóan. Az MNB novemberi, Jelentés a pénzügyi stabilitásról című dokumentumában előrejelzésként közölt számokról kértük a bankok állásfoglalását. Az MNB ezen előrejelzése szerint a 90 napi késedelmen túli állomány a év végi 4,7%-ról év végére 11,3%-ra növekszik majd a teljes hitelállományhoz viszonyítva. A válaszadó bankok döntő többsége (80%) ezt a várakozást reális becslésként értékelte, a fennmaradó rész (20%) pedig pesszimistának minősítette (vagyis szerintük a problematikus hitelek tényleges aránya az előrejelzettnél alacsonyabb szinten alakult). Az előrejelzés szerint a 90 napi késedelmen túli állomány a év végi 11,3%-ról év végére 15,7%-ra növekszik majd a teljes hitelállományhoz viszonyítva. Míg a bankok a 2009-es előrejelzést alapvetően reálisnak tartották, a 2010-es év végi számok esetében a válaszadó bankok fele (53%) már valamilyen mértékben pesszimistának értékelte a becslést, vagyis a problematikus hiteleknek a közöltnél jobb (tehát kisebb) részarányára számítanak. A következő egy évre a bankok egyértelműen a rövid lejáratú forinthitel-állomány mérsékelt ütemű növekedését várják, míg a többi hitelkategória (hosszú lejáratú deviza és forint, illetve a rövid lejáratú devizahitel) esetében az enyhe növekedéssel kapcsolatos várakozás már csak a válaszadók kevesebb mint felére jellemző. Nem mutatható ki érdemi különbség a kis-, a közép-, és a nagyvállalati hitelállomány egész bankszektorra vonatkozó növekedésével kapcsolatban. A projekthitelek a bankok szerint inkább csökkenni fognak, semmint növekedni. Figyelemre méltó, hogy a bankok a saját bankjuk jövőbeli teljesítményét a kihelyezett állomány gyorsabb, illetve a minősített hitelállomány lassabb növekedését figyelembe véve átlagukat tekintve jobbnak várják, mint a bankrendszer egészének jövőbeli teljesítményét.

8 8 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében A pénzügyi nehézségek esetén alkalmazott eszközök: átütemezés, restrukturálási terv megvalósítása igen, de felszámolás, banki követelések eladása nem A kérdőív a bankok és a vállalatok részére szóló olyan kérdéseket is tartalmazott, hogy mely eszközöket tekintik jónak/célszerűnek és kevésbé jónak a pénzügyi nehézségekbe került vállalatok helyzetének kezelésére vonatkozóan. A vállalatok pénzügyi nehézségei esetén alkalmazható megoldások (-2 - kifejezetten nem jó megoldás, 0 - változó eredményességű megoldás, +2 - kifejezetten jó megoldás) Adósságszolgálat átütemezése (további fedezetek és garanciák ellenében) Kilábalási terv vállalat általi kidolgozása és megvalósítása Kilábalási terv külső szakértő általi kidolgozása és a vállalat általi megvalósítása Monitoring tevékenységet végző külső megbízott delegálása a vállalathoz 0.4 Bankbiztos delegálása a vállalathoz Csődegyezség kidolgozása A banki követelések eladása harmadik félnek Felszámolás kezdeményezése A bankok szerint A vállalatok szerint A vállalatok általában jó eszköznek tartják egy kilábalási terv vállalat általi kidolgozását (64% szerint jó megoldás) vagy az átütemezést, még ha az további fedezetek bevonása mellett is történik meg (50% szerint jó megoldás). Változó eredményességű eszköznek minősítették a külső szakértő által kidolgozott kilábalási terv elkészítését és megvalósítását, valamint csődegyezség kidolgozását (stand-still biztosítását), míg a banki követelések eladását, illetve felszámolás kezdeményezését elutasították, illetve nem jó eszköznek ítélték. A bankok preferenciasorrendjükben első helyre rangsorolták az olyan adósságátütemezést, amely további fedezetek bevonása mellett történik meg. Előnyben részesített megoldás még részükről egy kilábalási terv kidolgozása és megvalósítása (a terv kidolgozójának személyétől függetlenül), illetve egy banki megbízott delegálása (hatáskörtől függetlenül). A csődegyezség kidolgozását a vállalatokhoz hasonlóan a bankok is változó eredményességű eszköznek tekintik, míg a követelésértékesítésről és a felszámolásról a nem jó eszköz az általános banki vélemény.

9 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében 9 A legnagyobb eltérést a banki és a vállalati megítélésben a bankbiztosi tevékenységet végző megbízott delegálása képviselte: míg a bankok ezt általában jó eszköznek tartották, addig a vállalatoknál ennek az eszköznek az alkalmazásáról határozottan negatív volt a vélemény. A bankbiztosi intézmény negatív minősítésének mértéke megközelítette a követelés eladásról, illetve a felszámolás kezdeményezéséről kialakított negatív vállalati vélemény mértékét. A kérdőívben feltett kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy a bankok jellemzően saját erőforrásaikkal oldják meg a pénzügyi nehézségek közé került vállalatokkal kapcsolatos kérdéseket, külső tanácsadók és szakértők igénybevétele jellemzően csak esetenként történik. A banki válaszadók 19%-a gyakran alkalmaz külső tanácsadókat és szakértőket, 13% viszont gyakorlatilag sohasem. Szintén jellemzően csak esetlegesen használt eszköznek minősíthető a válaszok alapján a hitelek eladása harmadik fél részére. Gyakori alkalmazásáról csupán egy bank számolt be. Az eszközök jelenlegi és jövőbeni fontosságával kapcsolatos kérdésre adott banki válaszokból az derült ki, hogy a jövőben mind a külső tanácsadók igénybevételében, mind a hitelportfólió részek eladásának mértékében óvatos növekedés várható. A bankok és a vállalatok egymásról kialakított képe: a vállalatok szerint a bankok nem elég kockázatvállalóak, míg a bankok szerint a vállalatok jellemzően fennálló pénzügyi problémáik miatt nem kapnak hitelt A kérdőívben külön kérdéssorok tértek ki a bankoknak a vállalatokkal, illetve a vállalatoknak a bankokkal történő együttműködése során szerzett tapasztalataira. A bankoknak a vállalatokról kialakított véleményének összefoglalása két részből állt: az egyik részt a hitelkérelmek elbírálásával kapcsolatos témakörök, a másodikat a további együttműködés során keletkező kérdések jelentették. A bankok véleménye szerint a vállalati hitelkérelmek elutasításának okai (-2 - egyáltalán nem jellemző, +2 - erősen jellemző) Iparág-specifikus problémák 0.4 A vállalat korábbi gazdasági teljesítménye 0.4 A vállalat hitelezési előtörténete 0.5 Tárgyi fedezetek hiánya 0.8 Üzleti, pénzügyi terveinek kidolgozatlansága 0.0 A vállalat üzleti kilátásai 0.6 Hitelezési csalás lehetősége -0.6 Saját erő hiánya, összetétele 0.4 A vállalat megkérdőjelezhető stratégiája -0.3 A vállalat eladósodottsági szintje 1.0 A vállalat likviditási helyzete 0.8

10 10 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében A banki válaszok alapján a hitelkérelmek elutasításánál a pénzügyi szempontok a mérvadóak: jellemzőnek tekinthetők a túl magas adósságszint, a likviditási problémák, és a tárgyi fedezetek hiánya. A fontossági sorrendben a közvetlen pénzügyi szempontokat követik a vállalat üzleti kilátásai, a hitelezési előtörténet esetleges negatívumai, az iparág-specifikus problémák, a gazdasági teljesítmény alakulása, illetve a saját erő hiánya, mint jellemző potenciális akadályozó tényezők. A bankok az üzleti és pénzügyi tervek kidolgozottságát, illetve a vállalatok által követett üzleti stratégiák megalapozottságát nem látták különösebben kritikus kérdésnek a hitelkérelmek elbírálása szempontjából. A vállalati hitelezés későbbi fázisaiban szerzett banki tapasztalatokra vonatkozó kérdés kkv-k (kis- és közepes vállalkozások), illetve nagyvállalatok szerinti bontásban szerepelt a kérdőívben. A kkv-k és nagyvállalatok hitelezésével kapcsolatos tapasztalatok a bankok szerint (-2 - egyáltalán nem jellemző, +2 - erősen jellemző) A tulajdonosi struktúra nem vagy nehezen átlátható 0.0 A saját tőke hiánya miatt a vállalat alultőkésített A beruházások rövid lejáratú hitelekből, vagy szállítói tartozásokból kerülnek finanszírozásra 1.1 Hiány van megfelelő képzettségű vezetőből/ szakemberből A tulajdonos által végrehajtott pénzkivétel megelőzi az adósságszolgálatot A működési cash-flow a kapcsolt vállalkozásokkal végrehajtott tranzakciók miatt nem átlátható A tulajdonos által követett célok eltérnek a kommunikálttól A veszteségek finanszírozása nem belső tartalékból, hanem további hitelekből történik A veszteségek kimutatását számviteli megoldásokkal késleltetni próbálják 0.4 Likviditási probléma esetén ezt későn jelzik a bank felé Pénzügyi problémák esetén a vállalat nem mutat kellő együttműködési hajlandóságot -0.3 A vállalat által kidolgozott kilábalási terv valószínűtlenül gyors javulással számol 0.5 kkv-k esetében Nagyvállalatok esetében A kkv-k és a nagyvállalatok összehasonlításakor majdnem minden területen szignifikáns különbségek mutatkoztak a nagyvállalatok javára. A legnagyobb arányú különbségek a saját tőke, a szakember-ellátottság, és a finanszírozási kockázatok vállalásának tekintetében mutatkoztak. Jellemzően inkább a kkv-k az alultőkésítettek, pénzügyi szakemberekkel rosszabbul ellátottak, és hajlamosabbak arra, hogy rövidlejáratú forrásokból beruházásokat finanszírozzanak.

11 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében 11 A nagyvállalatok esetében a veszteségfinanszírozásnak a tartalékok helyett hitelekből történő megvalósítása, és a likviditási problémák jelzésének késői időpontja kapta a legnagyobb hangsúlyt a bankok részéről. A vállalatok részére kiküldött kérdőívben a bankokra vonatkozó, kritikus hangvételű megállapításokat tartalmazó kérdés is szerepelt. A válaszokat összesítve értékelhető volt, hogy ezek az egyedi helyzetekben elhangzott megállapítások mennyire tekinthetők általánosan érvényesnek a bankokra vonatkozóan. A vállalatok véleménye szerint a bankok (-2 - egyáltalán nem jellemző, +2 - erősen jellemző) nem rendelkeznek kellő ismeretekkel az iparágról hiteldöntésükhöz indokolatlanul sok információt kérnek nem értik meg a tulajdonosok növekedési elképzeléseit -0.5 nem elég kockázat vállalóak túlságosan magas tárgyi fedezeteket követelnek meg nem hajlandóak pénzügyi nehézségek esetén további támogatást nyújtani 0.6 túlságosan igyekeznek beleavatkozni a gazdálkodási kérdésekbe -0.4 a megkövetelt adatszolgáltatás túl sok, felesleges vagy nem a tényleges helyzetet tükrözi túlságosan konzervatív várakozásokkal tekintenek a vállalati előrejelzésekre -0.2 A vállalatok válaszai alapján nem tekinthetők jellemzőnek azok a megállapítások, hogy a bankok túlságosan beleavatkoznának a vállalatok gazdálkodási kérdéseibe, vagy túl sok felesleges adatot kérnének be adatszolgáltatás keretében, vagy nem rendelkeznének kellő ismeretekkel az adott iparágról. A válaszadó vállalatok véleménye szerint jellemző megállapításoknak tekinthetők viszont, hogy a bankok nem elég kockázatvállalóak, túlságosan magas tárgyi fedezeteket és/vagy tulajdonosi garanciákat követelnek meg, illetve, hogy pénzügyi nehézségek esetén nem nyújtanak további támogatást.

12 kpmg.hu További információ: Andrea Sartori Partner KPMG Tanácsadó Kft. H-1139 Budapest Váci út 99 Tel: Palotai Zsolt Szenior menedzser KPMG Tanácsadó Kft. H-1139 Budapest Váci út 99 Tel: Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név és a KPMG logo a KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személy lajstromozott védjegye KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló,kpmg-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2014. november kpmg.hu KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Túl a gödrön! KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 3 A KPMG hatodik alkalommal készítette el felmérését

Részletesebben

Változásban a CRO-k szerepe

Változásban a CRO-k szerepe Változásban a CRO-k szerepe kihívások és lehetőségek kpmg.com/hu 2 Section or Brochure name Változásban a CRO-k szerepe kihívások és lehetőségek 3 Vezetői összefoglaló Székely Zoltán Pénzügyi szolgáltatási

Részletesebben

KPMG Biztosítási Konferencia 2013

KPMG Biztosítási Konferencia 2013 KPMG Biztosítási Konferencia 213 213. május 9-1., Siófok A résztvevők szavazás során megjelenő véleményeinek összegzése kpmg.hu KPMG Biztosítási Konferencia 213 3 Bevezetés 213-ban immár hatodik alkalommal

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Adatlopás a közép-kelet-európai régióban 2012

Adatlopás a közép-kelet-európai régióban 2012 FORENSIC Adatlopás a közép-kelet-európai régióban 2012 kpmg.com/hu KPMG Közép-Kelet-Európában Volt már valaha olyan érzése, hogy versenytársai vélhetően tudtában vannak stratégiai terveinek vagy egyéb

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5 A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007 2008. november 20. Tartalomjegyzék Módszertan... 4 I. Vezetői összefoglaló... 5 I. 1.

Részletesebben

A fogyasztási hitelezés tendenciái, kapcsolódó kockázatok és azok kezelése a magyarországi hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások gyakorlatában

A fogyasztási hitelezés tendenciái, kapcsolódó kockázatok és azok kezelése a magyarországi hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások gyakorlatában A fogyasztási hitelezés tendenciái, kapcsolódó kockázatok és azok kezelése a magyarországi hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások gyakorlatában Készítette: Czinege Éva Dávid Zsuzsanna Szalay György Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK...7 HITELPIAC...

TARTALOMJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK...7 HITELPIAC... Bilek Péter Borkó Tamás Czakó Veronika Pellényi Gábor A mikro-, kis-, és középvállalkozások külső forrásbevonásának alakulása 2000-2005 között Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kis- és Középvállalkozás

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HITELEZÉSI KOCKÁZATAINAK KEZELÉSE Készítette: dr.

Részletesebben

A magyar építőipar 2011

A magyar építőipar 2011 INGATLAN- ÉS ÉPÍTŐIPARI TANÁCSADÁS A magyar építőipar 2011 CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CONSTRUCTION (CEEC) RESEARCH 2 A magyar építőipar 2011 www.ceec.eu Köszönetnyilvánítás Tisztelt Olvasók! Köszönjük,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 STATISZTIKAI ELEMZÉSEK VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 A KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézete (ECOSTAT) egy évtizede folytat kutatásokat a magyarországi vállalkozások tevékenységéről.

Részletesebben

Kell-e szabályozni az önkormányzati hitelfelvételt?

Kell-e szabályozni az önkormányzati hitelfelvételt? Gál Erzsébet Kell-e szabályozni az önkormányzati hitelfelvételt? A magyar eset tanulságai ÖSSZEFOGLALÓ: Az önkormányzatok eladósodásának szabályozására a nemzetközi szakirodalom négy modellt állított fel,

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON Kovács Kitti V. évfolyam, közgazdász-gazdálkodási szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan

Részletesebben

Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA. HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III.

Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA. HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III. Szabó-Morvai Ágnes A VÁLSÁG HATÁSA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRA HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok III. Budapest 2010. szeptember 1. A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

1 HÉTFA Kutatóintézet Szakmai Háttér VII.

1 HÉTFA Kutatóintézet Szakmai Háttér VII. 1 HÉTFA Kutatóintézet Szakmai Háttér VII. Balás Gábor Bognár Fruzsina Csite András AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÓI FOGADTATÁSA: ÓVATOSAN BIZAKODÓ VÁRAKOZÁSOK HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás

Részletesebben

A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2012

A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2012 SZÁMVITELI TANÁCSADÁS A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 kpmg.hu 2 Section or Brochure name Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról. kpmg.hu

Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról. kpmg.hu Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról kpmg.hu Tartalom Bevezetés 3 Cafeteria-programok 4 Hosszú távú munkavállalói juttatások 8 Részvényopciós program 1 A felmérésben

Részletesebben

Kilábalás göröngyös talajon

Kilábalás göröngyös talajon VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Kilábalás göröngyös talajon Gyorsjelentés a 2013. évi kérdőíves felmérés eredményeiről BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. KISVÁLLALATI TÜKÖRKÉP A vállalati felmérés eredményei Készült a Magyar Telekom megbízásából 2014. november GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

Idősek a pályán: fair a play? (Hogyan vélekednek az európai munkaadók az idősebb korosztályok helyéről a jövő munkaerőpiacán?)

Idősek a pályán: fair a play? (Hogyan vélekednek az európai munkaadók az idősebb korosztályok helyéről a jövő munkaerőpiacán?) Adler Judit Petz Raymund: Idősek a pályán: fair a play? (Hogyan vélekednek az európai munkaadók az idősebb korosztályok helyéről a jövő munkaerőpiacán?) Európa-szerte öregszenek a társadalmak. A javuló

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET. Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról. Résztanulmány NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról Résztanulmány 2006 Készült az Oktatási Minisztérium megbízása alapján, a Szakképesítést szerzett

Részletesebben

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Szerkesztette: Dr. Baráth

Részletesebben

Goodwill avagy számviteli Ki mit tud?

Goodwill avagy számviteli Ki mit tud? Kérdőjelek 2014. évi 6. szám Goodwill avagy számviteli Ki mit tud? A magyar számviteli törvény cégvásárlás, üzleti vagy cégérték számviteli elszámolására vonatkozó szabályainak gyakorlatba való átültetése

Részletesebben

1. Nemzetközi áttekintés

1. Nemzetközi áttekintés GKI Gazdaságkutató Zrt. Szűkülő likviditás a bankszektorban A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Logisztikai Outsourcing Magyarországon 2009 ADVISORY

Logisztikai Outsourcing Magyarországon 2009 ADVISORY Logisztikai Outsourcing Magyarországon 2009 ADVISORY Logisztikai outsourcing Magyarországon, 2009 3 Tartalom 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 6 2.1 Outsourcing 6 2.2 Insourcing, Cosourcing, Nearshoring,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben