A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2.Forgalmi Utasítás + AVR Függelék (É-D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2.Forgalmi Utasítás + AVR Függelék (É-D"

Átírás

1 VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ földalatti (Metró) pályahálózaton személyszállítás Infrastruktúra É-D (M3) (BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra BKV Rt. Metró F.2.Forgalmi Utasítás + AVR (É-D Ki a szolgálati elöljáró? 2.7. Mikor gördülés képtelen a vonat? Mit nevezünk Üzemidőnek? A rendelkezésre jogosult, hogyan köteles rendelkezéseit kiadni? Mit kell tartalmaznia az írásbeli rendelkezésről szóló előzetes szóbeli értesítésnek? Üzemszerű forgalomban kik kötelesek a KFM utasításszerű rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani? Mikor kell megkezdeni a vonal forgalomba helyezésével kapcsolatos teendők végzését? Mikor kell a pályát feszültség alá helyezni? 4.6. Mikor rendelheti el a KFM a pálya feszültség alá helyezését? Állomásközben történő megálláskor mikor kell utas tájékoztatást adni? Áthaladó vonat esetén a motorkocsi vezető hol köteles Figyelj! jelzést adni? Hogyan biztosítható, hogy a forgalomból kiálló vonatban ne maradjon utas? A forgalomból a járműtelepre történő kiállás esetén, a járműtelepet védő tolatásjelzőnél (a forgalomtechnológiai határnál mikor kell megállni? Mekkora szolgálati küldemény szállítható személyvonaton a motorkocsi vezető engedélyével?

2 A vonal forgalmának leállításakor hogyan rendelhető el a pálya feszültségmentesítése? Mit jelent a Hívójelzés kézi kivezérléséről szóló értesítés? 5.9. Hogyan közlekedhet a foglalt vágányra történő behaladásra utasított vonat? Foglalt vágányra való behaladásra utasított vonat helyes irányban hogyan közlekedik? Kinek köteles jelenteni a motorkocsi vezető a meghibásodás észlelését és az elhárításra tett intézkedéseket? Mi az eljárás, ha a vonat bármely kocsiján a légfék üzemképtelenné vált, vagy egy kocsit a légfékezésből ki kell iktatni? Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség, ha a vonat pneumatikus fékrendszerének egyharmada meghibásodott és a vonat vezérlése az első vezetőfülkéből történik? A vonat pneumatikus fékrendszerének fele meghibásodott és a vonat vezetése az első vezetőfülkéből történik. Mekkora ebben az esetben az alkalmazható legnagyobb sebesség? A légfék hibával közlekedő vonat legfeljebb mekkora sebességgel közlekedhet, ha a vonat pneumatikus fékrendszerének egyharmada meghibásodott, és a vonat vezetése nem az első vezetőfülkéből történik? Mi az eljárás abban az esetben, ha a vonat bármelyik utastéri ajtaja nem nyílik? Mikor kell üzemképtelennek minősíteni a vonatot? Ki és mikor köteles segélyvonat kiküldését kérni a KFM-től? Mekkora lehet az összekapcsolt hibás és segélyvonat legnagyobb haladási sebessége, ha a meghibásodás nagyobb mértékű sebességkorlátozást nem tesz szükségessé és a segélyvonat húzza a hibás vonatot? Üzemidőben, a pálya meghibásodása esetén, ha a hibás pályaszakaszon a forgalom fenntartható, a PFT szolgálat illetékesének döntéséig milyen sebességkorlátozást és hogyan köteles elrendelni a KFM?

3 Ha valamely jelző önműködő vonatmegállító (autostop berendezésének meghibásodása miatt a KFM nem a meghibásodott jelző előtt rendeli el az UAVA kikapcsolását, a kikapcsolt UAVA-val való közlekedésre vonatkozó sebességkorlátozás hol érvényes? Az állomástávolságú közlekedés esetét kivéve, mekkora lehet a kikapcsolt UAVA-val való közlekedés legnagyobb sebessége? Mikor végezhető a jelző- és vasútbiztosító berendezésen karbantartási munka? A rádiótelefon-hálózat üzemképtelensége esetén hogyan tartható fenn, a forgalom? Mi a teendő Jelző-, vasútbiztosító-, forgalomirányító- és hírközlő berendezés együttes és teljes használhatatlansága esetén? Mi a teendő, ha az állomás utasterének üzemi világítása teljesen megszűnik? Mi a teendő, ha a peronvész kapcsoló meghibásodik? Kinek köteles jelentést tenni minden metró dolgozó a bekövetkezett rendkívüli eseményről? Ki a felelős az elhárítás irányításáért rendkívüli esemény bekövetkeztekor, ha a KFM helyszíni megbízottat jelöl ki? Kinek az engedélyével és milyen feltételekkel történhet a belépés a feszültség és forgalom alatti pályára? Hány fő léphet egyszerre a feszültség és forgalom alatti pályára? Mivel kell rendelkeznie a feszültség és forgalom alatti pályára belépő munkacsapat minden tagjának? Amennyiben munkavégzés céljából a belépés vonattal történik, a forgalom és feszültség alatti pályára, ki köteles a beléptetést végző vonat továbbhaladásáról jelentést tenni a KFM-nek? Mi a központi forgalmi menetirányító teendője, ha dolgozók léptek be a feszültség és forgalom alatti pályára? Mikor hagyhatják el a biztonságos helyet a forgalom és feszültség alatti pályáról vonattal kilépő dolgozók?

4 A forgalom és feszültség alatti pályáról vonattal kilépő dolgozók vonatra való felszállását ki köteles jelenteni a KFM-nek? Mikor kell a rendkívüli feszültségmentesítést és rendkívüli kikapcsolást eseménynek tekinteni? Rendkívüli feszültségmentesítés esetén munkavégzés, baleset elhárítás, mentés mi után végezhető? Állomáson hol és hogyan kell elhelyezni peronvész kapcsolót? Motorkocsin történő zárlat esetén, mi a motorkocsi vezető teendője? Ki rendelheti el az állomások kiürítését, lezárását, illetve a vonatokból való rendkívüli alagúti kiszállítást? A metró területén tűz, vagy annak közvetlen veszélyének észlelése esetén mikor kell a Tűzoltóságot értesíteni? Az égő vonat állomásba történő behaladása és megállása után mi a teendő? Mikor kell rendőri intézkedést igénybe venni? Mi az eljárás, ha gázoláskor a sérült a vonat alatt van? Pályára került utas balesetekor, milyen megjelölésekről kell gondoskodni? Gázolás esetén ki köteles gondoskodni a helyszín rögzítéséről? Gázolás esetén mikor adhatja ki a forgalom újraindítására vonatkozó rendelkezéseit a központi forgalmi menetirányító? Ki köteles az eseménnyel kapcsolatos adatokat és jelentéseket összegyűjteni és a központi forgalmi menetirányítónak továbbítani? Pályára esett tárgy esetén mikor szabad a forgalmat leállítani? Ha a pályára esett tárgy a vonatforgalmat veszélyezteti, hogyan kell eltávolítani? Mi az eljárás, ha a közlekedő személyvonaton, állomásból való kihaladáskor a vészjelzőt működtették? Hogyan történhet a vonat eltávolítása a felvágott váltóról?

5 Ki bízható meg villamos vezérlésű váltó helyszíni kézi állításával? Villamos vezérlésű váltó helyszíni kézi állításakor, mekkora az alkalmazható legnagyobb sebesség a váltókörzetben? Mikor szabad állomástávolságú közlekedés esetén az állomásban tartózkodó vonat ajtajait bezárni? Állomástávolságú közlekedés esetén, mikor indíthatja a vonatot a motorkocsi vezető? Helytelen irányú közlekedést ki rendelhet el? Foglalt állomásközben mekkora a helytelen irányú közlekedés megengedett legnagyobb sebessége? Szabad állomásközben mekkora a helytelen irányú közlekedés megengedett legnagyobb sebessége? Ki rendelhet el egyvágányú közlekedést? Üzemelő motorkocsikból összeállított szerelvénnyel végzett tolatásnál, ki láthatja el a tolatásvezetői feladatokat? Motorkocsikból összeállított tolató szerelvények esetén, milyen előírás vonatkozik a fékezettségre? Hogyan szabad mozgatni a kézifékkel fékezhetetlen motorkocsikat? 8.6. A tolatás során, illetve után, az állva maradó kocsikat hogyan kell elhelyezni? Tolatás közben a járműmegfutamodást hogyan kell megakadályozni? Ki rendelheti el az állomási vágányokon a tolatásokat? Kinek a feladata a járműtelepi harmadik-sínnel ellátott vágányokon történő tolatások megszervezése? Mekkora a járműtelepi vágányokon alkalmazható legnagyobb sebesség? Hogyan szabad a vasúti járművek tárolására, vizsgálatára, karbantartására szolgáló létesítményekbe behaladni?

6 A járművek kapcsolása során, az álló járművet hogyan szabad megközelíteni 10 m-en belül? Ki adja ki a járműtelepi próbavágány használatára vonatkozó engedélyt? Kinek kell végezni a próbafutás irányítását? 9.6. Ki jelöli ki a próbafutás vezetőjét? 9.6. Mekkora lehet a próbavágányra való behaladás és a próbafutás első menetének sebessége? A próbafutás második menetében mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség? Hogyan végezhető vonali próbafutás? Milyen előírás vonatkozik a próbavonat személyzetére? Üzemszünet alatt a bejáratokon kik engedhetők be? Egy mélyállomás valamennyi mozgólépcsőjének meghibásodása esetén mi az eljárás? Kinek a kötelessége a menetrendszerű közlekedés biztosítása? Szolgálati okmányba bejegyzést, kitöltést ki eszközölhet? Milyen üzemmódban köteles a biztonsági járat a vonalon, illetve a kijelölt vonalszakaszon végighaladni? Meddig kell nyomnia a járművezetőnek PA - üzemmódban, a vonat állomási kihaladásakor az indítógombot? Üzemképtelen fedélzeti berendezéssel hogyan tartható forgalomban a vonat? Hol történhet a vonaton alkalmazott üzemmód váltás AVR -ben, ha az "Hívójelzés" miatt válik szükségessé? Szabad-e hibás éberségi berendezésű vonatot foglalt vágányra járatni? A próbapályán, az AVR üzemre (PA, CMC üzemmód történő áttérést és annak befejezését kik kötelesek rádiótelefonon egyeztetni?

7 Mi az eljárás, ha próbafutás közben az URH használhatatlanná válik? AVR -ben ki osztható be második személyként meghibásodott vonat forgalomból történő kivonásakor kisegítő dolgozónak? Helytelen irányú közlekedés esetén, AVR -ben kiiktatható-e az UAVA? Szállíthat-e utasokat AVR-ben a második, kisegítő dolgozóval közlekedő vonat? Mi az eljárás a pálya meghibásodása esetén AVR-ben? Milyen üzemmódban kell közlekedtetni a vonatokat abban az állomásközben, ahol a feszültség és forgalom alatti pályán személyek tartózkodnak? Mikor és kinek köteles a próbafutás vezető jelenteni az AVR -ben tapasztalt rendellenességet? Mi a teendő AVR-ben,ha az áramellátási rendszerben történt meghibásodás ellenére, az áramellátási rendszer korlátozott vonatforgalom energia ellátására még képes? Közlekedtethető-e AVR - ben segélyvonatként hibás éberségi berendezéssel rendelkező vonat? Ki dönt a meghibásodott fedélzeti berendezésű vonat forgalomból való kiállításáról? Mikor tekinthető üzemképtelennek az AVR fedélzeti berendezése? Vonathiba esetén mikor kell kiszállítani a vonatból az utasokat? Mi a teendő, ha a vonat üzemképtelenségét a kerékpár gördülés képtelensége (beékelődése okozza? Amennyiben az AVR -ben közlekedő vonat éberségi berendezése üzemképtelen és az UAVA nem iktatható ki, hogyan haladható meg a megállító állásban lévő autóstop?

8 BKV Rt. Metró F.1. Jelzési Utasítás + AVR (É-D) Mi a jelző? 10. Melyek a jelzésadására használható jelzőeszközök? 11. A jelzők és jelzőeszközök jelzése parancs, Kik a jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozók? 12. Milyenek lehetnek a jelzések? 17. A szabadlátás akkor korlátozott, ha Mikor korlátozott a távolbalátás? 19. Hogyan használható jelzésadásra a jelzősíp és a jelzőkürt? 20. Mire kell ügyelni kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadás közben? 23. Hogyan kell használni jelzésadás közben a kézi jelzőeszközöket? 23. Hogyan történik a jelzésadás kézi jelzőeszközökkel? 24. Meddig kell figyelni az adott jelzéseket? 27. Hogyan kell értelmezni az egyidőben adott eltérő értelmű jelzéseket? 28. Mi az eljárás hiányos jelzés észlelésekor? 28. Milyenek lehetnek forgalmi szempontból a jelzők? 33. Milyenek lehetnek rendeltetésük szerint a főjelzők? 35. Rendeltetésük szerint milyenek lehetnek a tolatási jelzők? 36. A különleges jelzők rendeltetésük szerint lehetnek: 37. Hol vannak elhelyezve a jelzők? 40. Mi a teendő, ha a fényjelző sötét? 46. Mely főjelzők Megállj! jelzése nem haladható meg külön engedély nélkül, rádiótelefon-hírkapcsolat hiányában, a jelző előtt eltöltött 60 másodperces várakozás után? Hogyan történik a főjelzők Megállj! jelzésének kettős előjelzése, ha az ívviszonyok szükségessé teszik?

9 A főjelző zöld-sárga fényének jelzése a következő: 52. Egy sárga fény a főjelzőn: Szabad a továbbhaladás 52. Két sárga fény a főjelzőn: Szabad a továbbhaladás 52. Mi a teendő kitérő állású váltón való áthaladáskor, ha a következő főjelzőn egy zöld fény van? Hogyan néz ki egy szelvényben elhelyezett főjelző és tolatásjelző esetén az önműködő Hívójelzés? Egy szelvényben elhelyezett főjelző és tolatásjelző esetén a kézi Hívójelzés a következőképpen néz ki: Mit jelent a tolatásjelző egy fehér fénye? 63. A próbapálya-végszakasz jelző egy kék fényének jelzése azt jelenti, hogy Szabad sebességcsökkentéssel :. Milyen sebességgel haladható meg a próbapálya jelző egy fehér fénye és alatta egy fehér lámpasor fénye? Egyszerű váltó váltójelzőjén Fekete mezőben vízszintes helyzetű fehér téglalap jelzés látható. Mi a jelentése? Átszelési váltó váltójelzőjén Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő ferde helyzetű fehér téglalap jelzés látható. Mi a jelentése? Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül? 77. Hogyan kell meghatározni a váltójelző nélkül hagyható váltók irányát? 78. Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv. 82. Hol kell elhelyezni azt a gerenda kialakítású jelzőt, melynek feketefehér váltakozó csíkozása 10 cm széles? Fehér színű tábla, melyen 5 -ös, 6 -os, 10 -es vagy 12 -es fekete színű arab szám van Négyszög alakú fehér színű tábla, rajta fekete színű Á betű. 85. Mit jelent a téglalap alakú fehér színű táblán lévő vörös színű felkiáltó jel? 86.

10 Hogyan kell jelezni a járművezetők részére azokat a helyeket, ahol a vonalra engedélyezett legnagyobb sebesség műszaki ok miatt nem engedélyezhető? Csúcsra állított, fekete keretes háromszögletű tábla, melynek fehér mezejében fekete arab szám van. Téglalap alakú fehér szegélyű tábla, melynek sárga mezejében nagy fekete V betű van. Mi a jelzés értelme? Fordított helyzetű, nagy fekete V betű, egy téglalap alakú tábla fehér mezejében. Mi a neve a három egyenlő részre festett fehér -fekete-fehér színű gerendának vagy síndarabnak? Hol kell elhelyezni? Mi a jelentése a Vonathossz jelző -nek? 102. Mire ad parancsot a fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl? Hol helyezik el azt a négyszög alakú belülről kivilágítható háromfogalmú jelzőt, melynek felső részén kék, alsó részén fehér vízszintes téglalap van? Négyszög alakú jelző felső részén kék színű vízszintes téglalap világít. Mi a jelzés értelme? Fehér színű vízszintes téglalap villog egy négyszög alakú jelző alsó részén. Mi a jelzés értelme? Mi az értelme annak a négyszög alakú jelző jelzésének, melynek alsó részén fehér színű vízszintes téglalap folyamatosan világít? Mi a teendő, ha a Feszültségállapot jelző jelzése nem egyértelmű? 114. Mit jelent a fényjelzőre elhelyezett sárga fekete sávos ferde kereszt, vagy a fényjelző optikái elé elhelyezett sárga fekete sávos takaró lemez? 115. Mikor kell használhatatlannak minősíteni a jelzőt? 121. Üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén hol kell elhelyezni a sárgán villogó jelzőlámpákat az alagúti szakaszon? 125.

11 Mivel történik üzemidőben jelentkező, sebességkorlátozást igénylő meghibásodás esetén a hibás szakasz pontos megjelölése? Sebességkorlátozást igénylő, üzemidőben jelentkező meghibásodás esetén a hibahely elejéhez elhelyezett sárga villogó jelzőlámpának mi a jelentése? Fehér szegélyes, háromszög alakú, csúcsára állított tábla, melynek sárga mezejében fekete 5 -ös szám van. Mi a jelzés értelme? Mi a neve annak a csúcsára állított fehér szegélyes háromszög alakú táblának, melynek sárga mezejében fekete arab szám van? Hol vannak elhelyezve az Ideiglenesen lassan bejárandó pályarész eleje és az Ideiglenesen lassan bejárandó pályarész vége jelzők, helytelen irányú közlekedéskor, 40 km/h-nál alacsonyabb sebességkorlátozás esetén,? Kör alakú, fehér szegélyes, sárga színű tárcsa jelzésének értelme: Mit jelent a fehér szegélyes, négyzet alakú vörös színű tábla jelzése? 136. Éjszakai üzemszünetben, ha a pályán vagy a pálya közelében munkacsapat dolgozik, mivel és hogyan kell a munkavégzés helyét fedezni? 138. Megállj! jelzés a közúti járművek részére Hogyan kell Megállj! jelzést adni a vasúti járművek részére? 143. Melyik az a jelzés, melyet az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával kell adni? Mikor kell az egyik kar magasan való mozdulatlan tartásával jelzést adni? Melyik jelzést kell mindkét kar fej felett történő szétnyitásával adni? 146. Mi az a jelzés, melyet mindkét kar fej felett történő összezárásával kell adni? 147. A tolató személyzet Megállj! kézi jelzése Felhívás a figyelj jelzés adására! 148. Melyik az a jelzés, melyet nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa vízszintes irányban ide-oda mozgatásával kell adni? 148.

12 Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges irányban fel-le mozgatva:. Nappal kibontott jelzőzászló vagy mindkét kar ferdén lefelé tartása, sötétben fehér fényű jelzőlámpa vállmagasságban mozdulatlanul oldalt tartva Tolatás során mellőzhető-e a jelzések adása? 154. Mi hatalmazza fel a tolatás során a járművezetőt a mozgás megkezdésére, és mi határozza meg annak irányát? A kocsiszíni szerelvény átvétel során nappal és sötétben fehér fényű jelzőlámpa jobb kézben a fej fölött való tartása: Kocsiszíni szerelvény átvétel során, nappal és sötétben a jobb kézben tartott fehér fényű jelzőlámpa, vízszintes irányba történő jobbra-balra mozgatása: Milyen jelzés a kocsiszíni szerelvény átvétel során alkalmazott: nappal és sötétben fehér fényű jelzőlámpát jobb kézben tartva, a két kar fej fölött összezárt helyzetből történő széttárása? Mit jelent a kocsiszíni szerelvény átvétel során nappal és sötétben fehér fényű jelzőlámpa, csípőmagasságban függőleges irányba történő fel-le mozgatása? Nappal és sötétben a jobb kézben tartott fehér fényű jelzőlámpa körbeforgatása mit jelent a kocsiszíni szerelvény átvétel során? Mi az eljárás a jelzőkürt meghibásodása esetén? 162. Hogyan kell Figyelj! jelzést adnia a járművezetőnek? 163. Egy hosszú, egy rövid, egy hosszú hang a jelzőkürttel. ( Hogyan kell adni jelzőkürttel a Féket húzd meg! jelzést? 165. Hogyan kell adni a Vészjelzés! -t? 166. Hogyan és mikor kell megjelölni a vonat elejét? 168. Tolt vonat elejét hogyan kell megjelölni? Mi az eljárás, ha a motorkocsikból összeállított vonaton mindkét beépített zárjelző meghibásodott?

13 Téglalap alakú vörös szegélyes fehér táblán villámot ábrázoló vörös nyíl. Hol alkalmazzák a téglalap alakú vörös szegélyes fehér táblán villámot ábrázoló vörös nyílat? Fehér alapon hosszú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé Téglalap alakú fehér tábla, rajta két fekete színű ferde sáv Nyolcszög alakú sárga szegélyes fekete táblán, egy sárga nyíl Hogyan jelöljük a szelvényátmenetek határát? 183. Az egyes jelzők és jelzőeszközök jelzésének parancsait mikor és hogyan kell végrehajtani az AVR"-ben? Hogyan szabad meghaladni a Megállj!" jelzést mutató főjelzőt AVR üzemben? CMC (Ellenőrzött kézi vezetés során a főjelzők Szabad a továbbhaladás jelzéseinek jelentése: Hogyan kell értelmezni a főjelzők Szabad a továbbhaladás" jelzéseit PA esetén? Mit jelent a főjelző egy sárga fényének jelzése CML során? A próbapálya jelző egy vörös fényének jelzése Ellenőrzött kézi vezetés (CMC üzemmódban azt jelenti, hogy: CMC üzemmódban, az AVR" vonatmegállító feladatának ellenőrzése céljából, a próbapálya jelző előtt, előre meghatározott helyen a motorkocsi-vezető: Ellenőrzött kézi vezetés üzemmódban, a próbapályán végzett próbafutás során állomási áthaladási utasítást kap. Ez esetben hol kell a szerelvényt megállítani? Figyelmen kívül hagyható-e próbafutást végző szerelvény esetében a Próbapálya AVR üzemi megállás helye" jelző jelzési parancsa? Mi a neve és jelzésének értelme annak a kifelé dőlő fekete-fehér csíkozású gerendának, melyet a vágánytengelyre merőlegesen, a két sínszál közé kell elhelyezni? Fehér színű téglalap alakú táblán vörös színű nagy F" betű van. Mi a jelzés értelme CML üzemmódban? Függ.5. Függ.7. Függ.8. Függ.8. Függ.8. Függ.9. Függ.9. Függ.9. Függ.11. Függ.11. Függ.12.

14 Mi az értelme CMC üzemmódban annak a téglalap alakú táblának, melynek fehér mezejében vörös színű nagy F" betű van? A próbapálya végszakasz jelzőn Megállj! jelzés van, a próbavonat ellenőrzött kézi vezetés (CMC üzemmódban közlekedik. A Vezetői vészfékezés kezdete jelző elérésekor a szerelvény sebessége nagyobb, mint 30 km/h. Kinek és mi a teendője? Automatikus vonatvezetés (PA üzemmódban, kinek és mi a teendője, ha a próbapálya végszakasz jelzőn Megállj! jelzés van és a Vezetői vészfékezés kezdete jelző eléréséig nem működött a próbapálya végszakasz jelző előtti megállást biztosító automatikus fékezés? Hol helyezendő el, a fehér alapon vörös VF betűs jelző? Mi a neve a próbapálya mellett, a vágánytengelyre merőlegesen elhelyezett, fehér alapon vörös VF" betűs téglalapnak? Mit jelent CMC üzemmódban a téglalap alakú fehér táblán lévő fekete színű pont? A fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl jelentése PA üzemmódban: Mit jelent CMC üzemmódban a fehér színű téglalapon lefelé mutató vörös színű nyíl? Az állomások kijárati végén a Megállás helye jelző körzetében a vezetőfülkéből jól látható helyen elhelyezett, téglalap alakú, fekete szegélyes sárga tábla, rajta kétjegyű arab szám neve és jelzésének értelme PA üzemmódban: Ellenőrzött kézi vezetés (CMC üzemmódban mit jelent a Sebességjelző" jelzése? Mit jelent a Sebességjelző jelzése CML üzemmódban? Mi a teendője a motorkocsi-vezetőnek a Sebességhatár hangjelzés megszólalásakor? Mérsékelten hosszú hangjelzés. (Az AVR jelzései a vonatszemélyzet számára) Milyen jelzőeszközökkel kell felszerelni a személyvonat személyzetét? Függ.12. Függ.14. Függ.14. Függ.14. Függ.14. Függ.15. Függ.16. Függ.16. Függ.18. Függ.18. Függ.18. Függ.20. Függ sz. melléklet

15 BKV Rt. Metró V.1. Szolgálati Szabályzat + AVR (É-D) Mit nevezünk teljes légfékpróbának? 33. Milyen légfékpróba az, amikor a szerelvény körbejárásával minden egyes kocsi mindkét oldalának befékezett állapota ellenőrzésre kerül? A szerelvény lengőkábellel ellátott tároló helyről történő kihaladásakor, mikor veszi fel a kapcsolatot a járműtelepi forgalmi szolgálattevővel a járművezető? Üzemidőben a mindkét vonalon közlekedő szerelvény milyen feltételekkel közlekedtethető? Ki a felelős a segélyvonat és a meghibásodott vonat helyes összecsatolásáért? Segélyvonat közlekedésekor, az összecsatolt két vonat biztonságos továbbításáért ki a felelős? Ki jelenti a KFM-nek a segélyvonat szükségességét? 183. Mi a teendő, ha az ajtókulcs, vagy az irányváltó kar állomáson, vagy menet közben elveszik, vagy használhatatlanná válik? Mikor és kin keresztül köteles a mkv. a műszaki mentőcsoportot kihívni? Mi az eljárás, ha a vonatszemélyzet tudomást szerez arról, hogy a vonat valamelyik kocsijában haláleset történt? Mi a teendő, ha menet közben a vészjelző működésen kívül más információ nem áll rendelkezésre? Milyen előírások vonatkoznak a fékezhetetlen motorkocsi csatolására? 263. Mikor tekinthető a vonalon közlekedő, vagy tárolt vonat (szerelvény) feszültségmentesnek? Ki engedélyezheti a dolgozók járműtelepre történő be-, illetve kiszállítását? Tolatás közben, a vágánylírán kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén, mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség? Mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség kocsimosó berendezésen, kocsimosás esetén történő áthaladáskor? Melléklet Melléklet

16 A próbapályán végzett, nem AVR üzemű próbafutás negyedik menetében mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség? Ha a vízszint a síntalpat eléri, mekkora az engedélyezett legnagyobb sebesség? Mi a teendő, ha ellenőrzött (PA, CMC) üzemben történő megállás után a Megállás helye! jelzőnél nincs ajtónyitás engedély? A vonat állomási áthaladásakor, PA üzemmódban, mi a mkv. teendője, ha az AVR a peron elejéig nem csökkentette le a vonat sebességét 40 km/h-ra? Melléklet Melléklet

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ földalatti (Metró) pályahálózaton NEM személyszállítás Infrastruktúra K-NY (M2) (BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA

Részletesebben

IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK. A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK. A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, bizt.ber és pálya szolgálatok) földalatti (Metró) pályahálózaton DBR (M4) (BKV Rt. Dél Buda - Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Milleniumi Földalatti Vasút F.2.

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Milleniumi Földalatti Vasút F.2. VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ MILLENIUMI FÖLDALATTI VASÚT NEM személyszállítás Infrastruktúra (BKV Rt. Milleniumi Földalatti Vasút F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Milleniumi Földalatti Vasút F.2.

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Milleniumi Földalatti Vasút F.2. EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, bizt.ber és pálya szolgálatok) MILLENIUMI FÖLDALATTI VASÚT (BKV Rt. MFAV Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014

Részletesebben

1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mi a fázishatár? a) A villamos vontatási vonalakon az állomási és a vonali szakaszolók között, illetve transzformátorok felsővezetéki

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Kocsirendezők részére

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Kocsirendezők részére SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések Kocsirendezők részére Milyen esetben kell alkalmazni a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának vonatkozó előírásait?

Részletesebben

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.5. Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban?

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.5. Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.1 Mi a jelzés? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Mivel adhatók jelzések? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Hogyan kell megfigyelni

Részletesebben

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez FM1 Utasítás a digitális modulon történő közlekedéshez 1/37 LAGYESZ UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez Hatálybalépés időpontja: 2009 év hó..nap FM1 Utasítás a digitális modulon történő

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6.

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)? A központi állítású

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D)

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D) EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, bizt.ber és pálya szolgálatok) földalatti (Metró) pályahálózaton É-D (M3) (BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D)

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D) TOLATÁSVEZETŐ földalatti (Metró) pályahálózaton É-D (M3) (BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített kérdések

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és

Részletesebben

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz 3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.4.1. pontot pótlás nélkül törölni kell, továbbá az 1.1.1., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, vasúti balesetek és váratlan vasúti események okának, körülményeinek

Részletesebben

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Mozdonyvezetők részére

SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések. Mozdonyvezetők részére SCVP Szolgálati Utasítás és az ISZU közötti eltérések TESZT kérdések Mozdonyvezetők részére Milyen esetben kell alkalmazni a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának vonatkozó előírásait?

Részletesebben

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Részletesebben

Mekkora a személyszállító vonatok megengedett legnagyobb hossza? 2.3.2.2. A megengedett legnagyobb vonathossz 500 m.

Mekkora a személyszállító vonatok megengedett legnagyobb hossza? 2.3.2.2. A megengedett legnagyobb vonathossz 500 m. Országos közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat Általános Forgalmi alapképzés infrastruktúra (MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) E.2. Fékutasításból Mekkora a fővezeték

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS F.2. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 2008. április hó 06. nap. 2/279 Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság F.2.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos ZÁRÓJELENTÉS 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

AZ M3 METRÓVONAL SZERELVÉNYEINEK FELÚJÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KORSZERŰSÍTÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁS. 2015. május

AZ M3 METRÓVONAL SZERELVÉNYEINEK FELÚJÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KORSZERŰSÍTÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁS. 2015. május AZ M3 METRÓVONAL SZERELVÉNYEINEK FELÚJÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KORSZERŰSÍTÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁS 2015. május Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 77 2. A korszerűsítéssel egybekötött felújításra

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015 ZÁRÓJELENTÉS 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999.

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. A BUDAPESTI HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS FORGALMI UTASÍTÁSA Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával Érvényes: 1999. október

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Villamos fűtési lakatos forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2008. (VI. 6. MÁV Ért. 16.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az Oktatási Utasítás

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-0702-5 Vasúti baleset Budapest, Nyugati pályaudvar 2014. július 15.

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-0702-5 Vasúti baleset Budapest, Nyugati pályaudvar 2014. július 15. ZÁRÓJELENTÉS 2014-0702-5 Vasúti baleset Budapest, Nyugati pályaudvar 2014. július 15. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra. BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás (É-D VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ földalatti (Metró) pályahálózaton NEM személyszállítás Infrastruktúra É-D (M3) (BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-583-5 vasúti baleset Enese és Ikrény 2009. november 19. 999 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-583-5 vasúti baleset Enese és Ikrény 2009. november 19. 999 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2009-583-5 vasúti baleset Enese és Ikrény 2009. november 19. 999 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos ZÁRÓJELENTÉS 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-529-5 Vasúti baleset Rómaifürdő megállóhely 2010. november 19. 4788 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-529-5 Vasúti baleset Rómaifürdő megállóhely 2010. november 19. 4788 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2010-529-5 Vasúti baleset Rómaifürdő megállóhely 2010. november 19. 4788 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-649-5 VASÚTI BALESET Kápolnásnyék és Gárdony állomások között 2013. augusztus 12. 902 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-649-5 VASÚTI BALESET Kápolnásnyék és Gárdony állomások között 2013. augusztus 12. 902 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2013-649-5 VASÚTI BALESET Kápolnásnyék és Gárdony állomások között 2013. augusztus 12. 902 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, vasúti balesetek és váratlan vasúti

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2014-1361-5 vasúti baleset Budapest, Könyves Kálmán körút 2014. december 17.

ZÁRÓJELENTÉS 2014-1361-5 vasúti baleset Budapest, Könyves Kálmán körút 2014. december 17. ZÁRÓJELENTÉS 2014-1361-5 vasúti baleset Budapest, Könyves Kálmán körút 2014. december 17. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak,

Részletesebben

SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA. Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap.

SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA. Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap. SCVPSZU Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása 1/151 SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA Hatálybalépés időpontja: 20... hó..nap. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI 1/249 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: : Behúzás: Bal: 0 pt, Első sor: 0 pt, Sorköz: szimpla : Középre zárt, Sorköz: szimpla 200 év hó nap.

Részletesebben

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését:

3. változat. Tartalmazza az alábbi dokumentumok érvényes szövegezését: Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 83. számú előírása (UN/ECE) Egységes rendelkezések járművek jóváhagyására vonatkozóan a kibocsátott szennyezőanyagok tekintetében a motor üzemanyagigénye

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS

D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Hatályba lépés időpontja: 2006. év december hó 31. nap Pótlékok és módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január

Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag. Budapest 2016. január Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 13. Jegyzőkönyvvezető (zsűri) tananyag Budapest 2016. január A dokumentum a floorball sportág jegyzőkönyvvezetői tudnivalók leírását tartalmazza.

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ E.1. MÁV Zrt. 1/50 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ Hatálybalépés időpontja: 201.év.hó.nap Változatszám: 1 2/50 MÁV Zrt. E.1. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA

2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA 2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 3 A VDSzSz Szolidaritás egy tesztsort állított össze, ebbe a számunkba

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-303-5 VASÚTI BALESET Szombathely és Kőszeg állomások között 2010. július 16. 39932 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-303-5 VASÚTI BALESET Szombathely és Kőszeg állomások között 2010. július 16. 39932 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2010-303-5 VASÚTI BALESET Szombathely és Kőszeg állomások között 2010. július 16. 39932 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe

A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe (A magatartási kódex a vállalkozói szerződés mellékletét képezi) 1. IPARI ZÓNA 1.1

Részletesebben

2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás

2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás E példány sorszáma: 1 2/2009. Kiadás időpontja: 2009. január 16. Vezérig.Ut. 2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás A TÉLI IDŐJÁRÁS ALKALMÁVAL KÖVETENDŐ ELJÁRÁSRÓL D.4.sz. utasítás Heinczinger István

Részletesebben

A tűzvédelem jogszabályi háttere

A tűzvédelem jogszabályi háttere Épületvillamossági és Biztonsági Konferencia 2012. szeptember 7. A tűzvédelem jogszabályi háttere Hidas Zoltán tű. százados Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

2014/42. SZÁM TARTALOM

2014/42. SZÁM TARTALOM 2014/42. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 78/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás az alapszemélyzeten felül a vonatok fedélzetére vezényelt személyzet általi, valamint a fokozott

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2008-302-5 VASÚTI BALESET Budapest-Ferencváros pályaudvar 2008. július 14.

ZÁRÓJELENTÉS. 2008-302-5 VASÚTI BALESET Budapest-Ferencváros pályaudvar 2008. július 14. ZÁRÓJELENTÉS 2008-302-5 VASÚTI BALESET Budapest-Ferencváros pályaudvar 2008. július 14. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT

EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT (BKV ZRT. Fogaskerekű Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal Közlemény 36/2015. ( IX. 04. MÁV Ért. 15. ) ÁVIGH. sz. utasítás Az Állomási

Részletesebben

Speciális építmények tűzvédelme

Speciális építmények tűzvédelme Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Speciális építmények tűzvédelme Badonszki Csaba tű. alezredes főosztályvezető-helyettes Az e fejezetben nem szabályozott

Részletesebben

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.)

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony

Részletesebben

Jegyzet keressük meg a termék leírását és olvassuk el!

Jegyzet keressük meg a termék leírását és olvassuk el! 1 Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. Készítette: Lukács Ernő. http://kisvasut-modell.atw.hu 3. rész Térjünk vissza az első részben megkapott kezdőkészlethez!

Részletesebben

52 841 04 0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó 52 841 04 0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási Vasútüzemvitel-ellátó

52 841 04 0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó 52 841 04 0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási Vasútüzemvitel-ellátó 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Kiállítási Tájékoztató

Kiállítási Tájékoztató Kiállítási Tájékoztató Üdvözöljük kiállítóink körében, reméljük rendezvényünk hozzájárul üzleti elképzeléseik megvalósításához. Összeállításunkban a kiállítással kapcsolatos fontosabb információkat gyűjtöttük

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI SZAKMAI TÁRSASÁG VIZSGÁLATI ANYAG SZIGETSZENTMIKLÓS-GYÁRTELEP HÉV ÁLLOMÁS SR1 JELZÉSŰ ÚTSOROMPÓJÁNAK FEJESZTÉSÉRE

ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI SZAKMAI TÁRSASÁG VIZSGÁLATI ANYAG SZIGETSZENTMIKLÓS-GYÁRTELEP HÉV ÁLLOMÁS SR1 JELZÉSŰ ÚTSOROMPÓJÁNAK FEJESZTÉSÉRE ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI SZAKMAI TÁRSASÁG VIZSGÁLATI ANYAG SZIGETSZENTMIKLÓS-GYÁRTELEP HÉV ÁLLOMÁS SR1 JELZÉSŰ ÚTSOROMPÓJÁNAK FEJESZTÉSÉRE Budapest, 2011 Urbán István, Blanár Bertalan, Csippán András Kiadásért

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban Diszpozíció: H5 szentendrei HÉV vonal árvízi károk helyreállítása a 29+02-32+50

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés - 1 - ELŐTERJESZTÉS Egyszerű többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére Tárgy: Belterületi közutak forgalmi rend felülvizsgálata

Részletesebben

Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere

Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2007-0047-5 SÚLYOS VASÚTI BALESET Almásfüzitő és Komárom állomás között, 2007. február 06. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

chemins de fer français)

chemins de fer français) ZÁRÓJELENTÉS 2006-0175-5 VASÚTI BALESET Lébény-Mosonszentmiklós és Kimle állomások között 2006. december 27. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23.

ZÁRÓJELENTÉS. 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23. ZÁRÓJELENTÉS 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet. a víziközlekedés rendjéről. 1. melléklet az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelethez HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT I.

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet. a víziközlekedés rendjéről. 1. melléklet az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelethez HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT I. 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

Részletesebben

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2012.01.01-től hatályos szöveg! a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról

Részletesebben

www.tanulovezeto.eu T ANULÓVEZETŐ Az autósiskolák szakmai-módszertani kiadványa Mi az Új a KRESZ-ben? Különszám 2010/1

www.tanulovezeto.eu T ANULÓVEZETŐ Az autósiskolák szakmai-módszertani kiadványa Mi az Új a KRESZ-ben? Különszám 2010/1 www.tanulovezeto.eu T ANULÓVEZETŐ Az autósiskolák szakmai-módszertani kiadványa Mi az Új a KRESZ-ben? Különszám 2010/1 A vezetési karton már a múlté, a jövõ az elektronikus ügyvitelé! Eddig nem tapasztalt,

Részletesebben

Beszámoló Kisvasutak Baráti Köre Egyesület 2016. január

Beszámoló Kisvasutak Baráti Köre Egyesület 2016. január Beszámoló a Kemencei Erdei Múzeumvasút 2015. évi működéséről Kisvasutak Baráti Köre Egyesület 2016. január Beszámoló a Kemencei Erdei Múzeumvasút 2015. évi működéséről Előzmények A mai Kemencei Erdei Múzeumvasút

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-296-5 VASÚTI BALESET Kaposvár 2013. április 18. 8225 sz. vonat kisiklása

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-296-5 VASÚTI BALESET Kaposvár 2013. április 18. 8225 sz. vonat kisiklása ZÁRÓJELENTÉS 2013-296-5 VASÚTI BALESET Kaposvár 2013. április 18. 8225 sz. vonat kisiklása A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1 II (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/22/EU IRÁNYELVE (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09.

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09. UTAK KÖZÚTI JELZÉSEK 8. ELŐADÁS A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezeőhöz információkakell eljuani A fedélzei inelligens eszközök SZEMÉLYRE SZABOTT információka szolgálanak jellemzően ájékozaás köelező érvényű

Részletesebben

Csomópontok és üzemi létesítmények

Csomópontok és üzemi létesítmények Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 12. szám 127. évfolyam 2012. május 18. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 28/2012. (V. 18. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011.

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól II. RÉSZ Közúti jelzések A rendőr

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1 1.01.02-A

MELLÉKLETEK 1 1.01.02-A MELLÉKLETEK: (BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁSBIZTOSÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZATA LRB-96.) I. sz. melléklet KOCKÁZATI CSOPORTOK MEGNEVEZÉSE 1. Vagyoncsoport: - készpénz, - értékpapír, - nemesfém, - ékszer, - drága-

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

EBK (Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai, Környezetvédelmi és Vagyonvédelmi) Előírások

EBK (Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai, Környezetvédelmi és Vagyonvédelmi) Előírások A kivitelező társaságokkal kötött vállalkozási szerződések melléklete EBK (Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai, Környezetvédelmi és Vagyonvédelmi) Előírások a BorsodChem Zrt. területén munkát végző kivitelező

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (MJK: VVSZ 001-2003)

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (MJK: VVSZ 001-2003) (MJK: VVSZ 001-2003) A jelen Vagyonvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) érvényes mindazon biztosítási szerződésekre, melyek a jelen szabályzatra való hivatkozással jöttek létre. A szabályzatban

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben