Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY"

Átírás

1 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY

2

3 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében 3 Restrukturálási tanácsadási csoportunk a vállalatok banki hitelezéséhez kapcsolódó ügyletek során gyakran tapasztalja, hogy a hitelező bankoknak és a hitelfelvevő vállalatoknak jelentősen eltér a véleménye a konkrét pénzügyi vagy üzleti helyzetről. Andrea Sartori Partner, KPMG Tanácsadó Kft. A bankok és vállalatok általunk tapasztalt eltérő véleménye és helyzetmegítélése azonban mindig olyan konkrét esetekhez kapcsolódik, amelyből a levont következtetések az ügyek egyedi és bizalmas jellege miatt nem alkalmasak sem publikálásra, sem a szélesebb körű általánosításra. Ezért döntöttünk úgy, hogy kérdőíves felmérés keretében hasonlítjuk össze a vállalati hitelezéssel kapcsolatos banki és vállalati nézőpontokat, várakozásokat és véleményeket, amelynek az eredményeit az alábbiakban mutatjuk be. A külön erre a célra kidolgozott kérdőíveket a vállalati hitelezéssel is foglalkozó bankokhoz, és számos, a KPMG ügyfélkörébe tartozó vagy azon kívül eső, 4 milliárd Ft-ot meghaladó árbevételű vállalkozáshoz juttattuk el 2010 januárjában. A bankok esetében a vállalati hitelezési terület vezetője, a vállalatoknál a pénzügyi vezető volt megkeresésünk elsődleges célpontja. A vállalatokon kívül a kérdőíveket eljuttattuk több vállalati érdekképviseleti szervezethez, így a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségéhez, és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségéhez is. Megkeresésünkre 17 bank és 25 vállalat/szervezet részéről érkezett vissza értékelhető kérdőív. A felmérés keretében feltett kérdések a következő témakörökbe sorolhatók: a gazdasági válság hatásai a vállalati hitelezésre, a várható jövőbeli fejleményekkel kapcsolatos várakozások, a pénzügyi nehézségek kezelése során alkalmazott eszközök, valamint a bankok és a vállalatok közötti együttműködés során az egymásról kialakult kép.

4 4 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében A válság hatásai a vállalati hitelezésre: a hiteligény csökkent, a hitelképesség romlott A bankok válaszai alapján 2009-ben a bankok felének csökkent a kihelyezett hitelállománya, míg a válaszadó vállalatok kevesebb mint fele (44%) számolt be arról, hogy a felvett hitelállománya csökkent az elmúlt naptári év során. A vállalati hitelezés visszaesésének okait a banki és vállalati felek eltérőképpen ítélték meg: a bankok jellemzően a vállalatok hitelképességének romlását jelölték meg legfontosabb okként, míg a vállalatok esetében a visszaesést elsődlegesen az üzletmenetből következő hiteligények csökkenésének tulajdonították. A kihelyezett hitelállomány csökkent, mert (1-a legkevésbé fontos ok, 5 a legfontosabb ok) a hitelezési standardok szigorodtak a vállalatok hitelképessége csökkent a kamatok/díjak emelkedtek a cégek más finanszírozási forrásokat vettek igénybe a cégek üzletmenetéből 3.0 következő hiteligény csökkent 3.9 A bankok szerint A vállalatok szerint A bankok által legfontosabbnak ítélt hitelképességi visszaesést a vállalatok éppen a legkevésbé fontos tényezőnek tekintették. Figyelemre méltó, hogy a vállalatok a második legfontosabb okként jelölték meg az egyéb finanszírozási források (pl. csoporton belüli források, a vállalat belső gazdálkodási forrásai) igény bevételét, mint banki hitelállományuk csökkenésének lehetséges okát. A válaszadók döntő többsége (a bankok esetében 88%, a vállalatoknál 72%) egyetértett abban, hogy a jelenlegi vállalati hitelezési feltételek szigorúbbak, mint az előző öt év átlagos szintje volt.

5 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében 5 A gazdasági helyzettel és a vállalati hitelezés jövőbeli alakulásával kapcsolatos várakozások: az építőipar és ingatlanszektor továbbra is kockázatos terület marad A várható általános gazdasági kilátásokkal kapcsolatban a vállalatok valamelyest borúlátóbbnak mutatkoztak, mint a bankok: a vállalatok több mint kétharmada (68%) és a bankok kevesebb mint fele (44%) szerint várható még a válságnak egy vagy több további hulláma. A következő egy év távlatában várható banki lépésekkel kapcsolatban a vállalatok a legvalószínűbbnek a szorosabb monitoringot és a fedezeti követelmények szigorítását tartották: a vállalatok döntő többsége (88%) szerint elképzelhető vagy valószínűsíthető a szorosabb monitoring, kétharmaduk (68%) szerint pedig elképzelhető vagy valószínűsíthető a fedezeti követelmények szigorítása. A hitelek költségeinek emelésétől azonban kevesen tartanak; a vállalatok többsége nem számít a kamatmarzsok és a hiteldíjak sem emelésére, sem csökkentésére. A vállalatok várakozásai a hitelezéssel kapcsolatban (-2 -szinte biztosan nem, +2 -szinte biztosan igen) Kamatmarzs emelése -0.7 Kamatmarzs csökkentése -0.5 Hiteldíjak emelése -0.6 Hiteldíjak csökkentése -0.5 Fedezeti követelmények szigorítása Fedezeti követelmények enyhítése -1.2 Szorosabb monitoring 0.8 Enyhébb monitoring -1.4 Arra a kérdésre, hogy mit lehetne a válság ellen tenni, rendkívül sokféle válasz érkezett. Néhányan az ország függő helyzetét hangsúlyozták, és kevés esélyt láttak a cselekvésre: ez nem egy válság, hanem sok. Európa van bajban. Többen határozott állami beavatkozást tartanának célszerűnek: munkahelyeket kell teremteni, a beruházásokat ösztönözni, világos és egyértelmű adórendszert bevezetni, ahol az adók szigorúan be vannak hajtva, a lakosságot fogyasztásra kell ösztönözni, a banki hitelezést refinanszírozott programokkal, kezességvállalással kell támogatni. Voltak, akik ezzel éppen ellentétes álláspontot fogalmaztak meg: vissza kell fogni a fedezet nélküli (állami) gazdaságélénkítést, hagyni kell a válságot természetes módon lecsengeni. A bankok vegyesen ítélték meg a kamatmarzsok és hiteldíjak várható emelését, vagy csökkentését, ugyanakkor a vállalatokhoz hasonlóan szorosabb monitoringra és szigorúbb fedezeti követelményekre számítanak. A banki véleményekből a kockázatosabb ügyletekkel kapcsolatos kamatprémium emelésének, illetve az adósminősítés szigorításának irányába mutató esetleges lépések is kiolvashatók. További figyelemre méltó eredmény, hogy a bankok csak mintegy egyharmada (30%) tartja elképzelhetőnek vagy valószínűnek, hogy a következő egy év folyamán portfóliórészeket értékesítene vagy vásárolna.

6 6 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében A bankok várakozásai a hitelezéssel kapcsolatban (-2 - szinte biztosan nem, +2 - szinte biztosan igen) Kamatmarzs emelése -0.6 Kamatmarzs csökkentése -0.6 Hiteldíjak emelése -0.5 Hiteldíjak csökkentése -0.9 Fedezeti követelmények szigorítása 0.4 Fedezeti követelmények enyhítése -1.3 Szorosabb monitoring 1.6 Enyhébb monitoring -1.8 A kockázati prémium emelése 0.3 A kockázati prémium csökkentése -1.1 Az adósminősítés szigorítása Az adósminősítés enyhítése -1.4 Portfólió részek értékesítése -0.9 Porftólió akvizíció -0.9 A vállalati hitelezéssel kapcsolatos hosszabb távú várakozásokat illetően figyelemreméltó, hogy míg a vállalatok döntő többsége (89%) szerint belátható időn belül a banki hitelezési feltételek szigorúbbak maradnak, mint az előző öt év átlaga, addig a bankok valamivel kevesebb mint a fele (43%-a) szerint a bankszektor már 2011-ben vissza fog térni az átlagosnak tekinthető hitelezési standardokhoz. A bankok részére kiküldött kérdőív olyan kérdést is tartalmazott, hogy véleményük szerint mely iparágakban várható további portfólióminőség-romlás. A jövőre vonatkozó kérdésre adott válaszokban megjelölt iparágak jórészt egybeestek a jelenleg is problematikusnak tekintett iparágakkal. Várható portfólió minőségromlás a bankok szerint az egyes iparágakban (1- nem várható minőségromlás, 5 - jelentős minőségromlás várható) Ingatlanszektor 4.0 Pénzügyi szektor 3.3 Feldolgozóipar 2.9 Építőipar 4.1 Kereskedelem 2.8 Vendéglátás, szálláshely 3.0 Villamosenergia-, gáz-, hő-és vízellátás 1.7 Mezőgazdaság 2.5 Vad-, hal-, erdőgazdálkodás 2.6 Szállítás, raktározás 2.8 Távközlés, posta 1.8 Szórakoztatóipar 2.9 Gazdasági szolgáltatás 2.4

7 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében 7 A bankok elsősorban az építőipar és az ingatlanszektor problémái miatt várnak további minőségromlást a portfóliójukban. A várható minőségromlás mértéke szerinti csökkenő rangsorban a harmadik helyen a pénzügyi szektor található (itt egyes kiegészítő megjegyzések szerint a lízingcégek tekinthetők meghatározónak). A vendéglátás, a feldolgozóipar, illetve a szórakoztatóipar tartozik még a bankok szerint a válság által fenyegetettek közé, bár ezek esetében a különbség a többi iparág átlagához képest nem jelentős. Az energia/közmű és a távközlési szektor tűnik az iparágak közül legvédettebbnek a válság negatív hatásaival szemben. Egy másik kérdéscsoport a különböző hiteltípusok egy éven belül várható változására vonatkozott, a bankok becslései alapján. A hitelállomány várható alakulása a következő egy évben a bankok szerint (-2 - erős csökkenés, 0-stagnálás, +2 - erős növekedés) Hosszú lejáratú vállalati devizahitel-állomány Hosszú lejáratú vállalati forinthitel-állomány Rövid lejáratú vállalati devizahitel-állomány Rövid lejáratú vállalati forinthitel-állomány Projekthitel-állomány Kis-és mikrovállalkozási hitelállomány Középvállalati hitelállomány Nagyvállalati hitelállomány Minősített hitelállomány Vállalalti hitelállomány összesen Önkormányzati hitelállomány -0.7 a bankrendszer egészében a saját bankjában A bankok részére kiküldött kérdőívben külön kérdés szerepelt a hitelportfóliók minőségének alakulására vonatkozóan. Az MNB novemberi, Jelentés a pénzügyi stabilitásról című dokumentumában előrejelzésként közölt számokról kértük a bankok állásfoglalását. Az MNB ezen előrejelzése szerint a 90 napi késedelmen túli állomány a év végi 4,7%-ról év végére 11,3%-ra növekszik majd a teljes hitelállományhoz viszonyítva. A válaszadó bankok döntő többsége (80%) ezt a várakozást reális becslésként értékelte, a fennmaradó rész (20%) pedig pesszimistának minősítette (vagyis szerintük a problematikus hitelek tényleges aránya az előrejelzettnél alacsonyabb szinten alakult). Az előrejelzés szerint a 90 napi késedelmen túli állomány a év végi 11,3%-ról év végére 15,7%-ra növekszik majd a teljes hitelállományhoz viszonyítva. Míg a bankok a 2009-es előrejelzést alapvetően reálisnak tartották, a 2010-es év végi számok esetében a válaszadó bankok fele (53%) már valamilyen mértékben pesszimistának értékelte a becslést, vagyis a problematikus hiteleknek a közöltnél jobb (tehát kisebb) részarányára számítanak. A következő egy évre a bankok egyértelműen a rövid lejáratú forinthitel-állomány mérsékelt ütemű növekedését várják, míg a többi hitelkategória (hosszú lejáratú deviza és forint, illetve a rövid lejáratú devizahitel) esetében az enyhe növekedéssel kapcsolatos várakozás már csak a válaszadók kevesebb mint felére jellemző. Nem mutatható ki érdemi különbség a kis-, a közép-, és a nagyvállalati hitelállomány egész bankszektorra vonatkozó növekedésével kapcsolatban. A projekthitelek a bankok szerint inkább csökkenni fognak, semmint növekedni. Figyelemre méltó, hogy a bankok a saját bankjuk jövőbeli teljesítményét a kihelyezett állomány gyorsabb, illetve a minősített hitelállomány lassabb növekedését figyelembe véve átlagukat tekintve jobbnak várják, mint a bankrendszer egészének jövőbeli teljesítményét.

8 8 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében A pénzügyi nehézségek esetén alkalmazott eszközök: átütemezés, restrukturálási terv megvalósítása igen, de felszámolás, banki követelések eladása nem A kérdőív a bankok és a vállalatok részére szóló olyan kérdéseket is tartalmazott, hogy mely eszközöket tekintik jónak/célszerűnek és kevésbé jónak a pénzügyi nehézségekbe került vállalatok helyzetének kezelésére vonatkozóan. A vállalatok pénzügyi nehézségei esetén alkalmazható megoldások (-2 - kifejezetten nem jó megoldás, 0 - változó eredményességű megoldás, +2 - kifejezetten jó megoldás) Adósságszolgálat átütemezése (további fedezetek és garanciák ellenében) Kilábalási terv vállalat általi kidolgozása és megvalósítása Kilábalási terv külső szakértő általi kidolgozása és a vállalat általi megvalósítása Monitoring tevékenységet végző külső megbízott delegálása a vállalathoz 0.4 Bankbiztos delegálása a vállalathoz Csődegyezség kidolgozása A banki követelések eladása harmadik félnek Felszámolás kezdeményezése A bankok szerint A vállalatok szerint A vállalatok általában jó eszköznek tartják egy kilábalási terv vállalat általi kidolgozását (64% szerint jó megoldás) vagy az átütemezést, még ha az további fedezetek bevonása mellett is történik meg (50% szerint jó megoldás). Változó eredményességű eszköznek minősítették a külső szakértő által kidolgozott kilábalási terv elkészítését és megvalósítását, valamint csődegyezség kidolgozását (stand-still biztosítását), míg a banki követelések eladását, illetve felszámolás kezdeményezését elutasították, illetve nem jó eszköznek ítélték. A bankok preferenciasorrendjükben első helyre rangsorolták az olyan adósságátütemezést, amely további fedezetek bevonása mellett történik meg. Előnyben részesített megoldás még részükről egy kilábalási terv kidolgozása és megvalósítása (a terv kidolgozójának személyétől függetlenül), illetve egy banki megbízott delegálása (hatáskörtől függetlenül). A csődegyezség kidolgozását a vállalatokhoz hasonlóan a bankok is változó eredményességű eszköznek tekintik, míg a követelésértékesítésről és a felszámolásról a nem jó eszköz az általános banki vélemény.

9 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében 9 A legnagyobb eltérést a banki és a vállalati megítélésben a bankbiztosi tevékenységet végző megbízott delegálása képviselte: míg a bankok ezt általában jó eszköznek tartották, addig a vállalatoknál ennek az eszköznek az alkalmazásáról határozottan negatív volt a vélemény. A bankbiztosi intézmény negatív minősítésének mértéke megközelítette a követelés eladásról, illetve a felszámolás kezdeményezéséről kialakított negatív vállalati vélemény mértékét. A kérdőívben feltett kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy a bankok jellemzően saját erőforrásaikkal oldják meg a pénzügyi nehézségek közé került vállalatokkal kapcsolatos kérdéseket, külső tanácsadók és szakértők igénybevétele jellemzően csak esetenként történik. A banki válaszadók 19%-a gyakran alkalmaz külső tanácsadókat és szakértőket, 13% viszont gyakorlatilag sohasem. Szintén jellemzően csak esetlegesen használt eszköznek minősíthető a válaszok alapján a hitelek eladása harmadik fél részére. Gyakori alkalmazásáról csupán egy bank számolt be. Az eszközök jelenlegi és jövőbeni fontosságával kapcsolatos kérdésre adott banki válaszokból az derült ki, hogy a jövőben mind a külső tanácsadók igénybevételében, mind a hitelportfólió részek eladásának mértékében óvatos növekedés várható. A bankok és a vállalatok egymásról kialakított képe: a vállalatok szerint a bankok nem elég kockázatvállalóak, míg a bankok szerint a vállalatok jellemzően fennálló pénzügyi problémáik miatt nem kapnak hitelt A kérdőívben külön kérdéssorok tértek ki a bankoknak a vállalatokkal, illetve a vállalatoknak a bankokkal történő együttműködése során szerzett tapasztalataira. A bankoknak a vállalatokról kialakított véleményének összefoglalása két részből állt: az egyik részt a hitelkérelmek elbírálásával kapcsolatos témakörök, a másodikat a további együttműködés során keletkező kérdések jelentették. A bankok véleménye szerint a vállalati hitelkérelmek elutasításának okai (-2 - egyáltalán nem jellemző, +2 - erősen jellemző) Iparág-specifikus problémák 0.4 A vállalat korábbi gazdasági teljesítménye 0.4 A vállalat hitelezési előtörténete 0.5 Tárgyi fedezetek hiánya 0.8 Üzleti, pénzügyi terveinek kidolgozatlansága 0.0 A vállalat üzleti kilátásai 0.6 Hitelezési csalás lehetősége -0.6 Saját erő hiánya, összetétele 0.4 A vállalat megkérdőjelezhető stratégiája -0.3 A vállalat eladósodottsági szintje 1.0 A vállalat likviditási helyzete 0.8

10 10 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében A banki válaszok alapján a hitelkérelmek elutasításánál a pénzügyi szempontok a mérvadóak: jellemzőnek tekinthetők a túl magas adósságszint, a likviditási problémák, és a tárgyi fedezetek hiánya. A fontossági sorrendben a közvetlen pénzügyi szempontokat követik a vállalat üzleti kilátásai, a hitelezési előtörténet esetleges negatívumai, az iparág-specifikus problémák, a gazdasági teljesítmény alakulása, illetve a saját erő hiánya, mint jellemző potenciális akadályozó tényezők. A bankok az üzleti és pénzügyi tervek kidolgozottságát, illetve a vállalatok által követett üzleti stratégiák megalapozottságát nem látták különösebben kritikus kérdésnek a hitelkérelmek elbírálása szempontjából. A vállalati hitelezés későbbi fázisaiban szerzett banki tapasztalatokra vonatkozó kérdés kkv-k (kis- és közepes vállalkozások), illetve nagyvállalatok szerinti bontásban szerepelt a kérdőívben. A kkv-k és nagyvállalatok hitelezésével kapcsolatos tapasztalatok a bankok szerint (-2 - egyáltalán nem jellemző, +2 - erősen jellemző) A tulajdonosi struktúra nem vagy nehezen átlátható 0.0 A saját tőke hiánya miatt a vállalat alultőkésített A beruházások rövid lejáratú hitelekből, vagy szállítói tartozásokból kerülnek finanszírozásra 1.1 Hiány van megfelelő képzettségű vezetőből/ szakemberből A tulajdonos által végrehajtott pénzkivétel megelőzi az adósságszolgálatot A működési cash-flow a kapcsolt vállalkozásokkal végrehajtott tranzakciók miatt nem átlátható A tulajdonos által követett célok eltérnek a kommunikálttól A veszteségek finanszírozása nem belső tartalékból, hanem további hitelekből történik A veszteségek kimutatását számviteli megoldásokkal késleltetni próbálják 0.4 Likviditási probléma esetén ezt későn jelzik a bank felé Pénzügyi problémák esetén a vállalat nem mutat kellő együttműködési hajlandóságot -0.3 A vállalat által kidolgozott kilábalási terv valószínűtlenül gyors javulással számol 0.5 kkv-k esetében Nagyvállalatok esetében A kkv-k és a nagyvállalatok összehasonlításakor majdnem minden területen szignifikáns különbségek mutatkoztak a nagyvállalatok javára. A legnagyobb arányú különbségek a saját tőke, a szakember-ellátottság, és a finanszírozási kockázatok vállalásának tekintetében mutatkoztak. Jellemzően inkább a kkv-k az alultőkésítettek, pénzügyi szakemberekkel rosszabbul ellátottak, és hajlamosabbak arra, hogy rövidlejáratú forrásokból beruházásokat finanszírozzanak.

11 Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében 11 A nagyvállalatok esetében a veszteségfinanszírozásnak a tartalékok helyett hitelekből történő megvalósítása, és a likviditási problémák jelzésének késői időpontja kapta a legnagyobb hangsúlyt a bankok részéről. A vállalatok részére kiküldött kérdőívben a bankokra vonatkozó, kritikus hangvételű megállapításokat tartalmazó kérdés is szerepelt. A válaszokat összesítve értékelhető volt, hogy ezek az egyedi helyzetekben elhangzott megállapítások mennyire tekinthetők általánosan érvényesnek a bankokra vonatkozóan. A vállalatok véleménye szerint a bankok (-2 - egyáltalán nem jellemző, +2 - erősen jellemző) nem rendelkeznek kellő ismeretekkel az iparágról hiteldöntésükhöz indokolatlanul sok információt kérnek nem értik meg a tulajdonosok növekedési elképzeléseit -0.5 nem elég kockázat vállalóak túlságosan magas tárgyi fedezeteket követelnek meg nem hajlandóak pénzügyi nehézségek esetén további támogatást nyújtani 0.6 túlságosan igyekeznek beleavatkozni a gazdálkodási kérdésekbe -0.4 a megkövetelt adatszolgáltatás túl sok, felesleges vagy nem a tényleges helyzetet tükrözi túlságosan konzervatív várakozásokkal tekintenek a vállalati előrejelzésekre -0.2 A vállalatok válaszai alapján nem tekinthetők jellemzőnek azok a megállapítások, hogy a bankok túlságosan beleavatkoznának a vállalatok gazdálkodási kérdéseibe, vagy túl sok felesleges adatot kérnének be adatszolgáltatás keretében, vagy nem rendelkeznének kellő ismeretekkel az adott iparágról. A válaszadó vállalatok véleménye szerint jellemző megállapításoknak tekinthetők viszont, hogy a bankok nem elég kockázatvállalóak, túlságosan magas tárgyi fedezeteket és/vagy tulajdonosi garanciákat követelnek meg, illetve, hogy pénzügyi nehézségek esetén nem nyújtanak további támogatást.

12 kpmg.hu További információ: Andrea Sartori Partner KPMG Tanácsadó Kft. H-1139 Budapest Váci út 99 Tel: Palotai Zsolt Szenior menedzser KPMG Tanácsadó Kft. H-1139 Budapest Váci út 99 Tel: Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név és a KPMG logo a KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személy lajstromozott védjegye KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló,kpmg-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2012. december kpmg.hu 2 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex mindenki az enyhülést várja, de marad a fagy 10 9 8 7 9 8 7 10

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív A válaszadó intézmény neve: Adatszolgáltató kódja: Felmérés időpontja Tovább a felmérésre MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 173. szám 43547 43548

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2013. június kpmg.hu 2 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +1,3 0 0-10 -1-2 -3-4 -5-6 -7-9 -9-1 -2-3 -4-5 -6-7 -9-9 -10

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2012. május kpmg.hu KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2012. május 3 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex felmelegedés helyett fagyot hozott a tavasz 10 9 8 9

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési felmérés. 2012. május

KPMG Vállalathitelezési felmérés. 2012. május KPMG Vállalathitelezési felmérés 2012. május KPMG Vállalathitelezési felmérés Kiket kérdeztünk meg? A felmérésben részt vevő bankok piaci részesedése a hitelpiacon 27% 73% Résztvevő bankok Megjegyzés:

Részletesebben

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában?

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Kórász Tamás igazgató, KPMG Tanácsadó Kft. 2013.11.12. Tartalom 1. Mit vár el egy KKV-vezető az informatikától? 2. A buzzword felhő

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Tanácsadó Kft. 2015. november KPMG.hu 4 3 2 2,50 2,73 1 1,45 1,34 0-1 0,08-0,72-0,28 2011. június 2011. november 2012. május 2012. december 2013. június 2014.

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2014. november kpmg.hu KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Túl a gödrön! KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 3 A KPMG hatodik alkalommal készítette el felmérését

Részletesebben

A kérdőív összesített eredménye

A kérdőív összesített eredménye FELMÉRÉS A HITELEZÉSI VEZETŐK KÖRÉBEN, A BANKOK HITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK VIZSGÁLATÁRA A 2004 második félévére vonatkozó felmérés összesített eredményének ismertetése 2005. március Az elemzést készítette:

Részletesebben

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Rabi Ákos 2014.02.18. Tartalom 1. Problémafelvetés Informatikai projekteredmények elfogadottsága 2. Informatikai projektek sikertényezői 3. Szoftverek

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon Felfalusi Péter, CEO A lakossági hitelportfolió alakulása Fedezett* 8 000 000 25,00% 7 000 000 6 000 000 20,00% 5 000 000 15,00% 4 000 000 3 000 000 10,00%

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana A megújuló energiaforrások közgazdaságtana Ságodi Attila Partner KPMG Tanácsadó Kft. Energetikai és közüzemi tanácsadás Energetikai körkép FAKT Konferencia 214. október 7. AGENDA I. Megújulók helyzete

Részletesebben

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21.

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. IV. Energy Summit Hungary 2013 Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról Gulyás Olivér gulyas.oliver@mkb.hu Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. Bevezetés Amiről az előadás nem fog szólni

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Hírlevél 2010. március 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2010. március

Hírlevél 2010. március 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2010. március Hírlevél 2010. március 1 Hírlevél 2010. március Hírlevél 2010. március 2 MIÉRT NEM LESZ ÜZLETKÖTÉS A START ZRT-HEZ BEÉRKEZETT IGÉNYLÉSEK TÖBB MINT EGYHARMADÁBÓL? A MEGHIÚSULT IGÉNYLÉSEK HÁTTERÉBEN A TÚL

Részletesebben

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Kutatás a Sun Microsystems Kft. részére Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Lőrincz Vilmos 2007 GKIeNET Kft. A felmérésről Bázis: az 50 fő feletti magyar vállalatok, mintegy 5300 cég

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

A banki projekthitel-portfóliók kitisztítása

A banki projekthitel-portfóliók kitisztítása A banki projekthitel-portfóliók kitisztítása dr. Kandrács Csaba Hitelezés 2015. Sofitel Hotel, Budapest, 2015. május 7. A vállalati hitelállomány javulást mutat, de továbbra is lassú a portfoliótisztulás

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Gulyás Olivér Osztályvezető gulyas.oliver@mkb.hu

Gulyás Olivér Osztályvezető gulyas.oliver@mkb.hu Megújuló energiaprojektek a finanszírozó szemszögéből Gulyás Olivér Osztályvezető gulyas.oliver@mkb.hu Napi Gazdaság - Energetikai konferencia 2010. december 1. Bevezetés Projektfinanszírozásról általában

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

A hazai szállodaipar egy ingatlanszakértő szemével

A hazai szállodaipar egy ingatlanszakértő szemével A hazai szállodaipar egy ingatlanszakértő szemével A Colliers International Értékbecslés, tanácsadás üzletág 482 iroda, 13 500 munkatárs a világ 62 országában, összesen 2 Mrd USD árbevétel; jelenlét Magyarországon

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Könyvvizsgálati kockázat

Könyvvizsgálati kockázat Könyvvizsgálati kockázatok és veszélyforrások válsághelyzetben Horváth Józsefné MOKLASZ alelnök okleveles adószakértő Könyvvizsgálati kockázat A könyvvizsgálat feladata a piaci szereplők kockázatának csökkentése,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14.

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. A Next-Faktor tulajdonosi háttere 51% 49% 36,19% 63,8% 76% 24% Next-Faktor Zrt. 3 Faktorált forgalom Faktorált forgalom 25 20 17,76 20,50 15 11,50 13,60

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

X. Energia Mőhely. Az innovatív vállalkozások finanszírozása. Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték.

X. Energia Mőhely. Az innovatív vállalkozások finanszírozása. Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték. X. Energia Mőhely Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték Az innovatív vállalkozások finanszírozása Gulyás Olivér 1 Bevezetés - Magyar Bankszövetség - Finanszírozási kérdések általában

Részletesebben

A magyar gazdaság növekedési kilátásai

A magyar gazdaság növekedési kilátásai A magyar gazdaság növekedési kilátásai Önfinanszírozás - a megtakarítások szerepe Palotai Dániel ügyvezető igazgató, vezető közgazdász VI. MABISZ Nemzetközi Biztosítási Konferencia 2015. október 14. Miért

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Nemzetközi kitekintés 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Leírási veszteség 2013. (EU27) EU átlag: 2.8%-tól 3.0%-ig Jelmagyarázat Magyarázat A fizetési idő a különböző szektorokban (EU27)

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16.

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16. GE Capital Hungary Budapest Bank Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén 1 GE Közép-Kelet Európában GE jelenlét Magyarország 12 500+ alkalmazott 3 regionális üzleti központ (Lighting

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok Szabó Gergely partner Ernst & Young Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű

Részletesebben

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek Bátora László Vezérigazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009.május 26. Helyzetkép Pénzügyi

Részletesebben

A jövő Felhőjetények. lehetőségek. Székely Zoltán 51. Közgazdász- Vándorgyűlés Gyula 2013.09.27.

A jövő Felhőjetények. lehetőségek. Székely Zoltán 51. Közgazdász- Vándorgyűlés Gyula 2013.09.27. A jövő Felhőjetények és lehetőségek Székely Zoltán 51. Közgazdász- Vándorgyűlés Gyula 2013.09.27. Tartalom I. Cloud értelmezése, jelentősége II. III. A Cloud előnyei és kihívásai Várakozások IV. Cloud

Részletesebben

A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában

A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató Budapest, 212. szeptember 28. A gazdasági válság már több mint 4 éve tart, amely folyamatos kihívást

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

Hírlevél 2012. december

Hírlevél 2012. december Hírlevél 2012. december 1 Hírlevél 2012. december START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2012. december 2 Áldott, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendőt kíván ügyfeleinek és partnereinek

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon Szabó Levente vezérigazgató Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A Bankrendszer Jövője a Közép- és Kelet-Európai Régióban Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról

A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról Kutatási tapasztalatok www.tukorterem.hu A kutatásról Elsődleges célcsoport: gazdálkodó klasszikus civil szervezetek (magánalapítványok és egyesületek)

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december A BÉT ma és holnap a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde 2012. december Bankszektor: veszteségek és forráskivonás Bankszektor ROE mutatója % % 30 70

Részletesebben

A Direkt Marketing Szövetség DM Szenzor kutatásának célja:

A Direkt Marketing Szövetség DM Szenzor kutatásának célja: A Direkt Marketing Szövetség DM Szenzor kutatásának célja: a hazai direkt marketing szektor méretének felmérése a direkt marketingben használt eszközök jelentőségének feltérképezése A kutatás során az

Részletesebben

12. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez

12. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez 12. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez Hitelintézetek finanszírozási tervre vonatkozó felügyeleti jelentése Táblakód Megnevezés Gyakoriság Beküldési határidő 1 P_00.01 Finanszírozási terv

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

4. Lezárt tranzakciók... 8 Az Invescom az idei évben sikeresen lezárt tranzakcióinak száma 5-re emelkedett.

4. Lezárt tranzakciók... 8 Az Invescom az idei évben sikeresen lezárt tranzakcióinak száma 5-re emelkedett. TARTALOMJEGYZÉK 1. Csak a nagyok segítettek... 2 A globális cégvásárlási piacon a világ tőzsdéin tapasztalható pozitív befektetői hangulat ellenére nyoma sincs pozitív trendfordulónak. A tranzakciók összértékét

Részletesebben

Amikor az önerő nem elég

Amikor az önerő nem elég Amikor az önerő nem elég Pénzintézetek által biztosított finanszírozási lehetőségek Tabák Gábor cégvezető amiről szó lesz a szolgáltatások tárgya: a fejlesztés tanácsadói szolgáltatások banki szolgáltatások

Részletesebben

Kilyénfalvi Béla ügyvezető igazgató ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 2010. március 31.

Kilyénfalvi Béla ügyvezető igazgató ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 2010. március 31. Click A projektfinanszírozás to edit Master title alapjai style Click to edit Master subtitle style Kilyénfalvi Béla ügyvezető igazgató ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 2010. március 31. 2009. március

Részletesebben

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Minden devizahitel mögött deviza van. A bankrendszer állítja, hogy a deviza és a deviza elszámolású kölcsönök mögött deviza van. Vagyis

Részletesebben

Szerbia bankrendszere és a válság

Szerbia bankrendszere és a válság Szerbia bankrendszere és a válság Jelasity Radován Elnök, Szerb Nemzeti Bank Budapest, 2009. November 5. Csak ha az dagály visszavonul, fog kiderülni ki úszott meztelenül * Alacsony állami rizikóbesorolás:

Részletesebben

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján E sajtóközleménytől kezdve a gazdasági szereplők szektorbontása megváltozik, a pénzügyi derivatívák egységesen bruttó piaci értéken,

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Restrukturálási szolgáltatások kpmg.hu

Restrukturálási szolgáltatások kpmg.hu TANÁCSADÁS Restrukturálási szolgáltatások kpmg.hu Szembesülve az egyre nagyobb kihívást jelentő piaci körülményekkel, a vállalatok többé már nem engedhetik meg azt a luxust, hogy tevékenységüket a szokásos

Részletesebben

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Kis Gábor Magyar Nemzeti Bank Statisztika Monetáris Statisztika vezetője

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Szakmai Nap

Takarékszövetkezeti Szakmai Nap Takarékszövetkezeti Szakmai Nap Benke Ákos vezérigazgató Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009. június 17. Pénzügyi Programok hitelintézetek részvételével MV Zrt. refinanszírozási hitelkeretet

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-től Hatályos: 2015. október

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy

Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy A pénzp nzügyi rendszer aktuális kérdk rdései Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy 1 A pénzp nzügyi rendszer szerepe a gazdaságban gban - A pénzügyi rendszer

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Vojnits Tamás vezérigazgató helyettes Takarékbank Zrt. A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Magyar Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász- vándorgyűlés Nyíregyháza 2014. szeptember 5. 0 Takarékszövetkezetek

Részletesebben

Fundamenta-Lakáskassza Zrt energiahatékony felújítások. Dr. Nagy Ernő, Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2012.01.31

Fundamenta-Lakáskassza Zrt energiahatékony felújítások. Dr. Nagy Ernő, Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2012.01.31 Fundamenta-Lakáskassza Zrt energiahatékony felújítások Dr. Nagy Ernő, Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2012.01.31 A válság tanulságai lakáshitelezés Mo.: 2008-2011 A pénzügyi válság a lakáshitelezésből indult

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2012. MÁJUS 7. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben