szervezeti és működési rendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szervezeti és működési rendje"

Átírás

1 A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata alapszabályának VII. melléklete: A Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának szervezeti és működési rendje 1

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budai Campus Hallgatói Önkormányzata A Budai HÖK szervezeti és működési szabályzata... 3 II. A BUDAI HÖK TESTÜLETEI ÉS MÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Tanácsa A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Gyűlése A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Kabinetje A Budai HÖK szakbizottságaira vonatkozó általános rendelkezések A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Oktatási Bizottsága A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Kommunikációs Bizottsága A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Külügyi Bizottsága A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Diákjóléti Bizottsága A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Kollégiumi Bizottsága A Budai HÖK projektjeire vonatkozó általános rendelkezések A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Titkársága III. A BUDAI HÖK TISZTSÉGVISELŐI Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának igazgatója A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának referensei IV. A BUDAI HÖK MŰKÖDÉSI RENDJE A Budai HÖK részköltségvetése és gazdálkodása A Budai HÖK testületeinek ülésezési rendje A határozathozatal rendje A jegyzőkönyvvezetés rendje Az iratkezelés és a nyilvánosság rendje Az aláírás és a képviselet rendje A jutalmazás rendje V. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK HITELESÍTÉS FÜGGELÉKEK

3 I. Általános rendelkezések 1. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzata 1. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban: Budai HÖK) a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (a továbbiakban: BCE HÖK) campusszintű részönkormányzata. 2. A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Budai Campusa (a továbbiakban: campus) az egyetem szervezeti és működési rendje alapján az Élelmiszertudományi Karból (a továbbiakban: ÉTK), a Kertészettudományi Karból (a továbbiakban: KeTK) és a Tájépítészeti Karból (a továbbiakban: TájK) áll. 3. A fentiek szellemében a Budai Campus Hallgatói Önkormányzatát az Élelmiszertudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban: ÉTK HÖK), a Kertészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban: KeTK HÖK) valamint a Tájépítészeti Kar Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban: TájK HÖK) mint a BCE HÖK kari szintű részönkormányzatai (a továbbiakban együtt: kari HÖK-ök) alkotják. 4. A Budai HÖK hivatalos tisztségviselői és testületei illetve más szervezeti egységei útján végzi tevékenységét. 5. A Budai HÖK angol megnevezése: Students Union of the Campus of Buda 6. A Budai HÖK székhelye: Magyarország, 1118 Budapest, Villányi út A Budai HÖK hivatalos bélyegzője: Magyarország címere Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus Hallgatói Önkormányzat körirattal. 8. A Budai HÖK hivatalosan használt elérhetőségeiről (levelezési és elektronikus címeiről, telefon- és faxszámairól stb.) a Campustanács határoz, mely a Budai HÖK SZMR-ének függelékét képezi. 2. A Budai HÖK szervezeti és működési szabályzata 1. Jelen szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: a Budai HÖK SZMR-e) a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata alapszabályának (a továbbiakban: a BCE HÖK alapszabálya) mellékletét képezi, és a BCE HÖK alapszabályával, illetve a kari HÖK-ök szervezeti és működési szabályzataival (a továbbiakban: a kari SZMR-ek) összhangban alkalmazandó. 2. A Budai HÖK SZMR-ének hatásköre a Budai HÖK háromkari szervezetére és működésére terjed ki. 3. A Budai HÖK SZMR-ét a BCE HÖK alapszabálya alapján a kari HÖK-ök jogosultak elfogadni. 4. A Budai HÖK SZMR-ének elfogadását vagy módosítását a Campustanács vagy annak bármely szavazati jogú tagja, valamint a kari HÖK-ök választmányai kezdeményezhetik. Az általa megalkotott vagy hozzá benyújtott módosítási javaslatot a 3

4 Campustanács köteles 10 munkanapon belül megtárgyalni és a kari HÖK-ök választmányainak megküldeni. 5. A Budai HÖK SZMR-ének elfogadásához vagy módosításához mindhárom kari HÖK választmányának abszolút többségű megerősítő döntése szükséges. 6. A Budai HÖK elfogadott SZMR-ét a Campustanács megküldi a BCE HÖK illetékes testületeinek, amelyekről az BCE HÖK alapszabálya rendelkezik. 7. Amennyiben a Budai HÖK SZMR-ének elfogadása minden meghatározott kritériumnak megfelelt, azt a BCE HÖK Küldöttgyűlése jóváhagyja és a BCE HÖK elnöke a Szenátus elé terjeszti. Az elfogadott SZMR a Szenátus jóváhagyásával azonnal hatályba lép. 8. Összeférhetetlenség esetén a Budai HÖK SZMR-e I. fejezet bekezdéseiben ismertetett folyamatot mindaddig ismételni kell, míg a Budai HÖK SZMR-ének elfogadása minden meghatározott kritériumnak megfelel, vagy amíg a Budai Campus HÖK e döntését vissza nem vonja. 4

5 II. A Budai HÖK testületei és más szervezeti egységei 1. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Tanácsa 1. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Tanácsa (a továbbiakban: Campustanács) a Budai HÖK legfőbb döntéshozó testülete, feladata a kari HÖK-ök munkájának összehangolása, valamint a Budai HÖK működésének irányítása és ellenőrzése. 2. A Campustanács szavazati jogú tagjai a kari HÖK-ök elnökei, tanácskozási jogú tagjai a kari HÖK-ök alelnökei és a campusigazgató. 3. A kari HÖK-ök elnökeit akadályoztatásuk esetén alelnökeik szavazati joggal helyettesíthetik. 4. A Campustanács határozatait fő szabály szerint egyszerű többséggel hozza. Egyhangú döntés szükséges minden esetben, ha azt e szabályzat külön előírja. 5. A Campustanács ülését havonta legalább egyszer a campusigazgató hívja össze a Budai HÖK SZMR-e IV. fejezet bekezdéseiben meghatározottak szerint. Az ülés határozatképes, ha azon mindhárom kari HÖK szavazati jogú képviselője részt vesz. 6. A Campustanács üléseiről, határozatairól jegyzőkönyvet kell vezetni a Budai HÖK SZMR-e IV. fejezet pontjaiban meghatározottak szerint. 2. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Gyűlése 7. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Gyűlése (a továbbiakban: Campusgyűlés) a kari HÖK-ök közös tanácskozó testülete. 8. A Campusgyűlés tagjai a kari HÖK-ök választmányainak tagjai és megbízottjai. 9. A Campusgyűlés ülését szemeszterenként legalább kétszer a campusigazgató hívja össze a Budai HÖK SZMR-e IV. fejezet bekezdéseiben meghatározottak szerint. 10. A Campusgyűlés ülése a résztvevők számától függetlenül határozatképes. 11. A Campusgyűlés önálló döntéshozói jogkörrel nem rendelkezik, de szükség esetén, egyszerű többséggel véleményt nyilváníthat. 12. A Campusgyűlés üléseiről, esetleges határozatairól emlékeztetőt kell vezetni a Budai HÖK SZMR-e IV. fejezet bekezdéseiben meghatározottak szerint. 3. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Kabinetje 1. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Kabinetje (a továbbiakban: Campuskabinet) a Budai HÖK operatív vezetőinek tanácskozó testülete. 2. A Campuskabinet tagjai a referensek, a projektvezetők valamint a campusigazgató. 5

6 3. A Campuskabinet önálló döntéshozói jogkörrel nem rendelkezik, de szükség esetén, egyszerű többséggel véleményt nyilváníthat. 4. A Campuskabinet ülését havonta legalább egyszer az igazgató hívja össze Budai HÖK SZMR-e IV. fejezet bekezdéseiben meghatározottak szerint. 5. A Campuskabinet ülése a résztvevők számától függetlenül határozatképes. 6. A Campuskabinet üléseiről, esetleges határozatairól emlékeztetőt kell vezetni a Budai HÖK SZMR-e IV. fejezet bekezdéseiben meghatározottak szerint. 4. A Budai HÖK szakbizottságaira vonatkozó általános rendelkezések 1. Olyan közös funkció ellátására, mely a központi irányítás mellett sajátos kari szempontok rendszeres figyelembevételét is megköveteli, a Budai HÖK hivatalos testületként működő szakbizottságot hozhat létre. 2. A Budai HÖK a gazdasági, az oktatási, a diákjóléti, a kollégiumi, a kommunikációs, valamint a külügyi feladatok ellátására állandó szakbizottságot működtet. 3. További szakbizottság létrehozásáról és megszüntetéséről, valamint munkájának felfüggesztéséről és újrakezdéséről a Campustanács dönt. 4. A szakbizottságban szavazati joggal rendelkezik a kari HÖK-ök egy-egy, a kari HÖKök szervezeti és működési rendjében e tisztség betöltésére meghatározott képviselője vagy ennek hiányában a kari HÖK-ök választmányai által kijelölt egy-egy személy. 5. A választott tagokon kívül a szakbizottság munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek továbbá a kari HÖK-ök választmányi tagjai és megbízottjai is. 6. A szakbizottságot az adott területért felelős referens vezeti, akit a szakbizottság véleményének kikérésével, annak szavazati jogú tagjai közül a Campustanács nevezi ki a Budai HÖK SZMR-e III. fejezet 3. 1, 5, 6. bekezdéseiben meghatározottak szerint. 7. A szakbizottság napi működési rendjének meghatározása, tevékenységének a hatályos szabályozások és a Campustanács döntései alapján való közvetlen irányítása a referens feladata. 8. A szakbizottság üléseit havonta legalább egyszer a referens hívja össze és vezeti le. Az ülés határozatképes, ha azon mindhárom kari HÖK szavazati jogú képviselete biztosított. 9. Akadályoztatása esetén bármely kari HÖK által delegált szavazati jogú tag az illetékes elnök által meghatalmazott személy útján teljes körűen helyettesíthető. 10. A szakbizottság üléseiről és határozatairól jegyzőkönyvet kell készíteni a Budai HÖK SZMR-e IV. fejezet bekezdéseiben meghatározottak szerint. 11. A Budai HÖK szakbizottságainak mindenkori listája Budai HÖK SZMR-ének függelékét képezi. 5. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 1. A Budai HÖK és a kari HÖK-ök gazdálkodásának összehangolását, a közös költségvetés és a rendszeres számadások megalkotását a Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági Bizottság) végzi. 6

7 2. A Gazdasági Bizottság szavazati jogú tagja a kari HÖK-ök szervezeti és működési rendjében meghatározottak szerint megválasztott egy-egy kari gazdasági felelős, vagy ennek hiányában a kari HÖK-ök választmányai által kijelölt egy-egy személy. 3. A Gazdasági Bizottságot a gazdasági referens vezeti, aki képviseli a Budai HÖK-öt a campus gazdasági bizottságában is. 6. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Oktatási Bizottsága 1. A Budai HÖK és a kari HÖK-ök érdekképviseleti és oktatásügyi tevékenységének összehangolását, indítványainak előkészítését a Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Oktatási Bizottsága (a továbbiakban: Oktatási Bizottság) végzi. 2. Az Oktatási Bizottság szavazati jogú tagja a kari HÖK-ök szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint megválasztott egy-egy kari oktatási felelős, vagy ennek hiányában a kari HÖK-ök választmányai által kijelölt egy-egy személy. 3. Az Oktatási Bizottságot az oktatási referens vezeti, aki képviseli a Budai HÖK-öt a campus oktatási bizottságában is. 7. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Kommunikációs Bizottsága 1. A Budai HÖK és a kari HÖK-ök külső kommunikációjának összehangolását, arculatának megalkotását és gondozását a Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Kommunikációs Bizottsága (a továbbiakban: Kommunikációs Bizottság) végzi. 2. Az Kommunikációs Bizottság szavazati jogú tagja a kari HÖK-ök szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint megválasztott egy-egy kari kommunikációs felelős, vagy ennek hiányában a kari HÖK-ök választmányai által kijelölt egy-egy személy. 3. A Kommunikációs Bizottságot a kommunikációs referens vezeti, aki rendszeres kapcsolatot tart fenn az egyetem kommunikációs szerveivel, illetve az írott és elektronikus médiával is. 8. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Külügyi Bizottsága 4. A Budai HÖK és a kari HÖK-ök külügyi és külföldi ösztöndíjakkal kapcsolatos tevékenységének összehangolását a Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Külügyi Bizottsága (a továbbiakban: Külügyi Bizottság) végzi. 5. A Külügyi Bizottság szavazati jogú tagja a kari HÖK-ök szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint megválasztott egy-egy kari külügyi felelős, vagy ennek hiányában a kari HÖK-ök választmányai által kijelölt egy-egy személy. 6. A Külügyi Bizottságot a külügyi referens vezeti, aki rendszeres kapcsolatot tart fenn az egyetem Nemzetközi Irodájával, külügyekért felelős szerveivel. 7

8 9. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Diákjóléti Bizottsága 1. A Budai HÖK diákjóléti tevékenységének, de különösen a campus és annak karai szociális, teljesítményalapú és más, a Budai HÖK felügyeletébe rendelt ösztöndíjkeretei felhasználásának koordinálását és ellenőrzését a Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Diákjóléti Bizottsága (a továbbiakban: Diákjóléti Bizottság) végzi. 2. A Diákjóléti Bizottságot a diákjóléti referens vezeti, aki rendszeres kapcsolatot tart fenn a BCE HÖK diákjóléti referensével és egyetem diákjóléti ügyekért felelős vezetésével. 3. A Diákjóléti Bizottság szavazati jogú tagja a kari SZMR-ekben meghatározottak szerint megválasztott egy-egy kari diákjóléti felelős, vagy ennek hiányában a kari HÖK-ök választmányai által kijelölt egy-egy személy. 4. A Diákjóléti Bizottság a Budai HÖK szervezetének részét képezi, azonban számára az ösztöndíjkeretek felhasználására irányuló tevékenysége során és kapcsán a Budai HÖK más testülete vagy tisztségviselője által utasítás nem adható, e tevékenységét mindenkor kizárólag a hatályos felsőoktatási törvény és más vonatkozó jogszabályok, az egyetem szervezeti és működési szabályzata, hallgatói térítési és juttatási szabályzata és más vonatkozó szabályozásai, illetve az alapszabály rendelkezései alapján végzi. 5. A Diákjóléti Bizottság a BCE HÖK alapszabálya I. fejezet bekezdés f. pontjában meghatározott ösztöndíjkeretek felhasználása, az ösztöndíjak mértékének meghatározása során az egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzatában foglaltak szerint jár el. 6. A Diákjóléti Bizottság véglegesíti a hatáskörébe utalt ösztöndíjak pályázatának feltételeit és kiírja azokat. 7. A Diákjóléti Bizottság tevékenysége ellátása során köteles az egyetem adatvédelmi, adat- és iratkezelési szabályzatai, valamint a BCE HÖK alapszabályának függelékét képező adatvédelmi rendje alapján eljárni. 8. A diákjóléti referens rendszeresen tájékoztatást ad a Campustanácsnak a hallgatói ösztöndíjkeretek felhasználásáról, valamint szükség esetén javaslatot tesz a szabályozások módosítására. 9. A Diákjóléti Bizottságot vezető referens tisztségéből adódó feladatainak ellátásakor a BCE HÖK alapszabálya I. fejezet bekezdése alapján hivatalos bélyegző használatára jogosult, melyen Magyarország címere, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus Hallgatói Önkormányzat Diákjóléti Bizottság körirat szerepel. 10. A Diákjóléti Bizottság a Budai HÖK SZMR-e II. fejezet bekezdéseiben foglalt jogkörében meghozott határozatai ellen első fokon a BCE HÖK diákjóléti referensénél lehet fellebbezni, 5 munkanapon belül. A fellebbezéssel a Diákjóléti Bizottság köteles 5 munkanapon belül foglalkozni, azzal kapcsolatban érdemi választ adni és részletesen indokolt határozatot hozni. 11. A Budai HÖK SZMR-e II. fejezet bekezdésében meghatározott elsőfokú fellebbezés elutasítása esetén másodfokon az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettesnél lehet fellebbezni, az elsőfokú határozat meghozatalát követő 5 munkanapon belül. 12. A Budai HÖK SZMR-e II. fejezet bekezdésében meghatározott másodfokon meghozott határozat ellen fellebbezni a továbbiakban nem lehetséges. 8

9 10. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Kollégiumi Bizottsága 1. A campus kollégiumi közösségi életének összehangolását, a kollégista hallgatók egyedi érdekképviseletét a Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Kollégiumi Bizottsága (a továbbiakban Kollégiumi Bizottság) végzi. 2. A Kollégiumi Bizottságot a kollégiumi referens vezeti, aki rendszeres kapcsolatot tart fenn az egyetem kollégiumi ügyekért felelős vezetésével és a kollégiumok vezetésével. 3. A Kollégiumi Bizottság szavazati jogú tagjai a campuson működő kollégiumok helyi diákbizottságainak titkárai, vagy ennek hiányában a Campustanács által a campus kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgatói közül megválasztott kollégiumonként egy-egy képviselő. 4. A Kollégiumi Bizottság feladata a campus kollégiumi felvételi rendszerének felügyelete és működtetése. 5. A Kollégiumi Bizottság véleményezi a campus kollégiumi stratégiáját, javaslatot tesz annak kiegészítésére, módosítására, illetve figyelemmel kíséri annak megvalósulását. 6. A Kollégiumi Bizottság üléseit havonta legalább egyszer a referens hívja össze és vezeti le a Budai HÖK SZMR-e IV. fejezet 2. -a alapján. Az ülés határozatképes, ha azon a kollégiumok többségének szavazati jogú képviselete biztosított. 7. A Kollégiumi Bizottság tevékenysége ellátása során köteles az egyetem adatvédelmi, adat- és iratkezelési szabályzatai, valamint a BCE HÖK alapszabályának függelékét képező adatvédelmi rendje alapján eljárni. 8. A Kollégiumi Bizottságot vezető referens tisztségéből adódó feladatainak ellátásakor a BCE HÖK alapszabálya I. fejezet bekezdése alapján hivatalos bélyegző használatára jogosult, melyen Magyarország címere, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus Hallgatói Önkormányzat Kollégiumi Bizottság körirat szerepel. 9. A kollégista hallgatók közösségének szervezését és érdekképviseletét az egyes kollégiumokban helyi kollégiumi diákbizottságok látják el: a. A Somogyi Imre Kollégiumban a Somogyi Imre Kollégium Diákbizottsága b. A Szent Gellért Kollégiumban a Szent Gellért Kollégium Kollégiumi Diákbizottsága 10. A helyi kollégiumi diákbizottságot titkár vezeti. 11. A helyi kollégiumi diákbizottság ügyrendjét az adott kollégium képviselői saját hatáskörükben jogosultak megalkotni és a Campustanács hagyja jóvá. Az így megalkotott ügyrend a Budai HÖK SZMR-ének függelékét képezi. 11. A Budai HÖK projektjeire vonatkozó általános rendelkezések 1. Eseti feladat megoldására a Budai Campus HÖK projektet indíthat. 2. Projekt elindításáról és lezárásáról, valamint felfüggesztéséről és újrakezdéséről a Campustanács dönt. 3. A projektet a Campustanács által megbízott projektvezető vezeti. 9

10 4. A projekt céljainak megvalósulását projektcsapat is segítheti, melynek munkáját, a hatályos szabályozások és a Campustanács döntései alapján, a projektvezető irányítja. 5. A projektcsapat munkájában a kari HÖK-ök azon választmányi tagjai és megbízottjai vehetnek részt, akiket a projektvezető vagy a Campustanács erre felkért. 6. A projektben folyó munkáról, a projektcsapat üléseiről és esetleges határozatairól emlékeztetőt kell készíteni a Budai HÖK SZMR-e IV. fejezet bekezdéseiben meghatározottak szerint. 12. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Titkársága 1. A háromkari adminisztráció és helyiséggazdálkodás, valamint az ügyfélszolgálat üzemeltetése céljából a Budai HÖK a kari HÖK-ökkel közösen Titkárságot tart fenn. 2. A Titkárság felügyelete alá tartoznak a Budai HÖK által használt helyiségek, műszaki és egyéb berendezések, amelyek pontos használati rendjéről a Campustanács dönt. Az így megalkotott helyiség- és eszközhasználati rend a Budai HÖK SZMR-ének függelékét képezi. 3. A Budai HÖK által nyújtott hallgatói szolgáltatásokról, azok igénybevételének feltételeiről a Campustanács dönt. Az így megalkotott szolgáltatási rend a Budai HÖK SZMR-ének függelékét képezi. 4. A Titkárságot titkárságvezető irányítja, akinek feladata a Budai HÖK adminisztrációjának, helyiséggazdálkodásának és ügyfélszolgálatának koordinálása. 5. A titkárságvezető valamint a Titkárság esetleges további munkatársainak státuszáról, pontos munkaköréről és javadalmazásáról a Campustanács egyhangú döntéssel rendelkezik. 6. A titkárságvezető közvetlen felettese a Campustanács képviseletében eljáró campusigazgató. 10

11 III. A Budai HÖK tisztségviselői 1. Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának igazgatója 1. A Budai HÖK és kifejezetten a Campustanács valamint a Campuskabinet napi munkáját igazgató (a továbbiakban: campusigazgató) irányítja. 2. A campusigazgatót a Campustanács választja, az alábbiak szerint: 3. A Campustanács minden év november 10-ig pályázatot ír ki a campus-igazgatói tisztségre. A pályázat határideje a kiírást követő 10. munkanap éjfél. A beérkezett pályázatokat a jelöltek személyes meghallgatásával a Campustanács bírálja el, legkésőbb a pályázati határidőt követő 10. munkanapon. 4. A Budai HÖK SZMR-e III. fejezet bekezdésében foglalt campus-igazgatói pályázatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, elérhetőségeit, legfontosabb tanulmányi adatait (kar, szak, évfolyam, Neptun-kód), rövid életrajzát, karakteres, lényegre törő motivációs levelét és a megpályázott tisztségre vonatkozó munkatervét. A pályázat egyéb formai követelményeit a Budai HÖK SZMR-ének függeléke és a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza. 5. A campusigazgató megbízatása egy évre minden év január 1-je és december 31-e közötti időtartamra szól és a Budai HÖK SZMR-e III. fejezet bekezdéseiben foglaltak szerint eljárva korlátlan alkalommal meghosszabbítható. 6. A campusigazgató előző havi munkájáról beszámolót készít, amelyet minden hónap 5. napján éjfélig megküld a Campustanácsnak. 7. A Campusgyűlés, a Campustanács és a Campuskabinet üléseit a campusigazgató hívja össze és vezeti le. Akadályoztatása esetén az általa megjelölt kari HÖK-elnök helyettesíti. 8. A campusigazgató képviseli a Budai HÖK-öt a Budai Campus Koordinációs Tanácsában és a BCE HÖK, az egyetem és a campus vezetői, szervezeti egységei irányába. 2. A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának referensei 1. A BCE HÖK szakbizottságainak vezetéséért, illetve valamely szakfeladat önálló ellátásáért referensek felelnek. 2. A Budai HÖK referenseit a Campustanács egyszerű többséggel nevezi ki és hívja vissza tisztségéből. Referens csak választmányi tag (kivételes esetben, a Campustanács egyhangú döntésével megbízott) lehet. A bizottsági vezetők kinevezése előtt a Campustanács kikérheti az érintett bizottság véleményét, s a megbízásról ennek ismeretében dönteni. 3. A Campustanács minden évben november 30-a és december 15-e között döntést hoz arról, hogy a következő évben mely funkciók ellátására kíván bizottságokat működtetni, szakfeladatot önállóan ellátó referenst kinevezni. Amennyiben az erről szóló határozat 11

12 nem születik meg, úgy a soron következő döntési időszakig az előző évben hozott határozat marad érvényben. 4. A Campustanács a Budai Campus SZMR III. fejezet bekezdésében foglalt döntést követő 5 munkanapon belül pályázatot ír ki a szakfeladatot önállóan ellátó referensi tisztségekre. A pályázat határideje a kiírást követő 10. munkanap éjfél. A beérkezett pályázatokat a jelöltek személyes meghallgatásával a Campustanács bírálja el, legkésőbb a pályázati határidőt követő 10. munkanapon. 5. A Budai HÖK SZMR-e III. fejezet bekezdésében foglalt referensi pályázatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, elérhetőségeit, legfontosabb tanulmányi adatait (kar, szak, évfolyam, képzési kód, Neptun-kód), rövid életrajzát, karakteres, lényegre törő motivációs levelét és a megpályázott tisztségre vonatkozó munkatervét. A pályázat egyéb formai követelményeit a Budai HÖK SZMR-ének függeléke és a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza. 6. A bizottságokra vonatkozólag a Campustanács a döntést követő 10 munkanapon belül gondoskodik az esetleges új testületek felállításáról, majd kikéri a már működő testületek véleményét a referensi kinevezésekről. Ezt követően, de legkésőbb a Budai Campus SZMR III. fejezet bekezdésében foglalt döntést követő 20. munkanapon, a jelöltek személyes meghallgatásával dönt az új referensek személyéről. 7. A referensek megbízatása egy évre minden év január 1-je és december 31-e közötti időtartamra szól és a Budai HÖK SZMR-e III. fejezet bekezdéseiben foglaltak szerint eljárva korlátlan alkalommal meghosszabbítható. 8. A referensek előző havi munkájukról beszámolót készítenek, amelyet minden hónap 5. napján éjfélig megküldenek a Campustanácsnak. 12

13 IV. A Budai HÖK működési rendje 1. A Budai HÖK részköltségvetése és gazdálkodása 1. A Budai HÖK a BCE HÖK-ön belül önálló gazdálkodást folytat és külön gazdálkodási és elszámolási egységet képez. 2. A Budai HÖK a hatályos felsőoktatási törvényben és más vonatkozó jogszabályokban meghatározott normatív és egyéb támogatásokból, a BCE HÖK által átruházott keretekből, illetve más egyetemi és kari forrásokból, maradványokból a vonatkozó jogszabályok, az alapszabály és az egyetem gazdasági szabályzatai alapján gazdálkodik. A gazdálkodás rendje 3. A Budai HÖK gazdálkodási és elszámolási egységét illetőleg az ÉTK HÖK, a KeTK HÖK és a TájK HÖK elnöke együttesen rendelkezik teljesítésigazolási jogkörrel. Az ÉTK HÖK, a KeTK HÖK és a TájK HÖK elnöke teljesítésigazolási jogát csak akkor gyakorolhatja, ha a BCE HÖK alapszabályának függelékében található aláírásmintát eljuttatja a BCE HÖK gazdasági referensének (a továbbiakban: gazdasági referens), aki ezt megküldi az egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága számára. 4. A gazdasági referens, hogy a beérkezett számlák és az azokhoz csatolt, az alapszabály függelékét képező minta alapján kiállított teljesítésigazolások megfelelnek-e a költségvetésnek. 5. A kiállított és ellenőrzött teljesítésigazolások esetében kötelezettségvállalásra az egyetem rektora vagy az általa a BCE HÖK gazdálkodásának felügyeletével megbízott közalkalmazottja jogosult. A Budai HÖK részköltségvetése 6. A Budai HÖK éves működésének biztosítására likviditási tervvel kiegészített, részletes részköltségvetést készít, mely része a BCE HÖK és az egyetem éves költségvetésének: a. Egyéb megállapodás híján a kari HÖK-ök saját karjuk hallgatói létszámának egymáshoz viszonyított arányában, egyenlő mértékben járulnak hozzá saját részköltségvetésükből a Budai HÖK részköltségvetéséhez. b. A Gazdasági Bizottság a kari HÖK-ökkel együttműködve minden év október 15- ig elkészíti a Budai HÖK következő évi részköltségvetésének kalkulációját. c. A benyújtott részköltségvetési kalkulációs a Campustanács legkésőbb október 31-ig véleményezi. Amennyiben támogatja azt, megküldi a kari HÖK-ök választmányainak, akik november 10-ig külön-külön döntenek annak elfogadásáról. d. A részköltségvetési kalkuláció elfogadásához mindhárom kari HÖK választmányának támogatása szükséges. 7. Amennyiben november 10-én éjfélig nem sikerül elfogadni a részköltségvetési kalkulációt, a kari HÖK-ök az előző évi hozzájárulásuk mértékében kötelesek támogatni a Budai HÖK működését és ehhez igazítani saját részköltségvetésüket. 8. A BCE HÖK költségvetésének elfogadása a BCE HÖK alapszabálya IV. fejezet bekezdéseiben foglaltak szerint történik. 13

14 9. A Budai HÖK részköltségvetésében szereplő kiadásokat az alábbi főcsoportokba, illetve azokon belül további alcsoportokra kell bontani: a. I. Működési költségek b. II. Kommunikáció c. III. Külügy d. IV. Oktatás e. V. Rendezvényszervezés f. VI. Szervezetfejlesztés g. VII. Diákszervezeti és egyéb támogatások h. VIII. Diákjóléti és kollégiumi ügyek i. IX. Személyi jellegű kifizetések j. X. Tartalék 10. A Budai HÖK a rendelkezésére álló forrásokat szabadon oszthatja fel az egyes főcsoportok között, az adott évi normatív bevétel 10 százalékának, valamint az előző éves maradvány 30 százalékának megfelelő összeget azonban a Tartalék főcsoportba kell helyezni. 11. A költségvetés tervezése során a főcsoportokon belül a személyi, járulék, dologi és felhalmozási kiadásokat külön jelölni kell. A beszámolás rendje 12. A Budai HÖK gazdálkodásáról rendszeres beszámolót kell készíteni, melyet a gazdasági referens küld meg a Campustanácsnak. A beszámolók elfogadásáról a Campustanács dönt. A beszámolót a Budai HÖK SZMR-e IV. fejezet bekezdésében meghatározott főcsoportok szerinti bontásban, a likviditási terv szerinti időarányos teljesülésének bemutatásával kell elkészíteni. 13. A negyedéves beszámoló megküldésének határideje minden év április 30-a, a féléves beszámolóé minden év július 31-e, a háromnegyed éves beszámolóé minden év október 31-e, az éves beszámolóé pedig minden év január 31-e. A beszámolók elfogadásáról a Budai HÖK Campustanácsa dönt. 14. Az elkészített beszámolót a Budai HÖK Campustanácsának arról szóló döntését is ismertetve a Budai HÖK gazdasági referense megküldi a BCE HÖK Gazdasági Bizottságának. Az előzetes megrendelés és a szerződéskötés rendje 15. A forintot várhatóan meghaladó kiadások esetében előzetes megrendelés szükséges. Az előzetes megrendelést az adott gazdálkodási és elszámolási egység vezetője írja alá és küldi meg a hallgatói gazdasági felügyelőnek, aki összeveti azt a hatályos költségvetéssel. Amennyiben arra az előzetes költségvetés megfelelő fedezetet biztosít, a megrendelés végrehajtható. 16. Amennyiben a megrendelésre vonatkozó tétel nem szerepel a hatályos költségvetésben, a forintot meg nem haladó kiadásokat a X. Tartalék főcsoport terhére lehet elszámolni, azonban a forintot meghaladó kiadások esetén a költségvetés módosítása szükséges 17. Az forintot meghaladó kiadások esetén minden esetben szerződést kell kötni, amelyre az egyetem szerződéskötési eljárásrendjének elvei irányadók. 14

15 A számlák elszámolásának rendje 18. A Budai HÖK részköltségvetéséhez kapcsolódó számlákat a BCE HÖK titkárságvezetőjéhez kell benyújtani elszámolásra, aki elkészíti azokhoz a szükséges teljesítésigazolásokat, majd megküldi azokat a hallgatói gazdasági felügyelőnek. 19. A gazdasági referens a benyújtott számlákat összeveti a hatályos költségvetéssel, illetve szükség esetén egyeztet a Budai HÖK campus-igazgatójával, majd dönt azok befogadásáról. A befogadott számlákat aláírásra megküldi a BCE HÖK költségvetési kerete felett kötelezettségvállalási joggal rendelkező személynek. 2. A Budai HÖK testületeinek ülésezési rendje 1. A Budai HÖK testületei a Budai HÖK SZMR-e II. fejezetében meghatározott gyakorisággal, rendszeresen üléseznek. Az ülések összehívására és levezetésére a következőkben foglalt rendelkezések érvényesek. 2. A Campustanács, a Campusgyűlés, a Campuskabinet valamint a szakbizottságok ülését a Budai HÖK SZMR-e II. fejezetében meghatározott személy hívja össze. Az ülés összehívására jogosult személy akadályoztatása esetén, amennyiben a testület döntése halaszthatatlanul szükséges, az ülést a campusigazgató is összehívhatja. 3. A Campustanács, a Campusgyűlés a Campuskabinet valamint a szakbizottságok rendes ülésének összehívásáról azok valamennyi szavazati és tanácskozási jogú tagját valamint az állandó meghívottakat legkésőbb az ülést megelőző 7. napon, hivatalos meghívó útján értesíteni kell. 4. Amennyiben a Campustanács, a Campusgyűlés, a Campuskabinet vagy a szakbizottságok döntésére előre nem látható, jelentős okból kifolyólag van szükség, rendkívüli ülés is összehívható. A rendkívüli ülés meghívóját legkésőbb az ülést megelőző 24 órával kell a szavazati és tanácskozási jogú tagoknak, valamint az állandó meghívottaknak megküldeni. Rendkívüli ülésen döntés csak konszenzussal hozható. 5. A Campustanács, a Campusgyűlés, a Campuskabinet és a szakbizottságok ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell az ülés pontos helyét, idejét, az állandó és eseti meghívottak körét valamint a tervezett napirendet. 6. A Campustanács, a Campusgyűlés, a Campuskabinet és a szakbizottságok ülésére szóló meghívót minden esetben névre szólóan, a Campustanács által meghatározott, hivatalos elektronikus levelezési címekre kell megküldeni, akkor is, ha az egyidejűleg írásban is postázásra került. 7. A Campustanács, a Campusgyűlés, a Campuskabinet és a szakbizottságok ülését a Budai HÖK SZMR-e II. fejezetében meghatározott személy vezeti. Az ülésvezető joga javaslatot tenni az ülés napirendjére, az eseti meghívottak körére, illetve megnyitni, levezetni és berekeszteni az ülést. 8. A Campustanács, a Campusgyűlés, a Campuskabinet és a szakbizottságok ülésének határozatképességéről a Budai HÖK SZMR-e II. fejezete külön rendelkezik. Minden más esetben a határozatképesség feltétele a szavazati jogú tagok több mint felének jelenléte. 9. A munkacsoportok ülésezési rendjének kialakításáért az illetékes referensek felelnek. A munkacsoportok üléseit úgy kell meghirdetni, hogy arról a tagok, a kari HÖK-ök elnökei, a campusigazgató és a BCE HÖK elnöke időben értesülhessenek. 15

16 10. A kari HÖK-ök elnökei, a campusigazgató és a BCE HÖK elnöke állandó meghívottként a Budai HÖK valamennyi testületének ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 11. Az ülés egészén vagy valamely napirendi pont tárgyalása alatt az ülésvezető vagy a testület döntése alapján tanácskozási joggal eseti meghívottak is részt vehetnek. 12. A Budai HÖK testületeinek ülései a campus hallgatói számára nyilvánosak, azonban a részvételi szándékot az ülésvezetőnek előre jelezni kell. 13. Az ülésvezető vagy a testület döntése alapján zártkörű ülés is elrendelhető, továbbá bármely ülés és bármely napirendi pont megtárgyalása zártkörűvé vagy nyilvánossá tehető. 14. A zártkörű ülésen csak a szavazati és tanácskozási jogú tagok, az állandó meghívottak és az ülés egészére vagy az adott napirendi pont tárgyalására meghívott eseti meghívottak vehetnek részt. 3. A határozathozatal rendje 1. A Budai HÖK testületei jogaik gyakorlását és kötelességeik teljesítését határozathozatal útján végzik. A határozathozatal szavazás útján történik, mely során az adott testület valamennyi szavazati jogú tagja egy szavazattal rendelkezik. 2. A szavazás annak nyilvánossága szerint nyílt, titkos vagy név szerinti, annak eredményességi küszöbe szerint egyszerű többségű, abszolút többségű vagy minősített többségű lehet. E meghatározásokat a BCE HÖK alapszabálya VII. fejezetében foglalt értelmező rendelkezések szerint kell értelmezni. 3. A Budai HÖK testületei határozataikat fő szabály szerint nyílt szavazással hozzák. Titkos szavazást kell tartani személyi kérdésekben, illetve minden esetben, ha azt az ülésvezető vagy az ülésen részt vevő bármely szavazati jogú tag indítványozza, és azt a testület jelenlévő szavazati jogú tagjainak többsége támogatja. Név szerinti szavazást kell tartani, ha azt az ülésvezető vagy az ülésen részt vevő bármely szavazati jogú tag indítványozza, és azt a testület jelenlévő szavazati jogú tagjainak legalább egyharmada támogatja. 4. A Budai HÖK testületei határozataikat fő szabály szerint egyszerű többséggel hozzák. Abszolút vagy minősített többség szükséges, minden esetben, ha ezt az alapszabály külön előírja. 5. A szavazás során fő szabály szerint igen, nem, illetve tartózkodom szavazat adható le. Személyi kérdésekben kizárólag igen és nem szavazat adható le. 4. A jegyzőkönyvvezetés rendje 1. A Budai HÖK testületeinek üléseiről hivatalos jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül. 2. A jegyzőkönyvben szerepelnie kell a testület, az ülésvezető és a jegyzőkönyvvezető nevének, az ülés pontos helyének, idejének, valamint az ülésen elhangzott előterjesztések, hozzászólások és felvetések tartalmi kivonatának a napirend sorrendjében. 16

17 3. A jegyzőkönyvben időrendi sorrendben kell megemlíteni továbbá minden, az ülés lefolytatását érdemben befolyásoló eseményt, különösen, ha annak megnyitása után résztvevő érkezik vagy távozik. 4. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a benyújtott határozati javaslatok és az elfogadott határozatok jegyzékét, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ívet. 5. A jegyzőkönyvet az ülésvezető, a jegyzőkönyvvezető, valamint az ülés résztvevői közül 1, az adott testületben szavazati joggal rendelkező tag hitelesíti. 6. Az emlékeztetőben szerepelnie kell az ülésen elhangzottak rövid, tartalmi összefoglalójának és az esetleges döntéseknek. 7. Az emlékeztetőhöz csatolni kell a résztvevők által aláírt jelenléti ívet. 8. Az emlékeztetőt az ülésvezető és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti. 9. A hitelesített jegyzőkönyvet és emlékeztetőt az ülésvezető vagy a jegyzőkönyvvezető az ülést követő 10 munkanapon belül megküldi a Campustanácsnak, amely gondoskodik annak nyilvánosságra hozataláról. A nyilvánosságra hozatal rendjéről a Budai HÖK SZMR-e IV. fejezet pontjai rendelkeznek. 5. Az iratkezelés és a nyilvánosság rendje 1. A Budai HÖK teljes körű és pontos dokumentációjáról a Campustanács, elsősorban a mindenkori campusigazgató gondoskodik. 2. Az elektronikus iratkezelés mellett a Campustanácsnak megküldött jegyzőkönyvek, emlékeztetők, beszámolók és egyéb dokumentumok egy-egy nyomtatott és hitelesített példányát a Budai HÖK irattárában is meg kell őrizni. 3. Az iratkezelés formai megkötéseiről, az irattár állományának illetve a postán, belső postán feladott és fogadott küldemények nyilvántartásáról a Campustanács dönt. Az így elfogadott iratkezelési rend a Budai HÖK SZMR-ének függelékét képezi. 4. A Budai HÖK átlátható működésének biztosítása érdekében a testületek ülésein készült jegyzőkönyveket, a testületek határozatait és a referensi beszámolókat a campus hallgatói, az egyetem és a campus karainak vezetői számára az alábbiak szerint nyilvánosságra kell hozni: 5. A Campustanáccsal előre egyeztetett időpontban az arra jogosultak személyesen is betekintést nyerhetnek a Budai HÖK nyilvános dokumentációjába, amennyiben ezen igényüket a Campustanácsnak előre jelzik, és a személyes betekintés biztosítható. 6. A Budai HÖK nyilvános dokumentációját a Budai HÖK hivatalos honlapján is elérhetővé kell tenni az arra jogosultak számára. 6. Az aláírás és a képviselet rendje 1. Ha a Campustanács egyhangú döntéssel másképp nem rendelkezik, a Budai HÖK legfelsőbb képviseletét egyetemen belül és kívül a campusigazgató látja el. 2. Az egyes bizottságokhoz rendelt területeken, a jelen szabályzatban rögzítettek valamint a Campustanács határozatai szerint, a referensek is jogosultak a Budai HÖK 17

18 képviseletére, az illetékes egyetemi és egyetemen kívüli szervekkel való kapcsolattartásra. 3. A Budai HÖK nevében kötött megállapodások, szerződések, hivatalos nyilatkozatok aláírói a kari HÖK-ök elnökei. Az aláírást a kari HÖK-ök vagy a Budai HÖK hivatalos pecsétjeivel kell hitelesíteni. 4. A Budai HÖK költségvetési kerete felett a kari HÖK-ök elnökei együttesen rendelkeznek utalványozási joggal. Az utalványozást a kari HÖK-ök, a kari HÖK-ök elnökei vagy a Budai HÖK hivatalos pecsétjével kell hitelesíteni. 5. A kari HÖK-ök elnökei a Budai HÖK tevékenységéhez kötődő aláírási és ellenjegyzési jogukat hivatalos, írásbeli meghatalmazással a Campustanács bármely másik szavazati jogú tagjára is átruházhatják. A meghatalmazás az abban foglalt határidőig vagy annak hivatalos, írásbeli visszavonásáig érvényes. 6. Az aláírás és a képviselet, egyéb, e szabályzatban nem szerepelő formáiról a Campustanács dönt. 7. A jutalmazás rendje 1. A Budai HÖK működési keretein belül végzett tevékenységért a kari HÖK-ök választmányi tagjai és megbízottjai közéleti ösztöndíjban részesülhetnek. 2. A jutalmazás pontos rendjéről a BCE HÖK és a kari HÖK-ök szabályozásai nyújtotta keretek között a Campustanács dönt. Az így megalkotott jutalmazási rend a Budai HÖK SZMR-ének függelékét képezi. 3. Hatályos jutalmazási rend híján a Budai HÖK-ben végzett tevékenység jutalmazását a kari HÖK-ök közéletiösztöndíj-keretéből, a kari HÖK-ök saját szabályozásai alapján kell megoldani. 18

19 V. Értelmező rendelkezések 1. A Budai HÖK SZMR-ében és a Budai HÖK SZMR-e alapján megalkotott más szabályozásokban foglaltakra az alábbi értelmezések vonatkoznak: a. Egyszerű többség: az adott testület összes, az adott ülésen, az adott kérdésben való határozathozatalkor jelenlévő szavazati jogú tagja több mint felének egybehangzó szavazata b. Abszolút többség: az adott testület összes szavazati jogú tagja több mint felének egybehangzó szavazata c. Minősített többség: az adott testület összes szavazati jogú tagja több mint kétharmadának egybehangzó szavazata d. Nyílt szavazás: a határozathozatal során az adott testület szavazati jogú tagjai kézfeltartással vagy elektronikus szavazási rendszer segítségével szavaznak e. Név szerinti szavazás: a határozathozatal során az adott testület szavazati jogú tagjai névsorrendben, nevük és szavazatuk együttes jegyzőkönyvbe vételével szavaznak f. Titkos szavazás: a határozathozatal során az adott testület szavazati jogú tagjai az adott testület által használt hivatalos bélyegzővel ellátott szavazólapon adják le szavazataikat, amely eljárást az ülésen jelenlévők közül nyílt szavazással megválasztott 3 tagú szavazatszámláló bizottság bonyolítja le g. A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata (BCE HÖK): a BCE HÖK központi szervezete, a kari HÖK-ök és a campus HÖK-ök együttesen h. A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (BCE HÖK) központi szervezete: a Tanács, a Küldöttgyűlés, az Elnökség, a Kabinet, a Felügyelő Bizottság, a szakbizottságok, a munkacsoportok, a projektek, a Diákszervezeti Tanács és annak Operatív Bizottsága, a Titkárság, illetve az ezek alá tartozó más testületek és szervezeti egységek, továbbá mindezek tagjai, tisztségviselői (e minőségükben), valamint a BCE HÖK elnöke, alelnökei, referensei és elnöki megbízottjai i. Bizalmatlansági indítvány: ha az alapszabály máshogy nem rendelkezik, egy adott testület bármely szavazati jogú tagja vagy egy adott testület által megválasztott bármely tisztségviselő mandátumának visszavonására az adott testület szavazati jogú tagjainak legalább egyharmada által, együttesen, írásban, indoklással kezdeményezett indítvány, amelynek elfogadásához az adott testület minősített többsége szükséges 2. Amennyiben a Budai HÖK SZMR-e V. fejezet 1. bekezdés a c. pontjaiban foglalt többség megállapítása nem egész számot eredményez, e számot a törtrész nagyságától függetlenül a legközelebbi egész számra felfelé kell kerekíteni, majd a többséget az újonnan kapott szám alapján kell megállapítani. 19

20 VI. Záró rendelkezések 1. A Budai HÖK SZMR-ében foglaltak nem rendelkezhetnek eltérően a hatályos felsőoktatási törvényben és más vonatkozó jogszabályokban, a BCE HÖK alapszabályának főszövegében, illetve a kari HÖK-ök SZMR-eiben foglaltaktól. Koherencia-zavar esetén a jogforrások egymásból következő hierarchikus sorrendjét kell figyelembe venni a jogi értelmezések során. 2. A Budai HÖK SZMR-ében nem foglalt kérdésekről a hatályos felsőoktatási törvény és más vonatkozó jogszabályok, a BCE HÖK alapszabályának főszövege, illetve a kari HÖK-ök SZMR-ei rendelkezhetnek, vagy ennek hiányában a Campustanács jogosult döntést hozni. 3. A Budai HÖK SZMR-ével, valamint a Budai HÖK határozataival kapcsolatban első fokon kizárólag a Campustanács, másodfokon kizárólag a BCE HÖK elnöke, harmadfokon kizárólag a BCE HÖK Felügyelő Bizottsága jogosult értelmezést hozni. Az így meghozott értelmezéssel szemben a BCE HÖK szervezetén belül nincs lehetőség további fellebbezéssel élni. További jogorvoslat kizárólag a hatályos felsőoktatási törvényben és más vonatkozó jogszabályokban rögzítettek szerint lehetséges. 20

21 Hitelesítés Jelen szervezeti és működési szabályzatot a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Hallgatói Önkormányzata Választmányának, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata Választmányának, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Hallgatói Önkormányzata Választmányának egyetértésével a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Választmánya február 16-án elfogadta és a Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa február 20- án jóváhagyta, így az azonnal hatályba lépett. Budapest, február 16. Kiss Dávid elnök Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzat Budapest, február 20. Dr. Rostoványi Zsolt rektor Budapesti Corvinus Egyetem 21

22 Hitelesítés Jelen szervezeti és működési szabályzatot a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Hallgatói Önkormányzata Választmányának, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata Választmányának, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Hallgatói Önkormányzata Választmányának egyetértésével a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése február 28-án elfogadta és a Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa március 10- én jóváhagyta, így az azonnal hatályba lépett. Budapest, február 28. Kocsa Norbert elnök Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzat Budapest, március 10. Dr. Rostoványi Zsolt rektor Budapesti Corvinus Egyetem 22

23 Függelékek 23

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata alapszabályának melléklete A Budapesti Corvinus Egyetem Közgáz Campus Hallgatói Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának. alapszabálya

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának. alapszabálya A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának alapszabálya 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata... 4

Részletesebben

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának. alapszabálya

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának. alapszabálya A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának alapszabálya 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata... 4

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

szervezeti és működési rendje

szervezeti és működési rendje A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata alapszabályának III. melléklete: A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Hallgatói Önkormányzatának szervezeti és működési rendje 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

szervezeti és működési rendje

szervezeti és működési rendje A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata alapszabályának II. melléklete: A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának szervezeti és működési rendje 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának. alapszabályának függeléke

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának. alapszabályának függeléke A Budapesti Corvinus Egyetem ának alapszabályának függeléke 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FÜGGELÉK... 3 A BCE HÖK hivatalos elérhetőségei... 3 II. FÜGGELÉK... 7 A BCE HÖK hivatalos bélyegző...

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje

Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1. A Külügyi Bizottság résztvevői (1) A Külügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) teljes jogú tagjai az Informatikai Kar

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Kaposvár, 2013 Preambulum A Kaposvári Egyetem a felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 60. (2) (2005. évi CXXXIX. törvény 77. (2) ) bekezdése alapján az

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

I. Függelék A TTK HÖK hivatalos elérhetőségei

I. Függelék A TTK HÖK hivatalos elérhetőségei I. Függelék A TTK HÖK hivatalos elérhetőségei Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ttkhok@bcehok.hu

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE Szeged, 2013. december 16. A rektori pályázatok véleményezésének szenátusi eljárási rendje 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása Szeged, 2017. március 2. 1 A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

2 14. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább nyolc ülést tart. A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi

2 14. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább nyolc ülést tart. A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi 1 Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4 /2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

1. sz. melléklet A HÖK testületei ügyrendjéről

1. sz. melléklet A HÖK testületei ügyrendjéről 1. sz. melléklet A HÖK testületei ügyrendjéről 1. A testületek ülése (1) A küldöttgyűlés, a tanács, a részönkormányzati elnökség rendes és rendkívüli ülést, a részönkormányzati választmány rendes, rendkívüli

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 43. számú melléklete. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 43. számú melléklete. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat. A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 43. számú melléklete Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Pécs 2010 2015. július 01. napjától hatályos változat 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 43. számú melléklete. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 43. számú melléklete. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat. A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 43. számú melléklete Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Pécs 2010 2014. június 26. napjától hatályos változat 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Doktorandusz Képviselete (továbbiakban

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. X. 29 - NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel) Budapest 2013. 1

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Széchenyi István katolikus Általános Iskola

Széchenyi István katolikus Általános Iskola Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony Szülői Választmányának Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. október 21. napjától I. Általános rendelkezések A Nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Hallgatói Önkormányzatának A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának ALAPSZABÁLYA Budapest, 2013. december 11. 1 PREAMBULUM 1 A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben