ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS"

Átírás

1 ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013

2 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK MEGRENDELŐ: ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8226 ALSÓÖRS, ADY ENDRE U. 7. A MEGRENDELŐ KÉPVISELŐJE: Hebling Zsolt Polgármester Alsóörs Község Önkormányzata Mártonffy Gábor Főépítész Alsóörs község Önkormányzata GENERÁLTERVEZŐ: VÁROS TEAMPANNON KFT BUDAPEST VERES PÁLNÉ U. 7. KÉPVISELŐJE: Koszorú Lajos ügyvezető Város Teampannon Kft. TERVEZŐK: Koszorú Lajos építész, településtervező Város Teampannon Kft. Győri Benjámin településtervező ::ur ben design Kft.:: Heckenast Judit közlekedéstervező Heckenast & Heckenast Bt. Kovács Péter közműtervező Környezetterv Kft. Tábori Attila településtervező Kötág BT. KONZULENSEK: Tóth Helga településtervező Kötág BT. Zöldi Péter építész ::ur ben design Kft.:: MUNKATÁRSAK: Fintha Mátyás gyakornok Tornai Mátyás építész Város és Gazdaság Kft. 1

3 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS VONATKOZÓ TERVEK, ELŐ ZMÉNYEK ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL (OTRT) SZÓLÓ TÖRVÉNY A BALATON TÖRVÉNY (BTSZ) SZABÁLYOZÁSA ALSÓÖRS TERÜLETÉRE A VÍZPART REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV SZABÁLYOZÁSA ALSÓÖRS TERÜLETÉRE ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA BALATON PART HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐÍRÁSOK TULAJDONVIZSGÁLAT, BEÉPÍTETTSÉG TELEPÜLÉSKÉP, ZÖLDFELÜLET FOTÓDOKUMENTÁCIÓ (BALATON PART) BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSOK FOTÓDOKUMENTÁCIÓ ÓFALUBAN TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATA KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEKET ÉRINTŐ, VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSOK A MÓDOSÍTÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖZMŰVIZSGÁLAT MÓDOSÍTÁSOK ÉRTÉKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEI MELLÉKLETEK ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL (145/2013. (XI. 21.) ÖNK. HATÁROZAT) ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉS A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL (146/2013. (XI. 21.) ÖNK. HATÁROZAT) ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉS A PARTNERSÉGI TERV ELFOGADÁSÁRÓL (147/2013. (XI. 21.) ÖNK. HATÁROZAT) ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGKEZDÉSÉRŐL (2013. DEC. 4.) EMLÉKEZTETŐK 2

4 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés 1. BEVEZETÉS Alsóörs Község Önkormányzata a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte, melyet egyrészt a jogszabályi környezet változása, az alaptérkép frissítése, másrészt a település szempontjából jelentős fejlesztési igények is indokolnak. Továbbá számos lakossági észrevétel érkezett a település önkormányzatához, melyek támogatásáról vagy elvetéséről szakértők bevonásával döntött a képviselőtestület. A település fenntartható fejlődése és a tervezett turisztikai célú fejlesztések megvalósulásának érdekében elhatározta az önkormányzat, hogy a térségi gazdasági trendek figyelembevételével, együttműködést kezdeményez a különböző fejlesztőkkel, mely eredményeképpen hosszú távú, irányított fejlődés válik elérhetővé. A balatoni régió jelenleg is több olyan problémával küzd, melynek eredményeképpen a turisztikai attraktivitása és a vendégéjszakák száma is lassan hanyatlásnak indult. E negatív trend visszafordítására több kezdeményezés és program is elkészült már, melyek figyelembevételével vágott neki a munkának az Önkormányzat. A módosítások célja, hogy attraktív és jól működő turisztikai szempontból is értékes területek alakuljanak ki. Ezek közül kiemelendő a Balaton parti területek rendezése. A következő táblázat az önkormányzat által befogadott kérelmek összefoglalását tartalmazza. Kérelem sorszáma Kérelmező neve Alsóörsi Református Lelkészi Hivatal Grósz József Attila Grósz Attila, Dr. Gönczy József, Dr. Sidló Krisztina HRSZ , 1543, 1545, 1546, 1549, 1497, Csécs István László Tamás (ELMŰ), és önkormányzat 06. Önkormányzat 07. Több érintett tulajdonos és önkormányzat 08. Önkormányzat Több hrsz 149/ több hrsz. 560, 568/3 Kérelem A fejlesztési elképzeléseknek megfelelő építési hely kialakítása a területre vonatkozó szabályozási terven. Szabályozási terv korrigálása a tényleges földhivatali adatok figyelembevételével Felsőmáli út menti telkek belterületbe vonása A telek megosztását lehetővé tevő szabályozási tervi módosítások A Balaton parti ingatlanok átfogó rendezése érdekében a településrendezési eszközök módosítása (telkek megközelíthetősége érdekében) Vadrózsa u. torkolatánál zárványként megmaradt terület fejlesztése A Lóki és a Római út között tervezett 12 m es szabályozási szélességű közterület törlése A polgármesteri hivatal jelenlegi területének fejlesztése a tervezett funkciónak megfelelően. TSZT módosítást igényel (x) HÉSZ módosítást igényel (x) Megjegyzés x Nincs akadálya a módosításnak x Nincs akadálya a módosításnak x x Belterülethez közvetlenül csatlakoznak, a terv elfogadásáig a szőlőkataszteri területekből történő kivonás szükséges. A beépítésre szánt terület kijelölése 10% nyi zöldterület kijelölése szükséges. x Nincs akadálya a módosításnak x x x x BTSZ módosításával a zöldterületek áthelyezése megoldható (önkormányzati, vagy állami területet kell igénybe venni) A beépítésre szánt területek növelésével az adott terület 10% ának megfelelő zöldterületet kell kijelölni. x Nincs akadálya a módosításnak. x Módosításnak nincs akadálya 09. Braun András 862 A telek egy részét megvennék a Csokonai utcai tulajdonosok x x Tisztázni kell, hogy szükség van e a parkoló kialakítására. 3

5 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés Kérelem sorszáma Kérelmező neve HRSZ Kérelem TSZT módosítást igényel (x) HÉSZ módosítást igényel (x) Megjegyzés 10. Önkormányzat 861/1 861/2 860/ /11 A May János utca főút felé eső torkolatánál a 25 méter szabályozási szélességű út két lakóház elbontását teszi szükségessé. Az önkormányzatnak nincs pénzügyi lehetősége a telkek kisajátítására, ezért az önkormányzat a tervezett szabályozási szélesség csökkentését x A szabályozási szélesség az NKH véleményét figyelembe véve módosítható. 11. Önkormányzat Több közleke dési terület Három önkormányzat közösen uniós forrásból kívánja megépíteni a Veszprém Felsőörs Alsóörs kerékpárutat, melynek településrendezési feltételeit meg kell teremteni. x x A BTSZ nem tartalmazza, ennek ellenére a módosításnak nincs akadálya A települési önkormányzat képviselő testülete 24 módosítási igényt vizsgált meg szakértők bevonásával, melyből az előbbi tizenegyet fogadta be a 145/2013. (XI.21.) önkormányzati határozat alapján. Az így befogadott kérelmekre vonatkozóan az önkormányzat lefolytatta az előzetes véleményezési eljárást, melynek eredményét a melléklet tartalmazza. A helyzetértékelés 2. fejezete sorra veszi a községet érintő tervi és jogszabályi előzményeket, kiemelve azok módosulásait. A 3. fejezetben kerülnek bemutatásra a módosítási igénnyel érintett területek, a módosítás, valamint a terület jellegéből adódó részletezettséggel, szakági munkarészekkel. A 4. fejezet az érintett értékekkel, az 5. fejezet pedig a településrendezésre vonatkozó jogszabályok helyi építési szabályzatot érintő várható módosításait sorolj fel. 4

6 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés 2. VONATKOZÓ TERVEK, ELŐ ZMÉNYEK Alsóörs területére vonatkozóan jogszabályok sora határozza meg a területhasználat szabályait, az építés lehetőségeit. A településrendezésre vonatkozó főbb jogszabályok a következők a hierarchia sorrendjében: 2.1 ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL (OTRT) SZÓLÓ TÖRVÉNY Az ország területrendezési tervéről szóló évi XXVI. törvény meghatározza az ország térszerkezetét, azon belül területfelhasználási egységeit, országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatot és egyedi építményeket, továbbá az országos és térségi övezeti rendszert és az azokra vonatkozó előírásokat. Az OTrT módosítása 2008 ban történt meg a Balaton törvény módosításával együtt. A településrendezési terv es készítésekor a két törvény módosításai együttesen lettek figyelembe véve. Az OTrT következő módosítása jelenleg előkészítés alatt áll, a javasolt módosítások érdemben nem érintik a településrendezési terv készítését. 2.2 A BALATON TÖRVÉNY (BTSZ) SZABÁLYOZÁSA ALSÓÖRS TERÜLETÉRE Mivel számos módosítási igény érinti a Balaton törvény előírásait (elsősorban a belterületbe vonások), ezért szükséges ismételten áttekinteni a községre vonatkozó főbb tervi elemeket, korlátozásokat. A Balaton törvény a szöveges előírások mellett az OTrT ről szóló törvényben meghatározottakkal összhangban készült térségi szerkezeti tervvel, továbbá az országos, illetve kiemelt térségi övezeti szabályozással határozza meg a települések fejlesztésének és a tájhasználatnak területrendezési feltételeit. Térségi szerkezeti terv Alsóörs területén a térségi szerkezeti terv települési, erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vízgazdálkodási térséget valamint műszaki infrastruktúra hálózatokat határoz meg. A BTSZ a Somlyó hegy és a Balaton part között jellemzően települési térséget jelöl. A korábbi nagyüzemi szőlő és gyümölcsterületeket, valamint kertes mezőgazdasági területeket (egykori zártkertet) azonban mezőgazdasági térségként határozza meg, mely az elmúlt évtized közepi állapotnak megfelelő. A térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra elemek közül kiemelendő a 71 es főút, a Szabadbattyán Tapolca vasútvonal, valamint a szénhidrogén szállítóvezeték. A törvény szabta keretek között a Balaton törvény által kijelölt területfelhasználási egységek, műszaki infrastruktúra elemek a településrendezési tervben pontosíthatók (növelhetők, vagy csökkenthetők, illetve differenciálandók). A 2008 as törvénymódosítás óta a térségi területfelhasználások lehatárolása nem teljesen történt meg. Jelen munkarészben a kiindulási helyzetet állapítjuk meg. Tervezett műszaki infrastruktúra hálózati elemet a térségi szerkezeti terv nem határozott meg, csak meglévőket, melyek természetesen nem módosulhatnak, ezért ezek eltérésének igazolására sincsen szükség (A BTSZ közlekedési hálózatáról bővebben a vonatkozó fejezetben olvashatnak). A térségi területfelhasználások BTSZ ben lehatárolt területének nagysága a adatai szerint, valamint Alsóörs község hatályos településszerkezeti tervének területfelhasználási egységeinek nagysága a következő: 5

7 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés Térségi területfelhasználás (vonatkozó szabály röviden) Települési térség (beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területbe kell sorolni) Mezőgazdasági térség (a mg. térséget legalább 95% ban mg. területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó területen nagyvárosias lakóterület nem jelölhető ki.) Erdőgazdálkodási térség (az erdőgazd. térséget legalább 95% ban erdőterületfelhasználási egységbe kell sorolni) Vízgazdálkodási térség (a vízgazd. térséget legalább 95% ban vízgazd. területfelhasználási egységbe kell sorolni, beép. szánt terület nem jelölhető ki) Egyedileg meghatározott térség (bányaüzem, vagy hulladéklerakóhely, turisztikai fejlesztési terület (üdülőházas, különleges, zöld és erdőterület jelölhető ki) Alsóörs érintettsége a BTSZ ben (ha) Alsóörs településszerkezeti terve szerint (ha) Jelenlegi összhang 275,45 278,2 A terv összhangban van a BTSZ szel. 210,31 207,44 265,52 261,5 2581,3 2585,9 1,22 1,22 A BTSZ mg. térségének 98,63% a mezőgazdasági terület az Alsóörsi TSZT ben, nagyvárosias lakóterület az egész településen nem került kijelölésre A terv összhangban van a BTSZ szel. A BTSZ szerinti erdőgazd. 98,48% a erdőterület az Alsóörsi TSZT ben. A terv összhangban van a BTSZ szel. A vízgazdálkodási térség 1,7 % kal több, mint a BTSZ ben meghatározott vízgazdálkodási térség. A terv összhangban van a BTSZ szel. A terület zöldterületbe került besorolásra. A terv összhangban van a BTSZ szel. A településszerkezeti tervben lehatárolt területfelhasználási egységek az előírásoknak megfelelően összhangban vannak a Btv. vel. Az eltérések elsősorban a területi tervek és a településrendezési terv léptékkülönbségéből adódik. A területrendezési tervek es méretarányban készülnek, ezért a területi tervek a térségi területfelhasználások, valamint az övezetek lehatárolását szükségszerűen nagyvonalúan kezelik (lásd: legkisebb ábrázolható egységre vonatkozó előírás). Így a nyomvonalas elemek valós területét, mint a vasút, országos közút, kerékpárút, stb. területét is a területen jellemző területfelhasználásba sorolják. A Btv. vel összhangban a mezőgazdasági térség igazoló számítása Alsóörs esetén tartalmazza a nyomvonalas elemek, közlekedési elemek területét is. A számítás ugyancsak tartalmazza az Alsóörs külterületén lévő zöldterületeket, melyek kijelölése összhangban van a mezőgazdasági térséggel (beépítésre nem szánt területek, legelő, nádas művelési ág). Alsóörs településrendezési terve így megfelel a Btv. szerint kijelölt mezőgazdasági térséggel. Az eltérések a tervek különböző léptékéből erednek, a mezőgazdasági térség csökkenésénél ugyanakkor közrejátszik a központi belterülettől távol eső különleges terület oktatási terület közel másfél ha os foltja is, melyet a BTSZ nem jelölt a tervlapján. A vízgazdálkodási térség eltérése a pontosításon túl annak a számlájára is írható, hogy a közelmúltban több Balaton parti telek külterületbe csatolása történt meg, melyek nem tekinthetők települési területnek e fogalom magyarázatból következően. Övezeti rendszer A térségi szerkezeti terv mellett a településrendezési tervek készítésekor alapvetően figyelembe kell venni a különböző övezeti szabályozásokat. A településrendezési terv es módosítása során az övezetek lehatárolásra kerültek. A törvény övezetei közül nem érinti valamennyi Alsóörs területét. Alsóörs község területét érintő övezetek Magterület övezete (Ö 1) Ökológiai folyosó övezete (Ö 2) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T 1) Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ 1) Vízeróziónak kitett terület övezetébe (P 2) Alsóörs község területét nem érintő övezetek Világörökség és világörökség várományos terület övezete (T 3) Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható (L 1) terület övezete, Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület (A 1) övezete Térségi jelentőségű komplex rehabilitációt igénylő terület övezete (R 1) Földtani veszélyforrás terület övezete (P 1), 6

8 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Település terület övezete (U 1) Általános mezőgazdasági terület övezete (M 1) Kertgazdasági terület övezete (M 2) Felszíni vízminőség védelmi terület övezete (F 1) Erdőterület övezete (E 1) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E 2) Helyzetelemzés Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete, Gazdasági területet övezete (U 2), Kiváló termőhelyi adottságú szántó (M 3) és erdőterület (E 3) övezete, Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (K 1). Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete (R 2) Szőlőtermőhelyi kataszter I. osztályába tartozó terület övezete (C 1) Történeti települési terület (T 2) Az ökológiai hálózat övezetei közül a magterület (Ö 1) érinti Alsóörsöt. Az övezeti tervlapon jól látszódik a magterület, a Somlyó, Alsó és a Cser hegy területén, amely Alsóörsön keresztül kapcsolódik a Veszprémig terjedő erdő hatalmas magterületéhez. Ökológiai folyosó övezete (Ö 2) Alsóörs területét csak kis részben érinti az északi közigazgatási határ mentén. A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület (T 1) elsősorban a tájjelleg megőrzését, a beépítés visszafogását célozza meg. Alsóörsön a tájképvédelmi terület övezetét közvetlenül a belterület határán attól keletre az ún. Máli területen, valamint északon a Felsőörsi út mentén jelölték ki. Alapelőírás, hogy ezen övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ 1) Alsóörs közigazgatási területén az erdők területére terjed ki. Az egykori szőlőhegyek (Máli kertek) vízeróziónak kitett terület övezetébe (P 2) tartoznak, ahol a földhasznosítás tudatos megválasztásával, a meliorációs talajvédelmi eljárások megvalósításával kell az erózió mértékét csökkenteni. A Balaton vízfelszíne a tómeder övezetébe (D 1) tartozik, ahol az érvényes törvények, ágazati rendelkezések mellett a Balaton törvény azon előírása is érvényes, hogy a tómeder a hatályos partvonal szabályozási tervben meghatározottakon túlmenően nem csökkenthető. A települési terület (U 1) övezetét a meglévő belterületen jelölte ki a törvény. A 71 es főúttól délre gyakorlatilag a paloznaki lovasi közigazgatási határig ér. A Balaton part települési területbe sorolt sávja a Szerdahelyi dűlő területétől keletre a Kermencs területéig terjed. Általános mezőgazdasági területet (M 1) jelöl a törvény a 71 es főúttól északra, a Máli kertek középső részén, a Római út alatti szőlők és gyümölcsösök területén. Az általános mezőgazdasági területek övezetére is jellemző az előzőekben a mezőgazdasági térségi területfelhasználásnál már bemutatott tény, hogy a Btv. nagyvonalú lehatárolásából következően az övezetbe beletartozik a vasút, a főút, az országos mellékút valamint a kerékpárút területe is. Ezzel összhangban az övezet településszerkezeti tervben való lehatárolásánál e területeket is beszámítottuk az általános mezőgazdasági terület övezetébe (10,18 ha). A külterületen korábbi mezőgazdasági területeken kijelölt zöldterületek (4,32 ha) az általános mezőgazdasági övezettel szintén összhangban vannak, hiszen a vonatkozó előírások zöldterület kijelölését nem tiltják. A kertes mezőgazdasági területet (M 2) a régi zártkertek, hagyományos szőlőhegyek területén jelölt ki a törvény. Alsóörs területén található szőlőtermőhelyi kataszter I. osztályába tartozó terület (C 1). A legjobb minőséget adó területeket sorolta a jogszabály ebbe az övezetbe, ahol beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Ebben az övezetben építeni csak akkor lehet, ha a telek területének legalább 80% át szőlőműveléssel hasznosítják. Az épületek kizárólag a szőlőművelést, borászatot, borturizmust szolgáló épületek lehetnek. 7

9 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés A pontos határvonallal rendelkező övezetek BTSZ ben jelölt terület nagyságától 5% kal lehet eltérni. A közigazgatási területtel megjelölt öveztek esetén nincs ilyen megkötés, viszont a településrendezési tervekben ki kell jelölni a területét. Övezet Település érintettsége (ha) Lehetséges eltérés (+/ 5%) legnagyobb mértéke (ha) Alsóörs TSZT Eltérés mértéke Ö 1: Magterület övezete 260,61 +/ 140,49 260,61 Nincs eltérés Ö 2: Ökológiai folyosó övezete 0,31 +/ 0,015 0,31 Nincs eltérés T 1: Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete SZ 1: Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezete 152,40 +/ 7,62 153,78 +1,38 ha (+0,9 %) Az eltérés mértéke összhangban van a BTSZ szel. 3062,99 +/ 153, ,99 Nincs eltérés P 2: Vízeróziónak kitett terület övezetébe 236,83 +/ 11, ,83 Nincs eltérés U 1: Település terület övezete 275,45 +/ 13,77 278,2 +0,99% M 1: Általános mezőgazdasági terület övezete 103,12 +/ 5,15 100,1 M 2: Kertgazdasági terület övezete 107,20 +/ 5,36 107,34 F 1: Felszíni vízminőség védelmi terület övezete 3,02 ha ( 2,93 %) Az eltérés mértéke összhangban van a BTSZ szel. +0,14 ha (+0,13 %) Az eltérés mértéke összhangban van a BTSZ szel. 28,98 +/ 1,44 28,98 Nincs eltérés E 1: Erdőterület övezete 257,46 +/ 12,87 256,8 0,66 ha ( 0,2%) Az eltérés mértéke összhangban van a BTSZ szel E 2: Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 8,05 +/ 0,4 8,05 Nincs eltérés R 2: Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete C 1: Szőlőtermőhelyi kataszter I. osztályába tartozó terület övezete 1,22 +/ 0,06 1,22 Nincs eltérés 133,03 +/ 6,65 132,5 0,53 ha ( 0,4%) Az eltérés mértéke összhangban van a BTSZ szel A pontosításon túl, érdemben csak azoknak az övezeteknek a lehatárolása változott, melyek a beépítésre szánt területek kijelölésével közvetlenül összefüggésbe hozhatók, illetve a településrendezési terv korábbi módosításaival érintettek voltak. A vizsgálat alapján egyik övezet sem haladja meg az 5% os eltérést, tehát Alsóörs településrendezési terve összhangban van a Balaton törvénnyel. A jelenleg tervezett módosítások ebből következően végrehajthatók. A következő ábrák egy egy részletet mutatnak be az övezeti érintettségből. 8

10 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés 9

11 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés A Balaton törvény partrehabilitációs tanulmánytervben meghatározott zöldterületre vonatkozó passzusai 2013 nyarán megváltoztak. Az eddigi merev, túlon túl szigorú és sok tekintetben betarthatatlan, érvényesíthetetlen előírások valamelyest lazultak, de nem könnyítették meg a települések lehetőségeit. A módosítás előtt a kijelölt zöldterületet nem lehetett más területfelhasználásba átsorolni (még közlekedési területbe sem). A Balaton törvény hiába határozta meg, hogy például létesítmény megközelítésére szolgáló gépjárműforgalom számára tervezett út zöldterületen létesíthető, az előírások nem váltották be a hozzá fűzött reményeket a közlekedésről szóló évi I. törvény előírásai miatt (lásd 25. oldal). Emiatt 2013 nyarától lehetővé vált a zöldterületek áthelyezése. De ennek szigorú feltételei vannak, mivel a zöldterületek mennyisége továbbra sem csökkenhet, az új zöldterületeket pedig vagy állami, vagy önkormányzati területen lehet kijelölni a partrehabilitációs tanulmányterv hatókörén belül (vagy azzal településszerkezeti összefüggésben). Ha az átsorolás megtörtént, a módosított zöldterülethez nem lehet többször hozzányúlni. Bár lazultak a szabályok, a partrehabilitációs tanulmányterv nyilvánvaló hibáinak kijavítására nem adnak lehetőséget. Eléggé furcsa az a helyzet, hogy a tanulmányterv pontatlanul kijelölt zöldterületeit az önkormányzatnak kell kijavítania (pl. meglévő beépített telkeket elzárva) a saját területeit felhasználva. Igaz ugyan, hogy az áthelyezett zöldterületeket pótolni lehet állami területeken is, viszont nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy az állam feláldozná értékes Balaton parti ingatlanjait. Mindenképpen olyan megoldás szükségeltetik, amely a legkevesebb terhet rója az önkormányzatra. A kérdéssel kapcsolatban a Somogy megyei Kormányhivatal Dél Dunántúli Állami Főépítészéhez fordultunk (lásd melléklet). 10

12 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés 2.3 A VÍZPART REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV SZABÁLYOZÁSA ALSÓÖRS TERÜLETÉRE A vízpart rehabilitációs tanulmány terv a 3/2005 (III. 10.) TNM rendelettel került elfogadásra. Ennek egyik módosítással érintett területre vonatkozó kivágatát a 3. fejezet tartalmazza. A tanulmányterv meghatározza a területek, így az egyes telkek területfelhasználási besorolását (tulajdonképpen övezeti besorolását), alkalmazva a balatoni vízpart rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Kormányrendeletet (Ez utóbbi rendelet 2013 nyarán módosult összhangban az OTÉK és BTSZ módosításokkal). A tanulmánytervi kijelölések 2005 óta egyáltalán nem módosultak, legközelebbi felülvizsgálata 2015 ben várható. Az előkészületek még nem kezdődtek el. A rendelet jellegzetessége, hogy nem túl sok lehetőséget ad a településeknek, hogy eltérjenek a kijelölt területektől. Így a hibákat csak akkor lehet javítani, amennyiben a tanulmányterv tervezői annak jelentőségét felismerik, illetve a kérelmeket befogadják. Alsóörs esetében a hiba a zöldterületek kijelölésében érhető tetten, melyről az előző fejezetben részletesen beszámoltunk. 2.4 ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI Alsóörs hatályos településrendezési eszközei, és fejlesztési koncepciója a község honlapján teljes terjedelmében elérhető. A településfejlesztési koncepciót a képviselő testület a 18/2003 (I. 16.) önkormányzati határozattal fogadta el. A koncepció nem az új területek mértéktelen beépítésére, hanem a meglévő területeken található szolgáltatások minőségi fejlesztésének elősegítésére, ösztönzésére teszi a hangsúlyt. Amennyiben új területek kerülnek bevonásra, ott csak a kis mértékű beépítéssel, kisebb tömegképzéssel, nagy arányú zöldfelület kialakításával lehet fejleszteni (ezt testesíti meg a Szerdahelyi dűlő szabályozása). A koncepció szerint a településfejlesztés elvei: Az idegenforgalom minőségi irányú fejlesztése; A település egyedi arculatának és turisztikai kínálatának kialakítása; A helyi lakosság életszínvonalának emelése; A helyben lakók és üdülő tulajdonosok települési és környezeti komfort érzetének javítása; A humán és természeti erőforrások kiaknázásának fenntarthatósága; Ehhez olyan húzóprojekteket határoztak meg, mint a településközpont megújítása, lagúnás kikötő és vitorlás falu megvalósítása, a turisztikai szezon meghosszabbítására ható turisztikai fejlesztések elősegítése, úgy, mint a horgászturizmus, kulturális turizmus, borturizmus, lovasturizmus, wellness turizmus elősegítése. Központi fejlesztési elemek a zöldfelületi rendszer kiépítése, a munkahelyteremtést célzó vállalkozásfejlesztési területek meghatározása, a parkolás megoldása, a parti sétány kialakítása, a hagyományok, adottságok védelme (szőlőművelési hagyomány megőrzése, a régi pincék megóvása), vagy a települési komfortszint javítása (zajvédelem, csapadékvíz elvezetés, hiányzó közterületi átkötések kialakítása). Ennek alapján került elfogadásra Alsóörs első OTÉK alapú településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata 2004 ben. Azóta a minőségi fejlesztési igényekhez igazodva, valamint a jogszabályi változásokat tekintve számos alkalommal módosult a településrendezési terv A településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat kiegészült a részletes vizsgálatokkal alátámasztott Ófalu szabályozási tervével, a Szerdahelyi dűlő szabályozási tervével, valamint az elfogadott part rehabilitációs tanulmányterv tervbe történő beépítésével. A számos módosítás hatására a településszerkezeti tervnek (38/2004. (IV. 8.) csak módosításaira került sor, de a helyi építési szabályzat új számon került elfogadásra (7/2005. (XI. 11.) A módosítás célja az egykori bányászüdülő minőségi szálláshely szolgáltatóvá történő fejlesztése, és a szálláshely kapacitás bővítésének elősegítése volt A koncepcióval összhangban a turisztikai szezon megnyújtását elősegítő minőségi kereskedelmi szolgáltatások bővítését elősegítő módosítások elfogadása, valamint a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése volt a cél. 11

13 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés 2011 ben elindult egy újabb módosítás is, mely a Szerdahelyi dűlőben lévő kemping területének minőségi fejlesztését irányozta elő, az akkori tulajdonos, az SCD kérelmének megfelelően. A 2012 ben megindított településrendezési tervi módosítás szintén a minőségi turisztikai fejlesztések elősegítését irányozza elő, ugyanakkor számos jogszabályi módosítás történt, ami lehetőséget teremt akár magasabb szintű jogszabályok által elkövetett tervhibák hatásának csökkentésére. A módosítást szükségessé teszi a településrendezési tervezésre vonatkozó jogszabályok január 1 jei módosulása: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (Étv.) Az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1998. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (új tartalmi rendelet) Elsősorban technikai jellegű változásokról van szó, mellyel a tartalmi rendeletbe kerültek a településrendezési tervekre vonatkozó tartalmi elemek, egyeztetési eljárásra vonatkozó előírások, de néhány a szabályozást is érintő előírás is változott az OTÉK ban, melynek összefoglaló táblázatát a helyzetelemzés 2. melléklete tartalmazza. A jelen módosítások szükségességét, várható hatását az előzetes véleményezési eljárás lefolytatásához összeállított véleménykérő levél tartalmazta, illetve az egyes módosítási igények elemzéséhez kapcsolódóan a következő fejezet is tartalmazza. 12

14 Alsóörs Településrendezési terv módosítása Helyzetfeltárás 3. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA 3.1 BALATON PART Alsóörs azon szerencsés Balaton parti települések közé tartozik, ahol még jelentős természet közeli parti sáv maradt meg. Ennek az adottságnak védelmében is kiemelten fontos olyan beavatkozások támogatása, amelyek a már beépült területek fejlesztésére összpontosítanak, és ennek következtében a természet közeli területeket érintetlenül hagyja. A vizsgált terület az alsóörsi vasútállomás mentén a strand és a Natura 2000 es természetvédelmi terület között fekszik. Ezen a területen több vitorlás kikötő is található, melyek különböző társaságok üzemeltetésében állnak. Alsóörs Önkormányzatának eltökélt szándéka olyan fejlesztések támogatása ezen a területen, melyek a turisztikai szezon meghosszabbítását eredményezik, és ennek megfelelően a terület fenntartható hasznosításának feltételeit teremtik meg Hatályos településrendezési előírások Alsőörs Balaton parti területére a part rehabilitációs tanulmánytervvel összhangban egy sor területfelhasználási egységet határoz meg a 2005 ben elfogadott településszerkezeti terv. A jelenlegi területhasználatnak megfelelően a terület nyugati határán jellemzően kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet jelöl a terv. A közlekedési területet zöldterület területfelhasználási egységbe (869/20 hrsz), és a közlekedési területtől északra található vasúti vágányok területét vasútterületbe sorolja a terv. A May István utca vonalában gyalogos felüljáró került betervezésre. A vitorlás kikötő területe és az attól keletre található nagy kiterjedésű beépítetlen területek különleges területfelhasználási egységbe kerültek besorolásra. A 871/8; 872/3; 873/4; 871/7 hrsz ú ingatlanok különleges kikötő területek, míg a 876 os és 010 es hrsz ú ingatlanok különleges strand területek. A vizsgált terület keleti végén lévő terület üdülőterületbe és településközpont vegyes területfelhasználásba került besorolásra. A tervezési területet keleten a Balatoni Hajózás Zrt. kikötőjének vonalában a Sirály park zárja le. A területfelhasználási egységeken túl szintén a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban parti sétányt, gyalogos tengelyt, valamint kikötésre alkalmas partszakaszokat is kijelölt a településszerkezeti terv! Részlet a 3/2005 (III. 10.) TNM rendelet mellékletéből 13

15 Alsóörs Településrendezési terv módosítása Helyzetfeltárás Részlet Alsóörs településszerkezeti tervéből Részlet Alsóörs szabályozási tervéből A szabályozási terv kivágatán jól látható a különböző területfelhasználási egységek és építési övezetek valamint övezetek elhelyezkedése. A HÉSZ külön nem fogalmaz meg a területre egységes építményelhelyezésre és karakter kialakításra vonatkozó előírásokat, amelyek biztosíthatnák a Balatonpart egyedi arculatának szabályozott kialakulását. A különböző övezetekhez ebből következően más és más építési paraméterek köthetők, és a 283/2002. (XII. 21.) Kormányrendeletnek megfelelően és vízpart rehabilitációs tanulmánytervvel összhangban a beépítés mértékét, a minimális zöldfelület arányát, a legnagyobb építménymagasságot a következőképpen határozza meg a HÉSZ: 14

16 Alsóörs Településrendezési terv módosítása Helyzetfeltárás övezet, építési övezet jele Beépítés módja Kialakítható telek legkisebb területe (m 2 ) Legnagyobb szintterületi mutató Legnagyobb beépítettség (%) Legkisebb zöldfelületi arány (%) Építmények legnagyobb építményma gassága (m) Gksz 1 Szabadon álló , ,5 K Ki 2 Szabadon álló 5000/K 0, ,5 K St Szabadon álló , ,5 Üü 5 Szabadon álló , ,5 Vk 5 Szabadon, vagy oldalhatáron álló , V B 5% 4,5 Z 3 Szabadon álló K 0, , Tulajdonvizsgálat, beépítettség 5,0 A tervezési terület (vízfelületek nélkül) közel 9 ha, melyből 3,2 ha nyi terület a Magyar Állam tulajdonában van (többségében építési övezetben strand terület, kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület), 1,5 ha önkormányzati tulajdonban van (zömében zöldterület, közúti közlekedési terület). A fennmaradó terület magántulajdonban van, melyek nagyrészt már beépítettek. A strand parkolója körül kereskedelmi egységek üzemelnek a szezonban. A területen található még az ELMŰ üdülője, az FCSM egykori üdülő (ma a Bright Side é), és több minisztériumi üdülő is. 15

17 Alsóörs Településrendezési terv módosítása Helyzetfeltárás Az telkek átlagos beépítettségét és tulajdonviszonyait az alábbi összefoglaló táblázat mutatja: HRSZ telekméret m 2 beépítettség (mért adat) m 2 beépítés mértéke % tulajdonos Magyar Állam 02/ Elmű 02/ TIG RES Kft. kezelő Magyar Állam KDVI Magyar Állam KDVI Túravitorlás Sportklub Túravitorlás Sportklub Alsóörs ÖNK. 865/ ,1% Alsóörs. ÖNK. 865/ Kivett út Kivett út Alsóörs. ÖNK. 865/ / ,8% Kékdunapart ingatlanforg. Kft. Pannon GSM Távközlési Zrt DRV 867/ Alsóörs. ÖNK. 868/ ,1% Magyar Állam KDVI 868/ ,2% Magyar Állam KDVI 871/7 169 Vízállás Vízállás Magyar Állam KDVI 871/ % Túravitorlás Sportklub 872/ Magyar Állam KDVI 872/ (becsült) 12,3% Elmű. 873/ TIG RES Kft % Kékdunapart ingatlanforg. Kft Magyar Állam 877/ Bright Side 877/2 407 Vízállás Vízállás Bright Side % Bright Side Magyar Állam ,97% Magyar Állam Egykori szennyvízátemelő Központi Szolgáltatási iroda Közgyűjteményi ellátó szervezet Közterület Közterület Alsóörs. ÖNK. Közterület 882/ ,5 Balatoni Hajózási 882/ ,8 Kereslet Kínálat szolg. ker. Kft. 883/ Parkoló Parkoló Alsóörs. ÖNK. Kivett közpark 883/ Magyar Állam KDVI 883/ Alsóörs. ÖNK. Kivett közpark A mellékelt légi felvételek alapján megállapítható, hogy 2003 és 2011 között nem történt különösebb fejlesztés a területen. A telkek beépítése szinte változatlan. 16

18 Alsóörs Településrendezési terv módosítása Helyzetfeltárás

19 Alsóörs Településrendezési terv módosítása Helyzetfeltárás 3.13 Településkép, zöldfelület A vizsgált területen nem alakult ki egységes beépítés, és különösebb jellemző karakter sem. A meglévő épületek rendkívül heterogén minőségben valósultak meg, és a telepítésben sincs kohézió. Az épületek átlagosan a 80 as évek hangulatát tükrözik, a környezeti minőség is ennek megfelelően alakul. A terület nyugati részén található vitorláskikötő fogadóépülete alacsony építészeti minőséget képvisel. Keletre haladva a kikötő öblének közvetlen szomszédságában található az alsóörsi víztorony és a Magyar Állam tulajdonában lévő telken egy földszint+tetőteres épület. A terület középtáján található a túravitorlás sporttelep és kikötő, ahol a környező területekhez képest nagyon intenzív beépítés van. A belső telekrészen sorra állnak a kis alapterületű hétvégi házak, melyeket a sportklub tulajdonosai és tagjai használnak. Itt m 2 es épületek találhatók, légifotó alapján mintegy 35 db. A sportklub közvetlen szomszédságában található az ELMŰ tulajdonában álló kikötő, aminek közös bejárata van a túravitorlás sportteleppel. A Vasút utcai fronton új (vagy felújított) földszint+1em. épület található, ami a területen szinte az egyetlen jó tömegarányú épület. A sója mentén áll még egy kisebb könnyűszerkezetes javítócsarnok is, valamint több kisebb építmény. A szennyvízátemelő és transzformátorház építménye is itt található. Kelet felé haladva több közterületi kapcsolattal nem rendelkező telek van, melyen értelemszerűen nem történt beépítés az elmúlt években, többek között az állami tulajdonban lévő strand területen sincsen építmény. Két üdülőingatlan található még a 879 és 880 hrsz ú telkeken, amelyek jelentős méretük miatt is meghatározóak a parti sávban. Korábban a Fővárosi Csatornázási Művek (ma a Bright Side) tulajdonában álló ingatlanhoz tartozik egy saját használatú kis kikötő, melyben mindössze 8 bójás kikötőhely van a sója melletti stég mellett. A kikötő vendégeket nem fogad, csak menedékhelyet biztosít. Saját kikötőbejárata nincs, dél felé teljesen nyitott. A kikötőmedencét keletről a Balatoni Hajózás Zrt. mólója, nyugatról a MÁV volt vízkivételi mű kőszórásos mólója védi. A tervek szerint a mólót a személyhajó kikötő felé kiegészítve új vitorlás kikötő épül. A nagy kiterjedésű közparkon található pár jelentéktelen épület, és a strand felé cca 80 gépjármű befogadására alkalmas parkolót alakított ki az önkormányzat. A parkoló sávjában helyezkedik el a kikötő is. A teljes parti sávról elmondható, hogy nem alakult ki megfelelő térfal, a Balaton és a vasútterület között nincs megfelelő átmenet, a terület tagolatlan. A kikötő létesítmények markáns partvonalvezetése hangulatos miliőt kölcsönöz a területnek, de sajnos az építészeti karakter és a terület hasznosítása még messze elmarad a tömbben rejlő potenciáltól. A teljes Balaton parti szakasz magas zöldfelületi aránnyal rendelkezik, viszont közepes minőségű növényzettel (különösen a faegyedek tekintetében) ültették be. Több nyárfa is található a területen, ami tájépítészeti szempontból előnyös, és karakteres parti vonalat kölcsönöz a területnek, viszont a mai követelményeknek már nem igazán felelnek meg ezek a faegyedek, mivel virágzása nagy pollenterheléssel jár, és az idősebb egyedek törékenyek, balesetveszélyesek. A parkosított területek a rendszeres karbantartás hatására jó állapotban vannak, és rekreációs potenciáljuk is igen magas. A biológiai értelemben vett ökológiai folyosó folytonosságát nem csak ezek a zöldfelületek, zöldterületek, hanem természetesen a vízfelület is biztosítja. A kikötők műtárgyai mentén is megjelentek a nádasok, és a szárazulaton is növénycsoportok találhatók. Nyugati oldalon, a Nemzeti Park által is védett Natura 2000 es terület található, így a jó minőségű nádas egy tagban megmaradt. A terület közlekedési és közműkérdéseivel kapcsolatos kiegészítő vizsgálatot külön fejezetben tárgyaljuk. 18

20 Alsóörs Településrendezési terv módosítása Helyzetfeltárás 3.14 Fotódokumentáció (Balaton-part) 19

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E SZ T É S Készült a Képviselő-testület 2013. december 13-án tartandó ülésére Javaslat a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI.

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI. Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV.15.) önkormányzat rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE:

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: TSZT MÓDOSÍTÁS ESZTERGOM, SZENTTAMÁS városrész TERÜLETÉRE VONATKOZÓ TELEÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: VÁROSRENDEZÉS KÖZLEKEDÉS URBAN-LIS STUDIÓ KFT.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 23126 33 / 2013 Javaslat a Salgótarján, Arany János és Március 15. utca és környékét érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának

Részletesebben

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Felhívás partnerségi egyeztetésre SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben