KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex"

Átírás

1 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex december kpmg.hu

2 2 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex mindenki az enyhülést várja, de marad a fagy A KPMG 2012 őszén készült felmérésében a legnagyobb magyar bankok hitelezési vezetői immár negyedik alkalommal fejtették ki véleményüket a vállalati hitelpiac jelenlegi helyzetéről, illetve kilátásairól. A finanszírozói oldal mellett ezúttal a vállalati oldal képviselői is nyilatkoztak finanszírozási kérdésekről és a hitelpiaci tendenciákkal kapcsolatos várakozásaikról ,3 A borús hazai gazdasági kilátások, valamint a bankokat újabb terhekkel sújtó, illetve a terheket fenntartó szabályozói környezet nem kedvezett a hitelezési aktivitás erősödésének az előző fél év során. A vállalati hitelpiacon tovább szigorodtak a hitelezési feltételek, emellett hitelfelvevői oldalon sem volt érzékelhető érdemi keresletnövekedés a bankok tapasztalata alapján. Mindezen tényezők gátolták a vállalati hitelállomány bővülését, amely 2012 őszére az öt évvel ezelőtti szint alá süllyedt. A vállalathitelezési hangulatindex értéke a felmérésben résztvevő 8 bank véleménye alapján -0,3 lett a -10-től +10-ig terjedő skálán 2012 őszén. Az index ugyan némileg kedvezőbb, mint a 2012 tavaszán mért -0,7-es érték, de figyelembe véve a vállalati hitelpiac jelenlegi helyzetét, továbbra sem biztató, hogy az értékelés negatív tartományban maradt. A finanszírozási hajlandóság javulása jelzi, hogy a hitelezési vezetők továbbra is nyitottnak tartják bankjukat új hitelek kihelyezésére, ennek ellenére nem számítanak vállalati hitelportfóliójuk érdemi növekedésére, sőt a bankszektor szintjén egyöntetűen visszaesést prognosztizálnak. A vállalati hitelpiac keresleti oldalát gyengének látják, az aktivitás számottevő növekedését az elmúlt hónapokban nem tapasztalták. A hitelezési feltételrendszerrel kapcsolatban az elmúlt időszakban tapasztalt szigorítást követően összességében már nem számítanak jelentős szigorításra a megkérdezett bankok. A hitelezési vezetők túlnyomó többsége nem vár számottevő változást bankjánál a kamatfelárak, a fedezetekre vonatkozó követelmények, a monitoring-tevékenyég, illetve a hitelkeretek maximális összege tekintetében sem KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

3 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 3 A felmérés további kiemelt megállapításai a következőkben összegezhetők: A felmérésben részt vevő bankok fele teljes egészében nyitottnak vallja magát új vállalati hitelek kihelyezésére, amely a finanszírozási hajlandóság kis mértékű javulását mutatja a fél évvel ezelőtti mélyponthoz képest, mindazonáltal a 2011-ben tapasztalt szintet még nem éri el. A hitelezési hajlandóság ezúttal is a működési célú hitelek terén a legmagasabb. Ugyanakkor egyértelmű javulás tapasztalható a beruházási hitelek megítélésében, amelyet csak egy megkérdezett sorolt kedvezőtlenebb kategóriába a finanszírozási hajlandóság szempontjából, mint a működési célú hiteleket. Az M&A-tranzakciókhoz köthető hitelezési hajlandóság az előzőeknél lényegesen kisebb, bár az egyes bankoknál jelentős eltérések tapasztalhatók. Az ingatlanfejlesztési és projekthitelek elutasítottsága továbbra is kiugróan magas: a bankok háromnegyede csak kivételes esetben, vagy semmilyen körülmények között nem hajlandó a finanszírozás ezen formájára. A hitelezési feltételrendszer tekintetében a bankok túlnyomó többsége ezúttal sem prognosztizál számottevő változást, míg a feltételek szigorítására már senki sem számít a következő három hónap során. A fedezetekre vonatkozó követelmények, illetve a bankok monitoring-tevékenysége tekintetében a válaszadók egyike sem számít változásra, a hitelkeretek maximális nagyságával kapcsolatban pedig csak egy résztvevő vár némi csökkenést. A kamatfelárak esetén sem várható változás a többség szerint, és azok növekedését kevesebben várják a korábbi felmérésekhez képest. A vállalati hiteltermékek iránti kereslet nem változott számottevően a bankok többségének tapasztalata alapján az elmúlt negyedév során. Élénkülésről utoljára 2011 tavaszán számoltak be a hitelezési vezetők. A bankszektor vállalati hitelállományával kapcsolatos várakozások nem változtak az elmúlt fél év során, a bankok továbbra is az állomány csökkenését vetítik előre a következő 12 hónapra. A válaszadók fele a vállalati hitelportfólió minőségének további romlására számít, míg a többiek szerint a negatív tendencia véget érhet 2012-ben, így a jövő évben nem várható számottevő portfólióromlás. Az egyes iparágak hitelezési attraktivitása kissé nőtt az előző felméréshez képest, az iparágak sorrendjében azonban jelentős változás nem történt: hitelezési szempontból a legkedveltebb célpont továbbra is a mezőgazdaság és élelmiszeripar, valamint a termelőipar, míg a sor végén változatlanul az építőipar és az ingatlanszektor található. A felmérésben részt vevő vállalatok több mint kilencven százaléka igénybe vesz külső finanszírozást, de ennek nagyságrendje a vállalatok felénél csökkent az előző évhez képest. A vállalatok nem számítanak az egyes külső finanszírozási formák súlyának jelentős változására a következő évben, a saját tőke növekvő szerepével kapcsolatban azonban megoszlottak a vélemények a résztvevők között. A hitelezési feltételek tekintetében a vállalatok többsége sem a további szigorítást, sem a feltételek enyhítését nem tartja valószínűnek 2013 végéig. A vállalatok tapasztalatai alapján a bankok nem elég kockázatvállalók a vállalati hitelezés terén, illetve túlságosan magas arányban követelnek meg tárgyi fedezeteket a vállalatoktól. A tapasztalatok alapján ugyanakkor a bankok nem avatkoznak be a kelleténél jobban a hitelt felvevő társaság gazdálkodási kérdéseibe, és általában megértik a vállalatok növekedési elképzeléseit. A makrogazdasági kilátásokat illetően mind a bankok, mind a vállalatok többsége visszaesést vár a GDPben 2013-ban. A makrogazdasági események közül a vállalatok szerint az eurózóna válságból való kilábalása gyakorolná a leginkább pozitív hatást a vállalati hitelpiacra, egy új IMF-megállapodás vagy a magyar tulajdonú vállalatok fokozottabb támogatása pedig csak enyhén pozitív következményekkel járna a megkérdezettek szerint.

4 4 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Háttér Finanszírozási hajlandóság A felmérésben részt vevő bankok összesített válaszai alapján a finanszírozási hajlandóság kis mértékben javult 2012 tavaszához képest, az egy évvel ezelőtti szintet azonban még nem érte el. A vállalati hitelezésért felelős vezetők fele úgy véli, bankja teljesen nyitott új vállalati hitelek kihelyezésére, míg a hitelezést 37 százalékuk kisebb, 13 százalékuk pedig jelentős korlátozásokhoz köti. Fél évvel korábbi felmérésünkben az arány fordított volt, vagyis a bankok többsége csak korlátozások mellett volt hajlandó új hitelek folyósítására. Árnyalja a képet ugyanakkor, hogy a 2011-es felmérések során a válaszadóknak még több mint a kétharmada sorolta bankját a teljesen nyitott kategóriába, így a jelenlegi mérsékelt javulás inkább a kétéves mélypontról való elmozdulásként értelmezhető. A hitelezési hajlandóság a korábbi felméréseinkhez hasonlóan ezúttal is a működési célú hitelek terén volt a legmagasabb: a részt vevő bankok közül öten teljesen nyitottak, két bank kisebb korlátozásokhoz kötné, egy pedig csak jelentős korlátozásokkal lenne hajlandó a vállalatok működésével kapcsolatos új hitelek kihelyezésére. Egyértelmű javulás figyelhető meg a beruházási hitelek terén tavaszán a résztvevők fele még vagy jelentős korlátozásokkal, vagy csak kivételes esetben volt hajlandó beruházások finanszírozására, addig jelen felmérésünk alapján csupán egy válaszadó kötné azt komolyabb korlátozó feltételekhez. A hitelezési vezetők fele jelenleg teljesen nyitottnak véli bankját a beruházási hitelek kihelyezésére, és csupán egy megkérdezett sorolta ezt kedvezőtlenebb kategóriába a finanszírozási hajlandóság szempontjából, mint a működési célú hiteleket. Az M&A-tranzakciók finanszírozási hajlandósága igen eltérő a felmérésben résztvevő bankok körében: a válaszadók negyede teljesen elzárkózik ettől a finanszírozási formától, újabb egynegyedük pedig csak kivételes esetben lenne hajlandó M&A-tevékenység finanszírozására. A résztvevők másik fele kisebb vagy nagyobb korlátozásokkal ugyan, de nyitott a tranzakciós célú hitelek kihelyezésére, így az M&Afinanszírozás megítélése jóllehet még mindig inkább negatívnak nevezhető kissé javult az elmúlt fél év során. Az ingatlanfejlesztési és a projekthitelek elutasítottsága továbbra is kiugróan magas: a bankok fele semmilyen körülmények között, egynegyedük csak kivételes esetben hajlandó új hitelek kihelyezésére. Mindössze két hitelezési vezető jelezte, hogy bankja jelentős korlátozások mellett ugyan, de hajlandó ingatlan- és projekthitelek nyújtására, amelyek megítélése ezzel kétéves mélypontra süllyedt. A bankok hajlandósága vállalati hitelek kihelyezésére (a válaszadó bankok százalékában) 12,5 Teljes mértékben nyitott / hajlandó 37,5 50,0 Kisebb korlátozásokkal hajlandó Jelentős korlátozásokkal hajlandó Kivételes esetben hajlandó Egyáltalán nem hajlandó

5 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 5 Hitelezési feltételrendszer A hitelezési feltételrendszer tekintetében ezúttal is nagy egyetértés mutatkozott a bankok körében, amelyek túlnyomó többsége nem számít a feltételek számottevő változására a következő negyedév során. Pozitív fejleményként értékelhető, hogy a korábbiakkal ellentétben senki sem várja a hitelezési feltételek további szigorítását, egy válaszadó pedig kisebb enyhülést vár a következő hónapoktól. A fedezetekre vonatkozó követelmények illetve a bankok monitoring-tevékenysége tekintetében a válaszadók egyhangúan változatlanságra számítanak, míg az előző felmérés során még többen a feltételek szigorítását tartották valószínűbbnek. A várakozások a hitelkeretek maximális összegére vonatkozóan is hasonlóak: a többség nem számít változásra, a hitelkeretek jövőbeli csökkenését pedig mindössze egy hitelezési vezető jelölte meg válaszában. Érdekesség, hogy senki sem számít a hitellimitek növekedésére, amelyre korábban akkor is volt példa, A bankok várakozása a hitelezési feltételrendszer változásával kapcsolatban az elkövetkező 3 hónapban (a válaszadó bankok százalékában) 87,5 12,5 amikor a hitelezési feltételrendszer szigorítását várták a válaszadók. A kamatfelár várható alakulásáról ezúttal is jobban megoszlanak a vélemények: két válaszadó kis mértékű növekedést jelez előre a következő három hónapra, öten nem Jelentősen enyhül Némileg enyhül Nem változik Némileg szigorodik Jelentősen szigorodik várnak változást, egy bank pedig némi csökkenésre számít. Jóllehet a kamatfelár tekintetében egyes válaszadók szigorítást várnak, a válaszok megoszlása alapján itt is elmozdulás történt a kedvezőbb irányba az előző felmérésekhez képest. Vállalati hitelkereslet A résztvevő bankok többsége nem tapasztalt számottevő változást a vállalati hiteltermékek iránti keresletet illetően az elmúlt negyedév során. Egy válaszadó számolt be kisebb élénkülésről, egy másik vezető tapasztalata alapján pedig valamelyest csökkent bankjánál az érdeklődés a hiteltermékek iránt. A korábbi felmérések eredményeit is figyelembe véve megállapítható, hogy 2011 tavasza óta nem érzékelhető erőteljesebb élénkülés a vállalati hitelpiac keresleti oldalán. A vállalati hiteltermékek iránti kereslet változása az egyes bankoknál az elmúlt 3 hónapban (a válaszadó bankok százalékában) 12,5 12,5 75,0 Jelentősen csökkent Csökkent Nem változott Növekedett Jelentősen növekedett

6 6 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Növekedési kilátások A bankszektor vállalati hitelállományának növekedési kilátásait illetően nem változtak a várakozások az elmúlt fél évben: a megkérdezettek egyöntetűen a volumen csökkenésére számítanak a következő évben, míg a nagyarányú visszaesés ezúttal sem szerepel a megadott válaszok között. Az eredmények alapján ismét megfigyelhető az a jelenség, hogy saját bankjuk növekedési kilátásait optimistábban látják a megkérdezett vezetők, mint a bankszektorét. A válaszadók fele úgy véli, saját vállalati hitelportfóliójának volumene a szektorra jellemző csökkenő tendenciát követi majd, másik felük viszont felülteljesítést vár bankjától az elkövetkezendő 12 hónapban. A volumen növekedésére mindössze egy résztvevő számít, a többi bank esetén a stagnálás jelenti a szektorhoz viszonyított jobb kilátásokat. A vállalati hitelezési területen dolgozók létszámával kapcsolatban kissé optimistábban látják a jövőt a A vállalati hitelportfóliók volumenének változására vonatkozó várakozások Bank H Bank G Bank F Bank E Bank D Bank C Bank B Bank A Csökken Nem változik Nő megkérdezett banki vezetők, mint 2012 tavaszán, bár a dolgozói létszám növekedésére még senki sem számít. A válaszadók közel kétharmada szerint nem fog változni a területen dolgozó munkatársak száma az év során, Hitelportfolió volumenének változása Bank Hitelportfolió volumenének változása Bankrendszer három válaszadó pedig 5 százaléknál kisebb létszámcsökkenésre számít. Ennél jelentősebb leépítéssel a korábbi felmérésekkel szemben már senki sem számol a megkérdezett hitelezési vezetők közül. Portfólióminőség A bankrendszer vállalatihitelportfóliójának minőségével kapcsolatban szintén kevésbé borúlátóak a megkérdezett bankok, mint az elmúlt egy évben. A válaszadók fele úgy gondolja, még nem ért véget a portfólió minőségének romlása, a minősített hitelállomány további kis mértékű emelkedésére lehet számítani. A hitelezési vezetők másik fele szerint azonban a negatív tendencia véget érhet 2012-ben, így a jövő évben nem várható számottevő portfólióromlás. A minőség javulását ugyanakkor csak egy válaszadó várja, a többiek szerint nem lesz lényegi változás a következő időszakban. A bankrendszer vállalati-hitelportfoliójának minőségére vonatkozó várakozások (a válaszadó bankok százalékában) 37,5 12,5 50,0 Jelentősen romlik Némileg romlik Nem változik Némileg javul Jelentősen javul

7 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 7 Iparágak hitelezési attraktivitása Az egyes iparágak hitelezési attraktivitásának vizsgálatakor arról kérdeztük a felmérésben részt vevő bankokat, hogy üzleti szempontból mennyire találják vonzónak a különböző szektorokban tevékenykedő vállalatokat. Az eredményeket elemezve elmondható, hogy a bankok átlagosan magasabb értékeket adtak az 1-től 5-ig terjedő skálán az egyes iparágaknak, mint fél évvel ezelőtt, amely összhangban áll a hitelezési hajlandóság enyhe javulásával. Nem beszélhetünk az iparágak sorrendjének jelentős átrendeződéséről a 2012 tavaszi eredményekhez képest. A mezőgazdaság és élelmiszeripar, illetve a termelőipar ezúttal is kiemelkedik a többi iparág közül: a válaszadók mindegyike vonzónak vagy átlagosnál vonzóbbnak tartja ezen iparágak vállalatait. Az átlagosnál vonzóbbnak ítélt szektorok közül a kereskedelem, valamint a szállítmányozás és logisztika kissé előkelőbb helyen végzett, míg a telekommunikáció valamelyest visszaesett. Utóbbinak, valamint a közműszolgáltatóknak (villamosenergia-, gáz-, hő- és Az egyes iparágak hitelezési attraktivitása (1 Egyáltalán nem vonzó, 2 Átlagosnál kevésbé vonzó, 3 Átlagos, 4 Átlagosnál vonzóbb, 5 Vonzó) Mezőgazd. és élelmiszer Termelőipar Kereskedelem Villamosenergia-, gáz-, hő- és vízszolg. Szállítmányozás és raktározás Telekomm. és posta Halászat,vadászat és erdőgazd. Gazdasági szolg. Vendéglátás Szórakoztató ipar Pénzügyi szektor Építőipar Ingatlanszektor vízszolgáltatóknak) abszolút értelemben is kissé romlott a megítélése a válaszadók körében a fél évvel ezelőttihez képest. Az átlagosnál kevésbé vonzónak tartott iparágak köre, valamint 1,3 1,8 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 3,1 3,4 3,4 3,8 4,5 4,4 sorrendje nem változott, ugyanakkor ezen iparágak legtöbbje kissé javítani tudott eredményein. Kivételt képez a sor végén található ingatlanszektor, amelyet változatlanul a válaszadók háromnegyede a legrosszabb kategóriába sorolt. Makrogazdasági kilátások A megkérdezettek háromnegyede a GDP 1% és 3% közötti visszaesésére számít 2013-ban, míg egynegyedük stagnálást (-1% és +1% közötti GDP változást) vár a következő évtől. A bankok várakozása a magyar gazdaság évi növekedésére vonatkozóan (a válaszadó bankok százalékában) 25,0 75,0 Jelentős visszaesés (-3%-ot meghaladó GDP csökkenés) (0%) Visszaesés (-1% és -3% közötti GDP csökkenés) Stagnálás (-1% és +1% közötti GDP változás) Növekedés (+1% és +3% közötti GDP növekedés) (0%) Jelentős növekedés (+3%-ot meghaladó GDP növekedés) (0%)

8 8 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Finanszírozási eszköztár A felmérésben részt vevő vállalatok több mint kilencven százaléka igénybe vesz valamilyen külső finanszírozást, kizárólag saját tőkéjére mindössze 8 százalék támaszkodik. A társaságok kétharmada rendelkezik jelenleg beruházási hitellel, és a társaságok többsége emellett működési célú banki finanszírozást is igénybe vesz. A külső finanszírozást igénybe vevő vállalatok közül mindössze egy nyilatkozott úgy, hogy sem beruházási, sem pedig működési célú hitellel nem rendelkezik. A banki finanszírozási formák közül jóval kisebb súllyal minden negyedik társaságnál szerepel a válaszadók körében az ingatlanfejlesztési, illetve projekthitel, M&A-tevékenységhez kapcsolódó hitellel pedig mindössze 8 százalék rendelkezik. A társaságok körében a nem banki külső finanszírozási formák közül a legelterjedtebbek a pályázati források, illetve a tulajdonosi kölcsönök. Pénzügyi lízinget, illetve faktoringügyleteket a vállalatok fele vesz igénybe. A szállítókat a válaszadóknak csak kisebb része veszi igénybe finanszírozási célból: a szállítói kötelezettségek külső finanszírozás céljából történő aktív kezelése a cégek egyharmadára jellemző, míg szállítói hitelekkel kevesebb mint 20 százalék rendelkezik. A vállalati kötvénykibocsátás szerepe a külső finanszírozásban igen alacsony, a válaszadók körében 10 százalék alatti. A társaságok többsége nem számít az egyes finanszírozási formák súlyának jelentős változására 2013-ban. A legtöbben a felmérésben részt vevő vállalatok egyharmadánál a pályázati források növekedését várják, és azok csökkenésével senki sem számol a következő évben. A vállalatok nem számítanak csökkenésre az ingatlan- és projekthitelek, a szállítói finanszírozás és a felvásárlási hitelek terén sem, igaz a legtöbb vállalat jelenleg sem rendelkezik ezen finanszírozási formákkal és azok növelésére sem látnak reális esélyt. A legnagyobb megosztottság a saját tőke arányának várható változásával kapcsolatban alakult ki a vállalatok között: a többség ugyan itt sem számít változásra, de egynegyedük a belső finanszírozás szerepének növekedését, egyharmaduk a csökkenését vetíti előre. Érdekesség, hogy a tulajdonosi vagy tagi kölcsönök szerepének növekedésére amellyel a vállalatok több mint fele rendelkezik egyetlen válaszadó sem számít. A társaságok által alkalmazott finanszírozási formák (a válaszadó társaságok százalékában) Beruházási célú hitel/garancia Működési célú, áthidaló vagy folyószámla hitel / garancia Állami, uniós, regionális pályázati források Tagi/tulajdonosi kölcsön Pénzügyi lízing Faktoring Szállítói kötelezettségek finanszírozási célú aktív kezelése Ingatlanfejlesztési / projekthitel vagy garancia Szállítói hitelek Kötvénykibocsátás Felvásárlási tevékenységhez kapcsolódó hitel / garancia 33% 25% 17% 8% 8% 67% 58% 58% 58% 50% 50%

9 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 9 A vállalatok hitelállományának alakulása A vállalatok hitelállományának változásával kapcsolatban vegyes kép alakult ki felmérésünk során: a válaszadók felénél csökkentek a banki hitelek és garanciák, míg másik felüknél nem. A hitelállomány csökkenésének okait vizsgálva a válaszok nagy szóródása figyelhető meg. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vállalatspecifikus tényezők, az egyes társaságok aktuális pénzügyi helyzete nagyban befolyásolta mind a hitelállomány változását, mind a változás meghatározó okait az elmúlt év során. Csökkent a társaságnál a banki hitel- és garanciaállomány az előző évhez képest? (a válaszadó bankok százalékában) 50,0 50,0 Igen Nem A hitelállomány csökkenésében meghatározó szerepet játszó tényezők (1 Nem játszott szerepet, 5 Meghatározó szerepet játszott) A társaság üzletmenetéhez kapcsolódó hiteligény csökkent A bankok hitelezési standardjainak szigorítása miatt csökkent az igénybe vehető hitelek összege A banki hitelek helyett inkább más finanszírozási forrásokat vettek igénybe 2,5 2,7 2,7

10 10 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Hitelezési feltételrendszer A hitelezési feltételek tekintetében a megkérdezett vállalatok nem számítanak jelentős változásra 2013 végéig. A feltételek további szigorítását a résztvevők ugyanakkor még mindig valószínűbbnek tartják, mint a követelmények enyhítését vagy a hitelezési költségek csökkenését. Átlagosnál nagyobb valószínűsége a vállalatok szerint csak a banki monitoring-tevékenység szigorításának van, a kamatmarzs és a hiteldíjak emelése, valamint a fedezeti követelmények szigorítása ennél kevésbé valószínű a társaságok szerint. A követelmények enyhítésére ennél kevesebben számítanak, kevésbé szoros monitoring és fedezeti követelményrendszer szinte biztosan nem várható a válaszok alapján. Felmérésünk során megkérdeztük a társaságokat a hitelező bankjaikkal kapcsolatos tapasztalataikról is. A felsorolt megállapítások közül a legtöbben azt tapasztalták, hogy a bankok nem elég kockázatvállalók a vállalati hitelezés terén, illetve túlságosan magas arányban kérnek tárgyi fedezeteket a vállalatoktól. A társaságok többsége szerint jellemző emellett a bankokra, hogy indokolatlanul sok háttérinformációt és adatszolgáltatást írnak elő döntéseikhez, valamint az üzleti tervekkel kapcsolatban túlságosan konzervatív várakozásokkal rendelkeznek. A tapasztalatok alapján ugyanakkor a bankok nem avatkoznak be a kelleténél jobban a hitelt felvevő társaság gazdálkodási kérdéseibe, és általában megértik a vállalatok növekedési elképzeléseit. A résztvevők vegyes véleménnyel vannak a bankokról azok iparági ismereteivel kapcsolatban, emellett szintén eltérő tapasztalattal rendelkeznek a hitelintézetek pénzügyi nehézségek esetén tanúsított együttműködési hajlandóságáról. A társaságok hitelezési feltételek változásával kapcsolatos várakozásai 2013 végéig (1 Szinte biztosan nem várható, 3 Elképzelhető, 5 Szinte biztosan várható) Szorosabb monitoring Kamatmarzs emelése Fedezeti követelmények szigorítása Hiteldíjak emelése Kamatmarzs csökkentése Hiteldíjak csökkentése Fedezeti követelmények enyhítése Kevésbé szoros monitoring A társaságok tapasztalata a hitelező bankokról (1 Egyáltalán nem jellemző, 2 Általában nem jellemző, 3 Változó, 4 Jellemző, 5 Nagyon jellemző) A bankok túlságosan magas arányban követelnek meg tárgyi fedezeteket vagy tulajdonosi garanciákat A bankok nem elég kockázatvállalóak: finanszírozásuk csak a biztosan fedezett területekig terjed A bankok hiteldöntésükhöz indokolatlanul sok háttérinformációt igényelnek A bankok által megkövetelt adatszolgáltatás túl sok, felesleges, vagy nem a tényleges helyzetet tükrözi A bankok túlságosan konzervatív várakozásokkal tekintenek a vállalati tervekben szereplő előrejelzésekre A bankok nem hajlandók átmeneti pénzügyi nehézségek esetén együttműködni/támogatást nyújtani A bankok nem rendelkeznek kellő ismeretekkel az adott iparágra vonatkozóan A bankok nem értik meg a vállalatok növekedési / fejlesztési elképzeléseit A bankok túlságosan igyekeznek beleavatkozni a vállalati gazdálkodási kérdésekbe 1,3 1,2 1,7 2,6 2,5 2,1 2,8 2,8 3,1 3,1 3,3 2,5 2,8 2,8 3,9 3,9 3,1

11 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 11 Makrogazdasági kilátások A magyar makrogazdasági kilátásokat illetően a megkérdezett vállalatok közül a legtöbben a bankokhoz hasonlóan a bruttó hazai termék 1% és 3% közötti visszaesését tartják a legvalószínűbbnek 2013-ban. A válaszok ugyanakkor nagyobb szóródást mutatnak a társaságok esetén, hiszen egynegyedük stagnálást, közel 17 százalékuk pedig növekedést vár a következő évtől, de volt olyan válaszadó is, aki szerint jelentős, 3 százaléknál nagyobb recesszió várható. A makrogazdasági kilátások kapcsán ezúttal a vállalatokat kérdeztük meg a legfontosabbnak vélt események vállalati hitelezésre gyakorolt várható hatásáról. A bankok fél évvel ezelőtt az IMF-megállapodás létrejöttét tartották olyan eseménynek, amely leginkább kedvezett volna a vállalati hitelpiacnak. A vállalatok szerint ez az esemény csak a középmezőnyben helyezkedik el, míg az első helyre egyértelműen az eurózóna válságból való kilábalása került, amelyet a válaszadók több mint négyötöde pozitív vagy rendkívül pozitív hatásúnak gondol. A befektetői bizalom javításának, valamint a belföldi konjunkturális helyzet javulásának a többség szerint nem lenne rendkívül pozitív hatása, a nemzetközi szervezetekkel való új hitelmegállapodás vagy a magyar tulajdonú vállalatok fokozottabb támogatása pedig csak enyhén pozitív következményekkel járna a vállalati hitelpiacra nézve. A vállalatok várakozása a magyar gazdaság évi növekedésére vonatkozóan (a válaszadó társaságok százalékában) 25,0 16,7 8,3 50,0 Jelentős visszaesés (-3%-ot meghaladó GDP csökkenés) Visszaesés (-1% és -3% közötti GDP csökkenés) Stagnálás (-1% és +1% közötti DP változás) Növekedés (+1% és +3% közötti GDP növekedés) Jelentős növekedés (+3%-ot meghaladó GDP növekedés) (0%) Egyes események/folyamatok hatása a vállalati hitelezés növekedésére vagy csökkenésének mérséklődésére 2013-ban (1 Semleges hatású, 2 Enyhén pozitív hatású, 3 Pozitív hatású, 4 Rendkívül pozitív hatású) Az eurózóna válságból való kilábalása Befektetői bizalmat erősítő gazdaságpolitika Mo.-on Mo.-i konjunkturális helyzet javulása IMF-megállapodás Magyar tulajdonú vállalkozások fokozottabb támogatása 2,0 2,3 2,7 2,6 3,3

12 12 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Megjegyzések: A felmérést a KPMG Tanácsadó Kft. Restrukturálási csoportja végezte 2012 őszén. A hangulatindex egységes súlyozással vesz figyelembe tíz tényezőt a következő kiemelt területekről: a bankok hajlandósága a vállalatok finanszírozására különböző hitelcélok szerint, a felmérésben részt vevő bankvezetők várakozása a bankrendszer és a saját bankjuk vállalati portfóliójának alakulására, illetve a hitelezési feltételrendszer egyes elemeinek változtatására vonatkozóan, továbbá a vállalati hitelkereslet érzékelt változása. Az online megkérdezésen alapuló felmérésben nyolc, a vállalati hitelezés területén meghatározó kereskedelmi bank, valamint tizenkét közép- és nagyvállalat illetékes vezetője vett részt. A felmérésben részt vevő bankok együttes piaci részesedése 2011-ben meghaladta a 70 százalékot a vállalathitelezési piacon. A KPMG Tanácsadó Kft. Restrukturálási csoportja a vállalati hitelezéshez kapcsolódó szolgáltatások széles skáláját kínálja a finanszírozáshoz nyújtott tanácsadástól kezdve a független üzleti áttekintéseken át a pénzügyi és működési restrukturálásig. A többi szegmens (háztartási, önkormányzati) mellett a vállalati hitelezésre is kiterjedő részletes hitelezési felmérést készít a Magyar Nemzeti Bank Felmérés a hitelezési vezetők körében a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára címmel, negyedéves rendszerességgel. A jegybank 15 bank és 6 lízing cég hitelezési vezetőjének megkérdezésével készített felmérésének elsődleges célja, hogy a pénzügyi stabilitási kockázatok pontosabb értékeléséhez elsősorban kvalitatív jellegű, a hitelkínálatra és -keresletre vonatkozó információkkal bővítse az adatszolgáltatás során a hitelezésről rendelkezésre álló állományi- és áradatok körét, amellett, hogy az ezekre az információkra alapozott elemzést szélesebb körben is használja a gazdasági szféra. A KPMG vállalati hitelezésre fókuszáló periodikus felmérése mind részletezettségében, mind módszertanában eltérő jelleget mutat, céljának pedig azt tekinti, hogy a vállalati szektor könnyen értelmezhető iránymutatást kapjon a banki hitelezési hajlandóság alakulásával kapcsolatban, illetve a vállalati hitelezéssel foglalkozó banki vezetők átfogó képet alkothassanak a vezetőtársaik várakozásairól.

13

14 Kapcsolat Robert Stöllinger vezérigazgató T: E: Palotai Zsolt igazgató T: E: kpmg.hu Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név, a KPMG logó és a cutting through complexity a KPMG International lajstromozott védjegye KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2014. november kpmg.hu KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Túl a gödrön! KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 3 A KPMG hatodik alkalommal készítette el felmérését

Részletesebben

Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY

Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében 3 Restrukturálási tanácsadási csoportunk a vállalatok

Részletesebben

KPMG Biztosítási Konferencia 2013

KPMG Biztosítási Konferencia 2013 KPMG Biztosítási Konferencia 213 213. május 9-1., Siófok A résztvevők szavazás során megjelenő véleményeinek összegzése kpmg.hu KPMG Biztosítási Konferencia 213 3 Bevezetés 213-ban immár hatodik alkalommal

Részletesebben

Változásban a CRO-k szerepe

Változásban a CRO-k szerepe Változásban a CRO-k szerepe kihívások és lehetőségek kpmg.com/hu 2 Section or Brochure name Változásban a CRO-k szerepe kihívások és lehetőségek 3 Vezetői összefoglaló Székely Zoltán Pénzügyi szolgáltatási

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK...7 HITELPIAC...

TARTALOMJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK...7 HITELPIAC... Bilek Péter Borkó Tamás Czakó Veronika Pellényi Gábor A mikro-, kis-, és középvállalkozások külső forrásbevonásának alakulása 2000-2005 között Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kis- és Középvállalkozás

Részletesebben

Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása

Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása Tények és feladatok, koncepciók és dilemmák kpmg.hu 2 Section or Brochure name Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása 3 Tartalom Vezetői

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK NEMZETKÖZIESÍTÉSE-

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. Magyarország 2014. A DUIHK 20. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. Magyarország 2014. A DUIHK 20. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés 0 A DUIHK 0. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés 0 Gazdasági helyzet és várakozások Befektetői környezet A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 0. konjunktúra-felmérésének

Részletesebben

Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról. kpmg.hu

Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról. kpmg.hu Felmérés a magyarországi vállalatok munkavállalóinak járó juttatásokról kpmg.hu Tartalom Bevezetés 3 Cafeteria-programok 4 Hosszú távú munkavállalói juttatások 8 Részvényopciós program 1 A felmérésben

Részletesebben

Adatlopás a közép-kelet-európai régióban 2012

Adatlopás a közép-kelet-európai régióban 2012 FORENSIC Adatlopás a közép-kelet-európai régióban 2012 kpmg.com/hu KPMG Közép-Kelet-Európában Volt már valaha olyan érzése, hogy versenytársai vélhetően tudtában vannak stratégiai terveinek vagy egyéb

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

A magyar építőipar 2011

A magyar építőipar 2011 INGATLAN- ÉS ÉPÍTŐIPARI TANÁCSADÁS A magyar építőipar 2011 CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CONSTRUCTION (CEEC) RESEARCH 2 A magyar építőipar 2011 www.ceec.eu Köszönetnyilvánítás Tisztelt Olvasók! Köszönjük,

Részletesebben

KOCKÁZATI JELENTÉS. 2011. június

KOCKÁZATI JELENTÉS. 2011. június KOCKÁZATI JELENTÉS 211. június A Felügyelet a törvényben meghatározott szervezetek és személyek, a pénzügyi piacok és a pénzügyi közvetítőrendszer működéséről félévente kockázati jelentést készít. A Pénzügyi

Részletesebben

1 HÉTFA Kutatóintézet Szakmai Háttér VII.

1 HÉTFA Kutatóintézet Szakmai Háttér VII. 1 HÉTFA Kutatóintézet Szakmai Háttér VII. Balás Gábor Bognár Fruzsina Csite András AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÓI FOGADTATÁSA: ÓVATOSAN BIZAKODÓ VÁRAKOZÁSOK HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5 A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007 2008. november 20. Tartalomjegyzék Módszertan... 4 I. Vezetői összefoglaló... 5 I. 1.

Részletesebben

Kilábalás göröngyös talajon

Kilábalás göröngyös talajon VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Kilábalás göröngyös talajon Gyorsjelentés a 2013. évi kérdőíves felmérés eredményeiről BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Részletesebben

A fogyasztási hitelezés tendenciái, kapcsolódó kockázatok és azok kezelése a magyarországi hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások gyakorlatában

A fogyasztási hitelezés tendenciái, kapcsolódó kockázatok és azok kezelése a magyarországi hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások gyakorlatában A fogyasztási hitelezés tendenciái, kapcsolódó kockázatok és azok kezelése a magyarországi hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások gyakorlatában Készítette: Czinege Éva Dávid Zsuzsanna Szalay György Budapest,

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2014

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2014 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2014 Budapest, 2013. december Az MKK Gazdaság- és Vállalkozáskutató ntézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL. MNB-füzetek

JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL. MNB-füzetek JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL MNB-füzetek 1. 5. NOVeMBeR Jelentés a pénzügyi stabilitásról 1. november Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 185 Budapest, Szabadság tér 8

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015. június 30.

Féléves jelentés. 2015. június 30. Féléves jelentés 2015. június 30. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) VEZETŐSÉGI JELENTÉS I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 21. február Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Bankfõosztálya és Pénzpolitikai fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága Kiadásért felel: Dr. Kovács Erika ügyvezetõ

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2004. DECEMBER

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2004. DECEMBER JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 24. DECEMBER Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási fôosztálya Vezetô: Máger Andrea fôosztályvezetô, a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági fôosztálya Vezetô:

Részletesebben

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól A Bankárképzô féléves szakmai kiadványa II. évfolyam 1. szám 2010. május Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól Tartalom Beköszöntô...

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem

Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem Konjunktúra Kutatási Füzetek 2. sz. Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem Tóth István János Budapest, 1999. szeptember Konjunktúra Kutatási Füzetek 2. szám TÁRKI Konjunktúra Kutatási Projekt

Részletesebben

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben