KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex"

Átírás

1 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex december kpmg.hu

2 2 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex mindenki az enyhülést várja, de marad a fagy A KPMG 2012 őszén készült felmérésében a legnagyobb magyar bankok hitelezési vezetői immár negyedik alkalommal fejtették ki véleményüket a vállalati hitelpiac jelenlegi helyzetéről, illetve kilátásairól. A finanszírozói oldal mellett ezúttal a vállalati oldal képviselői is nyilatkoztak finanszírozási kérdésekről és a hitelpiaci tendenciákkal kapcsolatos várakozásaikról ,3 A borús hazai gazdasági kilátások, valamint a bankokat újabb terhekkel sújtó, illetve a terheket fenntartó szabályozói környezet nem kedvezett a hitelezési aktivitás erősödésének az előző fél év során. A vállalati hitelpiacon tovább szigorodtak a hitelezési feltételek, emellett hitelfelvevői oldalon sem volt érzékelhető érdemi keresletnövekedés a bankok tapasztalata alapján. Mindezen tényezők gátolták a vállalati hitelállomány bővülését, amely 2012 őszére az öt évvel ezelőtti szint alá süllyedt. A vállalathitelezési hangulatindex értéke a felmérésben résztvevő 8 bank véleménye alapján -0,3 lett a -10-től +10-ig terjedő skálán 2012 őszén. Az index ugyan némileg kedvezőbb, mint a 2012 tavaszán mért -0,7-es érték, de figyelembe véve a vállalati hitelpiac jelenlegi helyzetét, továbbra sem biztató, hogy az értékelés negatív tartományban maradt. A finanszírozási hajlandóság javulása jelzi, hogy a hitelezési vezetők továbbra is nyitottnak tartják bankjukat új hitelek kihelyezésére, ennek ellenére nem számítanak vállalati hitelportfóliójuk érdemi növekedésére, sőt a bankszektor szintjén egyöntetűen visszaesést prognosztizálnak. A vállalati hitelpiac keresleti oldalát gyengének látják, az aktivitás számottevő növekedését az elmúlt hónapokban nem tapasztalták. A hitelezési feltételrendszerrel kapcsolatban az elmúlt időszakban tapasztalt szigorítást követően összességében már nem számítanak jelentős szigorításra a megkérdezett bankok. A hitelezési vezetők túlnyomó többsége nem vár számottevő változást bankjánál a kamatfelárak, a fedezetekre vonatkozó követelmények, a monitoring-tevékenyég, illetve a hitelkeretek maximális összege tekintetében sem KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

3 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 3 A felmérés további kiemelt megállapításai a következőkben összegezhetők: A felmérésben részt vevő bankok fele teljes egészében nyitottnak vallja magát új vállalati hitelek kihelyezésére, amely a finanszírozási hajlandóság kis mértékű javulását mutatja a fél évvel ezelőtti mélyponthoz képest, mindazonáltal a 2011-ben tapasztalt szintet még nem éri el. A hitelezési hajlandóság ezúttal is a működési célú hitelek terén a legmagasabb. Ugyanakkor egyértelmű javulás tapasztalható a beruházási hitelek megítélésében, amelyet csak egy megkérdezett sorolt kedvezőtlenebb kategóriába a finanszírozási hajlandóság szempontjából, mint a működési célú hiteleket. Az M&A-tranzakciókhoz köthető hitelezési hajlandóság az előzőeknél lényegesen kisebb, bár az egyes bankoknál jelentős eltérések tapasztalhatók. Az ingatlanfejlesztési és projekthitelek elutasítottsága továbbra is kiugróan magas: a bankok háromnegyede csak kivételes esetben, vagy semmilyen körülmények között nem hajlandó a finanszírozás ezen formájára. A hitelezési feltételrendszer tekintetében a bankok túlnyomó többsége ezúttal sem prognosztizál számottevő változást, míg a feltételek szigorítására már senki sem számít a következő három hónap során. A fedezetekre vonatkozó követelmények, illetve a bankok monitoring-tevékenysége tekintetében a válaszadók egyike sem számít változásra, a hitelkeretek maximális nagyságával kapcsolatban pedig csak egy résztvevő vár némi csökkenést. A kamatfelárak esetén sem várható változás a többség szerint, és azok növekedését kevesebben várják a korábbi felmérésekhez képest. A vállalati hiteltermékek iránti kereslet nem változott számottevően a bankok többségének tapasztalata alapján az elmúlt negyedév során. Élénkülésről utoljára 2011 tavaszán számoltak be a hitelezési vezetők. A bankszektor vállalati hitelállományával kapcsolatos várakozások nem változtak az elmúlt fél év során, a bankok továbbra is az állomány csökkenését vetítik előre a következő 12 hónapra. A válaszadók fele a vállalati hitelportfólió minőségének további romlására számít, míg a többiek szerint a negatív tendencia véget érhet 2012-ben, így a jövő évben nem várható számottevő portfólióromlás. Az egyes iparágak hitelezési attraktivitása kissé nőtt az előző felméréshez képest, az iparágak sorrendjében azonban jelentős változás nem történt: hitelezési szempontból a legkedveltebb célpont továbbra is a mezőgazdaság és élelmiszeripar, valamint a termelőipar, míg a sor végén változatlanul az építőipar és az ingatlanszektor található. A felmérésben részt vevő vállalatok több mint kilencven százaléka igénybe vesz külső finanszírozást, de ennek nagyságrendje a vállalatok felénél csökkent az előző évhez képest. A vállalatok nem számítanak az egyes külső finanszírozási formák súlyának jelentős változására a következő évben, a saját tőke növekvő szerepével kapcsolatban azonban megoszlottak a vélemények a résztvevők között. A hitelezési feltételek tekintetében a vállalatok többsége sem a további szigorítást, sem a feltételek enyhítését nem tartja valószínűnek 2013 végéig. A vállalatok tapasztalatai alapján a bankok nem elég kockázatvállalók a vállalati hitelezés terén, illetve túlságosan magas arányban követelnek meg tárgyi fedezeteket a vállalatoktól. A tapasztalatok alapján ugyanakkor a bankok nem avatkoznak be a kelleténél jobban a hitelt felvevő társaság gazdálkodási kérdéseibe, és általában megértik a vállalatok növekedési elképzeléseit. A makrogazdasági kilátásokat illetően mind a bankok, mind a vállalatok többsége visszaesést vár a GDPben 2013-ban. A makrogazdasági események közül a vállalatok szerint az eurózóna válságból való kilábalása gyakorolná a leginkább pozitív hatást a vállalati hitelpiacra, egy új IMF-megállapodás vagy a magyar tulajdonú vállalatok fokozottabb támogatása pedig csak enyhén pozitív következményekkel járna a megkérdezettek szerint.

4 4 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Háttér Finanszírozási hajlandóság A felmérésben részt vevő bankok összesített válaszai alapján a finanszírozási hajlandóság kis mértékben javult 2012 tavaszához képest, az egy évvel ezelőtti szintet azonban még nem érte el. A vállalati hitelezésért felelős vezetők fele úgy véli, bankja teljesen nyitott új vállalati hitelek kihelyezésére, míg a hitelezést 37 százalékuk kisebb, 13 százalékuk pedig jelentős korlátozásokhoz köti. Fél évvel korábbi felmérésünkben az arány fordított volt, vagyis a bankok többsége csak korlátozások mellett volt hajlandó új hitelek folyósítására. Árnyalja a képet ugyanakkor, hogy a 2011-es felmérések során a válaszadóknak még több mint a kétharmada sorolta bankját a teljesen nyitott kategóriába, így a jelenlegi mérsékelt javulás inkább a kétéves mélypontról való elmozdulásként értelmezhető. A hitelezési hajlandóság a korábbi felméréseinkhez hasonlóan ezúttal is a működési célú hitelek terén volt a legmagasabb: a részt vevő bankok közül öten teljesen nyitottak, két bank kisebb korlátozásokhoz kötné, egy pedig csak jelentős korlátozásokkal lenne hajlandó a vállalatok működésével kapcsolatos új hitelek kihelyezésére. Egyértelmű javulás figyelhető meg a beruházási hitelek terén tavaszán a résztvevők fele még vagy jelentős korlátozásokkal, vagy csak kivételes esetben volt hajlandó beruházások finanszírozására, addig jelen felmérésünk alapján csupán egy válaszadó kötné azt komolyabb korlátozó feltételekhez. A hitelezési vezetők fele jelenleg teljesen nyitottnak véli bankját a beruházási hitelek kihelyezésére, és csupán egy megkérdezett sorolta ezt kedvezőtlenebb kategóriába a finanszírozási hajlandóság szempontjából, mint a működési célú hiteleket. Az M&A-tranzakciók finanszírozási hajlandósága igen eltérő a felmérésben résztvevő bankok körében: a válaszadók negyede teljesen elzárkózik ettől a finanszírozási formától, újabb egynegyedük pedig csak kivételes esetben lenne hajlandó M&A-tevékenység finanszírozására. A résztvevők másik fele kisebb vagy nagyobb korlátozásokkal ugyan, de nyitott a tranzakciós célú hitelek kihelyezésére, így az M&Afinanszírozás megítélése jóllehet még mindig inkább negatívnak nevezhető kissé javult az elmúlt fél év során. Az ingatlanfejlesztési és a projekthitelek elutasítottsága továbbra is kiugróan magas: a bankok fele semmilyen körülmények között, egynegyedük csak kivételes esetben hajlandó új hitelek kihelyezésére. Mindössze két hitelezési vezető jelezte, hogy bankja jelentős korlátozások mellett ugyan, de hajlandó ingatlan- és projekthitelek nyújtására, amelyek megítélése ezzel kétéves mélypontra süllyedt. A bankok hajlandósága vállalati hitelek kihelyezésére (a válaszadó bankok százalékában) 12,5 Teljes mértékben nyitott / hajlandó 37,5 50,0 Kisebb korlátozásokkal hajlandó Jelentős korlátozásokkal hajlandó Kivételes esetben hajlandó Egyáltalán nem hajlandó

5 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 5 Hitelezési feltételrendszer A hitelezési feltételrendszer tekintetében ezúttal is nagy egyetértés mutatkozott a bankok körében, amelyek túlnyomó többsége nem számít a feltételek számottevő változására a következő negyedév során. Pozitív fejleményként értékelhető, hogy a korábbiakkal ellentétben senki sem várja a hitelezési feltételek további szigorítását, egy válaszadó pedig kisebb enyhülést vár a következő hónapoktól. A fedezetekre vonatkozó követelmények illetve a bankok monitoring-tevékenysége tekintetében a válaszadók egyhangúan változatlanságra számítanak, míg az előző felmérés során még többen a feltételek szigorítását tartották valószínűbbnek. A várakozások a hitelkeretek maximális összegére vonatkozóan is hasonlóak: a többség nem számít változásra, a hitelkeretek jövőbeli csökkenését pedig mindössze egy hitelezési vezető jelölte meg válaszában. Érdekesség, hogy senki sem számít a hitellimitek növekedésére, amelyre korábban akkor is volt példa, A bankok várakozása a hitelezési feltételrendszer változásával kapcsolatban az elkövetkező 3 hónapban (a válaszadó bankok százalékában) 87,5 12,5 amikor a hitelezési feltételrendszer szigorítását várták a válaszadók. A kamatfelár várható alakulásáról ezúttal is jobban megoszlanak a vélemények: két válaszadó kis mértékű növekedést jelez előre a következő három hónapra, öten nem Jelentősen enyhül Némileg enyhül Nem változik Némileg szigorodik Jelentősen szigorodik várnak változást, egy bank pedig némi csökkenésre számít. Jóllehet a kamatfelár tekintetében egyes válaszadók szigorítást várnak, a válaszok megoszlása alapján itt is elmozdulás történt a kedvezőbb irányba az előző felmérésekhez képest. Vállalati hitelkereslet A résztvevő bankok többsége nem tapasztalt számottevő változást a vállalati hiteltermékek iránti keresletet illetően az elmúlt negyedév során. Egy válaszadó számolt be kisebb élénkülésről, egy másik vezető tapasztalata alapján pedig valamelyest csökkent bankjánál az érdeklődés a hiteltermékek iránt. A korábbi felmérések eredményeit is figyelembe véve megállapítható, hogy 2011 tavasza óta nem érzékelhető erőteljesebb élénkülés a vállalati hitelpiac keresleti oldalán. A vállalati hiteltermékek iránti kereslet változása az egyes bankoknál az elmúlt 3 hónapban (a válaszadó bankok százalékában) 12,5 12,5 75,0 Jelentősen csökkent Csökkent Nem változott Növekedett Jelentősen növekedett

6 6 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Növekedési kilátások A bankszektor vállalati hitelállományának növekedési kilátásait illetően nem változtak a várakozások az elmúlt fél évben: a megkérdezettek egyöntetűen a volumen csökkenésére számítanak a következő évben, míg a nagyarányú visszaesés ezúttal sem szerepel a megadott válaszok között. Az eredmények alapján ismét megfigyelhető az a jelenség, hogy saját bankjuk növekedési kilátásait optimistábban látják a megkérdezett vezetők, mint a bankszektorét. A válaszadók fele úgy véli, saját vállalati hitelportfóliójának volumene a szektorra jellemző csökkenő tendenciát követi majd, másik felük viszont felülteljesítést vár bankjától az elkövetkezendő 12 hónapban. A volumen növekedésére mindössze egy résztvevő számít, a többi bank esetén a stagnálás jelenti a szektorhoz viszonyított jobb kilátásokat. A vállalati hitelezési területen dolgozók létszámával kapcsolatban kissé optimistábban látják a jövőt a A vállalati hitelportfóliók volumenének változására vonatkozó várakozások Bank H Bank G Bank F Bank E Bank D Bank C Bank B Bank A Csökken Nem változik Nő megkérdezett banki vezetők, mint 2012 tavaszán, bár a dolgozói létszám növekedésére még senki sem számít. A válaszadók közel kétharmada szerint nem fog változni a területen dolgozó munkatársak száma az év során, Hitelportfolió volumenének változása Bank Hitelportfolió volumenének változása Bankrendszer három válaszadó pedig 5 százaléknál kisebb létszámcsökkenésre számít. Ennél jelentősebb leépítéssel a korábbi felmérésekkel szemben már senki sem számol a megkérdezett hitelezési vezetők közül. Portfólióminőség A bankrendszer vállalatihitelportfóliójának minőségével kapcsolatban szintén kevésbé borúlátóak a megkérdezett bankok, mint az elmúlt egy évben. A válaszadók fele úgy gondolja, még nem ért véget a portfólió minőségének romlása, a minősített hitelállomány további kis mértékű emelkedésére lehet számítani. A hitelezési vezetők másik fele szerint azonban a negatív tendencia véget érhet 2012-ben, így a jövő évben nem várható számottevő portfólióromlás. A minőség javulását ugyanakkor csak egy válaszadó várja, a többiek szerint nem lesz lényegi változás a következő időszakban. A bankrendszer vállalati-hitelportfoliójának minőségére vonatkozó várakozások (a válaszadó bankok százalékában) 37,5 12,5 50,0 Jelentősen romlik Némileg romlik Nem változik Némileg javul Jelentősen javul

7 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 7 Iparágak hitelezési attraktivitása Az egyes iparágak hitelezési attraktivitásának vizsgálatakor arról kérdeztük a felmérésben részt vevő bankokat, hogy üzleti szempontból mennyire találják vonzónak a különböző szektorokban tevékenykedő vállalatokat. Az eredményeket elemezve elmondható, hogy a bankok átlagosan magasabb értékeket adtak az 1-től 5-ig terjedő skálán az egyes iparágaknak, mint fél évvel ezelőtt, amely összhangban áll a hitelezési hajlandóság enyhe javulásával. Nem beszélhetünk az iparágak sorrendjének jelentős átrendeződéséről a 2012 tavaszi eredményekhez képest. A mezőgazdaság és élelmiszeripar, illetve a termelőipar ezúttal is kiemelkedik a többi iparág közül: a válaszadók mindegyike vonzónak vagy átlagosnál vonzóbbnak tartja ezen iparágak vállalatait. Az átlagosnál vonzóbbnak ítélt szektorok közül a kereskedelem, valamint a szállítmányozás és logisztika kissé előkelőbb helyen végzett, míg a telekommunikáció valamelyest visszaesett. Utóbbinak, valamint a közműszolgáltatóknak (villamosenergia-, gáz-, hő- és Az egyes iparágak hitelezési attraktivitása (1 Egyáltalán nem vonzó, 2 Átlagosnál kevésbé vonzó, 3 Átlagos, 4 Átlagosnál vonzóbb, 5 Vonzó) Mezőgazd. és élelmiszer Termelőipar Kereskedelem Villamosenergia-, gáz-, hő- és vízszolg. Szállítmányozás és raktározás Telekomm. és posta Halászat,vadászat és erdőgazd. Gazdasági szolg. Vendéglátás Szórakoztató ipar Pénzügyi szektor Építőipar Ingatlanszektor vízszolgáltatóknak) abszolút értelemben is kissé romlott a megítélése a válaszadók körében a fél évvel ezelőttihez képest. Az átlagosnál kevésbé vonzónak tartott iparágak köre, valamint 1,3 1,8 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 3,1 3,4 3,4 3,8 4,5 4,4 sorrendje nem változott, ugyanakkor ezen iparágak legtöbbje kissé javítani tudott eredményein. Kivételt képez a sor végén található ingatlanszektor, amelyet változatlanul a válaszadók háromnegyede a legrosszabb kategóriába sorolt. Makrogazdasági kilátások A megkérdezettek háromnegyede a GDP 1% és 3% közötti visszaesésére számít 2013-ban, míg egynegyedük stagnálást (-1% és +1% közötti GDP változást) vár a következő évtől. A bankok várakozása a magyar gazdaság évi növekedésére vonatkozóan (a válaszadó bankok százalékában) 25,0 75,0 Jelentős visszaesés (-3%-ot meghaladó GDP csökkenés) (0%) Visszaesés (-1% és -3% közötti GDP csökkenés) Stagnálás (-1% és +1% közötti GDP változás) Növekedés (+1% és +3% közötti GDP növekedés) (0%) Jelentős növekedés (+3%-ot meghaladó GDP növekedés) (0%)

8 8 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Finanszírozási eszköztár A felmérésben részt vevő vállalatok több mint kilencven százaléka igénybe vesz valamilyen külső finanszírozást, kizárólag saját tőkéjére mindössze 8 százalék támaszkodik. A társaságok kétharmada rendelkezik jelenleg beruházási hitellel, és a társaságok többsége emellett működési célú banki finanszírozást is igénybe vesz. A külső finanszírozást igénybe vevő vállalatok közül mindössze egy nyilatkozott úgy, hogy sem beruházási, sem pedig működési célú hitellel nem rendelkezik. A banki finanszírozási formák közül jóval kisebb súllyal minden negyedik társaságnál szerepel a válaszadók körében az ingatlanfejlesztési, illetve projekthitel, M&A-tevékenységhez kapcsolódó hitellel pedig mindössze 8 százalék rendelkezik. A társaságok körében a nem banki külső finanszírozási formák közül a legelterjedtebbek a pályázati források, illetve a tulajdonosi kölcsönök. Pénzügyi lízinget, illetve faktoringügyleteket a vállalatok fele vesz igénybe. A szállítókat a válaszadóknak csak kisebb része veszi igénybe finanszírozási célból: a szállítói kötelezettségek külső finanszírozás céljából történő aktív kezelése a cégek egyharmadára jellemző, míg szállítói hitelekkel kevesebb mint 20 százalék rendelkezik. A vállalati kötvénykibocsátás szerepe a külső finanszírozásban igen alacsony, a válaszadók körében 10 százalék alatti. A társaságok többsége nem számít az egyes finanszírozási formák súlyának jelentős változására 2013-ban. A legtöbben a felmérésben részt vevő vállalatok egyharmadánál a pályázati források növekedését várják, és azok csökkenésével senki sem számol a következő évben. A vállalatok nem számítanak csökkenésre az ingatlan- és projekthitelek, a szállítói finanszírozás és a felvásárlási hitelek terén sem, igaz a legtöbb vállalat jelenleg sem rendelkezik ezen finanszírozási formákkal és azok növelésére sem látnak reális esélyt. A legnagyobb megosztottság a saját tőke arányának várható változásával kapcsolatban alakult ki a vállalatok között: a többség ugyan itt sem számít változásra, de egynegyedük a belső finanszírozás szerepének növekedését, egyharmaduk a csökkenését vetíti előre. Érdekesség, hogy a tulajdonosi vagy tagi kölcsönök szerepének növekedésére amellyel a vállalatok több mint fele rendelkezik egyetlen válaszadó sem számít. A társaságok által alkalmazott finanszírozási formák (a válaszadó társaságok százalékában) Beruházási célú hitel/garancia Működési célú, áthidaló vagy folyószámla hitel / garancia Állami, uniós, regionális pályázati források Tagi/tulajdonosi kölcsön Pénzügyi lízing Faktoring Szállítói kötelezettségek finanszírozási célú aktív kezelése Ingatlanfejlesztési / projekthitel vagy garancia Szállítói hitelek Kötvénykibocsátás Felvásárlási tevékenységhez kapcsolódó hitel / garancia 33% 25% 17% 8% 8% 67% 58% 58% 58% 50% 50%

9 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 9 A vállalatok hitelállományának alakulása A vállalatok hitelállományának változásával kapcsolatban vegyes kép alakult ki felmérésünk során: a válaszadók felénél csökkentek a banki hitelek és garanciák, míg másik felüknél nem. A hitelállomány csökkenésének okait vizsgálva a válaszok nagy szóródása figyelhető meg. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vállalatspecifikus tényezők, az egyes társaságok aktuális pénzügyi helyzete nagyban befolyásolta mind a hitelállomány változását, mind a változás meghatározó okait az elmúlt év során. Csökkent a társaságnál a banki hitel- és garanciaállomány az előző évhez képest? (a válaszadó bankok százalékában) 50,0 50,0 Igen Nem A hitelállomány csökkenésében meghatározó szerepet játszó tényezők (1 Nem játszott szerepet, 5 Meghatározó szerepet játszott) A társaság üzletmenetéhez kapcsolódó hiteligény csökkent A bankok hitelezési standardjainak szigorítása miatt csökkent az igénybe vehető hitelek összege A banki hitelek helyett inkább más finanszírozási forrásokat vettek igénybe 2,5 2,7 2,7

10 10 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Hitelezési feltételrendszer A hitelezési feltételek tekintetében a megkérdezett vállalatok nem számítanak jelentős változásra 2013 végéig. A feltételek további szigorítását a résztvevők ugyanakkor még mindig valószínűbbnek tartják, mint a követelmények enyhítését vagy a hitelezési költségek csökkenését. Átlagosnál nagyobb valószínűsége a vállalatok szerint csak a banki monitoring-tevékenység szigorításának van, a kamatmarzs és a hiteldíjak emelése, valamint a fedezeti követelmények szigorítása ennél kevésbé valószínű a társaságok szerint. A követelmények enyhítésére ennél kevesebben számítanak, kevésbé szoros monitoring és fedezeti követelményrendszer szinte biztosan nem várható a válaszok alapján. Felmérésünk során megkérdeztük a társaságokat a hitelező bankjaikkal kapcsolatos tapasztalataikról is. A felsorolt megállapítások közül a legtöbben azt tapasztalták, hogy a bankok nem elég kockázatvállalók a vállalati hitelezés terén, illetve túlságosan magas arányban kérnek tárgyi fedezeteket a vállalatoktól. A társaságok többsége szerint jellemző emellett a bankokra, hogy indokolatlanul sok háttérinformációt és adatszolgáltatást írnak elő döntéseikhez, valamint az üzleti tervekkel kapcsolatban túlságosan konzervatív várakozásokkal rendelkeznek. A tapasztalatok alapján ugyanakkor a bankok nem avatkoznak be a kelleténél jobban a hitelt felvevő társaság gazdálkodási kérdéseibe, és általában megértik a vállalatok növekedési elképzeléseit. A résztvevők vegyes véleménnyel vannak a bankokról azok iparági ismereteivel kapcsolatban, emellett szintén eltérő tapasztalattal rendelkeznek a hitelintézetek pénzügyi nehézségek esetén tanúsított együttműködési hajlandóságáról. A társaságok hitelezési feltételek változásával kapcsolatos várakozásai 2013 végéig (1 Szinte biztosan nem várható, 3 Elképzelhető, 5 Szinte biztosan várható) Szorosabb monitoring Kamatmarzs emelése Fedezeti követelmények szigorítása Hiteldíjak emelése Kamatmarzs csökkentése Hiteldíjak csökkentése Fedezeti követelmények enyhítése Kevésbé szoros monitoring A társaságok tapasztalata a hitelező bankokról (1 Egyáltalán nem jellemző, 2 Általában nem jellemző, 3 Változó, 4 Jellemző, 5 Nagyon jellemző) A bankok túlságosan magas arányban követelnek meg tárgyi fedezeteket vagy tulajdonosi garanciákat A bankok nem elég kockázatvállalóak: finanszírozásuk csak a biztosan fedezett területekig terjed A bankok hiteldöntésükhöz indokolatlanul sok háttérinformációt igényelnek A bankok által megkövetelt adatszolgáltatás túl sok, felesleges, vagy nem a tényleges helyzetet tükrözi A bankok túlságosan konzervatív várakozásokkal tekintenek a vállalati tervekben szereplő előrejelzésekre A bankok nem hajlandók átmeneti pénzügyi nehézségek esetén együttműködni/támogatást nyújtani A bankok nem rendelkeznek kellő ismeretekkel az adott iparágra vonatkozóan A bankok nem értik meg a vállalatok növekedési / fejlesztési elképzeléseit A bankok túlságosan igyekeznek beleavatkozni a vállalati gazdálkodási kérdésekbe 1,3 1,2 1,7 2,6 2,5 2,1 2,8 2,8 3,1 3,1 3,3 2,5 2,8 2,8 3,9 3,9 3,1

11 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 11 Makrogazdasági kilátások A magyar makrogazdasági kilátásokat illetően a megkérdezett vállalatok közül a legtöbben a bankokhoz hasonlóan a bruttó hazai termék 1% és 3% közötti visszaesését tartják a legvalószínűbbnek 2013-ban. A válaszok ugyanakkor nagyobb szóródást mutatnak a társaságok esetén, hiszen egynegyedük stagnálást, közel 17 százalékuk pedig növekedést vár a következő évtől, de volt olyan válaszadó is, aki szerint jelentős, 3 százaléknál nagyobb recesszió várható. A makrogazdasági kilátások kapcsán ezúttal a vállalatokat kérdeztük meg a legfontosabbnak vélt események vállalati hitelezésre gyakorolt várható hatásáról. A bankok fél évvel ezelőtt az IMF-megállapodás létrejöttét tartották olyan eseménynek, amely leginkább kedvezett volna a vállalati hitelpiacnak. A vállalatok szerint ez az esemény csak a középmezőnyben helyezkedik el, míg az első helyre egyértelműen az eurózóna válságból való kilábalása került, amelyet a válaszadók több mint négyötöde pozitív vagy rendkívül pozitív hatásúnak gondol. A befektetői bizalom javításának, valamint a belföldi konjunkturális helyzet javulásának a többség szerint nem lenne rendkívül pozitív hatása, a nemzetközi szervezetekkel való új hitelmegállapodás vagy a magyar tulajdonú vállalatok fokozottabb támogatása pedig csak enyhén pozitív következményekkel járna a vállalati hitelpiacra nézve. A vállalatok várakozása a magyar gazdaság évi növekedésére vonatkozóan (a válaszadó társaságok százalékában) 25,0 16,7 8,3 50,0 Jelentős visszaesés (-3%-ot meghaladó GDP csökkenés) Visszaesés (-1% és -3% közötti GDP csökkenés) Stagnálás (-1% és +1% közötti DP változás) Növekedés (+1% és +3% közötti GDP növekedés) Jelentős növekedés (+3%-ot meghaladó GDP növekedés) (0%) Egyes események/folyamatok hatása a vállalati hitelezés növekedésére vagy csökkenésének mérséklődésére 2013-ban (1 Semleges hatású, 2 Enyhén pozitív hatású, 3 Pozitív hatású, 4 Rendkívül pozitív hatású) Az eurózóna válságból való kilábalása Befektetői bizalmat erősítő gazdaságpolitika Mo.-on Mo.-i konjunkturális helyzet javulása IMF-megállapodás Magyar tulajdonú vállalkozások fokozottabb támogatása 2,0 2,3 2,7 2,6 3,3

12 12 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Megjegyzések: A felmérést a KPMG Tanácsadó Kft. Restrukturálási csoportja végezte 2012 őszén. A hangulatindex egységes súlyozással vesz figyelembe tíz tényezőt a következő kiemelt területekről: a bankok hajlandósága a vállalatok finanszírozására különböző hitelcélok szerint, a felmérésben részt vevő bankvezetők várakozása a bankrendszer és a saját bankjuk vállalati portfóliójának alakulására, illetve a hitelezési feltételrendszer egyes elemeinek változtatására vonatkozóan, továbbá a vállalati hitelkereslet érzékelt változása. Az online megkérdezésen alapuló felmérésben nyolc, a vállalati hitelezés területén meghatározó kereskedelmi bank, valamint tizenkét közép- és nagyvállalat illetékes vezetője vett részt. A felmérésben részt vevő bankok együttes piaci részesedése 2011-ben meghaladta a 70 százalékot a vállalathitelezési piacon. A KPMG Tanácsadó Kft. Restrukturálási csoportja a vállalati hitelezéshez kapcsolódó szolgáltatások széles skáláját kínálja a finanszírozáshoz nyújtott tanácsadástól kezdve a független üzleti áttekintéseken át a pénzügyi és működési restrukturálásig. A többi szegmens (háztartási, önkormányzati) mellett a vállalati hitelezésre is kiterjedő részletes hitelezési felmérést készít a Magyar Nemzeti Bank Felmérés a hitelezési vezetők körében a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára címmel, negyedéves rendszerességgel. A jegybank 15 bank és 6 lízing cég hitelezési vezetőjének megkérdezésével készített felmérésének elsődleges célja, hogy a pénzügyi stabilitási kockázatok pontosabb értékeléséhez elsősorban kvalitatív jellegű, a hitelkínálatra és -keresletre vonatkozó információkkal bővítse az adatszolgáltatás során a hitelezésről rendelkezésre álló állományi- és áradatok körét, amellett, hogy az ezekre az információkra alapozott elemzést szélesebb körben is használja a gazdasági szféra. A KPMG vállalati hitelezésre fókuszáló periodikus felmérése mind részletezettségében, mind módszertanában eltérő jelleget mutat, céljának pedig azt tekinti, hogy a vállalati szektor könnyen értelmezhető iránymutatást kapjon a banki hitelezési hajlandóság alakulásával kapcsolatban, illetve a vállalati hitelezéssel foglalkozó banki vezetők átfogó képet alkothassanak a vezetőtársaik várakozásairól.

13

14 Kapcsolat Robert Stöllinger vezérigazgató T: E: Palotai Zsolt igazgató T: E: kpmg.hu Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név, a KPMG logó és a cutting through complexity a KPMG International lajstromozott védjegye KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2013. június kpmg.hu 2 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +1,3 0 0-10 -1-2 -3-4 -5-6 -7-9 -9-1 -2-3 -4-5 -6-7 -9-9 -10

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2012. május kpmg.hu KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2012. május 3 KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex felmelegedés helyett fagyot hozott a tavasz 10 9 8 9

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Tanácsadó Kft. 2015. november KPMG.hu 4 3 2 2,50 2,73 1 1,45 1,34 0-1 0,08-0,72-0,28 2011. június 2011. november 2012. május 2012. december 2013. június 2014.

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési felmérés. 2012. május

KPMG Vállalathitelezési felmérés. 2012. május KPMG Vállalathitelezési felmérés 2012. május KPMG Vállalathitelezési felmérés Kiket kérdeztünk meg? A felmérésben részt vevő bankok piaci részesedése a hitelpiacon 27% 73% Résztvevő bankok Megjegyzés:

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2014. november kpmg.hu KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Túl a gödrön! KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 3 A KPMG hatodik alkalommal készítette el felmérését

Részletesebben

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív A válaszadó intézmény neve: Adatszolgáltató kódja: Felmérés időpontja Tovább a felmérésre MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 173. szám 43547 43548

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY

Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében ADVISORY Felmérés a vállalati hitelezésről a banki és vállalati vezetők körében 3 Restrukturálási tanácsadási csoportunk a vállalatok

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában?

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Kórász Tamás igazgató, KPMG Tanácsadó Kft. 2013.11.12. Tartalom 1. Mit vár el egy KKV-vezető az informatikától? 2. A buzzword felhő

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

A kérdőív összesített eredménye

A kérdőív összesített eredménye FELMÉRÉS A HITELEZÉSI VEZETŐK KÖRÉBEN, A BANKOK HITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK VIZSGÁLATÁRA A 2004 második félévére vonatkozó felmérés összesített eredményének ismertetése 2005. március Az elemzést készítette:

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana A megújuló energiaforrások közgazdaságtana Ságodi Attila Partner KPMG Tanácsadó Kft. Energetikai és közüzemi tanácsadás Energetikai körkép FAKT Konferencia 214. október 7. AGENDA I. Megújulók helyzete

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Rabi Ákos 2014.02.18. Tartalom 1. Problémafelvetés Informatikai projekteredmények elfogadottsága 2. Informatikai projektek sikertényezői 3. Szoftverek

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november gh Gazdasági Havi Tájékoztató 215. november Alábbi rövid elemzésünkben azt vizsgáljuk meg, hogy a hazai vállalkozások általában milyen célból használják az internetet. Az elemzés a Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

A lakáspiac jelene és jövője

A lakáspiac jelene és jövője A lakáspiac jelene és jövője Harmati László FHB Jelzálogbank Nyrt. üzleti vezérigazgató Fundamenta Lakásvásár Ingatlanszakmai Konferencia Budapest, 2011. szeptember 23. 2011.09.23 1 Tartalom Az FHB Lakásárindex

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők, forgalmazók, tanácsadók

Részletesebben

FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők,

Részletesebben

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon Felfalusi Péter, CEO A lakossági hitelportfolió alakulása Fedezett* 8 000 000 25,00% 7 000 000 6 000 000 20,00% 5 000 000 15,00% 4 000 000 3 000 000 10,00%

Részletesebben

KICSATTANÓ OPTIMIZMUS A LAKÁSOK ÉS IRODÁK PIACÁN (A GKI 2014. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

KICSATTANÓ OPTIMIZMUS A LAKÁSOK ÉS IRODÁK PIACÁN (A GKI 2014. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) 2006. I. KICSATTANÓ OPTIMIZMUS A LAKÁSOK ÉS IRODÁK PIACÁN (A GKI 2014. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó cégek (fejlesztők,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

A jövő Felhőjetények. lehetőségek. Székely Zoltán 51. Közgazdász- Vándorgyűlés Gyula 2013.09.27.

A jövő Felhőjetények. lehetőségek. Székely Zoltán 51. Közgazdász- Vándorgyűlés Gyula 2013.09.27. A jövő Felhőjetények és lehetőségek Székely Zoltán 51. Közgazdász- Vándorgyűlés Gyula 2013.09.27. Tartalom I. Cloud értelmezése, jelentősége II. III. A Cloud előnyei és kihívásai Várakozások IV. Cloud

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

Tóth István János: A legnagyobb exportáló vállalatok üzleti várakozásai 2004 elején

Tóth István János: A legnagyobb exportáló vállalatok üzleti várakozásai 2004 elején Tóth István János: A legnagyobb exportáló vállalatok üzleti várakozásai 2004 elején (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Tóth István János (2004) A legnagyobb

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

SKANSKA OFFICE INDEX 2008 Magyarország Tartalom 1 A cél és a folyamat 2 Összegzés 3 Eredmények 1 A cél és a folyamat A cél 4 A kutatás lényege információgyűjtés az irodapiaci szükségletekről, az elvárásokról

Részletesebben

Piaci összehasonlításban az üzemi eredmény továbbra is egyértelműen jobb

Piaci összehasonlításban az üzemi eredmény továbbra is egyértelműen jobb Oberbank / féléves eredmény 2014: A lehető legnagyobb mértékű ismételt eredmény-növekedés! Franz Gasselsberger, az Oberbank vezérigazgatója 2014 első félévére ismételten bankja kiemelkedő fejlődéséről

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában

A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató Budapest, 212. szeptember 28. A gazdasági válság már több mint 4 éve tart, amely folyamatos kihívást

Részletesebben

A Regionális Gazdasági Gyorsjelentést immár negyedik félév óta készítjük, a vasi, zalai és győr-moson-sopron megyei partnervállalkozások

A Regionális Gazdasági Gyorsjelentést immár negyedik félév óta készítjük, a vasi, zalai és győr-moson-sopron megyei partnervállalkozások A Regionális Gazdasági Gyorsjelentést immár negyedik félév óta készítjük, a vasi, zalai és győr-moson-sopron megyei partnervállalkozások bevonásával. Célunk, hogy rövid áttekintést adjunk és kapjunk a

Részletesebben

Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások

Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások Akar László csoport-vezérigazgató GKI Gazdaságkutató Zrt. NAPI GAZDASÁG INGATLANKONFERENCIA Budapest,

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

A KPMG adóosztálya kpmg.hu

A KPMG adóosztálya kpmg.hu KPMG tanácsadó kft. A KPMG adóosztálya kpmg.hu Partnerek Beer Gábor partner, az adó vezetője T.: +36 (1) 887-7329 E.: gabor.beer@kpmg.hu Beer Gábor okleveles közgazdász, a Pénzügyminisztérium által bejegyzett

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

MFB-INDIKÁTOR 2009. DECEMBER AZ MFB ZRT. VÁLLALATI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI VEZETŐ KÖZGAZDÁSZ: DR. GÁL PÉTER. Készítette:

MFB-INDIKÁTOR 2009. DECEMBER AZ MFB ZRT. VÁLLALATI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI VEZETŐ KÖZGAZDÁSZ: DR. GÁL PÉTER. Készítette: VEZETŐ KÖZGAZDÁSZ: DR. GÁL PÉTER MFB-INDIKÁTOR 2009. DECEMBER AZ MFB ZRT. VÁLLALATI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Készítette: Dr. Gál Péter Mikesy Álmos Szabó Zsolt Az MFB-INDIKÁTOR adatainak, valamint az elemzés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK Márciusban egy évvel ezelőtti egyébként elég alacsony szintjére emelkedett a GKI-Erste konjunktúra-index (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke.

Részletesebben

HAZAI BANKSZEKTOR HELYZETE: ALKALMAZKODÁS VS. PARADIGMA VÁLTÁS?

HAZAI BANKSZEKTOR HELYZETE: ALKALMAZKODÁS VS. PARADIGMA VÁLTÁS? HAZAI BANKSZEKTOR HELYZETE: ALKALMAZKODÁS VS. PARADIGMA VÁLTÁS? Kocziszky György Miskolc 2015. 09. 04. Főbb üzenetek: 1. A hazai bankrendszer 1987/88-ban paradigma váltáson ment át. 2. A hazai bankrendszer

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Összefoglaló 30,1% 35,8% 32,2% 43,3% 37,7% 41,4% 13,9% 11,8% 12,6% 14,6% 2012. ősz. 2012. tavasz. 2011. ősz

Összefoglaló 30,1% 35,8% 32,2% 43,3% 37,7% 41,4% 13,9% 11,8% 12,6% 14,6% 2012. ősz. 2012. tavasz. 2011. ősz INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése F i n a n s z í r o z á s i h e l y z e t k é p a z M F B 0 1. ő s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s e a l a p j á n Összefoglaló és ősz között

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. február 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése

A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése Baksay Gergely, Magyar Nemzeti Bank KT-MKT - Költségvetési Konferencia 2015. október 13. Az előadás felépítése 1. A GDP-arányos államháztartási hiány

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Restrukturálási szolgáltatások kpmg.hu

Restrukturálási szolgáltatások kpmg.hu TANÁCSADÁS Restrukturálási szolgáltatások kpmg.hu Szembesülve az egyre nagyobb kihívást jelentő piaci körülményekkel, a vállalatok többé már nem engedhetik meg azt a luxust, hogy tevékenységüket a szokásos

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Nemzetközi kitekintés 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Leírási veszteség 2013. (EU27) EU átlag: 2.8%-tól 3.0%-ig Jelmagyarázat Magyarázat A fizetési idő a különböző szektorokban (EU27)

Részletesebben

INDIKÁTOR. 2013. tavasz

INDIKÁTOR. 2013. tavasz INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank vállalati felmérése F i n a n s z í r o z á s i h e l y z e t k é p a z M F B 2 0 1 3. t a v a s z i v á l l a l a t i f e l m é r é s e a l a p j á n Összefoglaló Készítette:

Részletesebben

Goodwill avagy számviteli Ki mit tud?

Goodwill avagy számviteli Ki mit tud? Kérdőjelek 2014. évi 6. szám Goodwill avagy számviteli Ki mit tud? A magyar számviteli törvény cégvásárlás, üzleti vagy cégérték számviteli elszámolására vonatkozó szabályainak gyakorlatba való átültetése

Részletesebben

ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ. 2014. szeptember VARGA MIHÁLY

ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ. 2014. szeptember VARGA MIHÁLY ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ 2014. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kockázatok és lehetőségek Gazdaságpolitikai teendők Irányvonalak a jövőre nézve Kockázatok és lehetőségek Csak némileg javul a nemzetközi

Részletesebben

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21.

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. IV. Energy Summit Hungary 2013 Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról Gulyás Olivér gulyas.oliver@mkb.hu Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. Bevezetés Amiről az előadás nem fog szólni

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is December 10-ig embargós! Kapcsolat: Szekeres Katalin +36 30 297 4445 katalin.szekeres@manpowergroup.hu Soha nem voltak ennyire optimisták a magyar munkaadók A Manpower Munkaerő-piaci mutató 6%-on áll,

Részletesebben

A VÁLSÁG ANATÓMIÁJA. avagy válság alatt is van élet

A VÁLSÁG ANATÓMIÁJA. avagy válság alatt is van élet A VÁLSÁG ANATÓMIÁJA avagy válság alatt is van élet A TELJES MAGYAR MÉDIAPIAC TRENDJEI & PROGNÓZIS 2012-re a WHITEREPORT mediabrowser hiánypótló adatai alapján BEVEZETŐ Miért? Prognózis-szezon van 2011

Részletesebben

Fizetésképtelenség 2014

Fizetésképtelenség 2014 Fizetésképtelenség 2014 Kutatás háttere I. Az adatok az Intrum Justitia saját adatbázisán alapulnak Források: Vásárolt lakossági követelések adatbázisa Kezelt lakossági követelések adatbázisa Általános

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

Magyar bankok: itt a feketeleves

Magyar bankok: itt a feketeleves Magyar bankok: itt a feketeleves 2013.02.26 11:05 Palkó István Az elmúlt tíz év során csak kétszer szenvedett el százmilliárd forintnál is nagyobb veszteséget a magyar bankszektor: a válság kezdetén és

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16.

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16. GE Capital Hungary Budapest Bank Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén 1 GE Közép-Kelet Európában GE jelenlét Magyarország 12 500+ alkalmazott 3 regionális üzleti központ (Lighting

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK ALAKULÁSA A 2013. ÉV ELSŐ NYOLC HÓNAPJÁBAN

A KÖZBESZERZÉSEK ALAKULÁSA A 2013. ÉV ELSŐ NYOLC HÓNAPJÁBAN A KÖZBESZERZÉSEK ALAKULÁSA A 2013. ÉV ELSŐ NYOLC HÓNAPJÁBAN Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 1. A 2013. év első nyolc hónapjában az ajánlatkérők összesen 7519 eredményes eljárást

Részletesebben

Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése

Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése Az államadósság kezelésének módszerei és ezek értékelése Baksay Gergely, Magyar Nemzeti Bank IX. Soproni Pénzügyi Napok 2015. október 1. Az előadás felépítése 1. Az adósságkezelés szerepe, jelentősége

Részletesebben

A szállító- és rendszerkiválasztás módszertana a közigazgatásban

A szállító- és rendszerkiválasztás módszertana a közigazgatásban A szállító- és rendszerkiválasztás módszertana a közigazgatásban Kórász Tamás KPMG Tanácsadó Kft., igazgató INFOTÉR Konferencia Balatonfüred, 2011. november 22. Az informatikai rendszer- és szállítókiválasztási

Részletesebben

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek Bátora László Vezérigazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009.május 26. Helyzetkép Pénzügyi

Részletesebben

A magyar gazdaság növekedési kilátásai

A magyar gazdaság növekedési kilátásai A magyar gazdaság növekedési kilátásai Önfinanszírozás - a megtakarítások szerepe Palotai Dániel ügyvezető igazgató, vezető közgazdász VI. MABISZ Nemzetközi Biztosítási Konferencia 2015. október 14. Miért

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

KOVÁCS ÁRPÁD SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG GAZDASÁGI ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSI KILÁTÁSOK RÉGIÓNK ORSZÁGAIBAN

KOVÁCS ÁRPÁD SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG GAZDASÁGI ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSI KILÁTÁSOK RÉGIÓNK ORSZÁGAIBAN KOVÁCS ÁRPÁD SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG GAZDASÁGI ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSI KILÁTÁSOK RÉGIÓNK ORSZÁGAIBAN 2015.02.10. előadás témái: éhány értelmezőgondolat arról,

Részletesebben