Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás"

Átírás

1 az erdei vasutak számára I. rész Jelzési utasítás

2 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A JELZÉSEK RENDELTETÉSE A JELZÉSEK ADÁSA ÉS MEGFIGYELÉSE A JELZÉSEK ALKALMAZÁSA NAPPAL ÉS SÖTÉTBEN TÁVOLBALÁTÁS, SZABADLÁTÁS ELTÉRŐ ÉRTELMŰ EGYIDEJŰ, TOVÁBBÁ KÉTES JELZÉSEK VONALISMERET JELZŐK HIÁNYA JELZŐK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE ELŐJELZÉSI TÁVOLSÁG JELZŐK FÉNYJELZŐK A fényjelzők jelzései A fényjelzők használhatatlansága V-BETŰS JELZŐ A VÁLTÓK ÁLLÍTÓKÉSZÜLÉKE BIZTONSÁGI HATÁRJELZŐ ÚTÁTJÁRÓJELZŐ LASSÚMENET JELZŐK Lassúmenet előjelző Lassúmenet eleje jelző Lassúmenet vége jelző MEGÁLLJ JELZŐ ÉS ELŐJELZŐJE VÁGÁNYZÁRÓ SOROMPÓ PÁLYÁN DOLGOZÓK FEDEZÉSE ŰRSZELVÉNYBE NYÚLÓ LÉTESÍTMÉNYRE FIGYELMEZTETŐ JEL KÉZI- ÉS HANGJELZÉSEK VONATOK INDÍTÁSA Vonatkísérők a helyükre! Indulásra készen! Felhívás az indításra, áthaladásra VONATKÖZLEKEDÉS ÉS TOLATÁS SZABÁLYOZÁSA Megállj! Lassan! A vonat szétszakadt! Közeledj felém! Távolodj tőlem! Gyorsíts! Határig! Rájár! Szétkapcsolni! FÉKPRÓBA JELZÉSEK Befékezni! Féket feloldani! Fék rendben! A JELZŐŐRÖK JELZÉSEI A MOZDONYSZEMÉLYZET HANGJELZÉSEI Figyelj! Vonat állt meg a bejárati (V-betűs) jelző előtt! Tolást megkezdeni! Tolást megszüntetni! A vonat indul! A féket húzd meg! A féket ereszd meg! Vészsípjelzés I. rész 2

3 3.5.9 A vonatot vészfékkel állították meg JELZÉSEK A VONATOKON A VONATOK ELEJÉNEK MEGJELÖLÉSE A VONATOK VÉGÉNEK MEGJELÖLÉSE I. rész 3

4 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelzések rendeltetése A jelzés parancs. Parancsot ad a megfigyelésére kötelezett dolgozónak valamely szolgálati ténykedés, vagy biztonsági intézkedés azonnali megtételére. A figyelmeztető jelek tájékoztató szerepet töltenek be. 1.2 A jelzések adása és megfigyelése A jelzések (figyelmeztető jelek) adhatók helyhezkötött és hordozható jelzőkkel, járműveken alkalmazott berendezésekkel, továbbá hordozható jelzőeszközökkel. A jelzéseket a végrehajtáshoz szükséges időben, az utasításban meghatározott helyen, módos és egyértelműen kell adni. Kézi jelzőeszközökkel a test elejével és arccal a mozdonyvezető felé fordulva kell adni, hogy azokat a mozdonyvezető, vagy a mellette szolgálatot végző dolgozó kétséget kizáró módon láthassa. Ettől eltérni csak az utasításban szabályozott esetekben továbbá tolatás közben vagy mozgó járműveken történő jelzésadáskor szabad. A vonat vagy tolatómozgás közben adott jelzéseket a jelzésadás helyéig állandóan figyelni kell, mivel az rendkívüli ok miatt (veszélyelhárítás) megváltozhat. 1.3 A jelzések alkalmazása nappal és sötétben A jelzéseket nappal és sötétben azonos módon kell adni, kivéve, ha az utasítás másképp rendelkezik. A sötétben alkalmazandó jelzéseket kell adni nappal is ha a távolbalátás korlátozott, vagy át nem tekinthető alagutakban. 1.4 Távolbalátás, szabadlátás A távolbalátás akkor korlátozott, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket időjárási ok miatt nem lehet 200 m távolságból biztosan látni. A szabadlátás akkor korlátozott, ha a jelzéseket a terepviszonyok, tereptárgyak miatt nem lehet a vonatról 200 m távolságból, tolatásnál a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan látni. 1.5 Eltérő értelmű egyidejű, továbbá kétes jelzések Az ilyen jelzéseket aggályosnak kell minősíteni, és közülük a forgalom biztonsága szempontjából a fontosabbat kell figyelembe venni. Ha valamely jelzés értelme tekintetében a legkisebb kétely merül fel, a helyzet tisztázásáig a menetet meg kell állítani, álló helyzetből nem szabad elindulni. 1.6 Vonalismeret A forgalmi szolgálat lebonyolításában részt vevő állomási, pálya és mozdonyszemélyzetnek ismernie kell működési területét, különösen: hol, milyen jelzők vannak, szolgálati helyek, útátjárók elhelyezkedését, állomások vágányhálózatát, pálya lejtviszonyait. Az erre vonatkozó adatokat a Helyi melléklet tartalmazza. 1.7 Jelzők hiánya Ha a jelzők kitűzésének ellenőrzésére kötelezettek, a pálya- vagy vonatszemélyzet azok hiányát (eltulajdonítását) fedezik fel, a helyzetről értesíteniük kell a forgalmi szolgálattevőt, aki köteles az illetékes szakszolgálatoknál intézkedni a pótlásukról. Amíg a jelzőket nem pótolják, a vonatok személyzetét a hiányról értesíteni kell. 1.8 Jelzők érvénytelenítése Az érvénytelenné vált fényjelzők fényeit ki kell kapcsolni és a vonatok személyzetét a jelző érvénytelenségéről értesíteni kell. Az érvénytelenné vált más jelzőket el kell távolítani. I. rész 4

5 1.9 Előjelzési távolság Olyan, a vonatok tényleges fékútja alapján meghatározott távolság, melyet az utasításban szabályozott módon egyes jelzők kitűzésénél kell alkalmazni. Az előjelzési távolságot a helyi mellékelt közli. 2. Jelzők 2.1 Fényjelzők A fényjelzőket a fedezendő pont előtt, szolgálati helyeket fedező fényjelzőket az első váltó előtt legalább 50 méterrel kell felállítani. A fényjelzők megengedik, vagy megtiltják a vonatok továbbhaladását. A fényjelzők alapállása a továbbhaladást megtiltó állás. Csak akkor szabad azokat továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha a vonat biztos továbbhaladására minden intézkedés megtörtént A fényjelzők jelzései ábra: A fényjelzők jelzései A fényjelzők jelzéseit az 1. ábra mutatja: 1. Megállj! Egy vörös fény. 2. Szabad. Egy zöld fény. 3. Hívójelzés. Egy vörös, és alatta egy villogó fehér fény. Ha a fényjelző kétes jelzést ad, vagy egyáltalán nem ad jelzést, és a jelző érvénytelenségéről (1.8) a vonatszemélyzetet nem értesítették: azt Megállj! jelzésként kell értelmezni. A fényjelzők mellett vonattal csak akkor szabad elhaladni, ha a jelzőn Szabad jelzés van, a továbbhaladásra Hívójelzéssel, élőszóban, írásbeli rendelkezéssel engedélyt adnak. Hívójelzés mellett olyan, legfeljebb 15 km/h-s sebességgel szabad elhaladni, hogy a vonat bármely akadály előtt biztonságosan megállítható legyen A fényjelzők használhatatlansága Használhatatlan a fényjelző, ha bármely ok miatt nem kezelhető vagy nem működik, kétes jelzést ad, lámpái nem világítanak. A fényjelző használhatatlanságát be kell jegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe, és a kijavításról intézkedni kell. A fényjelző használhatatlanságáról a vonatok személyzetét értesíteni kell. A vonatközlekedést ha lehetséges Hívójelzéssel, vagy a vonatnak a jelző mellett való megállása után élőszóval adott engedéllyel kell szabályozni. I. rész 5

6 2.2 V-betűs jelző V 2. ábra: V-betűs jelző A V-betűs jelző fekete kör alakú táblán fehér V betű. Fényjelzővel nem fedezett állomások, pályaelágazások első váltója előtt legalább 50 m-rel kell elhelyezni. A jelző mellett csak akkor szabad továbbhaladni, ha a szolgálati helyre való behaladásra az utasítás II. részében szabályozott módon engedélyt adnak. 2.3 A váltók állítókészüléke A ábra: A váltók kézi állítókészüléke A váltók kézi állítókészülékének (ellensúly) színezése (3. ábra): 1. helyszíni állítású váltónál: fehér-vörös, 2. központi állítású váltónál: szürke. Helyszíni állítású váltó esetén ha a váltó egyenes irányba áll: a kézi állítókészülék fehér fele van felül, ha pedig kitérő irányba áll: a kézi állítókészülék vörös fele van felül. Ha a váltónak van alapállása, akkor a kézi állítókészüléken fekete nagy A betű van; a váltó alapállását a rendes helyzetű A betű jelzi. A váltókat közlekedési és tolatási szünetekben alapállásukban kell tartani, kivéve, ha így elzárt, foglalt, vagy járhatatlan vágányra vezetnek. 2.4 Biztonsági határjelző A biztonsági határjelző (4. ábra) fehér-fekete-fehér sávozású gerenda vagy síndarab. 4. ábra: Biztonsági határjelző A biztonsági határjelző két összefutó vágány között azt a helyet jelöli meg, amelyen belül az egyik vágányon lévő járművek nem veszélyeztetik a járműmozgást a másik vágányon. Az állomáson megálló vonatokat mindenkor a bejárati vágány túlsó végén lévő biztonsági határjelzőn belül kell megállítani. A megállás helyére vonatkozóan egyéb rendelkezéseket a II. rész tartalmaz. 2.5 Útátjárójelző 5. ábra: Útátjárójelző I. rész 6

7 Az útátjárójelzőt (5. ábra) útátjáró előtt 5V távolságban (a km/h-ban mért pályasebesség számértéke ötszörösének megfelelő, méterben mért távolság) kell felállítani. Nem kell kitűzni azt az útátjárójelzőt, amely szolgálati hely szélső váltóin belüli területre esne, de az ilyen útátjárókat a Helyi mellékletben külön meg kell jelölni. Az útátjárójelzők mellett, valamint a Helyi mellékletben megjelölt, útátjárójelzővel nem jelzett útátjárók előtt a szolgálati helyről való kihaladás közben Figyelj-jelzést kell adni (3.5.1). 2.6 Lassúmenet jelzők Lassan bejárandó pályarészt általában a 1. lassúmenet előjelző, 2. lassúmenet eleje jelző és a 3. lassúmenet vége jelző egyidejű alkalmazásával kell jelezni (6. ábra) ábra: Lassúmenet jelzők Lassúmenet előjelző A lassúmenet előjelző csúcsára állított háromszög alakú sárga tábla, melyen fekete szám jelzi az alkalmazható sebesség tizedértékét. Ha az alkalmazható sebesség tízzel osztva tört számot eredményez, akkor a tört rész kitevőben szerepel. Az 5 km/h sebességkorlátozást ½ törtszám jelzi. A lassúmenet előjelző jelzésének értelme: Lassíts! A lassan bejárandó pályarész elejéhez legfeljebb az előjelzett sebességgel szabad érkezni. A lassúmenet előjelzőt a lassúmenet eleje jelző előtt előjelzési távolságban kell felállítani. Nem kell kitűzni, ha: a lassan bejárandó pályarész szolgálati hely nem átmenő fővágányán van, két lassan bejárandó pályarész közvetlenül követi egymást, és a későbbinél a megengedett sebesség magasabb, a pályára engedélyezett sebesség legfeljebb 15 km/h Lassúmenet eleje jelző A lassúmenet eleje jelző téglalap alakú sárga tábla, mezejében fekete szám jelzi (megismétli) az alkalmazható sebességet a lassúmenet előjelzőnél ismertetett módon. A lassúmenet eleje jelző jelzésének értelme: Lassan! Legfeljebb az előjelzett sebességgel szabad továbbhaladni Lassúmenet vége jelző A lassúmenet vége jelző téglalap alakú fehér tárcsa, mezejében jobbra lefelé tartó átlóval áthúzott fekete szám. A lassúmenet vége jelző jelzésének értelme: Feloldás! A sebességet csak akkor szabad növelni, ha a vonat utolsó járműve is elhaladt már a jelző mellett. Egymást közvetlenül követő lassan bejárandó pályarészek esetén a későbbi lassúmenet eleje jelző egyben az előző lassan bejárandó pályarész végét is jelzi, külön lassúmenet vége jelzőt itt nem kell alkalmazni. I. rész 7

8 2.7 Megállj jelző és előjelzője ábra: Megállj jelző és előjelzője A Megállj jelzőt és a Megállj-jelző előjelzőjét a 7. ábra mutatja: 1. Fékezést megkezdeni! Előjelzési távolságban Megállj-jelzés van! Fehér szegélyű, kör alakú sárga tárcsa. 2. Megállj! Fehér szegélyű vörös négyzet. A Megállj! jelzőt járhatatlan pályarész elején kell kitűzni. Szolgálati hely vágányaira elrendelt vágányzár esetén az érdekelt vágányok két végén, a két sínszál közé, a nyílt pálya felé jelzést adó Megállj! jelzőt kell kitűzni. A járhatatlan pályarészeket mind a két irány felől fedezni kell Megállj! jelzővel és a Megállj! jelző előjelzőjével. A Megállj! jelző előjelzőjét a Megállj! jelző előtt előjelzési távolságban kell kitűzni. Szolgálati hely vágányaira elrendelt vágányzár esetén az előjelzőt csak akkor kell kitűzni, ha a vágányzár az átmenő fővágányon (is) van. 2.8 Vágányzáró sorompó 8. ábra: Vágányzáró sorompó A vágányzáró sorompó fehér-vörös sávos vízszintes gerenda (8. ábra). Zárt helyzetében (a vágányra keresztbe fordítva) jelentése: Megállj! Lehetőség szerint a vágányzáró sorompóval azonosan kell festeni az ütközőbakokat is. 2.9 Pályán dolgozók fedezése 9. ábra: A pályán munkások dolgoznak jelzőeszköz A pályán munkások dolgoznak jelzőeszköz (9. ábra) aláverő embert ábrázoló tábla. A munkahelyet az elejétől számított előjelzési távolságban mindkét irány felől kell a jelzőeszközzel fedezni. Állomáson végzett munkák esetén a jelzőeszközt akkor kell kitűzni, ha a munkát fővágányon, vagy azok mellett végzik. A kitűzést a munka vezetője köteles elrendelni és ellenőrizni. A jelzőeszközhöz érkező mozdonyvezetők a 3.5 pontban szabályozott módon Figyelj! jelzést kötelesek adni. A Figyelj! jelzés arra utasítja a pályán dolgozó munkásokat, hogy a közlekedést akadályozó tárgyakat helyezzék az űrszelvényen kívülre és maguk is ott helyezkedjenek el Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé. (10. ábra) I. rész ábra: Űrszelvényre nyúló létesítményre figyelmeztető jel A figyelmeztető jelet űrszelvényen kívül levő létesítmények oldalról vagy felülről az űrszelvénybe nyúló részeire kell felfesteni.

9 A figyelmeztető jel a mellettük elhaladó, vagy ott tartózkodó személyeket a vonatmozgás vagy tolatás közben előálló veszélyre figyelmezteti. 3. Kézi- és hangjelzések Vonatközlekedés és tolatás közben a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket állandóan maguknál kötelesek tartani. A jelzéseket általában a test elejével és arccal a mozdonyvezető felé fordulva, mindig olyan helyen állva vagy haladva kell adni, hogy azokat a mozdonyvezető, vagy a mellette szolgálatot végző dolgozó kétséget kizáró módon láthassa. 3.1 Vonatok indítása Vonatkísérők a helyükre! Egy hosszú hang a jelzősíppal. ( ) A jelzést a forgalmi szolgálattevő adja, amennyiben a vonat menesztését ő végzi. Más esetben a jelzést több vonatkísérővel közlekedő vonat vezetője adja indulás előtt, szükség szerint Indulásra készen! 11. ábra: Indulásra készen jelzés Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa magasan tartva. (11. ábra) A jelzést személyszállító vonatoknál az utasok fel- és leszállására kijelölt pályaoldalon, más vonatoknál a felvételi épület felőli pályaoldalon, vagy a mozdonyvezető részéről jobb láthatóságot biztosító oldalon kell adni Felhívás az indításra, áthaladásra 12. ábra: Felhívás az indításra, áthaladásra I. rész 9

10 A forgalmi szolgálattevő teste elejével a menesztett vonat felé, arccal a mozdonyvezető felé fordulva nappal zöld színű tárcsát, sötétben zöld fényű jelzőlámpát függőleges irányban fel-le mozgat (12. ábra). A jelzést a vonat megindulásáig, illetve a vonat első mozdonyának a forgalmi szolgálattevő előtt való elhaladásáig folyamatosan kell adni. 3.2 Vonatközlekedés és tolatás szabályozása Megállj! 13. ábra: Megállj jelzés Nappal kibontott jelzőzászló, az egyik kar vagy más tárgy, sötétben bármilyen színű fényt adó jelzőlámpa körbeforgatása a mozdonyvezető felé. (13. ábra) A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott három rövid hanggal. ( ) Megállj! jelzést kell adni, ha veszély fenyegeti az útátjárón lévő embereket, állatokat, járműveket, a vonat elején sötétben egy lámpa sem ég, mindenkor, ha a biztonságos közlekedés iránt kétely merül fel. Nem szabad Megállj! jelzést adni, ha a megállás következtében a veszély fokozódna. (Pl. a vonat szétszakadt, és a leszakadt vonatrész követi a vonatot.) A Megállj! jelzést mindenkor a teljes megállásig kell adni. A vonatot megállító dolgozó köteles a mozdonyvezetővel a megállítás okát közölni Lassan! 14. ábra: Lassan jelzés Nappal kibontott jelzőzászló vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben fehér fényű jelzőlámpa mozdulatlanul tartva a mozdonyvezető felé fordítva. (14. ábra) A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott kettőnél több hosszú hanggal ( ). I. rész 10

11 A Lassan jelzést a szükséges sebesség eléréséig kell adni. Tolatás esetén ezt követően folytatni kell az addig adott Közeledj felém (3.2.4) vagy Távolodj tőlem (3.2.5) jelzést, illetve Megállj (3.2.1) jelzést kell adni A vonat szétszakadt! 15. ábra: A vonat szétszakadt jelzés Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa fel- és lefelé, majd derékmagasságban kifelé mozgatása a mozdonyvezető felé többször ismételve. (15. ábra) A dolgozó A vonat szétszakadt jelzést köteles adni, ha a vonat végén nincs zárjelző, szétszakadását kétségbevonhatatlanul megállapítja, vagy arról értesítették Közeledj felém! 16. ábra: Közeledj felém jelzés Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban mozgatása a mozdonyvezető felé. (16. ábra) A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy rövid és egy hosszú hanggal. ( ) I. rész 11

12 3.2.5 Távolodj tőlem! 17. ábra: Távolodj tőlem jelzés Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé (17. ábra). A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy hosszú hanggal. ( ) Gyorsíts! A szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés hallható részének adása közben a jelzés látható részének erőteljes és gyorsütemű adása a mozdonyvezető felé. A Gyorsíts jelzést a szükséges sebesség eléréséig kell adni. Ezt követően folytatni kell az addig adott Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzést, illetve Megállj! jelzést kell adni Határig! Egy rövid hang a jelzősíppal ( ), ezen kívül nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban, rövid mozdulatokkal ide-oda mozgatása a föld közelében, és ezután a szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé. A menetet a legközelebbi biztonsági határjelzőnél kell megállítani Rájár! 18. ábra: Rájár jelzés részlete Egy rövid hang a jelzősíppal ( ), ezen kívül nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa lassú mozgatással félkör alakban a fej fölé vitele és ott nyugodtan tartása (18. ábra), majd a szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé. A mozdony rájár a vágányon álló járművekre összekapcsolás céljából. I. rész 12

13 3.2.9 Szétkapcsolni! Egy rövid hang a jelzősíppal ( ), ezen kívül nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa mellmagasságban, kis ívben gyors mozdulattal a törzstől kifelé lendítése. 3.3 Fékpróba jelzések A fékpróba jelzéseket légfékezéssel közlekedő vonatok fékpróbáinak megtartásakor kell alkalmazni Befékezni! 19. ábra: Befékezni jelzés A fékpróbát végző dolgozó nappal tárt karját lassú mozgatással a magasba emeli a találkozási pontig, sötétben fehér fényű jelzőlámpát a törzse mellett a magasba emeli, majd nyújtott karral félkör alakban lefelé mozgatja. (19. ábra) Féket feloldani! 20. ábra: Féket feloldani jelzés A fékpróbát végző dolgozó nappal két karját vállmagasságban vízszintesen tatja, sötétben fehér fényű jelzőlámpát T- alakban mozgat. (20. ábra) I. rész 13

14 3.3.3 Fék rendben! 21. ábra: Fék rendben jelzés A fékpróbát végző dolgozó nappal egyik karját, sötétben fehér fényű jelzőlámpát mozdulatlanul magasban tart. (21. ábra) 3.4 A jelzőőrök jelzései 22. ábra: Megállj! A jelzőőr nappal mindkét oldalán vörös színű jelzőtárcsát, sötétben piros fényű jelzőlámpát magasan tart. (22. ábra) A jelzést a II. részben előírt esetekben kell adni, mindaddig, amíg vasúti járműmozgás a közúti forgalmat veszélyezteti. 3.5 A mozdonyszemélyzet hangjelzései Több mozdonnyal továbbított vonat esetén a mozdonyszemélyzet hangjelzéseit az első mozdony vezetője köteles adni. Ha a mozdony jelzést adó berendezése elromlott, a mozdonyt szolgálatképtelennek kell minősíteni. Ha a jelzést adó berendezés menet közben romlott el, a vonat a nyílt pályáról a következő állomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet, és segélymozdonyt kell kérni Figyelj! Egy hosszú hang. ( ) Figyelj jelzést kell adni: A pályán munkások dolgoznak jelzőeszköznél, útátjárójelzőnél, szolgálati helyekről való kihaladás (áthaladás) közben, ha utána útátjárójelzővel nem jelzett útátjáró van (külön jelölve a Helyi mellékletben) mindenkor, ha adását személy vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi. A Figyelj jelzést legalább 3 másodpercig kell adni. Viharos időben, a távolbalátás korlátozottsága és veszély esetén a jelzést az útátjáróig, munkahelyig vagy a veszélyeztetett pontig folyamatosan kell adni. I. rész 14

15 3.5.2 Vonat állt meg a bejárati (V-betűs) jelző előtt! Két hosszú hang. ( ) A jelzést csak akkor kell adni, ha az állomáson személyzet van, vagy ha a vonat olyan közlekedési engedélyt kapott, mely szerint a V-betűs jelzőnél kell bevárnia a behaladásra szóló engedélyt Tolást megkezdeni! Három hosszú hang. ( ) Tolást megszüntetni! Két hosszú, egy rövid és egy hosszú hang. ( ) A Tolást megkezdeni (3.5.3) és a Tolást megszüntetni jelzésekkel tolómozdonnyal közlekedő vonatnál a vonómozdony vezetője ad rendelkezéseket a tolómozdony mozdonyvezetőjének A vonat indul! Egy rövid hang. ( ) A jelzést a vonatok mozdonyvezetői indulás előtt kötelesek adni szükség szerint a vonatkísérők figyelmeztetésére A féket húzd meg! Három rövid hang. ( ) A féket ereszd meg! Egy hosszú, egy rövid és egy hosszú hang. ( ) A Féket húzd meg és a Féket ereszd meg jelzéseket a mozdonyvezető a sebesség szabályozása céljából köteles adni vegyes vagy kézifékezéssel közlekedő vonatnál és tolatás közben. A jelzések elhangzása után a kézifékek kezelésére kijelölt vonatkísérők kötelesek a rendelkezést végrehajtani Vészsípjelzés A féket húzd meg jelzés többször egymás után. ( ) A jelzést a mozdonyvezető vészhelyzetben köteles adni, vagy légfékes vonaton akkor, ha megállapítja, hogy a légfékberendezés nem működik. A vonatkísérők kötelesek a vészfékváltót, majd a kéziféket azonnal meghúzni A vonatot vészfékkel állították meg A féket ereszd meg jelzés kétszer. ( ) A jelzést légfékezéssel közlekedő vonat mozdonyvezetője köteles adni, ha a vonat vészfék meghúzása következtében állt meg. A vonatkísérők kötelesek megállapítani a vészfék meghúzásának okát, s annak megfelelően cselekedni, majd a vészfékváltót alapállásba helyezni. 4. Jelzések a vonatokon 4.1 A vonatok elejének megjelölése A vonat elejét nappal és sötétben a mozdony illetve az első kocsi homlokfalán elhelyezett legalább 1 db fehér fényű lámpával kell jelezni. Ha a vonat elején valamennyi lámpa elalszik, a hiányosság megszüntetése érdekében meg kell állni. Ha a hiba nem javítható ki, a vonat a vontatási telepig legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet. Sötétben a világítás meghibásodása esetén a vonat elejét 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpával jelezni kell. 4.2 A vonatok végének megjelölése A vonatok végét az utolsó jármű hátoldalára elhelyezett egy darab fehér-vörös tárcsával (zárjelző tárcsa) kell megjelölni. A jelzőeszköz a mozdony tartozéka, elhelyezéséért a vonatvezető, illetve a mozdonyvezető tartozik felelősséggel. I. rész 15

2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.1. pont az alábbiak szerint módosul: 1.1.1. Az F. 1. sz. Jelzési Utasítás (a továbbiakban:

Részletesebben

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban?

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.1 Mi a jelzés? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Mivel adhatók jelzések? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Hogyan kell megfigyelni

Részletesebben

F.1. Jelzési ismeretek 1. Mit jelent a jelzés parancselvének érvényesítése? 2. Határozza meg a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek fogalmát!

F.1. Jelzési ismeretek 1. Mit jelent a jelzés parancselvének érvényesítése? 2. Határozza meg a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek fogalmát! Jelzési ismeretek 1. Mit jelent a jelzés parancselvének érvényesítése? 2. Határozza meg a jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek fogalmát! 3. Határozza meg a távolbalátás és a szabadlátás korlátozottságának

Részletesebben

F. 1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS

F. 1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT FOGASKEREKŰ VASÚT F. 1. SZÁMÚ JELZÉSI UTASÍTÁS Jóváhagyta a Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Vasúti Közlekedési Főosztálya a 453.804/1994. szám alatt, 1994.10.01.-től.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT

EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT (BKV ZRT. Fogaskerekű Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

Írták: Bauer Károly, Füstös István, Imre Lajos, Váczi Viktor. Fotók: Füstös István, Lugosi Albert, Rigó Tamás, Szente Dávid

Írták: Bauer Károly, Füstös István, Imre Lajos, Váczi Viktor. Fotók: Füstös István, Lugosi Albert, Rigó Tamás, Szente Dávid Írták: Bauer Károly, Füstös István, Imre Lajos, Váczi Viktor Fotók: Füstös István, Lugosi Albert, Rigó Tamás, Szente Dávid Borítógrafika: Gyurkó Zoltán, Szente Dávid A magyarázó ábrákat szerkesztette (Buzgány

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D)

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D) TOLATÁSVEZETŐ földalatti (Metró) pályahálózaton É-D (M3) (BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített kérdések

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4. Saját célú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton Kocsirendező alapképzés (Sajátcélú vasúti pályahálózatok Szolgálati Utasítása) ismereti és vizsga anyag. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. AZ

Részletesebben

F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS

F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS F.1. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/197 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 200. év hó..nap. 2/197 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály F.1. JÓVÁHAGYTA

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I.

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont _------------------------------, ------------------ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I. 2012. Kiadja: KTI Közlekedéstudományi

Részletesebben

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10.

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

Kötelezhető- e az engedélyes a közforgalmú vasút jelzési és forgalmi utasításai előírásainak alkalmazására?(6. pont) 1 p

Kötelezhető- e az engedélyes a közforgalmú vasút jelzési és forgalmi utasításai előírásainak alkalmazására?(6. pont) 1 p I.Általános rendelkezések Mit tartalmaz az Iparvágányok Szolgálati Utasítása?(3. pont) Mit tartalmaz az Iparvágányok Szolgálati Utasítása?(3. pont) Mit tartalmaz a Kiegészítő Szolgálati Utasítás?(5. pont)

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ földalatti (Metró) pályahálózaton NEM személyszállítás Infrastruktúra É-D (M3) (BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D)

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D) EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, bizt.ber és pálya szolgálatok) földalatti (Metró) pályahálózaton É-D (M3) (BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

Részletesebben

Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK február 20.

Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes

Részletesebben

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ FOGASKEREKŰ VASÚT személyszállítás Infrastruktúra. (BKV ZRT. Fogaskerekű Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ FOGASKEREKŰ VASÚT személyszállítás Infrastruktúra. (BKV ZRT. Fogaskerekű Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ FOGASKEREKŰ VASÚT személyszállítás Infrastruktúra (BKV ZRT. Fogaskerekű Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Milleniumi Földalatti Vasút F.2.

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Milleniumi Földalatti Vasút F.2. PERONŐR INFRASTRUKTÚRA MILLENIUMI FÖLDALATTI VASÚT (BKV Rt. MFAV Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA

2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA 2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 3 1. Mi a Bejárati jelzô fogalma? (F.1. 1.2.4.) 3 Pont a. A közlekedô vonatoknak

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nincs

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nincs 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton ÁLTALÁNOS FORGALMI Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített kérdések

Részletesebben

Az engedélyes mivel köteles ellátni a belső vasútüzemmel foglalkozó dolgozókat?(15. pont) 1 p

Az engedélyes mivel köteles ellátni a belső vasútüzemmel foglalkozó dolgozókat?(15. pont) 1 p I.Általános rendelkezések Mit tartalmaz az Iparvágányok Szolgálati Utasítása?(3. pont) Mit tartalmaz az Iparvágányok Szolgálati Utasítása?(3. pont) Mit tartalmaz a Kiegészítő Szolgálati Utasítás?(5. pont)

Részletesebben

Magyar - a MÁV és GySEV vonalain használt - fényjelző berendezések használatának leírása, telepítése a MSTS alá.

Magyar - a MÁV és GySEV vonalain használt - fényjelző berendezések használatának leírása, telepítése a MSTS alá. Magyar - a MÁV és GySEV vonalain használt - fényjelző berendezések használatának leírása, telepítése a MSTS alá. 1. Bevezetés A MÁV 1962-1967 között tért át a sebességjelzési rendszer alkalmazására. A

Részletesebben

FORGALMI DISZPÉCSER FOGASKEREKŰ VASÚT Infrastruktúra. (BKV ZRT. Fogaskerekű Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

FORGALMI DISZPÉCSER FOGASKEREKŰ VASÚT Infrastruktúra. (BKV ZRT. Fogaskerekű Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) FORGALMI DISZPÉCSER FOGASKEREKŰ VASÚT Infrastruktúra (BKV ZRT. Fogaskerekű Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

Biztosító berendezési műszerész Budapest KTI április 10.

Biztosító berendezési műszerész Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Biztosító berendezési műszerész Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.5. Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban?

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.5. Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.1 Mi a jelzés? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Mivel adhatók jelzések? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Hogyan kell megfigyelni

Részletesebben

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez FM1 Utasítás a digitális modulon történő közlekedéshez 1/37 LAGYESZ UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez Hatálybalépés időpontja: 2009 év hó..nap FM1 Utasítás a digitális modulon történő

Részletesebben

2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA

2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA 2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 3 A VDSzSz Szolidaritás egy tesztsort állított össze, ebbe a számunkba

Részletesebben

Önállósító forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X

Önállósító forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X Képzés megnevezése: Önállósító forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés - 1.2. Nyelvi képzés - 1.3. Szakmai képzés - 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti

Részletesebben

Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan:

Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan: 1 Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan: Közlekedési rend: Állomástávolság (mindkét közlekedési iránynak megfelelően)

Részletesebben

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás. az erdei vasutak számára

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás. az erdei vasutak számára az erdei vasutak számára II. rész Forgalmi utasítás TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 FELELŐSSÉG... 5 1.2 MAGATARTÁS A VÁGÁNYOK KÖZÖTT, JÁRMŰVEKEN... 5 1.3 BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉSRE ALKALMAS

Részletesebben

F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA

F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA, TARTALMA 6 1.1. Az utasítás tartalma 6 1.2. Az utasítás hatálya 6 1.3. Az utasítás ismerete

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. 1.6. A vizsgatípus 1/19 A vizsgakérdések összeállítása a Humán Információs

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása UTASFORGALOM IRÁNYÍTÓ földalatti (Metró) pályahálózaton K-NY (M2) (BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont

Részletesebben

Jelzőőr Budapest KTI április 10.

Jelzőőr Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Jelzőőr Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ földalatti (Metró) pályahálózaton személyszállítás Infrastruktúra K-NY (M2) (BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 1.3. alfejezet. 2.2.1. pont. 2.2.2. pont. 2.4.2.5. pont

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 1.3. alfejezet. 2.2.1. pont. 2.2.2. pont. 2.4.2.5. pont 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20.

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

Általános forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X

Általános forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés - 1.2. Nyelvi képzés - 1.3. Szakmai képzés - 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti

Részletesebben

Érvényes: 2013. december 31-ig. Összeállította: Vadkerti Ferenc vizsgabiztosi, ellenőrzési és eljárási egységvezető

Érvényes: 2013. december 31-ig. Összeállította: Vadkerti Ferenc vizsgabiztosi, ellenőrzési és eljárási egységvezető INFRASTRUKTÚRA VIZSGAKÉRDÉSEK ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ, TÉRSÉGI ÉS SAJÁT CÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATRA A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 3. mellékletében meghatározott vizsgához Érvényes: 2013. december 31-ig

Részletesebben

Általános forgalmi alapképzési program (Csak forgalmi szolgálattevő munkakör betöltésére)

Általános forgalmi alapképzési program (Csak forgalmi szolgálattevő munkakör betöltésére) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (Csak forgalmi szolgálattevő munkakör betöltésére) 2016. VVK-2016/917 Képzés megnevezése: Általános

Részletesebben

1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mi a fázishatár? a) A villamos vontatási vonalakon az állomási és a vonali szakaszolók között, illetve transzformátorok felsővezetéki

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Végrehajtási Utasítás hatálya, tartalma, kezelése és ismerete: Végrehajtási Utasítás (továbbiakban VU.) hatálya a Sáránd-Nagykereki vonalszakaszra terjed ki. A VU

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Vasúti pályahálózat ismereti infrastruktúra modul

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Vasúti pályahálózat ismereti infrastruktúra modul Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Vasúti pályahálózat ismereti infrastruktúra modul OPSZÁT vizsgával rendelkezők részére SCVPSZU pályahálózaton közlekedés (Sajátcélú Vasúti

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Saját célú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton Általános forgalmi alapképzés (Sajátcélú vasúti pályahálózatok Szolgálati Utasítása) ismereti és vizsga anyag. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vasúti munkavezető, vonalgondozó forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi

Részletesebben

Váltókezelő (korlátozással) alapképzési program

Váltókezelő (korlátozással) alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Váltókezelő (korlátozással) alapképzési program 2016. VVK-2016/918 Képzés megnevezése: Váltókezelő (korlátozással) 1. A program besorolása

Részletesebben

SCVP Szolgálati Utasítás TESZT kérdések. Tolatásvezetők részére

SCVP Szolgálati Utasítás TESZT kérdések. Tolatásvezetők részére SCVP Szolgálati Utasítás TESZT kérdések Tolatásvezetők részére Milyen esetben kell alkalmazni a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának vonatkozó előírásait? 1.1.1. Mire terjed ki a Sajátcélú

Részletesebben

Jegyvizsgáló /belföldi, nemzetközi/ alapképzési program

Jegyvizsgáló /belföldi, nemzetközi/ alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont Jegyvizsgáló /belföldi, nemzetközi/ alapképzési program 2017. VVK-2017/1155 1 Képzés megnevezése: Jegyvizsgáló /belföldi, nemzetközi/ 1.

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vezető jegyvizsgáló forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. 1.3. D vizsgatípus 1/34 A vizsgakérdések összeállítása a Humán Információs

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet Országos pályahálózaton munkavégzés, karbantartás, építés és tolatást végző járművezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2.Forgalmi Utasítás + AVR Függelék (É-D

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2.Forgalmi Utasítás + AVR Függelék (É-D VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ földalatti (Metró) pályahálózaton személyszállítás Infrastruktúra É-D (M3) (BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Távközlő) Budapest KTI április 10.

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Távközlő) Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi vizsga (Távközlő) Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás:

F.1. sz. Jelzési Utasítás: Eltérések a hatályos F. 1. sz. Jelzési Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei és az azokat felváltó új utasítások között F.1. sz. Jelzési Utasítás: Általános

Részletesebben

IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK. A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK. A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ földalatti (Metró) pályahálózaton személyszállítás DBR (M4) (BKV Rt. Dél Buda - Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Kocsirendező, Saruzó, Vonali kocsirendező, Szállítmánykísérő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései 1.4.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései 1.4. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései 1.4. vizsgatípus 1/35 A vizsgakérdések összeállítása a Humán Információs Rendszer Oktatási

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és

Részletesebben

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei MZ Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely Príloha 5 A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei 880 Sátoraljaújhely SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 0 881 HIDASNÉMETI Čaňa 1

Részletesebben

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus Vasúti jelző- és biztosítóberendezések Bocz Péter, egyetemi adjunktus Érintett témák Általános bevezetés Alapfogalmak Jelzők és jelzéseik Vonali biztosítóberendezések Állomási biztosítóberendezések Vonatbefolyásolás

Részletesebben

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Részletesebben

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20.

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS Váratlan vasúti esemény Újszász november 4.

ZÁRÓJELENTÉS Váratlan vasúti esemény Újszász november 4. tárt ZÁRÓJELENTÉS 2010-504-5 Váratlan vasúti esemény Újszász 2010. november 4. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és

Részletesebben

Általános forgalmi alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM

Általános forgalmi alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Elővárosi vasúti pályahálózat (HÉV) Általános forgalmi alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Készítette és szerkesztette: Közlekedéstudományi Intézet

Részletesebben

Az 1 és a 3 pontos kérdések megoszlása a következőképpen történik:

Az 1 és a 3 pontos kérdések megoszlása a következőképpen történik: Országos közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat Vezető jegyvizsgáló Infrastruktúra (MÁV Zrt F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) Időszakos vizsga teszt kérdések. A tesztlapon

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vezető jegyvizsgáló forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Milleniumi Földalatti Vasút F.2.

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Milleniumi Földalatti Vasút F.2. VONAT ÉS UTASFORGALOM IRÁNYÍTÓ MILLENIUMI FÖLDALATTI VASÚT Infrastruktúra (BKV Rt. Milleniumi Földalatti Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A

Részletesebben

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Kocsirendezők részére

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Kocsirendezők részére SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések Kocsirendezők részére Milyen esetben kell alkalmazni a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának vonatkozó előírásait?

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ földalatti (Metró) pályahálózaton NEM személyszállítás Infrastruktúra K-NY (M2) (BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez és az E.2. sz. Fékutasításhoz az Országos

Részletesebben

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek 1. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Haladhat-e egyenesen tovább az útkereszteződésben ennél a jelzésnél? 2. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. 1.4. és 1.3 D vizsgatípus 1/42 A vizsgakérdések összeállítása a Humán

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó

Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Általános forgalmi, Önállósító forgalmi és Vasútüzem vezető vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú,

Részletesebben

Általános forgalmi vizsga

Általános forgalmi vizsga A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 3 F.1. Jelzési Utasítás 1-2-5. fejezet 1. Mire hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét a Menetrendi segédkönyv 3. táblázat 7. rovatában az állomás

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 50 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 50 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet Általános forgalmi, Önállósító forgalmi és Vasútüzem vezető vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú,

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Jegyvizsgáló forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Váltókezelő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti

Részletesebben

Általános forgalmi vizsga Budapest KTI április 10.

Általános forgalmi vizsga Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Általános forgalmi vizsga Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vonali tolatásvezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz,az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú

Részletesebben

2011-471-5 ZÁRÓJELENTÉS

2011-471-5 ZÁRÓJELENTÉS ZÁRÓJELENTÉS 2011-100-5 és 2011-471-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNYEK Kápolnásnyék állomás 2011. március 1. 2011. szeptember 21. 909 sz. gyorsvonat 24591 sz. munkavonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti

Részletesebben